výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích"

Transkript

1 výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

2 Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura Struktura řízení Vedení Města Litoměřice Dozorčí rada Vedení nemocnice Poradní orgány Vedení zdravotních úseků 7 4. Lůžkový fond Využití lůžkového fondu Počet porodů Využití lůžkového fondu Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných Průměrný věk hospitalizovaných Výskyt nemocničních nákaz Překlady pacientů Počet úmrtí v nemocnici Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných Průměrný věk zemřelých Počet poděkování a stížností na zdravotní péči Tabulka počtu pádů pacientů Ekonomika Výsledky hospodaření Rozvaha Vybrané ukazatele hospodaření Pořízené investice (HaNDM) FKSP Počty zaměstnanců Průměrná mzda Výrok auditora Seznam provedených kontrol Seznam sponzorů a dárců Kontaktní informace Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu 25 2

3 Úvodní slovo Dámy a pánové, dovolte mi, abych zde provedl krátké zhodnocení uplynulého roku Po ekonomické stránce nemocnice, tak jako v předchozích 5 letech, dosáhla opět kladného hospodářského výsledku ve výši +1,05 miliónu Kč. Podařil se nám tak v nelehké situaci pokračující hospodářské recese malý zázrak. V roce 2011 nemocnice na investice vynaložila 23,8 mil. Kč, přičemž 1 mil. Kč byl pravidelný příspěvek na investice od zřizovatele a dalších 10 mil. Kč tvořily prostředky získané z regulačních poplatků. Nejvýznamnějšími investičními akcemi v roce 2011 byly - první etapa rekonstrukce kuchyně (6,3 mil. Kč), dále modernizace přístroje na drcení ledvinných kamenů (6,3 mil. Kč), nový sanitní vůz (1,1 mil. Kč), anesteziologický přístroj (1 mil. Kč), modernizace strojovny stlačeného medicinálního vzduchu (2,3 mil. Kč). V personální oblasti byl rok 2011 velmi bouřlivý zejména díky protestní akci lékařů Děkujeme odcházíme. Na jejím konci byl ochod 3 lékařů a navýšení tarifních platů o 3 až 8 tisíc měsíčně v závislosti na platové třídě lékaře, což vedlo k navýšení osobních nákladů nemocnice cca o 12 mil. Kč za rok, přičemž větší část byla pokryta mimořádnými bonifikacemi od zdravotních pojišťoven. V důsledku odchodu do důchodu vrchní sestry ortopedie, Jiřiny Horákové, bylo její místo, po výběrovém řízení, obsazeno Monikou Neumannovou. Na uvolněné místo vedoucí obchodního oddělení byla vybrána Ing. Zuzana Šťastná. Do Německa odešel v pololetí primář chirurgie MUDr. Karel Pacholík a z Německa naopak přišel nový primář MUDr. Alexander Hudáč. Rok 2012 bude patřit ke kritickým v celé historii nemocnice a budeme bojovat o přežití. Propad v příjmech od zdravotních pojišťoven, zvýšené platové nároky ze strany zaměstnanců, zvýšení sazby DPH a nutnost udržet vyrovnané hospodaření jsou vzájemně protichůdné aspekty, se kterými se budeme muset vyrovnat. Rovněž v důsledku nového reformního zákona budeme muset podstoupit přeregistraci celého zdravotního zařízení na Krajském úřadě a rovněž na dalších 5 let uzavřít rámcové smlouvy ze zdravotními pojišťovnami, které se netají snahou omezit rozsah dosud námi poskytované ambulantní i lůžkové péče. Věřím však, že se nám podaří všechny překážky v následujícím roce nakonec překonat a úspěšně se připravit na další léta. MUDr. Leoš Vysoudil, MBA ředitel 3

4 2. Základní údaje Název : Městská nemocnice v Litoměřicích Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Žitenická 1365/18, Litoměřice IČ : Zřizovatel : Město Litoměřice Datum vzniku : Založena dle : 35 a 84 zák. č. 128/2000 Sb., v platném znění 27 zák. č. 250/2000 Sb., v platném znění Zřizovací listina ze dne , resp Předmět hlavní činnosti : poskytování ústavní a ambulantní zdravotní péče, a poskytování prostředků zdravotnické techniky a léčiv 4

5 3. Organizační struktura 3.1. Struktura řízení stav k Město Litoměřice Dozorčí rada Ředitel nemocnice Náměstek pro léčebnou péči Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu Náměstek pro ekonomiku a provoz Úsek ředitele 5

6 3.2. Vedení Města Litoměřice stav k Starosta : Místostarostové : Mgr. Ladislav Chlupáč Mgr. Karel Krejza Jan Szántó Mgr. Václav Červín 3.3. Dozorčí rada stav k Předseda : Členové : Ing. Radek Lončák, MBA MUDr. Hassan Mezian Daniel Sadil Jan Szántó MUDr. Roman Záhora 3.4. Vedení nemocnice stav k Ředitel : Náměstek pro léčebnou péči : Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu : Náměstek pro ekonomiku a provoz : MUDr. Leoš Vysoudil, MBA MUDr. Jiří Štverák, MBA Mgr. Lenka Kalábová Ing. Vladimír Kestřánek, MBA 3.5. Poradní orgány stav k Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Porada vedoucích nezdravotních úseků Léková komise 6

7 3.6. Vedení zdravotních úseků k Oddělení Primář Vrchní sestra ARO MUDr. Kesslerová Ludmila Mezerová Petruše Dětské MUDr. Bárta Vladimír Haufová Božena Gynekologie-porodnice MUDr. Hejtmánková Petra Ing. Filipová Simona Chirurgie MUDr. Hudáč Alexander Bc. Ikoniaková Miroslava Interna MUDr. Brambaški Ivan Panašová Eva Gastroenterologie MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Klinická biochemie Ing. Kaňák Vladislav Šimralová Marie Klinická mikrobiologie MUDr. Zíma Zdeněk Šimralová Marie LDN MUDr. Pršala Jaroslav Krahulíková Jaroslava Neurologie MUDr. Krejčí-Vančurová M. Marková Jana MOJIP MUDr. Bekeová Věra Mezerová Petruše Operační sály MUDr. Bouček Dušan Ševicová Marta Ortopedie MUDr. Procházka Vladislav DiS. Neumannová Monika ORL MUDr. Fuhrmann Lukáš Bc. Ikoniaková Miroslava Poliklinika MUDr. Svoboda Pavel Mgr. Filípková Dagmar Psychiatrie MUDr. Sikora Jan Fialová Marie Radiodiagnostika MUDr. Šild Vladimír Baumruková Emílie Rehabilitace MUDr. Nerandžič Zoran Kadlecová Jana / / Smetanová Eva Urologie MUDr. Milota Jan Bc. Ikoniaková Miroslava 7

8 4. Lůžkový fond 4.1. Využití lůžkového fondu 2011 Název oddělení Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech Chirurgie ,30 4,16 Mezioborový JIP ,62 2,27 Dětské ,80 3,53 ARO ,50 11,89 Rehabilitace ,01 9,85 Gynekologie - porodnice ,81 4,27 ORL - ušní, nosní, krční ,82 3,06 Psychiatrie ,04 19,10 Neurologie ,76 5,51 Kardiovaskulární JIP ,84 3,79 Interna ,71 6,27 Dětský JIP ,97 2,35 Urologie ,17 4,10 Ortopedie ,78 4,51 LDN ,82 56,87 Ošetřovací lůžka ,42 31,91 Sociální lůžka ,81 65,00 Celkem ,99 7,11 z toho : standardní ,73 5,19 intenzivní ,21 3,09 dlouhodobá ,15 52,40 sociální ,81 65, Počet porodů Počet porodů celkem z toho císařským řezem

9 4.3. Využití lůžkového fondu Období, typ lůžka Počet pacientů Počet lůžek Využití lůžek v % Průměrná ošetřovací doba ve dnech 2008 standardní ,09 5,84 intenzivní ,05 3,26 dlouhodobá ,79 63,11 sociální ,13 36,66 Celkem ,49 7, standardní ,03 5,67 intenzivní ,56 3,27 dlouhodobá ,61 58,93 sociální 2 24, Celkem ,22 7, standardní ,37 5,59 intenzivní ,94 3,18 dlouhodobá ,54 45,85 sociální ,95 140,63 Celkem ,88 7, standardní ,73 5,19 intenzivní ,21 3,09 dlouhodobá ,15 52,40 sociální ,81 65,00 Celkem ,99 7, Nejčastější hlavní diagnózy hospitalizovaných (nejsou zahrnuty diagnózy související s těhotenstvím a porodem) 1 M 16.0 I 25.9 M17.0 M M 17.0 M 16.0 M16.0 M I 25.9 M 17.0 I25.9 M45.9 9

10 4.5. Průměrný věk hospitalizovaných Průměrný věk 51,27 51,96 52,34 51, Výskyt nemocničních nákaz (nemocniční nákaza je infekční onemocnění pacienta vzniklé v souvislosti s jeho pobytem ve zdravotnickém zařízení) Počet nákaz celkem Procento nákaz z celkového počtu hospitalizovaných ,57% 1,54% 1,37% 1,31% 4.7. Překlady pacientů (překlad z nebo do jiného zdravotnického zařízení, které není LDN ani sociálním ústavem) Převzato z jiných lůžkových zařízení Přeloženo do jiných lůžkových zařízení Počet úmrtí v nemocnici Počet úmrtí celkem z toho na LDN z toho na JIP z toho na standardních lůžcích

11 4.9. Počet zemřelých na hospitalizovaných Letalita celkem 26,55 26,22 25,35 24,70 Letalita na LDN 301,91 325,08 274,69 257,53 Letalita na JIP 40,80 46,33 44,01 50,21 Letalita na standardních lůžcích Letalita na JIP + standardních lůžcích celkem 11,40 8,04 8,51 7,73 16,07 14,01 13,57 13,40 Počet zemřelých na 1000 hospitalizovaných byl v roce 2011 v Ústeckém kraji 29,40 (ÚZIS) Průměrný věk zemřelých Průměrný věk 76,18 75,34 76,14 76, Počet poděkování a stížností na zdravotní péči Podaných stížností celkem Z toho neoprávněných Z toho částečně oprávněných Z toho zcela oprávněných Z toho odložených pro neřešitelnost Počet poděkování x x x

12 4.12. Tabulka počtu pádů pacientů Počet pádů Počet lehkých zranění Počet těžkých zranění Počet nezraněných Podíl pacientů ve věku 65 let a více na celkový počet pacientů Podíl pádů na počet pacientů ve věku 65 let a více 39,27 % 41,68 % 39,12 % 38,17 % 4,41 % 4,44 % 3,95 % 4,44 % Podíl zranění na počet pádů pacientů 37,03 % 38,31 % 40,37 % 30,37 % Indikátor kvality péče (podíl zranění na ošetřovacích dnů) 0,97 1,08 0,97 0,82 12

13 5. Ekonomika Při hodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2011 lze konstatovat, že Městská nemocnice v Litoměřicích dodržela všechny základní stanovené zásady hospodaření, neodchýlila se od schváleného finančního plánu a plánovanou výši výsledku hospodaření + 1,1 mil. Kč s minimální odchylkou splnila, čímž dosáhla celkového výsledku + 1,05 mil. Kč. Plnění rozhodujících nákladových položek, lze vnímat jako odpovídající podmínkám provozování lůžkového zdravotnického zařízení, přičemž celkové výše nákladů 583,3 mil. Kč bylo dosaženo v přímé závislosti na očekávanou výši výnosů. Výnosová část byla ovlivněna zejména dominantní položkou Tržby za vlastní výkony a zboží, která dosáhla výše 580,6 mil. Kč, přičemž celkové výnosy pak dosáhly hodnoty 584,4 mil. Kč. Uvedenými hodnotami byl zachován stabilizovaný stav ve vývoji celkových výsledků hospodaření minulých let, nicméně je nutno věnovat pozornost mírně kolísajícímu trendu, kdy hodnota roku 2009 činila 5,3 mil. Kč, 2010 činila 2,8 mil. Kč a roku 2011 činila 1,0 mil. Kč. Při posuzování celkové ekonomické situace nemocnice, je třeba také zhodnotit stav a vývoj bilanční sumy, jejíž hodnota dosáhla celkové výše 859,3 mil. Kč. Mimořádný význam byl rovněž kladen na objem vynaložených finančních prostředků na pořízení dlouhodobého majetku (investic), jenž je základním předpokladem pro rozvoj činnosti nemocnice. Vynaložená výše investic dosáhla celkové hodnoty 23,9 mil. Kč. Ukazatel běžné likvidity (current ratio) ve výši 1,46 je stabilizovaný a svoji výší patří těsně k dolní hranici doporučeného orientačního intervalu (1,5 2,0). Doba obratu pohledávek se pohybovala v na úrovni 44 dnů, zatímco doba obratu závazků činila 34 dnů. V oblasti mzdových prostředků bylo v roce 2011 dosaženo celkové průměrné mzdy ,- Kč ( ,- Kč), dále pak v kategorii lékaři ,- Kč ( ,- Kč), a u zdravotních sester a porodních asistentek ,- Kč ( + 516,- Kč). Celková suma obdržených sponzorských darů dosáhla výše Kč ,-. Vypovídací schopnost informací Výroční zprávy dokládá Výrok auditora o ověření účetní závěrky Bez výhrad a dále skutečnosti, že bez nedoplatku jsou zákonné povinnosti vůči veřejnoprávním institucím. 13

14 5.1. Výsledky hospodaření Údaje k , v tis. Kč Náklady Spotřebované nákupy Služby Osobní náklady Daně a poplatky Ostatní náklady Odpisy Daň z příjmu Ostatní Celkem Výnosy Tržby za vlastní výkony Ostatní výnosy Celkem Hospodářsky výsledek Náklady, výnosy tis. Kč Náklady Výnosy 14

15 5.2. Rozvaha Údaje k , v tis. Kč ROZVAHA AKTIVA CELKEM z toho : A. Stálá aktiva z toho : A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek A.I. Oprávky k dlouhodobému NM A.II. Dlouhodobý hmotný majetek A.II. Oprávky k dlouhodobém HM A.III. Dlouhodobý finanční majetek B. Oběžná aktiva z toho : B.I. Zásoby B.II. Krátkodobé pohledávky B.IV. Krátkodobý finanční majetek PASIVA CELKEM z toho : C. Vlastní kapitál z toho : C.I. Jmění účetní jednotky C.II. Fondy účetní jednotky C.III. Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje z toho : D.II. Rezervy D.III. Dlouhodobá závazky D.IV. Krátkodobé závazky

16 5.3. Vybrané ukazatele hospodaření Data k , pokud není uvedeno jinak Výsledné Výsledné Výsledné Výsledné Typ ukazatele hodnoty hodnoty hodnoty hodnoty způsob výpočtu 1. Průměrná výše N na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 1 990, , , ,95 Celk. N za hospit. část / celk. počet oš. dnů 2. Průměrná výše V na 1 oš. den za nem. celk. v Kč 1 850, , , ,43 Celk. V za hospit. část / celk. počet oš. dnů 3. Průměr. výše HV na 1 oš. den za nem. celk. v Kč -140,01-131,77-144,90-169,52 Rozdíl dvou výše uvedených položek ( ) 4. Podíl celkových měsíčních N na 1 zaměstnance v Kč Celkové N / celkový počet zaměstnanců / Podíl celkových měsíčních V na 1 zaměstnance v Kč Celkové V / celkový počet zaměstnanců / Podíl tržeb od zdrav. pojišťoven na celkových výnosech v % 83,51 83,35 85,174 85,28 Tržby od zdrav. pojišťoven / celkové V * Celková rentabilita ROA 0,005 0,006 0,003 0,001 Zisk (příp. ztráta) / celkové A 8. Rentabilita tržeb ROS 0,008 0,009 0,005 0,002 Zisk (příp. ztráta) / celkové tržby 9. Ukazatel nákladovosti 1-ROS 0,992 0,991 0,995 0,998 Celkové N / celkové tržby 10. Relativní vázanost A 1,281 1,213 1,251 1,258 Stálá A / celkové tržby 11. Doba obratu pohledávek ve dnech 28,58 25,74 27,11 44,45 Odběratelé / denní tržby na obchodní úvěr (V/360) 12. Doba obratu závazků ve dnech 34,24 27,11 36,84 33,57 Dodavatelé / denní nákupy na obchodní úvěr (N/360) 13. Běžná likvidita 2,17 2,10 1,89 1,46 Celková oběžná A / krátkodobé závazky Vysvětlivky : N = náklady, V = výnosy, HV = hospodářský výsledek Oš. den = ošetřovací den A = aktiva, P = pasíva 16

17 5.4. Pořízené investice (HaNDM) Údaje v tis. Kč Typ pořízeného majetku Nehmotný investiční majetek Hmotný investiční majetek z toho : stroje, přístroje, dopravní prostředky atd budovy, stavby, haly Celkem FKSP 2011 Údaje v tis. Kč Položka Zdroje Čerpání Stav k Základní příděl Zdroje celkem Doprava zájezdy 121 Závodní stravování 982 Rekreace a zájezdy Tělovýchova 68 Peněžní dary 329 Nepeněžní dary Příspěvek na činnost odborové organizace 60 Ostatní čerpání (např. vitamíny, očkování) 800 Kulturní činnost Čerpání celkem 5371 Zůstatek k

18 5.6. Počty zaměstnanců Stav k Kategorie Lékaři 106,79 105,43 102,40 103,18 Farmaceuti 3,30 3,42 4,13 4,13 JOP 3,13 2,13 2,62 5,15 ZS + PA 312,71 317,53 320,61 321,10 ZPBD 67,27 72,90 74,31 68,10 ZPOD 145,80 150,80 148,70 148,35 THP 59,17 59,91 60,61 60,45 Dělníci 142,45 135,67 128,53 114,70 Celkem 840,62 847,79 841,91 825,16 Změna stavu 7,17-5,88-16,75 Vysvětlivky : JOP jiní odborní pracovníci ZS a PA zdravotní sestry a porodní asistentky ZPBD nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracující bez odborného dohledu ZPOD zdravotničtí pracovníci, pracující pod odborným dohledem Struktura pracovníků dle kategorie 2011 THP 7% Dělníci 14% Lékaři 13% JOP 1% ZPOD 18% OZPBD 8% ZS + por. as. 38% 18

19 5.7. Průměrná mzda Údaje v Kč Kategorie Lékaři Farmaceuti JOP ZS + por. as ZPBD ZPOD THP Dělníci Celkem Meziroční změna Vývoj průměrné mzdy celkem Kč Vývoj průměrné mzdy lékaři Kč

20 6. Výrok auditora 20

21 21

22 7. Seznam provedených kontrol 2011 Subjekt provádějící kontrolu Doba trvání kontroly 1. Státní úřad pro jadernou bezpečnost 2 týdny Senovážné náměstí 1585/9, Praha 2. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje 12 týdnů Mírové náměstí 36, Litoměřice 3. Zdravotní ústav Ústí nad Labem 3 týdny Moskevská 1531/15, Ústí nad Labem 4. Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad 3 týdny Masarykova 3488/1, Ústí nad Labem 5. Úřad pro civilní letectví 1 týden Letiště Ruzyně, Praha 6 6. Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj 4 týdny SNP 2720/21, Ústí nad Labem 7. Městský úřad Litoměřice ekonomické oddělení 1 týden Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 8. Český telekomunikační úřad 1 týden Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem 9. Český metrologický institut 2 týdny Vladislava Vančury 1428/7, Most 10. Městský úřad Litoměřice oddělení kontroly a interního auditu 2 týdny Mírové náměstí 15/7, Litoměřice 11. Veřejný ochránce práv 2 týdny Údolní 39, Brno Uvedeny jsou pouze subjekty, které mají právo provádění kontrol upraveno zákonným předpisem. Závěrečné protokoly o výsledcích kontrol jsou uloženy na sekretariátu ředitele. 22

23 8. Seznam sponzorů a dárců 2011 Setříděno podle abecedního pořadí Auriga s.r.o., Litoměřice Bako s.r.o., Roudnice nad Labem Bio Vendor a.s., Brno BS Prague Medical CS s.r.o., Praha 10 Fráňa Petr, Olomouc HeroCzech s.r.o., Praha Chmelenský Josef PAS, Malé Žernoseky Chvalis s.r.o., Hoštka Moto Klub Bezinka, Kamýk Nycomed s.r.o., Praha 4 Pohřební služba Puhlík, Litoměřice Weleda spol. s r.o., Praha 5 Uvedený seznam obsahuje sponzory a dárce, kteří písemně neodmítli své zveřejnění. Hodnota těchto finančních a věcných darů je Kč Celková hodnota všech přijatých finančních a věcných darů za rok 2011 činila Kč Městská nemocnice si dovoluje poděkovat všem sponzorům a dárcům za podporu rozvoje zdravotní péče. 23

24 9. Kontaktní informace stav k datu vypracování zprávy Městská nemocnice v Litoměřicích Tel. : Žitenická 18 Fax : Litoměřice MUDr. Leoš Vysoudil, MBA Ředitel Tel. : MUDr. Jiří Štverák, MBA Náměstek pro léčebnou péči Tel. : Mgr. Lenka Kalábová Náměstek pro ošetřovatelskou péči a kvalitu Tel. : Ing. Vladimír Kestřánek, MBA Náměstek pro ekonomiku a provoz Tel. :

25 10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu Výroční zprávu vypracovali : Ing. Vladimír Kestřánek, MBA kapitoly : 2. Základní údaje 3. Organizační struktura 5. Ekonomika 7. Seznam provedených kontrol 8. Seznam sponzorů a dárců 9. Kontaktní informace 10. Údaje o osobách odpovědných za Výroční zprávu MUDr. Leoš Vysoudil, MBA kapitoly : 1. Úvodní slovo 4. Lůžkový fond Prohlášení : Prohlašuji, že údaje uvedené ve výroční zprávě odpovídají skutečnosti a žádné podstatné okolnosti, které by mohly ovlivnit správné posouzení stavu Městské nemocnice v Litoměřicích, nebyly vynechány ani záměrně zamlčeny. MUDr. Leoš Vysoudil, MBA ředitel V Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3. Dozorčí rada 6 3.4. Vedení

Více

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5

V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 5 V ý r o č n í z p r á v a 2 5 N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 5 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond

Více

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem

Za období 1.1. 31.12.2008. Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice n.l., s.r.o. Alej 17.listopadu 1101, 413 15 Roudnice nad Labem tel. 416 858 111, fax 416 831 163 Bank.sp GECB,a.s. Roudn ice n.l., č.ú.159714777/0600, IČO 25

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, p.o. Výroční zpráva o hospodaření Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 2 674 01 Třebíč Datum vydání: 31. 3. 2014 Verze č. 1 Nemocnice Třebíč, p.o. Organizační schema

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC Krajská nemocnice Liberec, Husova 10, 460 63, Liberec. tel.+420 485 311 111, fax.+420 485 101 119, nemlib@nemlib.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC OBSAH: 1. Úvodní slovo

Více

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004

Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Zdravotnictví Pardubického kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...

1. ÚVODNÍ SLOVO...2. 1.1. Vedení nemocnice...3. 1.2. Rada nemocnice...3. 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK... OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO...2 1.1. Vedení nemocnice...3 1.2. Rada nemocnice...3 1.3. Kontaktní údaje...3 2. PŘEHLED ODDĚLENÍ...4 3. LÉKAŘSKÝ ÚSEK...5 3.1. Poradní orgány...6 3.2. Základní kapacitní a výkonové

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond, a. s. Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 212 PLATNÁ K 31. PROSINCI ROKU 212 Stránka 2 z 14 ZPRÁVA O ČINNOSTI NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE MOST, PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401

ROZVAHA. Alibona, a.s. Svatoplukova 909 Litovel 78401 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I.3. Software B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek B.II. Dlouhodobý hmotný majetek B.II.1. Pozemky B.II.2.

Více

Partner Vašeho zdraví

Partner Vašeho zdraví Partner Vašeho zdraví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NEMOCNICE TŘEBÍČ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PURKYŇOVO NÁM. 2 674 01 TŘEBÍČ Úvodní slovo ředitele: Rok 2009 rokem změn Uplynulý rok lze charakterizovat jako rok změn.

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 3 květen 2014 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Vážení akcionáři,

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku Zpracovaly: Martina Janková Lenka Pávišová Pavlína Vacenovská Datum prezentace: 25. 3. 2004 V Brně dne

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah : 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje o Městské nemocnici 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3.

Více

Platy a mzdy v nemocnicích

Platy a mzdy v nemocnicích Platy a mzdy v nemocnicích Rok 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Mgr. Helena Chodounská Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje

Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje zájemce: všem zájemcům o veřejnou zakázku Věc: Dodatečné informace (#2) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Pardubického kraje Z pověření zadavatele

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI STŘEDOMORAVSKÁ NEMOCNIČNÍ A.S. ZA ROK 2013 01. Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E

Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Z P R Á V A O Č I N N O S T I P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E 2015 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace za rok 2015 Chovánek dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace je nestátní

Více

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích

výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích výroční zpráva Městská nemocnice v Litoměřicích Obsah : 1. Úvodní slovo 3 2. Základní údaje o Městské nemocnici 4 3. Organizační struktura 5 3.1. Struktura řízení 5 3.2. Vedení Města Litoměřice 6 3.3.

Více

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...

HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI... OBSAH: HLAVNÍ UKAZATELÉ...4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA...5 PROFIL SPOLEČNOSTI...6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...7 ORGÁNY SPOLEČNOSTI...8 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY...9 CÍLE PRO ROK 2011...12 ZPRÁVA

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 PROFIL SPOLEÈNOSTI...4 HLAVNÍ AKCIONÁØI A MAJETKOVÉ ÚÈASTI STAV K 31. 12. 2005...6 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI...6

Více

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7

Obsah. Úvodní slovo ředitele 4. Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5. Oddělení nemocnice 6. Základní údaje, lůžkový fond 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Obsah Úvodní slovo ředitele 4 Dozorčí rada, představenstvo nemocnice 5 Oddělení nemocnice 6 Základní údaje, lůžkový fond 7 Rozvaha, výsledek hospodaření 9 Výrok auditora

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 2 květen 2013 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015.

ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. ZPRÁVA O ČINNOSTI A ROZBOR HOSPODAŘENÍ ROKU 2015. Organizace: Nemocnice následné péče Moravská Třebová Se sídlem: Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová Zastoupená: MUDr. Aloisem Hlouškem - ředitelem IČO:

Více

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál

- 23 - OBSAH. Pavilon oddìlení klinické biochemie horní areál. Prádelna horní areál. Pavilon oddìlení pracovního lékaøství horní areál - 23 - OBSAH Dozorèí rada................................................................ 3 Vedení nemocnice............................................................. 5 Základní údaje o nemocnici.....................................................

Více

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané, příspěvková organizace OBSAH strana A. Základní údaje 2-4 B. Přehled o činnosti 4-11 B.1 Zaměření 5 B.2 Organizační

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

ROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2004. Dětská psychiatrická léčebna Opařany ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004 Zpracovatel: Dětská psychiatrická léčebna Opařany sídlo: 391 61 Opařany 221 IČ: 00667421 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: MZ ČR kontakt: adresa: DPL Opařany, 391

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009. ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2009 ZPRACOVANÁ DLE vyhl. č. 500/2002 Sb. a ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ 1 Obsah: Zpráva auditora Prohlášení statutárních orgánů Oddíl I. Individuální účetní závěrka - Výsledovka k

Více

MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1

MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 MÚZO PRAHA - 2013/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 1 ORGANIZACE: 00583600 30.01.2014 15:25 NADŘÍZENÁ ORGANIZACE: OPRO-P35 KAPITOLA: 335 VYKAZOVANÉ OBDOBÍ: Leden - Prosinec 2013 00000

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

Z á p i s. Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl

Z á p i s. Ing. Pačesný, MUDr. Tichý, MVDr. Ing. Hejzlar, MUDr. Švábl Z á p i s z 12. jednání výboru zdravotního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, které se konalo dne 9. 6. 2014, od 14.00 hod., v zasedací místnosti Karla Čapka N2.903 RegioCentrum Nový pivovar, Hradec

Více

I" / DI": 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014

I / DI: 26933357 / CZ26933357. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 Upozornní: Opis pouze pro pot ebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údaj, nelze jej použít jako sou ást ú etní závrky, bude-li p iznání podáváno v listinné podob. Da!ový subjekt: Regionální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 TEZAS servis a.s. Sídlo společnosti: Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČ: 2476518 DIČ: CZ2476518 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 21 1. Základní údaje o společnosti 2. Údaje

Více

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje

Výroční zpráva. Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje Výroční zpráva Nemocnice Rudolfa a Stefanie, a. s. nemocnice Středočeského kraje ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 1. 1. 2008 31. 12. 2008 Obsah Slovo ředitele... 3 Vedení společnosti... 4 Statut společnosti... 5 Statistické

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

Obecně prospěšná společnost ZPRÁVA O ČINNOSTI 2008

Obecně prospěšná společnost ZPRÁVA O ČINNOSTI 2008 Obecně prospěšná společnost ZPRÁVA O ČINNOSTI 2008 Obsah Charakteristika organizace Sociální služby Chráněné bydlení Podpora samostatného bydlení Sociální rehabilitace Přehled o hospodaření v roce 2008

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc. Mária Dobešová VZNIK NEMOCNICE V ROCE 1912 V OSTRAVĚ VÍÍTKOVIC TKOVICÍÍCH. CH. PŘESUN TÉTO TO NEMOCNICE DO NOVĚ VYBUDOVANÉHO PORUBSKÉHO AREÁLU V ROCE 1995. SCHÉMA ZÁKLADN

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2004 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 75033402 700 Příspěvková organizace 3.3.2015 13:04:35 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014

Více

Markq jako jeden z nástrojů controllingu a sledování kvality

Markq jako jeden z nástrojů controllingu a sledování kvality Markq jako jeden z nástrojů controllingu a sledování kvality Ing. Milan Burša, MBA Ing. Aleš Varga IV. Zdravotnické fórum Jindřichův Hradec 2006 Definice controllingu (encyklopedie wikipedia) Controlling

Více

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva

sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 M ěsto Veselí nad M oravou obec státní správa a samospráva Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimni sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2015 * typ závěrky označte 'X' NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Veselí nad Moravou Sidlo účetní jednotky - ulice,čp

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy U kojeneckého ústavu 520/2 Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Pardubický kraj Dětské centrum Svitavy ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

V Y H L Á Š K A. které se koná dne. 26.11. 2013 od 16:00 hod. PROGRAM JEDNÁNÍ:

V Y H L Á Š K A. které se koná dne. 26.11. 2013 od 16:00 hod. PROGRAM JEDNÁNÍ: V Y H L Á Š K A Starosta města Litoměřic svolává mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic, které se koná dne 26.11. 2013 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích PROGRAM

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2010 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2010 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Jan Nozar, auditor Na Výhledech 315, 334 52 Merklín číslo oprávnění 1424 o zápisu do seznamu auditorů IČ 497 37 601 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky Mikroregion

Více

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů... ISSN-0322-9653 17. 12. 2015 Ročník XLIX Cena 55 Kč 6 MINISTERSTVO FINANCÍ 19. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů...

Více

Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015

Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015 Nabídka vzdělávacích akcí Vojenské nemocnice Olomouc 2015 Vážení přátelé, zde získáte informace o nabídce našich vzdělávacích akcí pro rok 2015. Ministerstvem zdravotnictví nám byla udělena akreditace

Více

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010

Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010 Zpráva občanského sdružení České myelomové skupiny za rok 2010 Česká myelomová skupina je občanské sdružení lékařů a dalších vědeckých a odborných pracovníků, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 214 Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Purkyňovo náměstí 133/2 674 1 Třebíč ÚVODNÍ SLOVO Úvodní slovo ředitelky: Vážené dámy, vážení pánové, vážené kolegyně, vážení

Více

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace

Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Název organizace Domov důchodců Hrubá Voda, příspěvková organizace Sídlo organizace Hrubá Voda, 783 6 Hlubočky Výroční zpráva za rok 2008 2 OBSAH strana I. Základní údaje o zpracovateli 3 II. II. II.2

Více

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice

Výroční zpráva Thomayerova nemocnice Výroční zpráva 2016 Thomayerova nemocnice Úvodní slovo Vážení čtenáři, ve svých rukách právě držíte výroční zprávu Thomayerovy nemocnice za rok 2016. Nebyl to rok jednoduchý, což je v oblasti našeho zdravotnictví

Více

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009.

Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2009. Ústav sociální péče Jiříkov,příspěvková organizace, Londýnská 563, 407 53 Jiříkov Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2009 Obsah Sídlo organizace Vznik a postavení organizace Zaměření a organizace

Více

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. Pro podnikání v oblasti pravidelné autobusové dopravy je v posledních letech typický trvale klesající počet přepravených cestujících a snaha o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2013 1. 7. 2012-30. 6. 2013 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4

Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2. Základní údaje... 3. Orgány společnosti... 4 Výroční zpráva společnosti KOVOSVIT MAS, a.s. za rok Obsah Úvodní slovo generálního ředitele a člena představenstva... 2 Základní údaje... 3 Orgány společnosti... 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření a provozu Dětského domova 1-3 let Holice za rok 2013 Stav zařízení za rok 2013 Dětský domov

Více

20 Výroční 14 zpráva

20 Výroční 14 zpráva 2014 Výroční zpráva I 01 I OBSAH Organizační struktura 2 Certifikace jakosti 3 Historie společnosti 4 Zpráva představenstva 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva nezávislého auditora 7 Zpráva auditora k výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Naše voda. Náš život.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Naše voda. Náš život. 2010 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Naše voda. Náš život. Obsah výroční zprávy 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 3 ZPRÁVA O ČINNOSTI 4 INVESTICE 5 PERSONÁLNÍ OBLAST 6 ZPRÁVY DOZORČÍCH ORGÁNŮ 7 ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 1 Obsah: I. Úvod II. Základní údaje o společnosti III. Organizační schéma společnosti IV. Orgány správy a řízení společnosti 1. Představenstvo 2. Dozorčí rada V.

Více

Úvodní slovo jednatele společnosti

Úvodní slovo jednatele společnosti Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo jednatele společnosti V roce 2013 byl základ společnosti tvořen čtyřmi divizemi: 1. Divize nákladní dopravy zajišťuje nákladní dopravu tuzemskou i mezinárodní v rozsahu

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 27. 8. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Jihomoravském kraji v roce 2011 Surgical

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 7 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e-mail info@teplospol.cz

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 25 ] Zpráva auditora k výroční

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 7 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY 11 VÝCHODISKA PRO

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 VVooddoovvooddyy aa kkaannaal lli iizzaaccee PPaar rdduubbi iiccee,,, aa...ss. Výroční zpráva za rok 2003 A. Základní údaje o emitentovi Obchodní jméno: Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Sídlo: Teplého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY SPOLEČNOSTI TRANSFÚZNÍ SLUŽBA A. S. ZA ROK 2014 01. Úvodní slovo předsedkyně představenstva společnosti 5 6

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Otická 24 746 01 Opava IČO: 70999627 DIČ: CZ 70999627 Tel. 555557076 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9.

Široká 128, Pečky 289 11, Česká republika (od 3.6.1998 do 15.10.2003) (zdroj OR) Široká 128, 289 11, Pečky (od 16.3.1998 do 9.9. Datum zprávy: 30.1.2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název společnosti: Společnost a.s. Původní názvy: První společnost a.s. ( od 3.6.1998 do 16.3.2000) Právní forma: Akciová společnost IČ: 12345678 DIČ: CZ12345678

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 interstroj akciová společnost Veselí nad Moravou PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE interstroj, a.s. ZA ROK 2014 Tato příloha byla sestavena na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Podhorská nemocnice a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Podhorská nemocnice a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního

Více

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014

PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE. VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 PARDUBICKÁ KRAJSKÁ NEMOCNICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za 1. pololetí 2014 Pardubická krajská nemocnice, a.s. Stránka 1 z 40 Výroční zpráva za 1. pololetí 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA PARDUBICKÉ KRAJSKÉ NEMOCNICE, a.s. ZA

Více

Program. Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP

Program. Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Fakultní nemocnice Ostrava Anesteziologicko-resuscitační klinika pod záštitou ředitele FN Ostrava MUDr. Svatopluka Němečka, MBA pořádá Sjezd zdravotnických pracovníků v oboru ARIP Program 2. - 3. října

Více

Ukázka práce Pouze obsah

Ukázka práce Pouze obsah Koncepce nemocnic Jihočeského kraje léčebná péče Yale Medical Consulting, a.s. 2010 Yale Medical Consulting, a.s. Martinská 360/2 110 00 Praha 1 Staré Město Zdravotní koncepce nemocnic Jihočeského kraje

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec IMZH. Diplomová práce. Bc. Šárka Smetanová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu. Jindřichův Hradec IMZH. Diplomová práce. Bc. Šárka Smetanová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec IMZH Diplomová práce Bc. Šárka Smetanová 2011 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta managementu Jindřichův Hradec IMZH Finanční analýza

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0058/14/Tr ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chuchelna, IČ00275760, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Chuchelna za rok 2014 ve

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva...5 Zpráva představenstva...7

Úvodní slovo předsedy představenstva...5 Zpráva představenstva...7 Výroční zpráva 2011 Ob s a h Úvodní slovo předsedy představenstva...5 Zpráva představenstva...7 I. Základní údaje o společnosti...7 I.1. Identifikační údaje... 7 I.2. Založení společnosti... 7 I.3. Vznik

Více

Obsah. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s.

Obsah. OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. výroční zpráva 2011 OLTERM & TD OLOMOUC, a.s. je výrobcem a dodavatelem tepelné energie pro byty, školská zařízení, terciální a komerční sféru. Společnost dále zajišťuje provoz Plaveckého stadionu Olomouc

Více

NADACE STUDENT. Adresa: Stavbařů 32, 434 01 Most VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2014. předkládá předsedkyně správní rady Ing.

NADACE STUDENT. Adresa: Stavbařů 32, 434 01 Most VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2014. předkládá předsedkyně správní rady Ing. NADACE STUDENT Adresa: Stavbařů 32, 434 01 Most VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 předkládá předsedkyně správní rady Ing. Markéta Stará NADACE STUDENT 2014 Stránka 1 z 22 V Mostě dne 22. 6. 2015 Obsah 1. Identifikační

Více

a byl nastaven tak, že pokud pracovníci splní své dlouhodobé roèní úkoly, spoleènosti se sníží provozní náklady, popø. zvýší provozní výnosy.

a byl nastaven tak, že pokud pracovníci splní své dlouhodobé roèní úkoly, spoleènosti se sníží provozní náklady, popø. zvýší provozní výnosy. Výroèní zpráva 212 Slovo úvodem Spoleènost Vsetínská sportovní, s.r.o. vznikla rozhodnutím Zastupitelstva mìsta Vsetín v èervenci 29. Potøeba vzniku spoleènosti vyšla mimo jiné i z výsledkù šetøení, které

Více

Obsah 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 1 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 3. Společnost Vědecko technologický park Ostrava, a. s.

Obsah 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 1 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 3. Společnost Vědecko technologický park Ostrava, a. s. v ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6 Obsah 1. Úvodní slovo předsedy dozorčí rady............................. 1 2. Úvodní slovo předsedy představenstva........................... 2 3. Společnost Vědecko technologický

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více