1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky"

Transkript

1 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a pcity - pčátek literatury 2000 př. K. - lidvá slvesnst zaznamenána až v dbě znalsti písma, d té dby ústně zaklínadla, mýty, pvěsti (reálnější než mýty) pranstiky, zkušensti lidí (příslví), říkadla lidvá rčení lidvé písně nejstarší prjev pezie kramářské písně sdělvali aktuální infrmace, nvinky phádky dbr zvítězí nad zlem výchvné, pučné bajky pučné příběhy zvířat, které vystupují jak lidé znaky ULS: annymita autr neznámý tradvání díla se šířila ústně z generace na generaci variabilita klektivnst - flklór = lidvé písně, tance, krje, výšivky, architektura - littera písmen - literatura - písemnictví Nejstarší světvé literární památky - Víra v bhy, zasahují sem a vlivňují jednání lidí - nejdříve epika, pzději lyrika - žánrvá pestrst epsy, lyrika, ódy, hymny (hymnus = óda), pučky, klasická nábženská literatura (př. Hebrejská bible) Světvé památky 9000 let př. n. l Aztékvé a Májvé - výtvarné památky v jeskyních Altamira a Alasc - kresby západních kultur (Aztékvé) realistické výchdních kultu (Austrálie) rentgenvé - Mrava leží na rzhraní mezi V a Z kulturu Mezptámie Sumervé 6000 př. n. l. - první písm - piktgrafické, pzději přešli na klínvé písm, které d nich přebírají další (Akarvé, Asyřané, Babylňané) - zikkuraty terasvité stavby - tetramrfní pstavy části rla, býka, lva a člvěka Babylňané př. n. l. - Chammurapih zákník - Eps Gilgamešvi př. n. l. 1. lit památka, starbabylnský eps 12 hliněných tabulek Ašurbanipalva knihvna Ninive vliv na Bibli (ptpa světa) Gilgameš král města Uruku 2/3 Bůh, 1/3 člvěk zpčátku tyran Enkidu bjuje s Gilgamešem vyrvnaný bj přátelství splečně bjují s brem Chumbabu, Enkidu zemře Gilgameš hledá nesmrtelnst člvěk je smrtelný, skutky věčné základní myšlenka člvěk se stane nesmrtelný tak, že p sbě zanechá dbře dvedenu práci, veliké díl (= Hradby klem města Uruku) eps = rzsáhlá epická veršvaná skladba Egypt 4000 př. n. l. - hierglyfy (hiers svatý, glyphic vzývat) - papyrus, nástěnné texty (zdi chrámů) třtinvá pera - Epigramy - nápisy na dárcích, dmech, náhrbcích - Hymny slavné básně bzi, panvníci - Achnatn: Hymnus na Slunce slunce nejvyšší bůh, tcem farana apstrfa básnické slvení neživé věci 1 z 143

2 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky - Naučení subry živtních rad, mudrstí, nrem - knihy mrtvých nápisy na stěnách hrbek (mystický charakter) - milstná lyrika pprvé - Vlastní rukpis Sinuhetův (krátká autbigrafická pvídka) Egypťan Sinuhet Mika Waltari Persie Indie Zarathustra (Zraster) Avesta perský myslitel nejstarší památka perské literatury subr perských nábženských představ pkus nábžensku refrmu nvá bžstva zamyšlení nad světem, nad zápasem dbra a zla - hymny (slavné) - védy (=vědění, znalst) - pučné, nábženské texty př. n. l. - bžstva přírdní živly - jazyk - sanskrt - Mahábhárata největší díl na světě veršů (4. stl. př. n. l. 4. stl. n. l.) hrdinský eps rdině Bháratvců bj mezi větvemi bratranců Kuruvců a Pándůvců (bůh Kršna) smíření mýty, legendy, filsfie rzsáhlejší, mnh pstav, tradic Bhagavatgíta důležitý hinduistický text - Rámájana hrdinský eps princ Ráma vzrem chvání, ideálním hrdinu tehdejší dby král démnů unesl Sítu, Ráma ji svbdí Vatsjájama Kámasutra nebli Pučení rzkši Káma rzkš sútra - frma - Khálidása nejznámější indický básník Arábie - klem 7. stl. př. n. l. islám Mhamed krán - zachvaly se překlady řeckých děl - Phádky tisíce a jedné nci phádky a pvídky (Šeherezáda) přelženy d většiny jazyků Čína stl. př. n. l. - epcha dynastie Tchang 8. stl. n. l. - psán znakvým písmem štětcem inkustem na hedvábí/papír - nejstarší díla Letpisy jara a pdzimu Kniha dkumentů Zpěvy staré Číny Li-P Tu-Fu Š-Ting věčně nespkjený tulák (psychicky), dával přednst vlnsti před uhlazenstí dvra lyrické básně přírdě, přátelství a vlnsti ve svých básních zbrazuje třesné válečné hrůzy při pvstání v tchangské říši Kniha písní - sbrník lidvé slvesnsti Knfucius La C Hvry Knfucivy knfuciánství pevné zásady ve splečnsti Kniha ta a ctnsti 2 z 143

3 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky taismus přirzený vývj bez pravidel - přísná pravidla při tvrbě pezie pravidelný verš pčet slabik a tónů přesně určen Hebrejská literatura - Bible Písm svaté (z řec. biblia knihy) Starý zákn Nvý zákn - Starý zákn 1000 let př. n. l. 46/39/39 knih (liší se katlický/prtestantský/židvský) hebrejsky, židvské pvěsti 5 knih Mjžíšvých Tóra (tzv. pentateuch) Genesis vznik světa 1. den Budiž světl den/nc 2. den blha (nebe) 3. den země + mře, byliny + strmy 4. den Měsíc, Slunce, Hvězdy vesmír 5. den ryby, plazi, ptactv 6. den Adam, Eva Adam z hlíny, Eva z Adamva žebra Strm pznání dbra a zla Ráj (Eden) vce ze zakázanéh strmu fíkvé listy - vyhnání 7. den dpčíval Kain a Ábel - synvé Adama a Evy Kain zabil Ábela Kainva znamení Ptpa světa Ne (vnuk Metuzaléma) Nemva archa pršel 40 dní, 150 dní vda, Ararat, krkavec, 2 hlubice Exdus vyhnání Židů z Egypta Leviticus Numeri Deuternmium bsah: základní chápání smluvy mezi Bhem a Izraelity, zákn, který přijal Mjžíš d Bha na hře Sinaj, a vylíčení dějin spásy d stvření světa až d příchdu d zaslíbené země Kanaán Knihy prrcké předpvědi d buducna, z dějin Izraele, skutky prrků: Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Dvanáct Prrků Spisy (= žalmy zpěvy a mdlitby k Bhu), kniha Daniel prrk, který předpvěděl zánik Babylnu Kniha příslví - zachvávání nrem, pravidel Píseň Šalamunva Píseň písní milstná lyrika - Nvý zákn 27 knih řecky; připjen na pčátku letpčtu 4 evangelia Marek, Matuš, Lukáš, Jan živtě a skutcích Ježíše Krista + jeh učedníků Jáchym + Anna Marie d chrámu v Jeruzalémě 7 let v chrámu, zasnubena s Jsefem, vstupil d ní Bží duch narzení Ježíše Krista v Betlémě v chlévě pastýři (přišli h uctít), hvězda (směr Betlém), 8 den pkřtěn na Ježíše Herdes (Jeruzalém) Marie, Jsef + Ježíš Egypt 3 z 143

4 Antika 2. Literatura bdbí staréh Řecka - bdbí existence Řecka a Říma - antické umění se stal základem evrpské kultury a vzdělansti a jeh význam trvá až d dneška - příznivé pdmínky ze severu hry chrana před vpádem jiných kmenů z jihu mře styl s vyspělými kulturami Mezptámie, Egypt Řeck 4 z Literatura bdbí staréh Řecka - řecká kultura je starší a je půvdní - římská je mladší částečně převzatá d Řeků - přelm 3. a 2. tis. př. n. l. příchd řeckých kmenů - rychlý vývj vlastních kulturních tradic, vytvření sbité kultury, která pzději vlivnila rzvj evrpské kultury - využívali pznatky starších kultur - 1. civilizace v Evrpě - 3 základní bdbí Archaické Hmérské bdbí (8. 6. stletí př. K.) Atické klasické bdbí (5. 4. stletí př. K.) Helenistické (3. 1. stletí př. K.) Archaické bdbí - nejdříve ÚLS - mýtus báje, vypravvání - histrii bhů, vzniku světa, člvěka, přírdy funkce zprstředkvat sciálně závazný výklad světa uvnitř dané kultury a vytvřit mdel chvání v různých blastech lidské činnsti vybčení člvěka z mdelu chvání bhvé tvrdě trestají - mytlgie subr mýtů, nauka mýtech, bájeslví - eps pvěst, vypravvání, rzsáhlý veršvaný útvar epická báseň, která slavuje hrdiny - lympijské hry 776 př. K. - umělecké sutěže, recitace, hudba - aidi lidví zpěváci, rhapsdi vypravěči, recitátři rzšiřvali umělecká díla putváním z města d města Hmér plmytický slepý básník umělecky zachytil vyprávěné příběh (ÚLS) Ilias (8. stl. př. K.) Ilin = Trója veršů, 24 zpěvů nejstarší starvěký hrdinský eps zachycuje psledních 51 dní desátéh rku trjské války Paris (syn trjskéh krále Prima) unesl Helenu (manželku spartskéh krále Menela) Manelas dvetná výprava prti Tróji základní knflikt Achilleův hněv řecký bjvník Achilles uražen Agamemnónem (velitel řeckých vjsk král Mykén) a prt dmítl dále bjvat. Trjané získali převahu, prnikli d řeckéh tábra. Prt si Patrkls blékl zbrj a pkusil se Trjany zahnat. Byl pznán a zabit Hektrem. Rzčilený Achilles získal nvu zbrj, v subji Hektra zabil a jeh mrtvlu vláčel za vzem kl Tróje. Tím byl Patrkls pmstěn. Paris trefil Achillea d paty šípem, kde jedině byl zranitelný. na knci Odysseus vymyslel lest trjskéh kně Trója padla časté vstupy bhů, mění děj, řeší prblémy pmalý běh děje epická šíře Odyssea veršů, 24 zpěvů psán časmíru (hexametr) ppisuje desetileté bludění ithackéh krále Oddysea při cestě dmů symbl neknečnéh putvání Telemachs jeh syn dma h jeh manželka Penelpe nepzná, naknec ji Oddyseus přesvědčí (prstřelí šípem ka seker, ví, že jejich pstel je na pařezu) ba epsy jsu psány časměrným hexametrem (šestistpý daktyl daktyltrchej) - lyrika elegie (žalzpěvy) Archilchs Sapf škla pr dívky Dům múz strv Lesbs meldická lyrika sólvý zpěv za dprvdu lyry

5 Mdlitba k Afrditě Anakreón - rzmarná lyrika láska, vín anakrentika - sbrvá lyrika ódy slavují sby Pirads Pindars sbrvá lyrika Ódy = slavné básně - epigramy slavný verš, nápis na hrbě, pmníku, dárku satiricky útčná báseň Simnidés Iin - histrikvé - Herdts, Theukidides - filsfvé Pythagras, Anaximenes - vzniká bajka pučné příběhy, naučný, výchvný smysl (na knci pinta) Aisps (Ezp) Atické bdbí (klasické bdbí) - centrum vzdělansti Athény - tragédie kmedie - slavnsti Dynisie vystupvali zde chry (muži s kzlími maskami) 3 sólisté rzmluvali s davem řecké drama škrabšky mužský neb ženský výraz herec pantmimicky předvádí, c chór zpívá - tragédie (=kzlí zpěv) zpěv, mluvené slv, tanec námět nervný bj hrdinů se silami, které je většinu zahubí amfiteátry přírdní brvská divadla - nejdříve jeden herec, pak dva-tři ( dialg) Aischyls 2. Literatura bdbí staréh Řecka zavedl druhéh herce Oresteia trilgie Agamemnón, Oběť na hrbě, Usmířené lítice Orestes - syn Agamemnóna zavraždí milence své matky i svu matku, aby pdle záknů pmstil tcvu vraždu bviněn svbzen demkratická dhda názr lidské činy by měli sudit lidé a ne bhvé Sfklés zavedl třetíh herce, mezil zpěv chóru prpracvanější charaktery pstav Elektra nejmladší dcera Agamemnóna také prblematika vraždy Agamemnóna Král Oidipus Théby, kde šťastně vládl král Oidipus, zachvátil mr. Bhvé trestají měst za t, že dsud nebyl ptrestán vrah krále Láia. Král Oidipus je věstcem nařčen z tcvraždy a i přes varvání manželky Jkasty začne pátrat p pravdě Zjistí, že krále nezavraždili lupiči, ale n sám, když h v hádce v hrách cby neznáméh cizince zabil P narzení h ttiž Jkasta předala na výchvu Plybvi, aby zabránila tcvraždě (pdle věštby) Když Jkasta zjistí, že je Oidipva matka, spáchá sebevraždu Oidipus si vypíchl či a dešel d vyhnanství Antigna navazuje na drama Král Oidipus P dchdu krále Oidipa d vyhnanství se jeh synvé Eteklés a Plyneikés přu vládu Eteklés se spjil s Kreónem (strýc) a Plyneika vyhnali Plyneiks v cizině pstavil armádu a vytáhl prti Thébám ba bratři zahynuli v bji a Kreón se stal králem Kreón nechá phřbít Etekla a zakáže phřbít Plyneika jejich sestra Antigna chtěla phřbít Plyneika, Isména ji varuje Kreón nechal Antignu zazdít d skály bhvé Kreóntvi přikážu Antignu svbdit, ale Antigna se mezitím v hrbce běsila žena a syn Kreónta spáchali sebevraždu Kreón prsí bhy, aby h připravili živt čestný zápas s vyšší autritu (král) má svůj význam, i když člvěk naknec umírá mizí přímé zásahy bhů chór (sbr)- kmentátr činů pstav 5 z 143

6 Euripides 2. Literatura bdbí staréh Řecka Médeia z mýtu Agrnautech (snažili se získat zlaté run z Klchidy) Médea vášnivě miluje Iásna, vše mu bětuje Iásn se chce ženit s dceru knrinthskéh krále Glauku Médea Iásna tak milvala, že byla schpná zabít své dva syny, aby se mu pmstila 1. psychlgické drama hrdinku je žena prblémy veskrze lidské, bhvé zde již nezasahují prslavil se skvělými charakteristikami žen a prpracvanu psychlgií Kmedie - kmódia = veselý zpěv - vysmívají se lidským chybám (splečnsti, vlastnstem) - smírný závěr - šťastné rzuzlení Aristfanés zachval se 11 z jeh 44 kmedií Žáby zesměšňuje Eurípidvu tragédii Ženský sněm, Vsy, Ptáci, Mír Lysistráta dmítání sexu může vést k tmu, že ženy budu mci také vlivnit pliticku situaci snaha žen zabránit válčení Dívčí válka Nvá řecká kmedie hlavní autr Menandrs nemezená vláda panvníka - nepvlil by kritiku svéh pstavení zaměření na individuální lidské neřesti Menandrs Škarhlíd Histrická próza Thukydidés pelpnéské války Hérdts řeck-perské války Řečnictví Démsthenes zakladatel Filipiky (=hnivá řeč) vkládal si blázky d úst a překřikval mře prti Filipvi II. Makednskému a jeh agresivní vládě Výtvarné umění Myrón (schař Discbls) Feidias Praxitelés Filsfie Skratés první athénský filsf, celý živt v Athénách navrhl vlys Panthenu (chrám v Athénách) půvdně kameník (p tci) chdil p tržišti a rzmluval s lidmi zaměřval se na dialg a člvěka člvěk může skutečně pznat jen sám sebe nejvyšším úklem není teretické pznání, ale praktické umění žít lidé jednají špatně puze z neznalsti zásada uměřensti všeh s míru bviněn z kažení mládeže dsuzen k trestu smrti (tráven) nenapsal žádné díl vím, že nic nevím Platón Skratův žák sepsal Skratvy myšlenky Dialgus idealistický světvý názr (svět ideí) pravé bytí zakladatel první Academie v Athénách výuka pmcí dialgů pdprval trkářsku splečnst 6 z 143

7 věřil v reinkarnaci napsal 30 spisů frmu dialgu Obrana Skrata Plitics Sympsin pdba dialgu vztahu muže a ženy pdle něj by stát měli řídit filsfvé sukrmé vlastnictví puze výrbci, rdin Aristteles ze Stageiry Helénistické bdbí nejmladší, nejvýznamnější řecký filsf většinu živta v Athénách zakladatel Lgiky a dalších vědeckých disciplín vychvatel Alexandra Velikéh stupenec prmakednské strany musel uprchnut stanvil základní filsfické pjmy kategrie pjem, sud, úsudek materialistick-idealistický názr Rétrika - učebnice řečnictví Petika pr trctví Metafyzika, Fyzika, O duši zakladatel hudební terie rytmus pdle tepu srdce terie dramatu Pravidl tří jednt místa v jednm místě času hlavní děj 24 hdin děj 1 dějvá linie - rzšíření řecké kultury na území zabraná Alexandrem Makednským - Muzein knihvna v Alexandrii - idyla lyrická báseň vyjadřující ptimizmus, spkjenst - Archimédes - Eukleidés - buklická pezie (pastýřská) spkjený živt, typické vesnické prstředí Thebrits Šklský systém v Řecku - d škly chdí puze chlapci - Athény mateřská škla d 7 let, dma u matky základní škla kitharisté kithara pdbná lyře gramatisté trivium čtení, psaní, pčítání střední škla palaistra zápasnická škla gymnasin kalkagathia Academia zalžil Platón - Sparty nemá základní šklu všichni jdu d Palaistry 2. Literatura bdbí staréh Řecka 7 z 143

8 Římská literatura Římská literatura a literatura bdbí středvěku Římská literatura a literatura bdbí středvěku - začátky spadají d dby, kdy už byla vytvřena trkářská splečnst, pírala se helénisticku tvrbu (vlivněna řecku kulturu) - převzala řecku kulturu a vylepšila ji - díla psaná latinsky - Rzdělení Archaické bdbí (3. 2. stl. př. n. l.) Vrchlné bdbí Zlatý věk (1. stl. př. n. l.) Pstklasické Stříbrný věk (1. 2. stl. n. l.) Archaické bdbí - rzvj kmedie Titus Maccius Platus Zlatý věk Kmedie hrnci navazuje na něj Mliére v díle Lakmec čerpá z něj i Shakespeare Lišák Pseudlus Marcus Tulius Cicer řečník vzr pr klasicku latinu pužívaná d dneška cicernská latina sudní a plitické řeči, filsfické texty, dpisy Gaius Valirius Cutullus předchůdce klasické římské pezie jeh pezie vrchl světvé milstné a přírdní lyriky sžíravý irnik a drzý psměváček, čast zachycuje rzpruplné pcity Básně psán frmu elegie báseň rzmanitéh bsahu plitickéh, filsfickéh, milstnéh psán elegickým distichem (= dvjverší) střídavé spjení hexametru s pentametrem (6-ti stpý, 5-ti stpý daktyl -uu ) nejvýrazněji využili tht typu verše autři tzv. Mladřímské básnické škly Vergilius, Hratius, Ovidius Publius Vergilius Mar Zpěvy pastýřské Buklika Zpěvy rlnické Gergika Aeneis eps trjský hrdina Aeneis p dbytí Tróje dchází se svu rdinu, p dluhých útrapách přistál v Itálii, kde se ženil s dceru krále Latinů a dal tak pčátek k rzvji Říma autr spjuje řecké a římské dějiny čerpá z Hméra Hratius satira, písně, lyrika Dpisy k Pisnům Publius Ovidius Nas nejnadanější Umění milvat Ars amatria lehká milstná lyrika Prměny metamrfózy 250 řeckých a římských bájí d vzniku svět, přes vyprávění hrdinech až k prměně Caesarvy duše v kmetu v každém příběhu prměna prměnlivst a pmíjivst světa vešl trvale d kulturníh dědictví lidstva Pýrams a Thisbé Shakespeare Rme a Julie 8 z 143

9 Stříbrný věk Seneca filsf plitik básník Tacitus Obdbí úpadku histrie z filsfickéh hlediska Letpisy (Anály) Histrie Marcus Aurelius Hvry k sbě Římská literatura a literatura bdbí středvěku - Pádem západřímské říše (475 n. l.) přestala římská kultura existvat, ale latina nikli. Ta se stala nábženským, vědeckým a mezinárdním jazykem západní Evrpy, nejen v bdbí celéh středvěku. - Thesaurus mrtvý slvník veškerá slvní zásba latina, sanskrt, starslvěnština Středvěká literatura Orientální literatura - Indie Kálidása - Persie Nízární - Arábie Krán, Tisíc a jedna nc - Čína Li-P, Tu-Fu Evrpská literatura Nábženská liturgická Bible Nvý zákn 27 knih základ tvří 4 evangelia zjevení sv. Jana, legendy, lyrické písně, mdlitby evangelisté Marek, Matuš, Lukáš a Jan vznik 1. stl. n. l. kannizván svatřečen (Písm svaté) kncem 1. stl. židé Nvý zákn neuznávají zabývá se živtem a smrtí Ježíše Krista Epištly 21 listů apštlů věřícím Apkalypsa plmytické zjevení sv. Jana vize zániku světa a psledníh sudu Apkryfy = pdvrhy frma využití pdbenství, alegrie, jazykvé i myšlenkvé bhatství Světská a laická hrdinská nárdní eps dluhý děj, líčená, ppisy, řada pstav dminantní je hlavní hrdina rytíř - kladný, nebjácný, čestný, věrný svému panvníkvi Francie Chansns de geste píseň činu Píseň Rlandvi Rland je rytíř vjska Karla Velikéh z 2. plviny 8. stletí Obsah: Bjval prti Saracénům, Oliver h pprsil, aby zatrubil na kuzelný rh Olifant a přivlal pmc dmítl. I za cenu nejen svéh živta se puští d bje kvůli věrnsti králi. Chtěl, aby byl kuzelný meč Durandal zachráněn. Německ Píseň Nibelunzích O lásce, zradě a pmstě na dvrech burgundskéh krále Güntera a hunskéh krále Atiily Španělsk Píseň Cidvi půvdně rmance píseň zpívaná v půvdním, tj. rmánském jazyce idealizace skutečnéh bjvníka prti Maurům knflikt lásky a cti Rusk Finsk Anglie Slv pluku Igrvě byliny hl. pstavy - bhatýři Kalevala 9 z 143

10 3. 3. Římská literatura a literatura bdbí středvěku Bewulf všichni hrdinvé byli idealizvaní představitelé, kteří byli ddání svým vládcům Kncem 12. stletí rytířský eps navazuje na hrdinský ideál rytíře se přibližuje dvru, zjemňuje, žáducí statečnst a věrnst dplňuje galantnst, schpnst chránit bezbranné, vzdělání. Příběhy více lásce, více idealizace, nerespektvání skutečné histrie, děje smyšlené a nadpřirzené Rytířská lyrika splňuje 7 rytířských ctnstí: jízda na kni, plavání, lukstřelba, hra v šachy, lv, veršvání, zpěv, tanec, becný tělesný výcvik (limity v běhu, skku, šplhu, zápasu, šermu) Dvrská lyrika ptulní pěvci Francie Raimbautz de Vaqueiras trubadúři, truvéři Německ Adam de la Halle Walter vn der Vgelweide minessängeři Anglie minsteři jejich pmcníci žertéři, jkulátři studenti, kteří si takt přivydělávali Carl Orff Carmina Burana studentská tvrba básnické útvary pastrela pastýřská milstná píseň pastýř dbývá srdce pastýřky epištla milstné listy alba (= svítáníčka) lučení miléh s milu za ranníh úsvitu Dvrská epika Bretňský cyklus příběhy rytířů kulatéh stlu = artušvské legendy, sučástí příběh rmantické a tragické lásky Tristana a Isldy, hledání svatéh Grálu významné pstavy Enšpígl (mudrý blázen) a František z Assisy Cestpisy Marc Pl cestvatel z Benátek 1271 se vydal d mnglské říše k Chánu Kublajvi na jeh dvře strávil 12 let Milin (1299) sepsal svá dbrdružství milin výmyslů nikd mu nevěřil Mandeville rytíř Jhn Mandeville navštívil extické země Afrika, Asie 1400 Vavřinec z Březvé přelžil d češtiny zdál se jim věrhdnější než Milin 10 z 143

11 Výtvarné umění Vývj českéh písemnictví d dby Karla IV Vývj českéh písemnictví d dby Karla IV. Rmánský slh ( stletí) stavby rtunda, bazilika Bazilika sv. Jiří (Praha) Rtunda sv. Jiří (Říp) Rtunda sv. Kateřiny Straknický hrad Juditin mst v praze - tapiserie kberce na zdi zateplení - schy strnulé; vytřeštěné či Gtika (13. stletí) lmený bluk žebrvaná klenba rzety fiály plaménkvý vlys chrám sv. Víta (Praha) chrám sv. Barbry (Kutná Hra) Westminsterský palác Ntre dame Katedrála v Remeši Slvanské křeny našeh písemnictví - naše písemnictví patří k nejstarším evrpským kulturám - dluh převažvala ÚLS, písemné záznamy až pzději - knižní vzdělanst už d 1. pl. 9. stl. - jazykem vzdělanců je latina a starslvěnština, památky psány těmit jazyky - vzdělanci hlavně duchvenstv a šlechta literatura služí jejich zájmům - mnhbžství nahrazván křesťanstvím - 1. státní útvary Velkmravská říše, přemyslvská říše n. l. Rastislav žádá byzantskéh císaře Michaela III. vyslání slvanské (křesťanské) mise vybudvání nvé křesťanské rganizace n. l. Knstantin (Cyril) a Metděj přicházejí z blasti Sluně, přinesli starslvěnštině (z bulharsk-makednskéh nářečí), hlahlice pzději nahrazená cyrilicí (cyrilice=>*azbuka) - překlad d starslvěnštiny nejprve Nvý zákn, mdlitby, část staréh zákna a nábženské písně pzději Nmkann (základní právní předpisy), Zákn suduj ljudem (pravidla, kterých by se měli lidé držet při jednání ve Velkmravské říši) - Prglas veršvaná předmluva k překladu Evangelia nejstarší půvdní dchvaná báseň ve Starslvěnštině bible důležitá pr vzdělání, je pdstatné, aby jí lidé przuměli nejstarší dchvaná slvenská báseň, verše, předmluva k Bibli (překladu Bible) pžadavek bhslužebnéh jazyka danéh nárda, na vzdělání, knihy (uchvání infrmací, pr další generaci) - Kyjevské listy suhrn mdliteb pr slvansku liturgii - Živt Knstantinův živtpis psán jeh žáky žádal stejná práva pr všechny bhajba slvanské liturgie (nábženská shrmáždění) a myšlenek Byzantských - Živt Metdějův živtpis p návratu sestavili cyrilici základem azbuky (vycházela z řeckých písmen) - blíbené žánry středvěku: chvalzpěv (reky(hrdiny) a jejich skutky, ikny, Bhu) - legendy Svatý Václave, vévd České země patrn našeh nárda 1. starslvěnská legenda sv. Václavvi duchvní epika, vyprávění autr neznámý kněz charakteristika silně věřící, velmi vzdělaný, knal dbr 11 z 143

12 4. 4. Vývj českéh písemnictví d dby Karla IV. zázrak krev se 3 dni nechtěla vsáknut d země a pté se bjevila nad ltářem mučedník Legenda sv. Ludmile (babička sv. Václava) Legenda sv. Václavvi (Kristiánva legenda) Legenda sv. Prkpu Legenda sv. Vjtěchu - hymny Hspdine, pmiluj ny (smiluj se) nejstarší duchvní píseň u nás mdlitba, chrál slavnstní funkce st. - bývávala nárdní hymnu - Vyšehradský kdex iluminační iniciály - - utužení feudálníh řádu, Starslvěnská kultura knčí vypálením Sázavskéh kláštera (sv. Prkp) - autři většinu neznámí, většinu se dchvaly puze zlmky děl - šíření literatury pisváním - většina literatury byla zničena a spálena Husitství vypálen mnh klášterů a mnh knihven Latinská literatura - vznikají první české záznamy - literatura stále vládána duchvenstvem - nvé literární útvary krnika liturgické drama Ksmas Krnika česká (Chrnika Bemrum) psána latinsky, skládá se ze tří knih české dějiny d pčátku (d Starbabylnskéh zmatení jazyků) až d rku 1125 nejstarší česká krnika čast uměleckým vyprávěním příběhů z českých dějin, d děje vstupuje autr, pužívá se přímá řeč, dialgy autr zřetelně straní Čechům prameny bájné vyprávění starců hdnvěrné zprávy svědků vlastní zkušenst charakteristiky pstav, zhdncení, metafry třetí kniha zachycuje, c sám zažil či slyšel vyprávět přesnější část krniky text je stále beletrizván příslví, citáty z autentických textů první bhemismy české výrazy uvědmuje si střety Čechů a Němců phanství mluví jak překnané nebezpečné dbě laicizace literatury světská literatura následvníci Dalimil, Alis Jirásek, Vladislav Vančura, Myslbek, Aleš - krnika literární žánr, v němž autr ppisuje událsti v chrnlgickém sledu vyjadřvání věcné, prsté, krátké, jasné autr si vybírá událsti s určitým záměrem díl tendenční Rzvj česky psané literatury (knec 13. stletí 1. plvina 15. stletí) - glsy, bhemika už d 11. stletí Svatřehřské glsy - první dchvaná česká věta v zakládací listině kapituly litměřické primitivní pravpis týká se pzemkvé refrmy dar místa pr litměřicku kapitulu Duchvní lyrika Kunhutina mdlitba Ostravská píseň Spr duše s tělem 12 z 143

13 Duchvní epika Apkryf Jidášvi Světská lyrika Byla ti sem v sádku - laicizace zesvětštění literatury autrem nejen církev ale i šlechta - demkratizace hlavní hrdina nejen světec, ale i rytíř, šlechtic Světská epika Vývj českéh písemnictví d dby Karla IV. Alexandreida starčeská veršvaná epická skladba pdle latinskéh vzru živt a vývj Alexandra Makednskéh výchva Aristteles slavné bje s Peršany, tažení téměř všechny kultury nějak tyt témata ztvárnily rady Aristtelvy má mít v radě urzené, vyvarvat se pdvdníkům, pzr na přetvářku, nenechat se uplatit směřvaly k Přemyslu Otakarvi II. česká jména, česká zbrj znaky krále jsu spíše znaky Přemysla Otakara II. autr blízký králi, nebyl t duchvní, ale šlechtic Dalimilva krnika autrem údajně Dalimil Meziříčský, ale ten t nebyl dalimil = starčesky básník neznámý nižší šlechtic psána česky, veršvaná (ze začátku střídavý rým, pzději sdružený) událsti českých dějin d pčátků d r méně přesná, spíše beletrie demkratický vlastenecký bsah - blíbená jedndušší a primitivnější jazyk pr nižší vrstvy bavy z pněmčvání bsah: Oldřich a Bžena, O Libušině prrctví 13 z 143

14 Dba Karla IV Literatura dby Karla IV., bdbí husitské Literatura dby Karla IV., bdbí husitské - kulturní a hspdářský rzkvět - české země se staly centrem Evrpy a Praha byla nejvýznamnější české měst - území Prahy se zvětšil - rzvíjí se gtické a architektnické umění - na celkvý rzvj měly vliv důležité událsti: pvýšení pražskéh biskupství na arcibiskupství zalžení Karlvy univerzity rku s růstem vzdělansti se rzvíjí duchvní a světská literární tvrba (převládá světská) Karel IV. Rytířské epsy Císař římský tec vlasti vzdělaný, literárně činný nechal pstavit: Pražský hrad (reknstrukce), Karlův mst, Staré měst, Karlštejn, Máchv jezer Vita Carli vlastní živtpis (Živt Karla) Legenda sv. Václavvi pravděpdbný autr sestavil krunvační řád českých králů Majestát Carlina právní nrmy - Tristan a Izlda pdle vzrů světvé literatury - Stilfríd (v erbu rlice) a Brunclík (v erbu lev) vysvětluje půvd erbu českých králů rytířské pvídky Duchvní tvrba - nvý překlad Bible - Živt sv. Kateřiny králvská dcera, která phrdla ruku císaře, přijala křesťanství a ve snu se zasnubila s Kristem. Je pvěstná tím, že v rzpravě dkázala přesvědčit 50 phanských mudrců, aby se brátili ke Kristu. ppravena patrnka filsfické fakulty duchvní lyrika, česky psaná ertická mystika - Legenda Prkpvi vlastenecky zaměřen zakladatelem sázavskéh kláštera veršvaná, česky psaná krnika jedndušší frma pr jedndušší čtenáře vyhnal dtud čerty a Němce zachránil h - Tkadleček spr Tkadlečka s Neštěstím Přibík Pulkava z Radenína Krnika Mistr Klaret Klaretův slvník 1. jazykvědné díl slvník pjmů nezbytných při výuce na univerzitě Světská tvrba - rzvj satiry - Mastičkář viz divadl (tázka 16.) Smil Flaška z Pardubic Nvá rada alegrická král zvířat lev prmluvá ke zvířatům a dává jim rady a zvířata mluví ke lvu a dávají mu rady jak vládnut rada, aby se píral vysku šlechtu 14 z 143

15 didaktické díl naučné Literatura dby Karla IV., bdbí husitské - Píseň veselé chudiny knec 14. stletí sciální satira radstech a strastech chudiny nemají šaty, jídl, ale smějí se svému pstavení - Pdkní a žák 14. stletí veršvaná satirická skladba makarónská pezie (střídání latiny a češtiny) ba se přu, kd je na tm lépe, naknec zjistí, že jsu na tm stejně špatně knčí rvačku úrveň tehdejší splečnsti velké rzdíly mezi chudými a bhatými - Satiry Hradeckéh rukpisu ± 1340 nejrzsáhlejší veršvaná satirická skladba Desater kázanie bžie aktualizuje desater na dnešní dbu a bviňuje lidi z různých hříchů (krádeže ) Satiry řemeslnících a knšelích 7 satir - na pekaře - na řezníky kupují nemcné krávy, plévají je vdu, aby byly těžší - prti úplatkářství knšelů přestupky hspdářskéh rázu, nemrálnst měšťanstva všem hrzí peklem řešení vidí v malé revluci (alegrie ve včelách) 1. kritika české středvěké splečnsti a duchvenstva Bajky O lišce a džbánu - Veršvané exemplum = krátké vyprávění s mravním pnaučením - půvdně sučást kázání - pzději zábavné čtiv šlechty a králů Dba předhusitská - knec 14. plvina 15. stletí - kritika církve p celé Evrpě (Martin Luther refremní hnutí) vrátit církvi půvdní biblické hdnty, především střídmst - církevní hdnstáři neddržují Bibli - satira - duchvní písně - traktát učené pjednání na nábženské téma Jan Milíč z Krměříže kazatel pr nejchudší česky Matěj z Janva kazatel pr střední vrstvu česky i německy Knrád Waldhauser kazatel pr nejvyšší vrstvy (vzdělané) německy pzval h Karel IV., aby zlepšil pměry v církvi - centrum kázání v Betlémské kapli Tmáš Štítný ze Štítnéh chudý zeman, pcházel ze statku v Žirvnici Knížky šestery becných věcech křesťanských zásady živta správnéh křesťana Pánóm Řeči besední vypráví jak tec dětem základech věruky Řeči sváteční a nedělní frma pstily (sbírka kázání) vysvětluje některé části Bible Knížky šašiech na základě pravidel šachu vysvětluje pdbenství lidských sudů pvažván za 1. klasika naučné literatury půvdně psal puze pr své děti, přátele, příbuzné jazyk: archaický neměl častý styk s Prahu cíl: neusilval zrušení či přeměnu splečenských řádů, ale jen zmírnění vztahů mezi třídami 15 z 143

16 5. 5. Literatura dby Karla IV., bdbí husitské Mistr Jan Hus (Husinec u Prachatic) (Kstnice) - studval na UK - pzději mistrem filsfie a telgie vysvěcen na kněze kazatel v Betlémské kapli - jeh kázání vlivnil Jhn Wycliff (anglické refrmátr) - vynikající vypravěč, kazatel na Václavu IV. vymhl Dekret kutnhrský změna pměru hlasů na UK Cizinci: Češi = 3 : 1 (před); 1 : 3 (p) - arcibiskup pražský zakázal Husvi kázat v Praze, nechal pálit jeh knihy, vynesl nad ním klatbu, na celu Prahu vznesl interdikt (zákaz jakýchkliv církevních břadů) Hus dešel na Kzí Hrádek (předtím Krakvec) - císař h pzval d Kstnice, Zikmund mu dal glejt na chranu, p příjezdu h uvěznili - naknec h upálili, prtže nedvlal své učení Filsfické a kritické De ecclesia O církvi kritizuje pstavení papeže v čele církve, prtže v čele církve je Bůh Výklad Viery, Desatera a Páteře lat. Páter Nster = Otčenáš kritika splečnsti Pstila sbírka kázání dplňující výklad Evangelia Knížky svatkupectví strá kritika církve s dklady ze sučasnéh živta její zištnsti Pedaggická díla Význam Jana Husa Dcerka snaží se radit ženám (matkám), jak mají vychvávat své dcery O pravpise českém De rthgraphica bhemica Nahradit spřežkvý pravpis (czast) diakritickým (čast) nabdeníčk: krátké č dluhé á Husvy listy z Kstnice určeny přátelům v Čechách, Universitě Karlvě apeluje na t, aby stáli za jeh učením a šířili h dál skládal nvé písně a pdprval lidvý zpěv - přispěl k rzvji dbrné a vzdělávací literatury v nárdním jazyce - usilval čisttu češtiny - silně půsbil svým mravním příkladem - dkázal se pstavit na dpr největší autritě církvi a jejímu dgmatu - dvlával se ve svém učení rzumu a pdprval vědecké bádání - byl pr dknalý vztah mezi mužem a ženu - ve svých kázáních vyzdvihuje věrnst a vzrná manželství Dba p smrti Jana Husa - plemický a tendenční ráz - p bitvě u Lipan pkračvali husité jak žldáci na Slvensku - Zábavná literatura cestpisy Deník panše Jarslava - dbvé písně Jistebnický kancinál Jan Želivský radikální mluvčí pražské chudiny Vavřinec z Březvé histrik Budyšínský rukpis Žalba Kruny české Prrk Kruny české prrk = výrk bsahující výtku Hádání Prahy s Kutnu Hru 16 z 143

17 5. 5. Literatura dby Karla IV., bdbí husitské alegrické zbrazení dvu žen, Praha krásná žena, Kutná Hra šklivá baba; Kutná Hra útčí prti pražanům prážka husitů - památky Žižkův vjenský řád kázeňský řád, suhrn válečných a vjenských předpisů přepisy Bible, které pužívali husičtí kněží Padéřvská bible Olmucká bible Pkračvatelé Jana Husa Petr Chelčický 1390 (Vdňany) 1460 zeman vzdělaný (samuk) suhlasil se změnu splečenskéh řádu, nesuhlasil s rzdělením na třídy zavrhuje i branné bje dsuzuje státní zřízení, prpaguje beztřídní splečnst (rvnst lidí) zavrhuje vzdělání naštěstí prušen a škly byly zakládány idealista Pstila ve frmě drbných traktátů Sieť viery pravé alegrická skladba vycházející z biblickéh příběhu rybářích, kteří chytili mnh ryb, ale síť ptrhali největší ryby (= papež, panvník) O trjiem lidu dmítá rzdělení splečnsti na 3 stavy a žádá rvnst mezi lidmi O bji duchvním dmítá veškeré fyzické násilí uznává puze duchvní bj Jednta Bratrská na základě učení Petra Chelčickéh vznikla Jednta Bratrská ve vsi Kunvald u Vamberka 1. kněz přišel v rce 1458, ficiálně ustanvena až v rce 1468 Řehř Krejčí navazvali na živt husitů v Tábře, jediným záknem byla Bible, říkali si bratři a sestry zdůrazňvali mravní živt, fyzicku práci, lidvý zpěv dmítali bhatství, pcty a službu ve státních úřadech nejdříve řemeslníky a sedláky, pté šlechtici 17 z 143

18 6. 6. Světvá renesanční literatura - brzení antických ideálů - kalkagathia + CARPE DIEM (=Užij dne a nečekej na nebe) - klébka Itálie (d 13. stletí) - p celé Evrpě rzkvět v stletí - Čechy v 70. letech 15. stletí Refrmace církve - zámřské bjevy, astrlgie, astrnmie, vědecké bjevy - církev musela ustupit ze svéh dgmatu - ztráta důvěry z důvdu Carpe diem! - Girdan Brun, Galile Galilei, Mikláš Kperník, Kryštf Klumbus Začátek nvvěku - humanismus upnutí pzrnsti k člvěku - individualismus sebevědmá víra ve vlastní síly - racinalismus, surrealismus (F. Bacn) => pmcí smyslů pznat svět - renesanční člvěk všestranně rzvinutý - Michelangel, Lenard da Vinci - změna nástup nvéh kapitalistickéh státu (Itálie) - rzvj bchdu, průmyslu, bankvnictví, vědy, filzfie, umění - práv člvěka na svbdný a plnhdntný živt na Zemi (x středvěk sputaný živt) - vzrem je Cicer a jeh latina - knihtisk v Mluci Jan Gutenberg inkunábule všechny knihy tištěné d r Výtvarné umění - šersvit světl a stín - Dannatel, Massacci [masač], Sandr Bticelli (Zrzení Venuše) - Lenard da Vinci Dáma s hranstajem, Mna Lisa, ptápěčský blek, 1. pitva - Rafael Santi Tři grácie, Madny - Michelangel Bunarrti Sixtínská kaple ve Vatikánu (freska Pslední sud), architektura schař vyzdbil Medicejský chrám, scha Davida Vatikánská Pieta (Marie drží Ježíše) - Tintreta - Tizian tiziánvá barva, malval prtréty - El Grec bílé pstavy, Řek žijící ve Španělsku, manérismus - Německ Alfréd Dürer - Hlandsk Brueghel [brajgl] Hudba - Orland di Las (ech) - Givani Pierluigi de Palestrina - Clemant Jannecquin Zpěv ptáků, * prgramní hudby - Jasquin Des Prés - Madrigal, vkální plyfnie (vícehlas) Italská renesanční literatura Dante Alighieri ( ) 18 z Světvá renesanční literatura Bžská kmedie duchvní eps puť člvěka za spásu Obsah: autr jak hlavní pstava se ztratí v hlubkém lese, kde h hržují tři šelmy (pardál, lev, vlčice), které alegricky znázrňují nejhrší lidské vlastnsti (rzmařilst, pýcha, lakmství) aby se dstal z lesa, musí prjít Peklem, Očistcem a Rájem Peklem a Očistcem h prvází Vergilius prmluvají s dušemi mrtvých sbnstí Rájem h prvází Beatrice (jeh milá) Vergilius symbl rzumu Beatrice symbl citu renezanční znaky návrat k antice (Vergilius), tuha člvěka p pznání, upřednstňuje cit (Beatrice) ne bha středvěké znaky psmrtný živt, Pekl-Očistec-Ráj, trest za lidské viny Bžská kmedie je sice renezanční díl, ale bsahuje mnh středvěkých prvků Michelangel Bunarrti Sestupil z nebe vyjadřuje úctu k Desateru

19 dkazuje všestrannst tht umělce Givani Bccacci ( ) 19 z Světvá renesanční literatura Dekamern 10 x 10 nvel - NOVELA - krátký przaický útvar, d 24 hdin, překvapivý závěr (penta) rámcvá stavba úvdní příběh vedlejší příběhy knec příběhu Obsah: deset urzených lidí (7 žen, 3 muži) utíká z Flrence před mrem na venkv (vyprávějí si příběhy) Francesc Petraca ( ) styk s Karlem IV. St snetů Lauře zpěvník vyjadřuje lásku k Lauře SONET znělka stavba 2 kvarteta (2 slky p čtyřech verších) 2 terceta (2 slky p třech verších) kvartet teze (myšlenka) naděje kvartet antiteze váhání a 2. tercet synteze Pietr Aretin Rzpravy mravech hříšných kurtizán dráží živt kavalírů, mnichů, dam, služebných i kurtizán první plviny 16. stletí Francuzská renesanční literatura Francis Villn (vl. jm. Mntcbier) pcházel z chudé rdiny p svém patrvateli (faráři) si vzal jmén Villn své básně recitval na králvském dvře bletván ženami kritizval vládu, neustále šlechtě předhazval, jak špatně se žije chudé vrstvě (ni t brali jak žert) villnská balada = francuzská balada (zakladatel Villn) slžena ze 4 strf první tři 7-12 veršů, pslední zpravidla plvinu strfy zaknčeny stejným veršem (refrén) tzv. Pslání (i pslední strfa) pužívá dva typy rýmu v módě až d 17. stletí využívá ji Vrchlický, Vítězslav Nezval, Werich a Vskvec (Balada z Hadrů, Hej, pane králi!) díla: Malý testament, Velký testament, Balada běšencích, Balada epitaph mderní básník, prkletý básník lyrik, bhém, tulák nechtěl se smířit s nejisttu splečnsti Francis Rabelias [rablé] Gargantua a Pantagruel 5ti-dílný satirický rmán (eppej) pardie na rytířské rmány zbrazení živta králvské rdiny brů (Gargantua syn, Pantagruel tec) kritizuje schlastický středvěký systém výuky (učení drilem) Bncrates začal Gargantua vyučvat mderními metdami k všestrannsti (zeměpis, bilgie, vaření, práce) => návrat k antice Gargantua nechal pstavit patství pr mnicha v Thelému Miguel de Mntaigne [mišel mntáň] tvůrce eseje úvahvý útvar na dbrně téma k zamyšlení, filzfii (musí mít dbrnu úrveň) Španělská renesanční literatura - zlatý věk španělské literatury - rzvíjí se pikreskní rmán (pikar taškář, šibal, mudrý blázen) Miguel de Cervantes y Saavedra Důmyslný rytíř dn Quijte de la Mancha 2 díly, pardie na rytířské rmány Sanch Panza pak dna Quijta, milval phdlí a dbré jídl dn Quijte chudý venkvský šlechtic hidalg fanaticky čte středvěké rytířské rmány chce bnvit slávu středvěkéh rytířstva (napravváním křivd, dkazváním své dvahy a šlechetnsti) jeh snažení se většinu brátí prti němu patří mezi tzv. mudré blázny, rytíř smutné pstavy

20 milá Dulcinea (venkvská děvečka) zmudří a následně umírá satira na minulst, kritika sučasnsti vlivnil Viktra Dyka, Vladislava Vančuru Tirs de Mlina Sevilský svůdce a kamenný mst pprvé využil pstavu Dn Juan Lpe de Vega Světvá renesanční literatura Fuente Ovejuna (Ovčí Pramen) rámcvá stavba lidé se vzbuří prti vesnickému kmturvi (Fernán Gmér), který je tyranizuje zabijí h sudce (král) uzná právněnst vraždy a milstní vesnici Nizzemská renesanční literatura Erasmus Rtterdamský Chvála Bláznivsti (Chvála pchablsti) Anglická renesanční literatura Thmas Mre ( ) nejvyšší kancléř Jindřicha VIII. Utpie strv, kde žijí lidé v ideálním světě Geffrey Chaucer ( ) Cantenburské pvídky lyrick-epické verše braz anglickéh živta William Shakespeare ze Stratfrdu ( ) vynikající dramatik, psychlg krmě divadelních her psal snety p svatbě se přestěhval d Lndýna hrál v různých divadelních splečnstech splumajitel divadla Glbe psal divadelní hry (dramata 36-37), překlady Jsef Václav Sládek veselhry Zkrcení zlé ženy Sen nc svatjánské Kmedie plná mylů Mnh pvyku pr nic Veselé paničky Windsrské histrické Richard III. Jindřich VI. Julius Caesar tragédie Rme a Julie (Ovidius Prměny Pýrams a Thisbé) Macbeth Král Lear Hamlet, kralevic dánský phádky Buře, Zimní phádka neddržuje Aristtelvy zásady tří jednt vystupují emancipvané ženy, egisté, ušlechtilé pvahy každá pstava více směrů, nejsu jednstranné základní mtiv lidská vášeň a tuha, ne sud jazyk spisvný, hvrvý 20 z 143

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Vlastík (dějepisná část vlastivědy) PONškla (Pachner) Úvdní brazvka Obrázky z českých dějin V prudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrvat Tisk testů min. 5 max. 100 tázek,

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Literatura. maturitní otázky 2007/08

Literatura. maturitní otázky 2007/08 Literatura maturitní tázky 2007/08 Maturitní tázky z českéh jazyka a literatury šklní rk 2007/2008 1. a) Starvěká rientální literatura 5 b) Jazykvěda a její discipliny 7 2. a) Antická literatura a její

Více

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT

Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti ICT aktivity Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu

ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je poslán, aby vydal svědectví o tom světle O čem vydává adventní světlo svědectví a k čemu BRNO KOUNICOVA 19.12.2010 ADVENTNÍ SVĚTLO SVĚDECTVÍ Jan Křtitel je pslán, aby vydal svědectví tm světle O čem vydává adventní světl svědectví a k čemu První čtení: Izajáš 60,1-3 a 19-20 Text kázání: Jan

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Anotace: seznámení s renesanční literaturou, autory a díly Dětský diagnostický ústav,středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 9. ročník ZŠ

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN

AISCHYLOS THUKYDIDÉS HÉRODOTOS DÉMOSTHENES SOKRATES PLATÓN 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Mezptámie SUMEROVÉ piktgrafické, pak klínvé písm BABYLOŇANÉ (1800 500 PŘ. N. L) Eps Gilgamešvi Egypt 4000 př. n. l. - Epigramy - Hymny - Achnatn

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Nacismus v Německu. Zlatý stranický odznak NSDAP

Nacismus v Německu. Zlatý stranický odznak NSDAP Škla: Gymnázium, Brn, Slvanské náměstí 7 Šablna: III/2 Invace a zkvalitnění výuky prstřednictvím ICT Název prjektu: Invace výuky na GSN prstřednictvím ICT Čísl prjektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940 Autr: Martin

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Evrpská unie Hlubec - menu vprav nahře: Zpět (návrat na předchzí stranu), Úvdní stránka, Nápvěda, Knec aplikace Slv úvdem C je EU? Slv autrů O prgramu Histrie EU Úvd Zásadní smluvy Pařížská smluva Římské

Více

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování,

Správný úchop, kresebné cviky k uvolnění ruky a zápěstí, vybarvování, UČEBNÍ PLÁN PŘEDĚTU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: JAZYK A JAZYKOVÁ KOUNIKACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIPTÁL VZDĚLÁVACÍ PŘEDĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 ROČNÍK: 1. JAZYKOVÁ LITERÁRNÍ PSANÍ TŘÍDNÍ UČITELKA:

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1)

Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Prezentace 9-CJL -1-ročník Klasicismus, osvícenství, preromantismus (1) Po uplynutí baroka se vývoj opět vrátil k pluralitě. Evangelické (protestantské) náboženství se opět stalo výrazem politického přesvědčení.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Téma: Podstatná jména obecná a vlastní. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Téma: Podstatná jména obecná a vlastní. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355 Název škly: Základní škla Dukelských bjvníků a mateřská škla, Dubenec Autr: Mgr. Iveta Malá Název: VY_32_INOVACE_13/04_Český jazyk pr 6. rčník Téma: Pdstatná jména becná a vlastní Čísl prjektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1355

Více

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

PhDr. Olga Šimandlová září 2013. Český jazyk a literatura. Český jazyk a literatura. 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Literatura

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU. Zpracování tohoto DUM bylo financováno z projektu OPVK, výzva 1.5 GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 10.4.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Renesance a humanismus

Renesance a humanismus Renesance a humanismus Renesance: vznik a rozvoj Období ve vývoji kultury a umění Začíná ve 14. století v Itálii ve městech, jako Florencie či Benátky Renesanční kultura byla původně výsadou bohatých měst

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Český jazyk s PONšklu PONškla (Pachner) - úvdní brazvka - Nápvěda (?), Manuál, Licenční ujednání, Uknčit, přehled tématických kruhů: Trampty s hláskami ú, ů Tvrdé a měkké suhlásky Spdba znělsti Abeceda

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy

Návaznost vzdělávacích programů DOX na Rámcové vzdělávací programy Návaznst vzdělávacích prgramů DOX na Rámcvé vzdělávací prgramy Obsah Myšlenkvá základna [ 2 ] Klíčvé kmpetence [ 3 ] Návaznst vzdělávacích prgramů na RVP VV ZŠ a RVP VV G [ 3 ] Výtvarná výchva základní

Více

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky!

Šťastné dětství začíná výběrem správné školky! Mateřská škla MiniSvět Tel: 602 348 255; e-mail:inf@minisvetsklka.cz www.minisvetsklka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ MINISVĚT 2015/2016 Šťastné dětství začíná výběrem správné šklky! Mateřská škla MiniSvět

Více

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Výtvarná výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu Výtvarný br RVP G. Hlavní význam je kladen na frmvání estetickéh a citvéh vnímání, utváření sbních

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?)

Veřejné zakázky v oblasti obrany nebo bezpečnosti Pohled Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (?) Veřejné zakázky v blasti brany neb bezpečnsti Phled Úřadu pr chranu hspdářské sutěže (?) Mjmír Flrian 1. Právní úprava zadávání veřejných zakázek v blasti brany neb bezpečnsti (evrpská / nárdní) 2. Pstavení

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24

Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Kvíz (Mgr. Lucie Vychodilová, 2012) VY_32_INOVACE_VYC24 Období: Osobnosti: Dílo: Najdi: chybu 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 Kdy se začalo projevovat baroko? Od poloviny 16. století do poloviny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK A LITERATURA OSMILETÝ CYKLUS OBSAHOVÉ VYMEZENÍ Vyučvací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacíh bru Český jazyk a literatura RVP ZV a GV. Je pvinným

Více

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO

DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO DUBEN DOPOLEDNÍ DOSTAVENÍČKO aneb představuje se Nárdní divadl Mravskslezské Operetní subr ptěšil svu návštěvu především ty z klientů, kteří nemhu navštěvvat divadelní představení.tentkrát jsme si prstřednictvím

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 5)Literatura předhusitská a husitská (konec 14. století - polovina 15.století) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Renesance, humanismus. PaedDr. Hana Melounová

Renesance, humanismus. PaedDr. Hana Melounová Renesance, humanismus PaedDr. Hana Melounová Renesance - z francouzského la renaissance (znovuzrození) - historická a kulturní epocha, 14. 17. st., zasáhla všechny oblasti života společnosti, všechny společenské

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky

1.STAROVĚKÁ LITERATURA. A)Nejstarší písemné památky 1.STAROVĚKÁ LITERATURA A)Nejstarší písemné památky LITERATURA PŘEDNÍHO VÝCHODU ve 4. tisíciletí př. Kr. (před Kristem) se v Mezopotámii objevuje písmo a s ním i psaná literatura (v povodí velkých řek Eufratu,

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6

Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 5 WWW.GRAFIA.CZ WWW.GRAFIA.CZ 6 Přednášející: Mgr. WWW.GRAFIA.CZ Pučíme Mgr. se z příkladů Grafia, Jana s.r.. Brabcvá špatné praxe? T/F: T: E: Budilva 37 brabcva@grafia.cz 37 722 722 4, 55 77 Plzeň 22 01 WWW.GRAFIA.CZ Mtt: Bže, dej mi

Více

Současný svět. představení ročníkového projektu (výstupu) s názvem Oběti extrémismu

Současný svět. představení ročníkového projektu (výstupu) s názvem Oběti extrémismu Sučasný svět Prjekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, pdpřený Evrpským sciálním fndem v rámci Operačníh prgramu Praha adaptabilita EXTREMISMUS Seminář v rámci aktivity č. 1 Vyučující: PhDr. Václav NEKVAPIL Cílem

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY E-učebnice Eknmika snadn a rychle BURZY A BURZOVNÍ OBCHODY Histrie burz 1. bdbí první burzy se bjevily už ve středvěku v Benátkách, Miláně a Flrencii pzději ve městě Bruggy, zalžená Van der Bursem a dtud

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách

Porovnání školních vzdělávacích programů s RVP na konkrétně specifikovaných školách 0 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta filzfická Diplmvá práce Prvnání šklních vzdělávacích prgramů s RVP na knkrétně specifikvaných šklách Mnika Vítkvá Plzeň 2012 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta

Více

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006

Zpráva o vzdělávací činnosti Centra vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18, příspěvkové organizace za školní rok 2005/2006 Centrum vzdělansti Libereckéh kraje, Liberec, Masarykva 18, příspěvkvá rganizace 460 01 Liberec, Masarykva 18 tel.: 485101872, e-mail: sekretariat@cvlk.rg, www.cvlk.rg Zpráva vzdělávací činnsti Centra

Více

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114)

Vzorové osnovy doplňujícího vzdělávacího oboru EtV (projekt Etická výchova a učebnice reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) Vzrvé snvy dplňujícíh vzdělávacíh bru EtV (prjekt Etická a učebnice reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.1.00/26.0114) 1. rčník Etická Téma Základy mezilidských vztahů Žák: Výstup si svjí slvvání křestními jmény,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

o o o v..., v o 5KOLN I CA50P1S. o o ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A ~2- PRAHA g

o o o v..., v o 5KOLN I CA50P1S. o o ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A ~2- PRAHA g 0 v..., v 5KOLN I CA50P1S. ZAKLADNí ŠKOLY- FRYČ9VICK.A 2- PRAHA g Vítáme Vás v nvém šklním rce. I lets bude ve šklním časpise pr Vás připraven mnh sutěží, kvízů, zajímavstí a především nvinek. Nezapmeneme

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

Vzdělání a kvalifikace

Vzdělání a kvalifikace www.pedaggika.sklni.eu Vzdělání a kvalifikace Vzdělání Vzdělání je suhrn znalstí, dvednstí a návyků, které jedinec získá specificku činnstí - učením. Vzdělání je základní pdmínku k začlenění jedince d

Více

Základní škola Vodičkova v Praze 1

Základní škola Vodičkova v Praze 1 Základní škla Vdičkva v Praze 1 Fakultní škla Pedaggické fakulty Univerzity Karlvy Přípravná třída základní škly Výchvně vzdělávací prgram jak přílha šklníh vzdělávacíh prgramu ÚČELEM VZDĚLÁNÍ NENÍ MYSL

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Rzum d kapsy Albatrs - úvdní brazvka - Dům, Rzum, Kvíz, Rekrdy, Inf, Knec Dům interaktivní prhlídka Faustva dmu s dkazy d encyklpedie, d dlníh patra: Spuštění rzumu d kapsy Skladiště zajímavstí Zeměpis,

Více

ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK

ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK ŽIVOT JE KRISTUS, SMRT JE ZISK I. TÉMA SMRTI OBECNĚ Téma smrti je slžité a zdá se velmi tajemné. Za svji kazatelsku službu jsem phřbíval mnh desítek lidí. A dbře vím, jak většina z nás se vyhýbá těmt tématům,

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Občanská práva v Ústavě z roku 1920

Západočeská univerzita v Plzni. Občanská práva v Ústavě z roku 1920 Západčeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra právních dějin Občanská práva v Ústavě z rku 1920 Diplmvá práce Zpracval: Václav Melč Knzultant diplmvé práce: JUDr. et Mgr. Vendulka Valentvá Plzeň

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015

Chaloupka. Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání - ŠD. (školní rok 2014/2015) Školní rok 2014-2015 Šklní rk 2014-2015 Aby se dítě mhl zdravě rzvíjet, musí se cítit v bezpečí a spkjené Chalupka Šklní vzdělávací prgram šklskéh zařízení pr zájmvé vzdělávání - ŠD (šklní rk 2014/2015) 1 Obsah 1. Identifikační

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

DIVADLO VE VARNSDORFU

DIVADLO VE VARNSDORFU DIVADLO VE VARNSDORFU VARNSDORFŠTÍ GYMNAZISTÉ HLEDAJÍ V HISTORII (PROJEKTOVÉ DNY 2013/2014) KAPITOLA PRVNÍ BÁDÁNÍ Prjektvý den 12. 12. Individuální práce v terénu. Studenti mapvali místa a budvy města,

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Doba reformace Německo: zakladatel reformace v Německu a současně její ideologický představitel byl Martin Luther odmítal scholastickou filozofii jeho spor s katolickou církví vyvrcholil v r. 1517, kdy

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM

P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM NÁZEV PROJEKTU: P 1.1 Barevný pdzim P 1.1 - BAREVNÝ PODZIM ROČNÍK, PRO KTERÝ JE PROJEKT URČEN: 1. 5. PŘEDMĚTY, V NICHŽ SE PROJEKT REALIZUJE: Čj, Pk (Přv), Vv, Pč, Tv PŘEDPOKLÁDANÁ ČASOVÁ DOTACE: 1 měsíc

Více

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY

www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY www.zlinskedumy.cz EPICKÉ ŽÁNRY 1. Epos slovo řeckého původu veršovaná skladba bohatý děj mnoho postav děj pomalý epizody epiteta básnické figury 2. Legenda původně z latiny doslova to, co má být čteno

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ OBSAH 1. Míst kde žijeme Žák si utváří představy živtě v rdině, vytváří si pzitivní vztah ke škle a šklní družině na základě zkušenstí z každdenníh živta, pznává nejbližší klí, vytváří

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 JAN HUS Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_20 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS:

Nároky DGS na rodiče a rodinu, psychické problémy při DGS: Nárky DGS na rdiče a rdinu, psychické prblémy při DGS: zkušensti p 11 letech Ing. Lenka Palatvá předsedkyně bčanskéh sdružení Di Gerge.s. Praha, 12.12. 2013 Hlavní bdy Obsah Úvd 1-3 Psychické prblémy rdičů

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy splečenských věd Charakteristika vyučvacíh předmětu Vyučvací předmět Základy splečenských věd vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Občanský a splečenskvědní základ, Člvěk a svět práce (pracvně právní

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Jaký je nejvyšší titul středověkého panovníka? Král. Císař. Kníže. Kralevic. Zeman. Šlechtic. 2. Která bitva ukončila boje husitů v Čechách? Bitva u Sudoměře. Bitva u Lipan. Bitva u Přibyslavi. 3. Z

Více