Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní."

Transkript

1 Digitální tužka Obj. č.: Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za Váš nákup digitální tužky Staedtler. Umožní Vám psát či kreslit na běžný papír a současně ukládat poznámky do flash paměti, aniž byste byli v blízkosti svého počítače. Přes USB rozhraní můžete později své poznámky nebo náčrty přenést do počítače a dál s nimi pracovat. Digitální tužka Staedtler využívá malý přijímač s flash pamětí. Komunikace mezi tužkou a přijímačem kombinuje ultrazvukovou a infračervenou technologii se sofistikovanými algoritmy, které umožňují přesné sledování pohybu hrotu tužky. Ručně psané poznámky se tak převádějí do vektorového formátu obrazu a ukládají do paměti přijímače. Následující kapitoly popisují hardwarové i softwarové vlastnosti digitální tužky. Pro ještě detailnější informace využijte, prosím, přiložená CD. Základní vlastnosti Zachycení rukou psaných poznámek a nákresů i v případě, že nejste u počítače. Ukládání poznámek a nákresů ve flash paměti přijímače. Nahrávání ručně psaných poznámek do počítače přes USB rozhraní. Funguje jako digitální pero s funkcí myši a umožňuje přímo psát do Windows Vista a Office K aktivaci ve Windows Vista a Office 2007 není třeba provádět žádnou instalaci. Není nutné používat speciální papír. Využívá běžně dostupné náplně a baterie.

2 Rozsah dodávky Digitální tužka 2 knoflíkové baterie SR41 3 náplně do propisovací tužky typu D 1 stylus Přijímač USB kabel CD se software Mobile Note Taker a MyScrip Studio Notes Návod 2

3 Obsah Strana 1. O digitální tužce... 4 Nasazení a výměna náplně... 4 Nasazení a výměna baterií O přijímači... 6 Popis ovládacích prvků Záznam poznámek... 8 Offline mód... 8 Online mód Instalace software Mobile Note Taker Ukládání poznámek do počítače Pracovní režimy digitální tužky Použití v prostředí Microsoft Windows Použití v prostředí Mac OS Řešení problémů Recyklace Záruka

4 1. O digitální tužce Digitální tužka je jedinečné zařízení, které převádí ručně psané poznámky z běžného papíru do digitální podoby a ukládá je do paměti přijímače. Varování: Digitální tužku v žádném případě nerozebírejte. Mohlo by to vést k chybné funkci. Důležité upozornění: Při psaní držte tužku tak, aby úhel mezi ní a papírem byl v rozmezí 45 až 90 stupňů. Mezi hrotem tužky a přijímačem musí být přímá viditelnost. Pro lepší výsledky Držte tužku pevně v ruce a normálně pište Nenatáčejte ruku tak, aby blokovala přenos k přijímači Nepokládejte druhou ruku mezi hrot tužky a přijímač Nedržte tužku jako štětec Nasazení a výměna náplně Vrchní strana čepičky tužky slouží také jako nástroj pro vytažení náplně. Není třeba využívat žádné speciální náplně, použijte běžné náplně o délce 67,2 mm a průměru 2,33 mm. 1. Sundejte čepičku tužky. 4

5 2. Zasuňte původní náplň do středu otvoru v čepičce. Tužku pevně uchopte do ruky a druhou rukou opatrně vytáhněte původní náplň. 3. Zasuňte novou náplň do tužky 4. Opatrně zatlačte na novou náplň, aby dosedla na doraz. Pozor: Příliš silný tlak by mohl poškodit citlivou elektroniku uvnitř tužky. Nasazení a výměna baterií 1. Sundejte kryt držáku baterií. 2. Vložte dvě knoflíkové baterie SR41 kladným pólem nahoru. 3. Zavřete kryt držáku baterií. Důležité upozornění: Používejte jen doporučený typ baterií se správným umístěním pólů. Pokud použijete nevhodné baterie, hrozí nebezpečí exploze. Pokud napětí baterie poklesne, rozsvítí se na displeji symbol Toto varování se zobrazí při každém dalším použití tužky. Symbol v liště se změní po výměně baterií. 5

6 2. O přijímači V přijímači lze uložit více než 100 stran formátu A4. Na LCD displeji se zobrazuje aktuální stránka, pracovní mód a stav baterií. Uživatel může své poznámky kdykoliv stáhnout do počítače pomocí USB kabelu, který je součástí dodávky. Se staženými soubory pak může dále pracovat pomocí dodaného software. Popis ovládacích prvků Pohled shora Pohled zespodu 1 USB port 2 Funkční tlačítko 3 LCD displej 4 Klip 5 Tlačítko Reset USB port Umožňuje připojení k PC přes USB kabel. Přes USB port se přenášejí data z přijímače do počítače a nabíjí se akumulátor přijímače. Nabíjení trvá zhruba 3,5 hodiny. Kromě nabíjení z PC je možné použít vhodný síťový adaptér. Funkční tlačítko V off-line módu: Krátce stisknout pro volbu nové poznámky nebo pro přechod na další stranu. Přidržet asi 5 sekund pro zapnutí nebo vypnutí přijímače. V online módu: Krátce stisknout pro změnu funkce poznámky nebo myš. Klip Slouží pro uchycení přijímače na papír. 6

7 Upozornění: Během provozu nepohybujte s přijímačem ani jej nepřeklápějte. Ponechte jej upevněný na horním okraji papíru. Pohyb přijímače nebo naklápění by vedlo k záznamu náhodných nesouvislých čar v obrazu. Tlačítko Reset Umožňuje vynulování přijímače, pokud nereaguje. Stiskněte špičatým předmětem spínač v červeně označené prohlubni na zadní straně přijímače. LCD displej Na displeji se zobrazují následující informace: Přijímač je propojen s počítačem. Pokud probíhá přenos dat, ikona blika. Paměť přijímače je min, z 90 % zaplněna. Přeneste své záznamy do počítače nebo vymažte data. Baterie v tužce jsou slabé a měli byste je brzy vyměnit. Akumulátor v přijímači je slabý, nabijte ho. Během nabíjení ikona bliká. Digitální tužka pracuje v poznámkovém režimu. Digitální tužka pracuje v režimu myši. Počet uložených poznámek. Pokud je paměť naplněna, ikona bliká. Upozornění: Přijímač se automaticky vypne po 60 minutách nečinnosti. 7

8 3. Záznam poznámek Digitální tužka Staedtler pracuje buď samostatně v offline módu nebo v online módu, kdy je připojena k počítači. Offline mód Umožňuje zaznamenávat důležité poznámky během pracovních schůzek, konferencí nebo přednášek. a. Stiskněte a přidržte funkční tlačítko přijímače (2), dokud se přijímač nezapne. b. Stiskněte listy papíru k sobě c. Nasuňte přijímač na střed horní strany papíru. d. Uchopte tužku a začněte psát. Tužku přitom držte tak, aby svírala s rovinou papíru úhel 45 až 90 stupňů. Neblokujte druhou rukou přenos mezi hrotem tužky a přijímačem. e. Po zaplnění stránky stiskněte krátce funkční tlačítko. Tím se data z první strany načtou do paměti a budete moci pokračovat na další straně. Na displeji se zvýší aktuální počet uložených stran o jednu. Všechny poznámky se uloží do paměti přijímače. Můžete je stáhnout do počítače k dalšímu zpracování nebo odeslání em. Online mód Tužka pracuje také ve spojení s počítačem. Podobně jako v offline módu můžete psát poznámky nebo skicovat. Výhodou je v tomto případě možnost přepínání barvy a další funkce, které budou popsány dále. Digitální tužka může sloužit také jako myš. Než připojíte přijímač k počítači, nainstalujte a spusťte aplikaci Mobile Note Taker, která se dodává na přiloženém CD. Důležité upozornění: Nepřipojujte k počítači více přijímačů současně. To by mohlo vést ke vzájemnému rušení. Pokud tužku nepoužíváte, umístěte ji mimo aktivní snímací plochu (viz obr.). Zamezíte tak rušení funkce běžné myši. 8

9 4. Instalace software Mobile Note Taker 1. Vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky. Setup programu se automaticky spustí. Pokud by k tomu nedošlo, spusťte jej ručně - z nabídky Start vyberte Spustit a vyhledejte D:\Setup.exe. Pokud má Vaše CD- ROM mechanika jiné označení, zvolte příslušné písmeno namísto D. 2. Proveďte výběr jazyka menu. 3. Postupujte podle instrukcí, které se objeví na monitoru. 9

10 4. Jakmile je instalace kompletní, spustí se automaticky instalace ovladače. Proveďte prosím postupně uvedené kroky. 5. Po skončení instalačního procesu a prvním spuštění aplikace se vytvoří nový adresář My Notes v adresáři Dokumenty. Všechny poznámky a nákresy se budou ukládat do tohoto adresáře. V případě, že na Vašem hard disku nemáte adresář Dokumenty, instalační proces ho vytvoří. Pokud SW odinstalujete, přeinstalujete jinam nebo provedete jeho upgrade, zůstanou všechny Vaše poznámky uložené v adresáři My Notes. 10

11 5. Ukládání poznámek do počítače Poznámky z přijímače můžete v online módu stáhnout do počítače. Před zahájením stahování připojte přijímač přiloženým USB kabelem k počítači a ujistěte se, že je softwarová aplikace Mobile Note Taker spuštěna. V menu File vyberte Upload Během přenosu dat se na displeji přijímače objeví ikona Po skončení přenosu se na displeji objeví otázka, jestli chcete vymazat stažené soubory z paměti přijímače. Pro smazání vyberte ANO, pro uchování souborů v paměti přijímače vyberte NE. Pokud soubory ponecháte v paměti přijímače, nebudou se při příštím přenos dat stahovat znovu. Pokud byste je však mezitím odstranili ze svého počítače. budou opět staženy. Pro proces stahování souborů s poznámkami z přijímače jsou na výběr tři možnosti: automatické stahování, ruční stahování a stahování na dotaz. Výběr z těchto tří možností provedeme v menu aplikace Note Manager: Configration Preferences YES zapne automatické stahování při každém připojení přijímače k počítači NO vypne automatické stahování. Pro ruční stažení souborů zvolíme v menu aplikace Note Manager File Uploade ASK ME při každém připojení přijímače k počítači se systém zeptá, jestli chcete stáhnout poznámky. 6. Pracovní režimy digitální tužky Pokud je digitální tužka připojena k počítači, může pracovat v režimu poznámek nebo v režimu myši. Nastavení defaultního módu je možné provést dvěma způsoby: při prvním spuštění aplikace Mobile Note Taker v menu aplikace Mobile Note Taker Configration Preferences Přepnutí módu během práce je možné provést třemi způsoby: stiskněte krátce tlačítko myši na tužce klikněte pravým tlačítkem na symbol v liště aplikace Mobile Note Taker klikněte tužkou na virtuální plochu V prostředí MAC se pracovní režim nastavuje automaticky. Pokud se pohybujete v menu a nad dalšími ovládacími prvky, je aktivní režim myši. Jakmile se začnete pohybovat nad volným polem, objeví se okno pro zapsání textu. 11

12 V režimu poznámek vytváří v aplikaci Mobile Note Taker psané poznámky - elementy InkNotes. Nakreslení a napsané objekty se okamžitě objevují v okně poznámkového bloku, které se automaticky objeví na obrazovce. Nástroje v liště nalevo umožňují provádět základní funkce úpravy, ukládání, kopírování, odeslání em a vytištění. Jakmile budete s poznámkami hotovi, uložte je. Další zpracování se provádí v aplikaci Mobile Note Taker. Vyhledávání poznámek je velmi přehledné díky využití formátu Windows Explorer. V levé části okna vidíme názvy souborů a v pravé náhledy. Podrobné informace o aplikaci Mobile Note Taker naleznete na přiloženém CD-ROMu. V režimu myši používejte jednoduchý klika nebo dvojklik na tlačítko na tužce. Stejnou funkci bude mít, když klepnete tužkou jednou nebo dvakrát na papír. Pro funkci pravého tlačítka umístěte kurzor myši nad požadovaný objekt a stiskněte na delší dobu (asi 2 s) tlačítko na tužce nebo přidržte tužku na papíře o něco déle. Objeví se ukazatel pravého tlačítka myši. 7. Použití v prostředí Microsoft Windows Digitální tužka umožňuje využívání aplikací Windows Vista Journal a Sticky Notes. Ve Windows Office 2007 umožňuje využití Ink Notes. Před zahájením práce se přesvědčte, jestli svítí symbol myši na displeji přijímače. Tužka nyní pracuje v režimu tabletu. Ověřte si rozsah pracovní plochy, který odpovídá obrazovce počítače. V aplikaci Windows Journal 1. Spusťte aplikaci Windows Journal 2. Začněte psát na papír. Text se objeví na obrazovce. 3. Můžete využívat také další funkce gumu, laso k výběru textu, rozpoznání nebo zrušení textu. V aplikaci MS Word Otevřete dokument aplikace MS Word Z nástrojové lišty Ink vyberte červené pero. K dispozici máte různé možnosti pera. Nyní můžete do dokumentu připsat své poznámky nebo začít psát další text. 3. Pro zápis komentáře otevřete Ink Comment (modré pero na žlutém podkladě na nástrojové liště). 12

13 V každé aplikaci MS Office je na levé straně panel pro vstup z tabletu. Viditelný je jeho okraj. Pokud na něj kliknete, rozbalí se na obrazovce. Pak můžete začít psát slova, věty nebo jednotlivá písmena. Systém je rozpozná slovo po slově nebo písmeno po písmenu. Důležité upozornění: Pro adaptivní rozpoznávání českého textu nainstalujte verzi SW MyScript Studio Notes Edition z přiloženého CD a poté proveďte upgrade instalací z odkazu: Jedná se o program, který rozeznává ručně psaný text a převádí ho do podoby, jako byste ho psali přímo na počítači. Dále rozeznává rukou nakreslené grafy, diagramy apod. a převádí je do počítačové podoby. Pozn. Pokud pero přestane reagovat, klepněte tužkou na papír a tužka se přepne zpět z režimu spánku do aktivního stavu. 8. Použití v prostředí Mac OS 1. Klikněte na instalační ikonu aplikace Mobile Note Taker (NoteTaker.pkg). Spustí se instalační program Standard MAC Installer. 2. Klikněte na Continue. Instalační program přejde k položce výběru cílového umístění, kam si přejete nainstalovat aplikaci Mobile Note Taker (obvykle Mac Hard Drive). Jakmile vyberete umístění, instalační program jej potvrdí. 3. Klikněte na Continue. Pak proveďte výběr typu instalace. Potvrďte standardní instalaci. 4. Klikněte na Install. Otevře se dialogové okno pro zadání hesla. 5. Zadejte své heslo a klikněte na OK. Provede se instalace do vámi vybraného umístění a objeví se zpráva Install Succeeded. 6. Klikněte na Close a ukončete instalaci. Pokud použijete digitální tužku pro psaní textu, vše, co napíšete, se do paměti Vašeho počítače uloží jako řada obrázků ve formátu TIFF (Target Image File Format). Než budete s takto uloženým textem dál pracovat, zkopírujte ho z přijímače na pevný disk Vašeho Macu. (Jakmile připojíte přijímač k počítači, soubory se automaticky zkopírují). Před prvním přenosem nastavte své preference. Rozhodněte se, jestli se po přenosu z přijímače do počítače mají soubory z přijímače vymazat nebo jestli si je přejete nadále uchovat. Umístění souborů nastavte pomocí NoteTaker Preference Tool. Důležité upozornění: Pro adaptivní rozpoznávání českého textu nainstalujte verzi SW MyScript Studio Notes Edition z přiloženého CD a poté proveďte upgrade instalací z odkazu: 120?PHPSESSID=7f9d4b048fb5874c20d5f69b f Jedná se o program, který rozeznává ručně psaný text a převádí ho do podoby, jako byste ho psali přímo na počítači. Dále rozeznává rukou nakreslené grafy, diagramy apod. a převádí je do počítačové podoby. 13

14 9. Řešení problémů Problém Pravděpodobná příčina Řešení LCD displej Akumulátor přijímače Připojte přijímač USB kabelem přijímače nic je vybitý k počítači nebo k síťovému nezobrazuje adaptéru Symbol baterie Kabel není správně Připojte kabel znovu nebliká během připojen nebo je vadný nebo jej vyměňte nabíjení Tahy pera Note Manager nepracuje Spusťte Note Manager nejsou viditelné správně dodaný s kompletem na displeji Hardware (tužka nebo Nainstalujte HW znovu přijímač) není správně nainstalován Tužka pracuje v režimu myši Kreslíte mimo aktivní plochu Baterie tužky jsou slabé Přepněte ji do režimu poznámek Pracujte v rámci aktivní plochy. Vyměňte baterie v tužce Tahy pera jsou Mezi tužkou a přijímačem Odstraňte překážku slabé nebo je překážka přerušované Držíte pero příliš blízko u hrotu a blokujete tím přenos Baterie tužky jsou slabé Píšete příliš zlehka Podložka papíru není rovná nebo je papír zmačkaný Podívejte se do návodu na správné držení tužky Vyměňte baterie v tužce Přitlačte při psaní na tužku Použijte rovnou podložku a papír Myš nereaguje Baterie tužky jsou slabé Vyměňte baterie v tužce Tužka nepracuje v režimu myši Pracujete mimo aktivní plochu Přepněte ji do režimu myši Pracujte v rámci aktivní plochy. Orientace kresby Orientace je špatně Nastavte orientaci přijímače na obrazovce nastavena podle aktuálního umístění nesouhlasí s nakresleným objektem 14

15 10. Recyklace Vzniknou-li škody nedodržením tohoto návodu k obsluze, zanikne nárok na záruku! Neručíme za následné škody, které by z toho vyplynuly! Z bezpečnostních důvodů a důvodů registrace (CE) nesmí být výrobek přestavován a nesmějí být prováděny žádné změny v jeho vnitřním zapojení. Při uvádění do provozu dodržujte odborné pokyny, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze. Nepoužívejte zařízení v místnostech s vysokými teplotami, vibracemi a s vysokou vlhkostí vzduchu. Nevystavujte je silnému mechanickému namáhání. Elektrická zařízení nejsou dětská hračka a nepatří rukou malých dětí. Obalový materiál nenechávejte volně ležet. Fólie z plastů nebo polystyrénové kuličky představují veliké nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout. Do přístroje nelijte vodu nebo jiné kapaliny, nepokládejte na přístroj žádné malé předměty, například mince, kancelářské sponky atd. Pokud si nebudete vědět rady, jak tento přístroj používat a v návodu k obsluze nenajdete potřebné informace, spojte se prosím s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu jiného kvalifikovaného odborníka. Manipulace s bateriemi Nenechávejte baterie volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie nepatří do dětských rukou! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovémto případě použijte vhodné ochranné rukavice! Vyteklý elektrolyt může navíc poškodit spotřebič. Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory. Vybité baterie jsou zvláštním odpadem (nepatří v žádném případě do normálního domovního odpadu) a musí se s nimi zacházet tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K jejich likvidaci slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných dvorech! Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně! 15

16 11. Záruka Na digitální tužku poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou. Překlad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! Změny vyhrazeny! Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. AMA/04/

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61

Síťový USB 2.0 server. Obj. č.: 97 21 61 Síťový USB 2.0 server Obj. č.: 97 21 61 Rozsah dodávky Síťový USB server Síťový kabel kategorie 5 (CAT5) Napájecí adaptér Instalační CD Návod k použití Vlastnosti Jednoduše připojí k síti Vaši USB tiskárnu

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

LabelManager Wireless PnP

LabelManager Wireless PnP LabelManager Wireless PnP UŽIVATELSKÝ MANUÁL dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Lenovo IdeaPad Flex 10

Lenovo IdeaPad Flex 10 Lenovo IdeaPad Flex 10 Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka

TravelMate řady 370. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Uživatelská příručka Copyright 2003 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka TravelMate řady 370 Původní vydání: říjen 2003 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 4010. Uživatelská Příručka TravelMate řady 4010 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 4010 Původní Vydání: červen 2005 Pravidelné úpravy a

Více

3D tiskárna NEO. Obj. č.: 109 30 99. Rozsah dodávky. Systémové požadavky. Nastavení. Vlastnosti

3D tiskárna NEO. Obj. č.: 109 30 99. Rozsah dodávky. Systémové požadavky. Nastavení. Vlastnosti 3D tiskárna NEO Rozsah dodávky Stolní tiskárna NEO 3D Držák tavného vlákna Napájecí adaptér a kabel USB kabel Návod k obsluze a software na CD Systémové požadavky Obj. č.: 109 30 99 Vážení zákazníci, děkujeme

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC.

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. Návod k obsluze 1 Začínáme V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1.1 Základní popis Pocket PC Na obrázku dole máte zakresleny

Více

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete

ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete Návod k obsluze ebeam Projection (Interactive) dodatek k ebeam Complete ÚVOD...4 INSTALACE A PŘÍPRAVA HARDWARE...6 INSTALACE SOFTWARE...6 ZÁKLADNÍ REŽIMY...7 REŽIM INTERACTIVE TOOLS...7 REŽIM SCRAPBOOK...9

Více

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC.

V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1 Začínáme V této kapitole Vám představíme základní součásti vašeho Pocket PC a provedeme počáteční nastavení Vašeho Pocket PC. 1.1 Základní popis Pocket PC Na obrázku dole máte zakresleny a blíže popsány

Více

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka

TravelMate řady 2410. Uživatelská Příručka TravelMate řady 2410 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate řady 2410 Původní Vydání: červenec 2005 Pravidelné úpravy

Více

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka

Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 200 Uživatelská příručka Copyright 2000. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 200 Původní vydání: Červen 2000 Informace

Více

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo.

Pro zrakově postižené uživatele. Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené slovo. Příručka uživatele Laserová tiskárna Brother HL-1110(E) HL-111(E) Pro zrakově postižené uživatele Tuto příručku uživatele můžete číst pomocí softwaru Screen Reader pro převod textu z obrazovky na mluvené

Více

Notebook Acer TravelMate série 220/260

Notebook Acer TravelMate série 220/260 Notebook Acer TravelMate série 220/260 Uživatelská příručka Copyright 2001. Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka k notebooku TravelMate série 220/260 Informace v této publikaci

Více

Elektronické klávesy s USB McCrypt MC 37A. Obj. č.: 31 08 60. Vysvětlení symbolů. Bezpečnostní pokyny. Účel použití

Elektronické klávesy s USB McCrypt MC 37A. Obj. č.: 31 08 60. Vysvětlení symbolů. Bezpečnostní pokyny. Účel použití Vysvětlení symbolů Symbol blesku v trojúhelníku označuje nebezpečí ohrožení zdraví, např. nebezpečí zásahu elektrickým proudem. Symbol šipky označuje speciální radu nebo informaci k obsluze. Elektronické

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka

Ferrari Řady 4000. Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Uživatelská Příručka Copyright 2005 Acer Incorporated. Všechna Práva Vyhrazena Uživatelská Příručka Ferrari Řady 4000 Původní Vydání: Kviten 2005 Pravidelné úpravy a revize informací

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky. SyncMaster XL20 Model SyncMaster XL20 Použité symboly Nedodržování pravidel označených tímto symbolem může mít za následek úraz nebo poškození zařízení. Zákaz Tento symbol označuje informace, které je

Více

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1

Autorská práva. GIGA-BYTE Group, GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. S1205 0-1 Autorská práva Veškeré produkty společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmiňované v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby, a obrázků, jsou vlastnictvím, nebo oprávnění

Více

GT-N8010 Uživatelská příručka

GT-N8010 Uživatelská příručka GT-N8010 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41

Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Uživatelská příručka - Joybook série A52/C41 Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována, ukládána

Více

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510

Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Lenovo G400/G500 G405/G505 G410/G510 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním tohoto produktu si

Více

CZ7176. Notebook uživatelská příručka

CZ7176. Notebook uživatelská příručka CZ7176 Notebook uživatelská příručka Květen 2012 Obsah Kapitola 1: Představení Notebooku O této uživatelské příručce... 6 Poznámky pro tuto příručku... 6 Bezpečnostní opatření... 7 Příprava notebooku...11

Více