SolidWorks. Cvičení pro výuku a školení. Úvod do systému SolidWorks

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SolidWorks. Cvičení pro výuku a školení. Úvod do systému SolidWorks"

Transkript

1 SolidWorks Cvičení pro výuku a školení Úvod do systému SolidWorks

2 Úvodem Dostávají se vám do rukou podklady pro školení Úvod do systému SolidWorks. V průběhu školení budete seznámeni s: 1. Uživatelským rozhraním a základními pojmy systému. 2. Tvorbou a prací se šablonami. 3. Tvorbou objemových modelů. 4. Tvorbou plechových dílů. 5. Tvorbou svařovaných konstrukcí. 6. Tvorbou sestav. 7. Tvorbou výkresové dokumentace. 8. Možnostmi automatizace práce. 9. Správou dokumentace. Součástí podkladů je také CD, na kterém jsou všechny soubory, se kterými budete v průběhu školení pracovat. Knihovní díly ve složce Knihovni_dily. Po krocích vypracovaný příklad ve složce Postup. Šablony použité v průběhu školení ve složce Sablony. Složka SolidWorks_Help_Files je podrobněji popsána na stránce 44. Na stránkách 44 a 45 naleznete tipy pro práci v programu SolidWorks. Pokud někdy v průběhu práce se systémem SolidWorks narazíte na problém, který vám nepůjde vyřešit, naleznete na poslední stránce kontakty na technickou podporu. 2

3 Dokumenty SolidWorks Díl přípona *.SLDPRT šablona *.PRTDOT Sestava přípona *.SLDASM šablona *.ASMDOT Výkres přípona *.SLDDRW šablona *.DRWDOT Základní pojmy prostředí SolidWorks 2D skica základní geometrie, která je umístěna na rovině Rovina referenční geometrie pro tvorbu např. skic, zrcadlení atd. Prvek stavební jednotka objemového těla Plocha tělo s nulovou tloušťkou Objemové tělo je zobrazeno ve složce objemová těla ve Stromu historie Feature Manager strom historie, ve kterém je zobrazen postup tvorby Property Manager zobrazuje vlastnosti vybraných entit Configuration Manager zobrazuje konfigurace daného dílu nebo sestavy 3

4 Nastavení šablon Předtím, než začneme tvořit první díl, nastavíme si šablony dokumentů tak, aby se rohová razítka a kusovníky automaticky vyplňovaly. 1. Soubor Nový Sablony_dokumentu - Díl. 2. Soubor Vlastnosti záložka Souhrnné informace vyplňte jméno autora. 3. Soubor Uložit jako *.prtdot do adresáře: /Skoleni/Sablony. 4. Soubor Nový Sablony_dokumentu Sestava. 5. Soubor Vlastnosti záložka Souhrnné informace vyplňte jméno autora. 6. Rovněž zvolte Soubor Uložit jako *.asmdot do adresáře:. /Skoleni/Sablony. 7. Soubor Nový Sablony_dokumentu Vykres. 8. Soubor Vlastnosti záložka Souhrnné informace vyplňte jméno autora. 9. Soubor Uložit jako *.drwdot do adresáře: /Skoleni/Sablony. 10. Zavřete všechna okna. 11. Nástroje Možnosti Umístění souborů přidat adresář /Skoleni/Sablony. 4

5 Tvorba prvního prvku modelu 1. Soubor Nový Sablony Díl. 2. Soubor Uložit jako sldprt do adresáře /Skolení - Uložit. 3. Ve Stromu historie klepněte na rovinu Přední a založte na ní skicu. 4. Vytvořte obdélník 60x50mm dle obrázku a nadefinujte jej. 5. Klepněte na Vysunutí zadejte vzdálenost 15 a potvrďte. 6. Použitím kláves Ctrl+1 7 přepínejte mezi jednotlivými pohledy. 7. Použijte jednotlivé režimy zobrazení v liště nástrojů. 8. Zvolte pohled 1 (Ctrl+1). 5

6 Tvorba kolmého vysunutí 1. Klepněte na plochu (barevné zvýraznění). 2. Nástroje Entity skici Tvorba Přímka. Klepněte na pravý horní roh (kurzor zobrazí automatickou vazbu). 3. Vytvořte vertikální přímku cca do 1/3 hrany. 4. Dále navažte horizontální přímku na levou hranu a pokračujte vertikálně do levého horního rohu. 5. Zvolte prvek Vysunutí, určete správný směr uzavření skici a potvrďte. Zadejte v PropertyManageru výšku 35mm. 6. Klepněte v grafickém poli na prvek vysunutí pravým tlačítkem a zvolte Upravit skicu. 7. Nadefinujte skicu (vertikální přímka = 15mm) a potvrďte. 6

7 Tvorba žebra 1. Menu Vložit Referenční geometrie Rovina. 2. V plovoucím Stromu historie v levém horním rohu grafické plochy klepněte na rovina Pravá. 3. Následně klepněte na střed horní vnitřní hrany a potvrďte tím byla nadefinována rovina procházející středem tělesa pro tvorbu žebra. 4. Stiskněte klávesu Mezerník a zvolte Kolmá. 5. V této rovině skicujte přímka z koncových bodů vnitřních hran dle obrázku. 6. Zvolte Vložit Prvky Žebro. 7. Zadejte šířku žebra 15mm, zvolte směr vysunutí k tělesu a potvrďte. 8. V grafickém poli klepněte pravým tlačítkem na zobrazenou rovinu a zvolte Skrýt. 7

8 Tvorba bočních segmentů s dírou 1. Zvolte pohled 4 (Ctrl+4). 2. Klepněte na boční plochu. 3. Zhotovte skicu dle obrázku. 4. Nadefinujte vytvořenou skicu pomocí kót a vazeb dle obrázku. 5. Zvolte Prvek Vysunutí, zadejte rozměr 15mm a potvrďte. 6. Ve stromu FeatureManager klepněte na Rovina Zvolte Vložit Pole/zrcadlení Zrcadlení. 8. Klepněte na poslední prvek ve FeatureManageru a potvrďte. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_1. 8

9 Tvorba děr pro šrouby 1. Zvolte pohled 1 (Ctrl+1). 2. Vyberte klepnutím plochu dle obrázku (zvýraznění). 3. Zvolte Průvodce dírami. 4. V zobrazeném dialogovém okně zvolte typ díry Díra a nastavte hodnoty dle obrázku. 5. Klepněte na záložku Polohy. 6. Zadefinujte umístění středu díry (bod ve skice) od hran tělesa a potvrďte. 9

10 Lineární pole 1. Zvolte Vložit Pole/zrcadlení Lineární pole. 2. Klepněte na hranu modelu pro určení směru pole. 3. Klepněte v PropertyManageru do zadávacího pole Vybrané prvky a v grafickém poli vyberte vytvořenou díru. 4. Zadejte rozteč 38mm, počet instancí 2 a potvrďte. 10

11 Zkosení a zaoblení hran 1. Vložit Prvky Zkosit. 2. Zvolte hrany dle obrázku, zadejte v zadávacím poli PropertyManageru rozměr 10 mm a potvrďte. 1. Vložit Prvky Zaoblit. 2. Zadejte v zadávacím poli Propertymanageru rozměr 5 mm, vyberte jednotlivé hrany pro zaoblení a potvrďte. 11

12 Zkosení hran děr 1. Vložit - Prvky Zkosit. 2. Zvolte hrany dle obrázku, zadejte v zadávacím poli PropertyManageru rozměr 1mm a potvrďte. Tip: Pro zrychlení přístupu k funkcím můžete používat panely nástrojů nebo Panel zástupců, který je standardně vyvoláván klávesou s 12

13 Tvorba výkresu 1. Soubor Vytvořit výkres z dílu Sablony Výkres, zvolte formát Skoleni-A3 a potvrďte. 2. Vyberte Přední pohled a tažením myši ho umístěte do plochy výkresu. 3. Zkontrolujte stav políčka Automaticky začít průmět, pokud je zatrženo můžete vytvořit průměty dle obrázku. 4. Vložením pohledu dojde k vyplnění rohového razítka výkresu údaji z vyplněných Uživatelských vlastností a vlastností Závislých na konfiguraci. 5. V PropertyManageru najdete všechny vlastnosti pohledu např. měřítko, zobrazení skrytých hran, orientaci pohledu atd. 13

14 Základy kótování 1. Klikněte v grafickém poli pravým tlačítkem myši a zvolte Inteligentní kóta. 2. Průměr, rádius, délku a úhel kótujete bez přepínání funkce. Systém sám rozpoznává typ kóty dle zvolených entit. 3. Zakótujte dle obrázku. 14

15 Vložení tolerancí Po zvolení kóty nastavte v PropetyManageru tolerance symetrická a zadejte 0,2mm. Tip: Různá nastavení kót, která jsou často používána, si můžete uložit jako Styl a následně je vyvolat pouhým vybráním z roletového menu. Pokud vytvoříte nebo načtete styly do výkresu, který následně uložíte jako šablonu, stanou se styly součástí šablony. 15

16 Vložení os a středových značek do pohledu 1. Zvolte Vložit Popisy Středová značka a klepněte na díry ve všech pohledech. 2. Zobrazte všechny pohledy jako Skryté hrany viditelné. 3. V PropertyManageru zvolte Pohled výkresu Zvolte Vložit Popisy Osa. 5. Postup opakujte u Pohled výkresu 2. 16

17 Možnosti kótování 1. Klikněte v grafickém poli pravým tlačítkem myši a zvolte Více kót Souřadnicová. 2. Zvolte levou svislou hranu dílu, vyneste kótu nad model a pokračujte výběrem svislých hran dle obrázku. 3. Klikněte v grafickém poli pravým tlačítkem myši a zvolte Více kót Zkosení. 4. Vyberte šikmou hranu zkosení a přilehlou vodorovnou hranu dílu. 5. V PropertyManageru můžete změnit zobrazení kóty. 17

18 Tvorba řezu 1. V nárysu nakreslete čáru řezu (přímky) dle obrázku. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednu z vytvořených přímek a zvolte Vybrat navazující. 3. Zvolte Vložit Pohled výkresu Řez a umístěte řez přetažením myší. Tip: Pokud chcete skrýt hranu na výkrese, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Skrýt hranu. Klepnutím pravým tlačítkem myši do pohledu a zvolením možnosti Zobrazit hranu se vám zobrazí všechny skryté hrany, které můžete vybráním opětně zobrazit. 18

19 Připojení vlastností 1. V rohovém razítku se automaticky vyplnily vlastnosti, které jsme měli definovány v dílech. Nyní si ukážeme vložení poznámky a propojení na vlastnost dílu. 2. V rohovém razítku vidíte, že je již částečně vyplněné. 3. Klikněte pravým tlačítkem myši do grafického pole a zvolte Upravit formát listu. 4. Vložit Popisy Poznámka vložte prázdnou poznámku do grafického pole. 5. V PropertyManageru zvolte tlačítko Připojit k vlastnosti a nastavte dle spodního obrázku, vyberte vlastnost Barva a potvrďte. 19

20 Doplnění rohového razítka 1. Poznámku, která již obsahuje údaj převzatý z dílu, potvrďte. 2. Přesuňte poznámku myší do rohového razítka za text Barva. 3. Pokud chcete do rohového razítka vkládat i další texty, je možné kombinovat text a poznámky připojené k vlastnosti. Stejným způsobem je možné vložit poznámku i mimo rohové razítko výkresu, do dílu nebo sestavy. 4. Klikněte pravým tlačítkem myši do grafického prostoru a zvolte Upravit list. 5. Nyní je upraveno rohové razítko a pro další použití ho uložíme pomocí Soubor Uložit formát listu 6. Uložte výkres. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_3. 20

21 Tvorba sestavy Nyní budeme pokračovat v tvorbě sestavy z již hotového dílu. 1. Soubor Nový Sablony Sestava. 2. Zvolte Vložit Součást Existující díl/sestava. 3. V PropertyManageru klapněte v rámečku Díl/sestava pro vložení na díl , pokud zde díl není, nalezněte jej pomocí tlačítka Vyhledat. 4. Díl umístěte do sestavy tak, aby došlo ke sjednocení souřadného systému sestavy a dílu (ukažte kurzorem na počátek sestavy a klapněte levým tlačítkem myši). 5. Sestavu uložte jako sldasm. 21

22 Vložení čepu Ukázka použití knihovních dílů. 1. V podokně úloh zvolte ikonu Knihovna návrhů. 2. Zvolte Přidat umístění souboru a nalistujte složku /Skoleni. 3. Z podsložky knihovni_dily uchopte myší díl a přetáhněte do díry 20mm. 22

23 Úprava rozměru u dílu v prostředí sestavy 1. Ve Stromu historie rozbalte strom dílu Klepněte na položku Žebro 1 levým tlačítkem a zvolte Upravit prvek. 3. V ProperteManageru změňte položku T1 na hodnotu 8 mm, potvrďte a nechte zregenerovat (Ctrl+B). 4. Editaci dílu ukončíte ikonou v pravém horním rohu nebo pomocí nabídky pod pravým tlačítkem myši. 23

24 Tvorba základní desky 1. Zvolte pohled 2 (Ctrl+2). 2. Vložit Součást Nový díl. 3. Klepnutím vyberte spodní zvýrazněnou plochu konzole. 4. Vytvořte skicu obdélník 200x200, doplňte kóty a vazby skici dle obrázku. 24

25 Zhotovení dílu vysunutím 1. Zvolte Přidání vysunutím a zadejte do zadávacího pole PropertyManageru hodnotu 35mm a potvrďte. 2. Uložit pod názvem sldprt. 25

26 Tvorba děr v prostředí sestavy 1. Zvolte pohled 1 (Ctrl+1). 2. Klepněte levým tlačítkem myši na a zvolte Upravit díl. 3. Klepněte na horní plochu desky. 4. Zvolte Průvodce dírami a zadejte hodnoty dle obrázku. 5. Přepněte na záložku Polohy. 6. Ve skice vytvořte dva body soustředné s dírami v konzoli. 26

27 Přidání konfigurační tabulky šroubu 1. V hlavním menu zvolte Vložit Tabulky Konfigurační tabulka. 2. Zvolte jako zdroj tabulky ze souboru 3. Pomocí tlačítka Vyhledat zvolte v průzkumníku Windows tabulku ve formátu *.xls 4. Otevře se rozsáhlá tabulka připravená dle norem 5. Klepnutím mimo tabulku ji přijmete a zavřete. Pokud byly vytvořeny nové konfigurace, objeví se hláška s jejich názvy 6. Uložte a zavřete 7. Šroub je v tuto chvíli připraven pro vkládání do sestav Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_4. 27

28 Vložení šroubů z knihovny dílů a pole dílů v sestavě 1. V Knihovně návrhů nalezněte složku skoleni/knihovni_dily. 2. Myší uchopte Sroub_ISO_4269 a přetáhněte jej do díry 10,5mm tak, aby zde byla automaticky doplněna vazba. 3. Poněvadž šroub má více konfigurací (viz předchozí), objeví se okno, kde jsou vylistovány všechny konfigurace. Vyberte konfiguraci M10 x 25 a potvrďte. 4. Pomocí klávesy Esc ukončete vkládání dalších šroubů. 5. Zvolte Vložit Pole součástí Lineární pole. 6. Klepněte na hranu určující směr pole a zadejte rozměr 38mm (viz.: obrázky). 7. Klepněte v PropertyManageru do pole Součásti pro pole, vyberte Sroub_ISO_4269 z grafického pole a potvrďte. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_4. 28

29 Vložení rámu 1. Zvolte adekvátní pohled na spodní plochu desky (Ctrl+2) 2. Vložit součást -> nový díl 3. Přejmenujte díl na Zvolte spodní plochu desky pro umístění skici a zároveň součásti 5. Pomocí převedení entit vytvořte skicu pro rám 6. Potvrďte vytvořený díl 29

30 Vložení profilů 1. Otevřete samostatný díl sldprt nebo upravte v sestavě 2. Zobrazte nástrojovou lištu Svařování. 3. Zvolte Vložit profil,v PropertyManageru, zvolte ISO, Uhelník stejnostranný, Velikost 20x20x3. 4. Vyberte jednotlivé úsečky skici pro vložení profilu dle obrázku. 5. V případě potřeby naorientujte profil dle obrázku pomocí Zrcadlení profilu 30

31 Umístění profilů (Pokračování z předchozí stránky) 6. V PropertyManageru klepněte na Umístit profil a vyberte bod na profilu, kterým bude procházet zvolená úsečka a potvrďte. Pozn.: Profily jsou uloženy jako knihovní prvky a můžete je editovat a přidávat vlastní. První sestava je dokončena. 31

32 Nový díl Vložka 1. Založte Nový díl, vyplňte Vlastnosti dílu (název dílu je vložka ) a uložte díl jako sldprt. 2. Na Predni rovině vytvořte skicu dle obrázku. 3. Vložit Přidání Rotovat a potvrďte. 32

33 Pojmenování kót 1. Ve stromu historie klikněte levým tlačítkem myši na prvek Rotovat1 a zvolte upravit skicu. 2. Klepněte na kótu velikosti 30 a v property manageru v sekci hlavní hodnota zapište vyska. 3. Kótu pr.20 pojmenujte maly prumer. 4. Kótu pr.26 pojmenujte stredni prumer. 5. Kótu pr.30 pojmenujte velky prumer. 6. Ukončete úpravu skici 33

34 Přidání konfigurační tabulky 8. V hlavním menu zvolte Vložit Tabulky Konfigurační tabulka. 9. Nastavte tabulku dle obrázku a potvrďte vložení konfigurační tabulky. 10. Kóty, které mají být tabulkou řízeny, zapíšete do tabulky buď tak, že na ně při otevřené tabulce dvakrát klepnete levým tlačítkem myši, nebo je můžete zapsat ručně. 11. Do tabulky zapište hodnoty tak, aby odpovídaly obrázku. 12. Klepnutím mimo tabulku ji zavřete. Pokud byly vytvořeny nové konfigurace, objeví se hláška s jejich názvy Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_6. 34

35 Plechový díl 1. Založte Nový díl, vyplňte Vlastnosti dílu (název dílu je plech ) a uložte díl jako sldprt. 2. Na Predni rovině vytvořte skicu dle obrázku. 3. Zobrazte panel nástrojů Plechové díly. 4. Zvolte funkci Základní plech/ouško a nastavte dle obrázku. 5. Potvrďte. 35

36 Zhotovení konečného tvaru plechu 1. Na horní ploše plechu (viz.: obrázek) založte skicu a definujte dle obrázku. 2. Klepněte na funkci Odebrání vysunutím v PropertyManageru, zatrhněte Normálové odebrání, Odebrat opačnou stranu a potvrďte. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_7. 36

37 Tvorba sestavy Nyní budeme pokračovat tvorbu sestavy z již hotového dílu. 1. Založte novou sestavu, vyplňte Vlastnosti sestavy (název sestavy je Páka ) a uložte sestavu jako sldprt. 2. Zvolte Vložit Součást Existující díl/sestavu. 3. Zvolte sldprt. 4. Díl umístěte do sestavy tak, aby došlo ke sjednocení souřadného systému sestavy a dílu (kurzor umístěte na střed souřadného systému sestavy). 5. Pokračujte vložením dílu sldprt v konfiguraci Vytvořte 2 kopie dílu sldprt např. pomocí Ctrl+C a Ctrl+V nebo tažením při držení Ctrl. 37

38 Umístění vložek na plechovém dílu 1. Nyní máme v sestavě tři stejné vložky. 2. V grafickém poli klikněte levým tlačítkem myši na jednu z vložek a ve vlastnostech dílu zvolte konfiguraci -1. Postup opakujte i u další vložky. 3. Nyní máme v sestavě jeden díl vložen 3x, ale ve dvou konfiguracích. 4. Díly umístěte pomocí vazeb do příslušných děr v plechu. 38

39 Svary 1. Zvolte Vložit Prvek sestavy Svarová housenka. 2. Nastavení a výběr ploch udělejte dle obrázků a potvrďte. 3. Postup opakujte na dvou zbývajících vložkách. Tip: Svarové housenky se v sestavách většinou netvoří. Ve výkresové dokumentaci jsou nepatrné a svar se značí praporkem, pro případné pevnostní analýzy nejsou taktéž potřeba. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_8. 39

40 Vytvoření podsestav 1. Máme dvě sestavy. Nyní umístíme sestavu do Práce s podsestavami a chování podsestav je stejné jako u dílů. 3. Nechte si otevřená pouze dvě okna a to sestavy a Zvolte Okno Zobrazit vodorovně nad sebe a myší ve stromě historie uchopte sestavu a přetáhněte ji do sestavy Umístěte pomocí vazeb tak, aby byl možný pohyb podsestavy na čepu. 40

41 Tvorba rozloženého pohledu 1. Zvolte Vložit Rozložený pohled 2. Vyberte součásti pro rozložení 3. Tažením za jednu z šipek triády určíte směr a vzdálenost rozložení 4. Zvolte Vložit Skica trasy rozložení 5. Pomocí výběrů určete trasy rozložení 6. Vytvořený rozložený pohled se nachází v ConfigurationManageru vnořený do konfigurace sestavy. Sbalení/rozbalení pohledu se nachází v nabídce pod pravým tlačítkem myši. 41

42 Vytvoření výkresu celé sestavy 1. Soubor Nový Sablony Výkres, zvolte formát Skoleni- A3 a potvrďte. 2. Klepněte na Vložit Pohled výkresu Model a vyberte sestavu V poli Orientace zvolte Aktuální pohled modelu a umístěte jej do plochy výkresu. 4. Zvolte Vložit Tabulky Kusovník vyberte pohled ke kterému se bude vázat vložený kusovník a umístěte jej do výkresu. 5. Zvolte Vložit Popisy Pozice. Opozicujte sestavu. 42

43 Správa dokumentace sldasm slddrw sldprt slddrw vnější odkaz sldprt slddrw spdprt slddrw sldprt Sroub_ISO_4269.sldprt sldasm slddrw sldprt slddrw sldprt slddrw bead1.sldprt + bead2.sldprt + bead3.sldprt 43

44 Doporučení Zde je popsáno několik tipů, jejichž osvojením si usnadníte práci s programem SolidWorks a vyhnete se možným chybám. Nastavení systému: Po nainstalování SolidWorks doporučujeme investovat čas do tvorby šablon. Později, v průběhu práce, se vám investovaný čas několikrát vrátí. Na CD, které je vlepeno na zadní straně, je složka SolidWorks_Help_Files, ve které jsou šablony, knihovny materiálů a další pomocné soubory. Tyto soubory vznikly na základě dlouhodobých zkušeností a mohou Vám pomoci s úvodním nastavením systému. Všechna nastavení SolidWorks jsou přístupná přes nabídku Nástroje=>Možnosti. Řádek Zobrazení/výběr : Pro nastavení systému, které se nám zdá nejvíce uživatelsky přívětivé, doporučujeme zatrhnout všechna (hranatá) zatržítka v dolní polovině okna. Řádek Vnější odkazy : Zde doporučujeme zatrhnout zatržítko Umožnit více kontextů pro díly upravované v sestavě. Řádek Umístění souborů : Zde určujete, na kterém umístění bude SolidWorks hledat soubory šablon a dalších pomocných souborů. Tyto sobory je vhodné umístit mimo složku SolidWorks, aby nedošlo k jejich neúmyslnému smazání při odinstalaci SolidWorks. Pokud pracujete společně s dalšími uživateli SolidWorks, je vhodné umístit šablony do sdílené složky na síti. Mezi nejdůležitější nastavení patří: šablony dokumentů, šablony kusovníku, oblíbené kóty/popisy, databáze materiálů, formáty listů. Pokud tvoříte plechové díly, přidejte: tabulka ohybů plechu, tabulka rozměrů plechu. Jestliže tvoříte svařované konstrukce, přidejte: šablona tabulek přířezů a svařovací profily. Řádek Průvodce dírami/toolbox : Pokud pracujete ve skupině s ostatními uživateli SolidWorks, zadejte zde cestu na společnou složku umístěnou na síti. Řádek Spolupráce : Nastavení pro společnou práci několika uživatelů SolidWorks na stejném projektu. 44

45 Práce v systému: Před započetím modelování si rozmyslete, jak bude výsledný tvar vypadat (Bude souměrný? Mohu v něm použít pole?) nejen, že bude práce rychlejší, ale i model bude přehlednější. Snažte se tvořit způsobem, který ulehčí případné změny na modelu. Používejte plně určené skicy. Pokud to není absolutně nezbytné, nepoužívejte vazbu skicy Pevný. U složitějších dílů se nebojte pojmenovávat prvky podle toho, k čemu slouží, slučovat prvky do složek, používat komentáře a návrhářský pořadač když se poté k modelu za rok vrátíte, budete se v něm mnohem rychleji orientovat. Používejte panel zástupců (klávesa s ) šetříte tím nejen čas, ale i své zápěstí. Mějte zapnuté jen ty panely nástrojů, které často používáte (nebo používejte panel zástupců) získáte tím větší grafickou plochu. Využívejte nástrojů pro kontrolu návrhu (detekce přesahů, kolizí, soustřednosti, dynamický řez ), můžete se tím vyhnout chybám. Nepoužívejte zbytečně velké množství vazeb na jedné úrovni sestavy zpomalujete si tím odezvu programu. Pokud chcete archivovat projekt nebo jej někomu poslat, použijte funkci Kopírovat projekt. Pokud chcete přejmenovat soubor SolidWorks, použijte k tomu vždy funkci Průzkumníka SolidWorks. Dbejte na to, aby každý dokument SolidWorks měl jedinečné jméno, vyhnete se tím problémům s konflikty názvů souborů. Pojmenovávejte výkresy tak, aby jejich jméno bylo složeno z názvu souboru, ze kterého byl výkres vytvořen a názvu konfigurace součásti na výkrese ulehčíte si správu dokumentace. Soubory výkresů nechávejte ve stejné složce jako soubor, ze kterého byl vytvořen vyhnete se tak problémům s odkazy. Součásti SolidWorks je nápověda, která je kompletně v češtině a jsou v ní popsány všechny funkce SolidWorks. V menu nápověda se také nacházejí Kurzy SolidWorks, které vás provedou základy systému. Pokud pracujete po síti doporučujeme pracovat vždy na namapovaném síťovém disku, zabráníte tím nutnosti měnit odkazy v případě přesunutí úložiště dokumentů. 45

46 Pokud narazíte na problém, který vám nejde vyřešit, obraťte se na naši technickou podporu na adrese Standardní školení systému SolidWorks Školení probíhá vždy v maximálně čtyřčlenných skupinách v sídle firmy v Praze. V případě zájmu je možné školit i přímo u Vás zákazníků. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí základních školení je uživatelská znalost operačního systému MS Windows. Úvod do systému 14 hodin Školení vhodné pro začínající uživatele a uživatele se znalostmi jiných CAD systémů. Školení je zaměřeno na základní dovednosti při tvorbě dílů, sestav a výkresů. Dále zahrnuje základní správu dokumentace, import a export dokumentů a použití edrawings. Měsíc po tomto školení obvykle následuje jednodenní konzultace při které probereme vaše konkrétní úlohy, doporučíme vám optimální postupy a tím vám pomůžeme lépe využít možnosti systému. SolidWorks 2011 Co je nového? Seznamte se s novými možnostmi verze SolidWorks 2009 a využívejte systém SolidWorks efektivněji. Plechové díly 6 hodin Školení je určeno po uživatele, kteří již ovládají základy systému SolidWorks a chtějí se zdokonalit ve tvorbě plechových součástí. Při školení probereme všechny nástroje pro tvorbu plechových dílů, možnosti vypočtu rozvinutých tvarů a exportu DXF pro další zpracování. Tvarové modelování 6 hodin Školení je určeno pro uživatele se základními zkušenostmi v systému SolidWorks kteří tvoří design, tvarově náročné součásti, navrhují plastové výlisky či potřebují upravovat importované modely. Školení zahrnuje tvarové modelování pomocí objemových i plošných nástrojů. PDMWorks Workgroup - administrace 6 hodin Školení je určeno pro osoby zodpovědné za správu dat prostřednictvím modulu PDMWork Workgroup. Během školení projdeme obvyklá nastavení a postupy při správě dat. PDMWorks Workgroup - základy 3 hodiny Školení je určeno pro uživatele modulu PDMWork Worksgroup z řad konstruktérů či vedoucích pracovníků, kteří potřebují přístup k řízené dokumentaci. 46

47 PDMWorks Enterprise - administrace 12 hodin Školení je určeno pro osoby zodpovědné za správu dat prostřednictvím modulu PDMWorks Enterprise. Během školení projdeme obvyklá nastavení a postupy při správě dat, instalaci, nastavení WorkFlow, PDMWorks Enterprise - základy 4 hodiny Školení je určeno pro uživatele modulu PDMWork Enterprise z řad konstruktérů či vedoucích pracovníků, kteří potřebují přístup k řízené dokumentaci. Úvod do statických pevnostních analýz 6 hodin Během tohoto školení vás seznámíme nástroji a postupy pro pevnostní analýzy v modulu COSMOSWorks Designer. Školení je určeno uživatelům bez zkušeností s nástroji COSMOSWorks. Úvod do dynamických analýz 5 hodin Školení je určeno pro uživatele, kteří potřebují analyzovat dynamické síly v sestavách a zatím nemají zkušenosti s nástroji COSMOS Motion. 2D Editor 5 hodin Pokud potřebujete upravovat 2D DWG výkresovou dokumentaci, prohlížet DWG soubory či tisknout z DWG souborů, je školení určeno právě vám. Doplňkové moduly 6 hodin V tomto školení projdeme doplňkové moduly PhotoWorks, Animator, edrawings, ToolBox, Utilities a Featureworks. Školení je určeno pro uživatele kteří chtějí začít efektivně využívat vyjmenované doplňkové moduly. Specializovaná školení Dle dohody Pokud jste si nevybrali z naší základní nabídky, připravíme pro vás specializovaná školení. Naši technici se s vámi spojí a připraví pro vás školení dle vašich přání. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím naše obchodní zástupce nebo pište na 47

48 Kontakty Technická podpora Dotazy a problémy zasílejte přednostně na adresu: Pracovníci technické podpory: František Dvořák tel.: linka: 38 mob.: Pavel Koloc tel.: linka: 43 mob.: Petr Lstiburek tel.: linka: 37 mob.: epraha.cz Milan Langr tel.: linka: 35 Kamil Šálka tel.: linka:

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

1 Postup tvorby konstrukčních

1 Postup tvorby konstrukčních Lekce 1 Postup tvorby konstrukčních rámů Přehled tvorby konstrukčních rámů Pomocí prostředí Konstrukce rámů v dokumentu sestavy je možné vytvořit segmenty trajektorie a konstrukční rámy. V prostředí konstrukce

Více

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace. Praskova 399/8, 746 01, Opava. Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01, Opava Inventor 2014 VÝUKOVÝ MANUÁL Ing. Vítězslav Doleží Opava 2014 2/100 Střední škola průmyslová a umělecká,

Více

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client

Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Práce s aplikací Solid Edge Embedded Client Číslo publikace spse01424 103 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003

602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál. Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 1 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál Software602, 2003 Technická příručka verze 2.1 15. 10.2003 Obsah 602PC SUITE v podnikové síti - Implementační manuál...1 Obsah...2 Instalace 602PC

Více

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice

Microsoft EXCEL 2010. Marie Schäferová. Elektronická učebnice Microsoft EXCEL 2010 Elektronická učebnice Marie Schäferová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Úvod... 5 1.1 Prostředí programu...

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz PŘÍRUČKA UŽIVATELE REPORT Designer Editor tiskových sestav 2009 STORMWARE s.r.o. Příručka

Více

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL E-CONFIG 2.2 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Program pro tvorbu cenových nabídek a konfiguraci výrobků firmy Eaton: zpracování cenové nabídky nebo objednávky; výběr přístroje z databáze výrobků dle typového označení

Více

Začínáme s programem MEDICUS

Začínáme s programem MEDICUS Začínáme s programem MEDICUS Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 30.5.2014 Obsah Úvod...7 Použité...8 formátování textu Požadavky...8 na hardware Zálohování...9 Instalace...11

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o.

Informační systém pro vyšší odborné školy. Tiskové sestavy. Příručka uživatele. 2005 Computer Aided Technologies s.r.o. Informační systém pro vyšší odborné školy Příručka uživatele Podrobný popis Computer Aided Technologies s.r.o. Tato příručka je součástí dokumentace k Informačnámu systému pro vyšší odborné školy Žádná

Více

SPIRIT 12 Nové funkce

SPIRIT 12 Nové funkce SPIRIT 12 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 07/2006 (SPIRIT 12 CZ) Revize 3 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2006.

Více

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka BRICSCAD V15 Uživatelská příručka Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC. Studijní opora Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 2: POUŽÍVÁNÍ PC Studijní opora Název projektu: Zkvalitňujeme cestu k poznání Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.02/01.0143 POUŽÍVÁNÍ

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

Nastavitelné součásti a sestavy

Nastavitelné součásti a sestavy Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Nastavitelné součásti a sestavy Číslo publikace spse01686 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

OBSAH Postup nastavení projektu vzduchotechniky v CADventu... 3 Příklad vytvoření projektu vzduchotechniky v Cadventu... 8

OBSAH Postup nastavení projektu vzduchotechniky v CADventu... 3 Příklad vytvoření projektu vzduchotechniky v Cadventu... 8 OBSAH 1 Postup nastavení projektu vzduchotechniky v CADventu... 3 1.1 Načtení externí reference... 3 1.2 Nastavení podlaží... 4 1.3 Nastavení projektu... 5 1.3.1 Dialog nastavení projektu...5 1.3.2 Načtení

Více

602Office Příručka uživatele. Základy práce

602Office Příručka uživatele. Základy práce Základy práce v 602Office 1 2 Obsah Hlavní vlastnosti OpenOffice.org 1.1... 14 WRITER (textový procesor)... 15 CALC (tabulkový kalkulátor)... 15 IMPRESS (prezentace) a DRAW (grafika)...16 602SQL (relační

Více