070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd :14:21

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "070388_15%_USPORA_Podval_KN.indd1 1 4.6.2007 14:14:21"

Transkript

1 INZERCE Nezávislý měsíčník pro kraje ČR číslo 6 /červen 2007 ročník 6 cena 15 Kč _15%_USPORA_Podval_KN.indd :14:21 INZERCE Senát: Komora se zástupci krajů? KRAJE ČR Otázka existence Senátu hýbe už od jeho vzniku českou společností. Po letech fungování se otázka přesunula do jiné roviny zachovat stávající podobu nebo komoru transformovat? Možnost přeměnit Senát na zastoupení krajských samospráv by uvítala většina hejtmanů, které KN oslovily. Myšlenku znají a změny už delší dobu chtějí, problém však vidí ve skutečnosti, že pokud by se měl Senát stát komorou samospráv, musel by změny schválit Senát v současné podobě. K TÉMATU Miliardová investice v Kutné Hoře Foxconn CZ zde postaví továrnu, kde zaměstná 5000 lidí. KOMENTÁŘ Strana 6 Když na počátku letošního roku navštívil Pardubice velvyslanec USA, pan Richard W. Graber, nejdříve zhltnul guláš v Evropě a pak osaměle přešlapoval před radnicí, než si pro něj doběhla úřednice. Dodnes se za takové přijetí nejvýše postaveného muže americké diplomacie v Čechách stydím. Naštěstí protokol spojený s příletem a pobytem prezidenta USA, panem Georgem Bushem, organizoval někdo jiný a určitě lépe. Hůře to totiž snad ani nejde. Návštěva prezidenta Spojených států amerických, představitele nejmocnější země světa, vzbuzuje silné emoce všude, kamkoli zavítá. Nejinak je tomu u nás. Za vcelku úsměvný folklór a nezbytnou daň demokracii lze považovat skandování komunistických mládežníků: Ať ten Buš táhne uš!. Za méně úsměvný však považuji nápad naší ministryně obrany, paní Vlasty Parkanové, která se rozhodla nazpívat a věnovat nejmocnějšímu muži planety cédéčko. Což o to, s Janem Vyčítalem jim to docela ladí, ale obávám se, že své ANO radaru by členka vlády České republiky měla přece jen prezentovat poněkud standardnějším způsobem. Jarmila Kudláčková šéfredaktorka S vizí krajského Senátu vystoupil před lety současný prezident Václav Klaus. Přeměnu promýšlel v době, kdy společnost diskutovala o samotném ustavení horní komory parlamentu a celém volebním systému. Jeho představa vycházela z toho, že by se Senát mohl stát jakýmsi vyvrcholením regionálního zastoupení, čímž by se zároveň výrazně lišil mandát obou komor, připomněl Klausovu vizi hejtman Libereckého kraje Petr Skokan. První volby do Senátu se uskutečnily v roce Volební účast byla nižší než při volbách do Poslanecké sněmovny. (pokračování na straně 3) Kraje jednaly se Schwarzenbergem PRAHA Kraje budou prosazovat své zájmy v rámci Evropské unie společně, při předsednictví republiky Unii bude minimálně osm bruselských zastoupení působit pod jednou střechou. Hejtmanství k tomu dospěly ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí (MZV). V květnu podepsali předseda Asociace krajů Evžen Tošenovský a ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg Memorandum o spolupráci mezi MZV a Asociací krajů v oblasti evropských záležitostí. Memorandum by mělo pomoci k jednotnému prosazování zájmů České republiky a prosazování cílů v rámci Unie ve prospěch země. Projekt podle informací MZV počítá také s klíčovou rolí krajů při absorpci prostředků v rámci politiky soudržnosti, jehož výše byla pro období let stanovena na 23,6 miliard eur. Stojíme o vzájemnou spolupráci, rozhodně to krajům pomůže, řekla v Černínském paláci KN radní Pardubického kraje Jana Smetanová. PŘEDSTAVENÍ NA OPEN DAYS Ministerstvo krajům nabídlo, aby v Bruselu sdílely společnou adresu v tzv. Czech Pointu na adrese Trone 60. Je naší povinností, abychom v rámci předsednictví vystupovali jednotně. Myšlenka na jedno sídlo vznikla už před dvěma lety, jednali jsme s ministerstvem o vytvoření podmínek pro to, aby všechny kraje mohly přejít do Českého domu. To se podařilo a v současné době práce v objektu finišují, uvedl KN hejtman Josef Pavel, který při podpisu Memoranda reprezentoval Karlovarský kraj. Kanceláře se budou stěhovat na nové místo v průběhu léta. Slavnostní představení společného sídla je plánováno na Open Days, které se v Bruselu uskuteční 10. října. Účast při slavnostech přislíbil i předseda vlády Mirek Topolánek. Ne všechny kraje však využijí nabídky prezentovat se v Czech Pointu. Hlavní město svůj Pražský dům neopustí a stěhovat se zřejmě jen tak nebude ani kraj Středočeský. V tuhle chvíli počítáme s osmi kraji, které budou úřadovat na Trone 60. My v Českém domě budeme, víme, že pokud jeden z krajů sídlí jinde, je méně viditelný než pod praporem České republiky, uzavřel Pavel. Jan Štifter Většina zemí, která má jednokomorový parlament, diskutuje jak v odborné, tak veřejné diskusi o zřízení druhé komory jako vyrovnávacího prvku celého systému ústavních institucí. Země, které mají bikamerální systém, zas diskutují o zrušení té druhé komory. Tyto diskuse jsou naprosto legitimní, není to nikdy tak, jako se to u nás někdy bere, že je to pouze účelové, ale patří to k demokracii, protože oba ty systémy jsou možné a nedá se říci, že jeden je více či méně demokratický. Pokud bychom se bavili o změně druhé komory, třeba po vzoru německého Bundesratu, šlo by spíše o komoru zástupců regionů. Potom by to ale změnilo i ostatní systém, který je podle mne vyvážený natolik, že by to znamenalo, že kraje by ztratily např. svoji legislativní pravomoc. Všichni ti, kteří chtějí změnit Senát do podoby regionální komory, si musí uvědomit, že tím tato komora jednoznačně ztratí sílu, kterou má dnes. To znamená to, že nemůže mluvit pouze do rozpočtu, ale jinak u všech ostatních zákonů, tzn. i u volebních, je nutná třípětinová většina přítomných senátorů pro změny. Myslím si, že diskuse o změně horní komory Senátu jsou legitimní, ale já osobně jsem velmi opatrný a žádné radikální změny bych nedělal. INZERCE VE HVĚZDÁCH NÁS NENAJDETE Komplexní marketingové, mediální, vydavatelské, produkční a promotion služby na nové adrese european marketing & media house Mirek Topolánek, předseda vlády České republiky EUROPEAN MARKETING & MEDIA HOUSE Pardubice - Semtín centrální produkce tel

2 2 KN červen 2007 ČESKÁ REPUBLIKA Konference odstartovala spolupráci krajů s ministerstvem kultury Kraje České republiky jsou významnými vlastníky památek a nad všemi aspekty, které se k této oblasti vztahují, pravidelně společně diskutují v rámci Komise pro kulturu a památkovou péči při Asociaci krajů ČR. Ovšem řešení problémů uvnitř víceméně uzavřené skupiny rovnocených partnerů má bez reflexe vně, a to především směrem ke státu, jen omezený význam. Za průlomovou se proto dá označit konference Kraje a péče o kulturní dědictví, kterou v Jihlavě ve druhé polovině května uspořádal pod záštitou Asociace krajů ČR kraj Vysočina. Odbornou hostitelkou konference byla členka Rady kraje Vysočina Martina Matějková, která zároveň vede zmíněnou komisi v rámci Asociace krajů ČR. Ta jako jeden z hlavních důvodů uspořádání konference uvedla zájem krajů navázat spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a dalšími organizacemi, které se péčí o památky zabývají. Musím říci, že komunikace s ministerstvem byla až do posledních voleb opravdu špatná. Za celou dobu působení předchozích vlád ministr kultury ani na jedno jednání naší komise nepřijel a nekomunikoval s námi ani žádným jiným způsobem, vysvětlila na otázku Krajských novin Matějková dosavadní situaci ve vztahu kraje-stát. Zároveň mohla vyjádřit spokojenost nad změnou tohoto stavu, když mezi účastníky konference ministr kultury Václav Jehlička nechyběl, stejně jako třeba Pavel Jerie, generální ředitel Národního památkového ústavu. Na konferenci, jejíž program byl dvoudenní, byla otevřena tři hlavní témata. Z pohledu krajů byla důležitá diskuze o připravě nového památkového zákona, o financování péče o památky a v neposlední řadě také o změnách fungování Národního památkového ústavu. Současný památkový zákon považujeme za naprosto nevyhovující, poplatný době svého vzniku a jako kraje bychom se chtěli podílet na přípravě nového zákona, řekla Matějková. V rámci dotační oblasti jednáme o změnách Programu regenerace a Programu záchrany architektonického dědictví. Rádi bychom také podpořili snahu ministerstva o navýšení dotací ze státního rozpočtu, tedy požadavek ministra Jehličky, aby to bylo jedno procento z HDP. Co se týká změn fungování NPÚ, nám se zdá, že model jeho řízení je příliš centralistický, komplikovaný a jako kraje bychom se rádi více podíleli na jeho kompetencích. Ministr kultury Václav Jehlička přislíbil v Jihlavě krajům, že s nimi bude ministerstvo v otázce péče o památky spolupracovat. foto: KrÚ kraje Vysočina Potíže vlastníků památek uznává i šéf Národního památkového ústavu Pavel Jerie, který mimo jiné prohlásil, že systém je u nás nastaven tak, že péče o památky jde na vrub vlastníků a ne vždy umožňuje vlastníkům o památky efektivně pečovat. Zároveň souhlasil s nutností reformovat památkový zákon a zefektivnit práci ústavu. Chceme zlepšit spolupráci s vlastníky památek i s výkonnými orgány památkové péče, což bylo mnohdy opomíjeno, prohlásil Jerie. Podle náměstka ministra kultury Antonína Tesaříka disponuje Česká republika velkým potenciálem v oblasti kulturního dědictví, které má sloužit především pro rozvoj regionů. Konferenci vnímáme jako zásadní start komunikace mezi státem a kraji o tom, jak naplnit záměr využívání a rozvoje tohoto kulturního dědictví, řekl Tesařík novinářům. Zároveň prohlásil, že využívání řady českých památek není kvůli jejich stavu možné a některým dokonce hrozí zánik. Proto předpokládáme zahájení pravidelné spolupráce s komisí Asociace krajů, chceme obnovit metodickou činnost ministerstva v této oblasti, provádíme analýzu dotačních programů s cílem dosáhnout s kraji dostatečné synergie, chceme s kraji vést intenzivní dialog o využívání evropských dotačních programů a jde také o využití Národního památkového ústavu a dosažení zlepšení péče o památkový fond a také zahájení přípravy nového památkového zákona, vyjmenoval Tesařík jednotlivé body navázání spolupráce a dodal, že kraje budou vyzvány, aby ministerstvu předložily své podněty a návrhy ke změnám památkového zákona. Účastníci konference Kraje a péče o kulturní dědictví se nakonec shodli nejenom na nutnosti rovnoceného dialogu mezi vlastníky památek a státem či na inovaci financování péče o památky, ale i na tom, že během několika měsíců by měly v krajích vzniknout komise ministra kultury. Ty by se měly starat o lepší nakládání se státem vlastněnými památkami a o efektivnější využívání financí z EU. Miloš Spáčil DALŠÍ INFORMACE O KON- FERENCI KRAJE A PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ NA- JDETE NA STRÁNCE KRAJE VYSOČINA prezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajepre- zentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezentacekrajeprezenta- Pardubický kraj podpoří granty zejména sociální péči Pardubický kraj v letošním roce vyhlásil celkem 19 grantových programů, v rámci nichž rozdělí mezi žadatele téměř 51 milion korun. Granty jsou poskytovány například na oblast dětí a mládeže, tělovýchovy a sportu, kultury, památkové péče, sociálních služeb nebo zaměstnanosti.,,nejvíce letošních grantových programů bylo vypsáno v oblasti strategického rozvoje kraje, nejvyšší částka však směřuje do oblasti sociální péče, kde je k dispozici 17 milionů korun. Cílem vyhlášených programů je podpora vybraných sociálních služeb nebo souboru činnosti, které zajišťují pomoc jednotlivým osobám při jejich sociálním začlenění a působí i jako prevence proti jejich sociálnímu vyloučení, uvedl krajský radní zodpovědný za oblast sociálních věcí Miloslav Macela. Podle radního jde o osoby oslabené vzhledem ke své sociální situaci nebo ztrátě některé schopnosti z důvodů věku, zdravotního stavu, životních návyků, sociálně znevýhodňujícího prostředí nebo osoby, které jsou ohroženy na svých právech a zájmech trestnou činností. Nejvyšší částka v rámci grantových programů poskytovaných Pardubickým krajem v letošním roce, 17 milionů korun, směřuje do oblasti sociální péče. ilustrační foto: archiv Pardubického kraje Grantové programy mají těmto lidem pomoci zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti a žít běžným způsobem. Pardubický kraj vyhlašuje grantové programy v oblasti sociálních věcí od roku Důvodem bylo sjednocení systému poskytování sociálních služeb, zajištění srovnatelné kvality, snaha o územní vyváženost a dostupnost pro uživatele těchto služeb, dodal radní. Důležitou oblastí, kterou se Pardubický kraj rozhodl podporovat, jsou terénní služby poskytované organizacemi nestátního neziskového sektoru. Tyto služby umožňují zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením setrvat v jejich přirozeném prostředí nebo udržet sociální vazby k blízkým osobám a zajišťují je především pečovatelské služby, osobní asistence či odlehčovací služby. Právě odlehčovací služby je možné uvést jako příklad dobré praxe fungování služeb sociální péče. Jde o službu, která se těší velkému zájmu uživatelů, ale také jejich rodinných příslušníků, vyzdvihl Macela. Jejím úkolem je umožnit pečující osobě odpočinek k načerpání dalších sil potřebných pro náročnou péči o blízké osoby postižené sníženou soběstačností z důvodu věku či jejich zdravotního postižení. O nemohoucí tak pečují profesionálové po určitou dobu, ne delší než tři měsíce, a oni se pak vracejí zpět do svého přirozeného sociálního prostředí ke svým blízkým. Kombinací využívání výše uvedených služeb lze tedy docílit co nejdelší setrvání uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí, doplnil. Zájem kraje o tuto problematiku dokládá skutečnost, že výše finančních prostředků určených na podporu programů v sociální oblasti narůstá, stejně tak narůstá i zájem a ochota jednotlivých poskytovatelů služeb z řad neziskových organizací tyto služby poskytovat. Například v roce 2003, odkdy kraj poskytuje sociální granty, bylo podáno 79 projektů zaměřených na podporu nejrůznějších sociálních služeb a v roce 2007 se jednalo již o 159 podaných projektů. Objem finančních prostředků také narostl, a to ze čtyř milionů korun na současných 17 milionů korun. Pardubický kraj se tak snaží naplňovat a realizovat cíle deklarované v nejrůznějších rozvojových dokumentech právě podporou neziskových organizací v jejich činnosti zaměřené na rozvoj a kvalitu poskytování sociálních služeb určených osobám ohrožených sociální exkluzí, kdy tyto organizace mají v celém systému poskytování služeb nenahraditelnou a nezastupitelnou roli, prohlásil Macela. Kromě sociální sféry kraj letos podpoří sportovní aktivity a strategický rozvoj kraje částkami přesahujícími deset milionů korun, péči o památky osmi miliony korun, ochranu životního prostředí dvěma miliony korun, stejně jako projekty ve zdravotnictví, třeba protidrogovou prevenci. Uvedené finanční prostředky mohou každoročně čerpat občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, humanitární organizace či obce. Náplň jednotlivých programů vytvářejí příslušné odbory a vyhlašuje je Rada Pardubického kraje v návaznosti na předem schválený rozpočet kraje, v němž je částka vyčleněná na grantovou politiku kraje vždy přesně stanovena.

3 ČESKÁ REPUBLIKA KN červen Senát: Komora se zástupci krajů? (pokračování ze strany 1) Podle politiků se s odstupem jedenácti let ukazuje, že tato komora není občany chápána jako nezbytná. Po každých senátních volbách média rozpoutají diskusi, ze které vyplývá nejen rozdělení společnosti na ty, kteří Senát podporují, a občany, kteří by uvítali jeho zrušení, mezi samotnými skeptiky se objevují dva názory. Radikálové hovoří o zrušení, proud kompromisní chce Senát transformovat. Pokud jde o možnost Senát zrušit, jistě to možné je. Existují země s jednokomorovým parlamentem, na výkonu státní správy ani samosprávy se taková úprava neprojevuje negativně. Zrušení Senátu by znamenalo rozsáhlou změnu Ústavy a domnívám se, že ani naše politická reprezentace není připravena, uvedla KN 1. místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslava Němcová. Lepší řešení vidí v transformaci Senátu. Vzhledem k tomu, že jde o návrh kompromisní, který zachovává dvoukomorový Parlament, je možné očekávat, že bude větší vůle se jím zabývat, domnívá se Němcová. INSPIRACE V BUNDESRATU Po transformaci Senátu na komoru se zástupci krajských samospráv už delší dobu volají někteří tuzemští hejtmani. Tvrdí, že by občanům ulevilo, kdyby se v zemi odehrávaly jen troje volby, část společnosti množství voleb zahlcuje. Výhodu vidí také ve finanční úspoře mohla by se ušetřit část prostředků vynakládaných na fungování Senátu v dnešní podobě. Krajské samosprávy už v současné době zajišťují v řadě oblastí chod státu. Senát by se pod taktovkou hejtmanství přiblížil občanům. V neposlední řadě by krajští politici konečně získali prostor, jak ovlivňovat zákony, které se jich dotknou život jim dnes často komplikují normy, které vznikají bez odezvy menších územních celků. České regiony mají jen velmi malou šanci ovlivňovat například legislativní procesy a jejich přímé zastoupení v Senátu by mohlo být pro kraje přínosem. Byla by to jakási obdoba německého Bundesratu, do kterého nominují zastupitele jednotlivé spolkové země, sdělil KN vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. V Německu funguje Spolkový sněm a Spolková rada. Sněm má zákonodárné funkce, schvaluje mezinárodní smlouvy a například přijímá spolkový rozpočet. Rada je sborem, jehož prostřednictvím se jednotlivé země účastní zákonodárné činnosti a spolurozhodují o záležitostech Evropské unie. Členy jsou zástupci jednotlivých zemských vlád. Právě tento model by někteří hejtmani chtěli v omezené míře přenést do systému České republiky, přeměna Senátu by podle nich byla pro stát jednoznačným přínosem. Krok by ale zřejmě rychle narazil senátoři by návrh jen tak nepodpořili. MLEJNEK: DEGRADACE SENÁTU Ne všichni hejtmani jsou však transformaci horní komory parlamentu nakloněni. Neumím si dost dobře představit, jak by člen krajské samosprávy, který by zároveň působil v takto reformovaném Senátu, stoprocentně zvládl všechny povinnosti s výkonem funkcí spojené. Také bych se obával, aby se takový dvouobročník svému kraji příliš neodcizil, neskrýval své obavy ve vyjádření pro KN hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc. Představitelé krajů proti změně míní, že pozitivem současného Senátu je právě způsob, jakým jsou do něho senátoři voleni. Přeměna by podle nich narušila rovnováhu a klesl by prý i význam funkce senátora, kterého teď volí občané jako přímého zástupce svého okrsku. Pokud by mělo ke změnám dojít, navrhují úpravu poměru poslanců dolní komory parlamentu, kde by část křesel mohly obsadit kraje. Změnám se brání i politologové. Snaha zástupců krajských samospráv přisvoj si Senát je pouze politickým pokusem kumulovat větší pravomoci a vliv. Chybí jí reálné opodstatnění, řekl KN Michal Mravinač z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Vysoké školy veřejné správy a mezinárodních vztahů. Inspiraci některých krajů vidí v Německu, které až do sjednocení v 19. století fungovalo jako řada samostatných státních útvarů, a tak ilustrační foto moderní stát podědil různé regionální identity obyvatel a politických elit. Historický vývoj České republiky však podle něho tento systém nevyžaduje. Proti posilování pozice krajů ve velké politice se staví i politolog Josef Mlejnek. Proměnu horní komory v reprezentaci regionálních zájmů bych považoval za její velkou degradaci. Tím rozhodně nechci snižovat kraje, jejich zájmy ani potřebu reprezentace, jsem jen názoru, že by se hejtmanství měla projevovat jinak. Jan Štifter Povinné ručení Každé vozidlo musí mít ze zákona uzavřeno povinné ručení. Z povinného ručení uzavřeného v rámci produktu MOBILITY uhradíme škody způsobené vaším vozidlem. Pojištěný je tak chráněn v případě škody způsobené provozem vozidla. Bonus až 35 % jezdíteli bez nehod Exkluzivní limity pojistných plnění až do 100 mil. Kč u škod na zdraví i majetku Velký výběr možných připojištění: odcizení vozidla, čelní sklo, zavazadla, náhradní vozidlo Zdarma široká nabídka asistenčních služeb AKČNÍ nabídka - sleva 15 % Sleva 15 % se vztahuje na 1. rok pojištění Akční nabídka platí od 9.5. do Sjednejte si povinné ručení On-line Sjednání po telefonu: Poraďte se se svým osobním poradcem Navštivte naši pobočku Povinné ručení již od Kč ročně! Úhrada škody i na vašem vozidle* Zdarma úrazové pojištění Úspora 10 % u 40 vybraných okresů Úspora 20 % u vozidel starších 10 let Varianty povinného ručení Standard - 24 mil. Kč pro škody na věci a 44 mil. Kč pro škody na zdraví Dominant - 60 mil. Kč pro škody na věci a 60 mil. Kč pro škody na zdraví Premiant mil. Kč pro škody na věci a 100 mil. Kč pro škody na zdraví Součásti povinného ručení - benefity zdarma - úrazové pojištění řidiče - pojištění osobních věcí řidiče a osob jemu blízkých - asistenční služba ČSOB Pojišťovna assistance - hradíme škodu i na vašem vozidle* * Do limitu Kč ve variantě Premiant, pro pojištění od Výpočet pojistného Příklad Pan Karel z Pardubic Škoda Favorit 136 L (kategorie do cm³) Pan Karel bydlí ve zvýhodněném okrese a svůj vůz má starší 10 let. Díky tomu, že své povinné ručení platí ročně, získal slevu 3 %. Další slevu 5 % získal za to, že má ještě jiné pojištění u ČSOB Pojišťovny. Pojistné pana Karla pro rok 2007 činí: bez bonusu Kč s max. bonusem (35 %) Kč Pan Petr ze Znojma Opel Vectra 1.8 (kategorie do cm³) Pan Petr bydlí ve zvýhodněném okrese a svůj vůz má zcela nový. Díky tomu, že své povinné ručení platí ročně, získal slevu 3 %. Pan Petr nemá jiné pojištění u ČSOB Pojišťovny a tak se na něho nevztahuje sleva 5 %. Pojistné pana Petr pro rok 2007 činí: bez bonusu Kč s max. bonusem (35 %) Kč Možnosti připojištění - odcizení vozidla - úrazové pojištění cestujících - náhradní vozidlo - zavazadla - čelní sklo - nadstandardní asistenční služby Slevy Zvýhodňujeme vozidla starší 10-ti let (20 % ze základní sazby) a zvýhodněné regiony (slevou až 10 %). Povinné ručení pracuje každoročně s bonusy a malusy, tudíž zohledňuje řidiče z hlediska zavinění škod. Za každý rok pojištění bez zaviněné nehody získáváte 5% bonus až do výše 50-ti %. Slevu 5 % lze též čerpat za věrnost ČSOB Pojišťovně v ostatních druzích pojištění či za kombinaci s havarijním pojištěním a 3 % za případnou jednoroční splatnost pojistného. (PR)

4 4 KN červen 2007 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KRÁTCE Stát vs. taxi Ministerstva financí a dopravy chtějí výrazně vstoupit do řešení problémů pražské taxislužby. Vyplývá to z výsledků schůzek, které absolvoval s náměstky ministrů obou rezortů Rudolf Blažek, náměstek pražského primátora. Ten také obě setkání inicioval. Zřejmě již do červnového jednání Zastupitelstva hlavního města Prahy tak poputuje balíček návrhů na změny zákonů, které mají pomoci zejména při trestání nepoctivých taxikářů. Rott bere Kafku Rada hl. m. Prahy schválila pronájem budovy známé jako Kafkův dům na Náměstí France Kafky na Praze 1. Nejvhodnější nabídku v rámci výběrového řízení předložila společnost V.J.Rott, která budovu využije jako hotel. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, konkrétně na dvacet let za roční nájemné ve výši 12,5 milionů korun. To je o půl milionu více, než další z uchazečů. Všichni zájemci chtěli objekt využít buď jako hotel, nebo pro kanceláře. Olympiáda v Praze: nezajímá jen sedminu lidí V průběhu května provedla agentura pro výzkum veřejného mínění STEM dva průzkumy, ve kterých oslovila více než dva tisíce dospělých respondentů. Obě ankety se týkaly záměru hlavního města Prahy uspořádat Letní olympijské hry v roce 2016 nebo Ukázaly mimo jiné, že myšlenka ucházet se o pořadatelství nechává lhostejným jen velmi malý počet lidí přibližně pouhou sedminu. Za největší přínos možného pořádání olympijských her považuje většina oslovených zvýšení mezinárodní prestiže České republiky. Naopak nejvíce se lidé bojí ekonomických dopadů, v Praze pak také dopravních potíží a možnosti teroristických útoků. Šestnáct procent Čechů patří mezi rozhodné zastánce pořádání olympiády, ti jsou ale v menšině oproti rozhodným odpůrcům, kterých je 23%. V Praze je poměr mezi rozhodnými zastánci a odpůrci menší, zastánců je 21% a odpůrců o procento víc. Pokud by záleželo na dotazovaných občanech, olympiáda by se konala nejenom v Praze, podílely by se na ní i ostatní kraje ČR. Myšlenku Olympiáda pro ČR podporují přibližně tři pětiny lidí. Mezi respondenty výzkumu STEM převažovali ti, kteří si myslí, že se pořádání olympiády finančně nevyplatí (37%), za ekonomicky výhodné považuje pořadatelství 24% dotázaných. Zhruba tři čtvrtiny lidí se domnívají, že pokud Praha dostane možnost hry uspořádat, měl by jí (a samozřejmě i ostatním lokalitám, ve kterých by se olympiáda konala) finančně pomoci stát, a to především v oblasti investic do sportovišť. A nakolik by olympiáda upoutala pozornost Čechů? Přibližně polovina lidí by se na některý ze závodů přišla podívat, zájem by soustředili především na atletiku a fotbal. Ovšem přibližně pětina lidí by byla ochotna také s pořádáním pomoci formou dobrovolnické činnosti. (red) Praha má sociálního ombudsmana Městská rada se rozhodla zřídit úřad sociálního ombudsmana. V této funkci bude působit někdejší radní hlavního města Hana Halová. Jejím hlavním posláním v nové roli bude zastupování občanů, kteří nemají dostatečné zkušenosti s objednáváním sociálních služeb. Sociální ombudsman má ovšem pravomoce omezené pouze na záležitosti vztahující se k dodržování zákona o sociálních službách, který vešel v platnost letos v lednu. Jeho hlavní novinkou je právě volnost při objednávání sociálních služeb. Ombudsman bude hájit zájmy seniorů, zdravotně postižených, lidí dezorientovaných v novém systému a poradí samozřejmě také jejich příbuzným či zástupcům, vysvětlil radní pro sociální oblast Jiří Janeček. Na sociálního ombudsmana se může obrátit každý občan hl. m. Prahy, který se domnívá, že jsou porušována jeho práva buď jako zájemce, nebo již jako uživatele sociální služby s podnětem na prošetření jeho podezření z porušování lidských práv či přímo se stížností v případě, že v prvé fázi neuspěl se stížností přímo u poskytovatele sociální služby či jeho nadřízeného orgánu. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Přestože bylo hlavní město Praha, stejně jako ostatní regiony České republiky, osloveno se žádostí o vyjádření k tématu měsíce, do doby redakční uzávěrky svůj příspěvek nedodalo. Redakce Zastupitelelé sloučili školy Zastupitelstvo hlavního města Prahy odsouhlasilo celkem pět sloučení jednotlivých škol a školských zařízení. Sloučení proběhnou k 1. červenci Hlavní město Praha jako zřizovatel středních škol, speciálních škol a vyšších odborných škol musí neustále upravovat nabídku oborů vzdělání a kapacit škol. Optimalizace znamená úpravu počtu škol a školských zařízení, skladby a kapacit oborů vzdělání tak, aby bylo dosaženo rovnováhy mezi několika vzájemně se ovlivňujícími a velmi různorodými faktory, řekla náměstkyně primátora Hana Žižková. Podle ní jsou těmi to faktory zejména demografická křivka vývoje počtu dětí v regionu hlavního města, poptávka veřejnosti po jednotlivých oborech vzdělání, poptávka trhu práce, nabídka škol ostatních zřizovatelů, kvalita vzdělávání v jednotlivých školách a jejich naplněnost, koncepční záměry a rozpočtové možnosti zřizovatele, zachování dostupnosti škol v regionu. Náměstkyně zároveň optimalizaci obhajuje ekonomickými údaji, od školního roku 2002/2003 bylo ve školách a školských zařízeních zřizovaných Prahou uspořeno 39 milionů korun. Náměstkyně zároveň okomentovala negativní reakci veřejnosti na slučování, a to především dvou škol na Praze 9. Slučování škol se v žádném případě negativně nedotkne žáků ani pedagogů obou škol. Sloučením rozumíme vytvoření ekonomicky silné a stabilní školy, která poskytne žákům širokou škálu vzdělávacích aktivit. Mohu žáky ubezpečit, že všechny dosud vyučované obory vzdělání zůstanou v plné šíři zachovány, tedy že každý dále bude moci studovat obor, na který byl přijat. Žádný z oborů nebudeme rušit, předpokládáme, že dokonce dojde i k posílení oborů, o něž je dlouhodobě nižší zájem, řekla a dodala, že optimalizace by se neměla dotknout ani pedagogů v produktivním věku. KOMENTÁŘ POLITOLOGA Dvoukomorové parlamenty majíli fungovat co nejefektivněji jsou většinou ustavovány tak, aby každá z komor vnášela do legislativních a rozhodovacích procesů odlišný rozměr a zkušenosti. Horní komory tak často reprezentují třeba profesní (Irsko, Slovinsko) či teritoriální (USA, Švýcarsko) zájmy. Pak pochopitelně existují i horní komory, které vlastně žádné specifické a od dolní komory odlišné zájmy nereprezentují. A takovou horní komorou je i český Senát. Horní komora českého parlamentu patří mezi nejméně oblíbené ústavní instituce v České republice. Důvodů je celá řada, jedním z nich však bezpochyby je i jeho slabá reprezentativní funkce. Voliči mají pocit, že senátoři jsou jen laicky řečeno dalšími poslanci. Z parametrů českého bikameralismu totiž není zcela jasné, koho naši senátoři vlastně zastupují. Někteří rádi tvrdí, že jsou zástupci regionů. Dnešní Senát ale v pravém slova smyslu regiony nereprezentuje. Senátoři jsou totiž voleni v 81 obvodech, které jsou v podstatě vytvořeny uměle a slouží výlučně pro potřeby senátních voleb. Nejedná se tedy o žádné jiné správní nebo samosprávné celky, neslouží jako územní organizace žádných jiných institucí. Voliči daných obvodů rovněž netvoří nějakou geograficky přirozenou komunitu. Transformace Senátu na komoru reprezentující územní celky (kraje) by tak reprezentativní funkci Senátu vyjasnila. Kraje by regionalizací Senátu dostaly do rukou další nástroj ovlivňování záležitostí, které jsou v kompetenci centrální úrovně vlády, ale bytostně se jich dotýkají. Zároveň by se tím zvýšilo postavení a váha krajů v politickém systému. Je otázkou do diskuse, zda by měl být takový Senát i nadále volen přímo či zda by nepřicházela v úvahu forma nepřímé volby krajským zastupitelstvem, jako je tomu například u Spolkové rady v Rakousku, či delegování krajskými radami, což je systém podobný ustavování členů Spolkové rady v Německu. Ať tak či onak, případná změna Senátu na komoru teritoriálního zastoupení by nebyla efektivní, pokud by nešla ruku v ruce s určitými změnami pravomocí horní komory. V takovém případě by třeba opět po vzoru Německa mohl Senát dostat právo absolutního (nepřehlasovatelného) veta u těch zákonů, které se přímo dotýkají pravomocí či finančních záležitostí krajů. Petr Just, politolog EVROPSKÉ PORADENSTVÍ PROFESIONÁLNÍ SLUŽBY PUBLIC RELATIONS PORADENSKÁ ČINNOST, CRISIS MANAGEMENT EUROPEAN CONSULTING PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, SERVIS ADVOKÁTA REKLAMNÍ ČINNOST A MARKETING KOMPLETNÍ SERVIS V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PRODUKCE, POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ ORGANIZACE SPOLEČENSKÝCH PROJEKTŮ ČESKÁ REPUBLIKA PRAHA Jánský vršek 2/ , Praha 1 tel.: fax: web: LUXEMBOURG 49, boulevard Royal L , Luxembourg tel.: fax: EU - BRUSSELS 11, Rond Point Schuman BE , Brussels tel.: fax:

5 Z EU přes dvacet miliard Opravit silnice, mosty, silniční značení a zkvalitnit veřejnou dopravu pomohou miliardy z EU. Šanci získat potřebné peníze mají i menší města, která vsadila na rozvoj turistického ruchu. Přes dvacet miliard korun by měl v příštích pěti letech získat od Evropské unie Středočeský kraj na rozvoj oblastí, které se zapojí do regionálního operačního programu (ROP). Na čerpání unijních peněz se v těchto dnech už připravují, vedle představitelů měst a obcí, také zástupci mikroregionů či neziskových organizací. Prioritou celého středočeského regionu jsou dopravní projekty. Na rekonstrukce silnic, zlepšení kvality veřejné dopravy či obnovu dopravního značení by měla jít polovina přidělených unijních peněz, tedy zhruba deset miliard korun. Projekty ale budou žadatelé předkládat nejdříve na podzim tohoto roku, informoval ředitel Úřadu regionální rady Marek Kupsa. Semináře na středočeském hejtmanství k zahájení ROP odstartovaly Středočeský kraj investuje do sítě cyklotras Ve středních Čechách se vyznačují stovky kilometrů cyklotras. Jejich výhodou je velká hustota a návaznost. Středočeský kraj má zpracovaný ucelený projekt cyklotras a pracuje na síti páteřních cyklostezek, které navazují na Prahu, okolní kraje i na mezinárodní evropské trasy. intenzivní spolupráci s potenciálními žadateli, kteří tak měli možnost získat aktuální informace o jednotlivých programech, požadavcích na předkládání projektů a také harmonogramu procesu čerpání. Vinu na zpoždění při podávání projektů nenese Středočeský kraj, v jehož silách není ani proces předkládání a schvalování programu urychlit. V tuto chvíli jsme odkázáni na to, jak se bude vyvíjet schvalování strategického rámce v Bruselu. Teprve potom budeme moci projednat jednotlivé regionální operační programy a zveřejnit výzvy, doplnil Kupsa. Necelá pětina z dvaceti miliard korun půjde na podporu cestovního ruchu a další velké procento chce Středočeský kraj investovat do vylepšení veřejných služeb. Na evropské peníze se těší například STŘEDOČESKÝ KRAJ KN červen v Kralupech nad Vltavou. Město má před sebou rozsáhlý projekt revitalizace městského centra a také výstavbu obchvatu, řekl starosta města Petr Holeček. Peníze na tyto akce mohou Kralupy získat například z operačního programu Doprava a operačního programu Integrovaný rozvoj území. Ještě letos by kraj chtěl zahájit rozsáhlou rekonstrukci soumostí mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví, která by měla být spolufinancována právě ze strukturálních fondů. Z programu Rozvoje cestovního ruchu se chystají získat potřebné miliony také projektoví manažeři ve Vlašimi. Máme připravený projekt takzvané zážitkové turistiky, která je v naší republice teprve v plenkách, říká Petr Zapletal ze sdružení Podblanickem. V minulém období 2004 až 2006 čerpal region střední Čechy od EU dotaci 1,6 miliardy korun. Tyto peníze byly z velké části použity Jako houby po dešti rostou v okolí Prahy cyklostezky, na které i letos přispívá krajské hejtmanství. Pokračují práce na projektových dokumentacích páteřních cyklostezek vedoucích v okolí středočeských řek - Labská, Berounská, Sázavská, Jizerská a Vltavská za celkem čtyři a půl milionu korun, které uhradí ze svého rozpočtu Středočeský kraj. K nově připravovaným projektům, na něž kraj ze rozpočtu pro rok 2007 uvolnil 1,4 milionu korun, patří Aktualizace projektu cyklistických tras a cyklostezek na území kraje, Aktualizace programu rozvoje cestovního ruchu a Technicko ekonomická studie a projekt Středního Polabí. Jde o kompletní zmapování sítě cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje a vytvoření databáze plánů obcí v oblasti cyklosturistiky, říká mluvčí kraje Martin Kupka s tím, že práce na projektu by měla končit v polovině roku. Středočeský kraj také navázal spolupráci s Plzeňským krajem a bavorským okresem Neustadt, který je iniciátorem projektu mezinárodní cyklotrasy Paříž Praha. Cílem Projektu Panevropské cyklotrasy je společné úsilí o získání finančních prostředků z EU. Za kvalitní považuji cyklotrasy podél řek. Výborná je trasa z Prahy podél Berounky do Berouna a odtud na Křivoklátsko nebo trasa z Prahy do Roztok a dále podél Vltavy, říká jednatel Klubu pražských cyklistů Michal Daleký. Ten v rámci klubu a obcí Berounska připravuje další kilometry do Černošic, Letů a Dobřichovic. Doporučil bych i lesní trasy v okolí Křivoklátu a na Kladensku, dodal Daleký. Ten za výhody středočeských cyklotras považuje jejich hustou síť. Nevýhody vidí v tom, že často vedou po frekventovaných silnicích a chybí na nich občerstvení pro cyklisty. Lidé, kteří se aktivně podílejí na přípravě cyklotras věří, že se nabízené příležitosti chopí místní podnikatelé Oprava chátrajících památek v obcích a městech znamená zvýšení turistického ruchu a příliv peněz. ilustrační foto: Karel Chlumec na dopravní projekty a regionální rozvoj. V příštích letech je tak díky mnohonásobnému navýšení peněz více možností získat ve stále vyšší konkurencí tolik potřebné dotace na rozvoj jednotlivých oblastí. Česká republika by měla v sedmiletém období získat z ROP asi 135 a služeb na trasách pro cyklisty přibude. Ještě do prázdnin zahájí provoz cyklostezka vedoucí z devadesáti procent mimo silnice údolím řeky Blanice na Benešovsku s názvem Vlašimské aleje. Nová cyklotrasa navazuje na loni otevřenou trasu Po stopách blanických rytířů a trasy na Voticku a Sedleckoprčicku. Na zkvalitnění a péči o cyklostezky získají 120 tisíc korun Greenways Čertovo břemeno v okolí Sedlce-Prčice, Greenways Berounka Střela na Křivoklátsku a Rakovnicku. Další z projektů, na které se kvůli velikému zájmu nedostalo, mají ještě možnost získat podporu ve veřejné burze projektů, kterou Nadace Partnerství připravuje na léto. Karel Chlumec miliard korun. Ty jsou rozděleny mezi jednotlivé regiony soudržnosti, takzvané NUTS, které sdružují jednotlivé kraje. Středočeský kraj je jediným regionem, který se o peníze s jiným krajem dělit nemusí. Karel Chlumec STŘEDOČESKÝ KRAJ GLOSA Karel Chlumec Přemýšlet o senátu jako o komoře, kterou by do budoucna mohli tvořit zástupci krajských samospráv, pokládám za principiálně možné a správné. Vycházím z jednoho ze stěžejních poslání horní komory parlamentu, totiž garantovat kontinuitu vlády v zemi v obdobích, kdy dolní komora parlamentu má omezený nebo z různých důvodů slabý mandát. Krajské samosprávy v řadě oblastí zajišťují již dnes chod státu. Mám na mysli zejména oblasti školství, sociálních věcí, zdravotnictví, dopravy či kultury. Domnívám se, že tato zkušenost je dostatečnou zárukou, že by dokázaly odpovědně zvládnout i roli horní komory parlamentu. Nespornou výhodou takové podoby Senátu by mohlo být větší přiblížení často akademických diskusí nad zákony reálnému životu. Kraje se v současnosti často potýkají se zákonnými normami, které vznikly bez odezvy obcí, měst i krajů a bez detailního promyšlení konkrétních dopadů. Právě v tomto smyslu by užší provázání krajských zkušeností se zákonodárnou mocí mohlo mít pozitivní efekt. Nepokládám ale za aktuální otázku ani naléhavou politickou výzvu měnit současnou podobu Senátu. Diskutovat o možných jiných formách může být ale přínosné. Konečnou odpověď by ale ve výsledku musel potvrdit Senát ve své současné podobě. Paradoxně dnes asi nejvíc peněz platí za dodávku pitné vody ti, kteří ji mají doslova za humny miliony kubíků. Vodní nádrž Želivka postavená jako zásobárna pitné vody pro českou metropoli ovlivnila ale život lidí v okolních obcích nádrže na Dolnokralovicku i jinak. Ochranné vodní pásmo znamená omezení rekreace, turistického ruchu, podnikání, činností jako je rybaření, a tím i peněz do obecních pokladen. Vodovody postupně dosluhují a není z čeho zaplatit nové. Spravila by to maličkost - necelá půlmiliarda pro několik desítek vesnic, které přemýšlejí, kde vzít a nekrást. Zatím marně se snaží osvícení starostové o změnu ochranného režimu, která by umožnila rozvinout tolik dnes podporovaný turistický ruch. Jejich argumenty nikdo neslyší. Zbývá jen doufat, že to nakonec neskončí tak, že lidé z nedalekých obcí, až jejich vodovody vyplivnou poslední kapku, budou nocí tajně zajíždět s kanystry ke břehům nádrže brát Pražákům jejich vodu. Pod svícnem bývá největší tma a u studny asi největší žízeň. Petr Bendl, hejtman Pitná voda, to je u Želivky problém Dlouhodobé problémy s dodávkami kvalitní pitné vody řeší desítky obcí mikroregionu Želivka, které leží v těsné blízkosti vodárenské nádrže s pitnou vodou pro pražskou metropoli. Tři desítky obcí mikroregionu teď hodlají společně vybudovat za čtyři sta milionů korun vodohospodářskou infrastrukturu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Jenom z obecních prostředků tak velký projekt nelze ufinancovat. Proto žádáme o dotace z fondů Evropské unie, říká předseda mikroregionu Želivka Antonín Šotola. Podporu projektu nalezly obce Dolnokralovicka u krajských zastupitelů, kteří jim odsouhlasili dvoumilionovou dotaci na zhotovení dokumentace. Akce, která má zajistit dostatek pitné vody v regionu, je tak rozsáhlá, že je nutné ji rozdělit do několika etap. Zhruba třicítka obcí, které leží v nejbližším okolí vodní nádrže se musí nejprve domluvit na místě zahájení stavby. Bylo by rozumné, kdyby si každá obec sama zajistila prováděcí projektovou dokumentaci, dodává Šotola. Mikroregion Želivka sdružuje obce v okolí přehrady už od konce minulého století. Během uplynulých let se už sdružení pokoušelo prosadit například změnu v ochranném pásmu kolem nádrže tak, aby došlo ke zlepšení kvality života zdejších obyvatel. Podle představitelů regionu oživením oblasti a rozvojem turistického ruchu mělo dojít v obcích k lepší hospodářské situaci s následnou možností financovat obecní potřeby. (mec) celostátní nezávislý měsíčník Česká republika a Evropská unie o EU objektivně, přehledně a srozumitelně ROČNÍ PŘEDPLATNÉ POUZE 180,- Kč

6 6 KN červen 2007 INVESTICE Foxconn CZ nabídne v Kutné Hoře práci tisícům lidí Společnost Foxconn postaví v Kutné Hoře ve středních Čechách novou továrnu za více než tři miliardy korun. V čistém prostředí při výrobě LCD monitorů a počítačových součástí najde práci přibližně 5000 zaměstnanců. Tchajwanský Foxconn, který již nyní patří mezi největší výrobní podniky v České republice, zde zdvojnásobí své aktivity. Pro svou expanzi si vybral středočeské město s bohatou historií, ale též průmyslovou současností. Kutná Hora je tak nádherná, že si zaslouží tuto investici, pochválil město generální ředitel společnosti Foxconn CZ Jim B. Chang. Ve zdejší průmyslové zóně tak vyroste moderní závod, který zvýší atraktivitu města. O tuto investici jsme velmi stáli a budeme nápomocni tomu, aby záměry společnosti Foxconn se v Kutné Hoře bezezbytku naplnily, ujistil starosta Kutné Hory Ivo Šalátek. Radnice má zájem na prosperitě podniku, spokojenosti zaměstnanců a obyvatel. Výše investice Foxconnu v Kutné Hoře dosáhne 147 milionů dolarů (asi 3,1 miliardy korun). Firma požádala o udělení investičních pobídek, zatím ale nedostala vyjádření v této záležitosti. Jakékoli pobídky jsou sice důležité, ale ještě důležitější je součinnost, kterou nám ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo, poznamenal Chang. Stavba nové továrny bude zahájena v srpnu letošního roku a dokončena nejpozději během deseti měsíců. Určitě nezasáhneme životní prostředí v Kutné Hoře a okolí, ubezpečil generální ředitel Foxconnu. Již během výstavby závodu začne firma s náborem pracovníků. Uděláme vše pro to, abychom sem přilákali lidi z nejbližšího okolí, případně z okolních regionů i zemí, přiblížil Chang. Nová továrna poskytne pracovní příležitosti lidem všech úrovní vzdělání od základního po vysokoškolské. Určitě se budeme snažit využívat všech možností spolupráce se středními i vysokými školami technického zaměření při výchově budoucích zaměstnanců, nastínil. Starosta očekává, že Tiskové konference k plánované investici Foxconnu v Kutné Hoře se, mimo jiných, zúčastnili (zprava) generální ředitel společnosti Jim B. Chang, senátor Bedřich Moldan, choť generálního ředitele Maureen Chang a starosta města Ivo Šalátek. foto: autor Současnou produkci společnosti Foxconn CZ v Pardubicích rozšíří v příštím roce nová továrna v nedaleké Kutné Hoře. O miliardovou investici se ucházely též Svitavy, tchajwanská světová jednička v LCD technologiích nakonec zvolila středočeské město. foto: archiv díky vstupu nového investora zde výrazně klesne nezaměstnanost. Kutnohorsko je už několik let regionem s nejvyšší mírou nezaměstnanosti ve Středočeském kraji. Investici proto vítá i zdejší úřad práce. Splnit ale požadavky firmy na počet zaměstnanců nebude jednoduché, uvedl ředitel tamního úřadu práce Václav Kaše. Na konci dubna jeho úřad zde evidoval 2889 žadatelů o práci, firmě může nabídnout 800 až 1000 lidí. Uplatnění by v nové továrně mohly najít ženy i osoby se zdravotním postižením. Chang uvedl, že neupřednostňují žádné pracovníky podle pohlaví, obecně ale firma zaměstnává víc žen. Další nepřímá nová pracovní místa přitom vzniknou v doprovodných oblastech, například ve službách. Do města budou též na jednání přijíždět obchodní partneři a zákazníci tchajwanské firmy. Jsem si jist, že hotely a restaurace budou vytížené, soudí Chang s tím, že možná bude dokonce potřeba tyto kapacity zvýšit. V Kutné Hoře má vzniknout též satelitní městečko s byty pro zaměstnance firmy. Chang uvedl, že byty firma sama stavět nebude, jedná o tom s developerskými společnostmi. Zaměstnáme nejdříve lidi schopné dojíždět, dodal k této záležitosti. Kutnohorský městský úřad hodlá výrazně pomoci v budování nutného zázemí. Město se k těmto záležitostem také hlásí a společně s Foxconnem budeme hledat nejvhodnější partnery, kteří na území města poskytnou to, co tato investice s sebou nezbytně přinese, uvedl Šalátek. Jednání s potenciálními dodavateli již začala. Zlepšit je podle něho třeba rovněž dopravní infrastruktura. Obří investici přivítali též zákonodárci. Myslím, že všichni si uvědomujeme, že tak obrovská investice je pro Kutnou Horu důležitá, prohlásil senátor Bedřich Moldan. Foxconn rovněž přispěje ke snížení nezaměstnanosti a pomůže ČR ke zvýšení kladné obchodní bilance. Chci Kutné Hoře k této investici poblahopřát, protože jde o moderní technologie, poznamenal poslanec Ondřej Plašil. Pomoc při realizaci záměru slíbil i poslanec Pavel Bohatec. Foxconn přišel do ČR v roce 2000, kdy otevřel centrum na výrobu počítačů v Pardubicích. V tomto východočeském městě již zaměstnává 5000 lidí. Většinu produkce exportuje a patří tak k největším tuzemským vývozcům. (pb) Chang: Naše obchodní aktivity v ČR jsou velmi úspěšné Generální ředitel společnosti Foxconn CZ Jim B. Chang. Společnost Foxconn si pochvaluje své výrobní a obchodní aktivity v České republice. Rozhodla se proto v zemi postavit další závod. Myšlenkám na expanzi svých aktivit v České republice se firma Foxconn věnovala již delší čas. Nyní uzrály natolik, že rozšířila výrobní závod o další místo na mapě. Poslední rok jsme se poohlíželi po místě, kde bychom rozšířili naše aktivity. Nerozhlíželi jsme se pouze v České republice, ale i v okolních zemích, svěřil se generální ředitel společnosti Foxconn CZ Jim B. Chang. Česko podle něho vyhrálo díky tomu, že firma do něho vkládá velkou důvěru. Země má podle něj velký potenciál nejen v oblasti obchodu nebo turistiky, ale i v dalších odvětvích hospodářství. Foxconn se proto rozhodl investovat v Kutné Hoře. Očekáváme, že v nové továrně najde práci přibližně pět tisíc lidí. Naše rozhodnutí je založeno na důvěře v český národ, který prokázal schopnosti realizovat výrobu světového měřítka. Vyrábět se bude vše, co souvisí s LCD technologiemi, tedy součásti monitorů, televizorů a dalších výrobků, přiblížil. Chang ocenil pomoc starosty Kutné Hory Iva Šalátka, všech pracovníků Městského úřadu v Kutné Hoře a také české vlády a veřejnosti. Ti všichni se podle něho podílí na dobrém pracovním a podnikatelském prostředí. Jejich výborné pracovní nasazení nás přesvědčilo pokračovat v růstu na území Evropy. Je naším velkým potěšením, že můžeme působit v České republice, tvrdí Chang. Rozrůstat se však má rovněž pardubický závod. Předpokládám, že zaměstnanost v pardubickém závodě brzy dosáhne šesti tisíc pracovníků, uzavřel Chang. (pb)

7 JIHOČESKÝ KRAJ KN červen Granty krajského úřadu pomáhají zachránit chátrající hrad JIHOČESKÝ KRAJ Vycházím-li z toho, že není už na pořadu dne zpochybňovat existenci Senátu jako takového, pak musím konstatovat, že právě díky většinovému systému volby senátorů je tato komora v našem ústavním systému důležitou pojistkou demokracie. Případná transformace Senátu na komoru Parlamentu ČR se zástupci krajských samospráv, respektive hejtmanů, by tuto rovnováhu narušila, neboť tato pozice v Senátu by byla daná již krajskými volbami, kde si občané vybírají především politické strany, tak jako v případě voleb do Poslanecké sněmovny. Obávám se, že tím by i klesla na významu funkce senátora, kterého nyní volí občané většinovým systémem jako přímého zástupce svého okrsku. To jsou zásadní důvody, proč se domnívám, že by nebylo dobré se stávajícím ústavním pořádkem v našem státě nějakým způsobem hýbat. Jan Zahradník, hejtman Kraj vlastníkem letiště Zřícenina Dívčí kámen na Českokrumlovsku ožívá. Už zhruba dva roky zvelebuje chátrající hrad kastelánka Zdeňka Tučková z Písku. Před tím byl Dívčí kámen vydán na milost zubu času, nyní však prokoukl a dokonce se daří získávat granty na jeho záchranu i na kulturní život pod jeho mohutnými zdmi. Získala jsem grant ve výši padesáti tisíc od krajského úřadu na kulturu, říká Zdeňka Tučková, která letos nově pořádá zhruba dvakrát měsíčně na Dívčím kameni koncerty. V sobotu 26. května vystoupil písecký pěvecký sbor Sonitus (na snímku), o pár týdnů dříve dokonce světoznámý kytarista Štěpán Rak. V současné době má kastelánka požádáno o další grant krajského úřadu ve výši pěti set tisíc korun na základní konzervaci hradu a zabezpečení nejpoškozenějších míst před pádem kamenů. O dalších 225 tisíc žádá z norských fondů na projekt záchrany hradu, ke kterému je mimo jiné potřeba stavebně-historický, stavebně-technický a archeologický průzkum. Ze vstupného a z prodeje doplňkového zboží se jí daří našetřit na spoluúčast těchto grantů. Návštěvníci hradu jí její péči náležitě vrací. Když je hezké počasí, přijde za víkend okolo dvou set lidí, říká kastelánka, podle které nyní navštíví zříceninu více cyklistů, vodáků či pěších turistů, než když byla ještě zarostlá náletovými dřevinami a chyběly zde lavičky, odpadkové koše či turistické informace. foto: Jan Laštovička Kanadský velvyslanec objevil Českou Kanadu Přírodní park Česká Kanada se stal v závěru května cílem významné návštěvy. Dva dny zde totiž strávil kanadský velvyslanec Michael Calcott. Pozvání předcházela návštěva pořádající agentury Česká Kanada na velvyslanectví v Praze. Michael Calcott se tak poprvé seznámil s vymezením a charakterem tohoto přírodního parku a projevil přání poznat region i osobně. Zástupci agentury tenkrát přivezli krásné fotografie Jiřího Tillera a byli tak entuziastičtí, že jsem se rozhodl přijmout pozvání a Českou Kanadu osobně navštívit, prozrazuje velvyslanec. Zdejší krajina ho přitom velmi překvapila takovou podobnost s kanadskou přírodou prý totiž vůbec nečekal. Ta podobnost je překvapující. Je to, jako bych se díval na miniatury mé země. Navíc i lidé jsou si s Kanaďany v lecčems podobní, protože láska k přírodě je jakýmsi společným pojítkem, dodává Michael Calcott. Přestože celá návštěva měla původně především poznávací charakter, došlo nakonec i k oficiálnímu setkání s některými starosty a významnými osobnostmi regionu. Všichni se shodli na jednom návštěva kanadského velvyslance má pro toto území obrovský význam. Například se starostou Starého Města pod Landštejnem jsme se bavili o lesích. Zaujalo mě, kolik péče se tady lesům věnuje, a to platí i pro Kanadu. Myslím si, že právě péče o lesy nabízí z hlediska naší budoucí spolupráce velký potenciál. Umím si docela dobře představit spojení správců lesů z Čech a z Kanady tak, aby mohli spolupracovat na společných projektech, uvažuje o možných variantách spolupráce Michael Calcott a pokračuje: Jako ambasáda bychom rovněž rádi pomohli v propagaci regionu a rozšiřování turistického ruchu. Do Čech totiž přijíždí mnoho Kanaďanů, a kdyby věděli, že existuje taková oblast jako Česká Kanada, určitě by byli zvědaví a přijeli se na ni podívat. Nejen rozvoj cestovního ruchu je ovšem tím zásadním. Neméně podstatná je samozřejmě také ochrana samotného parku, na kterou by se podle zúčastněných starostů měl klást největší důraz. Školy v Jindřichově Hradci se soudů bát nemusí O pravdivosti rčení, že všechno zlé je k něčemu dobré, se přesvědčili představitelé Jindřichova Hradce. Právě nešťastná událost je totiž poučila a pomohla zřejmě i zabránit možným problémům v budoucnu. Vše odstartoval červen Právě tehdy totiž došlo k tragické události - během školního výletu, na který se vypravili žáci cizkrajovské základní školy, se málem utopil Filip Němec. Pod vodou zůstal asi deset minut, což způsobilo poškození mozku a ochrnutí. Dnes dvanáctiletý Filip je tak ve stavu bdělého bezvědomí zcela odkázán na pomoc druhých. Protože chlapcovo postižení zavinil podle třebíčského soudu nedostatečný pedagogický dohled a nedodržení bezpečnostních předpisů, soud pedagogy potrestal podmíněnými tresty. Později pak soudkyně Jana Pošvářová rozhodla o povinnosti vyplatit Filipovi jako odškodné za zdravotní Lze ale nějak rozumně skloubit rozvoj turistiky s péčí o přírodu? Poslední dobou se hodně prosazuje tzv. ekoturismus a existují země, které s ním mají ohromné zkušenosti (jako např. Kostarika). Pokud by se podařilo získat zkušenosti právě z těchto zemí, jistě by to i České Kanadě pomohlo. Nejsem expert, ale myslím, že skloubit otevřenost regionu turistům za současné ochrany přírody je možné, uzavírá velvyslanec. Návštěva Michaela Calcotta byla zakončena vysazením symbolu kanadské státnosti, tedy javoru, vedle tradiční české lípy. Budoucí spolupráce pak byla ještě stvrzena symbolickým vypitím lipového čaje oslazeného javorovým sirupem Magda Kubínová újmu 15 milionů korun. A v tom je ten největší problém škola na takové odškodné pochopitelně nemá a obec jako zřizovatel také ne Strašák podobné události proto inspiroval například jindřichohradeckou radnici. Ta rozhodla o uzavření pojištění na škody způsobené ve školských zařízeních, jejichž zřizovatelem je město. K tomuto kroku město přistupuje zejména kvůli rostoucímu počtu soudních projednávání úrazů způsobených ve školách či školkách a rostoucí výši požadovaného odškodného. Poslední případy ukazují, že se často jedná o částky milionové, a proto jsme zvýšili připojištění na škody způsobené ve svých školských organizacích, potvrdil místostarosta Jindřichova Hradce Alfred Němec. Pojištění si ročně vyžádá téměř 90 tisíc korun, v případě potřeby však pokryje škody až do výše dvaceti milionů korun za jednotlivý případ. Magda Kubínová Vláda ČR schválila v květnu převod bývalé bojové části areálu vojenského letiště v Plané u Českých Budějovic s účetní hodnotou 134 miliony korun na Jihočeský kraj. Společnost Jihočeské letiště České Budějovice a.s. zároveň získala licenci pro neveřejný mezinárodní provoz kategorie 4C, která umožňuje přijímat a odbavovat letadla do rozpětí křídel 36 metrů. Letiště už tak může používat celou přistávací a vzletovou dráhu o délce 2,5 kilometru. Souhlas vlády s převodem pozemků a nemovitého majetku letiště na kraj odstartovává realizaci již připraveného projektu na postupné vybudování mezinárodního civilního letiště s nezbytným technickým zázemím i objekty, které budou sloužit jak pasažérům, tak i personálu, řekl jihočeský hejtman Jan Zahradník. JEDINÝ PRODEJNÝ POLICISTA VE VAŠEM MĚSTĚ Vysoký 190 cm. Přenosný a uzamykatelný. Vyrobený z tvrzeného plastu odolného každému počasí, vyztužen speciální hliníkovou konstrukcí. Dlouholeté zkušenosti z EU a nyní i z ČR dokazují, že instalace figuríny má pozitivní vliv na chování řidičů (snížení rychlosti) a tím pádem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu ve Vašem městě či obci. Ve spolupráci s BESIPem a Policejním ředitelstvím ČR. Bližší informace: mobil: ATOL production European Marketing & Media House Pardubice - Semtín policista.indd 1 6/1/07 3:15:27 PM

8 8 KN červen 2007 ÚSTECKÝ KRAJ OMYLY ZNÁMÉ A NEZNÁMÉ Je pravda, že voda vře při 100 C, že peníze jsou z papíru, že orgasmus není pro ženy až tak důležitý? Je pravda, že vlci vyjí na měsíc, že obě poloviny žížaly přežijí a že stoletá válka trvala sto let? Tato velmi zajímavá kniha je jakýmsi opravníkem obecně rozšířených omylů, fám a legend. Budete překvapeni kolik věcí, o kterých jste skálopevně přesvědčeni je ve skutečnosti úplně jinak a navíc se při četbě dozvíte mnoho nového. Váz. 224 str., 16 x 21 cm 219,- Kč Žádejte u svých knihkupců nebo objednávejte mobil: MAYDAY publishing European Marketing & Media House Pardubice - Semtín POZVÁNÍ NA HRY III. OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2007 V Ústí nad Labem zaplane olympijský oheň Posledním květnovým dnem byla uzavřena definitivní akreditace mladých sportovců a dalších účastníků letních Her III. Olympiády dětí a mládeže České republiky Jejich organizaci svěřil už vloni Český olympijský výbor Ústeckému kraji, a tak se ve dnech června setká na sportovištích krajského města Ústí nad Labem i v několika dalších městech regionu přes tři a půl tisíce mladých sportovců či účastníků doprovodných soutěží Her. Spolu s nimi přijede na osm set trenérů, vedoucích družstev či jednotlivých krajských delegací a do krajského města zavítají také význační představitelé našeho státu, krajů, olympijského hnutí i bývalí a současní olympionici. Ústecký kraj a jeho sídelní město už nyní žijí blížící se Olympiádou, napilno mají všechny přípravné výbory a jak mi řekl předseda Organizačního výboru Her Radek Vonka, náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého Město Ústí nad Labem prostřednictvím svého dopravního podniku poskytne všem akreditovaným účastníkům Her zdarma městskou dopravu. Samozřejmě nejen v tomto autobusu v barvách letošní dětské olympiády. Vlevo stojí náměstek a zástupce hejtmana Ústeckého kraje Radek Vonka. kraje, je už dnes v podstatě vše hotovo. Připraveno je všech 38 stadionů, hal, škol a dalších objektů, v nichž budou mladí sportovci soutěžit nebo budou ubytováni, a to včetně Olympijského domu (Dům kultury naproti Krajskému úřadu Ústeckého kraje),. Mladé olympioniky, jejich doprovod, Ústečany, ale také význačné hosty z celé naší země včetně známých olympioniků čeká krásný zahajovací ceremoniál. Ten bude samozřejmě probíhat v souladu s protokolem Mezinárodního olympijského výboru, dodává Radek Vonka. Pořadatelé Her III. Olympiády dětí a mládeže ČR 2007 zvou všechny příznivce sportu, zvláště toho mládežnického, do Ústeckého kraje. Předzvěstí večerního zahájení bude Běh olympijského dne v centru krajského města (od hod.), slavnostní akt začne v úterý 19. června v 19 hodin na Zimním stadionu v Ústí n. L. Bukově. Na plochu Lví arény nastoupí zástupci všech 14 krajských delegací, v hledišti zasednou zbývající tisícovky účastníků Her spolu s diváky a hosty, úvodní slovo přednese předseda Českého olympijského výboru Milan Jirásek a Hry poté oficiálně zahájí hejtman pořadatelského kraje Jiří Šulc. Podle protokolu potom bude vztyčena olympijská vlajka a Kateřina Neumannová zapálí olympijský oheň. (Dodejme jen, že Hry budou slavnostním ceremoniálem zahájeny o dva dny později také v Lounech, kde budou soutěžit mladí baseballisté.) ÚSTECKÝ KRAJ Nedomnívám se, že by taková změna byla nějak prospěšná. Neumím si dost dobře představit, jak by člen krajské samosprávy, který by zároveň působil v takto reformovaném Senátu, stoprocentně zvládal všechny povinnosti s výkonem takových funkcí spojené. Také bych se obával toho, aby se takový dvouobročník svému kraji příliš neodcizil. Navíc si myslím, že velkým pozitivem Senátu v jeho dnešní podobě, je právě způsob, jakým jsou do něho senátoři voleni. Tedy to, že občané si vybírají konkrétní osobnost; že za každý volební obvod je zvolen jeden konkrétní senátor. Jak praxe ukazuje, senátoři jsou díky tomu mnohem blíž svým voličům v příslušných obvodech než poslanci. Pokud bych tedy nějakou změnu v této oblasti podporoval, pak aby se klíč pro volbu senátorů uplatnil na Poslaneckou sněmovnu. Tři následující dny budou věnovány klání sportovců v osmnácti sportech (aerobik, atletika, baseball, basketbal, cyklistika, florbal, fotbal, házená, jezdectví, judo, karate, plavání, sportovní gymnastika, stolní tenis, šachy, tenis, volejbal, zápas) i soutěžím ve foto a výtvarných oborech a moderních počítačových hrách. Celkem bude na večerních medailových ceremoniálech na Lidickém náměstí krajského města rozděleno hodně přes tisíc medailí! Závěrečný ceremoniál ukončení Her se připravuje na pátek na Městský stadion v Ústí nad Labem; budou tu rozdány poslední sady medailí a po setmění tu také uhasne olympijský oheň Zatím ale můžete zavítat například na Zbyněk Šebesta Jiří Šulc, hejtman inzerat.indd 2 6/1/07 3:16:54 PM Tomáš Novotný SVĚTOZNÁMÝCH MUŽŮ Do lidských dějin se významně zapsala spousta mužů. Někteří pozitivně, jiní negativně, další kuriózně nebo třeba i náhodně. Taky věhlasu dosáhli různého, někdy nepřežil jejich dobu, jindy přetrval věky. V téhle knize najdete ty, jejichž jména a činy se uchovaly ve všeobecné paměti dodnes. Ve čtivě podaných životních příbězích výjimečných mužů, kteří procházeli historií od starověku po současnost, objevíte i řadu dosud málo známých faktů a zajímavostí. Začtete-li se do knihy světoznámých mužů, věřte, že už se od ní neodtrhnete. Vyzkoušejte si to a sami uvidíte. Váz., 224 str., 16 x 18 cm 229,- Kč Žádejte u svých knihkupců nebo objednávejte mobil: MAYDAY publishing European Marketing & Media House Pardubice - Semtín KARLOVARSKÝ KRAJ Z Karlových Varů do Petrohradu Karlovarské letiště patří k nejmenším u nás, ale může se pochlubit zajímavou historií. Vzniklo samozřejmě s cílem přepravovat lázeňské pacienty do světoznámých lázní. Jeho dějiny se začaly psát už před osmdesáti lety, nejprve se létalo pouze do Mariánských Lázní, později už mělo spojení s jedenácti městy v ČR. Po letech slibného rozvoje, kdy vzrostl počet cestujících až na rekordních padesát tisíc, nastala krize, kdy se dokonce uvažovalo o jeho zavření. Po roce 1989 se však naštěstí vše obrátilo k dobrému a letiště dokonce získalo mezinárodní statut. Prakticky od té doby probíhá jeho rekonstrukce a modernizace. Nejprve byla rozšířena dráha, nyní přichází na řadu letištní hala, která musí vyhovovat požadavkům schengenského prostoru, a nakonec bude postavena nová moderní Karlovarské letiště patří k nejmenším u nás. foto: Pavel Buchta odbavovací hala. Již nyní se zdejší odborníci zajímají o její navrhovaný futuristický vzhled, který má připomínat trup letadla.autorem návrhu je renomovaný architekt ing. Petr Parolek. Areál letiště v malebné scenérii Olšových Vrat však zdaleka neslouží jenom lázeňským hostům a turistům. Charterových letů začali využívat i místní obyvatelé. Ti se odtud rychle a pohodlně dostanou k moři, na letecké zájezdy do Řecka, Tuniska a Turecka, které organizují nejvýznamnější české cestovní kanceláře. Další zájemci se už nyní těší na plánovanou linku do unikátní historické metropole Petrohradu, kterou má ČSA začít provozovat už koncem června. Pravidelná linka do Moskvy létá dokonce čtyřikrát týdně a někteří pacienti, popíjející prameny, sledují s úžasem, jak se obrovské letadlo vznáší těsně nad kolonádou. Zatím zde odbaví cca třicet tisíc cestujících ročně, letiště má ovšem mnohem větší potenciál a plánuje lety do dalších přímořských destinací, ale i do evropských velkoměst. Jeho technické parametry a strategicky výhodná poloha mu dávají šanci na další rozvoj, už nyní se jedná o lety nízkonákladových společností, např. Ryanair. Investorem oprav probíhajících ve třech etapách je Karlovarský kraj. 20 milionů korun bylo poskytnuto z Norských finančních fondů. Hana Čechová KARLOVARSKÝ KRAJ Myslím si, že myšlenka transformovat Senát na komoru se zástupci krajských samospráv je hned z několika důvodů logická a racionální. Mohla by se díky tomu ušetřit část prostředků vynakládaných na fungování senátu v dnešní podobě i na separátní senátní volby, které se koneckonců konají vždy v souběhu s volbami komunálními či krajskými. Otázkou zůstává, jakým klíčem by byl Senát sestavován. Osobně se domnívám, že by senátoři měli být určeni nejlépe přímou volbou. Nejde přitom jen o Senát, myslím, že daleko dříve přijde otázka přímé volby prezidenta, o které se již mnoho let hovoří. Byl bych rád, kdyby se zároveň s tím začalo mluvit o přímé volbě představitelů samospráv, tedy hejtmanů, primátorů a starostů. Věřím, že přímá volba a z ní plynoucí daleko silnější mandát těchto osob by zároveň tyto posty do značné míry zbavily určitého politikaření a naopak je podřídily daleko průhlednější kontrole ze strany veřejnosti. Vím, že v českém prostředí to zní velice radikálně, ale ve skutečnosti je to systém, který je vlastní většině Evropy nebo celkově západní civilizaci. Koneckonců, podívejme se do zemí, které jsou často dávány za vzor demokracie, jako jsou Spojené státy nebo například Francie, v těch princip přímé volby hladce funguje, a například u postu prezidenta jeho silnému mandátu v těchto zemích odpovídají také jeho kompetence. Vím, že takové změny by znamenaly změnu Ústavy, což je proces dlouhodobý a vyžadující určitou diskusi. Nicméně věřím, že by tyto změny neznamenaly revoluci v politickém životě a systému naší země, ale spíše určitý stupeň jeho zlepšení, především v posílení demokratických principů. Josef Pavel, hejtman inzerat.indd 1 6/1/07 3:16:52 PM

9 PLZEŇSKÝ KRAJ KN červen KRÁTCE Tramvaje do Prahy Dalších patnáct tramvají s designem Porsche dodá v letošním roce do Prahy Škoda Transportation. Dosud jich dodala dvanáct. Všech šedesát objednaných vozů za zhruba 3,5 miliardy korun bude v depech pražského dopravního podniku do roku Škoda podepsala s Prahou dva kontrakty až na 310 vozidel. Prvních šedesát tramvají typu 14T je ze dvou třetin nízkopodlažních. Zbylých až 250 vozů, bude stoprocentně nízkopodlažních a Škoda je v současnosti vyvíjí. Dodávat je začne v roce (bar) Nová Hospoda plná Téměř stohektarová průmyslová zóna Nová Hospoda na Tachovsku je již zcela zaplněná. V CTParku Bor u hranic s Německem se staví šestá hala a poslední bude mít do poloviny letošního roku územní rozhodnutí. Práci tu najde tisíc lidí. Město nyní připravuje pro dalšího soukromého developera novou stodvacetihektarovou rozvojovou plochu od bývalých k a s á r e n V y s o č a n y n a M l ý n e c. (bar) Představili AMDS Ještě v průběhu letošního roku by měla na Šumavě vzniknout souhrnná databáze všech možností trávení volného času v případě nepříznivého počasí. Zpracovává ji regionální rozvojová agentura Šumava, která se kromě jiných aktivit věnuje i rozvoji cestovního ruchu v oblasti. Nová databáze by měla obsahovat celosezonní program dostupný i na internetu a v informačních střediscích. Sloužit by měla individuálním i agenturám cestovního ruchu. (bar) Projekt Virtuos Plzeňský kraj připravuje ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem informatiky ČR projekt elektronizace samosprávy s názvem Virtuos (VIRTUálně Občan Samospráva). Plzeňský kraj na projektu, vedoucím ke zjednodušení komunikace mezi občany a samosprávou a hlavně mezi úřady navzájem, pracuje usilovně již dva roky. Pro vlastní realizaci si vybral jako dodavatele společnost Hewlett-Packard, s.r.o. Projekt je spolufinancován ze Strukturálních fondů EU. Úkolem projektu Virtuos je usnadnit komunikaci občan- -úřad a úřad-úřad zřízením portálu, představujícího jedinou bránu k vyřízení všech záležitostí na všech úřadech, včetně elektronického podání dokumentů. Kromě oboustranné úspory času přináší Virtuos také řadu interaktivních a proaktivních služeb s okamžitou zpětnou vazbou na občana či firmu a dialogové nástroje pro obousměrnou komunikaci em. V praxi se to projeví tak, že občan bude moci vybraná podání vyřídit buď z domova či kanceláře, nebo využít terminálů na kontaktních místech v obcích a na poště. Nejrozšířenější certifikační autorita České pošty PostSignum je jedním z partnerů projektu Virtuos. Projekt VIRTUOS má naši plnou podporu, protože trend maximálně zjednodušit občanovi styk s úřadem je zcela v souladu se záměry vlády a v intencích stejného úsilí Evropské unie. Projekt VIRTUOS zapadá do naší představy o pokračování projektu CZECHPOINT a je to jedno z velmi dobrých řešení, které do budoucna umožní občanům s úřady komunikovat elektronicky. Pro nás jako pro ministerstvo, které je odpovědné za rozvoj elektronizace veřejné správy, je důležité komunikovat se samosprávami na rozvoji egovernmentu. Považuji za efektivní, abychom v některých případech využili v rámci celé republiky již existující a odzkoušená řešení a nástroje. Přál bych si, aby se VIR- TUOS takovým nástrojem stal, říká náměstek ministra vnitra a informatiky ČR Zdeněk Zajíček. Úřady jen v PK obdrží ročně řádově několik miliónů různých žádostí a dopisů. Jejich napsání, doručení a podání zabírá nezanedbatelné množství času. Věřím, že projekt VIRTUOS a elektronická podání přispějí ke spokojenosti občanů Plzeňského kraje, uvádí hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann. Virtuos by měl pomoci v komunikaci úřadů s občany. Virtuos ale nevyjde vstříc jen občanům, ale také samotným úředníkům, především na komunální úrovni, jelikož právě obecní a městské úřady lidé v Plzeňském kraji navštěvují nejčastěji. Daleko častěji než třeba úřady práce, správy sociálního zabezpečení a krajský úřad. Nejen do těchto ilustrační foto: autorka míst, ale i na mnohá další, občan díky novému projektu dosáhne přímo ze svého počítače. Předpokládá se, že za jeden rok, by se tak jen na území kraje mohlo občanům i úřadům zjednodušit na dva milióny různých podání. V pilotní části na projektu Virutos spolupracují úřady v Plzni, PLZEŇSKÝ KRAJ GLOSA Plzeňský kraj stárne a to s sebou, vedle kritického nedostatku míst v léčebnách dlouhodobě nemocných, přináší i vznik nových zařízení určených pro seniory. O pětadvacet nových sociálních lůžek se v letošním roce rozroste Fakultní nemocnice v Plzni. Lůžka budou určena pro pacienty, kteří se nemohou vrátit domů, není pro ně místo v sociálních ústavech nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných. Pacienti si tu budou za pobyt a stravu připlácet. O dotaci na stavbu dalšího domu s pečovatelskou službou pro desítky obyvatel bude žádat město Rokycany. Za peníze z fondů EU přebudují objekt v bývalých kasárnách. Ve švech ale kupodivu nepraskají jen zařízení pro seniory, ale i mateřské školy. Řada obcí je tak nucena stavět nové. Jedním z takových míst je Měčín na Klatovsku. V dosavadní školce je okolo dvaceti dětí, v nové, která se otevře už v září, bude 35 míst. Novou školku chce také Stříbro, podobná situace je i v Domažlicích. Jana Bartošová Klatovech, Nýrsku, Štěnovicích a samozřejmě také Krajský úřad Plzeňského kraje. Po jeho definitivním uvedení do provozu se budou moci bezplatně zapojit i další obce a úřady Plzeňského kraje. Jana Bartošová V léčebnách dlouhodobě nemocných chybějí lůžka Kritický nedostatek míst v léčebnách dlouhodobě nemocných trápí zdravotnická zařízení v Plzeňském kraji. Kraj v současné době disponuje zhruba 650 lůžky, tento počet však zdaleka nestačí. Zdravotníci proto musejí pacienty posílat do léčeben v Sokolově, Aši, Chebu, Podbořanech, Rakovníku nebo Ostrově nad Ohří, tedy do léčeben, které se nacházejí v jiných krajích Karlovarském, Ústeckém případně Středočeském. Snahou zdravotníků sice je umístit pacienta co nejblíže jeho trvalého bydliště, ale ne vždy je to možné. Rodiny nemocných tak za svými příbuznými musí často velmi komplikovaně a nákladně dojíždět desítky kilometrů. Kontakt nemocného s rodinou, který je velice důležitý, se tak omezuje. Situace je nejhorší na Plzeňsku, kde je počet lůžek pro poskytování následné a sociální péče malý. S nedostatkem lůžek určených pro dlouhodobě nemocné pacienty se potýká i nemocnice Privamed, která provozuje největší LDN v kraji. K dispozici mají dvě stě lůžek.do léčeben dlouhodobě nemocných a na oddělení následné péče jsou umísťováni pacienti, jejichž stav je stabilizován, nepotřebují již akutní péči, ale bez cizí pomoci se stále ještě neobejdou. Jsou to především pacienti po úrazech nebo po mozkové mrtvici, kteří jsou nepohybliví a senioři, kteří se o sebe nedokážou sami postarat. V léčebnách zůstávají zpravidla několik měsíců, ale existují i případy, že tu setrvají i řadu let. Nemalá část pacientů stráví v léčebnách poslední dny svého života. Jelikož se lidský věk neustále prodlužuje, odborníci varují, že nedostatek lůžek pro dlouhodobě nemocné pacienty se bude prohlubovat. Problémy s nedostatkem míst v léčebnách vedou mnohé rodiny k tomu, že si najmou ošetřovatelskou službu. A právě domácí péče je podle některých odborníků jedou z možností, jak krizovou situaci řešit. Řešením je podle nich i zpoplatnění lůžek. Ubude tak prý lidí, kteří si léčebnu pletou s domovem důchodců. Rodiny, které léčebny zneužívají, si po zavedení poplatku raději vezmou své příbuzné domů. Doposud je pobyt v léčebnách plně hrazen zdravotními pojišťovnami. Jana Bartošová Přestože byl Plzeňský kraj, stejně jako ostatní regiony České republiky, osloven se žádostí o vyjádření k tématu měsíce, do doby redakční uzávěrky svůj příspěvek nedodal. Redakce 1. zadejte UŽ NIKDY DO TRAFIKY!!! Krajské noviny si objednejte přes internet 6. klikněte na odeslat objednávku předplatného tisku 2. klikněte na on-line mediashop 3. vyplňte kolonku hledání Krajské noviny 4. klikněte na objednat titul bližší informace 5. vyplňte formulář dle vašich požadavků a poptávaných informací

10 10 KN červen 2007 KRAJ VYSOČINA KRÁTCE GLOSA S opravami silnic se letos na Vysočině doslova roztrhl pytel. Každý se setká s omezením nebo i s objížďkou. Určitě dá hodně práce najít termíny tak, aby se neopravovaly objížďky a ty se pak neobjížděly po objížďkách. Takovou situaci není těžké si představit. Zejména v zemi, kde část státního rozpočtu praskne na stíhačky, které nelétají, padáky, které padají a internet ve školách, který nefunguje. Pečlivě to sledujme pokud objížďky po objížďkách objíždět nebudeme a pokud ty stovky kilometrů opravených silnic vydrží první zimu, je to důkaz o tom, že obce a kraje pracují normálně a na rozdíl od řady státních úřadů si naši důvěru zaslouží. Ondřej Štekl Uděleny novinářské ceny Novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského, které každoročně uděluje v Havlíčkově Brodě nadace Českého literárního fondu, letos získala Jarmila Balážová za novinářskou činnost na podporu lidských práv. Novinářské křepelky pro žurnalisty do třiatřiceti let věku obdrželi Janek Kroupa z TV NOVA za významný přínos televizní investigativní žurnalistice a dále Jakub Unger ze zpravodajského serveru Aktuálně.cz za přínos vzniku nového informačního serveru. (ost) Justice v Jihlavě úřaduje v novém Lidem z Vysočiny se přiblížil výkon spravedlnosti. V areálu staré nemocnice v Jihlavě v květnu zahájil provoz nový justiční palác, ve kterém sídlí soud, státní zastupitelství a probační a mediační služba. PUBLIC RELATIONS REKLAMA MARKETING MÉDIA Nabízíme komplexní servis služeb v oblasti integrovaných marketingových komunikací, public relations, reklamy a výzkumu trhu. Specializujeme se zejména na Vztahy s médii Krizovou komunikaci Mediální monitoring Mediální analýzy Výzkumy trhu Promotion Sponzoring Poradenství v oblasti PR EURO P.R. s.r.o. European Marketing & Media House Pardubice - Semtín GSM TEL FAX WEB Nový justiční palác zahájil v květnu provoz v areálu staré jihlavské nemocnice. Kraje chtějí větší vliv na památkovou péči Ministerstvo kultury chce při ochraně památek spolupracovat s obecními a krajskými samosprávami. Akceptuje připomínky krajů k novému památkovému zákonu. Hlavním problémem zůstává částka, kterou na památkovou péči pamatuje státní rozpočet. KRAJ VYSOČINA Prostory k přestavbě poskytl kraj za symbolických tisíc korun s tím, že svůj krok podmínil postupným vznikem plnohodnotného krajského zastupitelství a krajského soudu. Na Vysočině totiž krajská úroveň obou justičních složek nepůsobí a kraj o ni od počátku svého vzniku, podobně jako například o krajské policejní ředitelství, usiluje. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil rozvoj krajské justice na Vysočině přislíbil. Naplňujeme snahu české politické reprezentace postupně dotvořit krajskou soustavu a krajům přiblížit ostatní složky výkonu státní moci, včetně moci soudní. Po přijetí příslušné právní úpravy zde v Jihlavě vytvoříme podmínky pro fungování krajského soudu. Pevně doufám, že to bude první předstupeň, aby zde dlouhodobě fungovala plnohodnotná krajská justice, stejně jako plnohodnotné krajské státní zastupitelství. Jedině tak budeme moci dokončit reformu veřejné správy, která před několika lety začala, řekl ministr při slavnostním otevírání budovy. V podobném duchu se vyjádřila i nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká. Je to první krok k tomu, aby došlo k přiblížení justičního uspořádání a územního uspořádání a dokončení krajů jako samosprávných celků, řekla Vesecká a k samotnému otevření paláce dodala: Druhá rovina je podle mého názoru významná v tom, že zde se v jedné budově střetává práce několika justičních složek - jde o práci soudců, státních zástupců a probační a mediační služby. Jsou to všechno instituce, jejichž práce spolu úzce souvisí a jejichž práce na sebe dokonce navazuje. Jsem přesvědčena, že v rámci této jednotné budovy dojde k lepší komunikaci a k posílení efektivnosti práce, k lepšímu poznání všech těchto složek. Ta třetí rovina je neméně důležitá. Vizitka státu, jak vytváří podmínky pro to, aby mohla být naplňována spravedlnost, je v tom, jaké vybuduje prostředí soudcům a státním zástupcům. Investiční náklady na rekonstrukci justičního areálu, který vznikl přestavbou budovy bývalé chirurgie a gynekologie, dosáhly částky 267 milionů korun. Přes 40 milionů stálo vybavení. Moderní pracoviště pojme 150 lidí okresních a krajských soudců, státních zástupců a ostatních zaměstnanců. K dispozici budou mít 11 jednacích síní s audio i video technikou, 99 pracoven a další zázemí. Justiční areál odpovídá všem moderním požadavkům doby. Najdeme v něm třeba místnost pro utajovaného svědka a speciální zabezpečovací zařízení. Jihlavská justice přišla o vlastní budovu v roce 1960 v souvislosti se změnou územního uspořádání a od té doby působila v objektu policejního ředitelství. Soudci podle předsedy okresního soudu Vladimíra Sovy pracují v nedůstojných, Osobně odhaduji, aniž bych to měl přesně spočítáno, že Senát již dnes podoby, která je zvažována, postupně nabývá. Jeho členy se totiž stává stále více úspěšných obecních, městských a krajských politiků. Někteří z nich si své komunální politické funkce ponechávají, jiní se jich vzdávají. Pokud ale otázka směřuje k myšlence sestavit Senát ze zástupců krajských samospráv podle nějakých pravidel bez konání samostatných senátních voleb, tak si to v tomto okamžiku neumím představit. Muselo by totiž dojít k některým naprosto zásadním změnám role Senátu v rámci našeho ústavního pořádku. foto: autor nevyhovujících a stísněných podmínkách. Realizace záměru otevřít vlastní justiční budovu Vladimíra Sovu potěšila i z osobního hlediska V tomto místě jsem se v srpnu 1958 narodil a dnes se sem vracím jako předseda okresního soudu. Ondřej Štekl Tak vypadají hlavní závěry květnové konference s názvem Kraje a péče o kulturní dědictví v Jihlavě, kterou pořádal pod záštitou Asociace krajů ČR kraj Vysočina. Konference se účastnili odborníci na památkovou péči, představitelé samospráv a další. Diskutovat přijel i ministr kultury Václav Jehlička, který slíbil užší spolupráci v podobě jakýchsi komisí, které mají vzniknout při všech státních památkách. Komise by měly zaručit intenzivní spolupráci právě s obcemi a kraji. Kraje také chtějí větší podíl samostatného rozhodování. Například peníze na program regenerace městských památkových rezervací a zón by měly být v rozpočtu převedeny přímo krajům, které by program měly řídit na svých územích, řekla předsedkyně Komise Rady Asociace krajů pro kulturu a památkovou péči a radní pro kulturu hostitelského kraje Martina Matějková. Svůj požadavek pak kraje dokládají množstvím peněz, které na obnovu památek samy věnují. Od počátku vzniku regionů už je to přes tři miliardy korun s tím, že neplatí jen obnovu vlastních památek, ale prostřednictvím nejrůznějších krajských dotačních titulů a grantů pomáhají i obcím a dalším vlastníkům. Konferenci v tomto rozsahu kraje pořádaly poprvé. Kromě samotných diskusí a seminářů mohli účastníci vidět i nejvýznamnější památky Vysočiny a účastnili se i slavnostního večera u příležitosti vyhlášení výsledků ankety o nejvýznamnější kulturní počin roku na Vysočině Zlatá jeřabina. Ondřej Štekl Miloš Vystrčil, hejtman

11 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ KN červen GLOSA Mám dvě malé děti. V okolí našeho bydliště je několik pískovišť. Manželka s dětmi chodí nejraději na jedno z nich, kde se schází s dalšími maminami. Děti si hrají, mamky pokecají a taťkové, když zrovna taky neplácají bábovičky, mají čas v klidu doma něco udělat nebo si jen tak odpočinout. Není však mamina jako mamina. Existují maminy (ale i taťkové), jak mi manželka říkala, které přijdou na pískoviště, tam kouří a vajgly, představte si, odhazují na zem. Na tu stejnou zem, po níž lezou děti. Jasně, těsně u pískoviště není odpadkový koš (i když teď si nejsem jist, jestli vajgly vlastně patří do odpadkového koše?). Osobně mi vadí, když někdo u pískoviště kouří. A co Vám? Jestli někdy uvidím někoho, kterak na pískovišti kouří, a bude-li u toho některé z mých dětí, danou osobu řádně poučím o tom, že se nechová dle magistrátní tabulky, která u pískoviště je, a ať se závislosti, kterou trpí, oddává, když už musí, mimo pískoviště. Asi by v tomto směru mohla být účinná prevence ze strany města: pokud by na sídlištích byli vidět v podstatně větší míře strážníci (mohli by sídlištními lokalitami např. křižovat na kolech), a to i v pozdních odpoledních hodinách, mohlo by to možná pomoci, nevím Spíše bych apeloval na ty, kteří na písku nekouří: Pokud někdo bude na písku kouřit, poučte ho o nevhodnosti jeho jednání. Petr Neckař KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Myšlenka přeměnit Senát Parlamentu České republiky v komoru, ve které by působili zástupci krajských samospráv, se mi zdá velice zajímavá a řekněme i sympatická. Stejně jako všechna na první pohled jednoduchá řešení by ale realizace této myšlenky narazila na obrovské potíže. Musel by se rozběhnout složitý legislativní proces, který by se dotýkal změn Ústavy. Ač by mohl výsledek nakonec fungovat smysluplně, myslím si, že kolotoč změn by se roztáčel velice těžko a s nejistým výsledkem. Změňte rozpočtové určení daní, vzkazuje SMO Jubilejní X. Sněm Svazu měst a obcí České republiky se konal ve dnech května v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis. Svaz na tomto kongresu oslavil sté výročí svého založení. Účastnilo se ho více než 800 delegátů. Pozvání do Hradce Králové přijala celá řada významných hostů, například předseda vlády Mirek Topolánek, místopředseda Senátu Jiří Šneberger, předseda Asociace krajů Evžen Tošenovský a další. Pavel Bradík, hejtman Po slavnostním úvodu starostové vedli živý dialog s nejvyššími představiteli státu o nejzávažnějších otázkách samosprávy. Starostové diskutovali s místopředsedy vlády Petrem Nečasem a Alexandrem Vondrou. Stěžovali si na složitost a rezortní roztříštěnost operačních programů. S ministrem vnitra Ivanem Langerem pak probírali dopady reformy veřejných financí na rozpočty obcí, nutnost změn v rozpočtovém určení daní, problémy se stavebním zákonem, financováním dobrovolných hasičů, plynofikací obcí a nárůst činností vykonávaných v přenesené působnosti bez dostatečného finančního krytí. Potvrdilo se, že finanční situace měst a obcí je velmi vážná a není možné připustit, aby v rámci daňové reformy došlo k dalšímu snižování jejich příjmů. Zejména nepříznivá je situace malých obcí. Přes velmi tvrdé diskuse, které jsme na sněmu vedli, se ukázalo, že se umíme domlouvat a hledat řešení přijatelná od největších měst až po nejmenší obce. Na sněmu také zaznělo naprosto jasně, že je nezbytné zoufalou situaci malých obcí řešit a Svaz v této souvislosti podnikne neprodleně potřebné kroky, řekl europoslanec Oldřich Vlasák a pokračoval: Druhou zásadní skutečností, která se potvrdila na sněmu, je, že dnes nikdo nepochybuje, že Svaz je jedinou organizací, která hájí zájmy všech samospráv. V tom spočívá jeho síla, a proto je uznávaným partnerem vlády. Byl jsem potěšen, že se premiér Topolánek přihlásil k dohodě s vládou, která byla podepsána v roce 2004, a přislíbil jednání se Svazem o nejpalčivějších problémech obcí ještě v červnu tohoto roku. Na Sněmu byla zvolena nová Rada, která bude Svaz řídit po příští dva roky a ze které vzejde 8. června nové vedení Svazu. Dále bylo rozhodnuto o prioritách X. Sněmu přijatých pro období 2007 až Svaz tak bude mimo jiné dále vedle posílení finanční samostatnosti obcí usilovat o zlepšení podmínek obcí pro čerpání prostředků z fondů EU. V neposlední řadě považuji za zásadní oslavy našeho jubilea. Jsem velmi rád, že jsem měl tu příležitost předsedat Svazu v době, kdy jsme společně oslavili sté výročí založení. Na Sněmu tak byla pokřtěna mimořádná kniha Svaz měst a obcí očima století a šesti osobnostem byly předány bronzové plakety, uvedl Vlasák. Svaz měst a obcí ČR chce docílit změny v rozpočtovém určení daní. Požaduje, aby byly obcím kompenzovány výpadky v příjmech způsobené zavedením společného zdanění manželů a reformou veřejných financí. Starostky a starostové dále např. požadují, aby byly mezi sdílené daně zahrnuty vedle stávajících daní také spotřební a ekologické daně. Primátor Hradce Králové Otakar Divíšek řekl, že se mimo jiné ukázalo, že jsou obce schopny spolupracovat a koordinovat svůj postup v oblasti týkající se rozpočtového určení daní. Otázka způsobu rozdělování peněz je pro nás klíčová. Možností řešení je více, je zapotřebí zohlednit i názory ekonomů, uvedl primátor Divíšek, který si cení toho, že se jubilejní Sněm konal právě v Hradci Králové. Petr Neckař Postaví parkovací domy zhruba za 300 milionů Od začátku letošního roku město Hradec Králové spolupracuje s firmou Atol, a.s., která se nyní ve městě stará o parkovací automaty. Magistrát si tuto spolupráci pochvaluje. Společnost Atol na začátku roku od Technických služeb města Hradce Králové odkoupila za zbytkovou účetní hodnotu 24 parkovacích automatů. Provozovat parkovací automaty má dle smlouvy třicet let, nicméně na oplátku město chce, aby firma postavila zhruba za 300 milionů korun parkovací domy a další 32 miliony investovala do parkovacích automatů. Dříve parkovací automaty provozovaly Technické služby. Poplatky, které jsou za parkování placeny, náleží soukromé společnosti, stejně jako poplatky za sundání takzvané botičky, konstatoval Václav Svoboda, tiskový mluvčí města Hradce Králové. A jak jsou nyní dělány kontroly správnosti parkování? Aby zbytečně nejezdila dvě auta, tak strážník jezdí společně ve voze soukromé společnosti, přičemž strážník uděluje pokuty obvykle v řádech několika set korun. Přestupek může vyřešit i domluvou, záleží na jeho závažnosti a také na tom, zda se ho řidič dopustil poprvé či opakovaně. Manipulační poplatek za odmontování botičky, který je hrazen soukromé firmě, činí 300 korun, uvedl Václav Svoboda. Dodal, že nyní se ve městě plánuje výstavba parkovacího domu Katschnerka. Náklady na jeho výstavbu, které bude hradit firma Atol, jak uvedl mluvčí Svoboda, se vyšplhají zhruba na 140 milionů korun. Nyní se vše nachází ve fázi obstarávání povolení k zahájení stavby. Termín výstavby můžeme jen těžko odhadovat, bude záležet na tom, jak rychle se podaří všechna potřebná povolení zajistit, řekl Václav Svoboda. O tom, kde ve městě firma postaví druhý parkovací dům, podle něho zatím rozhodnuto nebylo. Může to být v podstatě kdekoliv ve městě tam, kde to bude účelné, konstatoval Václav Svoboda. Petr Neckař Obce mají potíže s vodou a dopravou Představitelé více než 150 obcí Královéhradeckého kraje se sešli v Dětenicích na Jičínsku. Radili se, jak zlepšit situaci například ve vodním hospodářství a dopravě. Starostové si přijeli pro informace týkající se provozování studní nebo čištění odpadních vod. Snažíme se o zahájení realizace odkanalizování celé obce. Máme méně než 2000 obyvatel, takže očekáváme určité problémy při hledání finančních zdrojů, míní starosta Vítězné na Trutnovsku Zdeněk Mühl. Na dotace snáze dosáhnou větší aglomerace, členitost území však vesnici znemožňuje spojení do svazku obcí. Obavy z přihlašování studní přijel rozptýlit zástupce ministerstva. Nejde o žádný nový prvek. Je to jenom zanedbaná určitá povinnost, a to již od roku 1955, tvrdí vrchní ředitel sekce vodního hospodářství ministerstva zemědělství Pavel Punčochář. Na studny, jako jediný zdroj vody, je podle něho stále odkázáno asi osm procent obyvatel země. Při výkyvech klimatu, se kterými se musí počítat, by mohli zůstat bez vody. Snažíme se podporovat zejména napojení na řádné vodárenské rozvody, nikoli budovat lokální zdroje, které mohou být do budoucna také ohroženy, přiblížil Punčochář. Na ochranu před povodněmi nyní stát podle něho vyčlenil deset miliard korun na dobu pět let. Nejde pouze o budování hrází, ale rovněž shromažďování vod v nádržích podél toků, dodal. Dětenické dostaveníčko bylo již čtvrtým setkáním starostů kraje. Financují ho komerční partneři, kteří potřebují mít prostor ke komunikaci se svými klienty, tzn. obcemi, uvedl Lukáš Tesař, ředitel programu Regionservis, Starostové Královéhradeckého kraje naplnili sál dětenického zámku do posledního místa. foto: Petr Kazda který je organizátorem těchto akcí. Jako jedna z největších stavebních firem v Česku především očekáváme kontakt mezi starosty a zástupci obcí s naší společností, doufá prokurista firmy HOCH- TIEF CZ Vilém Tvrdík. Hovořilo se rovněž o dopravních problémech, týkajících se například hlavního tahu z Jaroměře do Náchoda. Tato silnice přímo souvisí s prodloužením dálnice D11 na Jaroměř a dále na státní hranici s Polskem, uvedl náměstek hejtmana Petr Kuřík. Po zprovoznění dalšího úseku D11 se podle něho uleví městům na trase i hraničnímu přechodu v Náchodě. (PR)

12 12 KN červen 2007 INZERCE PARDUBICKÝ KRAJ Správa a údržba silnic Pardubického kraje Nabídka prací a služeb pro rok 2007 Novinkou v naší nabídce v roce 2006 byla oprava propadlých poklopů a vpustí kanalizačních řadů vyfrézováním otvoru spárovou vykružovací pilou, výměna poškozených dílů či vyzvednutí a následné uvedení povrchu komunikace do původního stavu. Pro rok 2007 předpokládáme rozšíření této nabídky. běžná údržba komunikací úprava šachty Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice - Doubravice Jiří Horák, obchodní náměstek tel SÚSPk - provoz Ústí nad Orlicí Třebovská 333, Ústí nad Orlicí ing.luboš Marek, ved. provozu tel Roman Vodička, tech.provozu tel SÚSPk - provoz Chrudim Tovární 1150, Chrudim ing.jiří Nezval, ved. provozu tel Radek Baborák, tech.provozu tel Běžná údržba komunikací Obnova a údržba dopravního značení Obnova a údržba silničního příslušenství Zajištění dopravy, zapůjčení mechanismů s obsluhou obnova a údržba silničního příslušenství Kdo ještě nezavítal, chybu udělal PARDUBICE Kdo ještě do čínské restaurace U Bílého koníčka na starém městě nezavítal, velkou chybu udělal. Ale vše se dá napravit. Speciality čínské kuchyně, příjemná zahrádka na Pernštýnském náměstí nebo na zahradě historického domu, kuřácké i nekuřácké prostory a salonek pro rodinné či firemní setkání. To vše nabízí čínská restaurace U Bílého koníčka na Pernštýnském náměstí v Pardubicích. Nový jídelní lístek překvapí i nejnáročnější gurmány. Dvanáct druhů výtečných polévek, nová nabídka ryb a mořských plodů a desítky dalších originálních specialit. To jsou lákadla, kterým nemůžete odolat a na které Vás zve šéfkuchař a majitel restaurace v jedné osobě, pan Shaokan Hu. Největší čínská restaurace v Pardubickém kraji nedávno dokonce získala certifikát kvality a služeb od pardubického magistrátu. Čínská restaurace U Bílého koníčka rovněž nově zavedla rozvoz pokrmů až do domácností. Pokud máte chuť a nemáte čas, objednejte si skvělé jídlo na telefonním čísle: nebo (PR)

13 PARDUBICKÝ KRAJ KN červen KRÁTCE Perníkáři s Březinou Všech šest pardubických výrobců perníku jednalo s europoslancem Janem Březinou. Cíl byl jediný získat pro pardubický perník evropskou ochranu. Perník patří k rodinnému stříbru Pardubického kraje a jako takový ho musíme chránit. Ve světě je znám a chválen, musíme udržet pardubickou tradici, řekl vicehejtman Roman Línek. Evropská ochrana perníku je podle kraje na dobré cestě. Už v brzké době budou moci značku Pardubický perník používat výrobci jak plněného, tak figurálního perníku na území města Pardubic. (sti) Kraj hospodařil dobře Na konci května se uskutečnilo závěrečné projednávání výsledků přezkumu hospodaření Pardubického kraje za rok 2006, které provedlo Ministerstvo financí ČR. Podle náměstka ministra financí Josefa Málka nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a formálně administrativní chyby byly bezprostředně po jejich zjištění napraveny. Hodnocení je oceněním dobré práce samosprávy i zaměstnanců krajského úřadu, přiznal spokojenost vicehejtman Roman Línek. (sti) OFSETOVÁ TISKÁRNA s několika grafickými studii nabízí místo OBCHODNÍHO MANAŽERA - dobré platové podmínky - sídlo pobočky v centru Pardubic - orientace v oboru vítána - nástup možný ihned TEL.: INZERCE Letiště chce přepravovat statisíce cestujících Pardubické letiště několikanásobně zvýší svou kapacitu, ročně plánuje přepravit až šest set tisíc pasažérů. Obyvatelé východočeské metropole si však nejsou jistí, zda větší pohyb letadel nad městem nesníží kvalitu jejich života, obávají se nadměrného hluku. V médiích se v květnu letošního roku objevily zprávy, že na východě Čech vyroste druhá Ruzyně. Takové ambice však Pardubický kraj nemá. Nechceme být druhou Ruzyní s milionovými kapacitami, plánujeme moderní regionální letiště s roční kapacitou dvě stě šedesát tisíc až šest Počítačová studie možné budoucí podoby pardubického letiště set tisíc cestujících. To tedy představuje průměr asi šestnáct set cestujících denně, uvedl KN Ivo Toman, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu. Tisíc šest set lidí denně by mělo podle kraje odpovídat možnostem infrastruktury a propustnosti okolních komunikací. Další navyšování provozu bude možné zvažovat až po dokončení úprav této infrastruktury, doplnil Toman. V počáteční fázi si rekonstrukce letiště vyžádá investici ve výši osmi set milionů korun, celkové náklady jsou odhadovány na dvě miliardy. Obyvatelé Pardubic a okolních obcí vyjadřují obavy, podle informací KN už magistrát obdržel několik kritických dopisů. Lidé by se obávat neměli, součástí letiště budou mimo jiné protihluková opatření, prohlásil Další dluhy Pardubického kraje zdroj: KrÚ Pk Kraj se ještě více zadluží. Třísetmilionový úvěr chce použít na oddlužení nemocnic, miliardu korun na předfinancování projektů, na které získá peníze z Evropské unie. Východočeské hejtmanství promění nemocnice na akciové společnosti (KN 5/2007). Před tím je plánuje oddlužit, potřebuje k tomu tři sta milionů korun. V současné době probíhá výběrové řízení na poskytnutí úvěru pro nemocnice kraje formou otevřeného řízení. Lhůta pro dokončení nabídek je 15. srpna. Vzhledem k tomu, že už k 1. říjnu by z příspěvkových organizací měly vzniknout nové, ekonomicky čisté akciové společnosti, musíme příslušné finanční prostředky na oddlužení do té doby získat. Tedy pokud bude v Zastupitelstvu kraje k otázce přeměny na akciovky shoda, uvedl KN vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. Přes jednu miliardu korun by si kraj chtěl půjčit na zaplacení podílu v evropských projektech pro roky Shání prostředky určené na financování některých investičních akcí a na předfinancování projektů připravovaných do evropských fondů. Pardubický kraj má ambici uplatnit v období v jednotlivých programech projekty v objemu téměř čtyři miliardy korun, vysvětloval Línek. Nejvíce peněz bude podle něho směřovat do dopravní infrastruktury, do oblasti lidských zdrojů, životního prostředí a cestovního ruchu. Konkrétní zaměření bude předmětem dalších jednání o úvěru s Evropskou investiční bankou, které by mělo být uzavřeno do podzimu tohoto roku. Kraj volí formu úvěrů už od svého vzniku, v letech si samospráva půjčila 450 milionů korun na silnice a nemocnice. Od Evropské investiční banky si kraj půjčil i v tomto volebním období, získal tak 900 milionů korun na opravy silnic. Z těchto peněz byl mj. rekonstruován i most Pavla Wonky. Podle informací Pardubického kraje by se další půjčky měly zastavit, s dalším zadlužováním hejtmanství nepočítá. Jan Štifter 1. náměstek primátora Pardubic a člen Komise pro dopravu Alexandr Krejčíř. Na hluk si přitom obyvatelé metropole Pardubického kraje stěžují už teď, kdy letiště ročně přepraví okolo sedmdesáti dvou tisíc pasažérů, tedy jen zlomek toho, co má kraj ve spolupráci s městem v plánu. Vedle hluku je dalším problémem nedostatečná infrastruktura. Město už teď trápí zvyšující se počet automobilů, širší centrum trpí dopravními zácpami a po rozšíření kapacity letiště vozidel ve městě ještě přibude. Ekonomové také v souvislosti s větším východočeským letištěm upozorňují na skutečnost, že ceny nemovitostí v blízkém okolí půjdou dolů. Letiště se pohybuje v hlukových limitech. Pokud všechno půjde podle zákonných norem, s jeho rozvojem nemám žádný problém, i já bydlím v jeho blízkosti, uzavřel náměstek Alexandr Krejčíř. Jan Štifter PARDUBICKÝ KRAJ GLOSA Pardubická třída Míru se stala politickým tématem. V metropoli Pardubického kraje se strhl boj o to, jak uspořádat dopravu na hlavní třídě, zda nic neměnit a nechat projíždět automobily a městskou hromadnou nebo silnici svěřit do rukou pěších a cyklistů. Zdánlivě jednoduchá debata však nabyla politického rozměru, petici pro pěší zónu nabízeli studenti v oranžových tričkách, dětský nafukovací hrad byl rovnou opatřen zkratkou ČSSD. Našli se i tací, kteří pěší zónu podporují, ale nepodepíší se pod akci, za kterou stojí levice. Organizátorům se podařilo posbírat přes deset tisíc podpisů. Tišší třídu Míru chtějí nejen obyvatelé města perníku, stojí si za ní také radnice. Nebývalá shoda má ale jeden zásadní problém peníze. Přestavba za desítky milionů korun není v blízké době reálná, a tak celé divadlo, kdy nastrčené děti běhaly po klidné silnici a hrály panáka, a kavárník Bajer si užíval klidu u svého secesního podniku, jen připomínalo dětskou touhu po mrkací panence, na kterou teď rodiče zkrátka nemají. Klidné pardubické vody rozčeřila nafouknutá bublina, které nezbude, než aby rychle splaskla. Jan Štifter Otázka existence horní komory Parlamentu ČR je diskutována od jejího vzniku a názory na její přínos jsou různorodé. Myšlenka prezidenta Václava Klause transformovat Senát na jakousi komoru regionálních zastupitelů má svá pro i proti. Pravda je, že české regiony mají jen velmi malou šanci ovlivňovat např. legislativní procesy a jejich přímé zastoupení v Senátu by mohlo být pro kraje přínosem. Byla by to jakási obdoba německého Bundesratu, do kterého nominují zastupitele jednotlivé spolkové země. Ovšem museli bychom vyřešit způsob, jak dotyčného nominovat. Bude to záležet na rozhodnutí zastupitelů, nebo budou probíhat volby jako doposud? Tento způsob transformace by nevyžadoval tak drastickou změnu a zásah do ústavního uspořádání a také by to dávalo možnost komoře sestavené ze zástupců krajů korigovat některá významná rozhodnutí Poslanecké sněmovny. Vše je ale otázka několika let, možná deseti, možná více. Musí to být na základě diskuse jak členů Parlamentu a dalších ústavních činitelů, tak regionálních samosprávců a během této případné změny by nesměly být ohroženy nezastupitelné ústavní funkce Senátu. Roman Línek, vicehejtman Aviatickou pouť v Pardubicích vidělo 27 tisíc lidí Ani víkendové přeháňky neodradily tisíce lidí od návštěvy sedmnáctého ročníku Aviatické pouti ing. Jana Kašpara na pardubickém letišti. Nad letištěm sice téměř stále visely olověné mraky, které ovšem nedokázaly zastavit nebo omezit bohatý letový a pozemní program. Letos Aviatická pouť nabídla i několik premiér. Ve světové premiéře se například předvedla replika letounu Aero B.H. 5, kterou pilotoval autor letového programu Richard Santus, jehož na oblohu doprovodil na replice letadla Aero B.H. 1 Marcel Sezemský. Poprvé na Aviatické pouti se předvedl také špičkový slovenský akrobat František Pytlík na letounu Extra 300 a po dvou letech se do Pardubic vrátila absolutní špička ve skupinové akrobacii, český Flying Bulls Aerobatics Team vedený na letounech Zlin-50 LX Radkou Máchovou. A protože letošní Aviatická pouť měla podtitul 1. mezinárodní slet letadel Aero v zemi jejich vzniku, viděli její diváci dlouhou řadu strojů této značky. Na obloze se objevila jejich ucelená řada, historickým dvojplošníkem počínaje a novým dopravním strojem či moderními stíhačkami konče. K vidění byly dokonce i proudové stroje L-29 a L-39 vlastněné soukromými majiteli. V historii Aviatické pouti se už objevil Spitfire Meet či Mustang Meet, tedy setkání legendárních letadel, nás ale napadlo, že i v Čechách umíme vyrobit krásná a kvalitní letadla. Proto jsme se právě v letošním ročníku rozhodli založit novou tradici v podobě setkání letounů Aero, vysvětluje záměr organizátorů předseda Sdružení Aviatické pouti Jaroslav Janda. Jeho kolega Josef Hadinec k tomu dodává: Každá nově vznikající tradice to má těžké, my se ale domníváme, že tento záměr majitele letounů značky Aero zaujme a na Aviatické pouti si v budoucnu budou pravidelně dávat dostaveníčko. Nejenom zmíněné stroje značky Aero, akrobaté či historická letadla, ale i plachtaři nebo ukázky v podání Armády České republiky přitáhly zaslouženou pozornost. Podle organizátorů sedmnáctého ročníku Aviatické pouti letos tento nejstarší letecký den navštívilo během víkendu 27 tisíc lidí (v sobotu 15 tisíc, v neděli 12 tisíc). Jsme rádi, že nám jsou diváci věrní a já jim za organizační štáb děkuji stejně jako sponzorům, především pak generálnímu partnerovi Aviatické pouti, kterým byla i letos akciová společnost Metrostav, uzavírá předseda Sdružení Aviatické pouti Jaroslav Janda. (PR)

14 14 KN červen 2007 INZERCE Do Oucmanic jezdí děti na ekologickou výchovu V Oucmanicích na Ústeckoorlicku koncem května slavnostně otevřeli Pobytové centrum ekologické výchovy. Děti z Pardubického kraje i dalších regionů země se zde v praxi seznamují s ekologickou výchovou, přírodovědou i bývalým či současným životem na vsi. Přestavba zchátralého statku na moderní pobytové centrum, kterou realizovala společnost Chládek & Tintěra Pardubice, přišla přibližně na 26 milionů korun, z toho asi 20 milionů poskytl stát. Pardubický kraj přispěl částkou pěti milionů korun, protože to je v naší koncepci ekologické výchovy, prohlásil krajský radní zodpovědný za životní prostředí a rozvoj venkova Petr Šilar. Přednost tak mají děti ze školských zařízení v kraji, které mohou získat na ekologickou výchovu krajské granty. V centru se již vystřídalo během uplynulých týdnů několik desítek dětí. Absolvují dva tříhodinové programy dopoledne a odpoledne a kratší výuku večer, přiblížila lektorka Míša Míkovcová. Středisku ještě podle ní chybí některé vybavení a více pomůcek, které mohou poskytnout třeba sponzoři. Děti se ale již zde mohou setkat s některými zvířaty. Jsou zde zakrslá prasata a slepice. Ve druhé etapě se plánuje přístavba stájí pro kozy a ovce, možná i koně, uvedl Míra Míkovec z Ekocentra Paleta, které středisko provozuje. Obdobných ekologických středisek je v Česku více, například na Liberecku. Středisko, jehož kapacita je 40 lůžek, bude však sloužit i jiným zájemcům. O prázdninách, kdy tady nebudou na pobytech děti, bude objekt sloužit komerčně, protože si na sebe musí vydělat, podotkl Šilar. Cena pro dospělého je podle Míkovce asi 400 korun na den včetně jídla. Pro děti je cena 360 korun na den včetně ekologicky-výchovného programu. Záměrem projektu bylo zachránit stávající budovy a v co možná největší míře zachovat vzhled půdních objektů a jejich interiérů. Pro dodavatele díla byla realizace této stavby opravdovou zkouškou schopností, řemeslné zdatnosti a trpělivosti, přiblížil ředitel stavby Vít Hruška ze společnosti Chládek & Tintěra Pardubice. Například při opravě omítek se používalo dobových materiálů jako jílu, slámy a plev a kopírovala se křivost stěn. Naopak při sanaci hroutících se kleneb bylo použito nejm o d e r n ě j š í c h t e c h n o l o g i í. (PR)

15 LIBERECKÝ KRAJ KN červen KRÁTCE Otevřeli dveře Liberecký kraj na konci května otevřel dveře svého sídla a nabídl doprovodný program nejenom dospělým, ale především dětem, které na začátku června slavily svátek. Zvláštností letošního ročníku bylo, že se konal v den zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje. Občané tak mohli navštívit nejenom prostory sídla kraje včetně vyhlídky v 17. patře, výstavy fotografií Jindřicha Štreita v multimediálním sále či operačního střediska Městské policie Liberec, ale odpoledne se mohli zúčastnit také veřejného zasedání krajských zastupitelů. Dne otevřených dveří využilo téměř osm stovek lidí. INZERCE JIŽ OD 999,- Kč* tel./fax: GSM: *cena inzerce je uvedena bez DPH a je vypočtena pro zobrazený formát Každá jiná forma než příspěvková organizace je lepší, řekl v Turnově Topolánek Premiér podpořil šampionát Svou první dvoudenní oficiální návštěvu Libereckého kraje absolvoval v závěru května premiér Mirek Topolánek. S hejtmanem krajem Petrem Skokanem hovořil například o projektu Severočeské vodárenské společnosti Lužická Nisa, převodu bývalého vojenského prostoru Ralsko na kraj a město a společně diskutovali i o reformě veřejných financí. Řadu věcí jsme prodiskutovali, pro některé problémy si nechávám zpracovat podklady, abychom je mohli dále společně řešit, uvedl premiér. Ten se svým hostitelem navštívil také dominantu Libereckého kraje, fenomenální televizní věž a hotel na Ještědu a absolvoval jednání s vedením turnovské nemocnice a města Turnova. Ředitel nemocnice Tomáš Sláma a místostarosta Turnova Jaromír Pekař například v přítomnosti člena rady kraje Jaroslava Krutského informovali premiéra o spolupráci města s nemocnicí, která je podle nich na vysoké úrovni. Město investovalo do nemocnice za posledních dvanáct let na 200 milionů korun z vlastního rozpočtu. Mirek Topolánek upozornil, že by si dobudoucna měla udržet funkci všeobecné nemocnice a uvažovat o změně právní formy. Každá jiná forma než příspěvková organizace je lepší, řekl premiér. Mirek Topolánek se také setkal s pořadateli Mistrovství foto: KrÚ Libereckého kraje světa v klasických lyžařských disciplínách, které se má v Liberci uskutečnit v roce Mistrovství světa klasiků se do střední Evropy vrací po mnoha letech a svým významem dalece přesahuje rámec regionu, a to i s ohledem na to, že termín konání šampionátu spadá do období předsednictví České republiky Evropské unii. Já osobně míním udělat vše potřebné pro úspěch akce, vyjádřil Mirek Topolánek pořadatelům svou podporu. Se stavem příprav šampionátu seznámil premiéra prezident organizačního výboru Liberec 2009 Roman Kumpošt. Hovořilo se zejména o probíhající výstavbě infrastruktury v areálech ve Vesci a na Ještědu a Mirek Topolánek se zajímal také o řešení dopravy ve městě, zajištění ubytování akreditovaných osob i diváků a o finanční zabezpečení mistrovství světa. Premiér se zastavil také ve skokanském areálu na Ještědu, kde se seznámil s reálným stavem pokračující výstavby. Návštěvu premiéra v Libereckém kraji uzavřelo setkání s poslanci, senátory a krajskými zastupiteli. Do regionu by se ale už brzy mohl opět podívat. Pana premiéra jsem pozval na cvičení Ochrana 2007, které se v červenci uskuteční v našem kraji, prozradil Petr Skokan. LIBERECKÝ KRAJ S podobnou představou horní komory složené ze zástupců krajských samospráv vystoupil již před několika lety například současný prezident Václav Klaus. Bylo to v době, kdy se diskutovalo o samotném ustavení senátu a celém volebním systému. I jeho představa vycházela z toho, že by se Senát ČR mohl stát jakýmsi vyvrcholením regionálního zastoupení, čímž by se zároveň výrazně lišil mandát obou komor. Dalším pozitivem by bylo, že by v naší zemi byly jen troje volby, tj. komunální, do poslanecké sněmovny a do krajských samospráv, při kterých by se zároveň podle nějakého domluveného kritéria zvolení zástupci do krajů stávali jinak pojatou druhou komorou parlamentu. Podobně to mají v Německu, kde do horní komory parlamentu nominují zastupitele jednotlivé spolkové země. Dnes je ale asi trochu jiná situace a celá diskuse je čistě akademická. I když jako reprezentant krajské samosprávy bych se podobné změně Ústavy, která by přinesla transformaci senátu na komoru složenou ze zástupců krajských samospráv asi nebránil, neboť by vedla k posílení role krajů ve veřejné správě. Zároveň by mohla velmi významně přispět ke změně postoje veřejnosti k Senátu, který se vzhledem k nízké volební účasti přílišnému zájmu voličů stále netěší. Petr Skokan, hejtman Prostor převezmou 1. září Liberecký kraj převezme od státu pozemky v bývalém vojenském prostoru Ralsko letos 1. září. V závěru května se na tom v Praze s náměstky ministrů financí, pro místní rozvoj a životního prostředí dohodli statutární náměstek hejtmana kraje Karel Dolejší, náměstek hejtmana Radim Zika a člen rady kraje Vít Příkaský. Tak zní dohoda, návrh na převod a termín ještě musí schválit zastupitelstvo, informoval Radim Zika, náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje venkova, zemědělství, životního prostředí a informatiky LK. Podle něho stát již odstranil ekologické zátěže objevené do roku 1991 po odchodu sovětských vojsk, pokud se ale objeví jiné znečištění, bude jeho likvidaci muset financovat kraj. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Bude Úrazová nemocnice v Brně zrušena? Již od dubna, kdy ministr zdravotnictví Tomáš Julínek předložil svou koncepci reformy zdravotnictví, se v médiích (a nejenom tam) probírá téma Úrazové nemocnice v Brně (ÚN) a její budoucnosti. Podle ministerstva by měla být nemocnice zrušena, její Trauma centrum přestěhováno do Fakultní nemocnice (FN) v Bohunicích, další oddělení pak do FN u svaté Anny, do Nemocnice Milosrdných bratří a do soukromého sektoru. Některá oddělení by pak byla zrušena úplně. Jako první důvody zrušení, uvedené ministrem zdravotnictví, byla špatná dostupnost nemocnice, nevyhovující stav budovy a nepatřičná poloha. Proti návrhu se ostře postavilo zastupitelstvo města Brna v čele s primátorem Romanem Onderkou, stejně tak Jihomoravský kraj (JMK), vedení nemocnice a odborářské organizace. Posledně zmínění se zasadili o vznik petice za zachování nemocnice, kterou zatím podepsalo více než 28 tisíc lidí. JIHOMORAVSKÝ KRAJ Vazba mezi Jihomoravským krajem a Senátem, jakožto i se samosprávami jiných krajů je velmi úzká. Bylo by velmi dobře, kdyby byla posílena myšlenka Senátu, který by odpovídal výsledkům voleb v jednotlivých krajích. Stanislav Juránek, hejtman Analýza pomůže v rozhodování Ministr zřídil odbornou komisi, která má vyhodnotit jednotlivé varianty budoucnosti ÚN v Brně. Jednou je zrušení nemocnice a přesun oddělení a druhou pak převzetí zodpovědnosti Magistrátem města Brna. O druhé variantě jednali na konci května ministr Julínek a primátor Onderka. Jednání přineslo také jasnější odůvodnění rušení. Podle názoru ministerstva je nutné síť zdravotnické péče reformovat, vzniká zde nezbytnost lepšího využití kapacity lůžkových zařízení, stejně jako potřeba koncentrace odborníků a špičkových vybavení do center univerzitních ilustrační foto nemocnic. Primátor Roman Onderka přislíbil celou věc projednat na radě města a během počátku června sdělit závazné stanovisko. Pokud se zastupitelstvo rozhodne převzít nemocnici, bude to znamenat konec obavám ze zrušení. Pokud ne, komise bude dále analyzovat, jak nejlépe pracoviště přesunout. Protože se jedná o docela závažné téma, které se týká nejenom občanů Brna, ale také občanů celého kraje, zeptali jsme se ředitele ÚN v Brně, profesora MUDr. Miloše Janečka, CSc. na jeho mínění. Právě on je jedním ze členů odborné komise, která má ministrovi Julínkovi poradit, jak zlepšit situaci ve zdravotnictví v Brně. Kromě názoru, že je škoda rozbít již sehraný tým odborníků a roztříštit na sebe navazující oddělení do různých míst, nám řekl: Komise zatím řešila zlomek toho, co ji čeká. Před námi je hodně práce. A nikdo neví, k jakým závěrům dojdeme. Musíme samozřejmě vycházet z toho, že zřizovatelem nemocnice je stále ministerstvo, takže má právo rozhodnout, co se s jeho majetkem stane. Ale jde také o to, že léčíme lidi a určité názory lékařského týmu a obyvatel by se měly brát v potaz. Při jednání o penězích, odbornosti, možnostech nemocnice se zapomíná na to, co je nejlepší pro pacienty. Můj názor, který si celou dobu hájím, je, že by v Brně vedle sebe mohly existovat dvě nemocnice tohoto typu tady i v Bohunicích. Úrazových pacientů totiž přibývá, a když si k tomu připočtete, že sem přijíždí pacienti z celého kraje, obě centra by měla dostatek práce. A mohla by se případně domluvit, na jakou oblast medicíny se zaměří. Žaneta Neužilová V polovině července by měli pražští odborníci předložit radě města Brna analýzu přesunu hlavního železničního nádraží. V úvahu přicházejí dvě varianty: přesun do oblasti Nových sadů nebo k autobusovému nádraží Zvonařka. Sdružení, které vyhotoví posouzení, se skládá z pražské firmy Cityplan a Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického. Výsledná analýza nebude závazným dokumentem, poslouží spíše jako odborný a nezávislý podklad pro další rozhodování. Opozice však považuje analýzu za nepotřebnou a 3,5 milionu korun, které za ni dá město, za vyhozené peníze. (neu)

16 16 KN červen 2007 ZLÍNSKÝ KRAJ KRÁTCE D1 do Zlínského kraje Není to tak dávno, co byla dostavěna část dálnice D1 z Vyškova do Vrchoslavic a už se chystá její pokračování. Za účasti hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše a dalších významných osobností kraje byla slavnostně zahájena stavba nového úseku, který povede z Mořic do Kojetína. Jedná se o poslední potřebnou část D1 ve Zlínském kraji. Dálnice ve Zlínském kraji začíná být skutečností. Rozestavění posledního úseku na trase do Kroměříže považuji za další z přelomových kroků na cestě za vybudováním kvalitní rychlostní infrastruktury v regionu východní Moravy. Propojením dálnice rychlostní komunikací R49 s Fryštákem a Zlínem a napojením R 55 směrem na Břeclav pak výrazně zlepšíme naši vybavenost a konkurenceschopnost, uvedl hejtman kraje Lukáš. Stavba, která bude stát zhruba dvě a půl miliardy korun, je posledním stavebně otevíraným úsekem na trase Brno Kroměříž. Její úplné dokončení se plánuje na září (hla) Od špendlíku po lokomotivu v marketingových komunikacích produkce tisku direct mail marketing reklama grafické práce webdesign komplexní zabezpečení produktů vánoční XXL dekorace Krajské město ožilo dětským filmovým festivalem Krajské město Zlín se v závěru května proměnilo v centrum dětského filmu. V týdnu od 27. května do 2. června proběhl již 47. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež, který nabídl divákům 357 filmů ze čtyřiceti zemí světa. Zlín v rámci festivalu navštívilo téměř šedesát tisíc lidí. Letošní ročník je specifický především svými dvěma dominantami, což jsou Dny nizozemského filmu a Slovenské filmové fórum. Vše se ale točí kolem hlavních soutěží filmů pro děti a mládež, kde máme letos snímky z celého světa. Od Číny, Indie, Brazílie, Izraele přes Evropu až po Kanadu, uvedl při zahájení umělecký ředitel festivalu Petr Koliha. Zlínský filmový festival, to nejsou jen projekce pro děti a mládež, především se jedná o mimořádnou kulturní událost roku. Celý Zlín festivalem žije, nechybí akce na náměstích, koncerty, workshopy nebo tradiční Den dětí. Filmy se představily v sekcích soutěžních i nesoutěžních, animované, hrané nebo dokumenty. Spolu s filmy pro děti a mládež probíhal také samostatný studentský festival Zlínský pes, který prezentoval převážně tvorbu mladých lidí a mezinárodní soutěž reklamy Duhová kulička. Při festivalu proběhlo 78 doprovodných akcí, z toho 52 v rámci hlavního festivalu a ostatní v rámci Zlínského psa a Duhové kuličky. Do Zlína zamířila řada známých osobností. Toho, že jsem tady, využiji, půjdu se podívat na nějaký film, nabídka je lákavá. Líbí se mi, že kromě filmů pro děti je tu také mnoho snímků pro mládež. Na dnešní večer se chystám na brazilský film Antonia, tvrdil ve čtvrtek Jiří Mádl. K informaci nutno dodat, že tento film brazilského režiséra Taty Amarala získal cenu ekumenické poroty. Festival je jedinečný svou spoluprácí s univerzitou, která se na festivalu podílí už 3. rokem. Myslím si, že vznikla pěkná tradice, která je přínosná jak pro festival, tak pro naši univerzitu. Disponujeme vhodnými prostory, které lze využít pro filmové projekce, pořádání tiskových konferencí, workshopů a další programy. Také řada našich studentů se podílí na přípravě festivalu a programu. Faktem je, že to pro nás znamená určité hektické období, ale všichni se na ten přelom května a června těšíme. uvedl rektor Univerzity Tomáše Bati Ignác Hoza. 47. ročník se uskutečnil za finanční podpory Ministerstva kultury a Parlamentu ČR. Další prostředky festival čerpal například z fondu Media Programme EU. Záštitu nad festivalem převzal ministr kultury Václav Jedlička, Česká komise pro UNESCO a Český výbor pro UNICEF. Veronika Hlavenková OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ KRAJ ATOL production European Marketing & Media House Pardubice - Semtín GSM: Přestože byl Zlínský kraj, stejně jako ostatní regiony České republiky, osloven se žádostí o vyjádření k tématu měsíce, do doby redakční uzávěrky svůj příspěvek nedodal. Redakce GLOSA Tak nevím, spojení staré architektury s moderní je originální, není ale mnohdy tato originálnost na úkor dobrému vkusu? O něco takového se teď pokouší i Zlín. Na náměstí vyrůstá nové obchodní centrum Zlaté jablko. Pro neznalé, Zlaté jablko je jedním z historických pojmenování Zlína. Tento název je o to kurióznější, vezmeme-li v úvahu, že i díky tomuto centru musela vzít za své jedna z nejstarších a nejvýstavnější budov na náměstí, Záložna. Z té zbývá momentálně jen smutné torzo v podobě čelního štítu. A právě tady narážíme ze strany z ulice Dlouhá máme vidět hypermoderní budovu jako vystřiženou ze sci-fi, ale stačí udělat pár kroků na náměstí a rázem se s tou samou budovou ocitáme v 18. století. Zatím jsou návrhy pouze v počítačích, a jak bude vypadat ono skloubení, to už investoři neukazují, neboť veřejnost zná jen pohled ze strany moderní a bývalá Záložna prozatím vypadá jako kulisa z Holywoodu. A tak nám už náměstí hyzdí jen jedna starší budova, navrhuji tedy zbourat radnici, a to urychleně. Jako další postup bych zde postavila něco pěkného ze skla, oceli a betonu, a aby to mělo alespoň 20 pater. Veronika Hlavenková OLOMOUCKÝ KRAJ Současná dvoukomorová skladba Parlamentu České republiky vychází z tradice a je pevně zakotvena do ústavního pořádku státu. Současný Senát je postaven na váze osobností volených většinovým volebním systémem. Tito volení zástupci - senátoři - samozřejmě zastupují obyvatele určitého území. Proto se mi transformace senátu v komoru regionů nejeví jako vhodné řešení. Prvek posílení regionálnosti bych raději viděl v nějaké formě změny poměru poslanců dolní komory. Například, že by třetinu poslanců poslanecké sněmovny tvořili zástupci krajů. Pavel Horák, vicehejtman Infobus už láká turisty Už v mnoha městech měli možnost spatřit speciální turistický infobus Olomouckého kraje. Ten je součástí letní kampaně Vyberte si zážitky! a snaží se upoutat pozornost turistů k regionu střední Moravy a Jeseníků. Naše fotografie pochází z centra jiného krajského města, ve kterém měl infobus zastávku, Pardubic. (mes) Do kraje přijede prezident V polovině června zavítá na návštěvu Olomouckého kraje prezident České republiky Václav Klaus. Prezidenta bude při jeho cestě po kraji doprovázet hejtman Ivan Kosatík. Prezident Klaus se postupně setká s vedením kraje, s představiteli samosprávy, církve a armády i se zástupci podnikatelů. Jeho program zahrnuje také besedy s obyvateli navštívených měst, s vysokoškolskými studenty a s žáky církevní školy v Olomouci. Třídenní cesta prezidenta republiky do Olomouckého kraje se uskuteční od 13. do 15. června. Program počítá s návštěvou Olomouce, Libavé, Šternberka, Uničova, Velkých Losin, Jeseníka, Mohelnice, Prostějova, Přerova, Lipníka nad Bečvou a Kojetína. Prezident se na řadě míst setká s občany kraje a absolvuje autogramiádu své nové knihy. V doprovodu arcibiskupa Jana Graubnera si prohlédne Arcidiecézní muzeum. Václav Klaus rovněž absolvuje taktické cvičení tankového praporu na Libavé a návštěvu bochořského letiště. Součástí cesty prezidenta do Olomouckého kraje budou také návštěvy dvou firem, a to Siemens Mohelnice a Meopta Přerov. Prezidenta bude na jeho cestě doprovázet manželka Livie Klausová. Její program je podobný, místo vojenského cvičení však zahrnuje návštěvu Přerova, kde bude zahájen kurz v rámci projektu Senioři Spolupráci chtějí rozvíjet Olomoucký kraj a Opolské vojvodství mají zájem o společné projekty přeshraniční spolupráce a partnerství mezi obcemi na území České republiky a Polska. Shodli se na tom hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík a maršálek Opolského vojvodství Jozef Sebesta. Oba muži se setkali v květnu v sídle Olomouckého kraje. Regiony počítají s dalším rozvojem spolupráce po vstupu do Schengenské zóny (prostor volného pohybu občanů z členských států Evropské unie bez pasových kontrol), který bude výzvou především pro resorty dopravy a cestovního ruchu. Olomoucký kraj a Opolské vojvodství uzavřely před pěti lety partnerskou smlouvu. V následujícím období se na spolupráci obou regionů budou podílet například komunikují, který podporuje Nadační fond Václava a Livie Klausových. Jde o kurz, na kterém se senioři naučí pracovat s internetem. Livie Klausová svou návštěvu Olomouckého kraje zakončí již ve čtvrtek 14. června odpoledne. Vážím si toho, že prezident při svém náročném programu a mnoha zahraničních cestách už od svého zvolení pravidelně navštěvuje kraje a seznamuje se na místě s rozvojem regionu. Navíc pokaždé klade důraz na setkání s občany, uvedl hejtman Olomouckého kraje Ivan Kosatík, který prezidentovi program navrhoval. Václav Klaus navštíví Olomoucký kraj ve funkci prezidenta podruhé. Jeho první cesta se uskutečnila v roce opolská zahraniční komise a výbor pro strategický rozvoj a vnější vztahy Olomouckého kraje, dále se setkají odborníci na územní plánování a na cestovní ruch. Opolské vojvodství s milionem obyvatel leží v jihovýchodní oblasti Polska. Má 185 kilometrů dlouhou hranici s Českou republikou, z toho 102 kilometrů s Olomouckým krajem. KRÁTCE Stezky uspěly Druhé vydání publikace Naučné stezky Olomouckého kraje v minulých dnech získalo cenu poroty v soutěži Tourmap v Praze. Materiál uspěl v konkurenci 78 účastníků své kategorie. Soutěž Tourmap zaměřená na mapy a průvodce se letos uskutečnila počtvrté. Olomoucký kraj připravil druhé vydání publikace v loňském roce. Naučné stezky Olomouckého kraje byly vytištěny v nákladu 1800 kusů, za něž kraj zaplatil přes 150 tisíc korun. Ústav má akreditaci Odborný léčebný ústav neurologicko geriatrický v Moravském Berouně letos úspěšně absolvoval akreditační řízení zaměřené na kvalitu práce a bezpečí pro pacienty. Organizace akreditaci získala jako vůbec první lůžkové zařízení následné péče v zemi. Jsme si vědomi, že jde o nekončící proces, který získáním akreditačního certifikátu není uzavřen, uvedl ředitel Jiří Podivínský, který zároveň poděkoval svým spolupracovníkům. Ústav, který zřizuje Olomoucký kraj, letos oslaví 140. výročí založení nemocnice v Moravském Berouně.

17 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ KN červen KRÁTCE Spalovna v roce 2011 O umístění stavby první spalovny komunálního odpadu v Moravskoslezském kraji rozhodnou zástupci šesti měst a kraje. Stát by se tak mělo do tří let. Na stavbu spalovny za pět miliard korun chce kraj získat peníze z EU. Stát by mohla v bývalém areálu Moravských chemických závodů v Ostravě nebo dolu Barbora na Karvinsku. Její výstavba je nutností, produkce odpadů v kraji stoupá. Loni to bylo něco okolo 80 tisíc tun. (pp) Do kraje 20 mld. V plánovacím období by mělo do kraje přijít přes 20 miliard korun. Peníze půjdou na rozvoj dopravní infrastruktury, na vybavení škol a nemocnic nebo na podporu venkova a cestovního ruchu. Čím dříve se začne s projekty, tím lépe, řekl hejtman Tošenovský. A to kvůli posilujícímu kurzu koruny a celkovému kapitálovému boomu v kraji. Zdražují totiž nemovitosti a stavební práce. Nyní se čeká na schválení celorepublikového dokumentu Národní strategický rámec. (pp) Nové parkování Až 200 parkovacích míst ve čtyřech lokalitách plánuje vybudovat bohumínská radnice. Do akce investuje téměř 40 milionů korun. Je to řešení aktuální situace, počet aut se zvyšuje rychleji, než odborníci předpokládali, uvedl starosta Bohumína Petr Vícha. Už teď je nutné regulovat parkování v centru, v březnu radnice zavedla parkování z časovým omezením na 31 místo. Jinak zatím lidé ve městě parkují bezplatně. (pp) Nová přírodní památka První přírodní památku od svého vzniku otevřel ve druhé polovině května Moravskoslezský kraj. Jedná se o zvláště chráněné území s názvem Hraniční meandry Odry. Na rozloze přes 126 hektarů a 7 km podél toku Odry žije řada chráněných živočichů a roste vzácná chráněná flóra. Především je to ale jediná rezervace ve střední Evropě s tak zachovanými neregulovanými korytotvornými procesy řeky - tvoří meandry, slepá ramena, tůně.,,podnět k vyhlášení zvláště chráněného území na obou březích Odry v oblasti Kopytova a Bohumína podali vědci z mezinárodní organizace WWF (Světový fond pro ochranu přírody), kteří mapovali nivu Odry po povodních v roce Oblast označili za velmi vzácnou ve střední Evropě naprosto ojedinělou, řekl náměstek hejtmana Pavol Lukša. Území je součástí soustavy NATU- RA 2000 jako evropsky významná lokalita. Krajské nemocnice hospodaří lépe MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Oproti loňskému roku se výrazně zlepšily výsledky hospodaření osmi nemocnic zřizovaných krajem. Pět z nich dosáhlo zisku, tři skončily nakonec v minimální ztrátě. Celkově přineslo hospodaření nemocnic po zdanění zisk 40 milionů korun, což je o téměř 30 milionů více než v roce Peníze se vracejí zpět do nemocnic a dalších zdravotnických zařízení kraje. To by mělo mít za následek zlepšení péče o pacienty. Osm krajských nemocnic má k dispozici lůžek a kraj je tak největším poskytovatelem zdravotnické péče v regionu. Slezská nemocnice v Opavě. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Přestože byl Moravskoslezský kraj, stejně jako ostatní regiony České republiky, osloven se žádostí o vyjádření k tématu měsíce, do doby redakční uzávěrky svůj příspěvek nedodal. Redakce V Ostravě je stále rizikové ovzduší Podle odborníků z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd se může obsah prachu a karcinogennů v ovzduší čtvrtmilionového města překračující zákonem dané limity stát časovanou bombou. Dají se očekávat nemalé ekonomické náklady na nemocnosti a z toho vyplývající hospodářské ztráty. Nejhorší situace je na jaře a na podzim. Například ve čtvrti Radvanice-Bartovice už dokonce v únoru byla překročena hodnota povoleného ročního limitu hodnoty prachu. Za loňský rok byl podle Státního zdravotního ústavu Ostrava denní limit v ovzduší překročen 187krát. U karcinogenních látek, které se na prach váží, to je ještě horší. Celkem se denně měřilo 60krát, 90 % měření bylo nad roční limit. Pro lékaře je negativní dopad takového ovzduší na obyvatele neoddiskutovatelný. Především na ty nejmladší. Jak uvedlo Aktuálně.cz, dětská lékařka Eva Schallerová z Radvanic vypočítala, že v této oblasti vydávají alergologové o 100 tisíc korun více na léky pro děti, než je průměr v České republice. Podle politiků by se měla situace na Ostravsku postupně začít zlepšovat. Ale jak, když všechny průmyslové podniky na Ostravsku se cítí v této oblasti nevinné. To potvrzuje i mluvčí Mittal Steel Jana Dronská. Stále upozorňujeme, že nikdo dosud neprokázal, že na vině je právě náš podnik, uvedla. Podle studie expertů z Vysoké školy báňské-technické univerzity Ostrava o stavu ovzduší v Ostravě je ale největším podílníkem na znečištění právě Mittal. A to i přesto, že udělal celou řadu opatření na snížení emisí a prašnosti. Mezi další patří Vítkovické železárny. Na špatném stavu ovzduší se podílí i místní doprava a lokální topení. Pavel Plohák Nejlépe si vedly Nemocnice Třinec, Bílovec, Opava, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj a Havířov. Minimální ztrátu hlásí Zdravotnické zařízení Krnov, Nemocnice ve Frýdku-Místku a Novém Jičíně. Posledně jmenovaná byla nedávno sloučena s velmi ztrátovou nemocnicí Vítkov, jinak by se mohla pochlubit ziskem stejně jako v roce Je to poprvé od převzetí nemocnic krajem (1. leden 2003), kdy jsou po zdanění v zisku, řekl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Jiří Veverka. Meziročně se podařilo výrazně zefektivnit náklady, a to především v oblasti služeb. Ušetřilo se téměř 19 milionů korun, dodal Veverka. Kraj si dal pozor na preciznější kontrolu smluv na dodávky a zajištění foto: autor pořádá GLOSA Peníze nejsou všechno, chtělo by se říci s loňskými úspěchy krajských nemocnic. Kdo se v nějakém zdravotnickém zařízení ocitl alespoň na nějakou dobu, dá mi zapravdu. Audaces fortuna juvat (odvážným štěstí přeje) tady mnohdy platí více než ty nejmodernější výdobytky medicíny. Například anabáze jednoho pacienta, kterého z jedné ostravské nemocnice lifrovali kvůli ambulatní léčbě přístrojem Elekta Synergy (lineární urychlovač) denně do specializovaného onkologického centra v Novém Jičíně, když stejnou léčbu může podstoupit ve fakultce v Porubě. Což má, bratru, z Hrabůvky tak 20 minut cesty, do Nového Jičína ho vozila sanita (a strávil tím několik hodin, v nejhorším i půl dne). Dupnul si, že bude jezdit sám a tramvají a do Poruby, a pak to šlo To se to pak šetří! Jinde pacientce doporučili, aby si tak deset dnů počkala v klidu na lůžku chirurgické kliniky, než se někdo vrátí z Ameriky a doporučí ten zaručeně nejlepší léčebný postup. Proč čekat doma, když tam je tak nádherný výhled do okolních lesů! Prosím Vás, a pokud se do nějakého zdravotnického zařízení chystáte dobrovolně či nedobrovolně v nejbližší době, nezapomeňte si vlastní toaletní potřeby, nejsou a nebudou. Ještě že víme, že za vším máme hledat člověka a ne peníze Pavel Plohák REGIONSERVIS spol. s r.o. Elišky Přemyslovny 429, Praha 5, Tel: Fax: GSM: II. Odborné setkání starostů a místostarostů Moravskoslezského kraje pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského v úterý 19. června 2007 OSTRAVA Kongresové centrum Hotel ATOM ****, Zkrácená 2703, Ostrava - Zábřeh zaměření a hlavní tématika: DOPRAVA, FINANCE, VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ, finanční plánování obcí a měst. Efektivní metody financování rozvoje samospráv, externí zdroje příjmů pro investice a nástroje pro zvýšení dostupnosti veřejných služeb pro občany. GENERÁLNÍ PARTNER OFICIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER SETKÁNÍ služeb. Projevila se rovněž větší specializace nemocnic, čímž rostly tržby zdravotních pojišťoven. Například Karviná a Frýdek-Místek se soustřeďují na oční lékařství. Výborný zvuk má třeba frýdecko-místecké Beskydské oční centrum, kde se věnují operacím šedého zákalu nebo komplexní péči o pacienty se zeleným zákalem. V Třinci vzniklo Dětské centrum operační léčby s ucelenou péčí v ortopedii, chirurgii, ORL a urologii. Nový Jičín se specializuje na onkologii, uvedl náměstek Veverka. Díky návratnosti peněz rostou investice do zlepšení služeb a celkové péče o pacienty. Modernizují se provozy i technika a další vybavení nemocnic. V Krnově nyní přesunují do nových prostor plicní lůžka, už dříve přesunuli oční, ORL a zubní ordinaci nebo vybudovali nový bufet. Opava chce navázat na rekonstrukci hematologie a transfúzky úpravou dalších pracovišť a nákupem nových přístrojů. V Novém Jičíně chtějí letos dokončit stavbu spojovacího koridoru mezi pavilony a modernizaci sociálních zařízení. Bílovec zrekonstruoval operační sály, modernizoval budovy a chystá se na opravy výtahů. Třinec chystá rekonstrukci patologie, Havířov modernizuje operační sály a Karviná-Ráj sociální zařízení. PARTNEŘI SETKÁNÍ Pavel Plohák

18 18 KN červen 2007 ČESKÁ REPUBLIKA Neplnohodnotné kraje? Zaklínadlem jsou peníze, podstatná je politická vůle, říká v rozhovoru KN hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš Jan Antonín Baťa byl velký muž, který udělal pro rozvoj regionu obrovský kus práce. Nespravedlivým odsouzením byla jemu i celé jeho rodině učiněna obrovská historická křivda. Proto vítám rozhodnutí o znovuotevření procesu, které je začátkem očištění jeho jména, tvrdí hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš. Jak se daří kraji, jehož metropole je s rodinou Baťových neodmyslitelně spojena? Kdy bude v kraji zřízen krajský soud a policejní ředitelství? Dočká se Česká republika doby, kdy si budou všechny kraje rovny? Vaši kolegové hejtmani nedávno společně navštívili Čínu, vy jste chyběl. Pokud vím, Zlínský kraj vyvíjí v Číně své aktivity samostatně. Před krátkou dobou jste uspořádal podnikatelskou misi vašeho regionu do Číny. Můžu říct, že tato podnikatelská mise splnila mé očekávání. Představitelé kraje a města doprovázeli více než desítku zástupců firem, kteří projevili zájem o spolupráci s čínskými partnery. Chci zdůraznit, že menším a středním firmám se v Číně bez podpory regionálních politiků prosazuje velmi těžko, je to až na výjimky téměř nemožné. Také proto se snažím tímhle způsobem podnikům otevřít dveře a vytvořit předpolí. Jaké byly výsledky cesty? Uzavřeli jste nějaké dohody? Jednotlivá jednání a návštěvy provincií či měst měla konkrétní výsledky. Firmy měly s pomocí hospodářských komor vytipovány potencionální partnery, a tak vedly předem připravená jednání. Město Zlín podepsalo dohodu o spolupráci s městem Shenyang, která položila základ hospodářské kooperaci například v obuvnickém průmyslu, a my jako kraj jsme potvrdili naši téměř dvouletou spolupráci s představiteli provincie Shandong partnerskou smlouvou. Dále mohu jmenovat například to, že na zlínskou univerzitu nastoupí lektorka čínštiny. Jak by měla vypadat další spolupráce kraje s Čínou? Jsem přesvědčen, že jsme na začátku cesty spolupráce s provincií této východní velmoci. V zahraniční politice našeho regionu se totiž z hlediska hospodářského zaměřujeme na východní trhy, které pro naše podnikatele nabízejí příležitosti a tedy možnosti rozvoje. Také proto máme zřízenu poradní skupinu odborníků pro tuto hospodářskou oblast. Musíme expandovat na trhy, které nabízejí určitý prostor na uplatnění, tím Čína je. Nakonec ani vzdálenost z hlediska cestování není až tak obrovská. Pokud naši podnikatelé využijí přímý spoj z vídeňského letiště, na které to mají dvě hodiny cesty, jsou za dalších zhruba devět hodin v Pekingu, což je podle mého názoru schůdné. I přes vzdálenost obou zemí existuje velká perspektiva těchto vztahů. KRAJSKÝ SOUD: JEDNÁME, LOBUJEME, PŘESVĚDČUJEME Ještě po sedmi letech existence krajů v republice fungují neplnohodnotné samosprávy. Absence krajského soudu trápí i váš kraj. Proč nebyla situace dosud vyřešena? Zaklínadlem jsou stále peníze, podstatná je však také politická vůle. Věřím, že situace, kdy jsou některé kraje z tohoto pohledu neplnohodnotné, bude vyřešena. Byť to bude nějakou dobu trvat. Nedávno jsem o tomto tématu jednal s vedením resortu spravedlnosti a shodli jsme se na určitých postupných krocích. Jako hejtman však budu stále hlasitě upozorňovat na tuto nelogičnost, která se netýká jen justice, ale také dalších oblastí státní správy. U soudů je také důležité to, aby byla provázána jejich práce se státními zastupitelstvími a policií a byla zaručena kontinuita rozhodování a výkladu zákonů. Aby existovala předvídatelnost soudních výroků ve stejných či odborných věcech. Zkrátka, aby identické případy na území kraje nebyly posuzovány každý jinak, jak jsme v praxi zaznamenali Kdy se podle vás Zlínský kraj soudu dočká? Jednáme, lobujeme a přesvědčujeme, že současný stav není dobrý a plodí chyby a komplikace pro občany. Věřím, že pobočka krajského soudu, kterou u nás máme otevřenu bude vykonávat stále více agendy. Zřízení samostatného soudu nechci nyní odhadovat, ale přijít musí co nejdříve. Už jste se toho lehce dotkl, kraj nemá ani svou policii jak probíhají jednání o zřízení krajského ředitelství? To je další podobná záležitost. Podařilo se nám udělat první krok, který dlouho nebyl z pro mne neznámých důvodů možný, přitom po dohodě se současným ministrem vnitra jsme ho realizovali téměř za několik týdnů. Šlo o převedení vsetínského okresního ředitelství pod jihomoravskou krajskou správu tak, aby všechny čtyři okresy našeho kraje měly velení jen v Brně a ne tento jeden v Ostravě. Toto bylo například velmi komplikující pro hejtmana v krizových situacích, kdy velí krizovému štábu třeba při přírodních katastrofách. DÁLNICE: CO BYLO SNEM, JE REALITOU Na svém webu píšete, že vám v politice vadí politikaření a prosazování nízkých a nepromyšlených cílů na úkor celku. Jak často se s podobnými záležitostmi setkáváte na krajské úrovni? Naštěstí v současném volebním období až na výjimky velmi málo a jsem za to rád, protože můžeme soustředit svou energii na práci. A to je vidět. Dosáhli jsme rozestavěnosti všech úseků dálnice do našeho kraje a to, co se zdálo před několika lety snem je nyní realitou. Máme stabilizovány nemocnice, do nichž investujeme, připravujeme se na čerpání evropských peněz. Zkrátka se zabýváme konkrétními věcmi. Kdo podle vás dnes v politice nejvíc politikaří? To je těžká otázka. Obecně bych řekl, že na celostátní úrovni je politikaření určitě víc. My regionální politici jsme pod silnou kontrolou veřejnosti, která může poměrně rychle hodnotit výsledky naší práce. Často tak činí, a to i kriticky. Libor Lukáš se narodil v roce 1961, původním povoláním je technik. Po roce 1989 se stal tajemníkem radnice v Bojkovicích a zapojil se do politického života. V roce 2000 byl zvolen do krajského zastupitelstva, stal se náměstkem hejtmana Zlínského kraje. Křeslo hejtmana obsadil o čtyři roky později. Libor Lukáš je ženatý a má dva syny. BAŤOVI BYLA UČINĚNA OBROVSKÁ HISTORICKÁ KŘIVDA Lidským vzorem je pro vás Tomáš Baťa. Proč právě Baťa? Jeho způsob řízení firmy, jde vlastně o ucelenou soustavu řízení, a přístup ke spolupracovníkům předstihl dobu. Všechny jeho progresivní metody, poučky a manažerské kroky se dají aplikovat i v dnešní době. Z malé vesnice udělal prosperující město a myslel na spokojený život lidí v něm. Zkrátka dodnes nám může být vzorem. Máte nějaké autority v současné politice? Vážím si všech, kteří udržují kontinuity svých názorů a tak dosahují cílů a přitom jsou schopni na základě věcných argumentů korigovat svůj úsudek, pokud nebyl v první chvíli nastaven správný směr a cíl. Když byl zmíněn Baťa jak vůbec pohlížíte na osobnost Jana Antonína Bati? Byl to jeden z nejbližších členů týmu Tomáše Bati, jeho nevlastního bratra. Také velký muž, který udělal pro rozvoj regionu obrovský kus práce a důstojně navázal na Tomáše Baťu. Nespravedlivým odsouzením jemu i celé jeho rodině byla učiněna obrovská historická křivda. Proto vítám rozhodnutí o znovuotevření procesu s Janem Antonínem Baťou, které je začátkem očištění jeho jména. V to sám doufal do konce svého života v Brazílii. Podle dosud platných dokumentů je J. A. Baťa považován za kolaboranta. Ve Zlíně však byla vztyčena jeho socha v nadživotní velikosti. Nepřijde vám to jako zvláštní situace město a kraj uctívají člověka, který podle křivého, přesto platného soudu byl odsouzen za kolaboraci s nacisty? Ne, nepřijde. Odhalení sochy je symbolem a zároveň činem, který má být dalším impulsem k debatě o historické křivdě a vzdání úcty člověku, který si ji podle mého přesvědčení zaslouží. Blíží se léto kam letos vyrazíte na dovolenou? Pojedete s rodinou nebo se tentokrát vydáte na nějakou cestu s kolegy hejtmany? Určitě s rodinou, s největší pravděpodobností budu s karavanem cestovat po České republice. S Liborem Lukášem hovořil Jan Štifter KRAJSKÉ NOVINY Nezávislý měsíčník pro kraje ČR Adresa centrální redakce: Evropské vydavatelství s.r.o., Průmyslový park, kancelářská budova P - 8, čp Pardubice - Semtín Centrální telefon a fax: Centrální GSM: Web: Vydavatel: Jan Doležal (IČ: ). Ředitelka vydavatelství a šéfredaktorka: Jarmila Kudláčková. Ředitel zpravodajství a komunikace: Miloš Spáčil. Redakce: Jan Štifter, Jan Řeháček, Miloš Kolesár, regionální zpravodajové. Rubrika Památky Unesco: PhDr. Jiří Kotyk. Produkce: Leona Šolcová. Jazykové korektury: Iva Málková. Layout: Mgr. Pavel Ševčík. Grafika: Karel Nohava. Inzerce: European Media House s.r.o., telefon a fax: IČ: Tisk: VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Distribuce: ROZŠIŘUJÍ SPOLEČNOSTI PNS, a.s. Předplatné zajišťuje Mediaservis s.r.o., Abocentrum, Moravské náměstí 12D, Brno. Příjem objednávek: telefon: , fax: , příjem reklamací: Cena výtisku: 15,- Kč vč. DPH Evidenční číslo: MK ČR E 13797, ISSN: Ročník: 6. Číslo: 6. Vychází: 8. června 2007 Názory spolupracovníků nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko listu. Nevyžádané materiály nevracíme. Za chyby novinového tisku neručíme

19 INZERCE KN červen

20 20 KN červen 2007 INZERCE

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

číslo: 110 ze dne 4. dubna 2014 Priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy I. podporuje priority ministra školství, mládeže a tělovýchovy ve věci dofinancování rezortu MŠMT, v rozsahu 4 5 mld. Kč,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LISTOPAD 2014 LISTOPAD 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LISTOPAD 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic

Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Seminář a exkurze pro poskytovatele služeb podél Labské stezky v Ústeckém kraji v rámci projektu Partnerství o.p.s Labská stezka bez hranic Nadace Partnerství Vás srdečně zve na jednodenní seminář spojený

Více

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007

III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje. Hotel Praha, 11. 12. 2007 JJ Mois Année Nové nástroje KB pro financování municipáln lních projektů III. setkání starostů a místostarostů Středočeského kraje Hotel Praha, 11. 12. 2007 Ing. Květoslava Botková vedoucí KB EU POINT

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ LEDEN 2015 LEDEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI LEDEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života

Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Kroky na úrovni vlády ČR v oblasti sladění pracovního, soukromého a rodinného života Lucia Zachariášová Oddělení rovnosti žen a mužů, Sekce pro lidská práva Úřad vlády ČR Programové prohlášení vlády ČR

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ BŘEZEN 2015 BŘEZEN 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI BŘEZEN 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR. Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU 2014 NPPCR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Podprogram pro rok 2014 Cestování dostupné všem Seminář pro žadatele 8. ledna 2014 Národní program podpory cestovního

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna

Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Dosavadní zkušenosti obcí s čerpáním evropských dotací, hlavní potřeby a priority do budoucna Ing. Oldřich Vlasák místopředseda Svazu pro evropské záležitosti Celostátní finanční konference 4. prosince

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje

Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje Královéhradecký kraj Rada Královéhradeckého kraje Programové prohlášení Rady Královéhradeckého kraje pro volební období 2008-2012 Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové tel.: 495 817 222 fax: 495

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ZÁŘÍ 2014 ZÁŘÍ 2014 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ZÁŘÍ 2014 Equica, a.s. 2014 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010

Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Návrh plánu aktivit MAS Podještědí na rok 2010 Rozdělení prostředků na projekty a na činnost MAS : Roční rozpočet MAS

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz

25.3.2013 AGENDA 2014. 25. března 2013. www.ods.cz AGENDA 2014 25. března 2013 1 Agenda 2014 stanovuje program, který ODS bude prosazovat do konce řádného volebního období, tedy v letech 2013 a 2014. 2 Hlavní cíle, kterými se chceme řídit v následujícím

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Samá voda, přihořívá!

Samá voda, přihořívá! Samá voda, přihořívá! Problematika čištění odpadních vod v obcích nad 2000 obyvatel Petr Skokan petrskokan@petrskokan.cz Oblast čistění odpadních vod Vstup do EU sebou přinesl i přijetí celé řady závazků

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje. čtvrtek 16. února 2012

VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje. čtvrtek 16. února 2012 VIII. Setkání starostů a místostarostů Libereckého kraje čtvrtek 16. února 2012 Resort ekonomiky, investic, správy majetku a územního plánování Liberecký kraj již osm let prostřednictvím programu GF 16

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu -

Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - Fondy a programy EU - výsledky průzkumu - prosinec 2005 Informace o průzkumu CEBRE ve spolupráci s portálem BusinessInfo.cz provedlo v průběhu září a října 2005 průzkum mezi českými firmami na téma Fondy

Více

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie

Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí. veřejné projednání strategie Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob 739 53 Třanovice č. p. 1 Zápis ze Setkání s MAS Pobeskydí veřejné projednání strategie V sále OÚ Soběšovice se ve čtvrtek dne 4. září 2014

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina regionu obcí a měst Břidličná, Dětřichov nad Bystřicí, Dolní Moravice, Horní Město, Jiříkov, Lomnice, Malá Morávka, Malá Štáhle, Rýmařov,

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací

Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Zápis ze setkání zástupců MAS ORLICKO a neziskových organizací Místo konání: Dne: Účastníci: Středisko volného času, ANIMO, Žamberk 9. 4. 2014 od 16.00 hodin zástupci neziskových organizací z území MAS

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015

Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 www.sanek.cz Zpráva o vedení a řízení nestátních neziskových organizací v České republice 2015 (zkrácená verze) Tradičního, již devátého ročníku dotazníkového průzkumu v oblasti vedení a řízení nestátních

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

FOND VYSOČINY 2012 1

FOND VYSOČINY 2012 1 FOND VYSOČINY 2012 1 Co je to Fond Vysočiny? -účelový rozvojový Fond Vysočiny založen jako systém grantové a dotační politiky kraje v březnu 2002 nástroj regionální politiky - FOND sdružuje část rozvojových

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let

Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Koncepce řízení školy/školského zařízení na dobu 6 let Úvod Než jsem se pustil do práce na této koncepci, stále jsem si připomínal, že musí obsahovat/zohledňovat představy, potřeby či požadavky pracovníků

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více