ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN"

Transkript

1 Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 2. února 2012 v hod. v kulturním domě. ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN OKD INFORMUJE Lidé, kteří na svém majetku zaznamenali škodu způsobenou důlní činností, se mohou obrátit na bezplatnou tel. linku (v pracovních dnech od 7-14 hod., mimo tuto dobu lze žádosti nahrát na záznamník) nebo poslat informace elektronicky na adresu dulni Lidem, kteří podnět nahlásili, se ozvou v nejbližších dnech pověření pracovníci OKD. Petřvaldské srdce vyhlašuje nábor dětí do skupiny "baby". Jedná se o děti od 4 do 6-ti let. Doplnění členů proběhne ve středu 15. února 2012 ve cvičebně Střediska kulturních služeb od do hod. S sebou pohodlné oblečení na cvičení....,,narodil se Kristus pán veselme se, z růže kvítek vykvet nám radujme se."... Chvíle sváteční jsou ty tam a nám nezbývá než zavzpomínat na ten čas vánoční, čas, který trávíme se svými blízkými, čas, kdy se na chvíli pozastavíme, zasníme se, a v tom snu jdeme dlouhou alejí, pod nohama nám vrže čerstvě napadaný sníh, který se sype a sype. Někde v dáli slyšíme lahodné tóny písní, které nás pohladí po duši a nutí nás jít blíž a blíž. Takové malé zastavení se konalo v našem městě hned natřikrát. A o čem to chceme vlastně psát? O vánočních koncertech, jenž se konaly v sále Základní umělecké školy v Petřvaldě a novoročním koncertu v kostele sv. Jindřicha, na kterých vystoupili žáci ze Základní a Základní umělecké školy v Petřvaldě.

2 2 První koncert, pod taktovkou paní učitelky Jany Bajgarové, jsme mohli zhlédnout Paní učitelka Jana byla milým průvodcem celého pozdního odpoledne. Mohli jsme vyslechnout nejen krásné skladby v provedení jednotlivců, ale také skupinu Džíny pod vedením paní učitelky Ivany Matušů, skupinu Pohoda pana učitele Romana Pluty Dis., malé koledníčky - zpěváčky i velké zpěvačky ze třídy paní učitelky Soni Kočandrlové a dětský pěvecký sbor Petřvaldský skřivánek paní učitelky Šárky Podobové. Dokonce k nám přitančily vločky a čertice z taneční třídy paní učitelky Eriky Filadelfi. Libé tóny fléten žaček ze tříd paní učitelky Mgr. Alice Bubancové a Blanky Ryšánkové pohladily po duši nejednoho posluchače. Struny kytar rozezněly sál v podání pana učitele Jozefa Mešša, Dis.art a jeho žáků, ale i žáků paní učitelky Mgr. Ivy Křenkové. Nesmím taky opomenout žáky klavírních tříd p.uč. Bajgarové, Matušů a Podobové. O milou a krásnou výzdobu se postarala paní učitelka Mgr. Kateřina Benešová a žáci výtvarného oboru. Chvilky mezi hudebními čísly nám básněmi a říkadly zpříjemnily slečny Petra Šebestová a Vendula Běhunčíková. Toto malé (velké) zastavení nás pohladilo po duši v tom předvánočním shonu všedních dní a dovolilo nám na chvíli zapomenout na všechny starosti. Druhým milým zastavením byl společný koncert dvou pěveckých sborů, a to sboru Duha ze ZŠ Školní a Petřvaldský skřivánek ze ZUŠ, za pomyslný dirigentský pultík sboru Duha se postavil pan učitel Roman Pluta, Dis., který zároveň provázel slovem po celé úterní odpoledne 20. prosince. Mohli jsme slyšet písně nejen vánoční, hlasy dětí nám opět dovolily alespoň na chvíli zpomalit, zasnít se, zavzpomínat ve shonu všedních dní. Pak už nás čekaly poslední přípravy na sváteční dny, popřáli jsme si krásné svátky a mnoho štěstí, zdraví, pohodu i nějaký ten penízek navíc v tom novém roce Než jsme se stačili rozkoukat, byl tady nový rok a představitelé města spolu se ZŠ a ZUŠ Petřvald pro nás připravili novoroční koncert v prostorách kostela sv. Jindřicha, zdejší katolické farnosti v čele s novým panem farářem Vítem Zatloukalem, který nás mile přivítal svým vlídným slovem. Tentokrát nás nedělním odpolednem provázela vedoucí učitelka ZUŠ paní Blanka Ryšánková, tóny se nesly klenbou. A my měli možnost se zastavit potřetí a zasnít se a zavzpomínat na vánoční čas, čas smíchu, lásky, rodinných setkání, pohody, klidu. K tomu jsme se mohli zaposlouchat do moudra příběhů v přednesu Petry Karkoškové a Kristýny Lorenčičové. Stejně jako na vánočním koncertu vystoupili především žáci hudební oborů - klavír, kytara, flétna, zpěv, keyboard a dokonce varhany. Takovou pěknou tečkou bylo i vystoupení hostů - manželů Hečkových. Závěrečná píseň Leonarda Cohena Hallelujah v podání paní Lenky Hečkové v doprovodu zpěváčků sboru Petřvaldský skřivánek byla završením krásného vystoupení. A co napsat nakonec? Je toho mnoho, spousty krásných zážitků, vzpomínek, které se derou jedna přes druhou, ale jedno přece... DĚKUJEME, děkujeme Vám pedagogům, kteří trpělivě připravujete naše děti. Našim dětem za krásný dárek v podobě vystoupení, kde my rodiče vidíme konečný výsledek vaší snahy a píle. Prostě buďte i nadále, nejen vy děti, ale i vy pedagogové...úspěšní a skvělí. Lucie a Leoš Mikolášovi Wigilija Europejska V rámci projektu Kulturní pohraničí modernizace infrastruktury v Petřvaldě, v Strumieni a Jasienici jsme dne navštívili město Strumień, které na ukončení tohoto společného projektu uspořádalo slavnostní setkání s názvem Wigilie Europejskie. V opraveném sále

3 3 gymnázia vystoupili s programem žáci Základní školy a Základní umělecké školy v Petřvaldě a také žáci a studenti Gymnázia ve Strumieni a Základní školy v Jasienici. Slavnosti se jako hosté zúčastnili i zástupci obcí, se kterými město Strumień spolupracuje (Petřvald, Dolní Domaslavice, Šenov a Žilina). Čestným hostem byl poslanec Evropského parlamentu a bývalý starosta polského Cieszyna Jan Olbrycht. Akce byla velmi zdařilá, naše delegace pak před odjezdem navštívila živý betlém u tamějšího kostela. Děkujeme žákyním ZUŠ Marii Vicherkové, Natálii Budinové, Petře Karkoškové, Kristýně Lorenčičové, Dominice Lorenčičové, Žanetě Hozové a Amálii Adamusové, které pod vedením paní učitelky Šárky Podobové a Jany Bajgarové důstojně reprezentovaly naše město. POZVÁNKA S lítostí oznamujeme, že náš bývalý člen pan Ing. Ladislav Bém náhle zemřel ve věku 93 let měl s námi dohodnut termín přednášky o událostech na pražských vysokých školách dne , kde byl přímým účastníkem. Náhradní téma BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V PETŘVALDĚ přednese npor. Bc. Jaroslav Suchý, vedoucí OO PČR Petřvald ( v v kulturním domě). Za vedení pobočky KPHMO v Petřvaldě S. Žák Informace o spuštění GEOPORTÁLU ČEZ Dovolujeme si vám tímto oznámit, že Společnost ČEZ Distribuce,a.s. jakožto správce technické infrastruktury umožní od 1. ledna 2012 žadatelům z řad veřejnosti podávat on-line žádosti o vyjádření k existenci sítí a to na adrese: Eva Kubisová, vedoucí odboru výstavby a ŽP PODĚKOVÁNÍ Jménem všech uživatelů i zaměstnanců Benjamínu (příspěvková organizace v Petřvaldě) bychom chtěli moc poděkovat starostce města Petřvald paní Jarmile Skálové za bohatou Mikulášskou nadílku, kterou město Petřvald darovalo uživatelům naší služby. Zároveň bychom chtěli srdečně poděkovat zaměstnancům firmy TEKON CZ, s. r. o. a také firmám, které působí ve městě Petřvald, Rychvald a Šenov i všem občanům, kteří finančně přispěli na nákup sladkostí, ozvučených hraček a CD přehrávače. Zástupci firmy TEKON CZ s. r. o. paní Dřímalová, paní Detersová a pan Dřímal předali dárky v předvánočním čase našim uživatelům. V neposlední řadě mnohokrát děkujeme lékárně Camilla za finanční dar. Udělali jste našim uživatelům velikou radost. My všichni, kteří v Benjamínu žijeme nebo pracujeme, jsme moc rádi, že občané Petřvaldu přijali naše uživatele za své spoluobčany a moc si ceníme toho, že s místními obyvateli máme dobré vztahy. Mnozí z nich nám při naší práci také pomáhají a spolupracují s námi. Je to pro nás velká výhoda, že můžeme v Petřvaldu v klidu žít a pracovat a nemusíme čelit projevům nepřátelství a nedůvěry tak, jak se to děje jiným zařízením, které poskytují služby lidem s postižením. Ještě jednou Vám všem moc děkujeme a vážíme si toho. Přejeme Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. My všichni z Benjamínu

4 4 Kalendář svozu odpadů na 1. čtvrtletí Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob Únor 1. 7., , , , 29. Březen 6., , , , 28. Svoz ( PET láhve ) žluté pytle 16. únor 15. březen Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů 28. únor 27. března Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY 15. schůze Rady města Petřvaldu se konala 14. prosince 2011 RM rozhodla o uzavření dohody o spolupráci v rámci zakázky Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě s dodavatelem stavby KR OSTRAVA a.s.; o uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Závodní čp.1504 na pozemku parc.č v k.ú. Petřvald u Karviné, s nájemcem společnosti Festpro s.r.o., Olomouc. Smlouva bude uzavřena na období 1 roku s automatickým prodloužením nájmu za předpokladu, že nájemce bude nebytový prostor užívat v souladu se smlouvou a uhradí nájemné na celý rok dopředu nejpozději do aktuálního roku. Smlouva nabývá účinnosti , roční nájemné činí ,--Kč včetně DPH. o uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Závodní čp.1504 na pozemku parc.č v k.ú. Petřvald u Karviné, s nájemcem společnosti Manlomka s.r.o., Petřvald. Smlouva bude uzavřena na období 1 roku s automatickým prodloužením nájmu za předpokladu, že nájemce bude nebytový prostor užívat v souladu se smlouvou a bude hradit nájemné řádně a včas. Smlouva nabývá účinnosti , roční nájemné činí ,- Kč vč. DPH. poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč dárci krve Milanu Vařechovi. o prominutí úhrady za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě na ulici Kulturní č.p.26 Sdružení rodičů při ZŠ Školní 246 při konání tradičního školního plesu dne

5 5 9. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 14. prosince 2011 ZM schválilo v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet města Petřvaldu na rok ZM vzalo na vědomí rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok ZM schválilo limit mzdových prostředků na rok ZM rozhodlo - nevyhovět žádosti společnosti AWT Rekultivace a.s. o odprodej 10 ks akcií DEPOS Horní Suchá a.s., které jsou ve vlastnictví města Petřvaldu; - dle 44 a 46 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nepořizovat změnu č. 1 územního plánu města Petřvaldu. ZM vydalo na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZM vzalo na vědomí - zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald za rok 2011; - termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2012: RM: 12.1., 9.2., 8.3., 12.4., 17.5., 14.6., 18.7., 15.8., 20.9., , , ZM: 22.2., 25.4., 27.6., 29.8., , ZM schválilo rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2012, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 259/2011 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2011 a predikce daňových příjmů na rok Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu tis. Kč, ve výdajové části v objemu tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu a prostředky, získané odprodejem podílových listů. Příjmy rozpočtu města Petřvaldu v roce 2012 Druhové členění položka Tř. 1 Daňové příjmy celkem 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz,shrom.,.. a odstr. komunál. odpadu v tis. Kč

6 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 Poplatek za provozovaný hrací přístroj 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem 2111 Příjmy z poskytování služeb 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 2212 Přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2460 Splátky půjček Tř. 4 Přijaté transfery celkem 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek) Konsolidace příjmů (- pol. 4134) 585 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci Financování v roce 2012 Položka v tis. Kč 8115 Převod prostředků ze sociálního fondu Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje Odprodej podílových listů 865 FINANCOVÁNÍ CELKEM 968 Výdaje rozpočtu města Petřvaldu v roce 2012 Odvětvové třídění paragraf v tis. Kč

7 Ozdravování hospodářských zvířat Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl Domovy Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let 38 Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek) Konsolidace výdajů (- 6330) 585 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci

8 8 VYUŽILI JSME POZVÁNÍ DO MAZAŃCOWIC V rámci spolupráce a realizace projektu Hranice umění - přeshraniční divadelní setkání, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Sĺask Cieszyński, jsme byli pozváni do obce Mazańcowice, která patří pod správu gminy Jasienica. 23 zastupitelů z gminy Jasenica a 14 zástupců z jednotlivých obcí, které gmina Jasienica spravuje, společně rozhodovalo o rozpočtu na rok Po ukončení jednání zastupitelstva města Jasienica se slova ujal starosta Mgr Ing. Janusz Pierzyna, který srdečně přivítal naši delegaci a ve stručnosti zhodnotil dosavadní společné projekty realizované na základě spolupráce s naším městem. V tomto roce očekávají naši polští partneři dokončení skateparku pro mládež. Rovněž jsem obdrželi od p. Pierzyny 300 knih pod názvem Obrázky z dějin Petřvaldu a Obrazki z dziejow gminy Jasienica. Autorem polské části je Jerzy Polák a za naši část to jsou PhDr. Radim Jež a Phdr. David Pindur, pracovníci Muzea Těšínska. Kniha obsahuje teoretickou část s kapitolami: Od prvních zmínek po povýšení na město, Náboženské poměry a Školství. Hlavní část knihy tvoří zajímavý a do jisté míry jedinečný ikonografický materiál (historická vyobrazení a dokumentace), který zpřístupnili a dovolili použít jak jednotliví občané našeho města, tak bylo využito i bohatství muzejních a archivních depozitářů. Materiál textový a fotografický nás zavede nejpozději do padesátých let 20. století. Kniha byla vydána v rámci projektu JA-PE partnerská spolupráce měst Jasienica a Petřvald/JA- PE 2/ realizovaného z prostředků v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Starostka města poděkovala za přivítání a za krásnou knihu. Poté program pokračoval společným obědem, po kterém nám zazpívaly koledy členky místního pěveckého sboru spolu s mužským hudebním doprovodem. Koledy se dozpívaly, my jsme si navzájem popřáli mnoho zdraví a úspěchů při řízení našich měst. Zároveň jsme si popřáli mnoho příjemných chvil při dalších společných projektech a setkáních. JaS CENTRUM OSTRAVA ZAHÁJILO SVOU ČINNOST Tisková zpráva ze dne I když mnozí ekonomové říkají, že ta letošní nákupní horečka určitě nepřekoná rekordy, před obchody to tak nevypadá. Kupujeme o sto šest. Za vlastní peníze, na dluh, v kamenných obchodech, ve stáncích, přes internet. Hledáme slevy, akce, výhodné nákupy aj. Vidina udělat někomu, především blízkým, radost dárkem je jasná, a tak se nám v mnoha případech nepodaří uhlídat, abychom se nenechali napálit. A když už se to stane, pak vyřizujeme, píšeme, reklamujeme. Jak ale pokračovat, když všechny naše pokusy zklamou a do soudního sporu se nám nechce? Je možnost vyhnout se soudnímu sporu a bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů konflikt vyřešit?

9 9 Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje ( SOS MS kraje ) uzavřelo s Evropským institutem pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. ( ESI ) v listopadu 2011 Dohodu o spolupráci, která dala vzniknout informačnímu a poradensko osvětovému centru zaměřenému na prevenci a řešení sporů mediací pod názvem Centrum Ostrava. SOS MS kraje zřízením a provozováním Centra zkvalitňuje a rozšiřuje nabídku služeb pro spotřebitelskou a podnikatelskou veřejnost. Centrum Ostrava zajišťuje v určených časech přítomnost zkušeného právníka, psychologa nebo jiného odborníka a v rámci prevence poskytuje široké spektrum služeb. Nabízí služby v oblasti vyjednávání, smírčího řízení, mediace a rozhodčího řízení. Poskytuje poradenství a podporu v oblasti využívání mimosoudních forem řešení sporů. Mediace, neboli mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (s anglickou zkratkou ADR Alternative Dispute Resolution), je systém, který při řešení sporů umožňuje jiný postup než klasickou soudní cestou. Mediace je metoda rychlého a kultivovaného řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany (mediátora), která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemné přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Cílem mediace je dosažení reálně vyvážené, pro všechny strany přijatelné dohody, která odráží možnosti a přání účastníků. Výhodou mediace je rychlé a efektivní řešení konfliktů, nízké náklady a také fakt, že účastníci neztrácejí kontrolu nad procesem řešení sporu a podobou konečného výsledku. Provoz centra pro veřejnost je vždy první a třetí pátek v kalendářním měsíci od 10.hod. do 15. hod. na Střelniční ulici č. 8 v Ostravě. Do poradny je nutné se předem objednat!!! Kontakt: Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje Tel/fax , mobil MarcelaReichelová, předsedkyně SOS MS kraje, tel Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je nezávislé neziskové občanské sdružení, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, ové adrese: nebo na poradenské lince , ale také ve svých poradnách, které provozuje v sedmi městech Moravskoslezského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů. Sídlo: Střelniční 8, OSTRAVA, Tel./fax : , Poradní dny: Ostrava: Út: hodin, Čt: hodin, tel pro dotazy: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V úterý 6.prosince 2011 se v Mateřské škole Závodní uskutečnila Mikulášská besídka. Již dlouho před zahájením se srocovaly před mateřskou školou davy zvědavých rodičů, prarodičů a

10 10 sourozenců. Ve vyzdobené tělocvičně předvedly děti rodičům pestrý čertovský program plný říkanek, písniček a tanečků. Potom zavolaly Mikuláše a čerta. Sladkou odměnu si musely zasloužit písničkou nebo básničkou. Závěrem slíbily, že příští rok budou hodné a že se zase s Mikulášem a čertem rádi sejdou. Děkujeme p. uč. Pavle Chládkové a ved. uč. Ludmile Weidlové za příjemně strávené odpoledne s pohoštěním a krásným programem plným nezapomenutelných emotivních zážitků. Za rodiče Alžběta Valčáková MORAVSKOSLEZSKOU OBCHODNÍ AKADEMII NAVŠTÍVILI ZÁCHRANÁŘI K radosti všech studentů i vyučujících nemuseli naštěstí zachraňovat životy, ale předvedli svůj workshop v rámci studia oboru zdravotník/záchranář na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, Ústavu urgentní medicíny a forenzních jevů. V úvodu přednášela jejich vyučující PhDr. Renáta Zoubková a zasvětila nás do propracovaného záchranného systému na území Ostravy a Moravskoslezského kraje, takže jsme získali uspokojivý pocit, že je o nás dobře postaráno. Ten však v závěru přednášky rychle vyprchal, když jsme na několika ukázkách a příkladech z praxe viděli, že osud zraněného závisí na okamžité pomoci kolemjdoucího, účastníka nehody, zkrátka na každém z nás. Musím říci, že všichni přítomní vzali tento fakt zcela vážně a zodpovědně a velmi pozorně a aktivně spolupracovali na šesti stanovištích, kde jsme se učili resuscitaci, polohování pacienta v bezvědomí a šoku, ošetřit zlomeniny a otevřená poranění, popáleniny, vyzkoušeli jsme si vytáhnout zraněného z havarovaného vozu včetně zajištění vozu a svého bezpečí při autonehodě. Co říci závěrem? Prožili jsme dopoledne nabité velmi cennými radami a zkušenostmi a spousta z nás si přála: kéž bychom tyto dovednosti nemuseli nikdy použít doopravdy! Ale kdyby přece jen, budeme lépe připraveni. Ještě jednou díky studentům - záchranářům za skvělou práci a nevšední zážitek! Mgr. Jarmila Černá, vyučující matematiky, statistiky a základů přírodních věd FOTO MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY PETŘVALD Z naší činnosti - únor Letošní zima až do poloviny ledna byla celkem mírná a teplá. Zvěř má nyní dobrou fyzickou kondici. Zima však není u konce a únorová zima bývá krutá a neúprosná. V tomto období provádíme pravidelné kontroly a doplňování přikrmovacích zařízení pro srnčí i drobnou zvěř. Únor je období, kdy se blíží jaro, a mnohdy je to již znát. V teplejších dnech začínají kvést první byliny, přilétají skřivani a řada živočichů se připravuje na rozmnožování. U srn již probíhá intenzivní vývoj plodu, proto se snažíme zajistit v honitbě klid, což je úkol složitý a mnohdy až nemožný. K rušení klidu způsobené člověkem dochází z větší části z důvodu neznalosti přírody a procesů, které v jednotlivých obdobích probíhají. Čas strávený v honitbě a zejména na čerstvé obnově využíváme ke sčítání zvěře a k tomu, abychom si udělali co možná nejpřesnější obraz o počtu a stavu zvěře v naší honitbě. Zvěř pravidelně navštěvuje přikrmovací zařízení, u nichž ji můžeme pozorovat a sčítat. Začátek února je období, kdy vrcholí kaňkování (páření) lišek. V tomto období je možno lišky pozorovat i ve dne.

11 11 Přejeme všem přátelům myslivosti a přírody krásné zážitky z procházek naší přírodou. A budeteli se chovat ohleduplně a tiše, příroda vás odmění a nechá vás na chvíli nahlédnout do svých tajemství. Myslivosti zdar! ČINNOST Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald v roce 2011 Celkem 10 členů jednotky SDH Petřvald odpracovalo v roce brigádnických hodin převážně na údržbě požární techniky, výstroje, výzbroje a na údržbě hasičské zbrojnice. Připravili požární Tatru na technickou prohlídku. Podíleli se na zdárném průběhu cyklistických závodů. Zajišťovali preventivní požární hlídky při pořádání kulturních a společenských akcí ve městě. Jednotka SDH Petřvald vyjížděla 19x k požárům, 31x k likvidaci bodavého hmyzu a 5x k odčerpávání vody ze suterénu RD. V měsíci srpnu zorganizovali soutěž v požárním sportu za účasti čtyř družstev z okolních obcí a jednoho družstva z Jasienice. Zúčastňovali se soutěží v požárním sportu v okolních obcích. V rámci spolupráce s Polskem se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Jasienici. V rámci Okresního sdružení dobrovolných hasičů pobočky Orlová se zúčastnili námětového cvičení v Domě s pečovatelskou službou v Orlové Zimném dole. Členové jednotky SDH Petřvald se pravidelně účastnili odborné přípravy v hasičské zbrojnici. Velitel jednotky se zúčastnil dvoudenní cyklické odborné přípravy určené pro velitele jednotek SDH v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. V Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích se v odborných kurzech školili i další členové jednotky SDH Petřvald. Jednalo se o tyto kurzy Velitel (2 osoby), Nositel dýchací techniky (2 osoby) a Základní odborná příprava členů JSDH (1 osoba). K. Canibalová, odbor správní KLUB DŮCHODCŮ DOLU FUČÍK, podn. stř., ÚK pořádá SPOLEČENSKÝ VEČER v Kulturním domě v Petřvaldě v sobotu 25. února 2012 od do hod. Po ukončení zábavy je zajištěn odvoz autobusem ve směru Šenov, Havířov 3, Havířov 1, Havířov - Šumbark a Petřvald - Podlesí. Zve výbor klubu důchodců Demografický vývoj obyvatel v Petřvaldě za období rok Přistěhováno Narozeno Přírůstek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

12 Počet obyvatel: k k k k k k rok Odstěhováno Zemřelo Úbytek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

13 Počet obyvatel: k k k k k k k POHYB OBYVATEL VE MĚSTĚ PETŘVALD V ROCE 2011 Rok 2011 Přihlášeno občanů Narozeno občanů Přírůstek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem I/ II/ III/ IV/ Celkem Rok 2011 Odhlášeno občanů Zemřelo občanů Úbytek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem I/

14 14 II/ III/ IV/ Celkem Stav obyvatel ve městě Petřvald ke dni je občanů. Petra Bierská, odbor správní evidence obyvatel Některá čísla z matriky za rok 2011 v porovnání s rokem 2010 r r Do pamětní knihy města bylo zapsáno naroz. dětí V obřadní síni MěÚ bylo uzavřeno sňatků V kostele bylo uzavřeno sňatků 2 1 Zlaté svatby (50 let) v obřadní síni MěÚ 3 2 Smaragdové svatby (55 let) v obřadní síni MěÚ - 1 Diamantové svatby (60 let) v obřadní síni MěÚ 1 1 Přijetí jubilantů(80,85,90 a 95 let) v obř.síni MěÚ Jubilanti (80,85,90 a 95 let) navštíveni doma Na území města zemřelo občanů Ověřených fotokopií Ověřených podpisů Vydané druhopisy matričních dokladů a výpisy z matrik Změna příjmení po rozvodu - 1 Vysvědčení o práv.způsobilosti k uzavření 3 - manželství v cizině Rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení 7 1 Prohlášení o volbě druhého jména - 1 Zápis o určení otcovství Zápis do zvláštní matriky Brno 2 2 Přijaté žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR Přijaté žádosti o vydání občanského průkazu I. Tomková, správní odbor - matrika SLAVNOSTNÍ OBŘADY A AKCE SPOZU V ROCE 2011 Slavnostní zápisy dětí Sňatky Jubilejní svatby Jubilanti v obřadní síni Celkem

15 15 Gratulace jubilantům mimo obřadní síň doma 56 občanů Rozloučení s dětmi předškoláky z mateřských škol Přijetí maturantů MSOA v Petřvaldě Slavnostní ocenění vyznamenaných žáků ukončení docházky do ZŠ Setkání 70. a 75. letých jubilantů v KD v Petřvaldě 49 občanů STATISTIKA PŘESTUPKŮ ZA ROK 2011 Komise k projednávání přestupků v Petřvaldě projednává přestupky dle 46, 47, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v pl. znění a dle zák. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění. Počet nevyřízených přestupků z minulého období 21 Počet přestupků došlých během roku Postoupeno (pro nepříslušnost, dle trvalého pobytu) 10 Odloženo * 62 Počet přestupků ke zpracování 179 Vyřízeno v příkazním řízení (bez ústního jednání): 83 Napomenutím 41 Pokutou 42 Projednáno ve správním řízení: 70 Bez uložení opatření 1 Napomenutím 9 Pokutou 25 Zastavením řízení 35 Počet nezpracovaných přestupků 23 Celkem uloženo pokut 67 Na pokutách uloženo ,- Kč Projednané přestupky dle jednotlivých paragrafů: 153 -dle 46 odst. 2 (porušení obecně závazné vyhlášky) 19 -dle 47 (veřejný pořádek-rušení nočního klidu) 27 -dle 49 (občanské soužití-slovní a fyzické napadení) 49 -dle 50 (majetek- poškození cizí věci, krádež) 58 * nebyl podán návrh na projednání přestupků nebo jednání nevykazovalo znaky přestupku. Bc. Eva Kaňová, referent správního odboru ZTRÁTY A NÁLEZY V prosinci 2011 a lednu 2012 byly na MěÚ Petřvald odevzdány tyto nálezy: mobilní telefon zn. MOBI HP IPAQ POCKET PC

16 16 motorové vozidlo zn. Suzuki Vitara 1.6, barva bílá Místo nálezu: Petřvald, ulice Šumbarská stativ Místo nálezu: Petřvald, areál Mateřské školy 2. května 2 ks klíčů na kroužku Místo nálezu: Petřvald u Základní školy na ulici Školní čp. 246 horské jízdní kolo červené barvy místo nálezu: Petřvald, ul. Hornická u čp. 685 Majitel se může informovat v kanceláři č.2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní P R O G R A M N A P O D P O R U V Ý MĚNY KOTLŮ NA TUHÁ PALI V A Na znečištění ovzduší v našem kraji se podílí, kromě průmyslu a dopravy, také domácí kotle. Lokální topeniště, využívající tuhá paliva a mnohdy i odpady, se na celkových krajských emisích prachu podílejí bezmála třetinou. S cílem zabezpečení realizace opatření, která by vedla ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, vyhlašuje Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí Společný program na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od Úřady očekávají, že program povede ke snížení emisí z domácích topenišť o desítky tun ročně. Žadatelem o dotaci je vlastník, resp. spoluvlastník nemovitosti užívané k bydlení nebo manželé mající ve společném jmění manželů nemovitost užívanou k bydlení, tzn. rodinný dům, nikoli objekt určený k podnikání. Občané budou moci podávat žádosti o dotaci na podatelnu krajského úřadu Moravskoslezského kraje až po zveřejnění Výzvy k podávání žádostí, jejíž vyhlášení bude realizováno v průběhu prvního kvartálu roku 2012 na internetových stránkách vyhlašovatelů Programu a prostřednictvím sdělovacích prostředků. Součástí výzvy bude i formulář žádosti o poskytnutí podpory. V rámci této výzvy jsou v současné době alokovány finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč. Pro získání dotace ve výši až korun na kotel, musí žadatel doložit potřebné doklady a smluvně se zavázat k plnění dohodnutých podmínek, jako je například umožnění poskytovateli kontrolu provozu nového kotle po dobu 15 let od jeho pořízení. Podrobné podmínky tohoto programu jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. Kontaktní osoba je Ing. Simona Šebestová, tel.: , Mgr. Josef Zich, tel.: , Zpracovala Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a ŽP za použití informací vyhlašovatelů programu - Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí.

17 17 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě začal v lednu 2012 realizovat praktickou část projektu Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji Projekt má zmapovat situaci v celém kraji, s ohledem na dopad průmyslového znečištění na kvalitu ovzduší. Proto je zaměřen i na látky, které se obvykle neměří a nejsou o nich dostatečné informace. To jsou například dioxiny, nebo některé těžké kovy. Unikátnost projektu spočívá v plošném rozsahu monitoringu, který zahrnuje 39 bodů v celém kraji. Jedno z monitorovacích míst v rámci celého kraje bylo vybráno také v našem městě Petřvald, kde bude zhruba 4 krát za rok, vždy po dobu 1 týdne, umístěna mobilní monitorovací stanice. První měření bylo provedeno v týdnu od do Výsledky z měření jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti, prostřednictvím veřejného webu Za použití informací Zdravotního ústavu v Ostravě Zpracovala Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a ŽP PŘEDSTAVUJEME VÁM FIRMU - AWT Rekultivace a.s. Je to společnost, která je na území města Petřvald největší firmou. V následujících řádcích se pokusím čtenářům trochu víc přiblížit její minulost, současnost i budoucnost, její činnost a význam pro město i okolí. Skutečné počátky činnosti AWT Rekultivace a.s. se datují již do roku 1955, kdy byla v rámci podniku Ostravsko-karvinský revír (OKR, k.p.) zřízena dvě rekultivační střediska. Systematickému a koncepčnímu odstraňování následků těžby uhlí v OKR se ale věnoval až samostatně zřízený podnik OKR Rekultivace, národní podnik, který vznikl v roce Dnem 1. ledna 1962, tedy před padesáti lety, začíná historie této společnosti. Jejím základním výrobním programem v té době byla speciální činnost výstavbové povahy při provádění rekultivace pozemků devastovaných důlní činností, asanační úpravy a účelové zemědělské využívání půdního fondu s rostlinnou i živočišnou výrobou. Postupným vývojem při útlumu neefektivních provozů došlo k likvidaci živočišné výroby, střediska zahradnictví včetně zasklených ploch a dalších provozů. Činnost podniku se výrazně zaměřila na aktivity související s ekologií a zlepšením životního prostředí uskutečňované především v našem regionu, ale i mimo něj. Podnik kromě provádění rekultivačních a sanačních prací zajišťoval i stavební práce a koncepční řešení území dotčeného těžbou, rozšířil svoji činnost i na oblast odpadového hospodářství. V roce 1994 byl podnik transformován na akciovou společnost se zaměřením na stavebnictví a od roku 2009 se stal členem mezinárodní skupiny Advanced Worl Transport (AWT). Společnost AWT Rekultivace a.s. v dnešní své podobě provádí rozsáhlé úpravy terénu s přemisťováním velkých objemů zeminy, připravuje území pro stavby, buduje nové objekty a naopak provádí i demoliční zákroky. Při svých činnostech se řídí svým mottem Návrat k čisté přírodě, spočívající v odstraňování starých ekologických zátěží, zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť, likviduje průmyslový odpad a dekontaminuje území nebo zeminu. Společnost upravuje vodní toky, vytváří zeleň tam, kde již dávno zmizela, provozuje skládky a zařízení k odstraňování a úpravě odpadů. Jako konkrétní ukázku těchto aktivit můžeme uvést výstavbu golfového střediska Darkov, rekultivaci parku Zdeňka Nejedlého či odvalu Doubrava, sanaci území František a mohli bychom jen v aktivitách roku 2011 pokračovat dál. Je tedy zřejmé, že přínos AWT Rekultivace a.s. je třeba hledat v dlouhých a někdy i nadgeneračních horizontech. Krajinu dotčenou průmyslem tak výrazně jako je tomu v ostravskokarvinském regionu nelze navrátit do původního stavu samotným provedením asanačně-

18 18 rekultivačních prací. K tomu je nezbytný celý řetězec činností od formulace koncepce a přípravy sanačního zásahu, přes samotné provedení práce, až po mnohaletou péči po provedení sanačního zásahu. Zalesněné pozemky, vrácené zemědělské výrobě Rekultivacemi počátkem 70. let minulého století, začínají teprve v posledních letech plnit svoji funkci. Lze tedy shrnout, že projekty navržené společností AWT Rekultivace tvoří ráz krajiny severní Moravy a především Slezska někdy až s odstupem doby, někdy jsou její zásahy viditelné okamžitě. Což je příklad sanačního zásahu AWT Rekultivace do úložiště odpadů z důlní a hutní činnosti při výstavbě nákupního střediska Hornbach u Dolu Jeremenko v Ostravě nebo stavební práce na Nové Karolíně v Ostravě. Ekologická politika společnosti se však nerealizuje jen svými aktivitami vně firmy, ale snaží se i vlastní činnost provádět s maximálním ohledem na životní prostředí. Více než před rokem začala u svých mechanizmů používat jako pohonnou hmotu tzv. bionaftu oficiálně FAME ČSN EN Tato bionafta, která má přírodní původ a je z kategorie tzv. obnovitelných zdrojů, se ukázala jako vhodná pro většinu aut a stavebních i zemních mechanizmů, které AWT Rekultivace používá. Společnost, jejíž základní jmění je cca 130 mil Kč, má zdravou ekonomiku a stabilitu, o čemž svědčí i její hospodářské výsledky, které jsou v posledních třech letech stabilní a mají rostoucí trend. Jako příklad může sloužit objem tržeb, který byl v roce 2009 ve výši 809 mil. Kč, v roce 2010 již 1,291 miliardy Kč a je předpoklad, že v roce 2011 bude mít společnost tržby ve výši 1, 3 miliardy Kč. Stabilitu firmy, její finanční i nefinanční bonitu, ohodnotila ČEKIA Stability Award nejvyšším možným Excelentním ohodnocením AAA a zařadila tak AWT Rekultivace a.s. mezi nejstabilnější firmy v České republice. K zabezpečení všech výše uvedených činností společnost zaměstnává přes 460 zaměstnanců, převážně s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. V tomto počtu jednoznačně převažující řidiči (123) a strojníci (104). Zaměstnanci společnosti jsou převážně obyvatelé Petřvaldu a blízkého okolí (Rychvald, Orlová, Dětmarovice, Havířov, H. Suchá). Společnost je tak jedním z největších zaměstnavatelů obyvatel regionu. V současné době je mediálně rozebírána zaměstnanost a nepříznivý vývoj především ve stavebnictví České republiky. Vedení firmy si je vědomo toho, že firma nestojí mimo toto prostředí a že všeobecný pokles musí mít dopad i na AWT Rekultivace. Proto se snaží svoje činnosti diverzifikovat, rozšiřovat portfolio aktivit a regionů, ve kterých firma působí, hledat trhy i jinde včetně regionů za hranicemi státu. Rozšiřování portfolia činností však bude vyžadovat vysoké nároky na odbornost zaměstnanců společnosti, na škálu jejich znalostí a dovedností. Vedení společnosti však neuvažuje o rozšiřování počtu zaměstnanců o odborníky jiných profesí, ale o využití zaměstnanců stávajících. Cestu vidí v tom, že si zaměstnanci společnosti, za pomoci firmy, budou svoji stávající kvalifikaci rozšiřovat a zvyšovat tak, aby byli schopni zastávat dvě, tři i více profesí a byli tak flexibilně použitelní tam, kde je bude firma potřebovat. Je zřejmé, že tato cesta, kterou společnost nastartuje počátkem příštího roku, přinese oboustranné výhody firma bude mít vlastní odborníky a zaměstnanci budou mít větší možnost uplatnění a tím i jistotu stability zaměstnání. Již nyní však společnost realizuje vlastní programy vzdělávání svých zaměstnanců ve všech profesích, spolupracuje se středním a vysokým školstvím při rozšiřování kvalifikace zaměstnanců. Společnost využívá a dále bude využívat vzdělávací programy financované z programů Evropské unie. V letošním roce tak jen do speciálního vzdělávání cca 90 techniků byla investována částka cca 4,5 milionu Kč z prostředků EU, přičemž na udržení a rozšíření kvalifikace zaměstnanců společnost v letošním roce věnuje z vlastních prostředků dalších cca 2,3 milionu Kč. Že se péče o odborný růst svých zaměstnanců vyplácí se promítá i v tom, že

19 19 v řídicích článcích společnosti dnes pracují zaměstnanci, kteří do firmy nastoupili po ukončení odborného učiliště a postupně si doplnili střední nebo i vysokoškolské vzdělání. Od 1. září letošního roku společnost také zahájila spolupráci s odborným učilištěm v Havířově - Šumbarku s cílem umožnit praktický výcvik učňů v našich provozech a ty z nejlepších motivovat i pro uzavření pracovní smlouvy po vyučení. Při nedostatku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oborech potřebných pro některé činnosti společnosti došlo k dohodě s VŠB-TU a počátkem roku 2012 bude otevřeno specializované rekvalifikační studium pro zaměstnance AWT Rekultivace s tím, že budou mít otevřenou cestu ke složení speciálních zkoušek na Obvodním báňském úřadu, samozřejmě se značnou mírou stability jejich zaměstnání u firmy. Recept na úspěch tedy nevidíme ve snížení zaměstnanosti nebo obměně firmy o nové dělníky a techniky. Je to naopak zvýšení a rozšíření kvalifikace těch, kteří se ve firmě osvědčili, jsou s ní loajální, vykazují vysokou výkonnost a ochotu poprat se s různými problémy svého povolání. To je cesta, kterou se vedení AWT Rekultivace vydává. A přejme si, aby se tato cesta ukázala jako správná. Vážení občané města Petřvaldu, závěrem Vám chci popřát hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva AWT Rekultivace a.s. Havířov Horní Suchá, TECHNICKÉ MUZEUM V PETŘVALDĚ Stálé expozice: - Kouzelný svět tramvají - Tradice hornictví Výstava od 19. ledna do 31. dubna 2012 Chléb náš vezdejší od zrníčka k bochníku Výstava se bude věnovat chlebu a lidské práci, jež s jeho přípravou souvisí. Na počátku je zrníčko a půda, kterou člověk po staletí obdělával. Návštěvníci se prostřednictvím předmětů, textů a fotografií seznámí s historickými formami zemědělství. V jednotlivých částech výstavy příprava půdy, setí, sklizeň, mlácení, čištění, uskladnění obilí a samotné pečení chleba návštěvníci poznají, jakým způsobem obyčejní lidé obdělávali půdu, jaké nástroje jim při tom pomáhaly a jak se po staletí vyvíjely Všechno nejlepší aneb výlet do mořských hlubin akce k Mezinárodnímu dni tuleňů, lachtanů a velryb, stříhání, tvořivé lepení a malování, pro děti Netradiční zvířátka výroba zvířátek pomocí roliček od toaletního papíru (roličky s sebou), pro děti Rej karnevalových masek výroba veselých masek z papíru a špejlí, pro děti Marťánek z vesmíru výroba veselé postavičky z vesmíru, pro děti. Otevřeno: po pá: 8 12 h a h, tel.: , PŘIŠEL NÁM DOPIS JE TO MOŽNÉ NAZVAT ÚKLIDEM? Chtěl bych vyzdvihnout činnost jednoho občana Petřvaldu z kolonie Marjánka na Březinách. Dbá o úklid na své zahradě, kůlně, půdě, vše vyčistí, trávu poseče, pak vše naloží do pískajících koleček a vyveze za železniční násep k železničnímu nadjezdu na Porubskou ulici a tam to

20 20 vyklopí na orlovskou stranu. Podle hesla - co není moje, to mně nepálí! Pak jede zpět s pískajícími kolečky a je rád, že má uklizeno. Vůbec mu nevadí, že založil černou skládku, kterou Orlová již mnohokrát vyčistila, upravila, on čeká, až je skládka uklizená a pak opět přiveze první hromadu. Jako by si místo chtěl označkovat. Samozřejmě druzí když vidí hromadu, přidají také, jede kolem auto, vidí nepořádek, tak co bych se nepřidal a na hromadu přiloží. Starouškové z Domova seniorů Březiny pak mají hezký výhled. Nebo v létě, když je návštěva proveze na vozíčku po Porubské ulici k železničnímu mostu, mají se skutečně na co dívat. Ale náš občan s pískajícími kolečky je spokojen, on má uklizeno. Je to skutečně úklid? Radil bych mu, aby si aspoň namazal pískající kolečka, protože tudy chodí pěší hlídka městské policie a za vyvážení odpadků na černou skládku by mohl schytat pokutu až Kč. A tato pokuta hrozí všem, nejen na černé skládce na Porubské ulici!!! čtenář PN NEOBVYKLÉ NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ Mnozí chtějí v novém roce zhubnout, nekouřit, nepít, žít zdravě. Dávají si novoroční předsevzetí, která brzy zruší. Byl bych velice rád, kdybychom si všichni dali do nového roku předsevzetí, že budeme dbát o čistotu v okolí svého domu, kolem popelnic i kolem cest. Vždyť se jenom rozhlédněte, když jdete na procházku, nebo venčíte pejska, kolik je kolem nás zbytečné špíny. Kolem cest odhozené plastové láhve, u popelnic plno papírků, špačků, pytle s odpadem, které v noci nebo i během dne roztrhají psi či kočky a pak odpadky vítr roznese po celém okolí. Ti psi za to nemohou, ale mohou za to ti, kteří ty pytle nedají do popelnice, ale položí je vedle ní. Že se už do popelnice nevešly? Kdyby každý kdo dává pytel s odpadem do popelnice na něj pořádně zatlačil, vešlo by se do popelnice takových pytlů 6-8. Ale pokud pytle dáváte do popelnice stylem, že je uchopíte dvěma prsty a hodíte z výšky, pak se do popelnice vejdou dva. Každý by si měl uvědomit, že o tom jací jsme, svědčí především pořádek kolem domu. Nestačí doma každý den vysávat, utírat prach, ale je třeba dbát i o to, aby kolem domu bylo hezky a čisto. Dnes je samozřejmostí, že jde matka s dítětem, dá mu oplatek a dítě odhodí papír na zem, ačkoliv míjejí popelnici. A tu matku nenapadne jít dítěti příkladem, vzít papír a hodit ho do popelnice. Nebo na to dítě upozornit. Jakž takž jsme se naučili dodržovat pitný režim. Dnes hodně mladých vidíte jít s plastovou lahví s pitím. Vodu vypijí, ale láhev hodí na zem, případně si s ní trochu začutají a láhev skončí podél cesty. Závěrem bych měl návrh, jak by si městský úřad mohl vylepšit svůj rozpočet. Kdyby den před odvozem odpadků (v každé ulici je to samozřejmě v jiný den) prošli pověření pracovníci ulice města a dávali pokuty těm občanům, při jejichž domech - při popelnicích - je nepořádek. To by se rozpočet města určitě vylepšil. Možná by zpočátku stačilo napomenutí. čtenář PN CYKLISTICKÝ KLUB FESO Celý cyklistický klub FESO ze srdce děkuje za pomoc městu Petřvald a všem sponzorům, kteří nás drželi nad vodou v sezoně Těšíme se na další spolupráci v roce Ač je měsíc leden, naši svěřenci pilně trénují v tělocvičně, v přilehlém lese na Špici běhají a když přijde sníh, jezdí na běžkách, aby byli fyzicky na výši do nadcházející sezony. Každý má svůj trenažér, který jim trenér vyrobil.

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města

etřvaldské noviny VÝZVA POLICIE Vznik městské části KAMČATKA Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města etřvaldské noviny www.petrvald.info leden 2014 Informace pro občany Slavnostní setkání policistů PČR Obvodního oddělení Petřvald se starostkou města Za aktivní a obětavý přístup při výkonu služby, za přispění

Více

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ

710 LET! Z OBSAHU POZVÁNKA INFORMACE Z RADNICE UZÁVĚRKA. Poděkování občanům. Duben 2015 PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ P Duben 215 71 LET! Tento rok slaví naše město již 71 let! Z OBSAHU PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE VEDENÍ MĚSTA A REDAKČNÍ RADA PETŘVALDSKÝCH NOVIN. Poděkování občanům Vážení spoluobčané,

Více

ZVEME JUBILANTY DO OB

ZVEME JUBILANTY DO OB 1 Petřvaldské noviny č. 10 Informace pro občany Z obsahu: - Pomoc obětem kriminality v Ostravě - Z jednání samosprávy - Adaptační program pro žáky - Podzimní setkání jubilantů - O cenu města Petřvald TERMÍN

Více

13.30 16.00 100,- K 5,- K

13.30 16.00 100,- K 5,- K Petřvaldské noviny č. 4 Informace pro občany Z obsahu: Noční razie v Petřvald Z jednání samosprávy Dotační program Zelená úsporám Koutek včelařů Sport OČKOVÁNÍ PSŮ Termín: 19. května 2009 stanoviště: zastávka

Více

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka

KUNOVJAN. Nechť tato světla prozáří vaše dny. Městský zapravodaj ročník 25. Ivana Majíčková starostka KUNOVJAN kunovjan Městský zapravodaj ročník 25 Číslo: 1/2015 www.mesto-kunovice.cz CENA 10 Kč Nechť tato světla prozáří vaše dny V novém roce konejte dobro, i když bude zapomenuto. Nevzdávejte se úspěchu,

Více

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY

etřvaldské noviny Velký den d tí 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. Informace pro občany květen 2014 POZVÁNKA TERMÍN UZÁVĚRKY etřvaldské noviny www.petrvald.info květen 2014 Informace pro občany 12. května 2014 začala realizace stavby Radnice Petřvald. V roce 2008 podalo město poprvé projektovou žádost o spolufinancování stavby

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka

Komentář starostky. CENA 5 Kč. Petice za úpravu Husího potoka CENA 5 Kč F U L N E C K Ý Komentář starostky únor 2011 číslo 2 Z P R A V O D A J Vážení spoluobčané, zdravím vás v době vrcholící plesové sezóny a věřím, že se i vy úspěšně protancováváte prvními týdny

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA, které se bude konat 29. 6. 2005 v 15.30 hod. v kulturním domě. 1 Petřvaldské noviny č. 5 Informace pro občany Z obsahu: - Zpráva o plnění rozpočtu za rok 2004-37. schůze Rady města Petřvaldu - 17. zasedání zastupitelstva - Oslavy 60. výročí konce 2. světové války

Více

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2)

nejen kvalitní bydlení pro studenty, ale také bydlení a služby pro obyvatele městského obvodu. (Pokračování na str. 2) Váš čas je omezený. Nepromrhejte ho tak, že budete žít cizí život. Steve Jobs V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Hledá se největší sympaťák obvodu str. 3 Mariánských Hor a Hulvák Zdarma do každé domácnosti a firem

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku?

Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? MIMOŇSK 307 KVĚTEN 2013 Také se nemůžete dočkat, až vyrazíte na kolo, brusle či jen tak na procházku? Z obsahu Rozpočet města na r. 2013 Stavba průchodu ulic Malá a Mírová Nový Tržní řád města OKÉNKO STAROSTY

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2008 Nádraží v Adamově na počátku 20. století jak vypadalo v době, kdy zde pravidelně o sobotách vystupovaly velké skupiny výletníků (až z Vídně) a mířily pak do Josefovského

Více

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19

zpravodaj Fulnecký cena 6 Kč Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, Fulnecký slaví 40. let 19 Fulnecký cena 6 Kč 4 2013 Zpravodaj Do dalších let přeji co nejvíce spokojených čtenářů, říká jeden z prvních redaktorů Zpravodaje J. Šimurda Fulnecký zpravodaj slaví 40. let 19 Lukavecký Mikrofest přivítá

Více

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané,

Život. Zimní Mnichovice. Mnichovice v mrazivém zimním oparu. Slovo starosty. Vážení spoluobčané, Život 1/2009 1/2009 MNICHOVIC ČASOPIS PRO OBYVATELE MĚSTA MNICHOVICE A OKOLÍ Ročník L OBSAH Zimní Mnichovice 1. Slovo starosty...1 2. Úvodník redakce...2 3. Čas vánoční...3 4. Česká mše vánoční...5 5.

Více

PÁTEK 4. 11. 2011 LAMPIONOVÝ PRŮVOD aneb USPÁVÁNÍ PETŘVALDSKÝCH BROUČKŮ Více k akci uvnitř PN.

PÁTEK 4. 11. 2011 LAMPIONOVÝ PRŮVOD aneb USPÁVÁNÍ PETŘVALDSKÝCH BROUČKŮ Více k akci uvnitř PN. Petřvaldské noviny č. 10 Informace pro občany Z obsahu: Setkání vedení OO PČR Petřvald s občany města Informace o zavedení elektronických občanských průkazů Babím létem prohřáté setkání jubilantů Sport

Více

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě.

POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat ve středu 29. 10. 2008 v 15.30 hod. v kulturním domě. Petřvaldské noviny č. 9 Informace pro občany Z obsahu: - Poprvé ve škole - Z jednání samosprávy - Oznámení o době a místě konání voleb - Informace nejen pro chovatel psů - Delegace města Petřvaldu na setkání

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 5 ročník XXIII. 14. 3. 2014 zdarma STRUČNĚ Čtyřicet

Více

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě

hlučínskénoviny Město získalo ocenění za kvalitu ve veřejné správě hlučínskénoviny V rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi byly uděleny ceny Ministerstva vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010. Město

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D.

NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. NASE NOVINY REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA VE ŽDÍRCI N. D. V letošním roce Charita České republiky pořádala již patnáctý ročník celonárodní dobročinné akce zvanou Tříkrálová sbírka, která je největší dobrovolnickou

Více

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008

Zprávu o hospodaření TS a hospodaření s odpady za I. pololetí. 2007 Zprávu o přípravě investičních akcí na rok 2008 Nový název Základní umělecká škola v Úpici má od 28. září 2007 čestný název Základní umělecká škola A. M. Buxton, Úpice. I přesto, že na Václava si vzalo babí léto náhradní volno a pršelo, na dobré náladě

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport

Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Petřvaldské noviny č. 7 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Jubilanti v obřadní síni Historie hodně zblízka Sport Základní škola a Základní umělecká škola Petřvald Školní 246, příspěvková

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009

Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Vydává obec Tvarožná Ročník 37 číslo 1 leden únor 2009 Prodloužená... Výročí bitvy Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce Informace 4 Další informace 4 203. výročí bitvy u Slavkova 4 Poděkování 5 Kulatá

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA

LETOHRADSKÝ Z PRACOVNÍHO KALENDÁŘE STAROSTY MĚSTA ZPRÁVY Z RADNICE SLOVO STAROSTY Léto se blíží, počasí nás zkouší. Zažili jsme v krátkém časovém údobí vytrvalé deště, více jak třicetistupňová vedra a řadu dalších překvapení matky přírody. Letohradu se

Více