SolidWorks. Cvičení pro výuku a školení. Úvod do systému SolidWorks

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SolidWorks. Cvičení pro výuku a školení. Úvod do systému SolidWorks"

Transkript

1 SolidWorks Cvičení pro výuku a školení Úvod do systému SolidWorks

2 Úvodem Dostávají se vám do rukou podklady pro školení Úvod do systému SolidWorks. V průběhu školení budete seznámeni s: 1. Uživatelským rozhraním a základními pojmy systému. 2. Tvorbou a prací se šablonami. 3. Tvorbou objemových modelů. 4. Tvorbou plechových dílů. 5. Tvorbou svařovaných konstrukcí. 6. Tvorbou sestav. 7. Tvorbou výkresové dokumentace. 8. Možnostmi automatizace práce. 9. Správou dokumentace. Součástí podkladů je také CD, na kterém jsou všechny soubory, se kterými budete v průběhu školení pracovat. Knihovní díly ve složce Knihovni_dily. Po krocích vypracovaný příklad ve složce Postup. Šablony použité v průběhu školení ve složce Sablony. Složka SolidWorks_Help_Files je podrobněji popsána na stránce 44. Na stránkách 44 a 45 naleznete tipy pro práci v programu SolidWorks. Pokud někdy v průběhu práce se systémem SolidWorks narazíte na problém, který vám nepůjde vyřešit, naleznete na poslední stránce kontakty na technickou podporu. 2

3 Dokumenty SolidWorks Díl přípona *.SLDPRT šablona *.PRTDOT Sestava přípona *.SLDASM šablona *.ASMDOT Výkres přípona *.SLDDRW šablona *.DRWDOT Základní pojmy prostředí SolidWorks 2D skica základní geometrie, která je umístěna na rovině Rovina referenční geometrie pro tvorbu např. skic, zrcadlení atd. Prvek stavební jednotka objemového těla Plocha tělo s nulovou tloušťkou Objemové tělo je zobrazeno ve složce objemová těla ve Stromu historie Feature Manager strom historie, ve kterém je zobrazen postup tvorby Property Manager zobrazuje vlastnosti vybraných entit Configuration Manager zobrazuje konfigurace daného dílu nebo sestavy 3

4 Nastavení šablon Předtím, než začneme tvořit první díl, nastavíme si šablony dokumentů tak, aby se rohová razítka a kusovníky automaticky vyplňovaly. 1. Soubor Nový Sablony_dokumentu - Díl. 2. Soubor Vlastnosti záložka Souhrnné informace vyplňte jméno autora. 3. Soubor Uložit jako *.prtdot do adresáře: /Skoleni/Sablony. 4. Soubor Nový Sablony_dokumentu Sestava. 5. Soubor Vlastnosti záložka Souhrnné informace vyplňte jméno autora. 6. Rovněž zvolte Soubor Uložit jako *.asmdot do adresáře:. /Skoleni/Sablony. 7. Soubor Nový Sablony_dokumentu Vykres. 8. Soubor Vlastnosti záložka Souhrnné informace vyplňte jméno autora. 9. Soubor Uložit jako *.drwdot do adresáře: /Skoleni/Sablony. 10. Zavřete všechna okna. 11. Nástroje Možnosti Umístění souborů přidat adresář /Skoleni/Sablony. 4

5 Tvorba prvního prvku modelu 1. Soubor Nový Sablony Díl. 2. Soubor Uložit jako sldprt do adresáře /Skolení - Uložit. 3. Ve Stromu historie klepněte na rovinu Přední a založte na ní skicu. 4. Vytvořte obdélník 60x50mm dle obrázku a nadefinujte jej. 5. Klepněte na Vysunutí zadejte vzdálenost 15 a potvrďte. 6. Použitím kláves Ctrl+1 7 přepínejte mezi jednotlivými pohledy. 7. Použijte jednotlivé režimy zobrazení v liště nástrojů. 8. Zvolte pohled 1 (Ctrl+1). 5

6 Tvorba kolmého vysunutí 1. Klepněte na plochu (barevné zvýraznění). 2. Nástroje Entity skici Tvorba Přímka. Klepněte na pravý horní roh (kurzor zobrazí automatickou vazbu). 3. Vytvořte vertikální přímku cca do 1/3 hrany. 4. Dále navažte horizontální přímku na levou hranu a pokračujte vertikálně do levého horního rohu. 5. Zvolte prvek Vysunutí, určete správný směr uzavření skici a potvrďte. Zadejte v PropertyManageru výšku 35mm. 6. Klepněte v grafickém poli na prvek vysunutí pravým tlačítkem a zvolte Upravit skicu. 7. Nadefinujte skicu (vertikální přímka = 15mm) a potvrďte. 6

7 Tvorba žebra 1. Menu Vložit Referenční geometrie Rovina. 2. V plovoucím Stromu historie v levém horním rohu grafické plochy klepněte na rovina Pravá. 3. Následně klepněte na střed horní vnitřní hrany a potvrďte tím byla nadefinována rovina procházející středem tělesa pro tvorbu žebra. 4. Stiskněte klávesu Mezerník a zvolte Kolmá. 5. V této rovině skicujte přímka z koncových bodů vnitřních hran dle obrázku. 6. Zvolte Vložit Prvky Žebro. 7. Zadejte šířku žebra 15mm, zvolte směr vysunutí k tělesu a potvrďte. 8. V grafickém poli klepněte pravým tlačítkem na zobrazenou rovinu a zvolte Skrýt. 7

8 Tvorba bočních segmentů s dírou 1. Zvolte pohled 4 (Ctrl+4). 2. Klepněte na boční plochu. 3. Zhotovte skicu dle obrázku. 4. Nadefinujte vytvořenou skicu pomocí kót a vazeb dle obrázku. 5. Zvolte Prvek Vysunutí, zadejte rozměr 15mm a potvrďte. 6. Ve stromu FeatureManager klepněte na Rovina Zvolte Vložit Pole/zrcadlení Zrcadlení. 8. Klepněte na poslední prvek ve FeatureManageru a potvrďte. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_1. 8

9 Tvorba děr pro šrouby 1. Zvolte pohled 1 (Ctrl+1). 2. Vyberte klepnutím plochu dle obrázku (zvýraznění). 3. Zvolte Průvodce dírami. 4. V zobrazeném dialogovém okně zvolte typ díry Díra a nastavte hodnoty dle obrázku. 5. Klepněte na záložku Polohy. 6. Zadefinujte umístění středu díry (bod ve skice) od hran tělesa a potvrďte. 9

10 Lineární pole 1. Zvolte Vložit Pole/zrcadlení Lineární pole. 2. Klepněte na hranu modelu pro určení směru pole. 3. Klepněte v PropertyManageru do zadávacího pole Vybrané prvky a v grafickém poli vyberte vytvořenou díru. 4. Zadejte rozteč 38mm, počet instancí 2 a potvrďte. 10

11 Zkosení a zaoblení hran 1. Vložit Prvky Zkosit. 2. Zvolte hrany dle obrázku, zadejte v zadávacím poli PropertyManageru rozměr 10 mm a potvrďte. 1. Vložit Prvky Zaoblit. 2. Zadejte v zadávacím poli Propertymanageru rozměr 5 mm, vyberte jednotlivé hrany pro zaoblení a potvrďte. 11

12 Zkosení hran děr 1. Vložit - Prvky Zkosit. 2. Zvolte hrany dle obrázku, zadejte v zadávacím poli PropertyManageru rozměr 1mm a potvrďte. Tip: Pro zrychlení přístupu k funkcím můžete používat panely nástrojů nebo Panel zástupců, který je standardně vyvoláván klávesou s 12

13 Tvorba výkresu 1. Soubor Vytvořit výkres z dílu Sablony Výkres, zvolte formát Skoleni-A3 a potvrďte. 2. Vyberte Přední pohled a tažením myši ho umístěte do plochy výkresu. 3. Zkontrolujte stav políčka Automaticky začít průmět, pokud je zatrženo můžete vytvořit průměty dle obrázku. 4. Vložením pohledu dojde k vyplnění rohového razítka výkresu údaji z vyplněných Uživatelských vlastností a vlastností Závislých na konfiguraci. 5. V PropertyManageru najdete všechny vlastnosti pohledu např. měřítko, zobrazení skrytých hran, orientaci pohledu atd. 13

14 Základy kótování 1. Klikněte v grafickém poli pravým tlačítkem myši a zvolte Inteligentní kóta. 2. Průměr, rádius, délku a úhel kótujete bez přepínání funkce. Systém sám rozpoznává typ kóty dle zvolených entit. 3. Zakótujte dle obrázku. 14

15 Vložení tolerancí Po zvolení kóty nastavte v PropetyManageru tolerance symetrická a zadejte 0,2mm. Tip: Různá nastavení kót, která jsou často používána, si můžete uložit jako Styl a následně je vyvolat pouhým vybráním z roletového menu. Pokud vytvoříte nebo načtete styly do výkresu, který následně uložíte jako šablonu, stanou se styly součástí šablony. 15

16 Vložení os a středových značek do pohledu 1. Zvolte Vložit Popisy Středová značka a klepněte na díry ve všech pohledech. 2. Zobrazte všechny pohledy jako Skryté hrany viditelné. 3. V PropertyManageru zvolte Pohled výkresu Zvolte Vložit Popisy Osa. 5. Postup opakujte u Pohled výkresu 2. 16

17 Možnosti kótování 1. Klikněte v grafickém poli pravým tlačítkem myši a zvolte Více kót Souřadnicová. 2. Zvolte levou svislou hranu dílu, vyneste kótu nad model a pokračujte výběrem svislých hran dle obrázku. 3. Klikněte v grafickém poli pravým tlačítkem myši a zvolte Více kót Zkosení. 4. Vyberte šikmou hranu zkosení a přilehlou vodorovnou hranu dílu. 5. V PropertyManageru můžete změnit zobrazení kóty. 17

18 Tvorba řezu 1. V nárysu nakreslete čáru řezu (přímky) dle obrázku. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednu z vytvořených přímek a zvolte Vybrat navazující. 3. Zvolte Vložit Pohled výkresu Řez a umístěte řez přetažením myší. Tip: Pokud chcete skrýt hranu na výkrese, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Skrýt hranu. Klepnutím pravým tlačítkem myši do pohledu a zvolením možnosti Zobrazit hranu se vám zobrazí všechny skryté hrany, které můžete vybráním opětně zobrazit. 18

19 Připojení vlastností 1. V rohovém razítku se automaticky vyplnily vlastnosti, které jsme měli definovány v dílech. Nyní si ukážeme vložení poznámky a propojení na vlastnost dílu. 2. V rohovém razítku vidíte, že je již částečně vyplněné. 3. Klikněte pravým tlačítkem myši do grafického pole a zvolte Upravit formát listu. 4. Vložit Popisy Poznámka vložte prázdnou poznámku do grafického pole. 5. V PropertyManageru zvolte tlačítko Připojit k vlastnosti a nastavte dle spodního obrázku, vyberte vlastnost Barva a potvrďte. 19

20 Doplnění rohového razítka 1. Poznámku, která již obsahuje údaj převzatý z dílu, potvrďte. 2. Přesuňte poznámku myší do rohového razítka za text Barva. 3. Pokud chcete do rohového razítka vkládat i další texty, je možné kombinovat text a poznámky připojené k vlastnosti. Stejným způsobem je možné vložit poznámku i mimo rohové razítko výkresu, do dílu nebo sestavy. 4. Klikněte pravým tlačítkem myši do grafického prostoru a zvolte Upravit list. 5. Nyní je upraveno rohové razítko a pro další použití ho uložíme pomocí Soubor Uložit formát listu 6. Uložte výkres. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_3. 20

21 Tvorba sestavy Nyní budeme pokračovat v tvorbě sestavy z již hotového dílu. 1. Soubor Nový Sablony Sestava. 2. Zvolte Vložit Součást Existující díl/sestava. 3. V PropertyManageru klapněte v rámečku Díl/sestava pro vložení na díl , pokud zde díl není, nalezněte jej pomocí tlačítka Vyhledat. 4. Díl umístěte do sestavy tak, aby došlo ke sjednocení souřadného systému sestavy a dílu (ukažte kurzorem na počátek sestavy a klapněte levým tlačítkem myši). 5. Sestavu uložte jako sldasm. 21

22 Vložení čepu Ukázka použití knihovních dílů. 1. V podokně úloh zvolte ikonu Knihovna návrhů. 2. Zvolte Přidat umístění souboru a nalistujte složku /Skoleni. 3. Z podsložky knihovni_dily uchopte myší díl a přetáhněte do díry 20mm. 22

23 Úprava rozměru u dílu v prostředí sestavy 1. Ve Stromu historie rozbalte strom dílu Klepněte na položku Žebro 1 levým tlačítkem a zvolte Upravit prvek. 3. V ProperteManageru změňte položku T1 na hodnotu 8 mm, potvrďte a nechte zregenerovat (Ctrl+B). 4. Editaci dílu ukončíte ikonou v pravém horním rohu nebo pomocí nabídky pod pravým tlačítkem myši. 23

24 Tvorba základní desky 1. Zvolte pohled 2 (Ctrl+2). 2. Vložit Součást Nový díl. 3. Klepnutím vyberte spodní zvýrazněnou plochu konzole. 4. Vytvořte skicu obdélník 200x200, doplňte kóty a vazby skici dle obrázku. 24

25 Zhotovení dílu vysunutím 1. Zvolte Přidání vysunutím a zadejte do zadávacího pole PropertyManageru hodnotu 35mm a potvrďte. 2. Uložit pod názvem sldprt. 25

26 Tvorba děr v prostředí sestavy 1. Zvolte pohled 1 (Ctrl+1). 2. Klepněte levým tlačítkem myši na a zvolte Upravit díl. 3. Klepněte na horní plochu desky. 4. Zvolte Průvodce dírami a zadejte hodnoty dle obrázku. 5. Přepněte na záložku Polohy. 6. Ve skice vytvořte dva body soustředné s dírami v konzoli. 26

27 Přidání konfigurační tabulky šroubu 1. V hlavním menu zvolte Vložit Tabulky Konfigurační tabulka. 2. Zvolte jako zdroj tabulky ze souboru 3. Pomocí tlačítka Vyhledat zvolte v průzkumníku Windows tabulku ve formátu *.xls 4. Otevře se rozsáhlá tabulka připravená dle norem 5. Klepnutím mimo tabulku ji přijmete a zavřete. Pokud byly vytvořeny nové konfigurace, objeví se hláška s jejich názvy 6. Uložte a zavřete 7. Šroub je v tuto chvíli připraven pro vkládání do sestav Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_4. 27

28 Vložení šroubů z knihovny dílů a pole dílů v sestavě 1. V Knihovně návrhů nalezněte složku skoleni/knihovni_dily. 2. Myší uchopte Sroub_ISO_4269 a přetáhněte jej do díry 10,5mm tak, aby zde byla automaticky doplněna vazba. 3. Poněvadž šroub má více konfigurací (viz předchozí), objeví se okno, kde jsou vylistovány všechny konfigurace. Vyberte konfiguraci M10 x 25 a potvrďte. 4. Pomocí klávesy Esc ukončete vkládání dalších šroubů. 5. Zvolte Vložit Pole součástí Lineární pole. 6. Klepněte na hranu určující směr pole a zadejte rozměr 38mm (viz.: obrázky). 7. Klepněte v PropertyManageru do pole Součásti pro pole, vyberte Sroub_ISO_4269 z grafického pole a potvrďte. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_4. 28

29 Vložení rámu 1. Zvolte adekvátní pohled na spodní plochu desky (Ctrl+2) 2. Vložit součást -> nový díl 3. Přejmenujte díl na Zvolte spodní plochu desky pro umístění skici a zároveň součásti 5. Pomocí převedení entit vytvořte skicu pro rám 6. Potvrďte vytvořený díl 29

30 Vložení profilů 1. Otevřete samostatný díl sldprt nebo upravte v sestavě 2. Zobrazte nástrojovou lištu Svařování. 3. Zvolte Vložit profil,v PropertyManageru, zvolte ISO, Uhelník stejnostranný, Velikost 20x20x3. 4. Vyberte jednotlivé úsečky skici pro vložení profilu dle obrázku. 5. V případě potřeby naorientujte profil dle obrázku pomocí Zrcadlení profilu 30

31 Umístění profilů (Pokračování z předchozí stránky) 6. V PropertyManageru klepněte na Umístit profil a vyberte bod na profilu, kterým bude procházet zvolená úsečka a potvrďte. Pozn.: Profily jsou uloženy jako knihovní prvky a můžete je editovat a přidávat vlastní. První sestava je dokončena. 31

32 Nový díl Vložka 1. Založte Nový díl, vyplňte Vlastnosti dílu (název dílu je vložka ) a uložte díl jako sldprt. 2. Na Predni rovině vytvořte skicu dle obrázku. 3. Vložit Přidání Rotovat a potvrďte. 32

33 Pojmenování kót 1. Ve stromu historie klikněte levým tlačítkem myši na prvek Rotovat1 a zvolte upravit skicu. 2. Klepněte na kótu velikosti 30 a v property manageru v sekci hlavní hodnota zapište vyska. 3. Kótu pr.20 pojmenujte maly prumer. 4. Kótu pr.26 pojmenujte stredni prumer. 5. Kótu pr.30 pojmenujte velky prumer. 6. Ukončete úpravu skici 33

34 Přidání konfigurační tabulky 8. V hlavním menu zvolte Vložit Tabulky Konfigurační tabulka. 9. Nastavte tabulku dle obrázku a potvrďte vložení konfigurační tabulky. 10. Kóty, které mají být tabulkou řízeny, zapíšete do tabulky buď tak, že na ně při otevřené tabulce dvakrát klepnete levým tlačítkem myši, nebo je můžete zapsat ručně. 11. Do tabulky zapište hodnoty tak, aby odpovídaly obrázku. 12. Klepnutím mimo tabulku ji zavřete. Pokud byly vytvořeny nové konfigurace, objeví se hláška s jejich názvy Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_6. 34

35 Plechový díl 1. Založte Nový díl, vyplňte Vlastnosti dílu (název dílu je plech ) a uložte díl jako sldprt. 2. Na Predni rovině vytvořte skicu dle obrázku. 3. Zobrazte panel nástrojů Plechové díly. 4. Zvolte funkci Základní plech/ouško a nastavte dle obrázku. 5. Potvrďte. 35

36 Zhotovení konečného tvaru plechu 1. Na horní ploše plechu (viz.: obrázek) založte skicu a definujte dle obrázku. 2. Klepněte na funkci Odebrání vysunutím v PropertyManageru, zatrhněte Normálové odebrání, Odebrat opačnou stranu a potvrďte. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_7. 36

37 Tvorba sestavy Nyní budeme pokračovat tvorbu sestavy z již hotového dílu. 1. Založte novou sestavu, vyplňte Vlastnosti sestavy (název sestavy je Páka ) a uložte sestavu jako sldprt. 2. Zvolte Vložit Součást Existující díl/sestavu. 3. Zvolte sldprt. 4. Díl umístěte do sestavy tak, aby došlo ke sjednocení souřadného systému sestavy a dílu (kurzor umístěte na střed souřadného systému sestavy). 5. Pokračujte vložením dílu sldprt v konfiguraci Vytvořte 2 kopie dílu sldprt např. pomocí Ctrl+C a Ctrl+V nebo tažením při držení Ctrl. 37

38 Umístění vložek na plechovém dílu 1. Nyní máme v sestavě tři stejné vložky. 2. V grafickém poli klikněte levým tlačítkem myši na jednu z vložek a ve vlastnostech dílu zvolte konfiguraci -1. Postup opakujte i u další vložky. 3. Nyní máme v sestavě jeden díl vložen 3x, ale ve dvou konfiguracích. 4. Díly umístěte pomocí vazeb do příslušných děr v plechu. 38

39 Svary 1. Zvolte Vložit Prvek sestavy Svarová housenka. 2. Nastavení a výběr ploch udělejte dle obrázků a potvrďte. 3. Postup opakujte na dvou zbývajících vložkách. Tip: Svarové housenky se v sestavách většinou netvoří. Ve výkresové dokumentaci jsou nepatrné a svar se značí praporkem, pro případné pevnostní analýzy nejsou taktéž potřeba. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_8. 39

40 Vytvoření podsestav 1. Máme dvě sestavy. Nyní umístíme sestavu do Práce s podsestavami a chování podsestav je stejné jako u dílů. 3. Nechte si otevřená pouze dvě okna a to sestavy a Zvolte Okno Zobrazit vodorovně nad sebe a myší ve stromě historie uchopte sestavu a přetáhněte ji do sestavy Umístěte pomocí vazeb tak, aby byl možný pohyb podsestavy na čepu. 40

41 Tvorba rozloženého pohledu 1. Zvolte Vložit Rozložený pohled 2. Vyberte součásti pro rozložení 3. Tažením za jednu z šipek triády určíte směr a vzdálenost rozložení 4. Zvolte Vložit Skica trasy rozložení 5. Pomocí výběrů určete trasy rozložení 6. Vytvořený rozložený pohled se nachází v ConfigurationManageru vnořený do konfigurace sestavy. Sbalení/rozbalení pohledu se nachází v nabídce pod pravým tlačítkem myši. 41

42 Vytvoření výkresu celé sestavy 1. Soubor Nový Sablony Výkres, zvolte formát Skoleni- A3 a potvrďte. 2. Klepněte na Vložit Pohled výkresu Model a vyberte sestavu V poli Orientace zvolte Aktuální pohled modelu a umístěte jej do plochy výkresu. 4. Zvolte Vložit Tabulky Kusovník vyberte pohled ke kterému se bude vázat vložený kusovník a umístěte jej do výkresu. 5. Zvolte Vložit Popisy Pozice. Opozicujte sestavu. 42

43 Správa dokumentace sldasm slddrw sldprt slddrw vnější odkaz sldprt slddrw spdprt slddrw sldprt Sroub_ISO_4269.sldprt sldasm slddrw sldprt slddrw sldprt slddrw bead1.sldprt + bead2.sldprt + bead3.sldprt 43

44 Doporučení Zde je popsáno několik tipů, jejichž osvojením si usnadníte práci s programem SolidWorks a vyhnete se možným chybám. Nastavení systému: Po nainstalování SolidWorks doporučujeme investovat čas do tvorby šablon. Později, v průběhu práce, se vám investovaný čas několikrát vrátí. Na CD, které je vlepeno na zadní straně, je složka SolidWorks_Help_Files, ve které jsou šablony, knihovny materiálů a další pomocné soubory. Tyto soubory vznikly na základě dlouhodobých zkušeností a mohou Vám pomoci s úvodním nastavením systému. Všechna nastavení SolidWorks jsou přístupná přes nabídku Nástroje=>Možnosti. Řádek Zobrazení/výběr : Pro nastavení systému, které se nám zdá nejvíce uživatelsky přívětivé, doporučujeme zatrhnout všechna (hranatá) zatržítka v dolní polovině okna. Řádek Vnější odkazy : Zde doporučujeme zatrhnout zatržítko Umožnit více kontextů pro díly upravované v sestavě. Řádek Umístění souborů : Zde určujete, na kterém umístění bude SolidWorks hledat soubory šablon a dalších pomocných souborů. Tyto sobory je vhodné umístit mimo složku SolidWorks, aby nedošlo k jejich neúmyslnému smazání při odinstalaci SolidWorks. Pokud pracujete společně s dalšími uživateli SolidWorks, je vhodné umístit šablony do sdílené složky na síti. Mezi nejdůležitější nastavení patří: šablony dokumentů, šablony kusovníku, oblíbené kóty/popisy, databáze materiálů, formáty listů. Pokud tvoříte plechové díly, přidejte: tabulka ohybů plechu, tabulka rozměrů plechu. Jestliže tvoříte svařované konstrukce, přidejte: šablona tabulek přířezů a svařovací profily. Řádek Průvodce dírami/toolbox : Pokud pracujete ve skupině s ostatními uživateli SolidWorks, zadejte zde cestu na společnou složku umístěnou na síti. Řádek Spolupráce : Nastavení pro společnou práci několika uživatelů SolidWorks na stejném projektu. 44

45 Práce v systému: Před započetím modelování si rozmyslete, jak bude výsledný tvar vypadat (Bude souměrný? Mohu v něm použít pole?) nejen, že bude práce rychlejší, ale i model bude přehlednější. Snažte se tvořit způsobem, který ulehčí případné změny na modelu. Používejte plně určené skicy. Pokud to není absolutně nezbytné, nepoužívejte vazbu skicy Pevný. U složitějších dílů se nebojte pojmenovávat prvky podle toho, k čemu slouží, slučovat prvky do složek, používat komentáře a návrhářský pořadač když se poté k modelu za rok vrátíte, budete se v něm mnohem rychleji orientovat. Používejte panel zástupců (klávesa s ) šetříte tím nejen čas, ale i své zápěstí. Mějte zapnuté jen ty panely nástrojů, které často používáte (nebo používejte panel zástupců) získáte tím větší grafickou plochu. Využívejte nástrojů pro kontrolu návrhu (detekce přesahů, kolizí, soustřednosti, dynamický řez ), můžete se tím vyhnout chybám. Nepoužívejte zbytečně velké množství vazeb na jedné úrovni sestavy zpomalujete si tím odezvu programu. Pokud chcete archivovat projekt nebo jej někomu poslat, použijte funkci Kopírovat projekt. Pokud chcete přejmenovat soubor SolidWorks, použijte k tomu vždy funkci Průzkumníka SolidWorks. Dbejte na to, aby každý dokument SolidWorks měl jedinečné jméno, vyhnete se tím problémům s konflikty názvů souborů. Pojmenovávejte výkresy tak, aby jejich jméno bylo složeno z názvu souboru, ze kterého byl výkres vytvořen a názvu konfigurace součásti na výkrese ulehčíte si správu dokumentace. Soubory výkresů nechávejte ve stejné složce jako soubor, ze kterého byl vytvořen vyhnete se tak problémům s odkazy. Součásti SolidWorks je nápověda, která je kompletně v češtině a jsou v ní popsány všechny funkce SolidWorks. V menu nápověda se také nacházejí Kurzy SolidWorks, které vás provedou základy systému. Pokud pracujete po síti doporučujeme pracovat vždy na namapovaném síťovém disku, zabráníte tím nutnosti měnit odkazy v případě přesunutí úložiště dokumentů. 45

46 Pokud narazíte na problém, který vám nejde vyřešit, obraťte se na naši technickou podporu na adrese Standardní školení systému SolidWorks Školení probíhá vždy v maximálně čtyřčlenných skupinách v sídle firmy v Praze. V případě zájmu je možné školit i přímo u Vás zákazníků. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí základních školení je uživatelská znalost operačního systému MS Windows. Úvod do systému 14 hodin Školení vhodné pro začínající uživatele a uživatele se znalostmi jiných CAD systémů. Školení je zaměřeno na základní dovednosti při tvorbě dílů, sestav a výkresů. Dále zahrnuje základní správu dokumentace, import a export dokumentů a použití edrawings. Měsíc po tomto školení obvykle následuje jednodenní konzultace při které probereme vaše konkrétní úlohy, doporučíme vám optimální postupy a tím vám pomůžeme lépe využít možnosti systému. SolidWorks 2011 Co je nového? Seznamte se s novými možnostmi verze SolidWorks 2009 a využívejte systém SolidWorks efektivněji. Plechové díly 6 hodin Školení je určeno po uživatele, kteří již ovládají základy systému SolidWorks a chtějí se zdokonalit ve tvorbě plechových součástí. Při školení probereme všechny nástroje pro tvorbu plechových dílů, možnosti vypočtu rozvinutých tvarů a exportu DXF pro další zpracování. Tvarové modelování 6 hodin Školení je určeno pro uživatele se základními zkušenostmi v systému SolidWorks kteří tvoří design, tvarově náročné součásti, navrhují plastové výlisky či potřebují upravovat importované modely. Školení zahrnuje tvarové modelování pomocí objemových i plošných nástrojů. PDMWorks Workgroup - administrace 6 hodin Školení je určeno pro osoby zodpovědné za správu dat prostřednictvím modulu PDMWork Workgroup. Během školení projdeme obvyklá nastavení a postupy při správě dat. PDMWorks Workgroup - základy 3 hodiny Školení je určeno pro uživatele modulu PDMWork Worksgroup z řad konstruktérů či vedoucích pracovníků, kteří potřebují přístup k řízené dokumentaci. 46

47 PDMWorks Enterprise - administrace 12 hodin Školení je určeno pro osoby zodpovědné za správu dat prostřednictvím modulu PDMWorks Enterprise. Během školení projdeme obvyklá nastavení a postupy při správě dat, instalaci, nastavení WorkFlow, PDMWorks Enterprise - základy 4 hodiny Školení je určeno pro uživatele modulu PDMWork Enterprise z řad konstruktérů či vedoucích pracovníků, kteří potřebují přístup k řízené dokumentaci. Úvod do statických pevnostních analýz 6 hodin Během tohoto školení vás seznámíme nástroji a postupy pro pevnostní analýzy v modulu COSMOSWorks Designer. Školení je určeno uživatelům bez zkušeností s nástroji COSMOSWorks. Úvod do dynamických analýz 5 hodin Školení je určeno pro uživatele, kteří potřebují analyzovat dynamické síly v sestavách a zatím nemají zkušenosti s nástroji COSMOS Motion. 2D Editor 5 hodin Pokud potřebujete upravovat 2D DWG výkresovou dokumentaci, prohlížet DWG soubory či tisknout z DWG souborů, je školení určeno právě vám. Doplňkové moduly 6 hodin V tomto školení projdeme doplňkové moduly PhotoWorks, Animator, edrawings, ToolBox, Utilities a Featureworks. Školení je určeno pro uživatele kteří chtějí začít efektivně využívat vyjmenované doplňkové moduly. Specializovaná školení Dle dohody Pokud jste si nevybrali z naší základní nabídky, připravíme pro vás specializovaná školení. Naši technici se s vámi spojí a připraví pro vás školení dle vašich přání. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím naše obchodní zástupce nebo pište na 47

48 Kontakty Technická podpora Dotazy a problémy zasílejte přednostně na adresu: Pracovníci technické podpory: František Dvořák tel.: linka: 38 mob.: Pavel Koloc tel.: linka: 43 mob.: Petr Lstiburek tel.: linka: 37 mob.: epraha.cz Milan Langr tel.: linka: 35 Kamil Šálka tel.: linka:

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013

Návrhy forem v SolidWorks. Forma - kotva. Ing. Richard Strnka, 2013 Návrhy forem v SolidWorks Forma - kotva Ing. Richard Strnka, 2013 Obsah úlohy - Jednotlivé kroky úlohy zahrnuji: - Vytvoření tvarové součásti dle výkresové dokumentace - Úprava dílu pro zaformování - Vytvoření

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava.

Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavy 6 Pro tvorbu modelů sestav budete používat panel nástrojů Sestava. Sestavu můžete vytvářet způsobem zdola nahoru, shora dolů nebo kombinací obou metod. Metoda zdola nahoru znamená nejdříve vymodelovat

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt Páka

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Páka modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony Norma

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole II generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Nastavte projekt

Více

Výukový příklad 2 (příklad s řešením): Seznam členů klubu společenských her

Výukový příklad 2 (příklad s řešením): Seznam členů klubu společenských her Výukový příklad 2 (příklad s řešením): Seznam členů klubu společenských her Zadání 1. Celou databázi nazvěte Seznam členů. 2. Otevřete návrhové zobrazení tabulky. Dbejte na správné zadání datových typů.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007

3 Formuláře a sestavy Příklad 1 Access 2007 TÉMA: Vytváření formulářů Správce databáze Naše zahrada předpokládá, že bude s vytvořenou databází pracovat více uživatelů. Je třeba proto navrhnout a vytvořit formuláře pro přístup k datům. Zadání: Otevřete

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba modelu v SolidWors 3D tisk model SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Vymodelujte součást Rohatka_100 v SolidWorks, model uložte jako soubor součásti SolidWorks (Rohatka_100.SLDPRT)

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I modelování těles v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze šablony

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Cvičení 5. VÝKRES mechanical desktop bez Power packu Prostor - Model - Modelový prostor Výkresový prostor Výkres nebo rozvržení

Cvičení 5. VÝKRES mechanical desktop bez Power packu Prostor - Model - Modelový prostor Výkresový prostor Výkres nebo rozvržení Cvičení 5. VÝKRES Cílem pátého cvičení je na jednoduchém modelu hřídele si osvojit základní postupy při tvorbě výkresu rotační součástky. Otevřete soubor g:\cviceni\hřídel.dwg, nedbejte hlášek a uložte

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog.

Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. Instalace a aktivace 3E pluginů pro SketchUp 2015 Rychlý průvodce instalací a aktivací pluginů: 3E Parametrické tvary, 3E Doors&Windows a 3E Katalog. 1. Stáhněte instalační soubor vybraného 3E pluginu

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 2. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 2 1 Obsah Práce s listy v MS Excel 2010... 4 Výběr (volba) listu... 4 Skrýt/zobrazit listy... 5 Klik na záložky... 5 Skrýt list (využítí pásu

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů

Tématická oblast Počítačová grafika Modelování objektů Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_VC_IKT_18 Název školy Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271, Příbram II Autor Martin Vacek Tématická

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 Mezi hlavní cíle tohoto modulu patří zejména

Více

Postup: 1. kresba obrysu hodinek

Postup: 1. kresba obrysu hodinek Postup: 1. Kresba obrysu hodinek. 2. Kresba knoflíku hodinek. 3. Kresba číselníku. 4. Kresba minutové a sekundové stupnice. 5. Kresba vyrytého obvodu číselníku. 6. Kresba ručiček. 7. Kresba datového pole.

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Vektorizace obrázků. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Vektorizace obrázků Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu převedeme rastrový obrázek na vektorový pomocí trasování.

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou.

Grafický návrh. Co se naučíte. Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. Grafický návrh Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte plakát propagující smyšlenou kavárnu. Výsledný návrh

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje

Nástroje v InDesignu. Panel nástrojů 1. část. Nástroje otevřeme Okna Nástroje Nástroje v InDesignu Panel nástrojů 1. část Nástroje otevřeme Okna Nástroje Poklepem levé myši změníme panel nástrojů Nástroje v panelu nástrojů se používají k vybírání, úpravám a vytváření prvků stránek.

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 34 ŘEZY] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele zobrazovat konstrukční dílce a sestavy mj. pomocí řezů. Dokument

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

Svařované sestavy (cvičení)

Svařované sestavy (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 1.4.2013 Název zpracovaného celku: SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) Svařované sestavy (cvičení) Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

KOSTKY. počítačová stavebnice. Ing. Hana Vláčilová

KOSTKY. počítačová stavebnice. Ing. Hana Vláčilová KOSTKY počítačová stavebnice Ing. Hana Vláčilová Možná, že se poprvé v životě setkáváte s počítačovou stavebnicí?! Jaké má počítačová stavebnice výhody? Každý díl stavebnice modelujete pouze jednou, ale

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky

apilot - První kroky Publikační platforma apilot První kroky Publikační platforma apilot První kroky Přihlášení https://domena.apilot.cz Po přihlášení Po přihlášení Nástěnka - aktualizace platformy novinky - tipy, triky (nastavení poštovních klientů) - aktivita

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 26 ÚVOD DO MODULU VÝKRES] 1 CÍL KAPITOLY Seznámit uživatele s prostředím modulu Výkres, s možnostmi roletových a ikonových menu,

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Spona modelování plechových dílů v Inventoru Příprava modelování Spusťte INVENTOR Vytvořte nový projekt Otevřete nový soubor ze

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1

WinFAS. obecné. Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně. Strana 1 3 obecné Praktický úvod do WinFASu IQ sestavy podrobně verze z 25.3.2005 Strana 1 Co jsou to IQ sestavy Jde o nový typ sestav, které ve WinFASu nahrazují většinu pevných sestav. IQ sestava je vlastně uživatelský

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE

PRÁCE S TEXTOVÝM EDITOREM 6.4 TEXTOVÉ POLE 6.4 TEXTOVÉ POLE Při tvorbě dokumentů je někdy třeba vkládat texty do rámců, kterým říkáme Textová pole. Tato textová pole, ale nemusí mít vždy pravidelný tvar (obdélník). Pomocí textových polí můžeme

Více

CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

CZ.1.07/2.2.00/28.0021) Metody geoinženýrstv enýrství Ing. Miloš Cibulka, Ph.D. Brno, 2014 Cvičen ení č.. 2 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF)

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU...

OBSAH. ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6. INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... První kroky OBSAH ÚVOD... 5 Advance Steel... 5 Nápověda... 6 INSTALACE... 7 Systémové požadavky... 7 Spuštění instalace... 7 SPUŠTĚNÍ ADVANCE STEELU... 7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ APLIKACE ADVANCE STEEL...

Více

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu

Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Softwarová podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí Uživatelská příručka systému pro administrátory obcí a manuál pro správce portálu Verze 1.3 Zpracováno v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 40 PODSESTAVY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit pracovat s podsestavami v CAD softwaru SolidEdge. Podsestavy se

Více

Connect Genius V2. Instalace programu.

Connect Genius V2. Instalace programu. Connect Genius V2 Program připojíte k PC přes RS 232. Instalace programu. Vložte CD do PC a automaticky se nabídne instalační program. Otevřete instalační program a klikněte dvojklikem na setup.exe a program

Více

9. Práce s naskenovanými mapami

9. Práce s naskenovanými mapami 9. Práce s naskenovanými mapami V této kapitole si ukážeme práci s předlohami. Předlohou rozumíme naskenovanou bitmapu, načtenou jako pozadí na pracovní plochu. Použitím bitmapového obrázku jako podklad,

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu

Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ. Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá. administrace testování na portálu Uživatelská příručka k portálu WWW.DIAGNOSTIK.CZ Společnost pro kvalitu školy, o.s. část druhá administrace testování na portálu Ostrava 2012 1 Obsah Úvod:... 3 1. Výběr kampaně výběr Termínu testování...

Více

SOLIDWORKS. Učební text. Ing. Jan Holzer, Ing. Blanka Jagošová, Ing. Jaroslav Kolář

SOLIDWORKS. Učební text. Ing. Jan Holzer, Ing. Blanka Jagošová, Ing. Jaroslav Kolář Učební text SOLIDWORKS Ing. Jan Holzer, Ing. Blanka Jagošová, Ing. Jaroslav Kolář Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství

Více

TIA Selection Tool manuál pro použití

TIA Selection Tool manuál pro použití TIA Selection Tool manuál pro použití Verze 1 duben 2012 Obsah: Postup rychlé konfigurace a exportu stanice Detailní popis aplikace Siemens s. r. Protection o. 2012. Všechna notice / práva Copyright vyhrazena.

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY

2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY MS OFFICE V PŘÍKLADECH část 2, díl 3, kap. 3, str. 1 Všechny příklady v této kapitole jsou k dispozici na CD CD 2.3.3 PRÁCE S JEDNÍM A VÍCE DOKUMENTY Vytvoření nového dokumentu Nový dokument můžete vytvořit

Více

Skořepina v SolidWorks

Skořepina v SolidWorks Tvorba tenkostěnné součásti v SolidWorks Skořepina v SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 1. Zadání Vymodelujte v SolidWorks tenkostěnnou součást (skořepinu) víčko anténního zesilovače a uložte do souboru

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY

Inventor Profesionál 2009 Inventor Studio Animace pružiny ANIMACE PRUŽINY ANIMACE PRUŽINY Vypracoval Ing. Josef Honsa 2009 1 Obsah 1 Úvod... 4 2 Výkresová dokumentace... 5 2.1 Výkres sestavení... 5 2.2 Výkres misky... 5 2.3 Výkres část hlavy... 6 2.4 Výkres ventilu... 6 2.5

Více