1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Vznik literatury, nejstarší světové literární památky"

Transkript

1 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky Vznik literatury - příčiny, účely zachytit událsti, sdělit infrmace, vyjádřit myšlenky a pcity - pčátek literatury 2000 př. K. - lidvá slvesnst zaznamenána až v dbě znalsti písma, d té dby ústně zaklínadla, mýty, pvěsti (reálnější než mýty) pranstiky, zkušensti lidí (příslví), říkadla lidvá rčení lidvé písně nejstarší prjev pezie kramářské písně sdělvali aktuální infrmace, nvinky phádky dbr zvítězí nad zlem výchvné, pučné bajky pučné příběhy zvířat, které vystupují jak lidé znaky ULS: annymita autr neznámý tradvání díla se šířila ústně z generace na generaci variabilita klektivnst - flklór = lidvé písně, tance, krje, výšivky, architektura - littera písmen - literatura - písemnictví Nejstarší světvé literární památky - Víra v bhy, zasahují sem a vlivňují jednání lidí - nejdříve epika, pzději lyrika - žánrvá pestrst epsy, lyrika, ódy, hymny (hymnus = óda), pučky, klasická nábženská literatura (př. Hebrejská bible) Světvé památky 9000 let př. n. l Aztékvé a Májvé - výtvarné památky v jeskyních Altamira a Alasc - kresby západních kultur (Aztékvé) realistické výchdních kultu (Austrálie) rentgenvé - Mrava leží na rzhraní mezi V a Z kulturu Mezptámie Sumervé 6000 př. n. l. - první písm - piktgrafické, pzději přešli na klínvé písm, které d nich přebírají další (Akarvé, Asyřané, Babylňané) - zikkuraty terasvité stavby - tetramrfní pstavy části rla, býka, lva a člvěka Babylňané př. n. l. - Chammurapih zákník - Eps Gilgamešvi př. n. l. 1. lit památka, starbabylnský eps 12 hliněných tabulek Ašurbanipalva knihvna Ninive vliv na Bibli (ptpa světa) Gilgameš král města Uruku 2/3 Bůh, 1/3 člvěk zpčátku tyran Enkidu bjuje s Gilgamešem vyrvnaný bj přátelství splečně bjují s brem Chumbabu, Enkidu zemře Gilgameš hledá nesmrtelnst člvěk je smrtelný, skutky věčné základní myšlenka člvěk se stane nesmrtelný tak, že p sbě zanechá dbře dvedenu práci, veliké díl (= Hradby klem města Uruku) eps = rzsáhlá epická veršvaná skladba Egypt 4000 př. n. l. - hierglyfy (hiers svatý, glyphic vzývat) - papyrus, nástěnné texty (zdi chrámů) třtinvá pera - Epigramy - nápisy na dárcích, dmech, náhrbcích - Hymny slavné básně bzi, panvníci - Achnatn: Hymnus na Slunce slunce nejvyšší bůh, tcem farana apstrfa básnické slvení neživé věci 1 z 143

2 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky - Naučení subry živtních rad, mudrstí, nrem - knihy mrtvých nápisy na stěnách hrbek (mystický charakter) - milstná lyrika pprvé - Vlastní rukpis Sinuhetův (krátká autbigrafická pvídka) Egypťan Sinuhet Mika Waltari Persie Indie Zarathustra (Zraster) Avesta perský myslitel nejstarší památka perské literatury subr perských nábženských představ pkus nábžensku refrmu nvá bžstva zamyšlení nad světem, nad zápasem dbra a zla - hymny (slavné) - védy (=vědění, znalst) - pučné, nábženské texty př. n. l. - bžstva přírdní živly - jazyk - sanskrt - Mahábhárata největší díl na světě veršů (4. stl. př. n. l. 4. stl. n. l.) hrdinský eps rdině Bháratvců bj mezi větvemi bratranců Kuruvců a Pándůvců (bůh Kršna) smíření mýty, legendy, filsfie rzsáhlejší, mnh pstav, tradic Bhagavatgíta důležitý hinduistický text - Rámájana hrdinský eps princ Ráma vzrem chvání, ideálním hrdinu tehdejší dby král démnů unesl Sítu, Ráma ji svbdí Vatsjájama Kámasutra nebli Pučení rzkši Káma rzkš sútra - frma - Khálidása nejznámější indický básník Arábie - klem 7. stl. př. n. l. islám Mhamed krán - zachvaly se překlady řeckých děl - Phádky tisíce a jedné nci phádky a pvídky (Šeherezáda) přelženy d většiny jazyků Čína stl. př. n. l. - epcha dynastie Tchang 8. stl. n. l. - psán znakvým písmem štětcem inkustem na hedvábí/papír - nejstarší díla Letpisy jara a pdzimu Kniha dkumentů Zpěvy staré Číny Li-P Tu-Fu Š-Ting věčně nespkjený tulák (psychicky), dával přednst vlnsti před uhlazenstí dvra lyrické básně přírdě, přátelství a vlnsti ve svých básních zbrazuje třesné válečné hrůzy při pvstání v tchangské říši Kniha písní - sbrník lidvé slvesnsti Knfucius La C Hvry Knfucivy knfuciánství pevné zásady ve splečnsti Kniha ta a ctnsti 2 z 143

3 1. Vznik literatury, nejstarší světvé literární památky taismus přirzený vývj bez pravidel - přísná pravidla při tvrbě pezie pravidelný verš pčet slabik a tónů přesně určen Hebrejská literatura - Bible Písm svaté (z řec. biblia knihy) Starý zákn Nvý zákn - Starý zákn 1000 let př. n. l. 46/39/39 knih (liší se katlický/prtestantský/židvský) hebrejsky, židvské pvěsti 5 knih Mjžíšvých Tóra (tzv. pentateuch) Genesis vznik světa 1. den Budiž světl den/nc 2. den blha (nebe) 3. den země + mře, byliny + strmy 4. den Měsíc, Slunce, Hvězdy vesmír 5. den ryby, plazi, ptactv 6. den Adam, Eva Adam z hlíny, Eva z Adamva žebra Strm pznání dbra a zla Ráj (Eden) vce ze zakázanéh strmu fíkvé listy - vyhnání 7. den dpčíval Kain a Ábel - synvé Adama a Evy Kain zabil Ábela Kainva znamení Ptpa světa Ne (vnuk Metuzaléma) Nemva archa pršel 40 dní, 150 dní vda, Ararat, krkavec, 2 hlubice Exdus vyhnání Židů z Egypta Leviticus Numeri Deuternmium bsah: základní chápání smluvy mezi Bhem a Izraelity, zákn, který přijal Mjžíš d Bha na hře Sinaj, a vylíčení dějin spásy d stvření světa až d příchdu d zaslíbené země Kanaán Knihy prrcké předpvědi d buducna, z dějin Izraele, skutky prrků: Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, Dvanáct Prrků Spisy (= žalmy zpěvy a mdlitby k Bhu), kniha Daniel prrk, který předpvěděl zánik Babylnu Kniha příslví - zachvávání nrem, pravidel Píseň Šalamunva Píseň písní milstná lyrika - Nvý zákn 27 knih řecky; připjen na pčátku letpčtu 4 evangelia Marek, Matuš, Lukáš, Jan živtě a skutcích Ježíše Krista + jeh učedníků Jáchym + Anna Marie d chrámu v Jeruzalémě 7 let v chrámu, zasnubena s Jsefem, vstupil d ní Bží duch narzení Ježíše Krista v Betlémě v chlévě pastýři (přišli h uctít), hvězda (směr Betlém), 8 den pkřtěn na Ježíše Herdes (Jeruzalém) Marie, Jsef + Ježíš Egypt 3 z 143

4 Antika 2. Literatura bdbí staréh Řecka - bdbí existence Řecka a Říma - antické umění se stal základem evrpské kultury a vzdělansti a jeh význam trvá až d dneška - příznivé pdmínky ze severu hry chrana před vpádem jiných kmenů z jihu mře styl s vyspělými kulturami Mezptámie, Egypt Řeck 4 z Literatura bdbí staréh Řecka - řecká kultura je starší a je půvdní - římská je mladší částečně převzatá d Řeků - přelm 3. a 2. tis. př. n. l. příchd řeckých kmenů - rychlý vývj vlastních kulturních tradic, vytvření sbité kultury, která pzději vlivnila rzvj evrpské kultury - využívali pznatky starších kultur - 1. civilizace v Evrpě - 3 základní bdbí Archaické Hmérské bdbí (8. 6. stletí př. K.) Atické klasické bdbí (5. 4. stletí př. K.) Helenistické (3. 1. stletí př. K.) Archaické bdbí - nejdříve ÚLS - mýtus báje, vypravvání - histrii bhů, vzniku světa, člvěka, přírdy funkce zprstředkvat sciálně závazný výklad světa uvnitř dané kultury a vytvřit mdel chvání v různých blastech lidské činnsti vybčení člvěka z mdelu chvání bhvé tvrdě trestají - mytlgie subr mýtů, nauka mýtech, bájeslví - eps pvěst, vypravvání, rzsáhlý veršvaný útvar epická báseň, která slavuje hrdiny - lympijské hry 776 př. K. - umělecké sutěže, recitace, hudba - aidi lidví zpěváci, rhapsdi vypravěči, recitátři rzšiřvali umělecká díla putváním z města d města Hmér plmytický slepý básník umělecky zachytil vyprávěné příběh (ÚLS) Ilias (8. stl. př. K.) Ilin = Trója veršů, 24 zpěvů nejstarší starvěký hrdinský eps zachycuje psledních 51 dní desátéh rku trjské války Paris (syn trjskéh krále Prima) unesl Helenu (manželku spartskéh krále Menela) Manelas dvetná výprava prti Tróji základní knflikt Achilleův hněv řecký bjvník Achilles uražen Agamemnónem (velitel řeckých vjsk král Mykén) a prt dmítl dále bjvat. Trjané získali převahu, prnikli d řeckéh tábra. Prt si Patrkls blékl zbrj a pkusil se Trjany zahnat. Byl pznán a zabit Hektrem. Rzčilený Achilles získal nvu zbrj, v subji Hektra zabil a jeh mrtvlu vláčel za vzem kl Tróje. Tím byl Patrkls pmstěn. Paris trefil Achillea d paty šípem, kde jedině byl zranitelný. na knci Odysseus vymyslel lest trjskéh kně Trója padla časté vstupy bhů, mění děj, řeší prblémy pmalý běh děje epická šíře Odyssea veršů, 24 zpěvů psán časmíru (hexametr) ppisuje desetileté bludění ithackéh krále Oddysea při cestě dmů symbl neknečnéh putvání Telemachs jeh syn dma h jeh manželka Penelpe nepzná, naknec ji Oddyseus přesvědčí (prstřelí šípem ka seker, ví, že jejich pstel je na pařezu) ba epsy jsu psány časměrným hexametrem (šestistpý daktyl daktyltrchej) - lyrika elegie (žalzpěvy) Archilchs Sapf škla pr dívky Dům múz strv Lesbs meldická lyrika sólvý zpěv za dprvdu lyry

5 Mdlitba k Afrditě Anakreón - rzmarná lyrika láska, vín anakrentika - sbrvá lyrika ódy slavují sby Pirads Pindars sbrvá lyrika Ódy = slavné básně - epigramy slavný verš, nápis na hrbě, pmníku, dárku satiricky útčná báseň Simnidés Iin - histrikvé - Herdts, Theukidides - filsfvé Pythagras, Anaximenes - vzniká bajka pučné příběhy, naučný, výchvný smysl (na knci pinta) Aisps (Ezp) Atické bdbí (klasické bdbí) - centrum vzdělansti Athény - tragédie kmedie - slavnsti Dynisie vystupvali zde chry (muži s kzlími maskami) 3 sólisté rzmluvali s davem řecké drama škrabšky mužský neb ženský výraz herec pantmimicky předvádí, c chór zpívá - tragédie (=kzlí zpěv) zpěv, mluvené slv, tanec námět nervný bj hrdinů se silami, které je většinu zahubí amfiteátry přírdní brvská divadla - nejdříve jeden herec, pak dva-tři ( dialg) Aischyls 2. Literatura bdbí staréh Řecka zavedl druhéh herce Oresteia trilgie Agamemnón, Oběť na hrbě, Usmířené lítice Orestes - syn Agamemnóna zavraždí milence své matky i svu matku, aby pdle záknů pmstil tcvu vraždu bviněn svbzen demkratická dhda názr lidské činy by měli sudit lidé a ne bhvé Sfklés zavedl třetíh herce, mezil zpěv chóru prpracvanější charaktery pstav Elektra nejmladší dcera Agamemnóna také prblematika vraždy Agamemnóna Král Oidipus Théby, kde šťastně vládl král Oidipus, zachvátil mr. Bhvé trestají měst za t, že dsud nebyl ptrestán vrah krále Láia. Král Oidipus je věstcem nařčen z tcvraždy a i přes varvání manželky Jkasty začne pátrat p pravdě Zjistí, že krále nezavraždili lupiči, ale n sám, když h v hádce v hrách cby neznáméh cizince zabil P narzení h ttiž Jkasta předala na výchvu Plybvi, aby zabránila tcvraždě (pdle věštby) Když Jkasta zjistí, že je Oidipva matka, spáchá sebevraždu Oidipus si vypíchl či a dešel d vyhnanství Antigna navazuje na drama Král Oidipus P dchdu krále Oidipa d vyhnanství se jeh synvé Eteklés a Plyneikés přu vládu Eteklés se spjil s Kreónem (strýc) a Plyneika vyhnali Plyneiks v cizině pstavil armádu a vytáhl prti Thébám ba bratři zahynuli v bji a Kreón se stal králem Kreón nechá phřbít Etekla a zakáže phřbít Plyneika jejich sestra Antigna chtěla phřbít Plyneika, Isména ji varuje Kreón nechal Antignu zazdít d skály bhvé Kreóntvi přikážu Antignu svbdit, ale Antigna se mezitím v hrbce běsila žena a syn Kreónta spáchali sebevraždu Kreón prsí bhy, aby h připravili živt čestný zápas s vyšší autritu (král) má svůj význam, i když člvěk naknec umírá mizí přímé zásahy bhů chór (sbr)- kmentátr činů pstav 5 z 143

6 Euripides 2. Literatura bdbí staréh Řecka Médeia z mýtu Agrnautech (snažili se získat zlaté run z Klchidy) Médea vášnivě miluje Iásna, vše mu bětuje Iásn se chce ženit s dceru knrinthskéh krále Glauku Médea Iásna tak milvala, že byla schpná zabít své dva syny, aby se mu pmstila 1. psychlgické drama hrdinku je žena prblémy veskrze lidské, bhvé zde již nezasahují prslavil se skvělými charakteristikami žen a prpracvanu psychlgií Kmedie - kmódia = veselý zpěv - vysmívají se lidským chybám (splečnsti, vlastnstem) - smírný závěr - šťastné rzuzlení Aristfanés zachval se 11 z jeh 44 kmedií Žáby zesměšňuje Eurípidvu tragédii Ženský sněm, Vsy, Ptáci, Mír Lysistráta dmítání sexu může vést k tmu, že ženy budu mci také vlivnit pliticku situaci snaha žen zabránit válčení Dívčí válka Nvá řecká kmedie hlavní autr Menandrs nemezená vláda panvníka - nepvlil by kritiku svéh pstavení zaměření na individuální lidské neřesti Menandrs Škarhlíd Histrická próza Thukydidés pelpnéské války Hérdts řeck-perské války Řečnictví Démsthenes zakladatel Filipiky (=hnivá řeč) vkládal si blázky d úst a překřikval mře prti Filipvi II. Makednskému a jeh agresivní vládě Výtvarné umění Myrón (schař Discbls) Feidias Praxitelés Filsfie Skratés první athénský filsf, celý živt v Athénách navrhl vlys Panthenu (chrám v Athénách) půvdně kameník (p tci) chdil p tržišti a rzmluval s lidmi zaměřval se na dialg a člvěka člvěk může skutečně pznat jen sám sebe nejvyšším úklem není teretické pznání, ale praktické umění žít lidé jednají špatně puze z neznalsti zásada uměřensti všeh s míru bviněn z kažení mládeže dsuzen k trestu smrti (tráven) nenapsal žádné díl vím, že nic nevím Platón Skratův žák sepsal Skratvy myšlenky Dialgus idealistický světvý názr (svět ideí) pravé bytí zakladatel první Academie v Athénách výuka pmcí dialgů pdprval trkářsku splečnst 6 z 143

7 věřil v reinkarnaci napsal 30 spisů frmu dialgu Obrana Skrata Plitics Sympsin pdba dialgu vztahu muže a ženy pdle něj by stát měli řídit filsfvé sukrmé vlastnictví puze výrbci, rdin Aristteles ze Stageiry Helénistické bdbí nejmladší, nejvýznamnější řecký filsf většinu živta v Athénách zakladatel Lgiky a dalších vědeckých disciplín vychvatel Alexandra Velikéh stupenec prmakednské strany musel uprchnut stanvil základní filsfické pjmy kategrie pjem, sud, úsudek materialistick-idealistický názr Rétrika - učebnice řečnictví Petika pr trctví Metafyzika, Fyzika, O duši zakladatel hudební terie rytmus pdle tepu srdce terie dramatu Pravidl tří jednt místa v jednm místě času hlavní děj 24 hdin děj 1 dějvá linie - rzšíření řecké kultury na území zabraná Alexandrem Makednským - Muzein knihvna v Alexandrii - idyla lyrická báseň vyjadřující ptimizmus, spkjenst - Archimédes - Eukleidés - buklická pezie (pastýřská) spkjený živt, typické vesnické prstředí Thebrits Šklský systém v Řecku - d škly chdí puze chlapci - Athény mateřská škla d 7 let, dma u matky základní škla kitharisté kithara pdbná lyře gramatisté trivium čtení, psaní, pčítání střední škla palaistra zápasnická škla gymnasin kalkagathia Academia zalžil Platón - Sparty nemá základní šklu všichni jdu d Palaistry 2. Literatura bdbí staréh Řecka 7 z 143

8 Římská literatura Římská literatura a literatura bdbí středvěku Římská literatura a literatura bdbí středvěku - začátky spadají d dby, kdy už byla vytvřena trkářská splečnst, pírala se helénisticku tvrbu (vlivněna řecku kulturu) - převzala řecku kulturu a vylepšila ji - díla psaná latinsky - Rzdělení Archaické bdbí (3. 2. stl. př. n. l.) Vrchlné bdbí Zlatý věk (1. stl. př. n. l.) Pstklasické Stříbrný věk (1. 2. stl. n. l.) Archaické bdbí - rzvj kmedie Titus Maccius Platus Zlatý věk Kmedie hrnci navazuje na něj Mliére v díle Lakmec čerpá z něj i Shakespeare Lišák Pseudlus Marcus Tulius Cicer řečník vzr pr klasicku latinu pužívaná d dneška cicernská latina sudní a plitické řeči, filsfické texty, dpisy Gaius Valirius Cutullus předchůdce klasické římské pezie jeh pezie vrchl světvé milstné a přírdní lyriky sžíravý irnik a drzý psměváček, čast zachycuje rzpruplné pcity Básně psán frmu elegie báseň rzmanitéh bsahu plitickéh, filsfickéh, milstnéh psán elegickým distichem (= dvjverší) střídavé spjení hexametru s pentametrem (6-ti stpý, 5-ti stpý daktyl -uu ) nejvýrazněji využili tht typu verše autři tzv. Mladřímské básnické škly Vergilius, Hratius, Ovidius Publius Vergilius Mar Zpěvy pastýřské Buklika Zpěvy rlnické Gergika Aeneis eps trjský hrdina Aeneis p dbytí Tróje dchází se svu rdinu, p dluhých útrapách přistál v Itálii, kde se ženil s dceru krále Latinů a dal tak pčátek k rzvji Říma autr spjuje řecké a římské dějiny čerpá z Hméra Hratius satira, písně, lyrika Dpisy k Pisnům Publius Ovidius Nas nejnadanější Umění milvat Ars amatria lehká milstná lyrika Prměny metamrfózy 250 řeckých a římských bájí d vzniku svět, přes vyprávění hrdinech až k prměně Caesarvy duše v kmetu v každém příběhu prměna prměnlivst a pmíjivst světa vešl trvale d kulturníh dědictví lidstva Pýrams a Thisbé Shakespeare Rme a Julie 8 z 143

9 Stříbrný věk Seneca filsf plitik básník Tacitus Obdbí úpadku histrie z filsfickéh hlediska Letpisy (Anály) Histrie Marcus Aurelius Hvry k sbě Římská literatura a literatura bdbí středvěku - Pádem západřímské říše (475 n. l.) přestala římská kultura existvat, ale latina nikli. Ta se stala nábženským, vědeckým a mezinárdním jazykem západní Evrpy, nejen v bdbí celéh středvěku. - Thesaurus mrtvý slvník veškerá slvní zásba latina, sanskrt, starslvěnština Středvěká literatura Orientální literatura - Indie Kálidása - Persie Nízární - Arábie Krán, Tisíc a jedna nc - Čína Li-P, Tu-Fu Evrpská literatura Nábženská liturgická Bible Nvý zákn 27 knih základ tvří 4 evangelia zjevení sv. Jana, legendy, lyrické písně, mdlitby evangelisté Marek, Matuš, Lukáš a Jan vznik 1. stl. n. l. kannizván svatřečen (Písm svaté) kncem 1. stl. židé Nvý zákn neuznávají zabývá se živtem a smrtí Ježíše Krista Epištly 21 listů apštlů věřícím Apkalypsa plmytické zjevení sv. Jana vize zániku světa a psledníh sudu Apkryfy = pdvrhy frma využití pdbenství, alegrie, jazykvé i myšlenkvé bhatství Světská a laická hrdinská nárdní eps dluhý děj, líčená, ppisy, řada pstav dminantní je hlavní hrdina rytíř - kladný, nebjácný, čestný, věrný svému panvníkvi Francie Chansns de geste píseň činu Píseň Rlandvi Rland je rytíř vjska Karla Velikéh z 2. plviny 8. stletí Obsah: Bjval prti Saracénům, Oliver h pprsil, aby zatrubil na kuzelný rh Olifant a přivlal pmc dmítl. I za cenu nejen svéh živta se puští d bje kvůli věrnsti králi. Chtěl, aby byl kuzelný meč Durandal zachráněn. Německ Píseň Nibelunzích O lásce, zradě a pmstě na dvrech burgundskéh krále Güntera a hunskéh krále Atiily Španělsk Píseň Cidvi půvdně rmance píseň zpívaná v půvdním, tj. rmánském jazyce idealizace skutečnéh bjvníka prti Maurům knflikt lásky a cti Rusk Finsk Anglie Slv pluku Igrvě byliny hl. pstavy - bhatýři Kalevala 9 z 143

10 3. 3. Římská literatura a literatura bdbí středvěku Bewulf všichni hrdinvé byli idealizvaní představitelé, kteří byli ddání svým vládcům Kncem 12. stletí rytířský eps navazuje na hrdinský ideál rytíře se přibližuje dvru, zjemňuje, žáducí statečnst a věrnst dplňuje galantnst, schpnst chránit bezbranné, vzdělání. Příběhy více lásce, více idealizace, nerespektvání skutečné histrie, děje smyšlené a nadpřirzené Rytířská lyrika splňuje 7 rytířských ctnstí: jízda na kni, plavání, lukstřelba, hra v šachy, lv, veršvání, zpěv, tanec, becný tělesný výcvik (limity v běhu, skku, šplhu, zápasu, šermu) Dvrská lyrika ptulní pěvci Francie Raimbautz de Vaqueiras trubadúři, truvéři Německ Adam de la Halle Walter vn der Vgelweide minessängeři Anglie minsteři jejich pmcníci žertéři, jkulátři studenti, kteří si takt přivydělávali Carl Orff Carmina Burana studentská tvrba básnické útvary pastrela pastýřská milstná píseň pastýř dbývá srdce pastýřky epištla milstné listy alba (= svítáníčka) lučení miléh s milu za ranníh úsvitu Dvrská epika Bretňský cyklus příběhy rytířů kulatéh stlu = artušvské legendy, sučástí příběh rmantické a tragické lásky Tristana a Isldy, hledání svatéh Grálu významné pstavy Enšpígl (mudrý blázen) a František z Assisy Cestpisy Marc Pl cestvatel z Benátek 1271 se vydal d mnglské říše k Chánu Kublajvi na jeh dvře strávil 12 let Milin (1299) sepsal svá dbrdružství milin výmyslů nikd mu nevěřil Mandeville rytíř Jhn Mandeville navštívil extické země Afrika, Asie 1400 Vavřinec z Březvé přelžil d češtiny zdál se jim věrhdnější než Milin 10 z 143

11 Výtvarné umění Vývj českéh písemnictví d dby Karla IV Vývj českéh písemnictví d dby Karla IV. Rmánský slh ( stletí) stavby rtunda, bazilika Bazilika sv. Jiří (Praha) Rtunda sv. Jiří (Říp) Rtunda sv. Kateřiny Straknický hrad Juditin mst v praze - tapiserie kberce na zdi zateplení - schy strnulé; vytřeštěné či Gtika (13. stletí) lmený bluk žebrvaná klenba rzety fiály plaménkvý vlys chrám sv. Víta (Praha) chrám sv. Barbry (Kutná Hra) Westminsterský palác Ntre dame Katedrála v Remeši Slvanské křeny našeh písemnictví - naše písemnictví patří k nejstarším evrpským kulturám - dluh převažvala ÚLS, písemné záznamy až pzději - knižní vzdělanst už d 1. pl. 9. stl. - jazykem vzdělanců je latina a starslvěnština, památky psány těmit jazyky - vzdělanci hlavně duchvenstv a šlechta literatura služí jejich zájmům - mnhbžství nahrazván křesťanstvím - 1. státní útvary Velkmravská říše, přemyslvská říše n. l. Rastislav žádá byzantskéh císaře Michaela III. vyslání slvanské (křesťanské) mise vybudvání nvé křesťanské rganizace n. l. Knstantin (Cyril) a Metděj přicházejí z blasti Sluně, přinesli starslvěnštině (z bulharsk-makednskéh nářečí), hlahlice pzději nahrazená cyrilicí (cyrilice=>*azbuka) - překlad d starslvěnštiny nejprve Nvý zákn, mdlitby, část staréh zákna a nábženské písně pzději Nmkann (základní právní předpisy), Zákn suduj ljudem (pravidla, kterých by se měli lidé držet při jednání ve Velkmravské říši) - Prglas veršvaná předmluva k překladu Evangelia nejstarší půvdní dchvaná báseň ve Starslvěnštině bible důležitá pr vzdělání, je pdstatné, aby jí lidé przuměli nejstarší dchvaná slvenská báseň, verše, předmluva k Bibli (překladu Bible) pžadavek bhslužebnéh jazyka danéh nárda, na vzdělání, knihy (uchvání infrmací, pr další generaci) - Kyjevské listy suhrn mdliteb pr slvansku liturgii - Živt Knstantinův živtpis psán jeh žáky žádal stejná práva pr všechny bhajba slvanské liturgie (nábženská shrmáždění) a myšlenek Byzantských - Živt Metdějův živtpis p návratu sestavili cyrilici základem azbuky (vycházela z řeckých písmen) - blíbené žánry středvěku: chvalzpěv (reky(hrdiny) a jejich skutky, ikny, Bhu) - legendy Svatý Václave, vévd České země patrn našeh nárda 1. starslvěnská legenda sv. Václavvi duchvní epika, vyprávění autr neznámý kněz charakteristika silně věřící, velmi vzdělaný, knal dbr 11 z 143

12 4. 4. Vývj českéh písemnictví d dby Karla IV. zázrak krev se 3 dni nechtěla vsáknut d země a pté se bjevila nad ltářem mučedník Legenda sv. Ludmile (babička sv. Václava) Legenda sv. Václavvi (Kristiánva legenda) Legenda sv. Prkpu Legenda sv. Vjtěchu - hymny Hspdine, pmiluj ny (smiluj se) nejstarší duchvní píseň u nás mdlitba, chrál slavnstní funkce st. - bývávala nárdní hymnu - Vyšehradský kdex iluminační iniciály - - utužení feudálníh řádu, Starslvěnská kultura knčí vypálením Sázavskéh kláštera (sv. Prkp) - autři většinu neznámí, většinu se dchvaly puze zlmky děl - šíření literatury pisváním - většina literatury byla zničena a spálena Husitství vypálen mnh klášterů a mnh knihven Latinská literatura - vznikají první české záznamy - literatura stále vládána duchvenstvem - nvé literární útvary krnika liturgické drama Ksmas Krnika česká (Chrnika Bemrum) psána latinsky, skládá se ze tří knih české dějiny d pčátku (d Starbabylnskéh zmatení jazyků) až d rku 1125 nejstarší česká krnika čast uměleckým vyprávěním příběhů z českých dějin, d děje vstupuje autr, pužívá se přímá řeč, dialgy autr zřetelně straní Čechům prameny bájné vyprávění starců hdnvěrné zprávy svědků vlastní zkušenst charakteristiky pstav, zhdncení, metafry třetí kniha zachycuje, c sám zažil či slyšel vyprávět přesnější část krniky text je stále beletrizván příslví, citáty z autentických textů první bhemismy české výrazy uvědmuje si střety Čechů a Němců phanství mluví jak překnané nebezpečné dbě laicizace literatury světská literatura následvníci Dalimil, Alis Jirásek, Vladislav Vančura, Myslbek, Aleš - krnika literární žánr, v němž autr ppisuje událsti v chrnlgickém sledu vyjadřvání věcné, prsté, krátké, jasné autr si vybírá událsti s určitým záměrem díl tendenční Rzvj česky psané literatury (knec 13. stletí 1. plvina 15. stletí) - glsy, bhemika už d 11. stletí Svatřehřské glsy - první dchvaná česká věta v zakládací listině kapituly litměřické primitivní pravpis týká se pzemkvé refrmy dar místa pr litměřicku kapitulu Duchvní lyrika Kunhutina mdlitba Ostravská píseň Spr duše s tělem 12 z 143

13 Duchvní epika Apkryf Jidášvi Světská lyrika Byla ti sem v sádku - laicizace zesvětštění literatury autrem nejen církev ale i šlechta - demkratizace hlavní hrdina nejen světec, ale i rytíř, šlechtic Světská epika Vývj českéh písemnictví d dby Karla IV. Alexandreida starčeská veršvaná epická skladba pdle latinskéh vzru živt a vývj Alexandra Makednskéh výchva Aristteles slavné bje s Peršany, tažení téměř všechny kultury nějak tyt témata ztvárnily rady Aristtelvy má mít v radě urzené, vyvarvat se pdvdníkům, pzr na přetvářku, nenechat se uplatit směřvaly k Přemyslu Otakarvi II. česká jména, česká zbrj znaky krále jsu spíše znaky Přemysla Otakara II. autr blízký králi, nebyl t duchvní, ale šlechtic Dalimilva krnika autrem údajně Dalimil Meziříčský, ale ten t nebyl dalimil = starčesky básník neznámý nižší šlechtic psána česky, veršvaná (ze začátku střídavý rým, pzději sdružený) událsti českých dějin d pčátků d r méně přesná, spíše beletrie demkratický vlastenecký bsah - blíbená jedndušší a primitivnější jazyk pr nižší vrstvy bavy z pněmčvání bsah: Oldřich a Bžena, O Libušině prrctví 13 z 143

14 Dba Karla IV Literatura dby Karla IV., bdbí husitské Literatura dby Karla IV., bdbí husitské - kulturní a hspdářský rzkvět - české země se staly centrem Evrpy a Praha byla nejvýznamnější české měst - území Prahy se zvětšil - rzvíjí se gtické a architektnické umění - na celkvý rzvj měly vliv důležité událsti: pvýšení pražskéh biskupství na arcibiskupství zalžení Karlvy univerzity rku s růstem vzdělansti se rzvíjí duchvní a světská literární tvrba (převládá světská) Karel IV. Rytířské epsy Císař římský tec vlasti vzdělaný, literárně činný nechal pstavit: Pražský hrad (reknstrukce), Karlův mst, Staré měst, Karlštejn, Máchv jezer Vita Carli vlastní živtpis (Živt Karla) Legenda sv. Václavvi pravděpdbný autr sestavil krunvační řád českých králů Majestát Carlina právní nrmy - Tristan a Izlda pdle vzrů světvé literatury - Stilfríd (v erbu rlice) a Brunclík (v erbu lev) vysvětluje půvd erbu českých králů rytířské pvídky Duchvní tvrba - nvý překlad Bible - Živt sv. Kateřiny králvská dcera, která phrdla ruku císaře, přijala křesťanství a ve snu se zasnubila s Kristem. Je pvěstná tím, že v rzpravě dkázala přesvědčit 50 phanských mudrců, aby se brátili ke Kristu. ppravena patrnka filsfické fakulty duchvní lyrika, česky psaná ertická mystika - Legenda Prkpvi vlastenecky zaměřen zakladatelem sázavskéh kláštera veršvaná, česky psaná krnika jedndušší frma pr jedndušší čtenáře vyhnal dtud čerty a Němce zachránil h - Tkadleček spr Tkadlečka s Neštěstím Přibík Pulkava z Radenína Krnika Mistr Klaret Klaretův slvník 1. jazykvědné díl slvník pjmů nezbytných při výuce na univerzitě Světská tvrba - rzvj satiry - Mastičkář viz divadl (tázka 16.) Smil Flaška z Pardubic Nvá rada alegrická král zvířat lev prmluvá ke zvířatům a dává jim rady a zvířata mluví ke lvu a dávají mu rady jak vládnut rada, aby se píral vysku šlechtu 14 z 143

15 didaktické díl naučné Literatura dby Karla IV., bdbí husitské - Píseň veselé chudiny knec 14. stletí sciální satira radstech a strastech chudiny nemají šaty, jídl, ale smějí se svému pstavení - Pdkní a žák 14. stletí veršvaná satirická skladba makarónská pezie (střídání latiny a češtiny) ba se přu, kd je na tm lépe, naknec zjistí, že jsu na tm stejně špatně knčí rvačku úrveň tehdejší splečnsti velké rzdíly mezi chudými a bhatými - Satiry Hradeckéh rukpisu ± 1340 nejrzsáhlejší veršvaná satirická skladba Desater kázanie bžie aktualizuje desater na dnešní dbu a bviňuje lidi z různých hříchů (krádeže ) Satiry řemeslnících a knšelích 7 satir - na pekaře - na řezníky kupují nemcné krávy, plévají je vdu, aby byly těžší - prti úplatkářství knšelů přestupky hspdářskéh rázu, nemrálnst měšťanstva všem hrzí peklem řešení vidí v malé revluci (alegrie ve včelách) 1. kritika české středvěké splečnsti a duchvenstva Bajky O lišce a džbánu - Veršvané exemplum = krátké vyprávění s mravním pnaučením - půvdně sučást kázání - pzději zábavné čtiv šlechty a králů Dba předhusitská - knec 14. plvina 15. stletí - kritika církve p celé Evrpě (Martin Luther refremní hnutí) vrátit církvi půvdní biblické hdnty, především střídmst - církevní hdnstáři neddržují Bibli - satira - duchvní písně - traktát učené pjednání na nábženské téma Jan Milíč z Krměříže kazatel pr nejchudší česky Matěj z Janva kazatel pr střední vrstvu česky i německy Knrád Waldhauser kazatel pr nejvyšší vrstvy (vzdělané) německy pzval h Karel IV., aby zlepšil pměry v církvi - centrum kázání v Betlémské kapli Tmáš Štítný ze Štítnéh chudý zeman, pcházel ze statku v Žirvnici Knížky šestery becných věcech křesťanských zásady živta správnéh křesťana Pánóm Řeči besední vypráví jak tec dětem základech věruky Řeči sváteční a nedělní frma pstily (sbírka kázání) vysvětluje některé části Bible Knížky šašiech na základě pravidel šachu vysvětluje pdbenství lidských sudů pvažván za 1. klasika naučné literatury půvdně psal puze pr své děti, přátele, příbuzné jazyk: archaický neměl častý styk s Prahu cíl: neusilval zrušení či přeměnu splečenských řádů, ale jen zmírnění vztahů mezi třídami 15 z 143

16 5. 5. Literatura dby Karla IV., bdbí husitské Mistr Jan Hus (Husinec u Prachatic) (Kstnice) - studval na UK - pzději mistrem filsfie a telgie vysvěcen na kněze kazatel v Betlémské kapli - jeh kázání vlivnil Jhn Wycliff (anglické refrmátr) - vynikající vypravěč, kazatel na Václavu IV. vymhl Dekret kutnhrský změna pměru hlasů na UK Cizinci: Češi = 3 : 1 (před); 1 : 3 (p) - arcibiskup pražský zakázal Husvi kázat v Praze, nechal pálit jeh knihy, vynesl nad ním klatbu, na celu Prahu vznesl interdikt (zákaz jakýchkliv církevních břadů) Hus dešel na Kzí Hrádek (předtím Krakvec) - císař h pzval d Kstnice, Zikmund mu dal glejt na chranu, p příjezdu h uvěznili - naknec h upálili, prtže nedvlal své učení Filsfické a kritické De ecclesia O církvi kritizuje pstavení papeže v čele církve, prtže v čele církve je Bůh Výklad Viery, Desatera a Páteře lat. Páter Nster = Otčenáš kritika splečnsti Pstila sbírka kázání dplňující výklad Evangelia Knížky svatkupectví strá kritika církve s dklady ze sučasnéh živta její zištnsti Pedaggická díla Význam Jana Husa Dcerka snaží se radit ženám (matkám), jak mají vychvávat své dcery O pravpise českém De rthgraphica bhemica Nahradit spřežkvý pravpis (czast) diakritickým (čast) nabdeníčk: krátké č dluhé á Husvy listy z Kstnice určeny přátelům v Čechách, Universitě Karlvě apeluje na t, aby stáli za jeh učením a šířili h dál skládal nvé písně a pdprval lidvý zpěv - přispěl k rzvji dbrné a vzdělávací literatury v nárdním jazyce - usilval čisttu češtiny - silně půsbil svým mravním příkladem - dkázal se pstavit na dpr největší autritě církvi a jejímu dgmatu - dvlával se ve svém učení rzumu a pdprval vědecké bádání - byl pr dknalý vztah mezi mužem a ženu - ve svých kázáních vyzdvihuje věrnst a vzrná manželství Dba p smrti Jana Husa - plemický a tendenční ráz - p bitvě u Lipan pkračvali husité jak žldáci na Slvensku - Zábavná literatura cestpisy Deník panše Jarslava - dbvé písně Jistebnický kancinál Jan Želivský radikální mluvčí pražské chudiny Vavřinec z Březvé histrik Budyšínský rukpis Žalba Kruny české Prrk Kruny české prrk = výrk bsahující výtku Hádání Prahy s Kutnu Hru 16 z 143

17 5. 5. Literatura dby Karla IV., bdbí husitské alegrické zbrazení dvu žen, Praha krásná žena, Kutná Hra šklivá baba; Kutná Hra útčí prti pražanům prážka husitů - památky Žižkův vjenský řád kázeňský řád, suhrn válečných a vjenských předpisů přepisy Bible, které pužívali husičtí kněží Padéřvská bible Olmucká bible Pkračvatelé Jana Husa Petr Chelčický 1390 (Vdňany) 1460 zeman vzdělaný (samuk) suhlasil se změnu splečenskéh řádu, nesuhlasil s rzdělením na třídy zavrhuje i branné bje dsuzuje státní zřízení, prpaguje beztřídní splečnst (rvnst lidí) zavrhuje vzdělání naštěstí prušen a škly byly zakládány idealista Pstila ve frmě drbných traktátů Sieť viery pravé alegrická skladba vycházející z biblickéh příběhu rybářích, kteří chytili mnh ryb, ale síť ptrhali největší ryby (= papež, panvník) O trjiem lidu dmítá rzdělení splečnsti na 3 stavy a žádá rvnst mezi lidmi O bji duchvním dmítá veškeré fyzické násilí uznává puze duchvní bj Jednta Bratrská na základě učení Petra Chelčickéh vznikla Jednta Bratrská ve vsi Kunvald u Vamberka 1. kněz přišel v rce 1458, ficiálně ustanvena až v rce 1468 Řehř Krejčí navazvali na živt husitů v Tábře, jediným záknem byla Bible, říkali si bratři a sestry zdůrazňvali mravní živt, fyzicku práci, lidvý zpěv dmítali bhatství, pcty a službu ve státních úřadech nejdříve řemeslníky a sedláky, pté šlechtici 17 z 143

18 6. 6. Světvá renesanční literatura - brzení antických ideálů - kalkagathia + CARPE DIEM (=Užij dne a nečekej na nebe) - klébka Itálie (d 13. stletí) - p celé Evrpě rzkvět v stletí - Čechy v 70. letech 15. stletí Refrmace církve - zámřské bjevy, astrlgie, astrnmie, vědecké bjevy - církev musela ustupit ze svéh dgmatu - ztráta důvěry z důvdu Carpe diem! - Girdan Brun, Galile Galilei, Mikláš Kperník, Kryštf Klumbus Začátek nvvěku - humanismus upnutí pzrnsti k člvěku - individualismus sebevědmá víra ve vlastní síly - racinalismus, surrealismus (F. Bacn) => pmcí smyslů pznat svět - renesanční člvěk všestranně rzvinutý - Michelangel, Lenard da Vinci - změna nástup nvéh kapitalistickéh státu (Itálie) - rzvj bchdu, průmyslu, bankvnictví, vědy, filzfie, umění - práv člvěka na svbdný a plnhdntný živt na Zemi (x středvěk sputaný živt) - vzrem je Cicer a jeh latina - knihtisk v Mluci Jan Gutenberg inkunábule všechny knihy tištěné d r Výtvarné umění - šersvit světl a stín - Dannatel, Massacci [masač], Sandr Bticelli (Zrzení Venuše) - Lenard da Vinci Dáma s hranstajem, Mna Lisa, ptápěčský blek, 1. pitva - Rafael Santi Tři grácie, Madny - Michelangel Bunarrti Sixtínská kaple ve Vatikánu (freska Pslední sud), architektura schař vyzdbil Medicejský chrám, scha Davida Vatikánská Pieta (Marie drží Ježíše) - Tintreta - Tizian tiziánvá barva, malval prtréty - El Grec bílé pstavy, Řek žijící ve Španělsku, manérismus - Německ Alfréd Dürer - Hlandsk Brueghel [brajgl] Hudba - Orland di Las (ech) - Givani Pierluigi de Palestrina - Clemant Jannecquin Zpěv ptáků, * prgramní hudby - Jasquin Des Prés - Madrigal, vkální plyfnie (vícehlas) Italská renesanční literatura Dante Alighieri ( ) 18 z Světvá renesanční literatura Bžská kmedie duchvní eps puť člvěka za spásu Obsah: autr jak hlavní pstava se ztratí v hlubkém lese, kde h hržují tři šelmy (pardál, lev, vlčice), které alegricky znázrňují nejhrší lidské vlastnsti (rzmařilst, pýcha, lakmství) aby se dstal z lesa, musí prjít Peklem, Očistcem a Rájem Peklem a Očistcem h prvází Vergilius prmluvají s dušemi mrtvých sbnstí Rájem h prvází Beatrice (jeh milá) Vergilius symbl rzumu Beatrice symbl citu renezanční znaky návrat k antice (Vergilius), tuha člvěka p pznání, upřednstňuje cit (Beatrice) ne bha středvěké znaky psmrtný živt, Pekl-Očistec-Ráj, trest za lidské viny Bžská kmedie je sice renezanční díl, ale bsahuje mnh středvěkých prvků Michelangel Bunarrti Sestupil z nebe vyjadřuje úctu k Desateru

19 dkazuje všestrannst tht umělce Givani Bccacci ( ) 19 z Světvá renesanční literatura Dekamern 10 x 10 nvel - NOVELA - krátký przaický útvar, d 24 hdin, překvapivý závěr (penta) rámcvá stavba úvdní příběh vedlejší příběhy knec příběhu Obsah: deset urzených lidí (7 žen, 3 muži) utíká z Flrence před mrem na venkv (vyprávějí si příběhy) Francesc Petraca ( ) styk s Karlem IV. St snetů Lauře zpěvník vyjadřuje lásku k Lauře SONET znělka stavba 2 kvarteta (2 slky p čtyřech verších) 2 terceta (2 slky p třech verších) kvartet teze (myšlenka) naděje kvartet antiteze váhání a 2. tercet synteze Pietr Aretin Rzpravy mravech hříšných kurtizán dráží živt kavalírů, mnichů, dam, služebných i kurtizán první plviny 16. stletí Francuzská renesanční literatura Francis Villn (vl. jm. Mntcbier) pcházel z chudé rdiny p svém patrvateli (faráři) si vzal jmén Villn své básně recitval na králvském dvře bletván ženami kritizval vládu, neustále šlechtě předhazval, jak špatně se žije chudé vrstvě (ni t brali jak žert) villnská balada = francuzská balada (zakladatel Villn) slžena ze 4 strf první tři 7-12 veršů, pslední zpravidla plvinu strfy zaknčeny stejným veršem (refrén) tzv. Pslání (i pslední strfa) pužívá dva typy rýmu v módě až d 17. stletí využívá ji Vrchlický, Vítězslav Nezval, Werich a Vskvec (Balada z Hadrů, Hej, pane králi!) díla: Malý testament, Velký testament, Balada běšencích, Balada epitaph mderní básník, prkletý básník lyrik, bhém, tulák nechtěl se smířit s nejisttu splečnsti Francis Rabelias [rablé] Gargantua a Pantagruel 5ti-dílný satirický rmán (eppej) pardie na rytířské rmány zbrazení živta králvské rdiny brů (Gargantua syn, Pantagruel tec) kritizuje schlastický středvěký systém výuky (učení drilem) Bncrates začal Gargantua vyučvat mderními metdami k všestrannsti (zeměpis, bilgie, vaření, práce) => návrat k antice Gargantua nechal pstavit patství pr mnicha v Thelému Miguel de Mntaigne [mišel mntáň] tvůrce eseje úvahvý útvar na dbrně téma k zamyšlení, filzfii (musí mít dbrnu úrveň) Španělská renesanční literatura - zlatý věk španělské literatury - rzvíjí se pikreskní rmán (pikar taškář, šibal, mudrý blázen) Miguel de Cervantes y Saavedra Důmyslný rytíř dn Quijte de la Mancha 2 díly, pardie na rytířské rmány Sanch Panza pak dna Quijta, milval phdlí a dbré jídl dn Quijte chudý venkvský šlechtic hidalg fanaticky čte středvěké rytířské rmány chce bnvit slávu středvěkéh rytířstva (napravváním křivd, dkazváním své dvahy a šlechetnsti) jeh snažení se většinu brátí prti němu patří mezi tzv. mudré blázny, rytíř smutné pstavy

20 milá Dulcinea (venkvská děvečka) zmudří a následně umírá satira na minulst, kritika sučasnsti vlivnil Viktra Dyka, Vladislava Vančuru Tirs de Mlina Sevilský svůdce a kamenný mst pprvé využil pstavu Dn Juan Lpe de Vega Světvá renesanční literatura Fuente Ovejuna (Ovčí Pramen) rámcvá stavba lidé se vzbuří prti vesnickému kmturvi (Fernán Gmér), který je tyranizuje zabijí h sudce (král) uzná právněnst vraždy a milstní vesnici Nizzemská renesanční literatura Erasmus Rtterdamský Chvála Bláznivsti (Chvála pchablsti) Anglická renesanční literatura Thmas Mre ( ) nejvyšší kancléř Jindřicha VIII. Utpie strv, kde žijí lidé v ideálním světě Geffrey Chaucer ( ) Cantenburské pvídky lyrick-epické verše braz anglickéh živta William Shakespeare ze Stratfrdu ( ) vynikající dramatik, psychlg krmě divadelních her psal snety p svatbě se přestěhval d Lndýna hrál v různých divadelních splečnstech splumajitel divadla Glbe psal divadelní hry (dramata 36-37), překlady Jsef Václav Sládek veselhry Zkrcení zlé ženy Sen nc svatjánské Kmedie plná mylů Mnh pvyku pr nic Veselé paničky Windsrské histrické Richard III. Jindřich VI. Julius Caesar tragédie Rme a Julie (Ovidius Prměny Pýrams a Thisbé) Macbeth Král Lear Hamlet, kralevic dánský phádky Buře, Zimní phádka neddržuje Aristtelvy zásady tří jednt vystupují emancipvané ženy, egisté, ušlechtilé pvahy každá pstava více směrů, nejsu jednstranné základní mtiv lidská vášeň a tuha, ne sud jazyk spisvný, hvrvý 20 z 143

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století

Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Česká literatura od nejstarších dob do 15.století Charakteristika doby Prvním státním útvarem na našem území byla Velkomoravská říše: 9. počátek 10.století. Říše se musela bránit útokům ze strany Francké

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI

Obsah ÚVAHY-POJMY-SOUVISLOSTI Nahlížení 2009 Jak využít divadlo v práci s žáky a studenty s poruchami učení Edukace loutkou - vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek Josef Krofta, Jakub Krofta, Jiří Vyšohlíd

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF

SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ. Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF I N S T I T U T F R A N T I Š K Á N S K Ý C H S T U D I Í SV. KLÁRA Z ASSISI a SV. ANEŽKA ČESKÁ Studijní text pro posluchače IFS S.M. Ludmila Pospíšilová OSF PRAHA 2013 Mgr. Jana Pospíšilová 2 OBSAH LITERATURA...

Více

Školství v Jednotě bratrské

Školství v Jednotě bratrské 4/13 speciál Školství v Jednotě bratrské Když se řekne bratrské školství, každého jako první napadne Jan Amos Komenský. A bude to oprávněné, protože právě Komenského myšlenky se staly vyvrcholením propracovaného

Více

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP)

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Rozpory v Písmu a jak je lze vysvětlit Petr Doušek Úvod: Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě. (3. J 1,4 ČEP) Tato kniha by se dala nenapsat, aby nikdo neměl vůbec dojem, že

Více

Válka Čechů s Němci (Část 1)

Válka Čechů s Němci (Část 1) Go East str. 1/16 Válka Čechů s Němci (Část 1) Emanuel Rádl Předmluva Část 1. Kapitola první Cyrilometodějství prvním velkým zápasem mezi Čechy a Němci? a) Barbarské křesťanství b) Slovanští věrozvěstové

Více

Lze se o kýči seriózně bavit?

Lze se o kýči seriózně bavit? Zpravodaj p r o duchovní hudbu Lze se o kýči seriózně bavit? Nad knihou Tomáše Kulky I Pokračujeme v seriálu o kýči, který jsme začali v minulém čísle textem Přemysla Ruta. Následující díly budou jen vydatným

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký

+ Dominik Duka OP biskup královéhradecký ÚVODNÍ SLOVO Vážení čtenáři, s opravdovou radostí a vděčností jak autorovi Thomasi E. Woodsovi, Jr., tak překladatelům Michaele a Václavovi Freiovým, se chápu pera, abych doprovodil tuto velmi důležitou

Více

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY

SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU SPOLEČNOST PRO DĚJINY VĚD A TECHNIKY PRÁCE Z DĚJIN TECHNIKY A PŘÍRODNÍCH VĚD Praha 2000 Svazek 1 TADEÁŠ HÁJEK Z HÁJKU EDITOR

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l.

OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. VÝVOJ KŘESŤANSTVÍ OD ROKU 33 n. l. DO ROKU 56 n. l. 1. Poznámky: Mnohé časové a encyklopedické údaje jsou založeny na publikaci Hlubší pochopení Písem, kterou vydali svědkové Jehovovi. Tyto údaje rámcově

Více

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í

VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í VÁC L AV I I I. (1 2 8 9 1 3 0 6) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L O V E C N A Č E S K É M T R Ů N Ě K A R E L M A R Á Z VÁCLAV III. (1289 1306) P O S L E D N Í P Ř E M Y S L OV E C N A Č E S K É M T R Ů

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby

10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby 10. Hudba 20. století 10.1. Charakteristika doby Popsat a vysvětlit 20. století v jedné kapitole je prakticky nemožné. Byla to doba prudkých změn a převratných událostí. Představme si tedy, že století

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ

KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Kniha jako zdroj informací KNIHA JAKO ZDROJ INFORMACÍ Vincenc Streit Úvod V návaznosti na vývoj společnosti a především rozvoj její kulturnosti a vzdělání, které přímo souvisí s vznikem písma, provází

Více

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času

KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času KAPITOLA 2. Kvalitativní struktura času 68 Angelologie dějin Duch času a duch místa Alfons Mucha: Denní doby. Probuzení jitra. Člověk, který mnoho cestoval, může říci, že každé místo, každý kout země má

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce

OSOBNOST JULIA FUČÍKA V DÍLE MILANA KUNDERY Bakalářská diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra bohemistiky MARIE BENETKOVÁ IV. ročník prezenční studium Obor: Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcích OSOBNOST

Více

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně

PAMĚŤ MÍST. Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně PAMĚŤ MÍST Konference pořádaná u příležitosti 100. výročí narození Jaroslava Vlacha a 125. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně Foto: Jaroslav Hroudný OBSAH: PhDr. Ladislav Valihrach: Milí Žarošáci,

Více

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI

ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Slezská univerzita Filozoficko přírodovědecká fakulta Institut tvůrčí fotografie Vít Šimánek ROMOV V»ESK FOTOGRAFII OD 60. LET 20. STOLETÕ DO SOU»ASNOSTI Opava, září 2003 Slezská univerzita Filozoficko

Více