ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN"

Transkript

1 Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 2. února 2012 v hod. v kulturním domě. ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN OKD INFORMUJE Lidé, kteří na svém majetku zaznamenali škodu způsobenou důlní činností, se mohou obrátit na bezplatnou tel. linku (v pracovních dnech od 7-14 hod., mimo tuto dobu lze žádosti nahrát na záznamník) nebo poslat informace elektronicky na adresu dulni Lidem, kteří podnět nahlásili, se ozvou v nejbližších dnech pověření pracovníci OKD. Petřvaldské srdce vyhlašuje nábor dětí do skupiny "baby". Jedná se o děti od 4 do 6-ti let. Doplnění členů proběhne ve středu 15. února 2012 ve cvičebně Střediska kulturních služeb od do hod. S sebou pohodlné oblečení na cvičení....,,narodil se Kristus pán veselme se, z růže kvítek vykvet nám radujme se."... Chvíle sváteční jsou ty tam a nám nezbývá než zavzpomínat na ten čas vánoční, čas, který trávíme se svými blízkými, čas, kdy se na chvíli pozastavíme, zasníme se, a v tom snu jdeme dlouhou alejí, pod nohama nám vrže čerstvě napadaný sníh, který se sype a sype. Někde v dáli slyšíme lahodné tóny písní, které nás pohladí po duši a nutí nás jít blíž a blíž. Takové malé zastavení se konalo v našem městě hned natřikrát. A o čem to chceme vlastně psát? O vánočních koncertech, jenž se konaly v sále Základní umělecké školy v Petřvaldě a novoročním koncertu v kostele sv. Jindřicha, na kterých vystoupili žáci ze Základní a Základní umělecké školy v Petřvaldě.

2 2 První koncert, pod taktovkou paní učitelky Jany Bajgarové, jsme mohli zhlédnout Paní učitelka Jana byla milým průvodcem celého pozdního odpoledne. Mohli jsme vyslechnout nejen krásné skladby v provedení jednotlivců, ale také skupinu Džíny pod vedením paní učitelky Ivany Matušů, skupinu Pohoda pana učitele Romana Pluty Dis., malé koledníčky - zpěváčky i velké zpěvačky ze třídy paní učitelky Soni Kočandrlové a dětský pěvecký sbor Petřvaldský skřivánek paní učitelky Šárky Podobové. Dokonce k nám přitančily vločky a čertice z taneční třídy paní učitelky Eriky Filadelfi. Libé tóny fléten žaček ze tříd paní učitelky Mgr. Alice Bubancové a Blanky Ryšánkové pohladily po duši nejednoho posluchače. Struny kytar rozezněly sál v podání pana učitele Jozefa Mešša, Dis.art a jeho žáků, ale i žáků paní učitelky Mgr. Ivy Křenkové. Nesmím taky opomenout žáky klavírních tříd p.uč. Bajgarové, Matušů a Podobové. O milou a krásnou výzdobu se postarala paní učitelka Mgr. Kateřina Benešová a žáci výtvarného oboru. Chvilky mezi hudebními čísly nám básněmi a říkadly zpříjemnily slečny Petra Šebestová a Vendula Běhunčíková. Toto malé (velké) zastavení nás pohladilo po duši v tom předvánočním shonu všedních dní a dovolilo nám na chvíli zapomenout na všechny starosti. Druhým milým zastavením byl společný koncert dvou pěveckých sborů, a to sboru Duha ze ZŠ Školní a Petřvaldský skřivánek ze ZUŠ, za pomyslný dirigentský pultík sboru Duha se postavil pan učitel Roman Pluta, Dis., který zároveň provázel slovem po celé úterní odpoledne 20. prosince. Mohli jsme slyšet písně nejen vánoční, hlasy dětí nám opět dovolily alespoň na chvíli zpomalit, zasnít se, zavzpomínat ve shonu všedních dní. Pak už nás čekaly poslední přípravy na sváteční dny, popřáli jsme si krásné svátky a mnoho štěstí, zdraví, pohodu i nějaký ten penízek navíc v tom novém roce Než jsme se stačili rozkoukat, byl tady nový rok a představitelé města spolu se ZŠ a ZUŠ Petřvald pro nás připravili novoroční koncert v prostorách kostela sv. Jindřicha, zdejší katolické farnosti v čele s novým panem farářem Vítem Zatloukalem, který nás mile přivítal svým vlídným slovem. Tentokrát nás nedělním odpolednem provázela vedoucí učitelka ZUŠ paní Blanka Ryšánková, tóny se nesly klenbou. A my měli možnost se zastavit potřetí a zasnít se a zavzpomínat na vánoční čas, čas smíchu, lásky, rodinných setkání, pohody, klidu. K tomu jsme se mohli zaposlouchat do moudra příběhů v přednesu Petry Karkoškové a Kristýny Lorenčičové. Stejně jako na vánočním koncertu vystoupili především žáci hudební oborů - klavír, kytara, flétna, zpěv, keyboard a dokonce varhany. Takovou pěknou tečkou bylo i vystoupení hostů - manželů Hečkových. Závěrečná píseň Leonarda Cohena Hallelujah v podání paní Lenky Hečkové v doprovodu zpěváčků sboru Petřvaldský skřivánek byla završením krásného vystoupení. A co napsat nakonec? Je toho mnoho, spousty krásných zážitků, vzpomínek, které se derou jedna přes druhou, ale jedno přece... DĚKUJEME, děkujeme Vám pedagogům, kteří trpělivě připravujete naše děti. Našim dětem za krásný dárek v podobě vystoupení, kde my rodiče vidíme konečný výsledek vaší snahy a píle. Prostě buďte i nadále, nejen vy děti, ale i vy pedagogové...úspěšní a skvělí. Lucie a Leoš Mikolášovi Wigilija Europejska V rámci projektu Kulturní pohraničí modernizace infrastruktury v Petřvaldě, v Strumieni a Jasienici jsme dne navštívili město Strumień, které na ukončení tohoto společného projektu uspořádalo slavnostní setkání s názvem Wigilie Europejskie. V opraveném sále

3 3 gymnázia vystoupili s programem žáci Základní školy a Základní umělecké školy v Petřvaldě a také žáci a studenti Gymnázia ve Strumieni a Základní školy v Jasienici. Slavnosti se jako hosté zúčastnili i zástupci obcí, se kterými město Strumień spolupracuje (Petřvald, Dolní Domaslavice, Šenov a Žilina). Čestným hostem byl poslanec Evropského parlamentu a bývalý starosta polského Cieszyna Jan Olbrycht. Akce byla velmi zdařilá, naše delegace pak před odjezdem navštívila živý betlém u tamějšího kostela. Děkujeme žákyním ZUŠ Marii Vicherkové, Natálii Budinové, Petře Karkoškové, Kristýně Lorenčičové, Dominice Lorenčičové, Žanetě Hozové a Amálii Adamusové, které pod vedením paní učitelky Šárky Podobové a Jany Bajgarové důstojně reprezentovaly naše město. POZVÁNKA S lítostí oznamujeme, že náš bývalý člen pan Ing. Ladislav Bém náhle zemřel ve věku 93 let měl s námi dohodnut termín přednášky o událostech na pražských vysokých školách dne , kde byl přímým účastníkem. Náhradní téma BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V PETŘVALDĚ přednese npor. Bc. Jaroslav Suchý, vedoucí OO PČR Petřvald ( v v kulturním domě). Za vedení pobočky KPHMO v Petřvaldě S. Žák Informace o spuštění GEOPORTÁLU ČEZ Dovolujeme si vám tímto oznámit, že Společnost ČEZ Distribuce,a.s. jakožto správce technické infrastruktury umožní od 1. ledna 2012 žadatelům z řad veřejnosti podávat on-line žádosti o vyjádření k existenci sítí a to na adrese: Eva Kubisová, vedoucí odboru výstavby a ŽP PODĚKOVÁNÍ Jménem všech uživatelů i zaměstnanců Benjamínu (příspěvková organizace v Petřvaldě) bychom chtěli moc poděkovat starostce města Petřvald paní Jarmile Skálové za bohatou Mikulášskou nadílku, kterou město Petřvald darovalo uživatelům naší služby. Zároveň bychom chtěli srdečně poděkovat zaměstnancům firmy TEKON CZ, s. r. o. a také firmám, které působí ve městě Petřvald, Rychvald a Šenov i všem občanům, kteří finančně přispěli na nákup sladkostí, ozvučených hraček a CD přehrávače. Zástupci firmy TEKON CZ s. r. o. paní Dřímalová, paní Detersová a pan Dřímal předali dárky v předvánočním čase našim uživatelům. V neposlední řadě mnohokrát děkujeme lékárně Camilla za finanční dar. Udělali jste našim uživatelům velikou radost. My všichni, kteří v Benjamínu žijeme nebo pracujeme, jsme moc rádi, že občané Petřvaldu přijali naše uživatele za své spoluobčany a moc si ceníme toho, že s místními obyvateli máme dobré vztahy. Mnozí z nich nám při naší práci také pomáhají a spolupracují s námi. Je to pro nás velká výhoda, že můžeme v Petřvaldu v klidu žít a pracovat a nemusíme čelit projevům nepřátelství a nedůvěry tak, jak se to děje jiným zařízením, které poskytují služby lidem s postižením. Ještě jednou Vám všem moc děkujeme a vážíme si toho. Přejeme Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. My všichni z Benjamínu

4 4 Kalendář svozu odpadů na 1. čtvrtletí Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob Únor 1. 7., , , , 29. Březen 6., , , , 28. Svoz ( PET láhve ) žluté pytle 16. únor 15. březen Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů 28. únor 27. března Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY 15. schůze Rady města Petřvaldu se konala 14. prosince 2011 RM rozhodla o uzavření dohody o spolupráci v rámci zakázky Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě s dodavatelem stavby KR OSTRAVA a.s.; o uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Závodní čp.1504 na pozemku parc.č v k.ú. Petřvald u Karviné, s nájemcem společnosti Festpro s.r.o., Olomouc. Smlouva bude uzavřena na období 1 roku s automatickým prodloužením nájmu za předpokladu, že nájemce bude nebytový prostor užívat v souladu se smlouvou a uhradí nájemné na celý rok dopředu nejpozději do aktuálního roku. Smlouva nabývá účinnosti , roční nájemné činí ,--Kč včetně DPH. o uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Závodní čp.1504 na pozemku parc.č v k.ú. Petřvald u Karviné, s nájemcem společnosti Manlomka s.r.o., Petřvald. Smlouva bude uzavřena na období 1 roku s automatickým prodloužením nájmu za předpokladu, že nájemce bude nebytový prostor užívat v souladu se smlouvou a bude hradit nájemné řádně a včas. Smlouva nabývá účinnosti , roční nájemné činí ,- Kč vč. DPH. poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč dárci krve Milanu Vařechovi. o prominutí úhrady za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě na ulici Kulturní č.p.26 Sdružení rodičů při ZŠ Školní 246 při konání tradičního školního plesu dne

5 5 9. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 14. prosince 2011 ZM schválilo v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet města Petřvaldu na rok ZM vzalo na vědomí rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok ZM schválilo limit mzdových prostředků na rok ZM rozhodlo - nevyhovět žádosti společnosti AWT Rekultivace a.s. o odprodej 10 ks akcií DEPOS Horní Suchá a.s., které jsou ve vlastnictví města Petřvaldu; - dle 44 a 46 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nepořizovat změnu č. 1 územního plánu města Petřvaldu. ZM vydalo na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZM vzalo na vědomí - zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald za rok 2011; - termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2012: RM: 12.1., 9.2., 8.3., 12.4., 17.5., 14.6., 18.7., 15.8., 20.9., , , ZM: 22.2., 25.4., 27.6., 29.8., , ZM schválilo rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2012, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 259/2011 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2011 a predikce daňových příjmů na rok Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu tis. Kč, ve výdajové části v objemu tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu a prostředky, získané odprodejem podílových listů. Příjmy rozpočtu města Petřvaldu v roce 2012 Druhové členění položka Tř. 1 Daňové příjmy celkem 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz,shrom.,.. a odstr. komunál. odpadu v tis. Kč

6 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 Poplatek za provozovaný hrací přístroj 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem 2111 Příjmy z poskytování služeb 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 2212 Přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2460 Splátky půjček Tř. 4 Přijaté transfery celkem 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek) Konsolidace příjmů (- pol. 4134) 585 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci Financování v roce 2012 Položka v tis. Kč 8115 Převod prostředků ze sociálního fondu Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje Odprodej podílových listů 865 FINANCOVÁNÍ CELKEM 968 Výdaje rozpočtu města Petřvaldu v roce 2012 Odvětvové třídění paragraf v tis. Kč

7 Ozdravování hospodářských zvířat Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl Domovy Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let 38 Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek) Konsolidace výdajů (- 6330) 585 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci

8 8 VYUŽILI JSME POZVÁNÍ DO MAZAŃCOWIC V rámci spolupráce a realizace projektu Hranice umění - přeshraniční divadelní setkání, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Sĺask Cieszyński, jsme byli pozváni do obce Mazańcowice, která patří pod správu gminy Jasienica. 23 zastupitelů z gminy Jasenica a 14 zástupců z jednotlivých obcí, které gmina Jasienica spravuje, společně rozhodovalo o rozpočtu na rok Po ukončení jednání zastupitelstva města Jasienica se slova ujal starosta Mgr Ing. Janusz Pierzyna, který srdečně přivítal naši delegaci a ve stručnosti zhodnotil dosavadní společné projekty realizované na základě spolupráce s naším městem. V tomto roce očekávají naši polští partneři dokončení skateparku pro mládež. Rovněž jsem obdrželi od p. Pierzyny 300 knih pod názvem Obrázky z dějin Petřvaldu a Obrazki z dziejow gminy Jasienica. Autorem polské části je Jerzy Polák a za naši část to jsou PhDr. Radim Jež a Phdr. David Pindur, pracovníci Muzea Těšínska. Kniha obsahuje teoretickou část s kapitolami: Od prvních zmínek po povýšení na město, Náboženské poměry a Školství. Hlavní část knihy tvoří zajímavý a do jisté míry jedinečný ikonografický materiál (historická vyobrazení a dokumentace), který zpřístupnili a dovolili použít jak jednotliví občané našeho města, tak bylo využito i bohatství muzejních a archivních depozitářů. Materiál textový a fotografický nás zavede nejpozději do padesátých let 20. století. Kniha byla vydána v rámci projektu JA-PE partnerská spolupráce měst Jasienica a Petřvald/JA- PE 2/ realizovaného z prostředků v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Starostka města poděkovala za přivítání a za krásnou knihu. Poté program pokračoval společným obědem, po kterém nám zazpívaly koledy členky místního pěveckého sboru spolu s mužským hudebním doprovodem. Koledy se dozpívaly, my jsme si navzájem popřáli mnoho zdraví a úspěchů při řízení našich měst. Zároveň jsme si popřáli mnoho příjemných chvil při dalších společných projektech a setkáních. JaS CENTRUM OSTRAVA ZAHÁJILO SVOU ČINNOST Tisková zpráva ze dne I když mnozí ekonomové říkají, že ta letošní nákupní horečka určitě nepřekoná rekordy, před obchody to tak nevypadá. Kupujeme o sto šest. Za vlastní peníze, na dluh, v kamenných obchodech, ve stáncích, přes internet. Hledáme slevy, akce, výhodné nákupy aj. Vidina udělat někomu, především blízkým, radost dárkem je jasná, a tak se nám v mnoha případech nepodaří uhlídat, abychom se nenechali napálit. A když už se to stane, pak vyřizujeme, píšeme, reklamujeme. Jak ale pokračovat, když všechny naše pokusy zklamou a do soudního sporu se nám nechce? Je možnost vyhnout se soudnímu sporu a bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů konflikt vyřešit?

9 9 Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje ( SOS MS kraje ) uzavřelo s Evropským institutem pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. ( ESI ) v listopadu 2011 Dohodu o spolupráci, která dala vzniknout informačnímu a poradensko osvětovému centru zaměřenému na prevenci a řešení sporů mediací pod názvem Centrum Ostrava. SOS MS kraje zřízením a provozováním Centra zkvalitňuje a rozšiřuje nabídku služeb pro spotřebitelskou a podnikatelskou veřejnost. Centrum Ostrava zajišťuje v určených časech přítomnost zkušeného právníka, psychologa nebo jiného odborníka a v rámci prevence poskytuje široké spektrum služeb. Nabízí služby v oblasti vyjednávání, smírčího řízení, mediace a rozhodčího řízení. Poskytuje poradenství a podporu v oblasti využívání mimosoudních forem řešení sporů. Mediace, neboli mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (s anglickou zkratkou ADR Alternative Dispute Resolution), je systém, který při řešení sporů umožňuje jiný postup než klasickou soudní cestou. Mediace je metoda rychlého a kultivovaného řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany (mediátora), která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemné přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Cílem mediace je dosažení reálně vyvážené, pro všechny strany přijatelné dohody, která odráží možnosti a přání účastníků. Výhodou mediace je rychlé a efektivní řešení konfliktů, nízké náklady a také fakt, že účastníci neztrácejí kontrolu nad procesem řešení sporu a podobou konečného výsledku. Provoz centra pro veřejnost je vždy první a třetí pátek v kalendářním měsíci od 10.hod. do 15. hod. na Střelniční ulici č. 8 v Ostravě. Do poradny je nutné se předem objednat!!! Kontakt: Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje Tel/fax , mobil MarcelaReichelová, předsedkyně SOS MS kraje, tel Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je nezávislé neziskové občanské sdružení, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, ové adrese: nebo na poradenské lince , ale také ve svých poradnách, které provozuje v sedmi městech Moravskoslezského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů. Sídlo: Střelniční 8, OSTRAVA, Tel./fax : , Poradní dny: Ostrava: Út: hodin, Čt: hodin, tel pro dotazy: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V úterý 6.prosince 2011 se v Mateřské škole Závodní uskutečnila Mikulášská besídka. Již dlouho před zahájením se srocovaly před mateřskou školou davy zvědavých rodičů, prarodičů a

10 10 sourozenců. Ve vyzdobené tělocvičně předvedly děti rodičům pestrý čertovský program plný říkanek, písniček a tanečků. Potom zavolaly Mikuláše a čerta. Sladkou odměnu si musely zasloužit písničkou nebo básničkou. Závěrem slíbily, že příští rok budou hodné a že se zase s Mikulášem a čertem rádi sejdou. Děkujeme p. uč. Pavle Chládkové a ved. uč. Ludmile Weidlové za příjemně strávené odpoledne s pohoštěním a krásným programem plným nezapomenutelných emotivních zážitků. Za rodiče Alžběta Valčáková MORAVSKOSLEZSKOU OBCHODNÍ AKADEMII NAVŠTÍVILI ZÁCHRANÁŘI K radosti všech studentů i vyučujících nemuseli naštěstí zachraňovat životy, ale předvedli svůj workshop v rámci studia oboru zdravotník/záchranář na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, Ústavu urgentní medicíny a forenzních jevů. V úvodu přednášela jejich vyučující PhDr. Renáta Zoubková a zasvětila nás do propracovaného záchranného systému na území Ostravy a Moravskoslezského kraje, takže jsme získali uspokojivý pocit, že je o nás dobře postaráno. Ten však v závěru přednášky rychle vyprchal, když jsme na několika ukázkách a příkladech z praxe viděli, že osud zraněného závisí na okamžité pomoci kolemjdoucího, účastníka nehody, zkrátka na každém z nás. Musím říci, že všichni přítomní vzali tento fakt zcela vážně a zodpovědně a velmi pozorně a aktivně spolupracovali na šesti stanovištích, kde jsme se učili resuscitaci, polohování pacienta v bezvědomí a šoku, ošetřit zlomeniny a otevřená poranění, popáleniny, vyzkoušeli jsme si vytáhnout zraněného z havarovaného vozu včetně zajištění vozu a svého bezpečí při autonehodě. Co říci závěrem? Prožili jsme dopoledne nabité velmi cennými radami a zkušenostmi a spousta z nás si přála: kéž bychom tyto dovednosti nemuseli nikdy použít doopravdy! Ale kdyby přece jen, budeme lépe připraveni. Ještě jednou díky studentům - záchranářům za skvělou práci a nevšední zážitek! Mgr. Jarmila Černá, vyučující matematiky, statistiky a základů přírodních věd FOTO MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY PETŘVALD Z naší činnosti - únor Letošní zima až do poloviny ledna byla celkem mírná a teplá. Zvěř má nyní dobrou fyzickou kondici. Zima však není u konce a únorová zima bývá krutá a neúprosná. V tomto období provádíme pravidelné kontroly a doplňování přikrmovacích zařízení pro srnčí i drobnou zvěř. Únor je období, kdy se blíží jaro, a mnohdy je to již znát. V teplejších dnech začínají kvést první byliny, přilétají skřivani a řada živočichů se připravuje na rozmnožování. U srn již probíhá intenzivní vývoj plodu, proto se snažíme zajistit v honitbě klid, což je úkol složitý a mnohdy až nemožný. K rušení klidu způsobené člověkem dochází z větší části z důvodu neznalosti přírody a procesů, které v jednotlivých obdobích probíhají. Čas strávený v honitbě a zejména na čerstvé obnově využíváme ke sčítání zvěře a k tomu, abychom si udělali co možná nejpřesnější obraz o počtu a stavu zvěře v naší honitbě. Zvěř pravidelně navštěvuje přikrmovací zařízení, u nichž ji můžeme pozorovat a sčítat. Začátek února je období, kdy vrcholí kaňkování (páření) lišek. V tomto období je možno lišky pozorovat i ve dne.

11 11 Přejeme všem přátelům myslivosti a přírody krásné zážitky z procházek naší přírodou. A budeteli se chovat ohleduplně a tiše, příroda vás odmění a nechá vás na chvíli nahlédnout do svých tajemství. Myslivosti zdar! ČINNOST Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald v roce 2011 Celkem 10 členů jednotky SDH Petřvald odpracovalo v roce brigádnických hodin převážně na údržbě požární techniky, výstroje, výzbroje a na údržbě hasičské zbrojnice. Připravili požární Tatru na technickou prohlídku. Podíleli se na zdárném průběhu cyklistických závodů. Zajišťovali preventivní požární hlídky při pořádání kulturních a společenských akcí ve městě. Jednotka SDH Petřvald vyjížděla 19x k požárům, 31x k likvidaci bodavého hmyzu a 5x k odčerpávání vody ze suterénu RD. V měsíci srpnu zorganizovali soutěž v požárním sportu za účasti čtyř družstev z okolních obcí a jednoho družstva z Jasienice. Zúčastňovali se soutěží v požárním sportu v okolních obcích. V rámci spolupráce s Polskem se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Jasienici. V rámci Okresního sdružení dobrovolných hasičů pobočky Orlová se zúčastnili námětového cvičení v Domě s pečovatelskou službou v Orlové Zimném dole. Členové jednotky SDH Petřvald se pravidelně účastnili odborné přípravy v hasičské zbrojnici. Velitel jednotky se zúčastnil dvoudenní cyklické odborné přípravy určené pro velitele jednotek SDH v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. V Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích se v odborných kurzech školili i další členové jednotky SDH Petřvald. Jednalo se o tyto kurzy Velitel (2 osoby), Nositel dýchací techniky (2 osoby) a Základní odborná příprava členů JSDH (1 osoba). K. Canibalová, odbor správní KLUB DŮCHODCŮ DOLU FUČÍK, podn. stř., ÚK pořádá SPOLEČENSKÝ VEČER v Kulturním domě v Petřvaldě v sobotu 25. února 2012 od do hod. Po ukončení zábavy je zajištěn odvoz autobusem ve směru Šenov, Havířov 3, Havířov 1, Havířov - Šumbark a Petřvald - Podlesí. Zve výbor klubu důchodců Demografický vývoj obyvatel v Petřvaldě za období rok Přistěhováno Narozeno Přírůstek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

12 Počet obyvatel: k k k k k k rok Odstěhováno Zemřelo Úbytek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

13 Počet obyvatel: k k k k k k k POHYB OBYVATEL VE MĚSTĚ PETŘVALD V ROCE 2011 Rok 2011 Přihlášeno občanů Narozeno občanů Přírůstek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem I/ II/ III/ IV/ Celkem Rok 2011 Odhlášeno občanů Zemřelo občanů Úbytek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem I/

14 14 II/ III/ IV/ Celkem Stav obyvatel ve městě Petřvald ke dni je občanů. Petra Bierská, odbor správní evidence obyvatel Některá čísla z matriky za rok 2011 v porovnání s rokem 2010 r r Do pamětní knihy města bylo zapsáno naroz. dětí V obřadní síni MěÚ bylo uzavřeno sňatků V kostele bylo uzavřeno sňatků 2 1 Zlaté svatby (50 let) v obřadní síni MěÚ 3 2 Smaragdové svatby (55 let) v obřadní síni MěÚ - 1 Diamantové svatby (60 let) v obřadní síni MěÚ 1 1 Přijetí jubilantů(80,85,90 a 95 let) v obř.síni MěÚ Jubilanti (80,85,90 a 95 let) navštíveni doma Na území města zemřelo občanů Ověřených fotokopií Ověřených podpisů Vydané druhopisy matričních dokladů a výpisy z matrik Změna příjmení po rozvodu - 1 Vysvědčení o práv.způsobilosti k uzavření 3 - manželství v cizině Rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení 7 1 Prohlášení o volbě druhého jména - 1 Zápis o určení otcovství Zápis do zvláštní matriky Brno 2 2 Přijaté žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR Přijaté žádosti o vydání občanského průkazu I. Tomková, správní odbor - matrika SLAVNOSTNÍ OBŘADY A AKCE SPOZU V ROCE 2011 Slavnostní zápisy dětí Sňatky Jubilejní svatby Jubilanti v obřadní síni Celkem

15 15 Gratulace jubilantům mimo obřadní síň doma 56 občanů Rozloučení s dětmi předškoláky z mateřských škol Přijetí maturantů MSOA v Petřvaldě Slavnostní ocenění vyznamenaných žáků ukončení docházky do ZŠ Setkání 70. a 75. letých jubilantů v KD v Petřvaldě 49 občanů STATISTIKA PŘESTUPKŮ ZA ROK 2011 Komise k projednávání přestupků v Petřvaldě projednává přestupky dle 46, 47, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v pl. znění a dle zák. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění. Počet nevyřízených přestupků z minulého období 21 Počet přestupků došlých během roku Postoupeno (pro nepříslušnost, dle trvalého pobytu) 10 Odloženo * 62 Počet přestupků ke zpracování 179 Vyřízeno v příkazním řízení (bez ústního jednání): 83 Napomenutím 41 Pokutou 42 Projednáno ve správním řízení: 70 Bez uložení opatření 1 Napomenutím 9 Pokutou 25 Zastavením řízení 35 Počet nezpracovaných přestupků 23 Celkem uloženo pokut 67 Na pokutách uloženo ,- Kč Projednané přestupky dle jednotlivých paragrafů: 153 -dle 46 odst. 2 (porušení obecně závazné vyhlášky) 19 -dle 47 (veřejný pořádek-rušení nočního klidu) 27 -dle 49 (občanské soužití-slovní a fyzické napadení) 49 -dle 50 (majetek- poškození cizí věci, krádež) 58 * nebyl podán návrh na projednání přestupků nebo jednání nevykazovalo znaky přestupku. Bc. Eva Kaňová, referent správního odboru ZTRÁTY A NÁLEZY V prosinci 2011 a lednu 2012 byly na MěÚ Petřvald odevzdány tyto nálezy: mobilní telefon zn. MOBI HP IPAQ POCKET PC

16 16 motorové vozidlo zn. Suzuki Vitara 1.6, barva bílá Místo nálezu: Petřvald, ulice Šumbarská stativ Místo nálezu: Petřvald, areál Mateřské školy 2. května 2 ks klíčů na kroužku Místo nálezu: Petřvald u Základní školy na ulici Školní čp. 246 horské jízdní kolo červené barvy místo nálezu: Petřvald, ul. Hornická u čp. 685 Majitel se může informovat v kanceláři č.2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní P R O G R A M N A P O D P O R U V Ý MĚNY KOTLŮ NA TUHÁ PALI V A Na znečištění ovzduší v našem kraji se podílí, kromě průmyslu a dopravy, také domácí kotle. Lokální topeniště, využívající tuhá paliva a mnohdy i odpady, se na celkových krajských emisích prachu podílejí bezmála třetinou. S cílem zabezpečení realizace opatření, která by vedla ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, vyhlašuje Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí Společný program na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od Úřady očekávají, že program povede ke snížení emisí z domácích topenišť o desítky tun ročně. Žadatelem o dotaci je vlastník, resp. spoluvlastník nemovitosti užívané k bydlení nebo manželé mající ve společném jmění manželů nemovitost užívanou k bydlení, tzn. rodinný dům, nikoli objekt určený k podnikání. Občané budou moci podávat žádosti o dotaci na podatelnu krajského úřadu Moravskoslezského kraje až po zveřejnění Výzvy k podávání žádostí, jejíž vyhlášení bude realizováno v průběhu prvního kvartálu roku 2012 na internetových stránkách vyhlašovatelů Programu a prostřednictvím sdělovacích prostředků. Součástí výzvy bude i formulář žádosti o poskytnutí podpory. V rámci této výzvy jsou v současné době alokovány finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč. Pro získání dotace ve výši až korun na kotel, musí žadatel doložit potřebné doklady a smluvně se zavázat k plnění dohodnutých podmínek, jako je například umožnění poskytovateli kontrolu provozu nového kotle po dobu 15 let od jeho pořízení. Podrobné podmínky tohoto programu jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. Kontaktní osoba je Ing. Simona Šebestová, tel.: , Mgr. Josef Zich, tel.: , Zpracovala Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a ŽP za použití informací vyhlašovatelů programu - Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí.

17 17 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě začal v lednu 2012 realizovat praktickou část projektu Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji Projekt má zmapovat situaci v celém kraji, s ohledem na dopad průmyslového znečištění na kvalitu ovzduší. Proto je zaměřen i na látky, které se obvykle neměří a nejsou o nich dostatečné informace. To jsou například dioxiny, nebo některé těžké kovy. Unikátnost projektu spočívá v plošném rozsahu monitoringu, který zahrnuje 39 bodů v celém kraji. Jedno z monitorovacích míst v rámci celého kraje bylo vybráno také v našem městě Petřvald, kde bude zhruba 4 krát za rok, vždy po dobu 1 týdne, umístěna mobilní monitorovací stanice. První měření bylo provedeno v týdnu od do Výsledky z měření jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti, prostřednictvím veřejného webu Za použití informací Zdravotního ústavu v Ostravě Zpracovala Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a ŽP PŘEDSTAVUJEME VÁM FIRMU - AWT Rekultivace a.s. Je to společnost, která je na území města Petřvald největší firmou. V následujících řádcích se pokusím čtenářům trochu víc přiblížit její minulost, současnost i budoucnost, její činnost a význam pro město i okolí. Skutečné počátky činnosti AWT Rekultivace a.s. se datují již do roku 1955, kdy byla v rámci podniku Ostravsko-karvinský revír (OKR, k.p.) zřízena dvě rekultivační střediska. Systematickému a koncepčnímu odstraňování následků těžby uhlí v OKR se ale věnoval až samostatně zřízený podnik OKR Rekultivace, národní podnik, který vznikl v roce Dnem 1. ledna 1962, tedy před padesáti lety, začíná historie této společnosti. Jejím základním výrobním programem v té době byla speciální činnost výstavbové povahy při provádění rekultivace pozemků devastovaných důlní činností, asanační úpravy a účelové zemědělské využívání půdního fondu s rostlinnou i živočišnou výrobou. Postupným vývojem při útlumu neefektivních provozů došlo k likvidaci živočišné výroby, střediska zahradnictví včetně zasklených ploch a dalších provozů. Činnost podniku se výrazně zaměřila na aktivity související s ekologií a zlepšením životního prostředí uskutečňované především v našem regionu, ale i mimo něj. Podnik kromě provádění rekultivačních a sanačních prací zajišťoval i stavební práce a koncepční řešení území dotčeného těžbou, rozšířil svoji činnost i na oblast odpadového hospodářství. V roce 1994 byl podnik transformován na akciovou společnost se zaměřením na stavebnictví a od roku 2009 se stal členem mezinárodní skupiny Advanced Worl Transport (AWT). Společnost AWT Rekultivace a.s. v dnešní své podobě provádí rozsáhlé úpravy terénu s přemisťováním velkých objemů zeminy, připravuje území pro stavby, buduje nové objekty a naopak provádí i demoliční zákroky. Při svých činnostech se řídí svým mottem Návrat k čisté přírodě, spočívající v odstraňování starých ekologických zátěží, zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť, likviduje průmyslový odpad a dekontaminuje území nebo zeminu. Společnost upravuje vodní toky, vytváří zeleň tam, kde již dávno zmizela, provozuje skládky a zařízení k odstraňování a úpravě odpadů. Jako konkrétní ukázku těchto aktivit můžeme uvést výstavbu golfového střediska Darkov, rekultivaci parku Zdeňka Nejedlého či odvalu Doubrava, sanaci území František a mohli bychom jen v aktivitách roku 2011 pokračovat dál. Je tedy zřejmé, že přínos AWT Rekultivace a.s. je třeba hledat v dlouhých a někdy i nadgeneračních horizontech. Krajinu dotčenou průmyslem tak výrazně jako je tomu v ostravskokarvinském regionu nelze navrátit do původního stavu samotným provedením asanačně-

18 18 rekultivačních prací. K tomu je nezbytný celý řetězec činností od formulace koncepce a přípravy sanačního zásahu, přes samotné provedení práce, až po mnohaletou péči po provedení sanačního zásahu. Zalesněné pozemky, vrácené zemědělské výrobě Rekultivacemi počátkem 70. let minulého století, začínají teprve v posledních letech plnit svoji funkci. Lze tedy shrnout, že projekty navržené společností AWT Rekultivace tvoří ráz krajiny severní Moravy a především Slezska někdy až s odstupem doby, někdy jsou její zásahy viditelné okamžitě. Což je příklad sanačního zásahu AWT Rekultivace do úložiště odpadů z důlní a hutní činnosti při výstavbě nákupního střediska Hornbach u Dolu Jeremenko v Ostravě nebo stavební práce na Nové Karolíně v Ostravě. Ekologická politika společnosti se však nerealizuje jen svými aktivitami vně firmy, ale snaží se i vlastní činnost provádět s maximálním ohledem na životní prostředí. Více než před rokem začala u svých mechanizmů používat jako pohonnou hmotu tzv. bionaftu oficiálně FAME ČSN EN Tato bionafta, která má přírodní původ a je z kategorie tzv. obnovitelných zdrojů, se ukázala jako vhodná pro většinu aut a stavebních i zemních mechanizmů, které AWT Rekultivace používá. Společnost, jejíž základní jmění je cca 130 mil Kč, má zdravou ekonomiku a stabilitu, o čemž svědčí i její hospodářské výsledky, které jsou v posledních třech letech stabilní a mají rostoucí trend. Jako příklad může sloužit objem tržeb, který byl v roce 2009 ve výši 809 mil. Kč, v roce 2010 již 1,291 miliardy Kč a je předpoklad, že v roce 2011 bude mít společnost tržby ve výši 1, 3 miliardy Kč. Stabilitu firmy, její finanční i nefinanční bonitu, ohodnotila ČEKIA Stability Award nejvyšším možným Excelentním ohodnocením AAA a zařadila tak AWT Rekultivace a.s. mezi nejstabilnější firmy v České republice. K zabezpečení všech výše uvedených činností společnost zaměstnává přes 460 zaměstnanců, převážně s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. V tomto počtu jednoznačně převažující řidiči (123) a strojníci (104). Zaměstnanci společnosti jsou převážně obyvatelé Petřvaldu a blízkého okolí (Rychvald, Orlová, Dětmarovice, Havířov, H. Suchá). Společnost je tak jedním z největších zaměstnavatelů obyvatel regionu. V současné době je mediálně rozebírána zaměstnanost a nepříznivý vývoj především ve stavebnictví České republiky. Vedení firmy si je vědomo toho, že firma nestojí mimo toto prostředí a že všeobecný pokles musí mít dopad i na AWT Rekultivace. Proto se snaží svoje činnosti diverzifikovat, rozšiřovat portfolio aktivit a regionů, ve kterých firma působí, hledat trhy i jinde včetně regionů za hranicemi státu. Rozšiřování portfolia činností však bude vyžadovat vysoké nároky na odbornost zaměstnanců společnosti, na škálu jejich znalostí a dovedností. Vedení společnosti však neuvažuje o rozšiřování počtu zaměstnanců o odborníky jiných profesí, ale o využití zaměstnanců stávajících. Cestu vidí v tom, že si zaměstnanci společnosti, za pomoci firmy, budou svoji stávající kvalifikaci rozšiřovat a zvyšovat tak, aby byli schopni zastávat dvě, tři i více profesí a byli tak flexibilně použitelní tam, kde je bude firma potřebovat. Je zřejmé, že tato cesta, kterou společnost nastartuje počátkem příštího roku, přinese oboustranné výhody firma bude mít vlastní odborníky a zaměstnanci budou mít větší možnost uplatnění a tím i jistotu stability zaměstnání. Již nyní však společnost realizuje vlastní programy vzdělávání svých zaměstnanců ve všech profesích, spolupracuje se středním a vysokým školstvím při rozšiřování kvalifikace zaměstnanců. Společnost využívá a dále bude využívat vzdělávací programy financované z programů Evropské unie. V letošním roce tak jen do speciálního vzdělávání cca 90 techniků byla investována částka cca 4,5 milionu Kč z prostředků EU, přičemž na udržení a rozšíření kvalifikace zaměstnanců společnost v letošním roce věnuje z vlastních prostředků dalších cca 2,3 milionu Kč. Že se péče o odborný růst svých zaměstnanců vyplácí se promítá i v tom, že

19 19 v řídicích článcích společnosti dnes pracují zaměstnanci, kteří do firmy nastoupili po ukončení odborného učiliště a postupně si doplnili střední nebo i vysokoškolské vzdělání. Od 1. září letošního roku společnost také zahájila spolupráci s odborným učilištěm v Havířově - Šumbarku s cílem umožnit praktický výcvik učňů v našich provozech a ty z nejlepších motivovat i pro uzavření pracovní smlouvy po vyučení. Při nedostatku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oborech potřebných pro některé činnosti společnosti došlo k dohodě s VŠB-TU a počátkem roku 2012 bude otevřeno specializované rekvalifikační studium pro zaměstnance AWT Rekultivace s tím, že budou mít otevřenou cestu ke složení speciálních zkoušek na Obvodním báňském úřadu, samozřejmě se značnou mírou stability jejich zaměstnání u firmy. Recept na úspěch tedy nevidíme ve snížení zaměstnanosti nebo obměně firmy o nové dělníky a techniky. Je to naopak zvýšení a rozšíření kvalifikace těch, kteří se ve firmě osvědčili, jsou s ní loajální, vykazují vysokou výkonnost a ochotu poprat se s různými problémy svého povolání. To je cesta, kterou se vedení AWT Rekultivace vydává. A přejme si, aby se tato cesta ukázala jako správná. Vážení občané města Petřvaldu, závěrem Vám chci popřát hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva AWT Rekultivace a.s. Havířov Horní Suchá, TECHNICKÉ MUZEUM V PETŘVALDĚ Stálé expozice: - Kouzelný svět tramvají - Tradice hornictví Výstava od 19. ledna do 31. dubna 2012 Chléb náš vezdejší od zrníčka k bochníku Výstava se bude věnovat chlebu a lidské práci, jež s jeho přípravou souvisí. Na počátku je zrníčko a půda, kterou člověk po staletí obdělával. Návštěvníci se prostřednictvím předmětů, textů a fotografií seznámí s historickými formami zemědělství. V jednotlivých částech výstavy příprava půdy, setí, sklizeň, mlácení, čištění, uskladnění obilí a samotné pečení chleba návštěvníci poznají, jakým způsobem obyčejní lidé obdělávali půdu, jaké nástroje jim při tom pomáhaly a jak se po staletí vyvíjely Všechno nejlepší aneb výlet do mořských hlubin akce k Mezinárodnímu dni tuleňů, lachtanů a velryb, stříhání, tvořivé lepení a malování, pro děti Netradiční zvířátka výroba zvířátek pomocí roliček od toaletního papíru (roličky s sebou), pro děti Rej karnevalových masek výroba veselých masek z papíru a špejlí, pro děti Marťánek z vesmíru výroba veselé postavičky z vesmíru, pro děti. Otevřeno: po pá: 8 12 h a h, tel.: , PŘIŠEL NÁM DOPIS JE TO MOŽNÉ NAZVAT ÚKLIDEM? Chtěl bych vyzdvihnout činnost jednoho občana Petřvaldu z kolonie Marjánka na Březinách. Dbá o úklid na své zahradě, kůlně, půdě, vše vyčistí, trávu poseče, pak vše naloží do pískajících koleček a vyveze za železniční násep k železničnímu nadjezdu na Porubskou ulici a tam to

20 20 vyklopí na orlovskou stranu. Podle hesla - co není moje, to mně nepálí! Pak jede zpět s pískajícími kolečky a je rád, že má uklizeno. Vůbec mu nevadí, že založil černou skládku, kterou Orlová již mnohokrát vyčistila, upravila, on čeká, až je skládka uklizená a pak opět přiveze první hromadu. Jako by si místo chtěl označkovat. Samozřejmě druzí když vidí hromadu, přidají také, jede kolem auto, vidí nepořádek, tak co bych se nepřidal a na hromadu přiloží. Starouškové z Domova seniorů Březiny pak mají hezký výhled. Nebo v létě, když je návštěva proveze na vozíčku po Porubské ulici k železničnímu mostu, mají se skutečně na co dívat. Ale náš občan s pískajícími kolečky je spokojen, on má uklizeno. Je to skutečně úklid? Radil bych mu, aby si aspoň namazal pískající kolečka, protože tudy chodí pěší hlídka městské policie a za vyvážení odpadků na černou skládku by mohl schytat pokutu až Kč. A tato pokuta hrozí všem, nejen na černé skládce na Porubské ulici!!! čtenář PN NEOBVYKLÉ NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ Mnozí chtějí v novém roce zhubnout, nekouřit, nepít, žít zdravě. Dávají si novoroční předsevzetí, která brzy zruší. Byl bych velice rád, kdybychom si všichni dali do nového roku předsevzetí, že budeme dbát o čistotu v okolí svého domu, kolem popelnic i kolem cest. Vždyť se jenom rozhlédněte, když jdete na procházku, nebo venčíte pejska, kolik je kolem nás zbytečné špíny. Kolem cest odhozené plastové láhve, u popelnic plno papírků, špačků, pytle s odpadem, které v noci nebo i během dne roztrhají psi či kočky a pak odpadky vítr roznese po celém okolí. Ti psi za to nemohou, ale mohou za to ti, kteří ty pytle nedají do popelnice, ale položí je vedle ní. Že se už do popelnice nevešly? Kdyby každý kdo dává pytel s odpadem do popelnice na něj pořádně zatlačil, vešlo by se do popelnice takových pytlů 6-8. Ale pokud pytle dáváte do popelnice stylem, že je uchopíte dvěma prsty a hodíte z výšky, pak se do popelnice vejdou dva. Každý by si měl uvědomit, že o tom jací jsme, svědčí především pořádek kolem domu. Nestačí doma každý den vysávat, utírat prach, ale je třeba dbát i o to, aby kolem domu bylo hezky a čisto. Dnes je samozřejmostí, že jde matka s dítětem, dá mu oplatek a dítě odhodí papír na zem, ačkoliv míjejí popelnici. A tu matku nenapadne jít dítěti příkladem, vzít papír a hodit ho do popelnice. Nebo na to dítě upozornit. Jakž takž jsme se naučili dodržovat pitný režim. Dnes hodně mladých vidíte jít s plastovou lahví s pitím. Vodu vypijí, ale láhev hodí na zem, případně si s ní trochu začutají a láhev skončí podél cesty. Závěrem bych měl návrh, jak by si městský úřad mohl vylepšit svůj rozpočet. Kdyby den před odvozem odpadků (v každé ulici je to samozřejmě v jiný den) prošli pověření pracovníci ulice města a dávali pokuty těm občanům, při jejichž domech - při popelnicích - je nepořádek. To by se rozpočet města určitě vylepšil. Možná by zpočátku stačilo napomenutí. čtenář PN CYKLISTICKÝ KLUB FESO Celý cyklistický klub FESO ze srdce děkuje za pomoc městu Petřvald a všem sponzorům, kteří nás drželi nad vodou v sezoně Těšíme se na další spolupráci v roce Ač je měsíc leden, naši svěřenci pilně trénují v tělocvičně, v přilehlém lese na Špici běhají a když přijde sníh, jezdí na běžkách, aby byli fyzicky na výši do nadcházející sezony. Každý má svůj trenažér, který jim trenér vyrobil.

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/1 schválené v rámci programu 17. zasedání zastupitelstva obce dne 26. března 2013 SOUHRN Schválený rozpočet 2013 Rozpočet obce po RO 2013/1 Změna RO 2013/1 Příjmy

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy

NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK Rozpočtové příjmy NÁVRH ROZPOČTU OBCE NOVÝ OLDŘICHOV NA ROK 2017 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka Poznámka 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 1 600 000 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00

Org: , Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: ,00. Org: ,00 roku 2016 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 600 000,00 0000 0000 1112 000000000

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy

ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK Rozpočtové příjmy ROZPOČET OBCE VOLFARTICE NA ROK 2015 Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Funkční třídění Částka v Kč 1111 DPFO ze závislé činnosti 1 200 000 1112 DPFO ze SVČ 500 000 1113 DPFO z kapitálových výnosů 150

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014

Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014 Výpis z usnesení 2. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu, které se konalo dne 17. prosince 2014 1/ 2/1 a) s c h v a l u j e přednesený program jednání b) v o l í návrhovou komisi ve složení: Ing. Martina

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2015 1. Daňové příjmy 103 639 940 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 269 994 3. Kapitálové příjmy 260 000 4. Přijaté transfery 14 209 066 minimální Součet příjmů 144 379 000

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 , Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Sojovice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.l2.2007, Č. usn. 109/07 v celkové výši 5.276.300,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2016 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 73/10 dne 18. prosince 2015 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015

PŘÍJMY. Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2015 Rozpočet na fiskální rok 2015 je koncipován s ohledem na vývoj ekonomického naplňování celostátních daňových příjmů, z kterých městys dostává poměrnou část přepočtenou

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017

Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2017 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 600.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00. Org: 0000 Obec ,00 strana: 1 / 9 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 500 000,00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 110 000,00

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2012 Rozhodující příjmy městyse Batelova tvoří daňové příjmy, které jsou predikovány na rok 2012 v celkové výši cca 19,424 mil. Kč. Neinvestiční přijaté dotace ze státního

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014

Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova na rok 2014 Rozpočet Městyse Batelova je na rok 2014 koncipován s ohledem na stabilizaci financí. Vzhledem k velkým výdajům v roce 2013, bude následující rok finančně sledovat

Více

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dříteň pro rok 2015 Příjmy: Položka Kč Třída 1 Daňové příjmy celkem 20.731.400,- - daň z příjmu FO ze závislé činnosti 1111 3.400.000,- - daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická

NÁVRH ROZPOČTU Přijaté příspěvky na pořízení dl. majetku odvádění odpadních vod činnost knihovnická Obec Dymokury ROZPOČET NA ROK 1 (návrh) 1 NÁVRH ROZPOČTU 1 Třída 1 Daňové příjmy (v tis. Kč) 000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 800 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výděl. činnosti

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2017

Rozpočet města Třešť na rok 2017 Rozpočet města Třešť na rok 2017 schválen na 16. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 188/S,OS/2016-12/12-Z ze dne 12. 12. 2016 Město Třešť Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč) SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE CHÁŘOVICE NA ROK 2014 (v Kč) Příjmy v Kč: OD PA POL: Schválený rozpočet 2014 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 380 000 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více