VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa"

Transkript

1 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k v Kč na dvě desetinná místa Rok Měsíc IČO: Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazující jednotky: Město Litoměřice I. Rozpočtové příjmy a b 0000 Text Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn , Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin , Daň z příjmu fyz. osob z kap. výnosů , Daň z příjmů práv. osob , Daň z příjmů práv. osob za obce Daň z přidané hodnoty , Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek ze užívání veř. prostr , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozov. výh.hrací přístroj , Odvod z výtěžku provozování loterií , Příjmy za zkoušky od žadatelů o ŘP Ostatní odvody jinde neuvedené Správní poplatky , Dan z nemovitostí , Splátky půjč.p. od podn. subj. - FO Splátky půjč.p od obec. prosp. a pod. s , Splátky půjč.p. od obyvatelstva , NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp , NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv Ost. NI př.transfer. ze státního rozp , Ost. NI. př. transf. od rozp. ústř. úr NI. př. transf. od obcí , NI. př. transf. od krajů , NI. př. transf. od reg. rad , Převody z vlastních fondů hosp. činn

2 I. Rozpočtové příjmy a b Převody z rozpočtových účtů , Inv.př. transfery ze státních fondů Inv. př. transfery od reg. rad , **** , Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z prodeje zboží , **** , Rybářství Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Úspora energie a obn. zdrojů Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Vnitřní obchod Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , **** , Cestovní ruch Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** , Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Sankční platby př. od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** , Silnice Text Přijaté dary na pořízení dl. majetku **** Ost. záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Ost. záležitosti v dopravě Sankční platby př. od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** ,84

3 I. Rozpočtové příjmy a b Text 11 Základní školy 1122 Odvody příspěvkových organizací Ostatní přijaté vratky transferů ,00 11 **** , Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 1412 Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás **** Ost. záležitosti kultury Odvody příspěvkových organizací , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Sankční platby př. od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje ost. HDM **** ,00 22 Zachování a obnova kulturních památek Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Sportovní zařízení v majetku obce Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Zájmová činnost a rekreace j.n Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Národní program zdraví Příjmy z poskytování služeb a výrobků **** Programy podpory individ.bytové výst Příjmy z úroků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** ,85 61 Veřejné osvětlení 6111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

4 I. Rozpočtové příjmy a b Text 61 **** Pohřebnictví Příjmy z pronájmu pozemků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,50 62 **** ,50 65 Územní plánování Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje ost. HDM **** Komunální služby a územní rozvoj j.n Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Ostatní přijaté vratky transferů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich čás , Příjmy z prodeje ost. HDM , Příjmy z prodeje akcií **** ,2 725 Využívání a zneškodňování komunál.odpadů Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , **** , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Příjmy z poskytování služeb a výrobků , **** , Ostatní správa v ochraně životního prost Sankční platby př. od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Zařízení pro děti vyžadující okamž. pomo Ostatní odvody přeb. org. s přímým vzt **** Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd 4524 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje ost. HDM **** ,50

5 I. Rozpočtové příjmy a b Text 459 Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče Přijaté neinvestiční dary **** Bezpečnost a veřejný pořádek Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Sankční platby př. od jiných subjektů , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Příjmy z prodeje ost. HDM **** , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a výrobků , Příjmy z pronájmu ost. nem. a jejich čás , Sankční platby př. od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Ostatní nedaňové příjmy j.n , **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Příjmy z úroků , Realizované kurzové zisky 704, **** , Pojištění funkčně nespecifikované Přijaté pojistné náhrady , **** , Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z fin.vyp. před.l , Příjmy z fin.vypořádání min.l. obce **** , Ostatní činnost j.n Sankční platby př. od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady **** Celkem ,4

6 a b 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol. a spec.plodin Nákup ostatních služeb **** Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Léky a zdravotnický materiál Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Nájemné za půdu Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Platby daní a poplatků st. rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci **** , Správa v lesním hospodářství Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO **** , Celospolečenské funkce lesů Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO **** Rybářství Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb **** , Úspora energie a obn. zdrojů Ostatní osobní výdaje

7 a b Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Budovy, haly a stavby , **** , Vnitřní obchod Nájemné Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby **** , Cestovní ruch Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Neinv. přísp. zřízeným PO **** Ost.správa v prům.,stav.,obchodu a služ Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb **** , Záležitost prům.,staveb.,obchodu a služe Neinv.transf. občanským sdružením **** Silnice Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , **** , Ost. záležitosti pozemních komunikací Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila

8 a b Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , **** , Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dodav. pořízení informací Výdaje na dopravní územní obslužnost , Budovy, haly a stavby , **** , Bezpečnost silničního provozu Nákup materiálu j.n Nájemné Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Věcné dary , **** , Ost. záležitosti v silniční dopravě Nájemné , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení **** , Železniční dráhy Nákup ostatních služeb **** Pitná voda Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Odvád. a čišt.odp.vod a nakládání s kaly Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby , **** , Ost. záležitosti vodního hospodářství Nákup ostatních služeb , **** , Předškolní zařízení Studená voda ,20

9 a b Elektrická energie , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby , Inv. transf. zřízeným PO **** ,40 11 Základní školy Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv. přísp. zřízeným PO , Neinv.dotace zřízeným PO , Inv. transf. zřízeným PO **** ,4 121 Gymnázia Neinv.transf. obecně prosp.společnostem Neinv. transfery cizím PO **** Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván Neinv. přísp. zřízeným PO **** Základní umělecké školy Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby **** Divadelní činnost Nájemné , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv.transf. občanským sdružením ,00 11 **** ,00 12 Hudební činnost Neinv.transf. občanským sdružením Neinv. přísp. zřízeným PO ****

10 a b 1 Film.tvorba,distr.,kina a shrom.audio.ar Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv.transf. občanským sdružením Stroje, přístroje a zařízení **** ,20 14 Činnosti knihovnické Neinv. přísp. zřízeným PO Inv. transf. zřízeným PO **** Činnosti muzeí a galerií Výdaje na dodav. pořízení informací **** Ost. záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Elektrická energie , Teplá voda , Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Ostatní nákupy j.n Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv. transfery cizím PO Stroje, přístroje a zařízení **** ,44 22 Zachování a obnova kulturních památek Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00

11 a b Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , Studená voda , Elektrická energie Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. občanským sdružením Účelové NI trans. nepodnikajícím FO NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar , Neinv.půjč.p. občanským sdružením Ost. nákup dlouh. nehmotného majetku Budovy, haly a stavby , Investiční transf. občanským sdružením ,81 22 **** ,17 26 Poř.,zach. a obn. hodnot míst. kult Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Budovy, haly a stavby ,00 26 **** ,00 0 Činnosti registr.církví a nábožen. spol Nájemné , Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** ,00 41 Rozhlas a televize Nákup ostatních služeb **** Ost. záležitosti sdělovacích prostředk Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk Služby pošt , Nákup ostatních služeb **** ,00 91 Mezin.spolupr.v kultuře,církvích a sděl Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění ,00 91 **** ,70 99 Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z ,00

12 a b Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Nákup materiálu j.n , Služby pošt , Nájemné Nákup ostatních služeb , Věcné dary **** Sportovní zařízení v majetku obce Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , Poplatky dluhové služby , Služby pošt , Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv. přísp. zřízeným PO Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , **** , Ost. tělovýchovná činnost Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. občanským sdružením , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv. transfery cizím PO **** , Využití volného času dětí a mládeže Nákup materiálu j.n , Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv.transf. občanským sdružením Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv. transfery cizím PO Budovy, haly a stavby **** , Zájmová činnost a rekreace j.n Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady

13 a b Neinv.transf. obecně prosp.společnostem , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , **** ,50 51 Lékařská služba první pomoci Nákup ostatních služeb Inv. transf. zřízeným PO **** Ostatní nemocnice Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění **** Hospice Neinv.transf. občanským sdružením **** Ost. zdrav.zař. a služby pro zdrav Neinv.transf. občanským sdružením **** Preven.před drog.,alkoh.,nikotinem aj Neinv.transf. občanským sdružením **** Pomoc zdravotně postiženým a chron.nem Neinv. přísp. zřízeným PO **** Národní program zdraví Ostatní osobní výdaje , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Služby pošt , Nájemné Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - PO Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol Neinv. přísp. zřízeným PO Neinv. transfery cizím PO Dary obyvatelstvu NI transf.obyv.nemaj. povahu dot.ani dar , **** ,10

14 a b 549 Ostatní speciální zdravotnická péče Ostatní osobní výdaje , Nákup ostatních služeb Věcné dary , Neinv. transfery cizím PO **** , Programy podpory individ.bytové výst Služby peněžních ústavů Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu **** Veřejné osvětlení Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby ,80 61 **** ,40 62 Pohřebnictví Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , Budovy, haly a stavby ,00 62 **** ,00 6 Výstavba a údržba místních inženýr.sítí Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady **** Územní plánování Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Nákup materiálu j.n Služby pošt , Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění 76, Budovy, haly a stavby **** ,27 66 Územní rozvoj Nákup ostatních služeb Neinv.transf. občanským sdružením , Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ , Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov ,50

15 a b 66 **** ,90 69 Komunální služby a územní rozvoj j.n Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Nájemné Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady Neinv. přísp. zřízeným PO Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu , Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení , Pozemky **** ,50 71 Změny technologií vytápění Účelové NI trans. nepodnikajícím FO **** Monitoring ochrany ovzduší Nákup ostatních služeb **** Ostatní činnosti k ochraně ovzduší j.n Nákup ostatních služeb **** Sběr a odvoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb , **** , Sběr a odvoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov **** ,98 72 Sběr a odvoz ostatních odpadů Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Platby daní a poplatků st. rozpočtu ,00 72 **** ,28

16 a b 729 Ostatní nakládání s odpady Nákup materiálu j.n , Výdaje na dodav. pořízení informací Nákup ostatních služeb , Budovy, haly a stavby , **** ,40 79 Ostatní ochrana půdy a spodní vody j.n Výdaje na dodav. pořízení informací **** Ochrana druhů a stanovišť Nákup ostatních služeb **** Protierozní,lavinová i požární ochrana Ost.neinv.transf. nezisk. a podob.organ **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda Elektrická energie , Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , **** , Stráž ochrany přírody Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb **** , Ekologická výchova a osvěta Nákup ostatních služeb Poskytnuté neinvest.příspěvky a náhrady , Neinv.půjč.p. občanským sdružením **** ,50 79 Ekologie v dopravě Ostatní neinvestiční výdaje j.n ****

17 a b 900 Ost.činn. související se služb. pro obyv Neinv.transf. občanským sdružením **** Příspěvek na živobytí Sociální dávky **** Doplatek na bydlení Sociální dávky , **** , Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky , **** , Mimoř.okamž.pom. osob.ohrož.soc.vylouč Sociální dávky **** Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky , **** , Příspěvek na úpravu a provoz bezb. bytu Sociální dávky , **** , Příspěvky na zak.,opr.,a zvl. úpr. mot.v Sociální dávky **** Příspěvek na provoz motorového vozidla Sociální dávky , **** , Příspěvek naq individuální dopravu Sociální dávky , **** , Příspěvek na péči Sociální dávky **** Sociální poradenství Neinv.transf. církvím a nábož. spol ****

18 a b 422 Ústavy péče pro mládež Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , **** , Zařízení pro děti vyžadující okamž. pomo Neinv.transf. občanským sdružením Investiční transf. občanským sdružením **** Ost. soc.péče a pomoc dětem a mládeži Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ochranné pomůcky , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , **** ,00 42 Zařízení pro výkon pěstounské péče Nákup materiálu j.n Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO **** ,00 4 Domovy-penzióny pro matky s dětmi Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** ,00 44 Pečovatelská služba pro rodinu a děti Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Nákup ostatních služeb ,00 44 **** Soc.péče a pomoc rodině a manželství Nákup materiálu j.n , Nájemné

19 a b Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** , Soc.péče a pom.přistěh. a vybran.etnikům Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Centra sociálně rehabilitačních služeb Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Soc.péče a pomoc ost.skupinám obyvatel Ostatní osobní výdaje Odměny za užití dušev. vlastnictví Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Nájemné Nákup ostatních služeb , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - FO Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol , Ostatní neinvestiční výdaje j.n Stroje, přístroje a zařízení , **** , Osob.asist.,peč.služba a podpora sam.byd Výdaje na prádlo, oděv a obuv Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva , Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž Cestovné (tuzemské i zahraniční)

20 a b Neinv.transf. církvím a nábož. spol Platby daní a poplatků st. rozpočtu **** , Chráněné bydlení Nákup materiálu j.n , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , **** Domovy Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Ost.služby a činn. v oblasti soc. péče Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo Plyn , Elektrická energie , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nákup ostatních služeb , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transf. občanským sdružením , Neinv.transf. církvím a nábož. spol Budovy, haly a stavby **** ,00 47 Domy na půl cesty Neinv.transf. občanským sdružením **** Azylová centra, nízkoprahová denní centr Neinv.transf. církvím a nábož. spol **** Nízkoprah. zařízení pro děti a mládež Neinv.transf. občanským sdružením **** Terénní programy Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00

21 a b Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Věcné dary , Neinv.transf. občanským sdružením **** , Ost. služby a činn. v obl. soc. prevence Neinv.transf. občanským sdružením Neinv.transf. církvím a nábož. spol Neinv. transfery cizím PO **** Zálež.soc.věcí a politiky zaměstn. j.n Nákup materiálu j.n , **** , Podpora krizového řízení a nouz. plán Neinv.nedot.transf. nezisk. a pod. org Neinvestiční transfery obcím **** Bezpečnost a veřejný pořádek Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Léky a zdravotnický materiál Výdaje na prádlo, oděv a obuv , Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Úroky vlastní , Studená voda Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Služby peněžních ústavů , Nájemné , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž ,48

22 a b Výdaje na nákup softwaru a poč.programů Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Nájemné za nájem s právem koupě , Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci , Dopravní prostředky **** , Požární ochrana - dobr. část Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele , Ochranné pomůcky , Výdaje na prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , **** , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Nákup materiálu j.n , Nájemné Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění Ostatní nákupy j.n Věcné dary , Neinv.nedot.transf. nezisk. a pod. org **** , Volby do parlamentu ČR Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění ,00

23 a b Nákup materiálu j.n , Služby pošt , Nájemné Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění **** , Volby do zastupitelstev ÚSC Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z , Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění , Ostatní pov. poj. placené zaměstnavatele , Nákup materiálu j.n , Služby pošt , Nájemné Nákup ostatních služeb Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění **** , Ostatní všeobecná vnitřní správa j.n Ostatní osobní výdaje **** Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Ostatní osobní výdaje , Odstupné , Pov. poj. na soc. zab. a př. na st.p.z Pov. poj. na veřejné zdravotní pojištění Pov. poj. na úrazové pojištění Ochranné pomůcky , Léky a zdravotnický materiál , Výdaje na prádlo, oděv a obuv Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Nákup materiálu j.n , Studená voda , Teplo , Plyn Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiokomunikací , Nájemné , Výdaje na dodav. pořízení informací

24 a b Služby školení a vzdělávání , Nákup ostatních služeb , Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž , Výdaje na nákup softwaru a poč.programů , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , Výdaje na poř. věcí a služeb - pohoštění , Účastnické poplatky na konference , Ostatní nákupy j.n Věcné dary Odvody podle 81 odst. 2 písm. c) , Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků st. rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům , Náhrady mezd v době nemoci , Náhrady za újmy,kt. org. nezpůsobila Ostaní neinv. transfery obyvatelstvu , Neinvestiční půjč.p. obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n Programové vybavení , Budovy, haly a stavby , Stroje, přístroje a zařízení , Výpočetní technika Ostatní kapitálové výdaje j.n **** , Příjmy a výdaje z úvěr. finanč. operací Realizované kurzové ztráty , Služby peněžních ústavů ,5 610 **** , Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů , **** ,08 60 Převody vlastním fondům v rozp. úz.úr Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům ,00 60 **** , Ost. finanční operace Platby daní a poplatků st. rozpočtu , **** , Finanční vypořádání minulých let Vratky trans.poskyt. v min.rozp.obdobích ,00

25 a b Výdaje z fin.vyp.min.let mezi kraj a obc , **** Ostatní činnost j.n Výdaje na dodav. pořízení informací , Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků st. rozpočtu Nespecifikované rezervy **** ,50 Celkem ,7

26 III. Financování - třída 8 Číslo Název položky řádku text r Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 Uhrazené splátky krát. vyd. dl Krátkodobé přijaté půjčky 811 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8114 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech ,57 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky ,00 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček ,49 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 Uhrazené splátky krát. vyd. dl 8212 Krátkodobé přijaté půjčky 821 Uhrazené splátky krát. přij. půjček 8214 Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8215 Aktivní krát. operace řízení likv. - př Aktivní krát. operace řízení likv. - vý Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 Uhrazené splátky dlouh. vyd. dl Dlouhodobé přijaté půjčky 822 Uhrazené splátky dlouh. přij. půjček 8224 Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 Aktivní dlouh. operace řízení likv.- př Aktivní dlouh. operace řízení likv.- vý Oper.z peněz.účtů organ.bez char.p a V 8901 Nerealizované kurzové rozdíly 8902 Financování (součet za třídu 8) ,06

27 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace Číslo Název položky řádku text r Třída 1 - Daňové příjmy ,08 Třída 2 - Nedaňové příjmy ,97 Třída - Kapitálové příjmy ,14 Třída 4 - Přijaté transfery ,24 Příjmy celkem ,4 Konsolidace příjmů , Příjmy z finančního vyp. min.let Příjmy z fin.vyp.min.let mezi obc Příjmy z fin.vyp.min.let mezi rr Splátky půjček od obcí Splátky půjček od regionů Splátky půjčených prostř. od reg.r Splátky půj. od veř. rozp. úz. úr Neinvestiční přijaté trans. od obc , Neinv. přij. transf. od reg. org , Neinv. přij. transf. od reg. rad , Neinv. přij. tr. od rozp. úz. úr Převody z vlastních rezerv. fondů Převody z rozpočtových účtů , Převody z vlastních fondů j.n Inv. přijaté transfery od obcí Inv. přijaté transfery od regionů Inv. přijaté transfery od reg. rad , Inv. přijaté tr. od rozp. úz. úr ZJ024-Transfery přijaté z úz. jiného ok 4191 ZJ025-Spl. půjček přijaté z jiného okr 4192 ZJ028-Transfery př. z území jin. kraje 419 ZJ029-Splátky půjček př. z území j. kra 4194 Příjmy celkem po konsolidaci ,68 Třída 5 - Běžné výdaje ,78 Třída 6 - Kapitálové výdaje ,59 Výdaje celkem ,7 Konsolidace výdajů , Neinv. transfery obcím Neinv. transfery regionům Neinv. transfery reg. radám Neinv. transf. veř. rozp. míst. úr , Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr Přev. vlast. rez. fondům úz. rozp Přev. vlast. rozp. fondům , Ost. převody vlast. fondům , Výdaje z fin.vyp.min.let , Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc Výdaje z fin.vyp.min.lez mezi rr Neinvestiční půjčky obcím Neinvestiční půjčky regionům Neinvestiční půjč.prostř. reg. rad 441

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002

Fin 2-12 M. Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2007 v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ OBEC BRATKOVICE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ZÁPIS č. 9 z veřejného zasedání zastupitelstva obce BRATKOVICE ze

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2015 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2011 v

Více

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván

II. Rozpočtové výdaje. a b 1 2 3113 **** 4 260 000,00. 3141 Škol.strav.při předškol.a zákl.vzděláván 2212 Silnice 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 2 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 2 2212 **** 2 500 000,00 2219 Ost. záležitosti pozemních komunikací 2219 5169 Nákup ostatních služeb

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.12.2010 v Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 0. 09. 2016 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2012 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 0. 06. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2015 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 08. 2016 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 0. 2016 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 0. 09. 2014 v

Více

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016

PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 PODKLADY PRO SESTAVENÍ ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽOV NA ROK 2016 Paragraf Položka Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 Rozp. 2015 Skut. 10/2015 Rozp. 2016 0 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 3 000 000 2 716

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE DOLNÍ PĚNA ZA ROK 2014 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků OBEC DOLNÍ PĚNA

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2011 v

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 06 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 201 v

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč)

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Licence: MUJN XCRGB020 / 020 (15122014 15:14 / 201501081501) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 06 / 2015 IČO: 00262340 Název:

Více

Rozpočet města Skuteč na rok 2016

Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Rozpočet města Skuteč na rok 2016 Komentář k rozpočtu na rok 2016 - jednání zastupitelstva města 07. 12. 2015 Rozpočet na rok 2016, který byl projednán v Radě města Skuteč dne 16. 11. 2015 a doporučen

Více

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013

VII. Srovnání návrhu rozpočtu 2014 se schváleným rozpočtem 2013 VII. Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem 181 182 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují

Licence: D129 XCRGBA1A / B1A (07012015 / 28012013) Město Nové Město nad Metují nám. Republiky č. 6 549 01 Nové Město nad Metují Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci OBECKRAHULČÍ Závěrečný účet za rok 2015 sestavený v Kč ke dni 31.12.2015 Identifikační číslo 00286168 Název Obec Krahulčí Ulice čp.85 Obec Krahulčí Pošta 588 56 Telč Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU Ministerstvo financí schváleno è.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU územních samosprávných celkù, regionálních rad a dobrovolných svazkù obcí sestavený k 13 / 2009 (v Kè) Rok Mìsíc

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Licence: D01W XCRGBA1A / A1A (14122012 / 01012012) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2012

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2014

Více

Schválený rozpočet obce na rok 2015

Schválený rozpočet obce na rok 2015 I. Rozpočtové příjmy Par 0000 Pol 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1191 Pol 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 34 Pol 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit.výnosů 121 Pol 1121

Více

II. Rozpočtové výdaje. Návrh rozpočtu. Paragraf Položka. a b. 3141 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda

II. Rozpočtové výdaje. Návrh rozpočtu. Paragraf Položka. a b. 3141 5139 Nákup materiálu j.n. 3314 5151 Studená voda a b 2212 Silnice 2212 5169 Nákup ostatních služeb 30 00 2212 5171 Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž 240 00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 360 00 2212 **** 630 00 2219 Ost. záležitosti pozemních

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2015 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Závěrečný účet za rok 2016

Závěrečný účet za rok 2016 Údaje o organizaci Obec Studenec Závěrečný účet za rok 2016 sestavený v Kč ke dni 31. 12. 2016 Identifikační číslo 00276162 Název Obec Studenec Ulice Studenec 364 Obec Studenec Pošta Studenec Kontaktní

Více

Rozpočet na rok Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek a b rozpočet po změnách od poč.

Rozpočet na rok Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek a b rozpočet po změnách od poč. Rozpočet na rok 2011 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Schválený Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 1 700 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam

Více

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011

ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 ROZPOČET OBCE JAROŠOV NA ROK 2011 TŘÍDA 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 292 000,-Kč 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samost. výdělečné činnosti 36 000,-Kč 1113 Daň

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

Schválený rozpočet Obce Ondřejov na rok 2013

Schválený rozpočet Obce Ondřejov na rok 2013 Schválený rozpočet Obce Ondřejov na rok 213 Příjmy Skut. 212 Rozpočet 213 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 1 891 957 2 67 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin 231 736 32 Daň z příjmu fyz. osob z

Více

Obec Mochov. Rozpočet na rok I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč.

Obec Mochov. Rozpočet na rok I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. Rozpočet na rok 2013 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 000 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam výd.

Více

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč)

212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Licence: MUTE XCRGB212 / 203 (12032013 15:59 / 200908171050) 212 - ROZBOR PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ - po v členění ODPA, ORG, POL (v Kč) Období: 2014 IČO: Název: 00258415 Město Třemošná NS: 00258415 Město Třemošná

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011

OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 OBEC KUNŽAK Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011 ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 2 779 538,00 2 779 538,00 2 397 879,39

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: p. Borkovcová 99 Datum zpracování: 14.03.2014 Čas zpracování: 10h 3m55s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2015

Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Obec Kovanec Závěrečný účet za rok 2015 sestavený v Kč ke dni 31.12.2015 Identifikační číslo 509396 Název Obec Kovanec Ulice Kovanec 61 Obec Kovanec Pošta 294 26 Skalsko Kontaktní údaje

Více

Investice a velké akce

Investice a velké akce popis, komentář příjmy Celkem mezisoučty 144 948 475,00 Kč rezerva rozpočtu převod prostředků z minulých let 9 678 814,00 Kč Investice a velké akce nová škola náklady na projekt trafostanice proj. manažer,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2010

Návrh rozpočtu na rok 2010 Návrh rozpočtu Návrh rozpočtu je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org Paragraf Položka Popis Návrh rozpočtu PŘÍJMY Kč 1111 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ČINNOST A ZAŘÍZENÍ ZÁVĚREČNÝ ÚČET - HOSPODAŘENÍ MĚSTA DOBŘANY za rok 2010 ( v tis. Kč) ROZPOČET PŘÍJMY SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET VÝDAJE PLNĚNÍ % ROZPOČET SCHVÁLENÝ UPRAVENÝ ROZPOČET PLNĚNÍ % Lesní hospodářs.

Více

Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008

Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 Závěrečný účet Města Nový Bydžov za rok 2008 sestavený k 31.12.2008 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) I. Rozpočtové příjmy Para Polo Schválený Rozpočet Výsledek od Název graf žka rozpočet po změnách

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu

ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PUSTKOVEC ZVEŘEJNĚNÍ 1 závěrečného účtu podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Závěrečný účet obsahuje:

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko:

Obec OUDOLEŇ. Podpis starosty:. Razítko: Závěrečný účet roku 2005 Obec OUDOLEŇ Zveřejněn dne: 12.6.2006 Sejmut dne: 29.6.2006 Schválen obecním zastupitelstvem dne: Podpis starosty:. Razítko: Podpis místostarosty:. Příjmy: Paragraf Položka Rozpočet

Více

Schválený rozpočet po změnách počátku roku 1 I 2 3

Schválený rozpočet po změnách počátku roku 1 I 2 3 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138224/2002 C Fin2-12M! Rok Měsíc lco: 12010 112 [6č)829257 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo vykazujícl jednotky: Obec Hajany VÝKAZ PRO HODNOCENí PLNĚNí

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 03. 2016

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Závěrečný účet obce Borek za rok 2016 sestavený v Kč ke dni

Závěrečný účet obce Borek za rok 2016 sestavený v Kč ke dni Závěrečný účet obce Borek za rok 2016 sestavený v Kč ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Obec Borek IČ 00273376 Adresa Borek 13, 534 01 Holice Telefon 466 989 117 Mobil starostka 602 167 508 Číslo

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Návrh na rok 214 Celkové příjmy 1 134 3 Příjmy: změna na BU 234 8 Celkové výdaje 1 369 1 Rozdíl Parag. polož. Popis návrh 1111 Daň z příjmů FO ze zav. čin a 146 1112 Daň z příjmů FO ze SVC 5 1113 Daň z

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Vlasta Juditková Datum zpracování: 07.05.2009 Čas zpracování: 11h44m50s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Záverecný úcet za rok 2015

Záverecný úcet za rok 2015 Obec Slovenice Záverecný úcet za rok 2015 sestavený v Kc ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci Identifikacní císlo 00473391 Název Obec Slovenice Ulice Slovenice 29 Obec Slovenice Pošta Divišov Kontaktní

Více

Návrh zpracoval: Jan Malát

Návrh zpracoval: Jan Malát Rozpočet městyse Nový Rychnov na rok 2016 I. Rozpočtové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 2 000 000,00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn. 100 000,00 0000 1121 Daň

Více

městské části Brno - Jundrov

městské části Brno - Jundrov městské části Brno - Jundrov k A. VLASTNÍ PŘÍJMY ( třída 1, 2 ) Daňové příjmy - třída 1 1122 Daň z příjmů práv. osob za obce-vhč 1 207 1 207 1 207 1 260 1122 Daň z příjmů práv.os. za obce - rozp.čin. 331

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012

Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 Obec Šelešovice IČ: 70890587 Návrh závěrečného účtu Obce Šelešovice za rok 2012 (v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Město Sezimovo Ústí ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00252859 název Město Sezimovo Ústí ulice, č.p. Dr. Edvarda Beneše 21 obec Sezimovo Ústí PSČ, pošta 391 01 Kontaktní

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013

Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Obec Mezouň IČO 00233587 Závěrečný účet hospodaření obce MEZOUŇ za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 Závěrečný účet obce Mezouň vychází ze zák. č. 250/2000 Sb.,

Více

OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011

OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011 OBEC ŘÍPEC - rozpočet na rok 2012 - schválen ZO dne 28. 12. 2011 I. Rozpočtové příjmy 0 Kč Poznámka Položky 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 500 000,00 Fú-609,617,2612,4634 1112 Daň z příjmů fyz.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, DOLNÍ PĚNA, IČ SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2013

OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, DOLNÍ PĚNA, IČ SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2013 OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET 2013 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 450 000,00 0

Více

celkem prijmy I 328,415 I 361,148 1 361,148 běžné výdaje kapitál. výdaje 0,- 174,480 174,480 celkem vydaje

celkem prijmy I 328,415 I 361,148 1 361,148 běžné výdaje kapitál. výdaje 0,- 174,480 174,480 celkem vydaje Výkaz Rozvaha, Závěrečný účet svazku obcí CHOPOS za rok 2012 Finanční hospodaření svazku obcí CHOPOS v roce 2012 Výbor svazku obcí pro rok 2012 schválil rozpočet 29.12.2011. Svazek obcí v roce 2012 plánoval

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 2011 Paragraf Položka ORJ Text Kč 2/211 návrh rozpočtu MČ Praha-Suchdol - 211 prijmy 1/11 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY návrh 211 Paragraf Položka ORJ Text Kč 1361 928 EO - rozhodnutí 1 1361 917 OVS - ověřování, Czechpoint, ostatní 25 1361 954

Více

Návrh rozpočtových příjmů 2008

Návrh rozpočtových příjmů 2008 Návrh rozpočtových příjmů 2008 Paragraf Položka Text skutečnost 2007 návrh 2008 0000 1111 daň z příjmu FO ze ZČ 216 128,00 220 000,00 1112 daň z příjmu FO ze SVČ 23 509,00 23 000,00 1113 daň z příjmu FO

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Závěrečný účet obce Babice Za rok 2015

Závěrečný účet obce Babice Za rok 2015 Závěrečný účet obce Babice Za rok 2015 Závěrečný účet obce podle 17 zákona č 250/2000 Sb., zahrnuje údaje o hospodaření obce za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 podkladem k jeho zpracování byly následující

Více

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019

Fin 2-12 M. Obec: Mezilečí, IČO: 00654019 Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 26.05.2010 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2009 12

Více

Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011

Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 OBEC MEZOUŇ, IČO 00233587 Mezouň č. 72 267 18 Karlštejn N á v r h Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2011 strana : 1 P Ř Í J M Y - dle tříd Rozpočet Rozpočet Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-

Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3- Návrh závěrečného účtu obce Tuřany za rok 2012 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2015 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0200 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 750 000,00 750

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příjmy Plán 2009 Plán 2009 Skut. 2009 % Plánu Plán 2010 Plán 2009 Plán 2009 Skut. 2009 Plán 2010 Položka po změnách po změnách Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činosti 390 00 352 00 351 961,42 99,99

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014

Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 Návrh rozpočtu obce Bukovina na rok 2014 P ř í j m y v pol. 1111 daň z příjmu FO 1112 daň z příjmu FO z podnikání 1113 daň z příjmu FO zvl. sazba 1121 daň z příjmu PO 1211 daň z přidané hodnoty 1340 popl.

Více