Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice"

Transkript

1 Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu 2. Jmenování vedoucího Odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno Židenice 3. Vydání Židenického zpravodaje 6/ Výsledky hospodaření VHČ MČ Brno Židenice za rok Rozpočtové opatření č. 5 Aktualizace rozpočtu na rok Rozpočtové opatření č. 6 Finanční vypořádání za rok 2005, dotace od města investiční a z rozpočtu 7. Návrh změn přílohy vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích a vybírání místního poplatku ze vstupného, z kulturních a sportovních akcí konaných v městě Brně 8. Návrh změn přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, kterým se vydává Tržní řád pro městskou část Brno-Židenice 9. Novela obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 (o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích) a příloh k obecně závazné vyhlášce č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005 (o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku) 10. Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Brno Židenice 11. Návrh vnějšího komplexního informačního systému MČ Brno Židenice 12. Přírodovědná stanice Kamenačky rekonstrukce zahrady, novostavba provozní budovy 13. Nástavba šaten sportovního areálu Pastrnkova-Kuldova 14. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č. 101/96 euroawk s.r.o. 15. Pronájem NP v domě Táborská 117 Aqualife, spol. s r.o. 16. Pronájem bytu č. 3 v domě Kuldova 9 v Brně 17. Pronájem části zahrady u domu Karáskovo nám. 5 v Brně - p. Mráz 18. Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 9 v Brně pí Dufková 19. Pronájem reklamních a plakátovacích ploch v majetku MČ Brno - Židenice 20. Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice a záměr pronájmu pozemku p.č v k.ú. Židenice

2 2 21. Umístění naváděcího poutače na pozemku p.č. 7487/1 v k.ú. Židenice při ul.rokytově/kulkově 22. Odprodej (pronájem) pozemků p.č. 9883, p.č. 9885, p.č a p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 23. Odprodej části pozemku p.č. 5116/12 v k.ú. Židenice při ul. Viniční 24. Odprodej pozemku - p.č. 6527/1 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 25. Odprodej pozemku p.č. 4116/9 v k.ú. Židenice při ul. Boettingrově 26. Odprodej části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Gebauerově 27. Odprodej části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice při ul. Kamenačky - Skorkovského 28. Pronájem části pozemků p.č. 7831/1 a p.č. 7831/12 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské 29. Pronájem pozemku p.č v k.ú. Židenice při ulici Balbínově 30. Pronájem pozemků p.č. 6528/1, p.č. 6595/6, p.č. 6527/1, p.č. 6591/17, p.č. 6591/16 a p.č. 6591/74 v k.ú. Židenice při ul. M. Kuncové 31. Prodej předzahrádek v k.ú. Židenice při ul. Viniční 32. Nájemní smlouva na pronájem pozemků p.č a p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské a podmínky jejich nabytí 33. Nájemní smlouva na pozemek p.č v k.ú. Židenice při ul. Filipínského 34. Schválení programu 24. zasedání ZMČ dne 12. června Dodatek č. 2 k SoD s firmou Komfort, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice M. Kuncové 1a,1b,1c 36. Odměny členům Zdravotně-sociální komise za rok Koupaliště Juliánov schválení výše vstupného, návštěvní doby a pokynů pro návštěvníky 93/2006.1/ Schválení programu 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování ověřovatele zápisu schvaluje program 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenuje Ing. Romana Vašinu ověřovatelem zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice. 93/2006.2/ Jmenování vedoucího odboru Odboru výstavby a územního plánování ÚMČ Brno - Židenice Staženo. 93/2006.3/ Vydání Židenického zpravodaje č. 6/2006 Rada městské části Brno-Židenice schvaluje vydání Židenického zpravodaje 6/2006.

3 93/2006.4/ Výsledek hospodaření VHČ MČ Brno Židenice za rok Rada městské části Brno Židenice 1. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice vzít na vědomí výsledek hospodaření VHČ MČ Brno-Židenice za rok Výsledek hospodaření VHČ tvoří přílohu č. 1 originálu zápisu 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit převod daně z příjmu VHČ ve výši tis. Kč do rozpočtu MČ, odvod odpisů ve výši tis. Kč a odvod zisku ve výši tis. Kč do rozpočtu na opravy, údržbu a investice v oblasti bytových domů svěřených MČ. 93/2006.5/ Rozpočtové opatření č. 5 Aktualizace rozpočtu na rok 2006 Rada městské části Brno-Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č. 5. Toto opatření zvyšuje financování rozpočtu na rok 2006 o zbývající část zůstatku roku 2005 ve výši tis. Kč a navyšuje a upřesňuje některé výdajové položky rozpočtu na rok 2006 celkem ve stejné výši. Rozpočtové opatření č.5 tvoří přílohu č. 2 originálu zápisu. 93/2006.6/ Rozpočtové opatření č. 6 - Finanční vypořádání, dotace od města investiční a z rozpočtu Rada městské části Brno Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit rozpočtové opatření č. 6. Toto opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na rok 2006 o dotaci investiční a z rozpočtu města, o příjmy z fin. vypořádání za rok 2005, navyšuje daň z příjmů a převody z VHČ dle skutečnosti roku 2005 a navyšuje výdajové položky ve stejné výši. Rozpočtové opatření č.6 tvoří přílohu č. 3 originálu zápisu. 93/2006.7/ Návrh změn přílohy vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích a vybírání místního poplatku ze vstupného, z kulturních a sportovních akcí konaných v městě Brně 1. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice schválit návrh nových změn přílohy č. 1 vyhlášky statutárního města Brna č. 33/2005 o místních poplatcích. 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno-Židenice doporučit statutárnímu městu Brnu, aby případné změny v rozsahu předmětu vyhlášky o místních poplatcích a mající vztah k tvorbě příjmů městských částí, byly řešeny současně s rozpočtovými pravidly a vyhláškou o příjmech postoupených městským částem. Návrh změn je přílohou č. 4 originálu zápisu.

4 4 93/2006.8/ Návrh změn přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, kterým se vydává Tržní řád pro městskou část Brno-Židenice 1. doporučuje Radě města Brna zařazení předsunutého prodejního místa o ploše 1 m 2, p. č. 1858/1, ul.táborská 7, do přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení, kterým se vydává Tržní řád pro městskou část Brno-Židenice, lokalita č. 22, HLAVA D, ČÁST XXIX 2. doporučuje Radě města Brna zařazení části chodníku o ploše 16 m 2, p. č. 1858/1, ul.táborská 78, před kavárnou Café Café, do přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení, kterým se vydává Tržní řád pro městskou část Brno-Židenice, lokalita č. 9, HLAVA E/ E2, ČÁST XXIX 3. nedoporučuje Radě města Brna zařazení části zeleného pásu o ploše 10 m 2, na parc. číslo 8393/2, před Hospůdkou u dvou přátel, do přílohy nařízení č. 1/2002 statutárního města Brna, ve znění pozdějších nařízení, kterým se vydává Tržní řád pro městskou část Brno-Židenice, lokalita č. 10, HLAVA E/ E2, ČÁST XXIX. Návrh změny je přílohou č. 5 originálu zápisu. 93/2006.9/ Novela obecně závazné vyhlášky č. 14/2005 (o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích) a příloh k obecně závazné vyhlášce č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005 (o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek, za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku) 1. trvá na svém usnesení přijatém na 89. zasedání, konaném dne , bod č. 8 v části 1, které zní: 1. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice souhlasit s novým zněním návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 14/2005, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích, a to pro MČ Brno Židenice v lokalitách - lokalita Údolíček (p. č. 7551/1 v k. ú. Židenice) - ul. Krásného (u č. 20) část parcely p. č. 4337, které jsou vymezeny v Příloze návrhu vyhlášky. Návrh znění vyhlášky a její přílohy tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu 2. revokuje usnesení přijaté na 89. zasedání, konaném dne , bod č. 8 v části 2 a části 3, která zní takto: 2. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice souhlasit se zněním nové přílohy k obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to pro MČ Brno Židenice takto: Veřejná produkce hudby se vykonává v pohostinských zařízeních, restauračních zahrádkách a to pouze Po Ne od 18:00 do 22:00 hod. v lokalitách - Dulánek, Kuklenská, Vymazalova, Táborská od č. 190 (sudá strana), Táborská od č.

5 5 165 (lichá strana), Geislerova, Slatinská,které jsou vymezeny v Příloze vyhlášky. Návrh znění přílohy k vyhlášce tvoří přílohu č. 7 originálu zápisu. 3. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice souhlasit se zařazením přílohy č. 2 k obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to pro MČ Brno Židenice takto: Lokality, kde nelze veřejnou produkci hudby vůbec provozovat: ul. Kamenačky, Krokova, Na lukách, Skopalíkova, Stejskalova, Svatoplukova (sudá), Vápenka, které jsou vymezeny v další doplněné příloze vyhlášky. Návrh znění další doplněné přílohy vyhlášky tvoří přílohu č. 8 originálu zápisu. 3. doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice souhlasit se zněním nové přílohy č. 1 k obecně závazné vyhlášce statutárního města Brna č. 17/2005, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 26/2005, o regulaci veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních, včetně restauračních zahrádek za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a to pro MČ Brno Židenice takto: Veřejnou produkci hudby v pohostinských zařízeních a v restauračních zahrádkách lze v lokalitách uvedených v příloze č. 1 vyhlášky provozovat pouze určeném čase: v pohostinských zařízeních v lokalitách Dulánek, Kuklenská, Vymazalova, Táborská od č. 190 (sudá strana), Táborská od č. 165 (lichá strana, Geislerova, Kamenačky, Krokova, Na lukách, Skopalíkova, Stejskalova, Svatoplukova (sudá) a Vápenka pouze Po Ne od hod. do hod. v restauračních zahrádkách na všech ulicích a náměstích na území MČ Brno Židenice pouze pouze Po Ne od hod. do hod. Návrh znění přílohy č. 1 vyhlášky tvoří přílohu č. 6 originálu zápisu. 93/ / Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Brno - Židenice doporučuje Zastupitelstvu městské části Brno Židenice stanovit v souladu s 68 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, pro příští volební období (říjen 2006 říjen 2010) počet členů zastupitelstva na / / Návrh vnějšího komplexního informačního systému MČ Brno - Židenice 1. schvaluje návrh instalace vnějšího komplexního informačního systému MČ Brno Židenice 2. ukládá organizačnímu odboru připravit podklady pro zadání zakázky vnějšího komplexního informačního systému.

6 6 93/ / Přírodovědná stanice Kamenačky rekonstrukce zahrady, novostavba provozní budovy 1. bere na vědomí studii provozní budovy Přírodovědné stanice Brno Kamenačky 2. souhlasí se záměrem rekonstrukce zahrady Přírodovědné stanice Brno Kamenačky v rozsahu dle studie, která je přílohou č. 7 originálu zápisu. 93/ / Nástavba šaten sportovního areálu Pastrnkova-Kuldova souhlasí se záměrem nástavby objektu šaten sportovního areálu Pastrnkova Kuldova podle návrhu ČAFC Brno Židenice. Návrh je přílohou č. 8 originálu zápisu. 93/ / Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách umístění a provozování reklamních zařízení a reklamy na městských pozemcích č. 101/96 euroawk s.r.o. Staženo. 93/ / Pronájem NP v domě táborská Aqualife, spol. s r.o. 1. souhlasí s uzavřením nové NS na pronájmem NP v domě Táborská 117 v Brně o výměře 188 m 2 s firmou AQUALIFE, spol. s r. o. NS bude uzavřena na dobu neurčitou v návaznosti na současnou NS za stávajících podmínek s účinností od ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II., odst. 3, písm. A.6. 93/ / Pronájem bytu č. 3 v domě Kuldova 9 v Brně 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 3 v domě Kuldova 9 v Brně s žadatelem vedeným v evidenci pod č Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 2 roky, nájemné bude stanoveno ve výši 45,30 Kč/m 2 měsíčně 2. ukládá oboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne , dle čl. II., odst. 3, písm. A.6.

7 7 93/ / Pronájem části zahrady u domu Karáskovo nám. 5 v Brně p. Mráz 1. souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č v k. ú. Židenice panu Marku Mrázovi o výměře 43,75 m 2. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s účinností od Nájemné bude stanoveno ve výši 4,- Kč m 2 /rok 2. ukládá odboru správy majetku zajistit postup v souladu s mandátní smlouvou č. 110/2000 ze dne dle čl. II, odst. 3, písm. A.6. 93/ / Záměr obce pronajmout část zahrady u domu Kuldova 9 v Brně Dufková 1. souhlasí se zveřejněním adresného záměru obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku o výměře 24 m 2 z parc. č v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 9 v Brně paní Renatě Dufkové 2. ukládá odboru správy majetku zveřejnit adresný záměr obce pronajmout na dobu neurčitou část pozemku o výměře 24 m 2 z parc. č v k. ú. Zábrdovice u domu Kuldova 9 v Brně paní Renatě Dufkové. Text záměru obce tvoří přílohu č. 9 originálu zápisu. 93/ / Pronájem reklamních a plakátovacích ploch v majetku MČ Brno - Židenice 1. revokuje usnesení 86. RMČ ze dne , které zní: Rada městské části Brno-Židenice 1. souhlasí se záměrem pronajmout reklamní a plakátovací plochy na území MČ Brno-Židenice. Soupis reklamních a plakátovacích ploch je přílohou č. 11 originálu zápisu 2. pověřuje odbor organizační ve spolupráci s odborem správy majetku k vypracování podrobné specifikace záměru na pronájem reklamních a plakátovacích ploch 2. nesouhlasí s pronájmem reklamních a plakátovacích ploch v majetku městské části Brno-Židenice a ukládá odboru správy majetku ve spolupráci s odborem organizačním připravit zařazení těchto ploch do komplexního informačního systému MČ.

8 8 93/ / Ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č v k. ú. Židenice a záměr pronájmu pozemku p. č v k. ú. Židenice 1. souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 11/98 uzavřené dne s paní Andělou Vajdišovou na pronájem pozemku p. č. 6582, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové dohodou ke dni Dohoda tvoří přílohu č. 10 originálu zápisu 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu této dohody; 3. souhlasí se záměrem pronajmout pozemek p. č. 6582, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové paní Ing. Naděždě Šoborové za cenu 20,-- Kč/m 2 /rok 4. ukládá odboru správy majetku zveřejnit v souladu s ustanovením 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích záměr obce pronajmout pozemek p. č. 6582, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 21 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové paní Ing. Naděždě Šoborové. Záměr obce tvoří přílohu č. 11 originálu zápisu. 93/ / Umístění naváděcího poutače na pozemku p. č. 7487/1 v k. ú. Židenice při ul. Rokytově/Kulkově 1. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu pronájem části pozemku PK 3350/1 (část p. č. 7487/1) v k. ú. Židenice při ul. Rokytově/Kulkově firmě AZ SERVIS s. r. o. za účelem umístění naváděcího poutače 2. ukládá odboru správy majetku požádat statutární město Brno o svěření pozemku p. č. 7487/1 do hospodaření městské části za účelem pronájmu. Vizualizace naváděcího poutače tvoří přílohu č. 12 originálu zápisu. 93/ / Odprodej (pronájem) pozemků p.č. 9883, pč. 9885, p.č a p.č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské v návaznosti na usnesení přijaté na 78. zasedání RMČ Brno Židenice, konaném dne , bod č. 17, který zní: 1. souhlasí se záměrem obce vybudovat sportovní areál v k.ú. Židenice v lokalitě mezi poliklinikou Viniční a ulicí Líšeňskou 2. pověřuje a) odbor správy majetku ve spolupráci s odborem výstavby a územního plánování podniknout potřebné kroky vedoucí k zajištění výstavby sportovního areálu b) uvolněné členy samosprávy jednáním k zajištění finančních prostředků na výše uvedený záměr

9 9 nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej ani pronájem pozemků p.č. 9883, ostatní plocha o výměře 94 m 2, pč. 9885, ostatní plocha o výměře 5883 m 2, p.č. 9888, ostatní plocha o výměře 975 m 2 a p.č. 9889, louky o výměře m 2 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské TENISOVÉMU KLUBU MEDLÁNKY - BRNO. 93/ / Odprodej části pozemku p.č. 5116/12 v k.ú. Židenice při ul. Viniční doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej části pozemku p.č. 5116/12, ostatní plocha o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Viniční manželům Holešovským. 93/ / Odprodej pozemku - p. č. 6527/1 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p. č. 6527/1, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 10 m 2 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové manželům Marii a Vojtěchu Papežovým. 93/ / Odprodej pozemku p. č. 4116/9 v k. ú. Židenice při ul. Boettingrově doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p. č. 4116/9, zastavěná plocha, nádvoří o výměře 20 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Boettingrově manželům Ivoně a Danu Kanýzovým. 93/ / Odprodej části pozemku p.č v k.ú. Židenice při ul. Gebauerově nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej části pozemku p.č. 2308, zahrada o výměře cca m 2 v k.ú. Židenice při ul. Gebauerově firmě DAKIN s.r.o. 93/ / Odprodej části pozemku p.č. 3993/1 v k.ú. Židenice při ul. Kamenačky - Skorkovského nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej části pozemku p.č. 3993/1, zahrada o výměře 100 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Kamenačky Skorkovského manželům Ettlovým.

10 10 93/ / Pronájem části pozemků p. č. 7831/1 a p. č. 7831/12 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské 1. souhlasí s pronájmem části pozemků p. č. 7831/1, ostatní plochy o výměře 210 m 2 a p. č. 7831/12, ostatní plochy o výměře 41 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Líšeňské paní Vladimíře Križanové 2. ukládá odboru správy majetku po zápisu pozemků p. č. 7831/1 a p. č. 7831/12 původně části PK 2647, 2654, 2658, 2655 ) do katastru nemovitostí předložit nájemní smlouvu. 93/ / Pronájem pozemku p. č v k. ú. Židenice při ulici Balbínově 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p. č zastavěná plocha, nádvoří o výměře 22 m 2 v k. ú. Židenice při ul. Balbínově s panem Ing. Lubošem Vališem a s panem Milošem Vališem, a to za cenu 20,--Kč/m 2 /rok ve znění přijatém na 64. zasedání RMČ ze dne (bod č /) 2. pověřuje Ing. Josefa Veselého k podpisu této smlouvy. 93/ / Pronájem pozemků p. č. 6528/1, p. č. 6595/6, p. č. 6527/1, p. č. 6591/17, p.č. 6591/16 a p. č. 6591/74 v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové 1. souhlasí s uzavřením nájemních smluv na pronájem pozemků v k. ú. Židenice při ul. M. Kuncové: a. pozemek p. č. 6528/1, zastavěná plocha o nádvoří o výměře 16 m 2 s paní Pavlínou Paulovou, b. pozemek p. č. 6595/6, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m 2 s paní Marií Kvasnicovou; c. pozemek p. č. 6527/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m 2 s manželi Marií a Vojtěchem Papežovými; d. pozemek p. č. 6591/17, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 10 m 2 s paní Marií Ježovou a panem Miroslavem Ježem; e. pozemek p. č. 6591/16, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m 2 s manželi Janou a Petrem Hrabálkovými; f. pozemek p. č. 6591/74, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m 2 s panem Josefem Kratochvílem ve znění schváleném na 64. zasedání RMČ konaném dne (bod č. 64/ /); 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu těchto smluv.

11 93/ / Prodej předzahrádek v k.ú. Židenice při ul. Viniční 11 trvá na svém usnesení přijatém na 80. zasedání RMČ Brno-Židenice, konaném dne , bod č. 27, které zní: R 1. doporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemků p.č. 7033/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m 2, p.č. 7035/2, ostatní plocha o výměře 40 m 2, p.č. 7038/2, ostatní plocha o výměře 32 m 2, p.č. 7040/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m 2, p.č. 7042/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m 2, p.č. 7044/2, ostatní plocha o výměře 38 m 2, p.č. 7046/2, ostatní plocha o výměře 27 m 2, p.č. 7048/2, ostatní plocha o výměře 33 m 2, p.č. 7050/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 30 m 2, p.č. 7052/2, ostatní plocha o výměře 39 m 2, p.č. 7053/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 40 m 2, p.č. 7069/2, ostatní plocha o výměře 40 m 2, p.č. 7070/2, ostatní plocha o výměře 40 m 2, p.č. 7072/2, ostatní plocha o výměře 40 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Viniční vlastníkům přilehlých nemovitostí 2. nedoporučuje statutárnímu městu Brnu odprodej pozemku p.č. 7037, ostatní plocha o výměře 56 m 2 v k.ú. Židenice a ukládá odboru správy majetku požádat o svěření výše uvedeného pozemku za účelem pronájmu 3. u pozemku p.č. 7068/2, ostatní plocha o výměře 93 m 2 vše v k.ú. Židenice při ul. Viniční doporučuje zachovat stávající režim, tzn. pronájem z úrovně městské části. a doporučuje statutárnímu městu Brnu současně odprodej části pozemku p. č. 5116/12 v k. ú. Židenice při ul. Viniční vlastníkům nemovitostí přilehlých k předzahrádkám, a to dle polohopisného zaměření č. zakázky 2/2006 z února Polohopisné zaměření je přílohou č. 13 originálu zápisu. 93/ / Nájemní smlouva na pronájem pozemků p.č a p. č v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské a podmínky jejich nabytí 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 9886, ostatní plocha o výměře m 2 a p.č. 9897, ostatní plocha o výměře 26 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské ve vlastnictví Českomoravského cementu, a.s., nástupnické společnosti statutárnímu městu Brnu, městské části Brno - Židenice za cenu 2.500,- Kč/měsíc na dobu neurčitou za účelem využití těchto pozemků ke sportovním účelům a vybudování sportovního areálu. Nájemní smlouva tvoří přílohu č. 14 originálu zápisu 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu výše uvedené nájemní smlouvy 3. doporučuje Zastupitelstvu městské části souhlasit s nabytím pozemků p.č. 9886, ostatní plocha o výměře m 2 a p.č. 9897, ostatní plocha o výměře 26 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Líšeňské ve vlastnictví Českomoravského cementu, a.s., nástupnické společnosti do vlastnictví statutárního města Brna za účelem vybudování sportovního areálu na těchto pozemcích, a to za cenu ,-Kč, která bude do doby vkladu vlastnického práva k pozemkům do katastru nemovitostí složena do notářské úschovy.

12 12 93/ / Nájemní smlouva na pozemek p.č v k.ú. Židenice při ulici Filipínského 1. souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.č. 2240, ostatní plocha o výměře 66 m 2 v k.ú. Židenice při ul. Filipínského jako zahrady s manželi Hegerovými ve znění schváleném na 88. zasedání RMČ Brno Židenice, konaném dne , bod č. 88/ / 2. pověřuje starostu Ing. Josefa Veselého k podpisu výše uvedené smlouvy. 93/ / Schválení programu 24. zasedání ZMČ dne 12. června 2006 schvaluje program 24. zasedání ZMČ Brno Židenice dne 12. června 2006 v hodin. 93/ / Dodatek č. 2 k SoD s firmou Komfort, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice M. Kuncové 1a,1b,1c 1. schvaluje dodatek č. 2 k SoD s firmou Komfort, a.s. na zhotovení zakázky Regenerace obecního cihlového domu v MČ Brno - Židenice, ulice M. Kuncové 1a,1b,1c. Návrh dodatku č. 2 tvoří přílohu č. 15 originálu zápisu 2. pověřuje starostu podpisem shora uvedeného dodatku. 93/ / Odměny členům Zdravotně-sociální komise za rok 2005 souhlasí s udělením odměn členům Zdravotně-sociální komise za rok 2005 dle návrhu, který tvoří přílohu č. 16 originálu zápisu.

13 13 93/ / Koupaliště Juliánov - schválení výše vstupného, návštěvní doby a pokynů pro návštěvníky 1. schvaluje cenu vstupného na letní koupaliště na Juliánovském nám. v Brně Židenicích pro sezónu 2006 takto: a) celodenní jednorázové vstupné pro osobu od 15 let 45,- Kč b) odpolední vstupné od 15:00 hod. pro osobu od 15 let 35,- Kč c) děti do 120 cm výšky vstup zdarma, avšak v doprovodu osoby nad 15 let d) celodenní jednorázové vstupné pro dítě nad 120 cm do 15 let 30,- Kč e) odpolední vstupné od 15:00 hod dítě nad 120 cm do 15 let 20,- Kč f) zdravotně postižení občané (průkaz ZTP) zdarma 2. schvaluje návštěvní dobu letního koupaliště na Juliánovském nám. v Brně Židenicích pro letní sezónu 2006, a to návštěvní dobu denně od hod. do hod. 3. schvaluje všeobecné pokyny pro návštěvníky koupaliště Brno Juliánov na letní sezónu 2006, které tvoří přílohu č. 17 originálu zápisu. Za správnost: E. Bočková Ing. Josef VESELÝ starosta V Brně dne

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice - 1 - Příloha k zápisu 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice konaného dne 20.10.2008 U S N E S E N Í 47. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 47/2008 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 29. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 25. května 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám.

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 1/1998 zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 7. 12. 1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, Jiří Koubek, Ing.arch. Milan Pospíchal,

Více

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008

U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23. října 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 21. schůze rady města konané dne 23.

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče J~ čfl U ~ ~es~ ~IěU Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z II. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 11.12.2014 v zasedací místnosti MěU Hustopeče Usnesení č.

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 24. 6. 2010 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 25/1.1 Program 25. zasedání

Více

ZÁPIS ze 118. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 22.1.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 118. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 22.1.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 118. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 22.1.1998 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová(od. 13.15), Karel

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno

ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno ZÁPIS ze 107. zasedání Rady MČ Brno - Židenice, konaného dne 18.9.1997 ve 13.00 hod. v místnosti starosty MČ, Šámalova 60, Brno Přítomni : Ing. Stanislav Juránek, RNDr. Katarína Husárová, Karel Kopřiva,

Více

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. Z 83. schůze Rady města Hranice, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í Z 83. schůze Rady města, konané dne 10.4.2014 od 14.30 hod. na MěÚ Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S N E S E N Í č. 188-214

Více

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0

Hlasování č. 1: Přítomno: 4 členové Pro: 4 hlasy Proti: 0 Zdržel se: 0 VÝPIS ZE ZÁPISU č. 11/2015 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Habrovany konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starosty víceúčelové budovy Habrovany č. p. 345 Pozn.: Zveřejněna je anonymizovaná verze

Více

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín

PROGRAM 148. RMČ BS. působnosti Dodatek č. 9, městská část Brno-Komín PROGRAM 148. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 147. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 148. RMČ BS d) Schválení programu 148. RMČ BS 2) Dohoda k zabezpečení výkonů a úhradě činnosti

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č.

Program: 1) Přísedící u Okresního soudu ve Strakonicích. 2) Rozpočtová opatření. 3) Majetkové záležitosti. Usnesení č.336/zm/2008-č. - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov U S N E S E N Í 1. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 19.1.2016 Projednané návrhy: 1. Stanovení paušálu za používání mobilních telefonů.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Majetkoprávní záležitosti

Majetkoprávní záležitosti Zastupitelstvo města Čelákovic V Čelákovicích dne 26. 11. 2014 Podkladový materiál předkládá Ing. Josef Pátek, starosta Jméno, příjmení, funkce Podkladový materiál zpracoval/a Marcela Klaudová - OH, Lucie

Více

17. OZ dne 10. listopadu 2008

17. OZ dne 10. listopadu 2008 17. OZ dne 10. listopadu 2008 Výpis z USNESENÍ 17. zasedání obecního zastupitelstva obce Huslenky, konané dne 10.11.2008 restaurace U Pokorných Huslenky 1-17/08 OZ bere na vědomí 1. Plnění usnesení OZ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova

Usnesení rady obce. Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011. OBEC Mosty u Jablunkova OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení ze 3. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 17. 1. 2011 Usnesení č. 3/36 s c h v a l u j e smlouvu o dílo mezi Obcí Mosty u Jablunkova a DIGIS,

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010

USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 Rada města Kostelec nad Orlicí USNESENÍ č. RM 18/124/2010 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 02.08.2010 1. schvaluje a) vítěze na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení

Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006. Průběh jednání a přijatá usnesení Jednání Rady města Broumova č. 88 ze dne 24. 5. 2006 Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Ringel, p. Marek, Ing. Pěnkava, Ing. Blažková - tajemnice. Omluven: PaedDr. Kulhánek. Předem nahlášený pozdní příchod:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích,

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, Zápis z jednání zastupitelstva obce Velemín (dle 95 zákona o obcích, v platném znění) č. 3/2014 konaného dne 29.9.2014 Přítomni : ing. Skalický J., Hladík O., Hrůza T., Janda P., Karfíková M., Koťová J.,

Více

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu

Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012. 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Informace z usnesení 52. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.6.2012 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

Usnesení. z 3. zasedání Rady obce Baška konané dne 30. 11. 2010 na OÚ Baška v 14:00 hod

Usnesení. z 3. zasedání Rady obce Baška konané dne 30. 11. 2010 na OÚ Baška v 14:00 hod Usnesení z 3. zasedání Rady obce Baška konané dne 30. 11. 2010 na OÚ Baška v 14:00 hod 1/3/2010 Rada obce schválila program 3. zasedání rady obce Baška tak, jak byl předložen ------- 2/3/2010 Kontrola

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis. Identifikační označení: Směrnice č. 13/2013

Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis. Identifikační označení: Směrnice č. 13/2013 Úřad městské části Praha 12 Výtisk číslo: 1 List číslo: 1 / 10 Druh dokumentu: Vnitřní organizační předpis Identifikační označení: Směrnice č. 13/2013 Pravidla pronájmu pozemků svěřených městské části

Více

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, atd.) 1 z 7 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, uzavření nájmu bytu ke stávajícímu bytu, atd.) číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Čl. I Úvodní ustanovení Tato pravidla stanovují postup pro přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytů v DPS a evidenci těchto

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010

USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 USNESENÍ z 27. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 20. září 2010 UZMě 27/1/2010 Zahájení, schválení programu, volba komisí Návrhová komise byla zvolena ve složení: Mgr. Jana Veselá,

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014 R6 52/2014 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 20. ledna 2014 Přítomni: Zapsala: p. Dobeš Augustin, JUDr. Marek

Více

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2013

Usnesení 98. schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2013 98. schůze rady městského obvodu konané dne 18.12.2013 čís. 2889/RMOb-Vit/1014/98-2932/RMOb-Vit/1014/98 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně)

U S N E S E N Í. 3. Zpráva o činnosti Rady města Kojetína (ústně) U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 31. března 2009 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o činnosti

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově

USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova, které se konalo dne 12. května 2015 v 16 hodin v malém sále MKZ v Uničově UZ01/4/2015 Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva města Uničova schvaluje

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.12.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Bohumil Petrášek Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

Zásady pro zřizování služebností inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města

Zásady pro zřizování služebností inženýrských sítí na pozemcích ve vlastnictví města Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 11112/2016 Počet listů dokumentu: 7 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 53.2. Zásady pro zřizování služebností

Více

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004

U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 Město Trutnov Zpracováno dne : 13.09.2004 U s n e s e n í z 15. schůze rady města ze dne 13. září 2004 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2004-1123/15 Mladobucká čp. 98 2004-1124/15 Dlouhá

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014

111. zasedání RM Rychvald USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA RYCHVALD DNE 29. 09. 2014 Usnesení ze 111. zasedání Rady města Rychvald, dne 29. 09. 2014 Kontrola usnesení 111/1. Rada města b e r e n a v ě d o m í kontrolu svých přijatých usnesení Zápisy z jednání komisí RM 111/2. Rada města

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM

Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM Usnesení ze schůze Rady města Benešov dne 23.06.2016 č. 519-18/2016/RM až 549-18/2016/RM USNESENÍ č. 519-18/2016/RM ze dne 23.06.2016 podání návrhu na zahájení řízení o vyklizení bytu č. 44, č. p. 2005,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno

Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno Usnesení Rady města Kynšperk nad Ohří ze dne 29. dubna 2009 (upravená verze) č. 141 rozpočtové opatření č. 1/2009/Rada města, vzájemně kompenzovatelné položkové a paragrafové změny rozpočtu roku 2009,

Více

Rada městské části Brno Královo Pole

Rada městské části Brno Královo Pole Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

Zápis. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0

Zápis. Hlasování: pro: 6 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 9. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21. 5. 2012 Přítomno: dle prezenční listiny (s pozdějším příchodem p. Mgr. F. Slípky) Omluven: Nepřítomen: Hosté: p.rostislav Vacík (k bodu č.1),

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 6. 6. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁPIS z 10. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 29. prosince 2015

ZÁPIS z 10. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 29. prosince 2015 ZÁPIS z 10. zasedání zastupitelstva obce Vysoká Pec konaného 29. prosince 2015 Přítomno: 7 členů zastupitelstva Omluven: 0 Zapisovatelka: Ilona Káňová Program: 1) zahájení a schválení programu 2) volba

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 23/2014 konané dne 1. října 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/23/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Zastupitelstvo městské části Brno - Židenice Příloha k zápisu 15. zasedání Zastupitelstva MČ Brno - Židenice konaného dne 4.10.2004 U S N E S E N Í 15. zasedání Zastupitelstva MČ

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 13 konaného dne 20. února 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. pro rok 2013 2. Smlouva

Více

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

4. schůze Rady m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í Vedoucím odborů m.č. Brno Vinohrady Předsedům komisí RMČ Brno Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady, konané dne 14. ledna 2015 v zasedací místnosti

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny

Za átek zasedání: : 15:10h Konec zasedání: : 16,45h. Místo konání: Z genpor. Franti ka Pe iny ZÁPIS Z 15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA M PRAHA 17 29.10.2008 Zasedání ZM zahájila starostka M Jitka Synková, p ivítala p ítomné a konstatovala, e zasedání ZM bylo svoláno ádn a v as. Zárove upozornila, e

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více