VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ BRNO STUDIJNÍ PROGRAM PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Brno 2012

2 Obsah Úvod... 3 Rektorát kontakty... 4 Akademická rada... 4 Organizační struktura VŠOH Katedra ekonomie, ekonomiky a managementu Katedra gastronomie Katedra hotelnictví a cestovního ruchu Katedra cizích jazyků a společenských věd... 5 Seznam akademických pracovníků pro akademický rok 2012/ Harmonogram pro akademický rok 2012/ ZIMNÍ SEMESTR... 7 LETNÍ SEMESTR... 7 Harmonogram pro kombinované studium 2012/2013: Zimní semestr... 8 Studijní plán platný pro zimní semestr akademického roku 2012/ Prezenční studium Kombinované studium Volitelné předměty Pokyn č.28/ Cíle studia Podmínky přijetí ke studiu na VŠOH Zkouškové období Zápis ke zkouškám Předměty u státní závěrečné bakalářské zkoušky OBOR MANAGEMENT HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Moggis: Vstup do informační systému VŠOH Systém užívání čipových karet Žádost o opětovný zápis předmětů, Otevírací doba knihovny Areál Svážná Areál Bosonožská Studentský workshop Podmínky účasti na workshopu / na konferenci: Studentské mezinárodní mobility ve vzdělávání studentů v rámci programu EU ERASMUS Pokyny pro vykonávání praxe v oboru Jakou praxi lze uznat? Jak lze praxi vykonávat? Jak se praxe dokládá? Praxe: Partneři Vysoké školy obchodní a hotelové STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Bakalářský studijní program Článek 1: Struktura a organizace studia Článek 2: Formy výuky Článek 3: Kredity Článek 4: Organizace akademického roku Průběh studia Článek 5: Hodnocení studia Článek 6: Opakování předmětu Článek 7: Zápis do vyšších ročníků Článek 8: Přerušení studia Článek 9: Započítávání zkoušek Ukončení studia a vysokoškolské diplomy Článek 10: Řádné ukončení studia Článek 11: Mimořádné ukončení studia Článek 12:Závěrečná ustanovení DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD pro studenty Část první: Základní ustanovení Část druhá: Závěrečná ustanovení Fotografie ze školních akcí Inovace studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové SYNERGIE 4IN - rozvoj diverzifikace vzdělávacích aktivit akreditovaného studijního programu Vysoké školy obchodní a hotelové: INovace, INternacionalizace, INiciace, INtegrace Lokalizace školy

3 Úvod Vysoká škola obchodní a hotelová (VŠOH) získala státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola neuniverzitního typu podle par. 39, par. 87, písmene f a paragrafu 105 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v roce Základním cílem VŠOH je naplnit poslání neuniverzitní vysoké školy, která vybaví absolventa potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými zkušenostmi pro vykonávání manažerských funkcí v oblasti hotelnictví a cestovního ruchu. Akreditované bakalářské studijní programy: Gastronomie, hotelnictví a turismus Studijní obory: Management hotelnictví Management cestovního ruchu Management hotelnictví a cestovního ruchu Forma studia: prezenční (denní), kombinovaná (dálková) Standardní doba studia jsou tři roky. VŠOH plní poslání vysokoškolské instituce se vzdělávacím, výzkumným a tvůrčím programem reflektující potřeby trhu práce. Vzdělávací, výzkumná, vývojová a další tvůrčí činnost VŠOH zahrnuje: a) uskutečňování akreditovaného bakalářského studijního programu, po jehož ukončení uděluje absolventům akademický titul bakalář, b) uskutečňování programů celoživotního vzdělávání, c) uskutečňování výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti, d) meziregionální a mezinárodní spolupráci. Úkolem VŠOH mimo jiné je především: vychovávat erudované odborníky na poli vysokoškolského vzdělávání v intencích současných evropských trendů; zprostředkovávat aktuální informace z oblasti Managementu hotelnictví a cestovního ruchu, a to jak z oblasti regionální a státní, ale rovněž z mezinárodní působnosti; podílet se na zvýšení možnosti uplatnění absolventů ve stále silnějším konkurenčním prostředí integrujícího se a globalizujícího se světa ; Úspěšné uplatnění absolventů VŠOH předpokládá vysokou úroveň jejich odborné přípravy, kterou velkou měrou ovlivňují sami studenti studijní disciplínou a iniciativním využíváním možností nabízejících se v praxi, ale především pedagogové svojí náročností během pedagogického procesu, jeho přípravě a hodnocení. Přejeme mnoho úspěchů při naplňování těchto cílů. PhDr. Ludmila Bartoňová rektorka 3

4 Kontaktní adresa: Bosonožská 9, Brno Telefon: Fax: Webové stránky: Rektorát kontakty Akademická rada 1. Ing. Petr Bajer, CSc 2. PhDr. Ludmila Bartoňová 3. Ing. Jan Dufek 4. JUDr. Helena Fišerová 5. doc. Ing.Roman Horák, CSc. 6. prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.hc. 7. Ing. Jiří Imrýšek 8. prof. Ing. Jaroslav Jakš, DrSc. 9. Ing. Radim Jančura 10. Ing. Stanislav Juránek 11. Ing. Alena Klapalová, Ph.D. 12. doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. 13. doc. RNDr. Miloslav Mikulík, CSc. 14. doc. Ing. et Ing. Miroslav Nováček, CSc 15. prof. Ing. Pavel Ondrčka, CSc. 16. PhDr. Mgr. et Mgr. Martin Reissner, Ph.D. 17. Ing. Rostislav Slavotínek 18. doc. Peter Stoličný, Art.D. 19. doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. 20. prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D 21. doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. 22. Ing. Pavel Vajčner 23. doc. RNDr. Jiří Vaníček, CSc. 24. Prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. 25. Ing. Beatrice Vojtková 26. prof. RNDr. Arnošt Wahla, CSc 27. Mgr. Yvonne Zelníčková 4

5 Organizační struktura VŠOH Rektorát: Bosonožská 9, Brno Rektorka: PhDr. Ludmila Bartoňová Prorektorka pro vzdělávací činnost: doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. Zástupce: Ing. Zdeněk Málek,Ph.D. Prorektorka pro výzkumnou činnost a zahraniční vztahy: prof. Ing. Kristina Viestová, CSc. Zástupce: RNDr. Jan Trávníček Prorektor pro rozvoj a vnější vztahy: prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c. Zástupce: Ing. Eva Lukášková, Ph.D. Mediátor a tutor VŠOH: doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. Kvestorka: JUDr. Helena Fišerová Tajemnice VŠOH: Mgr. Hana Vovsová Informační centrum: Mgr. Petra Trunečková Studijní oddělení: vedoucí studijního oddělení: Mgr. Hana Vovsová zástupce vedoucího oddělení: Bc. Martina Sobolová administrátor informačního systému školy: Mgr. Pavel Urbiš sekretariát: Jana Radvanová styk s veřejností: Ing. Marie Bednářová 1. Katedra ekonomie, ekonomiky a managementu 2. Katedra hotelnictví a cestovního ruchu Vedoucí: prof. PhDr.Vladimír Šefčík,CSc. - prof. Ing. Kristina Viestová, CSc. - doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. - doc. Ing. Josef Kubík, CSc. - doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. - doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D. - doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D. - doc. Ing. Petr David, Ph.D. - Ing. Alena Kopfová, Ph.D. - Ing. Alena Klapalová, Ph.D. - Ing. Břetislav Andrlík, Ph.D. - Mgr. Tomáš Jeřábek - Ing. Ondřej Melichar 3. Katedra gastronomie Vedoucí: doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. Zástupce: Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. - prof. Ing. Ignác Hoza, CSc., Dr.h.c. - doc. Ing. Eduard Postbiegl, CSc. - Ing. Eva Lukášková, Ph.D. - Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. - Ing. Zdeněk Málek,Ph.D. - Ing. Luděk Machala 5 Vedoucí: doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. Zástupce: Ing. Marek Záboj, Ph.D. - doc. Ing. Darina Eliašová, PhD. - Ing. Marek Záboj, Ph.D. - RNDr. Jan Trávníček - RNDr. Jakub Trojan - Ing. Olga Kubová 4. Katedra cizích jazyků a společenských věd Vedoucí: PhDr. Jana Kozílková, CSc. Zástupce: PhDr. Alena Svobodová - doc. Mgr. Peter Stoličný, ArtD. - JUDr. David Sehnálek, Ph.D. - PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D. - Mgr. Jana Jašková - Mgr. Hana Kolisková - Mgr. Tomáš Marousek

6 Seznam akademických pracovníků pro akademický rok 2012/2013 # Titul Příjmení Jméno Titul 1 Ing. Andrlík Břetislav Ph.D. 2 doc. Ing. David Petr Ph.D. 3 doc. Ing. Eliašová Darina Ph.D. 4 prof. Ing. Hoza Ignác CSc., dr.h.c. 5 doc. Ing. Hrabě Jan Ph.D. 6 Mgr. Jašková Jana 7 Mgr. Jeřábek Tomáš 8 Ing. Klapalová Alena Ph.D. 9 Mgr. Kolisková Hana 10 doc. Ing. Kozák Vratislav Ph.D. 11 PhDr. Kozílková Jana CSc. 12 doc. Ing. Kubík Josef CSc. 13 Ing. Kubová Olga 14 Ing. Lukášková Eva Ph.D. 15 Ing. Málek Zdeněk Ph.D. 16 Mgr. Marešová Helena 17 Mgr. Marousek Tomáš 18 Ing. Melichar Ondřej 19 JUDr. Sehnálek David Ph.D. 20 doc. Mgr. Stoličný Peter Art.D. 21 doc. Ing. Suchánek Petr Ph.D. 22 PhDr. Svobodová Alena 23 prof. PhDr. Šefčík Vladimír CSc. 24 doc. Ing. Štofilová Jana CSc. 25 RNDr. Trávníček Jan 26 RNDr. Trojan Jakub 27 Mgr. Ulbrich Tomáš Ph.D. 28 prof. Ing. Viestová Kristína CSc. 29 Ing. Záboj Marek Ph.D. 6

7 Harmonogram pro akademický rok 2012/2013 ZIMNÍ SEMESTR Výuka prezenční studium: ročník Praxe 3. ročník Výuka prezenční studium 3. ročník Kombinované studium výuka: Od do Zkouškové období /prezenční i kombinované studium/ Podzimní termín státnic /předběžný termín/ Náhradní zkouškové období červenec -září 2012 Podzimní termín SZZ Imatrikulace, Promoce /předběžný termín/ /čt/ Přihlášky k SZZ 2012/2013 do Den otevřených dveří Den otevřených dveří soukromých škol Pravidelné porady pedagogů Státní svátky: Harmonogram je pravidelně aktualizován. Dle určení termínů /pá/ /ne/ /so/ LETNÍ SEMESTR Zápis do letního semestru Do Výuka prezenční studium / ročník/ Výuka 3. ročník -10 týdnů Kombinované studium - výuka: /termíny budou upřesněny/ Od Zkouškové období /prezenční i kombinované studium/ Zkouškové období 3. ročník: 7 týdnů Termín odevzdání bakalářské práce do Termín uzavření kreditů ke státnicím do Státní bakalářské zkoušky prezenční studium /předběžný termín/ Promoce /předběžný termín/ v týdnu od vědecká konference VŠOH SVOČ Státní svátky: Harmonogram je pravidelně aktualizován /po/ /st/ /st/ /pá/ /so/ 7

8 Harmonogram pro kombinované studium 2012/2013: Zimní semestr Kombinované studium 1. ročník Soustředění 1. /předběžné termíny/ Soustředění Soustředění Soustředění Soustředění Soustředění Soustředění Kombinované studium 2. ročník Soustředění 1. /předběžné termíny/ do Soustředění Soustředění Soustředění Soustředění Soustředění Soustředění Kombinované studium 3. ročník Soustředění 1. /předběžné termíny/ Soustředění Soustředění Soustředění Soustředění

9 Studijní plán platný pro zimní semestr akademického roku 2012/2013 Podrobnější informace lze najít na oficiálních stránkách školy: Název předmětu Přednášky/ semináře za 1 týden - Prezenční studium - Kredity Způsob zakončení Vyučující (přednášející) Povinné předměty Makroekonomie 4 (2/2) 5 zápočet, zkouška prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Ing. Eva Lukášková, Ph.D. Právo v podnikání 4 (2/2) 5 zápočet, zkouška JUDr. David Sehnálek, Ph.D. Management hotelnictví a cestovního ruchu 4 (2/2) 5 zápočet, zkouška doc. Ing. Darina Eliašová. PhD. Ing. Marek Záboj, Ph.D Aplikovaná matematika 4 (2/2) 5 zápočet, zkouška Mgr. Tomáš Jeřábek Cizí jazyk I (CJ-A-P1, CJ1-N-P1) Světová ekonomika se zaměřením na Evropskou unii Technologie přípravy pokrmů Celkem (0/2) 2 zápočet Povinně volitelné předměty A - PhDr. Alena Svobodová N Mgr. Helena Marešová 2 (2/0) 3 kolokvium Ing. Eva Lukášková, Ph.D. 2 (0/2) 3 klasifikovaný zápočet doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. Mgr. Tomáš Ulbrich, Ph.D. - Kombinované studium - Název předmětu Přednášky/ semináře celkem Kredity Způsob zakončení Vyučující (přednášející) Povinné předměty Makroekonomie 16 5 zápočet, zkouška prof. PhDr. Vladimír Šefčík, CSc. Právo v podnikání 16 5 zápočet, zkouška JUDr. David Sehnálek, Ph.D. Management hotelnictví a cestovního ruchu 16 5 zápočet, zkouška doc. Ing. Darina Eliašová. PhD. Aplikovaná matematika 16 5 zápočet, zkouška Mgr. Tomáš Jeřábek Cizí jazyk I (CJ-A-P1, CJ1-N-P1) Světová ekonomika se zaměřením na Evropskou unii Technologie přípravy pokrmů Celkem zápočet Povinně volitelné předměty A - PhDr. Alena Svobodová N PhDr. Jana Kozílková, CSc kolokvium Ing. Eva Lukášková, Ph.D klasifikovaný zápočet doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D. 9

10 Volitelné předměty Student musí za 3 roky studia splnit 4 volitelné předměty. Za každý splněný volitelný předmět získá student 3 kredity. Je na studentovi, aby si sám rozvrhl, kdy si volitelné předměty splní; za první ročník však musí absolvovat minimálně jeden. Student se musí přihlásit v termínu k tomu určeném. Zbývající volná místa v předmětu budou nabídnuta při vlastním zápisu do semestru. Pokud se student předběžně nezapíše do volitelného předmětu, ztrácí záruku, že se bude moci do volitelného předmětu na daný semestr zapsat. Dodatečný zápis nebo změna v zápisu do volitelných předmětů po datu ukončení zápisu do semestru bude možná jen formou žádosti za poplatek 300,- Kč. Pokyn č.28/2012 S platností se od akademického roku 2012/2013 upravuje postup studenta při neukončení volitelného předmět zkouškou: Zápisem do volitelného předmětu se stává volitelný předmět pro studenta povinným! Pokud se student do volitelného předmětu jednou zapíše, musí z tohoto předmětu vykonat i zkoušku. Pokud student předmět neukončí zkouškou, musí tento volitelný předmět opakovat znovu, stejně jako opakuje ostatní povinné předměty. Pokud volitelný předmět není v dalších semestrech vypsán, student bude opakovat volitelný předmět konzultační formou. Pro první ročník 2012/2013 zimní semestr jsou k dispozici následující volitelné předměty. - Psaní odborných prací ; vyučující: Mgr. Tomáš Ulbrich - Geographical Informations Systems ; vyučující: RNDr. Jakub Trojan *) - Gastronomy basics, trends and news ; vyučující: Mgr. Tomáš Ulbrich - Káva a její příprava ; vyučující: Mgr. Tomáš Ulbrich *) Není k dispozici pro kombinované studium. Cíle studia Studijní obor: Management hotelnictví a cestovního ruchu Absolvent je připraven pro zvládnutí široké škály řídicích, organizačních, plánovacích a kontrolních funkcí v oblasti vyššího managementu v hotelích, hotelových řetězcích a dalších ubytovacích zařízeních, zejména v malých a středních podnicích, zařízeních cestovního ruchu, v orgánech státní správy a samosprávy i v samostatném podnikání s přihlédnutím k podmínkám Evropské unie. Odborná praxe poskytuje především praktický výcvik v managementu cestovních kanceláří, informačních center, památkových objektů, ubytovacích úsecích hotelů, při zajišťování veletrhů a výstav, konferencí, kongresů, sportovních a kulturních akcí atd., v dopravě, bankovnictví a pojišťovnách, na celnicích, v České obchodní inspekci, v úřadech či v managementu a provozu hotelů v úseku výrobním, odbytovém i ubytovacím a v dalších zařízeních hotelového průmyslu včetně hotelových řetězců, při zabezpečování akcí, konferencí, veletrhů a výstav. 10

11 Podmínky přijetí ke studiu na VŠOH Studijní obor Management hotelnictví a cestovního ruchu je určeny pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a splnili podmínky přijímacího řízení. Rozdíly ve vstupních odborných znalostech žáků je možno vyrovnat vhodnou volbou volitelných předmětů. Totéž lze přiměřeně aplikovat i pro uchazeče přicházející z vyšší odborné školy příbuzného zaměření. Zkouškové období Zkouškové období pro zimní semestr akad. roku 2012/2013 je dle Časového harmonogramu akademického roku 2012/2013 v době od do V poslední lekci výuky mohou probíhat zápočty. Předtermíny zkoušek mohou probíhat týden před ukončením výuky. Pro kombinované studium jsou určeny pátky a soboty; po dohodě se zkoušejícím se může student kombinovaného studia zúčastnit termínů pro prezenční studium. Zápis ke zkouškám Zápis bude probíhat v prosinci Stanovený termín je pro studenty i zkoušející závazný. Student, který svou neúčast na dohodnutém termínu řádně neomluví nejpozději do 5 dnů po jeho uplynutí, bude považován za studenta, který u zkoušky neuspěl a hodnotí se známkou F - nevyhověl. Řádnou omluvou se rozumí potvrzení od lékaře o pracovní neschopnosti či prokázáním jiného závažného důvodu, proč se student na zkoušku nemohl dostavit. V případě, že se na vypsaný termín zkoušky nepřihlásí žádný student do doby, kdy je možné se na zkoušku zapisovat, zkouška se nekoná. Při zkoušce se zjišťuje rozsah a hloubka vědomostí studenta v daném předmětu a jeho schopnost samostatně řešit úkoly. Zkoušku lze opakovat v rámci jednoho semestru třikrát. Student má k dispozici jeden řádný a dva opravné termíny. doc. Ing. Jana Štofilová, CSc. prorektorka pro pedagogickou činnost 11

12 Předměty u státní závěrečné bakalářské zkoušky OBOR MANAGEMENT HOTELNICTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 1) Vybraná témata profilových odborných předmětů: - Management hotelnictví a cestovního ruchu - Ekonomika řízení podniku hotelnictví a cestovního ruchu - Destinační management - Finanční management v hotelnictví a cestovním ruchu - Marketingový management v hotelnictví a cestovním ruchu - Výživa a hygiena 2) Ekonomie: - Makroekonomie - Mikroekonomie 3) Obhajoba bakalářské práce 12

13 Přístupová adresa: Moggis: Vstup do informační systému VŠOH Přihlašovací jméno: -identifikační číslo ID Druhotné přihlašovací jméno: - je nutné pro přístup do e-learningového systému VŠOH *) Heslo pro 1. přihlášení: Heslo: Změna hesla: *) - rodné číslo včetně lomítka - po 1. přihlášení systém vyzve ke změně hesla, /rodné číslo poté nefunguje/ - dobře zapamatovat 1. elektronickou žádostí o změnu hesla odkaz na Žádost o změnu hesla, zadat ID a rodné číslo, pokud uvedeny správně, na adresu Vám přijde s dalšími instrukcemi 2. administrátorem systému lze změnit v záložce Nastavení vlevo nahoře v menu. 1 den poté (kvůli noční synchronizaci s IS Moggis) je možné se přihlásit do e-learningového systému Moodle: Pro správné fungování musíte nastavit správné uživatelské jméno dle následujících instrukcí: uživatelské jméno bude obsahovat 7 písmen z příjmení a 1 písmeno z křestního jména všechna písmena budou bez diakritiky kratší příjmení se napíše celé a dodá se 1 písmeno ze svého křestního jména Systém užívání čipových karet Na VŠOH je zaveden systém čipových karet, které slouží k zajištění přístupu do školy. Tyto karty je rovněž možno nabít a ve studovně vedle studijního oddělení na ulici Svážná použít k tisku či kopírování. 1. Studenti si čipovou kartu vyzvednou na studijním oddělení a při vyzvednutí vloží zálohu Kč 200,- 2. Ztrátu čipové karty je nutné neprodleně nahlásit v kanceláři studijního oddělení VŠOH. 3. V případě ukončení studia se student zavazuje čipovou kartu vrátit nepoškozenou Žádost o opětovný zápis předmětů, které student v minulých semestrech úspěšně nezakončil Student může písemně požádat studijní oddělení o opětovné zapsání řádně neukončeného předmětu z některého minulého semestru (ze zimního semestru opět v zimním, z letního semestru v letním). Opětovným zápisem student získá nové 3 termíny ke zkoušce. Je na studentovi, aby si domluvil s vyučujícím, jakým způsobem bude výuku navštěvovat. Za nový zápis jednoho neúspěšně zakončeného předmětu student uhradí poplatek ve výši 800CZK. 13

14 Otevírací doba knihovny Areál Svážná Výpůjční doba knihovny a prodej skript: - Pondělí 16:00-16:45. - Pátek (kombinované studium): 15:00-16:00. V knihovně si studenti ve stanoveném čase mohou vypůjčit knihy a zakoupit skripta vydaná Vysokou školou obchodní a hotelovou. Areál Bosonožská Knihy si lze zapůjčit také v Informačním centru a knihovně v budově Vysoké školy obchodní a hotelová na Bosonožské ulici. Možné je také zakoupení skript vydaných Vysokou školou obchodní a hotelovou. Podrobnější informace naleznete na webových stránkách informačního centra: Pohled na část knihovny Informačního centra - Bosonožská ulice - 14

15 Studentský workshop 1. Vedení VŠOH organizuje v průběhu akademického roku studentský workshop pro denní a kombinované studenty o nejlepší práci. 2. Pro studenty denní i kombinované formy se workshop organizuje formou celoškolské soutěže -studentské konference. Podmínky účasti na workshopu / na konferenci: a. workshopu se mohou zúčastnit jen přihlášení studenti bakalářského programu denní i kombinované formy, kteří předloží vypracované vědecké resp. odborné práce. b. přihlášky do workshopu se zasílají na formalizovaných tiskopisech (dostupných na webových stránkách školy) spolu s jedním exemplářem práce na studijní oddělení VŠOH v Brně, Bosonožská 9, a elektronickou poštou na a c. soutěžní studentské vědecké a odborné práce mohou prezentovat částečné výsledky bakalářských prací nebo řešit jiné specifické problémy, které jsou zahrnuty v jednotlivých soutěžních sekcích; d. formální úprava soutěžních prací musí odpovídat zásadám uvedeným v příručce Jak psát závěrečné práce, VŠOH, Brno, 2011 e. povolený rozsah soutěžních prací je max. 20 stran textu formátu A4 3. Účastníci workshopu získávají certifikát. Soutěžící na prvních místech v obou sekcích jsou odměňováni osobní cenou rektorky. prof. Ing. Kristína Viestová, CSc. Prorektorka pro vědu a výzkum 15

16 Studentské mezinárodní mobility ve vzdělávání studentů v rámci programu EU ERASMUS Program ERASMUS je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především studentům, pedagogům a zaměstnancům vysokoškolských institucí. Výjimečnost programu spočívá především ve vzájemné provázanosti jednotlivých aktivit programu, díky němuž ERASMUS představuje komplexní nástroj pro modernizaci systémů vysokého školství v Evropě. Vedle mobilit studentů a učitelů je možné inovovat nebo vytvářet nové studijní programy. Prvním krokem k zapojení se do programu mezinárodních mobilit je získání tzv. ERASMUS University Charter, dokumentu, o který VŠOH žádala Evropskou komisi v červnu 2010 a získala v únoru Finanční prostředky na realizaci aktivit programu ERASMUS pochází ze dvou zdrojů. Základním zdrojem financování jsou finanční prostředky Evropské unie, které školám na základě jejich žádostí přiděluje Národní agentura. Doplňkovým zdrojem je tzv. dofinancování ze státního rozpočtu ČR, které je přístupné pouze pro veřejné vysoké školy. Soukromé školy jsou tak plně financovány z prostředků Evropské unie. Výběr studentů na studijní pobyty i na pracovní stáže se bude provádět ve výběrovém řízení, jehož termín i podmínky budou s předstihem zveřejněny na internetových i intranetových stránkách školy. Mobility učitelů a zaměstnanců schvaluje rektor školy na základě předložených učebních a pracovních plánů. 16

17 Pokyny pro vykonávání praxe v oboru V rámci studia na VŠOH absolvují studentky a studenti i předmět Odborná praxe v rozsahu: 1.ročník: 2 týdny (tedy 10 pracovních dnů) 2.ročník: 2 týdny (tedy 10 pracovních dnů) 3.ročník: 6 týdnů (tedy 30 pracovních dnů) - smlouvu se zaměstnavatelem uzavírá student, - vykonávání praxe není důvodem k neúčasti na výuce, s výjimkou zvláštních a garantem praxe dopředu schválených případů. Jakou praxi lze uznat? 1. Praxi absolvujete zpravidla v podnicích, které mají blízko oboru vašeho studia (výjimky jsou možné příklad praxe obchodního zástupce, v dopravní společnosti apod.). 2. Lze uznat praxi na základě vašeho stávajícího či předchozího zaměstnání, pokud odpovídá profilu absolventa studijního oboru, 3. Lze uznat praxi na základě provozování živnosti studentem, pokud živnost odpovídá profilu absolventa studijního oboru, 4. Praxi lze vykonávat i v zahraničí. Jak lze praxi vykonávat? 1. Odpovídající počet pracovních dnů lze absolvovat v kuse za sebou, 2. Odpovídající počet pracovních dnů lze absolvovat individuálně (např. sečtením odpovídajícího počtu víkendových brigád). 3. Studenti 2. ročníku můžou zároveň vykonat i praxi v rozsahu 30 pracovních dnů, kterou je jinak nutné absolvovat nejpozději do 15. října posledního roku studia (začátek školního roku 3. ročníku se posouvá o jeden měsíc a semestr je tak zkrácený). Jak se praxe dokládá? 1. Po realizaci praxe se odevzdává Protokol o přijetí studenta na odbornou praxi, Potvrzení o absolvování praxe a Závěrečná zpráva o průběhu a výsledcích praxe, 2. V případě potřeby studijní oddělení vydává Potvrzení o studiu a Potvrzení o absolvovaných předmětech. Povinností studenta je odevzdat garantovi praxe *) vyplněné formuláře do začátku podzimního semestru (např. za 1. ročník odevzdáte formuláře do začátku výuky ve 2. ročníku). Odevzdávají se minimálně 3 formuláře (protokol o přijetí, potvrzení o absolvování a závěrečná zpráva). Odevzdávají se garantovi praxe **) v jeho konzultačních hodinách. ***) *) Garantem praxe pro akademický rok 2012/2013 je RNDr. Jan Trávníček /mail: **) Pracovišti Laboratoř experimentální a aplikované geografie, Bosonožská 9, vedle knihovny ***) Jsou zveřejněny na osobní stránce garanta v systému Moggis Formuláře jsou k dispozici na studijním oddělení, ke stažení na nástěnce IS Moggis a to v jazyce českém a anglickém. 17

18 - Praxe: Partneři Vysoké školy obchodní a hotelové Student má možnost si zajistit praxi v oboru sám, případně se může obrátit na garanta praxí Vysoké školy obchodní a hotelové, který mu pomůže zajistit kontakt na jednu ze tří firem, jež spolupracující s Vysokou školou obchodní a hotelovou: - Hotel Slovan, a.s. - Moravské zemské muzeum - VIA PETROV BRNO, s.r.o.. HOTEL SLOVAN MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM CK VIA PETROV BRNO 18

19 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) upravuje průběh a podmínky studia v akreditovaném studijním programu uskutečňovaném Vysokou školou obchodní a hotelovou s.r.o. (dále jen VŠOH ). Bakalářský studijní program Článek 1: Struktura a organizace studia 1. Studium na VŠOH vychází z akreditovaného studijního programu 2. VŠOH uskutečňuje bakalářský studijní program. Gastronomii, hotelnictví a turismus členěný na obory Management hotelnictví, Management cestovního ruchu a Management hotelnictví a cestovního ruchu". 3. Studium se uskutečňuje v prezenční a kombinované formě. Standardní doba studia je tři roky. Článek 2: Formy výuky 1. Výuka se koná ve formě přednášek, cvičení, seminářů, konzultací a samostatného studia. 2. Studentům přednášejí profesoři a docenti oboru a se souhlasem rektora i odborní asistenti a další odborníci z jiných institucí. Semináře vedou kromě výše uvedených pracovníků rovněž asistenti. 3. Poskytování konzultací je povinností každého akademického pracovníka VŠOH. Článek 3: Kredity 1. Výuka je organizována na základě kreditového systému. Absolvování předmětů studijního programu je ohodnoceno udělením kreditů. 2. Počet kreditů, které náleží každému předmětu, je určen tak, že k počtu vyučovaných hodin týdně je přičteno číslo jedna. Výjimku představuje cizí jazyk, kde je přidělený počet kreditů roven počtu vyučovaných hodin týdně. Získání kreditů je podmíněno úspěšným absolvováním předmětu, tedy vykonáním zkoušky, resp. udělením zápočtu. Vykonání zkoušky a udělení zápočtu, je podmíněno splněním všech požadavků daného předmětu. Kredity jsou udělovány v tom semestru, ve kterém byly splněny požadavky pro jejich udělení. 3. V případě, že student nesplní požadavky pro udělení zápočtů nebo nesloží zkoušky, zaznamenává mu studijní oddělení do výkazu o studiu kredity neuděleny. Článek 4: Organizace akademického roku 1. Akademický rok se dělí na zimní semestr, letní semestr a období prázdnin. 2. Časový harmonogram akademického roku určuje rektor. 3. V prezenční formě studia je v každém semestru zpravidla 14 výukových týdnů. 4. Zkouškové období pro prezenční formu studia, která následuje po skončení výuky, trvá pro zimní semestr 6 týdnů. Pro letní semestr je možno skládat zkoušky v bezprostředně navazujících 4 5 týdnech, nejpozději však do konce měsíce června a dále též v průběhu prvních dvou týdnů měsíce září. 5. Nemá-li student k tomuto datu splněny všechny studijní povinnosti dané studijním programem, bude mu ukončeno studium. 19

20 Průběh studia Článek 5: Hodnocení studia 1. Povinnosti studenta vůči formám studia jsou pro každý studijní předmět vymezeny ve studijním plánu. 2. Hlavní formou kontroly studia jsou: průběžná kontrola testy, zadávání písemných prací, zápočet, zkouška. V předmětu, v němž je předepsán zápočet, je jeho získání předpokladem pro konání zkoušky. 3. Zápočet se uděluje za splnění požadavků určených plánem seminářů a cvičení pro daný studijní předmět. Pro jeho udělení je možno požadovat zvláštní písemnou práci nebo prověřit znalosti formou testu a kontrolních otázek. 4. Termíny zkoušek s možností výběru stanoví zkoušející. Stanovený termín je pro studenty i zkoušející závazný. Student, který svou neúčast na dohodnutém termínu řádně neomluví nejpozději do 5 dnů po jeho uplynutí, bude považován za studenta, který u zkoušky neuspěl a hodnotí se známkou nevyhověl. Žádnou omluvou se rozumí potvrzení od lékaře o pracovní neschopnosti či prokázáním jiného závažného důvodu, proč se student na zkoušku nemohl dostavit. 5. Při zkoušce se zjišťuje rozsah a hloubka vědomostí studenta v daném předmětu a jeho schopnost samostatně řešit úkoly. 6. Výsledek zkoušky se klasifikuje známkami: A výborně B velmi dobře C dobře D uspokojivě E dostatečně F nevyhověl Zkoušku lze opakovat v rámci jednoho semestru třikrát. Student má k dispozici jeden řádný a dva opravné termíny. Druhý opravný termín je zpoplatněn. Výši poplatku za využití druhého opravného termínu upravuje nařízení rektora. 7. Student může písemně požádat nejpozději do konce zkouškového období příslušného semestru vedoucího katedry o vykonání zkoušky v opravném termínu před komisí. V takovémto případě vedoucí katedry do jednoho týdne jmenuje nejméně tříčlennou komisi, která studenta vyzkouší. 8. Dokladem o studiu je Výkaz o studiu a evidence studijního oddělení. 9. Splnění studijních povinností ze všech předepsaných studijních předmětů je podmínkou pro právo studenta podat přihlášku a konat státní závěrečnou zkoušku. Článek 6: Opakování předmětu 4. Pokud student v předmětu neuspěje (neobdrží zápočet či úspěšně nesloží zkoušku ani v druhém opravném termínu) a zároveň splnil povinnosti dané studijním programem pro daný ročník, může předmět opakovat v dalším ročníku. 5. Student může předmět opakovat v rámci studia maximálně dvakrát. Článek 7: Zápis do vyšších ročníků 1. Pokud student splní studijní povinnosti dané pro daný ročník studijním programem, může být zapsán do vyššího ročníku. 2. Za splnění studijních povinností je považováno získání minimálně 50% kreditů, které jsou pro daný ročník určeny studijním programem. Studentovi, který nesplní studijní povinnosti dané studijním programem pro daný ročník, je studium ukončeno pro nesplnění studijních povinností podle 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 20

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Článek 1 Disciplinární řád pro studenty Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. Disciplinární

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Studijní a zkušební řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ

Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Školní rok 2009 2010 Zákon č. 561/04 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 10/2005 Sb. Vyhláška MŠMT ČR č. 470/2006 Sb. Zásady pro hodnocení studentů VOŠ Jsou nedílnou součástí Školního řádu Hodnocení a klasifikace

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha

Disciplinární řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 15. září 2014 Částka: 11 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze, kterým

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Rozhodnutí rektorky č. 166/2014 Den platnosti: 1. 11. 2014 Den účinnosti: 1. 11. 2014 Předkládá: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor pro vzdělávací činnost

Více

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví

Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru. Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví Informace o rigorózním řízení ve studijním oboru Mezinárodní a regionální vztahy v průmyslovém vlastnictví V souvislosti ze získáním akreditace pro uskutečňování rigorózního řízení ve studijním programu

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s.

Stipendijní řád Bankovního institutu vysoké školy, a.s. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení. č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2. Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Syllabova 19 703 00 Ostrava 3 Řád rigorózního řízení č.j. OU-12592/11-2011 V Ostravě dne 21.2.2011 Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Řád rigorózního

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 13. LEDNA 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. dubna 2006 pod

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017

PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 V Brně dne 3. listopadu 2015 Výtisk jediný Počet listů: 7 PRAVIDLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2016/2017 Doktorský

Více

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské a diplomové práce SR 04/2015 Strana č. 1 z 10 Směrnice rektorky SR 04/2015 Bakalářské a diplomové práce Garant předpisu: Schválil(a): Jméno: Ing. Milan Hála Ing. Lucie Marková, Ph.D. Funkce: kvestor rektorka Datum: 1. 9.

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ

INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH STUDENTŮ Výpis z předpisů Připravila Studentská komora AS FEKT 2 Student má právo např. výběru učitele určitého studijního předmětu vyučovaného více učiteli používat

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Civilní studium

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ FRANTIŠKA KŘIŽÍKA 110 00 Praha 1, Na Příkopě 16, tel: 224 210 585, www.vosaspsekrizik.cz, e-mail: kancelar@vosaspsekrizik.cz Hodnocení výsledků

Více

Článek 4 Prospěchové stipendium

Článek 4 Prospěchové stipendium Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Fakulta stavební VUT v Brně

Fakulta stavební VUT v Brně Fakulta stavební VUT v Brně v Brně dne: 3. 5. 2011 rozdělovník: vedoucí ústavů, vedoucí oborů, tajemník FAST VUT, vedoucí KIC, SKAS, studenti FAST VUT zpracoval: doc. Ing. Miroslav Bajer, CSc., doc. Ing.

Více

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011

Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Úvod do doktorského studia Agronomické fakulty MENDELU 30. září 2011 Studijní a zkušební řád doktorského studia, doporučený postup studia Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Řád celoživotního vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Disciplinární řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. (dále jen DŘ ) upravuje 1 podrobnosti o disciplinárních přestupcích

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 28. listopadu 2006

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2015/2016 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Disciplinární přestupek a sankce... 3 Čl. 3 Disciplinární komise... 4 Čl. 4 Zahájení disciplinárního řízení...

Více

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY

FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY FAKULTA VOJENSKÝCH TECHNOLOGIÍ UNIVERZITY OBRANY PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany pro akademický rok 2014/2015 Vojenské studium

Více

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha

Stipendijní řád. říjen 2006. Praha Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 13.

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014:

do bakalářského studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4 a 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),

Více

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007

Studijní a zkušební řád kreditního systému studia Veterinární a farmaceutické univerzity Brno ze dne 10. prosince 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 10. prosince 2007

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis - MSMT- 31537/2013-30

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s,

Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s, Příloha Č. 18 Příloha č. 2 k rozhodnutí č.j. 15 088/2000-30 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyy registrovalo podle 39 odst. 9 a 87 písmo a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov

Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 3/2011 Pravidla přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, o. p. s. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Studijní a zkušební řád Metropolitní univerzity Praha, o. p. s. upravuje pravidla studia

Více

Příkaz ředitele č. 03/06-07

Příkaz ředitele č. 03/06-07 Příkaz ředitele č. 03/06-07 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE K ORGANIZACI STUDIA A KLASIFIKACI VOŠ podle 92 až 103 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 10/2005 Sb. o vyšším odborném vzdělávání a v návaznosti

Více

Studijní a zkušební řád. Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo s.r.o.

Studijní a zkušební řád. Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz Studijní a zkušební řád Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Studijní a zkušební řád Soukromé

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky

Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Úřední deska O škole Pro zájemce o studium Pro studenty Pro zaměstnance Fakulta bezpečnostně právní Fakulta bezpečnostního managementu Studijní a zkušební řád Policejní akademie České republiky Čl. 1 Úvodní

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_14_002 Garant dokumentu: 100 - proděkanka pro studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 5. 2. 2014 VYHLÁŠKA děkanky Ekonomické

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, prezenční a kombinovanou formu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2012/2013 Předkládá:

Více

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Účinnost dokumentu od: 15.4.2010 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/6

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Garant dokumentu: 9200 - prorektor pro studium Účinnost dokumentu od: 17. 4. 2013 ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA ze dne 17. dubna 2013 Řízená kopie č.:

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání Směrnice č. 10/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ODBORNÉ PRAXE Datum vydání: 15. 10. 2015 Účinnost od: 15. 10. 2015 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005903/2015

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2015 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1

STIPENDIJNÍ ŘÁD. Část první Základní ustanovení Článek 1 V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s. r. o. O&H STIPENDIJNÍ ŘÁD Část první Základní ustanovení Článek 1 Rozsah platnosti 1. Stipendijní řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o. (dále jen stipendijní

Více

Směrnice děkana č. 6/2013

Směrnice děkana č. 6/2013 Technická univerzita v Liberci Ekonomická fakulta Směrnice děkana č. 6/2013 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských studijních a doktorských

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD MORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY OLOMOUC, O.P.S. Verze: 3 Platnost od: dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zpracoval: právní oddělení Předkladatel: RNDr. Josef

Více

stanovuji podmínky přijetí ke studiu

stanovuji podmínky přijetí ke studiu Podmínky přijímacího řízení do navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

1. Východiska a základní pojmy

1. Východiska a základní pojmy METODIKA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O AKREDITACI VZDĚLÁVACÍ INSTITUCE A VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU pro oblast vzdělávání v sociálních službách a sociální práci únor 2011 1. Východiska a základní pojmy Metodika hodnocení

Více

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1

UČO: 20391 Alexej Lošťák Ú K O L Č. 1 VÁŽENÍ, UPOZORŇUJEME VÁS NA VÝSTAVU NOVÝCH KNIH VYDAVATELSTVÍ A & B, KTERÁ SE USKUTEČNÍ V PROSTORÁCH ÚKOL WORD_1 Ú K O L Č. 1 ÚKOL WORD_1 Naformátujte text podle ukázky s tím, ţe: písmo celého odstavce je Tahoma (A & B je Arial Black), velikost 10, styl kapitálky, text je za slovem hodin rozdělen na dva odstavce,

Více