SolidWorks. Cvičení pro výuku a školení. Úvod do systému SolidWorks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SolidWorks. Cvičení pro výuku a školení. Úvod do systému SolidWorks"

Transkript

1 SolidWorks Cvičení pro výuku a školení Úvod do systému SolidWorks

2 Úvodem Dostávají se vám do rukou podklady pro školení Úvod do systému SolidWorks. V průběhu školení budete seznámeni s: 1. Uživatelským rozhraním a základními pojmy systému. 2. Tvorbou a prací se šablonami. 3. Tvorbou objemových modelů. 4. Tvorbou plechových dílů. 5. Tvorbou svařovaných konstrukcí. 6. Tvorbou sestav. 7. Tvorbou výkresové dokumentace. 8. Možnostmi automatizace práce. 9. Správou dokumentace. Součástí podkladů je také CD, na kterém jsou všechny soubory, se kterými budete v průběhu školení pracovat. Knihovní díly ve složce Knihovni_dily. Po krocích vypracovaný příklad ve složce Postup. Šablony použité v průběhu školení ve složce Sablony. Složka SolidWorks_Help_Files je podrobněji popsána na stránce 44. Na stránkách 44 a 45 naleznete tipy pro práci v programu SolidWorks. Pokud někdy v průběhu práce se systémem SolidWorks narazíte na problém, který vám nepůjde vyřešit, naleznete na poslední stránce kontakty na technickou podporu. 2

3 Dokumenty SolidWorks Díl přípona *.SLDPRT šablona *.PRTDOT Sestava přípona *.SLDASM šablona *.ASMDOT Výkres přípona *.SLDDRW šablona *.DRWDOT Základní pojmy prostředí SolidWorks 2D skica základní geometrie, která je umístěna na rovině Rovina referenční geometrie pro tvorbu např. skic, zrcadlení atd. Prvek stavební jednotka objemového těla Plocha tělo s nulovou tloušťkou Objemové tělo je zobrazeno ve složce objemová těla ve Stromu historie Feature Manager strom historie, ve kterém je zobrazen postup tvorby Property Manager zobrazuje vlastnosti vybraných entit Configuration Manager zobrazuje konfigurace daného dílu nebo sestavy 3

4 Nastavení šablon Předtím, než začneme tvořit první díl, nastavíme si šablony dokumentů tak, aby se rohová razítka a kusovníky automaticky vyplňovaly. 1. Soubor Nový Sablony_dokumentu - Díl. 2. Soubor Vlastnosti záložka Souhrnné informace vyplňte jméno autora. 3. Soubor Uložit jako *.prtdot do adresáře: /Skoleni/Sablony. 4. Soubor Nový Sablony_dokumentu Sestava. 5. Soubor Vlastnosti záložka Souhrnné informace vyplňte jméno autora. 6. Rovněž zvolte Soubor Uložit jako *.asmdot do adresáře:. /Skoleni/Sablony. 7. Soubor Nový Sablony_dokumentu Vykres. 8. Soubor Vlastnosti záložka Souhrnné informace vyplňte jméno autora. 9. Soubor Uložit jako *.drwdot do adresáře: /Skoleni/Sablony. 10. Zavřete všechna okna. 11. Nástroje Možnosti Umístění souborů přidat adresář /Skoleni/Sablony. 4

5 Tvorba prvního prvku modelu 1. Soubor Nový Sablony Díl. 2. Soubor Uložit jako sldprt do adresáře /Skolení - Uložit. 3. Ve Stromu historie klepněte na rovinu Přední a založte na ní skicu. 4. Vytvořte obdélník 60x50mm dle obrázku a nadefinujte jej. 5. Klepněte na Vysunutí zadejte vzdálenost 15 a potvrďte. 6. Použitím kláves Ctrl+1 7 přepínejte mezi jednotlivými pohledy. 7. Použijte jednotlivé režimy zobrazení v liště nástrojů. 8. Zvolte pohled 1 (Ctrl+1). 5

6 Tvorba kolmého vysunutí 1. Klepněte na plochu (barevné zvýraznění). 2. Nástroje Entity skici Tvorba Přímka. Klepněte na pravý horní roh (kurzor zobrazí automatickou vazbu). 3. Vytvořte vertikální přímku cca do 1/3 hrany. 4. Dále navažte horizontální přímku na levou hranu a pokračujte vertikálně do levého horního rohu. 5. Zvolte prvek Vysunutí, určete správný směr uzavření skici a potvrďte. Zadejte v PropertyManageru výšku 35mm. 6. Klepněte v grafickém poli na prvek vysunutí pravým tlačítkem a zvolte Upravit skicu. 7. Nadefinujte skicu (vertikální přímka = 15mm) a potvrďte. 6

7 Tvorba žebra 1. Menu Vložit Referenční geometrie Rovina. 2. V plovoucím Stromu historie v levém horním rohu grafické plochy klepněte na rovina Pravá. 3. Následně klepněte na střed horní vnitřní hrany a potvrďte tím byla nadefinována rovina procházející středem tělesa pro tvorbu žebra. 4. Stiskněte klávesu Mezerník a zvolte Kolmá. 5. V této rovině skicujte přímka z koncových bodů vnitřních hran dle obrázku. 6. Zvolte Vložit Prvky Žebro. 7. Zadejte šířku žebra 15mm, zvolte směr vysunutí k tělesu a potvrďte. 8. V grafickém poli klepněte pravým tlačítkem na zobrazenou rovinu a zvolte Skrýt. 7

8 Tvorba bočních segmentů s dírou 1. Zvolte pohled 4 (Ctrl+4). 2. Klepněte na boční plochu. 3. Zhotovte skicu dle obrázku. 4. Nadefinujte vytvořenou skicu pomocí kót a vazeb dle obrázku. 5. Zvolte Prvek Vysunutí, zadejte rozměr 15mm a potvrďte. 6. Ve stromu FeatureManager klepněte na Rovina Zvolte Vložit Pole/zrcadlení Zrcadlení. 8. Klepněte na poslední prvek ve FeatureManageru a potvrďte. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_1. 8

9 Tvorba děr pro šrouby 1. Zvolte pohled 1 (Ctrl+1). 2. Vyberte klepnutím plochu dle obrázku (zvýraznění). 3. Zvolte Průvodce dírami. 4. V zobrazeném dialogovém okně zvolte typ díry Díra a nastavte hodnoty dle obrázku. 5. Klepněte na záložku Polohy. 6. Zadefinujte umístění středu díry (bod ve skice) od hran tělesa a potvrďte. 9

10 Lineární pole 1. Zvolte Vložit Pole/zrcadlení Lineární pole. 2. Klepněte na hranu modelu pro určení směru pole. 3. Klepněte v PropertyManageru do zadávacího pole Vybrané prvky a v grafickém poli vyberte vytvořenou díru. 4. Zadejte rozteč 38mm, počet instancí 2 a potvrďte. 10

11 Zkosení a zaoblení hran 1. Vložit Prvky Zkosit. 2. Zvolte hrany dle obrázku, zadejte v zadávacím poli PropertyManageru rozměr 10 mm a potvrďte. 1. Vložit Prvky Zaoblit. 2. Zadejte v zadávacím poli Propertymanageru rozměr 5 mm, vyberte jednotlivé hrany pro zaoblení a potvrďte. 11

12 Zkosení hran děr 1. Vložit - Prvky Zkosit. 2. Zvolte hrany dle obrázku, zadejte v zadávacím poli PropertyManageru rozměr 1mm a potvrďte. Tip: Pro zrychlení přístupu k funkcím můžete používat panely nástrojů nebo Panel zástupců, který je standardně vyvoláván klávesou s 12

13 Tvorba výkresu 1. Soubor Vytvořit výkres z dílu Sablony Výkres, zvolte formát Skoleni-A3 a potvrďte. 2. Vyberte Přední pohled a tažením myši ho umístěte do plochy výkresu. 3. Zkontrolujte stav políčka Automaticky začít průmět, pokud je zatrženo můžete vytvořit průměty dle obrázku. 4. Vložením pohledu dojde k vyplnění rohového razítka výkresu údaji z vyplněných Uživatelských vlastností a vlastností Závislých na konfiguraci. 5. V PropertyManageru najdete všechny vlastnosti pohledu např. měřítko, zobrazení skrytých hran, orientaci pohledu atd. 13

14 Základy kótování 1. Klikněte v grafickém poli pravým tlačítkem myši a zvolte Inteligentní kóta. 2. Průměr, rádius, délku a úhel kótujete bez přepínání funkce. Systém sám rozpoznává typ kóty dle zvolených entit. 3. Zakótujte dle obrázku. 14

15 Vložení tolerancí Po zvolení kóty nastavte v PropetyManageru tolerance symetrická a zadejte 0,2mm. Tip: Různá nastavení kót, která jsou často používána, si můžete uložit jako Styl a následně je vyvolat pouhým vybráním z roletového menu. Pokud vytvoříte nebo načtete styly do výkresu, který následně uložíte jako šablonu, stanou se styly součástí šablony. 15

16 Vložení os a středových značek do pohledu 1. Zvolte Vložit Popisy Středová značka a klepněte na díry ve všech pohledech. 2. Zobrazte všechny pohledy jako Skryté hrany viditelné. 3. V PropertyManageru zvolte Pohled výkresu Zvolte Vložit Popisy Osa. 5. Postup opakujte u Pohled výkresu 2. 16

17 Možnosti kótování 1. Klikněte v grafickém poli pravým tlačítkem myši a zvolte Více kót Souřadnicová. 2. Zvolte levou svislou hranu dílu, vyneste kótu nad model a pokračujte výběrem svislých hran dle obrázku. 3. Klikněte v grafickém poli pravým tlačítkem myši a zvolte Více kót Zkosení. 4. Vyberte šikmou hranu zkosení a přilehlou vodorovnou hranu dílu. 5. V PropertyManageru můžete změnit zobrazení kóty. 17

18 Tvorba řezu 1. V nárysu nakreslete čáru řezu (přímky) dle obrázku. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na jednu z vytvořených přímek a zvolte Vybrat navazující. 3. Zvolte Vložit Pohled výkresu Řez a umístěte řez přetažením myší. Tip: Pokud chcete skrýt hranu na výkrese, klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Skrýt hranu. Klepnutím pravým tlačítkem myši do pohledu a zvolením možnosti Zobrazit hranu se vám zobrazí všechny skryté hrany, které můžete vybráním opětně zobrazit. 18

19 Připojení vlastností 1. V rohovém razítku se automaticky vyplnily vlastnosti, které jsme měli definovány v dílech. Nyní si ukážeme vložení poznámky a propojení na vlastnost dílu. 2. V rohovém razítku vidíte, že je již částečně vyplněné. 3. Klikněte pravým tlačítkem myši do grafického pole a zvolte Upravit formát listu. 4. Vložit Popisy Poznámka vložte prázdnou poznámku do grafického pole. 5. V PropertyManageru zvolte tlačítko Připojit k vlastnosti a nastavte dle spodního obrázku, vyberte vlastnost Barva a potvrďte. 19

20 Doplnění rohového razítka 1. Poznámku, která již obsahuje údaj převzatý z dílu, potvrďte. 2. Přesuňte poznámku myší do rohového razítka za text Barva. 3. Pokud chcete do rohového razítka vkládat i další texty, je možné kombinovat text a poznámky připojené k vlastnosti. Stejným způsobem je možné vložit poznámku i mimo rohové razítko výkresu, do dílu nebo sestavy. 4. Klikněte pravým tlačítkem myši do grafického prostoru a zvolte Upravit list. 5. Nyní je upraveno rohové razítko a pro další použití ho uložíme pomocí Soubor Uložit formát listu 6. Uložte výkres. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_3. 20

21 Tvorba sestavy Nyní budeme pokračovat v tvorbě sestavy z již hotového dílu. 1. Soubor Nový Sablony Sestava. 2. Zvolte Vložit Součást Existující díl/sestava. 3. V PropertyManageru klapněte v rámečku Díl/sestava pro vložení na díl , pokud zde díl není, nalezněte jej pomocí tlačítka Vyhledat. 4. Díl umístěte do sestavy tak, aby došlo ke sjednocení souřadného systému sestavy a dílu (ukažte kurzorem na počátek sestavy a klapněte levým tlačítkem myši). 5. Sestavu uložte jako sldasm. 21

22 Vložení čepu Ukázka použití knihovních dílů. 1. V podokně úloh zvolte ikonu Knihovna návrhů. 2. Zvolte Přidat umístění souboru a nalistujte složku /Skoleni. 3. Z podsložky knihovni_dily uchopte myší díl a přetáhněte do díry 20mm. 22

23 Úprava rozměru u dílu v prostředí sestavy 1. Ve Stromu historie rozbalte strom dílu Klepněte na položku Žebro 1 levým tlačítkem a zvolte Upravit prvek. 3. V ProperteManageru změňte položku T1 na hodnotu 8 mm, potvrďte a nechte zregenerovat (Ctrl+B). 4. Editaci dílu ukončíte ikonou v pravém horním rohu nebo pomocí nabídky pod pravým tlačítkem myši. 23

24 Tvorba základní desky 1. Zvolte pohled 2 (Ctrl+2). 2. Vložit Součást Nový díl. 3. Klepnutím vyberte spodní zvýrazněnou plochu konzole. 4. Vytvořte skicu obdélník 200x200, doplňte kóty a vazby skici dle obrázku. 24

25 Zhotovení dílu vysunutím 1. Zvolte Přidání vysunutím a zadejte do zadávacího pole PropertyManageru hodnotu 35mm a potvrďte. 2. Uložit pod názvem sldprt. 25

26 Tvorba děr v prostředí sestavy 1. Zvolte pohled 1 (Ctrl+1). 2. Klepněte levým tlačítkem myši na a zvolte Upravit díl. 3. Klepněte na horní plochu desky. 4. Zvolte Průvodce dírami a zadejte hodnoty dle obrázku. 5. Přepněte na záložku Polohy. 6. Ve skice vytvořte dva body soustředné s dírami v konzoli. 26

27 Přidání konfigurační tabulky šroubu 1. V hlavním menu zvolte Vložit Tabulky Konfigurační tabulka. 2. Zvolte jako zdroj tabulky ze souboru 3. Pomocí tlačítka Vyhledat zvolte v průzkumníku Windows tabulku ve formátu *.xls 4. Otevře se rozsáhlá tabulka připravená dle norem 5. Klepnutím mimo tabulku ji přijmete a zavřete. Pokud byly vytvořeny nové konfigurace, objeví se hláška s jejich názvy 6. Uložte a zavřete 7. Šroub je v tuto chvíli připraven pro vkládání do sestav Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_4. 27

28 Vložení šroubů z knihovny dílů a pole dílů v sestavě 1. V Knihovně návrhů nalezněte složku skoleni/knihovni_dily. 2. Myší uchopte Sroub_ISO_4269 a přetáhněte jej do díry 10,5mm tak, aby zde byla automaticky doplněna vazba. 3. Poněvadž šroub má více konfigurací (viz předchozí), objeví se okno, kde jsou vylistovány všechny konfigurace. Vyberte konfiguraci M10 x 25 a potvrďte. 4. Pomocí klávesy Esc ukončete vkládání dalších šroubů. 5. Zvolte Vložit Pole součástí Lineární pole. 6. Klepněte na hranu určující směr pole a zadejte rozměr 38mm (viz.: obrázky). 7. Klepněte v PropertyManageru do pole Součásti pro pole, vyberte Sroub_ISO_4269 z grafického pole a potvrďte. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_4. 28

29 Vložení rámu 1. Zvolte adekvátní pohled na spodní plochu desky (Ctrl+2) 2. Vložit součást -> nový díl 3. Přejmenujte díl na Zvolte spodní plochu desky pro umístění skici a zároveň součásti 5. Pomocí převedení entit vytvořte skicu pro rám 6. Potvrďte vytvořený díl 29

30 Vložení profilů 1. Otevřete samostatný díl sldprt nebo upravte v sestavě 2. Zobrazte nástrojovou lištu Svařování. 3. Zvolte Vložit profil,v PropertyManageru, zvolte ISO, Uhelník stejnostranný, Velikost 20x20x3. 4. Vyberte jednotlivé úsečky skici pro vložení profilu dle obrázku. 5. V případě potřeby naorientujte profil dle obrázku pomocí Zrcadlení profilu 30

31 Umístění profilů (Pokračování z předchozí stránky) 6. V PropertyManageru klepněte na Umístit profil a vyberte bod na profilu, kterým bude procházet zvolená úsečka a potvrďte. Pozn.: Profily jsou uloženy jako knihovní prvky a můžete je editovat a přidávat vlastní. První sestava je dokončena. 31

32 Nový díl Vložka 1. Založte Nový díl, vyplňte Vlastnosti dílu (název dílu je vložka ) a uložte díl jako sldprt. 2. Na Predni rovině vytvořte skicu dle obrázku. 3. Vložit Přidání Rotovat a potvrďte. 32

33 Pojmenování kót 1. Ve stromu historie klikněte levým tlačítkem myši na prvek Rotovat1 a zvolte upravit skicu. 2. Klepněte na kótu velikosti 30 a v property manageru v sekci hlavní hodnota zapište vyska. 3. Kótu pr.20 pojmenujte maly prumer. 4. Kótu pr.26 pojmenujte stredni prumer. 5. Kótu pr.30 pojmenujte velky prumer. 6. Ukončete úpravu skici 33

34 Přidání konfigurační tabulky 8. V hlavním menu zvolte Vložit Tabulky Konfigurační tabulka. 9. Nastavte tabulku dle obrázku a potvrďte vložení konfigurační tabulky. 10. Kóty, které mají být tabulkou řízeny, zapíšete do tabulky buď tak, že na ně při otevřené tabulce dvakrát klepnete levým tlačítkem myši, nebo je můžete zapsat ručně. 11. Do tabulky zapište hodnoty tak, aby odpovídaly obrázku. 12. Klepnutím mimo tabulku ji zavřete. Pokud byly vytvořeny nové konfigurace, objeví se hláška s jejich názvy Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_6. 34

35 Plechový díl 1. Založte Nový díl, vyplňte Vlastnosti dílu (název dílu je plech ) a uložte díl jako sldprt. 2. Na Predni rovině vytvořte skicu dle obrázku. 3. Zobrazte panel nástrojů Plechové díly. 4. Zvolte funkci Základní plech/ouško a nastavte dle obrázku. 5. Potvrďte. 35

36 Zhotovení konečného tvaru plechu 1. Na horní ploše plechu (viz.: obrázek) založte skicu a definujte dle obrázku. 2. Klepněte na funkci Odebrání vysunutím v PropertyManageru, zatrhněte Normálové odebrání, Odebrat opačnou stranu a potvrďte. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_7. 36

37 Tvorba sestavy Nyní budeme pokračovat tvorbu sestavy z již hotového dílu. 1. Založte novou sestavu, vyplňte Vlastnosti sestavy (název sestavy je Páka ) a uložte sestavu jako sldprt. 2. Zvolte Vložit Součást Existující díl/sestavu. 3. Zvolte sldprt. 4. Díl umístěte do sestavy tak, aby došlo ke sjednocení souřadného systému sestavy a dílu (kurzor umístěte na střed souřadného systému sestavy). 5. Pokračujte vložením dílu sldprt v konfiguraci Vytvořte 2 kopie dílu sldprt např. pomocí Ctrl+C a Ctrl+V nebo tažením při držení Ctrl. 37

38 Umístění vložek na plechovém dílu 1. Nyní máme v sestavě tři stejné vložky. 2. V grafickém poli klikněte levým tlačítkem myši na jednu z vložek a ve vlastnostech dílu zvolte konfiguraci -1. Postup opakujte i u další vložky. 3. Nyní máme v sestavě jeden díl vložen 3x, ale ve dvou konfiguracích. 4. Díly umístěte pomocí vazeb do příslušných děr v plechu. 38

39 Svary 1. Zvolte Vložit Prvek sestavy Svarová housenka. 2. Nastavení a výběr ploch udělejte dle obrázků a potvrďte. 3. Postup opakujte na dvou zbývajících vložkách. Tip: Svarové housenky se v sestavách většinou netvoří. Ve výkresové dokumentaci jsou nepatrné a svar se značí praporkem, pro případné pevnostní analýzy nejsou taktéž potřeba. Dokončeno na CD ve složce \Postup\Krok_8. 39

40 Vytvoření podsestav 1. Máme dvě sestavy. Nyní umístíme sestavu do Práce s podsestavami a chování podsestav je stejné jako u dílů. 3. Nechte si otevřená pouze dvě okna a to sestavy a Zvolte Okno Zobrazit vodorovně nad sebe a myší ve stromě historie uchopte sestavu a přetáhněte ji do sestavy Umístěte pomocí vazeb tak, aby byl možný pohyb podsestavy na čepu. 40

41 Tvorba rozloženého pohledu 1. Zvolte Vložit Rozložený pohled 2. Vyberte součásti pro rozložení 3. Tažením za jednu z šipek triády určíte směr a vzdálenost rozložení 4. Zvolte Vložit Skica trasy rozložení 5. Pomocí výběrů určete trasy rozložení 6. Vytvořený rozložený pohled se nachází v ConfigurationManageru vnořený do konfigurace sestavy. Sbalení/rozbalení pohledu se nachází v nabídce pod pravým tlačítkem myši. 41

42 Vytvoření výkresu celé sestavy 1. Soubor Nový Sablony Výkres, zvolte formát Skoleni- A3 a potvrďte. 2. Klepněte na Vložit Pohled výkresu Model a vyberte sestavu V poli Orientace zvolte Aktuální pohled modelu a umístěte jej do plochy výkresu. 4. Zvolte Vložit Tabulky Kusovník vyberte pohled ke kterému se bude vázat vložený kusovník a umístěte jej do výkresu. 5. Zvolte Vložit Popisy Pozice. Opozicujte sestavu. 42

43 Správa dokumentace sldasm slddrw sldprt slddrw vnější odkaz sldprt slddrw spdprt slddrw sldprt Sroub_ISO_4269.sldprt sldasm slddrw sldprt slddrw sldprt slddrw bead1.sldprt + bead2.sldprt + bead3.sldprt 43

44 Doporučení Zde je popsáno několik tipů, jejichž osvojením si usnadníte práci s programem SolidWorks a vyhnete se možným chybám. Nastavení systému: Po nainstalování SolidWorks doporučujeme investovat čas do tvorby šablon. Později, v průběhu práce, se vám investovaný čas několikrát vrátí. Na CD, které je vlepeno na zadní straně, je složka SolidWorks_Help_Files, ve které jsou šablony, knihovny materiálů a další pomocné soubory. Tyto soubory vznikly na základě dlouhodobých zkušeností a mohou Vám pomoci s úvodním nastavením systému. Všechna nastavení SolidWorks jsou přístupná přes nabídku Nástroje=>Možnosti. Řádek Zobrazení/výběr : Pro nastavení systému, které se nám zdá nejvíce uživatelsky přívětivé, doporučujeme zatrhnout všechna (hranatá) zatržítka v dolní polovině okna. Řádek Vnější odkazy : Zde doporučujeme zatrhnout zatržítko Umožnit více kontextů pro díly upravované v sestavě. Řádek Umístění souborů : Zde určujete, na kterém umístění bude SolidWorks hledat soubory šablon a dalších pomocných souborů. Tyto sobory je vhodné umístit mimo složku SolidWorks, aby nedošlo k jejich neúmyslnému smazání při odinstalaci SolidWorks. Pokud pracujete společně s dalšími uživateli SolidWorks, je vhodné umístit šablony do sdílené složky na síti. Mezi nejdůležitější nastavení patří: šablony dokumentů, šablony kusovníku, oblíbené kóty/popisy, databáze materiálů, formáty listů. Pokud tvoříte plechové díly, přidejte: tabulka ohybů plechu, tabulka rozměrů plechu. Jestliže tvoříte svařované konstrukce, přidejte: šablona tabulek přířezů a svařovací profily. Řádek Průvodce dírami/toolbox : Pokud pracujete ve skupině s ostatními uživateli SolidWorks, zadejte zde cestu na společnou složku umístěnou na síti. Řádek Spolupráce : Nastavení pro společnou práci několika uživatelů SolidWorks na stejném projektu. 44

45 Práce v systému: Před započetím modelování si rozmyslete, jak bude výsledný tvar vypadat (Bude souměrný? Mohu v něm použít pole?) nejen, že bude práce rychlejší, ale i model bude přehlednější. Snažte se tvořit způsobem, který ulehčí případné změny na modelu. Používejte plně určené skicy. Pokud to není absolutně nezbytné, nepoužívejte vazbu skicy Pevný. U složitějších dílů se nebojte pojmenovávat prvky podle toho, k čemu slouží, slučovat prvky do složek, používat komentáře a návrhářský pořadač když se poté k modelu za rok vrátíte, budete se v něm mnohem rychleji orientovat. Používejte panel zástupců (klávesa s ) šetříte tím nejen čas, ale i své zápěstí. Mějte zapnuté jen ty panely nástrojů, které často používáte (nebo používejte panel zástupců) získáte tím větší grafickou plochu. Využívejte nástrojů pro kontrolu návrhu (detekce přesahů, kolizí, soustřednosti, dynamický řez ), můžete se tím vyhnout chybám. Nepoužívejte zbytečně velké množství vazeb na jedné úrovni sestavy zpomalujete si tím odezvu programu. Pokud chcete archivovat projekt nebo jej někomu poslat, použijte funkci Kopírovat projekt. Pokud chcete přejmenovat soubor SolidWorks, použijte k tomu vždy funkci Průzkumníka SolidWorks. Dbejte na to, aby každý dokument SolidWorks měl jedinečné jméno, vyhnete se tím problémům s konflikty názvů souborů. Pojmenovávejte výkresy tak, aby jejich jméno bylo složeno z názvu souboru, ze kterého byl výkres vytvořen a názvu konfigurace součásti na výkrese ulehčíte si správu dokumentace. Soubory výkresů nechávejte ve stejné složce jako soubor, ze kterého byl vytvořen vyhnete se tak problémům s odkazy. Součásti SolidWorks je nápověda, která je kompletně v češtině a jsou v ní popsány všechny funkce SolidWorks. V menu nápověda se také nacházejí Kurzy SolidWorks, které vás provedou základy systému. Pokud pracujete po síti doporučujeme pracovat vždy na namapovaném síťovém disku, zabráníte tím nutnosti měnit odkazy v případě přesunutí úložiště dokumentů. 45

46 Pokud narazíte na problém, který vám nejde vyřešit, obraťte se na naši technickou podporu na adrese Standardní školení systému SolidWorks Školení probíhá vždy v maximálně čtyřčlenných skupinách v sídle firmy v Praze. V případě zájmu je možné školit i přímo u Vás zákazníků. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí základních školení je uživatelská znalost operačního systému MS Windows. Úvod do systému 14 hodin Školení vhodné pro začínající uživatele a uživatele se znalostmi jiných CAD systémů. Školení je zaměřeno na základní dovednosti při tvorbě dílů, sestav a výkresů. Dále zahrnuje základní správu dokumentace, import a export dokumentů a použití edrawings. Měsíc po tomto školení obvykle následuje jednodenní konzultace při které probereme vaše konkrétní úlohy, doporučíme vám optimální postupy a tím vám pomůžeme lépe využít možnosti systému. SolidWorks 2011 Co je nového? Seznamte se s novými možnostmi verze SolidWorks 2009 a využívejte systém SolidWorks efektivněji. Plechové díly 6 hodin Školení je určeno po uživatele, kteří již ovládají základy systému SolidWorks a chtějí se zdokonalit ve tvorbě plechových součástí. Při školení probereme všechny nástroje pro tvorbu plechových dílů, možnosti vypočtu rozvinutých tvarů a exportu DXF pro další zpracování. Tvarové modelování 6 hodin Školení je určeno pro uživatele se základními zkušenostmi v systému SolidWorks kteří tvoří design, tvarově náročné součásti, navrhují plastové výlisky či potřebují upravovat importované modely. Školení zahrnuje tvarové modelování pomocí objemových i plošných nástrojů. PDMWorks Workgroup - administrace 6 hodin Školení je určeno pro osoby zodpovědné za správu dat prostřednictvím modulu PDMWork Workgroup. Během školení projdeme obvyklá nastavení a postupy při správě dat. PDMWorks Workgroup - základy 3 hodiny Školení je určeno pro uživatele modulu PDMWork Worksgroup z řad konstruktérů či vedoucích pracovníků, kteří potřebují přístup k řízené dokumentaci. 46

47 PDMWorks Enterprise - administrace 12 hodin Školení je určeno pro osoby zodpovědné za správu dat prostřednictvím modulu PDMWorks Enterprise. Během školení projdeme obvyklá nastavení a postupy při správě dat, instalaci, nastavení WorkFlow, PDMWorks Enterprise - základy 4 hodiny Školení je určeno pro uživatele modulu PDMWork Enterprise z řad konstruktérů či vedoucích pracovníků, kteří potřebují přístup k řízené dokumentaci. Úvod do statických pevnostních analýz 6 hodin Během tohoto školení vás seznámíme nástroji a postupy pro pevnostní analýzy v modulu COSMOSWorks Designer. Školení je určeno uživatelům bez zkušeností s nástroji COSMOSWorks. Úvod do dynamických analýz 5 hodin Školení je určeno pro uživatele, kteří potřebují analyzovat dynamické síly v sestavách a zatím nemají zkušenosti s nástroji COSMOS Motion. 2D Editor 5 hodin Pokud potřebujete upravovat 2D DWG výkresovou dokumentaci, prohlížet DWG soubory či tisknout z DWG souborů, je školení určeno právě vám. Doplňkové moduly 6 hodin V tomto školení projdeme doplňkové moduly PhotoWorks, Animator, edrawings, ToolBox, Utilities a Featureworks. Školení je určeno pro uživatele kteří chtějí začít efektivně využívat vyjmenované doplňkové moduly. Specializovaná školení Dle dohody Pokud jste si nevybrali z naší základní nabídky, připravíme pro vás specializovaná školení. Naši technici se s vámi spojí a připraví pro vás školení dle vašich přání. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím naše obchodní zástupce nebo pište na 47

48 Kontakty Technická podpora Dotazy a problémy zasílejte přednostně na adresu: Pracovníci technické podpory: František Dvořák tel.: linka: 38 mob.: Pavel Koloc tel.: linka: 43 mob.: Petr Lstiburek tel.: linka: 37 mob.: epraha.cz Milan Langr tel.: linka: 35 Kamil Šálka tel.: linka:

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Lineární pole Rotační pole

Lineární pole Rotační pole Lineární pole Rotační pole Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Vytvoření základu těla Vytvoření skici (přímka) Zakótování skici Zaoblení skici Vytvoření

Více

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Rotační součástka. Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické, Brno, Trnkova 113 Rotační součástka Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy

Více

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica

SolidWorks. Otevření skici. Mřížka. Režimy skicování. Režim klik-klik. Režim klik-táhnout. Skica SolidWorks Skica je základ pro vytvoření 3D modelu její složitost má umožňovat tvorbu dílu bez problémů díl vytvoříte jen z uzavřené skici s přesně napojenými entitami bez zdvojení Otevření skici vyberte

Více

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012

Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks. Ing. Richard Němec, 2012 Příprava 3D tisku tvorba výkresu z modelu v SolidWorks 3D tisk výkres SolidWorks Ing. Richard Němec, 2012 Zadání úlohy Součást Rohatka_100 byla namodelována v SolidWorks podle skicy (rukou kresleného náčrtku).

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Radek Havlík [ÚLOHA 32 ODKAZY A TEXTY] 1 CÍL KAPITOLY Cílem této kapitoly je naučit se tvořit odkazy ke strojním součástem, plochám, dílům, sestavám, a práci

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jan Boháček [ÚLOHA 27 NÁSTROJE KRESLENÍ] 1 CÍL KAPITOLY V této kapitole si představíme Nástroje kreslení pro tvorbu 2D skic v modulu Objemová součást

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text

Cvičení stavba a provoz strojů 2 Řemenový převod Distanční text Projekt OP RLZ Opatření 3.1-0205 Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dokument byl vytvořen s finanční podporou Evropské unie a České republiky.

Více

Tvorba základních prvků

Tvorba základních prvků Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Tvorba základních prvků Číslo publikace spse01515 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU

MS Excel 2010. Lekce 1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU MS Excel 2010 Lekce 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných fakult MU Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0224, Oblast podpory: 7.2.2

Více

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví SolidWorks Metodika Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt je spolufinancován

Více

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto: Vytvoření loga Vítá vás aplikace CorelDRAW, komplexní profesionální program pro grafický návrh a práci s vektorovou grafikou. V tomto kurzu vytvoříte logo smyšlené kavárny. Výsledné logo bude vypadat takto:

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1

Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK...

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

Elektronická příručka uživatele Selection CAD

Elektronická příručka uživatele Selection CAD Elektronická příručka uživatele Selection CAD Verze: 1.0 Název: CZ_AutoCAD_V1.PDF Témata: 1 Základy Selection CAD (AutoCAD)...2 2 Uživatelské rozhraní AutoCAD...2 2.1 Funkce menu...2 2.2 Funkce ikon AutoCAD...4

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi

Vytvoření pozvánky. Michaela Maginot. O autorovi Vytvoření pozvánky Michaela Maginot O autorovi Michaela Maginot žije v Unterhachingu v Německu kousek od Mnichova. Vystudovala školu Deutschen Meisterschule für Mode (německá přední škola zabývající se

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows XP Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojení pomocí protokolu PPPoE.

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

MS Wodrd pro pokročilé

MS Wodrd pro pokročilé MS Wodrd pro pokročilé 1.11.5 ÚPRAVA VLOŽENÉHO OBRÁZKU Jak jsme si již uvedli, vybraný obrázek se vloží do dokumentu na místo, kam jste umístili (zanechali) kurzor myši. Takto vložený obrázek má statickou

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže

Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Tvorba kabeláže pomocí Konstrukce kabeláže Číslo publikace spse01696 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související

Více

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253.

AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253. AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, autopen@volny.cz 481 120 160, 606 638 253 DS Strojař 1 Uživatelský manuál obsah Kapitola Stránka 1 Instalace 2 2 Nastavení 3

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Téma 1 - řešení s obrázky

Téma 1 - řešení s obrázky Téma 1 - řešení s obrázky 1. Instalace Windows Server 2008 R2 1.1. Spusťte Správce serveru ( Start -> Nástroje pro správu -> Správce serveru) 1.2. Rozbalte možnost Role a dále pak Hyper-V -> Správce technologie

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Up & Down Opce. Manuál. Obsah

Up & Down Opce. Manuál. Obsah Up & Down Opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 3 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 3 2.2 Market Watch... 4 2.3 Click & Trade okno... 7 2.4 Okno Obchodního portfolia...

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

SolidWorks. Základy modelování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY BRNO, OLOMOUCKÁ 61

SolidWorks. Základy modelování INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY BRNO, OLOMOUCKÁ 61 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY BRNO, OLOMOUCKÁ 61 SolidWorks Základy modelování Brno 2005 Ing. Jana Pšenčíková 1 Co je SolidWorks... 4 Základní pojmy... 4 Základní dokumenty programu

Více

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání

PEPS. CAD/CAM systém. Cvičebnice DEMO. Modul: Drátové řezání PEPS CAD/CAM systém Cvičebnice DEMO Modul: Drátové řezání Cvičebnice drátového řezání pro PEPS verze 4.2.9 DEMO obsahuje pouze příklad VII Kopie 07/2001 Blaha Technologie Transfer GmbH Strana: 1/16 Příklad

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Nápověda k docházkové aplikaci AME

Nápověda k docházkové aplikaci AME Nápověda k docházkové aplikaci AME Obsah: 1. Základní ovládání programu 3 2. Často kladené dotazy (F.A.Q.) 4 A. Zaměstnanci 4 1. Jak přidat, opravit nebo odebrat zaměstnance? 2. Jak přeřadit zaměstnance

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7

Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7. Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 Téma 5: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení se dozvíte více o správě počítače se systémem Windows 7. Ukážeme si nové funkce, které má správce k dispozici jako

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL

Program SeleCAD. - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Program SeleCAD - modul WIBE (podlahové kanály, kabelové žebříky a žlaby) pro AutoCAD LT a FULL Obsah příručky : Obsah 2 Úvod 3 Nastavení projektu 4 Katalog 6 Zakreslení a nastavení trasy 11 Zadat křivku

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D 2015 CAD ZWCAD Software Co., Ltd. 1 Obsah Základní prvky.6 Správa souborů... 6 Nová podpora automatické zálohy sekce 8 Nový formulář "Uložit opravené dokumenty".8 Uživatelské prostředí...

Více

Elektronická příručka navrhování interiéru

Elektronická příručka navrhování interiéru Elektronická příručka navrhování interiéru Verze: 1.0 Název: CZ_navrhování_interiéru_V1.PDF Témata: 1 Úvod...2 2 Funkce navrhování interiéru...2 2.1 Spustit navrhování interiéru...2 2.2 Definovat stěnu...3

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Návod k použití programu Business Plan

Návod k použití programu Business Plan Návod k použití programu Business Plan Osnova Po spuštění programu... 3 Otevření existujícího projektu... 4 Prostředí programu... 5 Váš obchodní plán... 6 Náhled a tisk... 6 Uložení... 6 Vážený uživateli,

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil

Powerpoint pro začátečníky. Zbyněk Sušil Zbyněk Sušil Průběh lekce Seznámení s PP Základní funkce Vytvoření nové prezentace Nejčastější chyby Zadávání a úpravy textu Přesouvání kurzoru, Výběr části textu, Kopírování / Přesun Vložení informací

Více

Nápověda. Úvod. ZWCAD Touch je přenosná CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace vyrobena v ZWCAD Software Co., Ltd.

Nápověda. Úvod. ZWCAD Touch je přenosná CAD (počítačem podporované. navrhování) aplikace vyrobena v ZWCAD Software Co., Ltd. Zpět Nápověda Úvod ZWCAD Touch je přenosná CAD (počítačem podporované navrhování) aplikace vyrobena v ZWCAD Software Co., Ltd. založené na ios systému. ZWCAD Touch může otevřít přímo uložit tradiční DWG

Více

2. Otvorové prvky. Tutorial

2. Otvorové prvky. Tutorial 2. Otvorové prvky Tutorial 2.1. Umístění dveří v zadané vzdálensoti od koncového bodu zdi 33 2. Otvorové prvky V ARCHline.XP jsou dveře a okna speciálními prvky. Vlastnosti (výška, šířka, ) přiřazené

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 24 NÁSTROJE APLIKACE SOLID EDGE -1.ČÁST] 1 CÍL KAPITOLY Cílem první části tohoto dokumentu je poskytnutí přehledových a přiměřeně

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Nastavení e-mailové schránky

Nastavení e-mailové schránky Windows Live Essentials lze zdarma nainstalovat na operační systémy Windows XP, Vista a samozřejmě i Windows 7. V OS Windows 7 nenajdete defaultní e-mailovou aplikaci. Kromě práce s elektronickou poštou

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013

Univerzita Palackého v Olomouci. Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 CAD - počítačem podporované technické kreslení do škol CZ.1.07/1.1.26/02.0091 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Základy kreslení 2D výkresů v AutoCADu 2013 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Projekty. Úvodní příručka

Projekty. Úvodní příručka Projekty Úvodní příručka Sledování úkolů Sharepointový seznam úkolů je praktický nástroj, který vám pomůže udržet si přehled o všem, co je potřeba v projektu udělat. Můžete přidávat data zahájení a termíny

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Popis základního prostředí programu AutoCAD

Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD Popis základního prostředí programu AutoCAD CÍL KAPITOLY: CO POTŘEBUJETE ZNÁT, NEŽ ZAČNETE PRACOVAT Vysvětlení základních pojmů: Okno programu AutoCAD Roletová

Více

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ...

Citace.com. návod na využívání generátoru citací. Místo vydání: Brno Vydavatel: Citace.com Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0. ... ...citovat je snadné Generátor citací návod na využívání generátoru citací Místo vydání: Brno Vydavatel: Datum vydání: 18.6.2012 Verze: 1.0 Citace dokumentu : návod na využívání generátoru citací [online].

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

1 Filozofie knihy jízd

1 Filozofie knihy jízd Návod k obsluze knihy jízd v rozhraní RealTimeGPSLocator.com 1 Filozofie knihy jízd...1 2 Funkce knihy jízd...1 2.1 Oblíbená místa...2 2.2 Nastavení vozidel...3 2.3 Údaje vozidel sledované firmy...3 2.4

Více

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz

Návod k softwaru. Získání licence. vojtech.vesely@catania.cz www.catania.cz Získání licence Ze stránky si ze sekce Software stáhněte Aplikaci k získání licence. Tuto aplikaci není třeba instalovat, stačí rozbalit zazipovaný soubor. Za cenu 300,- Kč bez DPH má uživatel nárok na

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Nápověda k ESSELTE EaSY print

Nápověda k ESSELTE EaSY print Nápověda k ESSELTE EASY PRINT Obsah 1. Požadavky na systém 3 1.1. Prohlížeč internetu 3 1.2. Acrobat Reader 3 2. Registrace, přihlášení a můj účet 4 2.1. Proč se registrovat? 4 2.2. Jak se registrovat?

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 29 VKLÁDÁNÍ PRVKŮ Z TDS TECHNIK] 1 CÍL KAPITOLY Účelem tohoto dokumentu je naučit uživatele používat konstrukční prvky ze strojírenské

Více