ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu"

Transkript

1 Snadná cesta na Balkán Ročník Roãník č. ã. 9/2011 5/2008 Informace pro top management / náklad / cílená 16 distribuce 000 výtisků / / Témata měsíce: Automobilový Doprava a logistika průmysl / Letecký PrÛmysl průmysl v âr / Stavebnictví Leasing a fleet management Čeho je moc, toho je příliš Hospodářská komora České republiky žádá vládu a Parlament o možný zásah vůči dalšímu nárůstu dotací na podporu obnovitelných zdrojů energie. Podle posledních údajů Energetického regulačního úřadu budou v tomto roce dotace k výkupním cenám elektřiny ještě o 3,7 miliardy vyšší, než bylo očekáváno a zakalkulováno do cen elektřiny. Letos a každý rok příštích 20 let zaplatí spotřebitelé elektřiny a daňoví poplatníci víc než 30 miliard korun na příspěvcích provozovatelům obnovitelných zdrojů energie, tedy fotovoltaických, větrných, bioplynových a biomasových elektráren. Tyto náklady nesou jak občané, tak z největší části podnikatelé a firmy. Jde zejména o energeticky náročné obory, které tak s rostoucími náklady na elektřinu ztrácejí konkurenceschopnost. Kvóta závazku České republiky Evropské unii pro obnovitelné zdroje bude naplněna. Překračovat procenta nad rámec závazku je jistě možné, avšak je nutné říci, jaká budou další pravidla podpory obnovitelným zdrojům energie a doufejme, že bez příspěvku. Hospodářská komora považuje rozvoj obnovitelných zdrojů elektrické energie za důležitou součást energetického mixu, a také uznává jejich význam pro ochranu životního prostředí. Ale není možné, aby tato podpora zvýhodňovala určitou skupinu podnikatelů na úkor jiné. Proto bude iniciovat změny v systému podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů. Petr Kužel (Autor je prezidentem Hospodářské komory ČR.) Dřu jen na daně Maloobchodník Karel už nechce dál podnikat. Poslední pověstnou kapkou se pro něho staly nedávné Otázky Václava Moravce a návrhy odborářského ekonoma Jaroslava Ungermanna, aby živnostníci šest let evidovali každou účtenku. Jak se svěřil ParlamentnímListům.cz, v situaci, kdy jsou živnostníci považování div ne za zločince, a přitom miliardy protočené v hazardu nejsou řádně zdaněny, půjde radši do předčasného důchodu. Nejvíc ho štve, že malé obchody u nás hynou na úbytě, zatímco pár kilometrů od jeho města Chebu, v Německu, pekaři, řezníci, obuvníci a další drobní živnostníci prosperují. Zato tam nenarazíte na hernu. Podle tiskové mluvčí chebské radnice Martiny Kuželové je v Chebu evidováno 33 heren s 60 výherními hracími přístroji a odhadem dalších 50 heren, kde jsou provozovány videoloterijní terminály a rulety, které povoluje Ministerstvo financí ČR. Vláda se shodla na zdanění hazardu od 1. ledna 2012, Parlament však zatím o změně loterijního zákona nerozhodl (vam) Exportér roku Už posedmnácté byla vyhlášena soutěž Exportér roku, kterou pořádá sdružení Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání ČR. Stejně jako předchozí i ten letošní Exportér roku se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR. Slavnostní vyhlášení vítězů, jehož se pravidelně účastní i zástupci vlády (vloni oceňoval nejlepší exportéry premiér Petr Nečas), se uskuteční v polovině prosince. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit ještě do konce října t. r. Víc informací na a u: (zk) Svaz průmyslu a dopravy ČR Mezinárodní strojírenský veletrh pavilon Z, stánek č až 7. října Národní soustava kvalifikací se zaměstnavatelům představí v Brně. 3 Omezení rozpočtu SFDI ohrožuje realizaci projektů financovaných EU, říká ministr dopravy ČR Pavel Dobeš. 4 Víc než korupce vadí českým podnikatelům přebujelá administrativa. 6 Na titul Stavba roku 2011 bylo nominováno patnáct objektů. 7 Maloobchodní nemovitosti z hlediska dlouhodobé udržitelnosti budou stále zelenější. 9 Subaru Forester do třetice všeho dobrého. 12 Jak parkovat ve městech? 20 Lasery na vzestupu. Není důležité, jak se technologie jmenují, ale co dokážou. 22 Afriku nelze opomíjet. Rozhovor s prezidentem SST Janem Rýdlem. Cesta na periferii České stavebnictví stála krize už víc než sto miliard korun Český statistický úřad zveřejnil počátkem září t. r. výsledky stavební výroby za prvních sedm měsíců letošního roku. Prozatímní propad o 3 % proti roku 2010 by se mohl nezasvěceným zdát minimální. Jsou tu však další tři čísla, která je třeba umět číst souběžně. Je to velmi nízká srovnávací základna pololetí roku 2010, trvalý a zvětšující se letošní meziměsíční pokles zejména v inženýrském stavitelství (už v úrovni dosahující 10 %), a to nejdůležitější srovnání s rokem 2008, počátečním rokem krize. Tam je propad už 17,6 % a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR odhaduje, že do konce roku bude přes 20 %. Vyjádřeno v objemu stavební produkce je to víc než 100 mld. Kč. To má samozřejmě i dopad do zaměstnanosti nejen ve stavebnictví, ale vzhledem k vysokému multiplikačnímu efektu oboru i v dalších návazných sektorech v projekční činnosti, ve výrobě stavebních materiálů, v dopravě, ve službách apod. Když před parlamentními volbami chystaly strany své volební programy, snažili jsme se jim v předvolebních diskusích, ale i v písemných návrzích připomenout, které oblasti považujeme za zásadní, jaké požadavky jsou pro nás za prioritní, která opatření k zastavení krizového vývoje shledáváme jako nezbytná. Šlo o výstavbu dopravní infrastruktury, bytovou politiku a její podporu, sektor ekologických, vodohospodářských a energetických staveb, ale i o oblast legislativní, daňovou a sociální. S uspokojením jsme konstatovali, že nám strany rozumějí a že většina našich návrhů byla v jejich dokumentech obsažena. Rovněž Programové prohlášení vlády ČR, která si dala do štítu rozpočtovou zodpovědnost, poskytovalo naději, že vláda pohlíží na proinvestiční politiku jako na správný prostředek, jak rozhýbat ekonomiku, eliminovat dopady hospodářské krize. Věděli jsme samozřejmě, že se nelze obratem vrátit na předkrizovou úroveň stavebnictví. Proto jsme vypracovali strategii, dokument Vývoj stavebnictví do roku 2012, kde jsme ho prognózovali ve třech variantách protikrizové, pasivní a restriktivní. Velmi záhy jsme poznali, že pro protikrizovou variantu schází základní předpoklad jakákoliv vládní podpora, která by zajišťovala opětovný, i když mírný, rozběh stavebnictví. Dokonce ani pasivní scénář, podle něhož se situace vyvíjela ještě po většinu roku 2010 už není aktuální. Současný stav se blíží té nejkritičtější, restriktivní variantě. Dopravní infrastruktura Po rozpočtu pro rok 2010 v celkové výši 96 mld. Kč dochází už v roce 2011 k poklesu asi o 30 % s dalším negativním výhledem. Především totiž nejsou prostředky získané z EU kompenzovány podporou z národních zdrojů. Předpokládané národní výdajové rámce SFDI na roky 2012 až 2014 ve výši 47 mld. Kč ročně nepostačují na plnění cílů Dopravní politiky ČR ani při posunu dokončení výstavby páteřní sítě dálnic, rychlostních silnic a koridorových tratí z roku 2020 na rok 2025, za předpokladu případné výstavby některých komunikací v polovičním profilu nebo vystřídaném třípruhovém uspořádání. Na to by bylo na období na nové investice potřeba víc než 108 mld. Kč z národních zdrojů. Z nedodržení tohoto zásadního předpokladu plynou závažné důsledky: 1. Hrozí nedočerpání současného Operačního programu doprava I. vinou vyřazení projektů nebo části nákladů projektů Evropskou komisí a příprava na OPD II. ( ). Lze to řešit převedením prostředků OPD z odmítnutých projektů na náhradní projekty, které však musejí být věcně a finančně připraveny do konce roku Pokud s tím nezačneme nejpozději v roce 2012, žádné náhradní projekty mít nebudeme. 2. Regionální operační programy nebudou mít už v roce 2012 finanční prostředky na předfinancování projektů. 3. Bude ohroženo potřebné zvýšení prostředků na opravy a údržbu komunikací. Stát se k svému majetku nechová jako správný hospodář, a zároveň v některých případech provozuje infrastrukturu nevyhovující bezpečnostním požadavkům (např. mosty). 4. Dojde k rozvolnění harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury. 5. Uzavřené smluvní závazky na výstavbu pozemních komunikací z minulých let, jejichž současný objem je téměř 30 mld. Kč, nebudou včas vyrovnány. 6. Může být ohrožena rychlá realizace modernizace dálnice D1, která naprosto neodpovídá požadavkům na kvalitní a bezpečnou dopravu. 7. Nezahajování staveb a zastavení investorské přípravy dalších bude mít katastrofální důsledky dnes trvá příprava stavby komunikace v průměru 9,5 roku, je tedy jasné, že až přijde doba finančně příznivější pro veřejné zakázky, nebude kde stavět. 8. Vzhledem k stavu infrastruktury a houstnoucí dopravě budou bezpečnost provozu, lidské zdraví a životní prostředí silně ohrožovány. Z hlediska maximální efektivity vydávání veřejných prostředků na investice do dopravní infrastruktury je nezbytné zajištění udržitelné úrovně financování, které umožní stavebním firmám optimalizovat kapacity, a nabízet tak za svou práci oboustranně výhodnou cenu. Čas vytváří stále větší mezeru mezi Prohlášením vlády o dodržení finančních prostředků na výstavbu dopravní infrastruktury a skutečností. V roce 2010 byl rozpočet SFDI 96 mld. Kč, pro letošní rok o třetinu nižší a pro příští rok má být i původní nízký rozpočet 47 mld. Kč národních zdrojů snížen o 10 mld. Kč. Nezbývá než se zeptat, proč neplatí Programové prohlášení vlády ČR, Dopravní politika ČR na léta , ani Strategie konkurenceschopnosti ČR zpět na vrchol ? Dokončení na str. 6

2 2 /záfií/ A k t u a l i t y Národní soustava kvalifikací se zaměstnavatelům představí v Brně Významná pomoc firmám Telegraficky Dopékat pečivo? Novela vyhlášky MZ ČR, která má vymezit čerstvost pekařských a cukrářských výrobků, zkomplikuje orientaci spotřebitelům i život obchodníkům. Těm mj. vznikne nová povinnost označovat pekařské výrobky, které jsou dopékány v maloobchodní provozovně, údajem rozpečeno, popř. ze zmrazeného polotovaru. Podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR jde především o administrativní bariéru v podnikání, která je navíc nad rámec evropské regulace. Tento způsob zlepšuje ekonomiku výrobců, ale umožňuje také okamžitě reagovat na vývoj poptávky, což šetří náklady na dopravu a omezuje ztráty. Pro kvalitu pečiva přitom není rozhodující. (m) V srpnu letošního roku registrovaly pobočky Úřadu práce v celé ČR víc než uchazečů o zaměstnání, z toho téměř v Jihomoravském kraji. Počet volných pracovních míst celostátně vzrostl na více než , v Jihomoravském kraji přesáhl Na jedno volné místo tak na jihu Moravy v červnu připadlo 19,5 nezaměstnaných, což výrazně přesahuje celorepublikový průměr (11,8). Firmy si přitom stále stěžují, že nemohou sehnat kvalifikované odborníky, zejména v technických oborech (např. nástrojaře, obráběče kovů, zámečníky, slévače) a že ani uspořádání vzdělávacího systému a oborová struktura žáků a studentů neodpovídá potřebám zaměstnavatelů. Situace je kritická nejen ve vyšších stupních technického vzdělávání, ale i v oblasti středního maturitního a učňovského školství. Učňovské a střední technické školy nejsou dnes schopny vzhledem k nízkému počtu vystupujících absolventů zabezpečit ani průběžnou generační obměnu ve firmách, upozorňuje například generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR Zdeněk Liška. Systémy rekvalifikací nejsou přitom mnohdy dostatečně kvalitní. Řešení nabízí právě budovaný celorepublikový systém Národní soustavy kvalifikací (NSK). Je to státem garantovaný a celostátně platný registr kvalifikací uznávaných na tuzemském trhu práce. Jde o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, a spolufinancuje jej Evropská unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu. Odborná konference při MSV Právě o NSK a možnostech, které nabízí pro odstranění nebo alespoň zmírnění uvedených problémů, budou diskutovat účastníci odborné konference Národní soustava kvalifikací systém celoživotního učení pro trh práce. Uskuteční se pod záštitou ministerstva školství 5. října 2011 od do hod. na brněnském výstavišti v rámci 53. mezinárodního strojírenského veletrhu. Akci pořádá konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, které usiluje o maximální zapojení zaměstnavatelů do NSK. Smyslem akce je přiblížit NSK, její fungování, nesporné výhody a možnosti využití v praxi zaměstnavatelům, personalistům a dalším důležitým aktérům na trhu práce. Tentokrát je zaměřena především na firmy z oblasti strojírenství, energetiky, vyhrazených zařízení a bezpečnosti práce, jejichž zástupci se s ostatními podělí o zkušenosti s používáním tohoto systému. Díky NSK už zaměstnavatelé a zaměstnanci nemusejí spoléhat jen na jednou získané vzdělání, ale mohou si nedostatkovou či novou kvalifikaci s lepším uplatněním zajistit i jinak. NSK umožňuje uznávání skutečných odborných znalostí, kompetencí a profesních dovedností nezávisle na tom, jak a kde byly získány ve škole, v kurzu, samostudiem či samotnou praxí. Přináší tak zaměstnavatelům a personalistům několik velkých výhod: jistotu, kvalitu, rychlost a efektivitu. Považuji NSK za skutečnou šanci pro naši zemi. Zvýší totiž kvalifikovanost a adaptabilitu obyvatelstva, zpružní trh práce, zlepší kondici firem, zvýší zaměstnanost a zlepší konkurenceschopnost naší ekonomiky na evropském trhu, shrnuje výhody systému viceprezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Somr. Zaměstnavatelé od Aše až po Bruntál se také díky osvědčením o kvalifikaci mohou spolehnout na to, že případní uchazeči o práci kompetence skutečně mají. Prostřednictvím NSK, např. díky práci v sektorových radách, zároveň získají efektivní nástroj, jak ovlivnit trh práce, ale i směřování a strukturu školského systému a obsah vzdělávání. Jihomoravský kraj je po Moravskoslezském druhým regionem v ČR, kde bude NSK na obdobném fóru podrobně přiblížena. Na konferenci vystoupí vrcholní představitelé Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, zástupci významných zaměstnavatelů, reprezentanti státní správy a samosprávy a další osobnosti. Její průběh lze sledovat také on-line na webových stránkách zapojit se tam do interaktivního diskusního fóra a pokládat přednášejícím otázky. Následovat budou obdobné konference v dalších krajích. Konkrétní požadavky na znalosti a dovednosti potřebné pro získání jednotlivých kvalifikací a způsob jejich ověření je na včetně aktuálního seznamu všech už vytvořených a schválených kvalifikací a toho, které instituce tzv. autorizované osoby mohou certifikát udělovat, jak dlouho by měla daná zkouška trvat a jaká je její orientační cena. Víc o NSK též na str. 4 tohoto vydání. Zdroj: HK ČR (red) Vydává: PROFIL Brno, s. r. o. Redakce a administrace: Rosická 1, Brno tel./fax: mobil: Redakce: Petr Ihm (šéfredaktor) Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora) Obchodní oddělení: Vlasta Piskačová, Tomáš Kovalčík, Monika Procházková, Markéta Machanová, Lucie Hrabálková, Tereza Lišková, Kateřina Horáková Redakční rada listu Podnikatel: Ing. Petr Ihm (předseda) Ing. Jiří Kyncl, člen sekretariátu, Sdružení automobilovéhoprůmyslu Zdeněk Kubín, tiskové oddělení, Hospodářská komora České republiky PhDr. Milan Mostýn, manažer PR a tiskový mluvčí, Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Robert Toman, výkonný ředitel, Kompass Czech Republic s.r.o. Ing. Pavel Tunkl, člen výkonného výboru a tajemník, Svaz dovozců automobilů Typografická koncepce: Vítězslav Švalbach Grafická úprava: Martin Kudláček Tisk: Moravská typografie, a. s. Heršpická 6, Brno Distribuce: 5P agency, s. r. o. Masarykova 118, Business Park Modřice, Modřice Placená prezentace. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZJM Ředitelství v Brně č.j. P/2 1241/98, ze dne ISSN x MK ČR E 7717 Uzávěrka tohoto čísla: Tištěný a distribuovaný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Zatím se neshodli Jednání tripartity o rozpočtu skončila patem Předposlední schůze tripartity v polovině září t. r. byla ukončena bez jakýchkoliv dohod. Zaměstnavatelé i zástupci odborů ostře kritizovali skutečnost, že vláda nezajistila odpovídající počet ministrů; přítomni byli pouze tři. Projednávání tak klíčového materiálu, jakým je návrh státního rozpočtu, tím nemělo ze strany vlády dostatečnou vážnost. Podstatné bylo, že sociální partneři se s vládou neshodli na konstrukci projednávaného návrhu. Zaměstnavatelé upozornili na nereálnost předpokladu růstu HDP, který považují za příliš nadsazený vzhledem ke zhoršující se ekonomické situaci v Evropě a na ostatních pro ČR důležitých trzích. Tím vzniká vážné riziko nenaplnění příjmů rozpočtu a nedodržení závazku snížit deficit na vládou předpokládanou úroveň 105 mld. Kč. Rozpočet je postaven příliš optimisticky, uvedl Pavel Juříček, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Svaz na 53. MSV Svaz průmyslu a dopravy ČR se zúčastní 53. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se koná od 3. do 7. října Bude se prezentovat v pavilonu Z, stánek č. 81. Hned prvního dne odpoledne se v Rotundě pavilonu A sejde tradiční Sněm SP ČR, na němž by měl jako hlavní host vystoupit předseda vlády ČR Petr Nečas. Následovat bude diskusní fórum na téma Konkurenceschopnost České republiky: 3i instituce, inovace, infrastruktura. Vážnou připomínkou zaměstnavatelů je, že úspory se neopírají o poznatky z auditu výdajových položek. Podle SP ČR není rozpočet dostatečně prorůstově orientován. Příkladem je omezené financování staveb a údržby dopravní infrastruktury. Vládou navrhovaný objem finančních zdrojů tak ohrožuje ekonomický růst. Zaměstnavatelé kritizovali i omezené spolufinancování strukturálních fondů. Předstvitelé byznysu vládu dlouhodobě upozorňují, že jediným cílem její hospodářské politiky nemůže být pouze snížení deficitu veřejných rozpočtů. Ani na další schůzce o týden později nedošlo ke shodě: Slibujeme si věci, které nejsou pravda... Zdá se nám, že tady není politická vůle k tomu, aby se našly rozumné kroky, které uspokojí nejen tripartitu, ale i naše občany, řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Pavel Juříček. Také ministr financí Miroslav Kalousek připustil, že vládní předpoklad 2,5% hospodářského růstu pro rok 2012 bude muset být redukován. (tz) SP ČR se bude podílet také na organizaci některých doprovodných akcí veletrhu. V úterý se uskuteční konference Národní soustava klasifikací propojení počátečního a dalšího vzdělávání. Ve čtvrtek seminář Perspektivy spolupráce s Ruskou federací v oblasti kolejové dopravy. Zájemci se jako každý rok mohou zúčastnit také akcí české podnikatelské reprezentace při EU v Bruselu Konzultačního dne CEBRE ( od 9 do 16 hod. v pavilonu Z, stánek č. 81) a semináře Přístup na třetí trhy a rozvojová pomoc EU ( od 10 do 12 hod. v pavilonu E, místnost 28). (am) Otevřené dveře Druhou zářijovou sobotu t. r. otevřela Biopekárna Zemanka, český výrobce sladkých biosušenek a slaných biokrekrů, svou provozovnu v obci Oříkov u Sedlčan veřejnosti. Této příležitosti využilo víc než 500 návštěvníků z celé České republiky. Přijeli se osobně přesvědčit o tom, kde vznikají jejich oblíbené sušenky a krekry ze surovin kontrolovaného ekologického zemědělství. Jak náročná výroba biopečiva je, to zjistili především ti, kteří si zkusili sami upéct vlastní sáček biosušenek či biokrekrů. Součástí prohlídky byla i ochutnávka celého sortimentu biopekárny. Během výkladu o její činnosti zazněla řada zajímavých dotazů. Týkaly se zejména právě na trh uváděné bezlepkové řady biosušenek. Novinka je výjimečná nejen svým složením, neboť neobsahuje žádné pomocné škroby či přidané látky, ale i skvělou chutí. Mluvilo se také o úspěšných knižních titulech Biokuchařce a BioAbecedáři. Biopekárna Zemanka je držitelem mezinárodního certifikátu bezpečnosti potravin BRC a českého certifikátu kvality Klasa. Ročně vyprodukuje 60 tun pečiva, tedy 600 tis. sáčků sušenek a krekrů, které si zákazníci mohou koupit v supermarketech, síti prodejen dm drogerie markt a obchodech s biopotravinami po celé České republice. Peče je výhradně ze surovin kontrolovaného ekologického zemědělství a při výrobě nepoužívá umělé ztužené tuky, chemické konzervanty, umělá barviva, ani aromata. (pod) Kresba: Lubomír Vaněk

3 z á fi í / /3 D o p r a v a a l o g i s t i k a Degradace dopravy Omezení rozpočtu SFDI ohrožuje realizaci projektů financovaných z evropských zdrojů Vládní dohady o konečné podobě státního rozpočtu pro příští rok se samozřejmě týkají i ministerstva dopravy. Škrty v tomto sektoru, resp. ve Státním fondu dopravní infrastruktury, by měly podle ministra financí Miroslava Kalouska dospět k výši 10 mld. Kč. To by znamenalo další degradaci už beztak neutěšeného stavu v dopravě v České republice, řekl pro měsíčník Podnikatel ministr dopravy Pavel Dobeš. Proto se svými stranickými kolegy z Věcí veřejných s tímto drastickým snížením nesouhlasí. Jak válka o miliardy dopadla, nebylo do uzávěrky tohoto čísla známo. Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš. Jak velké důsledky bude mít pro dopravu v ČR zamýšlené snížení objemu zdrojů pro SFDI pro rok 2012? Snížení zdrojů se promítne především ve sníženém objemu nové výstavby. Spolu s mírně se zlepšující ekonomickou situací v EU, viděno především růstem přepravy, to povede k pokračování negativních vlivů dopravy, zejména tranzitní, na hustě obydlené aglomerace. Snížený objem prostředků rovněž neumožní alokovat víc peněz na potřebné opravy komunikací a povede k další degradaci už nyní neutěšeného stavu. To bude mít vliv na celkovou dopravní situaci v Česku. Znamená to, že se omezí nejen výstavby a dostavby dálnic, ale i menších silnic? Kromě výše uvedených negativních efektů, bude velmi negativně ovlivněna realizace projektů financovaných z evropských zdrojů. Právě evropské prostředky jsou nyní primárním zdrojem investiční výstavby. Největší negativní efekty na konkrétních stavbách jsou následující: - nezahájení dostavby D11 Osičky Hradec Králové v roce 2012, - zpomalení výstavby I/49 Malenovice Otrokovice, - zpomalení akcí I/42 tunely Dobrovského B a Dobrovského Svitavská radiála (velký městský okruh Brno), - zpomalení akce D47 Bohumín st. hr. a I/67 Skřečoň Bohumín obchvat, - nerealizace dostavby I/56 Ostrava Prodloužená Místecká II. Stavba, - zastavení financování akcí hl. m. Prahy, zejména Štěrboholská radiála a Vysočanská radiála, - odsunutí financování akce Středočeského kraje Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi. Dál musí být zastavena nebo zásadně omezena příprava staveb, a to včetně staveb připravovaných pro nové programy EU od roku Tedy akce pražský okruh Běchovice D1, obchvat Českých Budějovic (D3), rychlostní komunikace R35 Opatovice Mohelnice. V důsledku toho je pravděpodobné, že nebudeme od roku 2014 schopni začít efektivně čerpat novou podporu EU. Co to kromě dálnic a silnic 1. třídy bude znamenat pro další dopravní stavby? Při přijetí rozpočtu na úrovni 37 mld. Kč bude citelné i zrušení nebo zásadní omezení příspěvkových programů na výstavbu cyklistických stezek a zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, omezení programů bezpečných přejezdů a výstavby protihlukových opatření, kde zejména u protihlukových opatření hrozí i finanční sankce za neplnění hlukových limitů. Rozhodně nebude ani možné poskytovat předfinancování krajům na projekty EU na silnicích 2. a 3. třídy. O kolik se sníží fond oprav na běžné státní komunikace? Spíš je možné konstatovat, že tento fond nebude zvýšen, a zůstane tak na hodnotách odpovídajících zhruba letošnímu roku. Jak je tento objem nedostatečný, to vidíme všude kolem nás. Vysoké náklady na škody po zimě v posledních letech, jakož i stav mostů a bezpečnostních prvků, ukazují na dlouhodobě podfinancovanou úroveň oprav a stavební údržby. Dotkne se snížení objemu financí i železničních sítí? Snížení samozřejmě dopadne i na sektor železnic. Hlavním důsledkem bude zejména opět nezvyšování prostředků na opravy železnic, omezení přípravy dostavby III. železničního koridoru (Plzeň Praha hranice ČR/SR) a IV. železničního koridoru (Praha České Budějovice). Jak se podle vás odrazí nedostatek peněz v řádech miliard na fungování stavebních firem, a tím pádem i na zaměstnanosti ve stavebním sektoru? Tady je spíš než snížení o miliardy korun pro rok 2012 problematický kumulovaný vliv dlouhodobého snižování výdajů na dopravní infrastrukturu. Zatímco v letech 2008 až 2010 jsme se v součtu zdrojů pohybovali kolem 90 mld. Kč, předpoklad pro 2012 je těsně nad 50 mld. Kč. Už několik let se navíc v podstatě nezadávají žádné velké silniční projekty. Právě kumulace doběhu současné výstavby a nezahajování nových staveb má přímý dopad na omezování výkonnosti sektoru. To vede nejen k omezování pracovních míst, ale i k nižším objednávkám služeb od subdodavatelů a zániku menších českých stavebních společností. Bude mít pozastavení a průtahy některých staveb vliv na čerpání peněz z EU a různých operačních programů a jak Brusel kontroluje využití těchto prostředků? Z hlediska čerpání evropských zdrojů máme dva zásadní úkoly. Prvořadé je samozřejmě úspěšné čerpání současné finanční periody. U ŘSD to znamená zejména stavebně dokončit rozestavěné projekty a podporovat schvalovací proces v EK. Úspěšná realizace současného programu však nyní závisí zejména na zevrubném dokladování už realizovaných projektů. V letošním roce jsme procházeli důkladným auditem Evropského účetního dvora a z jeho formy a detailnosti jsme si vzali mnohá ponaučení. Při kontrolách projektů je nutné daleko detailněji posuzovat proces zadávání veřejných zakázek a rovněž opodstatněnost víceprací. Jakkoli mohou být kontroly z úrovně státního fondu a ministerstva dopravy pro investory nepříjemné a zdržující, benefity v podobě jistoty čerpání podpory EU nad tím jistě převažují. V oblasti silniční infrastruktury už byla převážná část projektů současného OP Doprava realizována, a soustředíme se tedy zejména na zpětné kontroly. S ohledem na možné problémy u už realizovaných projektů a velký otazník visící nad časovým harmonogramem dokončení dálnice D8 je velmi důležité i zajištění realizace náhradních projektů pro současný program. Tyto projekty, realizované do roku 2015 a hrazené z národních prostředků, budou sloužit k náhradě za potencionálně zpožděné nebo jinak ohrožené evropské projekty. Slouží tedy jako jakási rezerva, umožňující plné čerpání programu i v případě možných problémů na některých projektech v budoucnu. Při řešení současných těžkostí nesmíme zapomínat ani na přípravu na nové programy od roku Abychom mohli čerpat od v prvního roku (tj. 2014), musí už nyní probíhat příprava projektů s cílem zahájit výběrová řízení na zhotovitele staveb nejpozději na jaře Jen to umožní realizaci projektů už ve stavební sezoně Jak tedy chcete kompenzovat miliardové schodky ve financování dopravy zvýší se mýtné, zavedete mýto i na silnicích 1. třídy? Zvýšení příjmů z mýta je už v rozpočtech zahrnuto. Zatímco pro rok 2011 počítáme s příjmy kolem 8 mld. Kč, v roce 2013 by měly přesáhnout 12 mld. Kč. Asi o 700 mil. Kč vyšší budou rovněž příjmy z dálničních kuponů. Vzhledem k celkovým potřebám ale bude i v dalších letech nezastupitelná role národních dotací a prostředků EU. Pro rok 2012 tedy specificky počítáme se zvýšením sazby mýta o 25 % a zvýšením ceny dálničních kuponů na 1500 Kč. Tyto hodnoty jsou už v rozpočtu zakalkulovány, takže se bohužel neprojeví na snížení schodku 10 mld. Kč. Naopak, pokud by k k jejich zvýšení nedošlo, celkový schodek by se dál prohloubil. Jan Hrabálek Foto: ceskedalnice.cz Co bude s hopsaštráse? Je nejstarší v našich zemích. Nejdelší. Nejvytíženější. Má spoustu přezdívek jako dálnice smrti, tankodrom či hopsaštráse, a žádná není lichotivá. V Brně o ní říkají, že je to nejlepší způsob, jak dosáhnout, aby pod Špilberk jezdilo co nejmíň Pražáků. I to je naše dálnice D1. Na šest pruhů zapomeňte Pro babičku českých dálnic mezi Brnem a Prahou (a naopak) je pro příští rok ze SFDI určeno pouze 1,46 mld. Kč. To v případě, že vláda nakonec prosadí 37 mld. Kč pro tento fond. Pro takovou silniční tepnu je to zatraceně málo, shodují se dopravní experti. Jinými slovy: zapomeňte na šest pruhů dé jedničky od Mirošovic po Kývalku. Na takový špás peníze prostě nejsou. Na nutnosti opravy této dopravní tepny se ovšem shodují všichni. Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic a SFDI mají nyní k modernizaci D1 připraveno pět úseků v celkové délce asi 40 km (Šternov Psáře, Loket Hořice, Větrný Jeníkov Jihlava, Lhotka Velká Bíteš, Velká Bíteš Devět křížů). Problém ale nastane s udělením stavebního povolení do jara příštího roku, kdy by se mohlo s pracemi začít. Reálně to v příštím roce vidím tak na dva až tři úseky, řekl časopisu Ekonom Tomáš Čoček, náměstek SFDI pověřený jeho řízením. Právě na tyto dva až tři úseky budou peníze. Uvažovanou částku necelé jeden a půl miliardy korun totiž spolkne km ve zmiňovaných úsecích. Deset let, a znova Je ale nutné opravit celou D1. Pokud by se každý rok opravilo jen kolem dvaceti kilometrů, stavební práce by se protáhly na více než deset let. Nehledě na to, že pak by se mohlo zase začít znova. Technicky by se mohla D1 opravit do roku 2017, ale těžko dnes můžeme něco slibovat, když na to nemáme peníze, vyjádřil se Ekonom Čoček. A pokud by přece jen ministr Pavel Dobeš vybojoval v rozpočtu pro SFDI větší sumu než 37 mld. Kč, těžko by se pro D1 našly takové peníze, které by rekonstrukci této tepny výrazně posunuly. Pár stovek milionů by znamenalo několik pár opravených kilometrů navíc, jak vyplývá z propočtů. Pětasedmdesát centimetrů navíc Kolik peněz by tedy bylo potřeba, aby celá D1 od kraje Prahy po kraj Brna prošla modernizací? Tomáš Čoček uvedl pro časopis Ekonom sumu 23,6 mld. Kč, byť ministerstvo dopravy i ŘSD operovalo částkou 18 mld. Kč. Tak závratné investice sice k lepší dopravě na této tepně přispějí, ale kromě nového koberce de facto přinesou na každé polovině dálnice rozšíření o pouhých 75 centimetrů, což údajně umožní vybudovat na obou stranách provizorní 2+2 pruhy, namísto dosavadních 2+1. Aspoň něco, řekne si běžný uživatel D1. Jsou to vyhozené peníze, bylo by lepší něco přidat a udělat šestiproudou komunikaci, čertí se odpůrci. Kdepak, český tankodrom číslo jedna nám nedá jen tak brzy spát. (hh)

4 4 /z á fi í / H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a Víc než korupce vadí českým podnikatelům přebujelá byrokracie Ne výhody, ale pořádek Z osmi hledisek přístupu veřejné správy je pro 70 % podnikatelů nejdůležitější větší vstřícnost při řešení byrokratických procedur. Pro transparentní průběh veřejných zakázek a protikorupční opatření se vyslovilo o něco méně 65 % podnikatelů. Administrativní zátěž tedy našim podnikatelům znepříjemňuje život víc než korupční prostředí. Vyplynulo to z unikátního průzkumu, který se uskutečnil mezi víc než 10 tisíci podnikateli v souvislosti se soutěžemi Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku Záštitu a odborný dohled nad tímto projektem převzala Hospodářská komora ČR. Kromě řešení zmíněných dvou palčivých problémů považuje nadpoloviční většina dotázaných za nejpřínosnější podporu začínajícím podnikatelům. Z průzkumu také vyplynulo, že nejméně každý desátý podnikatel se už s korupcí setkal. Nejhůř dopadl Ústecký kraj, kde na otázku, zda byli ve městě svého působení konfrontováni s korupcí, odpověděla kladně necelá pětina respondentů. Výsledky průzkumu dokládají, že podnikatelé jako tvůrci hodnot po Právní poradna samosprávě nechtějí nic navíc, nepožadují zvláštní výhody, absolutní prioritou pro ně není např. rozvoj průmyslových zón. Podle prezidenta Hospodářské komory ČR Petra Kužela jim jde jen o to, aby obce dokázaly vytvořit stabilní, transparentní prostředí, v němž úředníci nekomplikují podnikání, nevymýšlejí zbytečné vyhlášky a poplatky, ale naopak pomáhají. Z průzkumu je rovněž zřejmé, že relativně nejméně důležitá jsou pro podnikatele setkávání se zástupci radnice. To může znamenat, že se spolupráce mezi městskými samosprávami a podnikateli v ČR zlepšuje. Reprezentanti měst totiž vědí, že se vstřícnost vůči firmám a podnikání vyplatí a že když se někde dobře vede podnikatelům, tak se obvykle daří i ostatním občanům, dodal Petr Kužel. K snižování byrokracie a administrativní zátěže přispívá i anketa Absurdita roku 2011, která je vyhlašována v rámci podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2011 a Era Živnostník roku Ještě do konce října t. r. může veřejnost na nominovat nesmyslná nařízení, která úřady ukládají podnikatelům. Z nich pak bude vybráno sedm kandidátů a v listopadu vyhlášena vítězná absurdita s nejvyšším počtem hlasů. Co je tedy v přístupu veřejné správy pro podnikatele nejdůležitější: Konkurenční doložka zaměstnance Konkurenční doložka v pracovněprávních vztazích znamená omezení zaměstnance ve výkonu konkurenční činnosti po skončení pracovního poměru. Aby byla konkurenční doložka platná, musí obsahovat závazek zaměstnavatele platit zaměstnanci za její dodržování (tj. za nevykonávání činnosti konkurující činnosti zaměstnavatele) peněžité vyrovnání, a to minimálně ve výši průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za každý měsíc dodržování konkurenční doložky. Bez tohoto závazku je konkurenční doložka neplatná a zaměstnanec není povinen ji dodržovat. V praxi však občas zaměstnavatelé konkurenční doložku do pracovních smluv zahrnují, aniž by se zavázali k finanční kompenzaci, a předpokládají její preventivní (psychologické) působení. Pokud však zaměstnanec v dobré víře dodržuje takto neplatně sjednanou konkurenční doložku (tj. konkurenční doložku bez závazku zaměstnavatele hradit peněžité vyrovnání) a omezuje se ve své výdělečné činnosti, může mu tím vzniknout majetková újma (zejména v podobě nižší mzdy), za kterou nese zaměstnavatel odpovědnost zaměstnanec tak může svého bývalého zaměstnavatele žalovat o náhradu způsobené škody. Sjednání platné konkurenční doložky tedy nemusí být levnou záležitostí, ale stejně tak i uzavření neplatné konkurenční doložky. Iva Frömlová, advokát Ústecký kraj Karlovarský kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Královohradecký kraj Hlavní město Praha Česká republika Olomoucký kraj Kraj Vysočina Zlínský kraj Pardubický kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Jihomoravský kraj 1. Pro 69,9 % vstřícnost při řešení byrokracie, která souvisí s podnikáním (maximalizace elektronických úkonů a minimalizace počtu návštěv úřadu). 2. Pro 64,6 % transparentní průběh veřejných zakázek a protikorupční opatření. 3. Pro 56,4 % podpora začínajícím Pro elektronickou fakturaci Na Hospodářské komoře ČR v Praze bylo v září t. r. ustaveno Národní mnohostranné fórum ČR pro elektronickou fakturaci. Vzniklo jako reakce na snahy EU podpořit a urychlit harmonizaci v této oblasti, tj. odstranit bariéry bránící efektivnějším přeshraničním obchodním vztahům v rámci Evropského hospodářského prostoru. Podíl podnikatelů, kteří se setkali s korupcí ve městě svého podnikání (v %) 15,3 14,4 13,5 13,3 12,7 12,5 12,3 12,1 11,7 11,1 10,5 10,3 9, podnikatelům (zlevněné nájmy, cenově zvýhodněné poradenství apod.). 4. Pro 51,9 % zviditelnění místních podnikatelů (ocenění pro prospěšné podnikatele, poutač před vlastním obchodem bez poplatku apod.). 5. Pro 50,9 % vytváření úspor pro Ministerstvo vnitra, jako kompetenčně příslušný gestor této aktivity, pověřilo Hospodářskou komoru ČR, resp. při ní pracující orgán FITPRO, aby funkci Národního mnohostranného fóra zabezpečilo a předsedalo mu. Elektronická faktura dokáže plně nahradit klasickou papírovou a má navíc velké výhody. Urychluje práci, zlevňuje procesy a také eliminuje lidské chyby. Zatím ji využívají zejména větší firmy, resp. jejich partneři, např. v automobilovém průmyslu nebo u obchodních řetězců. Většímu rozšíření této formy brání konzervativismus, nedůvěra v nové technologie, ale také to, že stále ještě existují různé formáty elektronických faktur uvnitř i mezi jednotlivými státy, a také komplikace s archivací. Právě harmonizace a sjednocování standardů v rámci Evropy, a tím i usnadnění jejich využívání, je jedním z cílů právě ustaveného fóra i fóra Evropského. Věříme, že přispějeme k tomu, aby v horizontu několika let byla česká i evropská ekonomika díky využívání elektronické fakturace konkurenceschopnější, řekl předseda FITPRO a předsedající Národního fóra Alexander Šafařík-Pštrosz. 17,8 17,1 podnikatele (nízké poplatky, nízká daň z nemovitosti apod.). 6. Pro 50,7 % podpora průmyslových a investičních zón. 7. Pro 38,7 % servis pro podnikatele (např. školení, novinky v zákonech). 8. Pro 32,6 % pravidelná setkávání podnikatelů se zástupci radnice. Zdroj: HK ČR (vam) Hlavními úkoly fóra: 1. Sledovat vývoj trhu elektronické fakturace a úroveň přijetí elektronické fakturace v odvětvích průmyslu a služeb v ČR. 2. Iniciovat výměnu zkušeností a správné praxe, a usnadnit tak vznik interoperabilních řešení v elektronické fakturaci. 3. Poukazovat na problémy, jež vznikají zejména u přeshraničních transakcí, a navrhovat vhodná řešení. 4. Podporovat a sledovat práce, které vedou k přijetí jednotného standardního modelu dat/údajů pro elektronickou fakturaci. Problematika elektronické fakturace a souvisejících obchodních procedur, např. celních, dopravních, spedičních, bude také hlavním tématem příštího sympozia FITPRO, které se uskuteční v dubnu (hk) Nepřehlédněte: Národní soustava kvalifikací NSK je klíčovým nástrojem pro praktickou realizaci zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Je vytvářena jako celostátně platný registr kvalifikací uznávaných na trhu práce v ČR v aktivní spolupráci s reprezentanty zaměstnavatelů sdružených v sektorových radách. Národní soustava kvalifikací navazuje na Národní soustavu povolání (NSP). Jestliže NSP poskytuje informace o povoláních a typových pracovních pozicích vyskytujících se na trhu práce, NSK popisuje, co je potřeba umět pro komplexní výkon povolání (úplná kvalifikace) anebo jeho části (dílčí kvalifikace). Zaměstnavatelé sami se vlastně v rámci tohoto systému stávají vzdělavateli a ověřovateli kvalifikací, a to v reálných podmínkách praxe, tj. učí a zkouší v dílnách, provozovnách, čímž vzdělání přibližují cílové skupině dospělých. Personalista se může spolehnout, že člověk s osvědčením o zkoušce NSK danou kvalifikaci skutečně ovládá. Pracovník pak získává kvalifikaci, která je z pohledu uplatnění se na trhu práce rovnocenná kvalifikaci získané v rámci klasického školního vzdělávání. Kromě lepšího pracovního uplatnění se však tomu, kdo úspěšně vykoná zkoušky ze všech dílčích kvalifikací, které tvoří kvalifikaci úplnou, otevírají také další možnosti může získat i výuční list v daném oboru. Stačí navštívit školu, která tento obor vyučuje, a složit závěrečnou zkoušku. Řada kvalifikací zároveň může být vstupenkou do podnikání, protože získaný certifikát v budoucnu umožní provozovat vybrané živnosti. Celkový počet dílčích kvalifikací, o jejichž osvědčení se mohou zájemci u autorizovaných osob hlásit, dosáhl v červnu čísla 250. Do roku 2015 by mělo být vytvořeno na 1100 kvalifikací, o něž je na pracovním trhu největší zájem. Národní soustava kvalifikací se už dostává do povědomí zaměstnavatelů i zaměstnanců. Svědčí o tom i skutečnost, že v červnu t. r. počet zkoušek realizovaných pro získání osvědčení o některé z dílčích kvalifikací přesáhl Četnost realizovaných zkoušek navíc neustále strmě roste. Vše potřebné ohledně získání jednotlivých kvalifikací lze najít na www. narodni-kvalifikace.cz. Informace o Národní soustavě kvalifikací, např. o podmínkách získání autorizace ao obsahu zkoušky, také na ové adrese: nebo na stránkách Jaké benefity NSK zaměstnavatelům nabízí: Určování aktuálně požadovaných kvalifikací a kompetencí ve svém oboru podnikání. Řešení nedostatkových kvalifikací nezávisle na počátečním vzdělávání. Ovlivnění obsahu počátečního odborného vzdělávání. Rychlá změna kvalifikace zaměstnanců podle standardů s celonárodní platností. Kvalitnější státem financované rekvalifikace přizpůsobené skutečným potřebám zaměstnavatelů. Efektivnější komunikace s Úřadem práce a jeho kontaktními pracovišti v oblasti požadovaných kvalifikací. Transparentní ověřování kvalifikací při zaměstnávání cizinců. Aktivní zapojení do procesů ověřování kvalifikací prostřednictvím získání autorizace od příslušného resortu. Zcela nový nástroj pro každodenní práci personalisty získaný certifikát je jasným dokladem o kompetencích, kterými budoucí zaměstnanec disponuje. Co NSK přináší personalistům? Zařazením osvědčení o získané kvalifikaci do požadavků na výkon příslušné pracovní pozice získáte: Alternativní možnost vyjádření kvalifikace pro nabízenou pracovní pozici. Jasnější zařazení do mzdových stupnic a systémů. Přesnější zadání pro výběrová řízení a komunikaci s Úřadem práce a jeho kontaktními pracovišti. Zjednodušení personální práce díky jazyku kompetencí (popis pracovních míst, nábor a výběr zaměstnanců, rozvojové plány...). Jistotu, že člověk s osvědčením o zkoušce NSK danou kvalifikaci aktuálně ovládá. Zdroj: HK ČR (red)

5 z á fi í / /5 P r Û m y s l a d o p r a v a Pracovní trh v ČR čeká zřejmě stagnace, řada lidí zaměstnání ani nehledá Oživení není na programu Letošní srpen přinesl z hlediska vývoje trhu práce mírně optimistickou informaci: míra nezaměstnanosti klesla meziročně o 0,4 procentního bodu, tedy o téměř 20 tisíc osob. Proti červenci se počet nezaměstnaných snížil o 4 tisíce, a zůstal tak v podstatě na hodnotě 8,2 %. Celkem bylo v ČR bez zaměstnání registrovaných osob. Mírně příznivou informací byl pokles počtu uchazečů na (11,8) připadajících na jedno volné pracovní místo. Tím dobré zprávy končí. Podzim bude nejspíš ve znamení stagnace trhu práce, neboť tuzemský průmysl zvolnil tempo oživení a stavebnictví je v propadu. Dynamika růstu celé ekonomiky pokulhává, což se projeví na stavu trhu práce. Na možné komplikace jeho vývoje v druhé polovině roku 2011 poukázalo ostatně už červnové společné šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR a ČNB. Vyplynulo z něho, že podniky nebudou letos ve větší míře nabírat nové pracovníky, a dokonce očekávají lehký pokles počtu zaměstnanců (o 0,57 %). Firmy jsou velmi opatrné. Je to špatná zpráva zejména pro absolventy škol, uvedl Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. Jeho slova potvrzují informace Ministerstva práce a sociálních věcí, podle nichž v poslední době pokračoval nárůst počtu nezaměstnaných absolventů škol všech stupňů vzdělání; k 31. srpnu t. r. jich bylo evidováno Zaměstnavatelé proto usilují o zavedení dalších opatření nad rámec novely zákoníku práce jako jsou kurzarbeit a konta pracovní doby, které by zvýšily flexibilitu trhu práce. Na přetrvávající problémy trhu práce poukazuje i Jitka Hejduková, ředitelka Sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a dopravy ČR: Stále se nedaří propojit nabídku s poptávkou po uchazečích o zaměstnání. Je otázkou, do jaké míry je to strukturou nabízených pracovních míst, a kvalifikační strukturou uchazečů. Podle Hejdukové je zvláštní, že se ve struktuře uchazečů o zaměstnání nenajdou žádní, kteří by mohli okamžitě nastoupit na téměř 41 tisíc nabízených volných pracovních Období roku 2011 Počet nezaměstnaných Míra nezaměstnanosti v % Počet volných míst leden , únor , březen , čtvrtletí ,3 - duben , květen , červen , čtvrtletí ,8 - červenec , srpen , Zdroj: MPSV Vývoj nezaměstnanosti v České republice v letošním roce. míst. Ze statistických údajů vyplývá, a to i při vynechání některých kategorií uchazečů o zaměstnání, jako jsou absolventi škol či zdravotně postižení, že v evidenci stále převládá značný počet osob bez podpory v nezaměstnanosti, které jsou nakonec vyřazeny pro nespolupráci. Podporu v nezaměstnanosti pobírá jen necelá čtvrtina nezaměstnaných (23,2 %, tedy osob). Pro citelné snížení míry nezaměstnanosti bude tak podstatné teprve výraznější oživení ekonomiky a její aspoň tříprocentní růst. V letošním, ale ani v příštím roce se však takový vývoj nedá očekávat. (sp) Foto: OHK Kroměříž Průmyslové reality Nízké nájmy v okolí Prahy, vysoké v Brně Objem průmyslových prostor na českém trhu se v průběhu první poloviny 2011 zvětšil o m 2 a nyní zůstává na 3,8 mil. m 2. Téměř polovina (42 %) celkových prostor ( m 2 ) se nachází v Praze a jejím okolí. Druhým nejvíc rozvinutým regionem jsou západní Čechy (15 %), následované jižní Moravou (14 %). Nejaktivnější oblastí ve výstavbě nových projektů je v současné době jižní Morava se m 2 ve výstavbě. V první polovině roku 2011 se na trhu obchodovalo s něco přes m 2 průmyslového prostoru, což představuje nízký nárůst proti první polovině roku 2010 ( m 2 ). Za uplynulých 12 měsíců se všeobecná míra neobsazenosti snížila o 7,3 % na současných 9 % a tento klesající trend se opakoval v každém z uplynulých osmi čtvrtletí. To může být přisuzováno nízkému objemu spekulativně stavěného prostoru. Úroveň nájemného se v posledních šesti měsících nijak výrazně nezměnila, nejnižší zůstává v okolí Prahy, zatímco nejvyšší v Brně. Podle odborníků však celková míra pronájmů letos meziročně klesne, protože neustále se snižující míra neobsazenosti a nízký stupeň spekulativní zástavby ústí v menší množství budov vhodných pro okamžité obsazení. (tz) Sklo má tradici Řemeslná zdatnost a invence u nás přetrvává Sklářský průmysl patří k tradičním odvětvím zpracovatelského průmyslu v České republice. V 90. letech min. stol. se v něm u nás vytvořila a stabilizovala nová vlastnická struktura s vysokou zahraniční kapitálovou účastí mezinárodních koncernů. V návaznosti na to byla výrazně modernizována, koncentrována a restrukturalizována výrobní základna největších podniků sklářského průmyslu. Šlo především o tzv. výroby průmyslových skel ploché sklo, obalové sklo a skleněná vlákna. Český managment těchto podniků, ale i řadoví zaměstnanci při tom prokázali vysokou kvalifikaci, adaptabilitu a odpovědnost v plnění pracovních povinností. V tzv. českých rukou zůstala výroba užitkového skla a bižuterie. Tam sice došlo ke koncentraci a restrukturalizaci výrob, ale jejich modernizace nebyla tak výrazná jako u průmyslových skel. Důvodem byl jednak nedostatek kapitálu, ale i vysoký podíl ruční práce. Přesto především tyto dva výrobní obory reprezentují světě pojmem české sklo. Ve světě je známé především exkluzivní, ručně užitkové vyráběné sklo. Stále ještě u nás přetrvává řemeslná zdatnost a invence českých sklářů. Sortiment sklářského průmyslu v ČR zahrnuje výrobní obory: - ploché sklo, - obalové sklo, - skleněná vlákna a výrobky z nich, - užitkové sklo, - ostatní sklo (speciální skla). Zájmy výrobců v tomto oboru zastřešuje Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR. Víc na (m) Foto: archiv Ve Vídni se preferuje MHD Stále víc řidičů metropole kombinuje auto s veřejnou dopravou Každou třetí cestu po městě vykonají obyvatelé Vídně vlastnící automobil prostředky veřejné dopravy. Zjistil to výzkum dopravního podniku rakouské metropole. Tramvaje, autobusy a metro si nacházejí stále větší oblibu právě u řidičů, kteří cestu autem s prostředky MHD v rostoucí míře kombinují. Vídeňský magistrát tomu pomáhá vysokými investicemi do pohodlnosti, spolehlivosti a rychlosti veřejné dopravy, která je tak v řadě případů výhodnější než jízda autem. Výzkum se zaměřil na domácnosti vlastnící automobil. Zjistilo se, že jejich členové ujedou autem jen 38 % svých cest, zatímco k třiceti procentům využívají veřejnou dopravu. Domácnosti bez auta vykonají veřejnou dopravou dokonce 54 % svých cest. Na veřejnou dopravu sází stále více Vídeňanů. Autobusy, tramvaj a metro zaujímají ve způsobech dopravy první místo obyvatelé rakouské metropole jimi urazí 36 % všech svých cest. Na druhém místě jsou jízdy autem (31 %) a dále pěší chůze (28 %). To, že stále více Vídeňanů spoléhá na dopravní podnik, má dobré důvody: krátké intervaly, jízda bez dopravní zácpy a nutnosti hledat parkovací místo a rychlost dělají veřejnou dopravu atraktivní i pro majitele aut. V Praze je situace zdánlivě podobná. Její obyvatelé vykonají 43 % svých cest veřejnou dopravou, 33 % automobily a 23 % pěšky. Zatímco v našem hlavním městě však počet automobilů i míra jejich používání stále roste, ve Vídni je stejný jako před dvaceti lety a v centru se daří jejich množství snižovat. Na tisíc obyvatel připadá ve Vídni 391 aut, zatímco v Praze je to již 547, říká Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat. Tento vývoj je podle něho důsledkem městského plánování. Praha buduje dálniční tunely, Vídeň se drahých a nic neřešících projektů vzdala. Místo toho má plán na snižování počtu aut a zvyšování kvality veřejného prostoru. Za posledních deset let postavila Vídeň 16 nových stanic metra, Praha jen 6. Parkoviště P+R jsou v Praze přeplněná a příprava nových je nedostatečná, což řidičům do značné míry znemožňuje kombinovat jízdu autem s veřejnou dopravou. Kdo nechá své auto alespoň občas stát v garáži a jede raději veřejnou dopravou, výrazně šetří svou peněženku. Jen náklady na benzin při cestě na pracoviště dlouhé okolo sedmi kilometrů činí ve Vídni 450 eur (asi 11 tisíc korun) ročně. Nešetří se však jen rodinný rozpočet, ale i životní prostředí. Kdo přejde na veřejnou dopravu, ušetří za rok až patnáct set kilogramů oxidu uhličitého, který způsobuje změny klimatu. Vídeňský dopravní podnik uvádí, že metro produkuje ve srovnání s osobním automobilem jen desetinu emisí CO 2 na přepraveného pasažéra. Metro je nejvýkonnějším systémem městské hromadné dopravy. Obvykle je vedeno tunely pod městskou zástavbou a provozováno elektrickými soupravami. Nejstarší podzemní dráhy byly postaveny v Londýně ( ), v New Yorku (1868), v Budapešti (1896) a v Paříži (1900). V roce 1995 bylo metro v provozu v 98 městech světa. Nejrozsáhlejší síť podzemní dráhy (393 km, 267 stanic) má Londýn (Underground), největší počet stanic (277) je v New Yorku (Subway). Nejvytíženější metro má Moskva denně přepraví osm až devět milionů cestujících. Nejrychleji rostoucí je metro v Madridu, kde se během čtyř let (1995 až 1999) rozšířila síť tratí ze 170 až na 228 km. V Praze se 6,4 km dlouhý úsek mezi Českomoravskou a Černým Mostem stavěl sedm let. V současné době je provoz podzemní dráhy stále víc automatizován (řidiče nahrazují počítače v dispečinku, což umožňuje zkrátit intervaly vlaků až na 1 minutu). (vam) Foto: archiv Zkuste si najít:

6 6 /z á fi í / S t a v i t e l s t v í Na titul Stavba roku 2011 bylo nominováno patnáct přihlášených objektů Hlasovat můžete i vy! Jak jsme avizovali už v minulém vydání Podnikatele, odborná porota navrhla první zářijový čtvrtek t. r. ze 42 přihlášených projektů patnáct do nominace na Stavbu roku Nejvýš pět z nich tento titul získá. Vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční 3. října t. r. na slavnostním setkání v Senátu PČR. Kromě několika dalších ocenění bude jedné z nominovaných staveb udělena i Cena veřejnosti, a to na základě internetového hlasování na které probíhá od do Vybrat si lze z těchto staveb (čísla byla zachována z původního seznamu přihlášených objektů): 2. ČVUT Nová budova Dejvice: Univerzální prostor pro vysokoškolskou výuku technických oborů. Z hlavní hmoty půdorysu L velikosti asi 70 x 70 m vybíhají 3 kvádry poslucháren. Budova má 8 nadzemních a 3 podzemní podlaží s garážemi. Nadzemní jsou vertikálně propojena třemi atrii, prosvětlovanými prosklenou střechou. 3. Malá vodní elektrárna a rybí přechod Beroun: Stavba nové malé vodní elektrárny pro energetické využití průtoků řeky Berounky u dosavadního pevného jezu v Berouně. MVE je průtočná, příjezová s automatickým řízením provozu při dodržení stálé hladiny v nadjezí. Okolo objektu je nově veden rybí přechod přírodně blízkého typu. 6. Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu: Stavba v délce 23 km, která se skládá ze 3 částí SOKP 512, SOKP 513 a SOKP Výstavba rodinného domu, Praha 6 - Břevnov: Nadstandardní rodinná vila má hlavní obytnou plochu v přízemí členěnu do vizuálně propojených částí reprezentativní obytné místnosti, jídelny a obytné kuchyně. Na ně navazuje sportovní a relaxační zázemí krytý bazén s tělocvičnou. Dál má vila 3 ložnice se 2 šatnami a koupelnami, 3 pokoje hostů se 2 koupelnami, 2 pracovny, ateliér v podkroví, garáž pro 4 auta a výtah propojující všechna čtyři podlaží. Vysoký standard bydlení je zajištěn také pomocí vzduchotechniky a klimatizace i inteligentního řízení domu. 8. Golf Klub Čertovo břemeno: Objekt je založen na železobetonové desce. Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou kombinací železobetonu, oceli a dřeva. Půdorysně podlouhlý jednopodlažní objekt je zaříznut do terénní vlny, která je ze severní strany součástí jamky č Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň: Monolitický skelet s dvěma podzemními a šesti nadzemními podlažími, v podzemní části s obvodovými monolitickými a nadzemními vyzdívanými stěnami, zateplenými KZS. Zajímavé technické řešení konzolovitého vyložení nadzemní lůžkové části. 16. Ekologicky šetrný hypermarket: Je koncipován jako dřevostavba a postaven na místě staré neprovozované průmyslové zástavby, tzv. brownfield. Objekt ve velké míře využívá přírodní zdroje energie, vlastní výrobu elektrické a tepelné energie. 18. Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou: Celkový koncept budovy je realizován na principu stavebnice z prostorových jednotek bytů. Byly použity úsporné materiály s precizním zpracováním detailů: sendvičový plášť krytý sklocementovými deskami, pozinkovaná ocel, profilované skleněné tvárnice, dřevěná okna. 20. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas: Jeden z nejmodernějších kulturních prostorů v ČR. Od září 2010 se v něm pořádají klasická i alternativní divadelní představení, koncerty širokého žánrového rozpětí, plesy, kongresy a další kulturní a společenské akce. 23. Miura Hotel: Promyšlené spojení architektury, designu, grafiky a výtvarného umění s jasnou koncepcí a výrazem. Styl hotelu v Čeladné je kontroverzní. Stavba není podbízivá, navazuje však na panoramata okolních kopců, oživuje místní krajinu a vytváří dominantu s jasnou estetikou. Architektura budovy je drsná, ale zároveň útulná Multifunkční dopravní terminál: Zásadní modernizace přednádražního prostoru s nedostatečným parkováním a zastaralým autobusovým nádražím v České Třebové. Objekt s podzemním parkováním byl podpořen finančními prostředky Evropské unie. 29. Revitalizace Staroměstského náměstí, Mladá Boleslav: Řešení náměstí vrací místu funkci městského centra. Na nově vydlážděném prostoru vznikla fontána, interaktivní vodní kaskáda a kovové plastiky. 38. Krytý plavecký bazén v Litomyšli: Novostavba s tobogánem a výplavovým bazénem je pohledově minimalizována pomocí terénní modelace v zásadách landscape architecture a má parametry energeticky úsporné stavby. 41. Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně: Výukový, vědecký a výzkumný areál fakult lékařské, přírodovědecké a sportovních studií Masarykovy univerzity. 42. Loket, T.G.M. č. p. 87: Celková oprava památkového objektu využívaného pro přechodné ubytování s jednou ubytovací jednotkou o 10 lůžkách. (vam) Foto: Cesta na periferii Dokončení ze str. 1 Bytová výstavba Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo Koncepci bytové výstavby ČR do roku Vyjmenovává v ní konkrétně oblasti investiční podpory, jejich formy a také finanční zdroje. Pro naplňování programu by ale měly následovat činy, které by svědčily o tom, že je tento dokument brán vážně. První, co bylo vzápětí dohodnuto, byla rezignace MMR na zvýšení prostředků pro program PA- NEL ve výši 2,5 mld. Kč. Při tom nejde o výdaj státního rozpočtu, o cash prostředky, ale pouze o záruční tituly na úvěry. Je to proto nesmyslné rozhodnutí. Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR dlouho usiloval o udržení (a ještě nedávno i o zmenšení) snížené sazby DPH u bytové výstavby a oprav bytů a domů. Výsledek známe. Nyní se vede velká diskuse o využití prostředků za prodej emisních povolenek. S hnutím DUHA zpravidla nemíváme shodná stanoviska a názory, tentokrát ale plně podporujeme jeho tvrdý postoj a požadavek tento nemalý finanční zdroj neprohospodařit, neprojíst. Zavázali jsme se EU k snížení energetické náročnosti, a musíme k tomu mít i nástroje, to jsou peníze na finanční podpory k realizaci tohoto záměru. Zklamání z nedobrého vývoje Dosavadní vývoj, především ale jeho nedobré předpoklady do budoucna, jsou velkým zklamáním. Ministr financí ušetří ročně ve státním rozpočtu 30 mld. Kč. Není těžké spočítat, že jsou to právě peníze z investic. Má a bude to mít samozřejmě silné důsledky pro stavebnictví a jeho další propad, pro ekonomiku firem, zastavení investic do rozvoje, zastarávání technologií, a tím i zhoršování kvality, ztrátu zájmu o obor u mladé generace, zvyšování nezaměstnanosti, odchod kvalifikovaných pracovníků dělnických i technických profesí. Velké firmy se redukují, ale přežívají díky zahraničním majitelům, i proto, že pracují v zahraničí. Zato střední jsou v klinickém kolapsu a zaměstnanci malých na úřadech práce. Za rok 2010 ztratilo stavebnictví pracovníků. Stavebnictví klesá trvale ke dnu, stát nepřijímá opatření k jeho vzestupu, naopak vytváří další nepříznivé předpoklady (stavební spoření, hypotéky, zvýšení snížené sazby DPH, zastavování investic). Přitom každý milion investic přináší do státního rozpočtu ve formě všech daní (ze zisku firem, ze mzdy, spotřební daně, DPH a dalších) a z pojištění (zdravotního a sociálního) téměř 400 mil. Kč, a k tomu se ještě uspoří na dávkách v nezaměstnanosti. Vláda chce dosáhnout toho, aby do roku 2016 byl státní rozpočet vyrovnaný. Otevírání cesty k tomu ale prozatím nevidíme. Veřejné investice jsou chápány jako nákladové položky zatěžující státní rozpočet, místo aby byly považovány za veřejný kapitál. Finance proudí do stavebního průmyslu ne pro zisky firem, ale pro veřejný užitek, nejsou darem pro stavební lobby, ale slouží všem. O tom musí být veřejnost srozumitelně informována, a nikoli klamána zcela nepodloženými údaji, například o předražených komunikacích. Měli bychom to pochopit dřív, než se staneme konkurence neschopnou periferií Evropy. I česká politika a její protagonisté by měli být zajedno s Charliem Chaplinem, který řekl: Zajímám se o budoucnost, protože v ní hodlám strávit zbytek života. Václav Matyáš (Autor je prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR.) Foto: ŘSD (str. 1) a SPS (str. 6) Vláda přihodila na dopravu Po uzávěrce tohoto vydání vláda zvýšila ve schváleném rozpočtu na rok 2012 sumu určenou pro SFDI o 4 mld. Kč, na 41 mld. Kč. Vzhledem k tomu, že oba poslední ministři dopravy požadovali původně 13 miliard, a posléze 8,8 miliardy, je to hubený výsledek a zanedbanou českou infrastrukturu nespasí. Na aspoň dostačující nové investice pro období by bylo podle SPS ČR třeba 108 mld. Kč z národních zdrojů. (r)

7 z á fi í / /7 O b c h o d, s l u Ï b y, f i n a n c e Maloobchodní nemovitosti z hlediska dlouhodobé udržitelnosti Budou stále zelenější Kritérium dlouhodobé udržitelnosti se týká také existujících a nových nemovitostí, maloobchodní nevyjímaje. Ty se však vyznačují řadou specifických vlastností. Kromě sociálních, politických, ekonomických a ekologických aspektů musejí být zvažovány i výhody udržitelnosti z pohledu spotřebitelů i maloobchodníků, stejně jako developerů a investorů. V maloobchodním prostředí jsou výhody udržitelnosti důležité pro mnoho zainteresovaných stran. Především pro zákazníky maloobchodu, mezi něž samozřejmě patří i developeři a investoři. Některé společnosti už navštěvují i své dodavatele, aby zajistily dodržování udržitelnosti. Maloobchodníci mohou upevňovat své dobré jméno vlastními zelenými iniciativami, ale musejí požadovat vysoký standard i z pozice nájemců. Pronájem budov pod jeho úrovní nebo spolupráce se společností, která dostatečně nedbá na společenskou zodpovědnost, už není možná. Developeři a investoři očekávají, že nájemci budou stále náročnější. Odpovědné investování do nemovitostí (RPI) zvažování širšího dopadu investičních aktivit je cestou k vytvoření dlouhodobé hodnoty, která je v souladu s požadavky jak investorů, tak zákazníků. Společenská odpovědnost podniků (CSR) je na maloobchodních investičních trzích stále důležitější. Toto tvrzení bylo prokázáno už v roce 2006, kdy se průběžná zpráva hlavního investora do nemovitostí firmy Hermes zmiňovala o tom, že RPI bude ovlivňovat hodnoty investic. V roce 2007 zahájila firma Henderson Global Investors sepsání a přijímání Finanční arbitr Novela zákona rozšířila jeho pravomoci Klienti finančních institucí získali novelou další možnost, jak se rychle, jednoduše a zdarma domoci oprávněných nároků ze smluv o spotřebitelském úvěru. Přispěla k tomu novela zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, která nabyla účinnost 1. července t. r. Ekologicky šetrný hypermarket dřevostavba postavená na brownfieldu je nominován na titul Stavba roku Foto: politiky odpovědného investování do nemovitostí a firma Schroders Property Investment Management ve stejné době začala zvažovat ekologický aspekt z pohledu rizikovosti návratu investice. Je víc než pravděpodobné, že nájemníci budou požadovat zelenější stavby, a pokud nebudou pronajímatelé provádět nezbytná zlepšení, může to vyústit v pokles nájemného. Také se mohou vyskytnout potíže s předčasným ukončením nájmu, pokud snížený zájem vyústí v delší neobydlenost, což může způsobit přerušení cash Především rozšiřuje pravomoc arbitra na řešení sporů mezi poskytovateli či zprostředkovateli spotřebitelských úvěrů a spotřebiteli. Společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) vítají toto rozšíření možností mimosoudního řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů. Řízení před finančním arbitrem se svým charakterem blíží spíš rozhodčímu řízení než řízení před soudem a patří k procesně nejjednodušším prostředkům, jak dosáhnout rozhodnutí ve sporné věci. Výhodou je už způsob zahájení řízení. Návrh lze podat na vzorovém formuláři; návod na jeho vyplnění je na webových stránkách finančního arbitra. Návrh na zahájení řízení není zpoplatněn, což dává možnost všem spotřebitelům bez rozdílu uplatnit svá práva. Finanční arbitr má při posuzování návrhu i při jednání ve věci samé přednostně usilovat o smírné řešení sporu přijatelné pro obě strany. Většina institucí sdružených v ČLFA se ve snaze vybudovat a udržet si dobré jméno snaží s klientem komunikovat a jeho stížnost vyřešit. Až v případech, kdy tato komunikace mezi klientem a institucí selže, měl by nastoupit finanční arbitr, říká Andrea Zatloukalová, předsedkyně Výboru pro financování spotřebitelů ČLFA a dodává: Nespornou výhodu pro obě strany sporu vidím v přesně stanových lhůtách pro jednotlivé kroky finančního arbitra i účastníků řízení, což zaručuje rychlost a průhlednost procesu rozhodování. Jaký je přínos rozšíření pravomoci finančního arbitra pro řešení sporů ze spotřebitelských úvěrů: a) arbitr usiluje zejména o smírné řešení sporů; b) rychlost řízení stanovení lhůt pro rozhodnutí a pro úkony účastníků, rozhodnutí o námitkách je konečné; c) aktivní přístup arbitra, tj. arbitr flow. To vše by se také mohlo projevit v hodnotě nemovitosti, a dokonce ve velmi krátké době. není vázán návrhem a aktivně opatřuje důkazy; d) řízení je zdarma; e) informační servis arbitra, zejména při sepsání, podání návrhu, možnost použít formulář návrhu. Nezávislost finančního arbitra v rozhodování sporů zákon posiluje i tím, že arbitr může sám aktivně zjišťovat souvislosti sporu a opatřovat si důkazy, které považuje za nutné. V případě nesouhlasu s rozhodnutím mohou obě strany podat proti rozhodnutí námitky. Příklady řešených sporů Vydané nálezy, rozhodnutí a usnesení finančního arbitra jsou rozčleněny tematicky podle typu sporu: - zneužitá platební karta u obchodníka. - zneužitá platební karta v bankomatu. - internetové bankovnictví. - převod naspořené částky u stavebního spoření. - neprovedení žádosti o zrušení dispozičního práva k účtu. - nevydání hotovosti bankomatem. - užití elektronického platebního prostředku na dálku. Víc informací na (pod) Co říkají odborné studie Řada specializovaných studií potvrdila, že mezi finanční výhody zelených staveb patří: - vyšší nájemné (asi o 6 % než u ostatních budov), - vyšší transakční ceny (asi o 16 %), - budovy se správnou izolací mají až o 40 % nižší náklady na vytápění a chlazení, - rychlejší průměrná návratnost investic (až o 6,6 %), - kladné a bezplatné PR a marketing, - kladný firemní a korporátní image, - budoucí předpoklad do roku 2015 bude až 50 % komerčních budov zelenými stavbami, - vyšší obsazenost o 3,5 %. V Evropě a USA je pozornost zaměřena na poskytování standardu certifikace, který zajistí, že definice zelené stavby bude trhem rozpoznatelná a pochopitelná. Naplnění vytyčených postupů, designu (vzhledu) a kvality práce vyústí v ocenění LEED certifikátem na stříbrné, zlaté nebo platinové úrovni. Zkratka LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) znamená Vedoucí postavení v energii a ekologickém vzhledu. Ve Velké Británii používají hodnoticí systém BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Jakmile porozumíte požadavkům, může být s pomocí ostatních poradců sestavena strategie, která zajistí splnění požadovaných standardů na nejvyšší úrovni. Problémem ovšem někdy může být, že většina profesionálů a konzultantů chce demonstrovat důležitost své práce provedením celé realizace velmi složitým způsobem. Říká se, že to je důvod, proč na schůzku s poradcem pro udržitelnost nemovitostí dorazí vždy dva jeden, aby vám poradil, a druhý, aby vysvětlil jeho hantýrku! Pokud se vám podaří projít přes tuto expertizu, získáte vlastnictvím zelené stavby a působením v prostředí udržitelného maloobchodu výhodné přínosy. Jak jsme na tom v ČR Jen za poslední dva roky bylo realizováno několik důležitých kroků směrem k zajištění udržitelného rozvoje maloobchodních projektů. Není například tajemstvím, že spotřeba energie je v maloobchodních objektech ve srovnání s velkými kancelářemi či sklady často mnohem vyšší. Proto se na ni developeři stále víc zaměřují. Pečlivě vybírají a realizují inteligentní systémy budov. Mění se také použité stavební materiály, vnitřní prostory více vystavují přirozenému dennímu světlu atd. (vam) Zdroj: Colliers International Kde nic není Staré rčení praví, že kde nic není, ani smrt nebere. A dnes bychom mohli dodat: ani exekutor. Dlužníci jsou stále chudší. Svědčí o tom skutečnost, že také inkasní agentury (IA) u nás čelí poklesu průměrné velikosti inkasovaných pohledávek a vypořádávají se s rostoucí náročností na jejich vymáhání. Vyplývá to z výsledků průzkumu Asociace inkasních agentur a společnosti Ernst & Young. Segment inkasa B2C pokračuje v růstu, zatímco podíl inkasa B2B klesl pod 25 % objemu pohledávek řešených IA. U 85 % agentur už převažují pohledávky za domácnostmi nad těmi za podniky. Došlo zároveň k snížení průměrné B2C pohledávky meziročně o 38 %, čímž narostla pracnost činnosti IA. Převažuje inkaso pro třetí strany (správa pohledávek) nad odkupy pohledávek od věřitelů. IA ročně zpracovávají přes 2 mil. pohledávek za asi 27 mld. Kč a vytvářejí téměř 1200 pracovních míst. Průměr objemu pohledávek za rok 2010 předaných do správy jedné IA přesahuje 1 mld. Kč. (tz) Spolupráce jim pomáhá Svaz obchodu a cestovního ruchu a ČSÚ zhodnotily své kontakty Poklidná, nevzrušivá atmosféra každodenní spolupráce, ale i vzájemného respektování a nemalého přínosu. Tím se už víc než 16 let vyznačuje smluvní součinnost Svazu obchodu a cestovního ruchu a Českého statistického úřadu, a v posledních letech též Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha. Potvrdilo to i letošní zářijové jednání představenstva Svazu, na kterém po předchozím pracovním hodnocení spolupráce mezi uvedenými institucemi přivítal jeho prezident Ing. Zdeněk Juračka předsedkyni Českého statistického úřadu doc. Ing. Iva Ritschelovou, CSc. Společně pak dosavadní kontakty v představenstvu nejen vyhodnotili, ale zabývali se též podněty pro jejich další zaměření a posilování. Obchod a cestovní ruch nejsou snadné oblasti pro statistické zjišťování. Jak svým rozsahem, podílem a různorodostí malého, středního i velkého podnikání, tak každodenní četností probíhajících obchodních operací. Soustředit z nich relevantní informace je velmi náročné. Však také předsedkyně ČSÚ poukázala na racionalizovaná a prováděná statistická zjišťování, z nichž lze ve vnitřním obchodě využívat až 18 a v cestovním ruchu až 24 časových řad ukazatelů, vedle dalších 30 tabulek ve veřejné databázi. Svaz se snaží tyto zdroje využívat a zprostředkovávat členské základně i ostatním uživatelům. Přesto by je manažeři obchodních firem, gastronomie a cestovního ruchu mohli využívat víc. Proto se také obě strany shodly na intenzivnějším PR v tomto směru. Vedení ČSÚ a Svazu k tomu zintenzivní kontakty mezi krajskými zastoupeními Svazu a obnovovaným i krajskými správami ČSÚ. Významnou součástí společných záměrů Svazu a ČSÚ je už delší dobu provedení censů obchodních sítí. Koncem 90. let min. stol., deset let od doby, kdy byla síť ještě mapována v direktivně řízeném obchodě, zabezpečil ČSÚ v součinnosti s příslušnými institucemi provedení censu maloobchodní sítě. To poskytlo odborným institucím, ale zejména obcím a městům, podklady pro probíhající modernizaci privatizované sítě, především pro její optimalizaci za účasti domácích a zahraničních retailingových firem. Leč od té doby uplynulo víc než deset let a aktuální přehled o obchodních sítích není k dispozici. I když nesporně došlo k jejich nebývalému rozmachu a modernizaci, a nejen u velkokapacitních jednotek, přesnější přehledy a podklady pro lokální analýzy, ale i pro mezinárodní hodnocení chybějí. Svaz byl informován, že se v roce 2012 v cestovním ruchu rýsuje jistá příležitost pro provedení soupisu ubytovacích zařízení, který by doplnil přehled v registru HUZ ČSÚ. Je rovněž i určitá naděje na mapování sítě stravovacích, restauračních a pohostinských zařízení. Společné záměry formulované na zářijovém jednání představenstva Svazu u podnětů a akcí vyjmenovaných v této informaci nekončí. Např. v nejbližším období se jak organizátoři ze SOCR, VŠE a Blue Events, tak i představitelé ČSÚ zapojí do příprav 18. ročníku Retail Summitu, který se bude tentokrát konat v Clarion Congress Hotel Prague. Jednání také potvrdilo text nové trojstranné dohody o spolupráci mezi Svazem, ČSÚ a FMV VŠE Praha. Ladislav Šípek Stojí za pozornost:

8 8 /z á fi í / E v r o p s k á u n i e Je pro naše firmy snadné expandovat na třetí trhy? Vyžaduje to vytrvalost Jsou příležitosti českých exportérů na třetích trzích, nebo na trzích jiných členských států Evropské unie, stejné jako pro místní podnikatele? Není v dnešním globalizovaném světě problém komunikovat s místními úřady bez bariér? Má vůbec smysl expandovat do zahraničí, nebo se raději držet zpátky na tuzemském trhu? Na tyto otázky (v návaznosti na studii Evropské komise zaměřenou na hlavní tarifní a netarifní bariéry s klíčovými obchodními partnery EU) provedlo CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci s agenturou CzechTrade dotazníkové šetření u zahraničních kanceláří CzechTrade, Cílem bylo odhalit hlavní překážky českých firem při přístupu na vybrané zahraniční trhy. Šetření v několika evropských i mimoevropských zemích se zaměřilo na hlavní bariéry a potencionální možnosti uplatnění českých podnikatelů v daném teritoriu. Veřejné zakázky Výsledky šetření poukázaly na skutečnost, že téměř ve všech sledovaných zemích (tj. v EU i mimo ni) se naši podnikatelé setkávají s rozdílným, resp. diskriminujícím přístupem k veřejným zakázkám. Důvodem mnohdy bývá upřednostnění lokálních firem či požadavek na místního partnera. S ohledem na existenci vnitřního trhu a společné úpravy zadávání zakázek (zachovávající národní odlišnosti) a jednoho centrálního místa pro vypisování zakázek na webové stránce Evropské komise TED (Tenders Electronic Daily) je skutečně s podivem, že se tento fenomén v rámci EU nadále vyskytuje. Finanční a hospodářská krize k tomu bohužel výrazně přispěla. Ochrana IPR Evropská unie si přeje otevřít svůj trh s veřejnými zakázkami firmám z třetích zemí. Přispívá to k růstu a lepší konkurenceschopnosti, ale od obchodních partnerů je nutné vyžadovat reciprocitu a nastavení rovných podmínek. Proto je potřeba nejprve zajistit, aby partneři EU, kteří se podpisem přihlásili k dodržování dohody v rámci WTO o vládních zakázkách, dohodu skutečně dodržovali. S otevřením trhů rovněž úzce souvisí zajištění ochrany průmyslových práv a duševního vlastnictví (IPR). Jejich porušování je výsadou mimoevropských partnerů, především Číny, Indie, Mexika, Spojených arabských emirátů a Vietnamu. Nedostatečná ochrana průmyslových práv však může být zásadní překážkou při přístupu na zmíněné trhy především pro výrobce luxusního zboží a výrobků vysoce náročných na nové technologie. V evropských zemích se tento problém vyskytuje zřídka. Nicméně i EU by měla chránit své hranice a nevpouštět na vnitřní trh takové výrobky, které ochranu průmyslových práv a duševního vlastnictví porušují. Zvláštní požadavky a nevyhnutelná korupce Za další bariéry lze v mimoevropských zemích také označit nevýhodnou úpravu investic, často se měnící podmínky a vysokou administrativní zátěž (Ukrajina, Rusko, Indie). Některé země rovněž kladou zvláštní požadavky na certifikaci výrobků (Čína) či je těžké proniknout do specifických odvětví, např. v USA do farmaceutického průmyslu. Jiné mohou rovněž vyžadovat přítomnost sídla firmy v regionu (Mexiko) či v některých sektorech požadovat pouze lokální výrobky (oblast dopravy v USA na základě iniciativy Buy American ). V neposlední řadě se české firmy, především ve východoevropských zemích, setkávají s korupcí (Rusko, Ukrajina). Potenciální trhy? Pokud se podnikatelům nakonec podaří překonat výše zmiňované bariéry, jsou mimoevropské trhy dobrou příležitostí pro odbyt výrobků a služeb. Spojené arabské emiráty, USA, Rusko a Vietnam mají velký potenciál pro firmy podnikající v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů. Firmy z potravinářského průmyslu mají naopak šanci uspět v Indii (uskladňování potravin), Mexiku a Vietnamu (pivovary, cukrovary), Číně (výrobky spojené s potravinářským průmyslem) a na Ukrajině. Po luxusním zboží sní spotřebitelé v Číně a Rusku (módní zboží, šperky a zahraniční parfumerie, včetně zahraničních vozidel). České firmy aktivní v oblasti nanotechnologií mají největší šanci na úspěch v Číně, výrobci biotechnologií a ICT naopak v USA. Firmy z oblasti budování dopravní infrastruktury by se měly zajímat o trhy, jako je Chorvatsko (oblast rozvoje a opravy infrastruktury) a Indie. Zdravotnická technika je nejvíc požadována v Indii. Na Ukrajině a v Chorvatsku mohou české firmy uspět v oblasti ekologie, čištění odpadních vod a odpadového hospodářství. Čeští strojaři by se měli orientovat na Ukrajinu, Spojené arabské emiráty, Mexiko (kovoobráběcí stroje) a Chorvatsko (subdodavatelská činnost pro zpracovatelský průmysl). Pronikání na trhy členských zemí EU je bezpochyby jednodušší, ale náročnější na konkurenceschopnost výrobků. Za zajímavé trhy lze označit například Belgii (nábytkářský a strojní průmysl a obnovitelné zdroje energie), Bulharsko (sportovní zboží, lékařská technika), Itálie (stavebnictví, strojírenství, automobilové komponenty), Německo (automobilový a elektrotechnický průmysl, strojírenství), Rumunsko (energetický, chemický, petrochemický a dopravní průmysl) a Španělsko (motorová vozidla, přístroje elektronického záznamu a ICT). Alena Vlačihová Foto: archiv Družice dostanou jména dětí Družice systému Galileo ponesou jména dětí z 27 členských zemí EU. Z každého státu bude vybrán chlapec nebo dívka, kteří namalují nejhezčí obrázek s tematikou vesmíru či astronautiky, a podle nich budou nazvány satelity. První dva mají být vypuštěny 20. října t. r. a ponesou jména Thijs a Natalia. Je to podle dětí, které zvítězily v soutěži v Belgii a Bulharsku, kde se konala už na začátku tohoto roku. Evropská komise zahájila soutěž také ve zbývajících 25 členských státech. Zúčastnit se jí mohou děti ve věku 9 11 let. V době od 1. září do 15. listopadu 2011 mají namalovat obrázek, naskenovat jej nebo vyfotit digitálním fotoaparátem a nahrát na internetové stránky soutěže. Celkovou konfiguraci systému Galileo by mělo tvořit 30 družic, které mají být postupně vypuštěny až do roku Pořadí, v němž budou jména dětí družicím přidělována, se určí podle abecedního názvu členských států v národních jazycích. Program Galileo je vlastním příspěvkem Evropy v oblasti družicové navigace. Zavádí celosvětový družicový navigační systém podobný systému GPS. Měl by zajistit nezávislost Evropy v této důležité oblasti. Očekává se, že během dvaceti let přinese evropskému hospodářství 90 mld. EUR ve formě dodatečných příjmů pro průmysl a v podobě veřejného a společenského přínosu, a to bez vyčíslení přínosu technologické nezávislosti. V úvodní konfiguraci s nejméně 24 družicemi bude Galileo od roku 2014/2016 poskytovat nejprve tři služby: úvodní otevřenou službu (2014), úvodní veřejnou regulovanou službu (2016) a úvodní vyhledávací a záchrannou službu (2014). Později budou následovat další služby, včetně komerční, která má kombinovat dva šifrované signály umožňující vyšší datovou propustnost s vyšší přesností ověřených dat. Víc o soutěži na: (vam) Stálé zastoupení ČR při Evropské unii, CzechTrade Česká agentura na podporu obchodu a CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU pořádají pravidelný SEKTOROVÝ SEMINÁŘ k exportním příležitostem v rámci projektů EU ve třetích zemích v oblasti ENERGETIKA Organizují ho Stálá zastoupení členských států při EU společně s podnikatelskými reprezentacemi a agenturami na podporu obchodu 24. listopadu 2011 v Bruselu: - pro firmy, asociace a subjekty se zájmem o realizaci projektů v oblasti energetiky, - o možnost seznámit se s programy zahraniční spolupráce v sektoru energetiky, kterou EU třetím zemím poskytuje, a s pravidly účasti na vyhlášených tendrech, - o navázání kontaktů se subjekty z ostatních členských států a vytvoření konsorcií pro budoucí spolupráci na projektech EU v třetích zemích, - o informace přímo od expertů EK, EIB, EBRD a dalších účastníků semináře. Program a registrace na Odpovědi na dotazy: Eva Semeráková, Stálé zastoupení ČR při EU, tel.: , Michal Kadera, CEBRE, tel.: , Jana Falathová, CzechTrade, tel.: , Evropa může uspět jen díky otevřenosti trhů Evropa nepatří mezi nejkonkurenceschopnější ekonomiky světa a v některých jednáních, třeba o ochraně práv duševního vlastnictví v Číně, prostě nemá její hlas dostatečnou váhu. EU by se tedy měla zaměřit na strukturální změny, otevřenost trhů a podporovat obory s přidanou hodnotou. Zaznělo to v Evropském domě v diskuzi zástupců státní správy, Parlamentu ČR, podnikatelů a akademické obce o evropské společné obchodní politice. Shodli se také na potřebě synergie exportních politik na národní i mezinárodní úrovni a na potřebě zapojit podnikatele a jejich organizace do jednání o těchto politikách i jejich nástrojích. Jeden z klíčových prvků strategie EU 2020 je sdělení Obchod, růst a celosvětové záležitosti, obchodní politika z listopadu 2010, které se zabývá prohlubováním strategických partnerství s hlavními světovými ekonomikami, podporou mezinárodní aktivity evropských firem a odstraňováním obchodních překážek a protekcionismu. Na základě této iniciativy se vedou diskuze o tématech jako zabezpečení rovného přístupu k veřejným zakázkám, usnadnění přístupu na trhy třetích zemí, motivace podnikatelů k účasti na vyjednávání FTA apod. Debatu zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a zasadil probíhající jednání o jednotlivých nástrojích obchodní politiky do širšího kontextu vývoje evropské integrace. Anna Teličková, ředitelka odboru mnohostranné a společné politiky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, zdůraznila potřebu synergicky provázat společnou obchodní politiku s národní exportní strategií. Dopad všech opatření na mezinárodní úrovni totiž pociťují přímo české firmy. Zmínila se také o významu dojednaných dohod o volném obchodu. Zejména pak čerstvě uplatňované dohody s Jižní Koreou, která přispívá k růstu evropského HDP 0,08 %, nebo nově otevřených jednání s některými zeměmi projektu Východního partnerství (Ukrajina, Moldávie a Gruzie). Předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR senátor Luděk Sefzig zdůraznil význam obchodu pro rozvoj ekonomiky sebelepší služba nebo produkt jsou bezcenné, pokud se je nepodaří prodat. Z pohledu českých firem vnímá jako nejproblémovější koordinaci obchodní diplomacie a posílení cílené podpory ČEB a EGAP, zejména pro malé a střední firmy. Zástupkyně generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová upozornila na možnost členských firem a svazů ovlivňovat českou exportní politiku a prostřednictvím organizace BUSINESSEU- ROPE i evropskou obchodní politiku. České firmy nejvíc zajímají podmínky vstupu na třetí trhy. Při podnikání v Číně mají v poslední době stále větší problémy v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. Zahraniční host, ředitel renomovaného think-tanku ECIPE (Evropské centrum pro mezinárodní politickou ekonomiku) Hosuk Lee Makiyama, se podíval na Evropu kriticky. Její ekonomiky zdaleka nepatří ve světě k nejkonkurenceschopnějším a během krátké doby bude 30 % světového ekonomického růstu pocházet z Číny. Pokud tedy chce udržet krok se zbytkem světa, musí se vzdát myšlenky na prvenství a zaměřit se na strukturální změny a růst přidané hodnoty své produkce. V diskusi se hovořilo také o veřejných zakázkách, duševním vlastnictví a reciprocitě v bilaterálních jednáních. Rovný přístup k veřejným zakázkám neexistuje podle řečníků ani v Evropě, jak bychom ho tedy mohli čekat od partnerů jako Kanada, USA, Japonsko nebo Čína? V oblasti ochrany duševního vlastnictví se musíme smířit s tím, že např. v Číně je kopírování patentů dokonce podporováno státem a Evropa nemá žádnou moc to změnit. Michal Kadera Nepřehlédněte:

9 A utomobily z á fi í / /9 Do třetice všeho dobrého Náš spolupracovník Ota Štajf testoval vůz Subaru Forester 2.0 XS I mezi automobily jsou modely těšící se oslnivé, ale krátké slávě zářivé komety. A pak solidní, spolehlivé stálice. Subaru Forester patří mezi ty druhé. Získal si přízeň a uznání uživatelů už v předchozích verzích, v třetí generaci však dospěl ke kvalitám, před nimiž se sluší smeknout. Forester modelového roku 2011 nepřináší žádné výrazné změny exteriéru. Nově střižená je maska chladiče, elegantnímu dojmu prospívá proměna zadních světel, upravený design sedmnáctipalcových kol i tvar vnějších zpětných zrcátek s integrovanými LED blikači, který vyladili konstruktéři tak, aby dosáhli co nejnižšího aerodynamického odporu, a tedy i minimalizovali hlučnost. Zásadní pozitivní proměnu ale prodělal Forester uvnitř. Pohodlný a příjemný interiér Forester nabízí mimořádně dobrý výhled z vozu, a také v mnoha dalších ohledech je opravdovým etalonem vozů SUV. Zcela přiměřeně vysoké sezení na předních sedadlech svědčí o uživatelské příjemnosti interiéru. Za volantem si snadno najdete optimální pozici, sedadla mají správnou tuhost a nenásilné boční vedení. Vstřícnost Audiosoustavu i tempomat lze ovládat tlačítky na volantu. Forester je skvělý automobil, vhodný pro práci i na výlety do přírody. interiéru ocení, zejména na delších trasách, také cestující na zadních sedadlech. Ta mají dostatečně dlouhé sedáky, jejich opěradla lze individuálně nastavovat, k dispozici jsou víceúčelové opěrky, a hlavně, prostor v druhé řadě je po všech stránkách nadprůměrný. Za uznalou zmínku stojí i bohatá bezpečnostní výbava. Pohodlí posádky umocňují dvouzónová klimatizace a modernější audiosouprava (jejíž součástí je také bluetooth hands-free sada pro mobilní telefon). K eleganci přispívá horní díl palubní desky z měkčeného plastu nebo nové barevné sladění interiéru. A řidič ocení pečlivě zabudovaný přehledný barevný displej, na němž se u vyšších verzí po zařazení zpátečky zobrazuje pohled parkovací kamery. Optitronové přístroje jsou výborně čitelné, protože vkusně kombinují lesklé a matné odstíny černé s červenými ukazateli a bílými stupnicemi. Také středový panel je uhlazenější, palubní počítač ale bohužel poněkud zaostává za jinými vozy této úrovně: ukazuje jen ujetou vzdálenost, průměrnou a okamžitou spotřebu, a například dojezdová vzdálenost Pohled zezadu napovídá, že je to opravdu prostorné kombi. chybí úplně. Tu má zřejmě kompenzovat digitální zobrazení plnosti palivové nádrže, netuším ovšem, zda lze jednoduše vydělit kapacitu nádrže dvanácti zobrazovanými obdélníčky a doufat, že když svítí poslední, mám ještě aspoň 5 litrů benzinu. Relativní stav okamžité spotřeby k dlouhodobému průměru (plus, minus) indikuje ručičkový ukazatel. Pro manifestaci úsilí o ekologický provoz má jistě svůj význam, ale mně se zdá být cimrmanovsky průkopnickým objevováním slepých uliček. Motor na jedničku s hvězdičkou Nejpodstatnější změnou je zcela nový agregát. Plochý motor boxer je od základu nově koncipován, poprvé u Subaru jako nadčtvercový čtyřválec. Po nastartování o něm prakticky nevíte, jakoby neměl žádné vibrace. To je ostatně vlastnost všech motorů této koncepce, boxer třetí generace této značky však posunul tuto kvalitu o kousek výš. Výrobce v propagačních materiálech zdůrazňuje snížení vnitřních ztrát motoru o 28 % v důsledku použití rozvodového řetězu místo ozubeného řemenu či systémem chlazené recirkulace výfukových plynů EGR. To přináší plynulejší a silnější zátah agregátu v nižších otáčkách, ale také dnes velmi důležité snížení emisí i spotřeby o 0,9 litru na 100 km, tedy asi o 11 %. Přestože nárůst výkonových parametrů nového motoru je jen nepatrný (točivý moment se zvýšil ze 196 na 198 Nm a zrychlení z klidu na 100 km/h je lepší o 0,2 s), působí nový motor při jízdě hbitějším a sportovnějším dojmem, ochotněji se vytáčí. Nad třemi tisíci otáček byste se vsadili, že musí mít víc než deklarovaných 110 kw. Motor se kombinuje s manuální i samočinnou převodovkou. S tou první získáte i unikátní přiřaditelnou redukci s relativně malým převodem 1,447. Ten mimo zpevněné cesty uleví spojce a usnadní obsluhu také při tažení těžších přívěsů. Někdo by možná dal před pětistupňovým manuálem s redukcí přednost šestirychlostnímu bez redukce. Šestka by na dálnici umožnila cestovat stejnou rychlostí při nižších otáčkách motoru. Ale málo platné: fandové jedinečného subaráckého pohonu všech kol vědí, že s redukcí je vůz zejména v zimních podmínkách a na nezpevněném povrchu univerzální a neporazitelný. K tomu samozřejmě přispívá i podvozek. Nyní díky vyladěnému zavěšení kol velmi dobře drží stopu, přes nadprůměrnou světlou výšku 215 mm netrpí náklony ani při prudších manévrech a samozřejmě že si hravě poradí i s velmi nekvalitními cestami. Sečteno a podtrženo Dokonalé odpružení a tlumení pečlivě naladěného podvozku, stálý symetrický pohon všech kol, optimální rozložení hmotnosti a velmi nízké těžiště díky krátkému a nízkému motoru typu boxer umístěnému jen těsně před přední nápravou to vše dává vozu příkladnou směrovou stabilitu a schopnost okamžitě a spolehlivě reagovat na přání řidiče při každém pohybu volantu. Ve Foresteru prostě pociťujete naprostou jistotu, a tudíž i dokonalou radost z jízdy. Ota Štajf Foto: archiv autora Typ vozu Subaru Forester 2.0 XS Motor (cm 3 ) plochý zážeh. 4válec boxer 1995 Výkon (kw/k) 110/150 Max. toč. moment (Nm/ot. min. -1 ) 198/4200 Max. rychlost (km/h) 185 Zrychlení km/h (s) 10,7 Komb. spotřeba (l/100 km) 7,5 Délka (mm) 4560 Objem zavazadl. prostoru (l) 1660 Emise CO 2 (g/km) 173 Základní cena (Kč) (ve verzi 2,0 X Trend) Originalita, stálý symetrický pohon všech kol, nový motor boxer a přiměřená cena jsou devízou vozu. Tatra Phoenix odstartovala Automobilka Tatra odhalila uprostřed letošních prázdnin podobu i specifikace zcela nové modelové řady Phoenix. O měsíc později představila na svém polygonu v Kopřivnici první předsériové vozy. Mají zcela nový podvozek, samozřejmě založený na tradiční tatrovácké konstrukci s páteřovou nosnou rourou a výkyvnými polonápravami. Výrobce použil dieselových motorů od Dafu. Tvoří konstrukční celek s převodovkami ZF (u vozidel předchozí modelové řady 815 je motor a převodovka zvlášť). Nově navrženy jsou i nápravy, řízení a odpružení. Pohon modelové řady Phoenix zajišťuje vznětový kapalinou chlazený řadový šestiválec PACCAR MX se zdvihovým objemem 12,9 l, vrtáním 130 mm a zdvihem 162 mm. V nabídce budou výkonové verze od 265 do 375 kw o točivém momentu od 1775 do 2500 Nm. Motory jsou schopny plnit emisní normu Euro 5, pro méně náročné trhy však budou v nabídce i varianty Euro 3 a Euro 4. Volit lze ze dvou převodovek ZF. Ecosplit je manuální, 16stupňová, s možností montáže integrovaného retardéru (intardéru). AS-Tronic je automatizovaná (s elektronicky ovládanou spojkou), 16stupňová, také s možností montáže integrovaného retardéru (intardéru). Nově navržená sestupná převodovka TATRA je integrována do podvozku a sešroubována s centrální nosnou rourou. Tatra Phoenix má pohon všech kol s možností připojení či odpojení pohonu přední nápravy během jízdy, bez nutnosti zastavení. Ve standardní konfiguraci budou k dispozici vozidla 4x4, 6x6, 8x8 a nově také 8x6. Kromě motorů a převodovek má Tatra Phoenix cizí také kabinu, a to z vozu DAF CF 85. V základním provedení denní (krátkou) a na přání spací s jedním nebo dvěma lůžky. Tatra uvažuje i o vývoji čtyřdveřové varianty. Modernější kabina nabízí proti předchůdkyním výrazně lepší přístup i vnitřní prostor a komfort. Nechybí v ní vzduchem odpružené sedadlo a volant nastavitelný ve dvou osách. Palubní deska z tvrdých odolných plastů je orientována k řidiči, takže má všechny důležité ovládací prvky v dosahu. Ve standardu jsou mj. elektricky ovládaná okna, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, centrální zamykání s dálkovým ovládáním a střešní ventilace. Kabina je dobře odhlučněná. Podvozek má výkyvné polonápravy a vzduchové vaky v kombinaci s vinutými pružinami nebo listovými pery a je velmi komfortní. Díky jeho kvalitám projedou nákladní Tatry i terénem, který se laikovi zdá neprůchodný. Pohodlí a pocit z jízdy lze především u verzí s automatizovanou převodovkou srovnat s ovládáním osobního automobilu SUV. Tatra Phoenix byla zkonstruována v Kopřivnici a tam se také bude vyrábět. Do konce letošního roku by mělo automobilku opustit asi 200 těchto vozů. Plány na rok 2012 předpokládají výrobu asi 1200 kusů. V souvislosti s tím chce automobilka k současným 1800 zaměstnancům přijmout na 400 dalších pracovníků. Nová modelová řada nejstaršího výrobce automobilů ve střední Evropě je připravena uspokojit požadavky kladené na terénní nákladní automobily ve stavebnictví, v důlním průmyslu, lesnictví, při těžbě ropy a plynu i v jiných průmyslových odvětvích. Tatra předpokládá, že s tímto vozem vstoupí do nových teritorií a získá tisíce nových zákazníků. K tomu mají přispět i dealerské sítě společností DAF a Tatra a možnost využívat k financování produkty dostupné prostřednictvím společnosti PACCAR Financial Services. (vam) Zdroj a foto: Tatra, a. s. Zajímavé adresy: portal-sda-cia.cz

10 10/z á fi í / V z d û l á n í, v û d a, t e c h n i k a Employee Engagement Angažovaných zaměstnanců, zvlášť těch mladých, je v Česku velmi málo Firmy, organizace i státy mají problémy s řízením lidí a jejich dlouhodobým udržením. Zaměstnancům, zejména mladým, po celém světě chybí angažovanost a nejhůř vnímají tlaky spojené s prací. Podle nedávné studie GfK Group je na tom ČR z hodnocených zemí prakticky nejhůř. Studie GfK International Employee Engagement Survey, která sledovala angažovanost zaměstnanců, zahrnuje názory pracujících dospělých lidí z 29 zemí světa, dotazovaných mezi 8. únorem a 4. dubnem V České republice bylo formou osobního dotazování po celém území ČR osloveno 488 zaměstnanců. Definice GfK Employees Engagement (GfK Angažovanost zaměstnanců) vyjadřuje identifikaci zaměstnance s úspěchem společnosti, jeho oddanost a ochotu u zaměstnavatele zůstat. Otázky se týkaly především angažovanosti zaměstnanců a tlaků a stresů spojených se zaměstnáním Izrael USA Podíl velmi angažovaných zaměstnanců v procentech Kanada Švýcarsko Francie Rakousko Německo Slovensko Velká Británie Švédsko Belgie Polsko Maďarsko 8 Česká republika Portugalsko Nizozemí Data byla vážena tak, aby reprezentovala demografické složení (odvětví, pohlaví a věk) každé země. Pro souhrnné globální statistiky byla za každou zemi rovněž převážena přes HDP. V globálním měřítku je velmi patrná polarizace mezi deziluzí trpícími mladými lidmi (18 29 let) a jejich staršími, možná rezignovanějšími protějšky. Přestože mladí zaměstnanci nejméně často nesou v práci velkou odpovědnost, znepokojuje největší procento z nich často nebo prakticky stále rovnováha mezi prací a soukromým životem, tlak pracovat přes čas a starost o vlastní zdraví. Na protilehlých koncích osy tak proti sobě stojí pouhých 21 % vysoce angažovaných mladých (18 29 let) zaměstnanců a 31 % šedesátníků. Podle závěrů studie představuje tato desetibodová mezera mezi mladými pracanty a těmi, kteří zastávají vedoucí pozice, reálný problém pro firmy po celém světě. Hrozí totiž, že bude rozdělovat pracovní prostředí, vytvářet mezigenerační neshody a bránit v získávání, motivaci a pohybu kvalifikovaných mladých talentů. Česko patří k zemím, kde je podíl vysoce angažovaných zaměstnanců velmi nízký (10 %). Lepší skóre v ČR zaznamenaly tzv. bílé límečky (16 %) než modré límečky (7 %). Hůř je na tom z vyspělých zemí už jen Nizozemí (8 %). Na Slovensku je vysoce angažovaných zaměstnanců 14 %, v Polsku 12 %. Mezi vyspělými zeměmi je vysoký podíl velmi angažovaných zaměstnanců v Izraeli (29 %), USA (28 %), Kanadě (24 %) a ve Švýcarsku (22 %). Hodně o pozici zaměstnání na hodnotovém žebříčku občanů ČR vypovídá i to, že přestěhovat se za lepší prací do zahraničí by se chtělo jen 9 % zaměstnanců, nejméně ze všech sledovaných zemí. Dotazník připravil mezinárodní tým odborníků na Employee Engagement, podíleli se na něm zástupci všech 29 zemí: Argentiny, Belgie, Brazílie, Bulharska, České republiky, Filipín, Francie, Izraele, Kanady, Kolumbie, Makedonie, Maďarska, Mexika, Německa, Nizozemí, Peru, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Ruska, Slovenska, Srbska, Švédska, Švýcarska, Turecka, Ukrajiny, USA a Velké Británie. V grafech je zachycena situace v 16 z nich. Zdroj: GfK Group (vam) Smartphony především Hnací síla bouřlivě se rozvíjejícího trhu mobilních komunikací Trh mobilních komunikací zažívá celosvětový rozmach. V letošním roce se podle očekávání na světě prodá asi 400 mil. smartphonů. Ve vyspělých západních zemích hlavně na úkor běžných mobilních telefonů, které nenabízejí tak široký rozsah funkcí. Vyplynulo to ze zjištění společnosti GfK Retail and Technology, vypracovaných pro veletrh IFA 2011, který se konal na přelomu srpna a září v Berlíně. Globální trh mobilních komunikací v současné době přechází od standardních mobilních telefonů k multimediálním zařízením, která nabízejí snadný přístup k internetu a jsou atraktivní. Je proto důležité, aby se výrobci prezentovali jako inovativní poskytovatelé chytrých telefonů a neskončili v pasti stagnujícího a klesajícího trhu obyčejných mobilních telefonů, který obecně generuje také slabší tržby. V prvním pololetí roku 2011 došlo zejména ve vyspělých západních zemích a v Asii k velkému nárůstu prodeje smartphonů,. Jejich podíl na celkových prodejích v jihovýchodní Asii a Číně (včetně Tchaj-wanu a Hongkongu) byl 22 %, resp. 29 %. V důsledku nižší kupní síly a zaměření na síťovou infrastrukturu pro hlasové přenosy je podíl tržeb připadající na smartphony v rozvojových zemích nižší, přičemž v Indii je to méně než 10 % a v zemích subsaharské Afriky méně než 15 %. Většinu tržeb v těchto regionech i nadále generují obyčejné mobilní telefony. Evropa: prodej smartphonů roste Evropský trh s mobilními telefony se i přes spotřebitelskou zdrženlivost v eurozóně vyvíjel pozitivně, což lze přičíst zejména rostoucí popularitě chytrých telefonů. V prvních šesti měsících t. r. vzrostl prodej mobilních telefonů o 4 %, v případě smartphonů však o 79 %! Mohl tak kompenzovat 15% pokles prodeje obyčejných mobilních telefonů s proprietárním operačním systémem. V současné době je víc než jeden ze tří mobilních telefonů prodaných v Evropě smartphone a toto číslo bude dál růst. Konkurence v prémiovém segmentu je dána technickými inovacemi, jako jsou např. rychlejší procesory a větší displeje. Odvětví i síťoví operátoři rozšiřují sortiment pro spotřebitele hledající chytrý telefon v segmentu vstupní úrovně; jde o nabídku srovnatelně levných modelů, dostupných měsíčních paušálů pro přístup k mobilnímu internetu a předplacených služeb. Otevřený operační systém Android zvýšil svůj podíl na trhu, takže ho používá téměř 43 % smartphonů prodaných v červnu Android také odstranil vstupní bariéry pro nové operátory; to vedlo k rychle se rozšiřující rozmanitosti produktů a silné konkurenci, a v konečném důsledku k poklesu cen. Zatímco před rokem zaplatili evropští spotřebitelé za smartphone s Androidem v průměru 376 EUR (pouze přístroj bez smlouvy), v červnu 2011 klesla cena na 308 EUR. Německo: pozitivní trend trhu Prodej mobilních telefonů v Německu se v prvním pololetí 2011 zvýšil o 6 % a v současné době je tam každý druhý prodaný mobilní telefon smartphone. Díky poměrně dobré spotřebitelské náladě je tento trh v SRN dynamičtější než ve Francii, v Itálii, Nizozemsku, ve Španělsku a Velké Británii. Od začátku t. r. se prodalo asi milion širokopásmových mobilních hardwarových klíčů, tzv. donglů, konkrétního operátora pro přístup k mobilnímu internetu. Rychlý přenos dat prostřednictvím donglů je silným prodejním prvkem. Nabízejí se už produkty s rychlostí stahování až 21,6 MBit/s (HSPA+) a v některých oblastech jsou k dispozici první dongly s rychlejším přenosen dat až 50 MBit/s prostřednictvím sítě 4G. Smartphony mají těžit především z toho, že spotřebitelé budou vyžadovat možnost pohodlně využívat mobilní internet. V důsledku toho poroste také zájem o ukládání dat on-line, známé jako cloud computing. Popularita přístupu k mobilnímu internetu stále poroste díky moderní, vysoce výkonné síti 4G. (red) Jak chránit citlivá data na monitoru proti zvědavcům? Pomůže vám privátní filtr Každý, kdo pracuje s citlivými informacemi, by si měl chránit nejen počítač, ale také monitor. Zvědavé oči mohou být v kavárně, restauraci, dopravních prostředcích, na veřejném prostranství, v otevřených kancelářích nebo i u přepážek finančních institucí. Během chvilky tak lze na displeji snadno přečíst klíčová data a následně je jakkoliv zneužít. Ideální ochranou proti zvědavcům jsou tzv. privátní filtry. Ty lidem v okolí počítače zabrání v přečtení údajů, protože obraz monitoru vidí pouze osoba sedící přímo před ním, a to bez jakéhokoliv zkreslení. Společnosti a organizace na celém světě vynakládají miliardy dolarů na ochranu svých počítačů a firemních sítí. Ztráta anebo vyzrazení klíčových Práce na notebooku bez filtru a s nasazeným privátním filtrem. informací je oprávněně považováno za nejrizikovější faktor podnikání. Z výzkumu společnosti Ponemon Institute vyplývá, že 77 % institucí mělo v loňském roce negativní zkušenost se ztrátou dat. Praxe v České republice je obdobná, průzkum agentury Commservis ukázal, že 73 % dotazovaných firem v posledních dvou letech někdo ukradl důležité nebo citlivé informace. Škody za ztráty klientských či vnitrofiremních dat se pak šplhají do miliónů korun. Firmy si přitom jen zřídka uvědomují, že přinejmenším stejně velké riziko, jako je útok z vnějšku, představují vlastní zaměstnanci společností. A to buď v důsledku nedostatečné opatrnosti při používání svého pracovního notebooku, což má za následek ztrátu či ukradení mobilního zařízení, nebo neopatrným zacházením s počítačem před zraky zvědavců v okolí. V ČR se podle agentury Gartner v roce 2010 prodalo přes 925 tisíc notebooků, o pětinu víc než rok před tím. Téměř o milion se tak vloni potenciálně zvýšil počet lidí, kteří se svým přenosným počítačem budou pracovat nebo se bavit i na cestách či na veřejných prostranstvích. A kdykoliv uživatel notebooku zobrazí důležité informace na displeji, existuje riziko jejich přečtení nepovolanou osobou. Ta je může zneužít pro svůj prospěch, například zveřejnit na internetu. Podle průzkumu společnosti Regus mezi firemními cestujícími v USA a ve Velké Británii víc než třetina respondentů někdy zahlédla citlivé obchodní dokumenty na jiném notebooku, přičemž přes deset procent z nich by dokázalo odpozorované informace nějakým způsobem využít. Nebezpečí vyzrazení klíčových dat hrozí ale i u stolních počítačů v otevřených kancelářích typu open-space např. ve finančních institucích, zdravotnických zařízeních a úřadech, nebo všude tam, kde se pracuje se senzitivními údaji. V této souvislosti není zásadní, zda může být vyzrazena informace o klientovi, o připravované zakázce, číslo platební karty nebo jen heslo k ovému účtu. Pohledům zvědavců se přitom lze jednoduše bránit, stačí na displej notebooku nebo monitor stolního počítače nasadit privátní filtr fólii, která je z přímého pohledu naprosto průhledná, ale pro spolusedícího vedle zcela tmavá nebo zlatá (v závislosti na typu filtru). Manipulace s privátním filtrem je rychlá a jednoduchá; dá se snadno nasadit i sejmout, aby bylo možné v případě potřeby obsah monitoru ukázat i někomu dalšímu. Pro upevnění filtru se používají speciální úchyty, které nijak nenarušují mechanismus zavírání víka notebooku. Privátní filtry lze koupit ve všech možných rozměrech pro monitory stolních počítačů, notebooky, netbooky či tablety. Zdroj: 3M (pod)

11 z á fi í / /11 D o p r a v a a l o g i s t i k a Velmi užitečný nástroj Nejen ekonomicky efektivnější, ale i plynulejší a bezpečnější provoz na silnicích Každý z nás by samozřejmě rád ovlivnil to, aby se při svých každodenních cestách včas a bezpečně dostal do svého cíle. Na principech řešení této potřeby vznikl a je neustále zdokonalován jeden z klíčových produktů společnosti Secar Bohemia a.s. s názvem Sherlog Trace. O představení této komplexní služby pro oblast fleet managementu a dopravní telematiky jsme požádali Ing. Lubomíra Myslíka, který je produktovým ředitelem divize Sherlog Trace. Jaká je stručná historie tohoto produktu? Sherlog Trace vznikal postupným vývojem a využíváním nových technologií. Vznikl prapůvodně jako tzv. elektronická kniha jízd, kterou naše společnost vyvinula a uvedla na trh v roce Následně se nám podařilo zvítězit ve výběrovém řízení společnosti Telefonica O2 Czech Republic (tehdy Eurotel) na dodavatele tohoto systému, protože v něm už v té době cítila velký potenciál. Díky tomu jsme od roku 2005 pro území České republiky výhradním dodavatelem a poskytovatelem těchto služeb pro Telefonicu O2 Czech Republic. Naše společnost poskytuje v rámci této spolupráce kompletní technické zázemí včetně zajištění sítě instalačních a servisních středisek a Telefonica O2 zajišťuje pro celé řešení marketing, obchod a zákaznickou podporu. Ing. Lubomír Myslík. Co všechno umí služba Sherlog Trace nabídnou a řešit? Náš systém se zjednodušeně řečeno skládá z black boxu, tedy jakéhosi sběrače dat instalovaného ve vozidle. Toto zařízení načítá a zpracovává různá, klientem požadovaná data, jako např. přesnou polohu vozidla, jeho rychlost, oprávněnost pohybu vozidla, časy nakládky a vykládky zboží, informace o tankování PHM, ale také např. teplotu či časy otevření nebo zavření nákladového prostoru. Veškerá takto načtená data jsou následně v reálném čase jednotkou odeslána do datového centra, kde jsou vyhodnocována a zákazník je má okamžitě k dispozici pomocí jakéhokoliv zařízení, připojeného k internetu. Tím nejen získává neustálý přehled o tom, kde se vozidla pohybují, jaké aktivity provádějí, ale je také informován o změně jakéhokoliv parametru, který chce daný monitorovat. Pro koho je systém určen? Jde o nástroj, který prokazatelně zefektivní provoz firemních flotil a přinese úspory, a to jak finanční, tak časové. To je, zvlášť v dnešní době, velmi cenný atribut pro majitele, ekonomy, ale také pro fleetové manažery firem různých velikostí. Dnes už je díky osvětě, a paradoxně možná také díky krizi, situace taková, že nemusíme přínosy tohoto zařízení kompetentním lidem příliš zdlouhavě a složitě vysvětlovat. Naše práce je teď převážně zaměřena na vytváření souboru jednotlivých sledovaných prvků, které klient vyžaduje ve své verzi komplexního řešení. Zákazník totiž mnohdy přichází s požadavkem typu ušijte nám službu přímo na míru tak, abychom ušetřili co nejvíc. Jinými slovy používání našeho řešení se za posledních pět let v očích firem změnilo z něčeho nadstandardního na zcela samozřejmý a nutný systém pro efektivní správu vozových parků. Má systém využití i v jiných oblastech? Systém Sherlog Trace už dnes není jen pouhým hlídačem počtu efektivně ujetých kilometrů, čímž zabraňuje zneužívání aut k soukromým účelům řidičů, ale také značně ovlivňuje styl jízdy a chování řidiče za volantem služebního vozidla. Vedle ekonomičnosti monitoruje např. také agresivitu jízdy. Zařízení je schopno nejen vyhodnotit jednotlivé položky jako je akcelerace, brzdění, zatáčení apod., ale také řidiče ohodnotit patřičnou známkou. To jsou faktory, které přirozeně souvisejí s ukázněností řidičů a bezpečností, úsporností a ekologičností jejich jízdy, což má mimo jiné vliv na snížení nehodovosti, která je na dnešních silnicích obrovským problémem. Zmíněné hodnocení řidiče může být navíc nástrojem motivace, příp. podkladem pro postih. To může na první pohled vypadat jako vedlejší produkt ekonomických úspor, ale jak se říká, všechno souvisí se vším. Otevřeně musím říci, že na této schopnosti a potenciálu systému Sherlog Trace dnes nejvíc stavíme a snažíme se na něj klást značný důraz. Dalším pozitivem je vliv na ekologii, bezpečnost a plynulost dopravy. Pomalu nastává doba, kdy se pro firmy stane deklarování skutečnosti, že jejich řidiči jezdí bezpečně, spolehlivě a ekologicky, dobrou vizitkou a významnou konkurenční výhodou. Navíc v zemích, jako je např. Anglie nebo Rakousko, k těmto ukazatelům přihlížejí pojišťovny v systémech pojištění stylem plať, jak jezdíš, a to při stanovování výše pojistného. Doufám, že tento trend brzy zakoření i u nás, a také věřím ve zdravý selský rozum, který nám přece říká, že bezpečná a ohleduplná jízda je základem plynulého provozu a zdravějšího životního prostředí, a o což by mělo jít nám všem. Jak tyto argumenty přijímají lidé v České republice? Pravdou je, že by v naší zemi měla mít oblast dopravní telematiky daleko větší váhu, protože je schopna, lidově řečeno, vymačkat z naší limitované infrastruktury maximální efektivnost. Mám na mysli např. daleko větší přepravní výkony a efektivnější, méně komplikovaný a bezpečnější provoz. To vše pomocí informačních a komunikačních technologií, které tvoří základ dopravní telematiky. Pokud řidič dostane správnou informaci ve správný čas, a tím pádem může případně korigovat svou trasu nebo omezit průjezd v tu chvíli problematickou lokalitou, ve výsledku to přinese výhodu všem zúčastněným, řidiči počínaje a pracovníky integrovaného záchranného systému konče. Kdo by podle vás měl být zodpovědný za zlepšení situace v této oblasti? Zájem o řešení dopravní problematiky by měl začínat na úrovni státu a pak postupovat přes firmy až ke konkrétním řidičům. Na to ale my máme relativně malý vliv. Proto se snažíme svou službou Sherlog Trace řešení celé problematiky podporovat s využitím zmíněných argumentů zdola, motivovat především majitele firemních vozových parků a přes ně jejich řidiče. Pravdou totiž zůstává, že s jejich disciplínou, která musí být něčím motivována, ve výsledku vše stojí nebo padá. Jak tedy vidíte pro službu Sherlog Trace budoucnost? Jako velmi růžovou! Zájem o naše služby rok od roku roste a podle aktuálních kvalifikovaných analýz a odhadů vývoje trhu by tomu tak mělo být i po další roky. Nicméně trh se velmi dynamicky vyvíjí a s tím se vyvíjejí i zákaznické požadavky, proto musíme být neustále připraveni pružně reagovat. Doufám, že se nám to bude dařit i nadále. Díky týmu specialistů a silnému vývojářskému zázemí aktivně sledujeme trendy a vyhodnocujeme příležitosti i v jiných oblastech dopravní telematiky a pevně věříme, že některé z projektů, na nichž pracujeme, zajistí naší společnosti nové příležitosti pro budoucnost. Jako příklad mohu uvést projekt FCD, nebo-li data z plovoucích vozidel. Upřímně řečeno, stačí jen vyrazit na některou z našich cest a velmi rychle se přesvědčíme, že v souvislosti s přibývajícím množstvím vozidel na našich komunikacích je řešení dopravní situace nevyhnutelné. Pomocí analýzy druhotných dat z našeho systému, lze přitom v reálném čase vytvářet určitý dynamický model dopravní propustnosti, který je schopen monitorovat, vyhodnocovat a distribuovat informace o dopravních tocích na klíčových komunikacích a v problematických lokalitách. To má ve výsledku obrovský přínos i pro běžné řidiče. Představme si např. komplikovanou dopravní situaci ve většině měst, s jakou se potýkáme všichni, kdo se tam musíme pohybovat. Dnes je mnohdy díky dynamice a nevypočitatelnosti provozu pro řidiče velmi složité vyhodnotit, zda se mu časově a ekonomicky vyplatí počkat v koloně, nebo využít objízdnou trasu. No a to může opět správná informace ve správnou dobu vyřešit. Tyto informace, doplněné o dopravní informace z jiných zdrojů, se dají samozřejmě on-line distribuovat na mobilní telefon nebo do navigace... To jsou důvody, proč věříme ve značný potenciál širokého a komplexního využití systému Sherlog Trace a všech na něj navázaných projektů. (tk). SECAR Bohemia, a.s. Londýnská Praha 2 I malý podnik potřebuje chránit! Ozbrojte se pojištěním! Vandalové, zloději a živelní pohromy útočí bez varování zranění váš zaměstnanec během pracovní doby nebo budete opravovat dům a na kolemjdoucího spadne část lešení V těchto a v řadě dalších případů pak za vás s poškozeným jedná pojišťovna a odškodní jeho oprávněné nároky. Obchodníci, řemeslníci, restauratéři a další drobní podnikatelé investovali do svých firem často nejen velké množství peněz, ale i času, energie a nervů. Pokud je to i váš případ, jistě si dovedete představit, jak byste se cítili, pokud by vaše živnost utrpěla škodu, ať už v důsledku cizího zavinění, nebo živelní události. Přestože se může při pohledu do policejních statistik zdát, že vývoj kriminality má klesající tendenci, čísla jsou stále vysoká. V loňském roce Policie ČR registrovala téměř 3625 vloupání do obchodů, 2640 do restaurací a hostinců. Z celkového počtu téměř 130 tis. prostých krádeží tvořily třetinu krádeže věcí z aut. Stejně tak ani před hrozbou povodní, ničivých dešťů, krupobití a dalších živelních katastrof nejste nikdy stoprocentně v bezpečí. Pojištění Jistota Těmto rizikům nelze stoprocentně zabránit, ale s vhodným pojištěním můžete eliminovat vzniklé škody. Pojišťovny proto nabízejí drobným podnikatelům pojištění majetku a odpovědnosti za škodu. Pojištění přizpůsobí individuálním potřebám podniku a danému oboru. Pojištěním doslova na míru je například produkt Jistota od České pojišťovny, který uspěl v letošní soutěži Zlatá koruna v kategorii Cena podnikatelů. Podrobnosti k pojištění majetku podnikatelů představuje Karel Bláha, vrchní ředitel úseku produktového managementu podnikatelského pojištění České pojišťovny: Komu je pojištění Jistota určeno? Všem malým a středním podnikatelům, jako jsou hoteliéři, restauratéři, obchodníci, řemeslníci, jejichž roční příjmy se pohybují nejvýš v milionech korun a kteří chtějí v rámci jedné smlouvy získat komplexní ochranu majetku a odpovědnosti, a šetřit tak svůj čas. Na co konkrétně se vztahuje pojištění majetku? Pojištění majetku chrání nemovitost, movitý majetek i podnik v případě přerušení provozu. To znamená, že vám pojišťovna zaplatí škodu v případě odcizení tržby, zásob, vybavení, poškození provozovny, dveří, výloh, reklam nebo markýz. Navíc při nutném uzavření provozovny získáte finanční odškodnění např. za ušlý zisk nebo nájemné, které i tak musíte platit. K čemu bude malému podniku o pár zaměstnancích pojištění odpovědnosti? Škodu někomu třetímu může způsobit i podnik s jedním zaměstnancem. Představte si, že máte restauraci v domě, kde je v horním patře též obchod s luxusními látkami, v důsledku závady na zařízení restaurace dojde k požáru, kdy je poškozena nejen budova, ale též zboží a zařízení sousedního obchodu. Škoda se tak doslova během chvíle může vyšplhat ke statisícům i milionům. Z dlouholetých zkušeností víme, že stát se může opravdu cokoli. Zřítí se reklamní poutač na obchodě nebo restauraci a dojde k zranění chodce, někomu způsobí V čem tedy s pojištěním Jistota vycházíte malým a středním podnikatelům vstříc především? Jistota se přizpůsobuje individuálním požadavkům klienta. To znamená, že kombinuje druhy pojištění určené přesně pro konkrétní typ podnikání. Pro obchodníky je důležitá tržba, provozovna, zásoby, inventář nebo výloha. Naproti tomu řemeslníkům se vyplatí pojištění v případě krádeže věcí z aut a odpovědnost. Jistota je produkt jednoduchý, pro klienty srozumitelný a především komplexní. (red)

12 12/z á fi í / D o p r a v a a l o g i s t i k a Jak parkovat ve městech Skloubit požadavky na efektivní a bezpečné parkování není jednoduché, ale možné Zažíváme to skoro všichni dnes a denně. Ať už jedeme do zaměstnání, či něco vyřídit na úřady, nebo jen tak na kafe a kus řeči. Na přeplněných parkovišť hledáme, kde nechat auto, a je jedno, jestli v hlavním, krajském či okresním městě. Proto jsme zástupcům několika měst položili zdánlivě jednoduchou otázku: Jak lze podle vás řešit efektivní a bezpečné parkování v městských aglomeracích? Roman Onderka, primátor, Brno: Zastávám jednoznačný názor: lidé patří na zem a auta pod zem nebo nad zem, tedy konkrétně do podzemních nebo nadzemních garáží. Je to jediná možnost, jak zajistit dostatečné kapacity pro život i parkování. Ze strany vedení města Brna přitom existuje upřímná snaha nedostatečnou situaci parkovacích kapacit v jihomoravské metropoli řešit, a to jak v historickém centru, tak třeba na sídlištích, kde v případě potřeby dnes nemohou projet ani havarijní vozy nebo záchranky. V tomto okamžiku je už vytipováno několik lokalit, kde by parkovací domy ve městě mohly stát, a snad nejblíž k realizaci je parkovací dům na ulici Kopečné a Panenské. V přípravě je také webová aplikace kde budou moci Brňané a návštěvníci města v klidu získat informace a přehled o přípravě, realizaci a samotném fungování organizace dopravy. Modernizace se také dočkají parkovací automaty, které nevyhovují jak pro své stáří, tak iz hlediska technické zdatnosti, a neumožňují tak kromě jiného variabilní formy úhrady parkovného. Andrea Vojkovská, tisková mluvčí, Magistrát města Ostrava Požadavky na efektivní a bezpečné parkování ve městech lze jen těžko skloubit. Jak na povrchovém parkovišti, tak v parkovacím domě nebo i v podzemní garáži mohou být auta nabourána či vykradena. Je to také otázka financí: Náklady na jedno parkovací místo u nás jsou asi Kč na povrchovém parkovišti, Kč v parkovacím domě, Kč v automatizovaném parkovacím domě a Kč v podzemních garážích. Vzhledem k tomu, že kapacita parkovacích míst na povrchu terénu je už vyčerpána, jediným řešením je výstavba parkovacích objektů a vzhledem k omezeným finančním prostředkům jsou asi nejschůdnějším řešením několikaposchoďové neautomatizované parkovací domy. Otázka bezpečnosti: Jediným skutečně bezpečným místem pro parkování je automatizovaný parkovací dům. Ve všech ostatních objektech existuje možnost poničení či vykradení vozidla. Cenou za bezpečnost je ale delší čas nutný k odbavení vozidla. Libor Šíma, odbor dopravy MHMP, Hl. město Praha: Hlavní město Praha ovlivňuje bezpečnost parkujících aut dvěma způsoby. Jednak je to všeobecná snaha o to, aby z města zmizela temná zákoutí, v noci byly ulice kvalitně osvětleny avulicích se pohyboval dostatek strážníků městské policie. Tyto skutečnosti mají samozřejmě vliv na celkový pocit bezpečí v Praze. Druhou věcí, kterou město může ovlivnit, je kvalitní zabezpečení parkovacích domů a veřejných parkovišť. To znamená, že všechny hromadné garáže mají své provozovatele (správce), kteří objekt hlídají. Speciálně pak na sídlištích byla většina velkých parkovišť, která byla umístěna často na okrajích sídlišť, oplocena a jsou zde nabízeny služby veřejných hlídaných parkovišť. V centru města nepřímo pomáhají i provozovatelé zón placeného stání, které jsou pod nepřetržitým dohledem městské policie. Miroslav Bernášek, náměstek primátora, Kladno: V historickém centru, kde jsou většinou umístěny podnikatelské aktivity a jež je pro bydlení využíváno minimálně, se snažíme regulovat parkování především parkovacími automaty (ne proto, abychom vydělali, ale abychom motivovali řidiče k odstavení vozidla v těchto místech pouze na nezbytně nutnou dobu). Pokud někdo potřebuje parkovat dlouhodobě, musí využít místa dál od centra. Ohledně sídlišť přistoupilo město k naprosto novému urbanistickému řešení a využilo k tomu možnosti čerpání z EU fondů (IOP), kdy zásadním způsobem mění strukturu komunikací a parkovacích míst v kontextu s budováním nových zelených ploch. Zásadní myšlenkou je jasné oddělení komunikací pro automobilovou dopravu, a prostor pro pěší a cyklisty. Auta jsou odkloněna od centrálního území sídliště, tedy centrální pěší zóny. Dá se ale říci, že jednoduché řešení efektivního parkování ve městech neexistuje. Tomáš Černický, vedoucí odboru dopravy, Slaný: Město Slaný se dlouhá léta snaží vytvářet pro občany dostatek parkovacích míst na svých pozemcích. Vznikly zpevněné plochy, které dnes slouží k parkování vozidel v místech, kde to v minulosti možné nebylo. Některá parkoviště jsou neustále sledována kamerami Městské policie. V současné době město připravuje výstavbu parkovacího domu v centru města, díky níž přibude 149 nových parkovacích míst. Právě vznik těchto míst v plně automatizovaném parkovacím domě vytvoří jedno z nejbezpečnějších parkování ve městě, neboť prostor uložení vozidel je pro nepovolané nepřístupný. Právě toto řešení bude do budoucna lékem na efektivní a bezpečné parkování ve městě. Martin Pytlík, jednatel, Parking Plzeň: Plzeň zpracovala a následně schválila aktualizaci Generelu dopravy v klidu v roce Následně připravila realizační projekt provozu Městského parkovacího systému a založila provozní společnost s ručením omezeným Parking Plzeň, v níž má město 100% účast. Za jediný rok provozu se současný systém stabilizoval na 65 % respektovanosti a 70 % průměrné obsazenosti. Vyžaduje to ovšem koordinaci všech magistrátních složek (správce komunikací, městská policie, samospráva atd.) a denní sledování chování řidičů, z kterého se zpracovávají statistiky a provádí analytická činnost. V loňském roce jsme nechali zpracovat realizační studii Úpravy zón placeného stání ve vztahu k záměru výstavby parkovacího domu Rychtářka, který byl dán do provozu letos v červnu. V současné době pečlivě zvažujeme rozšíření zón placeného stání do dalších oblastí centrální části města tak, aby měli kde zaparkovat především rezidenti (osoby s trvalým bydlištěm v zóně) a abonenti (osoby v zóně podnikající). Zároveň se připravuje návrh na parkovací plochy P + R s přestupem na MHD. Jan Hrabálek a Pavel Hrazdíra Foto: archiv KOMA Industry s.r.o. zahajuje výstavbu parkovacího domu ve Slaném Elegantní řešení pro královské město V centru Královského města Slaný byla slavnostně zahájena výstavba parkovacího domu, který bude vybaven sofistikovanou technologií parkování automatickým parkovacím systémem KOMA Parking. Zahájení výstavby předcházela několikaletá příprava projektu pro zadání veřejné zakázky, v níž uspělo sdružení společností KOMA - Industry s.r.o. z Ostravy jako dodavatel technologické části, a PSJ, a.s., z Jihlavy coby dodavatel stavební části projektu. Parkovací dům bude umístěn v centru města Slaný, na křižovatce ulic Třebízského a Palackého, a bude sloužit jak pro návštěvníky města, tak zejména pro místní obyvatele. Kapacita objektu je až 149 automobilů od běžných sedanů po vozidla SUV. Parkovací dům bude mít 6 nadzemních a jedno podzemní podlaží. V přízemí bude prostor pro technické zázemí parkovacího domu i pro komerční využití. V domě budou moci parkovat vozidla do hmotnosti tři tuny s maximální výškou do 170 cm a v prvním podzemním podlaží do 190 cm, maximální délka je 530 cm a šířka 220 cm. Tyto parametry splní i řada užitkových vozidel. KOMA - Industry se v září 2010 zúčastnila veřejného výběrového řízení avtvrdé konkurenci uspěla s vysoce progresivním řešením, které výrazně překročilo i očekávání zadavatele, který je zároveň investorem. Výstavbou tohoto typu parkovacího domu se město Slaný stává příkladem, jehož by mohla při řešení problémů s nedostatkem parkovacích míst následovat i další města. V navrženém řešení se snoubí řada výhod od využití technologie parkování 3. tisíciletí a bezpečnosti uložených automobilů přes přátelský přístup k životnímu prostředí až po efektivní využití plochy určené pro parkování vozidel. Zejména pak bude vyřešen dlouhotrvající nedostatek parkovacích míst v historickém centru města. Současné kapacity parkovacích ploch jsou tam dennodenně využity na maximum, což často činí problémy místním obyvatelům, protože jim ani rezidentní karty nezaručují, že vždy najdou vhodné místo k parkování. Vznikající parkovací dům bude svým vnějším provedením odpovídat nejpřísnějším architektonickým požadavkům odboru kultury a Národního památkového ústavu. Stavba bude hotova do konce roku Prosadit tuto stavbu nebylo pro vedení města Slaný snadnou záležitostí. Nejdřív bylo pro ní třeba získat většinu zastupitelů, poté prosadit realizaci záměru při jednáních s krajem, nehledě na složitosti při vykupování pozemků a vytvoření studie i obtížné jednání s památkáři, s nezbytnými kompromisy a změnami v původním projektu. K záměru se vyjádřila i veřejnost. Příprava zabrala víc než dva roky, ale nakonec se vše podařilo a slavnostní výkop v místě budoucího parkovacího domu a položení základního kamene bylo symbolickým vyjádřením šťastného konce příprav a počátku realizace tohoto užitečného a v mnoha směrech příkladného projektu. Neméně významné bylo pro město rozhodování o vhodném provozním řešení, tedy zda zvolit cestu výstavby klasického vjezdového parkovacího domu, nebo variantu s parkovacím automatem. Nakonec padla na základě výše uvedených důvodů volba na automat. Automatické parkovací systémy KOMA Parking využívají počítačově řízený automatizovaný proces založení a vyložení vozidla pomocí sofistikovaného technologického zařízení. Nikdo, ani řidič nemá do objektu přístup, s výjimkou prostoru určeného k předání a převzetí vozidla. Velkou výhodou tohoto řešení proti konvenčnímu parkování je zejména úspora až 50 % prostoru, tedy buď mnohem menší nároky na prostor, nebo až trojnásobné rozšíření dosavadních parkovacích kapacit. Sedm základních koncepčních řešení systému pokrývá celou škálu potřeb od malých rezidentních parkování u rodinných domů až po komplexní parkovací systémy sídlišť, nemocnic, měst apod. APS KOMA Parking je ryze český produkt, založený na inovativním know-how pro ukládání parkovaných automobilů. Víc informací k automatickým parkovacím systémům KOMA - Industry najdete na nebo (dk). KOMA - Industry s.r.o. Ruská Ostrava-Vítkovice tel.:

13 z á fi í / /13 D o p r a v a a l o g i s t i k a Výhodná alternativa k nákupu a vlastnictví manipulační techniky Krátkodobý pronájem Řešení pronájmu Toyota Rent jsou vytvořena tak, aby splnila vaše provozní a finanční nároky, a zároveň eliminovala řadu rizik spojených s vlastnictvím stroje. Ať je vaše situace jakákoli, dokážeme vám pomoci. Jeden hovor může vyřešit všechny vaše potřeby a nabízí přístup k víc než vozíkům v naší flotile krátkodobého pronájmu. Ať jste zkušení profesionálové na poli logistiky, nebo nováčci ve světě vysokozdvižných vozíků, budeme na váš požadavek reagovat rychle a efektivně tak, abychom vám mohli nabídnout nejlepší možné řešení. Jednoznačným cílem Toyoty je splnit všechny vaše potřeby a požadavky v oblasti pronájmu a pomoci vám s optimalizací vaší flotily od jednoho ručního paletového vozíku až po složitější řešení využívající i velké čelní nebo systémové vozíky. Kombinace různých programů pronájmu, délky pronájmu i různých nájemních strategií a plánů vám poskytneme optimální řešení za výhodných podmínek. Navíc získáte odborné poradenství při výběru vhodného stroje a komplexní administrativní podporu. Výkonné a bezpečné vozíky Toyota & BT s nejvyššími provozními a technickými standardy si můžete pronajmout v rámci programu Toyota Rent vždy flexibilní, vždy reagující ihned na vaše podněty a vždy hospodárný. Krátkodobý pronájem Jak pohotově zareagovat na změny ve vašich provozech či jak naplnit urgentní požadavky vašich zákazníků? Program krátkodobého pronájmu vám umožní pružně upravovat velikost vaší kmenové flotily. Případně můžete prostřednictvím krátkodobého pronájmu zajistit pro své podnikání vysokozdvižný vozík, který v daném časovém období splní určité konkrétní potřeby vašeho provozu: stačí jen zavolat nebo vyplnit formulář na webu, expedice do 2 hodin od potvrzení objednávky, stroje můžete v případě potřeby flexibilně obměnit, každý vozík je havarijně pojištěn a má povinné ručení, pronájem zahrnuje plný servis včetně všech náhradních dílů, doprava tam i zpět včetně nakládky a vykládky, zaškolení obsluhy. Provozní výhody s Toyota Rent Všechny pronajímané vozíky jsou pečlivě udržovány v rámci některého z našich servisních kontraktů, takže můžete profitovat z výhod nejspolehlivějších vozíků na trhu a z podpory naší rozsáhlé servisní infrastruktury po celé Evropě: těžíte z výhod spolupráce s jedním zainteresovaným partnerem, garantujeme dohodnutou úroveň provozuschopnosti pronajatých vozíků, přebíráme zodpovědnost za plánování servisních prohlídek. I ukončení pronájmu je jednoduché a flexibilní. Nabízíme například pružnost, pokud jde o datum ukončení kontraktu takže můžete v případě potřeby snadno prodloužit kontrakt na delší období nebo provést obměnu vozíků. Na konci pronájmu se postaráme o vše potřebné a vy si nemusíte dělat žádné starosti s odvozem. To znamená, že se můžete soustředit na jiné úkoly s jistotou, že se my postaráme o vaše provozní potřeby. Finanční výhody Pronájem pomáhá přizpůsobit výdaje vašim příjmům, protože platíte pouze za používání vozíku, když pracuje na vytváření vašeho zisku. Navíc jsou platby za pronájem známy dopředu, takže můžete kontrolovat své výdaje a spolehlivě připravovat budoucí provozní rozpočty. Další výhody z kterých můžete pohodlně těžit: uvolnění vašich cenných kapitálových zdrojů, jste bez starostí o odpisy a úrokové sazby máme fixní pronájemní sazby, neuzavíráte žádný dlouhodobý finanční závazek. Jednou z klíčových finančních výhod, kterou vám může společnost Toyota Material Handling nabídnout, je přístup k interním formám financování díky globálním finančním zdrojům v rámci Toyota Industries Group světové jedničky v manipulační technice. Získáte jistotu, že spolupracujete se spolehlivým obchodním partnerem, nikoli s finančním ústavem v pozadí. (lh). Kompletní program produktů a služeb Síla AŽD Praha je také v zahraničním obchodě Díky nadšení a trpělivosti Společnost AŽD Praha je předním českým výrobcem a dodavatelem zabezpečovacích a řídicích systémů, zejména v kolejové dopravě, s víc než padesátiletou tradicí. Kdo by si pomyslel, že zrovna ona, do roku 1991 spjatá s Československými státními drahami a privatizovaná v roce 1992, přežije do dnešních dnů jako jedna z mála ryze českých společností průmyslového typu. Navíc v posledních letech prokazuje, že je schopna uplatnit se významným způsobem i v zahraničí. Zajímalo by mě, kolik lidí by si v roce 2002, kdy AŽD Praha pouze pokukovala po zahraničních trzích, vsadilo, že v roce 2011 bude saldo zahraničních projektů přesahovat 30 % z celkového obratu firmy, dodává Petr Žatecký, ředitel Zahraničního marketingu a obchodu AŽD Praha. Oblast působnosti firmy se v poslední době rozšiřuje i do dalších oblastí jako je například developerství a zabezpečení objektů. Společnost má 1750 zaměstnanců a obrat kolem 5 6 mld. Kč ročně. Od roku 2002 působí aktivně v 15 zemích a rozvoj zahraničních aktivit patří v současné době k jejím nejúspěšnějším atributům. V zahraničí má AŽD Praha založeno 5 dceřiných společností. Jak bylo výše řečeno, společnost AŽD Praha zahájila své zahraniční tažení v roce Zajímavostí je i to, že první zakázku získala v Indii. Musím přiznat, že složitější trh jsme si nemohli na začátek vybrat, usmívá se Žatecký a dodává: Paradoxně právě tato zakázka nás obchodně velmi zocelila a dodnes z ní svým způsobem těžíme. Následovaly projekty v Bělorusku, Srbsku, Černé Hoře, Litvě nebo Bulharsku. Všude šlo o dodávky sofistikovaných systémů řízení a zabezpečení železniční dopravy, které podléhají přísným normám a schválením. Všechny systémy je nutné modifikovat tak, aby vyhovovaly teritoriálním zvyklostem, nicméně za předpokladu, že pojmy jako BEZPEČNOST a SPOLEHLI- VOST zůstanou zachovány podle platné legislativy. Už se nám také stalo, že technické řešení, které například používáme v České republice, se zákazníkům v zahraničí natolik líbilo, že je přijali za své a začlenili je jako nový předpis ve své vlastní zemi, vysvětluje Žatecký. V posledních letech společnost realizuje projekty například také na Slovensku, v Litvě, Řecku, Egyptě, Sýrii či ve vzdálené Malajsii. Strategickým trhem se stává Turecko, kde AŽD Praha otevřela v loňském roce své zastoupení a kancelář. Na otázku, jak se v tak krátké době podařil tak silný rozvoj v oblasti zahraničních zakázek, odpovídá Petr Žatecký následovně: Musím potvrdit, že se nám podařilo dát dohromady skutečně skvělou partu lidí, kteří jsou schopni obchodně, rozpočtově, a hlavně technicky velmi efektivně fungovat v zahraničí. Výsledky jsou zásluhou jejich nadšení a trpělivosti. Jedním z ukazatelů růstu úspěšnosti zahraničního obchodu AŽD Praha je i to, že v roce 2010 byly v cizině založeny další 2 dceřiné společnosti AZD Signaling v USA a MPC Servis v Bělorusku. AŽD Praha má tak vedle Slovenska, Srbska a Bulharska další přímé zahraniční zastoupení. Generální ředitel společnosti Zdeněk Chrdle ale s povzdechem dodává: Naši konkurenti v zahraničí se velmi silně opírají o podporu svých vlád a ministerstev, které za ně lobbují. My, bohužel, v tomto ohledu podporu jen velmi těžko hledáme. (tk).

14 14/z á fi í / D o p r a v a a l o g i s t i k a Jsme zas o kus dál Vzhledem k značné závislosti nákladní dopravy na ostatních průmyslových odvětvích by se dalo říci, že byla v období všeobecné krize jedním z nejvíc postižených oborů. Jak se v současnosti daří jednomu z klíčových hráčů na tomto poli, společnosti DHL, na to jsme se zeptali Ing. Víta Návrata, MBA, ředitele divize DHL Freight, zabývající se pozemní dopravou. Jaký vliv měla krize na vaši společnost a lze říci, že je složité období zažehnáno? Zlepšení situace v našem odvětví je citelné. Ve srovnání s loňským rokem vzrostl objem všech našich služeb o % a v současné době se pohybujeme nad úrovní z období před krizí. Ovšem z informací většiny našich klientů je zřejmé, že tento růst je víc než křehký, proto pro rok 2012 počítáme spíš se stagnací. Pokud jde o krizi, musím přiznat, že přes veškeré negativní důsledky převážily ty pozitivní. V krátké době se nám podařilo očistit firmu od některých nákladových položek a implementovat nové procesy, které zvýšily produktivitu a posunuly naši společnost opět o kus dál. Pokud by se ovšem krize vrátila, měla by podle mého názoru jiný průběh, a hlavně daleko hlubší dopady. Domnívám se, že průvodním jevem nové krize by byla mj. zhoršená platební morálka, neúměrné prodlužování splatnosti a následné problémy menších účastníků trhu, jejichž cash flow nevykazuje dostatečně velkou rezervu. Na druhé straně musím upřímně přiznat, že tvrdý dopad případné další vlny světové ekonomické krize kvituji. Jedině tak může dojít k skutečné očistě, a ne jen k rychlému lepení děr. Patřím mezi ty, kteří upřednostňují dlouhodobé vize, a tímto způsobem můžeme ekonomice výrazně pomoci ve výhledu 10 až 20 let. Krátkodobé uvažování je největší slabinou současného politického i ekonomického systému. Manažerům chybí dlouhodobý stimul, a podle toho se také při řízení jim svěřených firem chovají. Přežijí podle vás v globalizovaném světě i menší, příp. regionální poskytovatelé dopravně logistických služeb? Čím víc se hlavní hráči globalizují, tím víc je paradoxně prostoru pro střední a menší společnosti s lokální působností. Kromě nákladů totiž stále ještě existují faktory, jako je lokální patriotismus, dlouhodobé dobré obchodní vztahy a vyšší flexibilita. Především v silniční dopravě je trh velmi fragmentovaný a je tam velký prostor i pro společnosti s regionální působností. Nové směrnice EU umožňují národním vládám zahrnout do mýtného nejen náklady na infrastrukturu, ale i na znečištění a hluk. Pomůže podle vás toto opatření k přesunu části nákladu ze silnic na železnici? Domnívám se, že nepomůže. Česká republika má tento nástroj podle směrnice EU zavést do dvou let. V průměru by mělo jít o zvýšení mýtného o 0,7 1,0 Kč na kilometr. To se samozřejmě projeví v růstu nákladů silniční dopravy, které se ale v konečném důsledku přenesou na její zákazníky. Jestli toto opatření povede k přesunu části nákladních vozidel ze silnice na železnici, to ukážou až celkové náklady na silniční a železniční dopravu. V současné době se většina zákazníků orientuje podle koncové ceny, kdy vychází rychlejší a pružnější silniční doprava stále ještě levněji. Což se podle mého úsudku nezmění ani po zvýšení mýtného. Jakmile se železniční doprava svými náklady vyrovná silniční, pak bude rovnocennou alternativou pro zákazníky. Tady ovšem nehrají roli pouze dopravní náklady, ale jak už jsem se zmínil, také infrastruktura železnice a možnost nakládky návěsů na vlaky. Silniční doprava je proti železniční stále ještě flexibilnější a nabízí rychlejší dodání k zákazníkovi. Stát by se sice měl víc angažovat v prosazování železniční dopravy, ale v současné době hledání úspor a škrtů to nelze očekávat. Jaké jsou podle vás aktuální problémy a výzvy, s kterými se logistický obor v ČR potýká? Velkým problémem logistického oboru, a nejen v ČR, ale i v Evropě, je nedostatek kvalitních řidičů. Ten je jednak důsledkem nedostatečné obměny zkušených řidičů odcházejících na zasloužený odpočinek, ale také je přímo úměrný prudkému růstu počtu přeprav v letošním roce. Tento trend bude navíc pokračovat právě v nadcházející podzimní sezoně, kdy rostou požadavky na přepravy ze strany našich zákazníků až o 30 %. Dalším problémem jsou zvyšující se obecné náklady v dopravě. Ty se samozřejmě dotýkají nejen našeho podnikání, ale v konečném důsledku všech koncových zákazníků. (tk) AWT: rekordní rok na terminálu Ostrava-Paskov Mezinárodní dopravní a logistická skupina AWT letos zažívá na svém otevřeném terminálu Ostrava- Paskov přelomový rok. Jen za prvních osm měsíců se tam počet přeložených kontejnerů vyšplhal k 29 tisícům, přičemž za celý uplynulý rok bylo zmanipulováno necelých 20 tisíc. Prognóza pro celý letošní rok dokonce počítá s překročením čtyřicetitisícové hranice. Provoz byl na paskovském terminálu zahájen v roce 2007 a od té doby zájem o jeho služby prokazatelně stále stoupá. Kombinovaná doprava totiž nabízí nesporné výhody. Železnice je nejekologičtějším způsobem dopravy vůbec a ve spojení s přepravou silniční dokáže uspokojit i časové nároky zákazníků. Navíc manipulace s nákladem je relativně snadná, a tudíž taky bezpečnější a levnější, vyjmenovává klady ředitel spediční a logistické divize skupiny AWT Martin Cetl. S kombinovanou dopravou má skupina AWT už víc než patnáctileté zkušenosti a považuje ji za budoucnost svého oboru. Naší doménou je železnice, ale vedle ní nabízíme prostřednictvím spedice i přepravu silniční, námořní a leteckou. Právě vhodnou kombinací a sestavením patřičných logistických postupů dokážeme klientům navrhnout přepravu ve stanoveném čase a s ohledem na jejich požadavky doslova na klíč, doplňuje Martin Cetl. Vedle překládky, svozu a rozvozu kontejnerů nabízí terminál Ostrava- Paskov také vypravování kompletních vlakových souprav, ale i jednotlivých zásilek. Pracují zde tři moderní překladače dva Hyster IH a jeden Kalmar DRF 450. Všechny dokážou manipulovat s kontejnery o hmotnosti až 45 tun. Železniční vlečku tvoří 9 kolejí a provoz na ní je zajištěn dvěma posunujícími lokomotivami 24 hodin denně. Přímo v objektu je také celnice. Terminál skupiny AWT v Ostravě- Paskově je jedním z mála srovnatelných překladišť v České republice vůbec. Spolu se svou strategickou polohou tak de facto zabezpečuje potřeby nejen Moravskoslezského regionu. Překladiště je umístěno v jeho středu, mezi průmyslovými zónami v Ostravě-Hrabové, Nošovicích, Mošnově, Českém Těšíně a Třinci, blízko dálnice, slovenské i polské hranice. Leží na spojnici mezi přístavy Baltského, Jaderského a Černého moře, takže umožňuje napojení na německý Hamburg a Bremerhaven, nizozemský Rotterdam nebo slovinský Koper. Skupina AWT vznikla v roce 2010 spojením několika tradičních firem na trhu nákladní dopravy. Disponuje rozsáhlým vozovým parkem víc než 160 lokomotiv a asi 6000 vagonů. Své služby poskytuje prostřednictvím čtyř divizí Železniční doprava, Spedice a logistika, Opravy a pronájem vozového parku a Rekultivace a stavební práce. V železniční dopravě patří mezi největší soukromé dopravce v Evropě. Vedle České republiky má skupina AWT přímé zastoupení také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvatsku, ve Slovinsku a v Nizozemí. Zároveň disponuje širokou sítí stálých partnerů po celé Evropě, na Blízkém východě i v zámoří. Zaměstnává na 2500 pracovníků a roční tržby celé skupiny činí přibližně 10 mld. Kč. (mm).

15 z á fi í / /15 D o p r a v a a l o g i s t i k a Nebezpečný náklad Systém certifikace podle SQAS pro přepravu nebezpečných látek a předmětů Moody international group je celosvětovou organizací nabízející technické služby prostřednictvím svých 80 poboček působících ve víc než 80 zemích světa. Moody Group se specializuje na omezování rizik svých klientů, a to zajištěním technických inspekcí, konzultacemi, školením a řízeným systémem certifikací ve všech oblastech průmyslu včetně energetiky a těžby nerostných surovin, ve stavebnictví, strojírenství, ale též v chemickém i těžkém průmyslu. Zeptali jsme se pana Jiřího Purma, General Managera pro Českou republiku a Slovensko: Nedávno došlo k spojení certifikačních firem Intertek a Moody International. Co bylo důvodem této změny, co přinese zákazníkům a jakým směrem se firma bude dál ubírat? Začátkem března 2011 došlo k sloučení společností Intertek a Moody International. Záměrem pro spojení těchto subjektů bylo posílení pozice na trhu a záruka širšího spektra poskytovaných služeb. Intertek patří mezi přední poskytovatele služeb v oblasti kontroly kvality a bezpečnostních řešení v průmyslu po celém světě. Od auditů přes testování až po zabezpečování kvality a certifikování jsou zaměstnanci společnosti Intertek připraveni zvýšit hodnotu produktů i výrobních procesů svých klientů, a tím tak přispět k upevnění jejich pozice na trhu. Prostřednictvím sítě víc než 1000 laboratoří a poboček, s zaměstnanci ve víc než 100 zemích světa je Internek schopen poskytnout svým zákazníkům odborné služby na vysoké úrovni. Intertek a Moody budou nyní ještě lépe schopni poskytovat služby díky rozšířenému poli své působnosti, a to jak geograficky, tak i vzhledem k dostatečnému množství kvalifikovaných pracovníků s odbornými znalostmi v oblasti auditů, certifikací, kontrol, personálního obsazování, managementu, poradenství, technických inspekcí a zabezpečovaní kvality. To jim umožní dobře reagovat i na individuální potřeby zákazníků v jednotlivých lokalitách. Jednou z mnoha oblastí, kterou Intertek Moody International pokrývá, je certifikace a poradenství v oblasti přepravy nebezpečných nákladů. Můžete nám vaši činnost v oblasti dopravy a logistiky přiblížit? V oblasti dopravy a spedice provádíme posouzení dopravců přepravujících nebezpečné náklady podle SQAS (Safety & Quality Assessment System). Systém certifikace podle SQAS slouží pro posouzení kvality a bezpečnosti přepravy nebezpečných látek a předmětů. Jde o systém pro hodnocení kvality, bezpečnosti a vlivu na životní prostředí poskytovatelů logistických služeb a chemických distributorů. Hodnocení je prováděno jednotným způsobem pomocí standardního dotazníku, jehož standardizované hodnocení je provedeno nezávislými hodnotiteli. Dotazník obsahuje minimálně 450 otázek podle druhu segmentu dopravního řetězce nebezpečných věcí. S přepravou nebezpečného nákladu úzce souvisí problematika čisticích stanic, které nabízejí čištění přepravních cisteren a kontejnerů pro silniční a kolejová vozidla, většinou po přepravě nebezpečných věcí. Při zakládání České asociace čisticích stanic (CACS) nám byl velkou oporou Svaz chemického průmyslu ČR. V současné době má CACS jedenáct členů z České republiky a dva na Slovensku. Devět členů vlastní čisticí stanice a šest z nich vydává evropské certifikáty ECD (Evropský Certifikát o vyčištění). Situace v dopravních nebo distribučních firmách není z hlediska uplatňování SQAS moc dobrá. K zlepšení nepřispívá ani to, že dopravní a distribuční firmy přepravující nebezpečné náklady nemusejí být sdružovány v asociaci. Je překvapivé, že u nás SQAS nepožadují ani chemické podniky, které si dopravu objednávají. Chemické firmy by mohly dlouze vyprávět o haváriích, rizikách a problémech způsobených neopatrnou jízdou nebo nedbalostí při vymývání cisteren. Právě ony by měly dbát na to, jak kvalitně a bezpečně se jejich zboží dostane k odběratelům. Paradoxem je, že základem pro systém certifikace podle SQAS je dotaz-ník, který byl vytvořen právě zástupci chemických firem. Na základě jejich požadavků se firmy posuzují z hlediska kvality, vlivu na životní prostředí, bezpečnosti práce a zásad, které je nutné během přepravy nebezpečných věcí dodržovat. Toto posouzení prověří firmu z hlediska dokumentace a pracovních postupů s přímým ověřením v praxi. Posuzovatel sleduje manipulaci a nakládání s nebezpečnými věcmi v každodenní praxi a zjišťuje, jak striktně se dodržují veškeré požadavky obsažené v otázkách dotazníku. Zaměřuje se na bezpečnostní a ochranné pomůcky například masky, štíty, rukavice a postroje pro případnou záchranu člověka z přepravní nádoby. U řidičů jde o školení v defenzivní jízdě, dnes na našem trhu běžně dostupné, u čisticích stanic také o vliv na životní prostředí. Pokud si zadavatel přepravy vyžádá předložení ECD (Evropský certifikát vyčištění) ještě před naložením zboží, má zaručeno, že přepravní nádoba byla řádně vyčištěna a vysušena podle schváleného postupu. Získává i informace o předchozím přepravovaném produktu a může si být jistý, že jeho zbytky byly po čištění ekologicky zlikvidovány. Pokud si ECD nevyžádá, výše zmíněné informace nemá, a přispívá tak k zvyšování potencionálního rizika. (mm). STILL představí Letošní ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu bude spojen s veletrhem Transport a Logistika, který otevře své brány návštěvníkům od 3. do 7. října Právě na brněnském výstavišti, jednom z nejvýznamnějších veletrhů střední Evropy, budou představeny nové výrobky a moderní technologická řešení. Zvýšená pozornost se soustředí na problematiku energetických a materiálových úspor a na technologie pro dopravu a logistiku, přičemž je zcela logické, že u toho firma STILL nemůže chybět. Řešení, které ušetří Doba se vyvíjí, trendy jdou kupředu v každé oblasti a v logistice je tomu stejně tak. V souvislosti s ekonomickou krizí se začaly firmy intenzivněji zabývat analýzou svých nákladů a hledáním rezerv, kde ušetřit. Víc zákazníků nyní zjišťuje, že je důležité sledovat i jiné parametry: jak ušetřit náklady a dosáhnout maximálního výkonu, jak zajistit bezpečnost i usnadnit práci obsluze manipulační techniky a v neposlední řadě snížit emise, a být tak šetrnější k životnímu prostředí. Právě v této souvislosti se společnost STILL chystá představit na brněnském veletrhu žhavou novinku první sériově vyráběný vysokozdvižný vozík s hybridním pohonem RX 70 Hybrid, který lze využít tam, kde není možné nasadit elektrický pohon. Toto řešení minimalizuje nároky na prostor ve vozíku, který je nutný pro ukládání vzniklé energie. Nevyžaduje také žádnou zvláštní údržbu a zákazníkovi přináší výrazné snížení spotřeby, v průměru o 20 %, což může být až 1 litr nafty/1 Mth podle nosnosti, a dále snížení emisí CO 2 až o 20 %. Novinky firmy STILL K dalším významným novinkám patří předvedení nejkompaktnějšího vysokozdvižného vozíku RX 50 tzv. obra mezi malými, který díky svým malým proporcím zvládá náročnou práci v úzkých uličkách, např. i v uličce široké pouhých 2888 mm. Dál návštěvníky čeká představení inteligentní tažné soupravy, oceněné na letošním veletrhu IDET prestižní cenou IDET News, vychystávací vozíky, nízkozdvižné vozíky, a to není zdaleka všechno. Kromě nabídky širokého portfolia výrobků se společnost STILL prezentuje jako dodavatel komplexních intralogistických řešení. Zajišťuje servis manipulační techniky, vybavení skladů, disponuje flotilou pronájemních a testovacích strojů, nabízí možnost shlédnutí a výběru použitých strojů, které budou zájemcům k dispozici v nově otevřeném showroomu v Olomouci i v Praze. Jako zcela nový produkt STILL nabízí školení řidičů na míru ve speciálně upraveném školícím středisku, nebo přímo u zákazníka. Pokud máte STILL, uvidíte, že se nemusíte o nic starat. Přijďte se přesvědčit, těšíme se na Vás! STILL ČR spol. s r.o.

16 16/z á fi í / D o p r a v a a l o g i s t i k a , Brno

17 z á fi í / /17 D o p r a v a a l o g i s t i k a Fakta hovoří pro CNG Ostravská strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group zahájila přechod druhé stovky svých firemních vozidel na pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Do příštího roku bude na toto ekologické palivo budoucnosti jezdit už 300 vítkovických automobilů. V roce 2007 to byla pouhá tři auta a koncem roku 2010 jsme ve flotile měli 101 osobních vozidel s pohonem na CNG. Roční úspora nákladů na PHM a úspora díky nulové silniční dani byla 2,7 mil. Kč. Celková roční úspora po ukončení obměny bude asi osm milionů, uvedl předseda představenstva a generální ředitel strojírenské společnosti Vítkovice Jan Světlík. Až 173 miliard pro Moskvu Skupina Vítkovice Machinery Group se v tuzemsku stala lídrem v prosazování zemního plynu do dopravy. Důvodem je to, že CNG je v současnosti nejekonomičtější a nejekologičtější palivo, kterým můžeme prakticky okamžitě nahradit tradiční kapalné pohonné hmoty. Úspory nákladů na pohonné hmoty při provozu osobních vozidel na CNG ve srovnání s benzinem jsou víc než 50 % a při provozu vozidel na CNG ve srovnání s naftou 30 %. Při srovnání výdajů na PHM za vozidlo a rok je úspora ještě větší. Vozidlo na CNG stojí jeho provozovatele jen asi třetinu toho, co zaplatí dopravce za benzin nebo naftu (při ujetí 20 tisíc kilometrů za rok vozem Volkswagen Passat se spotřebou 9 l benzinu nebo 8 l nafty na 100 km). Udělali jsme si zajímavé srovnání. Náklady na provoz 4,5 milionu aut v České republice by při přechodu z benzinu na plyn klesly o víc než 194 mld. Kč. Při přechodu z nafty na plyn je globální úspora asi 156 mld. Kč za rok. Když se podíváme na jiné trhy, které nás zajímají, je to ještě zřetelnější. Jestliže v Moskvě jezdí čtyři miliony aut, tak jen v této metropoli by se ročně ušetřilo 140 až 173 mld. Kč ročně, upozornil J. Světlík. Nižší emise, vyšší úspory Kromě ověřených ekonomických úspor jsou významným faktorem hovořícím pro CNG výrazně nižší emise. Zavedením CNG v dopravě vyřešila řada velkoměst po celém světě problémy se smogem a kvalitou ovzduší. Emise CO 2 by v ČR mohly klesnout o čtvrtinu, CO a NOx o 90 % a polétavý prach prakticky na nulovou hodnotu (až o 100 %). Třetí položkou výhod CNG proti klasickým PHM jsou i dodatečné úspory dopravců, které plynou z toho, že plyn nelze snadno odcizit. Významným hlediskem je také bezpečnost. Technologie skladování a čerpání zemního plynu jsou v současné době na špičkové úrovni a podle výsledků zkoušek jde o bezpečnější palivo, než jsou ta tradiční, což platí i o LPG. V loňském roce načerpali dopravci v České republice poprvé víc než 10 milionů m 3 CNG. To znamená, že současná spotřeba zemního plynu odpovídá podílu 0,3 % z celkového množství spotřebovaných pohonných hmot. Cílový stav by se měl ale pohybovat okolo 10 %. (rep) Moderní nádraží ČD ve Žďáru nad Sázavou V polovině letošního září si mohli první cestující ve Žďáru nad Sázavou koupit jízdenky ve zcela nových pokladnách, které prošly rozsáhlou rekonstrukcí, stejně jako celý vestibul výpravní budovy. Skončila tak první etapa rekonstrukce celého objektu. Byla opravena střecha, nová jsou také všechna okna i dveře. V hale se nově vybudovalo ČD centrum s pokladnami a čekárnou. Na místě původní čekárny vznikl nový komerční prostor, komplexní rekonstrukcí prošla i restaurace. Práce se teď přesouvají do levé části budovy a hotovy budou do konce letošního roku. Město Žďár nad Sázavou tak získává důstojnou vstupní bránu. Rozšířená nabídka služeb Novinkou na žďárském nádraží je prostor centra ČD, který znají cestující spíš z větších měst. Žďárské nádraží patří po havlíčkobrodském k nejvytíženějším na Vysočině. Denně jím projdou tisíce cestujících. Vybudování centra ČD v rámci rekonstrukce bylo tedy logickým krokem. Cestujícím nabízíme ucelený prostor s nadstandardními službami, k dispozici je zde mezinárodní pokladna a přepážka pro službu ČD Kurýr a Interkurýr, úschovnu zavazadel a ČD Bike. Rozšiřujeme prodej zboží a propagačních materiálů a v blízké době doplníme nabídku o materiály žďárského infocentra. Další nadstandardní službou je nabídka tisku, kopírování a skenování, vysvětluje Lenka Horáková, ředitelka Krajského centra osobní dopravy ČD v Jihlavě. Součástí centra ČD je také prostor k sezení; původní čekárna, která se proměnila na nový a prostornější komerční prostor, se přestěhovala na místo dřívější restaurace. LED technologie Cestující však čekají další novinky, které přibližuje Jiří Sysel, přednosta žďárské stanice: Žďár nad Sázavou je první stanicí na Vysočině a třetí v České republice, kde je instalováno moderní elektronické označení osobních pokladen. LED obrazovka spojená s počítačem umožňuje sdělení standardních i operativních informací pro zákazníky. Současně také rozšiřujeme nabídku služeb, nově si na mezinárodní pokladně mohou cestující zakoupit jízdenky InterRail a Swiss Pass. Restaurace i cukrárna Žďárské nádraží nabídne vedle nového odbavení také nové komerční prostory. Cestující tam najdou prodejnu tiskovin, pečiva a v budoucnu i cukrárnu a prodejnu drobných dárkových předmětů. Komplexní rekonstrukcí prošla rovněž restaurace, která má nově vybudován vlastní vstup a sociální zázemí pro hosty. Veřejnosti bude otevřena během října. Vedle veřejně přístupných míst se rekonstruovaly i prostory pro zázemí zaměstnanců ČD, kompletně byla opravena střecha, izolace, rozvody a také vyměněna všechna okna i dveře, vymalován vestibul a nová je i fasáda včetně zateplení. Měsíční předstih Rekonstrukce výpravní budovy zahájila brněnská společnost D.I.S. s.r.o. v listopadu loňského roku a práce na veřejně přístupných prostorách odstartovaly 1. února letošního roku. Po dohodě s městem začaly práce v nádražní hale s měsíčním zpožděním. Hlavním důvodem bylo zachovat co možná největší zázemí cestujícím během zimy, a zkrátit tak omezení v nepříznivém počasí. Přes posunutí prací však končí první etapa rekonstrukce s přibližně měsíčním předstihem. Termín ukončení celé rekonstrukce, do konce letošního roku, tak není ohrožen. Celkové náklady na opravu nádraží dosáhnou přibližně 42 mil. Kč. Město Žďár nad Sázavou přispělo pěti miliony. České dráhy tak investují do opravy necelých 40 mil. korun z vlastních prostředků. (com)

18 18/z á fi í / D o p r a v a a l o g i s t i k a Šanony, papíry, knihy Profesionálně navržený archivní regál uskladní víc, než jste čekali Knihovny, spisovny, archivy či muzea to všechno jsou prostory, které se neobejdou bez kvalitních, důmyslně navržených regálových systémů. Archivní regálové systémy, jak se tyto specifické regály odborně nazývají, musejí přitom splňovat řadu funkcí, šitých doslova na míru jejich konkrétní úloze, a především lidem, kteří je denně používají. Společnost Proman dnes díky vlastnímu technickému zázemí a mnohaleté praxi dokáže spolehlivě řešit i tento, poměrně specifický, druh regálových systémů, včetně všech, mnohdy nestandardních představ a požadavků zákazníků. Nové nebo současné prostory? Pokud jsou archivní regály dodávány do nové budovy, bývají většinou zakomponovány už do stavebního projektu. Naši pracovníci zpravidla od provopočátku úzce spolupracují se stavebními projektanty. V tom případě můžeme naplno využít mobilní systémy, přestože víc zatěžují podlahy. Většina zakázek, které realizujeme, se však týká budov, které už řadu let stojí a v nichž je prováděna pouze rekonstrukce prostor. Při takovém návrhu musíme respektovat ráz a stavební charakter budovy. Máme tedy dopředu nastaveny maximální nosnosti podlah v budově, a musíme také respektovat přístupové cesty. Druhy regálů Archivní regálové systémy mohou být buď stacionární, nebo pojízdné (kompresní). Jsou používány jak ve veřejně přístupných prostorách (knihovny v částech volného výběru), tak i v neveřejných prostorách (depozitáře). Při rozhodování, zda použijeme pevné, nebo pojízdné regály, bereme v úvahu: přístupné cesty (abychom tam konstrukci dopravili), nosnost podlah (je-li konstrukce v patře), způsob uložení kolejnice (na podlahu nebo do podlahy), požadavky na zpracování čel regálů (plná nebo otevřená), požadavky na další vybavení (dveře, zamykání, děliče, těsnicí lišty, informační systém). Pojízdné regály umožňují daleko vyšší využití prostoru. Protože máme k dispozici širokou rozměrovou řadu regálů, můžeme délku polic slučovat, popřípadě zvyšovat jejich nosnost pomocí výztuh. Slovo má obsluha Součástí vlastního návrhu je také konzultace jednotlivých prvků s obsluhou archivu, knihovny nebo depozitáře. Osoby, které regál v praxi využívají, nejlépe vědí, které detaily jim mohou práci výrazně usnadnit. Máme k dispozici také řadu příslušenství pro zlepšení komfortu obsluhy, zvýšení bezpečnosti a přehlednosti při práci s archivovaným materiálem. Regály tedy můžeme doplnit např. ukládacími zásuvkami, výsuvnými policemi, systémy pro ukládání závěsných desek nebo třeba sklopnými stolky, na které si může obsluha vyjmutý materiál odložit. Zvláštní požadavky Často řešíme nutnost určitého omezení přístupu osob k ukládaným materiálům. Tento požadavek se objevuje zpravidla tam, kde zařízení využívá víc různých uživatelů např. různá oddělení úřadu. Jednotlivé sekce regálu je možno vzájemně uzamknout, a omezit tak přístup. Další specifické požadavky se objevují v případě, že jsou do regálu ukládány jiné materiály než písemnosti v šanonech nebo v krabicích. Dokážeme nabídnout speciální konstrukce zásuvek např. pro katastrální mapy nebo výkresy, sítě či rošty pro ukládání obrazů ve svislé poloze, systémy pro zavěšování oděvů nebo třeba loutek, máme řešení i pro uložení zbraní. Mají-li regály plnit také estetickou funkci, doplňujeme dodávku o architektonické prvky, které oživují prostor a dotvoří ráz interiéru. Obyčejný regál se v tomto případě stává nábytkem, zákazník si volí z mnoha druhů a odstínů povrchových úprav. Doplňkem takového regálu může být i osvětlení. (prom). Společnost PROMAN s.r.o. Chrudim se za 17 let od svého vzniku stala významným dodavatelem regálových systémů všech typů nejen v České republice, ale i v dalších evropských zemích. V této oblasti poskytuje komplexní řešení návrh, realizaci a servis. Do skupiny PROMAN patří společnosti v Polsku, Maďarsku, Chorvatsku, Rumunsku, Bulharsku a na Slovensku. Mimo firemní strukturu řeší PROMAN také dodávky do Srbska, Slovinska, na Ukrajinu, ale také do Lotyšska, Albánie a dalších evropských zemí. Mezi významné zákazníky firmy v oblasti archivních regálů patří ČSSZ, soudy, knihovny krajské, městské, vysokých škol a univerzit, muzea NTM, NZM apod. Mezinárodní strojírenský veletrh 2011, pavilon A2, stánek 048

19 z á fi í / /19 D o p r a v a a l o g i s t i k a Podzimní O2 Den s Fleetem byl co do účasti rekordní Hlídejte si TCO! Nejlevnější automobil může mít nejvyšší provozní náklady. Zatímco ceny automobilů jsou v rámci jednotlivých tříd a kategorií velmi vyrovnané, v celkových nákladech na provoz existují propastné rozdíly. Nenakupujte automobily, nakupujte mobilitu! To jsou jen některé z mnoha závěrů odborného setkání manažerů pro pořizování a správu vozových parků, které se pod názvem O2 Den s Fleetem 2011 podzim konalo v areálu Golf & Spa Resort Kunětická hora u Pardubic. Akce pod hlavičkou časopisu FLEET firemní automobily, jejíž tradice sahá do roku 2007, byla svým rozsahem dosud největší. Přes 420 hostů, 120 testovacích automobilů, téměř kompletní účast importérů a největší počet partnerů v historii to je stručná vizitka podzimního O2 Dne s Fleetem. Ze 111 odevzdaných dotazníků spokojenosti vyplývá, že vozový park jen těchto 111 zúčastněných firem má osobních a 4111 lehkých užitkových vozů. Nechyběl samozřejmě hodnotný přednáškový program, řada doplňkových aktivit, a navíc křest speciálního vydání časopisu FLEET na téma TCO. Ten uvedl v odpoledních hodinách šéfredaktor časopisu Richard Plos. Jde o naprosto unikátní publikaci, která svou komplexností a informační hodnotou dosud nemá na trhu obdoby. V navazující přednášce shrnul problematiku TCO přední odborník Radovan Mužík ze společnosti Fleet Partners. Navzdory tomu, že prezentacím byl zasvěcen celý dopolední blok a že se nabízel velmi atraktivní venkovní program, vyslechnout informace o TCO si přišlo víc než 50 hostů. Je to pro nás velké překvapení. Očekávali jsme, že další odpolední přednáška bude jen těžko konkurovat vyhlídkovému letu ve vrtulníku, svezení v Lamborghini nebo v jiném ze 120 atraktivních automobilů. Proto jsme počítali s komorní účastí. Je vidět, že zájem o problematiku TCO je obrovský, řekl šéfredaktor FLEETu Richard Plos. Bourání stereotypů Tématu TCO se spontánně dotýkaly i náplně dopoledních prezentací. Např. monitoring vozového parku se stále přibývající řadou funkcionalit, který uvádí společnost Telefónica O2, může podstatně snížit náklady spojené s provozem firemních fleetů. Stejně jako správně nastavená politika pojištění firemních vozidel, kterou dokáže realizovat pojišťovna Kooperativa. Další inspiraci blízkou problematice TCO přinesla přednáška zástupce společnosti Arval o programu Arval Road Safety. Obrovskému zájmu se těšily prezentace zástupců společností RWE Plynoprojekt a ČEZ. Téma alternativních pohonů, dosud spíš akademické a odborné, se pomalu ale jistě vkrádá do reálných úvah fleet manažerů. Stereotypy v myšlení se však daří bourat i v jiných oblastech např. v takové, jakou je servis vozového parku. Prokázal to zájem o prezentaci v expozici společnosti Elit. V servisní oblasti zaujaly další dvě prezentace týkající se dílů vozidla bezprostředně spojujících auto s vozovkou ráfků a pneumatik. V té první oblasti je nezpochybnitelnou jedničkou společnosti Alcar Bohemia, zatímco finské pneumatiky Nokian jsou jasnou volbou fleet manažerů pro letošní zimní sezonu. Firemní auto roku Neodmyslitelnou součástí O2 Dne s Fleetem je setkání členů volební komise pro Firemní auto roku. Porotci se pochopitelně zaměřili na 65 modelů nominovaných do letošního ročníku soutěže, neboť uzávěrka pro jejich finální verdikt se blíží. Které značky a modely, ale i produkty, služby a osobnosti si letos odnesou skleněnou sošku dívky s vlajícími vlasy, to se dozvíme už 6. října t. r. při galavečeru v hotelu Diplomat v Praze. (rep) Club 91, s.r.o. 5. května Praha 4 tel.: fax:

20 20/z á fi í / P r Û m y s l v â R Lasery na vzestupu V každodenním životě se setkáváme s věcmi, které byly vyrobeny laserovou technologií. Auto, počítač, mobil, televize vznikly částečně laserovým svařováním, mikroobráběním nebo značením. S trochou nadsázky se dá říct, že bez laseru se už v průmyslu neudělá ani rána. O laserových technologiích jsme hovořili s předním odborníkem Výzkumného centra Nové technologie při ZČU v Plzni doc. Ing. Milanem Honnerem. V kterých oborech je laserová technologie na vzestupu, a kde třeba její využití není tak markantní? Laserová technologie je obecně na vzestupu. Technologické využití laserů vede k progresivní, flexibilní, produktivní i ekologické průmyslové výrobě. I proto se laserový a fotonický sektor po minulých 10 let (i přes ekonomickou krizi) těšil roční rychlosti růstu víc než 18 %. Současný objem fotonické výroby je na úrovni objemu mikroelektronické výroby a brzy ji výrazně překoná. Fotonika, jinak řečeno technologie využívající v nějaké formě světlo, v Evropě zaměstnává na 250 tis. lidí, a to číslo navíc nezahrnuje subdodavatele. V oblasti výroby fotoniky působí v Evropě přes 5000 firem. Laserové technologie už našly uplatnění téměř ve všech oblastech průmyslové výroby. Český průmysl není v porovnání se západními státy v jejich využití tak aktivní. Stále se setkáváme s jakousi bariérou neznalosti a předsudků, že jsou drahé a složité. Přitom v řadě případů to už dávno neplatí. Z pohledu našeho výzkumného pracoviště, kde se vyvíjejí nové aplikace, může být ale hodnocení, které laserové technologie jsou na vzestupu, a které se naopak používají méně, trochu zkreslené. Spolupracujete s laserovým centrem PALS při AV ČR, nebo je to pro vás spíš konkurence? Naši kolegové v laserovém centru PALS se zabývají především základním výzkumem, jehož výsledky nemají přímé uplatnění v průmyslu, jako je tomu u nás. Vzhledem k tomu, že máme rozdílné technické vybavení i zaměření činnosti, lze odpovědět, že si nekonkurujeme. Spíš by se dalo říci, že PALS je náš kolega, který se také věnuje laserům, ale s úplně jiným cílem. Týdeník E15 napsal, že Česko má na výzkum laserových technologií peníze, kdežto třeba Francie a Británie ne. Jak a odkud je váš výzkum financován? Česko má v současnosti proti západním zemím výhodu v tom, že můžeme čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU. Tím odpovídám na otázku, odkud je náš výzkum dotován. Prostřednictvím projektu CENTEM se nám podařilo získat poměrně velké finanční prostředky na pořízení nových laserových technologických systémů a dalších měřicích zařízení. Dá se říci, že u nás v Plzni nyní vzniká v rámci ČR unikátní komplexní pracoviště, které českému průmyslu nabídne široké zázemí pro praktické představení toho, co moderní laserové technologie dokážou, a pro výzkum a vývoj nových technologických postupů i laserových strojů, a to na úrovni srovnatelné s laserovými centry v zemích EU. Je však třeba dodat, že získané prostředky nezajišťují financování provozu a udržení špičkového technického vybavení do budoucna. Proto je pro nás stejně jako dosud nezbytné získávat finanční prostředky i od našich zákazníků. Ať už formou zakázek, nebo společných projektů, kde je část nákladů financována prostřednictvím dotace z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR nebo Technologické agentury. Pro nás to znamená, že musíme být ve vztahu k našim zákazníkům profesionální, dostatečně flexibilní a nabízet kvalitní řešení v relativně krátkých termínech. Evropská komise svěřila na jaře Česku projekt nejvýkonnějšího laseru na světě. Jaký bude jeho přínos? ELI je prestižní vědecký projekt a jsem rád, že bude nakonec realizován v Česku. Jako zástupce Západočeské univerzity v Plzni v konsorciu ELI-CZ bych měl mít na starosti to, aby naši studenti i vědečtí pracovníci získávali informace a přístup k infrastruktuře, vybudované v rámci tohoto projektu. Půjde o výzkum nerovnovážných procesů, k nimž bude docházet v materiálech při působení intenzivního toku fotonů s výkonem o několik řádů vyšším, než umožňují současné průmyslové laserové systémy, které máme v laboratořích. Proto bude zajímavé porovnat a fyzikálně analyzovat účinky tohoto děla na různé materiály. Přesto neočekávám, a záměrem projektu ELI to ani nebylo, že bude řešit každodenní potřeby laserového průmyslu. To je spíš úkol našeho laserového centra v Plzni. V případě ELI se doufám můžeme těšit na světové průlomové objevy, které posunou hranice poznání lidstva a v dlouhodobém horizontu jistě také najdou aplikace v průmyslu nebo medicíně. Budou se laserové technologie využívat především ve výzkumu avprůmyslové výrobě, nebo se uplatní např. i v domácích dílnách? V krátkodobém horizontu budou lasery záležitostí zejména průmyslové výroby, kde lze očekávat rozšíření spektra technologií a počtu instalací. Tomu, aby si lidé kupovali laserovou vrtačku nebo pilku do domácí dílny, zatím brání příliš vysoká cena. Nicméně existují futuristické studie o tom, že by výkonné laserové záření mohlo být do domácností přiváděno optickými vlákny podobně, jako se dnes používá rozvod elektrické energie. Jednoduchý a levný laserový spotřebič by se pak připojil do světelné i elektrické zásuvky a využíval by energii z centrálního zdroje. To je však hudba daleké budoucnosti, ale kdož ví, vývoj jde v laserové technice velmi rychle dopředu. Jan Hrabálek Není důležité, jak se jmenují, ale co dokážou Laserová technologie, v minulosti opomíjená zejména pro ekonomickou náročnost, získává stále větší uplatnění napříč průmyslovým spektrem. Její dosažitelnost se postupem času zlepšuje a tak v současné době popularita laserů roste. Hlavním a charakteristickým znakem laserové technologie je špičková úroveň procesů, a tím pádem naprosto jedinečná přesnost a kvalita. S využitím unikátních vlastností laserového záření se dají zefektivňovat různé aplikace při dosažení nejen kvality, ale i snížení výrobních nákladů. Rychleji a kvalitněji Existuje řada laserů a jejich systémů, každý z nich má své přednosti a předpoklady pro dané využití. Zatímco lampové lasery už patří spíš do historie a jejich konstrukce je zcela překonaná, mezi nejpokrokovější se řadí vláknové lasery. Dnešní systémy jsou prakticky bezporuchové, s životností stovek a tisíců hodin. Nacházejí uplatnění v prvotních i finálních stádiích výroby, kdy se běžně používají při různých technologických procesech. Laser se už nepovažuje jen za špičkovou technologii, ale i za nástroj, který pomáhá dělat práci rychleji a kvalitněji. V rozhovoru na této straně uvádí doc. Ing. Milan Honner, Ph.D., ze ZČU Plzeň skutečnost, že může být trochu zkreslené, kde se lasery běžně používají, a kde zase méně. Tuhle myšlenku pak upřesňuje: Uvedu několik konkrétnějších příkladů. Na vzestupu je laserová technologie zpracování plastů při svařování, vrtání, řezání a značení. Plasty bývají pro zvýšení pevnostních vlastností vyztuženy skleněnými nebo uhlíkovými vlákny. Požadavky na výzkum a vývoj laserových technologií jsou především z automobilového průmyslu, kde se laser uplatní při výrobě senzorů, u ostřikovacích systémů, světel či při výrobě různých interiérových dílů. Na ověření těchto technologií pro sériovou výrobu spolupracujeme s odděleními technického vývoje výrobců osobních automobilů, nebo dodavatelů komponentů, vysvětluje docent Honner, ale z důvodů utajení odmítá upřesnit, o co konkrétně jde. Technologický nástroj V tomto úhlu pohledu se dostává na přetřes nikoliv pouhá přesnost, kvalita či efektivita laserových procesů, ale i zákazník, který stojí na druhé straně pomyslné barikády než vědec či technický pracovník. Není důležité, jestli má technologie název laserová, ale co dokáže, trefuje hřebíček na hlavičku doc. Honner a dodává: Ani z jiného úhlu pohledu ale nevidím nějaké upřednostňování laserů před ostatními technologiemi. Nebylo by to logické. Laser je potřeba brát jako technologický nástroj, který má své výhody i nevýhody. Svařování plastů I přes tato realistická slova je jasné, že laserové technologii patří budoucnost. Očekávám, že bude přibývat technologií laserového svařování plastů. Mám na mysli zejména technologii transmisního svařování, kde na rozhraní mezi dvěma plasty vhodných optických vlastností vzniká zvnějšku neviditelný svar, předvídá Milan Honner. Relativně novou technologií je podle něho tzv. remote laserové zpracování. Tato technologie obvykle používá kombinaci průmyslového robota a skenovací hlavy a provádí například laserové řezání či svařování na dálku. Dosud to byla záležitost automobilového průmyslu při svařování kostry dveří, sedadel či sloupků karoserie. Se snižující se cenou laserové techniky očekávám postupné využití iuméně hromadných výrob, jako například u bílé elektrotechniky, myslí si plzeňský vědec. (hh) Pravdu hledej ve výročních zprávách Chtěl bych reagovat na článek Mariáš ustoupil koncepci, kde Ing. Ryska, generální ředitel, popisuje své úspěchy v řízení Obchodních tiskáren Kolín, za což získal titul Manažer roku do 35 let. Na tento konkrétní článek, jakož i podobné jeho články např. v časopisu Fragmenty, jsem neměl nikdy v úmyslu reagovat. Avšak skutečnost, že tvrzení Ing. Rysky jsou na úrovni organizovaného osobního PR a fakticky poškozují práci bývalého managementu společnosti, kde jsem byl generálním ředitelem, a dotýkají se prakticky celého bývalého managementu Obchodní tiskáren, mě přinutila napsat tento článek a dokázat, jak se věci ve skutečnosti mají. Nechci polemizovat s jeho tvrzeními, které připomínají neopodstatněné chvástání, jako např. to, že když přišel do OTK, z výrobního hlediska tu téměř nezůstal kámen na kameni. Tento a jiné nesmysly vyvolávají skutečně úsměv, když člověk, který neměl žádné zkušenosti s konkrétním řízením průmyslového podniku, chce zdůvodňovat špatné hospodářské výsledky po svém příchodu, kdy dostal společnost do historicky největších ztrát a tento stav trval minimálně dva roky, minulostí. Zejména bych chtěl zdůraznit, že jsem odcházel po prvním čtvrtletí roku 2006, takže pan Ryska měl k dispozici skoro 9 měsíců roku 2006 a fakticky ho ovlivňoval jen a pouze on. Vycházím výhradně z dat a faktů výročních zpráv; mimochodem jsem netvořil ani výroční zprávu za rok 2005, protože v době, kdy se tvořila, jsem už v OTK nebyl. Každý se o pravdivosti může přesvědčit sám, protože ve Slově na úvod pan Ryska velmi chválí činnost Obchodních tiskáren za tento rok. Dále je nutné podotknout, že audity byly prováděny vždy mezinárodními auditorskými společnostmi působícími v České republice. Pan Ryska tedy přišel do ziskové společnosti, kterou změnil ve ztrátovou ztráta za rok (čerpáno z výroční zprávy) se pohybovalo kolem 47 mil. Kč, kromě toho skoro 28 mil. Kč získala společnost tzv. back leasingem, kde si o tuto částku navýšila tržby a zlepšila hospodářský výsledek, takže faktická ztráta prvního roku jeho hospodaření byla kolem 70 mil. Kč, což je absolutně negativní rekord společnosti za dobu její existence. Chápu, že pan Ryska se k roku 2006 moc nehlásí, ale rok 2007 nebyl o moc lepší další obrovská ztráta. Ve výročních zprávách se od pana Rysky dočteme o budování OTK Group. Mluví o společnostech, které vznikly zejména za mého působení, jako jsou Jihočeské tiskárny, Obchodní tiskárny Hořovice apod. Všechno, co se skrývá pod honosným pojmem OTK Group fakticky už neexistuje. Jihočeské tiskárny fúzovaly, podle mého názoru nelogicky, do OTK a přestaly existovat. OT Hořovice přestaly vyrábět kalendáře a diáře, takže tradice Obchodních tiskáren v této oblasti definitivně skončila, ale nechci to víc rozebírat. Rumunská společnost se nacházela ve velkých problémech a možná, že dnes je už v konkurzu. Jinými slovy panu Ryskovi se podařilo v relativně krátké době zlikvidovat dceřiné společnosti OTK, tzv. OTK Group. Přes výše uvedené skutečnosti, které si každý může najít na internetu, a které svědčí o manažerské nevyzrálosti tohoto člověka, pan Ryska získává titul Manažer roku do 35 let. Objektivity se tedy soutěži Manažer roku zjevně nedostává. Ing. Miroslav Halouzka, ředitel společnosti, Pemax Print

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel

Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Doprava a dopravní infrastruktura významný faktor rozvoje regionů Středočeský kraj Robin Povšík Náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast dopravy 7.10.2010, Prague Marriot Hotel Středočeský kraj

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH

VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH VŠE O SROVNÁVACÍM VÝZKUMU MĚSTO PRO BYZNYS V PĚTI MINUTÁCH 1. Základní informace 2. Přínos obcím 3. Vyhodnocování 4. Výsledky předchozích ročníků 5. Harmonogram 6. Kontakty 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE Oficiální

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Sektorové rady v České republice

Sektorové rady v České republice Sektorové rady v České republice Historie a současnost SR v ČR 2005-2006 Vznik prvních pilotních sektorových rad v ČR dle modelu Sector Skills Councils z Velké Británie. 2007 2008 Rozvoj sítě sektorových

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o.

J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. Ambiciózní akční plán, který řeší ovzduší ve městě J. Jedlička*, I. Dostál*, J. Tichý*, J. Karel**, J. Bucek*** * Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. ** ATEM, s.r.o. *** Bucek, s.r.o. OBSAH 1. Strategie

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů

Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů Podíl silnic délky silnic II.a III. třídy ve vlastnictví jednotlivých krajů KRAJ II. třídy v km III.třídy v km Celkem Podíl silnic v rámci ČR v % Pořadí Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel na km2

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014

O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 O 30 % MÉNĚ BYROKRACIE V PODNIKÁNÍ V ROCE 2014 tisková konference 10. ledna 2012, Praha RNDr. Petr Nečas předseda vlády Program Petr Nečas, předseda vlády ČR cíle ve snižování administrativní zátěže příklady

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Co to je Sektorová dohoda?

Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody Co to je Sektorová dohoda? Sektorové dohody = unikátní nástroj sektorových rad umožňující významně ovlivnit rozvoj lidských zdrojů v ČR prostřednictvím koordinovaných intervencí na trhu

Více

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury

18. května 2010, Praha. Cíle silniční infrastruktury 18. května 2010, Praha Cíle silniční infrastruktury Představení Ředitelství silnic a dálnic ČR Státní příspěvková organizace Investor a správce dálnic (727 km), rychlostních silnic (386 km) a silnic I.

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011)

INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 2011) ISTAV INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ - (III. čtvrtletí 11) ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající ve stavebním průmyslu

Více

Rozvojové aktivity Zlínského kraje

Rozvojové aktivity Zlínského kraje INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI VE ZLÍNSKÉM KRAJI 1 Rozvojové aktivity Zlínského kraje Zlín 12. 6. 2008 Milan Filip odbor strategického rozvoje kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. ZLÍNSKÝ KRAJ POSTAVENÍ V RÁMCI ČR 2.

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Průzkum: v Karlovarském kraji se nejlépe podniká v Sokolově

Průzkum: v Karlovarském kraji se nejlépe podniká v Sokolově Průzkum: v Karlovarském kraji se nejlépe podniká v Sokolově 8. listopadu 2012 Dostupnost pracovní síly, rozsah a kvalita sítě dodavatelů, cena za odvoz odpadu nebo rozsah úředních hodin. To jsou důvody,

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013

Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 Mezinárodní dopravní veletrh 11. 14. 9. 2013 1 2 11. 14. září 2013 (středa sobota) Veletrh typu B2B, sobota určena pro laickou veřejnost a živnostníky Dvouletá periodicita liché roky Zaměření: Vystavovatelé

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Nové kotlíkové dotace z OPŽP

Nové kotlíkové dotace z OPŽP Nové kotlíkové dotace z OPŽP Současný stav Emise z malých spalovacích zdrojů v domácnostech mají velký podíl na celkových emisích PM10 (cca 40%) a benzo(a)pyrenu (až 90 %) a velký dopad na kvalitu ovzduší.

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

Rozpočet a finanční vize měst a obcí

Rozpočet a finanční vize měst a obcí Rozpočet a finanční vize měst a obcí Příprava rozpočtu samospráv 2015 změny a vývoj, aktuality Miroslav Matej odbor Financování územních rozpočtů 11. září 2014 Obsah prezentace I. Aktuální vývoj daňových

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident

Cena zakázky z pohledu NKÚ. Miloslav Kala, viceprezident Cena zakázky z pohledu NKÚ Miloslav Kala, viceprezident Úvod Cena zakázky v dopravním stavitelství v patnácti minutách 21.10.2011 Cena zakázky z pohledu NKÚ 2 Témata pro diskusi Má smysl zabývat se cenou

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

budoucnost je V KVAlIFIKOVANýCH OdbORNíCíCH NáROdNí SOUSTAVA KVAlIFIKACí (NSK) VáM POMůžE MíT INVESTICE do ZAMĚSTNANCů POd KONTROlOU

budoucnost je V KVAlIFIKOVANýCH OdbORNíCíCH NáROdNí SOUSTAVA KVAlIFIKACí (NSK) VáM POMůžE MíT INVESTICE do ZAMĚSTNANCů POd KONTROlOU BUDOUCNOST JE V KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍCÍCH Národní soustava kvalifikací (NSK) vám pomůže mít investice do zaměstnanců pod kontrolou Hledáte odborníky z praxe? Jak je poznáte? Umíte si je udržet? Dokážete

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5.

Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let. Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. Přístup MPSV v politice zaměstnanosti mladých do 25 let Pozice mladých na trhu práce v ČR Fridrich-Ebert-Stiftung ČR Praha 5. prosince 2012 1 Výchozí situace 2 Ekonomická aktivita a neaktivita mladých

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury

Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Pět let elektronického mýta v České republice a budoucnost výběru poplatků za využití infrastruktury Prvních pět českých mýtných let v kostce #1: Mýto a financování infrastruktury #2: Mýto jako platební

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Příprava rozpočtu 2008

Příprava rozpočtu 2008 III. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje Příprava rozpočtu 2008 co můžeme očekávat, jak lépe řídit rozvoj a získat finanční zdroje Ing. Luděk Tesař L u d ě k T E S A Ř ekonom specialista

Více

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti Moravskoslezský pakt zaměstnanosti 5. září 2012 Setkání Tajemníků měst a obcí Lotyšska Petr Rachunek Pakt zaměstnanosti PROČ? Lidské zdroje v dostatečném počtu a s požadovanou strukturou dovedností důležitý

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více