téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "téma: Úvodní praktikum autor: Mgr. Michal Novák cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika doba trvání: 2 místo: odborná učebna"

Transkript

1 téma: Úvodní praktikum cíl praktika: Seznámit žáky s náplní praktika místo: odborná učebna pomůcky: papír, tužka popis aktivit: seznámení s organizací a tematickou náplní praktik výstupy: předané organizační informace téma: Není to žádná věda? cíl praktika: seznámit žáky se základními postupy při vědecké práci pomůcky: papír, tužka, prezentace vědecké práce v ppt, notebook, dataprojektor popis aktivit: Žáci jsou rozděleni na dvě skupiny, dostanou za úkol vymyslet, jak by řešili danou problematiku. Jedná se o posouzení vhodnosti biotopu pro mihuli potoční a zhodnocení vlivu změny krokové frekvence při nordické chůzi na kardiovaskulární a metabolické parametry. Žáci se nejprve pouze na základě sdělení témat snaží vymyslet postup vědecké práce při daném výzkumu. Poté jim je sdělen obecný postup při vědecké práci (cíl práce, metodika, sběr dat, vyhodnocení, výsledky, závěr). Žáci následně přepracují svoje původní projekty. výstupy: znalost postupu vědecké práce téma: Terénní botanika cíl praktika: seznámit žáky s postupem určování rostlinných taxonů a s používáním determinačních pomůcek

2 místo: vycházka do okolí školy pomůcky: podložka na psaní, papír, tužka, klíče k určování dřevin, bylin, mechů, trav popis aktivit: Žáci dostanou při chůzi v terénu za úkol sbírat části určených rostlinných druhů. Poté jim jsou rozdány klíče a mají za úkol dané položky určit. Vyučující jim pomáhá při problémech s určováním, poté následuje procházka krajinou a určování v okolí rostoucích rostlinných druhů. výstupy: seznam určených přírodnin, dovednost používání klíčů téma: Rostlinná pletiva cíl praktika: Žáci rozliší základní druhy pletiv (na obrázku i pod mikroskopem). pomůcky: obrázek znázorňující základní druhy pletiv, mikroskop, podložní a krycí sklíčka, kapátko, žiletka, papír, tužka, materiál pro tvorbu preparátů (dřeň stonku bezu černého, stonek hluchavky bílé, stonek okurky, dužnina plodu hrušně obecné) popis aktivit: Žáci se seznámí se základními druhy pletiv a podle obrázku určí jejich základní charakteristiky. Samostatně připraví a pozorují preparáty (příčný řez: parenchym bez černý, kolenchym stonek hluchavky, okurky, roztlak: kamenné buňky v dužnině hrušky). Pozorovaná pletiva zakreslí podle předem daným požadavků. výstupy: 3 nákresy pozorovaných pletiv (název, kresba, popisky, zvětšení) téma: Rostlinné orgány cíl praktika: žáci rozliší základní rostlinné orgány, popíší rozdíly mezi makrofilním a mikrofilním listem pomůcky: obrázek znázorňující základní druhy pletiv, mikroskop, podložní a krycí sklíčka, kapátko, žiletka, papír, tužka, materiál pro tvorbu preparátů (stinné a slunné listy buku, jehlice tisu červeného a borovice lesní)

3 popis aktivit: Žáci se seznámí se základními rostlinnými orgány, v tomto cvičení se specializují na list. Samostatně připraví a pozorují preparáty (příčný řez jehlicí a listem). Pozorované pletiva zakreslí podle předem daným požadavků. výstupy: žáci popíší rozdíl mezi slunným a stinným listem (tloušťka listu, množství chloroplastů), určí odlišnost jehlic tisu červeného od borovice lesní (absence pryskyřičných kanálků) téma: Mechy a kapradiny cíl praktika: žáci se naučí sbírat a určovat vzorky kapradin a mechů doba trvání: 4 (2h v terénu, 2h učebna) místo: okolí školy, odborná učebna biologie pomůcky: podložka na psaní, papír, tužka, klíče k určování kapradin a mechů, prezentace našich mechů a kapradin, jejich stavba, mikroskopické potřeby popis aktivit: Při vycházce v okolí školy je žákům názorně předvedeno, jak sbírat a uchovávat vzorky kapradin a mechů. Žáci poté samostatně sbírají a určují jednotlivé rostliny. Mají za úkol přinést vzorky na příští praktikum. V učebně se podrobně seznámí se stavbou mechů a rostlin, s běžnými zástupci rostoucími v okolí. Pomocí mikroskopů studují jednotlivé části rostlin a společně s lektorem dourčí nalezené rostliny výstupy: znalost stavby mechů a kapradin, běžných zástupců těchto taxonů v našem okolí téma: Terénní sběr dat (metodika terénního sběru dat) cíl praktika: žáci odvodí základní pravidla a postupy metody terénního výzkumu doba trvání: 4 (2h v terénu, 2h v učebně) místo: vycházka do okolí školy + odborná učebna biologie pomůcky: podložka na psaní, papír, tužka, klíče k určování dřevin, bylin, mechů, trav popis aktivit: Žáci dostanou za úkol botanicky zmapovat určité území bez předchozí instruktáže. Žáci ve dvojicích vytvoří mapu území s legendou (seznam nalezených druhů). V učebně potom následuje zhodnocení jednotlivých prací a popis správného postupu metody terénního výzkumu. výstupy: mapa území, znalost postupu metody terénního výzkumu

4 téma: Taxonomie cíl praktika: žáci si uvědomí potřebu klasifikace organismů pomůcky: prezentace s obrázky běžně rozšířených obratlovců a kvetoucích rostlin popis aktivit: Žákům je promítána prezentace s obrázky různých živočichů a rostlin. Společně určují jednotlivé druhy a hledají u nich shodné znaky. Organismy třídí do kategorií. Lektor jim připomene jednotlivé taxonomické úrovně a žáci sestaví systém obratlovců. výstupy: žáci si zopakují taxonomické úrovně a naučí se rozlišovat charakteristické znaky jednotlivých organismů téma: Jak funguje naše tělo cíl praktika: motivace pro další práci s fyziologií člověka pomůcky: papír, tužka, nůžky, hodinky popis aktivit: Vyučující žákům popíše jednotlivé orgánové soustavy člověka. U každé společně určí hlavní orgán (orgány) a popíší si hlavní funkce soustav. Následují jednoduché testy k posouzení některých soustav (určení dominantního oka, měření tepové a dechové frekvence,...). výstupy: znalost orgánových soustav základní stavba a funkce

5 téma: Stavba a fyziologie oběhové soustavy cíl praktika: Žáci se seznámí se stavbou, vývojem a funkcí oběhové soustavy. Změří a vyhodnotí základní fyziologické parametry oběhové soustavy lidského těla. Poskytnou první pomoc při krvácení. doba trvání: 6 pomůcky: učebnice zoologie, biologie člověka, tlakoměr, učebnice první pomoci, sporttester, papírové ubrousky, kádinka s vodou, trvalý preparát srdečního a kosterního svalu, mikroskop, hodinky, kalkulačka popis aktivit: Žáci se seznámí se stavbou oběhové soustavy. Je pro ně připraveno 6 samostatných úkolů. Žáci si postupně ve dvojici změří krevní tlak, ověří si svoje znalosti první pomoci při krvácení, seznámí se stavbou srdečního svalu, změří si tep, provedou si sérii jednoduchých zátěžových testů. Výsledky všech testů a měření si vyhodnotí a interpretují. Společně s vyučujícím si vysvětlí, jak správně data interpretovat a vyvodit z nich závěry. Celé jedno cvičení je věnováno vývoji cévní soustavy, představení důležitých vývojových změn u jednotlivých taxonomických skupin. Žáci se seznámí s oběhovou soustavou a zároveň se způsobem, jakým budou zkoumány jednotlivé orgánové soustavy. výstupy: znalost stavby, vývoje a funkce oběhové soustavy, dovednost interpretovat získaná data

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie

Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Biologie Obsahové vymezení předmětu: Předmět biologie zahrnuje vzdělávací obsah oboru Biologie ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda z RVP GV, integruje také části

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis

ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS Charakteristika a cíl předmětu Přírodopis (Př) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Přírodopis Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu.

Mezipředmětové přesahy a vazby existují zejména směrem k chemii, ale i fyzice a zeměpisu. Biologie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie. Integruje část vzdělávacího obsahu předmětu Výchova ke zdraví.

Více

Vzdělávací obor Přírodopis Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda je zdůrazněno pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí,dynamických

Více

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis

Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis Vzdělávací oblasti: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Přírodopis 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět přírodopis je koncipován na základě OVO Přírodopis v RVP ZV v plném

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.8 Učební osnovy: Biologie Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Biologie koordinovala PaedDr. Miroslava Krajčová Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Přírodopis Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

I. Sekaniny1804 Přírodopis

I. Sekaniny1804 Přírodopis Přírodopis Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání v předmětu Přírodopis směřuje

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH PLNĚNÍ PODMÍNEK... 4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 6 OBČANSKÁ VÝCHOVA... 8 DĚJEPIS... 10 BIOLOGIE... 12 CHEMIE... 15 ZEMĚPIS...

Více

Inovovaný školní vzdělávací program biologie

Inovovaný školní vzdělávací program biologie Inovovaný školní vzdělávací program biologie Příloha ŠVP Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži 79 41 K/41 s číslem jednacím 1/2009 ŠVP a názvem Tradice a prosperita. ŠVP je platné pro Arcibiskupské gymnázium

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Pedagogická fakulta. Katedra biologie. Diplomová práce

Pedagogická fakulta. Katedra biologie. Diplomová práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra biologie Praktická cvičení v učivu Biologie buněk na gymnáziu Diplomová práce Autor: Jana Mandryszová Vedoucí diplomové práce: PaedDr.

Více

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti

6.9 Biologie. 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. Charakteristika vzdělávací oblasti 6.9 Biologie 6.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Biologie obsahuje vzdělávací obsah v oboru Přírodopis ze vzdělávací

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Environmentální výchova průřezové téma

Environmentální výchova průřezové téma Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač Úvod...

Více

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 VY_52_INOVACE_Př.6.A.01 PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 Mgr. Zuzana Brunclíková Datum: Třída: Žák: Téma: Pozorování jednobuněčné řasy. Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta,

Více

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV.

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra biologie Diplomová práce Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jako východisko uplatňování integrace ve ŠVP ZV. Jméno a příjmení: Studijní program:

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 6.2.9. Vyučovací předmět: PŘÍRODOPIS Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět přírodopis je vyučován

Více

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání

9. ročník LMP NSP. Biologie hub Výchova ke zdraví Neživá příroda. Biologie rostlin Základy ekologie. Praktické poznávání Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodopis ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodopis Vyučovací předmět Přírodopis je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací

Více

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na ZŠ Řevnice Zpracovala: Mgr. Petra Flemrová Charakteristika školy: úplná základní škola s devíti postupujícími ročníky Počet žáků: 353 Počet

Více

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884

Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Sada výukových materiálů Biologie Projekt Jdeme na to od lesa! Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 Dechová ventilace Kosterní soustava Měření EKG Měření krevního tlaku a pulsu Osmotické jevy aneb Proč se

Více

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů

Za Naturou na túru. metodika terénní výuky. Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv autorů Za Naturou na túru metodika terénní výuky Erika Smrtová Radim Zabadal Zdeňka Kováříková a kolektiv

Více