Vaše uživatelský manuál SAMSUNG HT-C550

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál SAMSUNG HT-C550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3380188"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Tento pstroj by ml bt vzdy pipojen k zsuvce stdavho proudu s ochrannm uzemnnm. Pro odpojen pstroje od elektrorozvodn st mus bt zstrcka vytazena ze sov zsuvky, proto by mla bt sov zsuvka elektrorozvodn st snadno dostupn. LASEROV PSTROJ TDY 1 Tento pehrvac kompaktnch disk je klasifikovn jako LASEROV produkt TDY 1. Pouzit ovldacch prvk nebo proveden sezen nebo postup, kter nejsou popsny v tomto nvodu, mze vst k zasazen nebezpecnm zenm. VSTRAHA NEBEZPECN LASEROV ZEN PO SEJMUT KRYTU A VYAZEN OCHRAN; VYHNTE SE OZEN PAPRSKEM. 2 Cesky :58:40 HT- C550-XEO_CZ-0518.indd 2 Upozornn Ujistte se, ze zsuvky stdavho proudu ve vasem dom odpovdaj dajm na identifikacnm sttku umstnm na zadn stran pstroje. Pstroj instalujte ve vodorovn poloze na vhodn podklad (nap. nbytek) s dostatecnm prostorem okolo pro vtrn (7,5 10 cm). Neumisujte pstroj na zesilovace ani jin zazen, kter se mohou zahvat. Neblokujte ventilacn otvory. Nestavte na pstroj zdn pedmty. Ped pemisovnm pstroje se ujistte, ze je pihrdka disku przdn. Aby byl pstroj zcela odpojen od napjen, vythnte sovou zstrcku ze zsuvky, zejmna, pokud pehrvac dels dobu nebudete pouzvat. spicky zpsoben blesky by mohly pstroj poskodit. Pstroj nevystavujte pmmu slunecnmu svtlu nebo jinm zdrojm tepla. Hroz peht a porucha pstroje. V ppad poruchy pstroje odpojte napjec kabel od elektrorozvodn st. Pstroj nen urcen k prmyslovmu vyuzit. Pouzvejte jej pouze pro osobn cely. Pokud byl pstroj ulozen v chladnm prosted, mze dojt ke kondenzaci. pouzit baterie do bznho domovnho odpadu. Pslusenstv Zkontrolujte podle nsledujcho seznamu, zda jste obdrzeli kompletn pslusenstv. Video kabel FM antna Mikrofon ASC Dok pro ipod POWER FUNCTION TV SOURCE DVD RECEIVER/TV SLEEP RDS DISPLAY TA PTY- PTY SEARCH PTY+ DSP /EQ MUTE VOL REPEAT TUNING /CH DISC MENU MENU TITLE MENU TOOLS INFO RETURN EXIT TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING A DIMMER B S. VOL C D AUDIO UPSCALE P.BASS Prstencov feritov jdro Uzivatelsk prucka Dlkov ovldn / baterie (AAA) Cesky HT-C550-XEO_CZ-0518.indd 3 3 1:58: Bezpecnostn pokyny Upozornn tkajc se manipulace s disky a jejich skladovn Lehk skrbance na disku mohou zhorsovat kvalitu obrazu a zvuku nebo zpsobovat vpadky. Pi manipulaci s disky dejte pozor na to, abyste je neposkrbali. Licence O VIDEU DIVX: DivX je formt digitlnho videa vytvoen spolecnost DivX,Inc. Toto je oficiln certifikovan zazen pro formt DivX, kter pehrv video ve formtu DivX. Vce informac a softwarov nstroje pro konverzi vasich soubor do formtu videa DivX naleznete na webu O FORMTU DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zazen DivX Certified mus bt zaregistrovno, aby mohlo pehrvat obsah DivX Video-onDemand (VOD). Chcete-li vygenerovat registracn kd, podvejte se do csti DivX VOD v nabdce nastaven zazen. Chcete-li dokoncit proces registrace a dozvdt se vce o formtu DivX VOD, podvejte se s pomoc tohoto kdu na web vod.divx.com. DivX Certified to play DivX video ipod je obchodn znacka spolecnosti Apple Inc., registrovan v USA a dalsch zemch. iphone je obchodn znacka spolecnosti Apple Inc. Dolby a symbol dvojitho D jsou registrovan obchodn znacky Dolby Laboratories. "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274" Drzen disk Nedotkejte se strany disku, na kter je zznam. Disk drzte za okraje, aby na nm nevznikly otisky prst. Na disk nelepte sttky ani psky. Skladovn disk Disky chrate ped pmm sluncem Disky skladujte na chladnm a dobe vtranm mst Uchovvejte je v cistm ochrannm obalu. Skladujte na vsku Autorsk prva 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Vsechna prva vyhrazena. POZNMKA Zabrate znecistn disk. Nevkldejte do pstroje praskl nebo poskrban disky. Ochrana proti koprovn Mnoho disk DVD je vybaveno ochranou proti koprovn. Z tohoto dvodu byste mli pstroj pipojit pmo k televizoru a ne k videorekordru. Pipojen pes videorekordr zpsob na discch DVD s ochranou proti koprovn zkreslen obrazu. "Tento pstroj vyuzv technologii ochrany autorskch prv chrnnou patenty USA a dalsmi prvy k dusevnmu vlastnictv spolecnosti Rovi Corporation. Zptn analza a pevod do strojovho kdu jsou zakzny." Manipulace s disky a jejich skladovn Pokud se disk znecist otisky prst nebo spnou, otete jej roztokem jemnho mycho prostedku na ndob ve vod a pak otete mkkm suchm hadkem. Pi cistn otrejte disk jen mrnm tlakem od stedu k okraji. POZNMKA Pi nzkch teplotch mze dojt ke kondenzaci vodn pry z ovzdus v produktu. Pokud uvnit pstroje zkondenzuje vodn pra, nemus sprvn fungovat. V tom ppad vyjmte disk a nechte pstroj zapnut asi hodinu az dv, az se vlhkost odpa. 4 Cesky :58:41 HT-C550-XEO_CZ-0518.indd 4 Obsah BEZPECNOSTN INFORMACE 2 ZACNME Bezpecnostn upozornn Upozornn Pslusenstv Upozornn tkajc se manipulace s disky a jejich skladovn Licence Autorsk prva Ochrana proti koprovn 7 PIPOJEN Symboly pouzit v prucce Typy a vlastnosti disk Popis Pedn panel Zadn panel Dlkov ovldn 15 NASTAVEN Pipojen reproduktor Pipojen volitelnho bezdrtovho pijmacho modulu Pipojen vstupu videa k televizoru Pipojen FM antny Pipojen zvuku z externch zazen CESKY Nez zacnete (Poctecn nastaven) Nabdka nastaven Displej Pomr stran obrazu televizoru BD Wise Rozlisen Formt HDMI Zvuk Nastaven reproduktor Nastaven ASC (Automatick kalibrace zvuku) DRC (Dynamick omezen rozsahu) AV-SYNC HDMI AUDIO Optimaliztor ekvalizru Systm Poctecn nastaven Registrace DIVX(R) Jazyk Zabezpecen Rodicovsk hodnocen Zmna hesla Podpora Informace o pstroji Cesky HT-C550-XEO_CZ-0518.indd 5 5 1:58: Obsah ZKLADN FUNKCE Pehrvn disku Pehrvn zvuku ve formtu CD (CD-DA)/MP3/WMA Pehrvn souboru JPEG Pouzit funkce pehrvn Rezim zvuku Poslech rdia POSLECH RDIA Funkce USB Pouzit ipodu Ukldn zvukovch stop z CD DALS INFORMACE esen potz Seznam kd jazyk Technick daje Obrzky a ilustrace v tto uzivatelsk prucce jsou uvedeny pouze pro referenci a mohou se lisit od vlastnho vzhledu pstroje. Sprvn poplatek bude ctovn v ppad, ze a. je na vasi zdost pivoln technik a na vrobku nen odhalena zdn zvada (nap. kdyz jste dn nenastudovali uzivatelskou prucku) b. pinesete vrobek do opravrenskho stediska a na vrobku nen odhalena zdn zvada (nap. kdyz jste dn nenastudovali uzivatelskou prucku). Vse takovho sprvnho poplatku vm bude oznmena ped tm, nez bude provedena jakkoli prce nebo dojde k nvstv technika. 6 Cesky :29:06 HT-C550-XEO_CZ-1026.indd 6 Zacnme Symboly pouzit v prucce Nez zacnete cst text prucky, seznamte se s vznamem nze uvedench symbol. Symbol Termn Definice Text se tk funkc, kter jsou dostupn u disk DVDVideo nebo DVDR/RW nahranch a finalizovanch v rezimu Video. Tk se funkc dostupnch na datovch discch CD (CD DA, CD-R/-RW).

3 Tk se funkc dostupnch na discch CD-R/-RW. Tk se funkc dostupnch na discch CD-R/-RW. Tk se funkc dostupnch na discch MPEG-4. (Disky DVDR/RW, CD- R/-RW) Upozoruje na ppad, kdy urcit funkce nen k dispozici nebo mze dojt ke ztrt nastaven. Uvd tipy nebo odkazy na strnky, kter usnadn pouzvn funkc. Tato funkce poskytuje pm a snadn pstup stisknutm tlactka na dlkovm ovldn. DVD-VIDEO 01 Zacnme Typy a vlastnosti disk Kd oblasti Pstroj i disky maj kdy oblast. Tyto kdy oblast se mus shodovat, aby bylo mozn disk pehrt. Pokud se kdy neshoduj, pehrvn disku nen mozn. d B A G D DVD Typ disk Kd oblasti Oblast USA, teritoria USA a Kanada Evropa, Japonsko, Stedn Vchod, Egypt, Jizn Afrika, Grnskox Tchaj-wan, Korea, Filipny, Indonsie, Hongkong Mexiko, Jizn Amerika, Stedn Amerika, Austrlie, Nov Zland, ostrovy v Pacifiku, Karibik Rusko, Vchodn Evropa, Indie, vtsina Afriky, Severn Korea, Mongolsko Cna CD MP3 JPEG DivX! VSTRAHA POZNMKA Klvesov zkratka Cesky HT- C550-XEO_CZ-0518.indd 7 7 1:58: Zacnme Typy disk, kter lze pehrvat Typy disk a znacka (logo) Zaznamenan Rozmr signly disku Max. cas pehrvn Pibl. 240 min. (jednostrann) Pibl. 480 min. (oboustrann) Pibl. 80 min. (jednostrann) 8 cm Pibl. 160 min. (oboustrann) 74 min. 20 min. - Disky CD-R se soubory MP3 Pehrvat lze jen disky CD- R se soubory MP3 ve formtu ISO 9660 nebo Joliet. Nzvy soubor MP3 by nemly obsahovat zdn mezery nebo zvlstn znaky (. / = +). Pehrvejte disky s datovm tokem od 128 kb/s vse. Lze pehrvat pouze soubory s pponou,,.mp3" nebo,,.mp3". Vcesekcn disky lze pehrvat, jen pokud v zznamu nejsou mezery. Pokud vcesekcn disk obsahuje przdnou cst, na tto csti se pehrvn zastav a dals obsah nelze pehrt. Pokud disk nen uzaven, trv nacten obsahu a spustn pehrvn dle a nkter soubory se nemusej pehrt. Soubory s kdovnm Variable Bit Rate (VBR), tj. soubory, kter obsahuj msta s nzkm i vysokm datovm tokem (nap. 32 kb/s 320 kb/s) jsou pi pehrvn nchyln na vpadky zvuku. Z jednoho CD lze pehrt nejvse 500 stop. Z jednoho CD lze pehrt nejvse 300 slozek. 12 cm AUDIO + DVD-VIDEO VIDEO 12 cm AUDIO AUDIO-CD AUDIO + DivX VIDEO 8 cm 8 cm 12 cm Nepouzvejte nze uveden typy disk! Tento pstroj nepehrv disky LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVDROM a DVD-RAM. Pi pokusu o pehrn takovch disk se na TV objev hlsen <WRONG DISC FORMAT (Nesprvn formt disku)>. Disky DVD zakoupen v zahranic tento pstroj nemus pehrt. Pokud se takovto disky pehrvaj, zobraz se na obrazovce televizoru zprva <Wrong Region. Please check Disc. (Spatn oblast. Zkontrolujte disk.)> Disky CD-R JPEG Lze pehrvat pouze soubory s pponou,,. jpg". Pokud disk nen uzaven, trv nacten obsahu a spustn pehrvn dle a nkter soubory se nemusej pehrt. Pehrvat lze jen disky CD-R se soubory JPEG ve formtu ISO 9660 nebo Joliet. Nzvy soubor JPEG mus mt nejvse 8 znak a nesm obsahovat mezery a zvlstn znaky (. / = +). Vcesekcn disky lze pehrvat, jen pokud v zznamu nejsou mezery. Pokud vcesekcn disk obsahuje przdnou cst, na tto csti se pehrvn zastav a dals obsah nelze pehrt. Do jedn slozky lze ulozit nejvse 999 obrzk. Pi pehrvn disku Kodak/Fuji Picture CD se pehraj jen soubory JPEG ze slozky,,picture". Disky s fotografiemi (Picture CD) v jinm formtu nez Kodak/Fuji se mohou nactat dlouho nebo se vbec nenactou. Typy disk a formt disku Tento vrobek nepodporuje mediln soubory s ochranou DRM. Disky CD-R V zvislosti na zazen pouzitm k nahrn disku (rekordr CD nebo poctac) a stavu disku nemus bt mozn pehrt nkter disky CD-R. Pouzvejte disky CD-R s kapacitou/dlkou 650 MB/74 minut. Nepouzvejte disky CD-R dels nez 700 MB/80 minut, protoze nemusej jt pehrt. Nkter disky CD-RW (Rewritable, pepisovateln) nemus bt mozn pehrt. Vsechny funkce pehrvn jsou k dispozici jen u disk CD-R, kter byly sprvn,,uzaveny" (finalizovny). Pokud uzavete sekci, ale disk neuzavete, nemus se cst disku pehrt. 8 Cesky :58:42 HT-C550-XEO_CZ-0518.indd 8 01 Zacnme Pokud je na disku signl se vzorkovacm kmitoctem nad 48 khz resp. 320 kb/s, mze se bhem pehrvn obraz chvt. Pi pehrvn souboru DivX se csti s vyst funkce ASC (Automatick kalibrace zvuku). Pipojte sem a pehrvejte soubory z externch loznch zazen s rozhranm USB, jako jsou MP3 pehrvace, pamti flash, atd. TLACTKO LADN DOL A PESKOCEN ( TLACTKO ZASTAVIT ( ) TLACTKO PEHRVAT/POZASTAVIT ( TLACTKO LADNI NAHORU A PESKOCEN ( TLACTKA OVLDN HLASITOSTI ( TLACTKO NAPJEN ( ), KONEKTOR AUX IN 1/ASC IN PORT USB Cesky HT-C550-XEO_CZ-0524.indd :49: Zacnme Zadn panel VIDEO OUT FM ANT DIGITAL AUDIO IN OPTICAL ipod WIRELESS HDMI OUT AUX IN 2 COMPONENT OUT EXT (AV) VSTUPN KONEKTORY PRO 5.1KANLOV REPRODUKTORY KONEKTOR ipod EXKONEKTOR EXTERNHO DIGITLNHO OPTICKHO VSTUPU (DIGITAL AUDIO IN) PIPOJEN TX KARTY (WIRELESS) KONEKTOR HDMI OUT KONEKTORY AUX IN 2 KONEKTOR VIDEO OUT KONEKTORY VSTUPU KOMPONENTNHO VIDEA KONEKTOR SCART Pipojte pedn, stedn a zadn reproduktory a subwoofer Sem pipojte konektor doku pro ipod. Pouzijte pro pipojen externho zazen s digitlnm vstupem. TX karta umozuje komunikaci mezi pstrojem a volitelnm modulem bezdrtovho pijmace. Pomoc kabelu HDMI pipojte tento vstupn konektor HDMI ke vstupnmu konektoru HDMI na televizoru, cmz doclte nejvyss kvality obrazu. Pipojte dvoukanlov vstup 18 59, 60, 69 15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, , , 54 POZNMKA Baterie do dlkovho ovladace vkldejte tak, aby byla dodrzena sprvn polarita: (+) na (+) a (-) na (-). Vzdy vymte ob baterie najednou. Nevystavujte baterie teplu nebo ohni. Dlkov ovldn lze pouzt do vzdlenosti piblizn 7 metr v pmm smru. Cetronic Citizen Cinema Classic Concerto Contec Coronado Craig Croslex Crown Curtis Mates CXC Daewoo Daytron Dynasty Emerson Fisher Funai Futuretech General Electric (GE) Hall Mark Hitachi Inkel JC Penny JVC KTV KEC KMC LG (Goldstar) Luxman LXI (Sears) zmagnavox Marantz Matsui MGA Mitsubishi/ MGA Nastaven dlkovho ovldnl Pomoc dlkovho ovldn mzete dit nkter funkce vaseho televizoru. Ovldn televizoru dlkovm ovldnm 1. Stiskem tlactka DVD RECEIVER/TV nastavte dlkov ovldn na rezim televizoru. 2. Stisknutm tlactka POWER zapnte televizor. 3. Pidrzte tlactko POWER a zadejte kd, kter odpovd znacce vaseho televizoru. Pokud je pro vs televizor v tabulce uveden vce nez jeden kd, zadvejte kdy postupn a zjistte, kter funguje. Pklad: Pro televizor Samsung Podrzte tlactko POWER a pomoc cselnch tlactek zadejte 00, 15, 16, 17 a Pokud se televizor vypne, je nastaven dokonceno. Mzete pouzt tlactka TV POWER, VOLUME, CHANNEL a numerick tlactka (0-9). POZNMKA Dlkov ovldn nemus pracovat s nktermi znackami televizor. Rovnz nkter funkce nemus bt dostupn, v zvislosti na znacce televizoru. Pokud nenastavte dlkov ovldn pomoc kdu pro vasi znacku televizoru, bude dlkov ovldn ve vchozm stavu fungovat s televizorem Samsung. 14 Cesky :49:05 HT-C550-XEO_CZ-0524.indd 14 Pipojen Tato cst se zabv rznmi metodami pipojen pstroje k externm zazenm.

4 Ped pemisovnm nebo instalac pstroje se ujistte, ze je vypnut, a odpojte napjec kabel. Pipojen reproduktor Umstn pstroje SW 02 Pipojen Umstte pstroj na stojan nebo polici skn, nebo pod stojan televizoru. Vbr pozice pro poslech 2,5 az 3nsobek rozmru obrazovky televizoru Pozice pro poslech by mla bt ve vzdlenosti 2,5 az 3nsobku rozmru obrazovky od televizoru. Pklad :Pro televizory s hlopckou 32" 2 2,4 m Pro televizory s hlopckou 55" 3,5 4 m Pedn reproduktory ei Tyto reproduktory umstte ped poslechov msto tak, aby byly otoceny smrem k vm a mrn k sob (asi 45). Reproduktory umstte tak, aby jejich vskov reproduktory byly ve vsce vasich us. Zarovnejte pedn cst pednch reproduktor na stejnou rove s pedn cst stedovho reproduktoru nebo je umstte mrn ped stedov reproduktor. Nejleps je umstit stedov reproduktor ve stejn vsce jako pedn reproduktory. Mzete jej tak umstit pmo nad nebo pod televizor. Umstte tyto reproduktory po stranch vas poslechov pozice. Pokud nemte dost msta, umstte je tak, aby byly proti sob. Umstte je cca 60 az 90 cm nad polohu vasich us tak, aby byly natoceny mrn dol. Stedov reproduktor f Zadn reproduktoryhj a stedovch reproduktor se * Narozdl od pednch reprodukci zvukovch efekt, aprostorov reproduktory pouzvaj zejmna pi zvuk z nich nevychz neustle. TUmstn subwooferu nen tak dlezit. Postavte jej na msto podle vlastnho vbru. Subwoofer g! VSTRAHA Nenechte dti, aby si hrly s reproduktory nebo v jejich blzkosti. Pi pdu reproduktoru by se mohly poranit. Pi pipojovn vodic k reproduktorm dejte pozor na polaritu (+/-). Subwoofer umstte mimo dosah dt, aby nedoslo k tomu, ze vloz ruce nebo pedmty do zvukovodu (otvoru). Nezavsujte subwoofer na stnu za zvukovod (otvor). POZNMKA Pi umstn reproduktoru poblz televizoru mze dojt ke vzniku barevnch skvrn v obrazu vlivem vyzaovanho magnetickho pole. Pokud k tomu dojde, umstte reproduktor dl od televizoru. Cesky HT-C550-XEO_CZ-0524.indd :49: Pipojen Pipojen reproduktor Soucstky reproduktoru HT-C550 (L) (R) (L) (R) PEDN ZADN STEDOV SUBWOOFER KABEL REPRODUKTORU Soucstky reproduktoru HT-C553 (L) (R) SROUB (515): 2 KS SROUB (420): 8 KS Assembled Speakers HT-C553 STEDOV REPRODUKTOR PEDN CENTRE STOJAN (L) (R) KABEL REPRODUKTORU SUBWOOFER SUBWOOFER ZADN REPRODUKTOR ZADN ZKLADNA STOJANU PEDN REPRODUKTOR HT-C555 (L) (R) SROUB (515): 4 KS HT-C555 SROUB (420):16 KS PEDN STOJAN STEDOV STEDOV REPRODUKTOR (L) (R) ZADN ZKLADNA STOJANU SUBWOOFER KABEL REPRODUKTORU PEDN/ZADN REPRODUKTOR SUBWOOFER POZNMKA Informace o instalaci reproduktor na stojan Tallboy naleznete na stran 17. Cesky :49:06 16 HT-C550-XEO_CZ-0524.indd Pipojen Instalace reproduktor na stojan Tallboy * Pouze HT-C553 pedn reproduktory * Pouze HT-C555 pedn/zadn reproduktory 1. Otocte zkladnu stojanu vzhru nohama a namontujte ji na stojan. 2. Pomoc sroubovku zasroubujte po smru hodinovch rucicek mal srouby (4*20, pro spojen stojanu a jeho zkladny) do cty oznacench otvor, jako na ilustraci. 1 Zkladna stojanu Stojan 2! VSTRAHA : Pi pouzit momentovho sroubovku dbejte na to, abyste nepouzili nadmrnou slu. Jinak hroz protcen poskozen. (momentov sroubovk max. 15 kg.f.cm) 3 Reproduktor Stojan 4 3. Pipojte horn reproduktor k sestavenmu stojanu. 4. Pomoc sroubovku zasroubujte ve smru hodinovch rucicek dals velk sroub (5*15, pro spojen reproduktoru a stojanu) do otvoru na zadn stn reproduktoru. 5. Takto to vypad po instalaci reproduktoru. Pi instalaci dalsho reproduktoru postupujte podle tchto pokyn. 5 Pipojen reproduktor 1. Zatlacte smrem dol na zpadku konektor na zadn stran reproduktoru. 2. Vlozte cern vodic do cern (-) svorky a cerven vodic do cerven svorky (+) a uvolnte zpadku. 3. Pipojte konektory k zadnmu panelu pstroje tak, aby barvy zstrcek odpovdaly barvm konektor. Cern Cerven Pro HT-C550 Stedov reproduktor Pedn reproduktor (R) Pedn reproduktor (L) DIGITAL AUDIO IN OPTICAL ipod Zadn reproduktor (R) Subwoofer * Informace o reproduktorech HT-C553/C555 naleznete na stran 16. Zadn reproduktor (L) Cesky HT-C550-XEO_CZ-0611.indd :07: Pipojen Pipojen volitelnho bezdrtovho pijmacho modulu Pro bezdrtov pipojen prostorovch reproduktor potebujete bezdrtov pijmac modul a TX kartu, kter zakoupte od svho prodejce Samsung. Tento pstroj pipojujte jen k jednotce SWA Pro HT-C550 Stedov reproduktor Pedn reproduktor R) Pedn reproduktor (L) DIGITAL AUDIO IN Zadn reproduktor (L) Zadn reproduktor (R) OPTICAL ipod Subwoofer Bezdrtov pijmac modul * Informace o reproduktorech HT-C553/C555 naleznete na stran Zatlacte smrem dol na zpadku konektor na zadn stran reproduktoru. 2. Vlozte cern vodic do cern (-) svorky a cerven vodic do cerven svorky (+) a uvolnte zpadku. 3. Pipojte konektory k zadnmu panelu pstroje tak, aby barvy zstrcek odpovdaly barvm konektor. 4. Kdyz je pstroj vypnut, vlozte TX kartu do slotu TX Card Connection (WIRELESS) na zadn stran pstroje. Drzte TX kartu tak, aby nlepka,,wireless" smovala nahoru a vlozte ji do slotu. TX karta umozuje komunikaci mezi pstrojem a modulem bezdrtovho pijmace. 5. Pipojte lev a prav zadn reproduktor k modulu bezdrtovho pijmace. 6. Pipojte napjec kabel modulu bezdrtovho pijmace k sov zsuvce. DIGITAL AUDIO IN OPTICAL ipod WIRELESS COMPONENT OUT Cern Cerven VIDEO OUT HDMI OUT AUX IN 2 WIRELESS TX karta 18 Cesky :07:47 HT- C550-XEO_CZ-0611.indd POZNMKA Modul bezdrtovho pijmace umstte za svoji poslechovou pozici. Pokud je modul bezdrtovho pijmace plis blzko pstroje, mze bt zvuk perusovan v dsledku rusen. Pokud v blzkosti pstroje pouzvte zazen, kter pracuje na tze frekvenci (2,4/5,8 GHz), nap. mikrovlnnou troubu, kartu bezdrtov st LAN, zazen Bluetooth nebo jin bezdrtov zazen, mze dochzet k vpadkm zvuku v dsledku rusen. Penosov vzdlenost z pstroje do modulu bezdrtovho pijmace je asi 10 m, ale mze se lisit podle vaseho provoznho prosted. Pokud je mezi pstrojem a modulem bezdrtovho pijmace zelezobetonov nebo kovov stna, nemus systm vbec fungovat, protoze radiov vlny nepronikaj kovem. Pokud pstroj nenavze bezdrtov pipojen, je teba nastavit ID pstroje a modulu bezdrtovho pijmace. Vypnte pstroj, na dlkovm ovldn stisknte cseln tlactka,,"0" "1" "3" "5" a na displeji se zobraz zprva,,w INIT". Zapnte modul bezdrtovho pijmace, stisknte tlactko,,id SET" na zadn stran modulu bezdrtovho pijmace a podrzte je stisknut 5 sekund. VSTRAHA Nevkldejte zdn jin karty, nez dodanou TX kartu. Kdyz je pouzita jin TX karta, pstroj mze bt poskozen nebo karta nepjde snadno vythnout. Nezasunujte TX kartu vzhru nohama nebo opacnm smrem. TX kartu zasunujte, kdyz je pstroj vypnut. Zasunut karty do zapnutho pstroje mze vst k potzm. Kdyz je TX karta zasunuta a dokoncte nastaven modulu bezdrtovho pijmace, zvuk nevychz ze zdek zadnch reproduktor na pstroji.

5 Antna bezdrtovho pijmace je zabudovna do modulu bezdrtovho pijmace. Udrzujte jej z dosahu vody a vlhkosti. Pro optimln poslech se ujistte, ze v okol modulu bezdrtovho pijmace se nenachzej zdn pekzky. Pokud modul bezdrtovho pijmace nevydv zvuk, pepnte rezim na DVD 5.1 kanl nebo Dolby ProLogic II. Ve dvoukanlovm rezimu nevydv modul bezdrtovho pijmace zdn zvuk. Pipojen! Cesky HT-C550-XEO_CZ-0611.indd :07: Pipojen Pipojen vstupu videa k televizoru Vyberte si jeden ze cty zpsob pipojen k televizoru. ZPSOB 1 ZPSOB 4 (soucst dodvky) VIDEO OUT FM ANT HDMI OUT WIRELESS COMPONENT OUT EXT (AV) AUX IN 2 ZPSOB 3 ZPSOB 2 ZPSOB 1: HDMI Pipojte kabel HDMI (nen soucst dodvky) z konektoru HDMI OUT na zadn stran pstroje ke konektoru HDMI IN na televizoru. ZPSOB 2: Komponentn video Pokud m vs televizor vstupy komponentnho videa, pipojte kabel komponentnho videa (nen soucst dodvky) z konektor COMPONENT OUT (Pr, Pb a Y) na zadnm panelu pstroje ke konektorm vstupu komponentnho videa na televizoru. Funkce COMPONENT SELECT 1. Vypnte pstroj a podrzte na 5 sekund tlactko 8 (COMPONENT SEL.) na dlkovm ovldn. Na displeji se objev <Y Pb Pr> nebo <RGB>. 2. Stiskem tlactka cslo 8 (COMPONENT SEL.) zvolte <Y Pb Pr> a tm nastavte pstroj do komponentnho rezimu. 20 Cesky :07:50 HT- C550-XEO_CZ-0611.indd Pipojen ZPSOB 3: Scart Pokud je televizor vybaven vstupem SCART, pipojte kabel SCART (nen soucst dodvky) z konektoru EXT (AV) na zadnm panelu pstroje ke konektoru SCART IN na televizoru. 1. Vypnte pstroj a podrzte na 5 sekund tlactko 8 (COMPONENT SEL.) na dlkovm ovldn. Na displeji se objev <Y Pb Pr> nebo <RGB>. 2. Stiskem tlactka cslo 8 (COMPONENT SEL.) zvolte <RGB> a tm nastavte rezim SCART. Funkce VIDEO SELECT Stisknte a drzte tlactko 0 (VIDEO SEL.) na dlkovm ovldn dle nez 5 sekund. Na displeji se objev <COMPOSITE (Kompozitn)> nebo <RGB>. V t chvli stisknte krtce tlactko 0 (VIDEO SEL. ) a zvolte mezi <COMPOSITE (Kompozitn)> a <RGB>. Pokud je vs televizor vybaven zsuvkou SCART (vstup RGB), stiskem tlactka 0 (VIDEO SEL.) zvolte rezim RGB. Pomoc nastaven SCART mzete zskat leps kvalitu obrazu. Pokud vs televizor nen vybaven zsuvkou SCART (vstup RGB), stiskem tlactka 0 (VIDEO SEL. ) zvolte KOMPOZITN rezim. ZPSOB 4: Kompozitn video Pipojte dodan video kabel z konektoru VIDEO OUT na zadnm panelu pstroje ke konektoru VIDEO IN na televizoru. POZNMKA Pro vstup HDMI jsou k dispozici rozlisen 480p (576p), 720p a 1080i/1080p. Informace o nastaven rozlisen najdete na stran 26. Tento pstroj m na vstupu komponentnho/kompozitnho videa prokldan signl s rozlisenm 480i (576i). Po pipojen videosignlu nastavte zdroj vstupu videa na televizoru tak, aby odpovdal rezimu vstupu na pstroji. Ped nastavenm zdroje vstupu videa na televizoru zapnte tento pstroj. Dals informace o nastaven zdroje vstupu videa na vasem televizoru najdete v jeho uzivatelsk prucce.! VSTRAHA Pstroj nepipojujte pes videorekordr. Videosignly prochzejc videorekordrem mohou bt ovlivnny obvody ochrany proti koprovn a obraz na televizoru by byl deformovn. Cesky HT- C550-XEO_CZ-0611.indd :07: Pipojen Pipojen vstupu videa k televizoru FUNKCE HDMI Funkce automatick detekce HDMI Po pipojen kabelu HDMI k zapnutmu pstroji se vstup videa automaticky pepne na rezim HDMI. HDMI (High Definition Multimedia Interface Multimediln rozhran s vysokm rozlisenm) HDMI je rozhran, kter umozuje digitln penos obrazovch a zvukovch dat pomoc pouze jedinho konektoru. Pomoc HDMI pens pstroj digitln obrazov a zvukov signl a zobrazuje ostr obraz na televizoru, kter m vstupn konektor HDMI. Popis pipojen HDMI - HDMI posl do televizoru pouze cist digitln signl. - Pokud vs televizor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection Ochrana sirokopsmovho digitlnho obsahu), mze se na obrazovce objevit zrnn. Co je HDCP? HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection Ochrana sirokopsmovho digitlnho obsahu) je systm slouzc k ochran obsahu z disk DVD, odeslanho pes HDMI, ped koprovnm. Poskytuje zabezpecen digitln spojen mezi zdrojem videa (poctac, DVD apod.) a zobrazovacm zazenm (televizor, projektor apod.). Obsah je ve zdrojovm zazen zasifrovn, aby se pedeslo neoprvnnmu koprovn. POZNMKA Pokud je pipojen kabel HDMI, na vstup nejsou poslny signly kompozitnho a komponentnho videa. Pouzit Anynet+ (HDMI-CEC) Anynet+ je funkce, kter umozuje ovldat jin zazen Samsung pomoc dlkovho ovldn televizoru Samsung. Je k dispozici, kdyz je pstroj pipojen k televizoru Samsung pomoc kabelu HDMI. Tato funkce je k dispozici pouze u televizor Samsung, kter podporuj Anynet+. 1. Pipojte pstroj k televizoru Samsung pomoc kabelu HDMI. (Viz strana 20) 2. Nastavte funkci Anynet+ na vasem televizoru. (Vce informac naleznete v nvodu k obsluze televizoru. ) POZNMKA Funkce Anynet+ podporuje nkter tlactka na dlkovm ovldn. Tato funkce nen k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC. V zvislosti na vasem televizoru nemus nkter vstupn rozlisen HDMI fungovat. Dals informace najdete v uzivatelsk prucce k televizoru. Zkontrolujte logo Anynet+). (Pokud m vs televizor logo, znamen to, ze podporuje funkce 22 Cesky :07:52 HT-C550-XEO_CZ-0611.indd Pipojen Pipojen FM antny FM antna (soucst dodvky) VIDEO OUT FM ANT HDMI OUT WIRELESS COMPONENT OUT EXT (AV) AUX IN 2 1. Pipojte dodanou FM antnu ke konektoru FM antny. 2. Pomalu pohybujte vodicem antny, dokud nenaleznete msto s dobrm pjmem, pot jej pipevnte ke stn nebo jinmu pevnmu povrchu. POZNMKA Tento pstroj nepijm vysln v psmu AM. Pipojen zvuku z externch zazen Zvukov vstup AUX IN 1/ ASC IN Audio kabel (nen soucst dodvky) AUX1: Pipojen externch zazen / pehrvace MP3 Zzen jako nap. pehrvac MP3. 1. Pipojte konektor AUX IN1 / ASC IN (Audio) na pednm panelu pstroje ke konektoru vstupu zvuku na externm zazen/pehrvaci MP3. 2. Stiskem tlactka FUNCTION vyberte vstup AUX1. Rezimy se pepnaj v poad : DVD/CD D.IN AUX 1 AUX 2 USB IPOD FM. Cesky HT- C550-XEO_CZ-0611.indd :07: Pipojen Pipojen zvuku z externch zazen VIDEO OUT FM ANT DIGITAL AUDIO IN OPTICAL ipod WIRELESS Bl HDMI OUT Cerven AUX IN 2 COMPONENT OUT EXT (AV) Optick kabel (nen soucst dodvky) Audio kabel (nen soucst dodvky) Pokud m extern analogov zazen jen jeden konektor vstupu zvuku, pipojte jej buto k pravmu, nebo k levmu vstupu. Set-Top Box OPTICAL VCR AUX 2 AUX2: Pipojen externho analogovho zazen Analogov zazen jako nap. videorekordr. 1. Pipojte konektor AUX IN 2 (Audio) na zadnm panelu pstroje ke konektoru vstupu zvuku na externm zdroji analogovho signlu. Ujistte se, ze odpovdaj barvy konektor. 2. Stiskem tlactka FUNCTION vyberte vstup AUX2. Rezimy se pepnaj v poad : DVD/CD D.IN AUX 1 AUX 2 USB IPOD FM. POZNMKA Mzete tak pipojit konektor vstupu videa z videorekordru k televizoru a konektory vstupu zvuku k tomuto zazen.

6 OPTICAL: Pipojen externho digitlnho zazen Digitln zazen jako nap. pijmac kabelov nebo satelitn televize (set-top box). 1. Pipojte konektor DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) na zadnm panelu pstroje ke konektoru digitlnho vstupu na externm digitlnm zazen. 2. Stisknte tlactko FUNCTION a vyberte D.IN. Rezimy se pepnaj v poad : DVD/CD D.IN AUX 1 AUX 2 USB IPOD FM. 24 Cesky :07:54 HT- C550-XEO_CZ-0611.indd 24 Nastaven Nez zacnete (Poctecn nastaven) 1. Stisknte tlactko POWER, pokud je pstroj pipojovn k televizoru poprv. Zobraz se obrazovka poctecnho nastaven. Initial setting > On-Screen Language Select a language for the on-screen displays. TOOLS INFO 03 Nastaven Nabdka nastaven Krok pstupu se mze lisit v zvislosti na vybran nabdce. Grafick uzivatelsk rozhran v tto prucce se mze lisit v zvislosti na verzi firmwaru. 1 DISC MENU MENU TITLE MENU English Korean Dutch French German Italian 3 2 Select Return RETURN EXIT 4 Move TUNER MEMORY MO/ST CD RIPPING A B C D 2. Pomoc tlactek vyberte pozadovan jazyk a stisknte tlactko VSTUP. 3. Stiskem tlactka VSTUP vyberte tlactko Start. 4. Pipojte mikrofon ASC do konektoru ASC IN na pstroji. - Zobraz se obrazovka automatick kalibrace zvuku. 6. RETURN: NVRAT DO PEDCHOZ NABDKY NASTAVEN. TLACTKO VSTUP / SMR Pohyb kurzoru a vbr polozky. Vbr momentln zvolen polozky. Potvrzen nastaven. pechod na pedchoz obrazovku stisknte tlactko RETURN. strana 30) Settings Function DVD/CD 1. vybrat formt videa buto NTSC nebo PAL. Stisknte a drzte tlactko c. 7 na dlkovm ovldn dle nez 5 sekund ve vypnutm stavu pstroje. Na displeji se objev,,ntsc" nebo,,pal". V tomto okamziku stisknte tlactko c. 7 a vyberte buto.,,ntsc" nebo,,pal". Formt videa disku mus bt stejn jako formt videa televizoru. 2. Pomoc tlactek vyberte Settings a stisknte tlactko VSTUP. 3. Pomoc tlactek vyberte pozadovanou nabdku a stisknte tlactko VSTUP. 4. Pomoc tlactek vyberte pozadovanou polozku a stisknte tlactko VSTUP. 6. bude mt cern pruhy nahoe a dole. Na sirokohlm televizoru si mzete prohlzet pln obraz ve formtu 16:9. POZNMKA Tato funkce optimalizuje kvalitu obrazu na zklad obsahu (na pevnm disku, DVD atd.), kter se chystte pehrvat, a pstroje nebo televizoru Samsung podporujcho rezim BD Wise. Pokud chcete zmnit rozlisen v rezimu BD Wise, je teba nejprve nastavit rezim BD na Off. Funkce BD Wise bude vypnuta, pokud je pehrvac pipojen k zazen, kter nepodporuje BD Wise. Rozlisen Nastavuje vstupn rozlisen pro signl HDMI videa. Cslovka v oznacench 480p (576p), 720p, 1080i a 1080p oznacuje pocet dk videa. Psmena i a p oznacuj prokldan resp. progresivn vykreslovn. BD Wise : Automaticky nastav optimln rozlisen pi pipojen pomoc HDMI k televizoru s funkc BD Wise. (Polozka nabdky BD Wise se objev, pouze pokud je funkce BD Wise zapnuta. ) 480p(576p) : Vstup s 480 dky progresivnho videa. 720p : Vstup s 720 dky progresivnho videa. 1080i : Vstup s 1080 dky prokldanho videa. je na DVD obraz ve formtu 4:3, sirokohl pehrvn nen k dispozici. typ pipojenho zazen. Hlasitost se zvysuje, kdyz se hodnota blz -6. Kdyz se hodnota blz k +6 db, je zvuk hlasitjs. Pro subwoofer je tento rezim nastaven na Present. Small : Vyberte pi pouzit reproduktor. - None : Tuto volbu vyberte, pokud nen pipojen zdn reproduktor. Bal. efekt AC-3 a DTS lze prodlevu nastavit mezi 00 a 15 ms. Stedov kanl lze nastavit pouze na 5.1kanlovch discch. Mikrofon ASC L: Pedn reproduktor (L)) R: Pedn reproduktor (R) C: Stedov reproduktor SW: Subwoofer SL: Zadn reproduktor (L) SR: Zadn reproduktor (R) 28 Cesky :07:58 HT-C550-XEO_CZ indd POZNMKA Nastaven ASC lze provst, kdyz v pstroji nen vlozen zdn disk. Hlasitost nelze nastavit pomoc tlactek ovldn hlasitosti, protoze bhem nastaven ASC je rove hlasitosti pevn dna. Pokud je mikrofon pro automatick nastaven zvuku pi nastavovn ASC odpojen, nastaven je zruseno. Kdyz je funkce ASC aktivovna, zvukov efekty DSP/EQ, Dolby Pro Logic ll a P. BASS nefunguj. Pokud je pstroj pipojen k externm zazenm nebo dalsm zazenm (jako napklad ipod, AUX, D.IN), nastaven ASC nemus fungovat pesn. POZNMKA Nastaven funkce Auto Sound Calibration trv asi 3 minuty. Nastaven DRC (Dynamick omezen rozsahu) Tato funkce vyrovnv rozdl mezi nejhlasitjsmi a nejtissmi zvuky. Tuto funkci mzete pouzt pro vychutnn zvuku Dolby Digital bhem nocnho sledovn film s nzkou hlasitost. Lze vybrat z moznost Vypnuto, 2/8, 4/8, 6/8 a pln AV-SYNC Synchronizace videa a zvuku nemus odpovdat digitlnmu televizoru. Pokud k tomu dochz, nastavte dlku zpozdn zvuku tak, aby byl synchronizovn s obrazem. Dlku zpozdn zvuku lze nastavit v rozmez od 0 ms do 300 ms. Nastavte ji na optimln hodnotu. Automatick kalibrace zvuku Uslyste buto nastaven rezimu ASC nebo uzivatelsk nastaven reproduktor. Zapne : Uslyste zvuk v rezimu Automatick kalibrace zvuku (ASC). Vypne: Uslyste zvuk v hodnot nastaven reproduktor. Settings Auto Sound Calibration Auto Sound Calibration : ON HDMI AUDIO Zvukov signly pensen pes kabel HDMI lze zapnat a vypnat. Zapne : Kabelem HDMI je pensen obraz i zvuk a zvuk je jen na vstupu reproduktor vaseho televizoru. Vypne : Kabelem HDMI je pensen jen obraz a zvuk je jen na vstupech reproduktor pstroje. Auto Sound Calibration Setting Change Move Select Return Select Return Nastaven automatick kalibrace zvuku 1. Pipojte mikrofon ASC do konektoru vstupu ASC. 2. Umstte mikrofon ASC do msta, kde budete poslouchat. Automatick kalibrace zvuku bude automaticky nastavena v nsledujcm poad: pedn lev stedov pedn prav zadn prav zadn lev subwoofer. Stisknte tlactko RETURN pro zrusen nastaven automatick kalibrace zvuku. Kdyz se na displeji objev zprva,,remove MIC", odpojte mikrofon ASC. POZNMKA Vchoz nastaven tto funkce je HDMI Audio Off. Zvuk HDMI je pro reproduktory televizoru automaticky smchn do 2 kanl. Kdyz je polozka HDMI Audio nastavena na On, funkce PL II /DSP EQ /P. BASS nefunguje. Vypne : Vypne optimaliztor ekvalizru. cslo oznacuje, ze je program urcen pouze pro pouzit dosplmi. heslo a stisknte tlactko VSTUP. - Vchoz nastaven hesla je,,7890". jazyk pro zobrazen nabdky disku. Vyberte jazyk pro zvuk disku. Polozku OTHERS nelze vybrat v nabdce OSD Language. 1. Vyjmte disk. 2. tlactko OTEVT/ZAVT (). 2. Polozte disk jemn do pihrdky, etiketou disku smrem nahoru. 3. funkce je k dispozici jen u disk DVD.) Chcete-li funkci obnoven zakzat, stisknte bhem pehrvn dvakrt tlactko ZASTAVIT. Pokud nejsou na pstroji nebo dlkovm ovldn stisknuta zdn tlactka po dobu dels nez 3 minuty, zatmco je pstroj v rezimu pozastaven, rezim se automaticky zmn na rezim zastaven. V zvislosti na obsahu konkrtnho disku se mze vodn obrazovka lisit. Pirtsk kopie disk nelze na tomto pehrvaci spustit, protoze porusuj doporucen CSS (Content Scrambling Systm, systm ochrany proti koprovn).

7 . 0:15 / 3:59 Function DVD/CD Repeat Play Mode * Je-li stisknuto neplatn tlactko, zobraz se Funkce spoice obrazovky TV/ spory energie 1. Vlozte do pihrdky disku disk Audio CD (CD-DA) nebo MP3. U zvukovho disku CD bude automaticky pehrvna prvn stopa. - Stiskem tlactek #$ se pesunete na pedchoz nebo nsledujc stopu. U disku MP3/WMA stiskem tlactek vyberte polozku Music a stisknte tlactko VSTUP. - Pomoc tlactek vyberte pozadovan soubor a stisknte tlactko VSTUP. - Stiskem tlactek se pesunete na pedchoz nebo nsledujc strnku. 2. Pehrvn ukoncte stiskem tlactka ZASTAVIT (). POZNMKA V zvislosti na rezimu zznamu se nkter disky MP3/WMA-CD nemus pehrt. Pesn podoba tabulky obsahu na disku MP3-CD zvis na formtu zznamu vybranm pi zpisu hudebnch stop MP3/WMA. Soubory WMA-DRM nelze pehrvat. Pokud se pstroj ponech v rezimu zastaven dle nez 5 minut bez jakhokoliv kontaktu z uzivatelem, zobraz se na televizoru spoic obrazovky. Pokud je pstroj ponechn v rezimu spoice obrazovky dle, nez 25 minut, automaticky se vypne. Cesky HT-C550-XEO_CZ-0611.indd :07: Zkladn funkce Pehrvn soubor JPEG Obrzky pozen digitlnm fotoapartem, videokamerou nebo programem na PC (formt JPEG) lze ulozit na CD a pak je pehrvat pomoc tohoto pstroje. 1. Vlozte disk se soubory JPEG do pihrdky disku. 2. Stiskem tlactek vyberte polozku Photo a stisknte tlactko VSTUP. 3. Stiskem tlactek vyberte slozku, kterou chcete pehrt a pak stisknte tlactko VSTUP. 4. Stiskem tlactek vyberte fotografii, kterou chcete pehrt a pak stisknte tlactko VSTUP. Vybran soubor se bude pehrvat a spust se prezentace. Chcete-li prezentaci zastavit, stisknte tlactko POZASTAVEN (). V rezimu prezentace lze pejt na pedchoz nebo nsledujc soubor pomoc tlactek,. ROOT JPEG 1 JPEG 2 JPEG 3 Pouzit funkce pehrvn Hledn smrem vped a vzad dbad Pro funkci hledn stisknte tlactka POZNMKA V rezimu prohledvn se nepehrv zvuk. Peskocen scn/skladeb dbad Stisknte tlactka #$. Pi kazdm stisku tlactka bhem pehrvn se zacne pehrvat pedchoz resp. nsledujc kapitola, stopa nebo slozka (soubor). Kapitoly nelze peskakovat postupn. 642 X /01/01 Zpomalen pehrvn Pages Return Function DVD/CD dd Stisknte tlactko POZASTAVEN () a potom tlactko pro zpomalen pehrvn. Funkce otcen G Stisknte ZELEN (B) nebozlut (C) tlactko bhem rezimu pozastaven. ZELEN (B) tlactko : Otocen o 90 proti smru hodinovch rucicek. ZLUT (C) tlactko : Otocen o 90 ve smru hodinovch rucicek. d D POZNMKA Bhem zpomalenho pehrvn nen slyset zvuk. Zptn pomal pehrvn nefunguje. POZNMKA Maximln rozlisen podporovan tmto pstrojem je 5120 x 3480 (neboli 19,0 megapixel) u standardnch soubor JPEG a 2048 x 1536 (neboli 3,0 megapixely) u soubor s progresivnm vykreslovnm. 32 Cesky :07:59 HT-C550-XEO_CZ-0611.indd Zkladn funkce Pehrvn po krocch Pouzit nabdky titulu dd Opakovan stisknte tlactko POZASTAVIT. Pi kazdm stisku tohoto tlactka pi pehrvn se obraz se posune vped o jeden snmek. d Pokud DVD obsahuje vce titul, mzete pehrvat jednotliv tituly (filmy). 1. Bhem pehrvn stisknte tlactko TITLE MENU na dlkovm ovldn. 2. Pomoc tlactek provete pozadovanou volbu a stisknte tlactko VSTUP. TITLE MENU POZNMKA Bhem pehrvn po krocch nen slyset zvuk. Funkce Peskocit 5 minut D POZNMKA V zvislosti na disku se mohou polozky nastaven lisit a tato nabdka nemus bt k dispozici. Bhem pehrvn stisknte tlactka,. Pehrvn peskoc 5 minut smrem dopedu po kazdm stisku tlactka. Pehrvn peskoc 5 minut smrem dozadu po kazdm stisku tlactka. POZNMKA Tuto funkci lze pouzvat pouze na DivX. Pouzit nabdky disku d Mzete prohlzet nabdky jazyk zvuku, jazyk titulk, profil atd. 1. Bhem pehrvn stisknte tlactko DISC MENU na dlkovm ovldn. 2. Pomoc tlactek provete pozadovanou volbu a stisknte tlactko VSTUP. DISC MENU POZNMKA V zvislosti na disku se mohou polozky nastaven lisit a tato nabdka nemus bt k dispozici. Cesky HT-C550-XEO_CZ-0611.indd :08: Zkladn funkce Opakovan pehrvn Opakovan pehrvn A-B dbad Opakovn DVD/DivX Mzete opakovat titul, kapitolu nebo sek (Opakovn A- B) disku DVD/DivX. db Moznost opakovanho pehrvn vybranho seku DVD nebo CD. 1. Bhem pehrvn disku DVD nebo CD stisknte tlactko REPEAT na dlkovm ovldn. 2. Pro DVD stiskem tlactek vyberte A-. Pro CD opakovan stisknte tlactko REPEAT, dokud se neobjev. 3. Stisknte tlactko VSTUP v bod, v nmz chcete zact opakovan pehrvn (A). 4. Stisknte tlactko VSTUP v bod, v nmz chcete zastavit opakovan pehrvn (B). Repeat OFF 1. Bhem pehrvn disku DVD/DivX stisknte tlactko REPEAT na dlkovm ovldn. 2. Stiskem tlactek vyberte pozadovan rezim opakovn a stisknte tlactko VSTUP. REPEAT 5. Obnoven normlnho pehrvn. Pro DVD stiskem tlactek vyberte OFF. Pro CD stiskem tlactka REPEAT vyberte. POZNMKA Funkce Opakovn A-B nen k dispozici u disk DivX, MP3 nebo JPEG. 3. Stiskem tlactek vyberte OFF pro nvrat k normlnmu pehrvn a pak stisknte tlactko VSTUP. Z D Title Chapter A - Off Track Dir (Slozka) Disc Off Opakovn CD/MP3 1. Bhem pehrvn CD / MP3 opakovan stisknte tlactko REPEAT a vyberte pozadovan rezim opakovn. B A (Normal Repeat Track Repeat All Random Repeat Section A-B) (Normal Repeat Track Repeat Dir (Opakovat slozku) Repeat All Random) 34 Cesky :08:00 HT-C550-XEO_CZ-0611.indd Zkladn funkce Zobrazen informac o disku Audio( dd 03/04 001/001 0:00:21 KO 1/2 EN 02/02 1/1 Change Select ) : Tk se jazyka zvukov stopy filmu. Disk DVD mze obsahovat az 8 jazyk zvuku. Subtitle( ) : Tk se jazyka titulk, kter jsou k dispozici na disku. Budete moci vybrat jazyky titulk nebo, pokud tomu dvte pednost, vypnout jejich zobrazen. Disk DVD mze obsahovat az 32 jazyk titulk. ) : Pokud DVD obsahuje vce Angle( hl urcit scny, mzete pouzt funkci hl. Vbr jazyka zvuku 1. Bhem pehrvn stisknte tlactko TOOLS na dlkovm ovldn. 2. Stiskem tlactek vyberte pozadovanou polozku. 3. Pomoc tlactek provete pozadovanou zmnu a stisknte tlactko VSTUP. - K ovldn nkterch polozek mzete pouzvat cseln tlactka dlkovho ovldn 4. Pokud chcete informace o disku skrt, znovu stisknte tlactko TOOLS. 1. Stisknte tlactko TOOLS. 2. Pomoc tlactek vyberte zobrazen AUDIO ( ). 3. Pomoc tlactek nebo cselnch tlactek vyberte pozadovan jazyk zvuku. V zvislosti na tom, kolik jazyk je na disku DVD ulozeno, se kazdm stiskem tlactka postupn vybraj jednotliv jazyky. TOOLS dd NPOZNMKA Pokud pehrvte obsah z nabdky nstroj, nemus bt v zvislosti na disku nkter funkce povoleny. V zvislosti na disku mzete tak vybrat DTS, Dolby Digital nebo Pro Logic. Nkter nabdky nstroj se mohou lisit v zvislosti na discch a souborech. TOOLS menu Title( ) : Vyvoln pozadovanho titulu, pokud jich je na disku vce. Pklad: pokud je na DVD vce nez jeden film, je kazd z nich samostatnm titulem. Chapter( ) : Vtsina disk DVD m zznam clenn do kapitol, takze mzete rychle najt urcitou kapitolu. Playing time( ) : Umozuje pehrvn filmu od pozadovanho casovho daje.

8 Muste zadat poctecn cas jako referenci. Funkce hledn v case u nkterch disk nefunguje. Cesky HT-C550-XEO_CZ-0611.indd :08: Zkladn funkce Vbr jazyka titulk 3. Pomoc tlactek nebo cselnch tlactek vyberte pozadovan hel. dd 1. Stisknte tlactkotools. 2. Pomoc tlactek vyberte zobrazen ). SUBTITLE ( 3. Pomoc tlactek nebo cselnch tlactek vyberte pozadovan jazyk titulk. V zvislosti na tom, kolik jazyk je na disku DVD ulozeno, se kazdm stiskem tlactka postupn vybraj jednotliv jazyky titulk. POZNMKA Funkce hl funguje pouze s disky, na kterch bylo vce hl zaznamenno. Rezim zvuku P.BASS Funkce P. BASS poskytuje zeslen zvuk o nzkch frekvencch. Funkce VYLEPSEN MP3 poskytuje leps kvalitu zvuku dky zvsen vzorkovac frekvence. Stisknte tlactko P.BASS. AUDIO UPSCALE P.BASS POZNMKA Podle druhu disku nemus bt funkce vbru jazyka titulk a zvuku dostupn. U formtu soubor DivX mohou bt jazyky titulk reprezentovny pouze csly. Funkce titulkovn D Pokud chcete tuto funkci sprvn pouzvat, muste mt jist znalosti v oblasti extrakce a stihu videa. Pokud chcete vyuzt funkci titulkovn, ulozte soubor s titulky (*.smi) pod stejnm nzvem jako m mediln soubor DivX (*. avi) do stejn slozky. Pklad: Koenov slozka Samsung_007CD1.avi Samsung_007CD1.smi Nzev souboru mze mt az 60 znak (psmen i cslic) resp. 30 vchodoasijskch znak (dvoubajtov abecedy, jako je korejsk a cnsk). Titulky soubor DivX *.smi, *.sub, *.srt s velikost nad 148 kilobajt nejsou podporovny. 2 Channel LPCM source POWER BASS ON POWER BASS OFF POWER BASS ON POWER BASS OFF MP3 ENHANCE ON MP3 file POZNMKA Funkce P. BASS je dostupn jen pro 2kanlov LPCM zdroje, nap. MP3, DivX, CD a WMA Funkce P.BASS nefunguje v rezimech DSP/EQ ani Dolby Pro Logic ll. Stiskneteli P.BASS v rezimu DSP/EQ, rezim DSP/EQ se automaticky vypne a funkce P.BASS se zapne. Funkce MP3 Enhancement je dostupn jen pro soubory MP3. Funkce hl d Tato funkce vm umozuje prohlzet stejnou scnu v rznch hlech. 1. Stisknte tlactko TOOLS. 2. Pomoc tlactek vyberte zobrazen ANGLE ( ). 36 Cesky :08:03 HT-C550-XEO_CZ-0611.indd Zkladn funkce DSP (Digital Signal Processor)/EQ DSP (Digital Signal Processor) : Rezimy DSP byly navrzeny pro simulaci rznch akustickch prosted. EQ : Vbrem volby ROCK, POP nebo CLASSIC atd. mzete charakter zvuku pizpsobit pehrvanmu signlu. DSP /EQ Rezim Dolby Pro Logic II Mzete vybrat pozadovan rezim zvuku Dolby Pro Logic II. Stisknte tlactko PL II. Stisknte tlactko DSP/EQ. MUSIC Pi poslechu hudby mzete zazt zvukov efekty, jako kdybyste poslouchali skutecn vystoupen. Pid realismus filmovmu zvuku. Slouz k poslechu 2kanlovho zvuku v rezimu 5.1kanlovho prostorovho zvuku se vsemi reproduktory aktivnmi. - V zvislosti na vstupnm signlu nemus nkter reproduktory vydvat zvuk. Uslyste vcekanlov prostorov zvuk. Tuto volbu vyberte, pokud chcete zvuk poslouchat pouze z pednch reproduktor a subwooferu. POPS, JAZZ, ROCK STUDIO CLUB HALL MOVIE CHURCH PASS V zvislosti na znru hudby vyberte POP, JAZZ nebo ROCK. Poskytuje dojem ptomnosti ve studiu. Simuluje zvuk tanecnho klubu s dunivmi rytmy bas. Vytvo jasn zvuk jako v koncertn sni. Vytv dojem kina. Vytv pocit, ze jste v chrmu. CINEMA PROLOG MATRIX STEREO Vyberte pro normln poslech. POZNMKA S.VOL (SMART VOLUME) Hlasitost je regulovna tak, aby se pedeslo jej vrazn zmn v ppad zmny kanlu nebo scny. Stisknte tlactko S.VOL. Pi kazdm stisku tlactka se vbr zmn nsledovn: S. VOL Pokud vyberete rezim Pro Logic II, pipojte extern zazen ke konektorm AUDIO INPUT (L a R) na pstroji. Pokud pipojte jen jeden vstup (L a R), neuslyste prostorov zvuk. Funkce Pro Logic II je k dispozici pouze v rezimu Stereo. SMART VOLUME ON SMART VOLUME OFF Cesky HT-C550-XEO_CZ-0611.indd :08: Zkladn funkce Poslech rdia Pomoc tlactek na dlkovm ovldn 1. Stisknte tlactko FUNCTION a vyberte psmo FM. 2. Nalate pozadovanou stanici. Automatic Tuning 1 : Automatick ladn 1: Po stisknut tlactek # $ je vybrna pednastaven rozhlasov stanice Automatic Tuning 2 : Automatick ladn 2: Stisknte a podrzte tlactko TUNING/CH ( )a automaticky vyhledejte aktivn rozhlasov stanice. Manual Tuning : Stiskem tlactka TUNING/CH ) postupn snizujte nebo zvysujte frekvenci. ( Pedvolby stanic Pklad: Pedvolba FM 89,10 do pamti 1. Stisknte tlactko FUNCTION a vyberte psmo FM. 2. Stisknte tlactko TUNING/CH a vyberte <89.10>. 3. Stisknte tlactko TUNER MEMORY. TUNER MEMORY B Na displeji blik cslo. 4. Pomoc tlactek # $ vyberte cslo pedvolby. Pedvolby lze nastavit v rozmez od 1 do Stisknte znovu tlactko TUNER MEMORY. Stisknte tlactko TUNER MEMORY pedtm, nez cslo zmiz z displeje. Cslo zmiz z displeje a stanice se uloz do pamti. 6. Pro ulozen dalsch stanic opakujte kroky 2 az 5. Chcete-li naladit pednastavenou stanici, stiskem tlactek # $ na dlkovm ovldn vyberte kanl. Pomoc tlactek na pstroji 1. Stisknte tlactko FUNCTION ( psmo FM. ) a vyberte 2. Vyberte rozhlasovou stanici. Automatic Tuning 1 : Automatick ladn 1: Stiskem tlactka ZASTAVIT ( ) vyberte polozku PRESET a potom stiskem tlactek # $ vyberte pednastavenou stanici. Automatic Tuning 2 : Stiskem tlactka ZASTAVIT ( ) vyberte polozku MANUAL a potom stiskem a podrzenm tlactek # $ automaticky prohledvejte psmo. Manual Tuning : Stiskem tlactka ZASTAVIT ( ) vyberte polozku MANUAL a potom stiskem tlactek # $ nalate nizs nebo vyss frekvenci. O vysln RDS Pouzit systmu RDS (Radio Data System) pro pjem stanic v psmu FM Systm RDS umozuje, aby stanice v psmu FM vyslaly krom standardnch programovch signl tak pdavn signly. Stanice vyslaj napklad sv nzvy a tak informace o typu vyslanho programu, napklad sport, hudba atd. Pi naladn stanice v psmu FM, kter poskytuje sluzbu RDS, se na displeji rozsvt indiktor RDS. Nastaven Mono/Stereo Stisknte tlactko MO/ST. Po kazdm stisku tlactka se zvuk pepn mezi STEREO a MONO. V oblasti s nekvalitnm pjmem vyberte MONO pro cist pjem bez rusen. MO/ST Popis funkce RDS C PTY (Typ programu): Zobrazen typu prv vyslanho programu. PS NAME (Nzev programov sluzby): Oznacen nzvu rozhlasov stanice v dlce 8 znak. RT (Radiotext): Dekdovn textu vyslanho stanic (pokud je k dispozici), kter mze mt dlku az 64 znak. CT (Hodiny): Dekdovn skutecnho casu z frekvence FM. Nkter stanice nemus informace PTY, RT nebo CT vyslat, a proto se tyto informace nemus vzdy zobrazit. TA (Dopravn hlsen): Zprva,,TA ON/OFF" oznamuje, ze probh oznmen o dopravn situaci. 38 Cesky :59:27 HT-C550-XEO_CZ-0518.indd POZNMKA Systm RDS nemus fungovat sprvn, pokud naladn stanice nevysl sprvn signl RDS nebo pokud je signl plis slab. Zkladn funkce Indikace PTY (typ programu) a funkce PTY-SEARCH (vyhledvn podle typu programu) Jednou z vhod sluzby RDS je to, ze zadvnm kd PTY mzete mezi stanicemi ulozenmi na pedvolbch vyhledvat konkrtn druh programu. Postup pro zobrazen RDS signl RDS signly vyslan stanice mzete zobrazit na displeji. Bhem poslechu stanice v psmu FM stisknte tlactko RDS DISPLAY.

9 RDS DISPLAY Postup pro vyhledn programu pomoc PTY kd Nez zacnete! Vyhledvn pomoc funkce PTY lze pouzt pouze u pednastavench stanic. Pro perusen vyhledvn v jeho prbhu stisknte tlactko PTY SEARCH. Existuje casov limit pro proveden nsledujcch krok. Pokud je nastaven zruseno ped dokoncenm, zacnte znovu od kroku 1. Pi stisku tlactek na hlavnm dlkovm ovladaci se ujistte, ze byl vbr FM stanic proveden pomoc hlavnho dlkovho ovladace. S kazdm stiskem tlactka se displej zmn tak, aby zobrazoval nsledujc informace : PS NAME RT CT Frequency PS (Programov sluzba) Pi hledn stanice se zobraz <PS> a pot nzev stanice. Pokud se nevysl zdn signl, zobraz se <NO PS>. Pi hledn stanice se zobraz <RT> a pot textov zprva vyslan stanic. Pokud se nevysl zdn signl, zobraz se <NO RT>. Frekvence stanice (nejde o sluzbu RDS) RT(Radiotext) Frequency (Frekvence) RDS DISPLAY TA PTY- PTY SEARCH PTY+ Znaky zobrazovan na displeji Pi zobrazen signl PS nebo RT na displeji se pouzvaj dle uveden znaky. Displej neum rozlisovat mal a velk psmena, vzdy se pouzvaj velk psmena. Displej neum zobrazit psmena s diakritickmi znamnky. Psmeno <A> mze nap. pedstavovat psmena <A,,,,, a >. 1. Bhem poslechu stanice v psmu FM stisknte tlactko PTY SEARCH. 2. Stisknte tlactko PTY- nebo PTY+ dokud se pozadovan kd PTY nezobraz na displeji. Na displeji se zobraz PTY kdy uveden vpravo. 3. Znovu stisknte PTY SEARCH bhem doby, kdy je kd PTY vybran v pedchozm kroku stle zobrazen na displeji. Pstroj bude prohledvat 15 pednastavench FM stanic a po nalezen pozadovan stanice se vyhledvn zastav a stanice se nalad. Cesky HT-C550-XEO_CZ-0518.indd :59: Pokrocil funkce Funkce USB Pouzit ipodu Prostednictvm pstroje si mzete vychutnat hudbu a video z ipodu. VIDEO OUT Pehrvn medilnch soubor ze zazen pipojenho k USB konektoru Mzete vyuzvat mediln soubory, nap. obrzky, filmy a hudbu ulozen na MP3 pehrvaci, pamti USB nebo digitlnm fotoapartu s vysoce kvalitnm videem a s 5.1kanlovm zvukem, kdyz pipojte lozn zazen k USB portu pstroje. DIGITAL AUDIO IN OPTICAL ipod WIRELESS HDMI OUT AUX IN 2 COMPONENT OUT EXT (AV) ipod AUX IN 1/ ASC IN Poslech hudby Hudbu z pehrvace ipod lze pehrvat pomoc pipojenho pstroje. 1. Pipojte USB zazen pmo k USB portu na pednm panelu pstroje. 2. Stiskem tlactka FUNCTION vyberte funkci USB. Na displeji se zobraz npis USB a pak zase zmiz. 3. Pomoc tlactek vyberte polozku Videos, Music nebo Photo. - Vyberte soubor k pehrvn. Function ipod Music Bezpecn odpojen zazen USB Aby nedoslo k poskozen pamti zabudovan do zazen USB, ped odpojenm USB kabelu vzdy provete bezpecn odpojen. Stisknte ZLUT (C) tlactko. - Na displeji se objev zprva REMOVE. Odpojte USB kabel. 1. Stisknte tlactko FUNCTION a vyberte ipod. 2. Pipojte konektor doku zazen ipod k ipodu 3. Umstte ipod do doku. Vs ipod se automaticky zapne. Na obrazovce televizoru se zobraz,,ipod". 4. Pomoc tlactek vyberte hudbu. 5. Vyberte hudebn soubor k pehrvn. - Pomoc tlactek dlkovho ovldn nebo pstroje mzete ovldat jednoduch funkce pehrvn. K tomu slouz tlactka REPEAT, PEHRVAT, POZASTAVEN, #/ $, / a ZASTAVIT. Viz strana 13. POZNMKA Abyste mohli poslouchat hudbu s 5. 1kanlovm zvukem pstroje, muste nastavit rezim Dolby Pro Logic II na Matrix. (Viz strana 37) Zvolna odpojte USB kabel z USB portu. Jinak hroz poskozen USB portu. 40 Cesky :59:29 HT-C550-XEO_CZ-0518.indd POZNMKA Ped propojenm ipodu s pstrojem nastavte hlasitost na mrnou rove. Kdyz je pstroj zapnut a pipojte ipod, bude se dobjet akumultor vaseho ipodu. Konektor doku pro ipod pipojte tak, aby npis,,samsung" mil nahoru.,,made for ipod" znamen, ze elektronick pslusenstv bylo navrzeno pmo k pipojen ipodu a bylo vvojem certifikovno na shodu s parametry vkonnosti spolecnosti Apple.,,Works with iphone" znamen, ze elektronick pslusenstv bylo navrzeno pmo k pipojen iphonu a bylo vvojem certifikovno na shodu s parametry vkonnosti spolecnosti Apple. Spolecnost Apple neruc za provoz tohoto zazen ani za vyhovn bezpecnostnm a zkonnm normm. Pokrocil funkce Sledovn filmu Video z pehrvace ipod lze pehrvat pomoc pipojenho pstroje. 1. Stisknte tlactko FUNCTION a vyberte IPOD. 2. Pipojte konektor doku pro ipod ke konektoru ipod na zadnm panelu pstroje. 3. Na obrazovce ipod pejdte na Settings > Videos a nastavte volbu TV Out a televizn signl. 4. Umstte ipod do doku. Na obrazovce televizoru se zobraz,,ipod". 5. Pomoc tlactek vyberte Videos. 6. Vyberte video soubor k pehrvn. - Pomoc tlactek dlkovho ovldn nebo pstroje mzete ovldat jednoduch funkce pehrvn. K tomu slouz tlactka, PEHRVAT, POZASTAVEN, ZASTAVIT, # /$ a / (Viz strana 13) Kategorie hudby ipod Informace o souboru, vcetn jmna interpreta, nzvu alba, nzvu skladby a znru se zobraz podle daj v ID3 tagu pslusnho hudebnho souboru. Artist Songs Playlist Album Generic Composers Pehrvn podle interpret. Pehrvn skladeb v poad dle csel nebo v abecednm poad Pehrvn podle playlist Pehrvn podle alb. Pehrvn podle znr. Pehrvn podle skladatel. Modely ipodu, kter lze pouzt s tmto pstrojem ipod nano 3rd generation (video) ipod touch 1st generation ipod classic ipod 5th generation (video) ipod touch 2nd generation iphone ipod nano 4th generation (video) iphone 3G POZNMKA Pipojte konektor VIDEO OUT (Vstup videa) (kompozitn) na pstroji k televizoru. Pokud vyberete ipod video, zatmco je pipojen kabel HDMI, na obrazovce televizoru se zobraz zprva s vzvou ke zmn vstupu videa televizoru na kompozitn. Vyberte,,Yes (Ano)" a pepnte vstup videa na televizoru na kompozitn. Pot mzete sledovat video soubor z ipodu. Dals informace najdete v uzivatelsk prucce k televizoru. ipod video je k dispozici pouze ve vstupu kompozitnho videa. Pokud chcete sledovat ipod video pomoc vstupu VIDEO, nastavte HDMI CEC na,,off (vypnuto)". Na televizoru se nezobraz jin obrazovka nez obrazovka pehrvn. Ostatn obrazovky sledujte pmo na ipodu. Pokud pipojen ipod nepodporuje pehrvn videa, objev se pi vbru nabdky Video zprva,,cannot play video files saved on this ipod" (Nelze pehrt video soubory ulozen na tomto ipodu). Kompatibilita zvis na verzi softwaru ve vasem ipodu. Neustle aktualizujte software ipodu. POZNMKA Seznam kategori mze zviset na vasem modelu ipodu. Co je to ID 3 tag? Data pipojen k souboru MP3, informace o souboru, napklad nzev, interpret, album, rok, znr a poznmka. Cesky HT-C550-XEO_CZ indd :59: Pokrocil funkce Pipevnn prstencovho feritovho jdra ke kabelu doku pro ipod Pokud pipevnte ke kabelu doku pro ipod prstencov feritov jdro, zabrnte tm rusen vysokofrekvencnmi rdiovmi signly. VIDEO OUT DIGITAL AUDIO IN OPTICAL ipod WIRELESS COMPONENT OUT HDMI OUT Po dokoncen ukldn zvukovch stop z CD bude na zazen s rozhranm USB vytvoen adres s nzvem,,ripping" a ulozen soubory budou pojmenovny podle sablony,,sam-xxxx.mp3". POZNMKA EXT (AV) AUX IN 2 1.

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG MM-C550D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377146

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG MM-C550D http://cs.yourpdfguides.com/dref/3377146 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro SAMSUNG MM-C550D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se SAMSUNG MM-C550D v uživatelské

Více

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329

AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA. Návod k použití 10007329 AUNA TT 190 STEREO, GRAMOFON, MP3 NAHRÁVÁNÍ, CD, SD, USB, KAZETA Návod k použití 10007329 UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ 1) Ochrana před prachem 2) Ladění / SKIP UP / DOWN tlačítko 3) RECORD tlačítko 4) Otvírání

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Digitální domácí zábavní systém uživatelská příručka

Digitální domácí zábavní systém uživatelská příručka HT-E450 HT-E453 HT-E455 Digitální domácí zábavní systém uživatelská příručka Představte si možnosti Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung. Kompletnější servis můžete získat, pokud přístroj

Více

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe

Mobile 370 DVD TV. Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe Mobile 370 DVD TV Popis pøístroje: 1. Hlavní obrazovka 2. Stereo reproduktory 3. Dotyková tlaèítka 4. IR senzor dálkového ovladaèe 1 5. Vypínaè Power ON/OFF 6. Konektor napájení DC 12V 7. Indikátor nabíjení

Více

DVP-2004 Multimediální přehrávač

DVP-2004 Multimediální přehrávač DVP-2004 Multimediální přehrávač Přehrává disky DVD, VCD, CD, CD-RW Soubory MP4, WMA, JPEG Přehrávání z USB disku a SD karty Vstup Aux-in Velikost ½ Din Uživatelská příručka Obsah Informace k bezpečnému

Více

Systém digitálního domácího kina uživatelská příručka

Systém digitálního domácího kina uživatelská příručka HT-X715 HT-TX715 Systém digitálního domácího kina uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím, zaregistrujte

Více

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem

Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem DS-X116D Výklopný displej 11,6 s DVD/USB/SD přehrávačem Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Upozornění

Více

NA130. Automobilový multimediální přehrávač

NA130. Automobilový multimediální přehrávač NA130 Automobilový multimediální přehrávač Uživatelská příručka Obsah Obsah balení... 2 Postup montáže... 3 Funkce tlačítek přehrávače... 5 Funkce tlačítek dálkového ovladače... 5 Volba zdroje přehrávání...

Více

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti.

AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze. Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. AV receiver HTR-3066 Návod k obsluze Před použitím jednotky si nejprve přečtěte přiloženou Příručku o bezpečnosti. 1 OBSAH Co všechno můžete od jednotky očekávat... 5 Nabízí plno užitečných funkcí!...

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3

Systém Sound Bar. Návod k obsluze HT-ST3 Systém Sound Bar Návod k obsluze CZ HT-ST3 Obsah Nastavení Co je součástí dodávky 3 Instalace 4 Připojení reproduktorové lišty a subwooferu 5 Připojení 6 Zapnutí systému 8 Základní operace Poslech zvuku

Více

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800

Vaše uživatelský manuál OPEL CD30 MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2824800 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG HT-C7550W http://cs.yourpdfguides.com/dref/3625789

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG HT-C7550W http://cs.yourpdfguides.com/dref/3625789 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Systém digitálního domácího kina uživatelská příručka

Systém digitálního domácího kina uživatelská příručka HT-X710 Systém digitálního domácího kina uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung Pro získání rozšířeného balíčku služeb, prosím, zaregistrujte svůj výrobek

Více

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy

Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy DS-X93D Dotykový displej s přehrávačem k montáži na opěrku hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH

NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH NEW_E2_XC12_CZE_MFL38343836 MODELY : XC12 CZECH Váš Hi-Fi systém má mnoho funkcí Nahrávání z rádia nebo CD na kazetu Viz strana 8 Nechte se ukolébat k spánku a poté vzbudit Viz strana 9 Obsah Nastavení

Více

Technosonic HT-713. Návod k obsluze

Technosonic HT-713. Návod k obsluze Technosonic HT-713 Návod k obsluze UPOZORNĚNÍ: ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, ZASUŇTE ŠIROKOU ČÁST VIDLICE DO ŠIROKÉHO VÝŘEZU AŽ NA DORAZ. Tento přehrávač disků DVD pracuje na principu

Více

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO

MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO MPP 009 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ 512MB ROZHRANÍ USB 2.0 ZÁZNAMNÍK FM RÁDIO S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením. Můžete také přímo nahrávat

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION A6500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/852524 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION A6500. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION A6500 v uživatelské

Více

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3

NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 NÁVOD K POUŽITÍ STEREO RADIOMAGNETOFON S PŘEHRÁVAČEM CD SRR 575 CD/MP3 1 Základní bezpečnostní pokyny Nevystavujte přístroj vlhkosti nebo dešti, abyste zamezili vzniku požáru nebo úrazu způsobenému elektrickým

Více

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376

Vaše uživatelský manuál SONY ERICSSON SPIRO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4285376 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Komponentní mikrosystém

Komponentní mikrosystém MM-J320 MM-J330 Komponentní mikrosystém Přehrávání MP3-CD/WMA-CD/CD-R/RW uživatelská příručka Představte si možnosti Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung. Pro získání rozšířeného balíčku

Více

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770

Vaše uživatelský manuál SONY NWZ-X1060 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2803770 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3...

Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... Struèný pøehled... 9 Všeobecné informace... 12 Obsluha... 15 Hlavní zobrazení... 21 Nastavení zvuku... 22 Rádio... 29 Pøehrávaè CD/MP3 3... 36 Vstup AUX 3... 41 Hledání závad... 42 Všeobecná upozornìní...

Více

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy

Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy DS-X966TD Výsuvný displej 9 s přehrávačem DVD na opěrce hlavy Přehrává: DVD, VCD, CD, MP3, MP5, JPG, E-knihy TV tuner 1 Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku

Více

Multimediální přehrávač

Multimediální přehrávač Multimediální přehrávač DVP 2000 Uživatelská příručka Instrukce pro bezpečné používání výrobku Před instalací a prvním použitím přístroje si přečtěte uživatelskou příručku pro tento přístroj i pro ostatní

Více

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození.

CZ104E. Upozornění: Nenasazujte panel z levé strany. Mohlo by to způsobit jeho poškození. CZ104E RDS-EON FM/MW/LW TUNER/CD/Bluetooth kombinace U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Ochrana proti krádeži Odnímatelný panel (DCP) Krádeži lze zabránit sejmutím ovládacího panelu. Sejmutý panel je nutné uschovat do

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680

Vaše uživatelský manuál SONY KDL-40W5820 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2790680 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398

Vaše uživatelský manuál LG GC-W061BXH http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212398 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál

MP4 ipulse 5. Uživatelský manuál MP4 ipulse 5 Uživatelský manuál, Technické specifikace 3,8cm (1.5") CSTN displej s 65tisíci barev (128X128 pixel) Podporuje MP1, MP2, MP3, WMA, WMV, ASF, WAV formáty AMV filmový formát, AVI filmový formát

Více

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 -

www.medion.cz RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - RDS autorádio s CD, MP3 a USB konektorem pro MP3 a WMA UŽIVATELSKÝ MANUÁL - 1 - PEHLED FUNKCÍ: 1. OPEN sklápí ovládací panel 2. SEL aktivuje individuální funkce 3. MULTIJOG nastavuje hlasitost, basy,výšky,

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989

Vaše uživatelský manuál PANASONIC SA-BX500 http://cs.yourpdfguides.com/dref/762989 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití

PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM. TRC 590 AR Návod k použití PØENOSNÝ RADIOMAGNETOFON S CD A DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM TRC 590 AR Návod k použití 11 ØEŠENÍ PROBLÉMÙ ØEŠENÍ PROBLÉMÙ V pøípadì poruchy zkontrolujte následující pokyny pøed odnesením pøístroje do servisu. Neotvírejte

Více

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy

DS-3001. Monitor s držákem na opěrku hlavy DS-3001 Monitor s držákem na opěrku hlavy s DVD přehrávačem, FM vysílačem, interaktivními hrami a možností připojení dalších zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení...

Více

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173

Vaše uživatelský manuál SONY CMT-CX5BIP http://cs.yourpdfguides.com/dref/3999173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner

MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner MIKADO 200 Automobilový DVB-T tuner Uživatelská příručka Important Safety Instructions and Caution Instrukce k bezpečnému používání výrobku Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku je určen k varování

Více

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0

DAH 1500. MP3 přehrávač. Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 DAH 1500 MP3 přehrávač Paměť 256/512 MB (dle verze) OLED displej Rozhranní USB 2.0 Péče a údržba: Nepoužívejte při manipulaci s přehrávačem nepřiměřenou sílu. Chraňte před mechanickým poškozením, pády,

Více

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka

AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka CORE AIRCAST MP4 pøehrávaè Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte pøehrávaè

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG510 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998341

Vaše uživatelský manuál SONY STR-DG510 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998341 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DCB-188 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4017181

Vaše uživatelský manuál PHILIPS DCB-188 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4017181 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166

AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH. Návod k použití 10007166 AUNA MD 160 BT AUTORÁDIO, MP3, USB, RDS, SD, AUX, BLUETOOTH Návod k použití 10007166 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

NX302E. Rozmístění tlačítek

NX302E. Rozmístění tlačítek NX302E Multimediální jednotka s integrovaným navigačním modulem U ŽIVATELSKÝ MANUÁL Rozmístění tlačítek (1) Mikrofon (2) ALL (vstup do menu výběru zdrojů) (3) NAVI/AV přepínání mezi navigací a ostatními

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4811722. 1. Úvod. 3. Popis funkcí ovládacích tlačítek. 2. Popis základních funkcí dálkového ovladače NÁVOD K OBSLUZE TUNER (tunery, rozhlasové přijímače) TAPE (kazetové magnetofony a tapedecky) CD (CD-přehrávače) AUX (ostatní zařízení audio / video, například zesilovače nebo HiFi-věže). Tento univerzální

Více

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173

Vaše uživatelský manuál CANON POWERSHOT SX10 IS http://cs.yourpdfguides.com/dref/2382173 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro CANON POWERSHOT SX10 IS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY NÁVOD K POUŽITÍ Přenosný přehrávač zvukových CD a MP3 Digitální systém ochrany proti otřesům (vyrovnávací pamě 20 sek. pro CD a 60 sek. pro MP3) čte MMC/SD karty, vstup USB PCD313SU FUNKCE A OVLÁDACÍ PRVKY

Více

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku

Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku 4-267-263-11(2) Sluchátka pro reprodukci digitálního prostorového zvuku Návod k obsluze MDR-DS6500 2011 Sony Corporation 4-273-047-12(1) Průvodce připojením MDR-DS6500 2011 Sony Corporation Podrobné informace

Více

dvblink - DVB-T tuner

dvblink - DVB-T tuner dvblink - DVB-T tuner Dualní DVB-T tuner Vlastnosti produktu Dualní DVB-T tuner DVB-T MPEG2 a MPEG4 kompatibilní (HD) AFS* - automatické přepínání frekvencí USB AV port přehrávače USB zařízení až 2TB (FAT32

Více

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ

Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Zvukový systém pro domácí kino SX-ST1 NÁVOD K POUŽITÍ Bezpečnostní upozornění POZOR!!! Před sejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky. Ujištění: Přístroj odpovídá požadavkům zákona

Více

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation

DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ. 2008 Toshiba Corporation DIGITAL VIDEO DVD PØEHRÁVÁÈ SD-480EKE NÁVOD K POU ITÍ 2008 Toshiba Corporation BEZPEÈNOSTNÍ INSTRUKCE CAUTION: VISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. AVIS WARNING: TO REDUCE THE RISK

Více

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ

Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Digital PhotoFrame Model: PF-LCD 7MZ Uživatelský manuál Obsah: Příslušenství 2 Popis předního panelu 3 Popis dálkového ovládání 4 Použití dálkového ovládání 6 Zapojení sluchátek 7 Funkce paměťové karty

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele

Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele Pøehrávaè MP3 typ MP-200 Pøíruèka uživatele Kvùli bezproblémovému vyøízení záruky si zde prosím poznamenejte sériové èíslo pøístroje. Pøi nárokování záruky jej zašlete se svým záruèním listem a kopií faktury

Více

Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W

Meteostanice s 8 LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W Meteostanice s 8" LCD displejem, s funkcí kalendáře a fotorámečku DPF-8004W MANUÁL Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. 1 1 ÚVOD Meteorologická stanice s 8" LCD displejem

Více

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105

Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Autorádio s přehrávačem CD a MP3 SCC105 Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce tlačítek na čelním panelu... 2

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706

Vaše uživatelský manuál HP VP6100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/920706 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP VP6100. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP VP6100 v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452

Vaše uživatelský manuál SONY SCD-X501ES http://cs.yourpdfguides.com/dref/3998452 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

OSOBNÍ DVD MIKROKOMPONENTNÍ SYSTÉM uživatelská příručka

OSOBNÍ DVD MIKROKOMPONENTNÍ SYSTÉM uživatelská příručka MM-E320D MM-E330D OSOBNÍ DVD MIKROKOMPONENTNÍ SYSTÉM uživatelská příručka Představte si možnosti Děkujeme vám za zakoupení tohoto přístroje Samsung. Kompletnější servis můžete získat, pokud přístroj zaregistrujete

Více

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití

VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, Z-922 Návod k použití VERTIKALNI DESIGNOVA VEZ S USB, "Z-922" Návod k použití Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro koupi tohoto produktu. Přečtěte si pečlivě tento návod, než se rozhodnete přístroj použít a uschovejte tento

Více

DVD VIDEO/SACD přehrávač

DVD VIDEO/SACD přehrávač DVD VIDEO/SACD přehrávač UPOZORNĚNÍ Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupování jiným způsobem, než je v návodu uvedeno, může způsobit nebezpečné záření nebo jiné nebezpečí. Mezi jednotlivými

Více

Vlastnosti. Obsah balení:

Vlastnosti. Obsah balení: Obsah Čeština Vlastnosti... 2 Bezpečnost... 3 Funkce a ovládací prvky... 4 Připojení... 5 Dálkový ovladač... 7 Přehled funkcí dálkového ovladače... 8 Řešení potíží... 9 Technické údaje... 10 1 Vlastnosti

Více

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka.

C3: Přední reproduktory -> Zástrčka pro přední reproduktory (5.1), stereofonní reproduktory (systém se 2 rep.) nebo sluchátka. Informace o výrobku Vnitřní vstupy/výstupy a přepínač A1: Přepínač pro: - Středový / Basový reproduktor -> přepíná zvuk mezi středovým a basovým reproduktorem (5.1). Přečtěte si připomínky k používání

Více

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T)

Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) Přijímač pozemní digitální TV / rozhlasu (DVB-T) ODE 704 Návod k obsluze Děkujeme vám za vaše rozhodnutí k nákupu tohoto přístroje. Před jeho instalací, zapnutím a nastavováním si prosím přečtěte celý

Více

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1

Systém domácího kina. Průvodce spuštěním HT-XT1 Systém domácího kina Průvodce spuštěním HT-XT1 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 3 2 Instalace 4 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů 10

Více

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti.

Český. arování: Aby se předešlo vzniku ohně nebo riziku úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj dešti a vlhkosti. Český Důležité bezpečnostní pokyny arování: Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesundávejte přední a zadní kryt. V Uvnitř se nenacházejí žádné součásti obsluhovatelné uživatelem. Servis

Více

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka

DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka CORE DIGITALIC MP4 pøehrávaè s DVB-T Uživatelská pøíruèka 1. Upozornìní 1. Nepøechovávejte nebo nepoužívejte pøehrávaè v místì s extrémnì vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí èi prašností. 2. Nepoužívejte

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením Vícekanálový AV receiver STR-DN1020 Začínáme Ahoj, toto je váš Průvodce rychlým nastavením 1 Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace

Více

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE

DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE DVD PŘEHRÁVAČ DVD 4515 USB-3in1 NÁVOD K OBSLUZE Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy. Návod musí být vždy přiložen

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2

Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Uživatelský návod fotorámeček Bluetech 10,2 Pohled zepředu: Pohled seshora: 1. stop tlačítko - stisknutím zastavíte přehrávání souborů, podržením 1sekundy vypnete přístroj 2. přehrávání a pauza - stisknutím

Více

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze

PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK. PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze PD 260 MP3 PŘEHRÁVAČ PAMĚŤ* 1GB/512MB/256MB ROZHRANÍ* USB 1.1/2.0 *dle verze FM RÁDIO ZÁZNAMNÍK S tímto přenosným MP3 přehrávačem můžete poslouchat hudbu mnohem pohodlněji než s jakýmkoli jiným zařízením.

Více

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108

HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 HI-FI MIKROSYSTÉMU Návod k obsluze MHS 108 Tato šipka ve tvaru blesku označuje neizolované části ve vašem přístroji, které mohou způsobit úraz elektrickým proudem. Z důvodu bezpečnosti všech členů domácnosti

Více

Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU

Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU Obsah 1 ÚVOD 3 2 BEZPENOSTNÍ POKYNY 3 3 OBSAH BALENÍ 5 4 POPIS PEDNÍ A ZADNÍ STRANY LCD TELEVIZORU 6 5 SCHÉMATA ZAPOJENÍ Pipojení síového kabelu Pipojení antény Pipojení ke konektoru SCART Pipojení ke

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701

Vaše uživatelský manuál SONY AC-VQ900AM http://cs.yourpdfguides.com/dref/3997701 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353

Vaše uživatelský manuál APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/4249353 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro APPLE IPOD NANO 6TH GENERATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214

Vaše uživatelský manuál ROUTE 66 CHICAGO HW MP3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1181214 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ROUTE 66 CHICAGO HW MP3. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ROUTE 66 CHICAGO

Více

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM

WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM WWW.ADAPTIV-MULTIMEDIA.COM 1 Obsah Obsah O produktu 3 Schéma zapojení 4 Stručný návod k obsluze 6 Systém 8 Nastavení zvuku 10 Navigace 11 DAB 12 HDMI 14 TV 15 AV vstup 17 USB / SD 18 Přenos souborů 24

Více

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk)

2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit externí USB zařízení (např. USB Flash disk) Jednoduchá příručka Číslo Popis Funkce Číslo Popis Funkce 1 Tlačítko Zap/Vyp Zapne přijímač / Vypne přijímač do Stand By 8 Mód videa Změní mód videa 2 Menu Otevře nabídku Menu 9 Port USB 2.0 Umožní připojit

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261

Vaše uživatelský manuál HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER http://cs.yourpdfguides.com/dref/921261 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP SCANJET 4850 PHOTO SCANNER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG HT-C6200

Vaše uživatelský manuál SAMSUNG HT-C6200 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití

AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití AM/FM RÁDIO S BUDÍKEM S DOKOVACÍ STANICÍ PRO IPOD MODEL: CRI-812 Návod k použití PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE, POCHOPTE A DODRŽUJTE TENTO NÁVOD. Návod si uchovejte pro nahlédnutí v budoucnu.

Více

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383

Vaše uživatelský manuál DYMO LABELMANAGER 420P http://cs.yourpdfguides.com/dref/3645383 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro DYMO LABELMANAGER 420P. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se DYMO LABELMANAGER

Více

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001

Uživatelská Příručka DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001. Charakteristika. Model číslo: Sériové číslo: DVP-7001 E6B21ED(CS).fm Page 1 Thursday, December 22, 2005 4:11 PM DVD PŘEHRÁVAČ DVP-7001 Uživatelská Příručka Obsah Upozornění...2 Úvod...2 Informace o discích...3 Přehled funkcí...4 Připojení...6 Přehrávání disku...9

Více

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215

Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Rychlonávod k oblsuze AV techniky v zasedací místnosti 215 Sledování na projektoru OBRAZ ZVUK zdroj kabel v projektoru na zesilovači pro prostor. zvuk počítač RGB černý se šrouby CD (lze pouze pro zadní

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze

Obj. č.: 372592 NÁVOD K OBSLUZE. Návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 372592 Návod k obsluze Před instalací, zapnutím a nastavováním přístroje si prosím přečtěte celý návod obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností

Více

OPEL MOKKA. Infotainment System

OPEL MOKKA. Infotainment System OPEL MOKKA Infotainment System Obsah Navi 950/650 / CD 600... 5 Navi 600... 77 Audio systém... 169 Navi 950/650 / CD 600 Úvod... 6 Základní funkce... 17 Rádio... 25 CD přehrávač... 32 Externí zařízení...

Více

2 Všeobecné informace

2 Všeobecné informace DVD-Video Pøehrávaè Všeobecné informace NIKDY NEPROVÁDÌJTE ANI NEMÌÒTE PROPOJENÍ PØÍSTROJE, JE-LI ZAPNUT! Vyrobeno v licenci spoleènosti Digital Theatre Systems, Inc. Patent USA è. 5.451.942 a další schválené

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

JPA 1242 rozhlasová ústředna

JPA 1242 rozhlasová ústředna JPA 1242 rozhlasová ústředna Stránka č. 1 Úvodem: JPA 1242 je modelem kompaktní rozhlasové ústředny jejíž velkou devizou je modul DVD přehrávače spolu s tunerem a přehráváním Mp3 také z USB flash paměti.

Více