Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s."

Transkript

1 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Č.j /2012-O9 Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s. (ve znění 5. změny) Účinnost od V Praze dne Ing. Pavel Švagr, CSc. v. r. náměstek generálního ředitele ČD pro personální záležitosti

2 OBSAH OBSAH... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 4 Část I Vnitřní řízení (obecná část)... 7 Článek 1 Základní ustanovení... 7 Článek 2 Organizační členění GŘ ČD... 7 Článek 3 Organizační struktura ČD... 8 Článek 4 Působnost generálního ředitele ČD... 9 Článek 5 Působnost skupiny pro podporu holdingového řízení... 9 Článek 6 Působnost tajemníka generálního ředitele ČD... 9 Článek 7 Působnost výkonných ředitelů...10 Článek 8 Působnost vedoucích útvarů GŘ ČD...11 Článek 9 Působnost manažerů útvarů GŘ ČD...11 Článek 10 Působnost vedoucích oddělení...11 Článek 11 Působnost bezpečnostního ředitele ČD...11 Článek 12 Vzájemné zastupování zaměstnanců...12 Část II Organizační uspořádání...13 Článek 13 Všeobecné povinnosti všech útvarů GŘ ČD...13 Článek 14 Kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ)...13 Článek 15 Kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ)...14 Článek 16 Kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE)...15 Článek 17 Sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku (SVŘPT)...16 Článek 18 Kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod (KVŘSO)...16 Článek 19 Kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty (KVŘMP)...17 Článek 20 Kancelář výkonného ředitele pro správu majetku (KVŘSM)...18 Článek 21 Kancelář korporátního manažera rizik (KKMR)...18 Článek 22 Odbor účetnictví a daní (O1 GŘ ČD)...19 Článek 23 Odbor finanční (O2 GŘ ČD)...21 Článek 24 Odbor investic (O3 GŘ ČD)...22 Článek 25 Odbor zahraniční (O5 GŘ ČD)...23 Článek 26 Odbor strategického controllingu (O6 GŘ ČD)...24 Článek 27 Odbor centrálního nákupu a logistiky (O8 GŘ ČD)...26 Článek 28 Odbor odměňování a benefitů (O9 GŘ ČD)...27 Článek 29 Odbor personální (O10 GŘ ČD)...29 Článek 30 Oddělení řízení provozu osobní dopravy (O11 GŘ ČD)...30 Článek 31 Odbor kolejových vozidel (O12 GŘ ČD)...30 Článek 32 Odbor strategie a rozvojových projektů (O14 GŘ ČD)...33 Článek 33 Odbor regionální dopravy (O15 GŘ ČD)...34 Článek 34 Odbor dálkové a mezinárodní dopravy (O16 GŘ ČD)...35 Článek 35 Odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD)...36 Článek 36 Odbor compliance (O19 GŘ ČD)...37 Článek 37 Odbor optimalizace procesů údržby (O20 GŘ ČD)...38 Článek 38 Odbor kontroly kvality osobní dopravy (O21 GŘ ČD)...39 Článek 39 Odbor informatiky (O22 GŘ ČD)...39 Článek 40 Odbor správy majetkových účastí (O23 GŘ ČD)...40 Článek 41 Odbor právní (O25 GŘ ČD)...41 Článek 42 Projektová kancelář (O26 GŘ ČD)...43 Článek 43 Odbor produktů a cenotvorby (O28 GŘ ČD)...44 Článek 44 Odbor marketingu a komunikace (O29 GŘ ČD)...46 Článek 45 Odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD)...48 Článek 46 Odbor správy nemovitostí (O31 GŘ ČD)...50 Článek 47 Odbor prodeje zbytného majetku (O32 GŘ ČD)...52 Článek 48 Závěrečná ustanovení...53 Článek 49 Související obecně právní a interní předpisy...53 SEZNAM ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ČD...54 SEZNAM DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ČD

3 Záznam o zapracovaných změnách: Změna č.: Vydaná pod č. j.: Ze dne: S účinností od: Opravil: Poznámka: /2012-O Doležal /2012-O Doležal /2012-O Doležal /2013-O Doležal /2013-O Doležal - 3 -

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK Značka zkratka Název AČR Armáda České republiky BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CER Společenství evropských železnic CIS Centrum interních služeb CPS Centrum personálních služeb CRM Řízení vztahů se zákazníky CÚ Celní úřad ČD České dráhy, a.s. ČD Sei 600/4 Předpis o účetnictví ÚČTOVÁNÍ MEZD ČD 77 (Sei) Služební rukověť Číselník dodavatelů a odběratelů Českých drah ČD Hf 3 Předpis pro pokladní službu v osobní přepravě ČD KC 1 Předpis pro osobní přepravu. Přeprava cestujících a související činnosti v železničních stanicích a ve vlacích ČD M 14 Předpis pro poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům Českých drah ČD M 36 Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům Českých drah, a.s. ČD O 2 Předpis stanovuje jednotné zásady pro vydávání služebních průkazů zaměstnanců Českých drah, státní organizace, povolování vstupu ostatních osob, fotografování, filmování v prostorech veřejnosti nepřístupných ČD Ok 2 Výcvikový a zkušební řád Českých drah, a.s. ČD Ok 3 Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah ČD SR 76 (Sei) Identifikační čísla plátců zdravotního pojištění ČNR Česká národní rada ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DHV Depo historických vozidel DKV Depo kolejových vozidel DLM Dlouhodobý majetek DÚ Drážní úřad DVI Dopravní vzdělávací institut, a.s. ERRI Evropský železniční výzkumný ústav ETCS Evropský vlakový řídící systém EU Evropská unie EWP Evropský plán přístavby vozů FI Finanční účetnictví FIP Sdružení pro mezinárodní jízdní výhody zaměstnanců železnic FTE Mezinárodní organizace pro koordinaci jízdních řádů v osobní a nákladní dopravě FÚ Finanční úřad GŘ ČD Generální ředitelství Českých drah, a.s. GFŘ Generální finanční ředitelství GSM-R Systém mobilních telefonů GSM pro železnici HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy HV Hnací vozidlo HW Hardware ICT Informační a komunikační technologie IDS Integrovaný dopravní systém IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví INTRASTAT Systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými zeměmi EU IS Informační systém ISO Mezinárodní společnost pro standardizaci - 4 -

5 Značka zkratka IT JŘ KANGO KASO KCOD KGŘ KKMR KVŘE KVŘMP KVŘPT KVŘPZ KVŘSM KVŘSO MD MF MO MTZ MU MZD MZe MŽP O1 GŘ ČD O2 GŘ ČD O3 GŘ ČD O5 GŘ ČD O6 GŘ ČD O8 GŘ ČD O9 GŘ ČD O10 GŘ ČD O11 GŘ ČD O12 GŘ ČD O14 GŘ ČD O15 GŘ ČD O16 GŘ ČD O17 GŘ ČD O19 GŘ ČD O20 GŘ ČD O21 GŘ ČD O22 GŘ ČD O23 GŘ ČD O25 GŘ ČD O26 GŘ ČD O28 GŘ ČD O29 GŘ ČD O30 GŘ ČD O31 GŘ ČD O32 GŘ ČD ODO OPT OS OZO PČD OSŽD Název Informační technologie Jízdní řád Komplexní aplikace pro návrh grafikonu online Komplexní aplikace pro sestavu oběhů Krajské centrum osobní dopravy Kancelář generálního ředitele ČD Kancelář korporátního manažera rizik Kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku Kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty Kancelář výkonného ředitele pro provoz a techniku Kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti Kancelář výkonného ředitele pro správu majetku Kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo obrany Materiálně technické zásobování Mimořádná událost Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Odbor účetnictví a daní Odbor finanční Odbor investic Odbor zahraniční Odbor strategického controllingu Odbor centrálního nákupu a logistiky Odbor odměňování a benefitů Odbor personální Oddělení řízení provozu osobní dopravy Odbor kolejových vozidel Odbor strategie a rozvojových projektů Odbor regionální dopravy Odbor dálkové a mezinárodní dopravy Odbor interního auditu a kontroly Odbor compliance Odbor optimalizace procesů údržby Odbor kontroly kvality osobní dopravy Odbor informatiky Odbor správy majetkových účastí Odbor právní Projektová kancelář Odbor produktů a cenotvorby Odbor marketingu a komunikace Odbor bezpečnosti Odbor správy nemovitostí Odbor prodeje zbytného majetku Ostatní dopravní obslužnost Odúčtovna přepravních tržeb Organizační složka Odborně způsobilá osoba Představenstvo ČD Organizace pro spolupráci železnic - 5 -

6 Značka zkratka RIC ROP RSM SAP R/3 SD SFDI SFÚ SPD SR 71 SR 73 SVŘPT SW ÚGŘ UIC ÚTKD ÚTR ÚVŘE ÚVŘMP ÚVŘPT ÚVŘPZ ÚVŘSM ÚVŘSO UTZ VDOD VŘE VŘMP VŘPT VŘPZ VŘSM VŘSO VSP WMPS ZC ZDD ZDO ŽKV žst. ZVŘ ŽZ Název Úmluva o vzájemném používání osobních vozů v mezinárodní přepravě Regionální operační programy Regionální správa majetku Produkty systémové aplikace ve zpracování dat Svaz dopravy Státní fond dopravní infrastruktury Specializovaný finanční úřad Státní požární dozor ČÍSELNÍK PRACOVNÍCH ÚSEKŮ KLASIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku Software Úsek generálního ředitele ČD Mezinárodní železniční unie Ústřední technická knihovna dopravy Úkoly technického rozvoje Úsek výkonného ředitele pro ekonomiku Úsek výkonného ředitele pro marketing a produkty Úsek výkonného ředitele pro provoz a techniku Úsek výkonného ředitele pro personální záležitosti Úsek výkonného ředitele pro správu majetku Úsek výkonného ředitele pro strategii a obchod Určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách Vlakový doprovod osobní dopravy Výkonný ředitel pro ekonomiku Výkonný ředitel pro marketing a produkty Výkonný ředitel pro provoz a techniku Výkonný ředitel pro personální záležitosti Výkonný ředitel pro správu majetku Výkonný ředitel pro strategii a obchod Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů Konference jízdních řádů OSŽD Zásobovací centrum Základní dopravní dokumentace Základní dopravní obslužnost Železniční kolejová vozidla Železniční stanice Závazek veřejné služby Železniční zdravotnictví

7 Část I Vnitřní řízení (obecná část) Článek 1 Základní ustanovení 1) Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s. navazuje na Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s., a vymezuje vnitřní řízení a organizační uspořádání GŘ ČD, pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců GŘ ČD a působnosti útvarů GŘ ČD. 2) GŘ ČD je vrcholovou řídící OS ČD, která zajišťuje realizaci rozhodnutí orgánů ČD a integritu řízení všech OS ČD. 3) Organizační řád GŘ ČD a jeho změny schvaluje generální ředitel ČD. 4) Sídlem GŘ ČD je Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ Článek 2 Organizační členění GŘ ČD 1) GŘ ČD se člení na následující útvary, jejichž počet a působnost vyplývá z racionální dělby práce a účelné integrace činností k zajištění poslání a působnosti GŘ ČD: kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ) kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ) kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE) sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku (SVŘPT) kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod (KVŘSO) kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty (KVŘMP) kancelář výkonného ředitele pro správu majetku (KVŘSM) kancelář korporátního manažera rizik (KKMR) odbor účetnictví a daní (O1 GŘ ČD) odbor finanční (O2 GŘ ČD) odbor investic (O3 GŘ ČD) odbor zahraniční (O5 GŘ ČD) odbor strategického controllingu (O6 GŘ ČD) odbor centrálního nákupu a logistiky (O8 GŘ ČD) odbor odměňování a benefitů (O9 GŘ ČD) odbor personální (O10 GŘ ČD) oddělení řízení provozu osobní dopravy (O11 GŘČD) odbor kolejových vozidel (O12 GŘ ČD) odbor strategie a rozvojových projektů (O14 GŘ ČD) odbor regionální dopravy (O15 GŘ ČD) odbor dálkové a mezinárodní dopravy (O16 GŘ ČD) odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD) odbor compliance (O19 GŘ ČD) odbor optimalizace procesů údržby (O20 GŘ ČD) odbor kontroly kvality osobní dopravy (O21 GŘ ČD) odbor informatiky (O22 GŘ ČD) odbor správy majetkových účastí (O23 GŘ ČD) odbor právní (O25 GŘ ČD) projektovou kancelář (O26 GŘ ČD) odbor produktů a cenotvorby (O28 GŘ ČD) odbor marketingu a komunikace (O29 GŘ ČD) odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD) odbor správy nemovitostí (O31 GŘ ČD) odbor prodeje zbytného majetku (O32 GŘ ČD)

8 Článek 3 Organizační struktura ČD 1) Do řídící působnosti PČD se začleňují: odbor centrálního nákupu a logistiky (O8 GŘ ČD) organizační jednotka: zásobovací centrum (ZC) odbor optimalizace procesů údržby (O20 GŘ ČD) projektová kancelář (O26 GŘ ČD). 2) Zřizují se úseky v řídící působnosti generálního ředitele ČD a výkonných ředitelů: a) úsek generálního ředitele ČD, (ÚGŘ) do kterého se začleňují: kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ) odbor zahraniční (O5 GŘ ČD) odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD) odbor compliance (O19 GŘ ČD) odbor kontroly kvality osobní dopravy (O21 GŘ ČD) odbor informatiky (O22 GŘ ČD) odbor správy majetkových účastí (O23 GŘ ČD) odbor právní (O25 GŘ ČD) odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD) kancelář korporátního manažera rizik (KKMR) b) úsek výkonného ředitele pro personální záležitosti, (ÚVŘPZ) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ) odbor odměňování a benefitů (O9 GŘ ČD) odbor personální (O10 GŘ ČD) organizační jednotky: železniční zdravotnictví (ŽZ) centrum personálních služeb (CPS) c) úsek výkonného ředitele pro ekonomiku, (ÚVŘE) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE) odbor účetnictví a daní (O1 GŘ ČD) odbor finanční (O2 GŘ ČD) obor investic (O3 GŘ ČD) odbor strategického controllingu (O6 GŘ ČD) organizační jednotky: odúčtovna přepravních tržeb (OPT) centrum interních služeb (CIS) d) úsek výkonného ředitele pro provoz a techniku, (ÚVŘPT) do kterého se začleňují: sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku (SVŘPT) oddělení řízení provozu osobní dopravy (O11 GŘ ČD) odbor kolejových vozidel (O12 GŘ ČD) výkonné jednotky: depa kolejových vozidel (DKV) depo historických vozidel (DHV) e) úsek výkonného ředitele pro strategii a obchod, (ÚVŘSO) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod (KVŘSO) odbor strategie a rozvojových projektů (O14 GŘ ČD) odbor regionální dopravy (O15 GŘ ČD) odbor dálkové a mezinárodní dopravy (O16 GŘ ČD) organizační jednotky: krajská centra osobní dopravy (KCOD) - 8 -

9 vlakový doprovod osobní dopravy (VDOD) f) úsek výkonného ředitele pro marketing a produkty, (ÚVŘMP) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty (KVŘMP) odbor produktů a cenotvorby (O28 GŘ ČD) odbor marketingu a komunikace (O29 GŘ ČD) g) úsek výkonného ředitele pro správu majetku, (ÚVŘSM) do které se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro správu majetku (KVŘSM) odbor správy nemovitostí (O31 GŘ ČD) odbor prodeje zbytného majetku (O32 GŘ ČD) organizační jednotky: regionální správy majetku (RSM). 3) Seznam organizačních složek ČD stanovuje příloha č. 1 tohoto organizačního řádu. 4) Seznam dceřiných společností ČD je veden v příloze č. 2 tohoto organizačního řádu. 5) Organizační struktura ČD je graficky zobrazena v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu. Článek 4 Působnost generálního ředitele ČD 1) Generální ředitel ČD řídí výkon běžných činností ČD. Přísluší mu zejména: a) vykonávat rozhodnutí orgánů ČD, včetně rozhodnutí vyplývajících z delegovaného výkonu obchodního vedení společnosti b) obstarávat běžné záležitosti ČD c) vykonávat působnost svěřenou mu jako vedoucímu zaměstnanci ČD PČD d) činit právní úkony jménem zaměstnavatele v pracovně právních vztazích vyjma těch, které jsou svěřeny výlučně statutárnímu orgánu e) po stránce přímé řídící působnosti řídit vedoucí útvarů GŘ ČD v ÚGŘ f) vykonávat funkci předsedy Bezpečnostní rady ČD a plnit úkoly vyplývající ze zařazení do Bezpečnostní rady ČD a ze Statutu a Jednacího řádu Bezpečnostní rady ČD g) v období po vzniku krizové situace nebo po vyhlášení krizových stavů ve státě aktivovat Situační centrum Krizového štábu ČD v souladu s působností Situačního centra Krizového štábu ČD. 2) Generální ředitel ČD je pověřen, v rozsahu vymezeném rozhodnutím PČD, výkonem obchodního vedení společnosti v oblasti řízení GŘ ČD. Článek 5 Působnost skupiny pro podporu holdingového řízení 1) Skupina pro podporu holdingového řízení je ustanovena z PČD jmenovaných holdingových manažerů. 2) Holdingoví manažeři : a) odpovídají za přípravu a tvorbu holdingové struktury Skupiny ČD v určené oblasti b) řídí jednotlivé projektové týmy c) odpovídají za soulad výstupů projektových týmů se stanovenými cíli konceptu a zájmy Skupiny ČD d) upozorňují na rizikové oblasti a navrhují další postup programu e) udělují pokyny jménem ČD v oblasti své působnosti. 1) Tajemníkovi generálního ředitele ČD přísluší: Článek 6 Působnost tajemníka generálního ředitele ČD - 9 -

10 a) provádět pro generálního ředitele ČD asistenční činnosti ve stanoveném rozsahu b) koordinovat činnosti vedoucích útvarů GŘ ČD v úseku generálního ředitele ČD c) koordinovat činnosti vedoucích útvarů O8 GŘ ČD, O20 GŘ ČD a O26 GŘ ČD d) řídit činnost KGŘ. Článek 7 Působnost výkonných ředitelů 1) Generální ředitel ČD řídí: a) výkonného ředitele pro personální záležitosti b) výkonného ředitele pro ekonomiku c) výkonného ředitele pro provoz a techniku d) výkonného ředitele pro strategii a obchod e) výkonného ředitele pro marketing a produkty f) výkonného ředitele pro správu majetku. 2) Výkonní ředitelé zastupují generálního ředitele ČD v případě jeho nepřítomnosti, případně zaneprázdněnosti, ve stanoveném rozsahu a v určeném pořadí. 3) Výkonní ředitelé: a) po stránce přímé řídící působnosti řídí vedoucí útvarů GŘ ČD a vedoucí OS ČD b) jednají a rozhodují ve věcech spadajících do působnosti řízených úseků, pokud si rozhodnutí nevyhradil generální ředitel ČD c) mají Podpisovým řádem společnosti České dráhy, a.s., vymezena podpisová oprávnění v příslušných oblastech a v určeném rozsahu d) vykonávají funkci člena Bezpečnostní rady ČD a plní úkoly vyplývající ze zařazení do Bezpečnostní rady ČD a ze Statutu a Jednacího řádu Bezpečnostní rady ČD e) v období po vzniku krizové situace nebo po vyhlášení krizových stavů ve státě se podle rozhodnutí generálního ředitele ČD podílejí na plnění úkolů Krizového štábu ČD v Situačním centru Krizového štábu ČD v souladu s působností Situačního centra Krizového štábu ČD f) na základě návrhů ředitele O30 GŘ ČD zabezpečují splnění rozhodnutí SPD o zastavení provozu v podřízených OS ČD podle 37 zákona, o požární ochraně g) zajišťují ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, sledování a evidenci veřejných zakázek h) schvalují organizační řády OS ČD ve své působnosti i) na základě rozhodnutí PČD vykonávají funkci člena Výboru pro řízení rizik ČD a plní úkoly vyplývající z Politiky řízení rizik ČD a Statutu Výboru pro řízení rizik ČD. 4) Výkonný ředitel pro personální záležitosti: a) řídí činnosti v oblasti personalistiky, mzdového účetnictví, systémů managementu ISO, systému managementu BOZP a železničního zdravotnictví. 5) Výkonný ředitel pro ekonomiku: a) řídí činnosti v oblasti řízení ekonomických agend zejména financování, ekonomiky, účetnictví a daní a investičního procesu b) zajišťuje ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, metodiku, organizaci, sledování a evidenci veřejných zakázek (nadlimitních, podlimitních i malého rozsahu) za GŘ ČD a OS ČD. 6) Výkonný ředitel pro provoz a techniku: a) řídí činnosti v oblasti kolejových vozidel, životního prostředí a bezpečnosti železniční dopravy b) schvaluje zaměstnance odpovědné za agendu spojenou s jednotlivými podsystémy Směrnice EU o železniční interoperabilitě c) odpovídá za zastoupení jím řízených útvarů GŘ ČD a OS ČD v evropských železničních organizacích. 7) Výkonný ředitel pro strategii a obchod: a) řídí činnosti v oblasti strategie a obchodu

11 b) přímo řídí v KVŘSO vedoucího oddělní prodeje a vedoucího oddělení centrálního zákaznického servisu c) určuje příslušného ředitele KCOD, který koordinuje činnosti ředitelů KCOD d) odpovídá za zastoupení jím řízených útvarů GŘ ČD a OS ČD v evropských železničních organizacích. 8) Výkonný ředitel pro marketing a produkty: a) je pověřen, v rozsahu vymezeném rozhodnutím PČD, výkonem obchodního vedení společnosti v oblasti řízení strategie, obchodu, marketingu a produktů b) přímo řídí v KVŘMP vedoucího oddělní tiskového a vedoucího oddělení administrativní podpory a knihovny c) odborně řídí vedoucího oddělení controllingu osobní dopravy O6 GŘ ČD. 9) Výkonný ředitel pro správu majetku: a) je pověřen, v rozsahu vymezeném rozhodnutím PČD, výkonem obchodního vedení společnosti v oblasti správy majetku b) odpovídá za zajištění správy, rozvoje a modernizace spravovaných nemovitostí, a to zásadně účelným a hospodárným vynakládáním finančních prostředků c) odpovídá za koncepci údržby spravovaných staveb a zařízení včetně uplatňování priorit na základě komunikace a spolupráce d) odpovídá za oblast metodiky přípravných dokumentací, projektových dokumentací a spolupráci na výběrových řízeních při realizaci plánu investic, oprav a údržby e) řídí činnosti majetkového podnikání f) řídí a koordinuje zájmy ČD v oblasti železniční infrastruktury, jak z hlediska povinností vůči vlastnímu majetku, tak z hlediska uplatňování koncepčních a strategických zájmů ČD, zvláště pak v rámci odborné komunikace se SŽDC. Článek 8 Působnost vedoucích útvarů GŘ ČD 1) Vedoucí útvarů GŘ ČD v oblasti své působnosti: a) řídí, organizují a kontrolují zajišťování úkolů vyplývajících z poslání a působnosti útvaru GŘ ČD b) rozhodují o řešení otázek patřících do poslání a působnosti útvaru GŘ ČD, pokud si rozhodnutí nevyhradil nadřízený zaměstnanec c) navzájem spolupracují a koordinují činnosti útvaru GŘ ČD tak, aby byla zaručena jednotnost řízení a rozhodování GŘ ČD d) vykonávají funkci vlastníků rizik a zajišťují plnění povinností v oblasti řízení rizik vyplývající z Politiky řízení rizik ČD. Článek 9 Působnost manažerů útvarů GŘ ČD 1) Manažeři útvarů GŘ ČD zastupují vedoucí útvarů GŘ ČD ve stanoveném rozsahu a v určeném pořadí. Článek 10 Působnost vedoucích oddělení 1) Povinnosti, pravomoc a odpovědnost vedoucích oddělení jsou odvozeny z povinností, pravomocí a odpovědností příslušných vedoucích útvarů GŘ ČD. Článek 11 Působnost bezpečnostního ředitele ČD

12 1) Funkce bezpečnostního ředitele ČD se zřizuje a obsazuje v souladu s 71 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 2) Bezpečnostního ředitele ČD jmenuje a odvolává PČD. 3) Bezpečnostní ředitel ČD je podřízen odpovědné osobě. 4) Bezpečnostní ředitel ČD plní povinnosti v rozsahu písemného pověření odpovědnou osobou. 5) V podmínkách ČD vykonává funkci Bezpečnostního ředitele ČD ředitel O30 GŘ ČD. Článek 12 Vzájemné zastupování zaměstnanců 1) Pro sjednocení postupu a usnadnění plynulosti práce v případě nepřítomnosti, případně zaneprázdněnosti, zaměstnanců GŘ ČD platí následující pravidla zastupování: a) vedoucí zaměstnanci jsou povinni vymezit vzájemné zastupování přímo podřízených zaměstnanců a jeho rozsah b) vedoucího zaměstnance zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění v plném rozsahu jeho působnosti stálý zástupce; pokud není ustanoven, tak pověřený zaměstnanec c) zaměstnance zastupuje v naléhavých případech jiný určený zaměstnanec d) při dlouhodobém (zpravidla delším než 4 týdny) zastupování zaměstnance v plném rozsahu práv a povinností se provádí předávání a přejímání funkce; v ostatních případech zastupování určí formu, rozsah a obsah předávky pracovní činnosti (podle konkrétních podmínek a závažnosti) nadřízený vedoucí zaměstnanec e) zastupovaný vedoucí zaměstnanec si může důležité otázky vyhradit k pozdějšímu vlastnímu rozhodnutí; zástupce si může vyhradit některé otázky k odsunutí (pokud to povaha věci připouští) do návratu zastupovaného

13 Část II Organizační uspořádání Základní poslání, působnost a organizační členění útvarů GŘ ČD Článek 13 Všeobecné povinnosti všech útvarů GŘ ČD 1) Všeobecnými povinnostmi útvarů GŘ ČD v rámci své působnosti je: a) vykonávat činnosti, které svou povahou odpovídají nebo jsou příbuzné poslání útvaru, není-li dána příslušnost jinému útvaru GŘ ČD nebo OS ČD b) garantovat tvorbu, aktualizaci a aplikaci řídících aktů ČD c) realizovat předpisovou činnost v úzké spolupráci s O19 GŘ ČD a KGŘ v souladu s příslušnými předpisy ČD, a to Řádem pro tvorbu, správu a uveřejňování základních předpisů Českých drah, a.s., a Předpisem pro tvorbu, správu a uveřejňování technickonormativních předpisů Českých drah, a.s. d) uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií e) projednávat návrhy svých opatření s útvary, jichž se projednávaná problematika týká a poskytovat si navzájem potřebné materiály a údaje tak, aby byla dodržena jednotnost řízení GŘ ČD f) podílet se na budování dobrého image ČD, dbát na dobré jméno ČD především při kontaktu s veřejností a médii g) garantovat v určených okruzích činnosti na úseku komunikace ČD prostřednictvím Intranetu a Internetu h) garantovat soulad IS s řídícími dokumenty ČD, platnou technologií a potřebami uživatelského útvaru GŘ ČD i) zabezpečovat poradenskou a konzultační činnost pro potřeby ČD j) zajišťovat řádnou péči o svěřený majetek a podílet se na jeho evidenci k) zajišťovat kontrolní činnost; v případě zjištěných nedostatků okamžitě přijímat odpovídající opatření k nápravě a následně zajišťovat jejich realizaci; v případě neplnění přijatých opatření k nápravě vyvozovat závěry vůči odpovědným zaměstnancům l) koordinovat zadávací řízení na veřejné zakázky (nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu) s O8 GŘ ČD a realizovat je ve spolupráci s O8 GŘ ČD, vždy v souladu s platnou metodikou, směrnicemi a pokyny s výjimkou investic do ŽKV (tj. nákup nových a modernizace). Článek 14 Kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ) 1) Základním posláním kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky a předpoklady pro výkon funkce generálního ředitele ČD, připravovat a zabezpečovat akce a úkoly vyplývající z působnosti a postavení generálního ředitele ČD k mezinárodním a národním orgánům a organizacím řídit a zajišťovat spisovou a archivní službu a vymezené správní činnosti. 2) V působnosti kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky pro výkon funkce generálního ředitele ČD připravovat, organizovat a zabezpečovat úkoly vyplývající z působnosti a postavení generálního ředitele ČD organizovat jednání generálního ředitele ČD a porady vedení ČD koordinovat přípravu materiálů projednávaných v řídícím výboru, dozorčí radě, výboru pro audit, PČD a na poradě vedení ČD zpracovávat odborná stanoviska k materiálům pro generálního ředitele ČD zpracovávat záznamy ze zasedání řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit, PČD a z porad vedení ČD kontrolovat plnění úkolů z řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit, PČD a úkolů uložených generálním ředitelem ČD

14 zabezpečovat evidenci došlých a odeslaných dokumentů generálního ředitele ČD a kontrolovat jejich vyřizování připravovat dle pokynů generálního ředitele ČD materiály pro zasedání řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit, PČD a vedení ČD navrhovat plán a rozpočet činností KGŘ vést evidenci opatření generálního ředitele ČD plnit funkci řídícího útvaru technicko-normativních předpisů ve smyslu Předpisu pro tvorbu, správu a uveřejňování technicko-normativních předpisů Českých drah, a.s. zajišťovat metodiku a po odborné stránce řídit spisovou a archivní službu ČD zajišťovat metodiku a po odborné stránce řídit provoz datové schránky ČD provádět instruktáže v oblasti spisové služby ČD zajišťovat činnosti podatelny, výpravny, rozmnožovny pro GŘ ČD zajišťovat vyhotovování vizitek pro zaměstnance GŘ ČD zajišťovat archivní činnosti a skartační řízení pro GŘ ČD zajišťovat činnosti ústředního technického archivu podílet se na určování rozsahu a termínů dodávek technické dokumentace ŽKV a jejich dílů pro potřebu údržby a oprav a podílet se na zapracování těchto požadavků do kupních smluv a technických podmínek dodávek zajišťovat technickou informovanost odborných útvarů a OS ČD a ostatních oprávněných subjektů v oblasti konstrukce ŽKV zajišťovat průběžnou aktualizaci a digitalizaci technické dokumentace ŽKV a jejich částí, souvisejících dokumentů, včetně přehledů o změnách této dokumentace zajišťovat správu, provoz a údržbu budov GŘ ČD zajišťovat ostrahu budov GŘ ČD zajišťovat úklid budov GŘ ČD řešit dislokaci ČD v budově MD a budovách GŘ ČD zajišťovat metodickou a provozně-ekonomickou agendu silničních vozidel a místně příslušnou kontrolní činnost v této oblasti zajišťovat autoprovoz zajišťovat pro GŘ ČD činnosti spojené s pořizováním razítek, jejich evidencí a likvidací zajišťovat kancelářské potřeby zajišťovat vybavení určených kanceláří GŘ ČD nábytkem, technikou (kromě výpočetní techniky) a ostatním kancelářským vybavením odborně řídit CIS v rozsahu své působnosti. 3) Kancelář zároveň plní funkci sekretariátu řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit a PČD. 4) Kancelář se člení na: 1. oddělení sekretariátu generálního ředitele ČD 2. oddělení administrativního servisu kanceláře generálního ředitele ČD 3. oddělení správní. Článek 15 Kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ) 1) Základním posláním kanceláře je vytvářet podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele, organizovat a zabezpečovat úkoly vyplývající z jeho působnosti a postavení ve vztahu k OS ČD, ke státním a dalším orgánům a organizacím; usměrňovat činnosti úseku tak, aby byla dodržována a respektována zákonnost a dohled nad dodržováním obecně závazných předpisů a řídících aktů ČD v rámci řízeného úseku. 2) V působnosti kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele organizovat a zabezpečovat přípravu materiálů a odborných stanovisek k materiálům pro výkonného ředitele organizovat jednání výkonného ředitele, připravovat záznamy z jeho gremiálních porad a dalších jednání

15 řídit a koordinovat strategické projekty v působnosti úseku vést evidenci a kontrolovat plnění úkolů uložených úseku a úkolů uložených výkonnému řediteli zabezpečovat analytické činnosti v oblasti PaM za ČD v oblasti mzdového účetnictví: = zajišťovat aplikaci zákonných norem v oblasti mzdového účetnictví do podmínek ČD = řídit a organizovat měsíční a roční zpracování mzdového účetnictví v ČD = poskytovat metodickou pomoc, provádět kontroly a organizovat porady a instruktáže pro zaměstnance ČD zajišťující mzdové účetnictví = zajišťovat funkčnost a údržbu modulu mzdového účetnictví (HR SAP-PY) = vydávat prováděcí opatření k organizačním změnám v ČD za oblast mzdového účetnictví = poskytovat podporu a poradenství koncovým uživatelům při řešení problémů vzniklých při práci v systému HR SAP PY = přezkušovat uživatele HR SAP-PY před přidělením oprávnění ke vstupu do systému a rozhodovat o přidělení rozsahu oprávnění jednotlivým uživatelům = zajišťovat výstupy z HR SAP pro externí subjekty = provádět zpracování a výplatu stipendií a odškodnění nehodových událostí v HR SAP- PY = vykonávat gesci předpisů a číselníků SR 71, SR 73, ČD SR 76 (Sei), ČD 77 (Sei) a ČD Sei 600/4 = vykonávat gesci číselníků HR SAP-PY = zajišťovat potvrzení o bezdlužnosti ČD v oblasti sociálního a zdravotního pojištění = vést evidenci pracovních úrazů za ČD zajišťovat za ČD řízení, metodiku a koordinaci projektů implementace a udržování systémů managementu ISO. 3) Do kanceláře jsou začleněny činnosti manažera systému ISO, který je výkonným zástupcem představitele vedení pro systémy managementu ISO. 4) Kancelář se nečlení. Článek 16 Kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE) 1) Základním posláním kanceláře je vytvářet podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele, organizovat a zabezpečovat úkoly vyplývající z jeho působnosti a postavení ve vztahu k OS ČD, ke státním a dalším orgánům a organizacím; usměrňovat činnosti úseku tak, aby byla dodržována a respektována zákonnost a dohled nad dodržováním obecně závazných předpisů a řídících aktů ČD v rámci řízeného úseku. 2) V působnosti kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele organizovat a zabezpečovat přípravu materiálů a odborných stanovisek k materiálům pro výkonného ředitele organizovat jednání výkonného ředitele, připravovat záznamy z jeho gremiálních porad a dalších jednání řídit a koordinovat strategické projekty v působnosti úseku vést evidenci a kontrolovat plnění úkolů uložených úseku a úkolů uložených výkonnému řediteli vést evidenci došlých a odesílaných dokumentů a zabezpečovat jejich vyřizování zajišťovat činnosti nezbytné pro řízení OPT a CIS. 3) Kancelář se nečlení

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 06.02.2015 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 9 Starosta b) 10 Odbor tajemníka c) 11

Více

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1

Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ. Čl. 1 1 Město Český Krumlov Rada města Český Krumlov schválila a v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, svým usnesením vydává ORGANIZAČNÍ

Více

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci B1-12/1-HN UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI HLAVNÍ NORMA UP (HN) B1-12/1-HN Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Zpracoval: Organizační řád Univerzity Palackého v Olomouci je základní

Více

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek

NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Příloha č. 4 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU č. 1/2015 NÁPLŇ PRÁCE jednotlivých odborů, oddělení, úseků a organizačních složek Obsah: Část I. Společné náplně odborů, organizačních složek... 2 Část II. Náplně jednotlivých

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Varnsdorf. Organizační řád ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Varnsdorf Schválen usnesením RM č. 105/2003 bod 1. ze dne 31. 10. 2003. Novelizované znění schváleno usnesením RM č. 84/2004 bod 8. ze dne 24. 06. 2004 Novelizované znění

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6. Předpis. o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD Sei 600/6 Předpis o účetnictví (ÚČETNÍ ZÁVĚRKA) Schváleno dne 11.12. 2008 č.j.: 61 060/O1 GŘ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU POLIČKA Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Vymezení pojmu organizační řád Organizační řád je základním vnitřním předpisem Městského úřadu Polička jako orgánu města Poličky.

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova

Statutární město Prostějov Rada města Prostějova Statutární město Prostějov Rada města Prostějova ORGANIZAČNÍ ŘÁD Magistrátu města Prostějova od 1. 1. 2015 vydaný v souladu s 102 odst. 2 písm. f), k) a o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích ORGANIZAČNÍ ŘÁD Jihočeské vědecké knihovny v Č. Budějovicích A. Všeobecná část 1. Ustanovení o organizačním řádu 1. Organizační řád je vnitřní normou Jihočeské vědecké knihovny (dále jen JVK), upravuje

Více

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013

Organizační řád. Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město. Platnost od: 01. 12. 2013 Jedličkův ústav, příspěvková organizace, Lužická 920/ 7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Organizační řád Platnost od: 01. 12. 2013 Standard č. 9 b Ve smyslu ustanovení Zákoníku práce vydává Jedličkův ústav,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2010 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě Citace: 222/2010 Sb. Částka: 76/2010 Sb. Na straně (od-do): 2642-2946

Více

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h

ORGANIZAČNÍ Ř Á D. L i t o m ě ř i c í c h ORGANIZAČNÍ Ř Á D M ě s t s k é h o ú ř a d u v L i t o m ě ř i c í c h O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu v Litoměřicích čl. 1 Základní ustanovení Organizační řád Městského úřadu v Litoměřicích

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Útvar interního auditu

Útvar interního auditu Útvar interního auditu Předkládá návrhy na střednědobý a roční plán jednotlivých auditů. Předkládá zprávy na základě zjištění z provedených auditů starostovi s doporučením ke zdokonalení kvality vnitřního

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace

č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace č.j. : 2014/44 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace V Příbrami dne 1. 9. 2014 1 ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Obsah

Více

Všeobecná ustanovení

Všeobecná ustanovení Škola Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Organizační řád mateřské školy Č.j.: 1/2012 Účinnost od: 1. 3. 2012 Spisový znak: Skartační znak: Změny: 27. 8. 2014 č.j. MŠ / /2014 I. Všeobecná ustanovení Organizační

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2013 (návrh) Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, 1 ÚVOD... 3 1.1 Základní charakteristika

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015.

Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Platnost od: 1. 1. 2015. Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo dokumentu: SPŠEIT 12_ 2015 _1.01 Platnost od: 1. 1. 2015 Nahrazuje: SŠITSP 12_ 2012_1.01 Počet listů: 24

Více

Roční zpráva rok 2005

Roční zpráva rok 2005 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 Roční zpráva rok 2005 Předkládá: Ing. Jiří Pěkný ústřední ředitel 1 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 IČO: 00020869 Telefonní

Více