Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s."

Transkript

1 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Č.j /2012-O9 Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s. (ve znění 5. změny) Účinnost od V Praze dne Ing. Pavel Švagr, CSc. v. r. náměstek generálního ředitele ČD pro personální záležitosti

2 OBSAH OBSAH... 2 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK... 4 Část I Vnitřní řízení (obecná část)... 7 Článek 1 Základní ustanovení... 7 Článek 2 Organizační členění GŘ ČD... 7 Článek 3 Organizační struktura ČD... 8 Článek 4 Působnost generálního ředitele ČD... 9 Článek 5 Působnost skupiny pro podporu holdingového řízení... 9 Článek 6 Působnost tajemníka generálního ředitele ČD... 9 Článek 7 Působnost výkonných ředitelů...10 Článek 8 Působnost vedoucích útvarů GŘ ČD...11 Článek 9 Působnost manažerů útvarů GŘ ČD...11 Článek 10 Působnost vedoucích oddělení...11 Článek 11 Působnost bezpečnostního ředitele ČD...11 Článek 12 Vzájemné zastupování zaměstnanců...12 Část II Organizační uspořádání...13 Článek 13 Všeobecné povinnosti všech útvarů GŘ ČD...13 Článek 14 Kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ)...13 Článek 15 Kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ)...14 Článek 16 Kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE)...15 Článek 17 Sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku (SVŘPT)...16 Článek 18 Kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod (KVŘSO)...16 Článek 19 Kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty (KVŘMP)...17 Článek 20 Kancelář výkonného ředitele pro správu majetku (KVŘSM)...18 Článek 21 Kancelář korporátního manažera rizik (KKMR)...18 Článek 22 Odbor účetnictví a daní (O1 GŘ ČD)...19 Článek 23 Odbor finanční (O2 GŘ ČD)...21 Článek 24 Odbor investic (O3 GŘ ČD)...22 Článek 25 Odbor zahraniční (O5 GŘ ČD)...23 Článek 26 Odbor strategického controllingu (O6 GŘ ČD)...24 Článek 27 Odbor centrálního nákupu a logistiky (O8 GŘ ČD)...26 Článek 28 Odbor odměňování a benefitů (O9 GŘ ČD)...27 Článek 29 Odbor personální (O10 GŘ ČD)...29 Článek 30 Oddělení řízení provozu osobní dopravy (O11 GŘ ČD)...30 Článek 31 Odbor kolejových vozidel (O12 GŘ ČD)...30 Článek 32 Odbor strategie a rozvojových projektů (O14 GŘ ČD)...33 Článek 33 Odbor regionální dopravy (O15 GŘ ČD)...34 Článek 34 Odbor dálkové a mezinárodní dopravy (O16 GŘ ČD)...35 Článek 35 Odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD)...36 Článek 36 Odbor compliance (O19 GŘ ČD)...37 Článek 37 Odbor optimalizace procesů údržby (O20 GŘ ČD)...38 Článek 38 Odbor kontroly kvality osobní dopravy (O21 GŘ ČD)...39 Článek 39 Odbor informatiky (O22 GŘ ČD)...39 Článek 40 Odbor správy majetkových účastí (O23 GŘ ČD)...40 Článek 41 Odbor právní (O25 GŘ ČD)...41 Článek 42 Projektová kancelář (O26 GŘ ČD)...43 Článek 43 Odbor produktů a cenotvorby (O28 GŘ ČD)...44 Článek 44 Odbor marketingu a komunikace (O29 GŘ ČD)...46 Článek 45 Odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD)...48 Článek 46 Odbor správy nemovitostí (O31 GŘ ČD)...50 Článek 47 Odbor prodeje zbytného majetku (O32 GŘ ČD)...52 Článek 48 Závěrečná ustanovení...53 Článek 49 Související obecně právní a interní předpisy...53 SEZNAM ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK ČD...54 SEZNAM DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ ČD

3 Záznam o zapracovaných změnách: Změna č.: Vydaná pod č. j.: Ze dne: S účinností od: Opravil: Poznámka: /2012-O Doležal /2012-O Doležal /2012-O Doležal /2013-O Doležal /2013-O Doležal - 3 -

4 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK Značka zkratka Název AČR Armáda České republiky BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci CER Společenství evropských železnic CIS Centrum interních služeb CPS Centrum personálních služeb CRM Řízení vztahů se zákazníky CÚ Celní úřad ČD České dráhy, a.s. ČD Sei 600/4 Předpis o účetnictví ÚČTOVÁNÍ MEZD ČD 77 (Sei) Služební rukověť Číselník dodavatelů a odběratelů Českých drah ČD Hf 3 Předpis pro pokladní službu v osobní přepravě ČD KC 1 Předpis pro osobní přepravu. Přeprava cestujících a související činnosti v železničních stanicích a ve vlacích ČD M 14 Předpis pro poskytování mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům Českých drah ČD M 36 Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům Českých drah, a.s. ČD O 2 Předpis stanovuje jednotné zásady pro vydávání služebních průkazů zaměstnanců Českých drah, státní organizace, povolování vstupu ostatních osob, fotografování, filmování v prostorech veřejnosti nepřístupných ČD Ok 2 Výcvikový a zkušební řád Českých drah, a.s. ČD Ok 3 Předpis o stejnokroji zaměstnanců Českých drah ČD SR 76 (Sei) Identifikační čísla plátců zdravotního pojištění ČNR Česká národní rada ČR Česká republika ČSÚ Český statistický úřad DHV Depo historických vozidel DKV Depo kolejových vozidel DLM Dlouhodobý majetek DÚ Drážní úřad DVI Dopravní vzdělávací institut, a.s. ERRI Evropský železniční výzkumný ústav ETCS Evropský vlakový řídící systém EU Evropská unie EWP Evropský plán přístavby vozů FI Finanční účetnictví FIP Sdružení pro mezinárodní jízdní výhody zaměstnanců železnic FTE Mezinárodní organizace pro koordinaci jízdních řádů v osobní a nákladní dopravě FÚ Finanční úřad GŘ ČD Generální ředitelství Českých drah, a.s. GFŘ Generální finanční ředitelství GSM-R Systém mobilních telefonů GSM pro železnici HOPKS Hospodářská opatření pro krizové stavy HV Hnací vozidlo HW Hardware ICT Informační a komunikační technologie IDS Integrovaný dopravní systém IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví INTRASTAT Systém sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými zeměmi EU IS Informační systém ISO Mezinárodní společnost pro standardizaci - 4 -

5 Značka zkratka IT JŘ KANGO KASO KCOD KGŘ KKMR KVŘE KVŘMP KVŘPT KVŘPZ KVŘSM KVŘSO MD MF MO MTZ MU MZD MZe MŽP O1 GŘ ČD O2 GŘ ČD O3 GŘ ČD O5 GŘ ČD O6 GŘ ČD O8 GŘ ČD O9 GŘ ČD O10 GŘ ČD O11 GŘ ČD O12 GŘ ČD O14 GŘ ČD O15 GŘ ČD O16 GŘ ČD O17 GŘ ČD O19 GŘ ČD O20 GŘ ČD O21 GŘ ČD O22 GŘ ČD O23 GŘ ČD O25 GŘ ČD O26 GŘ ČD O28 GŘ ČD O29 GŘ ČD O30 GŘ ČD O31 GŘ ČD O32 GŘ ČD ODO OPT OS OZO PČD OSŽD Název Informační technologie Jízdní řád Komplexní aplikace pro návrh grafikonu online Komplexní aplikace pro sestavu oběhů Krajské centrum osobní dopravy Kancelář generálního ředitele ČD Kancelář korporátního manažera rizik Kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku Kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty Kancelář výkonného ředitele pro provoz a techniku Kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti Kancelář výkonného ředitele pro správu majetku Kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo obrany Materiálně technické zásobování Mimořádná událost Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Odbor účetnictví a daní Odbor finanční Odbor investic Odbor zahraniční Odbor strategického controllingu Odbor centrálního nákupu a logistiky Odbor odměňování a benefitů Odbor personální Oddělení řízení provozu osobní dopravy Odbor kolejových vozidel Odbor strategie a rozvojových projektů Odbor regionální dopravy Odbor dálkové a mezinárodní dopravy Odbor interního auditu a kontroly Odbor compliance Odbor optimalizace procesů údržby Odbor kontroly kvality osobní dopravy Odbor informatiky Odbor správy majetkových účastí Odbor právní Projektová kancelář Odbor produktů a cenotvorby Odbor marketingu a komunikace Odbor bezpečnosti Odbor správy nemovitostí Odbor prodeje zbytného majetku Ostatní dopravní obslužnost Odúčtovna přepravních tržeb Organizační složka Odborně způsobilá osoba Představenstvo ČD Organizace pro spolupráci železnic - 5 -

6 Značka zkratka RIC ROP RSM SAP R/3 SD SFDI SFÚ SPD SR 71 SR 73 SVŘPT SW ÚGŘ UIC ÚTKD ÚTR ÚVŘE ÚVŘMP ÚVŘPT ÚVŘPZ ÚVŘSM ÚVŘSO UTZ VDOD VŘE VŘMP VŘPT VŘPZ VŘSM VŘSO VSP WMPS ZC ZDD ZDO ŽKV žst. ZVŘ ŽZ Název Úmluva o vzájemném používání osobních vozů v mezinárodní přepravě Regionální operační programy Regionální správa majetku Produkty systémové aplikace ve zpracování dat Svaz dopravy Státní fond dopravní infrastruktury Specializovaný finanční úřad Státní požární dozor ČÍSELNÍK PRACOVNÍCH ÚSEKŮ KLASIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ V ŽELEZNIČNÍ DOPRAVĚ Sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku Software Úsek generálního ředitele ČD Mezinárodní železniční unie Ústřední technická knihovna dopravy Úkoly technického rozvoje Úsek výkonného ředitele pro ekonomiku Úsek výkonného ředitele pro marketing a produkty Úsek výkonného ředitele pro provoz a techniku Úsek výkonného ředitele pro personální záležitosti Úsek výkonného ředitele pro správu majetku Úsek výkonného ředitele pro strategii a obchod Určená technická zařízení ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách Vlakový doprovod osobní dopravy Výkonný ředitel pro ekonomiku Výkonný ředitel pro marketing a produkty Výkonný ředitel pro provoz a techniku Výkonný ředitel pro personální záležitosti Výkonný ředitel pro správu majetku Výkonný ředitel pro strategii a obchod Všeobecná smlouva o používání nákladních vozů Konference jízdních řádů OSŽD Zásobovací centrum Základní dopravní dokumentace Základní dopravní obslužnost Železniční kolejová vozidla Železniční stanice Závazek veřejné služby Železniční zdravotnictví

7 Část I Vnitřní řízení (obecná část) Článek 1 Základní ustanovení 1) Organizační řád generálního ředitelství Českých drah, a.s. navazuje na Stanovy akciové společnosti České dráhy, a.s., a vymezuje vnitřní řízení a organizační uspořádání GŘ ČD, pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců GŘ ČD a působnosti útvarů GŘ ČD. 2) GŘ ČD je vrcholovou řídící OS ČD, která zajišťuje realizaci rozhodnutí orgánů ČD a integritu řízení všech OS ČD. 3) Organizační řád GŘ ČD a jeho změny schvaluje generální ředitel ČD. 4) Sídlem GŘ ČD je Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ Článek 2 Organizační členění GŘ ČD 1) GŘ ČD se člení na následující útvary, jejichž počet a působnost vyplývá z racionální dělby práce a účelné integrace činností k zajištění poslání a působnosti GŘ ČD: kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ) kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ) kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE) sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku (SVŘPT) kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod (KVŘSO) kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty (KVŘMP) kancelář výkonného ředitele pro správu majetku (KVŘSM) kancelář korporátního manažera rizik (KKMR) odbor účetnictví a daní (O1 GŘ ČD) odbor finanční (O2 GŘ ČD) odbor investic (O3 GŘ ČD) odbor zahraniční (O5 GŘ ČD) odbor strategického controllingu (O6 GŘ ČD) odbor centrálního nákupu a logistiky (O8 GŘ ČD) odbor odměňování a benefitů (O9 GŘ ČD) odbor personální (O10 GŘ ČD) oddělení řízení provozu osobní dopravy (O11 GŘČD) odbor kolejových vozidel (O12 GŘ ČD) odbor strategie a rozvojových projektů (O14 GŘ ČD) odbor regionální dopravy (O15 GŘ ČD) odbor dálkové a mezinárodní dopravy (O16 GŘ ČD) odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD) odbor compliance (O19 GŘ ČD) odbor optimalizace procesů údržby (O20 GŘ ČD) odbor kontroly kvality osobní dopravy (O21 GŘ ČD) odbor informatiky (O22 GŘ ČD) odbor správy majetkových účastí (O23 GŘ ČD) odbor právní (O25 GŘ ČD) projektovou kancelář (O26 GŘ ČD) odbor produktů a cenotvorby (O28 GŘ ČD) odbor marketingu a komunikace (O29 GŘ ČD) odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD) odbor správy nemovitostí (O31 GŘ ČD) odbor prodeje zbytného majetku (O32 GŘ ČD)

8 Článek 3 Organizační struktura ČD 1) Do řídící působnosti PČD se začleňují: odbor centrálního nákupu a logistiky (O8 GŘ ČD) organizační jednotka: zásobovací centrum (ZC) odbor optimalizace procesů údržby (O20 GŘ ČD) projektová kancelář (O26 GŘ ČD). 2) Zřizují se úseky v řídící působnosti generálního ředitele ČD a výkonných ředitelů: a) úsek generálního ředitele ČD, (ÚGŘ) do kterého se začleňují: kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ) odbor zahraniční (O5 GŘ ČD) odbor interního auditu a kontroly (O17 GŘ ČD) odbor compliance (O19 GŘ ČD) odbor kontroly kvality osobní dopravy (O21 GŘ ČD) odbor informatiky (O22 GŘ ČD) odbor správy majetkových účastí (O23 GŘ ČD) odbor právní (O25 GŘ ČD) odbor bezpečnosti (O30 GŘ ČD) kancelář korporátního manažera rizik (KKMR) b) úsek výkonného ředitele pro personální záležitosti, (ÚVŘPZ) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ) odbor odměňování a benefitů (O9 GŘ ČD) odbor personální (O10 GŘ ČD) organizační jednotky: železniční zdravotnictví (ŽZ) centrum personálních služeb (CPS) c) úsek výkonného ředitele pro ekonomiku, (ÚVŘE) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE) odbor účetnictví a daní (O1 GŘ ČD) odbor finanční (O2 GŘ ČD) obor investic (O3 GŘ ČD) odbor strategického controllingu (O6 GŘ ČD) organizační jednotky: odúčtovna přepravních tržeb (OPT) centrum interních služeb (CIS) d) úsek výkonného ředitele pro provoz a techniku, (ÚVŘPT) do kterého se začleňují: sekretariát výkonného ředitele pro provoz a techniku (SVŘPT) oddělení řízení provozu osobní dopravy (O11 GŘ ČD) odbor kolejových vozidel (O12 GŘ ČD) výkonné jednotky: depa kolejových vozidel (DKV) depo historických vozidel (DHV) e) úsek výkonného ředitele pro strategii a obchod, (ÚVŘSO) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro strategii a obchod (KVŘSO) odbor strategie a rozvojových projektů (O14 GŘ ČD) odbor regionální dopravy (O15 GŘ ČD) odbor dálkové a mezinárodní dopravy (O16 GŘ ČD) organizační jednotky: krajská centra osobní dopravy (KCOD) - 8 -

9 vlakový doprovod osobní dopravy (VDOD) f) úsek výkonného ředitele pro marketing a produkty, (ÚVŘMP) do kterého se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro marketing a produkty (KVŘMP) odbor produktů a cenotvorby (O28 GŘ ČD) odbor marketingu a komunikace (O29 GŘ ČD) g) úsek výkonného ředitele pro správu majetku, (ÚVŘSM) do které se začleňují: kancelář výkonného ředitele pro správu majetku (KVŘSM) odbor správy nemovitostí (O31 GŘ ČD) odbor prodeje zbytného majetku (O32 GŘ ČD) organizační jednotky: regionální správy majetku (RSM). 3) Seznam organizačních složek ČD stanovuje příloha č. 1 tohoto organizačního řádu. 4) Seznam dceřiných společností ČD je veden v příloze č. 2 tohoto organizačního řádu. 5) Organizační struktura ČD je graficky zobrazena v příloze č. 3 tohoto organizačního řádu. Článek 4 Působnost generálního ředitele ČD 1) Generální ředitel ČD řídí výkon běžných činností ČD. Přísluší mu zejména: a) vykonávat rozhodnutí orgánů ČD, včetně rozhodnutí vyplývajících z delegovaného výkonu obchodního vedení společnosti b) obstarávat běžné záležitosti ČD c) vykonávat působnost svěřenou mu jako vedoucímu zaměstnanci ČD PČD d) činit právní úkony jménem zaměstnavatele v pracovně právních vztazích vyjma těch, které jsou svěřeny výlučně statutárnímu orgánu e) po stránce přímé řídící působnosti řídit vedoucí útvarů GŘ ČD v ÚGŘ f) vykonávat funkci předsedy Bezpečnostní rady ČD a plnit úkoly vyplývající ze zařazení do Bezpečnostní rady ČD a ze Statutu a Jednacího řádu Bezpečnostní rady ČD g) v období po vzniku krizové situace nebo po vyhlášení krizových stavů ve státě aktivovat Situační centrum Krizového štábu ČD v souladu s působností Situačního centra Krizového štábu ČD. 2) Generální ředitel ČD je pověřen, v rozsahu vymezeném rozhodnutím PČD, výkonem obchodního vedení společnosti v oblasti řízení GŘ ČD. Článek 5 Působnost skupiny pro podporu holdingového řízení 1) Skupina pro podporu holdingového řízení je ustanovena z PČD jmenovaných holdingových manažerů. 2) Holdingoví manažeři : a) odpovídají za přípravu a tvorbu holdingové struktury Skupiny ČD v určené oblasti b) řídí jednotlivé projektové týmy c) odpovídají za soulad výstupů projektových týmů se stanovenými cíli konceptu a zájmy Skupiny ČD d) upozorňují na rizikové oblasti a navrhují další postup programu e) udělují pokyny jménem ČD v oblasti své působnosti. 1) Tajemníkovi generálního ředitele ČD přísluší: Článek 6 Působnost tajemníka generálního ředitele ČD - 9 -

10 a) provádět pro generálního ředitele ČD asistenční činnosti ve stanoveném rozsahu b) koordinovat činnosti vedoucích útvarů GŘ ČD v úseku generálního ředitele ČD c) koordinovat činnosti vedoucích útvarů O8 GŘ ČD, O20 GŘ ČD a O26 GŘ ČD d) řídit činnost KGŘ. Článek 7 Působnost výkonných ředitelů 1) Generální ředitel ČD řídí: a) výkonného ředitele pro personální záležitosti b) výkonného ředitele pro ekonomiku c) výkonného ředitele pro provoz a techniku d) výkonného ředitele pro strategii a obchod e) výkonného ředitele pro marketing a produkty f) výkonného ředitele pro správu majetku. 2) Výkonní ředitelé zastupují generálního ředitele ČD v případě jeho nepřítomnosti, případně zaneprázdněnosti, ve stanoveném rozsahu a v určeném pořadí. 3) Výkonní ředitelé: a) po stránce přímé řídící působnosti řídí vedoucí útvarů GŘ ČD a vedoucí OS ČD b) jednají a rozhodují ve věcech spadajících do působnosti řízených úseků, pokud si rozhodnutí nevyhradil generální ředitel ČD c) mají Podpisovým řádem společnosti České dráhy, a.s., vymezena podpisová oprávnění v příslušných oblastech a v určeném rozsahu d) vykonávají funkci člena Bezpečnostní rady ČD a plní úkoly vyplývající ze zařazení do Bezpečnostní rady ČD a ze Statutu a Jednacího řádu Bezpečnostní rady ČD e) v období po vzniku krizové situace nebo po vyhlášení krizových stavů ve státě se podle rozhodnutí generálního ředitele ČD podílejí na plnění úkolů Krizového štábu ČD v Situačním centru Krizového štábu ČD v souladu s působností Situačního centra Krizového štábu ČD f) na základě návrhů ředitele O30 GŘ ČD zabezpečují splnění rozhodnutí SPD o zastavení provozu v podřízených OS ČD podle 37 zákona, o požární ochraně g) zajišťují ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, sledování a evidenci veřejných zakázek h) schvalují organizační řády OS ČD ve své působnosti i) na základě rozhodnutí PČD vykonávají funkci člena Výboru pro řízení rizik ČD a plní úkoly vyplývající z Politiky řízení rizik ČD a Statutu Výboru pro řízení rizik ČD. 4) Výkonný ředitel pro personální záležitosti: a) řídí činnosti v oblasti personalistiky, mzdového účetnictví, systémů managementu ISO, systému managementu BOZP a železničního zdravotnictví. 5) Výkonný ředitel pro ekonomiku: a) řídí činnosti v oblasti řízení ekonomických agend zejména financování, ekonomiky, účetnictví a daní a investičního procesu b) zajišťuje ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, metodiku, organizaci, sledování a evidenci veřejných zakázek (nadlimitních, podlimitních i malého rozsahu) za GŘ ČD a OS ČD. 6) Výkonný ředitel pro provoz a techniku: a) řídí činnosti v oblasti kolejových vozidel, životního prostředí a bezpečnosti železniční dopravy b) schvaluje zaměstnance odpovědné za agendu spojenou s jednotlivými podsystémy Směrnice EU o železniční interoperabilitě c) odpovídá za zastoupení jím řízených útvarů GŘ ČD a OS ČD v evropských železničních organizacích. 7) Výkonný ředitel pro strategii a obchod: a) řídí činnosti v oblasti strategie a obchodu

11 b) přímo řídí v KVŘSO vedoucího oddělní prodeje a vedoucího oddělení centrálního zákaznického servisu c) určuje příslušného ředitele KCOD, který koordinuje činnosti ředitelů KCOD d) odpovídá za zastoupení jím řízených útvarů GŘ ČD a OS ČD v evropských železničních organizacích. 8) Výkonný ředitel pro marketing a produkty: a) je pověřen, v rozsahu vymezeném rozhodnutím PČD, výkonem obchodního vedení společnosti v oblasti řízení strategie, obchodu, marketingu a produktů b) přímo řídí v KVŘMP vedoucího oddělní tiskového a vedoucího oddělení administrativní podpory a knihovny c) odborně řídí vedoucího oddělení controllingu osobní dopravy O6 GŘ ČD. 9) Výkonný ředitel pro správu majetku: a) je pověřen, v rozsahu vymezeném rozhodnutím PČD, výkonem obchodního vedení společnosti v oblasti správy majetku b) odpovídá za zajištění správy, rozvoje a modernizace spravovaných nemovitostí, a to zásadně účelným a hospodárným vynakládáním finančních prostředků c) odpovídá za koncepci údržby spravovaných staveb a zařízení včetně uplatňování priorit na základě komunikace a spolupráce d) odpovídá za oblast metodiky přípravných dokumentací, projektových dokumentací a spolupráci na výběrových řízeních při realizaci plánu investic, oprav a údržby e) řídí činnosti majetkového podnikání f) řídí a koordinuje zájmy ČD v oblasti železniční infrastruktury, jak z hlediska povinností vůči vlastnímu majetku, tak z hlediska uplatňování koncepčních a strategických zájmů ČD, zvláště pak v rámci odborné komunikace se SŽDC. Článek 8 Působnost vedoucích útvarů GŘ ČD 1) Vedoucí útvarů GŘ ČD v oblasti své působnosti: a) řídí, organizují a kontrolují zajišťování úkolů vyplývajících z poslání a působnosti útvaru GŘ ČD b) rozhodují o řešení otázek patřících do poslání a působnosti útvaru GŘ ČD, pokud si rozhodnutí nevyhradil nadřízený zaměstnanec c) navzájem spolupracují a koordinují činnosti útvaru GŘ ČD tak, aby byla zaručena jednotnost řízení a rozhodování GŘ ČD d) vykonávají funkci vlastníků rizik a zajišťují plnění povinností v oblasti řízení rizik vyplývající z Politiky řízení rizik ČD. Článek 9 Působnost manažerů útvarů GŘ ČD 1) Manažeři útvarů GŘ ČD zastupují vedoucí útvarů GŘ ČD ve stanoveném rozsahu a v určeném pořadí. Článek 10 Působnost vedoucích oddělení 1) Povinnosti, pravomoc a odpovědnost vedoucích oddělení jsou odvozeny z povinností, pravomocí a odpovědností příslušných vedoucích útvarů GŘ ČD. Článek 11 Působnost bezpečnostního ředitele ČD

12 1) Funkce bezpečnostního ředitele ČD se zřizuje a obsazuje v souladu s 71 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. 2) Bezpečnostního ředitele ČD jmenuje a odvolává PČD. 3) Bezpečnostní ředitel ČD je podřízen odpovědné osobě. 4) Bezpečnostní ředitel ČD plní povinnosti v rozsahu písemného pověření odpovědnou osobou. 5) V podmínkách ČD vykonává funkci Bezpečnostního ředitele ČD ředitel O30 GŘ ČD. Článek 12 Vzájemné zastupování zaměstnanců 1) Pro sjednocení postupu a usnadnění plynulosti práce v případě nepřítomnosti, případně zaneprázdněnosti, zaměstnanců GŘ ČD platí následující pravidla zastupování: a) vedoucí zaměstnanci jsou povinni vymezit vzájemné zastupování přímo podřízených zaměstnanců a jeho rozsah b) vedoucího zaměstnance zastupuje v době jeho nepřítomnosti nebo zaneprázdnění v plném rozsahu jeho působnosti stálý zástupce; pokud není ustanoven, tak pověřený zaměstnanec c) zaměstnance zastupuje v naléhavých případech jiný určený zaměstnanec d) při dlouhodobém (zpravidla delším než 4 týdny) zastupování zaměstnance v plném rozsahu práv a povinností se provádí předávání a přejímání funkce; v ostatních případech zastupování určí formu, rozsah a obsah předávky pracovní činnosti (podle konkrétních podmínek a závažnosti) nadřízený vedoucí zaměstnanec e) zastupovaný vedoucí zaměstnanec si může důležité otázky vyhradit k pozdějšímu vlastnímu rozhodnutí; zástupce si může vyhradit některé otázky k odsunutí (pokud to povaha věci připouští) do návratu zastupovaného

13 Část II Organizační uspořádání Základní poslání, působnost a organizační členění útvarů GŘ ČD Článek 13 Všeobecné povinnosti všech útvarů GŘ ČD 1) Všeobecnými povinnostmi útvarů GŘ ČD v rámci své působnosti je: a) vykonávat činnosti, které svou povahou odpovídají nebo jsou příbuzné poslání útvaru, není-li dána příslušnost jinému útvaru GŘ ČD nebo OS ČD b) garantovat tvorbu, aktualizaci a aplikaci řídících aktů ČD c) realizovat předpisovou činnost v úzké spolupráci s O19 GŘ ČD a KGŘ v souladu s příslušnými předpisy ČD, a to Řádem pro tvorbu, správu a uveřejňování základních předpisů Českých drah, a.s., a Předpisem pro tvorbu, správu a uveřejňování technickonormativních předpisů Českých drah, a.s. d) uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií e) projednávat návrhy svých opatření s útvary, jichž se projednávaná problematika týká a poskytovat si navzájem potřebné materiály a údaje tak, aby byla dodržena jednotnost řízení GŘ ČD f) podílet se na budování dobrého image ČD, dbát na dobré jméno ČD především při kontaktu s veřejností a médii g) garantovat v určených okruzích činnosti na úseku komunikace ČD prostřednictvím Intranetu a Internetu h) garantovat soulad IS s řídícími dokumenty ČD, platnou technologií a potřebami uživatelského útvaru GŘ ČD i) zabezpečovat poradenskou a konzultační činnost pro potřeby ČD j) zajišťovat řádnou péči o svěřený majetek a podílet se na jeho evidenci k) zajišťovat kontrolní činnost; v případě zjištěných nedostatků okamžitě přijímat odpovídající opatření k nápravě a následně zajišťovat jejich realizaci; v případě neplnění přijatých opatření k nápravě vyvozovat závěry vůči odpovědným zaměstnancům l) koordinovat zadávací řízení na veřejné zakázky (nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu) s O8 GŘ ČD a realizovat je ve spolupráci s O8 GŘ ČD, vždy v souladu s platnou metodikou, směrnicemi a pokyny s výjimkou investic do ŽKV (tj. nákup nových a modernizace). Článek 14 Kancelář generálního ředitele ČD (KGŘ) 1) Základním posláním kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky a předpoklady pro výkon funkce generálního ředitele ČD, připravovat a zabezpečovat akce a úkoly vyplývající z působnosti a postavení generálního ředitele ČD k mezinárodním a národním orgánům a organizacím řídit a zajišťovat spisovou a archivní službu a vymezené správní činnosti. 2) V působnosti kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky pro výkon funkce generálního ředitele ČD připravovat, organizovat a zabezpečovat úkoly vyplývající z působnosti a postavení generálního ředitele ČD organizovat jednání generálního ředitele ČD a porady vedení ČD koordinovat přípravu materiálů projednávaných v řídícím výboru, dozorčí radě, výboru pro audit, PČD a na poradě vedení ČD zpracovávat odborná stanoviska k materiálům pro generálního ředitele ČD zpracovávat záznamy ze zasedání řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit, PČD a z porad vedení ČD kontrolovat plnění úkolů z řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit, PČD a úkolů uložených generálním ředitelem ČD

14 zabezpečovat evidenci došlých a odeslaných dokumentů generálního ředitele ČD a kontrolovat jejich vyřizování připravovat dle pokynů generálního ředitele ČD materiály pro zasedání řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit, PČD a vedení ČD navrhovat plán a rozpočet činností KGŘ vést evidenci opatření generálního ředitele ČD plnit funkci řídícího útvaru technicko-normativních předpisů ve smyslu Předpisu pro tvorbu, správu a uveřejňování technicko-normativních předpisů Českých drah, a.s. zajišťovat metodiku a po odborné stránce řídit spisovou a archivní službu ČD zajišťovat metodiku a po odborné stránce řídit provoz datové schránky ČD provádět instruktáže v oblasti spisové služby ČD zajišťovat činnosti podatelny, výpravny, rozmnožovny pro GŘ ČD zajišťovat vyhotovování vizitek pro zaměstnance GŘ ČD zajišťovat archivní činnosti a skartační řízení pro GŘ ČD zajišťovat činnosti ústředního technického archivu podílet se na určování rozsahu a termínů dodávek technické dokumentace ŽKV a jejich dílů pro potřebu údržby a oprav a podílet se na zapracování těchto požadavků do kupních smluv a technických podmínek dodávek zajišťovat technickou informovanost odborných útvarů a OS ČD a ostatních oprávněných subjektů v oblasti konstrukce ŽKV zajišťovat průběžnou aktualizaci a digitalizaci technické dokumentace ŽKV a jejich částí, souvisejících dokumentů, včetně přehledů o změnách této dokumentace zajišťovat správu, provoz a údržbu budov GŘ ČD zajišťovat ostrahu budov GŘ ČD zajišťovat úklid budov GŘ ČD řešit dislokaci ČD v budově MD a budovách GŘ ČD zajišťovat metodickou a provozně-ekonomickou agendu silničních vozidel a místně příslušnou kontrolní činnost v této oblasti zajišťovat autoprovoz zajišťovat pro GŘ ČD činnosti spojené s pořizováním razítek, jejich evidencí a likvidací zajišťovat kancelářské potřeby zajišťovat vybavení určených kanceláří GŘ ČD nábytkem, technikou (kromě výpočetní techniky) a ostatním kancelářským vybavením odborně řídit CIS v rozsahu své působnosti. 3) Kancelář zároveň plní funkci sekretariátu řídícího výboru, dozorčí rady, výboru pro audit a PČD. 4) Kancelář se člení na: 1. oddělení sekretariátu generálního ředitele ČD 2. oddělení administrativního servisu kanceláře generálního ředitele ČD 3. oddělení správní. Článek 15 Kancelář výkonného ředitele pro personální záležitosti (KVŘPZ) 1) Základním posláním kanceláře je vytvářet podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele, organizovat a zabezpečovat úkoly vyplývající z jeho působnosti a postavení ve vztahu k OS ČD, ke státním a dalším orgánům a organizacím; usměrňovat činnosti úseku tak, aby byla dodržována a respektována zákonnost a dohled nad dodržováním obecně závazných předpisů a řídících aktů ČD v rámci řízeného úseku. 2) V působnosti kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele organizovat a zabezpečovat přípravu materiálů a odborných stanovisek k materiálům pro výkonného ředitele organizovat jednání výkonného ředitele, připravovat záznamy z jeho gremiálních porad a dalších jednání

15 řídit a koordinovat strategické projekty v působnosti úseku vést evidenci a kontrolovat plnění úkolů uložených úseku a úkolů uložených výkonnému řediteli zabezpečovat analytické činnosti v oblasti PaM za ČD v oblasti mzdového účetnictví: = zajišťovat aplikaci zákonných norem v oblasti mzdového účetnictví do podmínek ČD = řídit a organizovat měsíční a roční zpracování mzdového účetnictví v ČD = poskytovat metodickou pomoc, provádět kontroly a organizovat porady a instruktáže pro zaměstnance ČD zajišťující mzdové účetnictví = zajišťovat funkčnost a údržbu modulu mzdového účetnictví (HR SAP-PY) = vydávat prováděcí opatření k organizačním změnám v ČD za oblast mzdového účetnictví = poskytovat podporu a poradenství koncovým uživatelům při řešení problémů vzniklých při práci v systému HR SAP PY = přezkušovat uživatele HR SAP-PY před přidělením oprávnění ke vstupu do systému a rozhodovat o přidělení rozsahu oprávnění jednotlivým uživatelům = zajišťovat výstupy z HR SAP pro externí subjekty = provádět zpracování a výplatu stipendií a odškodnění nehodových událostí v HR SAP- PY = vykonávat gesci předpisů a číselníků SR 71, SR 73, ČD SR 76 (Sei), ČD 77 (Sei) a ČD Sei 600/4 = vykonávat gesci číselníků HR SAP-PY = zajišťovat potvrzení o bezdlužnosti ČD v oblasti sociálního a zdravotního pojištění = vést evidenci pracovních úrazů za ČD zajišťovat za ČD řízení, metodiku a koordinaci projektů implementace a udržování systémů managementu ISO. 3) Do kanceláře jsou začleněny činnosti manažera systému ISO, který je výkonným zástupcem představitele vedení pro systémy managementu ISO. 4) Kancelář se nečlení. Článek 16 Kancelář výkonného ředitele pro ekonomiku (KVŘE) 1) Základním posláním kanceláře je vytvářet podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele, organizovat a zabezpečovat úkoly vyplývající z jeho působnosti a postavení ve vztahu k OS ČD, ke státním a dalším orgánům a organizacím; usměrňovat činnosti úseku tak, aby byla dodržována a respektována zákonnost a dohled nad dodržováním obecně závazných předpisů a řídících aktů ČD v rámci řízeného úseku. 2) V působnosti kanceláře je: vytvářet potřebné podmínky pro výkon funkce výkonného ředitele organizovat a zabezpečovat přípravu materiálů a odborných stanovisek k materiálům pro výkonného ředitele organizovat jednání výkonného ředitele, připravovat záznamy z jeho gremiálních porad a dalších jednání řídit a koordinovat strategické projekty v působnosti úseku vést evidenci a kontrolovat plnění úkolů uložených úseku a úkolů uložených výkonnému řediteli vést evidenci došlých a odesílaných dokumentů a zabezpečovat jejich vyřizování zajišťovat činnosti nezbytné pro řízení OPT a CIS. 3) Kancelář se nečlení

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD M 11. Předpis. o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M 11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD M11 Předpis o nakládání s nemovitým majetkem ČD, a.s. Schváleno rozhodnutím generálního

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, Liberec 1, 460 01, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 1/14 Účinnost od: 1. 1. 2014 Spisový znak: 1.1 Skartační znak: A 10 Změny: nahrazuje Organizační

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4

Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 Ministerstvo průmyslu a obchodu č.j.: 59305/03/3900/1000 PID: MIPOX00I4ZP4 V Praze dne 17. prosince 2003 Rozhodnutí č. 271/2003 ministra průmyslu a obchodu, kterým se vydává Statut Agentury pro podporu

Více

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU FINANČNÍ ŘÁD VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU 1. Systém hospodaření VOS Základní ustanovení 1.1 Systém hospodaření s majetkem včetně peněžních prostředků VOS se řídí: Obecně závaznými právními předpisy,

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Centra ICT Karviná, příspěvkové organizace Centrum ICT Karviná Strana 1 (celkem 6) Obsah: Článek I... 2 ÚČEL... Chyba! Záložka není definována. Článek II... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně

Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně Organizační řád Moravské zemské knihovny v Brně vydaný na základě článku III., odst. 2b zřizovací listiny Moravské zemské knihovny v Brně (dále jen MZK ) vydané Ministerstvem kultury ČR 30. 11. 2011. A.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Pracovní náplň systemizovaného místa

Pracovní náplň systemizovaného místa .. Pracovní náplň systemizovaného místa Odbor: ÚKZ Funkce: vládní rada Tl5 Číslo z katalogu prací: 2.1 0.1.15..-... 1 Přímá podřízenost: VŘSL Pracovní náplň: Přímá nadřízenost: I pracovníkům ÚKZ Tvorba

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okres Nymburk příspěvková organizace nám. B. Hrozného 12, 289 22 Lysá nad Labem ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 18/2012 Jar Spisový znak, skartační znak: A.1.

Více

Organizační řád Správy budov a zařízení

Organizační řád Správy budov a zařízení Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Správy budov a zařízení Čl. 1 Základní ustanovení 1. Správa budov a zařízení (dále jen SBZ ) je dle 22 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Hany Benešové a Mateřská škola Bory, příspěvková organizace Bory 161, 594 61 Bory ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 134/2008 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 23.4.2008 Směrnice nabývá

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA OSLAVANY Mateřská škola Duha Oslavany okres Brno venkov příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Účinnost: od 1.9.2015 Schválila: Bc. Hana Kűfhaberová ředitelka školy 1 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ II. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ČESKÉ BOXERSKÉ ASOCIACE I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Výkonný výbor České boxerské asociace (dále jen ČBA) vydává tento Organizační řád, který upravuje: a) působnost, hlavní úkoly, organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 1. Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak 214 /2012 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá účinnosti dne: 3.9.2012 1. Působnost a zásady směrnice

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU V TĚŠKOVICÍCH Zastupitelstvo obce Těškovice na svém zasedání konaném dne 21.12. 2006 schválilo tento organizační řád obecního úřadu. čl.l Základní ustanovení Organizační

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010

Organizační řád. Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Část I. Všeobecná ustanovení 1/2010 Základní škola, Blučina, okres Brno venkov, příspěvková organizace Organizační řád 1/2010 Část I. Všeobecná ustanovení Článek 1:Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy Blučina (dále jen škola)

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS

STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS STATUT KOMISE PROPAGACE A MARKETINGU ČNS Vydal: Komise propagace a marketingu ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 28. 10. 2014 1 ORGANIZAČNÍ STATUT Komise propagace a marketingu (dále jen Komise)

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola, Vojkovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Směrnice č. 2/2012 nahrazuje směrnici č. 2/2003 Organizační řád Základní školy a Mateřské školy, Vojkovice, okres Brno-venkov, příspěvková

Více

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Organizační řád UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Organizační řád ÚSTAVU JAZYKOVÉ A ODBORNÉ PŘÍPRAVY ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Organizační řád Ústavu jazykové a odborné přípravy (dále jen ústav ) upravuje v souladu se

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava

S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava S T A N O V Y Svazu obcí Národního parku Šumava Čl. I Základní ustanovení Svaz obcí Národního parku Šumava je zájmovým sdružením právnických osob, založeným podle 20 f j zákona č. 40/1964 Sb., občanský

Více

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců

Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců PŘÍLOHA č. 3 Vymezení práv a povinností starosty, místostarosty, tajemníka a vedoucích zaměstnanců STAROSTA MĚSTA - plní úkoly uložené mu zastupitelstvem nebo radou města, A. Práva a povinnosti vyplývající

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ŘÁD PROVOZ A SLUŽBY 2015 Tento organizační řád se vydává na základě článku 27 statutu a článku 25 odst. 14 organizačního řádu Západočeské univerzity v Plzni (dále ZČU). Upravuje organizační

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domova pod hradem Žampach Organizační řád Domova pod hradem Žampach stanoví zásady činnosti a řízení domova, vzájemné vztahy jednotlivých úseků, organizační strukturu domova,

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová

Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová Seminář uživatelů IS Orsoft RADNICE Ing. Věra Zikánová 1 Finanční účetnictví rozpočtové 2009 Verze 9.2.0 interaktivní zápis údajů z podsystémů a ze stavového souboru do souboru účetních položek (pozor

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem

Organizační řád. Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Městského úřadu ve Stráži pod Ralskem Platný od 1. února 2013 Obsah: strana Část I. Základní ustanovení 3 Část II. Orgány obce, organizace a zařízení zřízené městem 3-4 Část III. Postavení a působnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009

Organizační řád školy. Část I. Všeobecná ustanovení. Č.j.: ŘŠ 1/2009 Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Str uhlovs ko 1 7 9 5, 7 53 0 1 H ranice Organizační řád školy Č.j.: ŘŠ 1/2009 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č.

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Jeseník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1/2015 1/2015 Vypracoval: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Schválil: Bc. Tomáš Uhlíř, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ

III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné III. ZMĚNY ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ Čl. 1 1 V Organizačním

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Liběchov, okres Mělník ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 01/ŠPE/2014 Spisový znak Skartační znak Počet příloh: Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: Směrnice

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY FINANČNÍ ŘÁD ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY. ČÁST I Obecná ustanovení 1 Předmět a rozsah úpravy STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 17 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Představenstvo České lékařské komory podle zákona č. 220/1991 Sb. o České lékařské komoře, České stomatologické komoře, České lékárnické komoře (dále jen zákon

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav

Organizační řád. Městského úřadu Miroslav Organizační řád Městského úřadu Miroslav Únor 2010 O b s a h 1. Úvod 2. Základní ustanovení 2.1. Postavení a působnost městského úřadu 2.2. Vztahy městského úřadu k zastupitelstvu a radě 3. Organizační

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7

Podpisový řád. Reg.číslo: 004/2012. Přezkoumal: MUDr. Luděk Nečesaný, MBA Počet stran textu: 7 360 66 Karlovy Vary Zapsaná v OR, vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 1205, IČO: 263 65 804 Směrnice Podpisový řád Reg.číslo: 004/2012 Zpracoval: Ing. Jan Rais, MBA Vydáním se ruší: Přezkoumal:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov

Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov Organizační řád Muzea a galerie v Prostějově, p.o. IČ: 00091405 nám. T. G. Masaryka 7/2 796 01 Prostějov s účinností od 1.1.2015 Čl. I Základní ustanovení (1) Na základě bodu III čl. 6 Zřizovací listiny

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Úplné znění Organizačního řádu Nejvyššího správního soudu, jak vyplývá ze změn provedených směrnicí č. 6/2004, č. 7/2004 a č.

Úplné znění Organizačního řádu Nejvyššího správního soudu, jak vyplývá ze změn provedených směrnicí č. 6/2004, č. 7/2004 a č. Úplné znění Organizačního řádu Nejvyššího správního soudu, jak vyplývá ze změn provedených směrnicí č. 6/2004, č. 7/2004 a č. 4/2005 Organizační řád Nejvyššího správního soudu Část první Základní ustanovení

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace Vypracoval: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZSJN/85/2008 Pedagogická rada projednala dne:

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti.

Organizační řád je v celém rozsahu závazný pro všechny zaměstnance společnosti. KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo směrnice S 1-01 Vypracoval Schválil Ing. Jiří Hruboň Lukáš Martin Nabývá

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD M E T O D I C K Ý P O K Y N k provedení Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Organizační řád školy I. Obecná ustanovení Tato směrnice je vydána na základě zákona č. 262/2006 Sb. -zákoníku práce v platném znění. II. Úvodní

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 1 ze dne 14.01.2015 č.j.: 1/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 1 ze dne 14.01.2015 Změna Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zvláštní části Organizačního řádu ÚMČ Praha 3, zřízení Útvaru interního

Více

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA

Organizační řád LAA ČR, schválený Radou LAA ČR 13.2..2007 ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA ORGANIZAČNÍ ŘÁD LAA HLAVA I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 2 1 POSLÁNÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU... 2 HLAVA II. SEKRETARIÁT LAA... 2 2 VÝKON AGEND LAA... 2 3 PŮSOBNOST SEKRETARIÁTU... 2 4 VEDENÍ EVIDENCE ČLENŮ LAA...

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Českého svazu aerobiku a fitness Článek 1. Základní stanovení 1. Organizační řád Českého svazu aerobiku, fitness a tance (dále jen ), určuje zásady činnosti a způsoby řízení,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ Zátopkova 100/2, PS 40, 160 17 Praha 6 Břevnov HOSPODAŘENÍ A ÚČTOVÁNÍ V ČVS Číslo směrnice: 09/2011 změna 01/2015 Směrnice kategorie: C Schváleno: Výborem ČVS dne 17. května 2015

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky ------------------------------------------------------------------------------------- GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 23. června 2015 Č. j.: 41392/15/7400-00180 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Finanční správy České republiky -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s.

Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Stanovy občanského sdružení fyzických a právnických osob Domácí umění, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl. 1 Obsah a cíl 1. Občanské sdružení fyzických a právnických osob DOMÁCÍ UMĚNÍ, o.s. (dále jen sdružení

Více

Z ř i z o v a c í l i s t i n a

Z ř i z o v a c í l i s t i n a V Hradci Králové dne Čj. K R Á L O V É H R A D E C K Ý K R A J Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje Z ř i z o v a c í l i s t i n a Příspěvkové organizace Královéhradeckého

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více