<< Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "<< Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005"

Transkript

1 2005

2 << Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝVOJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 2 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ ROKU ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENSTVO, DOZORČÍ RADA 6 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY 8 PROFIL SPOLEČNOSTI 12 ČTYŘI PRVKY LEASINGU 20 PERSONÁLNÍ POLITIKA 26 LEASINGOVÝ TRH ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE VÝROK AUDITORA 30 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI ZPRÁVA O VZTAZÍCH 78 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 122 ADRESÁŘ

3 VÝVOJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ VÝVOJ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ ZÁKLADNÍ FINANČNÍ ÚDAJE (v mil. Kč) r r r r r AKTIVA CELKEM DLOUHODOBÝ MAJETEK VLASTNÍ KAPITÁL TRŽBY ZA PRODEJ SLUŽEB PŘIDANÁ HODNOTA ZISK PŘED ZDANĚNÍM ZISK PO ZDANĚNÍ OBOROVÉ UKAZATELE (v mil. Kč)* r r r r r NOVÉ OBCHODY V POŘIZOVACÍ CENĚ OSOBNÍ AUTOMOBILY UŽITKOVÉ A NÁKLADNÍ AUTOMOBILY STROJE A ZAŘÍZENÍ VÝPOČETNÍ TECHNIKA A OSTATNÍ NEMOVITOSTI OBOROVÉ UKAZATELE* r r r r r POČET NOVĚ UZAVŘENÝCH SMLUV POČET AKTIVNÍCH SMLUV PODÍL NA LEASINGOVÉM TRHU ČR V MOVITOSTECH 14,12 % 13,47 % 13,41 % 13,08 % 12,63 % OSTATNÍ UKAZATELE r r r r r PRŮMĚRNÝ POČET ZAMĚSTNANCŮ TRŽBY NA ZAMĚSTNANCE (mil. Kč) * Včetně RENAULT LEASING CZ a CAC Full Service Leasing, od r včetně nemovitostí 5 NEJVĚTŠÍCH ZNAČEK VOZIDEL V CAC LEASING V ROCE 2005 Podle finančního objemu dle financované hodnoty (Kč) Údaje k % 20 % 10 % 9 % 7 % 5 % Renault 20 % Škoda 10 % BMW/MINI 9 % Peugeot 7 % Ford 5 % ostatní 49 % Zdroj: CAC LEASING, a.s.

4 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ ROKU Leden CAC LEASING se stal členem skupiny společností, které připravují provozování Nebankovního registru klientských informací (NRKI). Březen Ve spolupráci s oficiálním dovozcem motocyklů Kawasaki vznikl společný značkový finanční produkt Kawasaki Leasing. Na trh byla uvedena nabídka 3N Leasing, která klientům nabízí výběr z výhod v hodnotě 5000 Kč. Byla vypracována strategie autoleasingu na období Duben Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva CAC LEASING byl zvolen Mag. Christoph Greussing, dosavadní člen představenstva a výkonný ředitel. Byla zahájena realizace strategických rozhodnutí v personální oblasti, proces změn na klíčových vedoucích místech, integrace zaměstnanců Allrisk-CAC pojišťovací makléřská do CAC LEASING, implementace nové personální politiky a odměňování včetně zaměstnaneckých benefitů. Ve spolupráci s HVB Bank Czech Republic a.s. začal CAC LEASING nabízet leasing s podporou Evropské investiční banky (EIB). Jedná se o program určený na podporu financování malých a středních firem z prostředků EIB. CAC LEASING představil novou reklamní kampaň a poprvé ve své historii vstoupil na trh s reklamním TV spotem. V souladu s korporátním designem skupiny HVB Group se změnil grafický design i struktura webových stránek CAC LEASING. Květen V nabídce finančních produktů se objevil úvěr DIRECT CREDIT, který umožňuje přímé financování ojetých vozidel bez účasti autobazaru. Prostřednictvím finančního produktu BMW Financial Services bylo financováno již 1000 vozidel. Červen 1. místo v soutěži Zlatá koruna 2005 v kategorii Leasing pro podnikatele s produktem Leasing nemovitostí. 3. místo v kategorii Finanční zprostředkovatelé a instituce finanční podpory v rámci soutěže CZECH TOP 100. Červenec Dokončení prací na přípravě značkového leasingu Honda Finance a přijetí dohody o financování dealerské sítě Honda ČR. Podpisy smluv značkového leasingu mezi Honda Europe a BACAL. Srpen Schválení projektu i-deal. Září Centrála CAC LEASING se spolu s pobočkou Praha a dceřinými společnostmi CAC Full Service Leasing, Allrisk-CAC pojišťovací makléřská a DLB Leasing přestěhovala do nových moderních prostor v budově Anděl Park na pražském Smíchově. Dceřiná společnost Renault Leasing CZ změnila pouze poštovní adresu, jinak zůstává na své stávající adrese. Schválení zadání projektu Portál. Říjen Na trh byla uvedena obnovená nabídka 3N Leasing II. Prosinec 3. místo v rámci internetové ankety Zlatý měšec 2005 nejoblíbenější úvěrová a leasingová společnost v ČR. Hlavní cena Grand Prix v 1. ročníku soutěže Internet Effectiveness Awards za projekt provozního financování spolupracující sítě dealerů. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY (R. 2006) Leden Dceřiná společnost Allrisk-CAC pojišťovací makléřská, která zprostředkovává komplexní pojištění pro klienty CAC LEASING, se přejmenovala na CAC pojišťovací makléřská. Ve spolupráci s HVB Bank Czech Republic a.s. vydal CAC LEASING tříleté dluhopisy v objemu 1 mld. Kč s pevným úrokovým výnosem 3,1 % p. a. Tato první emise je součástí dluhopisového programu, který umožňuje společnosti vydávat dluhopisy po dobu 30 let do maximálního objemu vydaných a nesplacených dluhopisů v celkové výši 15 mld. Kč.

5 Únor CAC LEASING oslavil 15. výročí svého založení ( ). Březen CAC LEASING připravil u příležitosti 15. výročí založení celou řadu výhodných akčních nabídek financování v segmentu automobilů, motocyklů a strojů.

6 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 4 5 Po náročném roce 2004 zaznamenal český leasingový trh během uplynulého roku 2005 jasné známky oživení. Společnosti CAC LEASING se podařilo navýšit leasingové portfolio o 14,4 mld. Kč v pořizovacích cenách. K 31. prosinci 2005 tak dosáhla celková hodnota leasingového portfolia objemu 31,9 mld. Kč. To znamená, že CAC LEASING je opět největší leasingovou společností v České republice. Finanční a operativní leasing přispěl v pořizovacích cenách objemem 13,671 mld. Kč, splátkový prodej, úvěry a další formy financování dosáhly hodnoty 728 mil. Kč. Rozdělením na komodity, 13,418 mld. Kč bylo použito na financování movitostí jako je dopravní technika, stroje a zařízení. Během roku 2005 doplnilo nové portfolio nemovitostí výsledek skupiny CAC Group celkem 981 mil. Kč, což potvrzuje důležitost strategického rozhodnutí kombinovat dlouholeté zkušenosti v oblasti leasingu nemovitostí naší přidružené společnosti se sílou a distribuční sítí společnosti CAC LEASING. Rok 2005 byl také charakterizován významnými změnami v organizační struktuře stejně jako zahájením řady činností vedoucích k racionalizaci procesů, které přímo či nepřímo vedly ke snížení nákladů a zmenšení administrativní náročnosti naší distribuční sítě. Díky tomu je představenstvo přesvědčeno, že je vytvořen solidní základ pro budoucnost, která bude charakterizována zvyšujícím se konkurenčním tlakem. Díky nárůstu našich obchodů a pokračujícímu zájmu o naše leasingové produkty společně s křížovým prodejním potenciálem nově vytvořené obchodní banky, složené z HVB Bank a Živnostenská banka, věříme, že úspěšný příběh CAC LEASING bude pokračovat. Chtěli bychom poděkovat našim zákazníkům a partnerům za jejich důvěru a našim zaměstnancům za jejich práci a podíl na našem úspěchu v roce Mag. Christoph Greussing předseda představenstva Ing. Milan Gerža místopředseda představenstva Dr. Heinz Irrgeher místopředseda představenstva

7 PŘEDSTAVENSTVO, DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO MAG. CHRISTOPH GREUSSING předseda představenstva a generální ředitel. Datum narození: , Rakouská republika. Vzdělání: univerzita Innsbruck (strategický management a finance); Diplomatická akademie, Vídeň. Přehled praxe před nástupem do společnosti: generální ředitel HVB Bank Yugoslavia; viceprezident Bank Austria Creditanstalt, Rumunsko; Country Manager pro Polsko a Maďarsko, Creditanstalt Bankverein Vien; marketing manager, Cassa Centrale, Itálie; Account Manager, Creditanstalt. Datum nástupu do společnosti: ING. MILAN GERŽA místopředseda představenstva a výkonný ředitel. Datum narození: , Československo. Vzdělání: střední zemědělsko-technická škola; vysoká škola ekonomická (obor ekonomika zemědělství); postgraduální studium Katedra financí VŠE v Praze. Přehled praxe před nástupem do společnosti: Komerční banka (ředitel expertizního odboru); Státní banka československá v Praze (správa úvěrování a financování zemědělství a výživy); Státní banka československá ve Vsetíně (úvěrové oddělení). Datum nástupu do společnosti: DOZORČÍ RADA MAG. ALEXANDER SCHMIDECKER funkce: předseda dozorčí rady; zaměstnavatel: Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH MAG. FRIEDRICH ROBERT RACHER funkce: místopředseda dozorčí rady; zaměstnavatel: Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH DR. ORTWIN KLAPPER funkce: člen dozorčí rady; zaměstnavatel: Bank Austria Creditanstalt Leasing GmbH JUDR. MARTINA KUBINCOVÁ funkce: členka dozorčí rady; zaměstnavatel: CAC LEASING, a.s. ING. ZDENĚK KEJVAL funkce: člen dozorčí rady; zaměstnavatel: CAC LEASING, a.s. ING. JIŘÍ KUBÍČEK, CSc. funkce: člen dozorčí rady DR. HEINZ IRRGEHER místopředseda představenstva a výkonný ředitel. Datum narození: , Rakouská republika. Vzdělání: studium právních věd a státovědy na univerzitě ve Vídni, institut pro vyšší studia. Přehled praxe před nástupem do společnosti: Rakouský odborový svaz, vzdělávací referát (ÖGB); Pracovní komora, národohospodářské oddělení, Vídeň (WWA der AK Wien); Vedoucí generálního sekretariátu Rakouské lidové strany (Bd. Ptlg. ÖVP); CA-BV; BA CA Leasing (dříve Österr. Leasing GmbH). Datum nástupu do společnosti:

8 6 7 ZPRÁVA DOZORČÍ RADY

9

10 PROFIL SPOLEČNOSTI 8 9 Jsme univerzální leasingová společnost. Vedle profesionálního poradenství Vám nabízíme řešení pro financování v oblasti finančního, zpětného a operativního leasingu, správu vozového parku prostřednictvím naší dceřiné společnosti CAC Full Service Leasing, s.r.o., splátkový prodej nebo také úvěrové financování formou produktu CAC CREDIT. Naše finanční řešení a poradenství se řídí potřebami firem a podnikatelů i soukromých osob.

11 OBCHODNÍ ČINNOST JE REALIZOVÁNA V TĚCHTO OBLASTECH: AUTOLEASING leasing veškeré dopravní silniční techniky, především osobních a užitkových automobilů téměř všech značek. Technika i softwarové vybavení našich partnerů umožňuje zákazníkům využívat mimořádně zvýhodněné akce přímo u prodejců bez nutnosti návštěvy naší společnosti. Efektivní spolupráci s našimi partnery prohlubuje možnost zálohového financování vozidel. Na základě spolupráce s importéry vznikla celá řada tzv. značkových leasingů. ZNAČKOVÝ LEASING jedná se o finanční produkty vytvořené na základě úzké spolupráce s importéry značek Renault (Dacia) (Renault Finance, Dacia Finance), BMW (BMW Financial Services), Saab (Saab Leasing), SsangYong (Ssang Yong Leasing) a výrobcem nákladních vozů Tatra (Tatra Leasing). LEASING STROJŮ A ZAŘÍZENÍ smlouvy všech druhů a forem financování jsou uzavírány s individuálním přístupem, který odpovídá potřebám jednotlivých zákazníků. Zpřístupňujeme financování prakticky veškerých komodit bez horního limitu, s celou řadou nadstandardních doprovodných služeb zdarma včetně finančního poradenství. Pořizovací cena financovaného předmětu leasingu je obvykle vyšší než 500 tis. Kč. Jedná se především o financování strojních technologií a celých technologických linek, výpočetní a kancelářské techniky, zdravotnické techniky, stavebních mechanismů, tepelných a energetických zařízení a ostatních strojů pro průmysl i služby. ODBYTOVÝ LEASING umožňuje výrobcům i dodavatelům nabízet nejen výrobky, ale současně i financovat odbyt racionalizovanou formou, obvykle od hodnoty Kč, např.: počítače, kopírovací stroje, fotolaby, pekárny, stavební stroje a další předměty. Samozřejmě i v této obchodní oblasti má nájemce možnost zvolit individuální podmínky leasingového vztahu podle svých potřeb. LEASING NEMOVITOSTÍ financování projektů nemovitostí s minimální pořizovací cenou 20 mil. Kč. Nabízíme poradenství v oblasti pojištění nebo technické realizace, organizaci výběrových řízení pro dodávku stavebních prací, projektový management či kontrolu nákladů během stavby. Kromě financování je zajištěno i odborné vedení výstavby, vyhledání vhodné lokality, jednání s úřady, řízení celého projektu, vypracování návrhů stavby i na míru šité pojištění. SPLÁTKOVÝ PRODEJ je určen pro podnikatelské subjekty z řad právnických i fyzických osob, měst, obcí a rozpočtových organizací, které tak rovněž mají možnost čerpat státní dotace. Stal se v portfoliu produktů další významnou formou financování, zejména v oblasti leasingu strojů a zařízení. Pomocí splátkového prodeje lze financovat veškeré komodity, jako i např.: prostředky hromadné dopravy, čistírny odpadních vod, ekologické investice, investice do tepelného hospodářství, modernizace a rekonstrukce investičních celků apod. Nejdůležitější výhodou je okamžitý přechod vlastnictví předmětu splátkového prodeje, čímž je splněna jedna z podmínek pro možnost čerpání státních subvencí a dotací. CAC CREDIT tento úvěrový produkt nabízí kratší dobu splácení. Nejkratší je stanovena na 6 měsíců a jeho minimální výše je stanovena na 20 tisíc korun. Navíc je zde možnost předčasného splacení úvěru a nepožaduje se jištění nemovitostí nebo třetí osobou. Zákazník se ihned stává majitelem automobilu či motocyklu. Úvěr je poskytován pro financování automobilů a motocyklů jakékoliv značky. DALŠÍ SLUŽBY bezplatné poradenství kvalifikovaných pracovníků v oblasti financování a daní, úplný servis v oblasti pojištění (včetně povinného ručení) i po ukončení leasingové smlouvy, pomoc při vyjednávání obchodních podmínek se zahraničním dodavatelem, kompletní zajištění celního řízení u dovozů ze zemí mimo EU, právní a daňové poradenství atd.

12 INFORMACE O PŘIDRUŽENÝCH A DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTECH (K ) Společnost Podíl v tis. Kč * Podíl v % CAC LEASING Slovakia, a.s ,2 RENAULT LEASING CZ, s.r.o ,0 CAC pojišťovací makléřská spol. s r.o ,0 CAC Full Service Leasing, s.r.o ,0 DLB LEASING, s.r.o , * Nominální hodnota vkladu CAC LEASING Slovakia, a.s., je největší univerzální leasingovou společností na Slovensku. Předmět její činnosti je analogický jako u CAC LEASING. RENAULT LEASING CZ, s.r.o., je společnost specializovaná na financování vozů značky RENAULT. Dalším společníkem je Renault Credit International Bank S. A. (RCI). CAC pojišťovací makléřská spol. s r.o. se zabývá především zprostředkováním pojištění, spolupracuje při tvorbě produktů CAC LEASING a nabízí komplexní poradenství v oblasti pojištění a likvidace škod. CAC pojišťovací makléřská spol. s r.o. spolupracuje se všemi renomovanými pojišťovnami na českém trhu, zejména pak s Kooperativa pojišťovnou, a. s., Allianz pojišťovnou, a. s., Českou pojišťovnou a. s., UNIQA pojišťovnou a. s., a Generali pojišťovnou a. s. CAC Full Service Leasing, s.r.o., se zabývá zajišťováním komplexního operativního full service leasingu firemního vozového parku. CAC LEASING má 100% účast ve společnosti DLB LEASING, s.r.o., ve které se již nové obchody neuzavírají.

13

14 ČTYŘI PRVKY LEASINGU Příroda je složitý systém života charakterizovaný pozoruhodnou rovnováhou. Život představuje dokonalou harmonii mezi ohněm, vodou, vzduchem a zemí, což na oplátku vede k harmonii mysli, těla a duše. Filozofie čtyř prvků poukazuje na způsob, jakým lidé poznávají, přejímají a řeší úkoly a problémy v každodenním životě. Tato filozofie umožňuje lidem vidět vše s čím se setkávají jako symbol pozemského života, jeho problémů, zkoušek a trápení stejně jako radosti a vítězství. CAC LEASING se na svět také dívá z této perspektivy celistvosti: takto naše čtyři leasingové části s podporou ověřených služeb tvoří harmonický svět v rámci největší univerzální leasingové společnosti v ČR. Naši leasingoví odborníci vidí jako svůj základní úkol rozpoznat potřeby svých zákazníků a pomoci jim realizovat jejich plány, ambice a sny. OHEŇ Intenzivní záře ohně představuje kulminaci úžasné síly slunce. Červená barva, teplo léta, kompas ukazuje na jih a nejvyšší pozice slunce to vše jsou atributy tohoto prvku. Oheň vždy fascinoval lidi, zejména proto, že poskytuje stimulující teplo, světlo a energii. Srdce a krev také patří k tomuto elementu, byly vždy symbolem radosti a lásky. Oheň může být charakterizován extrémně dynamickým pohybem a je to prvek s největším stupněm chvění, rezonance. Je to také prvek, který dokáže přeměnit podstatu věci spalováním, zanechávající za sebou pouze anorganický popel.

15

16 14 15 VODA Prvek vody je charakterizován ohromnou schopností přizpůsobení se může proudit jemně kolem překážek, ale zároveň se sama může stát nepřekonatelnou překážkou. 70 % naší země je pokryto vodou a voda tvoří až dvě třetiny lidského těla, dokonce i tak tvrdé látky jako jsou kosti a zuby jsou dány do spojitosti s vodou. Jakožto prvek má voda vyrovnávací, čistící a rozpouštěcí efekt. Voda umožňuje život, protože poskytuje prostředí pro živé organismy a potravu pro většinu forem života.

17

18 16 17 ZEMĚ Země je vyživovací prvek a říká se, že má zpevňující, konstrukční vliv. Je to také symbol pro transformaci a změnu. Země není spojena s nějakým konkrétním směrem na kompasu, je přiřazena středu, odkud všechny změny vycházejí, a to všemi směry nahoru, dolů, dovnitř nebo ven. Země se vztahuje k podstatě, pevným látkám, k hrubým materiálům, jenž se mohou vyskytovat v různých formách, barvách a složeních. Země se skládá z nerostů, jako jsou kameny a krystaly, stejně jako dřevo, kov, půda, prach a rostlinný původ. Tento prvek reprezentuje zralost a přání realizovat vlastní ambice.

19

20 18 19 VZDUCH Prvek vzduchu umožňuje život na zemi tím, že poskytuje živým organismům kyslík. Vzduch také ovlivňuje naši schopnost myslet a logicky uvažovat. Mysl lidí se vyvinula velmi dávno, v době, kdy byly emoce velmi důležité a názory lidí byly utvářeny určitými důležitými symboly v jejich životech. V důsledku toho je vzduch velmi důležitým médiem pro všechny živé organismy. Vzduch má posilující a osvěžující charakteristiky a může mít očistný efekt. Odfoukne pryč staré a přinese čerstvost doslovně i symbolicky. Prvek vzduchu je symbolizován křídly, jakožto ztělesnění nemateriální podstaty a znakem svobody, širokého prostoru a nekonečna.

21

22 PERSONÁLNÍ POLITIKA Personální politika v roce 2005 byla i nadále politikou realizace strategických záměrů a nastartovaných procesů změn. Mezi nosné úkoly personálního oddělení patřilo, mimo obvyklou činnost, pokračování v adaptaci všech oblastí personální politiky do rámce vymezeného akcionářem a standardů platných ve skupině BACAL, resp. HVB Group, a přizpůsobování CAC LEASING realitě tržních podmínek v ČR zejména v oblasti odměňování a benefitů. Samotný CAC LEASING vykazoval k zaměstnanců, CAC Group, tj. včetně svých dceřiných společností CAC pojišťovací makléřská spol. s r.o. a CAC FSL, měl celkem 313. Počet zaměstnanců se udržel na plánovaných počtech pro rok 2005; ve srovnání s r a v souladu se záměry nedošlo k nárůstu. Z hlediska výhledu se rozvoj personálu bude nezbytně přizpůsobovat provádění optimalizace strukturálních změn vyvolanými požadavky na racionální fungování společnosti na leasingovém trhu ČR. CAC LEASING při realizaci své personální politiky je veden snahou o vytváření korektních vztahů mezi vedením společnosti a akcionářem na jedné straně a zaměstnanci na straně druhé a dosahování vyváženosti zájmů.

23 PERSONÁLNÍ ROZVOJ Hlavním úkolem personálního rozvoje bylo udržení kvalifikovaných zaměstnanců a stabilizace personálu, optimalizace stavů v jednotlivých odděleních, obsazení klíčových pracovních pozic i s ohledem na provádění nezbytných generačních obměn. V závěru roku 2005 bylo možno konstatovat, že hlavní požadavky se podařilo splnit a celý kolektiv zaměstnanců CAC LEASING může z hlediska kvalifikace a svého složení plnit požadavky akcionáře, které jsou obsaženy v rozpočtu na rok V této souvislosti je třeba uvést, že ke zvýšení motivace k plnění úkolů se zaměříme na zavádění systému odměňování, který by respektoval vyváženost s pracovním výkonem. V roce 2006 se mimo jiné personální rozvoj zaměří na rozvoj těch zaměstnanců, kteří prokazují schopnosti stát se vůdčími osobnostmi v klíčových oblastech majících rozhodující vliv na úspěšnost společnosti. VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělávání personálu, jako jednomu z pilířů pro udržování a rozvoj flexibilní akceschopnosti společnosti na všech úsecích, se věnuje trvale vysoká pozornost. Kromě standardní péče o udržování a prohlubování kvalifikace personálu CAC LEASING jako celku, je zejména podporováno rozvíjení dovedností a jsou procvičovány znalosti obchodníků. Na jejich schopnostech, nehledě na neovlivnitelné tržní podmínky, závisí prosperita CAC LEASING; orientace na zákazníka je zde nosným tématem přípravy v dalším období. ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY CAC LEASING v r provedl analýzu poskytovaných benefitů. Byly využity tržní informace o jejich úrovni v leasingových společnostech, resp. bankovním sektoru. Základním podkladem, z kterého byly čerpány informace, se stal objektivní průzkum provedený společností Hay Group. Na základě srovnání hodnot a druhů benefitů u obdobných společností a v CAC LEASING, představenstvo rozhodlo o nutnosti uvést systém benefitů do relace s trhem; toto rozhodnutí se ve svém důsledku projevilo jako racionální úsporné opatření. Přesto rozsah benefitů má vysoký standard a zaměstnanci to velmi oceňují. Výčet benefitů obsahuje: jazykové vzdělávání, nadstandardní zdravotní péči včetně očkování, příspěvky na penzijní připojištění, týden dovolené navíc, zdravotní volno a volný výběr benefitů až do hodnoty 15 tis. Kč ročně.

24 MÍRA FLUKTUACE ROČNÍ INTENZITA VÝSTUPU Z CAC LEASING, R intenzita výstupu v % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 4 % 10,18% 9,45% 6,16% 13,65% 11,94% 12,81% 11,64% 9,93% 11,33% 8,68% 7,23% 7,50% /03 6/03 9/03 12/03 3/04 6/04 9/04 12/04 3/05 6/05 9/05 12/05 Zdroj: Personální oddělení CAC LEASING, a.s.

25 VĚKOVÁ STRUKTURA Stav k Věk muži ženy < < celkem CAC celkem 299 Průměrný věk 37,5 13 % 16 % 0% 42 % 29 % MUŽI < < 25 % 17 % 0% 30 % 28 % ŽENY < <

26 VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA Stav ke dni Vzdělání muži ženy Základní 1 1 Střední Vysokoškolské % 1% 43 % MUŽI Základní Střední Vysokoškolské 33 % 1% ŽENY Základní Střední Vysokoškolské 66 %

27 ORGANIZAČNÍ GRAF CAC LEASING, A.S. (PLATNÝ OD ) Zdroj: Personální oddělení CAC LEASING, a.s. Milan Gerža Christoph Greussing, CEO Interní audit Fleet Management Compliance Marketing Kancelář představenstva Lidské zdroje Pojištění Právní poradenství Autoleasing Prodej Movitosti Nemovitosti Finance Řízení rizik Správa a IT Autoleasing Pobočka Praha Stroje a Transportní technika Leasing nemovitostí IFRS/Reporting RM IT Pobočka Brno Pobočka Č. Budějovice Odbytový leasing Řízení staveb Správa nemovitostí Účetnictví Controlling Organizace Všeobecné služby Centrální nákup Pobočka H. Králové Refinancování a platby Call Centrum Pobočka Liberec Daně Pohledávky Pobočka Plzeň Pobočka Ostrava Správa autoleasingu Pobočka Ústí nad Labem Pobočka Zlín Legenda: Divize Oddělení Štábní oddělení Správa LSZ Prodej odebraných předmětů leasingu

28 LEASINGOVÝ TRH ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE Rok 2005 byl pro český leasingový sektor rokem nadějného růstu. Počet nově registrovaných vozidel vzrostl o 1,3 %, což mělo pozitivní vliv na celkový objem leasingu automobilů. Opět se posilovaly aktivity bank v sektoru spotřebitelských úvěrů, zahrnujících sektor financování automobilů a motocyklů. Celkový růst leasingového trhu ve srovnání s rokem 2004 dosáhl 4 %. Z hlediska financované komodity je dle České leasingové a finanční asociace patrný trend poklesu podílu leasingu automobilů na celkovém leasingu movitostí. V souladu s růstem prodeje automobilů na českém trhu vzrostl podíl leasingu nových osobních automobilů o 4,4 % na 86,4 %. V segmentu leasingu nákladních automobilů a autobusů došlo k mírnému nárůstu podílu o 1,3 %. Naopak objem leasingu strojů a zařízení setrval v meziročním srovnání oproti roku 2004 na stejné úrovni.

29 Z hlediska objemu stále na trhu dominuje finanční leasing s více než 88 mld. Kč, nicméně za poslední 3 roky poklesl počet uzavíraných smluv o 37 %. Podíl operativního leasingu již dosahuje 12 % z celkového objemu obchodů a nadále roste, což je ve shodě s trendy ve vyspělých zemích EU. Z pohledu zákaznického zaměření v roce 2005 opět dominoval leasing do soukromých služeb, který se podílí na celkových obchodech dle ČLFA polovinou (49,6 %), a leasing pro průmysl (26,6 %). Opět klesl objem leasingu pro spotřebitele, a to o 1 % na konečných 11 %. V posledních letech je vývoj leasingu objemově stabilizovaný, dochází však k nárůstu služeb pro dodavatele (předfinancování a financování skladů) a pro klienty zejména v pojištění. Pomalu se zvyšující absolutní objem i podíl leasingu nemovitostí (růst o 6,6 %) je stále zřejmě podmíněn jeho dvojím zatížením daní z převodu nemovitostí. Největší podíl mezi financovanými nemovitostmi měly shodně hotely a průmyslové stavby (32 %), naproti tomu výrazně poklesl leasing prodejen a nákupních center, a to o 32,5 % za poslední 3 roky na současných 24,3 %. Trh s neleasingovými finančními produkty je charakteristický vysokou dynamikou a opět zvýšil svůj objem. Spotřebitelské úvěry vzrostly o 38,1 % a splátkový prodej předmětů se zaměřením pro podnikatelské aktivity narostly o 45 %. U splátkového prodeje je rapidní růst vysvětlitelný mimo jiné i možností získat státní dotace jak pro podnikatele, tak pro komunální sféru. Statistiky za rok 2005 potvrzují trend vysoké koncentrace českého leasingového trhu, kdy podíl pěti největších společností přesahuje polovinu trhu (52,3 %). Podíl vedoucích patnácti společností na trhu oproti loňskému roku naopak poklesl na 79,6 %. Český leasingový trh má stále nejlepší výsledky ze všech zemí střední a východní Evropy, a to jak objemově, kdy se řadí na místo v rámci celé Evropy, tak podílově, neboť v České republice se stále financuje zhruba třetina všech movitých investic prostřednictvím leasingu. Zdroj: Česká leasingová a finanční asociace

30 28 29

31

32 30 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2005

33 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31. PROSINCI 2005 Název společnosti: CAC LEASING, a.s. Sídlo: Radlická 14/3201, Praha 5 Právní forma: akciová společnost IČO: Součásti účetní závěrky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Přehled o změnách vlastního kapitálu Přehled o peněžních tocích Příloha Účetní závěrka byla sestavena dne 14. března Statutární orgán účetní jednotky Podpis Christoph Greussing Ing. Milan Gerža

34 ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU K DATU AKTIVA tis. Kč Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek Software Ocenitelná práva II. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek Podíly v ovládaných a řízených osobách Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem C. Oběžná aktiva I. Zásoby Zboží II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky Odložená daňová pohledávka III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztahů Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Stát daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky IV. Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách D. I. Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období Kontrolní číslo

35 PASIVA tis. Kč PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál II. Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy IV. Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+ - ) B. Cizí zdroje I. Rezervy Ostatní rezervy II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy Odložený daňový závazek III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Závazky k zaměstnancům Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Stát daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky IV. Bankovní úvěry a výpomoci Bankovní úvěry dlouhodobé Krátkodobé bankovní úvěry C. I. Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kontrolní číslo

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013

0 2 1 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 201 3 VýROČNÍ ZPRÁVA 2013 04 08 10 11 14 18 Úvodní slovo předsedy představenstva Statutární orgány společnosti Fincentrum a.s. Organizační schéma 2013 Akcionářská struktura Činnost společnosti Lidské zdroje

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s.

Výroční zpráva 2010. Credium, a.s. Výroční zpráva 2010 Credium, a.s. OBSAH Profil společnosti... 2 Charakteristika společnosti...2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní finanční ukazatele...3 Úvodní slovo představenstva...4 Představenstvo

Více

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s.

výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. výroční zpráva 2006 ČSOB Leasing, a.s. ČSOB Leasing je největší leasingovou společností ve střední a východní Evropě. Dlouhodobě získává náskok před všemi svými konkurenty na trhu obsah 1. Úvod 4 1.1.

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.

Na partnerství záleží. Výroční zpráva 2011 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Na partnerství záleží Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Modrá pyramida je moderní dynamickou společností, která se profiluje jako finanční rádce poskytující komplexní finanční poradenství, které

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více