Středoškolská příručka pro rodiče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středoškolská příručka pro rodiče"

Transkript

1 Středoškolská příručka pro rodiče Ucelený obraz Budoucnost vašeho dítěte na katolické střední škole a po ní dále CZECH V Torontské katolické školské radě přetváříme svět prostřednictvím svědectví, víry, novátorství a činů. The Complete Picture Your Child s Future i

2 Transition Guide A CATHOLIC SCHOOL GRADUATE IS EXPECTED TO BE: A DISCERNING BELIEVER formed in the Catholic Faith community who celebrates the signs and sacred mystery of God s presence through word, sacrament, prayer, forgiveness, reflection and moral living AN EFFECTIVE COMMUNICATOR who speaks, writes, and listens honestly and sensitively, responding critically in the light of gospel values. A SELF-DIRECTED, RESPONSIBLE, LIFELONG LEARNER who develops and demonstrates their God-given potential. A REFLECTIVE, CREATIVE AND HOLISTIC THINKER who solves problems and makes responsible decisions with an informed moral conscience for the common good. A COLLABORATIVE CONTRIBUTOR who finds meaning, dignity and vocation in work which respects the rights of all and contributes to the common good. A RESPONSIBLE CITIZEN who gives witness to Catholic social teaching by promoting peace, justice and the sacredness of human life. A CARING FAMILY MEMBER who attends to family, school, parish, and the wider community. The Complete Picture Your Child s Future

3 Setting A journey an of exciting a thousand goal is miles like setting must begin a needle with in a your compass. single step. Unknown Lao Tzu Obsah Poselství lídra v úspěšném studiu... 1 Postup jak se hlásit na střední školu (High School)... 2 Přihláška na katolickou střední školu... 4 Studijní schopnosti vašeho dítěte... 5 Pojmy a definice... 6 Ontarijský středoškolský diplom (OSSD)... 7 Plánování 9. a 10. ročníku druhy předmětů... 8 Plánování 11. a 12. ročníku druhy předmětů... 9 Souhrnná tabulka specializovaných programů Specializované programy Zvláštní vzdělávání (Special Education) Pomoc vašemu dítěti při přechodu na střední školu Několik věcí ke zvážení Užitečné rady Porozumění kódu studijního předmětu Dekódování rozvrhu hodin Směr po střední škole: učební obor Směr po střední škole: odborná vyšší škola (college) Směr po střední škole: univerzita Směr po střední škole: zaměstnání a život v komunitě Směry kariérních programů Iniciativy pro úspěšnost studentů Vzdělávací praxe Plánování studia a průzkum kariérních možností Plánovací program myblueprint KOORDINÁTOR PROJEKTU: Rose Lenardon Guidance Resource Teacher TCDSB, K-12 autoři původního textu: Lisa McGuckin Julie Fantinato Gina Vincent TRANSLATED BY: Jan Rotbauer Community Relations Department editoři a přispěvatelé: Pathways Team Maria Meffe Cheshue Soufian návrh obálky: The Phuse TISK: Maracle Press Inc. Zvláštní poděkování Yorské katolické oblastní školské radě Za její přispění při vývoji původního dokumentu. iii The Complete The Complete Picture Picture Your Child s Your Child s Future Future

4 Transition Guide Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing. Theodore Roosevelt Destination: Apprenticeship

5 Setting Character an is exciting much easier goal is kept like setting than recovered. a needle in your compass. Thomas Paine Unknown Destination: Message From Ontario The Colleges Student Success Leader Dear Students and Parents, I am sure long before you received this guide you have been pondering the transition to secondary school. The aim of this guide is to offer a way to create dialogue between students, parents and educators that offers focus and provides a well marked pathway to success and well being. Hopefully it will answer some of your nagging questions and offer a plan to affirm your aspirations. To all students, I would remark that the journey from elementary school to secondary school is a big step in any young person s life, but it is also a time of great anticipation and excitement. The planning that is commenced as you make the transition to secondary school continues throughout your high school career, as you will be called upon to take increasing responsibility for your own learning and the choices that will influence your program pathways. This planning guide will assist you as you move forward with those decisions. We want to work together with you to ensure a bright future for each of you where you can embrace your God-given potential. There are many resources available within your school community and the Toronto Catholic District School Board to help create a successful pathway for you. This guide is only a beginning. Please take the time to both read this valuable booklet and to speak to your teachers, counsellors and your parents, so that you are making the best possible decisions for your future. God has given you gifts that are to be shared. We want to ensure that your gifts are honoured and cultivated for you, your family and community. To all parents you have been and will continue to be a key player in your child s education. The importance you place on their studies and the positive habits associated with a successful school experiences should never be underestimated. When students understand that we highly value their daily commitment to their studies through their attendance, punctuality, respect and responsible work habits, we will ensure an empowered and creative school experience for each of them. May God bless you on your continued educational journey and into the future beyond. Wishing you much success and fulfillment during your high school years. Patrick Keyes Superintendent of Student Success John 10:10 I have come that they may have life, and have it to the full. The Complete Picture Your Child s Future 01

6 Transition Guide Far Life and is change. away the Growth best prize is optional. that life Choose offers wisely. the chance to work hard at work worth doing. Karen Kaiser Clark Theodore Roosevelt Destination: Apprenticeship Postup, jak se hlásit na střední školu (High School) Studenti osmých ročníků na školách Torontské katolické oblastní školské rady obdrží počátkem listopadu Přihlášku ke studiu na katolických středních školách, kterou si odnesou domů. Rodičům/studentům bude přesně sděleno, do kdy je nutné tyto přihlášky dodat zpět učitelům osmých ročníků. Pokud bude student přijat ke studiu na zvolené střední škole, bude o tom informován do poloviny února. Žádnému uchazeči nebudou před zahájením výběrového řízení poskytovány ústní, ani písemné záruky. JAK JE ROZHODOVÁNO O TOM, KTERÝ STUDENT BUDE PŘIJAT NA STŘEDNÍ ŠKOLU? Více informací naleznete v Rejstříku předpisů TCDSB (Policy Register S.A.02), v kapitole Umisťování žáků (Placement of Pupils), k dispozici na Rozhodnutí vychází z následujících kritérií: Dostupnost vhodného studijního programu, který je v souladu se studentovými preferencemi, např. Extended French (rozšířená francouzština), French Immersion (zhruba polovina výuky pouze ve francouzštině), Hard of Hearing (program pro nedoslýchavé). Zda stejnou školu, na kterou se student hlásí, navštěvuje v současnosti i sourozenec uchazeče, který zde bude v září dále pokračovat ve studiu. Blízkost základní školy, kterou student navštěvuje, a střední školy, kam si podal přihlášku. S použitím těchto kritérií přijme střední škola tolik studentů, kolik je možno. Upozorňujeme studenty a rodiče, že šance na přijetí jsou vyšší, když zažádají o přijetí na katolickou střední školu v blízkosti základní školy, kterou student v současné době navštěvuje. Nepřijatí uchazeči budou přesměrováni přijímacím oddělením (Admissions & Placement Department) na další nejbližší katolickou střední školu, která nabízí požadované studijní programy a která má ještě stále volná místa. Studentům je přímo na přihlášce ke studiu na katolické střední škole dána příležitost zvolit si náhradní katolickou střední školu, kam by chtěli být přesměrováni v případě nepřijetí na první školu, kterou si zvolili. Zde se ovšem nejedná o možnost druhé volby Náhradní škola bude samozřejmě kontaktována, avšak ani v této škole nemůže být umístění studenta garantováno. Přijímací oddělení bude ty studenty, kteří byli na zvolenou náhradní školu přijati, kontaktovat prostřednictvím ředitelství jejich základní školy. V této chvíli si student může vybrat ze tří možností: 1. přijmout přesměrování a garantovanou umístěnku na náhradní škole, nebo 2. umístěnku na náhradní škole odmítnout a být zařazen na čekací listinu nejvyšší priority pro přijetí na školu, kam se původně hlásil, nebo 3. přijmout přesměrování a garantovanou umístěnku na náhradní škole a současně být do konce května zařazen na čekací listinu druhé (nižší) priority pro přijetí na školu, kam se student původně hlásil. 02 The Complete Picture Your Child s Future

7 Setting an exciting goal is like setting a needle in your compass. Unknown Destination: High School Ontario Application Colleges Process All Grade 8 TCDSB students complete a Catholic Secondary School Application Form usually in early November. Admissions and Placement Department will input data and send nominal rolls (reports) to TCDSB secondary schools. ACCEPTED: The secondary school of choice will notify students usually by mid February if accepted. REGISTRATION & COURSE SELECTION: Students will complete registration forms and option sheets and submit these to the secondary school to confirm acceptance. Schools may hold registration evenings. STUDENT ACCEPTS REDIRECTION PRIORITY 2 WAITING LIST Student accepts redirection and a secured placement at the new school, but he/she is placed on a Priority Waiting List for the school of first choice until end of May. REDIRECTED: If the secondary school notifies Admissions and Placement of oversubscription, this department will redirect the student to the next nearest secondary school, with available space. PRIORITY 1 WAITING LIST Student declines the redirection to a new school, choosing to remain on the waiting list. The student HAS a secured place at the high school and is pre-registered for September. CAUTION: The student may NOT have a secured placement in September The Complete Picture Your Child s Future 03

8 Transition Guide Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing. Theodore Roosevelt Destination: Apprenticeship 04 The Complete Picture Your Child s Future

9 Setting It is hard an to exciting fail; but goal it is worse is like setting to never a have needle tried in your to compass. succeed. Theodore Unknown Roosevelt Destination: Studijní schopnosti Ontario Colleges vašeho dítěte Studijní schopnosti a pracovní návyky Zodpovědnost Příklad takového chování Student ve škole plní své povinnosti a závazky vyhotovuje a odevzdává školní práce, domácí úlohy a projekty včas, v odsouhlasených termínech přebírá odpovědnost za vlastní chování a ovládá se Organizovanost Příklad takového chování Student si vytvoří a pak i dodržuje plán či postup pro splnění zadané práce či úkolu stanovuje si priority a hospodaří s časem na dokončení úkolů a dosažení stanovených cílů identifikuje, shromažďuje, hodnotí a využívá informace, techniku a jiné zdroje pro plnění úkolů Samostatná práce Příklad takového chování Student nezávisle sleduje, vyhodnocuje a reviduje plány na splnění úkolů a dosažení stanovených cílů řádně využívá celou dobu vyučování k plnění zadané práce dodržuje pokyny s minimálním dozorem pedagoga Spolupráce, součinnost Příklad takového chování Student přijímá plnění různých rolí a spravedlivý podíl práce ve skupině pozitivně reaguje na myšlenky, názory, hodnoty a tradice ostatních vytváří zdravé vztahy se svými spolužáky prostřednictvím osobních i zprostředkovaných interakcí spolupracuje s ostatními na řešení konfliktů a dosažení shody pro splnění skupinových úkolů sdílí informace, zdroje a odborné znalosti a podporuje kritické myšlení při řešení úloh, problémů a při rozhodování Iniciativnost Příklad takového chování Student vyhledává nové nápady a příležitosti ke vzdělávání a pracuje na nich vykazuje smysl pro inovaci a ochotu riskovat vykazuje zvídavost a zájem o učení přistupuje pozitivně k novým úkolům uznává a vhodným způsobem hájí práva jak svá vlastní, tak i ostatních Seberegulace Příklad takového chování Student si stanovuje vlastní individuální cíle a sleduje pokrok při jejich dosahování požádá o vysvětlení nebo o pomoc v případě potřeby posuzuje a kriticky hodnotí vlastní silné stránky, potřeby a zájmy identifikuje vzdělávací příležitosti, jakož i možnosti a strategie pro naplňování svých osobních vzdělávacích potřeb a dosahování vytyčených cílů je vytrvalý a na těžkosti či výzvy reaguje úsilím o jejich zvládnutí Vybráno z publikace: Growing Success-Assessment, Evaluation, and Reporting in Ontario Schools, 2010 The Complete Picture Your Child s Future 05

10 Transition Guide Far The and world away is a the book best and prize those that who life do offers not is travel the chance read only to work one page. hard at work worth doing. Theodore St. Roosevelt Augustine Pojmy a definice Destination: Apprenticeship Následující pojmy a definice jsou obvyklými výrazy používanými na střední škole (High School). Certificate of Accomplishment (COA) Osvědčení o završení studia: je uděleno studentům, kteří nesplní požadavky OSD nebo OSC viz níže. Potvrzuje studentovu účast v programu středoškolského vzdělání. Studenti jsou zapsáni do nezápočtových kurzů typu K (K Courses viz níže). Community Service Veřejně prospěšná služba: Studenti musejí během středoškolského studia odpracovat celkem 40 hodin veřejně prospěšné práce, což je jeden z požadavků pro získání Ontarijského středoškolského diplomu OSD. Studenti mohou s plněním tohoto požadavku začít již v červenci před svým nástupem do 9. ročníku. Compulsory Courses Povinné předměty: Jedná se o specifický soubor studijních předmětů, které musejí absolvovat všichni studenti jako součást povinných požadavků pro získání Ontarijského středoškolského diplomu OSD. Tyto předměty jsou stanoveny Ontarijským ministerstvem školství. Course Code Kód předmětu: Tento šestimístný kód udává obor, ročník a studijní směr nebo cíl středoškolského studijního předmětu. Credit Zápočet: Hodnota zápočtu 1,0 je studentovi přiznána po úspěšném absolvování 110hodinového studijního kurzu/ předmětu s alespoň 50% prospěchem. Destination Courses Předměty cílené na akademickou úroveň dalšího studia povinné předměty v 11. a 12. ročníku lze studovat ve třech akademických úrovních/směrech pro postup na: pouze univerzitu, univerzitu nebo odbornou vyšší školu (college) anebo pouze odbornou vyšší školu (college). EQAO Literacy Test/OSSLT Testy úrovně znalostí studentů EQAO a OSSLT: Tyto testy se píší v 10. ročníku. Jedná se o testy zadávané Ministerstvem školství provincie Ontario pro všechny studenty této provincie. Pouze studenti, kteří uspějí v těchto testech mohou získat středoškolský diplom OSSD. Exams Zkoušky: Studentům může být zadána zkouška, jež ověřuje jejich znalosti látky celého ročníku nebo na konci jednotlivého semestru anebo i v průběhu semestru. Independent Study Unit (ISU) Nezávislá studijní jednotka: Studentům může být zadáno, aby splnili ISU, což je nějaký stěžejní projekt v rámci každého předmětu. K Courses Předměty typu K : Nezápočtové předměty určené k tomu, aby vyhovovaly individuálním potřebám studentů. Ontario Secondary School Certificate (OSSC) Ontarijské středoškolské osvědčení: Ontarijské středoškolské osvědčení je udělováno studentům, kteří získali 14 zápočtů (minimum) 7 povinných zápočtů a 7 volitelných zápočtů. Ontario Secondary School Diploma (OSD) Ontarijský středoškolský diplom, OSD, je udělován po splnění všech předepsaných požadavků na počet zápočtů, rozsah znalostí a veřejně prospěšnou službu. Optional Courses and Elective Courses Nepovinné a volitelné předměty: Studenti si zvolí osm předmětů, které je zvláště zajímají a které se započítají do celkového počtu 30 zápočtů předepsaných pro získání diplomu OSD. OYAP Ontario Youth Apprenticeship Program Ontarijský učňovský program pro mládež. Prerequisite Course Požadovaný předpoklad: Jedná se o určitý předmět, který musí student nejprve absolvovat, než je mu dovoleno si zvolit určitý jiný předmět ve vyšším ročníku. Semester Semestr, pololetí: Školní rok se dělí na dva semestry. V každém semestru musí student absolvovat 4 předměty. Specialist High Skills Major (SHSM) Předměty hlavní odborné specializace: Program, který studentům umožňuje volit si v závěrečných ročnících střední školy své studijní předměty tak, aby se mohli specializovat v oboru, který je nejvíce zajímá. Streamed Courses Předměty v určitém studijním směru: Povinné předměty v 9. a 10. ročníku lze studovat ve třech studijních směrech (úrovních): akademickém (academic), aplikovaném (applied) nebo lokálně rozvíjeném (locally developed). Timetable Rozvrh hodin udává čas, číslo učebny, přestávku na oběd, vyučujícího a semestr, během nějž student absolvuje všechny určené předměty. 06 The Complete Picture Your Child s Future

11 Setting The repetition an exciting of small goal efforts is like will setting accomplish a needle more in your than compass. the occasional use of great talents. Charles H. Unknown Spurgeon Destination: Ontarijský Ontario středoškolský Collegesdiplom (OSSD) Každý student střední školy v rámci TCDSB musí úspěšně splnit následující podmínky k získání OSD (Ontarijského středoškolského diplomu): 30 zápočtů 18 povinných zápočtů 4 zápočty z náboženství 8 nepovinných/volitelných zápočtů test znalostí OSSLT 40 hodin veřejně prospěšné služby Studenti by se měli snažit odpracovat 40 hodin veřejně prospěšné služby do konce 10. ročníku. Středoškolský diplom umožňuje vašemu dítěti žádat o přijetí na univerzitu, odbornou vysokou školu, do učebního oboru či do práce. 18 povinných předmětů Angličtina (1 na každý ročník) Matematika (alespoň 1 v 11. i ve 12. roč.) Exaktní vědy (Science) Francouzština (9. ročník) Kanadský zeměpis (9. ročník) Kanadská historie (10. ročník) Umělecká výchova (the Arts) Zdravotní a tělesná výchova Občanská nauka (10. ročník) Příprava na budoucí povolání (10. ročník) Skupina 1 zvolte si jeden předmět z: Doplňková angličtina či francouzština jako druhý jazyk; domorodý, klasický nebo cizí jazyk; sociální a humanitní vědy; kanadské a světové studium; vzdělávání pro budoucí povolání; kooperativní vzdělávání povinné zápočty získané zápočty Skupina 2 zvolte si jeden předmět z: Doplňková tělesná výchova; doplňková umělecká výchova; francouzština jako druhý jazyk; doplňkové obchodní či kooperativní vzdělávání 1 Skupina 3 zvolte si jeden předmět z: Doplňkové exaktní vědy (11. nebo 12. ročník); doplňkové technické vzdělávání ( ročník); kooperativní vzdělávání; francouzština jako druhý jazyk; studium počítačů 1 Náboženská výchova Studenti TCDSB musejí získat čtyři zápočty z náboženství ( ročník) 4 Nepovinné/volitelné předměty V každém ročníku si studenti zvolí předměty podle svého vlastního zájmu. 8 Ostatní požadavky Ontarijský středoškolský test znalostí OSSLT prvně absolvovaný v 10. ročníku; 40 hodin veřejně prospěšné služby nasbíraných během 4 let studia The Complete Picture Your Child s Future 07

12 Transition Guide Far Have and patience away with the all best things, prize but chiefly that life have offers patience is the with chance yourself. Do to work not lose hard courage at work in considering worth doing. your own imperfections, but instantly set about remedying them -- every day begin the task anew. Theodore Roosevelt Saint Francis de Sales Plánování 9. a 10. ročníku Destination: druhy předmětů Apprenticeship Akademické, aplikované, lokálně rozvíjené A/NEBO nezápočtové předměty Vaše dítě bude vyzváno, aby si zvolilo úroveň, ve které chce studovat povinné předměty 9. ročníku (angličtinu, francouzštinu, zeměpis, matematiku a exaktní vědy). Přečtěte si se svým synem/dcerou níže uvedené informace, abyste lépe pochopili, která z nabízených úrovní jim nejlépe pomůže uspět. Pokud si nejste jisti, požádejte o pomoc buď třídního učitele svého dítěte v osmém ročníku nebo kancelář pro plánování studia (guidance department) na střední škole. Ti vám budou nejlépe schopni poradit. Akademické předměty D Studenti se seznámí s klíčovými pojmy a koncepcemi předmětu a prostudují s tím spojené materiály. Důraz spočívá na teorii a abstraktním myšlení, které jsou základem pro budoucí studium. Studenti musejí již být schopni samostatně studovat a na pololetním vysvědčení musejí dosahovat dobrého (good) až výborného (excellent) prospěchu. Lokálně rozvíjené předměty L Studenti se seznámí s nejnutnějšími pojmy a koncepcemi předmětu. Pedagogové obecně doporučují tyto předměty studentům, kteří mají specifické vzdělávací potřeby. Pro studenty vyžadující úplné vedení a vysvětlování učitelem, aby zvládali látku podle svých specifických schopností; v sekci studijních schopností na pololetním vysvědčení jsou tito studenti hodnoceni jako nedosahující úrovně uspokojivý (satisfactory). Aplikované předměty P Studenti se seznámí s klíčovými pojmy a koncepcemi předmětu. Důraz je zde kladen na praktické využití získaných znalostí. Pro studenty, kteří jsou při učení obecně méně samostatní a více vyžadují vedení učitelem; v sekci studijních schopností na pololetním vysvědčení jsou tito studenti hodnoceni stupněm uspokojivý až dobrý. Otevřené předměty O Předměty nabízené ve všech studijních oborech vyjma těch, jež jsou pevnou součástí akademické, aplikované nebo lokálně rozvíjené úrovně studia. Předpoklady jsou zde nastavené a vhodné pro všechny studenty. Tyto volitelné předměty jsou nabízeny v otevřeném studijním směru (tzv. open stream) např. tělesná výchova, vizuální umění, hudební výchova apod. Pro studenty jakýchkoli studijních schopností. Nezápočtové předměty K Studenti si osvojí dovednosti, aby mohli fungovat ve své místní komunitě. Obecně jsou tyto předměty doporučovány těm studentům, kteří pracují na získání Osvědčení o završení studia (Certificate of Accomplishment COA). Osnovy pro tyto studenty jsou sestaveny tak, aby vyhovovaly jejich specifickým individuálním potřebám. Často kladené otázky: Když si můj syn/dcera zvolili určitou studijní úroveň, je možno ji ještě změnit? Ano! Váš syn/dcera může změnit úroveň studia mezi 9. a 10. ročníkem. V matematice musí úspěšně absolvovat přestupový kurz. Ve všech ostatních předmětech by změny měly být konzultovány s poradcem pro plánování studia a vyučujícím daného předmětu. Může můj syn/dcera studovat různé předměty na různých úrovních? Ano! Doporučujeme vašemu dítěti zvolit si takové typy předmětů, které nejlépe vyhovují jeho zájmům, cílům a studijnímu stylu s přihlédnutím k jeho plánům do budoucna po ukončení střední školy. 08 The Complete Picture Your Child s Future

13 Setting Have patience an exciting with all things, goal is but like chiefly setting have a patience needle with in yourself. Do compass. not lose courage in considering your own imperfections, but instantly set about remedying them -- every day begin the task anew. Saint Francis Unknown de Sales Plánování 11. a 12. ročníku druhy Destination: předmětů Ontario Colleges V 10. ročníku bude vaše dítě vyzváno, aby si zvolilo svůj studijní záměr a předměty k němu příslušné. Tuto volbu uskuteční s přihlédnutím ke svým zájmům o budoucí povolání, s přihlédnutím k jeho současnému prospěchu ve středoškolských předmětech a k jeho studijnímu směru (stream). Následující přehled obsahuje všechny akademické záměry/úrovně studia. Předměty připravující studenta na univerzitu Vytvořeny v úzké spolupráci s univerzitami. Navrženy tak, aby vybavily studenty dovednostmi a znalostmi potřebnými ke splnění požadavků pro přijetí k univerzitnímu studiu. Základem jsou zde teoretické znalosti látky s částečným zahrnutím praktického použití. Předměty připravující studenta na odbornou vyšší školu (college) Vytvořeny v úzké spolupráci s odbornými vyššími školami typu college. Navrženy tak, aby vybavily studenty dovednostmi a znalostmi potřebnými ke splnění požadavků pro přijetí ke studiu na odborné vyšší škole a v některých učňovských programech. Základem je zde konkrétní praktické využití látky se zaměřením na rozvoj kritického myšlení a schopnost pro řešení problémů. Navrženy tak, aby vybavily studenty dovednostmi a znalostmi potřebnými ke splnění požadavků pro přijetí ke studiu konkrétních programů na univerzitách či vyšších odborných školách (college). Základem jsou zde teoretické znalosti látky i její praktické použití. Předměty připravující studenta na vstup do pracovního procesu Vytvořeny v úzké spolupráci se zástupci z různých pracovišť. Navrženy tak, aby vybavily studenty dovednostmi a znalostmi potřebnými k přímému vstupu do zaměstnání nebo k přijetí do učebního oboru či jiného výcvikového/kvalifikačního programu nabízeného v dané komunitě. Podporuje význam celoživotního učení. Předměty připravující studenta pro začlenění do komunity Vytvořeny v úzké spolupráci s rodinnými a komunitními partnery. Navrženy tak, aby připravily studenty pro začlenění a spolupráci v rámci jejich komunity. Podporují smysluplné sociální začlenění do společnosti. Předměty připravující studenta na univerzitu i odbornou vyšší školu (college) Vytvořeny v úzké spolupráci jak s univerzitami, tak i s odbornými vyššími školami. Zahrnují látku, jež je relevantní pro studium na univerzitě i na odborné vyšší škole. Často kladené otázky: Může moje dítě změnit studijní záměr/úroveň při postupu z 10. do 11. ročníku nebo z 11. do 12. ročníku? Ano! Pokud je třeba změnit studijní záměr/úroveň předmětů vašeho dítěte, může být po poradě a s pomocí poradce pro plánování studia vašeho dítěte a jeho vyučujících v jednotlivých předmětech ustanoven zvláštní studijní plán. V matematice může být rozdíl v náročnosti látky řešen pomocí přechodových kurzů (transfer courses). The Complete Picture Your Child s Future 09

14 Transition Guide Wise leaders look out for change, then manage it and lead others through it. John Maxwell Souhrnná tabulka specializovaných programů Více informací o každé z našich středních škol naleznete na > schools > secondary schools > program overview 10 The Complete Picture Your Child s Future

15 We are workers, not master builders; ministers, not messiahs, we are prophets of a future not our own. Archbishop Romero Souhrnná tabulka specializovaných programů Více informací o každé z našich středních škol naleznete na > schools > secondary schools > program overview The Complete Picture Your Child s Future 11

16 Transition Guide You must be the change you wish to see in the world. Gandhi Specializované programy Advanced Credit Experience Program (Program pokročilých zápočtových zkušeností) Program pokročilých zápočtových zkušeností (ACE) nabízený ve škole James Cardinal McGuigan Catholic High School dává středoškolským studentům příležitost získat bezprostřední zkušenost s vysokoškolským vzděláváním na York University. Program je zaměřen na studenty, kteří vykazují akademický potenciál pro studium na univerzitě, avšak k jeho dosažení jim chybí dostatečná sebedůvěra, anebo materiální či jiné zdroje. Více informací o programu ACE naleznete na stránkách: Školy s uměleckou výchovou Přijetí do Blessed Mother Teresa Regional Arts Program, Cardinal Carter Academy for the Arts, Father John Redmond C.S.S. and Regional Arts Centre, The Centre for the Arts, Media & Technology při škole St. Patrick Catholic School, St. Michael s Choir School a The Arts School při škole Bishop Marrocco/Thomas Merton C.S.S. bude rovněž zahrnovat talentovou zkoušku nebo vyžadovat vyplnění doplňujícího formuláře. Kontaktujte prosím příslušnou školu, kde se dozvíte podrobnosti k žádosti o přijetí. Umělecký program školy Blessed Mother Teresa Catholic Secondary School V září 2012 otevřela Katolická střední škola blahoslavené Matky Teresy (Blessed Mother Teresa Catholic Secondary School BMTCSS) nový Oblastní umělecký program (Regional Arts Program RAP). Aby byli do programu přijati, musejí studenti vyplnit doplňující žádost. Studenti RAP se budou moci zapojit do aktivit, které je velmi obohatí. Po absolvování čtyř let studia v programu RAP budou dobře připraveni ke studiu uměleckých směrů na vysokoškolské a univerzitní úrovni. Absolventi programu RAP ze školy BMTCSS rovněž obdrží Osvědčení o uměleckém vzdělání (Certificate in Arts Education). Cardinal Carter Academy for the Arts Ti, kdo mají zájem o studium na Umělecké akademii kardinála Cartera (Cardinal Carter Academy for the Arts CCAA), musejí v lednu složit talentovou zkoušku, anebo již v prosinci předložit portfolio svých vizuálních prací pro přijetí do jednoho z následujících uměleckých oborů: hudba (vokální, hudební skupina či smyčcové nástroje), vizuální umění, drama a tanec. Umělecký program lze na CCAA studovat od 7. do 12. ročníku. Noví studenti mohou do programu vstoupit v 7. a v 9. ročníku. Studenti CCAA musejí v každém školním roce absolvovat dva zápočtové umělecké předměty schválené Ministerstvem školství. Father John Redmond Catholic Secondary School and Regional Arts Centre Katolická střední škola Otce Johna Redmonda a její Oblastní umělecké centrum (Father John Redmond Catholic Secondary School and Regional Arts Centre) nabízí studentům z oblasti Toronta a okolí (GTA) Regionální umělecký program v tanci (moderním i klasickém), drama, hudbu (vokální, instrumentální a smyčcové nástroje) a vizuální umění. Zájemci o studium na škole Father John Redmond musejí v lednu složit talentovou zkoušku v jednom specifickém uměleckém oboru. Program pro 9. ročník je nesemestrální. Studenti každý rok získají v uměleckém oboru dva zápočty. Po ukončení čtyřletého studia obdrží Osvědčení o specializaci v oboru drama, tanec, hudba nebo vizuální umění, celkem 8 zápočtů z umělecké výchovy. St. Michael s Choir School Škola sborového zpěvu sv. Michala (St. Michael s Choir School) byla založena v roce Škola sborového zpěvu sv. Michala s torontským arcibiskupem, nejctihodnějším Thomasem Collinsem coby kancléřem, funguje na základě spolupráce mezi Torontskou arcidiecézí a Torontskou katolickou oblastní školskou radou. Počet studentů školy je omezen na 280 chlapců, kterým škola nabízí kompletní vzdělávací program se všemi předměty podle osnov pro ročníky 3 až 12. Program splňuje nejvyšší standardy stanovené školskou radou i Ontarijským ministerstvem školství. Studium zahrnuje denní vyučování hudební výchovy a hry na klavír, varhany a jiné nástroje, stejně jako zkoušky sborového zpěvu a přípravu na pravidelně plánovaná vystoupení sboru v katedrále a na dalších zvláštních akcích. Proces přijetí je vysoce selektivní: ze stovek uchazečů, kteří se zúčastní talentového konkurzu, bude každoročně 12 The Complete Picture Your Child s Future

17 People see only what they are prepared to see. Ralph Waldo Emerson Specializované programy nabídnuto přijetí ke studiu ve výcvikových ročnících 3. a 4. pouze 32 chlapcům. V závislosti na volných kapacitách bývá často možnost, aby chlapci nastoupili ke studiu rovnou do vyšších tříd, a dokonce i do středoškolských ročníků, avšak za těchto okolností musejí uchazeči prokázat úroveň dovedností a dosažených úspěchů, jež odpovídá úrovni znalostí a zkušeností studentů sborové školy. The Arts School at Bishop Marrocco/ Thomas Merton C.S.S. Umělecká škola při Katolické střední škole biskupa Marrocca/Thomase Mertona (Bishop Marrocco/Thomas Merton C.S.S.) nabízí studentům jediný specializovaný středoškolský program v rámci TCDSB s hlavním studijním zaměřením na umění a kulturu. Studenti, kteří mají zájem získat Umělecké osvědčení (Art Certificate) musejí vyplnit formulář přihlášky a zúčastnit se orientačního semináře v jednom z následujících oborů: tanec, drama, instrumentální hudba nebo vizuální umění. Umělecká škola nabízí specializované programy v dramatických uměleckých oborech, hudbě, nových médiích, video produkci, výtvarném umění a letos nově i v tanci. Škola, jež se nachází v srdci města, vede studenty k vytváření komplexního portfolia, respektive je připravuje na hudební, taneční či dramatické konkurzy. Studenti se vzdělávají podle komplexních a vyvážených akademických osnov. Orientační semináře pro všechny uchazeče o studium na této umělecké škole se budou konat v dubnu. Přihlášky musejí být podány během zápisového večera do 8. ročníku k posouzení přijímací komisí. Pro vydání přihlášky kontaktujte prosím přímo Art Marrocco. The Centre for Arts, Media and Technology at St. Patrick Catholic Secondary School Centrum pro umění, média a techniku při Katolické střední škole sv. Patrika (Centre for Arts, Media & St. Patrick C.S.S.) přivítalo své první studenty 9. ročníku v září Nabízí studentům TCDSB se vztahem k umění studijní programy v oborech tanec, dramatické umění, hudba a vizuální umění. Zájemci o studium specializovaného uměleckého programu na škole sv. Patrika musejí v 8. ročníku na jaře absolvovat talentový konkurz v jednom ze čtyř specifických uměleckých oborů. Advanced Placement (Přednostní umístění) Program přednostního umístění je mezinárodně uznávaným programem, který podporuje úspěch v oblasti vyššího vzdělání tím, že studenty podněcuje k vytvoření schopnosti kritického myšlení na nejvyšší úrovni. Studenti se již během středoškolského studia připravují na vysokou školu tím, že se učí na zkoušky a pak je skládají. Úspěšným absolvováním zkoušek získávají studenti přednostní umístění na univerzitě, případně zápočet. Zkoušky jsou uznávány univerzitami v Kanadě, Spojených státech a Evropě. Třicet čtyři studijních předmětů je nabízeno v 19 oborech asi vysokými školami po celém světě. Charakteristickým znakem tohoto programu je jeho flexibilita v tom, že studenti mohou studovat plný počet předmětů programu AP a směřovat k získání Mezinárodního diplomu AP anebo studovat obor, ve kterém se jim osobně nejlépe daří, a zaměřit se na získání titulu AP Scholar nebo AP National Scholar. Většina našich středních škol nabízí ve 12. ročnících některý z programů Advanced Placement. Program přednostního umístění pro všechny skupiny studentů (Congregated Advanced Placement AP) je celoškolní iniciativou. Tento program začíná rozdělenými přípravnými třídami (Pre-AP) již v 9. ročníku a v jeho rámci jsou nabízeny tyto předměty: matematika, exaktní vědy, angličtina, francouzština a sociální vědy. Toto časné zahájení programu již v 9. a 10. ročníku napomáhá zaměřit se na rozvoj duševních návyků nezbytných pro úspěch v pozdějších letech. Program se řídí ontarijskými učebními osnovami, avšak je bohatší co do hloubky a šíře studované látky a poskytuje též více času pro doplňující aktivity. Na program přípravy na AP (Pre-AP) pak navazují předměty Programu přednostního umístění v 11. a 12. ročníku. Program Congregated Advanced Placement je nabízen školami Bishop Allen Academy, Father Henry Carr, Father John Redmond, Blessed Mother Teresa a Senator O Connor. Informace a kritéria pro výběr uchazečů poskytují koordinátoři programu AP na jednotlivých školách. Upozornění: Studenti by v listopadu měli vyplnit přihlášku ke katolickému středoškolskému vzdělání na školách Torontské katolické oblastní školské rady. Tím je zajištěno umístění ve vlastní domovské škole v případě, že student není přijat na školy Cardinal Carter, Father John Redmond CSS and Regional Arts Centre, The Centre for the Arts, Media & St. Patrick CSS or St. Michael s Choir School. The Complete Picture Your Child s Future 13

18 Transition Guide Transition has the potential to either launch you or dump you. John Maxwell Specializované programy Extended French (Rozšířená francouzština) Program rozšířené francouzštiny (pokračování programu rozšířené francouzštiny z 5. až 8. ročníků základních škol) je nabízen na řadě našich středních škol. Studenti, kteří vystudují alespoň sedm předmětů v oboru rozšířené francouzštiny (posloupnost čtyř kurzů rozšířené francouzštiny a minimálně tří kurzů v jiných předmětech vyučovaných ve francouzštině) obdrží po dostudování Osvědčení Torontské katolické oblastní školské rady o absolvování rozšířené francouzštiny. Tento program je v současné době k dispozici v řadě škol, jak je uvedeno na str French Immersion ( Vnoření se do francouzštiny) Program vnoření se do francouzštiny, který je pokračováním téhož programu ze základní školy (od posledního roku mateřské školy až po 8. ročník), je v současnosti nabízen na dvou středních školách. Studenti, kteří vystudují alespoň 10 předmětů/zápočtů v programu French Immersion, (tj. sérii čtyř kurzů ve French Immersion a minimálně šest kurzů v jiných předmětech vyučovaných ve francouzštině), mají nárok na získání Osvědčení Torontské katolické oblastní školské rady o absolvování French Immersion. Zmíněný program nabízejí školy Bishop Allen Academy a Senator O Connor College. Global Education Certificate Program (Program globálního vzdělávání s osvědčením) Katolická střední škola Don Bosco Škola Don Bosco nabízí první program globálního vzdělávání v rámci TCDSB zakončený získáním osvědčení. Juniorské ročníky se vyznačují širokým pojetím studia, které zahrnuje přednášky pozvaných osobností, semináře, sympozia a příležitosti k cestování. Starší ročníky nabízejí specializovaný program počínající v 11. třídě. Studenti musí absolvovat šest předmětů v mezinárodních / globálních oborech, jako jsou: náboženství, podnikání, globální politická problematika, kultura, technika a globální životní prostředí. Osvědčení otevře studentovi vzdělávací dráhy vedoucí k novým pracovním příležitostem a zároveň je spojnicí přímo provázanou s globálním zaměřením, jaké v současnosti nabízí většina hlavních univerzit. International Baccalaureate (Mezinárodní bakalaureát) Diplomový program mezinárodního bakalaureátu (IB) je mezinárodně uznávaný program, který je k dispozici ve více než 2500 školách po celém světě. Program nabízí komplexní dvouleté mezinárodní osnovy, což též umožňuje studentům splnit požadavky na Ontarijský středoškolský diplom. Cílem programu IB je poskytnout studentům hodnoty a příležitosti, které jim umožní rozvíjet zdravý úsudek, rozhodovat se moudře a respektovat ostatní ve světovém společenství. Diplomový program IB vybavuje studenty dovednostmi a postoji potřebnými pro úspěch v oblasti vysokoškolského vzdělání a zaměstnanosti. Program navazuje na tradiční osnovy liberálních humanitních věd, kdy se studuje šest akademických předmětů souběžně. Studenti musí studovat jak humanitní vědy, tak i exaktní vědy, a současně i druhý jazyk. Kromě šesti externě známkovaných písemných zkoušek musí student absolvovat následující tři další komponenty diplomového programu: 1. Kurz teorie vědění 2. Rozšířený esej 3. Tvořivost, činnost a služba (CAS) Hodnocení se provádí jak interně, tak externě. Zkoušky jsou známkovány kvalifikovanými externími pracovníky způsobilými k posouzení práce každého studenta. Diplomový program IB si získal dobrou pověst pečlivým hodnocením studentů a držitelům diplomu IB zajišťuje přístup na přední světové univerzity. Program IB je k dispozici na střední škole Michael Power/ St. Joseph High School v Etobicoke a na Katolické střední škole papeže Jana Pavla II. ve Scarborough. Studenti, kteří mají zájem o zápis do Diplomového programu IB, se v 9. a 10. ročníku musejí zapsat do Juniorského přípravného diplomového programu. Informace o podmínkách pro přijetí a o přihláškách jsou k dispozici u koordinátorů programu IB na škole Michael Power/St. Joseph High School a na škole papeže Jana Pavla II. Další informace lze nalézt na stránkách 14 The Complete Picture Your Child s Future

19 For surely you know the plans that I have for you. A plan for a future filled with hope. Jeremiah Specializované programy Hospital For Sick Children/Phonological & Strategy Training (PHAST Program) Remedial Reading Interventions Program (Dětská nemocnice / Program fonologické odborné přípravy a strategie PHAST, Nápravný intervenční program pro čtení) Ve středoškolském prostředí se program HSC / PHAST PACES pro nápravnou intervenci ukázal jako vysoce efektivní u studentů, kteří se v 9. a 10. ročnících potýkají se čtením. Program jim poskytuje strategie ke zlepšení jejich schopnost identifikovat slova, dekódovat a číst text a zlepšuje jejich schopnost porozumění čtenému textu. Program PHAST je k dispozici ve většině škol. Více informací vám poskytne váš poradce pro plánování studia. Math, Science & Technology Program (MST) (Program matematiky, vědy a techniky MST) Program MST poskytuje obohacené osnovy výuky v oblasti matematiky, vědy a techniky s řadou příležitostí k získávání vzdělávacích zkušeností zaměřených na integraci mezi různými vzdělávacími směry. Na tento program je nutno žádat o přijetí a je vyhrazen pro studenty, u nichž je v 8. ročníku prokázáno nadání v dané oblasti. Studenti pracují společně ve skupinách ve čtyřech základních oblastech matematice, vědě, počítačových studiích a anglickém jazyce. To jim umožňuje sdílet studijní zkušenosti s podobně smýšlejícími vrstevníky. Po dokončení čtyřletého programu obdrží studenti osvědčení MST. Absolventi tohoto programu jsou dobře připraveni na mnoho náročných vysokoškolských programů, včetně biologických věd, inženýrství a informatiky. Tento program je nabízen na školách Chaminade College School, Katolické střední škole Francise Libermanna, Katolické střední škole Lorretto a Katolické střední škole Modonna. Self Directed Learning (Samostatné studium) Mary Ward Catholic Secondary School Katolická střední škola Mary Ward nabízí mezinárodně uznávaný program samostatného studia. Na Katolické střední škole Mary Ward jsou přesvědčeni, že studenti se nejlépe učí, když vidí ve svém učení smysl, nastaví si vlastní vzdělávací cíle, studují podle individuálního programu sestaveného pro ně na míru a mají čas a prostor, aby se aktivně zabývali individualizovaným učením na míru v budově navržené tak, aby tento program doplňovala. Tento úspěšný a novátorský přístup ke vzdělání je podporován unikátním a vysoce ceněným programem učitelských poradců, kteří pomáhají studentům, aby si osvojili schopnost hospodaření s časem, aby přijali osobní zodpovědnost za své studium a posílili svůj duchovní růst. Řešení potřeb studujících Angličtina jako druhý jazyk (ESL) a Rozvoj anglické gramotnosti (ELD) Střední školy Torontské katolické oblastní školské rady se snaží poskytovat studentům z neanglicky mluvících zemí jazykové programy, které zajišťují, že všichni studenti dosáhnou takové úrovně znalostí v angličtině, která jim zajistí úspěch ve škole, na vysoké škole i na pracovišti. Kurzy angličtiny jako druhého jazyka (ESL) a rozvoje anglické gramotnosti (ELD) pomáhají těmto studentům naučit se anglicky a rozvinout svoji gramotnost tak, aby mohli pokračovat ve vzdělávání a přispívat k sociálnímu, ekonomickému a politickému životu v Ontariu. Studenti jsou posouzeni Orientačním centrem TCDSB a umístěni na patřičnou střední školu. OC doporučí pro studenta umístění v jednom z pěti kurzů ESL ESLAO, ESLBO, ESLCO, ESLDO, ESLEO nebo v jednom z pěti kurzů ELD ELDAO, ELDBO, ELDCO, ELDDO, ELDEO. Všechny kurzy ESL a ELD jsou otevřené. Tyto kurzy jsou určeny podle úrovně znalostí v angličtině, nikoli podle ročníku. Kurzy ESL / ELD nabízené na každé střední škole se liší podle počtu zapsaných studentů. Studenti mohou využít až tři ESL nebo ELD kurzy namísto povinných zápočtů z angličtiny. Zbývající zápočet z angličtiny musí být zvolen z povinných kurzů angličtiny (univerzitního, vyššího odborného nebo pracovního směru) nabízených v 11. nebo 12. ročníku. Další zápočty z ESL nebo ELD mohou být započítány jako volitelné nepovinné zápočty pro získání diplomu. The Complete Picture Your Child s Future 15

20 Transition Guide Start by doing what is necessary, then what is possible, and suddenly you are doing the impossible. St. Francis of Assisi Specializované programy Special Education (Zvláštní vzdělávání) Studenti, u nichž byla zjištěna speciální potřeba Na katolických středních školách jsou k dispozici programy a služby pro studenty se speciálními potřebami. Programový model Resource/Withdrawal je k dispozici na každé střední škole pro studenty, kteří pracují na získání zápočtů nutných k udělení středoškolského diplomu nebo osvědčení. Všechny úlevy, úpravy a pozměněné požadavky jsou uvedeny ve studentově Individuálním vzdělávacím plánu (IEP). Pro studenty s mimořádnými potřebami a studenty, kteří pracují podle alternativních osnov (nezápočtové předměty K ), je studijní program vytvářen prostřednictvím rozšíření programů pro mnohonásobné výjimečnosti a vývojová postižení podobně, jako je tomu na základním stupni. Všechny požadavky pro studenty v upravených a alternativních studijních programech jsou vždy uvedeny ve studentově Individuálním vzdělávacím plánu (IEP). Studenti si počínaje 9. ročníkem mohou vybírat z celé řady předmětů, které zahrnují předměty akademické, aplikované, lokálně rozvíjené, přednostní umístění, mezinárodní bakalaureát a předměty K (náhradní osnovy). Učitelé pomáhají studentům při plnění požadavků uvedených v Individuálním vzdělávacím plánu. Podpora je poskytována prostřednictvím řady umístění na specializované školy v závislosti na zjištěných potřebách studenta. Neslyšící a nedoslýchaví V závislosti na míře ztráty sluchu mohou studenti být zařazeni do studijního programu prostřednictvím místní střední školy s dodatečnou podporou dojíždějících specializovaných pedagogů z Odboru pro neslyšící a nedoslýchavé. Pokud student navštěvoval Specializovaný program pro neslyšící a nedoslýchavé (ISP) na základní škole (Sv. Raymonda a Sv. Kosmase a Damiána), může student požadovat, aby mohl pokračovat ve středoškolském programu DHH nabízeném na Akademii Danta Alighieriho. Kromě toho mohou na tento program mít nárok i studenti, za nimiž dojíždí v rámci DHH podpůrní pedagogové do jejich domácích škol. (V případě zájmu, prodiskutujte tuto možnost s dojíždějícím pedagogem DHH, který studentovi pomáhá v 8. ročníku studia.) Program pro nadané Studentům, u nichž bylo úředně shledáno (IPRC D), že jsou mimořádně nadaní, jsou na všech středních školách nabízeny příležitosti k rozšířenému studiu. Toto obohacení je k dispozici pro všechny nadané studenty na základě dobrovolného zájmu. V rámci středoškolské výuky je alternativní program podáván formou různých rozšířených vzdělávacích zkušeností a aktivit, jejichž cílem je dále rozvíjet schopnosti a dovednosti v kognitivní, emoční, duchovní, sociální a interpersonální oblasti. Mezi vzdělávací složky programů patří ontarijské osnovy, alternativní program, stejně jako vedení, kognitivní a emoční schopnosti. Studenti mají také možnost, aby jejich program byl upraven tak, aby byly uspokojeny jejich zvláštní potřeby, zájmy a schopnosti. Speciální pedagog, který zprostředkovává program pro nadané studenty, bude spolupracovat s učiteli jednotlivých předmětů i studentem na vypracování takového IEP, který pozmění libovolný studijní program v oblastech, jako jsou: obsah (látka předmětu), procesní dovednosti (kritické myšlení, tvůrčí myšlení, řešení problémů, logika a výzkumné dovednosti), produkt a hodnocení. Služby pro přestup studentů se zvláštními potřebami Plánování přestupu ze základní na střední školu Plánování přestupu začíná již v květnu a červnu ve prospěch studentů ve speciálním vzdělávání a jejich rodičů, v době, kdy studenti s mimořádnými potřebami přecházejí z 8. do 9. třídy. U studentů mohou být identifikovány mnohonásobné výjimečnosti, vývojové vady, autistické spektrální poruchy nebo významné problémy v sociálněemoční oblasti, což by mělo vliv na úspěch ve škole. Kontakt se provádí prostřednictvím ředitele školy a koordinátorů programu zvláštních služeb. Prostřednictvím konzultací je vytvořen dlouhodobý plán, který řeší specifické potřeby jednotlivých studentů. Jsou identifikovány životní dovednosti nutné pro přežití v komunitě, je doporučeno kooperativní vzdělávání, jsou poskytnuty aktuální informace týkající se příslušných komunitních programů a služeb a je vytvořen individuální výstupní plán. Je též podle potřeby aktualizován plán přechodu na střední školu. Pozn.: Kontakt se provádí přes školní Oddělení pro speciální pedagogiku. 16 The Complete Picture Your Child s Future

21 The quality of a person s life is in direct proportion to their commitment to excellence, regardless of their chosen field of endeavour. Vince Lombardi Pomoc vašemu dítěti při přechodu na střední školu Níže popsané studijní nezbytnosti přispějí k celkovému studijnímu úspěchu vašeho dítěte. Tabulka ukazuje tři důležité součásti studia, následuje doporučení, upozornění pro rodiče a strategie, jak dosáhnout zlepšení. Docházka Domácí úkoly a projekty Organizovanost a hospodaření s časem Doporučení Doporučení Doporučení Studenti chodí do školy každý den. Studenti musejí být na vyučování včas ročník: do 90 minut ročník: do 2,5 hodiny vypracovat a odevzdat všechny úlohy Dělejte si přesné zápisky a používejte na každý předmět jiné desky/vazač. Používejte studentský deník (agenda) každý den na zaznamenávání data, kdy má práce být odevzdána, kdy se píše kviz či test. Hospodařte s časem na učení. DOPORU- ČENÍ RODIČŮM DOPORU- ČENÍ RODIČŮM DOPORU- ČENÍ RODIČŮM Když vaše dítě zameškává více než 10 % vyučování... Když je na vysvědčení zaznamenáno více absencí, než jste očekávali... Když nevidíte, že dítě pravidelně dělá úkoly... Když vaše dítě často říká: Já dnes nemám žádné úkoly... Když vaše dítě nemá nebo nepoužívá studentský deník (agenda)... Když jsou poznámkové sešity v nepořádku a vypadají neúplné... Strategie Pravidelná komunikace se školou ohledně docházky. Zajistěte, aby zameškaná práce byla vyhotovena a odevzdána. Strategie Prodiskutujte obavy ohledně domácích úloh s učitelem daného předmětu. Studenti by se měli úlohami zabývat denně, a to po výše doporučenou dobu. Strategie Kontrolujte denně dítěti jeho studentský deník (agenda). Pohovořte si s dítětem o jeho domácích úkolech a organizaci práce. The Complete Picture Your Child s Future 17

22 Transition Guide You don t have followers if you don t lead. John L. Perry Několik věcí ke zvážení Kurzy jsou předměty, které vaše dítě studuje na základní a střední škole. Na střední škole jsou předměty nabízeny na různých akademických úrovních (také zvaných směry stream). Každý z těchto směrů povede studenta do jiného studijního cíle na konci střední školy. Příklady těchto směrů a cílů jsou: vyučení, odborná vyšší škola (college), univerzita, zaměstnání a účast v komunitě. Když váš syn / dcera nastoupí na střední školu, bude si vybírat předměty, jež budou kombinovány tak, aby vedly ke zvolenému studijnímu cíli. Tato kombinace předmětů je jednou částí programového studijního směru. Mnoho studentů a rodičů se domnívá, že jakmile je studijní směr jednou dán, nelze jej měnit. Programové studijní směry však jsou flexibilní a je možné je upravovat. Ve většině případů může vaše dítě změnit akademickou úroveň studia tehdy, pokud již získalo dané dovednosti a po konzultaci s poradcem pro plánování studia. Úroveň, pro niž se vaše dítě rozhodne, nezavírá dveře, pokud je tato úroveň nejvhodnější pro jeho / její styl učení a silné stránky. Správná volba úrovně pomůže dítěti být úspěšné v každém předmětu i při dosahování jeho studijního cíle. Požádejte učitele svého dítěte v 8. ročníku o pomoc při určování nejvhodnější úrovně pro vaše dítě. Při nástupu na střední školu bude vaše dítě postupovat nejen akademicky, ale bude se také muset přizpůsobit novému prostředí, novým lidem, požadavkům a pravidlům. Přechody jsou náročné, proto povzbuzujte své dítě, aby se zapojilo. Studenti by měli poslouchat oznámení, která zvou na konkurzy do týmů nebo na setkání klubů. Zapojení do týmů umožní studentům získat nové přátele a cítit se jako součást školní komunity. Zůstává vaše dítě zdravé? Má všechna předepsaná očkování? Kdy bylo na poslední celkové prohlídce u lékaře? Je fyzicky aktivní, jí výživná jídla, má dostatek spánku? Být na tom dobře fyzicky totiž pomůže studentům dosáhnout svého akademického potenciálu. Udržujte komunikační linky otevřené! Zeptejte se svého dítěte, jak se přizpůsobuje střední škole. Připomeňte mu, že existuje mnoho starostlivých dospělých, kteří rádi pomohou: poradci pro plánování studia, učitelé, zaměstnanci pro péči o děti a mládež, administrátoři, kaplani, trenéři, vzdělávací asistenti, učitelé studentského úspěchu. Mějte prosím též na paměti, že v případě potřeby jsou k dispozici i školní sociální pracovníci a psychologové. NOVINKA! Nyní mohou studenti začít získávat 40 hodin veřejně prospěšné služby, což je požadavek pro získání středoškolského diplomu, už v létě před nástupem do 9. ročníku. Doporučujeme studentům, aby 40 hodin nasbírali do konce 10. ročníku. Více informací o veřejně prospěšné službě a vhodných činnostech naleznete na webových stránkách (Programs and Services>School Programs>Guidance and Career Education>Community Service), které jsou k dispozici v mnoha jazycích. 18 The Complete Picture Your Child s Future

23 You can t beat the person who never gives up. Babe Ruth Užitečné rady Nástup na střední školu je pro studenty velmi vzrušující období, může ale vést i k určité úzkosti a stresu. Níže jsou uvedeny některé rady pro vašeho syna / dceru od současných středoškoláků. Mějte zájem a buďte nadšení, že jdete na střední školu. Aby váš přestup na střední školu byl úspěšný... Zapojte se do školních klubů a týmů. Vytvoříte si nová přátelství a budete mít radost, že jste to udělali. Poznejte svoje učitele a vybudujte si s nimi kladný vztah. Uvědomte si, kdy nabízejí extra pomoc, anebo je o pomoc požádejte. Spřátelte se s nějakým kamarádem a vyměňte si telefonní čísla, abyste mohli jeden druhému vyzvednout ve škole studijní materiály či zadání domácího úkolu, když ten druhý není ve škole. Zúčastněte se orientačního Dne přípravy na střední školu. Sledujte, zda vaše střední škola nepořádá orientační den, který bývá v srpnu či v prvním týdnu září. Úkolem těchto akcí je pomoci studentům s přípravou na střední školu. Zajistěte si včas dopravu do školy a ze školy. Podívejte se na plán linek a jízdní řád městské dopravy TTC, abyste měli na cestu dost času. Obstarejte si včas před začátkem školy svou školní uniformu. V uniformě budete mít pocit sounáležitosti ke škole. Škola má svého dodavatele a vy o něm získáte informace v zápisovém balíčku. Ve škole se také často konají bazary uniforem. Příležitostně vyhlásí škola dny, kdy můžete nosit oblečení, jaké si sami zvolíte. Tyto dny se nazývají Dny v civilu (Civies Days). Školní rutiny a rozvrh hodin Škola vám poskytne informace o zahájení / konci vyučování a o základních právech a povinnostech. Většina škol vám dává asi 5 minut na přesun do další třídy. Naplánujte si trasu dobře, abyste chodili včas. Opozdilí studenti ruší všechny ostatní. Školní potřeby si sežeňte už v létě. Učitelé vám na první hodině řeknou, jestli budete potřebovat ještě nějaké další specifické pomůcky. V rozvrhu bude i pauza na oběd. Oběd může začínat už v 11:00 hodin, anebo až ve 12:45. Počítejte s tím, ať nemáte hlad. Zámky a skříňky V některých školách je cena zámku a využití skříňky zahrnuta v poplatku za studentské aktivity. Tyto poplatky se platí jen jednou. Dostanete svou vlastní skříňku, která je označena číslem. Udržujte si svou kombinaci číselného zámku v tajnosti, čímž ochráníte svůj majetek ve skříňce. Využívejte skříňku po celý den, abyste nemuseli s sebou v batohu nosit všechny knihy po celý den. Nechávejte si některé ve skříňce a navštivte ji během dne k výměně knih. Buďte připraveni a mějte vždy ve skříňce další školní potřeby a pár drobných pro případné použití telefonní budky. Procvičujte si své organizační schopnosti a rozvíjejte dobré studijní návyky. Najděte si někde klidné a soukromé místo na učení. Vyhraďte si na studium určitý čas. Vypracujte si denní rozvrh hodin, který bude zahrnovat všechny vaše potřeby a zájmy. Pravidelné sledování televizních pořadů, klubová činnost a sport, to vše by mělo ve vašem rozvrhu mít své místo. Využívejte k organizaci času a aktivit studentský deník (agenda), abyste nezapomněli na zpracování plánovaných úloh a byli připraveni na testy. The Complete Picture Your Child s Future 19

24 Transition Guide You may be disappointed if you fail, but you are doomed if you don t try. Beverly Sills Porozumění kódu studijního předmětu Kódy předmětů se řídí nařízením vlády a platí jednotně pro celou provincii. Všechny předměty mají prvních 5 znaků podle nařízení Ministerstva školství a šestý znak pro školní použití: ENG 1 D 1 Tento školní indikátor se používá pro rozlišení charakteristiky předmětu. 1 = kód dne M = muž F = žena Toto písmeno označuje studijní směr / cíl. Ročníky D = akademický P = aplikovaný L = lokálně rozvíjený O = otevřený Ročníky U = univerzita C = odborná VŠ E = zaměstnání O = otevřený M = univerzita / odborná VŠ Toto číslo určuje ročník. 1 = 9. ročník 2 = 10. ročník 3 = 11. ročník 4 = 12. ročník Tato tři písmena označují předmět. Kódy předmětů první písmeno kódu označuje obor daného předmětu. A = umění B = byznys C = kanadské a světové studie E = angličtina F = francouzština G = vedení, řízení H = humanitní a sociální vědy L = cizí jazyky M = matematika P = tělesná výchova S = vědy T = technika 20 The Complete Picture Your Child s Future

25 Setting an exciting goal is like setting a needle in your compass. Unknown Dekódování rozvrhu hodin (Konkrétní informace získáte od poradce pro plánování studia na vaší škole) For Semestered Schools Semester 1 - Sept. Jan. Semester 2 - Feb. June. Students carry 4 courses per semester PERIOD TIME SUBJECT 1 8:30-9:45 English ENG 1D1-01 Smith D. Room :50-11:00 Mathematics MFM 1P1-03 Roberts E. Room :05-1:15 Art AVI Evan P. Room Geography CGC 1L1-03 Dante R. Room 215 For Non-Semestered Schools PERIOD DAY 1 DAY 2 OE 08:25-08:30 Sem. 1 Term 1 Period 1 08:30-09:45 Sem. 1 Term 1 Period 2 09:50-011:05 Sem. 1 Term 1 Period 3a 11:10-11:50 Sem. 1 Term 1 Period 3b 11:50-12:30 Sem. 1 Term 1 Period 3c 12:30-13:10 Sem. 1 Term 1 Period 4 13:15-14:30 Sem. 1 Term 1 ENG1D1-03 Jones, T. 434 PPL Fernandes, J. GYM2 FSF1D1-01 Thorpe, C. 428 FSF1D1-01 Thorpe, C. 428 AVI Gross, G. 412 SNC1D1-09 Nguyen, L 313 MPM1D1-06 Lippa, Z 428 HRE1O1-08 O Reilly, M 119 HRE1O1-08 O Reilly, M 119 CGC1D1-03 Caton, N 333 Subject Credit: Students take 4 credits in each semester Course Code & Section: Computer code for the subject 1-indicates grade 9 P-indicates applied level MFM-indicates the code for math 03 - indicates the section number Teacher Name Location Day1 / Day2: Students follow the Day1 schedule, (ie. Monday), and then Day 2 schedule on the next day (ie. Tuesday). Everyday the schedule alternates and students follow this from September until June. Homeroom Period: In some schools period 1 is longer to allow for morning prayers and announcements Class Time: 75 minutes with travel time built in Lunch: Students have lunch in period three during one of two or three designated lunch times. Students attend class during the other two periods. EXAMPLE: Period 3 - Day 1 - French & Day 2 - Religion 3a: 11:10-11:50 (Day 1 - French & Day 2 - Religion) 3b: 11:50-12:30 (Lunch) 3c: 12:30-13:30 (Day 1 - French & Day 2 - Religion) The Complete Picture Your Child s Future 21

26 Transition Guide Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing. Theodore Roosevelt Směr po střední škole: učební obor CO je to učební obor (Apprenticeship)? Praktická metoda, jak lze získat specifické pracovní dovednosti, která kombinuje různé cíle, zejména zaměstnání a odborné školy. Získání výučního listu v určitém řemesle vyžaduje kombinaci pracovního výcviku v zaměstnání (80 90 % učební doby) a též školní výcvik, obvykle zajišťovaný na místní odborné škole (college) anebo u certifikovaného zprostředkovatele výcviku, jakým je například místní odborový svaz (10 20 % učební doby). Učeň sleduje kvalifikovaného řemeslníka při práci v zaměstnání, nacvičuje si dané dovednosti a konečně i sám provádí odbornou práci; s rozvíjející se kvalifikací se zvyšuje i mzda. Délka učebního oboru se různí podle druhu řemesla, obvykle však bývá 2 5 roků. V Ontariu existuje více než 150 řemeslných oborů, které mohou být rozděleny do čtyř sektorů: stavebnictví, průmysl, automobilový průmysl a služby. Úplný seznam oborů naleznete na: www. edu.gov.on.ca/eng/tcu nebo PROČ si zvolit řemeslo? V současné době nepřichází do učebních oborů, i přes vysokou poptávku, dost mladých lidí. 52 % kvalifikovaných řemeslníků v Kanadě půjde během následujících 15 let do důchodu. V nadcházejících dvou dekádách bude 40 % nových pracovních příležitostí v živnostenských a technických oborech. Vyučení řemeslníci mají nadprůměrné příjmy a často jsou i majiteli své vlastní živnosti. Pro KOHO je vhodný učební obor? Když se váš syn / dcera rád/a učí praktické a manuální dovednosti a má dobré mechanické a pohybové schopnosti. Když váš syn / dcera rád/a spravuje, sestavuje a rozmontovává různé struktury. Když váš syn / dcera umí řešit problémy, zjišťovat, proč něco nefunguje a jak to udělat lépe. Když váš syn / dcera dává přednost vizuálnímu učení narozdíl od učení teoretického. Když váš syn / dcera bude možná jednou chtít vlastnit svou živnost. KDY může začít učební obor? Učební obor lze zahájit dvěma způsoby: Po dokončení 12. ročníku získejte práci u kvalifikovaného zaměstnavatele, který je ochoten vašeho syna / dceru sponzorovat. Zvolením kooperativního vzdělávání v 11. ročníku a účastí v programu Ontario Youth Apprenticeship Program (OYAP Učňovský program pro ontarijskou mládež). KDE získáte více informací? Kontaktujte poradce pro plánování studia anebo pedagoga kooperativního vzdělávání na škole, kam chodí vaše dítě. Navštivte webovou stránku naší školské rady o programu OYAP: Kontaktujte svou místní učňovskou kancelář. 22 The Complete Picture Your Child s Future

27 Jesus, help me to simplify my life by learning what you want me to be and becoming that person Saint Therese of Lisieux Směr po střední škole: odborná vyšší škola (college) JAKÉ programy nabízí? Programy na odborných vyšších školách typu college poskytují kombinaci praktických dovedností a kvalitního vzdělání. V Torontu jsou 4 velké odborné vyšší školy a dalších několik v přilehlých oblastech. Typy studijních programů nabízejí: osvědčení/ certifikát, diplom, osvědčení o vystudování (Graduate Certificate), aplikovaný titul (Applied Degree), spojený vyšší odborný/univerzitní titul (Joint College-University Degree). Programy odborných vysokých škol (college) mohou být roční, dvouleté nebo tříleté. Spojené vysokoškolsko-univerzitní programy bývají obvykle čtyřleté. Mnohé odborné vysoké školy mají smlouvy s univerzitami, což studentům umožňuje přejít po dostudování vyšší odborné školy na univerzitu. PROČ si zvolit vyšší odbornou školu? Vyšší odborné školy typu college nabízejí širokou škálu kariérních možností. Mnozí absolventi vyšších odborných škol naleznou zaměstnání do šesti měsíců od vystudování. Absolventi vyšších odborných škol tvoří až jednu třetinu práceschopného obyvatelstva v Ontariu. Studium na vyšší odborné škole je ekonomicky dostupné stojí asi $3000 až $5000 ročně. Kombinuje se zde praktické a teoretické vzdělání. Pro KOHO je vhodná vyšší odborná škola (college)? Když váš syn / dcera nachází úspěch v praktickém aplikovaném učivu. Když váš syn / dcera preferuje menší počet studentů ve třídě a osobnější přístup k výkladu učiva. Když váš syn / dcera má finanční zdroje a akademické předpoklady ke studiu na vyšší odborné škole. Když váš syn / dcera má kariérní plány, které vyžadují vzdělání na vyšší odborné škole. JAK se lze připravit a dostat na vyšší odbornou školu (college)? Uchazeči o studium na vyšší odborné škole musejí mít splněno 30 středoškolských zápočtů a získán Ontarijský středoškolský diplom. K přijetí do diplomových programů na vyšší odborné škole musí mít uchazeč vystudováno 6 předmětů ve 12. ročníku univerzitní nebo vyšší odborné/univerzitní úrovně. Některé studijní programy vyžadují jako požadavek pro přijetí matematiku. Rozhodnutí o přijetí může být založeno na známkách, portfoliu studentových prací či na pohovoru. Součástí přijímacího řízení může být předběžný test, z nějž pak vychází rozhodnutí o úrovni umístění. KDY lze žádat o přijetí na ontarijskou vyšší odbornou školu? Váš syn / dcera může zažádat on-line prostřednictvím Ontarijské služby pro přihlašování na vyšší odborné školy (Ontario College Application Services OCAS). Služba OCAS obvykle přijímá přihlášky od listopadu. Přednost mají přihlášky přijaté do 1. února. KDE získáte více informací? Buď můžete přímo navštívit areál vyšší odborné školy anebo se podívejte na webové stránky OCAS na adrese Kontaktujte poradce pro plánování studia na střední škole vašeho syna / dcery. The Complete Picture Your Child s Future 23

28 Transition Guide I will instruct you and teach you the way to go; I will watch over you and be your adviser. Psalms 32:8 Směr po střední škole: univerzita JAKÉ programy nabízí? Univerzity poskytují diplomové programy, jež jsou ve své podstatě teoretické a liší se mezi jednotlivými univerzitami. Univerzity poskytují bakalářské tituly v humanitních, vědeckých a obchodních oborech. V Torontu jsou tři velké univerzity. Mnoho dalších se nalézá v přilehlých oblastech. Většina bakalářských studijních programů stojí od do dolarů. Knihy jsou extra. Pokud student nebydlí doma, náklady jsou vyšší. PROČ si zvolit univerzitní studium? Absolventi s diplomem mají na trhu práce nespornou výhodu. Zrychlený kariérní postup vzhůru. V případě, že uchazeč má plány, které vyžadují univerzitní vzdělání. Pro KOHO je vhodná univerzita? Když má váš syn / dcera v oblibě studium abstraktních koncepcí a akademické/teoretické vzdělání. Když váš syn / dcera zvládá samostatné a nezávislé plnění zadaných úkolů. KDE získáte více informací? Kontaktujte poradce pro plánování studia na střední škole vašeho syna / dcery. Navštivte webové stránky jednotlivých univerzit. Navštivte myblueprint.ca/tcdsb a webové stránky the Career Cruising. KDY lze žádat o přijetí na ontarijskou univerzitu? Váš syn / dcera může zažádat on-line prostřednictvím Ontarijského střediska pro přihlašování na univerzity (OUAC). Podávání přihlášek začíná ve 12. ročnících v listopadu. Uzávěrka pro podávání přihlášek je v polovině ledna. KDE získáte více informací? Můžete se obrátit na Ontarijské středisko pro přihlašování na univerzity na Můžete navštívit areály různých univerzit. Můžete kontaktovat poradce pro plánování studia na střední škole vašeho syna / dcery. JAK se lze připravit na univerzitní studium? Váš syn / dcera musí být v 9. a 10. ročníku zapsán/a do studia akademické úrovně a v 11. a 12. ročníku pak do předmětů označených U University nebo M University/College. Váš syn / dcera by se měl/a pokusit navštívit co nejvíce různých univerzit. Váš syn / dcera musí dosáhnout předpokladů toho programu, na který se chce přihlásit. Váš syn / dcera musí ve 12. ročníku úspěšně absolvovat šest předmětů typu U nebo M. Každá univerzita si určuje vlastní požadovaný studijní průměr (prospěch) uchazečů o přijetí. 24 The Complete Picture Your Child s Future

29 Work bears a particular mark of man and of humanity - the mark of a person operating within a community. Pope John Paul II Směr po střední škole: zaměstnání a život v komunitě Zaměstnání Studenti, kteří uvažují o tom, že po střední škole nastoupí do práce, se mohou rozhodnout tak učinit po dosažení Ontarijského středoškolského diplomu (OSSD) nebo Ontarijského středoškolského osvědčení (OSSC). Studenti, kteří mají zájem o tento směr by se měli v 11. a 12. ročníku zúčastnit kooperativního vzdělávacího programu. Rovněž by měli uvažovat o programu Hlavní odborné specializace (SHSM), který může být nabízen na jejich škole. Po konzultacích s poradcem pro plánování studia a učitelem kooperativního vzdělávání může student rovněž uvažovat o nástupu přímo do zaměstnání. Těmto studentům doporučujeme také zúčastnit se každoroční Burzy pracovních příležitostí pořádané TCDSB, jejímž prostřednictvím získají studenti hledající zaměstnání příležitost setkat se se zaměstnavateli a nabýt zkušeností s hledáním práce. Burza je rovněž výbornou příležitostí k tomu, zaregistrovat se na místní úřad práce. Následující odkaz nabízí mapu všech torontských úřadů práce: TESSlocations.pdf ŽIVOT V KOMUNITĚ plánování přechodu na střední školu Studenti zapsaní v nezápočtových předmětech typu K mohou získat Osvědčení o zakončení střední školy (COA). Toto osvědčení je užitečným prostředkem při prokazování studentovy účasti ve středoškolském studijním programu zejména pro studenty, kteří po opuštění střední školy plánují navštěvovat určité typy vzdělávacích programů nebo další pracovní výcvik. Následuje několik možností, jež se studentům mohou nabízet ze strany komunitních agentur, s nimiž studenti mohou být ve spojení. Všechny tyto agentury jsou sdruženy pod úřadem Rozvojových služeb provincie Ontario (Developmental Services Ontario DSO) (http://www.dsontario.ca/) účast v komunitě denní program podobný středoškolskému modelu životních dovedností programy na podporu zaměstnanosti příklad: Corbrook (http://www.corbrook.net/) programy připravenosti na zaměstnání přímý nástup do zaměstnání po střední škole Přechod mezi školou a zaměstnáním, další vzdělávání a život v komunitě mohou být zejména pro mnoho výjimečných studentů velmi náročné. Úspěšnost jejich adaptace se výrazně zvyšuje, když... a) školy spolupracují s rodiči, zaměstnavateli, komunitními agenturami a poskytovateli dalšího vzdělávání na vývoji koordinovaných plánů. b) plánování proběhne včas c) jsou jasně ustanoveny krátkodobé i dlouhodobé plány a cíle. Cílem přechodového plánování je pomoci rodičům a studentům, aby absolventi zvláštních programů Torontské katolické oblastní školské rady měli po opuštění střední školy k dispozici náležitou komunitní pomocnou síť, patřičná umístění a další příležitosti. Prostřednictvím konzultací je v 10. ročníku vytvořen dlouhodobý plán, který je každoročně aktualizován a který pracuje se specifickými potřebami konkrétního studenta. Konzultace se mohou zabývat následujícím: přístupem ke komunitním sítím služeb identifikací potřebných dovedností pro praktický život v komunitě zkušenostmi z pracovního procesu patřičnými komunitními programy a službami vzdělávacími možnostmi po střední škole Rodičům i studentům doporučujeme v době nástupu do 10. ročníku kontaktovat a spolupracovat s pedagogy-specialisty pro přechod na po-středoškolské vzdělání. Tato služba je k dispozici pro studenty, u nichž byla zjištěna mnohostranná výjimečnost a vývojové postižení anebo závažné potřeby vyplývající z autistické spektrální poruchy. Pro přístup k podpůrným službám pro plánování přechodu se obraťte na Oddělení pro zvláštní vzdělávání (Special Education Department). The Complete Picture Your Child s Future 25

30 Transition Guide Do what you can and pray for what you cannot yet do. St. Augustine Směry kariérních programů Myslíte na svou budoucnost? Existuje mnoho možností! Když studenti přemýšlejí o možnostech své kariéry, měli by mít na paměti rozsah dostupných po-středoškolských možností. Směrování kariérního programu určuje vzdělávací a studijní možnosti, jež na střední škole slouží ke sledování určitého akademického cíle. Úspěšný směr budování kariéry je rovnovážným součtem studentových osobní cílů a zájmů. Existují čtyři hlavní cíle postupu, z nichž každý má stejnou hodnotu při plánování kariérního úspěchu: učební obor, vyšší odborná škola, univerzita a pracoviště. Níže uvedená tabulka uvádí zájmy ve čtyřech hlavních profesních oblastech a čtyři studijní cíle. Zájmy Profesní oblasti Učební obor Mám rád/a skicovat, kreslit, zajímat se o umění tančit, zpívat, hrát divadlo, bavit dělat sporty být tvořivý/á Mám rád/a tvořit a přednášet veřejná prohlášení sestavovat rozpočty a pracovat s čísly být lídrem při skupinových úkolech Mám rád/a péči o blahobyt lidí a zvířat zkoumat, učit se a řešit problémy Mám rád/a pomáhat ostatním s učením práci s dětmi zapojit se do politiky umění, komunikace a rekreace byznys, pohostinství a služby zdravotní, přírodní a užité vědy sociální vědy, státní a veřejná služba koordinátor zvláštních akcí (Special Events Coordinator) zábavní průmysl tvorba oděvů a uměleckých předmětů koordinátor zvláštních akcí účetní technik náhradních autodílů dekoratér interiérů kadeřník technik v zemědělství a zahradnictví sadař (péče o individuální stromy i celkový management) technik zdravotní laboratoře pracovník mateřské školy pedagogický asistent parkovací kontrolor 26 The Complete Picture Your Child s Future

31 Have no fear of moving into the unknown. Simply step out fearlessly, knowing that I am with you, therefore, no harm can befall you; all is very, very well. Do this in complete faith and confidence. Blessed Pope John Paul II Směry kariérních programů Studijní směry k prozkoumání Vyšší odborná škola Univerzita Zaměstnání knihovník, archivář a muzejní technik fotograf, grafik-umělec, animátor instruktor fitness pracovník pro styk s veřejností grafický návrhář plánovač konferencí a akcí účetní technik manažer a vedoucí v maloi velkoobchodu pojišťovací a realitní agent ekologický poradce záchranář, zubní hygienik a technik masér terapeut / estetik knihovník reportér, redaktor, editor choreograf, tanečník manažer rekreačního zařízení učitel konzultant PR samostatný účetní vrchní manažer, vedoucí investiční makléř a zprostředkovatel fyzik, astronom, chemik lékař, zubař, veterinář registrovaná zdravotní sestra asistent v knihovně hráč či zpěvák v hudební skupině, herec divadelní / jevištní technik instruktor fitness řemeslník / umělecký řemeslník prodavač pokladní turistický poradce / průvodce bankovní úředník pracovník v nemocnici a pracovník pečovatelské služby pracovník v osobní službě zubní recepční asistent učitel mateřské školy policista právní asistent / koncipient advokát / soudce psycholog ekonom předškolní instruktor sociální pracovník volební pracovník The Complete Picture Your Child s Future 27

32 Transition Guide Far and away the best prize that life offers is the chance to work hard at work worth doing. Theodore Roosevelt Iniciativy pro úspěšnost studentů Každý student je jedinečný. Každý má unikátní zájmy, cíle a silné stránky; každý by měl dostat stejnou příležitost uspět na střední škole. S vědomím toho vyvinulo Ministerstvo školství různé metody, aby všichni studenti mohli dosáhnout úspěchu. Tyto programy poskytují ontarijským středoškolákům více možností, jak nasbírat zápočty potřebné ke zdárnému zakončení studia a zároveň zlepšit kvalitu středoškolského vzdělání v této provincii. Studenti si mohou individuálně nastavit své středoškolské vzdělání, aby pro ně bylo relevantní a aby co nejlépe posloužilo k dosažení jejich individuálního úspěchu. Týmy studijního úspěchu Každému středoškolskému studentovi je k dispozici specializovaný tým, který poskytuje zvláštní pozornost a podporu v případě potřeby. Rozšířený kooperativní zápočet Studenti mohou získat dva povinné středoškolské zápočty směřující k dosažení celkového počtu 18 povinných zápočtů prostřednictvím manuální praxe. Předměty hlavní odborné specializace (SHSM) Tento program umožňuje studentům seskupit předměty a získat tak specifické certifikáty v přípravách na určité akademické nebo odborné kariéry. Program dvojitého zápočtu Předměty se dvojitým zápočtem dovolují studentům ve vyšších ročnících střední školy vyzkoušet si v praxi studijní program vyšší odborné školy (college) a stát se studentem vyšší odborné školy ještě během středoškolského studia! Úspěšní studenti získají zápočet na místní vyšší odborné škole plus středoškolský zápočet navíc, který se započítává do povinného počtu pro získání Ontarijského středoškolského diplomu. V současné době mají studenti všech středních škol v rámci TCDSB přístup ke studijním programům probíhajícím na vyšších odborných školách Centennial College, George Brown College, Humber College a Seneca College. Přechod z 8. do 9. ročníku Plán pro přechod na střední školu zahrnuje i dialog mezi učiteli 8. a 9. tříd, jehož smyslem je usnadnění studentova přechodu mezi školami. 28 The Complete Picture Your Child s Future

33 Optimism is the faith that leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence. Helen Keller Vzdělávací praxe Co je to vzdělávací praxe? Vzdělávací praxe je způsob, jak studentům poskytnout příležitost vzdělávat se uvnitř učebny i mimo ni. Tyto příležitosti jsou navrhovány třídními učiteli, oborovými partnery a zprostředkovateli školské rady. Podstatou vzdělávací praxe je něco dělat a získávat tím zkušenosti. Jde o prostředek, jak studenty zapojit, zaujmout, vzdělávat a umožnit jim tím sbírat zápočty. Celá řada praktických vzdělávacích příležitostí slučuje práci v učebně s umístěním v zaměstnání: V 9. ročnících dává iniciativa Vezměte děti do práce studentům příležitost získat první náhled do světa práce. V 10., 11. a 12. ročnících rozšiřují znalosti studentů exkurze do různých provozů a přednášky pozvaných odborníků. V 11. a 12. ročnících dávají studentům příležitost získat středoškolský diplom OSSD také kooperativní vzdělávací programy. V 11. a 12. ročnících nabízí kooperativní programy studentům možnost vstoupit do učebních oborů prostřednictvím Ontario Youth Apprenticeship Program. V 11. a 12. ročnících se mohou studenti účastnit programu SHSM, aby rozšířili své znalosti a zkušenosti v určitém kariérním směru. Program sestává ze svazku 8 10 povinných zápočtů a předepsaných praktických zkušeností a certifikací, které se vztahují ke zvolenému ekonomickému sektoru. Studenti získají diplom OSSD s vyraženou reliéfní červenou pečetí, a záznamem o dosaženém úspěchu a uznání na svém Oficiálním závěrečném výpisu ze studijního prospěchového záznamu. Kooperativní vzdělávání poskytuje studentům příležitost k: integraci akademického studia a praktických zkušeností, aby vzniklo životaschopné spojení mezi dnešním pracovním zařazením a akademickými osnovami vytvoření úspěšných kariérních plánů do budoucna vytvoření postojů, pracovních návyků, pracovních dovedností a kontaktů na pracovištích docílení hladšího přechodu mezi střední školou a po-středoškolskými cíli získání povinných a volitelných zápočtů pro udělení středoškolského diplomu. Kooperativní vzdělávání zahrnuje integraci dvou hlavních komponentů: vyučování v učebnách vyučování na místě určení Kooperativní vzdělávání se zaměřuje na vytvoření celoživotních dovedností pro: hledání a udržení si práce udržování zdraví a bezpečnosti na pracovišti dodržování práv a povinností na pracovišti to vše při vykazování těsného spojení mezi tím, co se studenti učí ve třídě, a jak se naučená látka využívá na pracovišti. Kooperativní vzdělávání je důležitou složkou programu Hlavní odborné specializace (SHSM). Je též nástrojem, jehož prostřednictvím mohou studenti začít učební obory, když jsou ještě na střední škole. 9. ročník Vezměte děti do práce Exkurze do různých provozů Předměty kooperativního vzdělávání Učňovský program pro ontarijskou mládež OYAP Přednášky zvaných odborníků Oborová certifikace Vzdělávací praxe The Complete Picture Your Child s Future 29

34 Transition Guide You don t lead if you don t stand up for things worth standing up for. John L. Perry Educational Planning And Career Exploration Grade 8 students have access to an excellent on-line educational planner found at tcdsb. Students may be familiar with this program through their school Guidance Counsellor. Page 30 shows a brief overview of myblueprint, but you are encouraged to walk with your child as he/she explores the interest inventory, Discovery, designed for grade 7 10 students. Educational planner Ministry of Training, Colleges and Universities Ministry of Labour Ontario s website: an updated resource on upcoming programs and events offered to encourage more Ontarian youth to explore the many career opportunities that are available in the skilled trades and technologies. 30 The Complete Picture Your Child s Future

35 AVAILABLE IN YOUR SCHOOL MYBLUEPRINT EDUCATION PLANNER PROVIDES A SIMPLE STEP-BY-STEP APPROACH WITH A PROVEN FOCUS ON EDUCATION OVERVIEW OF MYBLUEPRINT S.M.A.R.T Goal Setting High School Planner Post-Secondary Planner Set interactive SMART goals and a plan of action to stay on track Occupation Planner Compare extensive information on careers across Canada Plan to graduate and discover the impact of course selections Experiences & Resume Keep record of important experiences and build an interactive resume Instantly identify the opportunities available to you in every pathway Discovery & Explorations The two most advanced online interest inventories in Canada DISCOVERY Grade 7-10 TARGETED CONTENT: Questions are designed specifically for grade 7-10 students GROUPED RESULTS: Students are presented with their top three occupation interest areas to explore, reflect upon and create their own list of favourites FORWARD THINKING: The outcome is a list of high school courses based on interests that allows students to more effectively plan and select their courses INCLUDED IN MYBLUEPRINT DISCOVERY IS THE MOST ADVANCED ONLINE INTEREST INVENTORY IN CANADA FEATURES Grades 7-10 students can complete a fun and easy interest assessment The most age appropriate questions deliver forward thinking results 1) VISIT 2) SELECT YOUR SCHOOL & CREATE ACCOUNT

Středoškolská příručka pro rodiče

Středoškolská příručka pro rodiče Středoškolská příručka pro rodiče Ucelený obraz Budoucnost vašeho dítěte na katolické střední škole a po ní dále CZECH V Torontské katolické školské radě přetváříme svět prostřednictvím svědectví, víry,

Více

tředoškolská příručka pro rodiče

tředoškolská příručka pro rodiče Transition Guide S tředoškolská příručka pro rodiče Angela Gauthier Director of Education Nick D Avella Superintendent Student Success Dan Koenig Curriculum and Accountability Ucelený obraz Budoucnost

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B

6 12 tř 6 12 t ída na ída na B 6 12 třída na ISB The International School of Brno, o.p.s. Čejkovická 10, Brno, Czech Republic, 628 00 Telefon: 00 420 544 212 313 gsm: +420 776 490 120 info@isob.cz www.isob.cz Rozdělení tříd / stupňů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy

Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech - vnitřní předpis vedení školy - 1 - Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Maturitní zkouška v roce 2013 a v následujících letech vnitřní předpis vedení školy Nová (reformovaná) maturitní zkouška se skládá

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz

Severočeská střední škola s.r.o. Bělehradská 1523/58, 400 11 Ústí nad Labem www.severoceska.cz , KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Ředitel Severočeské střední školy s. r. o, se sídlem, Ústí nad Labem 400 11, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v roce 2013 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové se bude přijímací

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice. 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice Blanka Jankovská Univerzitní knihovna Pardubice I Inspirace i z konference k f LILAC 2013 aneb Jak nás Alan Carbery namotivoval IVIG 2013: Retrospektivy a perspektivy 19. září 2013, Aula UK, Praha - Jinonice

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09

Směrnice děkana o přijímacím řízení na Fakultu podnikohospodářskou VŠE v Praze SD F3-2/09 1 z 7 1 Úvodem Směrnice děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu č.111/1998 Sb., o vysokých školách (v aktuálním znění) dle 48-50

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3

Kazachstán1. Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 Kazachstán1 2 Populace: 15,399,437 (červenec 2009) Jazyky: Kazaština 64.4%, Ruština (oficiálně používaná v businessu a jako jazyk interetnické komunikace ) 95% (2001) 3 1 http://www.infoplease.com/atlas/country/kazakhstan.html

Více

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014

VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ. Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 VÝZVY VE VZDĚLÁVÁNÍ Zdeněk Slejška, EDUin 25. 3. 2014 O ČEM BUDU HOVOŘIT O PROMĚNĚ SPOLEČNOSTI A BUDOUCNOSTI O ČEM MÁ BÝT ŠKOLA A VÝSLEDCÍCH KAMPANĚ O TRENDECH A BUDOUCNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ KDE JSME A KAM MÍŘÍME?

Více

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání

Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Obecné informace a vysvětlení MŠMT některých pojmů vztahující se ke střednímu vzdělávání Podle nového školského zákona (z. č. 561/2004 Sb.) lze středoškolským studiem (absolvováním příslušného vzdělávacího

Více

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura

Interpersonální komunikace - N832018. Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Interpersonální komunikace - N832018 Anotace, sylabus, výstupy studia, literatura Vyučující: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D Obsah: Anotace:

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov

EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov EDUCAnet gymnázium, střední odborná a základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 - Chodov Mgr. Veronika Bartošová, ředitelka školy Průběh a termíny přijímacího řízení Kromě zákonem

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683

Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 752 01 Kojetín, Svatopluka Čecha 683 telefon ředitelna: 581 705 331, telefon sekretariát: 581 705 333, fax: 581 705 341, e-mail: gkj@gkj.cz, web:www.gkj.cz KRITÉRIA

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Jak se přihlásím ke studiu

Jak se přihlásím ke studiu Upozornění pro žáky základních škol pro uchazeče o denní studium v 4letých maturitních oborech V letošním školním roce 2014/2015 bude na některých středních školách probíhat pilotní ověřování jednotných

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách pro školní rok 2015/2016 Přijímání uchazečů ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí ustanovením

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014 - Ustanovení 59 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC

OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC OBCHODNÍ AKADEMIE LIBEREC MODERNÍ ŠKOLA SE 150 LETOU TRADICÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM 2015 / 2016 OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY LIBEREC, ŠAMÁNKOVA 500/8, PŘÍSPĚVKOVÁ

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Project 3 Unit 7B Kelly s problem

Project 3 Unit 7B Kelly s problem VY_32_INOVACE_94 Project 3 Unit 7B Kelly s problem Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. P3 U7B důvod náladový nepřátelský rada někomu zavolat bazar

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

English speaking countries

English speaking countries školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Sport, sportování a hry

Sport, sportování a hry Sport, sportování a hry Konverzace z angličtiny autorka: Mgr. Nikola Němcová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas:

Více

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community

Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Vytvoření účtu pro studenty na webových stránkách Student Community Přístup k účtu Pomůcka k pozvání studentů Vážení učitelé, kolegyně a kolegové, registrujte se na adrese: http://students.autodesk.com

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452

Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Čj.: 3004jj14 V Jevíčku 30. 1. 2014 Vyřizuje: Linhartová Organizace přijímacího řízení na Gymnáziu v Jevíčku Přijímací komise Pro přijímací řízení jmenuji komisi jako

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM

6. února 2004, Olomouc. Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM 6. února 2004, Olomouc Studentská komory Rady vysokých škol STUDIUM Preambule Výuka a vzdělávání studentů jsou hlavním a základním společenským posláním vysokých škol a univerzit. Je postavena na základech

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

SHRNUTÍ SUMMITU 2010 A RODIČOVSKÉ KONFERENCE Rodiče jako hlavní činitelé v katolickém vzdělávání

SHRNUTÍ SUMMITU 2010 A RODIČOVSKÉ KONFERENCE Rodiče jako hlavní činitelé v katolickém vzdělávání SHRNUTÍ SUMMITU 2010 A RODIČOVSKÉ KONFERENCE Rodiče jako hlavní činitelé v katolickém vzdělávání Zpráva o úspěších a poučení z nedostatků Předseda stojí za rodiči J. Page, předseda CPIC Možná se sami sebe

Více