Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s."

Transkript

1 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Č.j /2012-O9 Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s. (ve znění 5. změny) Účinnost od V Praze dne Ing. Pavel Švagr, CSc. v. r. náměstek generálního ředitele ČD pro personální záležitosti

2 OBSAH OBSAH... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 4 Část I Vnitřní řízení (obecná část)... 7 Článek 1 Základní ustanovení... 7 Článek 2 Organizační členění GŘ ČD... 7 Článek 3 Organizační struktura ČD... 8 Článek 4 Působnost generálního ředitele ČD... 9 Článek 5 Působnost skupiny pro podporu holdingového řízení... 9 Článek 6 Působnost tajemníka generálního ředitele ČD... 9 Článek 7 Působnost výkonných ředitelů...10 Článek 8 Působnost vedoucích útvarů GŘ ČD...11 Článek 9 Působnost manažerů útvarů GŘ ČD...11 Článek 10 Působnost vedoucích oddělení...11 Článek 11 Působnost bezpečnostního ředitele ČD...11 Článek 12 Vzájemné zastupování zaměstnanců...12 Část II Organizační uspořádání...13 Článek 13 Všeobecné povinnosti všech útvarů GŘ ČD...13 Článek 14 Kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ)...13 Článek 15 Kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ)...14 Článek 16 Kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE)...15 Článek 17 Sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku (SVŘPT)...16 Článek 18 Kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod (KVŘSO)...16 Článek 19 Kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty (KVŘMP)...17 Článek 20 Kancelář výkonného ředitele pro správu majetku (KVŘSM)...18 Článek 21 Kancelář korporátního manažera rizik (KKMR)...18 Článek 22 Odbor účetnictví a daní (O1 GŘ ČD)...19 Článek 23 Odbor finanční (O2 GŘ ČD)...21 Článek 24 Odbor investic (O3 GŘ ČD)...22 Článek 25 Odbor zahraniční (O5 GŘ ČD)...23 Článek 26 Odbor strategického controllingu (O6 GŘ ČD)...24 Článek 27 Odbor centrálního nákupu a logistiky (O8 GŘ ČD)...26 Článek 28 Odbor odměňování a benefitů (O9 GŘ ČD)...27 Článek 29 Odbor personální (O10 GŘ ČD)...29 Článek 30 Oddělení řízení provozu osobní dopravy (O11 GŘ ČD)...30 Článek 31 Odbor kolejových vozidel (O12 GŘ ČD)...30 Článek 32 Odbor strategie a rozvojových projektů (O14 GŘ ČD)...33 Článek 33 Odbor regionální dopravy (O15 GŘ ČD)...34 Článek 34 Odbor dálkové a mezinárodní dopravy (O16 GŘ ČD)...35 Článek 35 Odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD)...36 Článek 36 Odbor compliance (O19 GŘ ČD)...37 Článek 37 Odbor optimalizace procesů údržby (O20 GŘ ČD)...38 Článek 38 Odbor kontroly kvality osobní dopravy (O21 GŘ ČD)...39 Článek 39 Odbor informatiky (O22 GŘ ČD)...39 Článek 40 Odbor správy majetkových účastí (O23 GŘ ČD)...40 Článek 41 Odbor právní (O25 GŘ ČD)...41 Článek 42 Projektová kancelář (O26 GŘ ČD)...43 Článek 43 Odbor produktů a cenotvorby (O28 GŘ ČD)...44 Článek 44 Odbor marketingu a komunikace (O29 GŘ ČD)...46 Článek 45 Odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD)...48 Článek 46 Odbor správy nemovitostí (O31 GŘ ČD)...50 Článek 47 Odbor prodeje zbytného majetku (O32 GŘ ČD)...52 Článek 48 Závěrečná ustanovení...53 Článek 49 Související obecně právní a interní předpisy...53 SEZNAM ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ČD...54 SEZNAM DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ČD

3 Záznam o zapracovaných změnách: Změna č.: Vydaná pod č. j.: Ze dne: S účinností od: Opravil: Poznámka: /2012-O Doležal /2012-O Doležal /2012-O Doležal /2013-O Doležal /2013-O Doležal - 3 -

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK Značka zkratka Název AČR Armáda České republiky BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CER Společenství evropských železnic CIS Centrum interních služeb CPS Centrum personálních služeb CRM Řízení vztahů se zákazníky CÚ Celní úřad ČD České dráhy, a.s. ČD Sei 600/4 Předpis o účetnictví ÚČTOVÁNÍ MEZD ČD 77 (Sei) Služební rukověť Číselník dodavatelů a odběratelů Českých drah ČD Hf 3 Předpis pro pokladní službu v osobní přepravě ČD KC 1 Předpis pro osobní přepravu. Přeprava cestujících a související činnosti v železničních stanicích a ve vlacích ČD M 14 Předpis pro poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům Českých drah ČD M 36 Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům Českých drah, a.s. ČD O 2 Předpis stanovuje jednotné zásady pro vydávání služebních průkazů zaměstnanců Českých drah, státní organizace, povolování vstupu ostatních osob, fotografování, filmování v prostorech veřejnosti nepřístupných ČD Ok 2 Výcvikový a zkušební řád Českých drah, a.s. ČD Ok 3 Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah ČD SR 76 (Sei) Identifikační čísla plátců zdravotního pojištění ČNR Česká národní rada ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DHV Depo historických vozidel DKV Depo kolejových vozidel DLM Dlouhodobý majetek DÚ Drážní úřad DVI Dopravní vzdělávací institut, a.s. ERRI Evropský železniční výzkumný ústav ETCS Evropský vlakový řídící systém EU Evropská unie EWP Evropský plán přístavby vozů FI Finanční účetnictví FIP Sdružení pro mezinárodní jízdní výhody zaměstnanců železnic FTE Mezinárodní organizace pro koordinaci jízdních řádů v osobní a nákladní dopravě FÚ Finanční úřad GŘ ČD Generální ředitelství Českých drah, a.s. GFŘ Generální finanční ředitelství GSM-R Systém mobilních telefonů GSM pro železnici HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy HV Hnací vozidlo HW Hardware ICT Informační a komunikační technologie IDS Integrovaný dopravní systém IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví INTRASTAT Systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými zeměmi EU IS Informační systém ISO Mezinárodní společnost pro standardizaci - 4 -

5 Značka zkratka IT JŘ KANGO KASO KCOD KGŘ KKMR KVŘE KVŘMP KVŘPT KVŘPZ KVŘSM KVŘSO MD MF MO MTZ MU MZD MZe MŽP O1 GŘ ČD O2 GŘ ČD O3 GŘ ČD O5 GŘ ČD O6 GŘ ČD O8 GŘ ČD O9 GŘ ČD O10 GŘ ČD O11 GŘ ČD O12 GŘ ČD O14 GŘ ČD O15 GŘ ČD O16 GŘ ČD O17 GŘ ČD O19 GŘ ČD O20 GŘ ČD O21 GŘ ČD O22 GŘ ČD O23 GŘ ČD O25 GŘ ČD O26 GŘ ČD O28 GŘ ČD O29 GŘ ČD O30 GŘ ČD O31 GŘ ČD O32 GŘ ČD ODO OPT OS OZO PČD OSŽD Název Informační technologie Jízdní řád Komplexní aplikace pro návrh grafikonu online Komplexní aplikace pro sestavu oběhů Krajské centrum osobní dopravy Kancelář generálního ředitele ČD Kancelář korporátního manažera rizik Kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku Kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty Kancelář výkonného ředitele pro provoz a techniku Kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti Kancelář výkonného ředitele pro správu majetku Kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo obrany Materiálně technické zásobování Mimořádná událost Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Odbor účetnictví a daní Odbor finanční Odbor investic Odbor zahraniční Odbor strategického controllingu Odbor centrálního nákupu a logistiky Odbor odměňování a benefitů Odbor personální Oddělení řízení provozu osobní dopravy Odbor kolejových vozidel Odbor strategie a rozvojových projektů Odbor regionální dopravy Odbor dálkové a mezinárodní dopravy Odbor interního auditu a kontroly Odbor compliance Odbor optimalizace procesů údržby Odbor kontroly kvality osobní dopravy Odbor informatiky Odbor správy majetkových účastí Odbor právní Projektová kancelář Odbor produktů a cenotvorby Odbor marketingu a komunikace Odbor bezpečnosti Odbor správy nemovitostí Odbor prodeje zbytného majetku Ostatní dopravní obslužnost Odúčtovna přepravních tržeb Organizační složka Odborně způsobilá osoba Představenstvo ČD Organizace pro spolupráci železnic - 5 -

6 Značka zkratka RIC ROP RSM SAP R/3 SD SFDI SFÚ SPD SR 71 SR 73 SVŘPT SW ÚGŘ UIC ÚTKD ÚTR ÚVŘE ÚVŘMP ÚVŘPT ÚVŘPZ ÚVŘSM ÚVŘSO UTZ VDOD VŘE VŘMP VŘPT VŘPZ VŘSM VŘSO VSP WMPS ZC ZDD ZDO ŽKV žst. ZVŘ ŽZ Název Úmluva o vzájemném používání osobních vozů v mezinárodní přepravě Regionální operační programy Regionální správa majetku Produkty systémové aplikace ve zpracování dat Svaz dopravy Státní fond dopravní infrastruktury Specializovaný finanční úřad Státní požární dozor ČÍSELNÍK PRACOVNÍCH ÚSEKŮ KLASIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku Software Úsek generálního ředitele ČD Mezinárodní železniční unie Ústřední technická knihovna dopravy Úkoly technického rozvoje Úsek výkonného ředitele pro ekonomiku Úsek výkonného ředitele pro marketing a produkty Úsek výkonného ředitele pro provoz a techniku Úsek výkonného ředitele pro personální záležitosti Úsek výkonného ředitele pro správu majetku Úsek výkonného ředitele pro strategii a obchod Určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách Vlakový doprovod osobní dopravy Výkonný ředitel pro ekonomiku Výkonný ředitel pro marketing a produkty Výkonný ředitel pro provoz a techniku Výkonný ředitel pro personální záležitosti Výkonný ředitel pro správu majetku Výkonný ředitel pro strategii a obchod Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů Konference jízdních řádů OSŽD Zásobovací centrum Základní dopravní dokumentace Základní dopravní obslužnost Železniční kolejová vozidla Železniční stanice Závazek veřejné služby Železniční zdravotnictví

7 Část I Vnitřní řízení (obecná část) Článek 1 Základní ustanovení 1) Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s. navazuje na Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s., a vymezuje vnitřní řízení a organizační uspořádání GŘ ČD, pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců GŘ ČD a působnosti útvarů GŘ ČD. 2) GŘ ČD je vrcholovou řídící OS ČD, která zajišťuje realizaci rozhodnutí orgánů ČD a integritu řízení všech OS ČD. 3) Organizační řád GŘ ČD a jeho změny schvaluje generální ředitel ČD. 4) Sídlem GŘ ČD je Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ Článek 2 Organizační členění GŘ ČD 1) GŘ ČD se člení na následující útvary, jejichž počet a působnost vyplývá z racionální dělby práce a účelné integrace činností k zajištění poslání a působnosti GŘ ČD: kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ) kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ) kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE) sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku (SVŘPT) kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod (KVŘSO) kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty (KVŘMP) kancelář výkonného ředitele pro správu majetku (KVŘSM) kancelář korporátního manažera rizik (KKMR) odbor účetnictví a daní (O1 GŘ ČD) odbor finanční (O2 GŘ ČD) odbor investic (O3 GŘ ČD) odbor zahraniční (O5 GŘ ČD) odbor strategického controllingu (O6 GŘ ČD) odbor centrálního nákupu a logistiky (O8 GŘ ČD) odbor odměňování a benefitů (O9 GŘ ČD) odbor personální (O10 GŘ ČD) oddělení řízení provozu osobní dopravy (O11 GŘČD) odbor kolejových vozidel (O12 GŘ ČD) odbor strategie a rozvojových projektů (O14 GŘ ČD) odbor regionální dopravy (O15 GŘ ČD) odbor dálkové a mezinárodní dopravy (O16 GŘ ČD) odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD) odbor compliance (O19 GŘ ČD) odbor optimalizace procesů údržby (O20 GŘ ČD) odbor kontroly kvality osobní dopravy (O21 GŘ ČD) odbor informatiky (O22 GŘ ČD) odbor správy majetkových účastí (O23 GŘ ČD) odbor právní (O25 GŘ ČD) projektovou kancelář (O26 GŘ ČD) odbor produktů a cenotvorby (O28 GŘ ČD) odbor marketingu a komunikace (O29 GŘ ČD) odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD) odbor správy nemovitostí (O31 GŘ ČD) odbor prodeje zbytného majetku (O32 GŘ ČD)

8 Článek 3 Organizační struktura ČD 1) Do řídící působnosti PČD se začleňují: odbor centrálního nákupu a logistiky (O8 GŘ ČD) organizační jednotka: zásobovací centrum (ZC) odbor optimalizace procesů údržby (O20 GŘ ČD) projektová kancelář (O26 GŘ ČD). 2) Zřizují se úseky v řídící působnosti generálního ředitele ČD a výkonných ředitelů: a) úsek generálního ředitele ČD, (ÚGŘ) do kterého se začleňují: kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ) odbor zahraniční (O5 GŘ ČD) odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD) odbor compliance (O19 GŘ ČD) odbor kontroly kvality osobní dopravy (O21 GŘ ČD) odbor informatiky (O22 GŘ ČD) odbor správy majetkových účastí (O23 GŘ ČD) odbor právní (O25 GŘ ČD) odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD) kancelář korporátního manažera rizik (KKMR) b) úsek výkonného ředitele pro personální záležitosti, (ÚVŘPZ) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ) odbor odměňování a benefitů (O9 GŘ ČD) odbor personální (O10 GŘ ČD) organizační jednotky: železniční zdravotnictví (ŽZ) centrum personálních služeb (CPS) c) úsek výkonného ředitele pro ekonomiku, (ÚVŘE) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE) odbor účetnictví a daní (O1 GŘ ČD) odbor finanční (O2 GŘ ČD) obor investic (O3 GŘ ČD) odbor strategického controllingu (O6 GŘ ČD) organizační jednotky: odúčtovna přepravních tržeb (OPT) centrum interních služeb (CIS) d) úsek výkonného ředitele pro provoz a techniku, (ÚVŘPT) do kterého se začleňují: sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku (SVŘPT) oddělení řízení provozu osobní dopravy (O11 GŘ ČD) odbor kolejových vozidel (O12 GŘ ČD) výkonné jednotky: depa kolejových vozidel (DKV) depo historických vozidel (DHV) e) úsek výkonného ředitele pro strategii a obchod, (ÚVŘSO) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod (KVŘSO) odbor strategie a rozvojových projektů (O14 GŘ ČD) odbor regionální dopravy (O15 GŘ ČD) odbor dálkové a mezinárodní dopravy (O16 GŘ ČD) organizační jednotky: krajská centra osobní dopravy (KCOD) - 8 -

9 vlakový doprovod osobní dopravy (VDOD) f) úsek výkonného ředitele pro marketing a produkty, (ÚVŘMP) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty (KVŘMP) odbor produktů a cenotvorby (O28 GŘ ČD) odbor marketingu a komunikace (O29 GŘ ČD) g) úsek výkonného ředitele pro správu majetku, (ÚVŘSM) do které se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro správu majetku (KVŘSM) odbor správy nemovitostí (O31 GŘ ČD) odbor prodeje zbytného majetku (O32 GŘ ČD) organizační jednotky: regionální správy majetku (RSM). 3) Seznam organizačních složek ČD stanovuje příloha č. 1 tohoto organizačního řádu. 4) Seznam dceřiných společností ČD je veden v příloze č. 2 tohoto organizačního řádu. 5) Organizační struktura ČD je graficky zobrazena v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu. Článek 4 Působnost generálního ředitele ČD 1) Generální ředitel ČD řídí výkon běžných činností ČD. Přísluší mu zejména: a) vykonávat rozhodnutí orgánů ČD, včetně rozhodnutí vyplývajících z delegovaného výkonu obchodního vedení společnosti b) obstarávat běžné záležitosti ČD c) vykonávat působnost svěřenou mu jako vedoucímu zaměstnanci ČD PČD d) činit právní úkony jménem zaměstnavatele v pracovně právních vztazích vyjma těch, které jsou svěřeny výlučně statutárnímu orgánu e) po stránce přímé řídící působnosti řídit vedoucí útvarů GŘ ČD v ÚGŘ f) vykonávat funkci předsedy Bezpečnostní rady ČD a plnit úkoly vyplývající ze zařazení do Bezpečnostní rady ČD a ze Statutu a Jednacího řádu Bezpečnostní rady ČD g) v období po vzniku krizové situace nebo po vyhlášení krizových stavů ve státě aktivovat Situační centrum Krizového štábu ČD v souladu s působností Situačního centra Krizového štábu ČD. 2) Generální ředitel ČD je pověřen, v rozsahu vymezeném rozhodnutím PČD, výkonem obchodního vedení společnosti v oblasti řízení GŘ ČD. Článek 5 Působnost skupiny pro podporu holdingového řízení 1) Skupina pro podporu holdingového řízení je ustanovena z PČD jmenovaných holdingových manažerů. 2) Holdingoví manažeři : a) odpovídají za přípravu a tvorbu holdingové struktury Skupiny ČD v určené oblasti b) řídí jednotlivé projektové týmy c) odpovídají za soulad výstupů projektových týmů se stanovenými cíli konceptu a zájmy Skupiny ČD d) upozorňují na rizikové oblasti a navrhují další postup programu e) udělují pokyny jménem ČD v oblasti své působnosti. 1) Tajemníkovi generálního ředitele ČD přísluší: Článek 6 Působnost tajemníka generálního ředitele ČD - 9 -

10 a) provádět pro generálního ředitele ČD asistenční činnosti ve stanoveném rozsahu b) koordinovat činnosti vedoucích útvarů GŘ ČD v úseku generálního ředitele ČD c) koordinovat činnosti vedoucích útvarů O8 GŘ ČD, O20 GŘ ČD a O26 GŘ ČD d) řídit činnost KGŘ. Článek 7 Působnost výkonných ředitelů 1) Generální ředitel ČD řídí: a) výkonného ředitele pro personální záležitosti b) výkonného ředitele pro ekonomiku c) výkonného ředitele pro provoz a techniku d) výkonného ředitele pro strategii a obchod e) výkonného ředitele pro marketing a produkty f) výkonného ředitele pro správu majetku. 2) Výkonní ředitelé zastupují generálního ředitele ČD v případě jeho nepřítomnosti, případně zaneprázdněnosti, ve stanoveném rozsahu a v určeném pořadí. 3) Výkonní ředitelé: a) po stránce přímé řídící působnosti řídí vedoucí útvarů GŘ ČD a vedoucí OS ČD b) jednají a rozhodují ve věcech spadajících do působnosti řízených úseků, pokud si rozhodnutí nevyhradil generální ředitel ČD c) mají Podpisovým řádem společnosti České dráhy, a.s., vymezena podpisová oprávnění v příslušných oblastech a v určeném rozsahu d) vykonávají funkci člena Bezpečnostní rady ČD a plní úkoly vyplývající ze zařazení do Bezpečnostní rady ČD a ze Statutu a Jednacího řádu Bezpečnostní rady ČD e) v období po vzniku krizové situace nebo po vyhlášení krizových stavů ve státě se podle rozhodnutí generálního ředitele ČD podílejí na plnění úkolů Krizového štábu ČD v Situačním centru Krizového štábu ČD v souladu s působností Situačního centra Krizového štábu ČD f) na základě návrhů ředitele O30 GŘ ČD zabezpečují splnění rozhodnutí SPD o zastavení provozu v podřízených OS ČD podle 37 zákona, o požární ochraně g) zajišťují ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, sledování a evidenci veřejných zakázek h) schvalují organizační řády OS ČD ve své působnosti i) na základě rozhodnutí PČD vykonávají funkci člena Výboru pro řízení rizik ČD a plní úkoly vyplývající z Politiky řízení rizik ČD a Statutu Výboru pro řízení rizik ČD. 4) Výkonný ředitel pro personální záležitosti: a) řídí činnosti v oblasti personalistiky, mzdového účetnictví, systémů managementu ISO, systému managementu BOZP a železničního zdravotnictví. 5) Výkonný ředitel pro ekonomiku: a) řídí činnosti v oblasti řízení ekonomických agend zejména financování, ekonomiky, účetnictví a daní a investičního procesu b) zajišťuje ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, metodiku, organizaci, sledování a evidenci veřejných zakázek (nadlimitních, podlimitních i malého rozsahu) za GŘ ČD a OS ČD. 6) Výkonný ředitel pro provoz a techniku: a) řídí činnosti v oblasti kolejových vozidel, životního prostředí a bezpečnosti železniční dopravy b) schvaluje zaměstnance odpovědné za agendu spojenou s jednotlivými podsystémy Směrnice EU o železniční interoperabilitě c) odpovídá za zastoupení jím řízených útvarů GŘ ČD a OS ČD v evropských železničních organizacích. 7) Výkonný ředitel pro strategii a obchod: a) řídí činnosti v oblasti strategie a obchodu

11 b) přímo řídí v KVŘSO vedoucího oddělní prodeje a vedoucího oddělení centrálního zákaznického servisu c) určuje příslušného ředitele KCOD, který koordinuje činnosti ředitelů KCOD d) odpovídá za zastoupení jím řízených útvarů GŘ ČD a OS ČD v evropských železničních organizacích. 8) Výkonný ředitel pro marketing a produkty: a) je pověřen, v rozsahu vymezeném rozhodnutím PČD, výkonem obchodního vedení společnosti v oblasti řízení strategie, obchodu, marketingu a produktů b) přímo řídí v KVŘMP vedoucího oddělní tiskového a vedoucího oddělení administrativní podpory a knihovny c) odborně řídí vedoucího oddělení controllingu osobní dopravy O6 GŘ ČD. 9) Výkonný ředitel pro správu majetku: a) je pověřen, v rozsahu vymezeném rozhodnutím PČD, výkonem obchodního vedení společnosti v oblasti správy majetku b) odpovídá za zajištění správy, rozvoje a modernizace spravovaných nemovitostí, a to zásadně účelným a hospodárným vynakládáním finančních prostředků c) odpovídá za koncepci údržby spravovaných staveb a zařízení včetně uplatňování priorit na základě komunikace a spolupráce d) odpovídá za oblast metodiky přípravných dokumentací, projektových dokumentací a spolupráci na výběrových řízeních při realizaci plánu investic, oprav a údržby e) řídí činnosti majetkového podnikání f) řídí a koordinuje zájmy ČD v oblasti železniční infrastruktury, jak z hlediska povinností vůči vlastnímu majetku, tak z hlediska uplatňování koncepčních a strategických zájmů ČD, zvláště pak v rámci odborné komunikace se SŽDC. Článek 8 Působnost vedoucích útvarů GŘ ČD 1) Vedoucí útvarů GŘ ČD v oblasti své působnosti: a) řídí, organizují a kontrolují zajišťování úkolů vyplývajících z poslání a působnosti útvaru GŘ ČD b) rozhodují o řešení otázek patřících do poslání a působnosti útvaru GŘ ČD, pokud si rozhodnutí nevyhradil nadřízený zaměstnanec c) navzájem spolupracují a koordinují činnosti útvaru GŘ ČD tak, aby byla zaručena jednotnost řízení a rozhodování GŘ ČD d) vykonávají funkci vlastníků rizik a zajišťují plnění povinností v oblasti řízení rizik vyplývající z Politiky řízení rizik ČD. Článek 9 Působnost manažerů útvarů GŘ ČD 1) Manažeři útvarů GŘ ČD zastupují vedoucí útvarů GŘ ČD ve stanoveném rozsahu a v určeném pořadí. Článek 10 Působnost vedoucích oddělení 1) Povinnosti, pravomoc a odpovědnost vedoucích oddělení jsou odvozeny z povinností, pravomocí a odpovědností příslušných vedoucích útvarů GŘ ČD. Článek 11 Působnost bezpečnostního ředitele ČD

12 1) Funkce bezpečnostního ředitele ČD se zřizuje a obsazuje v souladu s 71 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 2) Bezpečnostního ředitele ČD jmenuje a odvolává PČD. 3) Bezpečnostní ředitel ČD je podřízen odpovědné osobě. 4) Bezpečnostní ředitel ČD plní povinnosti v rozsahu písemného pověření odpovědnou osobou. 5) V podmínkách ČD vykonává funkci Bezpečnostního ředitele ČD ředitel O30 GŘ ČD. Článek 12 Vzájemné zastupování zaměstnanců 1) Pro sjednocení postupu a usnadnění plynulosti práce v případě nepřítomnosti, případně zaneprázdněnosti, zaměstnanců GŘ ČD platí následující pravidla zastupování: a) vedoucí zaměstnanci jsou povinni vymezit vzájemné zastupování přímo podřízených zaměstnanců a jeho rozsah b) vedoucího zaměstnance zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění v plném rozsahu jeho působnosti stálý zástupce; pokud není ustanoven, tak pověřený zaměstnanec c) zaměstnance zastupuje v naléhavých případech jiný určený zaměstnanec d) při dlouhodobém (zpravidla delším než 4 týdny) zastupování zaměstnance v plném rozsahu práv a povinností se provádí předávání a přejímání funkce; v ostatních případech zastupování určí formu, rozsah a obsah předávky pracovní činnosti (podle konkrétních podmínek a závažnosti) nadřízený vedoucí zaměstnanec e) zastupovaný vedoucí zaměstnanec si může důležité otázky vyhradit k pozdějšímu vlastnímu rozhodnutí; zástupce si může vyhradit některé otázky k odsunutí (pokud to povaha věci připouští) do návratu zastupovaného

13 Část II Organizační uspořádání Základní poslání, působnost a organizační členění útvarů GŘ ČD Článek 13 Všeobecné povinnosti všech útvarů GŘ ČD 1) Všeobecnými povinnostmi útvarů GŘ ČD v rámci své působnosti je: a) vykonávat činnosti, které svou povahou odpovídají nebo jsou příbuzné poslání útvaru, není-li dána příslušnost jinému útvaru GŘ ČD nebo OS ČD b) garantovat tvorbu, aktualizaci a aplikaci řídících aktů ČD c) realizovat předpisovou činnost v úzké spolupráci s O19 GŘ ČD a KGŘ v souladu s příslušnými předpisy ČD, a to Řádem pro tvorbu, správu a uveřejňování základních předpisů Českých drah, a.s., a Předpisem pro tvorbu, správu a uveřejňování technickonormativních předpisů Českých drah, a.s. d) uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií e) projednávat návrhy svých opatření s útvary, jichž se projednávaná problematika týká a poskytovat si navzájem potřebné materiály a údaje tak, aby byla dodržena jednotnost řízení GŘ ČD f) podílet se na budování dobrého image ČD, dbát na dobré jméno ČD především při kontaktu s veřejností a médii g) garantovat v určených okruzích činnosti na úseku komunikace ČD prostřednictvím Intranetu a Internetu h) garantovat soulad IS s řídícími dokumenty ČD, platnou technologií a potřebami uživatelského útvaru GŘ ČD i) zabezpečovat poradenskou a konzultační činnost pro potřeby ČD j) zajišťovat řádnou péči o svěřený majetek a podílet se na jeho evidenci k) zajišťovat kontrolní činnost; v případě zjištěných nedostatků okamžitě přijímat odpovídající opatření k nápravě a následně zajišťovat jejich realizaci; v případě neplnění přijatých opatření k nápravě vyvozovat závěry vůči odpovědným zaměstnancům l) koordinovat zadávací řízení na veřejné zakázky (nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu) s O8 GŘ ČD a realizovat je ve spolupráci s O8 GŘ ČD, vždy v souladu s platnou metodikou, směrnicemi a pokyny s výjimkou investic do ŽKV (tj. nákup nových a modernizace). Článek 14 Kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ) 1) Základním posláním kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky a předpoklady pro výkon funkce generálního ředitele ČD, připravovat a zabezpečovat akce a úkoly vyplývající z působnosti a postavení generálního ředitele ČD k mezinárodním a národním orgánům a organizacím řídit a zajišťovat spisovou a archivní službu a vymezené správní činnosti. 2) V působnosti kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky pro výkon funkce generálního ředitele ČD připravovat, organizovat a zabezpečovat úkoly vyplývající z působnosti a postavení generálního ředitele ČD organizovat jednání generálního ředitele ČD a porady vedení ČD koordinovat přípravu materiálů projednávaných v řídícím výboru, dozorčí radě, výboru pro audit, PČD a na poradě vedení ČD zpracovávat odborná stanoviska k materiálům pro generálního ředitele ČD zpracovávat záznamy ze zasedání řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit, PČD a z porad vedení ČD kontrolovat plnění úkolů z řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit, PČD a úkolů uložených generálním ředitelem ČD

14 zabezpečovat evidenci došlých a odeslaných dokumentů generálního ředitele ČD a kontrolovat jejich vyřizování připravovat dle pokynů generálního ředitele ČD materiály pro zasedání řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit, PČD a vedení ČD navrhovat plán a rozpočet činností KGŘ vést evidenci opatření generálního ředitele ČD plnit funkci řídícího útvaru technicko-normativních předpisů ve smyslu Předpisu pro tvorbu, správu a uveřejňování technicko-normativních předpisů Českých drah, a.s. zajišťovat metodiku a po odborné stránce řídit spisovou a archivní službu ČD zajišťovat metodiku a po odborné stránce řídit provoz datové schránky ČD provádět instruktáže v oblasti spisové služby ČD zajišťovat činnosti podatelny, výpravny, rozmnožovny pro GŘ ČD zajišťovat vyhotovování vizitek pro zaměstnance GŘ ČD zajišťovat archivní činnosti a skartační řízení pro GŘ ČD zajišťovat činnosti ústředního technického archivu podílet se na určování rozsahu a termínů dodávek technické dokumentace ŽKV a jejich dílů pro potřebu údržby a oprav a podílet se na zapracování těchto požadavků do kupních smluv a technických podmínek dodávek zajišťovat technickou informovanost odborných útvarů a OS ČD a ostatních oprávněných subjektů v oblasti konstrukce ŽKV zajišťovat průběžnou aktualizaci a digitalizaci technické dokumentace ŽKV a jejich částí, souvisejících dokumentů, včetně přehledů o změnách této dokumentace zajišťovat správu, provoz a údržbu budov GŘ ČD zajišťovat ostrahu budov GŘ ČD zajišťovat úklid budov GŘ ČD řešit dislokaci ČD v budově MD a budovách GŘ ČD zajišťovat metodickou a provozně-ekonomickou agendu silničních vozidel a místně příslušnou kontrolní činnost v této oblasti zajišťovat autoprovoz zajišťovat pro GŘ ČD činnosti spojené s pořizováním razítek, jejich evidencí a likvidací zajišťovat kancelářské potřeby zajišťovat vybavení určených kanceláří GŘ ČD nábytkem, technikou (kromě výpočetní techniky) a ostatním kancelářským vybavením odborně řídit CIS v rozsahu své působnosti. 3) Kancelář zároveň plní funkci sekretariátu řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit a PČD. 4) Kancelář se člení na: 1. oddělení sekretariátu generálního ředitele ČD 2. oddělení administrativního servisu kanceláře generálního ředitele ČD 3. oddělení správní. Článek 15 Kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ) 1) Základním posláním kanceláře je vytvářet podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele, organizovat a zabezpečovat úkoly vyplývající z jeho působnosti a postavení ve vztahu k OS ČD, ke státním a dalším orgánům a organizacím; usměrňovat činnosti úseku tak, aby byla dodržována a respektována zákonnost a dohled nad dodržováním obecně závazných předpisů a řídících aktů ČD v rámci řízeného úseku. 2) V působnosti kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele organizovat a zabezpečovat přípravu materiálů a odborných stanovisek k materiálům pro výkonného ředitele organizovat jednání výkonného ředitele, připravovat záznamy z jeho gremiálních porad a dalších jednání

15 řídit a koordinovat strategické projekty v působnosti úseku vést evidenci a kontrolovat plnění úkolů uložených úseku a úkolů uložených výkonnému řediteli zabezpečovat analytické činnosti v oblasti PaM za ČD v oblasti mzdového účetnictví: = zajišťovat aplikaci zákonných norem v oblasti mzdového účetnictví do podmínek ČD = řídit a organizovat měsíční a roční zpracování mzdového účetnictví v ČD = poskytovat metodickou pomoc, provádět kontroly a organizovat porady a instruktáže pro zaměstnance ČD zajišťující mzdové účetnictví = zajišťovat funkčnost a údržbu modulu mzdového účetnictví (HR SAP-PY) = vydávat prováděcí opatření k organizačním změnám v ČD za oblast mzdového účetnictví = poskytovat podporu a poradenství koncovým uživatelům při řešení problémů vzniklých při práci v systému HR SAP PY = přezkušovat uživatele HR SAP-PY před přidělením oprávnění ke vstupu do systému a rozhodovat o přidělení rozsahu oprávnění jednotlivým uživatelům = zajišťovat výstupy z HR SAP pro externí subjekty = provádět zpracování a výplatu stipendií a odškodnění nehodových událostí v HR SAP- PY = vykonávat gesci předpisů a číselníků SR 71, SR 73, ČD SR 76 (Sei), ČD 77 (Sei) a ČD Sei 600/4 = vykonávat gesci číselníků HR SAP-PY = zajišťovat potvrzení o bezdlužnosti ČD v oblasti sociálního a zdravotního pojištění = vést evidenci pracovních úrazů za ČD zajišťovat za ČD řízení, metodiku a koordinaci projektů implementace a udržování systémů managementu ISO. 3) Do kanceláře jsou začleněny činnosti manažera systému ISO, který je výkonným zástupcem představitele vedení pro systémy managementu ISO. 4) Kancelář se nečlení. Článek 16 Kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE) 1) Základním posláním kanceláře je vytvářet podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele, organizovat a zabezpečovat úkoly vyplývající z jeho působnosti a postavení ve vztahu k OS ČD, ke státním a dalším orgánům a organizacím; usměrňovat činnosti úseku tak, aby byla dodržována a respektována zákonnost a dohled nad dodržováním obecně závazných předpisů a řídících aktů ČD v rámci řízeného úseku. 2) V působnosti kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele organizovat a zabezpečovat přípravu materiálů a odborných stanovisek k materiálům pro výkonného ředitele organizovat jednání výkonného ředitele, připravovat záznamy z jeho gremiálních porad a dalších jednání řídit a koordinovat strategické projekty v působnosti úseku vést evidenci a kontrolovat plnění úkolů uložených úseku a úkolů uložených výkonnému řediteli vést evidenci došlých a odesílaných dokumentů a zabezpečovat jejich vyřizování zajišťovat činnosti nezbytné pro řízení OPT a CIS. 3) Kancelář se nečlení

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec

O R G A N I Z A Č N Í. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Legislativní rámec O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Luby Čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád upravuje organizaci Městského úřadu Luby. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu práce mezi jednotlivými odbory,

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Město Nové Hrady ORGANIZAČNÍ ŘÁD Rada města Nové Hrady vydává v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. o) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), Organizační

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ Příloha č. 1 usnesení RMO Plzeň 2 Slovany č. 46/2014 ze dne 12. 03. 2014 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚŘADU MĚSTSKÉHO OBVODU PLZEŇ 2-SLOVANY ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉHO OBVODU STAROSTA, MÍSTOSTAROSTOVÉ VÝBORY RADA

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 542/2014/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad.

Obec Stachy. Orgány obce jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta, případně místostarosta a obecní úřad. Obec Stachy O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D ČLÁNEK 1 - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Stachy vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon).

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě

Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě MĚSTO LANŽHOT Organizační řád Městského úřadu v Lanžhotě V souladu s ustanovením 102, odst. 2, písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje rada města tento organizační

Více

Odbor kancelář tajemníka

Odbor kancelář tajemníka Odbor kancelář tajemníka vedoucí odboru zastupuje tajemníka v oblasti řízení úřadu, ve spolupráci s tajemníkem zabezpečuje komplexní agendu v oblastech pracovních vztahů zaměstnanců města, personalistiky,

Více

Organizační řád KDU-ČSL

Organizační řád KDU-ČSL Organizační řád KDU-ČSL 1. Základní ustanovení 1. Organizační řád se vydává dle Stanov KDU-ČSL 1. 2. Organizační řád schvaluje Celostátní konference KDU- ČSL 2. 3. Organizační řád se řídí platnými Stanovami

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje:

Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: Městský úřad Holýšov O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Rada města Holýšova v souladu s 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, schvaluje: ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. vnitřní předpis č.:o1/06. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠLAPANOV, příspěvková organizace. Spisový znak: A 10. vnitřní předpis č.:o1/06 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Spisový znak: A 10 Obsah: I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecná ustanovení Základní údaje o škole Předmět činnosti školy II. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŠKOLY Útvary školy a

Více

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim

Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007. Statut. Krizového štábu určené obce města Chrudim Nařízení starosty města Chrudim č. 3/2007 V souladu s ustanovením 28 odst. 1 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením 12, 13 a 14 nařízení

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 č. j.: 497/2016/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury

S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Příloha usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2016 č. 1034 S T A T U T Státního fondu dopravní infrastruktury Článek 1 Úvodní ustanovení Postavení Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen Fond"),

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VÚPSV, v.v.i. VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ veřejná výzkumná instituce Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2, tel. 224 922 381, 224 972 650, fax 224 972 873 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, veřejná výzkumná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V Ě Z N I C E A ÚSTAVU PRO VÝKON ZABEZPEČOVACÍ DETENCE O P A V A Vrchní rada ředitel Věznice a ÚVZD Opava plk. Mgr. Ivo TUROK V Opavě dne 1.3.2010 Č.j. VS 32/03/2010-32/000

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace

1. Působnost směrnice. 2. Postavení organizace 1. Působnost směrnice Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD ČLÁNEK 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Organizační řád obce Řehlovice vychází ze zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále je zákon). Upravuje zásady

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Kapitola 12. ODBOR PODPORY ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Odbor podpory řízení příspěvkových organizací se člení na: oddělení podpory a centrálního nákupu oddělení ekonomického řízení a financování PO

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy

Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD č.j. 1/2012 Spisový / skartační znak 1 /2012 A.1. A5 Vypracovala: Schválila: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 27.8.2012

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu

Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu Sekce náměstka ministryně pro řízení úřadu 300. sekretariát náměstka ministryně 301. oddělení pro řízení oběhu dokumentů 31. odbor personální 32. odbor bezpečnostní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Velké Opatovice Článek 1 Organizační řád vydává Rada města k zabezpečení organizace činnosti úřadu. Upravuje činnost a řízení Městského úřadu Velké Opatovice,

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 1 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY Čl. I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je základní vnitřní normou Národní knihovny České republiky (dále jen NK ) a upravuje její vnitřní organizaci tím, že: a) upravuje

Více

Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

Organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace Organizačně-řídící předpis Úroveň přístupu: A R1 Organizační řád Účinnost od 1. září 2016 Schváleno generálním ředitelem Ing Pavel Surý, v. r. č. j. S 35743/2016 - SŽDC O10 V Praze dne 31. 8. 2016 SŽDC

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Řízení bezpečnosti. Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti. Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Místo a úloha veřejné správy v řízení bezpečnosti Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č. j.: 29/2016 Jar Spisový znak,

Více

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY

NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ KNIHOVNA ČESKÉ REPUBLIKY ORGANIZAČNÍ ŘÁD Čl. I Úvodní ustanovení 1. Organizační řád je základní vnitřní normou Národní knihovny České republiky (dále jen NK ČR ) a upravuje její vnitřní organizaci

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

Organizační řád Obce Novosedly

Organizační řád Obce Novosedly Organizační řád Obce Novosedly Část 1. Úvodní ustanovení Organizační řád obce Novosedly upravuje zásady činnosti a řízení obce Novosedly a Obecního úřadu Novosedly. Je vnitřním organizačně právním předpisem,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves

Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves Tento kontrolní řád obce Hradec - Nová Ves byl vypracován a schválen v souladu se zákony č. 128/2000 Sb., 320/2001 Sb., a 416/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby

Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby Tematické okruhy z předmětu Ekonomika a účetnictví obor Finanční služby 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. Základní ekonomické pojmy potřeby, výroba, hospodářství, trh, nabídka, poptávka, tržní rovnováha b. Zúčtování

Více

Vrchní státní zastupitelství v Praze

Vrchní státní zastupitelství v Praze Vrchní státní zastupitelství v Praze LEGISLATIVNÍ MANTINELY HOSPODAŘENÍ JUDr. LENKA BRADÁČOVÁ, Ph.D. VŠE, 11. KVĚTNA 2016 Obsah Základní právní rámec Zákon o státním rozpočtu a příslušná rozpočtová kapitola

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006

Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Český telekomunikační úřad Čj. 3 049/2007-607 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2006 Praha dne: 20. 2. 2007 Zpracovala: Ing. Anna Kadeřábková vedoucí

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI

Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Rada městského obvodu Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Vnitřní předpis č. 10 Organizační řád Úřadu MO Pardubice VI Čl. 1

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 9,

SLUŽEBNÍ PŘEDPIS č. 9, Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne: 9. prosince 06 Č. j.: ČÚZK-78/06- SLUŽEBNÍ PŘEDPIS 9, kterým se stanovují podrobnosti systemizace služebních a pracovních míst na Českém úřadu zeměměřickém

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Odbor městské informatiky

Odbor městské informatiky Odbor městské informatiky 1 - vytváří, ve spolupráci s Komisí informatiky RMB, koncepci Informačního systému města Brna (dále jen "ISMB") v souladu se standardy VIS 2 - zajišťuje a koordinuje rozvoj informatiky

Více

Úplné znění Organizačního řádu Nejvyššího správního soudu, jak vyplývá ze změn provedených směrnicí č. 6/2004, č. 7/2004 a č.

Úplné znění Organizačního řádu Nejvyššího správního soudu, jak vyplývá ze změn provedených směrnicí č. 6/2004, č. 7/2004 a č. Úplné znění Organizačního řádu Nejvyššího správního soudu, jak vyplývá ze změn provedených směrnicí č. 6/2004, č. 7/2004 a č. 4/2005 Organizační řád Nejvyššího správního soudu Část první Základní ustanovení

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Velemín, příspěvková organizace se sídlem Velemín 170,411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 Mgr. Ladislava Malíková, ředitelka školy

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach Organizační řád Domova pod hradem Žampach stanoví zásady činnosti a řízení domova, vzájemné vztahy jednotlivých úseků, organizační strukturu domova,

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více