MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne 8.10.2010"

Transkript

1 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 32. jednání Rady Města Žatce konané dne Usnení č. 888 / /10 888/10 Schválení programu 889/10 Kontrola usnení 890/10 Bytové otázky 891/10 Nájem pozemku ul. Herbenova v Žatci 892/10 Nájem nemovitostí 893/10 Podnájemní smlouva Nemocnice Žatec o.p.s. 894/10 Záměr města prodat pozemek ul. Podměstí v Žatci 895/10 Záměr města pronajmout bytové jednotky 896/10 Podnájemní smlouva na byt 897/10 Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly 898/10 Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly 899/10 Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly 900/10 Příspěvek na terénní sociální práci 901/10 Sociální a zdravotní komi 902/10 Informace 903/10 Rozpočtová změna 904/10 Žádost o finanční příspěvek fyzická osoba 905/10 Žádost o finanční příspěvek fyzická osoba 906/10 "Otevřené letní koupaliště v Žatci" 907/10 Výběrové řízení výběr dodavatele: Otevřené letní koupaliště v Žatci 908/10 Žádost o finanční příspěvek Dětská psychiatrická léčebna Louny 909/10 Souhlas s bezúplatným převodem Strana 1 (celkem 19)

2 910/10 Souhlas s čerpáním RF 911/10 Účast města Žatec na veletrzích cestovního ruchu 912/10 Adventní program v Žatci 913/10 Souhlas s čerpáním fondů 914/10 Smlouva o výpůjčce movitého majetku 915/10 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenené působnosti 916/10 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenené působnosti 917/10 PD Výměna rozvodů vody a kanalizace v MŠ Bří Čapků 2775, Žatec 918/10 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro investiční akci 919/10 Nařízení města, kterým mění Tržní řád Města Žatec 920/10 Návrh na změnu ÚP Žatec 921/10 Souhlas s převzetím dluhu půjčky FRBŽ změna dlužníka 922/10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 923/10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 924/10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 925/10 Navýšení odpisového plánu r Technické služby města Žatec 926/10 Zahájení jednacího řízení bez uveřejnění č. 5 Chrám Chmele a Piva 927/10 Výslednost MP Žatec za měsíc září /10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 929/10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 930/10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 931/10 Rozšíření VO v lokalitě Mlynáře 932/10 Zahraniční exkurze 21. října /10 Žádost o dotaci v ROP NUTS II SZ a rozpočtová změna 934/10 Žádost o povolení výjimky počtu dětí ZŠ PSaL, Žatec Strana 2 (celkem 19)

3 888/10 Schválení programu Rada Města Žatce projednala a schvaluje program jednání RM. O: p. KNOBLAUCH 889/10 Kontrola usnení Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí kontrolu usnení z minulých jednání RM. O: p. SPÁČILOVÁ 890/10 Bytové otázky Rada Města Žatce projednala doporučení bytové komi č. 31/10 a schvaluje přidělení bytu žadateli o pronajmutí bytu, a to byt č. 1 o velikosti 1+1 v č.p ul. Příkrá v Žatci fyzickým osobám na dobu určitou do O: p. EISERTOVÁ 891/10 Nájem pozemku ul. Herbenova v Žatci Rada Města Žatce schvaluje nájem pozemku části p.p.č. 7197/1 ostatní plocha o výměře 105 m2 ul. Strana 3 (celkem 19)

4 Herbenova v Žatci fyzickým osobám jako zahradu na dobu určitou do za nájemné ve výši 2, Kč/m2/rok. T: O: p. EISERTOVÁ 892/10 Nájem nemovitostí Rada Města Žatce schvaluje prodloužení nájemní smlouvy o nájmu areálu nemovitostí č.p ul. Plzeňská v Žatci zastavěnou plochou st.p.č a pozemky p.p.č. 444/19, p.p.č. 444/14, p.p.č. 444/20, p.p.č. 444/15 a p.p.č. 448/8 za stávajících podmínek do O: p. EISERTOVÁ 893/10 Podnájemní smlouva Nemocnice Žatec o.p.s. Rada Města Žatce dle návrhu Nemocnice Žatec o.p.s. souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy o podnájmu nebytových prostor v budově polikliniky č.p na st.p.č. 1172, st.p.č. 1179/1, st.p.č. 1179/2 ul. Husova v Žatci s fyzickou osobou za účelem provozování nestátního zdravotnického zařízení ambulantní diagnostická, léčebně preventivní a poradenská péče gynekologie a porodnictví gynekologická ambulance. O: p. EISERTOVÁ 894/10 Záměr města prodat pozemek ul. Podměstí v Žatci Rada Města Žatce ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 30 dnů záměr města prodat Strana 4 (celkem 19)

5 pozemek st.p.č. 2561/6 zast. plocha o výměře 19 m2 ul. Podměstí v Žatci pod stavbou garáže nezapsané v katastru nemovitostí za minimální kupní cenu , Kč a poplatky spojené s provedením smlouvy. T: O: p. EISERTOVÁ 895/10 Záměr města pronajmout bytové jednotky Rada Města Žatce ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 30 dnů záměr města pronajmout byt č. 1 o vel. 1+3 o podlahové ploše 118,26 m2 v domě č.p. 49 Branka v Žatci za nájemné 8.933, Kč bez služeb na dobu neurčitou a dále ukládá majetkovému odboru zveřejnit po dobu 30 dnů záměr města pronajmout byt č. 12 o vel. 1+4 o podlahové ploše 102 m2 v domě č.p ul. Dr. Václava Kůrky v Žatci za měsíční nájemné 7.375, Kč bez služeb na dobu neurčitou. O: p. EISERTOVÁ 896/10 Podnájemní smlouva na byt Rada Města Žatce souhlasí s prodloužením podnájemní smlouvy na byt o velikosti 1+3 v č.p ul. P. Bezruče v Žatci pro pracovníka organizace školníka na dobu určitou do s možností prodloužení, nejdéle však po dobu výkonu zaměstnání školníka. T: O: p. EISERTOVÁ 897/10 Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly Rada Města Žatce bere na vědomí protokol o výsledku kontroly hospodaření s veřejnými Strana 5 (celkem 19)

6 prostředky provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola Žatec, Fügnerova 2051, okres Louny. O: p. VESELÁ 898/10 Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly Rada Města Žatce bere na vědomí protokol o výsledku kontroly hospodaření s veřejnými prostředky provedené u příspěvkové organizace Mateřská škola Žatec, Bratří Čapků 2775, okres Louny. O: p. VESELÁ 899/10 Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly Rada Města Žatce bere na vědomí protokol o výsledku kontroly hospodaření s veřejnými prostředky provedené u příspěvkové organizace Technické služby města Žatec. 900/10 Příspěvek na terénní sociální práci Rada Města Žatce projednala žádost o.s. Mosty a schvaluje poskytnutí příspěvku na terénní sociální práci ve vybraných lokalitách města ve výši , Kč, a zároveň schvaluje rozpočtovou změnu: Strana 6 (celkem 19)

7 Výdaje: Výdaje: ,00 Kč rezervní fond ,00 Kč příspěvek. O: p. ANTONI 901/10 Sociální a zdravotní komi Rada Města Žatce projednala a bere na vědomí zápis z jednání sociální a zdravotní komi ze dne O: p. ANTONI 902/10 Informace Rada Města Žatce v souladu s čl Organizačního řádu bere na vědomí informaci ve věci obsazení pracovního místa registr vozidel současně dvěma zaměstnanci od do T: O: p. SPÁČILOVÁ 903/10 Rozpočtová změna Rada Města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu ve výši ,00 Kč, a to zapojení účelové dotace do rozpočtu města. Účelový znak neinvestiční dotace pro organizaci Kamarád LORM Žatec na realizaci Strana 7 (celkem 19)

8 projektu Festival malých divadelních forem Náš svět 2010 ve výši ,00 Kč. O: p. VESELÁ 904/10 Žádost o finanční příspěvek fyzická osoba Rada Města Žatce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z RF města ve výši 2.000, Kč na rok 2010 fyzické osobě na financování startovného a nákladů na cestu fyzických osob, které zúčastní Světového šampionátu v trojboji konaném dne v Eilenburgu v Německu. Rada Města Žatce schvaluje rozpočtovou změnu: Výdaje: Výdaje: , Kč (rezervní fond) , Kč (finanční příspěvek). O: p. VESELÁ 905/10 Žádost o finanční příspěvek fyzická osoba Rada Města Žatce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z položky příspěvky sportovním organizacím (rezerva rady města) ve výši 1.000, Kč na rok 2010 fyzické osobě na financování nákladů spojených s pořádáním akce dobrovolného občanského sdružení sportovců PIVOS Memoriál Jofa Melče. O: p. VESELÁ Strana 8 (celkem 19)

9 906/10 "Otevřené letní koupaliště v Žatci" Rada Města Žatce jako zadavatel ve veřejné zakázce "Otevřené letní koupaliště v Žatci" zadané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů schvaluje vyloučení uchazeče společnosti SMP CZ a.s. z důvodu nedodání vysvětlení nabídky dle 76 odst. 3 a 6 zákona. Rada Města Žatce ukládá starostovi města podepsat rozhodnutí o vyloučení výše uvedeného uchazeče. T: O: p. KNOBLAUCH 907/10 Výběrové řízení výběr dodavatele: Otevřené letní koupaliště v Žatci Rada Města Žatce projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne na veřejnou zakázku Otevřené letní koupaliště v Žatci a dle ustanovení 81 odst. 1 a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a schvaluje výsledek hodnocení, posouzení nabídek a pořadí nabídek stanovené hodnotící komisí. Na základě výsledku hodnocení pořadí nabídek rada města rozhodla o výběru nabídky uchazeče Metall Quatro spol. s r.o., sídlem Na Vrátku 1245, Most, uvedeného pod pořadovým číslem 5, jako ekonomicky nejvýhodnější a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo s vítězným uchazečem. T: O: p. KNOBLAUCH pro 4 / / / omluven / proti 1 / 1 / 908/10 Žádost o finanční příspěvek Dětská psychiatrická léčebna Louny Rada Města Žatce schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z položky příspěvky ostatním organizacím (rezerva rady města) ve výši 6.000, Kč na rok 2010 Dětské psychiatrické léčebně Louny na financování nákladů spojených s nákupem speciálních pomůcek potřebných pro arteterapii. O: p. VESELÁ Strana 9 (celkem 19)

10 909/10 Souhlas s bezúplatným převodem Rada Města Žatce souhlasí s bezúplatným převodem majetku Ústeckého kraje (4 PC Celeron CPU 2,26 GHz a 1 Notebook) Základní škole Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny. O: p. VESELÁ 910/10 Souhlas s čerpáním RF Rada Města Žatce nesouhlasí s čerpáním rezervního fondu Základní školy Žatec, nám. 28. října 1019, okres Louny ve výši ,00 Kč na financování nákladů spojených s modernizací vybavení počítačové učebny a doporučuje ředitelce školy využít fondy z projektu EU Peníze školám Šablony. O: p. VESELÁ 911/10 Účast města Žatec na veletrzích cestovního ruchu Rada Města Žatce schvaluje účast města Žatce na veletrzích cestovního ruchu: ITEP Plzeň ( ) Veletrh Turistiky Lipsko ( ) Regiontour Brno ( ) Holiday World Praha ( ). Rada Města Žatce schvaluje zahraniční služební cestu fyzické osoby a dále bere na vědomí účast ředitele příspěvkové organizace na této zahraniční služební cestě z důvodu pověření propagací města Žatec v rámci stánku Ústeckého kraje na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Lipsku ve dnech Strana 10 (celkem 19)

11 O: p. VAJDA 912/10 Adventní program v Žatci Rada Města Žatce schvaluje uzavření smlouvy s agenturou Armiger o přípravě a realizaci adventního programu v Žatci na náměstí Svobody ve dnech a T: O: p. VAJDA 913/10 Souhlas s čerpáním fondů Rada Města Žatce nesouhlasí s čerpáním investičního fondu PO Městská knihovna Žatec na pořízení systému elektronické ochrany knihovních fondů za účelem zajištění ochrany majetku příspěvkové organizace Městská knihovna Žatec. O: p. VAJDA 914/10 Smlouva o výpůjčce movitého majetku Rada Města Žatce projednala a schvaluje smlouvu o výpůjčce movitého majetku uzavřenou mezi Městem Žatec a Sborem dobrovolných hasičů města Žatec v předloženém znění. O: p. VAJDA Strana 11 (celkem 19)

12 915/10 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenené působnosti na úku přestupků Rada Města Žatce projednala a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci zajištění výkonu přenené působnosti na úku přestupků mezi Městem žatec a Obcí Blažim za podmínek stanovených v návrhu veřejnoprávní smlouvy. T: O: p. HORNÁTOVÁ 916/10 Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenené působnosti na úku přestupků Rada Města Žatce projednala a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci zajištění výkonu přenené působnosti na úku přestupků mezi Městem Žatec a Obcí Žiželice za podmínek stanovených v návrhu veřejnoprávní smlouvy. T: O: p. HORNÁTOVÁ 917/10 PD Výměna rozvodů vody a kanalizace v MŠ Bří Čapků 2775, Žatec Rada Města Žatce ukládá odboru rozvoje města zadat výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace akce: Výměna rozvodů vody a kanalizace v MŠ Bří Čapků 2775, Žatec. T: Strana 12 (celkem 19)

13 918/10 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky pro investiční akci Rada Města Žatce projednala zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne na veřejnou zakázku Realizace energetických úspor dodatečným zateplením objektů Technický dozor investora (TDI) a dle ust. 81 odst. 1 a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů rozhodla o výběru nabídky uchazeče fyzické osoby uvedeného pod pořadovým číslem 1, jakožto nabídky nejvýhodnější. Rada Města Žatce schvaluje výsledek hodnocení a posouzení nabídek stanovené hodnotící komisí a ukládá starostovi města podepsat smlouvu o dílo s vítězným uchazečem. T: /10 Nařízení města, kterým mění Tržní řád Města Žatec Rada Města Žatce projednala a schvaluje dle 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Města Žatec č. 4/2010, kterým mění Nařízení Města Žatec č. 1/01 ze dne , ve znění Nařízení č. 3/01, kterým mění Nařízení Města Žatec č. 74 ze dne , kterým vydává Tržní řád. Toto Nařízení Města Žatce nabývá účinnosti patnáctým dnem, následujícím po jeho vyhlášení. T: /10 Návrh na změnu ÚP Žatec Rada Města Žatce doporučuje ZM souhlasit s pořízením změny Územního plánu Žatec změna využití p.p.č. 120/12 k.ú. Velichov, v souladu s odst zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění. Současně Rada Města Žatce doporučuje ZM podmínit pořízení změny Územního plánu Žatec, v souladu s odst stavebního zákona úplnou úhradou nákladů navrhovatelem. Dále Rada Města Žatce doporučuje ZM určit zastupitele pověřeného pro spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu. Strana 13 (celkem 19)

14 T: pro 5 / / / / omluven / 1 / 921/10 Souhlas s převzetím dluhu půjčky FRBŽ změna dlužníka Rada Města Žatce projednala a doporučuje ZM dát souhlas s převzetím dluhu, vzniklý z půjčky FRB Ž č. 06/09 ze dne Novým dlužníkem bude Společenství vlastníků jednotek Zbyslavova 2559 a 2560 Žatec. T: pro 5 / / / / omluven / 1 / 922/10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Rada Města Žatce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost ČEZ Distribuce, a.s. na stavbu Žatec, p.p.č. 7182/7 kabel NN, připojení zahrad na pozemcích města p.p.č. 919/6, p.p.č. 7182/10 a p.p.č. 7182/1 v k.ú. Žatec, jejímž obsahem bude uložení kabelového vedení do země, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. T: /10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Rada Města Žatce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro fyzické osoby na stavbu Bezděkov u Žatce, vodovodní přípojka pro p.p.č. 386/37, fyzické osoby Strana 14 (celkem 19)

15 na pozemku města p.p.č. 386/21 v k.ú. Bezděkov u Žatce, jejímž obsahem bude uložení potrubního vedení vodovodní přípojky do země, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů. T: /10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Rada Města Žatce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost RWE GasNet s.r.o., na stavbu NTL plynovod a přípojky pro 30 RD Žatec, U Flory na pozemcích města PK 6961 díl 1, p.p.č. 4578/1 a p.p.č. 6961/2 v k.ú. Žatec, jejímž obsahem bude právo ke stavbě plynárenského zařízení, právo neomezeného přístupu a příjezdu k soustavě v souvislosti zřizováním, provozem, opravami a údržbou, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. T: /10 Navýšení odpisového plánu r Technické služby města Žatec Rada Města Žatce v souladu s ustanovením 31, odst. 1, písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje navýšení odpisového plánu hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku na rok 2010 u PO Technické služby města Žatec, a to na celkovou výši ,60 Kč. Strana 15 (celkem 19)

16 926/10 Zahájení jednacího řízení bez uveřejnění č. 5 Chrám Chmele a Piva dodatečné stavební práce Rada Města Žatce schvaluje zahájení jednacího řízení bez uveřejnění č. 5 (JŘBU) podle 23 odst. 5 b) zákona č. 137/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů a podle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad na dodavatele dodatečných stavebních prací: Chrám Chmele a Piva. Rada Města Žatce současně schvaluje text výzvy k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění a schvaluje zaslat tuto výzvu danému uchazeči. T: /10 Výslednost MP Žatec za měsíc září 2010 Rada Města Žatce bere na vědomí dosaženou výslednost Městské policie Žatec za měsíc září O: p. ŠTOREK pro 5 / / / / omluven / 1 / 928/10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Rada Města Žatce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost Žatecká teplárenská, a.s. na stavbu Žatec, připojení domu na pozemku st.p.č. 609/1 v ulici Nákladní na pozemku města p.p.č. 612/1 v k.ú. Žatec, jejímž obsahem bude uložení potrubí horkovodu do země, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. T: Strana 16 (celkem 19)

17 929/10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Rada Města Žatce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost Žatecká teplárenská, a.s. na stavbu Žatec, horkovodní přípojka sportovního areálu Mládí na pozemcích města p.p.č. 4629/4, p.p.č. 4629/47 a p.p.č. 4630/1 v k.ú. Žatec, jejímž obsahem bude uložení potrubí horkovodu do země, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. T: /10 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Rada Města Žatce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro společnost Žatecká teplárenská, a.s. na stavbu Žatec, připojení domů č.p. 96, 99 a 131 v ulici Jofa Hory na pozemku města p.p.č v k.ú. Žatec, jejímž obsahem bude uložení potrubí horkovodu do země, právo ochranného pásma a právo oprávněné strany vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. T: /10 Rozšíření VO v lokalitě Mlynáře Rada Města Žatce schvaluje návrh na rozšíření stávajícího veřejného osvětlení v lokalitě Mlynáře dle předloženého návrhu. Vlastní realizace bude provedena PO TSM Žatec. Rada Města Žatce zároveň ukládá odboru města zajistit projektovou dokumentaci včetně vydání územního souhlasu. T: Strana 17 (celkem 19)

18 932/10 Zahraniční exkurze 21. října 2010 Rada Města Žatce projednala a schvaluje účast dvou pracovníků odboru rozvoje města na bezplatné zahraniční odborné exkurzi v Drážďanech, kde bude představen úspěšný projekt použití barevných asfaltů při formování veřejného prostoru v památkově chráněné zóně. T: O: p. VAJDA, KOTEK 933/10 Žádost o dotaci v ROP NUTS II SZ a rozpočtová změna Rada Města Žatce projednala informaci kanceláře starosty města správy dotací k očekávané výzvě v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad, oblast podpory 4.3. Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů cestovního ruchu. Rada Města Žatce současně schvaluje rozpočtovou změnu na převod finančních prostředků z rezervního fondu na financování přípravy, zpracování a kompletace žádosti o dotaci a jejích příloh (včetně studie proveditelnosti a elektronické žádosti BENEFIT 7) dle předloženého návrhu: Výdaje: kap Výdaje: kap org. 278 proveditelnosti) , Kč (rezervní fond) , Kč (žádost o dotaci, studie Rada Města Žatce schvaluje, aby podklady pro podání žádosti o dotaci na projekt Chrám Chmele a Piva Marketing cestovního ruchu v Žatecké chmelařské oblasti byly zpracovány externím dodavatelem a schvaluje uzavření smlouvy o dílo pro podání žádosti o dotaci s dodavatelem fyzickou osobou a dále ukládá starostovi města tuto smlouvu podepsat. T: O: p. HAUFTOVÁ pro 5 / / / / omluven / 1 / Strana 18 (celkem 19)

19 934/10 Žádost o povolení výjimky počtu dětí ZŠ PSaL, Žatec Rada Města Žatce projednala žádost ředitelky Základní školy praktické, speciální a logopedické, Žatec, Dvořákova 24, okres Louny o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve třídě a v souladu s ustanovením 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) povoluje výjimku z nejvyššího počtu dětí přípravné třídy pro školní rok 2010/2011 na 19 žáků za předpokladu, že zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. O: p. VESELÁ Místostarosta Aleš Kassal v.r. Starosta Mgr. Erich Knoblauch v.r. Za správnost vyhotovení: Pavlína Kloučková Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Strana 19 (celkem 19)

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010. Usnesení č. 1 /10-29 /10 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 1. jednání Rady Města Žatce konané dne 11.1.2010 Usnení č. 1 /10 29 /10 1/10 Schválení programu 2/10 Kontrola usnení 3/10 Prodej bytové jednotky č. 2554/4 ul. Černobýla v Žatci 4/10

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 22. jednání Rady Města Žatce konané dne 20.7.2009 Usnení č. 632 /09 704 /09 632/09 Schválení programu 633/09 Kontrola usnení 634/09 Bytové otázky 635/09 Souhlas s podnájmem bytů

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 3. jednání Rady města Žatce konané dne 4.2.2014 Usnesení č. 47 /14-71 /14 47/14 Schválení programu 48/14 Kontrola usnesení 49/14 Informace o investičních akcích 50/14 Záměr prodat

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

115. VÝPIS Z USNESENÍ

115. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 115. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 19.04.2010 378/2010 115. RM V a) schvaluje změnu termínu pořádání trhu v měsíci dubnu na den 22.04.2010,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Město Horažďovice Usnesení z 87. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 07.07.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 08.09.2008 Usnesení č. 857 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 01.09.2008 Usnesení č. 858 Rada města provádí změnu objemu rozpočtu na rok 2008 dle

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 11. září 2012 (RM č. 24) Jedna se pouze o výpis z usnesení, dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014

VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 28.04.2014 208/2014 Rada města Lanškroun schválila uzavření smlouvy s Pardubickým krajem, Komenského náměstí 125, Pardubice, IČO: 70892822 o poskytnutí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 66. schůzi 10.03.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 24. října 2014 (RM č. 25) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.10.2009 Usnesení č. 940 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05.10.2009. Usnesení č. 941 Rada města provádí změnu rozpočtu na rok 2009 dle předloženého

Více

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO

HLASOVÁNÍ PRO: 5 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0 SCHVÁLENO Přítomni: 5 Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 5. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila dne 23. 2. 2011 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích.

Více

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013

Rada města Příbora. z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 56. schůze Rady města Příbora dne 15. ledna 2013 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 63. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 13.06.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1087/63/RM/2016 Schválení programu 63. zasedání

Více

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008

Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 10. schůze v roce 2008, konané dne 14. května 2008 Usnesení s termínem č.: 458 OD, ŘMTSB 28. 05. 1044/07 taj. (ONI) 31. 05. 267 taj.(oni) 28. 05. 391 taj. 30. 06.

Více

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015

Schválená usnesení 23. Rady HMP ze dne 16.6.2015 R-18068 1429 16.6. k návrhu na využití prostředků z fondu investic příspěvkové organizace Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy v kap. 01 R-18179 1430 16.6. k projednání požadavků na obsah

Více

U S N E S E N Í R 1580/01-10

U S N E S E N Í R 1580/01-10 U S N E S E N Í ze 70. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2010 v 13:00 hodin v v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo nám. 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči,

PROGRAM 39. RMČ BS. 13) Finanční neinvestiční transfer Centrum pro rodinu a sociální péči, PROGRAM 39. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 38. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 39. RMČ BS d) Schválení programu 39. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS Bc.Štika 3) Pěší trasa

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 18. listopadu 2013 R 605/13 R 606/13 R 607/13 R 608/13 R 609/13 R 610/13 R 611/13 Žádost o dorovnání prostředků na platy ZUŠ Doksy a) schvaluje zapojení vlastních

Více

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice

USNESENÍ. Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice Město Kraslice Nám. 28. října 1438, 358 20 Kraslice USNESENÍ z 4. zasedání Zastupitelstva města Kraslic, které se uskutečnilo dne 10. 3. 2011 v 16:00 hod. ve velké zasedací síni Městského úřadu v Kraslicích

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 12. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 14.05.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 97. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 16.12.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012

Město Horažďovice. Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Město Horažďovice Usnesení ze 46. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 27.08.2012 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 14. jednání Rady města Strakonice konaného 9. března 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 14. jednání Rady města

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 13. ledna 2016 č. 1/2016 u p r a v e n á v e r z e 1. souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu pro

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015

Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 26.8.2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, prof. MUDr. Válek,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Město Horažďovice Usnesení z 9. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.03.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011

USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011 USNESENÍ z 11. jednání RM konaného dne 20. června 2011 Usnesení 158/11/11 RM schvaluje návrh na prominutí dlužné částky na nájemném ve výši 776,- Kč, v případě bývalé nájemnice z bytu č. 19 v č. p. 385

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011

Město Horažďovice. Usnesení z 15. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 15. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 09.05. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV

Zápis. z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Zápis z 13. jednání Rady Městského obvodu Pardubice IV, které se konalo ve středu dne 8.6. 2011 v 17.00 hod. v zasedací místnosti ÚMO Pardubice IV Přítomni: Ing. Petr Heřmanský, Ing.arch.Jan Kovář, p.

Více

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015

Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 21.10. 2015 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni: Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005

Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Č. 66/2005 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 18. 4. 2005 Usnesení číslo: 189/2005 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. KN st.

Více

Usnesení Rady obce Česká Ves č. 8/2016 konané dne 30.05.2016

Usnesení Rady obce Česká Ves č. 8/2016 konané dne 30.05.2016 Usnesení Rady obce Česká Ves č. 8/2016 konané dne 30.05.2016 I. RO bere na vědomí: 1. Zprávu o hospodaření v obecním lese v roce 2016. 2. Zápis č. 4 ze zasedání stavební komise ze dne 17.05.2016, dle důvodové

Více

VÝPIS 10. 9. 2013 (RM

VÝPIS 10. 9. 2013 (RM VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. 9. 2013 (RM č. 22) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016

PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 PŘEHLED USNESENÍ Z 33. SCHŮZE RADY MĚSTA STUDÉNKY Z 02.06.2016 Číslo Číslo usn. mat. Problematika 704 1 Kontrola plnění usnesení 705 2 Výroční zpráva SAK Studénka, příspěvkové organizace, za rok 2015 706

Více

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015

USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 USNESENÍ 29. schůze Rady města Třebíče konané dne 22.12.2015 1/29/RM/2015 Zahájení a schválení programu 29. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 29. schůze Rady města Třebíče v roce

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012

U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března 2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 5. schůze rady města konané dne 6. března

Více

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014,

a) kontrolu usnesení z 27. zasedání Zastupitelstva obce Bolatice ze dne 23. 4. 2014, Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva obce v Bolaticích, konaného dne 23. června 2014 v 18:00 hodin v Obřadní síni OÚ v Bolaticích OUBOL/1350/2014 89/28 Zastupitelstvo obce Bolatice po projednání bere

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky zasedání rady města RM 203 (ve volebním období 103. zasedání) ze dne: 25.10.2010 kancelář starostky od 15:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 8359 až 8394 STIS Stránka 1 z 7 K Čl. 2. 1 USNESENÍ

Více

Rada města Usnesení č. 14/10

Rada města Usnesení č. 14/10 Rada města Usnesení č. 14/10 z jednání rady města konaného dne 16.8.2010 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 402-452 RM schvaluje 402) revokaci usnesení RM č. 18/09/554 a RM č. 20/09/608 s novým zněním

Více

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016

USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 USNESENÍ 1. SCHŮZE RADY MĚSTA TÝN NAD VLTAVOU ZE DNE 11. 1. 2016 Usnesení 1/2016 Rada města schvaluje program dnešní schůze rady města: 1. Kontrola usnesení (tajemník) 2. Rozpočtová opatření (Ing. Rambousková)

Více

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010 Spisový znak: 101 2.2 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisová značka: SEK/4910/2010/PBr Přítomni: 7, dle prezenční listiny Výtah ze zápisu z jednání Rady města Lanškroun dne 15. února 2010

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 1. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. listopadu 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Plnění

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 613/2016/STAR VÝPIS USNESENÍ číslo: 25 RADY MĚSTA POČÁTKY ze dne 25. května 2016 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 102 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: nedoporučuje

Více

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016

U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 U s n e s e n í z 8. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 18.05.2016 232. Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na ploše vymezeném náměstím T. G. Masaryka po

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 25. 3. 2015 35/3/2015 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 10. června 2015 č. 157 u p r a v e n á v e r z e 1. projednala předložený materiál č. 14, pronájem pozemku p.č. 1195/16 k.ú. Kynšperk nad Ohří

Více

Schválená usnesení 21. Rady HMP ze dne 2.6.2015

Schválená usnesení 21. Rady HMP ze dne 2.6.2015 R-17879 1259 2.6.2015 k návrhu na vyslovení souhlasu ručitele se změnou věřitele dluhu zajištěného ručitelským prohlášením HMP vůči ŠKODA TRANSPORTATION a.s. R-18097 1260 2.6.2015 ke Zprávě nezávislého

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno

Zápis. z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zápis z 84. zasedání Rady městské části Brno-Žabovřesky, konaného 7. května 2014 v zasedací místnosti ÚMČ Brno-Žabovřesky, Horova 28, Brno Zahájení: Přítomni: Přítomna: 8:00 hodin Ing. Pavel Tyralík Bc.

Více

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015

USNESENÍ. z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 16. schůze Rady města Hranic, dne 20. 10. 2015 Usnesení 571/2015 - RM 16 ze dne 20. 10. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 572/2015 - RM 16

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 40. jednání datum konání: 07.12.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 40. jednání datum konání: 07.12.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 07.12.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0716/RM40/2015 Uzavření smlouvy formou objednávky - Bellevue

Více

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 25. listopadu 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 181/09 189/09)

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Václav Brodec, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Libor Bílek, Ing. Josef Železný RNDr. František Wohlmuth Město Ostrov Usnesení z 26. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 13. prosince 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice:

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 10.02.2014

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 10. 2. 2014 od 16:00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, Libor Petřina, MUDr.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 24. schůzi dne 4.2.2008 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM.

4. Ukládá: řediteli Městského muzea zakoupení 10 ks hasících přístrojů ze stávajícího rozpočtu MěM. USNESENÍ č. 11/2008 ze schůze Rady města Čelákovic 6. listopadu 2008 ------------------------------------------------------------------------ Rada města Čelákovic: 1. Kontroluje minulá usnesení byla provedena

Více

Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 3.1.13 bere na vědomí 3.2.13 souhlasí 3.3.13 souhlasí ukládá 3.4.13 schvaluje pověřuje 3.5.

Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 3.1.13 bere na vědomí 3.2.13 souhlasí 3.3.13 souhlasí ukládá 3.4.13 schvaluje pověřuje 3.5. Výpis z U s n e s e n í č. 3/2013 ze zasedání Rady města, konaného 28.1.2013 na Městském úřadě v Jílovém u Prahy 3.1.13 Rada města bere na vědomí zprávu starostky o činnosti samosprávy. 3.2.13 Rada města

Více

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009

ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 ZÁPIS Rady Města Turnov ze zasedání dne 9. února 2009 1. Problematika životního prostředí Ing. Šípošová 10.00-11.30 - smlouva zeleň - představení firmy - plán akcí na r. 2009 - TST - smlouva odpady na

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace.

Z: VOS T: 5/2016 3. Ukládá ředitelce ZŠaG Vítkov, p.o. provést změnu v obchodním rejstříku. Z: ŘZŠaG T: 6/2016. Z: VOS organizace. U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Vítkova konaného dne 27. dubna 2016 v sále MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 503/11 do č. 555/11) Zastupitelstvo města: 503/11 Bere na vědomí zprávu

Více

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016

Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 Z á p i s z 28. schůze Rady městské části Brno-Líšeň konané dne 27.01.2016 1. Zahájení a schválení programu Schůzi zahájil a řídil pan starosta. Přítomni : Mgr. Štefan, PhDr. Freiberg, p. Štědronský, Mgr.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 25.03.2008 146/2008 Rada města Lanškroun podle čl. IV. Obecně závazné vyhlášky Města Lanškroun č. 6/97, o vytvoření Fondu rozvoje bydlení, ve znění pozdějších

Více

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008

U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 U s n e s e n í ze 13. řádného zasedání Rady města Chotěboř konaného dne 27. 8. 2008 473. Rada města projednala návrh smlouvy o dílo Služby Bezpečnosti práce s firmou Prepo-Team s.r.o., se sídlem Smetanova

Více

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II.

Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A. I. revokuje. II. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 7. zasedání v roce 2013, které se uskutečnilo 24. října 2013 Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A I. revokuje 196 Usnesení zastupitelstva

Více

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y. Usnesení z 11. schůze v roce 2009, konané dne 3. června 2009

R A D A M Ě S T A B Í L I N Y. Usnesení z 11. schůze v roce 2009, konané dne 3. června 2009 R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 11. schůze v roce 2009, konané dne 3. června 2009 Usnesení s termínem č.: 247 taj. (ONI) 17. 06. 584 star. (ONI) 17. 06. 585 star. 17. 06. 586 MSTB 17. 06. 587

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Rada 76 (10.03.2014) 1

Rada 76 (10.03.2014) 1 Zápis č. 76 ze schůze rady města Velešín, konané dne 10.03.2014 Přítomni: Jaroslav Bartizal, Mgr. Josef Klíma, František Ondrášek, Jiří Růžička Omluven: Ing. Vladimír Jantač Host: Karel Krejčí jednatel

Více

II. OKTAJ+kanc. STA XXXXX

II. OKTAJ+kanc. STA XXXXX VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 31. května 2011 (RM č. 15) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.06.2008 Usnesení č. 542 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 26.05.2008. Usnesení č. 543 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s Monikou

Více

Schválená usnesení 40. jednání Rady HMP dne 22.11.2011

Schválená usnesení 40. jednání Rady HMP dne 22.11.2011 Schválená usnesení 40. jednání Rady HMP dne 22.11.2011 Usnesení R-5692 1843 22.11.2011 k návrhu na úpravu rozpočtu v kap. 02 R-5445 1844 22.11.2011 ke Zprávě o plnění rozpočtu hlavního města za 1. - 3.

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Rada 24 (16. 11. 2015) 1

Rada 24 (16. 11. 2015) 1 Zápis č. 24 ze schůze rady města Velešín, konané dne 16.11.2015 Přítomen: Mgr. Hana Císařová, Mgr. Josef Klíma, Ing. Milan Prokeš, Jiří Růžička, Ing. Lenka Šípková Začátek: 10,00 hod Konec: 11,00 hod P

Více

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen:

Zápis. z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016. dle prezenční listiny. Omluven: Nepřítomen: Zápis z 7. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.3. 2016 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, R.Baštýřová Program jednání: 1. Smlouva o

Více

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170

Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 Město Vejprty, Tylova 870/6, PSČ 431 91, IČO 00262170 V ý p i s u s n e s e n í z 21. řádného jednání rady města dne 25. srpna 2008 od 13.00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 389/08 Rada

Více

Usnesení z 12. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 2. prosince od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech

Usnesení z 12. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 2. prosince od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech ;2 5 'rííly y-asi/ofííny (íriíř,v. ;^;«4 ; Xm< Í^fíuna 1 Usnesení z 12. zasedání Rady Města Podbořany, které se konalo dne 2. prosince od 15,00 hod. v kanceláři starosty na MěU v Podbořanech Přítomni:

Více

Zápis RM ze dne 18. 6. 2014

Zápis RM ze dne 18. 6. 2014 U S N E S E N Í z 9. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí, konané dne 18. 6. 2014 Schválení programu jednání RM Upravený program: 1. Schválení programu jednání RM 2. Rozpočtové opatření 4/2014 3. Prodloužení

Více

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu "Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor"

Smlouva o partnerství v rámci realizace projektu Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tábor U S N E S E N Í z 20. schůze Rady města Tábora, konané 31.10.2011 v kanceláři starosty města, Ing. Jiřího Fišera. 1112 / 20 / 11 19/03 19/03 Finanční plán Technických služeb Tábor s. r. o. pro rok 2012

Více

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 28. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 28 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2. 9. 2013 od 16.00 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Miroslav Neumann, PaedDr. Zdeněk Koudelka, MUDr. Ladislav Peychl,

Více

U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15. prosince 2009

U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15. prosince 2009 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 26. schůze rady města konané dne 15.

Více

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z 27. zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 15.09.2014 v 17:00 h. v zasedací místnosti Městského úřadu Smiřice Přítomno: Omluveni: 9 členů ZM dle prezenční listiny Karel Šust MUDr.

Více

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění

Z: S,VOVS T: 4/2011. 365/8 Pověřuje v souladu s 4 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění U S N E S E N Í 8. schůze Rady města Vítkova konané dne 5. dubna 2011 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 360/8 do č. 398/8) Rada města: 360/8 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

Usnesení 3. Rady města Tachova konané dne 12.1.2015 Rada města: č.71 uděluje souhlas č 72 doporučuje zastupitelstvu města

Usnesení 3. Rady města Tachova konané dne 12.1.2015 Rada města: č.71 uděluje souhlas č 72 doporučuje zastupitelstvu města Usnesení 3. Rady města Tachova konané dne 12.1.2015 Upravená verze ke zveřejnění z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Rada města: č.71

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více