Město Lipník nad Bečvou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Lipník nad Bečvou"

Transkript

1 Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 60. schůzi dne následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů č. 2/2004. Neupravené verze těchto dokumentů jsou uloženy k nahlédnutí oprávněným osobám podle ust. 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na Městském úřadě Lipník nad Bečvou, kancelář starosty, nám. T.G. Masaryka 89, Lipník nad Bečvou. 1430/2005 RM 60 Program schůze RM RM po projednání schválila program schůze RM. 1431/2005 RM 60 Kontrola plnění usnesení ze schůzí RM RM po projednání bere na vědomí kontrolu plnění usnesení ze schůzí RM. 1432/2005 RM 60 Revokace části usnesení RM po projednání revokuje část svého usnesení č. 1335/2005 RM 55 ze dne , a to tak, že v odst. 1. a 2. usnesení se ruší slovo Mgr /2005 RM 60 Stanovení celkového počtu zaměstnanců Města Lipník nad Bečvou zařazených do Městského úřadu Lipník nad Bečvou RM po projednání stanoví na základě ust. 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, s účinností od celkový počet zaměstnanců Města Lipník nad Bečvou zařazených do Městského úřadu Lipník nad Bečvou na 82 v důsledku zřízení pracovního místa - euromanažer. 1

2 1434/2005 RM 60 Žádost HZS Olomouckého kraje o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města 1. RM po projednání neschvaluje na rok 2005 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na uhrazení části provozních nákladů a vybavení požární stanice Lipník nad Bečvou HZS Olomouckého kraje. 2. RM ukládá starostovi informovat o tomto ředitele HZS Olomouckého kraje. T: ihned 1435/2005 RM 60 Jmenování vrchního strážníka Městské policie Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání jmenuje na základě ust. čl. 2 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 3/92 o městské policii (dále jen OZV) ve znění OZV č. 5/98, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/92 o městské policii v Lipníku nad Bečvou, s účinností od p. Pavla Malocha vrchním strážníkem Městské policie Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá starostovi vystavit p. Pavlu Malochovi jmenovací dekret. T: ihned 1436/2005 RM 60 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování pana Vítězslava Kaluse na ubytovně Venedik č a č. 1427, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. T:

3 1437/2005 RM 60 Návrh na ubytování 1. RM po projednání neschvaluje ubytování paní Jany Kostruchové na ubytovně Venedik č a č. 1427, Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatelku o výsledku jednání. T: /2005 RM 60 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje odměnu ředitelce Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace, dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi informovat ředitelku příspěvkové organizace. T: /2005 RM 60 Personální záležitosti 1. RM po projednání schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací dle přílohy. 2. RM ukládá starostovi informovat ředitele příspěvkových organizací. T: /2005 RM 60 Výjimka z maximálního počtu žáků 1. RM po projednání schvaluje udělení výjimky z maximálního počtu žáků ve třídě Základní školy Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, příspěvková organizace. Pro školní roky 2005/2006 až 2008/2009 může být nejvyšší počet žáků ve třídě základní školy RM ukládá vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele příspěvkové organizace. T:

4 1441/2005 RM 60 Víceúčelové hřiště v Loučce - výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Víceúčelové hřiště v Loučce obchodní společnost JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, Slavkov u Brna. 2. RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T: /2005 RM 60 Rekonstrukce kina Svět na polyfunkční kulturní centrum - výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Rekonstrukce kina Svět na polyfunkční kulturní centrum obchodní společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 8, Olomouc. 2. RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T: /2005 RM 60 Vybavení skateboardového hřiště - výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Vybavení skateboardového hřiště obchodní společnost STM ZÁMEČNÍCI s.r.o. Přerov, K Moštěnici 291/7a, Přerov VI-Újezdec. 2. RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T:

5 1444/2005 RM 60 Vybavení města ručním mobilním radarem - výběrové řízení 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení dodavatele stavby Vybavení města ručním mobilním radarem obchodní společnost LAVET, s.r.o., se sídlem Na Bitevní pláni 1214/21, Praha RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T: /2005 RM 60 Informace o žádosti p. Radka Sekaniny RM po projednání : a) bere na vědomí žádost p. Radka Sekaniny o povolení zřízení dočasné stavby, b) ukládá starostovi informovat žadatele. T: /2005 RM 60 Rozpočtové opatření č RM po projednání schvaluje rozpočtové opatření zvyšující rozpočet města na straně příjmů vč. financování i na straně výdajů shodně o částku ,00 Kč na hodnotu celkem ,00 Kč v následujícím členění: a) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4113, neinv. přijaté dotace ze SF SFŽP likvidace lednic, - navýšení na straně výdajů v org. 413, ÚZ : Kč ,00 v 3721, pol. 5169, likvidace lednic, b) - přesun na straně výdajů v org. 348: Kč 2.852,50 z 3419, pol. 5137, na 3392, pol. 5137, nákup židlí do KD Trnávka, c) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč 8.000,00 v pol. 4116, ost. neinv. přijaté dotace ze SR ÚP, - navýšení na straně výdajů, ÚZ : Kč 8.000,00 v 3113, pol. 5331, org. 312, neinv. příspěvky zřízeným PO ÚP, d) - přesun na straně výdajů z org. 344: Kč ,00 z 6171, pol. 5137, drobný hmotný dlouhodobý majetek, Kč ,00 na 6171, pol. 6111, výpočetní technika program spisové služby, 5

6 e) - přesun na straně výdajů: Kč ,00 z org. 460, 2310, pol. 5169, nákup ostatních služeb, Kč ,00 z org. 342, 6171, pol. 5178, nájemné s právem koupě, Kč ,00 na org. 344, 6171, pol. 6111, výpočetní technika program spisové služby, f) - přesun na straně výdajů v org. 460: Kč 5.000,00 z 3745, pol. 5171, na 3722, pol. 5166, plán odpadového hospodářství, Kč ,00 z 3745, pol. 5171, na 3729, pol. 5169, nákup služeb likvidace odpadů, g) - přesun na straně výdajů: Kč 2.380,00 z org. 460, 3745, pol. 5171, opravy a udržování, Kč 2.380,00 na org. 410, 3635, pol. 5169, geometrické plány, h) - přesun na straně výdajů v org. 348: Kč ,00 z 2212, pol. 5171, orj. 1, na 3421, pol. 6121, orj. 6, vybudování přístřešku na hřišti, i) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v 2140, pol. 2112, příjmy z prodeje zboží kalendář, j) - snížení na straně výdajů v org. 441: Kč ,00 v 2140, pol. 5138, nákup zboží za účelem dalšího prodeje kalendář, - navýšení na straně výdajů v org. 441: Kč ,00 v 2140, pol. 5139, nákup materiálu kalendář, k) - přesun na straně výdajů v org. 365, 2129: Kč ,00 z pol na pol. 6351, investiční příspěvek zřízeným PO zřízení nových světelných bodů, l) - navýšení na straně příjmů: Kč ,00 v pol. 1347, poplatek za provozovaný VHP, Kč ,00 v pol. 1351, odvod výtěžku z provozování VHP, - navýšení na straně výdajů: Kč ,00 v 3322, pol. 5223, neinv. dotace církvím PD na úpravu zahrady sv. Jakuba, m) - navýšení na straně příjmů, ÚZ : Kč ,00 v pol. 4111, neinv. přijaté dotace z VPS SR výkon st. správy rozšířená působnost, n) - snížení na straně příjmů: Kč ,00 v 6171, pol. 2328, neidentifikované příjmy, o) - přesun na straně příjmů: Kč ,00 z pol. 4122, ÚZ , na pol. 4122, neinv. dotace od kraje regionální funkce knihoven, - přesun na straně výdajů v org. 390, 3314: Kč ,00 z pol. 5331, ÚZ , na pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO regionální funkce knihoven, p) - přesun na straně výdajů v org. 415, 3635: Kč ,00 z pol. 5166, znalecké posudky, na pol. 5169, geometrické plány, q) - na straně výdajů přesun mezi položkami v rámci jednoho : Kč ,00 z org. 410, 3745, pol. 5171, Novosady úpravy terénu a zatravnění, Kč ,00 z org. 365, 3745, pol. 5331, neinv. přísp. zříz. PO Novosady úpravy terénu a zatravnění. 2. RM ukládá vedoucímu odboru finančního začlenit rozpočtového opatření do rozpočtu města. T:

7 1447/2005 RM 60 Vyřazení majetku 1. RM po projednání schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 2. RM ukládá: a) vedoucím odborů a vrchnímu strážníkovi zabezpečit vyřazení majetku z evidence majetku, T: b) vedoucímu odboru finančního zabezpečit vyřazení majetku z účetní evidence. T: /2005 RM 60 Návrh rozpočtu na rok stanovení nárůstu provozních výdajů 1. RM po projednání schvaluje pro sestavení návrhu rozpočtu Města Lipník nad Bečvou na rok 2006 nárůst provozních výdajů ve výši 1,00 % vztaženého ke schválené výši provozních výdajů ve schváleném rozpočtu města na rok RM ukládá vedoucímu odboru finančního zabezpečit zaslání zadání pro sestavení rozpočtů na rok 2006 všem ředitelům příspěvkových organizací, vedoucím odborů MěÚ a vrchnímu strážníkovi městské policie. T: /2005 RM 60 Personální záležitosti 1. RM po projednání: a) bere na vědomí hodnocení ředitele TS po třech měsících působení ve funkci, b) schvaluje změnu platového výměru ředitele Technických služeb Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace s účinností od dle přílohy. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vystavení platového výměru. T:

8 1450/2005 RM 60 Přidělení a pronájem bytu č. 6 o velikosti 1+0, ve II. NP domu č.p. 14 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 6, II. kategorie, o velikosti 1+0, ve II. NP domu č.p. 14 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou panu Jiřímu Mertovi,. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1. usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu č. 6, II. kategorie, o velikosti 1+0, ve II. NP domu č.p. 14 nám. T. G. Masaryka, Lipník nad Bečvou: - panu Josefu Skříteckému,., - paní Anně Sivákové,., - panu Petru Víchovi,., - panu Jaroslavu Glonerovi,., - paní Heleně Wölflové,.. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 1451/2005 RM 60 Přidělení a pronájem bytu č. 6 o velikosti 0+1, ve II. NP domu č.p. 83 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 6, II. kategorie, o velikosti 0+1, ve II. NP domu č.p. 83 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou dvěma žadatelům v pořadí: 1. panu Adamu Volšanovi,., 2. slečně Dagmar Burdové,., s tím, že pokud žadatel umístěný na 1. místě přidělení bytu odmítne, nebo nepodepíše nájemní smlouvu do jednoho měsíce ode dne schválení pronájmu radou města, bude předmětný byt přidělen žadatelce umístěné na 2. místě. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1. usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu č. 6, II. kategorie, o velikosti 0+1, ve II. NP domu č.p. 83 ul. Nerudova, Lipník nad Bečvou: - slečně Iloně Kašíkové,., - paní Martě Janotové,., - panu Jiřímu Mertovi,.. 8

9 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 1452/2005 RM 60 Přidělení a pronájem bytu č. 11 o velikosti 3+1 ve III. NP domu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou. Podnájem bytu č. 11 v domě č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 11, I. kategorie, o velikosti 3+1, ve III. NP domu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou s účinností od dvěma žadatelům v pořadí: 1. paní Janě Skřítecké,., 2. manželům Zdeňku a Ireně Rychlým,., s tím, že pokud žadatelka umístěná na 1. místě přidělení bytu odmítne, nebo nepodepíše nájemní smlouvu do jednoho měsíce ode dne schválení pronájmu radou města, bude předmětný byt přidělen žadateli umístěnému na 2. místě. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1. usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: RM po projednání neschvaluje přidělení a pronájem bytu č. 11, I. kategorie, o velikosti 3+1, ve III. NP domu č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou: - paní Daně Ševčíkové,., - paní Daniele Sedláčkové,., - paní Petře Pazderové,., - panu Liboru Šištíkovi,., - slečně Heleně Novákové,., - paní Růženě Vláčilové,., - panu Josefu Skříteckému,., - panu Bedřichu Steinbachovi,., - slečně Romaně Vyskočilové,., - paní Boženě Haluškové,., - paní Monice Richterové,., - paní Lence Fišbachové,., - paní Michaele Bladišinové,., - paní Petře Pompové,., - panu Josefu Wölflovi,., - panu Michalu Antlovi,., - paní Janě Jakubcové,.. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 9

10 5. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu bytu č. 11 v domě č.p ul. Zahradní, Lipník nad Bečvou mezi panem Jiřím Bachletem (jako nájemcem bytu) a manželi Irenou a Liborem Šištíkovými,.(jako podnájemci bytu), na dobu určitou, a to od do , dle 719 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 6. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. T: /2005 RM 60 Přidělení a pronájem bytu č. 1/11 o velikosti 0+1 ve III. NP bytového domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) vzala na vědomí smlouvu o převodu členských práv a povinností k družstevnímu bytu uzavřenou mezi paní Bronislavou Vinklárkovou, rozenou Kučerovou,. (jako dosavadním členem - nájemcem) a manželi Miroslavem Volfem a Marií Volfovou,. (jako nabyvateli) týkající se převodu členských práv a povinností k bytové jednotce č. 1/11 ve III. NP bytového domu č.p. 1492, Osecká ulice v Lipníku nad Bečvou a převod členských práv a povinností k bytu č. 1/11, I. kategorie, o velikosti 0+1, ve III. NP domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou z paní Bronislavy Vinklárkové, rozené Kučerové,.(jako dosavadního člena - nájemce) na manžele Miroslava Volfa a Marii Volfovou,.(jako nabyvatele), a to v souladu se stanovami Bytového družstva Osecká, b) schvaluje přidělení a pronájem bytu č. 1/11, I. kategorie, o velikosti 0+1, ve III. NP domu č.p ul. Osecká, Lipník nad Bečvou manželům Miroslavu a Marii Volfovým,.. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit uzavření nájemní smlouvy. T: /2005 RM 60 Podnájem nebytových prostor v objektu č.p. 29 ul. Novosady, Lipník nad Bečvou Ukončení nájemní smlouvy Vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v objektu č.p. 29 ul. Novosady, Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu nebytového prostoru, šatny o výměře 15,00 m 2 v I. NP objektu č.p. 29 ul. Novosady, Lipník nad Bečvou mezi paní Hanou Švarcovou,.(jako nájemnicí) a Ing. Marií Černockou, obchodním zástupcem Českomoravské stavební spořitelny a.s., se sídlem v Praze 10, Vinohradská 3218/169 (jako podnájemnicí), na dobu určitou, a to od do , dle zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. 10

11 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatelku. 3. RM po projednání schvaluje: a) ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako pronajímatelem) a paní Hanou Švarcovou,. (jako nájemnicí), jejímž předmětem je pronájem nebytových prostor v I. NP objektu č.p. 29 ul. Novosady, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc.č. st.2 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou, a to: - provozovna o výměře 72,00 m 2, - šatna o výměře 15,00 m 2, dohodou ke dni , b) vyhlášení záměru pronájmu nebytových prostor v I. NP objektu č.p. 29 ul. Novosady, Lipník nad Bečvou situovaného na pozemku parc.č. st.2 zast. plocha a nádvoří v k.ú. Lipník nad Bečvou. 4. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit: a) podepsání dohody o ukončení nájmu, T: b) vyhlášení záměru pronájmu. T: /2005 RM 60 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 178/1 ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou RM po projednání stáhla předložený materiál z programu jednání. 1456/2005 RM 60 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1 a části pozemku parc.č. st.122 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání neschvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 1 ostatní plocha jiná plocha o výměře cca 35 m 2 a části pozemku parc.č. st.122 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 15 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku informovat žadatele. 11

12 1457/2005 RM 60 Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2584/2 ostatní plocha zeleň v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2584/2 ostatní plocha zeleň o výměře cca 15 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemku za účelem umístění prodejního stánku, - cena za pronájem je stanovena ve výši 50,- Kč/m 2 /rok, - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, - nájemce výslovně souhlasí s tím, aby pronajímatel upravoval výši nájemného podle míry inflace dle informací Českého statistického úřadu, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě, - zájemce je povinen složit při podání žádosti o pronájem jistotu ve výši 100,- Kč, - v případě, že zájemci nebude usnesením rady města schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude vrácena, a to do 30 dnů ode dne projednání pronájmu radou města, - pokud zájemce od žádosti odstoupí před rozhodnutím rady města o pronájmu předmětné nemovitosti z vlastní vůle, aniž se změnily podmínky pronájmu, zájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty, - v případě, že zájemci bude usnesením rady města schválen pronájem předmětné nemovitosti, jistota bude považována za zálohu nájemného, - v případě, že zaviněním nájemce nedojde k podpisu nájemní smlouvy do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení schvalující pronájem platnosti a nájemce uhradí pronajímateli smluvní pokutu ve výši jistoty. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T: /2005 RM 60 Vyhlášení záměru pronájmu částí pozemků ve ZE původ PK parc.č. 3562/2 a parc.č v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru pronájmu části pozemku ve ZE původ PK parc.č. 3562/2 o výměře cca 34 m 2 a části pozemku ve ZE původ PK parc.č o výměře cca 517 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití nemovitostí za účelem výstavby MÚK silnic I/35 a I/47 Lipník nad Bečvou, - nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu nebo jeho část do podnájmu ani do bezplatného užívání jiné osobě. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru pronájmu. T:

13 1459/2005 RM 60 Pronájem části pozemku parc.č ostatní plocha jiná plocha v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č ostatní plocha jiná plocha o výměře 51 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Ing. Jitce Sehnalové,., na dobu určitou, a to od do , za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem využití pozemku jako manipulační plochy, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. 1460/2005 RM 60 Pronájem části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň o výměře 310 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou manželům Janovi a Jolaně Cinovým,., na dobu neurčitou, za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, b) předloženou nájemní smlouvu. V případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. 1461/2005 RM 60 Pronájem částí pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) pronájem části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň o výměře 150 m 2 (viz situační plán část A) v k.ú. Lipník nad Bečvou paní Janě Bělunkové,., na dobu neurčitou, za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, b) předloženou nájemní smlouvu, v případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1.a) usnesení platnosti, 13

14 c) pronájem části pozemku parc.č. 337/1 ostatní plocha zeleň o výměře 110 m 2 (viz situační plán část B) v k.ú. Lipník nad Bečvou panu Janu Cinovi,., na dobu neurčitou, za cenu 3,- Kč/m 2 /rok, za účelem zřízení zahrádky, d) předloženou nájemní smlouvu, v případě, že nájemní smlouva nebude podepsána do dvou měsíců ode dne schválení pronájmu radou města, pozbude bod 1.c) usnesení platnosti. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemních smluv. 1462/2005 RM 60 Pronájem pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3371/2 v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje: a) uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako nájemcem) a panem MUDr. Ladislavem Terichem,. (jako pronajímatelem), jejímž předmětem je pronájem pozemku ve zjednodušené evidenci původ pozemkový katastr parc.č. 3371/2 o výměře 2818 m 2 v k.ú. Lipník nad Bečvou, na dobu určitou od do dne, ke kterému vzniknou právní účinky vkladu smlouvy o převodu tohoto pozemku do vlastnictví Města Lipník nad Bečvou, za dohodnutou cenu 10,- Kč/m 2 /rok, za účelem ukládání komunálního odpadu, b) předloženou nájemní smlouvu. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání nájemní smlouvy. 1463/2005 RM 60 Vyhlášení záměru výpůjčky pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje vyhlášení záměru výpůjčky části pozemku parc.č ostatní plocha ostatní komunikace o výměře cca 30 m 2 a části pozemku parc.č. 2787/1 trvalý travní porost o výměře cca 225 m 2 (viz situační plán) v k.ú. Lipník nad Bečvou za podmínek: - využití pozemků za účelem umístění lávky přes řeku Bečvu, - smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu určitou, a to 1 roku ode dne podpisu smlouvy posledním z účastníků, - vypůjčitel je povinen předmět výpůjčky řádně udržovat, - vypůjčitel není oprávněn přenechat předmět výpůjčky do užívání jiné osobě. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit vyhlášení záměru výpůjčky. T:

15 1464/2005 RM 60 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k.ú. Lipník nad Bečvou 1. RM po projednání: a) souhlasí s umístěním a provozováním stavby podzemního vedení vodovodu včetně jeho součástí a příslušenství pod označením: Lipník nad Bečvou rekonstrukce vodovodu Čechova ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ , se sídlem Šířava 483/21, Přerov v pozemcích parc.č. 3431/10 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2642/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2616/1 ostatní plocha silnice, parc.č. 2642/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 344/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 282/1 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz přiložený situační plán), b) schvaluje předloženou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Lipník nad Bečvou (jako budoucím povinným z věcného břemene) a společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IČ , se sídlem Šířava 483/21, Přerov, zastoupenou Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem akciové společnosti (jako budoucím oprávněným z věcného břemene), jejímž předmětem je umístění a provozování stavby podzemního vedení vodovodu, jeho součástí a příslušenství pod označením: Lipník nad Bečvou rekonstrukce vodovodu Čechova v pozemcích parc.č. 3431/10 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2642/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 2616/1 ostatní plocha silnice, parc.č. 2642/2 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 344/1 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 282/1 ostatní plocha ostatní komunikace a parc.č ostatní plocha ostatní komunikace, vše v k.ú. Lipník nad Bečvou (viz přiložený situační plán) a právo vstupovat a vjíždět stavebními mechanismy obvyklými v souvislosti se zajištěním provozu, oprav a údržby stavby, s její změnou nebo odstraněním. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy. 1465/2005 RM 60 Výmaz věcného břemene z katastru nemovitostí 1. RM po projednání schvaluje: a) výmaz věcného břemene spočívajícího v položení vodovodního potrubí se vším příslušenstvím a volného přístupu ke všem zařízením na nemovitosti zapsané na LV 313 pro obec a k.ú. Lipník nad Bečvou, a to k pozemku parc.č. 1225/55 zahrada o výměře 956, které bylo zřízeno ve prospěch města Lipník nad Bečvou, b) předloženou smlouvu o zániku práva věcného břemene. 2. RM ukládá vedoucí odboru správy majetku zajistit podepsání smlouvy o zániku věcného břemene. 15

16 1466/2005 RM 60 Výběrové řízení Provedení opravy osobního výtahu v domě č.p Bratrská ulice v Lipníku nad Bečvou 1. RM po projednání schvaluje na základě provedeného výběrového řízení dodavatele akce Provedení opravy osobního výtahu v domě č.p Bratrská ulice v Lipníku nad Bečvou VÝTAHY OLOMOUC s.r.o., Střední Novosadská 34 a, Olomouc. 2. RM ukládá starostovi: a) sdělit uchazečům výsledek výběrového řízení, b) podepsat smlouvu o dílo. T: /2005 RM 60 Zapojení města Lipník nad Bečvou do celoevropské akce Evropský den bez aut dne 22. září RM po projednání schvaluje zapojení města Lipník nad Bečvou do celoevropské akce Evropský den bez aut dne 22. září RM ukládá odboru životního prostředí ve spolupráci s odborem školství a kultury realizování této akce. T: RM pověřuje starostu podpisem charty. T: Ing. Miloslav Přikryl starosta Pavel Šoltys místostarosta 16

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 27. zasedání dne 26. 9. 2006 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 13. schůzi dne 30. 6. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 29. schůzi 25.04.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání.

2. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat žadatele o výsledku jednání. Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 39. schůzi dne 13. 9. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 29.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 71. schůzi 30.06.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 1. řádné schůzi dne 2. 12. 2002 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015. následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 8. zasedání dne 03.11.2015 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 7. schůzi dne 5. 3. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 46. schůzi 23.03.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013

USNESENÍ. z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 46. schůze Rady města Hranic, dne 5. 2. 2013 Usnesení 1434/2013 - RM 46 ze dne 5. 2. 2013 Výše nájmů kotelen hlasováním per rollam k datu 28.1.2013 změnu nájmů z nebytových prostor

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 55. schůzi dne 2. 5. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012

USNESENÍ. z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Usnesení 340/2012 - ZM 13 ze dne 3. 5. 2012 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 3.5.2012

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 30. 7. 2007 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 21. schůzi dne 24. 11. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015. Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 12. schůze Rady města Hranic, dne 21. 7. 2015 Usnesení 427/2015 - RM 12 ze dne 21. 7. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 428/2015 - RM 12

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 44. schůzi dne 6. 12. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy.

620/16 Schvaluje textovou opravu ve směrnici č. 4/2011 a 8/2011 dle důvodové zprávy. U S N E S E N Í 16. schůze Rady města Vítkova konané dne 30. srpna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 619/16 do č. 685/16 ) Rada města: 619/16 Schvaluje zprávu o

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012

Město Horažďovice. Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Město Horažďovice Usnesení z 51. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 12.11.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014

USNESENÍ. z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 73. schůze Rady města Hranic, dne 23. 6. 2014 Usnesení 2355/2014 - RM 73 ze dne 23. 6. 2014 Zahájení, schválení programu program s doplněním dle zápisu. Ondriášová Radka, starostka

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 50. schůzi dne 7. 3. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica )

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Hranice ( Šafranica ) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 8. 10. 2015 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 40. schůzi dne 4. 10. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 70. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 27.dubna 2006 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín, spol. s r.o.,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 47. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. května 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 15. schůzi dne 25. 8. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 65. schůzi dne 3. 10. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 12. schůzi 02.05.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253)

U S N E S E N Í. 3. Návrh na uzavření úvěrové smlouvy - kontokorentní úvěr u České spořitelny a.s. (tisk R/253) U S N E S E N Í z 24. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2007 ve 13:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 1. Změna rozpočtu roku

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 62. schůzi 04.01.2010 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši.

schvaluje pro příští rok 2000 koeficient pro výpočet daně z nemovitosti ve stávající výši. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. řádného zasedání Městské rady v Kojetíně, konané dne 6. dubna 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 28. schůzi dne 1. 3. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 60. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 16. dubna 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014.

2375/69 Schvaluje změnu termínu plnění usnesení č. 2215/62/5 z února 2014 na září 2014. USNESENÍ 69. schůze Rady města Vítkova konané dne 25. února 2014 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2374/69 do č. 2443/69) Rada města: 2374/69 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015

U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 U S N E S E N Í č. 7 z 7. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 03. 03. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Bc. Lucii Vyžrálkovou, Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 69. schůzi 19.05.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 4. 4. 2013 Bod programu: 6 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje

USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011. Kontrola plnění usnesení Rady Olomouckého kraje USNESENÍ z 63. schůze Rady Olomouckého kraje konané dne 12. 4. 2011 UR/63/1/2011 Program 63. schůze Rady Olomouckého kraje 1. b e r e n a v ě d o m í upravený program 63. schůze Rady Olomouckého kraje

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 20. 3. 2013 (č. usnesení 701/2013-724/B/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie

Propojení silnice II/183, Arbesova ulice a ulice Litohlavská - dohoda o společném postupu zadání studie Město ROKYCANY Usnesení z jednání rady města konaného dne : 12.1.2016 od 8:00:00 do 12:30:00 v budově v budově MěÚ Rokycany. Rada města schválila navržený program jednání. Rada města zvolila: Zpracovatele

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 13. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 19. srpna 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 14. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 20.09.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1. 6. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 9. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 1. 6. 2015 od 16.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 200/15 z 1.

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 12. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 7. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 318/12/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 17. června 2003 v 15:00 hodin v sále vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014

Usnesení 92. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 Usnesení 92. schůze Rady města Radhoštěm, konané dne 2. 10. 2014 2170/92 - Rada města schvaluje program 92. schůze RM, konané 2. 10. 2014. 2171/92 - Rada města bere na vědomí kontrolu plnění usnesení 90.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 33. schůzi dne 7. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany.

182/7 Bere na vědomí zprávu o Standardech kvality sociálně-právní ochrany. USNESENÍ 7. schůze Rady města Vítkova konané dne 24. února 2015 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 180/7 do č. 236/7) Rada města: 180/7 Schvaluje zprávu o kontrole usnesení

Více

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče

Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení ze 79. schůze rady města Hustopeče, konané dne 12.3.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/79/13: RM schválila program dnešní schůze RM (příloha č. 1). Usnesení č. 2/79/13: RM

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 12. 1. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 57. schůzi 08.01.2018 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016. Odbor správy majetku. Záměr na prodej pozemků v k.ú. Slavíč MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 17. 3. 2016 Bod programu: 12 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Martina Križanová

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 8. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. dubna 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o.,

Více

Soubor usnesení - 5/ZM/2013

Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Soubor usnesení - 5/ZM/2013 Konáno dne: 29.5.2013 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 5/121/ZM/13 - Návrhová komise

Více

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488)

U S N E S E N Í. 2. Plnění usnesení RM (tisk R/488) 1 U S N E S E N Í z 46. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. srpna 2012, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více