ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN"

Transkript

1 Petřvaldské noviny č. 1 Informace pro občany Z obsahu: Z jednání samosprávy Program na podporu výměny kotlů na tuhá paliva Představujeme Vám firmu AWT Rekultivace a.s. Sport POZVÁNKA Zveme Vás na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 2. února 2012 v hod. v kulturním domě. ZÁJEZD PRAHA - DUBEN - pojeďte s námi - tentokrát navštívíme náš kulturní poklad - NÁRODNÍ DIVADLO Více uvnitř PN OKD INFORMUJE Lidé, kteří na svém majetku zaznamenali škodu způsobenou důlní činností, se mohou obrátit na bezplatnou tel. linku (v pracovních dnech od 7-14 hod., mimo tuto dobu lze žádosti nahrát na záznamník) nebo poslat informace elektronicky na adresu dulni Lidem, kteří podnět nahlásili, se ozvou v nejbližších dnech pověření pracovníci OKD. Petřvaldské srdce vyhlašuje nábor dětí do skupiny "baby". Jedná se o děti od 4 do 6-ti let. Doplnění členů proběhne ve středu 15. února 2012 ve cvičebně Střediska kulturních služeb od do hod. S sebou pohodlné oblečení na cvičení....,,narodil se Kristus pán veselme se, z růže kvítek vykvet nám radujme se."... Chvíle sváteční jsou ty tam a nám nezbývá než zavzpomínat na ten čas vánoční, čas, který trávíme se svými blízkými, čas, kdy se na chvíli pozastavíme, zasníme se, a v tom snu jdeme dlouhou alejí, pod nohama nám vrže čerstvě napadaný sníh, který se sype a sype. Někde v dáli slyšíme lahodné tóny písní, které nás pohladí po duši a nutí nás jít blíž a blíž. Takové malé zastavení se konalo v našem městě hned natřikrát. A o čem to chceme vlastně psát? O vánočních koncertech, jenž se konaly v sále Základní umělecké školy v Petřvaldě a novoročním koncertu v kostele sv. Jindřicha, na kterých vystoupili žáci ze Základní a Základní umělecké školy v Petřvaldě.

2 2 První koncert, pod taktovkou paní učitelky Jany Bajgarové, jsme mohli zhlédnout Paní učitelka Jana byla milým průvodcem celého pozdního odpoledne. Mohli jsme vyslechnout nejen krásné skladby v provedení jednotlivců, ale také skupinu Džíny pod vedením paní učitelky Ivany Matušů, skupinu Pohoda pana učitele Romana Pluty Dis., malé koledníčky - zpěváčky i velké zpěvačky ze třídy paní učitelky Soni Kočandrlové a dětský pěvecký sbor Petřvaldský skřivánek paní učitelky Šárky Podobové. Dokonce k nám přitančily vločky a čertice z taneční třídy paní učitelky Eriky Filadelfi. Libé tóny fléten žaček ze tříd paní učitelky Mgr. Alice Bubancové a Blanky Ryšánkové pohladily po duši nejednoho posluchače. Struny kytar rozezněly sál v podání pana učitele Jozefa Mešša, Dis.art a jeho žáků, ale i žáků paní učitelky Mgr. Ivy Křenkové. Nesmím taky opomenout žáky klavírních tříd p.uč. Bajgarové, Matušů a Podobové. O milou a krásnou výzdobu se postarala paní učitelka Mgr. Kateřina Benešová a žáci výtvarného oboru. Chvilky mezi hudebními čísly nám básněmi a říkadly zpříjemnily slečny Petra Šebestová a Vendula Běhunčíková. Toto malé (velké) zastavení nás pohladilo po duši v tom předvánočním shonu všedních dní a dovolilo nám na chvíli zapomenout na všechny starosti. Druhým milým zastavením byl společný koncert dvou pěveckých sborů, a to sboru Duha ze ZŠ Školní a Petřvaldský skřivánek ze ZUŠ, za pomyslný dirigentský pultík sboru Duha se postavil pan učitel Roman Pluta, Dis., který zároveň provázel slovem po celé úterní odpoledne 20. prosince. Mohli jsme slyšet písně nejen vánoční, hlasy dětí nám opět dovolily alespoň na chvíli zpomalit, zasnít se, zavzpomínat ve shonu všedních dní. Pak už nás čekaly poslední přípravy na sváteční dny, popřáli jsme si krásné svátky a mnoho štěstí, zdraví, pohodu i nějaký ten penízek navíc v tom novém roce Než jsme se stačili rozkoukat, byl tady nový rok a představitelé města spolu se ZŠ a ZUŠ Petřvald pro nás připravili novoroční koncert v prostorách kostela sv. Jindřicha, zdejší katolické farnosti v čele s novým panem farářem Vítem Zatloukalem, který nás mile přivítal svým vlídným slovem. Tentokrát nás nedělním odpolednem provázela vedoucí učitelka ZUŠ paní Blanka Ryšánková, tóny se nesly klenbou. A my měli možnost se zastavit potřetí a zasnít se a zavzpomínat na vánoční čas, čas smíchu, lásky, rodinných setkání, pohody, klidu. K tomu jsme se mohli zaposlouchat do moudra příběhů v přednesu Petry Karkoškové a Kristýny Lorenčičové. Stejně jako na vánočním koncertu vystoupili především žáci hudební oborů - klavír, kytara, flétna, zpěv, keyboard a dokonce varhany. Takovou pěknou tečkou bylo i vystoupení hostů - manželů Hečkových. Závěrečná píseň Leonarda Cohena Hallelujah v podání paní Lenky Hečkové v doprovodu zpěváčků sboru Petřvaldský skřivánek byla završením krásného vystoupení. A co napsat nakonec? Je toho mnoho, spousty krásných zážitků, vzpomínek, které se derou jedna přes druhou, ale jedno přece... DĚKUJEME, děkujeme Vám pedagogům, kteří trpělivě připravujete naše děti. Našim dětem za krásný dárek v podobě vystoupení, kde my rodiče vidíme konečný výsledek vaší snahy a píle. Prostě buďte i nadále, nejen vy děti, ale i vy pedagogové...úspěšní a skvělí. Lucie a Leoš Mikolášovi Wigilija Europejska V rámci projektu Kulturní pohraničí modernizace infrastruktury v Petřvaldě, v Strumieni a Jasienici jsme dne navštívili město Strumień, které na ukončení tohoto společného projektu uspořádalo slavnostní setkání s názvem Wigilie Europejskie. V opraveném sále

3 3 gymnázia vystoupili s programem žáci Základní školy a Základní umělecké školy v Petřvaldě a také žáci a studenti Gymnázia ve Strumieni a Základní školy v Jasienici. Slavnosti se jako hosté zúčastnili i zástupci obcí, se kterými město Strumień spolupracuje (Petřvald, Dolní Domaslavice, Šenov a Žilina). Čestným hostem byl poslanec Evropského parlamentu a bývalý starosta polského Cieszyna Jan Olbrycht. Akce byla velmi zdařilá, naše delegace pak před odjezdem navštívila živý betlém u tamějšího kostela. Děkujeme žákyním ZUŠ Marii Vicherkové, Natálii Budinové, Petře Karkoškové, Kristýně Lorenčičové, Dominice Lorenčičové, Žanetě Hozové a Amálii Adamusové, které pod vedením paní učitelky Šárky Podobové a Jany Bajgarové důstojně reprezentovaly naše město. POZVÁNKA S lítostí oznamujeme, že náš bývalý člen pan Ing. Ladislav Bém náhle zemřel ve věku 93 let měl s námi dohodnut termín přednášky o událostech na pražských vysokých školách dne , kde byl přímým účastníkem. Náhradní téma BEZPEČNOSTNÍ SITUACE V PETŘVALDĚ přednese npor. Bc. Jaroslav Suchý, vedoucí OO PČR Petřvald ( v v kulturním domě). Za vedení pobočky KPHMO v Petřvaldě S. Žák Informace o spuštění GEOPORTÁLU ČEZ Dovolujeme si vám tímto oznámit, že Společnost ČEZ Distribuce,a.s. jakožto správce technické infrastruktury umožní od 1. ledna 2012 žadatelům z řad veřejnosti podávat on-line žádosti o vyjádření k existenci sítí a to na adrese: Eva Kubisová, vedoucí odboru výstavby a ŽP PODĚKOVÁNÍ Jménem všech uživatelů i zaměstnanců Benjamínu (příspěvková organizace v Petřvaldě) bychom chtěli moc poděkovat starostce města Petřvald paní Jarmile Skálové za bohatou Mikulášskou nadílku, kterou město Petřvald darovalo uživatelům naší služby. Zároveň bychom chtěli srdečně poděkovat zaměstnancům firmy TEKON CZ, s. r. o. a také firmám, které působí ve městě Petřvald, Rychvald a Šenov i všem občanům, kteří finančně přispěli na nákup sladkostí, ozvučených hraček a CD přehrávače. Zástupci firmy TEKON CZ s. r. o. paní Dřímalová, paní Detersová a pan Dřímal předali dárky v předvánočním čase našim uživatelům. V neposlední řadě mnohokrát děkujeme lékárně Camilla za finanční dar. Udělali jste našim uživatelům velikou radost. My všichni, kteří v Benjamínu žijeme nebo pracujeme, jsme moc rádi, že občané Petřvaldu přijali naše uživatele za své spoluobčany a moc si ceníme toho, že s místními obyvateli máme dobré vztahy. Mnozí z nich nám při naší práci také pomáhají a spolupracují s námi. Je to pro nás velká výhoda, že můžeme v Petřvaldu v klidu žít a pracovat a nemusíme čelit projevům nepřátelství a nedůvěry tak, jak se to děje jiným zařízením, které poskytují služby lidem s postižením. Ještě jednou Vám všem moc děkujeme a vážíme si toho. Přejeme Vám do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody. My všichni z Benjamínu

4 4 Kalendář svozu odpadů na 1. čtvrtletí Svoz odpadů ze 110 l (1100 l) nádob Únor 1. 7., , , , 29. Březen 6., , , , 28. Svoz ( PET láhve ) žluté pytle 16. únor 15. březen Svoz biologicky rozložitelných komunálních odpadů 28. únor 27. března Z JEDNÁNÍ SAMOSPRÁVY 15. schůze Rady města Petřvaldu se konala 14. prosince 2011 RM rozhodla o uzavření dohody o spolupráci v rámci zakázky Sanace a rekonstrukce kanalizační soustavy v důsledku doznívání důlních škod po těžbě uhlí v Petřvaldě s dodavatelem stavby KR OSTRAVA a.s.; o uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Závodní čp.1504 na pozemku parc.č v k.ú. Petřvald u Karviné, s nájemcem společnosti Festpro s.r.o., Olomouc. Smlouva bude uzavřena na období 1 roku s automatickým prodloužením nájmu za předpokladu, že nájemce bude nebytový prostor užívat v souladu se smlouvou a uhradí nájemné na celý rok dopředu nejpozději do aktuálního roku. Smlouva nabývá účinnosti , roční nájemné činí ,--Kč včetně DPH. o uzavření smlouvy o nájmu části nebytových prostor v Petřvaldě na ulici Závodní čp.1504 na pozemku parc.č v k.ú. Petřvald u Karviné, s nájemcem společnosti Manlomka s.r.o., Petřvald. Smlouva bude uzavřena na období 1 roku s automatickým prodloužením nájmu za předpokladu, že nájemce bude nebytový prostor užívat v souladu se smlouvou a bude hradit nájemné řádně a včas. Smlouva nabývá účinnosti , roční nájemné činí ,- Kč vč. DPH. poskytnout finanční dar ve výši 1.000,- Kč dárci krve Milanu Vařechovi. o prominutí úhrady za pronájem sálu v Kulturním domě v Petřvaldě na ulici Kulturní č.p.26 Sdružení rodičů při ZŠ Školní 246 při konání tradičního školního plesu dne

5 5 9. zasedání Zastupitelstva města Petřvaldu se konalo 14. prosince 2011 ZM schválilo v souladu s 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů rozpočet města Petřvaldu na rok ZM vzalo na vědomí rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok ZM schválilo limit mzdových prostředků na rok ZM rozhodlo - nevyhovět žádosti společnosti AWT Rekultivace a.s. o odprodej 10 ks akcií DEPOS Horní Suchá a.s., které jsou ve vlastnictví města Petřvaldu; - dle 44 a 46 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nepořizovat změnu č. 1 územního plánu města Petřvaldu. ZM vydalo na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 10 písm. d) a 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení) ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění OZV č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZM vzalo na vědomí - zprávu o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald za rok 2011; - termíny schůzí rady města a zasedání zastupitelstva města v roce 2012: RM: 12.1., 9.2., 8.3., 12.4., 17.5., 14.6., 18.7., 15.8., 20.9., , , ZM: 22.2., 25.4., 27.6., 29.8., , ZM schválilo rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů a platnou rozpočtovou skladbou. Při zpracování rozpočtu se vycházelo ze schváleného rozpočtového výhledu města Petřvaldu na rok 2012, ze zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní, z vyhlášky č. 259/2011 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, z očekávané skutečnosti daňových příjmů roku 2011 a predikce daňových příjmů na rok Rozpočet je v souladu s platnou metodikou koncipován jako nevyrovnaný. V příjmové části je sestaven v objemu tis. Kč, ve výdajové části v objemu tis. Kč. K dokrytí výdajů jsou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a ze sociálního fondu a prostředky, získané odprodejem podílových listů. Příjmy rozpočtu města Petřvaldu v roce 2012 Druhové členění položka Tř. 1 Daňové příjmy celkem 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz,shrom.,.. a odstr. komunál. odpadu v tis. Kč

6 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1347 Poplatek za provozovaný hrací přístroj 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Tř. 2 Nedaňové příjmy celkem 2111 Příjmy z poskytování služeb 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků 2142 Příjmy z podílu na zisku a dividend 2212 Přijaté sankční platby 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 2460 Splátky půjček Tř. 4 Přijaté transfery celkem 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4134 Převody z rozpočtových účtů Příjmy celkem (včetně konsolidačních položek) Konsolidace příjmů (- pol. 4134) 585 PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci Financování v roce 2012 Položka v tis. Kč 8115 Převod prostředků ze sociálního fondu Převod prostředků z fondu rezerv a rozvoje Odprodej podílových listů 865 FINANCOVÁNÍ CELKEM 968 Výdaje rozpočtu města Petřvaldu v roce 2012 Odvětvové třídění paragraf v tis. Kč

7 Ozdravování hospodářských zvířat Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. povědomí Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj Sběr a svoz komunálních odpadů Ostatní nakládání s odpady Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Osob. asistence, pečovatel.služba a podpora sam. bydl Domovy Ostat. služby a činnosti v oblasti sociál. péče Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let 38 Výdaje celkem (včetně konsolidačních položek) Konsolidace výdajů (- 6330) 585 VÝDAJE CELKEM po konsolidaci

8 8 VYUŽILI JSME POZVÁNÍ DO MAZAŃCOWIC V rámci spolupráce a realizace projektu Hranice umění - přeshraniční divadelní setkání, který je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika-polská republika Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Sĺask Cieszyński, jsme byli pozváni do obce Mazańcowice, která patří pod správu gminy Jasienica. 23 zastupitelů z gminy Jasenica a 14 zástupců z jednotlivých obcí, které gmina Jasienica spravuje, společně rozhodovalo o rozpočtu na rok Po ukončení jednání zastupitelstva města Jasienica se slova ujal starosta Mgr Ing. Janusz Pierzyna, který srdečně přivítal naši delegaci a ve stručnosti zhodnotil dosavadní společné projekty realizované na základě spolupráce s naším městem. V tomto roce očekávají naši polští partneři dokončení skateparku pro mládež. Rovněž jsem obdrželi od p. Pierzyny 300 knih pod názvem Obrázky z dějin Petřvaldu a Obrazki z dziejow gminy Jasienica. Autorem polské části je Jerzy Polák a za naši část to jsou PhDr. Radim Jež a Phdr. David Pindur, pracovníci Muzea Těšínska. Kniha obsahuje teoretickou část s kapitolami: Od prvních zmínek po povýšení na město, Náboženské poměry a Školství. Hlavní část knihy tvoří zajímavý a do jisté míry jedinečný ikonografický materiál (historická vyobrazení a dokumentace), který zpřístupnili a dovolili použít jak jednotliví občané našeho města, tak bylo využito i bohatství muzejních a archivních depozitářů. Materiál textový a fotografický nás zavede nejpozději do padesátých let 20. století. Kniha byla vydána v rámci projektu JA-PE partnerská spolupráce měst Jasienica a Petřvald/JA- PE 2/ realizovaného z prostředků v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika Starostka města poděkovala za přivítání a za krásnou knihu. Poté program pokračoval společným obědem, po kterém nám zazpívaly koledy členky místního pěveckého sboru spolu s mužským hudebním doprovodem. Koledy se dozpívaly, my jsme si navzájem popřáli mnoho zdraví a úspěchů při řízení našich měst. Zároveň jsme si popřáli mnoho příjemných chvil při dalších společných projektech a setkáních. JaS CENTRUM OSTRAVA ZAHÁJILO SVOU ČINNOST Tisková zpráva ze dne I když mnozí ekonomové říkají, že ta letošní nákupní horečka určitě nepřekoná rekordy, před obchody to tak nevypadá. Kupujeme o sto šest. Za vlastní peníze, na dluh, v kamenných obchodech, ve stáncích, přes internet. Hledáme slevy, akce, výhodné nákupy aj. Vidina udělat někomu, především blízkým, radost dárkem je jasná, a tak se nám v mnoha případech nepodaří uhlídat, abychom se nenechali napálit. A když už se to stane, pak vyřizujeme, píšeme, reklamujeme. Jak ale pokračovat, když všechny naše pokusy zklamou a do soudního sporu se nám nechce? Je možnost vyhnout se soudnímu sporu a bez dlouhých čekacích lhůt a zbytečných finančních nákladů konflikt vyřešit?

9 9 Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje ( SOS MS kraje ) uzavřelo s Evropským institutem pro smír, mediaci a rozhodčí řízení, o.p.s. ( ESI ) v listopadu 2011 Dohodu o spolupráci, která dala vzniknout informačnímu a poradensko osvětovému centru zaměřenému na prevenci a řešení sporů mediací pod názvem Centrum Ostrava. SOS MS kraje zřízením a provozováním Centra zkvalitňuje a rozšiřuje nabídku služeb pro spotřebitelskou a podnikatelskou veřejnost. Centrum Ostrava zajišťuje v určených časech přítomnost zkušeného právníka, psychologa nebo jiného odborníka a v rámci prevence poskytuje široké spektrum služeb. Nabízí služby v oblasti vyjednávání, smírčího řízení, mediace a rozhodčího řízení. Poskytuje poradenství a podporu v oblasti využívání mimosoudních forem řešení sporů. Mediace, neboli mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (s anglickou zkratkou ADR Alternative Dispute Resolution), je systém, který při řešení sporů umožňuje jiný postup než klasickou soudní cestou. Mediace je metoda rychlého a kultivovaného řešení konfliktů a sporů za asistence třetí neutrální strany (mediátora), která vede jednání sporných stran k tvorbě vzájemné přijatelné dohody. Jedná se o neformální proces řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Cílem mediace je dosažení reálně vyvážené, pro všechny strany přijatelné dohody, která odráží možnosti a přání účastníků. Výhodou mediace je rychlé a efektivní řešení konfliktů, nízké náklady a také fakt, že účastníci neztrácejí kontrolu nad procesem řešení sporu a podobou konečného výsledku. Provoz centra pro veřejnost je vždy první a třetí pátek v kalendářním měsíci od 10.hod. do 15. hod. na Střelniční ulici č. 8 v Ostravě. Do poradny je nutné se předem objednat!!! Kontakt: Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje Tel/fax , mobil MarcelaReichelová, předsedkyně SOS MS kraje, tel Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje je nezávislé neziskové občanské sdružení, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, ové adrese: nebo na poradenské lince , ale také ve svých poradnách, které provozuje v sedmi městech Moravskoslezského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů. Sídlo: Střelniční 8, OSTRAVA, Tel./fax : , Poradní dny: Ostrava: Út: hodin, Čt: hodin, tel pro dotazy: MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V úterý 6.prosince 2011 se v Mateřské škole Závodní uskutečnila Mikulášská besídka. Již dlouho před zahájením se srocovaly před mateřskou školou davy zvědavých rodičů, prarodičů a

10 10 sourozenců. Ve vyzdobené tělocvičně předvedly děti rodičům pestrý čertovský program plný říkanek, písniček a tanečků. Potom zavolaly Mikuláše a čerta. Sladkou odměnu si musely zasloužit písničkou nebo básničkou. Závěrem slíbily, že příští rok budou hodné a že se zase s Mikulášem a čertem rádi sejdou. Děkujeme p. uč. Pavle Chládkové a ved. uč. Ludmile Weidlové za příjemně strávené odpoledne s pohoštěním a krásným programem plným nezapomenutelných emotivních zážitků. Za rodiče Alžběta Valčáková MORAVSKOSLEZSKOU OBCHODNÍ AKADEMII NAVŠTÍVILI ZÁCHRANÁŘI K radosti všech studentů i vyučujících nemuseli naštěstí zachraňovat životy, ale předvedli svůj workshop v rámci studia oboru zdravotník/záchranář na Lékařské fakultě Ostravské univerzity, Ústavu urgentní medicíny a forenzních jevů. V úvodu přednášela jejich vyučující PhDr. Renáta Zoubková a zasvětila nás do propracovaného záchranného systému na území Ostravy a Moravskoslezského kraje, takže jsme získali uspokojivý pocit, že je o nás dobře postaráno. Ten však v závěru přednášky rychle vyprchal, když jsme na několika ukázkách a příkladech z praxe viděli, že osud zraněného závisí na okamžité pomoci kolemjdoucího, účastníka nehody, zkrátka na každém z nás. Musím říci, že všichni přítomní vzali tento fakt zcela vážně a zodpovědně a velmi pozorně a aktivně spolupracovali na šesti stanovištích, kde jsme se učili resuscitaci, polohování pacienta v bezvědomí a šoku, ošetřit zlomeniny a otevřená poranění, popáleniny, vyzkoušeli jsme si vytáhnout zraněného z havarovaného vozu včetně zajištění vozu a svého bezpečí při autonehodě. Co říci závěrem? Prožili jsme dopoledne nabité velmi cennými radami a zkušenostmi a spousta z nás si přála: kéž bychom tyto dovednosti nemuseli nikdy použít doopravdy! Ale kdyby přece jen, budeme lépe připraveni. Ještě jednou díky studentům - záchranářům za skvělou práci a nevšední zážitek! Mgr. Jarmila Černá, vyučující matematiky, statistiky a základů přírodních věd FOTO MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HALDY PETŘVALD Z naší činnosti - únor Letošní zima až do poloviny ledna byla celkem mírná a teplá. Zvěř má nyní dobrou fyzickou kondici. Zima však není u konce a únorová zima bývá krutá a neúprosná. V tomto období provádíme pravidelné kontroly a doplňování přikrmovacích zařízení pro srnčí i drobnou zvěř. Únor je období, kdy se blíží jaro, a mnohdy je to již znát. V teplejších dnech začínají kvést první byliny, přilétají skřivani a řada živočichů se připravuje na rozmnožování. U srn již probíhá intenzivní vývoj plodu, proto se snažíme zajistit v honitbě klid, což je úkol složitý a mnohdy až nemožný. K rušení klidu způsobené člověkem dochází z větší části z důvodu neznalosti přírody a procesů, které v jednotlivých obdobích probíhají. Čas strávený v honitbě a zejména na čerstvé obnově využíváme ke sčítání zvěře a k tomu, abychom si udělali co možná nejpřesnější obraz o počtu a stavu zvěře v naší honitbě. Zvěř pravidelně navštěvuje přikrmovací zařízení, u nichž ji můžeme pozorovat a sčítat. Začátek února je období, kdy vrcholí kaňkování (páření) lišek. V tomto období je možno lišky pozorovat i ve dne.

11 11 Přejeme všem přátelům myslivosti a přírody krásné zážitky z procházek naší přírodou. A budeteli se chovat ohleduplně a tiše, příroda vás odmění a nechá vás na chvíli nahlédnout do svých tajemství. Myslivosti zdar! ČINNOST Jednotky sboru dobrovolných hasičů Petřvald v roce 2011 Celkem 10 členů jednotky SDH Petřvald odpracovalo v roce brigádnických hodin převážně na údržbě požární techniky, výstroje, výzbroje a na údržbě hasičské zbrojnice. Připravili požární Tatru na technickou prohlídku. Podíleli se na zdárném průběhu cyklistických závodů. Zajišťovali preventivní požární hlídky při pořádání kulturních a společenských akcí ve městě. Jednotka SDH Petřvald vyjížděla 19x k požárům, 31x k likvidaci bodavého hmyzu a 5x k odčerpávání vody ze suterénu RD. V měsíci srpnu zorganizovali soutěž v požárním sportu za účasti čtyř družstev z okolních obcí a jednoho družstva z Jasienice. Zúčastňovali se soutěží v požárním sportu v okolních obcích. V rámci spolupráce s Polskem se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Jasienici. V rámci Okresního sdružení dobrovolných hasičů pobočky Orlová se zúčastnili námětového cvičení v Domě s pečovatelskou službou v Orlové Zimném dole. Členové jednotky SDH Petřvald se pravidelně účastnili odborné přípravy v hasičské zbrojnici. Velitel jednotky se zúčastnil dvoudenní cyklické odborné přípravy určené pro velitele jednotek SDH v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích. V Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích se v odborných kurzech školili i další členové jednotky SDH Petřvald. Jednalo se o tyto kurzy Velitel (2 osoby), Nositel dýchací techniky (2 osoby) a Základní odborná příprava členů JSDH (1 osoba). K. Canibalová, odbor správní KLUB DŮCHODCŮ DOLU FUČÍK, podn. stř., ÚK pořádá SPOLEČENSKÝ VEČER v Kulturním domě v Petřvaldě v sobotu 25. února 2012 od do hod. Po ukončení zábavy je zajištěn odvoz autobusem ve směru Šenov, Havířov 3, Havířov 1, Havířov - Šumbark a Petřvald - Podlesí. Zve výbor klubu důchodců Demografický vývoj obyvatel v Petřvaldě za období rok Přistěhováno Narozeno Přírůstek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

12 Počet obyvatel: k k k k k k rok Odstěhováno Zemřelo Úbytek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem

13 Počet obyvatel: k k k k k k k POHYB OBYVATEL VE MĚSTĚ PETŘVALD V ROCE 2011 Rok 2011 Přihlášeno občanů Narozeno občanů Přírůstek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem I/ II/ III/ IV/ Celkem Rok 2011 Odhlášeno občanů Zemřelo občanů Úbytek celkem muži ženy celkem muži ženy celkem muži ženy celkem I/

14 14 II/ III/ IV/ Celkem Stav obyvatel ve městě Petřvald ke dni je občanů. Petra Bierská, odbor správní evidence obyvatel Některá čísla z matriky za rok 2011 v porovnání s rokem 2010 r r Do pamětní knihy města bylo zapsáno naroz. dětí V obřadní síni MěÚ bylo uzavřeno sňatků V kostele bylo uzavřeno sňatků 2 1 Zlaté svatby (50 let) v obřadní síni MěÚ 3 2 Smaragdové svatby (55 let) v obřadní síni MěÚ - 1 Diamantové svatby (60 let) v obřadní síni MěÚ 1 1 Přijetí jubilantů(80,85,90 a 95 let) v obř.síni MěÚ Jubilanti (80,85,90 a 95 let) navštíveni doma Na území města zemřelo občanů Ověřených fotokopií Ověřených podpisů Vydané druhopisy matričních dokladů a výpisy z matrik Změna příjmení po rozvodu - 1 Vysvědčení o práv.způsobilosti k uzavření 3 - manželství v cizině Rozhodnutí o povolení změny jména a příjmení 7 1 Prohlášení o volbě druhého jména - 1 Zápis o určení otcovství Zápis do zvláštní matriky Brno 2 2 Přijaté žádosti o vydání osvědčení o státním občanství ČR Přijaté žádosti o vydání občanského průkazu I. Tomková, správní odbor - matrika SLAVNOSTNÍ OBŘADY A AKCE SPOZU V ROCE 2011 Slavnostní zápisy dětí Sňatky Jubilejní svatby Jubilanti v obřadní síni Celkem

15 15 Gratulace jubilantům mimo obřadní síň doma 56 občanů Rozloučení s dětmi předškoláky z mateřských škol Přijetí maturantů MSOA v Petřvaldě Slavnostní ocenění vyznamenaných žáků ukončení docházky do ZŠ Setkání 70. a 75. letých jubilantů v KD v Petřvaldě 49 občanů STATISTIKA PŘESTUPKŮ ZA ROK 2011 Komise k projednávání přestupků v Petřvaldě projednává přestupky dle 46, 47, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v pl. znění a dle zák. 500/2004 Sb., správní řád, v pl. znění. Počet nevyřízených přestupků z minulého období 21 Počet přestupků došlých během roku Postoupeno (pro nepříslušnost, dle trvalého pobytu) 10 Odloženo * 62 Počet přestupků ke zpracování 179 Vyřízeno v příkazním řízení (bez ústního jednání): 83 Napomenutím 41 Pokutou 42 Projednáno ve správním řízení: 70 Bez uložení opatření 1 Napomenutím 9 Pokutou 25 Zastavením řízení 35 Počet nezpracovaných přestupků 23 Celkem uloženo pokut 67 Na pokutách uloženo ,- Kč Projednané přestupky dle jednotlivých paragrafů: 153 -dle 46 odst. 2 (porušení obecně závazné vyhlášky) 19 -dle 47 (veřejný pořádek-rušení nočního klidu) 27 -dle 49 (občanské soužití-slovní a fyzické napadení) 49 -dle 50 (majetek- poškození cizí věci, krádež) 58 * nebyl podán návrh na projednání přestupků nebo jednání nevykazovalo znaky přestupku. Bc. Eva Kaňová, referent správního odboru ZTRÁTY A NÁLEZY V prosinci 2011 a lednu 2012 byly na MěÚ Petřvald odevzdány tyto nálezy: mobilní telefon zn. MOBI HP IPAQ POCKET PC

16 16 motorové vozidlo zn. Suzuki Vitara 1.6, barva bílá Místo nálezu: Petřvald, ulice Šumbarská stativ Místo nálezu: Petřvald, areál Mateřské školy 2. května 2 ks klíčů na kroužku Místo nálezu: Petřvald u Základní školy na ulici Školní čp. 246 horské jízdní kolo červené barvy místo nálezu: Petřvald, ul. Hornická u čp. 685 Majitel se může informovat v kanceláři č.2 v budově městského úřadu nebo telefonicky na čísle Bc. Ivana Rajdusová, odbor správní P R O G R A M N A P O D P O R U V Ý MĚNY KOTLŮ NA TUHÁ PALI V A Na znečištění ovzduší v našem kraji se podílí, kromě průmyslu a dopravy, také domácí kotle. Lokální topeniště, využívající tuhá paliva a mnohdy i odpady, se na celkových krajských emisích prachu podílejí bezmála třetinou. S cílem zabezpečení realizace opatření, která by vedla ke snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, vyhlašuje Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí Společný program na podporu výměny stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí nebo uhlí a biomasu v Moravskoslezském kraji, a to s účinností od Úřady očekávají, že program povede ke snížení emisí z domácích topenišť o desítky tun ročně. Žadatelem o dotaci je vlastník, resp. spoluvlastník nemovitosti užívané k bydlení nebo manželé mající ve společném jmění manželů nemovitost užívanou k bydlení, tzn. rodinný dům, nikoli objekt určený k podnikání. Občané budou moci podávat žádosti o dotaci na podatelnu krajského úřadu Moravskoslezského kraje až po zveřejnění Výzvy k podávání žádostí, jejíž vyhlášení bude realizováno v průběhu prvního kvartálu roku 2012 na internetových stránkách vyhlašovatelů Programu a prostřednictvím sdělovacích prostředků. Součástí výzvy bude i formulář žádosti o poskytnutí podpory. V rámci této výzvy jsou v současné době alokovány finanční prostředky ve výši 20 mil. Kč. Pro získání dotace ve výši až korun na kotel, musí žadatel doložit potřebné doklady a smluvně se zavázat k plnění dohodnutých podmínek, jako je například umožnění poskytovateli kontrolu provozu nového kotle po dobu 15 let od jeho pořízení. Podrobné podmínky tohoto programu jsou zveřejněny na webových stránkách Moravskoslezského kraje, Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí České republiky. Kontaktní osoba je Ing. Simona Šebestová, tel.: , Mgr. Josef Zich, tel.: , Zpracovala Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a ŽP za použití informací vyhlašovatelů programu - Moravskoslezského kraje a Ministerstva životního prostředí.

17 17 Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě začal v lednu 2012 realizovat praktickou část projektu Informační monitorovací systém průmyslového znečištění v Moravskoslezském kraji Projekt má zmapovat situaci v celém kraji, s ohledem na dopad průmyslového znečištění na kvalitu ovzduší. Proto je zaměřen i na látky, které se obvykle neměří a nejsou o nich dostatečné informace. To jsou například dioxiny, nebo některé těžké kovy. Unikátnost projektu spočívá v plošném rozsahu monitoringu, který zahrnuje 39 bodů v celém kraji. Jedno z monitorovacích míst v rámci celého kraje bylo vybráno také v našem městě Petřvald, kde bude zhruba 4 krát za rok, vždy po dobu 1 týdne, umístěna mobilní monitorovací stanice. První měření bylo provedeno v týdnu od do Výsledky z měření jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti, prostřednictvím veřejného webu Za použití informací Zdravotního ústavu v Ostravě Zpracovala Ing. Zuzana Sáňková, odbor výstavby a ŽP PŘEDSTAVUJEME VÁM FIRMU - AWT Rekultivace a.s. Je to společnost, která je na území města Petřvald největší firmou. V následujících řádcích se pokusím čtenářům trochu víc přiblížit její minulost, současnost i budoucnost, její činnost a význam pro město i okolí. Skutečné počátky činnosti AWT Rekultivace a.s. se datují již do roku 1955, kdy byla v rámci podniku Ostravsko-karvinský revír (OKR, k.p.) zřízena dvě rekultivační střediska. Systematickému a koncepčnímu odstraňování následků těžby uhlí v OKR se ale věnoval až samostatně zřízený podnik OKR Rekultivace, národní podnik, který vznikl v roce Dnem 1. ledna 1962, tedy před padesáti lety, začíná historie této společnosti. Jejím základním výrobním programem v té době byla speciální činnost výstavbové povahy při provádění rekultivace pozemků devastovaných důlní činností, asanační úpravy a účelové zemědělské využívání půdního fondu s rostlinnou i živočišnou výrobou. Postupným vývojem při útlumu neefektivních provozů došlo k likvidaci živočišné výroby, střediska zahradnictví včetně zasklených ploch a dalších provozů. Činnost podniku se výrazně zaměřila na aktivity související s ekologií a zlepšením životního prostředí uskutečňované především v našem regionu, ale i mimo něj. Podnik kromě provádění rekultivačních a sanačních prací zajišťoval i stavební práce a koncepční řešení území dotčeného těžbou, rozšířil svoji činnost i na oblast odpadového hospodářství. V roce 1994 byl podnik transformován na akciovou společnost se zaměřením na stavebnictví a od roku 2009 se stal členem mezinárodní skupiny Advanced Worl Transport (AWT). Společnost AWT Rekultivace a.s. v dnešní své podobě provádí rozsáhlé úpravy terénu s přemisťováním velkých objemů zeminy, připravuje území pro stavby, buduje nové objekty a naopak provádí i demoliční zákroky. Při svých činnostech se řídí svým mottem Návrat k čisté přírodě, spočívající v odstraňování starých ekologických zátěží, zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť, likviduje průmyslový odpad a dekontaminuje území nebo zeminu. Společnost upravuje vodní toky, vytváří zeleň tam, kde již dávno zmizela, provozuje skládky a zařízení k odstraňování a úpravě odpadů. Jako konkrétní ukázku těchto aktivit můžeme uvést výstavbu golfového střediska Darkov, rekultivaci parku Zdeňka Nejedlého či odvalu Doubrava, sanaci území František a mohli bychom jen v aktivitách roku 2011 pokračovat dál. Je tedy zřejmé, že přínos AWT Rekultivace a.s. je třeba hledat v dlouhých a někdy i nadgeneračních horizontech. Krajinu dotčenou průmyslem tak výrazně jako je tomu v ostravskokarvinském regionu nelze navrátit do původního stavu samotným provedením asanačně-

18 18 rekultivačních prací. K tomu je nezbytný celý řetězec činností od formulace koncepce a přípravy sanačního zásahu, přes samotné provedení práce, až po mnohaletou péči po provedení sanačního zásahu. Zalesněné pozemky, vrácené zemědělské výrobě Rekultivacemi počátkem 70. let minulého století, začínají teprve v posledních letech plnit svoji funkci. Lze tedy shrnout, že projekty navržené společností AWT Rekultivace tvoří ráz krajiny severní Moravy a především Slezska někdy až s odstupem doby, někdy jsou její zásahy viditelné okamžitě. Což je příklad sanačního zásahu AWT Rekultivace do úložiště odpadů z důlní a hutní činnosti při výstavbě nákupního střediska Hornbach u Dolu Jeremenko v Ostravě nebo stavební práce na Nové Karolíně v Ostravě. Ekologická politika společnosti se však nerealizuje jen svými aktivitami vně firmy, ale snaží se i vlastní činnost provádět s maximálním ohledem na životní prostředí. Více než před rokem začala u svých mechanizmů používat jako pohonnou hmotu tzv. bionaftu oficiálně FAME ČSN EN Tato bionafta, která má přírodní původ a je z kategorie tzv. obnovitelných zdrojů, se ukázala jako vhodná pro většinu aut a stavebních i zemních mechanizmů, které AWT Rekultivace používá. Společnost, jejíž základní jmění je cca 130 mil Kč, má zdravou ekonomiku a stabilitu, o čemž svědčí i její hospodářské výsledky, které jsou v posledních třech letech stabilní a mají rostoucí trend. Jako příklad může sloužit objem tržeb, který byl v roce 2009 ve výši 809 mil. Kč, v roce 2010 již 1,291 miliardy Kč a je předpoklad, že v roce 2011 bude mít společnost tržby ve výši 1, 3 miliardy Kč. Stabilitu firmy, její finanční i nefinanční bonitu, ohodnotila ČEKIA Stability Award nejvyšším možným Excelentním ohodnocením AAA a zařadila tak AWT Rekultivace a.s. mezi nejstabilnější firmy v České republice. K zabezpečení všech výše uvedených činností společnost zaměstnává přes 460 zaměstnanců, převážně s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. V tomto počtu jednoznačně převažující řidiči (123) a strojníci (104). Zaměstnanci společnosti jsou převážně obyvatelé Petřvaldu a blízkého okolí (Rychvald, Orlová, Dětmarovice, Havířov, H. Suchá). Společnost je tak jedním z největších zaměstnavatelů obyvatel regionu. V současné době je mediálně rozebírána zaměstnanost a nepříznivý vývoj především ve stavebnictví České republiky. Vedení firmy si je vědomo toho, že firma nestojí mimo toto prostředí a že všeobecný pokles musí mít dopad i na AWT Rekultivace. Proto se snaží svoje činnosti diverzifikovat, rozšiřovat portfolio aktivit a regionů, ve kterých firma působí, hledat trhy i jinde včetně regionů za hranicemi státu. Rozšiřování portfolia činností však bude vyžadovat vysoké nároky na odbornost zaměstnanců společnosti, na škálu jejich znalostí a dovedností. Vedení společnosti však neuvažuje o rozšiřování počtu zaměstnanců o odborníky jiných profesí, ale o využití zaměstnanců stávajících. Cestu vidí v tom, že si zaměstnanci společnosti, za pomoci firmy, budou svoji stávající kvalifikaci rozšiřovat a zvyšovat tak, aby byli schopni zastávat dvě, tři i více profesí a byli tak flexibilně použitelní tam, kde je bude firma potřebovat. Je zřejmé, že tato cesta, kterou společnost nastartuje počátkem příštího roku, přinese oboustranné výhody firma bude mít vlastní odborníky a zaměstnanci budou mít větší možnost uplatnění a tím i jistotu stability zaměstnání. Již nyní však společnost realizuje vlastní programy vzdělávání svých zaměstnanců ve všech profesích, spolupracuje se středním a vysokým školstvím při rozšiřování kvalifikace zaměstnanců. Společnost využívá a dále bude využívat vzdělávací programy financované z programů Evropské unie. V letošním roce tak jen do speciálního vzdělávání cca 90 techniků byla investována částka cca 4,5 milionu Kč z prostředků EU, přičemž na udržení a rozšíření kvalifikace zaměstnanců společnost v letošním roce věnuje z vlastních prostředků dalších cca 2,3 milionu Kč. Že se péče o odborný růst svých zaměstnanců vyplácí se promítá i v tom, že

19 19 v řídicích článcích společnosti dnes pracují zaměstnanci, kteří do firmy nastoupili po ukončení odborného učiliště a postupně si doplnili střední nebo i vysokoškolské vzdělání. Od 1. září letošního roku společnost také zahájila spolupráci s odborným učilištěm v Havířově - Šumbarku s cílem umožnit praktický výcvik učňů v našich provozech a ty z nejlepších motivovat i pro uzavření pracovní smlouvy po vyučení. Při nedostatku vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oborech potřebných pro některé činnosti společnosti došlo k dohodě s VŠB-TU a počátkem roku 2012 bude otevřeno specializované rekvalifikační studium pro zaměstnance AWT Rekultivace s tím, že budou mít otevřenou cestu ke složení speciálních zkoušek na Obvodním báňském úřadu, samozřejmě se značnou mírou stability jejich zaměstnání u firmy. Recept na úspěch tedy nevidíme ve snížení zaměstnanosti nebo obměně firmy o nové dělníky a techniky. Je to naopak zvýšení a rozšíření kvalifikace těch, kteří se ve firmě osvědčili, jsou s ní loajální, vykazují vysokou výkonnost a ochotu poprat se s různými problémy svého povolání. To je cesta, kterou se vedení AWT Rekultivace vydává. A přejme si, aby se tato cesta ukázala jako správná. Vážení občané města Petřvaldu, závěrem Vám chci popřát hodně zdraví, úspěchů a spokojenosti v roce Ing. Andrzej Santarius, předseda představenstva AWT Rekultivace a.s. Havířov Horní Suchá, TECHNICKÉ MUZEUM V PETŘVALDĚ Stálé expozice: - Kouzelný svět tramvají - Tradice hornictví Výstava od 19. ledna do 31. dubna 2012 Chléb náš vezdejší od zrníčka k bochníku Výstava se bude věnovat chlebu a lidské práci, jež s jeho přípravou souvisí. Na počátku je zrníčko a půda, kterou člověk po staletí obdělával. Návštěvníci se prostřednictvím předmětů, textů a fotografií seznámí s historickými formami zemědělství. V jednotlivých částech výstavy příprava půdy, setí, sklizeň, mlácení, čištění, uskladnění obilí a samotné pečení chleba návštěvníci poznají, jakým způsobem obyčejní lidé obdělávali půdu, jaké nástroje jim při tom pomáhaly a jak se po staletí vyvíjely Všechno nejlepší aneb výlet do mořských hlubin akce k Mezinárodnímu dni tuleňů, lachtanů a velryb, stříhání, tvořivé lepení a malování, pro děti Netradiční zvířátka výroba zvířátek pomocí roliček od toaletního papíru (roličky s sebou), pro děti Rej karnevalových masek výroba veselých masek z papíru a špejlí, pro děti Marťánek z vesmíru výroba veselé postavičky z vesmíru, pro děti. Otevřeno: po pá: 8 12 h a h, tel.: , PŘIŠEL NÁM DOPIS JE TO MOŽNÉ NAZVAT ÚKLIDEM? Chtěl bych vyzdvihnout činnost jednoho občana Petřvaldu z kolonie Marjánka na Březinách. Dbá o úklid na své zahradě, kůlně, půdě, vše vyčistí, trávu poseče, pak vše naloží do pískajících koleček a vyveze za železniční násep k železničnímu nadjezdu na Porubskou ulici a tam to

20 20 vyklopí na orlovskou stranu. Podle hesla - co není moje, to mně nepálí! Pak jede zpět s pískajícími kolečky a je rád, že má uklizeno. Vůbec mu nevadí, že založil černou skládku, kterou Orlová již mnohokrát vyčistila, upravila, on čeká, až je skládka uklizená a pak opět přiveze první hromadu. Jako by si místo chtěl označkovat. Samozřejmě druzí když vidí hromadu, přidají také, jede kolem auto, vidí nepořádek, tak co bych se nepřidal a na hromadu přiloží. Starouškové z Domova seniorů Březiny pak mají hezký výhled. Nebo v létě, když je návštěva proveze na vozíčku po Porubské ulici k železničnímu mostu, mají se skutečně na co dívat. Ale náš občan s pískajícími kolečky je spokojen, on má uklizeno. Je to skutečně úklid? Radil bych mu, aby si aspoň namazal pískající kolečka, protože tudy chodí pěší hlídka městské policie a za vyvážení odpadků na černou skládku by mohl schytat pokutu až Kč. A tato pokuta hrozí všem, nejen na černé skládce na Porubské ulici!!! čtenář PN NEOBVYKLÉ NOVOROČNÍ PŘEDSEVZETÍ Mnozí chtějí v novém roce zhubnout, nekouřit, nepít, žít zdravě. Dávají si novoroční předsevzetí, která brzy zruší. Byl bych velice rád, kdybychom si všichni dali do nového roku předsevzetí, že budeme dbát o čistotu v okolí svého domu, kolem popelnic i kolem cest. Vždyť se jenom rozhlédněte, když jdete na procházku, nebo venčíte pejska, kolik je kolem nás zbytečné špíny. Kolem cest odhozené plastové láhve, u popelnic plno papírků, špačků, pytle s odpadem, které v noci nebo i během dne roztrhají psi či kočky a pak odpadky vítr roznese po celém okolí. Ti psi za to nemohou, ale mohou za to ti, kteří ty pytle nedají do popelnice, ale položí je vedle ní. Že se už do popelnice nevešly? Kdyby každý kdo dává pytel s odpadem do popelnice na něj pořádně zatlačil, vešlo by se do popelnice takových pytlů 6-8. Ale pokud pytle dáváte do popelnice stylem, že je uchopíte dvěma prsty a hodíte z výšky, pak se do popelnice vejdou dva. Každý by si měl uvědomit, že o tom jací jsme, svědčí především pořádek kolem domu. Nestačí doma každý den vysávat, utírat prach, ale je třeba dbát i o to, aby kolem domu bylo hezky a čisto. Dnes je samozřejmostí, že jde matka s dítětem, dá mu oplatek a dítě odhodí papír na zem, ačkoliv míjejí popelnici. A tu matku nenapadne jít dítěti příkladem, vzít papír a hodit ho do popelnice. Nebo na to dítě upozornit. Jakž takž jsme se naučili dodržovat pitný režim. Dnes hodně mladých vidíte jít s plastovou lahví s pitím. Vodu vypijí, ale láhev hodí na zem, případně si s ní trochu začutají a láhev skončí podél cesty. Závěrem bych měl návrh, jak by si městský úřad mohl vylepšit svůj rozpočet. Kdyby den před odvozem odpadků (v každé ulici je to samozřejmě v jiný den) prošli pověření pracovníci ulice města a dávali pokuty těm občanům, při jejichž domech - při popelnicích - je nepořádek. To by se rozpočet města určitě vylepšil. Možná by zpočátku stačilo napomenutí. čtenář PN CYKLISTICKÝ KLUB FESO Celý cyklistický klub FESO ze srdce děkuje za pomoc městu Petřvald a všem sponzorům, kteří nás drželi nad vodou v sezoně Těšíme se na další spolupráci v roce Ač je měsíc leden, naši svěřenci pilně trénují v tělocvičně, v přilehlém lese na Špici běhají a když přijde sníh, jezdí na běžkách, aby byli fyzicky na výši do nadcházející sezony. Každý má svůj trenažér, který jim trenér vyrobil.

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2015 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 8. 12. 2015 Sejmut: 8. 1. 2015 Projednáno v zastupitelstvu dne 4. 12. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2014 2014 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 1 574 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 121 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00

II PŘíJMY CELKEM 30 636 700,00 Obec Dolní Třebonín KEO-W 1.9.251 / Uc19r Návrh rozpočtu - závazné ukazatele rok 2016 zpracováno: 23.11.2015 strana: 1/3 Rozpočet - závazné ukazatele byly zpracovány v souladu se zněním 11 zákona Č. 250/2000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY

Obec Lichoceves Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY Rozpočtové opatření č. 3 - PŘÍJMY (+) přebývá Kč (-) chybí Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 377 453,09 325 000,00 116,14 52 453,09 94 000,00 419 000,00 dle bank. výpisu 12/2010 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet města Bechyně na rok 2000

Rozpočet města Bechyně na rok 2000 Rozpočet města Bechyně na rok 2000 schváleno na zasedání ZM 5.4.2000 PŘÍJMY: položka 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 610 000 položka 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 , Závěrečný účet obce za rok 2008 Rozpočet obce Sojovice na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 10.l2.2007, Č. usn. 109/07 v celkové výši 5.276.300,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako schodkový

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013

Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 PŘÍJMY Rozpočet obce České Libchavy na rok 2013 Daňové příjmy : 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 900 000,00 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze SVČ 27 000,00 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV

ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV Statutární město Ostrava Městský obvod Martinov ROZPOČET MĚSTSKÉHO OBVODU MARTINOV na rok 2014 Schválen usnesením Zastupitelstva městského obvodu Martinov č. 184/23 dne 13. prosince 2013 PŘÍJEM Třída Třída

Více

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč)

Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Rozpočet města Staré Město na rok 2013 (v tis. Kč) Par Pol ORJ Název položky RN 2013 Rozpočtové příjmy rozpočtových položek 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 16 250,00

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014

Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2014 Třída 1 Daňové příjmy 72.400.000,- Kč Třída 2 Nedaňové příjmy 33.900.000,- Kč Třída 3 Kapitálové příjmy 5.000.000,- Kč Třída 4 Přijaté transfery

Více

Návrh rozpočtu roku 2014

Návrh rozpočtu roku 2014 roku 2014 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 950 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014

vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 vyvěšeno: 21.11.2013 sejmuto: 12.12.2013 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2013 / sejmuto 12.12.2013 Návrh rozpočtu 2014 k projednání na schůzi 12.12.2013 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008

Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Materiál pro závěrečný účet obce za rok 2008 Příjmy obce za rok 2008 Rozpočet Skutečnost ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Daň

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015

* ** Návrh rozpočtu roku 2015. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. zpracováno: 29.1.2015 strana: 1 / 14 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 708 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ

ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ ROZPOČET OBCE 2016 - SUMÁŘ 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 0000 1012 1031 2140 2212 2219 2221 2229 2310 2321 3113 3119 3314 3322 3326 3341 3349 3392 3399 3421 3419 3429 3631 3632 3633 3635 3639 3699 3721 3722 3723

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015

Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Návrh rozpočtu obce Dolní Třebonín na rok 2015 Příjmy: Daně Fyzické osoby ze závislé činnosti. 2.000.000,- Fyzické osoby sam.výd.činné 50.000,- Daň z příjmu fyzických osob 280.000- Daň z příjmu právnických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Struktura příjmů v roce 2012

Struktura příjmů v roce 2012 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2012 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2012 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2012 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012

Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 Obec Střítež Rozpočet na rok 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Příjmy daňové rozpočet na rok návrh rozpočtu návrh rozpoču paragraf položka popis 2010* na rok 2011 na rok 2012 poznámka pro rok 2012 1111 Daň z příjmů

Více

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012

Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 Příjmy obce Velký Ořechov pro rok 2012 2012 0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činností 900 000 0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.činností 80 000 0000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013

Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Závěrečný účet OBCE Jarošov nad Nežárkou za rok 2013 Hospodaření obce Jarošov nad Nežárkou v roce 2013 probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2013 schválilo zastupitelstvo obce dne

Více

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice

Rozpočet na rok 2016 P Ř Í J M Y. Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice Město Rabí, Rabí čp.57 34201 Sušice tel.376596252,fax:376596252 Tel.:, 376596252, info@mestorabi.cz,www.mestorabi.cz e-mail : uradrabi@quick.cz,http://sweb.cz/obecrabi IČO: 00256030 DIČ:CZ00256030 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET

OBEC BANTICE ROZPOČET OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2015 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: 2.4.2015 Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový

Více

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2

O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 O b e c V o l á r n a R o z p o č e t n a r o k 2 0 1 2 1. Rozpočtové příjmy paragraf položka druh, popis příjmu MD (Kč) D (Kč) 3 63 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. Činnosti 6 1112 Daň z příjmů

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015

Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Rozbor hospodaření města Benešov nad Ploučnicí za 2. čtvrtletí 2015 Město Benešov nad Ploučnicí Rozbor hospodaření za 2. čtvrtletí 2015 Projednáno: radou města dne: zastupitelstvem města dne: Zpracoval:

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014

Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Návrh rozpočtu obce Vlkanov pro rok 2014 Příjmy par. pol. text návrh 2014 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti 1112 daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 1113 daň z příjmy fyz. osob z kapitálových

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KOCLÍŘOV NA ROK 2008 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Daňové příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 938 xxxx 1111 Daň z příjmů FO - OSVČ 80 xxxx 1112 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 44 xxxx 1113 Daň z příjmů právnických osob 1390

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2014 obce Radimovice v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 360 000 0 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 8 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 265 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň

Více

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.

0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1113 000000000 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. roku 2015 strana: 1 / 10 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 800 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T

Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 R O Z P O Č E T - 1 Obecní úřad Jaroměřice IČ 00276758 Příjmy R O Z P O Č E T na rok 2007 ======================= Třída 1 - daňové příjmy Kapit.Položka v tis.kč --------------------------------------------------------------

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 8 037 100,00. Org: 0000 19 000,00. Org: 0000 70 000,00. Org: 0000 70 000,00 roku 2015 strana: 1 / 11 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více