Výroční zpráva církevní mateřské školy Třinec Lyžbice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva církevní mateřské školy Třinec Lyžbice"

Transkript

1 Výroční zpráva církevní mateřské školy Třinec Lyžbice Charakteristika školy Název školy: Církevní základní škola a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412 Adresa pracoviště: Církevní mateřská škola, Chopinova 463, Třinec Telefon: Provozní doba: pondělí pátek od 7:00 15:30 hodin Mateřská škola je jednotřídní a sdružuje děti od 3 do 6 (7) let věku. Kapacita zařízení je 20 dětí na celodenní pobyt Přehled učebních plánů Základním dokumentem, dle kterého byly děti vzdělávány, byl Školní vzdělávací program. Cíle a úkoly byly v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání rozpracovány do podmínek mateřské školy. Další didaktické materiály, o které se týdenní plány opíraly: Šimonovy pracovní listy, kolektiv autorů Podzim-zima v mateřské škole, E. Opravilová Soubor obrázků a pracovních listů, Tématické zaměření: podzim, zima M. Přikrylová Pracovní a metodické listy pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky, T. Vargová Úkoly procvičující postřeh a rozvíjející rozumové schopnosti, A., J. Nevěční Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole, kolektiv autorů Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti V církevní mateřské škole pracují dvě učitelky, z toho jedna na dohodu o pracovní činnosti, asistentka pro dítě s individuálními potřebami a pomocná síla, zajišťující výdej jídla a úklid prostor. Údaje o zápisu dětí do mateřské školy dle stavu k Zápisy dětí do mateřské školy probíhaly shodně s termínem pro zápis do Církevní základní školy v Třinci a následně i v průběhu školního roku dle potřeb rodičů. Počet dětí zapsaných do MŠ ve šk. roce Počet dětí s odkladem školní docházky 2 Průměrná docházka dětí ve škol.roce.14

2 Údaje o výsledcích vzdělávání dětí Cíle dané ŠVP se nám v průběhu roku dařilo postupně naplňovat. Využívaly se individuální i skupinové činnosti. Rozvíjeli jsme také grafomotorické dovednosti dětí předškolního věku. Rozvíjeli jsme všeobecné znalosti a dovednosti, byla také rozvíjena tvořivost dětí. Zaměřovali jsme se na rozvoj tělesné zdatnosti, hudebních dovedností, sebeobslužných dovedností, podporovali jsme a rozvíjeli přirozenou hravost dětí, také zdravé řešení vzniklých konfliktů mezi dětmi. Celkovou úroveň dovedností a návyků jsme sledovali a zapisovali do individuálních záznamů dětí. Na vstup do 1. třídy ZŠ jsme připravovali 10 dětí. 2 děti dostaly odklad školní docházky Plnění osnov a učebních plánů V průběhu vzdělávání dětí byly naplňovány cíle školního vzdělávacího programu (ŠVP) a třídního programu, který obsahoval týdenní tematické plány. Využívány byly různé formy práce individuální, skupinová i v rámci menších zájmových skupinek. V procesu vzdělávání byly využívány všechny dostupné didaktické pomůcky, obrázky, loutky, knihy, CD, DVD a různé názorné předměty. Vzdělávání probíhalo formou spontánních i řízených činností. Byly zařazovány prvky výchovy dramatické, hudební, tělesné, výtvarné, mravně-etické a sociální. Děti navštěvovaly divadlo, kino. V průběhu dubna až června děti absolvovaly kurz plavání, kde se naučily nebát se vody, některé děti zvládly i základy plavání. Dále jsme s dětmi navštívili církevní základní školu, vánoční a velikonoční jarmark v Třinci, Muzeum Třineckých železáren. Děti se rovněž představily kratičkým vystoupením v rámci Vánočního muzikálu připravovaného CZŠ Třinec v Kulturním domě Trisia a vlastním vystoupením v rámci společných křesťanských radovánek CZŠ a MŠ ve Vendryni. Děti také navštívily ZOO v Ostravě. Díky rozsáhle zahradě s prolézačkami, houpačkami, pískovištěm, domečkem a skluzavkou se děti zdokonalovaly v obratnosti a pohybových dovednostech. Školní stravování V rámci mateřské školy se stravovaly všechny děti (20) na celodenní stravování. Dále se zde stravovali 2 dospělí strávníci. V průběhu dne byl u dětí dodržován pitný režim. Strava je pestrá, odpovídá normám pro stravování dětí. V mateřské škole je dbáno na zásady správného stolování, dále je dbáno na estetickou úpravu stolků i jídel. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Evaluace v MŠ Studium Předškolní a mimoškolní pedagogiky Údaje o mimoškolních aktivitách Dle plánu činnosti byly organizovány společné akce s rodiči a prarodiči dětí: Září: Návštěva výstavy domácích zvířat Říjen: Společné setkání s rodiči Listopad: Předvánoční tvoření s rodiči

3 Prosinec: Návštěva Mikuláše ve školce Vánoční muzikál vystoupení dětí v KD Trisia Vánoční besídka pro rodiče s dětmi v MŠ Leden: Den poezie a hudby dopoledne s vystoupením dětí Únor: Dětský karneval v MŠ Březen: Návštěva městské knihovny v Třinci Duben: Jarní tvoření s rodiči Květen: Besídka ke dni maminek a tatínků Červen: Radovánky Výlet do ZOO v Ostravě duben červen 2011 kurz plavání, Kenny Club v Třinci Výroční zprávu mateřské školy zpracovala Mgr. Kamila Horniaková Příloha: Akce CMŠ r Výstava domácích zvířat I letos jsme navštívili oblíbenou výstavu domácích zvířat v Třinci. Dětem se nejvíce líbili různě vyšlechtění králíci a holubi. Velký úspěch pak také sklidili papoušci. Po zhlédnutí zvířat si děti odpočinuly, občerstvily se. Procházkou jsme se pak vydali zpět do školky. Společné podzimní setkání Na začátku školního roku jsme s dětmi a rodiči prožili krásné chvíle na společném odpoledním setkání. Vyrazili jsme za trať k řece Olši, kde nám tatínci připravili oheň na opékání párku. Děti se zatím vydaly hledat poklad. Po nalezení pokladu už na nás čekal ohýnek, opekli jsme si párky, zazpívali písně, nechybělo házení kamínku do vody. Děti pak ještě ochutnaly dobroty, které byly ukryty v pokladu. Rozloučili jsme se společnou modlitbou a vydali jsme se k domovu.

4 Návštěva Církevní mateřské školy v Polském Těšíně Přijali jsme pozvání na návštěvu CMŠ v polském Těšíně. Byli jsme mile přivítáni. Děti si pro nás připravily divadelní představení O třech bratřích. Po skončení představeny byly děti rozděleny do dvojic (vždy jedno dítě naší CMŠ a druhé z polské CMŠ). Děti se mezi sebou bez problému dorozumívaly a společně vyráběly obrázek. Po dokončení společné práce jsme byli pozvání na výborný koblížek s čajem. Děti si pak společně ještě pohrály a kolem poledne jsme vyrazili zpět k domovu. Mikuláš v MŠ V dopoledních hodinách přišel děti navštívit Mikuláš. Povyprávěl dětem, kdo byl, co dělal a čím by nám mohl jít příkladem. Děti byly obdarovány balíčkem sladkostí a byly povzbuzeny k tomu, aby i ony uměly obdarovávat druhé. Vánoční tvoření s rodiči Tvořili jsme vánoční svícny z klacíku. Tohoto setkání se neúčastnily pouze maminky, ale také jeden tatínek, kterému šla práce pěkně od ruky. Nechybělo také příjemné povykládaní u šálku kávy a dobrot, které připravily maminky.

5 Vánoční besídka Děti si pro rodiče připravily příběh o narození Ježíše Krista. Po skončení programu už na děti čekalo překvapení a to dárky pod stromečkem. Děti se tak těšily z nových hraček pořízených pro MŠ. Nechyběly také sladké dobroty s kávou a čajem.

6 Karneval Jako každoročně se v dopoledních hodinách konal v MŠ karneval. Děti se na tento den moc těšily. Nejvíce se sešlo princezen. Pro děti byl připraven program různé soutěže, hry, tanečky. Jako občerstvení se podávaly muffy s džusem. Karneval byl také zpestřen loutkovým divadlem O chytrém dřevorubci. Nechyběly také malé dárečky, které si děti samy vylovily na udici. Děti si tento den moc užily.

7 Návštěva knihovny Navštívili jsme také městskou knihovnu. Tématem byl Pohádkový vláček. Děti se seznámily zábavnou formou se známými pohádkami, pohádkovými bytostmi a pohádek. Tato návštěva se dětem velice líbila. Návštěva muzea Děti navštívily třinecké Muzeum a shlédly výstavu Stromy jako domy. Seznámily se s hnízděním ptáků, pohladily si vycpaná lesní zvířata a vyslechly si zajímavou přednášku. Dětem se výstava líbila. Jarní tvoření s maminkami S dětmi a maminkami jsme prožili krásné odpoledne na jarním tvoření. Batikovali jsme ubrousky a zdobili velikonoční vajíčka. Každý ubrousek byl originální, některé maminky pak pokračovaly v batikování i doma.

8 Besídka ke dni maminek a tatínků Na toto setkání se obzvláště připravovaly děti. Předškoláci si pro rodiče připravili veršovanou pohádku O paraplíčku, společně pak zazpívaly písně a zahrály pohádku O miminku. Pro děti bylo po skončení představení připraveno překvapení a to biblická lekce, kterou vedla p. Kostková. Děti byly také obdarovány bonbóny a nafukovacími balónky. Nakonec ale poznaly, že největší dar je Bible, kterou také pro CMŠ obdrželi. Děti pak také obdarovaly své rodiče keramickým srdíčkem, které samy vyrobily a velkou pusou. Společné setkání se vydařilo. Nechybělo ani popovídaní u šálku kávy a dobrot, které připravily maminky. Výlet Na konci školního roku jsme se vydali na výlet do ZOO v Ostravě.Dětem se výlet moc líbil, přijely plní dojmů a zážitků. Nejen, že jsme si prohlédli zvířata ( největší úspěch mělo slůně a právě narození tygříci), ale zúčastnili jsme se také naučné lekce, ve které se děti dozvěděly spoustu zajímavostí. Např. proč sova létá v noci, prohlédly si a potěžkaly některé kosti různých druhu zvířat. Největším zážitkem bylo pohlazení živého hada.někteří odvážlivci si ho i potěžkali. Nechybělo také malé překvapení pro děti dáreček se sladkostmi a malým plyšovým zvířátkem na památku ze ZOO.

9 Výlet k p. učitelkám Děti velice zajímalo, kde bydlí p. učitelky, vydali jsme se v dopoledních hodinách do Horní Lištné. Děti si prohlédly dům, pohrály si, pak zhlédly domácí zvířata. Kluci si pak zahráli fotbal, využila se také skluzavka, houpačka a další hračky. Dopoledne bylo příjemné, zakončili jsme ho malou oslavou kamarádových narozenin a ochutnávkou dortu. Další dopoledne jsme pak navštívili druhou p. učitelku v bytě v Lyžbicích. I zde jsme měli úsměvné zážitky. Zjistili jsme, že pro některé děti je jízda výtahem premiérou. P. učitelka nás milé přivítala a uhostila spoustou dobrot. Oba výlety se zdařily. Děti byly spokojené, že viděly, kde jejich p. učitelky bydlí.

10 Společné akce s CZŠ Naše CMŠ se účastnila také akcí, které organizuje CZŠ. Muzikál Děti účinkovaly také v muzikálu, kde ztvárnily zvířátka. Na tento velký den se s očekáváním připravovaly a těšily. Po odehrání jim bylo líto, že muzikál už skončil a proto jsme si taneček tančili ještě ve školce. Den poezie a hudby Letos jsme se poprvé účastnili dnu poezie a hudby, který se konal na faře v Hutníku. Na tento den byly pozvány babičky a dědečkové, pro které si děti připravily básničky a dárečky s přáníčkem. Radovánky Další společnou akcí jsou radovánky. Děti si připravily taneček, kde ztvárnily děti různých světadílů. Taneček se dětem líbil a moc se těšily, až ho budou moci předvést rodičům. Po skončení představení si děti užily atrakcí, které byly pro ně připraveny. Společné modlitby První společná modlitba probíhala v CMŠ. Sešli jsme se sice v menším počtu, ale prožili jsme hezké odpoledne v modlitbě a chválách. V naší CMŠ probíhají další akce, jako návštěvy kina pásmo pohádek, návštěvy divadla v Českém Těšíně. Také jsme se zúčastnili Dnu země v Třinci na Terase. Děti si také prohlédly výrobky na velikonočním jarmarku a zhlédly pohádku O princi Jaromírovi.V naší CMŠ také nechybí malé oslavy narozenin dětí, kdy všechny děti přejí svým kamarádům, zpíváme narozeninovou píseň a oslavenec je obdarován malým dárečkem a přáníčkem. Po celý rok také probíhá v MŠ kroužek angličtiny a od pololetí oblíbené lekce plavání v Kenny Clubu.

Výroční zpráva církevní mateřské školy 2013/14

Výroční zpráva církevní mateřské školy 2013/14 Výroční zpráva církevní mateřské školy 2013/14 Charakteristika církevní mateřské školy Adresa pracoviště: Církevní mateřská škola, Chopinova 463, 739 61 Třinec Telefon: 558 996 480 Provozní doba: pondělí

Více

Výroční zpráva církevní mateřské školy, Horní Lištná 2013/14

Výroční zpráva církevní mateřské školy, Horní Lištná 2013/14 Výroční zpráva církevní mateřské školy, Horní Lištná 2013/14 Chakteristika církevní mateřské školy Adresa pracoviště: Horní Lištná 10, 739 61 Třinec WWW stránky:www.czstrinec.cz E-mail: cmstrinec@centrum.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Kostelní 200, 471 07 Žandov VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 V Žandově 15. října 2012 Zpracovala

Více

KONGREGACE SESTER SLUŽEBNIC NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE BEZ POSKVRNY POČATÉ C Í R K E V N Í M A T E Ř S K Á Š K O L A L U D G E Ř O V I C E

KONGREGACE SESTER SLUŽEBNIC NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE BEZ POSKVRNY POČATÉ C Í R K E V N Í M A T E Ř S K Á Š K O L A L U D G E Ř O V I C E KONGREGACE SESTER SLUŽEBNIC NEJSVĚTĚJŠÍ PANNY MARIE BEZ POSKVRNY POČATÉ C Í R K E V N Í M A T E Ř S K Á Š K O L A L U D G E Ř O V I C E V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2002 / 2003 CHARAKTERISTIKA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka

Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Studénka č.j. MŠ 634/2013HO. Mateřská škola Studénka. Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka Mateřská škola Studénka Se sídlem Studénka Komenského 700, 742 13 Studénka IČO 00848671. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Č.j. MŠ 634 /2014 HO OBSAH Výroční zpráva o činnosti za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Hrajeme si celý rok ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN motto programu: Hrajeme si celý rok - Identifikační údaje školy ( str.2 ) - Charakteristika školy ( str. 3) - Podmínky a organizace vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Rohozná Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / V Rohozné,.. Mgr. Dana Hromádková Ředitelka školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Adresa: Zřizovatel školy:

Více

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy

Výroční zpráva. školní rok 2008/2009. Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Pacal ředitel školy Obsah: 1. Charakteristika školy 3 2. Vzdělávací program školy 5 3. Pracovníci školy...6 4. Výsledky kontrol školy 8 5. Poskytování informací

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009

e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 e-mail: reditel7.zs@volny.cz tel. řed.: 312 681 166 tel./fax/sekr.: 312 681 165 č.j.: 2167/A.9/A-10/09 Kladno: 25.8.2009 Statutární město Kladno oddělení školství nám. 17.listopadu 2840 K L A D N O 272

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ

Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009. Souhrnně za obě pracoviště MŠ Výroční zpráva mateřské školy školní rok 2008/2009 Souhrnně za obě pracoviště MŠ ZÁKLADNÍ INFORMACE a/ Název školy: MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE 8.května 67, 783 53 Velká Bystřice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, E-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Č.j.: 114/2014 Vypracovala: Mgr. Karla Marešová Výroční

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Mgr. Andrea Byrtusová ředitelka školy Obsah: 1. Charakteristika školy. 3 2. Vzdělávací program školy. 5 3. Pracovníci školy........6 4. Výsledky kontrol školy.8 5. Poskytování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů 3. Pedagogičtí pracovníci a další

Více

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993

Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 Mateřská škola Kostka s.r.o., se sídlem 755 01 Vsetín, Pod Pecníkem 1666, zapsaná v OR KS Ostrava v oddíle C vložka 31750, IČO: 27852993 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Rozdělovník Výtisk číslo

Více

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Základní škola a Mateřské škola Bělkovice Lašťany, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Mateřské školy Bělkovice-Lašťany I. Identifikační údaje Název zařízení: Základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Klíček, Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace Kdo chce vychovat dítě, sám sobě si nerozumí. Kdo se však dítěti věnuje, ten jej nemusí vychovávat. Adresa: Žitná 832/19, 460 06 Liberec

Více

1. Identifikační údaje o mateřské škole

1. Identifikační údaje o mateřské škole Mateřská škola SLUNÍČKO Slunce, slunce, tolik je tě,že jsi na celičkém světě-sviť sluníčko, sviť! Tu se zlatých lánů chytíš, tu na naše vlásky svítíš- nezhasneš nám viď? Kde jsi ty, je krásně všude, jednou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011/2012 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - a) Základní údaje a charakteristika školy b) ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Jana Boršovská 25. září 2014 Zřizovatel: Obec Jankov Na Náměstí 14 25703 Jankov IČO: 00231916 Údaje o škole: Základní škola a mateřská škola

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Mateřská škola Poniklá, okres Semily Poniklá 303, 512 42 Poniklá Tel.: 481 58 52 57 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval : Lenka Scholzová Předkládá : Lenka Scholzová V Poniklé dne

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY. školní rok 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 787 01 Šumperk, telefon 583 21 31 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2012/2013 Srpen 2013 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 2 Charakteristika

Více