PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI"

Transkript

1 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI Kde najdu další informace o přijímacím řízení? Řadu informací najdete na: Jaké jsou kontaktní adresy? Prosíme, pokuste se najít odpověď na svůj dotaz níže. Nenajdete-li, využijte kontaktní adresy: Studijní oddělení: Kontaktní adresa: (Nezapomeňte uvést v dotazu číslo přihlášky.) Kde najdu tiskopis přihlášky ke studiu? Přihláška ke studiu na FF UPOL se podává pouze elektronicky. https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/ Jakým způsobem se zaregistruji? Před prvním přihlášením do elektronické přihlášky UP je potřeba se zaregistrovat. Při registraci zadejte svoji ovou adresu (která bude sloužit jako přihlašovací jméno) a heslo. Tyto údaje slouží k opakovanému přihlášení do systému. Registrujete se pouze jednou a na jednu registraci je možné podat více přihlášek na více oborů. Stávající studenti a zaměstnanci UP, kteří chtějí podat elektronickou přihlášku, se musí zaregistrovat také - nelze použít přihlašovací informace, které používáte pro přihlášení do portálu UP. https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/ Zapomněl jsem heslo k e-přihlášce, co mám dělat? Pokud jste zapomněli heslo, použijte odkaz: https://prihlaska.upol.cz/wps/portal/forgottenpassword V případě zapomenutí více základních údajů kontaktujte: Pokud si podám více přihlášek, jak vysoký zaplatím poplatek? Termín podání přihlášky: nejpozději do 28. února 2014 pro všechny obory Administrativní poplatek: 530,- Kč za každou elektronickou přihlášku.

2 Poplatek je nevratný v souladu se Statutem UP čl. 22 odst. 2., a to bez výjimky. Důvodem pro vrácení administrativního poplatku není zejména přijímací zkouška na jiné vysoké škole, odstoupení od přijímací zkoušky, neúčast na přijímací zkoušce pro nemoc, špatně vyplněný studijní obor v elektronické přihlášce, apod. Na jaký účet administrativní poplatek za přihlášku zaplatím? Banka: Komerční banka a. s. Olomouc Číslo účtu: 19 (předčíslí účtu) (vyplňovat zprava doleva) 0100 (kód banky) Variabilní symbol: 732 xxxxxxx (věnujte zvýšenou pozornost způsobu vyplňování VS: 732 = identifikátor filozofické fakulty; xxxxxxx = číslo přihlášky uchazeče, které automaticky vygeneruje e-přihláška) Platba ze zahraničí: IBAN: CZ , SWIFT: KOMBCZPPxxx Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, Olomouc. Jak uhradím administrativní poplatek za přihlášku ze zahraničí, např. ze Slovenska? Při platbě ze zahraničí použijete IBAN: CZ , SWIFT: KOMBCZPPxxx Variabilní symbol: 732 xxxxxxx (prosím věnujte zvýšenou pozornost způsobu vyplňování VS: 732 = identifikátor filozofické fakulty; xxxxxxx = číslo přihlášky uchazeče, které automaticky vygeneruje e-přihláška) Jak mám postupovat, pokud při platbě administrativního poplatku za přihlášku uvedu nesprávný variabilní symbol? V tomto případě se platba s přihláškou nespáruje a přihláška se nepřevede mezi uchazeče o studium. Je potřeba neprodleně na adresu zaslat kopii dokladu o zaplacení. Při platbě bankovním převodem je dokladem výpis z účtu, nikoliv příkaz k úhradě. Pracovnice studijního oddělení na základě tohoto dokladu přihlášku převede mezi uchazeče o studium.

3 Další chyby: Omylem zaplacená nižší částka: doplaťte zbytek pod správným variabilním symbolem. Zaplatil jsem již před dvěma týdny, ale v přihlášce nevidím potvrzení: Naskenujte kopii výpisu z účtu či potvrzení o zaplacení a zašlete na Nezúčastním se zkoušky, vrátíte mi poplatek? Nikoliv, manipulační poplatek se nevrací. Upozornění pro uchazeče platící poplatek ze zahraničí: Ze zahraničí doporučujeme platit platební kartou - zpravidla neplatíte poplatky, což je pro Vás nejvýhodnější. Kdy nejpozději lze zaplatit? Uvažujme situaci, kdy podávání přihlášek končí Uhradíte-li poplatek ve večerních hodinách, bude mít datum splatnosti následující (pracovní) den, typicky Proto škola akceptuje i přihlášky uhrazené s termínem splatnosti resp. následující pracovní den po Poplatek je však nutné uhradit nejpozději typicky v dopoledních hodinách, aby měl termín splatnosti Pokud uhradíte pozdě odpoledne, bude vaše úhrada již po termínu splatnosti, protože bude mít splatnost Podat přihlášku však smíte nejpozději do půlnoci dne pro podávání přihlášek (zpravidla ). Později přihlášku podat nelze. V přestupném roce končí podávání přihlášek až , takže termín je v tomto roce nahrazen termínem Pokud se hlásím do navazujícího studia a nemám dosud ukončené bakalářské studium, jaké nejvyšší dosažené vzdělání mám do přihlášky uvést? Je potřeba zadat ukončené bakalářské studium, jinak katalog oborů zájemci o studium navazující studium vůbec nenabídne a přihlášku není možno vyplnit. Bakalářské studium v období přijímací zkoušky zpravidla uchazeči ještě absolvované nemají. Ověřená kopie diplomu z bakalářského studia se předkládá teprve při zápisu do studia, pokud je uchazeč na základě přijímacího řízení navržen k přijetí, o čemž bude písemně uvědomen. Jak si opravím jméno nebo adresu, pokud se během přijímacího řízení vdám nebo změním bydliště? Uchazeč o studium si osobní údaje v podané přihlášce do studia změnit nemůže. Je potřeba změnu příjmení nebo adresy oznámit na studijní oddělení na adresu

4 Osobní údaje poté opraví studijní referentka. Je nezbytné připojit kopii, resp. sken dokladu (např. oddací list, občanský průkaz) Akceptuje filozofická fakulta SCIO testy? Nikoliv. Jedná se o vlastní testy FF UP. Pro všechny bakalářské obory FF UP je základem přijímací zkoušky písemný Test předpokladů ke studiu na FF UP (dále jen SPF). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám. Na některé obory je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i OT (oborový test) koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující. U oborů, kde je kromě SPF, resp. OT předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující. Ústní část přijímacích zkoušek pro obor Psychologie proběhne do K ústnímu pohovoru budou pozváni ti uchazeči o studium psychologie, kteří se v Testu studijních předpokladů a oborovém testu umístili mezi nejlepšími. Jejich seznam bude spolu s rozdělením do zkušebních komisí zveřejněn na internetové stránce FF UP v sekci Přijímací řízení - průběžné informace. Všechny testy jsou sestaveny na FF UP v Olomouci týmem odborníků a garantů jednotlivých studijních programů a oborů. Týká se test SPF i navazujících magisterských oborů? Ne, součástí přijímacích zkoušek do navazujících magisterských oborů SPF není. Lze se SPF zúčastnit vícekrát a započítat si nejlepší výsledek? Ne, to není možné. SPF absolvujete pouze jednou bez ohledu na to, kolik máte podaných přihlášek. Výsledek pak bude započten ke všem přihláškám. Kde bych našel testy z minulých let? Testy z roku 2011 a 2012 jsou zveřejněny na stránce

5 Budou SPF testy v tomto roce nějak odlišné od těch v minulém roce? Parametry testu zůstávají stejné jako v loňském roce, tedy 60 minut na vypracování 50 otázek. Za špatně zodpovězenou otázku ani za nezodpovězenou otázku se body neodečítají. Co vše mám mít s sebou při psaní testu SPF? Postačí vám mít u sebe platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas) a také je nutné znát vaše oborové číslo. Dále uchazečům doporučujeme, aby s sebou měli hodinky (ne na mobilním telefonu, telefony musí být vypnuté) a láhev s nealkoholickým nápojem. Vlastní papír a psací potřeby si nosit nemusíte, používat je nesmíte. Dostanete od nás fix na vyplňování záznamového archu a poznámky si můžete dělat přímo do zadání testu. Mohu při vypracovávání SPF testu používat nějaké pomůcky, např. kalkulačku, papír na poznámky, vlastní psací potřeby? Ne, nemůžete. Kalkulačku, vlastní papír ani své psací potřeby používat nesmíte. Poznámky můžete dělat přímo do zadání testu, psát musíte speciálním fixem, který obdržíte od nás, abychom předešli potížím se strojovým snímáním odpovědí ze záznamových archů. Mohu pro sledování času použít mobil? Hodinky nenosím. Ne, není to možné. Mobilní telefony musí být při TSP vypnuté (nestačí jen vypnout zvuk) a není možné je nechat ležet na lavici. Při TSP je opravdu důležité si odpovídání dobře rozvrhnout, proto vám důrazně doporučujeme vzít si s sebou náramkové hodinky. Som zo Slovenska, budem mať SPF test preložený do slovenčiny? Ne, nebudete. Hlásíte se na českou vysokou školu, musíte tedy vykonat přijímací zkoušky v češtině. Mohu si během vypracovávání SPF dojít na WC? Ne, nemůžete. Na toaletu si dojděte před začátkem vypracovávání SPF testu, během něj již nesmíte opouštět své místo. Bohužel se nemohu zúčastnit běžných termínů testů SPF, bude nějaký náhradní termín?

6 Náhradní termíny TSP se nevypisují. V případě, že se z velmi závažných důvodů (např. kolize s maturitní zkouškou v zahraničí) nemůžete zúčastnit TSP v řádném termínu, můžete podat žádost o mimořádný termín. Tato žádost se podává písemně k rukám děkana fakulty. Je možné SPF test vykonat i v jiném městě než v Olomouci? SPF test se koná jen v Olomouci. Preference termínů pro vykonání testu není možná. Přihlíží FF UP v přijímacím řízení k výsledkům státní maturity? Ne, FF UP výsledek státní maturity v přijímacím řízení nezohledňuje. Jakým způsobem se mohu zúčastnit přijímacího řízení v případě, že mám zdravotní postižení? Při vyplňování přihlášky v sekci osobní údaje si v oddíle Handicapovaní uchazeči vyberete typ postižení a zadáte ho do přihlášky. Uchazeči se specifickými potřebami, držitelé průkazů ZTP nebo osoby se zdravotním postižením podle 67 zákona č. 435/2004 Sb., kteří potřebují zvláštní zacházení u přijímací zkoušky, nechť se obracejí s žádostí o poskytnutí pomoci na Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého. Více informací naleznete na stránkách Kontakt: tel.: (+420) Pokud si podám přihlášku na dvouoborové studium a na jeden z těchto dvou oborů neudělám přijímací zkoušku, mohu jít studovat pouze obor, kde jsem u příjímací zkoušky uspěl? To není možné. Konkrétní přihláška je závazná a vyhodnocuje se komplexně. Jak změnit obor v přihlášce? Zadejte novou přihlášku, změna oboru v přihlášce není možná. Pokud původní přihlášku již máte zaplacenou, můžete zkusit zaslat na kontaktní adresu žádost o převedení platby ze zaplacené přihlášky na novou. Tuto možnost však máte pouze do ukončení podávání přihlášek, poté již dodatečná změna oboru není možná.

7 Proč musím vyplnit kontaktní a telefon? V případě jakýchkoli problémů vás může studijní oddělení rychle a snadno kontaktovat. Svůj kontaktní prosíme pravidelně sledujte. Můžete mi sdělit termín přijímacích zkoušek? Všechny typy zkoušek proběhnou o víkendech a Na konkrétní termín budete pozváni písemnou pozvánkou měsíc předem na adresu, kterou uvedete v přihlášce. Průběžné informace si můžete vyhledat na adrese: Výsledky přijímacích zkoušek pak přímo na portále po zadání např. svého rodného čísla přijímací zkoušky na prezenční i kombinované navazující magisterské studium jednooborové (ústní část přijímacích zkoušek pro obor Psychologie proběhne do ) přijímací zkoušky na prezenční i kombinované navazující magisterské studium dvouoborové. Pro všechny bakalářské obory FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám. Na některé obory je k přijímací zkoušce kromě SPF předepsán i OT (oborový test) koná se v těsné návaznosti na písemný test SPF v tentýž den nebo den těsně následující. U oborů, kde je kromě SPF předepsán i UP (ústní pohovor), proběhne nejpozději s týdenním odstupem, zpravidla však v tentýž den nebo den těsně následující. Z rodinných (osobních, zdravotních) důvodů se přijímacího řízení v uvedených termínech nemohu zúčastnit. Mohu se dostavit v jiném termínu, např. ve druhém kole přijímacího řízení? Druhé kolo přijímacího řízení se na FF UP v Olomouci nekoná. Mimořádný termín přijímacích zkoušek je určen pouze pro uchazeče, kteří v řádných termínech konání přijímacích zkoušek budou studovat na zahraničních

8 středních a vyšších školách: Jsem cizinka, předchozí studium jsem absolvovala v zahraničí, obávám se, že přijímací zkoušku v českém jazyce nezvládnu. Pro cizí státní příslušníky platí uvedené podmínky přijímacího řízení v plném rozsahu. U uchazečů cizinců se předpokládá znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (zvláště v případě, že se uchazeč hlásí na obor akreditovaný v českém jazyce). V případě, že uchazeč absolvoval středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v zahraničí (netýká se uchazečů ze Slovenské republiky), je nutné uznání jeho zahraničního vzdělání v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Jsem cizinec a rád bych pokračoval v ČR v navazujícím studiu, jaké dokumenty o předchozím získaném vzdělání mám předložit? V případě navržení k přijetí na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky je třeba přímo v den zápisu doložit dokumenty o předchozím získaném vzdělání. Vaše v zahraničí získané bakalářské nebo jiné VŠ vzdělání musí být nostrifikováno uznáno v ČR, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak. Bližší informace k nostrifikaci naleznete zde: U zápisu do studia pak dokládáte úředně ověřené kopie: 1) dokumentu o Vašem vzdělání ze zahraničí; 2) úřední překlad dokumentu o Vašem vzdělání ze zahraničí do českého jazyka; 3) nostrifikační doložku. Pro cizí státní příslušníky platí uvedené podmínky přijímacího řízení v plném rozsahu. U uchazečů cizinců se předpokládá znalost českého jazyka minimálně na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce (zvláště v případě, že se uchazeč hlásí na obor akreditovaný v českém jazyce). Bylo mi už 26 let. Pokud budu přijat ke studiu, budu platit školné? Na UP v Olomouci se žádné školné neplatí. Pokud jste však již studoval na vysoké škole, mohly by se na vás vztahovat poplatky za studium druhé vysoké školy nebo poplatky za nadstandardní dobu studia. Podrobné informace o poplatcích naleznete na stránce:

9 Chci se zeptat, kolik se platí za semestr v případě kombinovaného bakalářského studia. Již jeden bakalářský obor jsem vystudovala. Budete platit poplatek za studium druhé vysoké školy. Pro letošní rok je stanoven ve výši 2.666,- Kč za každý započatý jeden rok studia. Studuji v zahraničí, ale tento rok jsem se rozhodla vrátit zpět do České republiky a nejsem si jista, zda nebude problém s uznáním mého vysvědčení případně i přijetím na vysokou školu v ČR. K přijetí ke studiu na VŠ v ČR je třeba nejen úspěšně zvládnout přijímací zkoušky na daný obor, ale také prokázat se absolutoriem střední školy s maturitou. Ve Vašem případě se jedná o potřebu nostrifikace Vašeho vzdělání se vzděláním v ČR dle platných zákonů. K tomu je třeba na kterémkoli Krajském úřadu v ČR podat žádost o nostrifikaci tak, abyste ji pak mohla předložit vysoké škole. Na FF UP pak přímo u zápisu do studia dokládáte: originál Vašeho dokladu o ukončení střední školy a úředně ověřený český překlad takového dokumentu, a dále nostrifikaci vzdělání Kdy a jak dodávám maturitní vysvědčení? Až u zápisu ke studiu. Pokud škola vyžaduje jinak, je to napsáno v přihlášce. Maturitní vysvědčení musí být úředně ověřené. Chci do Olomouce přijet o den dříve, je organizováno ubytování pro uchazeče o studium? Informace o možných volných lůžkách na kolejích SKM UP v době přijímacích zkoušek lze získat prostřednictvím kontaktu na webu Uchazeči se zdravotním postižením mají možnost své požadavky na ubytování uplatnit prostřednictvím Centra podpory studentů se specifickými potřebami Univerzity Palackého. Více informací naleznete na stránkách Nemám pozvánku k přijímací zkoušce (ztracená, nedoručená atd.) Pozvánka k přijímacím zkouškám by měla k uchazeči dorazit nejpozději 3 týdny před termínem přijímací zkoušky. Veškeré informace o místě a čase konání přijímací zkoušky však naleznete i ve své e-přihlášce. Není nutné mít s sebou u přijímacích zkoušek papírovou pozvánku, stačí pouze předložit platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a dále je nutné znát číslo své přihlášky.

10 Nerozumíte některým pojmům týkajícím se vysokoškolského studia? Studijní program je jednotka pokrývající určitou ucelenou tematickou oblast studia, např. Filologie nebo Humanitní studia. Student je na vysokou školu přijímán ke studiu určitého studijního programu. V rámci studijního programu může fakulta realizovat jeden nebo více studijních oborů. Studijní obor představuje upřesnění toho, jak se student profiluje v rámci svého studijního programu. Student může studovat jeden nebo více oborů. Některá studia jsou koncipována jednooborově, jiná víceoborově (dvouoborové kombinace). Studijní obory se liší také formou, viz též níže. O Mezifakultní studium se jedná v případě, že jde o dvouoborové studium, kde je každý z oborů realizován na jiné fakultě. Pro účely evidence je student zařazen na jednu z těchto fakult (tam podává přihlášku, její pravidla pro něj platí atd.). U mezifakultního studia oborů FF UP je to vždy ta druhá fakulta (PŘF, PDF, FTK, CMTF). Bakalářské studijní programy jsou zaměřeny zejména na přípravu k výkonu povolání, při nichž se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahují též vybrané teoretické poznatky. Standardní doba studia včetně možné praxe je většinou tři roky. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul "bakalář" (Bc.). Magisterské studijní programy jsou zaměřené na získávání teoretických poznatků založených na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. Standardní doba studia je pět nebo šest let. Magisterský studijní program může navazovat na bakalářský (magisterský navazující), v tomto případě je standardní doba studia většinou dva roky. Absolventům studia v magisterských studijních programech se na FF UP uděluje akademický titul "magistr" (Mgr.). Doktorské studijní programy jsou zaměřeny na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba studia je tři roky. Absolventům se uděluje akademický titul "doktor" (Ph.D.). Prezenční forma studia je forma, která umožňuje studentovi vysoké školy pravidelnou (prezenční denní) účast na výuce, tj. na přednáškách, seminářích, cvičeních a dalších vzdělávacích aktivitách vedených akademickými pracovníky. Distanční forma studia umožňuje studium s využitím informačních prostředků bez pravidelné účasti na vzdělávacích aktivitách. Kombinovaná forma studia (dříve dálková) je kombinací prezenční a distanční formy studia.

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení

Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení Přijímací zkoušky na VŠ Testy Andragogika a personální řízení také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Doporučujeme další e-knihy: Přijímací zkoušky na VŠ Témata Všeobecný přehled e-kniha

Více

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví

Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 Studijní programy a další informace Fakulty financí a účetnictví Akademický rok 2005/2006 Studijní programy

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM

VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYPLNĚNÍ E-PŘIHLÁŠKY KE STUDIU NA SU OPF UCHAZEČEM VYDÁNO V KARVINÉ 2011, REVIDOVÁNO 2012. Publikováno:14.11.2012 10:30 Obsah OBSAH Obsah... 2 Úvod... 3 Workflow procesu zadání E-přihlášky uchazečem....

Více

Průvodce. programy pracovních pobytů mladých lidí v Kanadě. ČR Canada

Průvodce. programy pracovních pobytů mladých lidí v Kanadě. ČR Canada Průvodce programy pracovních pobytů mladých lidí v Kanadě ČR Canada Kanada a Česká republika partneři v mobilitě 23. listopadu 2006 podepsaly Kanada a Česká republika Dohodu o usnadňování dočasných pracovních

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015

PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 PRŮVODCE STUDENTA PRVNÍHO ROČNÍKU 2014/2015 1 OBSAH 1 ÚVODNÍ SLOVO PROREKTORKY PRO STUDIJNÍ A PEDAGOGICKÉ ZÁLEŽITOSTI... 3 2 O MVŠO... 4 STUDIJNÍ OBORY... 5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 9 VEDENÍ MVŠO...

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních

Studium v zahraničí University Evropa. Geisteswissenschaften STUDENTY FHS USA Estudiantes. internacionales Fakulta humanitních Studium v zahraničí University Evropa Geisteswissenschaften USA Estudiantes internacionales Fakulta humanitních studií Transcript of Records Německo Francie Bibliothek Étudier à l étranger Španělština

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3

Školní řád VOŠ. Část první Obecná ustanovení 3 Školní řád VOŠ Obsah Část první Obecná ustanovení 3 Čl. 1 Platnost školního a klasifikačního řádu 3 Čl. 2 Zásady a cíle vzdělávání 3 Čl. 3 Vzdělávání cizinců 4 Čl. 4 Školská rada 4 Čl. 5 Práva studentů

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně

Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně Témata a často kladené dotazy při studiu bakalářských programů Fakulty Životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně 2011 Vypracovala Barbora Handrychová za pomoci Dany Anýžové, vedoucí studijního oddělení

Více

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014

Studijní a zkušební řád Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 24. června 2014 Vnitřní předpisy Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR

Mít přehled. Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Mít přehled Průvodce informačními a poradenskými službami pro mládež v ČR Obsah MÍT PŘEHLED 5 VZDĚLÁVÁNÍ 7 Předškolní vzdělávání 7 Základní školy 12 Střední školy 17 Vysoké školy 28 Pomaturitní nevysokoškolské

Více

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy:

~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: ~ 1 ~ Zaměstnávání občanů EU, cizinců, důchodců a studentů v roce 2013: Platné právní předpisy: Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona 149 a 347/2010 Zákon č. 326/1999 Sb. ve znění zákona

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více