Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem"

Transkript

1 Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem oddělení garantů území oddělení specialistů oddělení evidence, dokumentace a informací oddělení výzkumů a průzkumu Co je památková péče? Nadčasovou a stále platnou odpověď na tuto otázku zformuloval již před sto lety Max Dvořák (874 9), roudnický rodák, významný historik umění působící ve Vídni a čelní představitel I. Vídeňské školy dějin umění, ve své knize Katechismu památkové péče (Katechismus der Denkmalpflege, Wien 98): Nejdůležitější úlohou památkové péče je činnost směřující k to mu, aby staré památky zůstaly zachovány. I když se nyní již upustilo od zlovolného, nesmyslného a všeo becného běsnění proti svědkům minulosti, které bylo dříve tak obvyklé ve válkách a revolucích a které nyní z valné části pomi nuto tím, že byla v minulém století (tj. v 9. století) založena veřejná ochrana památek, stále jsou nebezpečí hrozící starému uměleckému majetku velmi velká. Spočívají v: nevědomosti a v indolenci, hrabivosti a v podvodech, špatně pochopených pokrokových idejích a požadavcích sou časnosti, nevhodných okrašlovacích a novotářských touhách, v umě lecké nedovzdělanosti nebo namyšlenosti. Tyto nejdůležitější příčiny, jimž je nutno přičíst nepřetržité ztráty starých uměleckých děl, spočívají nejen v omylech jedno tlivců, ale jsou všeobecným jevem. (česky vydal Národní památkový ústav - ústřední pracoviště v Praze roku 4) Sídlo NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem Krásné Březno, zámek - zastřešení atria, před obnovou. Krásné Březno, zámek - zastřešení atria, po obnově. Současný zámecký areál v Krásném Březně vznikal od. poloviny 6. století. První panské sídlo zde nechal postavit před rokem 568 Jindřich z Bünau. Jeho syn Rudolf vybudoval v letech zámeckou kapli Panny Marie, na klenutí kaple je doložena účast kameníka Hanse Bogeho z Pirny. Za téhož Rudolfa z Bünau byl rozšířen Starý zámek a na počátku 7. století postaven Nový zámek. V roce 74 zdědil panství hrabě Johann Ludvík Richard Cavriani, který Nový zámek barokně přestavěl a provedl také významné úpravy v zámeckém parku. Na přelomu 8. a 9. století byl Starý zámek upraven na byty panských úředníků, Nový zámek sloužil dál jako panské sídlo. V roce 897 došlo k vlastnickému oddělení zámecké kaple Panny Marie od areálu zámku a kaple se stala farním kostelem sv. Floriána. Ve. polovině. století pak oba zámky sloužily jako výpočetní středisko Českých drah, kostel sv. Floriána byl ve vlastnictví města Ústí nad Labem a byl využíván římskokatolickou církví. NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem převzal oba zámky od Českých drah v závěru roku, kostel sv. Floriána byl vykoupen od města Ústí nad Labem v prosinci roku 6 a těmito kroky byla opět po více než sto letech sjednocena majetková držba celého zámeckého areálu pod jednou správou (vyjma zámeckého parku, který je nadále majetkem města Ústí nad Labem). Národní památkový ústav převzal oba zámky pod svou správu s cílem zřídit zde vlastní trvalé sídlo, protože od počátku své existence (dříve jako Krajské středisko památkové péče Ústí nad Labem, posléze jako Památkový ústav v Ústí nad Labem) sídlil vždy v pronajatých a mnohdy spíše provizorních prostorách. Vzhledem k nepříliš dobrému stavu byla nutná celková obnova obou zámeckých budov, přičemž byla provedena i adaptace vnitřních prostor pro současné potřeby kancelářského provozu. Stavební obnova byla provedena v letech 9 a při obnově obou zámků, které jsou kulturními památkami, byla zohledňována i památková hodnota obou zámků a stavební přístupy a procesy byly přizpůsobeny těmto hodnotám. Proběhlá obnova také výrazně přispěla k záchraně obou objektů, protože tyto se na počátku. století nacházely ve velice špatném stavu. Od závěru roku tak sídlí Národní památkový ústav v obou zámeckých budovách, přičemž toto sídlo není jen kancelářským provozem, ale také reprezentuje dochované památkové hodnoty obou zámeckých budov. Probíhající obnova kostela sv. Floriána pak rozšíří prezentované památkové hodnoty o tuto nesmírně cennou stavbu tzv. saské renesance.

2 Památkově chráněná území Ústecký kraj LEGENDA národní kulturní památky chráněná území ostatní typ PR, PZ městské památkové rezervace vesnické památkové rezervace archeologické památkové rezervace technické památkové rezervace ostatní památkové rezervace městské památkové zóny vesnické památkové zóny ochranná pásma KPZ Valečsko NPÚ ú.o. p. Ústí nad Labem 8/ zpracovala: Mgr. H. Veselá, OEDIS Co je památka? z hlediska současného zákona o státní památkové péči (zákon č. /987Sb. ve znění pozdějších předpisů) je kulturní památkou věc, která je zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky; jedná se o věci nemovité a movité, přičemž zvlášť významné památky jsou chráněny statutem národní kulturní památky kromě výše uvedeného jsou předmětem památkové ochrany území, která byla a jsou kultivovaná a utvářená lidskou kulturní činností a vykazují památkové hodnoty; jde o městské, vesnické a archeologické památkové rezervace a zóny, dále o krajinné památkové zóny a o ochranná pásma Nemovité památky tvoří nejznámější a nejvíce vnímanou část památkového fondu, jedná se především o hrady, zámky, církevní stavby, městské budovy, vesnickou architekturu, technické památky, vojenské stavby a tzv. drobné památky (např. pomníky, kapličky, boží muka, exteriérové sochy) v Ústeckém kraji se řádově jedná o tři a půl tisíce nemovitých památek, přičemž tento počet je průběžně aktualizován Movité památky tvoří neméně významnou a v mnohdy nejhodnotnější část památkového fondu, jedná se o umělecká výtvarná díla oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla a dále např. o archeologické nálezy, (kvůli ochraně před odcizením a ochraně vlastnictví není seznam movitých památek veřejný, lze do něj nahlížet pouze s písemným svolením vlastníka nebo z jiného doloženého právního titulu) v Ústeckém kraji se řádově jedná o osmdesát pět tisíc movitých památek, přičemž i tento počet je průběžně aktualizován Národní kulturní památky a chráněná území v Ústeckém kraji Národní kulturní památky (počet v Ústeckém kraji: 4) jedná se o nejvýznamnější součást památkového fondu, o zařazení mezi národní kulturní památky rozhoduje vláda ČR Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě Hora Říp s rotundou sv. Jiří 96 Františkánský klášter v Kadani 995 Cisterciácký klášter v Oseku 995 Kostel sv. Floriána v Krásném Březně (Ústí nad Labem) 8 Kostel sv. Mikuláše v Lounech 995 Malá pevnost v Terezíně 96 Památník obětem katastrofy na dole Nelson (Osek u Duchcova) 978 Pomník Přemysla Oráče ve Stadicích 96 Zámek Benešov nad Ploučnicí Zámek Duchcov Zámek Krásný Dvůr Zámek Libochovice Zámek Ploskovice Památkově chráněná území. Památková rezervace (PR) jde o městské, vesnické a archeologické památkové rezervace území se vyznačují celistvou historickou zástavbou s velkým podílem architektonicky hodnotných staveb, území rezervací je dochováno bez výrazných novodobých stavebních rušivých zásahů, vyznačují se dochovaným historickým půdorysem, zástavbou v původních objemech a tvarech chráněny jsou jednotlivé kulturní památky, ostatní objekty a plochy, tj. historický půdorys sídla (parcelace, uliční síť), prostorová a hmotová skladba, urbanistická struktura, uliční interiéry, historické podzemní prostory (zejména sklepy, štoly), panorama s hlavními dominantami v blízkých i dálkových pohledech, historické zahrady a parky, prvky drobné architektury, materiály apod. Archeologické památkové rezervace (počet v Ústeckém kraji: ) Bílina (okr. Teplice) výšinné opevněné sídliště slov. hradiště 966 Městské památkové rezervace (počet v Ústeckém kraji: 5) Kadaň (okr. Chomutov) 978 Litoměřice (okr. Litoměřice) 978 Terezín (okr. Litoměřice) 99 Úštěk (okr. Litoměřice) 98 Žatec (okr. Louny) 96 Vesnické památkové rezervace (počet v Ústeckém kraji: ) Rumburk (okr. Děčín) 995 Starý Týn (okr. Litoměřice) 995 Zubnice (okr. Ústí nad Labem) 995. Památková zóna (PZ) jde o městské, vesnické a krajinné památkové zóny představuje nižší kategorii ochrany památkově hodnotného území území těchto sídelních útvarů nebo jejich částí se vyznačují dochovaným historickým půdorysem a hmotovou strukturou s menším počtem dochovaných původních historických staveb památkovou zónou vedle sídla může být i historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují významné kulturní hodnoty Městské památkové zóny (počet v Ústeckém kraji: 7) Benešov nad Ploučnicí (okr. Děčín) 99 Bílina (okr. Teplice) 99 Budyně nad Ohří (okr. Litoměřice) 99 Česká Kamenice (okr. Děčín) 99 Duchcov (okr. Teplice) 99 Chabařovice (okr. Ústí nad Labem) 995 Chomutov (okr. Chomutov) 99 Jitřetín pod Jedlovou (okr. Děčín) 99 Klášterec nad Ohří (okr. Chomutov) 99 Krupka (okr. Teplice) 99 Litvínov Osada (okr. Most) Louny (okr. Louny) 99 Mašťov (okr. Chomutov) Roudnice nad Labem (okr. Litoměřice) 99 Šluknov (okr. Děčín) 99 Teplice (okr. Teplice) 99 Žatec (okr. Louny) Vesnické památkové zóny (počet v Ústeckém kraji: ) Dlouhý Důl (okr. Děčín) 4 Kamenická Stráň (okr. Děčín) 995 Merboltice (okr. Děčín) 4 Vysoká Lípa (okr. Děčín) 995 Brocno (okr. Litoměřice) 995 Dolní Nezly (okr. Litoměřice) 995 Chotiněves (okr. Litoměřice) 995 Rašovicev (okr. Litoměřice) 995 Slatina (okr. Litoměřice) 995 Soběnice (okr. Litoměřice) 995 Srdov (okr. Litoměřice) 995 Soběchleby (okr. Louny) 4 Stekník (okr. Louny) 995 Krajinné památkové zóny (počet v Ústeckém kraji: ) Území bojiště u Přestanova, Chlumce a Varvažova (okr. Ústí nad Labem) 996. Památkové ochranné pásmo (OP) jedná se o území, jehož cílem je ochrana okolí národní kulturní památky, kulturní památky či památkově chráněného území v území ochranného pásma je regulována stavební činnost a další zásahy, aby nebyly porušeny nebo ohroženy hodnoty tohoto území, Památkové ochranné pásmo (počet v Ústeckém kraji: 4) Bečov archeologická lokalita Písečný vrch (okr. Most) 974 Blansko zřícenina hradu Blansko (okr. Ústí nad Labem) 984 Jezeří státní zámek (okr. Most) 99 Klapý státní hrad Házmburk (okr. Litoměřice) 998 Krásný Dvůr státní zámek (okr. Louny) 997 Levousy, obec Křesín trať Borová a Na šancích (okr. Litoměřice) 976 Libochovice státní zámek (okr. Litoměřice) 965 Litoměřice městská památková rezervace (okr. Litoměřice) 99 Litvínov zámek a kostel v Litvínově (okr. Most) 998 Louny inundační most (okr. Louny) 99 Louny Kotěrova dělnická kolonie (okr. Louny) 996 Mnetěš NKP Říp (okr. Litoměřice) 998 Osek areál cisterciáckého kláštera (okr. Teplice) Růžová osada Kamenná Stráň (okr. Děčín) 967 Stadice pole s pomníkem Přemysla Oráče (okr. Ústí nad Labem) 986 Střekov hrad Střekov (okr. Ústí nad Labem) 987 Terezín Malá pevnost s jádrem města (okr. Litoměřice) 99 Úštěk městská památková rezervace (okr. Litoměřice) 99 Valtířov kostel sv. Václava (okr. Ústí nad Labem) 996 Velké Březno státní zámek (okr. Ústí nad Labem) 98 Vtelno areál barokního statku čp. (okr. Most) 997 Vtelno soubor památek okolo kostela a fary (okr. Most) 997 Zubnice kulturní památky (okr. Ústí nad Labem) 978 Žatec městská památková rezervace (okr. Louny) 987

3 NPÚ garance Jižní průčelí sladovny (Masarykova ulice) před obnovou na počátku 9. let. století. Jižní průčelí sladovny (Masarykova ulice) po obnově roku. Severní průčelí sladovny (Nákladní ulice) před obnovou na počátku 9. let. století. Severní průčelí sladovny (Nákladní ulice) po obnově roku. Oddělení garantů zabezpečuje odborně metodickou činnost pro památková území a jednotlivé nemovité kulturní památky na základě žádostí výkonných orgánů státní památkové péče při pověřených obcích zpracovává odborná vyjádření podle 4 zák. č. /987 Sb., která jsou podkladem pro jejich závazná stanoviska; závazné stanovisko musí být vydáno ke každé obnově (pod termín obnova lze při tom zařadit prakticky veškeré práce na nemovitosti výměnu krytiny, opravu krovu, opravy fasády, výměnu oken a dveří, interiérové úpravy, umístění reklam na fasády apod.) objektu, který je buď prohlášenou kulturní památkou nebo se nachází v plošně památkově chráněném území (památková rezervace, památková zóna, ochranné pásmo) posuzuje úpravy, které se netýkají konkrétních nemovitostí, ale směřují k realizaci novostaveb či k obnově veřejných prostranství v chráněných územích, např. oprava povrchu komunikací, umístění mobiliáře (lavičky, informační systémy, květníky) nebo výsadba zeleně poskytuje potřebné podklady, informace a odbornou pomoc (vyhledávání v archivech, zpracování starších dokumentací apod.) podílí se na organizačních a koordinačních činnostech při přípravě a realizaci programů zajišťujících financování obnovy památek a chráněných území ve vybraných konkrétních případech spolupracuje s oddělením specialistů (viz níže) Sladovna v Žatci Příkladem úspěšné a kvalitně provedené obnovy památkově chráněného objektu, na níž se oddělení garantů podílelo, je žatecká sladovna. Je to nejstarší stojící stavba tohoto typu dochovaná v České republice. Ve své hmotě převážně renesanční objekt vznikl kolem poloviny 6. století a pro sladování sloužil až do závěru 8. století. Následně byl adaptován na byt (jižní část) se zázemím pro výrobu barev a laků (severní část). V 5. letech. století se objekt stal majetkem státu a od té doby postupně chátral. V 6. letech. století byla stržena střecha, díky zatékání postupovala destrukce velmi rychle, což vedlo v 8. letech k rozhodnutí o jeho demolici. Výjimečné historické, stavební a umělecké kvality objektu považovaného až do konce 8. let. století za kapli nebo špitál Božího Těla, byly rozpoznány díky archeologickému a stavebně-historickému výzkumu na počátku 9. let. století. V roce 99 bylo provedeno provizorní zastřešení. Záchrana jednoho z nejvíce poškozených památkově chráněných domů na území Ústeckého kraje proběhla v letech díky finančním prostředkům Regionálního operačního programu Severozápad. Obnova objektu představovala technicky a řemeslně nesmírně náročný proces realizovaný ovšem s maximálními ohledy na památkové hodnoty objektu. Celou akci lze i přes některé dílčí problémy považovat za jednu z nejlepších obnov památkového objektu realizovanou v posledním desetiletí na území Ústeckého kraje. Umístění: Masarykova ul. 56 Žatec, nemovitá kulturní památka Projekt rekonstrukce: Architektonický ateliér Huml & Vaníček Projekt statického zajištění: Ing. Vít Mlázovský Restaurátorské práce: Petr Novotný Náklady: cca 5 mil. Kč Fotodokumentace: NPÚ ÚOP Ústí nad Labem (Jan Koloc, Kateřina Neumannová, Marta Pavlíková, Lucie Radová) Fotodokumentace ze stavebně-historického průzkumu: Martin Ebel, Jan Muk (Praha, říjen 99) Vyhodnocení stavebního vývoje: Miroslav Nový: Dům č. p. 56, Masarykova ulice, Žatec. Doplňkový stavebně-historický průzkum (Žatec Ústí nad Labem, září listopad 7) Pohled na severní část dvora před obnovou počátkem 9. let. století. Pohled na severní část dvora po obnově roku. Pohled do přízemí k prostoru náduvníku (tj. máčecí štok na zrno), foto před zahájením prací z roku. Pohled do přízemí k prostoru náduvníku (tj. máčecí štok na zrno), foto po obnově objektu z roku. První patro, prostor se schodištěm. Foto z doby zahájení prací roku. První patro, prostor se schodištěm. Foto z doby po ukončení prací roku.

4 NPÚ specializace Chrámce okr. Most, barokní socha sv. Jana Nepomuckého před a po restaurování - i v takovémto stavu je kamenná socha v dnešní době restaurovatelná Oddělení specialistů zpracovává odborná vyjádření a provádí odborný dohled v záležitostech specifických obnov památkového fondu, které vyžadují speciální odborné znalosti a zaměření (jedná se především o problematiku restaurování památek charakteru výtvarného umění a uměleckého řemesla, problematiku historických zahrad a parků, technických památek a lidové architektury, urbanismu a archeologického dohledu) Specialisté pro restaurování specialisté vedle odborně metodické činnosti při restaurování památek spolupracují v rámci své činnosti např. s technologickou laboratoří Ústředního pracoviště NPÚ (laboratorní analýzy zavlhčení a zasolení nemovitých památek), restaurátorskými vysokými školami, ale také s oddělením garantů (v případě, že restaurátorská akce probíhá koordinovaně se stavební obnovou objektu), s oddělením EDIS (při zpracovávání odborných popisů či návrhů na prohlášení za kulturní památku); dále spolupracují s vlastníky památek, občanskými sdruženími a jsou kontaktováni i ve věcech konzultací k restaurátorským obnovám památek, které nejsou dosud ve smyslu platného památkového zákona kulturní památkou; věnují se také odborné publikační činnosti Restaurování pod tímto pojmem lze chápat soubor odborně náročných zákroků na restaurovaném díle prováděných školeným restaurátorem (u státem chráněných památek výtvarného umění a uměleckého řemesla musí být držitelem restaurátorského povolení udělovaného Ministerstvem kultury ČR) za účelem zamezení úpadku hmoty díla a jeho určité rehabilitace z hlediska uměleckohistorického a funkčního při respektování věrohodnosti jeho původního materiálu, autorského rukopisu i ideového obsahu ještě před čtvrtstoletím býval tento přístup vyhrazen především dílům výtvarného umění (malířská díla, sochy), v posledních letech se však rozšířil i do dalších sfér památkového fondu např. technické památky, hudební nástroje, řemeslné prvky vybavení staveb a podobně Právě území Ústeckého kraje i přes početné ztráty v minulosti oplývá značným počtem často velmi kvalitních děl, která si restaurování plně zasluhují a navíc patří vlivem úmyslného zanedbávání, nepříznivých vlivů ovzduší, působení červotoče aj. k nejohroženějším v tomto státě. Jde např. o kamenosochařská díla, štuky, nástěnné malby, mobiliární vybavení objektů, ale také např. historické věžní hodinové stroje, vitráže, historické varhany apod. Přesto je počet restaurátorských akcí v tomto kraji stále relativně nízký, částečně i vlivem nedostatku finančních prostředků. V některých případech je možno realizovat pro holou záchranu existence díla pouze nezbytně nutné konzervační ošetření. Největší počet restaurátorských akcí probíhá na kamenných exteriérových sochařských dílech, resp. dílech spojených s architekturou, oproti tomu poměrně nízký je počet restaurátorských akcí na mobiliářích sakrálních interiérů, ač právě ty patří k neohroženějším; částečně i díky omezenějším možnostem získání finančních prostředků. Pro tyto účely se pracovníci specializovaní na restaurování podílejí na výběru a přípravě akcí do dotačního Programu restaurování movitých kulturních památek Ministerstva kultury ČR, jeho finanční objem však v posledních letech silně poklesl. Cenný nález původní polychromie na heraldické plastické výzdobě tumby Jana z Lobkovic v klášterním kostele františkánů observantů v Kadani. Miniaturní rytá datace se signaturou varhanáře objevená v rámci průzkumu na rozšlapané cínové píšťale z prospektu varhanního pozitivu pod nánosem nečistot. Barokní socha anděla ze zaniklého kostela ve Valkeřicích s vytmelenými defekty původní polychromie. Role památkového specialisty NPÚ pro restaurování spočívá především v usměrnění restaurátorského procesu ve prospěch autentických hodnot díla ve spolupráci s provádějícím restaurátorem. V úvodní etapě tohoto procesu specialista pro restaurování na základě svých poznatků a zkušeností připomínkuje (včetně případných korekcí) restaurátorský záměr a průzkum zpracovaný restaurátorem. Například na povrchu kamenné sochy mohou být díky restaurátorskému průzkumu objeveny pozůstatky starší barevné povrchové úpravy, vypovídající o dávno již neexistujícím vzhledu díla v minulosti. Dřevěné polychromované sochy mohou nést někdy komplikovaná souvrství, u nichž je třeba po diskusi kvalifikovaně rozhodnout, kterou vrstvu polychromie prezentovat. Obdobná situace může nastat u nástěnných maleb. Z hlediska technologie restaurování je třeba vyloučit prokazatelně škodlivé metody či prostředky. Specialista také bývá zdrojem informací o dalších dokumentačních či pramenných materiálech, které mohou být cenným podkladem pro případné doplňky díla. Každá situace vyžaduje individuální přístup, ale vždy je třeba maximálně respektovat autorský rukopis a autentický materiál díla. Specialista se také účastní převzetí ukončených restaurátorských prací a uplatňuje případné připomínky. Přes veškerou snahu však úroveň dosaženého výsledku i restaurátorské zprávy obvykle závisí především na schopnostech a zkušenostech restaurátora.

5 NPÚ specializace Děčín - pohled na opravené terasy a zahradní úpravy před barokní sýpkou v jižních zahradách zámku. Značnou část parteru zaujímá mlatový povrch, který v prostředí památkově chráněných objektů působí autentickým dojmem (/). Jílové u Děčína - pohled na kočárovnu a opravené opevnění v zámeckém parku, na které přiléhá dřevěné pergolové loubí s popínavými růžemi. V popředí je zachycena nová výsadba habru obecného, která bude postupně zapěstována do tvaru živého plůtku (9/). Specialista pro památky zahradního umění odborně koordinuje péči o zeleň památkově chráněných zahrad a parků včetně péče o zeleň v památkových rezervacích a zónách zpracovává odborná vyjádření týkající se zejména kácení, výsadeb i celkových obnov historické zeleně v působnosti specialisty je přes sto historických zahrad a parků přímo zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek mezi nejcennější patří například zámecké parky v Libochovicích, Ploskovicích, Knížecí zahrada v Duchcově nebo zámecký park v Krásném Dvoře, který je považován za nejstarší zámecký park v přírodně krajinářském stylu v ČR Lanová dráha na Komáří vížku, dolní stanice v Krupce. Mikulov - štola Lehnschafter. Kovářská torzo vápenky. Specialista pro technické památky a venkovské stavitelství věnuje se monitoringu stavu technických a venkovských památek a spolupracuje s oddělením garantů při metodickém vedení jejich obnov průběžně vyhodnocuje památkový potenciál tohoto fondu s následným iniciováním podání návrhů na prohlášení za kulturní památku ve spolupráci s oddělením EDIS zaměřuje se na monitoring neprohlášených technických památek, výsledkem sběru dat je soubor návrhů na prohlášení vybraných objektů za kulturní památky (např. lanová dráha na Komáří vížku v Krupce, či unikátně dochované zařízení Luckého mlýna v Chodovlicích) Technické památky jedná se o různé druhy výrobních objektů (např. mlýny, pivovary, vápenky, hamry a důlní díla), o liniové stavby (např. železnice Velké Březno-Lovečkovice, Flájský splavný kanál) a dále o drobné stavby jako jsou např. mosty či drobná zařízení. V celé podrobně dokumentované oblasti je nutno bohužel konstatovat, že většina potenciálního fondu je buď v neuspokojivém stavu, nebo přímo kriticky ohrožena. Na vině je především tristní zanedbání údržby, či přímá likvidace, které v posledním roce podlehly doly Cínovec, textilka v Hrobu, či koželužna v Žalhosticích. Oproti tomu jsou v Ústeckém kraji i technické památky, jejichž opravu lze označit za příkladnou - např. Vernerův mlýn v obci Brloh na Žatecku. Problematika restaurování technických památek je složitá, nicméně velkou výhodou je časté dochování plánové dokumentace a řada technické literatury průmyslového věku. Specifikem při obnově strojního zařízení je možnost doplnění dožilých či odstraněných částí typově stejnými části z jiných sériově vyráběných strojů. Venkovské stavitelství v Ústeckém kraji je zastoupeno značným množstvím objektů s různým typem památkové ochrany. Takřka devět set objektů je chráněno jako nemovitá kulturní památka a řada dalších v rámci zón a rezervací (např. soubor lidové architektury v Zubnicích, kde je prezentován typ vesnice druhé poloviny 9. století). Nejčastějším chráněným zástupcem je venkovská usedlost, tj. obytný dům s chlévem, stodolou, popřípadě dalším hospodářským zázemím. Nejvíce chráněných objektů na venkově je v okresech Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem, jedná se především o zástupce roubených či hrázděných staveb. Na Žatecku a Lounsku, kde je menší hustota venkovských staveb, najdeme především rozsáhlé zděné statky z opuky, často s přidruženými sušárnami a sklady chmele. Typickým příkladem je většina staveb vesnické památkové zóny Stekník.

6 NPÚ specializace Ukázka územního plánu (městská památková zóna Bílina). Specialista pro urbanismus a územní plánování urbanista provádí odborný dohled nad tvorbou územních plánů, regulačních plánů a územních studií a spolupracuje při tvorbě územně analytických podkladů prioritou je zachování a harmonické doplnění urbánní struktury sídel včetně jejich přirozeného okolí a jejich zasazení v krajině důraz je kladen na uspořádání veřejného a soukromého prostoru, hmotovou a výškovou skladbu a kompozici V Ústeckém kraji se dochovala široká škála památkově chráněných měst a vesnic města středověkého založení (Litoměřice, Krupka), v Čechách unikátní soubor renesančních měst šachovnicového půdorysu v Krušnohoří (Hora Svatého Šebestiána, Výsluní), dle barokních pravidel dokonalé město Terezín, klasicistní Teplice a také soubory dělnického bydlení. století (Kotěrova kolonie v Lounech, Litvínovská Osada). Každé z těchto měst a vesnic odráží svou dobu, její kulturu i přírodní podmínky, ve kterých vzniklo, a je tak neopakovatelné a jedinečné. I jednotlivé památky často působí jako dominanty města nebo krajiny, uplatňují se v dálkových pohledech, průhledech a v geometrické nebo živelné kompozici sídel a krajiny. zleva: Sídlo a jeho posazení v terénu (připravovaná krajinná památková zóna Mikulov v Krušných horách). Památka jako dominanta v krajině (kostel sv. Kateřiny v Chouči na Bílinsku). Ukázka nevhodné zástavby satelitního městečka (Radovesice u Libochovic - ochranné pásmo národní kulturní památky zámku Libochovice) Ukázka historického mapového podkladu - město Teplice na mapě tzv. stabilního katastru, mapováno 84 (Městská památková zóna Teplice).

7 NPÚ specializace Výběr keramiky z kulturní vrstvy pod podlahou kostela sv. Floriána částečně rekonstruované okraje zdobených nádob a dna opatřená plastickými značkami. Specialista pro archeologii vypracovává odborná stanoviska k ochraně, obnově a využívání kulturních památek a dalších objektů na plošně chráněných územích - územích s archeologickými nálezy (ÚAN) podle mapových podkladů Státního archeologického seznamu i na základě vlastních pozorování, jak ukládá odst.,, zák. č. /987 Sb. odborně vyhodnocuje archeologický materiál nálezy ze archeologických výzkumů provádí revizi veškerých archeologických fondů před jejich odevzdáním příslušnému muzeu; soubory nálezů jsou evidovány v inventárních seznamech a databázích Specialista pro archeologii je také členem Krajské archeologické komise, která je poradním orgánem ředitele NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem v oblasti archeologických památek. Tato komise se mimo jiné podílí na rozdělování prostředků ze specializovaného programu Ministerstva kultury ČR, který slouží ke kompenzaci finančních nákladů fyzických osob v rámci záchranných archeologických výzkumů, které jsou vyvolány individuální výstavbou (např. rodinné domky, garáže). Průběžné kontroly zemních prací v terénu jsou prováděny podle potřeby po celém regionu, ať už při liniových stavbách, výstavbě rodinných domků, nákupních center, komunikací i při všech ostatních zásazích do terénu. Vlastní terénní archeologické zásahy se váží k objektům přímo ve správě NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, např. při obnově arkád na zámku v Ploskovicích, při budování liniových staveb v areálu zámku Jezeří, podobně v Krásném Dvoře, Doksanech apod. Zatím nejkomplexnějším je však bezesporu dosud probíhající archeologický výzkum v areálu zámku a kostela sv. Floriána v Krásném Březně (Ústí nad Labem). Příznivou shodou okolností bylo v souvislosti s celkovou opravou objektů (Starý a Nový zámek, posléze kostel) možné formou archeologického dohledu sledovat terénní situaci na této lokalitě, zejména při příležitosti budování či rekonstrukce inženýrských sítí. Bohužel ani pravidelný monitoring nepřinesl žádná zjištění o předchozích antropogenních aktivitách na lokalitě nebyly prokázány žádné archeologické objekty ani starší kulturní vrstvy. V sousedství zámeckých budov se terén jeví značně narušený staršími i novějšími přestavbami (demoliční vrstvy), přírodními kalamitami (povodní přemístěná zemina v 8. století) a následnými vyrovnávkami terénu (rovněž druhotně uložené vrstvy),. století navíc protkalo tento prostor různými druhy inženýrských sítí. V roce však vytrvalý archeologický dohled přinesl plody v podobě objevení zbytku středověké kulturní vrstvy pod podlahou kostela sv. Floriána. Keramické zlomky v ní obsažené jasně dokládají osídlení sledovaného prostoru v době o několik staletí předcházející vzniku této církevní stavby. Děčín - zámek, nález schodiště zaniklé věže před jižní fasádou jižního křídla. Děčín - zámek, nález gotického portálu na jižním průčelí jižního křídla.

8 NPÚ průzkum a výzkum Ukázka práce s totální stanicí při zaměřování průčelí kostela sv. Floriána v Krásném Březně. Průzkum vývoje renesančních konstrukcí v suterénu domu č.p. 7 v Jáchymově. Oddělení průzkumů OPD SHP věnuje se průzkumu, dokumentaci a vyhodnocování nemovitých památek s cílem získat, zaznamenat a interpretovat informace obsažené v těchto specifických historických pramenech a tím zpřesnit historické poznání a umožňují zkvalitnění památkové péče využívá metody Operativního průzkumu a dokumentace (OPD) a Stavebněhistorického průzkumu (SHP) OPD je určena k záznamu a vyhodnocení nálezových situací dílčích stavebních prvků, zejména konstrukcí a jejich částí, odhalených zpravidla při stavební úpravě objektu, destrukci, či havárii SHP je určen ke komplexnímu památkovému vyhodnocení nemovitosti, zpravidla jako podklad pro projekt zamýšlené rekonstrukce, revitalizace, či stavební úpravy, zaznamenává a vyhodnocuje urbanismus, dispozici, funkce prostorů, stavební konstrukce a architektonické detaily v jejich historickém vývoji, obsahuje archivní rešerši i výsledky dalších specializovaných průzkumů; je několikaměsíční prací předprojektové přípravy při obou typech průzkumů jsou uplatňovány dokumentační a zobrazovací techniky stavebního i geodetického zaměření, zpracovávané ve D a D prostředí CAD, digitální fotografie a fotogrammetrie, frotáže, profilování a dendrochronologie Zaměření zámeckého parku v Krásném Dvoře. V roce byl zaměřen zámecký park v Krásném Dvoře pro plánování péče o památné stromy a zeleň. Dokumentace se zaměřovala na zeleň, staré stromy, cesty, rybníky a drobné stavby v parku. Měřeno bylo pomocí totální stanice Leica TCR 8 a nasbíraná data vyhodnocena v programu Kokeš 9.5. Konečný výstup využívá správa SZ v Krásném Dvoře při údržbě parku. Kamenické články z hradu Hněvína operativní průzkum a dokumentace nálezu Oddělení OPD SHP vyhodnotilo nález devíti volných kusů kamenických článků v předpolí hradu Hněvína. Ve třech případech se jedná o zachovalé kusy krakorců, vynášejících patrně arkýř, pavlač, či podsebití, ve dvou případech se jedná o část okenního ostění, totiž o levou stojinu s tordovaným dříkem z pískovce a mohutný žulový překlad čtyřdílného okna s přetínavou profilací routových prutů. Dva lámané kvádry náleží běhounům zdiva, poslední dva pískovcové články jsou plochými dlaždicemi, kladenými na suchý podhoz. Stopy opracování odkazují k použití oškrtu, zubaté plošiny (pospěchu) a plochého dláta. Okenní překlad nese pozdně gotickou profilaci a lze ho na základě analogií z pernštejnských staveb datovat do počátku 6. století. Okosené krakorce s jehlanovými výběhy a esovitým zhlavím patří ke stavebním projevům saské renesance, datovaným srovnatelnými nálezy na zámku v Libouchci k roku 576. Pískovcové okenní ostění s tordovaným projímaným sloupkem odkazuje na tradici stavební hutě Jakuba Heilmana ze Schweinfurtu. Běhouny zdiva, ani dlaždice se nepodařilo blíže datovat. Nalezené články byly prezentovány pro veřejnost v lapidáriu hradu Hněvína. Okenní ostění s přetínavými routovými pruty - překlad a stojky v axonometrickém pohledu. Krakorce s okosením a jehlanovými výběhy - profilace a perspektivní p ohledy. Ukázka podoby zápisu do hlásiče OPD v databázi NPÚ. Umístění článků v lapidáriu hradu Hněvína.

9 NPÚ průzkum a výzkum Pohled na kostel sv. Anny ve Verneřicích od jihovýchodu v průběhu oprav vnějších fasád. Kostel sv. Anny ve Verneřicích barevnost fasády věže Kostel sv. Anny ve Verneřicích prochází od roku 9 opravou vnějších omítek lodi a presbytáře. I přes důrazné trvání na průzkumu starších omítkových vrstev a jejich barevnosti a následné určení vhodné povrchové úpravy na základě výsledků průzkumu, došlo na lodi a presbytáři k opravě fasád bez průzkumu nejen v nevhodné barevnosti, ale také nevhodnými materiály. V závěru roku byly započaty přípravné práce pro obnovu vnějšího pláště věže. Před vlastním zahájení realizace opravy proběhl průzkum reliktů starších omítkových vrstev a jejich barevnosti, na jehož základě se podařilo rekonstruovat podobu různých barevných a materiálových řešení fasády věže v jednotlivých časových obdobích, které mohou sloužit jako podklad pro opravu. Detaily dochované historické barevnosti a omítkových vrstev na fasádách věže kostela. Vizualizace předpokládaného historického vzhledu fasády věže v nejstarším období (cca 4. století). Vizualizace předpokládaného historického vzhledu fasády věže v barokním období (od 7).

10 NPÚ průzkum a výzkum Pohled na kostel sv. Vavřince v Rumburku od jihovýchodu. Pohled na klášterní kostel Nejsv. Trojice v Opočně. Na průčelí kostela je při srovnání s kostelem sv. Vavřince v Rumburku dobře patrný unifikovaný vzhled kapucínské architektury dle předem daných vzorů. Kostel sv. Vavřince v Rumburku Stavebně-historický průzkum kostela sv. Vavřince byl zpracováván v roce na objednávku Římskokatolické farnosti v Rumburku. V rámci průzkumu bylo provedeno detailní zaměření kostela, zpracovány dějiny objektu z archivních pramenů a stanoven vývoj podoby stavby na základě poznatků z archivní rešerše i studia vlastních konstrukcí a detailů přímo v terénu. Vedle praktického využití průzkumu pro budoucí opravy se podařilo vsadit rumburský kostel také do širšího rámce historické architektury. Kostel sv. Vavřince je součástí kapucínského kláštera, jehož výstavba byla zahájena v roce 679 na základě testamentu hraběte Františka Eusebia z Pöttingu. Před samotnou výstavbou byl řešen návrh podoby kláštera s kostelem, který byl v tomto případě řízen pevně danou podobou kapucínské architektury. Ta vycházela z ideálního řešení, vytvořeného v roce 6 řádovým bratrem P. Antoniem z Pordenone v Benátkách. Pro Rumburk byla dle tamních podmínek uzpůsobena ideální podoba menšího kapucínského kláštera. Autorem návrhu byl tehdejší řádový architekt P. Georgius Monacensis. Z doby bezprostředně po dokončení kláštera v roce 685 se dochoval plán tehdejšího stavu kláštera s kostelem, z něhož je patrné, že v pozdější době prošel kostel jen minimálními stavebními úpravami. Podoba průčelí kostela i jeho dispozice odpovídá svým vzhledem typické kapucínské klášterní architektuře (např. klášterní kostely v Třebíči, Brně, Opočně, atd.). Půdorys kostela sv. Vavřince v Rumburku vedený ve výšce cm. Barevné vyhodnocení plánu ilustruje jednotlivé etapy stavebního vývoje kostela: hnědá barokní období (68 685), zelená klasicistní období (79 78), oranžová úpravy v 9. století (89 9). Podélný řez kostelem sv. Vavřince v Rumburku. Barevné vyhodnocení plánu ilustruje jednotlivé etapy stavebního vývoje kostela: hnědá barokní období (68 685), zelená klasicistní období (79 78), oranžová úpravy v 9. století (89 9), žlutá úpravy v. polovině. století (96 94), růžová úpravy v. polovině. století (po 95).

11 NPÚ průzkum a výzkum Hlavní a vstupní průčelí domu č.p. od jihovýchodu. Boleboř, č.p. praktický přínos stavebně-historického průzkumu Trojdílný jednotraktový patrový dům se zděným přízemím a hrázděným patrem je dochovanou ukázkou typického krušnohorského vesnického domu. Byl vystavěn v polovině 8. století na dominikální půdě v jižní části Boleboře, kde byly v souvislosti s rozvojem zemědělského podnikání stavěny domky pro zaměstnance vrchnostenského dvora. Hrázděné patro domu bylo vystavěno v roce 8. Až do roku 945 obývala dům rodina Mannova. V roce 958 byl objekt prohlášen kulturní památkou. V souvislosti s projektem sdružení Aktivní Krušnohoří k jeho revitalizaci bylo třeba skloubit provozní nároky s památkovou ochranou stavby. Stavebněhistorický průzkum umožnil inventarizovat cenné architektonické detaily a konstrukce, identifikovat novodobě vložené konstrukce, určil stavební vývoj domu a zařadil ho do kontextu architektury Krušnohoří. Tím definoval jeho památkovou podstatu, a její formální projevy v situaci a dispozici domu, v jeho konstrukcích a detailech. Na jedné straně tak stanovil projektantovi stavební obnovy mantinely tvůrčího rozletu, na druhé straně umožnil zdůrazněním historických konstrukcí podtrhnout exkluzivitu stavby, či odstraněním mladších zazdívek prosvětlit prostory a jednoduše zpřístupnit zahradu z interiéru domu. Plánová dokumentace č. p. v Boleboři s barevným vyznačením stavebněhistorického vývoje domu: půdorys přízemí, půdorys patra, krov, řez AA, řez BB, řez CC, řez DD, řez EE. BOLEBOŘ, č.p. BOLEBOŘ, č.p. BOLEBOŘ, č.p. BOLEBOŘ, č.p. půdorys patra dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ řez A A dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ půdorys patra dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ řez A A dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ E D C B 4 E D B C A 8 Plánová dokumentace č. p. v Boleboři s barevným vyznačením architektonického a památkového hodnocení prostorů, konstrukcí a detailů domu: půdorys přízemí, půdorys patra, krov s barevným vyznačením architektonického a památkového hodnocení prostorů, konstrukcí a detailů. A 7 5 A A E C D B E C D B BOLEBOŘ, č.p. BOLEBOŘ, č.p. BOLEBOŘ, č.p. BOLEBOŘ, č.p. půdorys krovu dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ půdorys přízemí dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ půdorys krovu dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ vyhodnocení: PhDr.K.Podroužek Ph.D. :5 6/ vyhodnocení: PhDr.K.Podroužek Ph.D. E D B C E D C 5 5 B půdorys přízemí dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 E D B C 6/ E D B C A A A E C D E B BOLEBOŘ, č.p. A A A A A Datace 8 v nadpraží dveří otevírajících komoru v předním pravém prostoru zadního dílu domu. 8 6 Detail zazdívky dveří v zadním průčelí domu. C D B E C D E B BOLEBOŘ, č.p. C D B BOLEBOŘ, č.p. BOLEBOŘ, č.p. BOLEBOŘ, č.p. BOLEBOŘ, č.p. řez E E dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ řez B B dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ BOLEBOŘ, č.p. řez D D dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ řez C C dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ řez D D dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ řez E E dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ řez B B dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ řez C C dle zaměření Ing.Zdeňka Češky 6/ :5 6/ BOLEBOŘ, č.p.

12 NPÚ evidence a dokumentace Správní budova Spolchemie č.p. 9 v Ústí nad Labem. Oddělení evidence, dokumentace a informací Referát nemovitých památek podílí se na vedení regionální části Ústředního seznamu nemovitých památek a památkových území, vede jejich evidenci a odbornou kartotéku, provádí fotodokumentaci a zpracování evidenčních listů evidenční listy zpracovává v elektronických databázích a data jsou následně využívána v Integrovaném informačním systému památkové péče s výstupy v podobě internetových aplikací poskytuje vlastníkům, úřadům a dalším oprávněným fyzickým a právnickým osobám informace týkající se evidence památek připravuje podklady pro Ministerstvo kultury ve věci prohlašování a rušení památkové ochrany podílí se na zpracování přehledu nevyužitých a ohrožených památek Prohlašování kulturních památek prohlašování kulturních památek se řídí zákonem č. /987 Sb. návrh na prohlášení může podat na Ministerstvu kultury kterákoliv fyzická nebo právnická osoba bez omezení Příklady nedávno navržených objektů na území Ústeckého kraje: Správní budova Spolchemie v Ústí nad Labem je zásadní realizací drážďanské firmy Lossow a Kühne z přelomu. a. let. stol. Budova je jednoznačně nejmonumentálnější expresionistickou stavbou na českém území a ve své době byla se svými podlažími a 4 metry dokonce nejvyšší výškovou budovou v Československu. Firma Lossow a Kühne patřila mezi nejprestižnější evropské architektonické kanceláře a zúčastnila se např. soutěže na administrativní budovu Chicago Tribune. O výjimečnosti zakázky svědčí i účast významného berlínského sochaře Hugo Lederera na plastické výzdobě hlavního průčelí. Budova, která byla už v době svého vzniku považována za jednu z ústeckých dominant, byla vybavena nejmodernější technikou, výjimkou nebyly telefonní linky, požární potrubí nebo oběžný výtah páternoster, který je jedním z mála dodnes používaných oběžných výtahů v České republice a bezpochyby patří k těm nejdelším. Také další mobiliární vybavení budovy skříně i svítidla bylo provedeno na vysoké profesionální úrovni. Míra autentičnosti a zachování tohoto technického vybavení, ale i původních stavebních konstrukcí a dochovaného mobiliáře, je ojedinělá. Z tohoto důvodu je důležité chránit kromě budovy samotné také její vnitřní vybavení, které dotváří její jedinečný charakter. Schichtova vila č.p. 87 v Ústí nad Labem. Areál palácové vily Heinricha Schichta v Ústí nad Labem Vaňově odráží hospodářskou a společenskou prosperitu města Ústí nad Labem ve. a. letech. století v souvislosti s rozvojem chemického průmyslu. Stavebník vily č. p. 87 Heinrich Schicht byl majitelem ústeckého továrního komplexu, spojujícího mydlárenské, tukové a olejové provozy, tehdy největšího podniku svého druhu v Evropě. Autorem architektonického projektu neobarokní vily byl uznávaný ústecký architekt Paul Brockardt (88 94). Areál vily je velmi autentický a představuje dobře dochovaný typ reprezentativního sídla z meziválečného období navazujícího na historické, především italské, ale také německé vzory renesančních a barokních vilových komplexů. K areálu patří dům řidiče č. p. 88, objekt garáže, mohutná terasa a jižní parter doplňující rozsáhlý přírodní park. V interiéru i exteriéru vily je dodnes zachována většina původních stavebních konstrukcí a mobiliárního vybavení vysoké umělecko-řemeslné úrovně - neobarokní reprezentativní schodiště, štuková výzdoba velkého sálu, truhlářské obložení pánské pracovny a ložnice ve. poschodí. Návrh na zapsání tohoto areálu do seznamu kulturních památek byl podán s ohledem na historický a estetický kontext stavby, který byl dlouho dobu narozdíl od jiných realizací Paula Brockartha zcela opomíjen. Vzhledem k tomu, že další osud areálu je po jeho uzavření nejistý, je návrh motivován také snahou ochránit a zachovat v budoucnosti jeho památkové a kulturní hodnoty.

13 NPÚ evidence a dokumentace Dům čp. 7 v Lounech (5). Zrušení prohlášení za kulturní památku zrušení prohlášení za kulturní památku určuje zákon č. /987 Sb. návrh na prohlášení z mimořádně závažných důvodů může podat vlastník kulturní památky nebo organizace, která na zrušení prohlášení věci za kulturní památku prokáže právní zájem zrušení prohlášení je zcela ojedinělé a navrhuje se pouze u budov, které ztratily historické, architektonické a památkové hodnoty, díky kterým byly za památku prohlášeny ministerstvo kultury zrušení prohlášení zpravidla podmiňuje splněním řady podmínek, jako je vyhotovení kompletního stavebně-historického průzkum objektu včetně podrobné archivní rešerše, dendrochronologického průzkumu (datace stáří dřeva), stavebního zaměření apod. náklady vynaložené na splnění podmínek nese žadatel a v případě, kdy řízení o zrušení prohlášení zahajuje z vlastního podnětu ministerstvo kultury, nese náklady ten, v jehož zájmu ke zrušení prohlášení došlo Příklad zrušené kulturní památky: V domě č. p. 7 v Lounech došlo v roce 6 ke zřícení celého středu stavby od krovu střechy, prolomení podlah všech pater a sesunutí kleneb až do sklepních prostor, spolu s klenbami byla zbořena pec a komínové těleso. Díky této skutečnosti došlo ke zrušení prohlášení domu č.p. 7 za kulturní památku, nicméně u pozemku a renesančních sklepů bylo prohlášení zachováno. Stav po zřícení středu stavby (6). Stav sklepů po odstranění nadzemních částí stavby (7). Referát movitých památek podílí se na vedení regionální části Ústředního seznamu movitých památek a památkových území, vede jejich evidenci a odbornou kartotéku, provádí fotodokumentaci a zpracování evidenčních listů v terénu aktualizuje soupis movitých památek a zpracovává kompletní soupis předmětů kulturní povahy v jednotlivých sakrálních objektech v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví (ISO) tyto získané údaje a novou fotodokumentaci převádí do databáze ArtGuard, která digitalizuje původní Ústřední seznam movitých památek a společně i další neregistrované předměty kulturní povahy vede agendu v režimu zákona č. 7/994 Sb. a 8/4 Sb. o prodeji a vývozu předmětů kulturní povahy na základě těchto zákonů a dle zákona č. /987 Sb. zpracovává podklady pro MK ČR k řízení o prohlašování (eventuelně rušení) památkové ochrany připravuje podklady pro MK ČR ve věci prohlašování a rušení památkové ochrany mobiliárních předmětů (tj. movité vybavení památkových objektů) Digitální evidence movitých památek databáze ArtGuard.

14 NPÚ evidence a dokumentace příklady přemístění památek: Přemístění sekvoje obrovské z Albrechtic do Zahražan v roce 987. Referát dokumentačních fondů a knihovny shromažďuje a uchovává písemnou, grafickou, mapovou a fotografickou dokumentaci k evidovaným i neevidovaným památkám, která slouží zejména pro interní potřeby památkového ústavu pro vykonávání agend spadajících do jeho kompetence zpřístupňuje tyto materiály vlastníkům, úřadům a dalším oprávněným fyzickým a právnickým osobám a badatelům spravuje a vede odbornou knihovnu, která je zaměřena na problematiku památkové péče poskytuje informační služby zajišťuje distribuci publikací vydávaných územním odborným pracovištěm podle zpracovaného edičního plánu Těžební oblast jedná se o ojedinělý fond tzv. těžební oblasti, který shromažďuje dokumentaci památek z míst určených k likvidaci z důvodů těžby uhlí a je tudíž důležitým dokladem procesu devastace podkrušnohorské kulturní krajiny ve. polovině. století dochovaná dokumentace zachycuje stav památkového fondu v okamžiku před likvidací jednotlivých lokalit, obsahuje tak např. stavební dokumentaci, fotodokumentaci a také dokumentaci vyjmutých architektonických a umělecko-řemeslných prvků (kamenná ostění portálů, oken, náhrobníky, mříže, malované stropy atd.) dále dokumentace zachycuje vynucené a z památkového hlediska problematické transfery (přesuny) celých památek (např. technicky náročný přesun pozdně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě) Přesun čtyř výklenkových kaplí z Libkovic do Vtelna v roce 988. Původní umístění kaple č.. Základy kaple po přemístění. Přesun kaple č. 4. Přesun kaple č. 4 (v pozadí kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě). Referát GIS a MIS Metainformační systém (MIS) je jednou ze základních součástí Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) zajišťuje jednotné ukládání, popis a zpřístupnění digitálních nebo digitalizovaných dokumentů (fotografie, mapy, plány, textové dokumenty apod.) týkajících se objektů zájmu památkové péče nebo obecně odborné činnosti centrální část MIS je především určena pro vyhledávání a prohlížení vložených dokumentů veřejný přístup umožňuje fulltextové vyhledávání a zobrazení základních popisných údajů a náhledů veřejných dokumentů (https://iispp.npu.cz) Geografický informační systém (GIS) - je jedním ze základních pilířů budovaného Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP), a to především díky své schopnosti jednoduše a přehledně prezentovat sledované objekty zájmu památkové péče v digitální mapě, identifikovat jejich polohu, hranice zájmových území a zkoumat vzájemné prostorové vazby mezi jednotlivými prvky (http://gis.up.npu.cz/)

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního

Příloha č. 2 Základní informace o lokalitě1: Odůvodnění výzkumu: Cíle a navrhované metody výzkumu2: nedestruktivního částečně destruktivního Příloha č. 1: Nálezy budou předány podle 23 zákona č. 20/1987 Sb. příslušnému krajskému Jihočeskému muzeu v Českých Budějovicích (dohoda s kurátorkou sbírek Mgr. Zuzanou Thomovou) Příloha č. 2 Základní

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK

ROPA...SYLABY PŘEDNÁŠEK 1.PŘEDNÁŠKA ÚVOD DO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE 18.prosince 1850 : Erhaltung der alten Denkmale der Baukunst 31.prosince 1850 : Zakládací listina: CENTRÁLNÍ VÍDEŇSKÁ KOMISE 29.října 1918 : vydáno nařízení Národního

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině

J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině J. Škabrada, Z. Syrová, J. Syrový: Nové poznatky o nejstarších vesnických domech na Vysočině grantový projekt SOVAMM / MK ČK 1999-2002: Litomyšlsko - Vysokomýtsko - soupis stávajích archit. a urbanist.

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

PŘÍRUČKA VLASTNÍKA KULTURNÍ PAMÁTKY

PŘÍRUČKA VLASTNÍKA KULTURNÍ PAMÁTKY PŘÍRUČKA VLASTNÍKA KULTURNÍ PAMÁTKY Proč chráníme kulturní památky Na sklonku 18. století, současně s rozvojem průmyslu a velkoměst, velmi často doprovázeným demolicemi starých staveb, se začal v Evropě

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

ORP Bílina Ústecký kraj

ORP Bílina Ústecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 40 Křesťanské sakrální památky 1 15 Technické památky 1 20 Muzea, galerie 1 25 Turistická informační centra

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice

Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice č.j. 1087-90 ze dne 20 srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Litoměřice Okresní národní výbor, odbor kultury v Litoměřicích, jako výkonný orgán státní

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010.

Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Knínice vjezd do návesní silnicovky ve směru od Boskovic. Foto Jiří Pokorný, 2010. Městečko. Vpravo je socha sv. Jana Nepomuckého, v pozadí vpravo za lípou je č.p. 112. Foto Jiří Pokorný, 2010. 160 Severozápadní

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice

Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Dotazník pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice Pasport údaje o území poskytnutý úřadu územního plánování městského úřadu v Mohelnici 1.Název obce Stavenice Identifikační údaje

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Popis opatření Dotace je určena na vypracování studií nebo programů a na výdaje spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím

Více

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014

VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V PODSTÁVKOVÉM DOMĚ Liberec, 10.10.2014 Ing. arch. Karel Doubner Zkušenosti z praktických realizací obnovy podstávkových domů Projekt rekonstrukce Komunikace s investorem Spolupráce se

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ

Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015. 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Důvodová zpráva Zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou konané 21. 10. 2015 8 - Projekt Paměť v krajině Trojzemí OP PS SN CZ Projekt s názvem Paměť v krajině Trojzemí spojuje 6 kooperačních projektových

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

Právní forma žadatele. Poskytnutý

Právní forma žadatele. Poskytnutý Číslo projektu Objekt, na jehož opravu je žádáno Název projektu Žadatel Právní forma žadatele Poskytnutý příspěvek okres Rozhodnutí Rady KK/Zastupitelstva KK 71 Horní Hrad, zámek Obnova sněmovních sálů

Více

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ

PIVOVAR BUŠTĚHRAD KAMILA UNGRÁDOVÁ, MICHAELA ULRYCHOVÁ PIVOVAR BUTĚHRAD KAILA UNGRÁDOVÁ, ICHAELA ULRYCHOVÁ OBSAH ANALÝZA, KONCEPT HISTORIE x SOUČASNOST PŮDORYS 1. NP PŮDORYS 2. NP PŮDORYS 3., 4., 5. NP BOURANÉ A NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina

N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev. Zámek v Radešíně. okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina N á l e z o v á z p r á v a Průzkum barevností venkovních omítkových vrstev v Radešíně okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči vypracoval: Ing.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji

Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Obecná problematika nejohroženějších památek (nejen) v Královéhradeckém kraji Objekty v minulosti převážně zestátněné a zdevastované, po restitucích bez zázemí (zdroje financí) rozebrané a ponechané náhodě

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Digitalizace fondů NPÚ

Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ Digitalizace fondů NPÚ umožnila postupně on-line zpřístupnit veškeré listinné a fotografické dokumenty ke kulturním památkám veřejnosti i státní správě a zároveň zachránit a uchovat

Více

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice

městskou památkovou zónu Gabrielův dům /1/ rodný dům Theresy Kronesové morový sloup se sousoším sv. Trojice BRUNT Á L Bruntál Na území České republiky je Bruntál pravděpodobně nejstarším městem z hlediska institucionálního. Z tzv. Uničovské listiny krále Přemysla I. Otakara z r. 1223 lze usoudit, že Bruntál

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo

I4 Obnova kulturních památek. popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo 1 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a ochranných pásmech upravuje 14 zákona č. 20/1987 Sb.,

Více

Ing. arch. Jiří Syrový. Úložiště digitální dokumentace Metainformační systém (MIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče

Ing. arch. Jiří Syrový. Úložiště digitální dokumentace Metainformační systém (MIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče Ing. arch. Jiří Syrový Úložiště digitální dokumentace Metainformační systém (MIS) Projekt CARARE a informační systémy památkové péče MIS slouží pro jednotné ukládání, popis a zpřístupnění digitálních nebo

Více

R O Z H O D N U T Í :

R O Z H O D N U T Í : č.j. 1085-90 ze dne 20. srpna 1990 Rozhodnutí o zřízení památkového ochranného pásma národní kulturní památky Malá pevnost s Národním hřbitovem se souborem nemovitých kulturních památek v historickém jádru

Více

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM

MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM MALÉ REALIZACE V OBCÍCH A KRAJINĚ S ARCHITEKTEM (POROZUMĚNÍ PRÁCI ARCHITEKTA) AUTOR: ING.ARCH. VENDULA MARKEVIČOVÁ SPOLUPRÁCE: ING. EVA WAGNEROVÁ, ING.ARCH. JIŘÍ MARKEVIČ, BC. JANA ZUNTYCHOVÁ DEFINICE

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje

Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník. Datum tvorby Srpen 13 Anotace. Zdroje Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_375_VES_15 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav

Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně. Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Od Integrovaného informačního systému památkové péče k Europeaně Ing. Alena Šťovíčková Národní památkový ústav Floret, Průhonice 25. 26. 11. 2014 IISPP Integrovaný informační systém památkové péče V roce

Více

Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2012 Dokumentace a průzkum

Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2012 Dokumentace a průzkum Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2012 Dokumentace a průzkum Podrobné informace a závazná přihláška k účasti Státní hrad Lipnice je významným dokladem byť jen torzálně dochovaného feudálního sídla

Více

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací.

Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Orientační restaurátorský průzkum omítkových event. barevných vrstev v interiéru zámku ÚSP na Žampachu pro II. etapu stavebních prací. Šárka a Petr Bergerovi akad. mal. a restaurátoři 2007 Na přání zástupců

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYHLÁŠENÝCH PAMÁTNÝCH STROMECH Kód ústředního seznamu: Vyhlášeno (kým): Název památného stromu (stromů): Javor u barokní brány Okres: Břeclav Vyhlášeno (čím): Vyhlášeno (kdy): Obec: Pověřený

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice POJMY URBANISMUS A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, VÝVOJ ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy

Návrh. Zákon. ze dne 2016, ČÁST PRVNÍ OCHRANA PAMÁTKOVÉHO FONDU. Hlava I Úvodní ustanovení. Předmět úpravy III. Návrh Zákon ze dne 2016, o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Parlament se usnesl

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla

STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. Vzdělávací podnikatelsko-technické centrum Kukla Foto 1: Historické jádro areálu KUKLA po rekonstrukci Motivy k realizaci projektů STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r.o. vznikla

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum

Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014 Dokumentace a průzkum Podrobné informace a závazná přihláška k účasti Kostel sv. Anny ve Vižňově, okr. Náchod, patří do tzv. Broumovské skupiny kostelů postavené na Broumovsku

Více

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta:

Evidenční číslo: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Korespondenční adresa Adresát: Ulice: Číslo popisné: PSČ: Obec: Okres: Pošta: Příloha č. 2c k Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek Žádost o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z Programu

Více

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Kutná Hora Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Kutná Hora MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor památkové péče a školství sídlo

Více

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015

Kostelec nad Orlicí, Nový zámek Rekonstrukce malovaných šablonových dekorů na stropech sálů č. 114, 115, 116 Spolupráce: Aleš Kacetl 2 3/2015 NÁSTĚNNÉ MALBY Šternberk, bývalý augustiniánský klášter Odkryv a restaurování barokních maleb ve špaletách a v nástropním zrcadle ve 2. nadzemním podlaží 3 4/2015 Hořovice, zámek Zajištění nástropní malby

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově

Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Přehled nemovitých kulturních památek v Tišnově Strana seznamu Název Číslo popisné Rejstříkové číslo ÚSKP Datum prohlášení za KP 2 Radnice 111 19615/7-1033 3. 5. 1958 3 Hotel Květnice 120 36161/7-8091

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08

SUŠICE. Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 SUŠICE Památek celkem - 68 v MPZ - 60 mimo MPZ - 08 Sušice I 34658/4-3315 městský dům čp. 4/I, Klostermannova ul., nám. Svobody 1) rohový dům 2) pavlačový dům 3) dvorní dům 4) kočárovna 24945/4-3316 -

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více