<< Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "<< Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005"

Transkript

1 2005

2 << Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝVOJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 2 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ ROKU ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENSTVO, DOZORČÍ RADA 6 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 8 PROFIL SPOLEČNOSTI 12 ČTYŘI PRVKY LEASINGU 20 PERSONÁLNÍ POLITIKA 26 LEASINGOVÝ TRH ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE VÝROK AUDITORA 30 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI ZPRÁVA O VZTAZÍCH 78 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 122 ADRESÁŘ

3 VÝVOJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ VÝVOJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ÚDAJE (v mil. Kč) r r r r r AKTIVA CELKEM DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ KAPITÁL TRŽBY ZA PRODEJ SLUŽEB PŘIDANÁ HODNOTA ZISK PŘED ZDANĚNÍM ZISK PO ZDANĚNÍ OBOROVÉ UKAZATELE (v mil. Kč)* r r r r r NOVÉ OBCHODY V POŘIZOVACÍ CENĚ OSOBNÍ AUTOMOBILY UŽITKOVÉ A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY STROJE A ZAŘÍZENÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKA A OSTATNÍ NEMOVITOSTI OBOROVÉ UKAZATELE* r r r r r POČET NOVĚ UZAVŘENÝCH SMLUV POČET AKTIVNÍCH SMLUV PODÍL NA LEASINGOVÉM TRHU ČR V MOVITOSTECH 14,12 % 13,47 % 13,41 % 13,08 % 12,63 % OSTATNÍ UKAZATELE r r r r r PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ TRŽBY NA ZAMĚSTNANCE (mil. Kč) * Včetně RENAULT LEASING CZ a CAC Full Service Leasing, od r včetně nemovitostí 5 NEJVĚTŠÍCH ZNAČEK VOZIDEL V CAC LEASING V ROCE 2005 Podle finančního objemu dle financované hodnoty (Kč) Údaje k % 20 % 10 % 9 % 7 % 5 % Renault 20 % Škoda 10 % BMW/MINI 9 % Peugeot 7 % Ford 5 % ostatní 49 % Zdroj: CAC LEASING, a.s.

4 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ ROKU Leden CAC LEASING se stal členem skupiny společností, které připravují provozování Nebankovního registru klientských informací (NRKI). Březen Ve spolupráci s oficiálním dovozcem motocyklů Kawasaki vznikl společný značkový finanční produkt Kawasaki Leasing. Na trh byla uvedena nabídka 3N Leasing, která klientům nabízí výběr z výhod v hodnotě 5000 Kč. Byla vypracována strategie autoleasingu na období Duben Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva CAC LEASING byl zvolen Mag. Christoph Greussing, dosavadní člen představenstva a výkonný ředitel. Byla zahájena realizace strategických rozhodnutí v personální oblasti, proces změn na klíčových vedoucích místech, integrace zaměstnanců Allrisk-CAC pojišťovací makléřská do CAC LEASING, implementace nové personální politiky a odměňování včetně zaměstnaneckých benefitů. Ve spolupráci s HVB Bank Czech Republic a.s. začal CAC LEASING nabízet leasing s podporou Evropské investiční banky (EIB). Jedná se o program určený na podporu financování malých a středních firem z prostředků EIB. CAC LEASING představil novou reklamní kampaň a poprvé ve své historii vstoupil na trh s reklamním TV spotem. V souladu s korporátním designem skupiny HVB Group se změnil grafický design i struktura webových stránek CAC LEASING. Květen V nabídce finančních produktů se objevil úvěr DIRECT CREDIT, který umožňuje přímé financování ojetých vozidel bez účasti autobazaru. Prostřednictvím finančního produktu BMW Financial Services bylo financováno již 1000 vozidel. Červen 1. místo v soutěži Zlatá koruna 2005 v kategorii Leasing pro podnikatele s produktem Leasing nemovitostí. 3. místo v kategorii Finanční zprostředkovatelé a instituce finanční podpory v rámci soutěže CZECH TOP 100. Červenec Dokončení prací na přípravě značkového leasingu Honda Finance a přijetí dohody o financování dealerské sítě Honda ČR. Podpisy smluv značkového leasingu mezi Honda Europe a BACAL. Srpen Schválení projektu i-deal. Září Centrála CAC LEASING se spolu s pobočkou Praha a dceřinými společnostmi CAC Full Service Leasing, Allrisk-CAC pojišťovací makléřská a DLB Leasing přestěhovala do nových moderních prostor v budově Anděl Park na pražském Smíchově. Dceřiná společnost Renault Leasing CZ změnila pouze poštovní adresu, jinak zůstává na své stávající adrese. Schválení zadání projektu Portál. Říjen Na trh byla uvedena obnovená nabídka 3N Leasing II. Prosinec 3. místo v rámci internetové ankety Zlatý měšec 2005 nejoblíbenější úvěrová a leasingová společnost v ČR. Hlavní cena Grand Prix v 1. ročníku soutěže Internet Effectiveness Awards za projekt provozního financování spolupracující sítě dealerů. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (R. 2006) Leden Dceřiná společnost Allrisk-CAC pojišťovací makléřská, která zprostředkovává komplexní pojištění pro klienty CAC LEASING, se přejmenovala na CAC pojišťovací makléřská. Ve spolupráci s HVB Bank Czech Republic a.s. vydal CAC LEASING tříleté dluhopisy v objemu 1 mld. Kč s pevným úrokovým výnosem 3,1 % p. a. Tato první emise je součástí dluhopisového programu, který umožňuje společnosti vydávat dluhopisy po dobu 30 let do maximálního objemu vydaných a nesplacených dluhopisů v celkové výši 15 mld. Kč.

5 Únor CAC LEASING oslavil 15. výročí svého založení ( ). Březen CAC LEASING připravil u příležitosti 15. výročí založení celou řadu výhodných akčních nabídek financování v segmentu automobilů, motocyklů a strojů.

6 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 4 5 Po náročném roce 2004 zaznamenal český leasingový trh během uplynulého roku 2005 jasné známky oživení. Společnosti CAC LEASING se podařilo navýšit leasingové portfolio o 14,4 mld. Kč v pořizovacích cenách. K 31. prosinci 2005 tak dosáhla celková hodnota leasingového portfolia objemu 31,9 mld. Kč. To znamená, že CAC LEASING je opět největší leasingovou společností v České republice. Finanční a operativní leasing přispěl v pořizovacích cenách objemem 13,671 mld. Kč, splátkový prodej, úvěry a další formy financování dosáhly hodnoty 728 mil. Kč. Rozdělením na komodity, 13,418 mld. Kč bylo použito na financování movitostí jako je dopravní technika, stroje a zařízení. Během roku 2005 doplnilo nové portfolio nemovitostí výsledek skupiny CAC Group celkem 981 mil. Kč, což potvrzuje důležitost strategického rozhodnutí kombinovat dlouholeté zkušenosti v oblasti leasingu nemovitostí naší přidružené společnosti se sílou a distribuční sítí společnosti CAC LEASING. Rok 2005 byl také charakterizován významnými změnami v organizační struktuře stejně jako zahájením řady činností vedoucích k racionalizaci procesů, které přímo či nepřímo vedly ke snížení nákladů a zmenšení administrativní náročnosti naší distribuční sítě. Díky tomu je představenstvo přesvědčeno, že je vytvořen solidní základ pro budoucnost, která bude charakterizována zvyšujícím se konkurenčním tlakem. Díky nárůstu našich obchodů a pokračujícímu zájmu o naše leasingové produkty společně s křížovým prodejním potenciálem nově vytvořené obchodní banky, složené z HVB Bank a Živnostenská banka, věříme, že úspěšný příběh CAC LEASING bude pokračovat. Chtěli bychom poděkovat našim zákazníkům a partnerům za jejich důvěru a našim zaměstnancům za jejich práci a podíl na našem úspěchu v roce Mag. Christoph Greussing předseda představenstva Ing. Milan Gerža místopředseda představenstva Dr. Heinz Irrgeher místopředseda představenstva

7 PŘEDSTAVENSTVO, DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO MAG. CHRISTOPH GREUSSING předseda představenstva a generální ředitel. Datum narození: , Rakouská republika. Vzdělání: univerzita Innsbruck (strategický management a finance); Diplomatická akademie, Vídeň. Přehled praxe před nástupem do společnosti: generální ředitel HVB Bank Yugoslavia; viceprezident Bank Austria Creditanstalt, Rumunsko; Country Manager pro Polsko a Maďarsko, Creditanstalt Bankverein Vien; marketing manager, Cassa Centrale, Itálie; Account Manager, Creditanstalt. Datum nástupu do společnosti: ING. MILAN GERŽA místopředseda představenstva a výkonný ředitel. Datum narození: , Československo. Vzdělání: střední zemědělsko-technická škola; vysoká škola ekonomická (obor ekonomika zemědělství); postgraduální studium Katedra financí VŠE v Praze. Přehled praxe před nástupem do společnosti: Komerční banka (ředitel expertizního odboru); Státní banka československá v Praze (správa úvěrování a financování zemědělství a výživy); Státní banka československá ve Vsetíně (úvěrové oddělení). Datum nástupu do společnosti: DOZORČÍ RADA MAG. ALEXANDER SCHMIDECKER funkce: předseda dozorčí rady; zaměstnavatel: Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH MAG. FRIEDRICH ROBERT RACHER funkce: místopředseda dozorčí rady; zaměstnavatel: Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH DR. ORTWIN KLAPPER funkce: člen dozorčí rady; zaměstnavatel: Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH JUDR. MARTINA KUBINCOVÁ funkce: členka dozorčí rady; zaměstnavatel: CAC LEASING, a.s. ING. ZDENĚK KEJVAL funkce: člen dozorčí rady; zaměstnavatel: CAC LEASING, a.s. ING. JIŘÍ KUBÍČEK, CSc. funkce: člen dozorčí rady DR. HEINZ IRRGEHER místopředseda představenstva a výkonný ředitel. Datum narození: , Rakouská republika. Vzdělání: studium právních věd a státovědy na univerzitě ve Vídni, institut pro vyšší studia. Přehled praxe před nástupem do společnosti: Rakouský odborový svaz, vzdělávací referát (ÖGB); Pracovní komora, národohospodářské oddělení, Vídeň (WWA der AK Wien); Vedoucí generálního sekretariátu Rakouské lidové strany (Bd. Ptlg. ÖVP); CA-BV; BA CA Leasing (dříve Österr. Leasing GmbH). Datum nástupu do společnosti:

8 6 7 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

9

10 PROFIL SPOLEČNOSTI 8 9 Jsme univerzální leasingová společnost. Vedle profesionálního poradenství Vám nabízíme řešení pro financování v oblasti finančního, zpětného a operativního leasingu, správu vozového parku prostřednictvím naší dceřiné společnosti CAC Full Service Leasing, s.r.o., splátkový prodej nebo také úvěrové financování formou produktu CAC CREDIT. Naše finanční řešení a poradenství se řídí potřebami firem a podnikatelů i soukromých osob.

11 OBCHODNÍ ČINNOST JE REALIZOVÁNA V TĚCHTO OBLASTECH: AUTOLEASING leasing veškeré dopravní silniční techniky, především osobních a užitkových automobilů téměř všech značek. Technika i softwarové vybavení našich partnerů umožňuje zákazníkům využívat mimořádně zvýhodněné akce přímo u prodejců bez nutnosti návštěvy naší společnosti. Efektivní spolupráci s našimi partnery prohlubuje možnost zálohového financování vozidel. Na základě spolupráce s importéry vznikla celá řada tzv. značkových leasingů. ZNAČKOVÝ LEASING jedná se o finanční produkty vytvořené na základě úzké spolupráce s importéry značek Renault (Dacia) (Renault Finance, Dacia Finance), BMW (BMW Financial Services), Saab (Saab Leasing), SsangYong (Ssang Yong Leasing) a výrobcem nákladních vozů Tatra (Tatra Leasing). LEASING STROJŮ A ZAŘÍZENÍ smlouvy všech druhů a forem financování jsou uzavírány s individuálním přístupem, který odpovídá potřebám jednotlivých zákazníků. Zpřístupňujeme financování prakticky veškerých komodit bez horního limitu, s celou řadou nadstandardních doprovodných služeb zdarma včetně finančního poradenství. Pořizovací cena financovaného předmětu leasingu je obvykle vyšší než 500 tis. Kč. Jedná se především o financování strojních technologií a celých technologických linek, výpočetní a kancelářské techniky, zdravotnické techniky, stavebních mechanismů, tepelných a energetických zařízení a ostatních strojů pro průmysl i služby. ODBYTOVÝ LEASING umožňuje výrobcům i dodavatelům nabízet nejen výrobky, ale současně i financovat odbyt racionalizovanou formou, obvykle od hodnoty Kč, např.: počítače, kopírovací stroje, fotolaby, pekárny, stavební stroje a další předměty. Samozřejmě i v této obchodní oblasti má nájemce možnost zvolit individuální podmínky leasingového vztahu podle svých potřeb. LEASING NEMOVITOSTÍ financování projektů nemovitostí s minimální pořizovací cenou 20 mil. Kč. Nabízíme poradenství v oblasti pojištění nebo technické realizace, organizaci výběrových řízení pro dodávku stavebních prací, projektový management či kontrolu nákladů během stavby. Kromě financování je zajištěno i odborné vedení výstavby, vyhledání vhodné lokality, jednání s úřady, řízení celého projektu, vypracování návrhů stavby i na míru šité pojištění. SPLÁTKOVÝ PRODEJ je určen pro podnikatelské subjekty z řad právnických i fyzických osob, měst, obcí a rozpočtových organizací, které tak rovněž mají možnost čerpat státní dotace. Stal se v portfoliu produktů další významnou formou financování, zejména v oblasti leasingu strojů a zařízení. Pomocí splátkového prodeje lze financovat veškeré komodity, jako i např.: prostředky hromadné dopravy, čistírny odpadních vod, ekologické investice, investice do tepelného hospodářství, modernizace a rekonstrukce investičních celků apod. Nejdůležitější výhodou je okamžitý přechod vlastnictví předmětu splátkového prodeje, čímž je splněna jedna z podmínek pro možnost čerpání státních subvencí a dotací. CAC CREDIT tento úvěrový produkt nabízí kratší dobu splácení. Nejkratší je stanovena na 6 měsíců a jeho minimální výše je stanovena na 20 tisíc korun. Navíc je zde možnost předčasného splacení úvěru a nepožaduje se jištění nemovitostí nebo třetí osobou. Zákazník se ihned stává majitelem automobilu či motocyklu. Úvěr je poskytován pro financování automobilů a motocyklů jakékoliv značky. DALŠÍ SLUŽBY bezplatné poradenství kvalifikovaných pracovníků v oblasti financování a daní, úplný servis v oblasti pojištění (včetně povinného ručení) i po ukončení leasingové smlouvy, pomoc při vyjednávání obchodních podmínek se zahraničním dodavatelem, kompletní zajištění celního řízení u dovozů ze zemí mimo EU, právní a daňové poradenství atd.

12 INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTECH (K ) Společnost Podíl v tis. Kč * Podíl v % CAC LEASING Slovakia, a.s ,2 RENAULT LEASING CZ, s.r.o ,0 CAC pojišťovací makléřská spol. s r.o ,0 CAC Full Service Leasing, s.r.o ,0 DLB LEASING, s.r.o , * Nominální hodnota vkladu CAC LEASING Slovakia, a.s., je největší univerzální leasingovou společností na Slovensku. Předmět její činnosti je analogický jako u CAC LEASING. RENAULT LEASING CZ, s.r.o., je společnost specializovaná na financování vozů značky RENAULT. Dalším společníkem je Renault Credit International Bank S. A. (RCI). CAC pojišťovací makléřská spol. s r.o. se zabývá především zprostředkováním pojištění, spolupracuje při tvorbě produktů CAC LEASING a nabízí komplexní poradenství v oblasti pojištění a likvidace škod. CAC pojišťovací makléřská spol. s r.o. spolupracuje se všemi renomovanými pojišťovnami na českém trhu, zejména pak s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Allianz pojišťovnou, a. s., Českou pojišťovnou a. s., UNIQA pojišťovnou a. s., a Generali pojišťovnou a. s. CAC Full Service Leasing, s.r.o., se zabývá zajišťováním komplexního operativního full service leasingu firemního vozového parku. CAC LEASING má 100% účast ve společnosti DLB LEASING, s.r.o., ve které se již nové obchody neuzavírají.

13

14 ČTYŘI PRVKY LEASINGU Příroda je složitý systém života charakterizovaný pozoruhodnou rovnováhou. Život představuje dokonalou harmonii mezi ohněm, vodou, vzduchem a zemí, což na oplátku vede k harmonii mysli, těla a duše. Filozofie čtyř prvků poukazuje na způsob, jakým lidé poznávají, přejímají a řeší úkoly a problémy v každodenním životě. Tato filozofie umožňuje lidem vidět vše s čím se setkávají jako symbol pozemského života, jeho problémů, zkoušek a trápení stejně jako radosti a vítězství. CAC LEASING se na svět také dívá z této perspektivy celistvosti: takto naše čtyři leasingové části s podporou ověřených služeb tvoří harmonický svět v rámci největší univerzální leasingové společnosti v ČR. Naši leasingoví odborníci vidí jako svůj základní úkol rozpoznat potřeby svých zákazníků a pomoci jim realizovat jejich plány, ambice a sny. OHEŇ Intenzivní záře ohně představuje kulminaci úžasné síly slunce. Červená barva, teplo léta, kompas ukazuje na jih a nejvyšší pozice slunce to vše jsou atributy tohoto prvku. Oheň vždy fascinoval lidi, zejména proto, že poskytuje stimulující teplo, světlo a energii. Srdce a krev také patří k tomuto elementu, byly vždy symbolem radosti a lásky. Oheň může být charakterizován extrémně dynamickým pohybem a je to prvek s největším stupněm chvění, rezonance. Je to také prvek, který dokáže přeměnit podstatu věci spalováním, zanechávající za sebou pouze anorganický popel.

15

16 14 15 VODA Prvek vody je charakterizován ohromnou schopností přizpůsobení se může proudit jemně kolem překážek, ale zároveň se sama může stát nepřekonatelnou překážkou. 70 % naší země je pokryto vodou a voda tvoří až dvě třetiny lidského těla, dokonce i tak tvrdé látky jako jsou kosti a zuby jsou dány do spojitosti s vodou. Jakožto prvek má voda vyrovnávací, čistící a rozpouštěcí efekt. Voda umožňuje život, protože poskytuje prostředí pro živé organismy a potravu pro většinu forem života.

17

18 16 17 ZEMĚ Země je vyživovací prvek a říká se, že má zpevňující, konstrukční vliv. Je to také symbol pro transformaci a změnu. Země není spojena s nějakým konkrétním směrem na kompasu, je přiřazena středu, odkud všechny změny vycházejí, a to všemi směry nahoru, dolů, dovnitř nebo ven. Země se vztahuje k podstatě, pevným látkám, k hrubým materiálům, jenž se mohou vyskytovat v různých formách, barvách a složeních. Země se skládá z nerostů, jako jsou kameny a krystaly, stejně jako dřevo, kov, půda, prach a rostlinný původ. Tento prvek reprezentuje zralost a přání realizovat vlastní ambice.

19

20 18 19 VZDUCH Prvek vzduchu umožňuje život na zemi tím, že poskytuje živým organismům kyslík. Vzduch také ovlivňuje naši schopnost myslet a logicky uvažovat. Mysl lidí se vyvinula velmi dávno, v době, kdy byly emoce velmi důležité a názory lidí byly utvářeny určitými důležitými symboly v jejich životech. V důsledku toho je vzduch velmi důležitým médiem pro všechny živé organismy. Vzduch má posilující a osvěžující charakteristiky a může mít očistný efekt. Odfoukne pryč staré a přinese čerstvost doslovně i symbolicky. Prvek vzduchu je symbolizován křídly, jakožto ztělesnění nemateriální podstaty a znakem svobody, širokého prostoru a nekonečna.

21

22 PERSONÁLNÍ POLITIKA Personální politika v roce 2005 byla i nadále politikou realizace strategických záměrů a nastartovaných procesů změn. Mezi nosné úkoly personálního oddělení patřilo, mimo obvyklou činnost, pokračování v adaptaci všech oblastí personální politiky do rámce vymezeného akcionářem a standardů platných ve skupině BACAL, resp. HVB Group, a přizpůsobování CAC LEASING realitě tržních podmínek v ČR zejména v oblasti odměňování a benefitů. Samotný CAC LEASING vykazoval k zaměstnanců, CAC Group, tj. včetně svých dceřiných společností CAC pojišťovací makléřská spol. s r.o. a CAC FSL, měl celkem 313. Počet zaměstnanců se udržel na plánovaných počtech pro rok 2005; ve srovnání s r a v souladu se záměry nedošlo k nárůstu. Z hlediska výhledu se rozvoj personálu bude nezbytně přizpůsobovat provádění optimalizace strukturálních změn vyvolanými požadavky na racionální fungování společnosti na leasingovém trhu ČR. CAC LEASING při realizaci své personální politiky je veden snahou o vytváření korektních vztahů mezi vedením společnosti a akcionářem na jedné straně a zaměstnanci na straně druhé a dosahování vyváženosti zájmů.

23 PERSONÁLNÍ ROZVOJ Hlavním úkolem personálního rozvoje bylo udržení kvalifikovaných zaměstnanců a stabilizace personálu, optimalizace stavů v jednotlivých odděleních, obsazení klíčových pracovních pozic i s ohledem na provádění nezbytných generačních obměn. V závěru roku 2005 bylo možno konstatovat, že hlavní požadavky se podařilo splnit a celý kolektiv zaměstnanců CAC LEASING může z hlediska kvalifikace a svého složení plnit požadavky akcionáře, které jsou obsaženy v rozpočtu na rok V této souvislosti je třeba uvést, že ke zvýšení motivace k plnění úkolů se zaměříme na zavádění systému odměňování, který by respektoval vyváženost s pracovním výkonem. V roce 2006 se mimo jiné personální rozvoj zaměří na rozvoj těch zaměstnanců, kteří prokazují schopnosti stát se vůdčími osobnostmi v klíčových oblastech majících rozhodující vliv na úspěšnost společnosti. VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání personálu, jako jednomu z pilířů pro udržování a rozvoj flexibilní akceschopnosti společnosti na všech úsecích, se věnuje trvale vysoká pozornost. Kromě standardní péče o udržování a prohlubování kvalifikace personálu CAC LEASING jako celku, je zejména podporováno rozvíjení dovedností a jsou procvičovány znalosti obchodníků. Na jejich schopnostech, nehledě na neovlivnitelné tržní podmínky, závisí prosperita CAC LEASING; orientace na zákazníka je zde nosným tématem přípravy v dalším období. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY CAC LEASING v r provedl analýzu poskytovaných benefitů. Byly využity tržní informace o jejich úrovni v leasingových společnostech, resp. bankovním sektoru. Základním podkladem, z kterého byly čerpány informace, se stal objektivní průzkum provedený společností Hay Group. Na základě srovnání hodnot a druhů benefitů u obdobných společností a v CAC LEASING, představenstvo rozhodlo o nutnosti uvést systém benefitů do relace s trhem; toto rozhodnutí se ve svém důsledku projevilo jako racionální úsporné opatření. Přesto rozsah benefitů má vysoký standard a zaměstnanci to velmi oceňují. Výčet benefitů obsahuje: jazykové vzdělávání, nadstandardní zdravotní péči včetně očkování, příspěvky na penzijní připojištění, týden dovolené navíc, zdravotní volno a volný výběr benefitů až do hodnoty 15 tis. Kč ročně.

24 MÍRA FLUKTUACE ROČNÍ INTENZITA VÝSTUPU Z CAC LEASING, R intenzita výstupu v % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 10,18% 9,45% 6,16% 13,65% 11,94% 12,81% 11,64% 9,93% 11,33% 8,68% 7,23% 7,50% /03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 Zdroj: Personální oddělení CAC LEASING, a.s.

25 VĚKOVÁ STRUKTURA Stav k Věk muži ženy < < celkem CAC celkem 299 Průměrný věk 37,5 13 % 16 % 0% 42 % 29 % MUŽI < < 25 % 17 % 0% 30 % 28 % ŽENY < <

26 VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA Stav ke dni Vzdělání muži ženy Základní 1 1 Střední Vysokoškolské % 1% 43 % MUŽI Základní Střední Vysokoškolské 33 % 1% ŽENY Základní Střední Vysokoškolské 66 %

27 ORGANIZAČNÍ GRAF CAC LEASING, A.S. (PLATNÝ OD ) Zdroj: Personální oddělení CAC LEASING, a.s. Milan Gerža Christoph Greussing, CEO Interní audit Fleet Management Compliance Marketing Kancelář představenstva Lidské zdroje Pojištění Právní poradenství Autoleasing Prodej Movitosti Nemovitosti Finance Řízení rizik Správa a IT Autoleasing Pobočka Praha Stroje a Transportní technika Leasing nemovitostí IFRS/Reporting RM IT Pobočka Brno Pobočka Č. Budějovice Odbytový leasing Řízení staveb Správa nemovitostí Účetnictví Controlling Organizace Všeobecné služby Centrální nákup Pobočka H. Králové Refinancování a platby Call Centrum Pobočka Liberec Daně Pohledávky Pobočka Plzeň Pobočka Ostrava Správa autoleasingu Pobočka Ústí nad Labem Pobočka Zlín Legenda: Divize Oddělení Štábní oddělení Správa LSZ Prodej odebraných předmětů leasingu

28 LEASINGOVÝ TRH ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE Rok 2005 byl pro český leasingový sektor rokem nadějného růstu. Počet nově registrovaných vozidel vzrostl o 1,3 %, což mělo pozitivní vliv na celkový objem leasingu automobilů. Opět se posilovaly aktivity bank v sektoru spotřebitelských úvěrů, zahrnujících sektor financování automobilů a motocyklů. Celkový růst leasingového trhu ve srovnání s rokem 2004 dosáhl 4 %. Z hlediska financované komodity je dle České leasingové a finanční asociace patrný trend poklesu podílu leasingu automobilů na celkovém leasingu movitostí. V souladu s růstem prodeje automobilů na českém trhu vzrostl podíl leasingu nových osobních automobilů o 4,4 % na 86,4 %. V segmentu leasingu nákladních automobilů a autobusů došlo k mírnému nárůstu podílu o 1,3 %. Naopak objem leasingu strojů a zařízení setrval v meziročním srovnání oproti roku 2004 na stejné úrovni.

29 Z hlediska objemu stále na trhu dominuje finanční leasing s více než 88 mld. Kč, nicméně za poslední 3 roky poklesl počet uzavíraných smluv o 37 %. Podíl operativního leasingu již dosahuje 12 % z celkového objemu obchodů a nadále roste, což je ve shodě s trendy ve vyspělých zemích EU. Z pohledu zákaznického zaměření v roce 2005 opět dominoval leasing do soukromých služeb, který se podílí na celkových obchodech dle ČLFA polovinou (49,6 %), a leasing pro průmysl (26,6 %). Opět klesl objem leasingu pro spotřebitele, a to o 1 % na konečných 11 %. V posledních letech je vývoj leasingu objemově stabilizovaný, dochází však k nárůstu služeb pro dodavatele (předfinancování a financování skladů) a pro klienty zejména v pojištění. Pomalu se zvyšující absolutní objem i podíl leasingu nemovitostí (růst o 6,6 %) je stále zřejmě podmíněn jeho dvojím zatížením daní z převodu nemovitostí. Největší podíl mezi financovanými nemovitostmi měly shodně hotely a průmyslové stavby (32 %), naproti tomu výrazně poklesl leasing prodejen a nákupních center, a to o 32,5 % za poslední 3 roky na současných 24,3 %. Trh s neleasingovými finančními produkty je charakteristický vysokou dynamikou a opět zvýšil svůj objem. Spotřebitelské úvěry vzrostly o 38,1 % a splátkový prodej předmětů se zaměřením pro podnikatelské aktivity narostly o 45 %. U splátkového prodeje je rapidní růst vysvětlitelný mimo jiné i možností získat státní dotace jak pro podnikatele, tak pro komunální sféru. Statistiky za rok 2005 potvrzují trend vysoké koncentrace českého leasingového trhu, kdy podíl pěti největších společností přesahuje polovinu trhu (52,3 %). Podíl vedoucích patnácti společností na trhu oproti loňskému roku naopak poklesl na 79,6 %. Český leasingový trh má stále nejlepší výsledky ze všech zemí střední a východní Evropy, a to jak objemově, kdy se řadí na místo v rámci celé Evropy, tak podílově, neboť v České republice se stále financuje zhruba třetina všech movitých investic prostřednictvím leasingu. Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace

30 28 29

31

32 30 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2005

33 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2005 Název společnosti: CAC LEASING, a.s. Sídlo: Radlická 14/3201, Praha 5 Právní forma: akciová společnost IČO: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 14. března Statutární orgán účetní jednotky Podpis Christoph Greussing Ing. Milan Gerža

34 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU AKTIVA tis. Kč Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva II. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem C. Oběžná aktiva I. Zásoby Zboží II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo

35 PASIVA tis. Kč PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál II. Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje I. Rezervy Ostatní rezervy II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy Odložený daňový závazek III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o.

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni 31. prosinec MONTAKO- obchod s.r.o. Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31. prosinec 212 Obchodní firma nebo jiný název jednotky MONTAKO- obchod s.r.o. ( v celých tisících Kč

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014

Pražská energetika Holding a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Označ. Text Pozn. B. Výkonová spotřeba 2 935 3 114 B.2. Služby 2 935 3 114 + Přidaná hodnota -2 935-3 114 C. Osobní náklady

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více