KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT"

Transkript

1 KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh. Jeho cílem je posoudit, zda je potřeba přijmout legislativní nástroj upravující přeshraniční přemístění zapsaného sídla společnosti. Neodráží názory Evropské komise a předjímá jakékoli její rozhodnutí, které v budoucnosti v otázce dalších opatření upravujících přemístění sídla přijme. Ve svém Akčním plánu 2012 pro evropské právo obchodních společností a řízení podniků Komise oznámila, že je potřeba znovu přezkoumat nutnost přijetí a proveditelnost směrnice o přeshraničním přemisťování zapsaných sídel společností. Tato problematika již byla předmětem obecnější veřejné konzultace k prioritám akčního plánu, která proběhla od února do května Většina respondentů se vyslovila pro přijetí legislativního nástroje, který by upravoval otázku přeshraničního přemisťování zapsaných sídel společností. Výsledky konzultace najdete na intertové stránce Evropské komise. Evropský parlament ve svém ussení z února 2012 ( Zpráva poslankyně Evelyn Regr ) Komisi vyzval, aby návrh právního předpisu předložila. V minulosti se již na této otázce intenzivně pracovalo. Komise kupříkladu v prosinci 2007 zveřejnila hodnocení dopadu směrnice o přeshraničním přemístění zapsaného sídla společnosti, v němž uvedla výhody a výhody případných politických opatření, včetně hodnocení situace, kdy by právní úprava dané problematiky existovala. Další činnost v tomto směru se však již vyvíjela, boť se mělo za to, že vývoj judikatury Evropského soudního dvora společně se směrnicí o přeshraničních fúzích budou poskytovat dostatečný základ pro přeshraniční přemisťování zapsaných sídel společností. Touto problematikou se také zabývaly dvě zprávy odborných skupin na vysoké úrovni z let 2002 a Vzhledem ke složitosti této otázky Komise stále přijala žádné rozhodnutí týkající se nutnosti přijetí a proveditelnosti legislativního nástroje upravujícího přeshraniční přemístění zapsaného sídla společnosti. I když Komise v poslední veřejné konzultaci obdržela řadu názorů, je nutné provést další analýzy, zejména pak určit, zda by náklady případného právního aktu převýšily jeho přínos. Než bude přijato kočné rozhodnutí, musí Komise vyjasnit skutečnost, zda bude případná budoucí iniciativa skutečně představovat pro evropské společnosti nějakou přidu hodnotu vzhledem ke stávající legislativě a vývoji judikatury Evropského soudního dvora. Cílem konzultace je získat podrobnější informace o nákladech, které ds podnikům v souvislosti s přemístěním zapsaného sídla do zahraničí vznikají, a o přínosech, které by opatření EU v této věci přislo. Odpovědi budou zohledněny ve vyhodnocení potřeby přijetí nového nástroje a jeho dopadu. Dotazník obsahuje otázky týkající se nutnosti přijmout legislativní nástroj na úrovni EU a jeho případné podoby a dále pak dotazy na překážky, které jsou v současnosti kladeny podnikům, jež chtějí přemístit své zapsané sídlo do zahraničí. Odpovědi na otázky v konzultaci by měly být stručné a výstižné a měly by se zaměřovat výhradně na položenou otázku. Odpovědi je možné zaslat do Dotazník (uvedený níže) je třeba vyplnit onli a poslat GŘ pro vnitřní trh a služby, oddělení F2, Evropská komise, B-1049 Brusel na ovou adresu: Prohlášení o ochraně soukromí. Zodpovězení otázek označených hvězdičkou je povinné.

2 Vyplňte tento dotazník: Dotazník vyplňujete jmém společnosti jmém obchodní organizace, odborů, vysoké školy bo jako jednotlivec apod. (jakýkoli subjekt bo osoba spadající do kategorie společnost) I. Informace o vaší společnosti / organizaci 1. Velikost společnosti / organizace a počet zaměstnanců: mikro (0-9) malá (10-49) střední (50 249) velká (více ž 250) 2. Právní forma podnikatel jako fyzická osoba soukromá akciová společnost veřejná akciová společnost evropská společnost (SE) jiná forma (společnost s omezeným ručením, partrství apod.) 3. Obor činnosti zboží služby jiný

3 3.1 Upřesněte, v jakém oboru působíte: (maximálně: 500 počet znaků:) 4. Stát, v němž máte nyní zapsané sídlo Rakousko Maďarsko Polsko Belgie Island Portugalsko Bulharsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko Jiný Řecko Norsko Uveďte stát: (maximálně: 500 počet znaků:) 5. Zahrnuje vaše podnikání přeshraniční obchod v EU? relevantní

4 6. Chcete začít podnikat v přeshraničním obchodu v dohledné budoucnosti? relevantní II. Vaše zkušenost s přemístěním zapsaného sídla společnosti do jiného státu v rámci EU 1. Přemístila vaše společnost v posledních 3 letech do jiného členského státu EU pouze své zapsané sídlo své zapsané i skutečné sídlo (vedení společnosti) své zapsané a skutečné sídlo (vedení společnosti) i podnikatelskou činnosti (např. výrobu) Důvod: (maximálně: 500 počet znaků:) 1.1 Kdy k tomuto přemístění došlo? (uveďte rok) (maximálně: 500 počet znaků:)

5 1.2 Využila vaše společnost při přemístění zapsaného sídla do jiného členského státu platná ustvení směrnice o přeshraničních fúzich? Důvod: (maximálně: 500 počet znaků:) Jaké byly náklady tohoto přemístění? méně ž EUR až EUR až EUR více ž EUR 1.3. Provedla vaše společnost přímé přeshraniční přemístění zapsaného sídla (většinou doprovázené likvidací společnosti v jednom státě a jejím znovuzaložením v druhém státě)? Jaké byly náklady tohoto přemístění? méně ž EUR až EUR až EUR více ž EUR

6 Důvod: (maximálně: 500 počet znaků:) 1.4 Využila vaše společnost při přemístění zapsaného sídla do jiného členského státu možnosti stvené ve statutu evropské společnosti (SE)? o této možnosti nic e Jaké byly náklady tohoto přemístění? méně ž EUR až EUR až EUR více ž EUR Důvod: (maximálně: 500 počet znaků:)

7 1.5. Kolik administrativních úkonů (např. registrace, notář) jste museli učinit v souvislosti s přemístěním zapsaného sídla vaší společnosti z jednoho členského státu do druhého? méně ž až až bo více 1.6 Představují pro vaši společnost tyto náklady a administrativní požadavky hlavní překážky, které vás odrazují od přemístění vašeho zapsaného sídla do zahraničí? Pokud, jaký byl další důvod? (maximálně: 500 počet znaků:) 1.7 Z jakého důvodu jste se rozhodli přemístit zapsané sídlo vaší společnosti do zahraničí? (můžete zvolit více odpovědí ) příznivější režim práva obchodních společností příznivější režim úpadkového práva přiznivější podnikatelské prostředí příznivější režim zdanění daňové úlevy příznivější režim sociálního práva stabilní legislativní rámec jiný důvod

8 Upřesněte: (maximálně: 500 počet znaků:) 1.8. Existuje podle vaší zkušenosti v EU odpovídající postup pro přímé přeshraniční přemístění zapsaného sídla? III. Plány na přemístění zapsaného sídla společnosti do jiného členského státu EU 1. Uvažuje vaše společnost o tom, že by v dohledné době přemístila své zapsané sídlo do jiného členského státu EU (např. během příštích 3 let)? 1.1 Uvažuje vaše společnost o přemístění svého zapsaného sídla do státu mimo EU? 1.2 Uvažovala by vaše spolenost o přemístění svého zapsaného sídla, kdyby existoval zvláštní nástroj EU upravující přímé přeshraniční přemístění zapsaného sídla?

9 1.2.1 Uvažovala by vaše společnost o tom, že do jiného členského státu přemístí pouze své zapsané sídlo své zapsané i skutečné sídlo (vedení společnosti)? své zapsané a skutečné sídlo (vedení společnosti) i podnikatelskou činnost (např. výrobu) Důvod: (maximálně: 500 počet znaků:) 1.3 Znamenalo by přeshraniční přemístění zapsaného sídla vaší společnosti změny v daňovém režimu? 1.4 Jaký by byl hlavní motiv přemístění zapsaného sídla vaší společnosti do zahraničí? (můžete zvolit více odpovědí) příznivější režim práva obchodních společností příznivější režim úpadkového práva přiznivější podnikatelské prostředí příznivější režim zdanění daňové úlevy příznivější režim sociálního práva stabilní legislativní rámec jiný důvod

10 Upřesněte: (maximálně: 500 počet znaků:) 1.5 Do jakého státu by vaše společnost své zapsané sídlo přemístila? Rakousko Maďarsko Polsko Belgie Island Portugalsko Bulharsko Irsko Rumunsko Kypr Itálie Slovensko Česká republika Lotyšsko Slovinsko Dánsko Lichtenštejnsko Španělsko Estonsko Litva Švédsko Finsko Lucembursko Švýcarsko Francie Malta Spojené království Německo Nizozemsko Jiný Řecko Norsko Uveďte tento stát: (maximálně: 500 počet znaků:)

11 1.6. Přispělo by přijetí zvláštního nástroje EU upravujícího přímé přeshraniční přemístění zapsaného sídla (přímé přemístění bez nutnosti likvidace společnosti bo provedení přeshraniční fúze) ke snížení nákladů na přemístění sídla? Tato změna v nákladech by podle vás byla: značná malá Odhadněte tuto částku v EUR (maximálně: 500 počet znaků:) IV. Stávají možnosti přemístění zapsaného sídla do zahraničí 1. Kolik společností v posledních 3 letech přemístilo své zapsané sídlo z vaší země do jiného členského státu EU? méně ž až až až nad

12 Uveďte počet společností: (maximálně: 500 počet znaků:) 1.1 Kolik společností přemístilo své zapsané sídlo z vaší země do jiného členského státu tak, že provedly likvidaci původní společnosti a založily novou? méně ž až až až nad Uveďte počet společností: (maximálně: 500 počet znaků:) 1.2 Kolik společností přemístilo své zapsané sídlo z vaší země do jiného členského státu EU tak, že provedly přeshraniční fúzi? méně ž až až až nad

13 Uveďte počet společností: (maximálně: 500 počet znaků:) 1.3 Kolik společností přemístilo své zapsané sídlo z vaší země do jiného členského státu EU tak, že využily statut evropské společnosti? méně ž až až až nad Uveďte počet společností: (maximálně: 500 počet znaků:) 2. Většina společností přemístila přes hranice: své zapsané sídlo zapsané i skutečné sídlo (vedení společnosti) zapsané a skutečné sídlo (vedení společnosti) i podnikatelskou činnost (např. výrobu)

14 3. Kolik společností by podle vašich informací uvažovalo o přemístění svého sídla, kdyby existoval zvláštní nástroj EU upravující přímé přeshraniční přemístění zapsaného sídla? méně ž až až až nad Uvažovala by podle vašich informací většina společností o přeshraničním přemístění: svého zapsaného sídla zapsaného i skutečného sídla (vedení společnosti) zapsaného a skutečného sídla (vedení společnosti) i podnikatelské činnosti (např. výroby) 5. Poskytuje jnovější judikatura Evropského soudního dvora (např. rozhodnutí v případě VALE) odpovídající řešení pro přeshraniční přemístění zapsaného sídla? Důvod:

15 6. Jaké jsou hlavní důvody vedoucí společnosti k přemístění svého zapsaného sídla do zahraničí? (můžete zvolit více odpovědí ) příznivější režim práva obchodních společností příznivější režim úpadkového práva přiznivější podnikatelské prostředí příznivější režim zdanění daňové úlevy příznivější režim sociálního práva stabilní legislativní rámec jiný důvod Upřesněte: (maximálně: 500 počet znaků:) 7. Jaké jsou průměrné náklady na přeshraniční přemístění sídla prostřednictvím fúze? méně ž EUR až EUR až EUR více ž EUR

16 8. Kolik by mohla průměrně velká společnost ušetřit na nákladech, kdyby existoval zvláštní nástroj EU upravující přímé přeshraniční přemístění zapsaného sídla (v porovnání s přemístěním zapsaného sídla prostřednictvím přeshraniční fúze)? méně ž EUR až EUR až EUR více ž EUR V. Podoba nástroje Jak by měl být nástroj EU upravující přímé přemístění zapsaného sídla koncipován? 1. Mělo by být přemístění zapsaného sídla povinné v případě, kdy dojde k přemístění skutečného sídla (vedení společnosti)? Důvod: (maximálně: 500 počet znaků:) 2. Bylo by možné, aby si členský stát sám zvolil, zda má být přemístění zapsaného sídla doprovázeno přemístěním skutečného sídla (vedení společnosti)?

17 Důvod: (maximálně: 500 počet znaků:) 3. Jak co jlépe vyřešit problém účasti zaměstnanců v otázce přemístění zapsaného sídla společnosti? Použitím stejných pravidel o účasti zaměstnanců jako: ve směrnici o přeshraničních fúzích ve statutu evropské společnosti jinak Upřesněte: (maximálně: 500 počet znaků:) 4. Je potřeba při navrhování tohoto nástroje vzít v úvahu nějakou otázku či záležitost? (maximálně: 500 počet znaků:) Doplňující poznámky

18 Máte k výše uvedeným otázkám nějaké připomínky? (maximálně: 500 počet znaků:)

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.11.2010 KOM(2010) 676 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Uplatňování nařízení Rady č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské

Více

Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností

Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností Konzultace o dalším směřování evropského práva obchodních společností Evropské právo obchodních společností je nosným pilířem vnitřního trhu. Právní předpisy EU týkající se obchodních společností se za

Více

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti

Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti Speciální analýzy listopad 2009 Hospodářská krize, daňové souvislosti v rámci EU a koncept Evropské společnosti EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Poláčkova 1976/2 140 00 Praha 4 tel.: +420 261 073 308 fax:

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9

24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 24.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 352/9 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1408/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Více

Evropská akciová společnost - SE

Evropská akciová společnost - SE Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Katedra evropského práva a mezinárodního práva veřejného Bc. Jan Mádr Evropská akciová společnost - SE Diplomová práce Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem

Více

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) PROGRAM KULTURA Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EVROPSKÁ KOMISE PRŮVODCE PROGRAMEM PROGRAM KULTURA (2007 2013) března 2009 Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Více

Evropská společnost v praxi

Evropská společnost v praxi Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra obchodního práva Diplomová práce Evropská společnost v praxi 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a jen s využitím

Více

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér

Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kvalifikovaně na kvalifikace Evropa bez bariér Kolektiv autorů: Jana Kváčová PhDr. Marie Pavlů, CSc. RNDr. Jitka Ryšavá Ing. Michal Ševera, CSc. Bc. Jiří Šourek Rozšířenou elektronickou verzi této publikace

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP)

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem. (Text s významem pro EHP) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 9.4.2014 COM(2014) 212 final 2014/0120 (COD) Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP)

Více

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR

Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009. Proč nečekat se zaváděním systému. Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Evropská rada pro platební styk (EPC) Verze 2.0 září 2009 Proč nečekat se zaváděním systému Informace pro VEŘEJNÝ SEKTOR Důležité informace o systému SEPA Informační materiály EPC* Zavedení systému SEPA

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 3338. zasedání Rady. Hospodářské a finanční věci. Lucemburk 14. října 2014 T I S K

TISKOVÁ ZPRÁVA. 3338. zasedání Rady. Hospodářské a finanční věci. Lucemburk 14. října 2014 T I S K Rada Evropské unie 14218/14 (OR. en) TISKOVÁ ZPRÁVA 3338. zasedání Rady PRESSE 520 PR CO 50 Hospodářské a finanční věci Lucemburk 14. října 2014 Předseda Pier Carlo Padoan ministr hospodářství a financí

Více

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI

ÚVOD O PROBLEMATICE POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA ZAHRANI PŘÍLEŽITOSTI PRO PODNIKÁNÍ VE SLUŽBÁCH Objednatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Odbor vnitřního trhu a služeb EU (odbor č. 08200) Politických vězňů 20 112 49 Praha 1 tel.: 224 061 111 Řešitel: CS-PROJECT

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis 28.6.2014 L 190/45 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 717/2014 ze dne 27. června 2014 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví rybolovu a akvakultury EVROPSKÁ KOMISE,

Více

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení

Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Aktualizace 2010 Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva, jestliže se pohybujete v rámci Evropské unie Evropská komise Předpisy EU v oblasti sociálního zabezpečení Jaká máte práva,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ,

ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ, ZASEDAJÍCÍ V RADĚ, VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ V RÁMCI VÍCELETÉHO FINANČNÍHO RÁMCE PRO OBDOBÍ 2008-2013 V SOULADU S DOHODOU O PARTNERSTVÍ AKT-ES

Více

Důvodová zpráva. Obecná část

Důvodová zpráva. Obecná část Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 1. Důvod předložení 1.1 Název: Návrh zákona o soukromé bezpečnostní činnosti a soukromé bezpečnostní službě

Více

Práva cestujících v letecké dopravě (Stížnosti spotřebitelů v roce 2006)

Práva cestujících v letecké dopravě (Stížnosti spotřebitelů v roce 2006) Práva cestujících v letecké dopravě (Stížnosti spotřebitelů v roce 2006) Shrnutí a rozbor stížností spotřebitelů nahlášených sítí Evropských spotřebitelských center OBSAH 1. Úvod 2. Předmět zprávy 3. Právní

Více

Budoucnost pracovišť Projekt

Budoucnost pracovišť Projekt Budoucnost pracovišť Projekt Zajišťování vysoce kvalitních moderních a udržitelných pracovních míst v rámci místní a regionální samosprávy Téma 1 Financování místní a regionální správy: Klíčové úkoly,

Více

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE

Vnitřní trh. Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky POLITIKY EVROPSKÉ UNIE POLITIKY EVROPSKÉ UNIE Vnitřní trh Z krize k novým příležitostem prosperita pro občany a podniky Lepší fungování vnitřního trhu je klíčovým faktorem evropského růstu. Michel Barnier, evropský komisař pro

Více

Usnadnění převodu podniku

Usnadnění převodu podniku Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků ze strukturálních fondů Usnadnění převodu podniku Podniky a průmysl 3 3 Řada příruček Jak podporovat politiku malých a středních podniků

Více

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU

ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.2.2014 COM(2014) 38 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ZPRÁVA O BOJI PROTI KORUPCI V EU CS CS I. Úvod Politický kontext a cíle zprávy Korupce vážně poškozuje ekonomiku

Více

98 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 20 Tschechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29

98 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 20 Tschechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 98 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 20 Tschechischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 29 VNITŘNÍ DOHODA MEZI ZÁSTUPCI VLÁD ČLENSKÝCH STÁTŮ, ZASEDAJÍCÍMI V RADĚ, O FINANCOVÁNÍ POMOCI SPOLEČENSTVÍ

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech

DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech A. OBECNÁ ČÁST 1. Platný právní stav, hlavní principy a posouzení nezbytnosti navrhované úpravy Kolektivní investování

Více

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky

Rozšíření. Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí. Politiky Politiky Evropské unie Rozšíření Šíření evropských hodnot a norem do dalších zemí Díky politice rozšíření EU je Evropa bezpečnějším a stabilnějším místem, získává vliv a možnost prosazovat naše hodnoty

Více

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy.

ČSN EN ISO 14001. Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 14001:2004. Evropská norma EN ISO 14001:2004 má status české technické normy. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 13.020.10 Červen 2005 Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 14001 01 0901 idt ISO 14001:2004 Tato norma je českou verzí evropské normy

Více