Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio."

Transkript

1 Některá upozornění a doporučení k přijímacím zkouškám na vysoké školy organizované ve spolupráci se společnosti Scio. Národní srovnávací zkoušky od letošního roku (2007) nahrazují přijímací zkoušky na některé vysoké školy. Zkoušky v rámci NSZ lze objednat nejpozději 11 dnů před termínem konání zkoušky prostřednictvím kompletně vyplněné elektronické přihlášky a zaplatit poplatek u společnosti Scio na adrese příp. telefonicky na čís Každý uchazeč se musí zároveň přihlásit přímo i na příslušnou fakultu, od které obdrží poukaz, který pak bude moci vyměnit zpětně za peníze nebo materiály k přípravě.(podrobněji viz Obchodní podmínky NSZ). Podle Obchodních podmínek NSZ musí být úhrada provedena tak, aby společnost Scio evidovala tuto platbu na svém účtu do 14 dnů ode dne objednání zkoušek Doporučujeme podat přihlášku k NSZ co nejdříve, protože z kapacitních důvodů nemusí být Vámi vybrané místo již volné a bude Vám určeno místo konání NSZ v nejbližším náhradním městě. Upozorňujeme, že na některých fakultách je kromě (obecné studijní předpoklady) povinná zkouška i z dalšího předmětu (podrobněji viz Scio vyhodnotí testy, které uchazeči ve třech termínech absolvují, a předá nejlepší výsledky těm fakultám, které označíte při vyplňování přihlášky k NSZ Podrobné informace o termínech, místech konání (Scio zabezpečuje NSZ nejméně ve třinácti městech České republiky a nově rovněž na Slovensku v Bratislavě, Košicích a Žilině), kapacitách, podmínkách, průběhu, možnosti změnit termín, obsahu zkoušek, výpočtu přepočteného percentilu i další podrobnosti najdete na stránkách Scio. Za řádný průběh zkoušek i za obsah testů zodpovídá Scio. Podá-li si uchazeč jednu přihlášku, dostane jednu poukázku. Podá-li si uchazeč dvě přihlásky, dostane dvě poukázky. Podá-li si uchazeč tři a více přihlášek, dostane tři poukázky.takže i když se přihlásíte na všech 9 fakult, můžete NSZ absolvovat nejvýše třikrát. Z hlediska přijímacího řízení na se uchazeči započítává vždy nejlepší výsledek v každém absolvovaném testu, dosažený ovšem výhradně v období od do (včetně). V uvedeném období Scio zabezpečuje NSZ ve třech termínech: 24. března 2007, 28. dubna 2007 a 19. května (Pozor, na několika fakultách jsou jen dva termíny!). Rozhodnutí, zda uchazeč absolvuje pouze dubnový termín NSZ, na který dostane poukázku, či zda test/testy absolvuje vícekrát, je plně v kompetenci uchazeče. Vzhledem k tomu, že NSZ se konají ve více termínech, při neúčasti na žádném z termínů se není možné odvolávat na překážky na straně uchazeče. Náhradní přijímací zkoušky se konat nebudou Na první pohled poněkud složitější systém přihlašování byl zvolen z důvodu odolnosti vůči spekulantům, kteří se dříve bez poukazu a úhrady přihlašovali dopředu na všechny termíny nebo na jeden termín vícekrát, čímž snižovali kapacitu a narušovali celou organizaci zkoušek. Doporučujeme proto znovu řádně přečíst instrukce k přijímacím zkouškám a obchodní podmínky (www.scio.cz/nsz), aby pro některé studenty nenastalo vyřazovací kolo již nesprávným vyplněním přihlášky. Případné dotazy Vám zodpovíme na stránkách Scio nebo kontaktujte odborného poradce Scio Úspěšné vykonání přijímacích zkoušek přeje studentům Vaší školy Mgr.Josef Grochovský-odborný poradce Scio,s.r.o.

2 MU Fakulta sociálních studií!!! více INFO!!! BRNO, ZSV Podá-li si uchazeč přihlášku na jeden obor, dostane dva poukazy (jeden na a jeden na ZSV). Podá-li si uchazeč přihlášku na dva obory, dostane čtyři poukazy (dva na a dva na ZSV). Podá-li si uchazeč přihlášku na tři a více oborů, dostane šest poukazů (tři na a tři na ZSV). HRADEC KRÁLOVÉ OLOMOUC Poukaz obdrží účastnící v druhé půli března. UHK Fakulta humanitních studií - obor politologie!!! více INFO!!! Uchazeči o studium žádný poukaz na NSZ od fakulty neobdrží. Fakulta namísto poukazu adekvátně sníží poplatek za podání přihlášky na daný obor. Účastník se musí tedy standardní cestou přihlásit k NSZ a zkoušku standardně uhradit u společnosti Scio. UP Filozofická fakulta - obor německá filologie!!! více INFO!!!, NJ Obdrží účastníci v průběhu února a března od společnosti Scio. Pokud si účastník podá přihlášku včas, obdrží poukaz již na konci února. Pokud si podá přihlášku až těsně před konečným termínem podání přihlášky na VŠ, obdrží poukaz až v druhé půli března. UP Filozofická fakulta - všechny obory s výjimkou německé filologie!!! více INFO!!! Obdrží účastníci v průběhu února a března od společnosti Scio. Pokud si účastník podá přihlášku včas, obdrží poukaz již na konci února. Pokud si podá přihlášku až těsně před konečným termínem podání přihlášky na VŠ, obdrží poukaz až v druhé půli března. Podá-li si uchazeč přihlášku na jeden obor fakulty, dostane jeden poukaz. Podá-li si uchazeč přihlášky na dva obory fakulty, dostane dva poukazy. Podá-li si uchazeč přihlášky na tři a více oborů fakulty, dostane tři poukazy. OU Fakulta pedagogická - POZOR pouze obory:!!! více INFO!!! OSTRAVA Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání Speciální pedagogika Vychovatelství Učitelství odborných předmětů Obdrží účastníci v průběhu března od fakulty. Poukazů dostane uchazeč tolik, na kolik z uvedených oborů si podá přihlášku (tj. maximálně 4). OU Fakulta přírodovědecká!!! více INFO!!!

3 PLZEŇ obdrží účastníci v průběhu března od společnosti Scio OU Fakulta zdravotně-sociální!!! více INFO!!!, Přírodní vědy bude upřesněno ZU Fakulta pedagogická Uchazeč, který si podá více přihlášek na více oborů fakulty, obdrží právě tolik poukazů na NSZ, kolik bude mít přihlášek. Doručení poukazu: bude upřesněno VŠE Národohospodářská fakulta PRAHA UTB Fakulta multimediálních komunikací - obor (prezenční) mediální a komunikační studia ZLÍN UTB Fakulta multimediálních komunikací - obor (prezenční) marketingové komunikace Národní srovnávací zkoušky - časté dotazy (FAQ) NSZ vám pomůže při přijetí BRNO MU Fakulta informatiky, MAT Způsob přihlížení k 30% nejlepších účastníků NSZ z nebo MAT nemusí VUT Fakulta informačních technologií, MAT Způsob přihlížení k 30 % nejlepších účastníků NSZ z, kteří současně mají průměr známek z MAT na vysvědčení do 1,5, nemusí absolvovat přijímací zkoušky. 30% nejlepších účastníků NSZ z MAT nemusí absolvovat přijímací zkoušky. Způsob a podmínky doložení výsledku NSZ fakultě: uchazeč musí 14 dní před přijímacími zkouškami požádat o zohlednění výsledku NSZ děkana fakulty

4 HRADEC KRÁLOVÉ VUT Fakulta strojního inženýrství MAT Způsob přihlížení k 30% nejlepších účastníků NSZ z MAT nemusí Způsob a podmínky doložení výsledku NSZ fakultě: Uchazeč si podá pouze písemnou žádost o zohlednění výsledku NSZ. Nemusí dokládat žádný certifikát. MZLU fakulta provozně ekonomická MAT, AJ, NJ Způsob přihlížení k Pokud se účastník umístí mezi 60 % nejlepších účastníků NSZ z MAT a zároveň mezi 60 % nejlepších účastníků NSZ z AJ či NJ, nemusí UHK Fakulta informatiky a managementu MAT Způsob přihlížení k 10 % nejlepších účastníků NSZ z MAT získá z předmětu matematika 100% bonifikaci (plný počet bodů). uplatnit výsledek NSZ, musí s žádostí doložit také certifikát ze zkoušek. Musí tak učinit před termínem konání přijímacích zkoušek. VŠB-TUO Fakulta elektrotechniky a informatiky OSTRAVA PLZEŇ Způsob přihlížení k 30% nejlepších účastníků NSZ z nemusí Způsob a podmínky doložení výsledku NSZ fakultě: O zohlednění výsledku NSZ musí uchazeč požádat do na studijním oddělení fakulty. VŠB-TUO Fakulta strojní, MAT Způsob přihlížení k Pokud se účastník umístí mezi 40% nejlepších účastníků NSZ z nebo mezi 50% nejlepších účastníků NSZ z MAT, nemusí ZU Fakulta aplikovaných věd MAT Způsob přihlížení k Účastníci, kteří získají alespoň 60 % bodů z maximálního počtu bodů za správné řešení příslušného testu, bude za každou takto úspěšně vykonanou zkoušku připočten k výše uvedeným váhovým koeficientům bonus ve výši w = 0,15. Tato bonifikace se však nevztahuje na uchazeče o studium na FAV, kterým bude přiřazena nejvyšší hodnota váhového koeficientu w = 2,00. ZU Fakulta strojní, MAT Způsob přihlížení k 70 % nejlepších účastníků NSZ z nebo MAT získá bonifikaci 25 bodů

5 ČZU Fakulta technická - obor Obchod a podnikání s technikou MAT, AJ, NJ Způsob přihlížení k Účastník, který se umístí mezi 30% nejlepších z MAT u NSZ a zároveň mezi 30 % nejlepšíchz jazyka nemusí vykonat přijímací zkoušku ČVUT Fakulta elektrotechnická PRAHA MAT Způsob přihlížení k 25% nejlepších učastníků NSZ nemusí absolvovat přijímací zkoušky ČZU Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Způsob přihlížení k Úspěšný výsledek znamená přijetí bez přijímacích zkoušek (bližší info v lednu) UTB Fakulta aplikované informatiky MAT Způsob přihlížení k 50 % nejlepších účastníků NSZ nemusí absolvovat přijímací zkoušky UTB Fakulta managementu a ekonomiky ZLÍN MAT, AJ, NJ Způsob přihlížení k Fakulta přihlíží k výsledkům NSZ při odvolání UTB Univerzitní institut, od Fakulta humanitních studií Způsob přihlížení k Při dosažení percentilu získá účastník NSZ bonifikaci 50 bodů, při percentilu bonifikaci 45 bodů

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory

2015 2016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Studijní oblasti. Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory 015 016 Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě Studijní oblasti Učitelské studijní obory Neučitelské studijní obory Přehled nabízených studijních programů a oborů Bakalářské obory Andragogika

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru

UNIVERZITA KARLOVA (UK) Doplnění studijního oboru OPRAVY A DOPLŇKY K PŘEHLEDU STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A FAKULTÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2008/2009 (UN 39-40/2007)

Více

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol

Studium informatiky: přehled českých vysokých škol Živě, 27.02.2012 Studium informatiky: přehled českých vysokých škol [zive.cz; 25/02/2012; David Polesný, Ivan Kvasnica ; Zaradenie: zive.cz] Pokud uvažujete o studiu na vysoké škole, pomalu se vám krátí

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. O nakladatelství Nakladatelství Institutu vzdělávání SOKRATES patří mezi největší a nejprogresivnější v oblasti vydavatelské činnosti týkající se přípravy studentů pro přijímací řízení na vysoké a střední

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2010 2011 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014

OTEVRENYCH DVERI: A 24.1.2014 DNY OTEVRENYCH DVERI: 15.11.2013 A 24.1.2014 na všech fakultách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (24. 1. 2014 mimo studijních programů Teorie a praxe audiovizuální tvorby a Výtvarná umění) Vyberte si z

Více

Kam na školu ve Zlínském kraji

Kam na školu ve Zlínském kraji Kam na školu ve Zlínském kraji Vzdělávací nabídka středních škol a vyšších odborných škol pro školní rok 2009 2010 Upozornění: Údaje uvedené v této publikaci mají informativní charakter. V průběhu školního

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Nechte se přijmout před podáním přihlášky

Nechte se přijmout před podáním přihlášky Oficiální bulletin společnosti Kde studovat, jak se připravit, jak uspět leden 2014 Nepřehlédněte Zvyšte své šance na přijetí... 2 Fakulty s NSZ a uzávěrky přihlášek... 3 Chyby v přijímačkách a jak se

Více

Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu leden 2007. V přípravných kurzech hrajeme první housle!

Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu leden 2007. V přípravných kurzech hrajeme první housle! Jak vyplnit přihlášku na vysokou školu leden 2007 V přípravných kurzech hrajeme první housle! Zvyšte svoje šance na přijetí na VŠ! Úspěšnost studentů, kteří prošli přípravnými kurzy u Tutoru: Ekonomické

Více

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii

BONUSY. Dočtete se. Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok. ...a kam se hlásíte vy? hlásí se na psychologii chtěla by na policejní akademii ve firmě. Čj, Aj, Nj Kollárova 5/271 186 00 Praha 8 - Karlín Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok uvažuje o vošce zdravotní hlásí se na práva hlásí se na psychologii chtěla by na policejní

Více

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů

v tomto čísle Velký přehled přípravných kurzů Časopis o pomaturitním vzdělávání pro školní rok 2008/2009 Číslo 5 Ročník 4 Cena 29 Kč Foto: istock Partner: Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Jak si vybrat VOŠ Jak se připravit na přijímací

Více

mapa vysokých škol v Čr

mapa vysokých škol v Čr číslo 15/2012 n 29 Kč Nejlepší časopis pro budoucí maturanty 84 prezentací VŠ 49 prezentací VOŠ jak vyplnit přihlášku na vš vyzkoušejte vzorové testy Partner čísla: BONUSY v tomto čísle: n Jak si vybrat

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016

vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 vysoké učení technické v Brně Studijní programy 2015/2016 Fakulta architektury FA adresa Poříčí 5, 639 00 Brno telefon 541 146 620 e-mail letalova@fa.vutbr.cz web www.fa.vutbr.cz PS prezenční studium KS

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ

SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ ZÁŘÍ 2010 SEZNAM VYSOKÝCH ŠKOL A PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PŘÍPRAVA S LEHKOSTÍ POZOR! TUTOR SLAVÍ 10 LET! SOUTĚŽTE S NÁMI O 10 10 CEN! PŘÍPRAVNÉ KURZY NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ ÚSPĚŠNOST STUDENTŮ U PŘIJÍMACÍCH

Více

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY

AKADEMIE LIDOVÉ NOVINY VYSOKÉ ŠKOLY SPECIÁL Jana Ev ova univerzita ita Palackého v Olomouc nární a farmaceutická univerzita avská univerzita v Ostravě verzita Hradec Králové ezská univerzita v Opavě České vysoké učení technické

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více