Metodické materiály. k environmentálním aktivitám. při terénním vyučování. Gabriela Neničková. Soňa Patočková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické materiály. k environmentálním aktivitám. při terénním vyučování. Gabriela Neničková. Soňa Patočková"

Transkript

1

2

3 Metodické materiály k environmentálním aktivitám při terénním vyučování Gabriela Neničková Soňa Patočková 2008

4 Předkládaný text vznikl v rámci Rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2008.

5 Obsah

6 Úvodem Předkládané metodické materiály k environmentálním aktivitám vznikly jako pomůcka pro ty učitele základních a středních škol, kteří chtějí pro své žáky připravit terénní exkurzi. Naším cílem bylo připravit materiály tak, aby učitel pořádající exkurzi měl s její přípravou co nejméně práce. Metodické materiály jsou rozděleny do dvou částí. První část je zaměřena přímo na terénní výzkum a to ve čtyřech tematických oblastech: voda, louka, les a půda. Každou oblast tvoří samostatné pracovní listy. Druhá část je zaměřena na laboratorní cvičení, ve kterých se využívá materiálů získaných při terénní exkurzi. Laboratorní část je tematicky zaměřena na buňku, pletiva, kořen, stonek a list. Budeme velmi rádi, když následujících pracovních listů využijete a rádi uvítáme jakékoliv připomínky či náměty z vaší strany.

7 1 Terénní část

8 Mapování místa odběru vody Pomůcky: Pracovní postup: GPS, pásmo, tužka, blok, mapa okolí vodního toku, klíč k určování rostlin Pomocí přístroje GPS zjistíme souřadnice místa měření. Poté zakreslíme situační plánek místa, kde budeme provádět měření. Pomocí pásma změříme šířku koryta, hloubku koryta a uvedené údaje zaneseme do plánku. Do plánku zakreslíme také typ porostu, který se v okolí vodního toku nachází. Do připravené mapy, kterou si vlepíme do vyhrazeného místa, zakreslíme místo odběru. Do pracovního listu zaznamenáme pozorované druhy rostlin. Souřadnice místa: Situační plánek místa, kde budeme provádět měření:

9 Do vyhrazeného místa vlep mapku toku a zakresli do mapky místo, kde budeme provádět měření: V okolí místa měření jsme nalezli následující stromy:. V okolí místa měření jsme nalezli následující rostliny:.

10 Zjištění chemismu vody Pomůcky: ph papírky nebo ph-metr, teploměr, tzv. chemický kufřík (lze jej zakoupit v potřebách pro akvaristy; kufřík obsahuje pomůcky k měření obsahu dusičnanů, dusitanů a dalších látek ve vodě), tužka, blok Pracovní postup: V místě, které jsme si vybrali, změříme teplotu vody, její ph a obsah dusitanů, dusičnanů a amoniaku ve vodě. Každé měření opakujeme 3x. Výsledky zapisujeme do tabulky. Co můžeme vyčíst z výsledků měření? Místo odběru č. 1: 1. měření 2. měření 3. měření Průměr Teplota ph NO 2 NO 3 NH 4 Místo odběru č. 2: 1. měření 2. měření 3. měření Průměr Teplota ph NO 2 NO 3 NH 4 Místo odběru č. 3: 1. měření 2. měření 3. měření Průměr Teplota ph NO 2 NO 3 NH 4 O čem vypovídají naměřené hodnoty? Jak si můžeme vysvětlit odlišnosti v naměřených hodnotách?

11 Bioindikace tříd čistoty vody Pomůcky: Pracovní postup: planktonka, cedník, bílá miska, lupa, tužka, blok, klíč k určování bezobratlých, pinzeta ve vodním toku planktonkou snadno nalovíme zajímavé živočichy ve volné vodě a cedník nám poslouží k získání živočichů propíráním bahnitého dna. Další živočichy nalezneme na spodní straně kamenů. Úlovky přenášíme pinzetou do bílé misky s potoční vodou a s pomocí klíče určujeme jednotlivé živočichy. Do tabulky zapisujeme zjištěné druhy. Ve sloupci nalezené skupiny křížkem označíme zjištěné nálezy. Do sloupce rozlišitelné formy (druhy) označíme číslicí, kolik forem jsme našli. Záznamní tabulka: Skupiny zvířat Nalezené skupiny Rozlišitelné formy (druhy) Larvy pošvatek Larvy jepic Larvy chrostíků Blešivci Larvy střechatek Berušky Pijavky Nitěnky Mlži Plži Larvy komárů Vodní roztoči Brouci nebo jejich larvy Celkový počet forem Počet rozlišitelných forem Rozhodující třída 2 a více A 1 B 3 a více B 2 C 1 nehodnoť 4 a více B 1 až 3 C 2 a více C 1 nehodnoť Rozhodující třída D D D E Bez vlivu na rozhodující třídu

12 Vyhodnoceni: ve sloupci nalezené skupiny se zastavte u první zakřížkované (nalezené) skupiny zvířat. Podívejte se na počet rozlišitelných forem a vyberte tak rozhodující třídu. Nalezneme-li např. mimo ostatních živočichů i tři formy larev pošvatek, vybíráme rozhodující třídu A. Takto určenou rozhodující třídu a celkový počet forem (součet forem v celém sloupci) použijeme v následující tabulce k celkovému určení třídy čistoty vody. Pokud jsme celkově zjistili osm různých forem vodních živočichů, můžeme říci, že čistota vody odpovídá třídě II. Rozhodující třída Celkový počet forem a více A - II I II I B III II III II I II C III IV III II III II D IV III IV III II III E IV IV III - IV III Měřené místo vykazuje třídu čistoty vody. Zhodnoť výsledek:

13 Meandry toku Pomůcky: Pracovní postup: blok, tužka zakresli meandry pozorovaného toku. Do náčrtu zakresli břeh jesepní, výsepní a proudnici. Místo pro náčrtek: Která část říčního koryta snáze podléhá erozi? Odpověď zdůvodni.

14 Pokus se komiksovým způsobem zakreslit postup vzniku říčního jezera (slepého ramena).

15 Karta stromů Pomůcky: Pracovní postup: blok, tužka, klíč k určování stromů, pomůcka pro určování výšky stromů. V lese si vyber 5 různých stromů. U každého stromu určíme jeho pozici pomocí přístroje GPS a jeho druhové a rodové jméno. Údaje zapíšeme do tabulky Strom č. 1 Souřadnice stromu: Rodové a druhové jméno: Odhadovaná výška: Zdravotní stav stromu: Původní druh (A/N): Strom č. 2 Souřadnice stromu: Rodové a druhové jméno: Odhadovaná výška: Zdravotní stav stromu: Původní druh (A/N): Strom č. 3 Souřadnice stromu: Rodové a druhové jméno: Odhadovaná výška: Zdravotní stav stromu: Původní druh (A/N): Strom č. 4 Souřadnice stromu: Rodové a druhové jméno: Odhadovaná výška: Zdravotní stav stromu: Původní druh (A/N): Strom č. 5 Souřadnice stromu: Rodové a druhové jméno: Odhadovaná výška: Zdravotní stav stromu: Původní druh (A/N):

16 Do vyhrazených míst si vlep list z každého pozorovaného stromu: Popiš pozorovaný les. Jedná se o les smíšený, listnatý či jehličnatý? Které stromy se zde vyskytují nejčastěji?

17 Rostliny v lese Pomůcky: Pracovní postup: blok, tužka, klíč k určování rostlin rozhlédneme se kolem sebe a pokusíme se určit co nejvíce rostlin, které se kolem nás nacházejí. Pozorované rostliny: U tří rostlin urči jejich květenství a schematicky toto květenství zakresli:

18 Čistota ovzduší v lese Pomůcky: Pracovní postup: blok, tužka, klíč k určování lišejníků určíme druh lišejníků, které jsme nalezli na stromech a určíme tak zónu čistoty ovzduší, ve které se pozorovaný les nachází. Tento úkol můžeme aplikovat také na stromy ve městech. Zóna 0: mimořádně silně znečištěná Zóna 1: silně znečištěná Zóna 2: středně znečištěná Zóna 3: mírně znečištěná Zóna 4: téměř čisté ovzduší Zóna 5: čisté ovzduší Zóna 6: výjimečně čisté ovzduší Pozorovaný lišejník typ: řasa (řasa zrněnka): světle zelený práškovitý povlak. Odolná vůči silnému znečištění. Vyskytuje se na kmenech stromů v centrech průmyslových měst. typ: korovitý lišejník (misnička): nenápadný šedozelený lišejník připomínající strukturu dláždění. Vyskytuje se ve městech na spodní části kmenů a na kamenech z kyselých (křemičitanových) hornin. typ: úzce lupenitý lišejník (terčovník zední): jeden z nejčastějších a nejznámějších druhů. Jasně oranžový při plném slunečním světle, ale žlutý až nazelenalý ve stínu. Mladé stélky mají často tvar růžice, později ztrácí střed a zanechává sérii kroužků. Vyskytuje se na budovách, plotech, stromech a náhrobcích, někdy i na zemi. typ: široce lupenitý lišejník (terčovka skalní): světle šedozelený lišejník, někdy až téměř namodralý. Tvoří ploché růžice do 15 cm velikosti křížem krážem pospojované sítí jemných i silných bílých čar. Vyskytuje se na skalách, zdech i stromech. Dost odolný vůči znečištění ovzduší. typ: široce lupenitý lišejník (terčovka bublinatá): šedě zbarvený lišejník, který se vyskytuje na stromech. typ: keříčkovitý lišejník (větvičník slívový): převislý lišejník dlouhý až 6 cm se zploštělými větvícími se stélkami a vrásčitým povrchem. Šedozelený na svrchní straně, ale zespodu bělavý. Vyskytuje se dost vysoko na kmenech a větvích stromů. typ: provazovitý/vláknitý lišejník (provazovka): dlouhá větvená stélka vytvářející spleť vláken, které vypadají jako vousy. Vyskytuje se obvykle na stromech, zejména v přirozených lesních porostech, výjimečně na skalách. Pozorovaný lišejník: Les se nachází v zóně, která představuje Zdůvodnění: Opatření:

19 Pobytová znamení Pomůcky: Pracovní postup: blok, tužka, klíč k určování pobytových znamení, sádra na případné odlití vzorku Během pomalé chůze zaznamenejte co nejvíce pobytových znaků různých zvířat. Dívejte se pozorně na zem, ale i na kmeny stromů. Pokuste se vytvořit sádrový odlitek stopy lesních zvířat. Místo pro zakreslení pobytových znamení: Komu patří tato znamení?

20

21 Rostliny na louce Pomůcky: Pracovní postup: blok, tužka, klíč k určování rostlin, lupa na louce se budeme snažit o co největší určení druhů rostlin. K určování používejte botanických klíčů. Určené rostliny zapište do tabulky. Pozorované rostliny: Název Barva květu Název Barva květu Jakou nejčastější barvu měly květy na louce? Do vyhrazeného místa si nalep různé květy tak, aby Ti vznikla zajímavá paleta barev.

22 Živočichové na louce Pomůcky: Pracovní postup: blok, tužka, klíč k určování hmyzu na louce se budeme snažit o co největší určení druhů hmyzu. K lovení hmyzu použijeme smýkadla. Ulovený hmyz opatrně přendáme do krabicových lup a poté hmyz určíme. Pozorovaný hmyz: Název Počet Název Počet Vyber si jeden ulovený druh a pokus se jej načrtnout:

23 Měření ph půdy Pomůcky: Pracovní postup: blok, tužka, destilovaná voda, vzorky půdy, ph-metr nebo ph papírky destilovanou vodu smícháme s půdou v poměru 1:1. Mícháme tak dlouho, dokud se půda s vodou dokonale nepromísí. Když bude voda v kádince čirá a na dne budou usazené půdní částice, začneme měření. Měření budeme opakovat třikrát a to po 15ti minutách. Vzorek č.1 1. měření 2. měření 3. měření Průměr Souřadnice místa odběru: ph Vzorek č.2 1. měření 2. měření 3. měření Průměr Souřadnice místa odběru: ph Vzorek č.3 1. měření 2. měření 3. měření Průměr Souřadnice místa odběru: ph Porovnejte výsledky měření. Co ovlivnilo ph půdy?

24 Vztah mezi rostlinami a půdou Pomůcky: Pracovní postup: blok, tužka, klíč k určování rostlin určité rostliny preferují určitý typ půdy kyselou či zásaditou. Pokuste se určit o jakou půdu se jedná podle rostlin, které na ní rostou. Rostlina podběl kopřiva lebeda bez černý šťovík hluchavka bílá jitrocel větší mochna husí kostřava ovčí bika hajní rosnatka okrouhlolistá vřes obecný bělozářka liliovitá třemdava bílá sleziník lomikámen slanorožec bylinný Charakteristika půdy půda je nebo byla před nedávnem obnažena (zbavena zapojeného porostu rostlin) vysoký obsah dusíku v půdě vysoký obsah dusíku v půdě vysoký obsah dusíku v půdě svěží až vlhká půda sešlapávaná půda kyselá půda kyselá půda kyselá půda, bez obsahu vápníku půda bez obsahu vápníku zásaditá půda zásaditá půda vápnité či hadcovité půdy vápnité půdy zasolené půdy Na pozorovaném místě jsme nalezli následující rostliny: Půdu, na které se nacházejí, můžeme charakterizovat jako

25 Půdní živočichové Pomůcky: Pracovní postup: blok, tužka, pinzeta, lopatka, pozorovací lupa, klíč k určování půdních živočichů pokuste se najít co nejvíce půdních živočichů. Nalezené druhy (náčrtek a popis):

26 2 Laboratorní část

27

28

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II.

Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Rukavice aneb ruka nejen na psaní II. Globální výchova strana Legenda Video Fotografie Pracovní listy Další přílohy Věk dětí Časová dotace Pedologie Odběr vzorku, vrtaná a kopaná sonda 2 Pedologie Půdní

Více

Environmentální výchova průřezové téma

Environmentální výchova průřezové téma Environmentální výchova průřezové téma Zpracovala: Dagmar Bibrová Spolupracovali: Jitka Božková Eva Bustová Blanka Dvořáková Hana Hedbávná Miroslava Lónová Hana Tesařová Eva Trnová Václav Piskač Úvod...

Více

Biologická olympiáda

Biologická olympiáda Česká zemědělská univerzita v Praze Ústřední komise Biologické olympiády Biologická olympiáda 49. ročník školní rok 2014 2015 ZADÁNÍ VSTUPNÍCH ÚKOLŮ kategorie C a D Marcela Zajíčková, Stanislav Urban,

Více

EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY

EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY EXPERIMENT A MATEMATICKÉ HRÁTKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 1800 1600 1400 Hmotnost zatížení m [g] 1200 1000 800 600 400 200 0 0 10 20 30 40 50 60 průhyb [mm] OBSAH 1. EXPERIMENT

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022

KRAJINA. regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje. reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 KRAJINA regionální učebnice trvale udržitelného rozvoje reg. číslo CZ.1.07/1.3.04/04.0022 EKODOMOV Ekodomov se zaměřuje na oblast udržitelné spotřeby a odpovědného využívání přírodních zdrojů, přičemž

Více

Přírodou východního Krušnohoří. Přehled rostlin a živočichů. východního Krušnohoří více než 750 druhů

Přírodou východního Krušnohoří. Přehled rostlin a živočichů. východního Krušnohoří více než 750 druhů Přírodou východního Krušnohoří Přehled rostlin a živočichů východního Krušnohoří více než 750 druhů Přírodou východního Krušnohoří 1. svazek Přehled rostlin a živočichů Sandstein Verlag Dresden 3 Obsah

Více

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1

PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK. LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 VY_52_INOVACE_Př.6.A.01 PŘÍRODOPIS 6. ROČNÍK LABORATORNÍ PRÁCE č. 1 Mgr. Zuzana Brunclíková Datum: Třída: Žák: Téma: Pozorování jednobuněčné řasy. Pomůcky: mikroskop, podložní a krycí sklíčko, pinzeta,

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012

METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 METODICKÉ LISTY pro přátele LESNÍ PEDAGOGIKY PLZEŇ ZÁŘÍ 2012 Stránka 1 z 23 Lesní vycházky Metodika programu lesního pedagoga a dětí předškolního, mladšího a staršího školního věku v lese Vážení přátelé

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl

Přírodopis pro ZŠ. Martin Rangl Přírodopis pro ZŠ Martin Rangl Obsah: Obsah:... 1 Úvod:... 2 Teoretické minimum... 3 Mikrobiologie... 3 Znečištění odpadních vod... 3 Alkoholové kvašení... 4 Botanika... 5 Fyziologie klíčení semen... 5

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky

Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky Česká zemědělská univerzita v Praze Technická fakulta Katedra fyziky ZÁKLADY MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH PARAMETRŮ ZEMĚDĚLSKÝCH MATERIÁLŮ A PRODUKTŮ (Studijní texty určené pro 1. ročník AF ČZU v Praze) doc. Ing.

Více

SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY V ŘECE VLTAVĚ PŘI PRŮTOKU PRAHOU

SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY V ŘECE VLTAVĚ PŘI PRŮTOKU PRAHOU Středoškolská technika 2014 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY V ŘECE VLTAVĚ PŘI PRŮTOKU PRAHOU Nikola Lejčková Michal Toman Střední průmyslová škola stavební

Více

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS

Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS Metodická příručka pro práci s přístrojem GPS "Projekt Zlepšení podmínek pro výuku technických oborů včetně zvyšování motivace ţáků ke vzdělávání se v těchto oborech, reg.číslo: CZ.1.07/1.1.05/02.0043."

Více

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola

MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048. Přírodopis. Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola MODERNÍ BIOLOGIE REG. Č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 Přírodopis Přehled učiva a školních výstupů Gymnázium osmileté nižší stupeň Základní škola Autoři: Mgr. Tomáš Hasík, Mgr. Lenka Kořínková, Mgr. Kateřina

Více

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů

Učíme se v muzeu. Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Učíme se v muzeu www.ucimesevmuzeu.cz www.kvmuz.cz Legenda: zastávka otázka doporučení + zajímavost řešení Metodický list pro učitele Výlet za geologickými zajímavostmi Karlových Varů Trasa: hotel Thermal

Více

Metodická příručka pro školní družiny

Metodická příručka pro školní družiny Cassiopeia Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopeia Metodická příručka pro školní družiny Domek aneb domácí ekologie Vychází s podporou Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat

Více

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo:

Amur bílý celoroční lov 50 cm. pásmo: Amur bílý celoroční lov 50 cm Latinský název: Ctenopharyngodon idella průměrná délka: 120-150 cm věk: 15 20 let pohlavní dospělost: 3-11 let Kaprovitá ryba, pochází z čínských řek a z řeky Amuru; odtud

Více

Zahrada a její organizace

Zahrada a její organizace Zahrada a její organizace Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Úvod... 3 Návaznost na školní vzdělávací plán, průřezová témata... 6 Rozvíjené kompetence... 7 Vztah k vyučovaným předmětům...

Více

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách

Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Pozorování přírody Pozorování a popis organismů v jejich celkovém zapojení a eko-vazbách Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867 Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 Návaznost na ŠVP... 7 Vztah produktu

Více

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší

Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší Regionální učebnice pro 2. 9. třídy základní školy Střední Krkonoše a Podkrkonoší C M Y K Úvodní slovo autora Milí žáci, jsem rád, že máte možnost listovat v regionální učebnici našeho kraje. Jde o první

Více

Přehled uložení pomůcek

Přehled uložení pomůcek Slunce, náš malíř Přehled uložení pomůcek Části kapitoly Pomůcky Pomůcky Pomůcky Název aktivity v kufru na DVD 1 na DVD 2 animace Kde se bere světlo Cesta slunečního paprsku Cesta slunečního paprsku

Více

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. IV. Etapa: Jarní řeka (březen květen 2011)

ARNIKA, Program Ochrana přírody. Labské příběhy. IV. Etapa: Jarní řeka (březen květen 2011) ARNIKA, Program Ochrana přírody Labské příběhy IV. Etapa: Jarní řeka (březen květen 2011) Gymnázium Dvůr Králové nad Labem Náměstí Odboje 304, Dvůr Králové nad Labem 544 01 Vedoucí práce: Mgr. Lucie Pírková

Více

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST

PŮDA Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ASOPIS PRO EKOGRAMOTNOST Č ÍSLO 2 ROČ NÍK 7 DUBEN 2009 BIOZAHRADA V BÍLÉM DOMĚ FANTASTICKÝ SVĚT PŮDY A KAMENÍ NA JEZÍRKU STRUČNÝ PRŮVODCE BIOTEXTILEM BŮH UPLÁCAL ČLOVĚKA Z HLÍNY EMILKA STREJČKOVÁ: Z

Více

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007

č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 č íslo 1 roč ník 5 únor 2007 h l a v n í t é m a : G E O D I V E R Z I T A Nechme planetu pět minut odpočívat! Sítě geoparků Posthornická krajina plná překvapení Půl tisíce let říčních úprav Dětský domov

Více

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy

Vzdělávací nabídka EVVO školám. školní rok 2014/2015. pro střední školy. Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy Vzdělávací nabídka EVVO školám školní rok 2014/2015 krátkodobé výukové programy akce pro školy projekty pro školy konzultace pro střední školy Společná vzdělávací nabídka středisek ekologické výchovy školám

Více

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8

OBSAH. Předmluva 5. Seznam experimentů 7. Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 BSAH Předmluva 5 Seznam experimentů 7 Vysvětlivky k bezpečnostnímu označení chemikálií 8 Zajímavé chemické experimenty s látkami každodenního života 9 Chemik detektivem forenzní chemie 31 Použité zdroje

Více

Voda je všude kolem nás

Voda je všude kolem nás Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav primární a preprimární edukace Voda je všude kolem nás Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí diplomové práce: Veronika Hradilová

Více