1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1.3. Požárně bezpečnostní řešení"

Transkript

1 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá Řepiště IČ: suhlas s veřejnprávní smluvu nahrazující stavební řízení Vypracval: Ing.Antnín Knečný Datum: březen 2013 zak.č

2 1.3.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA a) ppis a umístění stavby a jejich bjektů Úvd: Předmětem prjektu je přístavba 3.ddělení MŠ ke stávajícímu bjektu mateřské škly, který je tvřen dvupdlažní budvu 1. a 2. ddělení a jednpdlažním hspdářským bjektem. Tyt bjekty jsu situvány na pzemku d tvaru písmene "L" a rzdělují stávající pzemek na část jihvýchdní - pbytvu a severzápadní - hspdářsk bslužnu. Nvý paviln - 3. ddělení je umístěn d zahrady tak, že z kmpzice budv ve tvaru písmene "L" vzniká písmen "U". Nvý paviln - 3. ddělení MŠ pr 25 dětí je navržen jak zděný jednpdlažní bjekt z cihelných blků se zateplením. Pžární bezpečnst přístavby 3.ddělení MŠ je řešena dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., dle vyhlášky č. 268/2011 Sb. a dle ČSN a suvisejících nrem. Stávající část MŠ, která byla pstavena v 70.létech 20.stletí bude řešena dle ČSN změna skupiny II. se specifickými pžadavky pžární chrany. Dispziční řešení: Dispziční řešení kpíruje urbanistické, tzn. že "hlavní" vnitřní prstr jídelna + pracvna splu s lehárnu a hernu je rientván na jih svu delší stranu s mžnstí vizuálníh prpjení také na sever, d zahrady. Z nvéh vstupníh krčku, který tvří nvý vstupní prstr také d stávajícíh hspdářskéh pavilnu s jídelnu, je také navržen vstup d nvéh pavilnu. Na tent vstupní prstr navazuje šatna a na ni umývárna. Z šatny a umývárny je mžn vstupit d herny a jídelny, přípravny jídla a technickéh a sciálníh zázemí persnálu (šatna uklízeček, úklidvá kmra, WC persnálu). Pžární výška bjektu h = 0,0m. Knstrukční řešení: Nvý paviln - 3. ddělení MŠ je navržen jak zděný jednpdlažní bjekt z cihelných blků tl.300mm se zateplením tl.150mm. Nsnu knstrukci střechy tvří železbetnvý mntvaný strp z předpjatých dílců, na kterém je ulžena spádvá vrstva tepelné izlace a hydrizlační flie. Pdhled je navržen ze sádrkartnu. Výplně tvrů budu s tepelněizlačním trjsklem. Spjvací, nevytápěný krček ke stávajícím bjektům MŠ má navrženu celvu knstrukci s tepelně-izlačním zasklením z plykarbnátu. Knstrukční systém bjektu je nehřlavý. b) rzdělení stavby a bjektů d pžárních úseků Dle 23, dst.(4) vyhlášky č.23/2008 Sb. je z psuzvané přístavby 3.ddělení MŠ vytvřen samstatný pžární úsek. Nvý spjvací krček tvří rvněž samstatný pžární úsek přičleněný ke stávající jednpdlažní části MŠ. N1.01: celý bjekt přístavby 3.ddělení MŠ ( ) N1.02: spjvací krček (1.15) je přičleněn ke stávající jednpdlažní části MŠ c) pžární rizik a stupeň pžární bezpečnsti N1.01: celý bjekt přístavby 3.ddělení MŠ ( ) Označení a název místnsti Pl.tab.A1 S p n a n p s a s MŠ Řepiště přístavba 3.ddělení MŠ na parc.č.292/2 k.ú.řepiště - SŘ 2

3 ČSN m 2 kg/m 2 (-) kg/m 2 (-) chdby, schdiště 1.01, ,9 5 0,80 2,00 0,90 šatny 1.02, c) 25,0 20 1,10 5,00 0,90 sklad ,4 75 1,00 2,00 0,90 přípravna jídel ,8 30 0,95 2,00 0,90 denní místnst - kabinet ,3 15 1,05 10,00 0,90 herna a lžnice ,8 25 1,00 10,00 0,90 WC, umývárny, úklid 1.03,1.08,1.10,1.13, ,4 5 0,70 5,00 0,90 technická místnst plyn.ktel c) 5,9 15 1,10 5,00 0,90 Plcha pž.úseku S = 229,5 m 2 S = 54,2 m 2 h s = 3,0 m h = 2,35 m (S. p) = 6870 n = 0,175 k = 0,200 b = 0,552 c = 1,0 p s = 7,742 a n = 1,000 p n = 22,194 a s = 0,9 p = 29,936 a = 0,974 p v = 29,936. 0,974. 0,552. 1,0 = 16,095 kg/m 2 Vyšší pžární zatížení se v PÚ nevyskytuje. Mezní rzměry PÚ nejsu dle tab.9 ČSN překrčeny. Knstrukční systém bjektu je nehřlavý. Pžární výška bjektu h = 0,0m. Dle tabulky 8 ČSN je PÚ zařazen d I.SPB. N1.02: spjvací krček (1.15) je přičleněn ke stávající jednpdlažní části MŠ Označení a název místnsti Pl.tab.A1 S p n a n p s a s ČSN m 2 kg/m 2 (-) kg/m 2 (-) krček, chdby 1.15,2.01,2.02,2.06,2.08, 2.10,2.11,2.12,2.17,2.21,2.26,2.27, ,2 5 0,80 5,00 0,90 sklady 2.03,2,04,2.18, ,4 75 1,00 2,00 0,90 kancelář ,8 40 1,00 10,00 0,90 WC, umývárny, úklid 2.07,2.19,2.20, 2.29,2.31,2.32,2.33, ,6 5 0,70 2,00 0,90 sklady ptravin 2.13,2.16, ,2 60 1,10 2,00 0,90 přípravna jídel 2.14,2.24, ,0 30 0,95 5,00 0,90 jídelna ,2 20 0,90 5,00 0,90 strjvna VZT ,2 15 0,90 2,00 0,90 šatna,sušárna 2.22, c) 7,1 20 1,10 5,00 0,90 Plcha pž.úseku S = 297,7 m 2 S = 62,5 m 2 h s = 3,0 m h = 2,62 m (S. p) = 7358 n = 0,183 k = 0,205 b = 0,603 c = 1,0 p s = 3,655 a n = 0,964 p n = 21,061 a s = 0,9 p = 24,716 a = 0,955 p v = 24,716. 0,955. 0,603. 1,0 = 14,228 kg/m 2 Vyšší pžární zatížení se v PÚ nevyskytuje. Mezní rzměry PÚ nejsu dle tab.9 ČSN překrčeny. Knstrukční systém bjektu je nehřlavý. Pžární výška bjektu h = 0,0m. Dle tabulky 8 ČSN je PÚ zařazen d I.SPB. d) stanvení pžární dlnsti stavebních knstrukcí Pžární dlnst stavebních knstrukcí a třídy reakce na heň pužitých stavebních hmt jsu psuzeny dle ČSN a dle tab.12 ČSN puze pr PÚ N.1.01 a spjvací krček: Název stavební knstrukce pžární stěny pžární strpy pžární uzávěry tvrů Pžadavek Skutečné prvedení stavební knstrukce ČSN ČSN REI15 - stěny z cihelnéh a keramickéh zdiva tl mm - pžární dlnst REI90/DP1 vyhvuje REI15 a) PÚ N1.01 žel. bet. předpjaté strpní panely tl.250mm - pž.dlnst REI45/DP1 vyhvuje b) spjvací krček (PÚ N1.2) SDK pdhled s pžární dlnstí 15 min. - vyhvuje EW15-C/DP3 viz. výpis pžárních uzávěrů *) pd tabulku - atesty, certifikáty a prhlášení shdě budu dlženy při klaudaci C = samzavírač MŠ Řepiště přístavba 3.ddělení MŠ na parc.č.292/2 k.ú.řepiště - SŘ 3

4 bvdvé stěny nsné kkce uvnitř PÚ zaj.stab. nsná kkce střechy REW15 - cihelné zdiv tl. 300mm pžární dlnst REW120/DP1 - vyhvuje R15 a) cihelné zdiv tl.300mm - pžární dlnst REI120/DP1 vyhvuje b) spjvací krček celvá nsná knstrukce z válcvaných prfilů IPE 150 namáhaná pžárem ze tří stran má pžární dlnst 16,4min (dle ČSN EN : výsledky v publikaci PAVÚS/2009 Hdnty pžární dlnstí stavebních knstrukcí pdle Eurkódů) - vyhvuje R 15 - nad pžárním strpem v PNP není nahdilé pžární zatížení - dle čl a)1) nemusí nsná knstrukce střechy vykazvat pžární dlnst *) výpis pžárních uzávěrů: 1ks dveře ze spjvacíh krčku (1.15) d vstupníh prstru (1.01) - EW15-C/DP3 2ks dveře ze stávající jednpdlažní části d dvupdlažní budvy - EW15-C/DP3 Pžární uzávěry tvrů a SDK knstrukce (pdhled ve spjvacím krčku) s pžadvanu pžární dlnstí musí být prvedeny dle atestvaných a certifikvaných systémů - tyt knstrukce smí prvádět puze právněné firmy. Atesty, certifikáty a prhlášení shdě těcht knstrukcí budu dlženy při klaudaci. Pžární dlnst a druh stavebních knstrukcí vyhvují pžadavkům ČSN a pžadavkům tab.12 ČSN Svislé a vdrvné pžární pásy se neřeší, výška h < 9 m. Pužité stavební materiály musí dpvídat pžadavkům, které jsu pžadvány ČSN a musí mít platné certifikáty a atesty vydané státní zkušebnu. e) evakuace, stanvení druhu a kapacity únikvých cest Únik sb z přístavby 3.ddělení pr max. 25 dětí (PÚ N1.01) je řešen NÚC veducí dvěma směry (dle pžadavku 23, dst.5, vyhl.č.23/2008 Sb.) jednak přes spjvací krček d vlnéh venkvníh prstru a jednak přím z herny + lžnice přím d vlnéh prstru. Psuzení délky únikvé cesty: Skutečná největší délka nejdelší NÚC z přístavby je 16m. Dle tab.18 ČSN je pr a = 1,0 (dva směry úniku) max. pvlená délka NÚC 40m. Pčet unikajících sb: Pčet unikajících je stanven dle čl.5.6.9b) ČSN : 3.ddělení - 25 dětí + 3 sby persnál tj. 28 x 1,3 = 37 sb Psuzení šířky únikvé cesty: u = E/K. s = 37/120. 1,5 = 0,462 tj. 1 únikvý pruh Skutečná šířka kmunikace na NÚC činí 1,5m tj. 2 únikvé pruhy. Skutečná celkvá šířka dveří na NÚC a výstupních dveří d vlnéh venkvníh prstru činí 2x0,9m tj. 3 únikvé pruhy. Vybavení únikvých cest: Únikvé cesty musí mít elektrické světlení a nuzvé světlení (autnmní svítidla) funkční p dbu alespň 15min. a směry úniku vyznačeny tabulkami dle ČSN všude tam kde dchází kde dchází ke křížení únikvých kmunikací, ke změně směru ÚC a při změně výškvé úrvně úniku. Pr vyznačení ÚC budu pužity bezpečnstní tabulky viditelné ve dne i v nci dpvídající ČSN ISO MŠ Řepiště přístavba 3.ddělení MŠ na parc.č.292/2 k.ú.řepiště - SŘ 4

5 f) vymezení pžárně nebezpečnéh prstru, výpčet dstupvých vzdálenstí V suladu s čl ČSN není nutn dstupvé vzdálensti d stávajících pžárně tevřených plch PÚ N1.02 psuzvat: a) bestavěný prstr stávající MŠ se nezvětšuje b) šířky a výšky pžárně tevřených plch se nezvětšují c) sučin (p.c) se nezvyšuje více než 30 kg/m 2 Určení dstupvých vzdálenstí pr přístavbu 3.ddělení a spjvací krček je prveden dle ČSN Hdnty dstupvých vzdálenstí pr kriticku husttu tepelnéh tku 18,5kW/m 2 pdle nrmvé křivky T n : sálavá plcha š.(mm) rzměry v.(mm) celkvá emisivita p v (kg/m 2 ) t e (min.) knstrukční systém dstup v přímém směru (m) přesah radiace d stran d krajů sálavé plchy (m) Strana severní kn ,095 nehřlavý 1,93 1,04 krček ,228 nehřlavý 2,39 1,27 skutečná dst.vzdálenst (m) k nejbližšímu bjektu stávající MŠ přímý dstup 20,00 skutečná dst.vzdálenst (m) k nejbližšímu bjektu stávající MŠ bční dstup 5,00 přesah pž.neb.prstru (m) 0,00 Strana západní krček ,228 nehřlavý 2,44 1,29 skutečná dst.vzdálenst (m) k hranici pzemku parc.č.292/2 16,00 přesah pž.neb.prstru (m) 0,00 Strana výchdní kn ,095 nehřlavý 1,93 1,04 skutečná dst.vzdálenst (m) k hranici pzemku parc.č.292/2 přímý dstup 18,00 skutečná dst.vzdálenst (m) k hranici pzemku parc.č.301/2 bční dstup 3,00 přesah pž.neb.prstru (m) na parc.č.301/2 místní kmunikace 0,00 Strana jižní kn ,095 nehřlavý 1,93 1,04 krček ,228 nehřlavý 3,90 1,90 skutečná dst.vzdálenst (m) k hranici pzemku parc.č.301/2 přímý dstup - MŠ 0,75 skutečná dst.vzdálenst (m) k hranici pzemku parc.č.301/2 přímý dstup - krček 6,25 přesah pž.neb.prstru (m) na parc.č.301/2 místní kmunikace 1,18 V pžárně nebezpečném prstru psuzvanéh PÚ mhu být umístěny jen takvé jiné bjekty jejichž bvdvé knstrukce a střešní plášť v pžárně nebezpečném prstru jsu druhu DP1 (nehřlavé) a jsu bez pžárně tevřených plch. Psuzvaný PÚ se nenachází v pžárně nebezpečném prstru žádnéh z klních bjektů. Pžárně nebezpečný prstr psuzvanéh PÚ v prvedení ppsaném v tmt pžárně bezpečnstním řešení stavby přesahuje hranice pzemku majitele bjektu na místní kmunikaci parc.č.301/2 (ve vlastnictví bce Řepiště) d vzdálensti 1,18m, ale nezasahuje d klních bjektů. Řešení vyhvuje čl ČSN a čl ČSN g) způsb zabezpečení stavby pžární vdu neb jinými hasebními látkami Zásbvání pžární vdu je řešen v suladu s pžadavky tab.2, pl.2 ČSN pr nevýrbní bjekty s plchu pžárníh úseku d 1000 m 2 : - přívdní ptrubí nejméně DN dběr vdy 6 l.s -1 - dběr vdy s pž.čerpadlem 12 l.s -1 Zásbvání pžární vdu je řešen v suladu s pžadavky tab.2, pl.2 ČSN Vnější dběrní místa pžární vdy představují stávající venkvní pdzemní hydranty na ptrubí DN 125, které jsu umístěny ve vzdálensti d 150m. Minimální přetlak v hydrantvé sítí je 0,3 MPa. Vnitřní dběrní místa pžární vdy nemusí být navržena S x p < MŠ Řepiště přístavba 3.ddělení MŠ na parc.č.292/2 k.ú.řepiště - SŘ 5

6 h) stanvení pčtu, druhu a rzmístění hasících přístrjů Přensné hasící přístrje budu umístěny na viditelných a snadn přístupných místech ve výšce 1,5 m nad pdlahu. Prstry přístavby 3.ddělení (PÚ N1.01) budu vybaveny přensnými hasícími přístrji dle pžadavku čl.12.8 ČSN : n r = 0,15.(S.a.c 3 ) 1/2 = 0,15. (229,5.0,974) 1/2 = 2,24 tj. 3 ks 3x PHP práškvý hasící přístrj s hasební schpnstí 34A hasící přístrje budu umístěny v bjektu tak, aby byly přístupné a viditelné a aby jejich rukjeť byla ve výšce max.1,5m nad pdlahu. Prstry stávající jednpdlažní hspdářské části MŠ vč. spjvacíh krčku (PÚ N1.02) budu vybaveny přensnými hasícími přístrji dle pžadavku čl.12.8 ČSN : n r = 0,15.(S.a.c 3 ) 1/2 = 0,15. (297,7.0,955) 1/2 = 2,53 tj. 3 ks 2x PHP práškvý hasící přístrj s hasební schpnstí 34A hasící přístrje budu umístěny v bjektu tak, aby byly přístupné a viditelné a aby jejich rukjeť byla ve výšce max.1,5m nad pdlahu. 1x PHP sněhvý CO 2 hasící přístrj s hasební schpnstí 34A hasící přístrj bude umístěn u pdlahy v kuchyni (m.č.2.14) tak, aby byly přístupný a viditelný a aby byl zajištěn prti převržení. i) psuzení pžadavků na zabezpečení stavby pžárně bezpečnstními zařízeními Dle čl.c.6 ČSN bude v psuzvaném pžárním úseku N přístavba 3.ddělení MŠ - instalván zařízení autnmní detekce a signalizace - tj. autnmní hlásiče kuře pdle ČSN EN Autnmní hlásiče kuře lze nahradit hlásiči pžáru pdle nrmy řady ČSN EN 54. Tyt hlásiče jsu pužity např. v lince elektrnických zabezpečvacích systémů v suladu s nrmami řady ČSN EN Tyt hlásiče (alespň 1ks v místnsti) budu instalvány v každé místnsti pžárníh úseku přístavby 3.ddělení (PÚ N1.01) mim sciální zázemí a úklidvu kmru. j) zhdncení technických zařízení stavby Prstupy rzvdů: Níže uvedené prstupy pžárně dělícími knstrukcemi je nutn utěsnit prti šíření pžáru pmcí manžet tmelů a jiných výrbků, tak aby prstup vykazval pžární dlnst shdnu s pžární dlnstí knstrukce kteru prstupuje (EI15) - ucpávky HILTI, PROMAT apd.: vertikální kanalizační ptrubí třídy reakce na heň B až F se světlým průřezem přes 8000mm 2 hrizntální kanalizační ptrubí (s dchylku 15 ) třídy reakce na heň B až F se světlým průřezem přes 12500mm 2 ptrubí třídy reakce na heň B až F s trvalu náplní vdy neb jiné nehřlavé kapaliny se světlým průřezem přes 15000mm 2 ptrubí třídy reakce na heň B až F k rzvdu stlačenéh neb nestlačenéh vzduchu či jiných nehřlavých plynů včetně VZT rzvdů se světlým průřezem přes 12000mm 2 svazek kabelvých a jiných elektrických vdičů jejichž pvrchvá úprava šířící pžár (izlace) má hmtnst větší než 1kg.m -1 všechny rzvdy se světlým průřezem přes 2000mm 2 prstupující vedle sebe při jejich vzájemné své vzdálensti menší než 300mm MŠ Řepiště přístavba 3.ddělení MŠ na parc.č.292/2 k.ú.řepiště - SŘ 6

7 Ptrubí která mají menší světlé průřezvé plchy než výše uvedené, neb mají třídu reakce na heň A1 neb A2 musí být prvedeny tak, aby c nejméně prstupvaly pžárně dělícími knstrukcemi. Stavební knstrukce ve kterých se vyskytují tyt prstupy musí být dtaženy až k vnějším pvrchům prstupujících zařízení a t ve stejné skladbě a se stejnu pžární dlnstí jaku má pžárně dělící knstrukce. Vytápění: Psuzvané PÚ jsu vytápěny stávajícím teplvdním ÚT u kteréh je prveden rzšíření nvá celvá tpná tělesa. Větrání: Většina místnstí v psuzvaném PÚ je dvětrána přirzeně tvíratelnými kny. Puze sciální zařízení jsu dvětrána pdtlakvě ventilátry v ptrubí 100mm, které prchází strpem a vyúsťuje nad střechu bjektu. Nedchází k prstupům VZT ptrubí pžárně dělícími knstrukcemi, které by vyžadvaly instalaci pžárních klapek ve smyslu čl ČSN Elektrinstalace: Únikvé cesty v bjektu mají nuzvé světlení (autnmní svítidla) funkční p dbu alespň 15min. Elektrinstalace musí být navržena v suladu s ČSN Ochrana před atmsféricku elektřinu je prvedena dle ČSN EN k) stanvení pžadavků pr hašení pžáru a záchranné práce Příjezd k bjektu je v suladu s čl.12.2 ČSN zajištěn z místní kmunikace až d těsné blízksti bjektu. Vnitřní zásahvé cesty není nutné navrhvat, řešení a umístění bjektu umžňuje účinné vedení zásahu z vnější strany. Nástupní plchy není nutn zřizvat ZÁVĚR: Za předpkladu ddržení ustanvení tht pžárně bezpečnstníh řešení, vyhví přístavba MŠ vyhlášce č. 23/2008 Sb., vyhlášce č. 268/2011 Sb. a dtčeným nrmám z bru pžární chrany POUŽITÉ NORMY: Sb.zák Vyhláška č. 23 technických pdmínkách pžární chrany staveb Sb.zák Vyhláška č. 268 kteru se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. ČSN Pžární bezpečnst staveb - Nevýrbní bjekty ČSN Pžární bezpečnst staveb - Splečná ustanvení ČSN Pžární bezpečnst staveb - Obsazení bjektů sbami ČSN Pžární bezpečnst staveb - Pžární dlnst stavebních knstrukcí ČSN Pžární bezpečnst staveb - Výhřevnst hřlavých látek ČSN Pžární bezpečnst staveb - Změny staveb ČSN Pžární bezpečnst staveb - Zásbvání pžární vdu MŠ Řepiště přístavba 3.ddělení MŠ na parc.č.292/2 k.ú.řepiště - SŘ 7

8 MŠ Řepiště přístavba 3.ddělení MŠ na parc.č.292/2 k.ú.řepiště - SŘ 8

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1.

p ř í a d o o v é s t s t r u v é u d i c e Požárně bezpečnostní řešení Vícepodlažní budova nechráněná ocelová konstrukce Půdorys 1. p ř í k l a d v é s t u d i e c e l v é k n s t r u k c e Půdrys 1.NP chráněná knstrukce nechráněná knstrukce Půdrys 2.NP Řez A-A chráněná knstrukce nechráněná knstrukce chráněná knstrukce nechráněná knstrukce

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3787/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Ppis č. 3787/2013 ceně nemvitstí rdinný dům č.p. 606 na pzemku parc.č. st. 855/1 a pzemky parc.č. st. 854/1, st. 855/1, 1851/211 a 2053/197 včetně sučástí a příslušenství; budva a pzemky k datu

Více

lehká, otevřená ocelová konstrukce s provizorními dřevěnými stupnicemi pro stavební účely, zábradlí ocelové, natřeno pouze základovou barvou

lehká, otevřená ocelová konstrukce s provizorními dřevěnými stupnicemi pro stavební účely, zábradlí ocelové, natřeno pouze základovou barvou Svislé nsné knstrukce Obvdvé knstrukce Dknčení dmu základní zděné zděné, cihelné blky 240 mm fasádní zateplvaní systém tl. 140 mm, na některých místech 120 mm (tepelně izlační vlastnsti celku max. U =

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI pr Invace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Křížkvskéh 8, 771 47 OLOMOUC č.j.: 699/PJ/OVZ/2013 dne: 07. listpadu 2013 Věc : Ddatečné infrmace

Více

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC

Zadávací dokumentace Příloha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pro část 2 Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC Zadávací dkumentace Přílha č. 1B Technická specifikace předmětu plnění pr část 2 Nákup univerzálníh kabelážníh systému a rzvaděčů pr DC Obsah Obsah... 1 1 Předmět zakázky... 2 2 Technická specifikace...

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007

Magisterský program: 5. ročník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Magisterský prgram: 5. rčník, zimní semestr, zaměření NPS, APS 14. 9. 2007 Zadání: Vypracujte návrh bjektu za předem specifikvaných krajvých pdmínek, v předepsaném stupni pdrbnsti a frmě úpravy. Objekt

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Obsah: Stavební a interiérvé úpravy bjektu - recepce a zázemí na Krajském plicejním ředitelství Středčeskéh kraje Dkumentace pr stavební pvlení - Technická zpráva SO. 01 ST. 01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) účel

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad

Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Ú ř a d m ě s t y s e O k ř í š k y stavební úřad Jihlavská 1, 675 21 Okříšky SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: UMOK/SU-543/10-M Milstná Jitka 568 839 255 milstna@u.krisky.cz DATUM: 29.9.2010 V Y H L

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR

STATIKUM s.r.o. znalecký ústav jmenovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1579-134-2015

Více

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010

číslo soudního exekutora: 163, IČ: 72074116, DIČ: CZ CZ7560064897, č.ú.: 2200077060/2010 Exekutrský úřad Nvý Jičín, Štefánikva 9, 741 01 Nvý Jičín, Česká republika S u d n í e x e k u t r Mgr. Ing. Mnika Michlvá tel.: 558847012, mbil: 602757870, e-mail: pdatelna@exekucenj.cz, DS: 5phtq8y čísl

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 1 Návrh konstrukčních systémů

Podklady pro cvičení. Úloha 1 Návrh konstrukčních systémů Pzemní stavby A2 Pdklady pr cvičení Cíl úlhy Úlha 1 Návrh knstrukčních systémů Návrh knstrukčníh systému zadané administrativní budvy ve dvu variantách, včetně návrhu bvdvéh pláště. Dalším cílem tét úlhy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva požární ochrany Název a místo stavby :, Obec Habrovany, parc.č. 110/2, 109/2, 110/3, 108/1 Investor : Obec Habrovany, Habrovany 13, 683 01 Rousínov Datum :

Více

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání

usnesení o nařízení termínu dražebního jednání 195 EX 638/06-63 Sudní exekutr Mgr. Tmáš Vbrník, Exekutrský úřad Pardubice, se sídlem 9. května 215, 533 72 Mravany, jmenvaný rzhdnutím ministryně spravedlnsti České republiky č.j. MSP- 400/2014-OJ-SO/4

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby STUPEŇ PD: NÁZEV PROJEKTU: MÍSTO: INVESTOR: Stavební úpravy mateřské školy, Brno Brněnské Ivanovice ( MŠ U Lípy Svobody 3, Brno) U Lípy Svobody 3, Brno 620 00, katastrální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje

. j vamm. Strachoněm náměstkem hejtmana kraje KUMSP08SF9EV SMLUVA pdnájmu prstr a pskytvání služeb uzavřena mezi lmravak0s.i-e.zsky KRAJ - KRAJSKY ÚŘAD; ČÍSI/) SMLUVY a)datku) 0- ttu př. čísl //r rk l& zkr. db. nájemcem: a pdnájemníkem: stravské výstavy,

Více

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR)

Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělovací rozvody vnitřní - místní rozhlas (MR) KELL s.r.. Mlýnská 326/13 602 00 Brn mbil: +420 776 286 170, inf@kell.cz IČ 29265673, DIČ CZ29265673 Technická zpráva, DPS 09/2014 Sdělvací rzvdy vnitřní - místní rzhlas (MR) LÁZNĚ HODONÍN - PAVILON EVA

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

řw7vjuĺwv 9!?CY Rozhodnuti Veřejná vyhláška

řw7vjuĺwv 9!?CY Rozhodnuti Veřejná vyhláška dbr žnhiíh prstředí Mag~strát rněst~ Dle rzdělvníku řw7vjuĺwv 9!?CY Váš dpis ze dne čisl jednací vyřizuje I telefn Jihlava 29.11.2013 MMJ/OZP/1 0231/2013-7 Bc.Dskčil/726 10.06.2014 101741 /2014/MMJ právněná

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení - 1 - ing. Petr H A V L Í Č E K Na Bílkách 858 aut. ing. v oboru pozemní stavby 273 06 Libušín a požární bezpečnost staveb IČ: 619 19 624 tel. 737 262 143 e-mail: havlicek.pbs@seznam.cz Požárně bezpečnostní

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1256-239-2014

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 8850-350/2014 Oceňvací a znalecká kancelář s.r.. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilva 1938/26, Přerv tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@psudek.cm zapsaná v bchdním rejstříku,

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Stránka 1/6 BEZPEČNOSTNÍ LIST pdle nařízení Evrpskéh parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 24.9. 2009 Revize: I. vydání Vydal: BOHEMIACOLOR s.r.. Pčet stran: 6 Část 1 Identifikace přípravku,

Více

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením

NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše spolupráce s personálním oddělením NÁSTUPNÍ PŘÍRUČKA SPOLEČNOSTI CYRRUS, a.s. Vaše splupráce s persnálním ddělením Naše splečnst má pr své ptřeby ale i pr ptřeby Vás, zaměstnanců zřízen persnální ddělení. Jeh pracvníci budu jedni z prvních,

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení. Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst. Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem. Pozemek č.: 1/1. projekt pro stavební povolení Akce: Investor: Rozšíření MŠ Stratov na 28 míst Obec Stratov Stratov č.p. 90, 289 22 Lysá nad Labem Místo stavby: Stratov Pozemek č.: 1/1 Projektant: Stupeň PD Ing. arch. Vladimír Kapička projekt pro stavební

Více

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení

Souhrn standardů pro projektování a realizaci staveb ve FN /vč. rekonstrukcí a modernizací/, vyplývajících z provozu a údržby technických zařízení Přílha č. 2 Suhrn standardů pr prjektvání a realizaci staveb ve FN /vč. reknstrukcí a mdernizací/, vyplývajících z prvzu a údržby technických zařízení Klempířské prvky a kvvé knstrukce Přednstně z materiálů

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Nvstavba rdinnéh dmu v bci Brandýs nad Labem Stará Bleslav, k.ú. Stará Bleslav p.č. 1987/41 Odpvědný prjektant: Ing. Radek Nvák. Hlavní inženýr prjektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba.

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM PRÁVNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PRÁVNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 Dne 18.2.2011 Zpracvala Mgr. Olga Vrublvá, veducí právníh dbru 1 Obsah: 1. Úvd 2. Přehled nejdůležitějších

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT

Projekt Geostat 1B a Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Konference k projektu ERRAM CZ-AT Prjekt Gestat 1B a Sčítání lidu, dmů a bytů 2011 Knference k prjektu ERRAM CZ-AT Jan Hnner Český statistický úřad, Praha České Budějvice 24. května 2013 SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2011 Sčítání je vyčerpávající

Více

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY H POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce : Stavební úpravy č.p.1 budovy MěÚ v Dolním Bousově změna užívání před dokončením Místo : Dolní Bousov Projektant : Ing. Petr Šturma Datum : 10/2014 Ing. Petr

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů

I. TECHNICKÁ ZPRÁVA. a) Seznam použitých podkladů I. TECHNICKÁ ZPRÁVA a) Seznam použitých podkladů Pro vypracování požárně bezpečnostního řešení stavby byly použity následující podklady: Zadávací podklady: 1. Požárně bezpečnostní řešení - Ing. Pavel Šebesta,

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52

Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 Tel./Zázn.: +420 311 622 133 Jaroslav Troníček Mobil: +420 603 541 692 autorizovaný technik PBS 266 01 BEROUN 2, Tyršova 52 STAVBA: e-mail: http: jtronicek@iol.cz www.uni-tron.eu osvědčení ČKAIT č. 3915

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Mikrovlnná trouba 610.836

Mikrovlnná trouba 610.836 Mikrvlnná truba 610.836 CZ Uchvejte tut příručku na dstupném místě v blízksti přístrje! V1/0806 OBSAH 1. Obecné infrmace...2 2. Bezpečnst... 4 3. Ddání, balení a skladvání...5 4. Technické vlastnsti...6

Více