Ropa, ropné produkty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ropa, ropné produkty"

Transkript

1 Bilanční přehled za 1. až 4. čtvrtletí 2007 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za rok 2007 uskutečnil v celkovém objemu 7 186,3 tis. tun, což je o 7,5 % méně než za rok Celková hodnota dovezené ropy byla 73,5 mld. Kč, tj. o 8,7 % méně a průměrná cena dovezené ropy (v korunách) klesla o 1,3 % v porovnání s rokem Pokles dovozu ropy proti minulému roku má přímou souvislost se sníženým zpracováním této suroviny v České rafinerské a.s. v důsledku technických problémů. Uvedené množství importované ropy dovezlo celkem pět společností: Agip ČR, ConocoPhillips CR, Shell CR, Unipetrol Rafinérie a Paramo a.s., strategické zásoby ve státních hmotných rezervách nebyly v roce 2007 navyšovány. Doprava ropy do ČR byla realizována ropovody Družba (64,6%) a IKL (35,4%). V následující tabulce je uveden přehled množství dovezené ropy do ČR ve sledovaném období v členění podle zemí původu Země původu Dovozy (tis.t) Podíl (%) Alžírsko 192,4 2,68 Ázerbajdžán 1 971,9 27,44 Kazachstán 315,9 4,40 Libye 66,0 0,92 Rusko 4 640,1 64,57 Součet 7 186,3 100,00 Uvedené údaje o množství dovezené ropy odpovídají zjištěním při zpracování mezinárodního výkazu o ropě IEA/EU/SOM za jednotlivé měsíce roku V porovnání s rokem 2006 byl zaznamenán zejména pokles podílu ruské ropy o 11,2 %, nárůst podílu ropy původem z Ázerbajdžánu o 4,1 % a ropy z Alžíru na více než dvojnásobek. Neklidný vývoj světových cen ropy, vyznačující se tendencí trvalého růstu ceny ropy a rafinérských produktů, zvláště výrazného od 2. čtvrtletí 2003, vrcholícího koncem roku 2007 a pokračujícího dalším nárůstem na počátku roku 2008, znázorňuje následující graf vývoje průměrných měsíčních cen ropy typu Brent, zpracovaný z údajů publikovaných Mezinárodní energetickou agenturou (IEA). Dosažená průměrná cena ropy typu Brent 92,61 USD/bbl za měsíc listopad 2007 představuje v dlouhodobé časové řadě rekordní hodnotu, která pak byla překonána v týdenním průměru téměř o 1,7 USD/bbl v prvním týdnu měsíce ledna 2008.

2 105,00 Graf vývoje průměrné světové ceny ropy typu Brent od 01/2001 do 01/2008 podle měsíců včetně znázornění vývojového trendu 95,00 USD/bbl 85,00 75,00 65,00 55,00 45,00 35,00 25,00 pozn.: použito polynom. proložení bodů 15,00 5,00 01/01 01/02 01/03 01/04 za měsíce 01/05 01/06 01/07 01/08 leden 2001 až leden 2008 V příloze č. 1 je pro dokreslení cenového vývoje ropy dále uveden graf Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q.2007, podle čtvrtletí. Cenový průměr ropy Brent za 4. čtvrtletí 2007 ve výši 88,69 USD/bbl, zde představuje maximum. V návaznosti na výkyvy ceny ropy se také stejným směrem pohybují ceny rafinérských produktů. Průběh vývoje průměrných světových cen rafinérských produktů ve vazbě na ceny ropy za období 01/2001 až 01/2008, znázorňuje graf Vývoj průměrné ceny ropy Brent (IEA Spot Crude Brent ) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Product Prices) v období 01/2001 až 01/2008, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy v příloze č. 2. Graf zachycuje tendenci poklesu cen vždy ke konci každého kalendářního roku a od počátku nového roku pak jejich strmý nárůst, zejména v počátcích let 2004, 2005 a 2006 s dosaženými cenovými maximy ropy i hlavních rafinérských produktů pohonných hmot v příslušných letech. Vyjímku tvoří přelom roku 2006 a 2007, kdy byl cenový propad ropy a ropných produktů podstatně prohlouben zklidněním politické situace ve světě a tento vliv se přidal k sezónnosti poptávky po ropě a ropných produktech. Motorová nafta si prakticky od září 2004, kdy výrazně předstihla motorový benzin, udržuje, mimo několika kratších období, vyšší cenovou hladinu v porovnání s motorovým benzinem. Jako doplnění k informacím o světových cenách ropy a ropných produktů je pro situaci v ČR uvedena v příloze č. 3 přehledná tabulka Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR a průměrná cena ropy Brent v USD/bbl v letech 2004, 2005, 2006 a 2007, podle měsíců.

3 2. Rafinérské zpracování ropy Celkový objem průmyslově zpracované ropy v ČR v rafinériích České rafinérské a.s. a Paramo a.s. činil za rok 2007 celkem tis. tun. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 je množství zpracované ropy v ČR zhruba o 6,0 % nižší, zapříčiněné zejména výpadkem externího zdroje vodíku pro hydrogenace ropných frakcí v České rafinérské a.s. Ve výše uvedeném objemu zpracované ropy je zahrnuto množství cca 227,7 tis. tun této suroviny vytěžené v ČR. Pro přehled vývoje ukazatele celkového rafinérského zpracování ropy, které přibližně odpovídá objemu celkové produkce všech rafinérských výrobků za hodnocená období, je v následujícím uveden graf zpracovaný z dat časové řady rafinérského zpracování ropy v ČR za léta 1997 až Vývoj množství zpracované ropy v rafinériích v ČR v letech tis. tun

4 3. Dovozy rafinérských produktů do ČR Celkový hmotný dovoz všech rafinérských produktů do ČR činil za rok 2007 cca tis. tun, což představuje oproti roku 2006 nárůst o 11,0 %. Významný nárůst dovozu proti roku 2006 byl zaznamenán především u plynového oleje (osminásobné zvýšení), u ostatních ropných výrobků (více než 1,8 násobek množství), u primárního benzinu (o 20,6 %), asfaltů (o 21,8 %) a leteckého petroleje (o 5,6 %). Dovozy pohonných hmot celkově stouply o 14,6 %, z toho dovoz motorové nafty o 18,3 % a motorových benzinů o 7,1 %. Významný pokles dovozu byl zaznamenán u TO se sírou nad 1 % (o 73,9 %) a menší u LPG (o 23,8 %), lakových benzinů (o 17,9 %) a u parafínů a vosků (o 6,4 %) Podrobná specifikace dovozů všech skupin rafinérských produktů je za rok 2007 a porovnání s rokem 2006 uvedena v příloze č. 4 v tabulce Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za období roku 2007/2006 (v tunách). V následujícím přehledu jsou uvedeny dovozy rafinérských výrobků do ČR za rok 2007 podle dovezeného množství ze zemí Evropské unie a ze třetích zemí: Země EU Množství (t) Podíl (%) Třetí země Množství (t) Podíl (%) Slovensko ,8 Kazachstán ,9 Německo ,8 Rusko ,4 Rakousko ,2 Bělorusko ,7 Polsko ,0 Chorvatsko ,9 Nizozemsko ,2 Švýcarsko ,7 Ostatní země EU ,0 Ostatní třetí země ,4 Součet ,0 Součet ,0 4. Vývozy rafinérských produktů Za rok 2007 se vyvezlo z ČR celkem cca tis. tun všech druhů rafinérských produktů, což je o 9,8 % méně než v roce Vyšší úroveň vývozu rafinérských produktů z ČR za hodnocené období při porovnání s loňským rokem byla zjištěna zejména u leteckého petroleje (o 18,5 %), u topných olejů (o 50,7 % u vysokosirného a více než trojnásobné množství u nízkosirného), lubrikantů (o 5,5 %), parafínů (o 15,2 %) a asfaltů (o 10,6 %). Naproti tomu významný pokles zaznamenal vývoz motorových paliv (benziny o 30,9 %, nafty o 20,9 %), ostatních ropných produktů (o 87,8 %), LPG (o 5,8 %) a primárního benzinu (o 11,6 %). Podrobnější specifikace hmotných vývozů je za hlavní výrobkové skupiny uvedena v příloze č. 4 v tabulce Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za období roku 2007/2006 (v tunách).

5 V následujícím přehledu jsou uvedeny vývozy rafinérských výrobků z ČR za rok 2007 podle vyvezeného množství do zemí Evropské unie a do třetích zemí: Země EU Množství (t) Podíl (%) Třetí země Množství (t) Podíl (%) Německo ,6 Švýcarsko ,3 Slovensko ,2 Korea ,7 Polsko ,5 Spojené státy ,9 Rakousko ,8 Rusko ,4 Maďarsko ,2 Tunisko ,3 Ostatní země EU ,7 Ostatní třetí země ,4 Součet ,0 Součet ,0 5. Hmotná bilance rafinérského zpracování ropy, dovozů, vývozů a hrubých dodávek rafinérských produktů na trh ČR Pro posouzení vývoje této bilance, včetně aktuálního 4. čtvrtletí 2007 byl zpracován následující bilanční graf srovnávající údaje o výši zpracované ropy, o dovozech a vývozech vybraných ropných produktů (rafinérské výrobky) a o jejich hrubých dodávkách na trh v ČR v časové řadě po čtvrtletích od 1. čtvrtletí 1999 až do 4. čtvrtletí V této orientační hmotné bilanci, sledované v dlouhodobé časové řadě, jde o následující vztah: hrubé dodávky všech rafinérských produktů na trh (=) celkové zpracování ropy v ČR, tj. tuzemská výroba (+) celkový dovoz produktů ( ) celkový vývoz produktů. Rafinérské zpracování ropy představuje v této bilanci, při zanedbání rafinérských ztrát přibližně celkovou tuzemskou výrobu všech druhů rafinérských produktů za dané období. Hrubými dodávkami se zde rozumí celkové dodávky všech rafinérských produktů na trh ČR, ať již byly dodány ke spotřebě nebo na sklad. Pro znázornění vývojových trendů jednotlivých složek bilance bylo v grafu použito polynomické proložení bodů. Trendy jsou následující: vzestup hrubých dodávek na trh od roku 1999, zpomalený v roce 2006 vysokými cenami základní suroviny a navazujících výrobků a znovu se zvyšující v 1. a 2. čtvrtletí 2007 po poklesu cen ropy pod průměr 1. čtvrtletí V posledních dvou čtvrtletích byly hrubé dodávky negativně ovlivněny plánovanou odstávkou části zpracovatelské kapacity a později sníženým zpracováním ropy (technické příčiny). růst rafinérského zpracování ropy v rafinériích ČR zhruba od roku 2001, také krátce negativně ovlivněný cenami ropy v r a výpadkem zpracovatelské kapacity ke konci roku kolísání celkového dovozu rafinérských produktů a od 2. čtvrtletí roku 2005 jeho pozvolný pokles. Nárůst dovozu ke konci roku 2007 je zejména v důsledku snížení hrubých dodávek ropných produktů od tuzemských výrobců.

6 oscilace vývozu rafinérských produktů z ČR s trendem mírného poklesu. Značný pokles vývozu na konci roku 2007 je také zapříčiněn výpadkem zpracování základní suroviny Hrubé dodávky na trh v ČR tis. tun Množství ropy zpracované v ČR (produkce) Dovozy vybraných ropných produktů do ČR Vývozy vybraných ropných produktů z ČR 1.Q.99 3.Q 99 1.Q 00 3.Q 00 1.Q 01 3.Q 01 1.Q 02 3.Q 02 1.Q 03 3.Q 03 1.Q 04 3.Q 04 1.Q 05 3.Q 05 1.Q 06 3.Q 06 1.Q 07 3.Q 07 Ve výše uvedeném grafu jsou patrné typické sezónní výkyvy celkových hrubých dodávek na trh s obvyklými lokálními minimy v prvním čtvrtletí každého roku. Zřetelné a opakující se extrémní rozdíly hodnoty hrubých dodávek na trh mezi dvěmi čtvrtletími, tj. mezi 4. čtvrtletím a 1. čtvrtletím jsou odrazem vyšší tvorby a růstu zásob koncem každého roku a následně v 1. čtvrtletí jejich rozpouštěním. Často také v průběhu prvních a druhých čtvrtletí probíhají plánované zarážky rafinérských provozů, situované do období s relativně nízkou sezónní poptávkou po rafinérských produktech. Údaje k výše uvedenému grafu jsou k dispozici v příloze č. 5 v tabulce Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1. Q až 4. Q. 2007, podle čtvrtletí (v tis. tunách). Podrobnější přehled o výši dodávek jednotlivých skupin rafinérských produktů na trh ČR za rok 2007 a srovnání s minulými obdobími, poskytuje v příloze č. 6 tabulka Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až prosinec 2005, 2006 a 2007 (v tis. tunách). Tato tabulka je sestavena z údajů měsíčních bilančních výkazů

7 ČSÚ o ropě IEA Monthly Oil Statistics za leden až prosinec let 2005, 2006 a V těchto výkazech se vykazovaný pohyb zásob produktů do celkové bilance započítává. Z výše uvedených podkladů ČSÚ vyplývá, že za rok 2007 se ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 celkové dodávky všech rafinérských produktů pro spotřebu v ČR snížily o 0,5 %. Dodávky následujících nejvýznamnějších skupin rafinérských produktů: motorových benzinů celkem stouply o 4,0 %, leteckého petroleje stouply o 8,6 %, motorové nafty (plynových olejů pro pohon) vzrostly o 4,2 %, primárních benzinů klesly o 22,6 %, těžkých topných olejů celkem klesly o 3,9 %, LPG klesly o 11,6 %, maziv a mazacích olejů stouply o 9,4 %, asfaltů a asfaltových výrobků klesly o 10,6 %, ostatních výrobků klesly o 8,8 %. Vývoj ročních dodávek kapalných pohonných hmot na trh v ČR v časové řadě od roku 2000 do roku 2007 znázorňuje následující graf: Vývoj dodávek kapalných pohonných hmot na trh ČR za roky v tis. tunách zdroj dat : ČSÚ - Ropa a ropné produkty tis. tun motorový benzin motorová nafta letecký petrolej

8 6. Celkové porovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských výrobků a příslušného obchodního salda ČR za léta 2006, 2007 ve hmotném a hodnotovém vyjádření. Toto porovnání je zpracováno v tabulce přílohy č. 7 Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za roky 2006, 2007 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu. Z této tabulky plynou následující závěry: za rok 2007 ve srovnání se stejným obdobím 2006: celkově se komodity ropa a rafinérské produkty dovezlo do ČR jako hmotný dovoz o cca 2,4 % méně, hodnota tohoto dovozu byla nižší o cca 1,8 %, samotné ropy se dovezlo, jako hmotný dovoz pro rafinérské zpracování v ČR celkem o 7,5 % méně s poklesem hodnoty dovezené ropy o 8,7 %, hmotný dovoz všech rafinérských produktů se zvýšil o 11,0 %, hodnota tohoto dovozu stoupla o 11,2 %, hmotný vývoz ropy a rafinérských produktů klesl o 11,5 %, hodnota tohoto vývozu klesla o 14,9 %. celkové, trvale záporné saldo (vývoz - dovoz) zahraničního obchodu ČR pro ropu a rafinérské produkty se ve hmotném vyjádření celkově snížilo o 1,2 %, v hodnotě se ale zvýšilo o 0,2 %, což je nárůst o 0,17 mld. Kč. Dopady dlouhodobého růstu cen ropy a rafinérských produktů se trvale negativně promítají do záporné bilance (salda) zahraničního obchodu v této komoditě. Hodnotové údaje dovozu ropy a příslušné analytické závěry uvedené v této kapitole je nutno považovat za předběžné, protože dochází k průběžnému zpřesňování údajů. Vývoj vztahu průměrné roční ceny ropy (Brent) a záporného obchodního salda ČR v oblasti ropy a ropných produktů za roky 1995 až 2007 je znázorněn následujícím grafem 120,00 V ývoj vztahu prů m ě rné ceny ropy Brent a záporného salda zahranič ního obchodu v oblasti ropy a rafinérských produktů Č R v letech ,30 106,46 100,00 97,58 80,00 celkové záporné obchodní saldo (v m ld. Kč ) 72,53 mld. Kč, USD/bbl 60,00 40,00 20,00 33,70 26,98 20,66 17,04 37,09 19,10 63,69 68,01 60,25 53,13 48,71 37,61 38,21 28,39 28,83 24,46 27,88 24,98 17,87 prům ěrná roč ní cena ropy Brent (v USD/bbl) 12,74 54,38 65,14 0,

9 7. Zhodnocení stavu zásob ropy a rafinérských produktů v držení vlády ČR ke konci roku Informace o stavu a pohybu zásob ropy, rafinérských polotovarů a produktů jsou součástí měsíčně aktualizovaného mezinárodního statistického systému Mezinárodní energetické agentury IEA Monthly Oil Statistics za ČR, na základě statistického zjišťování ČSÚ. Zvláště významnou a sledovanou skupinou jsou Zásoby držené vládou, tj. zásoby ropy a vybraných skupin ropných produktů (motorové benziny, plynové oleje, střední oleje, topné oleje), které vytvářejí důležitou mezinárodní kategorii, tzv. Nouzové zásoby státu. Tento druh zásob za ČR ze zákona zajišťuje, udržuje a na orgány ES v předepsané úrovni a podle příslušných metodik měsíčně vykazuje Správa státních hmotných rezerv (SSHR) Povinné nouzové zásoby ropy a ropných produktů dle Směrnice 2006/67/ES. Členské státy ES jsou povinny udržovat na základě příslušných právních a správních předpisů zásoby ropných produktů na úrovni, která v každé kategorii vyjmenovaných ropných produktů odpovídá alespoň průměrné denní domácí spotřebě, vypočtené podle příslušné metodiky za 90 dnů předchozího kalendářního roku. Následující tabulka je přehledem o stavu zásob ropy a ropných produktů držených vládou v tis. tunách k a současně informací o způsobu výpočtu doby v počtu dní (podle metodiky EU), kdy by ČR ještě mohla pokrýt svou spotřebu ropných produktů z nouzových zásob státu. Vypočtené hodnoty vychází z roku Sl. 1 Sl. 2 Sl. 3 Sl. 4 Sl. 5=Sl. 2+3 Sl. 6 Sl. 7=Sl.5/Sl. 6 Produkt Zásoby ropy a poloproduktů Přepočet ropy na produkty podle podílu zpracování (v předchozím roce) Zásoby hotových produktů Zásoby v zahraničí Produkty celkem Průměrná denní spotřeba předchozího roku Pokrytí spotřeby předchozího roku - počet dní Ropa 916,192 Automobilové a letecké benziny 257, , ,409 5, ,37 Letecký tryskový petrolej 13,560 54,614 68,174 0,883 77,21 Petrolej, plynové oleje a diesel 350, , ,518 10,292 93,13 Topné oleje těžké 42,695 75, ,601 1, ,36 Součet 916, , , ,701 17,441 97,40 zdroj dat: SSHR

10 Pro výpočet nouzových zásob státu se podle metodiky EU započítávají pouze skutečně vykázané zásoby vybraných rafinérských produktů nebo i vypočítávané podíly produktů ze skutečných, vykázaných zásob ropy, vypočtené podle průměrné technologické výtěžnosti rafinérií za minulý rok. Vykazovaný počet (97) dní úrovně nouzových zásob ČR k celkově splňoval povinný limit EU Povinné nouzové zásoby ropy a ropných produktů dle metodiky Mezinárodní energetické agentury (IEA). Metodika IEA zahrnuje do kategorie nouzových zásob vedle zásob držených vládou i zásoby průmyslové a vychází při výpočtu povinné úrovně těchto zásob z průměrných denních dovozů ropných produktů. Podle této metodiky byly k vykázány povinné nouzové zásoby ropy a ropných produktů ČR v dostačující úrovni, v počtu dní (čistých dovozů): dle Metody dní dle Metody dní. Seznam příloh: 1. graf Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q.2007, podle čtvrtletí 2. graf Vývoj průměrné ceny ropy Brent (IEA Spot Crude Brent ) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Prices), v období 01/2001 až 01/2008, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy 3. tabulka Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR a průměrné ceny ropy Brent v USD/bbl v letech 2004, 2005, 2006 a 2007, podle měsíců 4. tabulka Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za období roku 2007/2006 (v tunách) a tabulka Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za období roku 2007/2006 (v tunách) 5. tabulka Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1. Q Q. 2007, podle čtvrtletí (v tis. tunách) 6. tabulka Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až prosinec 2005, 2006, 2007 (v tis. tunách) 7. tabulka Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za roky 2006, 2007 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu

11 Příloha č ,00 Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2007, podle čtvrtletí 90,00 88,69 USD/bbl 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 18,11 16,90 16,91 18,90 16,18 23,58 20,96 19,22 21,10 18,56 18,75 18,06 20,64 24,06 14,05 12,51 15,47 13,33 11,15 11,26 30,43 26,94 29,67 27,38 26,89 25,79 25,30 21,09 19,42 31,49 35,36 26,91 32,03 29,43 28,38 26,81 25,07 26,03 51,59 61,54 47,50 44,00 41,54 61,75 69,62 56,90 69,49 59,68 74,87 57,75 pozn.: pro znázornění celkového vývojového trendu bylo použito polynomické proložení bodů zdroj dat: IEA Statistics - Oil Information 68,79 0,00 1. Q/95 1. Q/96 1. Q/97 1. Q/98 1. Q/99 1. Q/00 1. Q/01 1. Q/02 1. Q/03 1. Q/04 1. Q/05 1. Q/06 1. Q/07 čtvrtletí

12 Příloha č ,00 Vývoj průměrné ceny ropy Brent (IEA Spot Crude Brent) a pohonných hmot (Rotterdam Barges FOB Prices) v období 01/ 2001 až 01/2008, podle měsíců včetně znázornění trendu ceny ropy ROPA 115,00 AUBI Premium 96 Motor. nafta Polynomický (ROPA) USD/bbl 95,00 75,00 pozn.: AUBI Premium jako přibližný ekvivalent motorového benzinu Natural 95 55,00 35,00 zdroj dat: IEA/ Oil Information 15,00 1/01 5/01 9/01 01/02 5/02 9/02 01/03 5/03 9/03 01/04 5/04 9/04 01/05 5/05 9/05 01/06 5/06 9/06 01/07 5/07 9/07 01/08

13 Příloha č.3 Vývoj průměrných spotřebitelských cen pohonných hmot v Kč/litr v ČR a průměrná cena ropy Brent v USD/bbl v letech 2004, 2005, 2006 a za leden až prosinec roku 2007, podle měsíců 2004 produkty a ropa 1/04 2/04 3/04 4/04 5/04 6/04 7/04 8/04 9/04 10/04 11/04 12/04 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 25,07 24,92 25,49 25,72 27,30 27,47 27,24 27,29 27,15 27,87 27,18 25,78 26,54 bezolovnatý benzín Natural 95 25,18 24,99 25,74 26,03 27,68 27,79 27,39 27,47 27,24 27,97 27,41 25,87 26,73 bezolovnatý benzín Super plus 98 29,29 29,11 29,28 29,40 31,24 31,70 31,26 31,17 31,16 31,47 31,02 29,92 30,50 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 24,76 24,62 25,38 25,54 27,03 27,12 26,81 26,88 26,74 27,41 27,58 26,30 26,35 motorová nafta 23,23 23,04 24,12 24,52 25,08 25,01 24,65 25,26 25,46 26,26 26,64 25,73 24,92 LPG 12,43 12,90 13,55 13,56 13,61 13,38 13,43 13,51 13,61 14,24 14,49 14,86 13,63 ropa (USD/bbl) 31,23 30,83 33,79 33,25 37,80 35,04 38,32 43,04 43,25 49,64 42,84 39,53 38, produkty a ropa 1/05 2/05 3/05 4/05 5/05 6/05 7/05 8/05 9/05 10/05 11/05 12/05 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 25,37 24,89 25,19 27,29 27,56 27,95 28,97 29,25 32,76 31,34 29,54 27,57 28,14 bezolovnatý benzín Natural 95 24,71 24,50 25,12 27,47 27,74 28,30 29,52 29,64 33,33 32,46 30,48 28,46 28,48 bezolovnatý benzín Super plus 98 29,24 28,77 29,04 30,23 30,58 31,14 31,94 32,56 36,15 35,67 34,47 32,81 31,88 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 24,54 24,27 24,83 27,05 27,23 27,72 28,90 29,00 32,53 31,90 30,14 28,15 28,02 motorová nafta 24,79 24,43 25,31 27,12 27,13 28,24 29,37 29,32 30,78 30,23 29,55 28,20 27,87 LPG 14,90 14,41 14,14 13,65 13,33 13,01 12,98 13,10 14,14 14,91 15,49 15,34 14,12 ropa (USD/bbl) 44,23 45,37 52,91 51,82 48,56 54,39 57,58 64,12 62,91 58,61 55,17 56,91 54, produkty a ropa 1/06 2/06 3/06 4/06 5/06 6/06 7/06 8/06 9/06 10/06 11/06 12/06 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 27,78 28,06 27,93 29,38 30,45 30,49 31,15 31,56 30,63 28,71 27,90 27,64 29,31 bezolovnatý benzín Natural 95 28,10 28,31 28,18 29,77 30,96 30,97 31,58 31,75 30,75 28,90 28,09 27,76 29,59 bezolovnatý benzín Super plus 98 32,28 31,97 31,56 32,31 33,04 33,20 33,61 33,84 33,17 31,88 31,07 30,81 32,40 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 27,70 27,80 27,71 29,09 30,21 30,26 30,77 31,08 30,30 28,57 27,77 27,41 29,06 motorová nafta 27,86 28,06 28,02 29,25 30,17 29,88 30,03 30,08 29,67 28,62 28,10 27,87 28,97 LPG 15,69 16,20 16,08 15,76 15,37 15,00 14,75 14,72 14,62 14,55 14,42 14,36 15,13 ropa (USD/bbl) 63,05 60,12 62,09 70,35 69,83 68,69 73,66 73,11 61,71 57,79 58,92 62,32 65, produkty a ropa 1/07 2/07 3/07 4/07 5/07 6/07 7/07 8/07 9/07 10/07 11/07 12/07 průměr bezolovnatý benzín 91 Normal 27,06 26,39 27,33 28,50 29,81 30,26 30,49 30,38 30,02 29,94 30,57 30,60 29,28 bezolovnatý benzín Natural 95 27,20 26,48 27,47 28,78 30,17 30,55 30,78 30,66 30,32 30,18 30,86 31,01 29,54 bezolovnatý benzín Super plus 98 29,93 29,20 29,93 30,91 32,06 32,58 32,85 32,72 32,56 32,48 33,02 33,10 31,78 bezolovnatý benzín Speciál 91 s přísadou 26,88 26,10 26,93 28,18 29,59 30,04 30,23 30,19 29,82 29,73 30,37 30,50 29,05 motorová nafta 27,27 26,52 27,07 27,64 28,29 28,50 28,70 28,68 28,82 29,36 31,13 32,03 28,67 LPG 14,27 14,00 13,82 13,71 13,61 13,75 13,93 14,16 14,43 14,67 15,58 16,05 14,33 ropa (USD/bbl) 53,68 57,43 62,15 67,61 67,23 71,54 77,01 70,73 76,87 82,50 92,61 90,97 72,53 zdroj dat: pohonné hmoty - cenové šetření ČSÚ, ropa - publikace IEA

14 Příloha č. 4 Přehled o dovozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů do ČR za období roku 2007/2006 (v tunách) skupiny produktů dovezené množství (tuny) index 01-12/ / /06 automobilové benziny celkem ,071 letecký benzin ,959 letecký petrolej - kerosen ,056 ostatní petroleje ,138 motorová nafta ,183 plynové oleje ,115 topné oleje nízkosirné, < 1 % S hm ,011 topné oleje vysokosirné, > 1 % S hm ,261 aditiva/oxigenáty ,898 ropný (petrolejový) koks ,953 ostatní ropné výrobky ,877 zkapalněné ropné plyny (LPG) ,762 lakové a ost. speciální benziny ,821 primární benzin (naphta) ,206 maziva a mazací oleje - lubrikanty ,001 parafiny a vosky ,936 asfalty, asfalt.živice, asfaltové výrobky ,218 C E L K E M D O V O Z P R O D U K T Y ,110 z toho : pohonné hmoty (Autobenziny + motor. nafta pro pohon) ,146 podíl pohonných hmot na celkovém dovozu ropných produktů do ČR (%) 66,2 64,1 1,033 Přehled o vývozech statisticky sledovaných skupin rafinérských produktů z ČR za období roku 2007/2006 (v tunách) skupiny produktů vyvezené množství (tuny) index 01-12/ / /06 automobilové benziny celkem ,691 letecký benzin ,576 letecký petrolej - kerosen ,185 ostatní petroleje ,131 motorová nafta ,791 plynové oleje ,461 topné oleje nízkosirné, < 1 % S hm ,129 topné oleje vysokosirné, > 1 % S hm ,507 aditiva/oxigenáty ,975 ropný (petrolejový) koks ,855 ostatní ropné produkty ,122 zkapalněné ropné plyny (LPG) ,942 primární benzin (naphta) ,884 lakové a ostat. speciální benziny ,604 maziva a mazací oleje - lubrikanty ,055 parafiny a vosky ,152 asfalty, asfalt.živice, asfaltové výrobky ,106 C E L K E M V Ý V O Z P R O D U K T Y ,902 z toho : pohonné hmoty (Autobenziny + motor. nafta pro pohon) ,747 podíl pohonných hmot na celkovém vývozu ropných produktů z ČR (%) 42,5 51,3 0,828 zdroj dat: databáze ČSÚ (vlastní zpracování)

15 Příloha č. 5 Údaje k bilanci rafinérského zpracování ropy, dovozů a vývozů produktů a hrubých dodávek produktů na trh ČR za období 1.Q až 4.Q. 2007, podle čtvrtletí (v tis. tunách) ukazatel bilance 1.Q 97 2.Q 97 3.Q 97 4.Q 97 1.Q 98 2.Q 98 3.Q 98 4.Q 98 1.Q.99 2.Q 99 3.Q 99 4.Q 99 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 00 2.Q 00 3.Q 00 4.Q 00 1.Q 01 2.Q 01 3.Q 01 4.Q 01 1.Q 02 2.Q 02 3.Q 02 4.Q 02 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 03 2.Q 03 3.Q 03 4.Q 03 1.Q 04 2.Q 04 3.Q 04 4.Q 04 1.Q 05 2.Q 05 3.Q 05 4.Q 05 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3) ukazatel bilance 1.Q 06 2.Q 06 3.Q 06 4.Q 06 1.Q 07 2.Q 07 3.Q 07 4.Q 07 rafinérské zpracování ropy celkem (1) celkové dovozy rafinérských produktů (2) celkové vývozy rafinérských produktů (3) celkové hrubé dodávky na trh (1+2-3)

16 Příloha č. 6 Dodávky základních skupin rafinérských produktů na trh ČR za leden až prosinec 2005, 2006, 2007 (v tis. tunách) Položka bilance Celkem Celkem motorový Letecký CELKEM Rafinérský Primární Ostatní motorová nafta LPG benzin včetně Letecký benzín petrolej Plynové oleje MONA a plyn benzín petrolej včetně biosložek (Kerosen) Plyn.oleje biosložek leden až prosinec Hrubé dodávky celkem (zjištěné) (v tis. tunách) rok 07/06 (%) 100,0 88,4 87,4 104,0 0,0 108,6 100,0 104,2 71,2 103,2 Položka bilance leden až prosinec Topný olej Topný olej CELKEM Top. nízkosirný (< vysokosirný (> oleje 1% S) 1% S) Lakový a technický benzín Maziva a mazací oleje Asfalty a asfaltové živice Bitumen Parafín a vosky Ropný koks Ostatní výrobky CELKEM VÝROBKY Hrubé dodávky celkem (zjištěné) (v tis. tunách) rok 07/06 (%) 90,7 114,9 96,1 82,1 109,4 89,4 105,6 75,0 91,2 99,5 zdroj dat: ČSÚ "Ropa a ropné produkty 2007", tab. 2A - Bilance zdrojové části dodávek základních ropných produktů v ČR - od počátku roku 2005, 2006, 2007

17 Příloha 7 A) Dovozy Srovnání dovozů a vývozů ropy a rafinérských produktů celkem v ČR za roky 2006, 2007 ve hmotných a hodnotových jednotkách, včetně salda zahraničního obchodu období celkem dovoz ropy a raf. produktů v tom: dovoz ropy dovoz rafinérských produktů celkem kumulace množství hodnota množství hodnota průměr. cena množství hodnota průměr.cena tuny 07/06 % tis. Kč 07/06 % tuny 07/06 % tis. Kč 07/06 % Kč/kg 07/06 % tuny 07/06 % tis. Kč 07/06 % Kč/kg 07/06 % / , , / , , , ,3 10,23 98, , ,2 14,4 100,2 B) Vývozy období celkem vývoz ropy a raf. produktů v tom: vývoz tuzemské ropy vývoz rafinérských produktů celkem kumulace množství hodnota množství hodnota průměr. cena množství hodnota průměr.cena tuny 07/06 % tis. Kč 07/06 % tuny 07/06 % tis. Kč 07/06 % Kč/kg 07/06 % tuny 07/06 % tis. Kč 07/06 % Kč/kg 07/06 % / , , / , , , ,2 9,98 98, , ,3 12,33 114,3 C) Saldo (vývoz-dovoz) období celkem saldo vývoz - dovoz kumulace množství hodnota tuny 07/06 % tis. Kč 07/06 % / / , ,2 pozn.: 1.) hmotné údaje o dovozu ropy do ČR odpovídají skutečným, fyzicky realizovaným dovozům této komodity v daném období měsíců příslušného roku 2.) "rafinérské produkty celkem" zahrnují podpoložky mezinárodního celního sazebníku TARIC EU (KN8 +2 statistické znaky) všech následujících skupin výrobků, sledovaných mezinárodní statistikou IEA/ČSÚ: motorové a letecké benziny, plynové oleje, letecký petrolej a ostat. petroleje,topné oleje, aditiva a oxigenáty, ropný koks, LPG, lakové a technické benziny, benziny pro petrochem. zpracování, mazací oleje a maziva, parafiny a vosky, asfalty a asfaltové výrobky 3.) vývoz rafinérských produktů z ČR zahrnuje i letecké petroleje (kerosen) dodané pro mezinárodní leteckou přepravu, vč. hmot pro zásoby a provozní materiál pro letadla 4.) zdroj dat: produkty - databáze ZO ČSÚ (Intrastat + Extrastat) ropa - údaje MERO a.s., výkazy ČSÚ (Ceny E 1-12) a IEA (SOM) 5.) veškeré výše uvedené údaje o dovozech a vývozech produktů za rok 2007 mají zatím charakter předběžných výsledků

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2011 v celkovém množství 6 925,5 tis. tun (pokles o 10,4% v porovnání s rokem 2010) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. - 3. čtvrtletí 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2015 uskutečnil v celkovém objemu 5 633,1 tis. tun, což je o 0,9 % více než

Více

Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2009, podle čtvrtletí

Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q Q. 2009, podle čtvrtletí Příloha č. 1 140,00 Vývoj průměrné ceny ropy typu Brent (FOB Spot) za období 1.Q. 1997-3.Q. 2009, podle čtvrtletí 120,00 121,38 114,78 100,00 96,90 USD/bbl 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 1. Q/97 74,87 69,49

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2008 uskutečnil v celkovém objemu 3 846,5 tis. tun, což je o 1,7 % méně než za stejné období

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí 2009 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2009 uskutečnil v celkovém objemu 3 420,0 tis. tun, což je o 11,1 % méně než za stejné

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1.-3. čtvrtletí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí roku 2008 uskutečnil v celkovém objemu 5 932,0 tis. tun, což je o 5,5 % více

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za 1. pololetí roku Listopad 2016

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za 1. pololetí roku Listopad 2016 Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2016 Listopad 2016 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2016

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. až 4. čtvrtletí 2008 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za rok 2008 uskutečnil v celkovém objemu 8 108,5 tis. tun, což je o 12,8 % více než za rok 2007,

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Srpen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Srpen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2015 Srpen 2016 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za rok 2015 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy

Více

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Říjen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí

Ropa, ropné produkty. Bilanční přehled za rok Říjen Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2016 Říjen 2017 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Bilanční přehled za rok 2016 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. čtvrtletí roku 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. čtvrtletí 2012 uskutečnil v celkovém objemu 1 655,0 tis. tun, což je o 1,0 % více než za

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2013 v celkovém množství 6 551,9 tis. tun (pokles o 7,4% v porovnání s rokem 2012) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2012 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2012 v celkovém množství 7 074,56 tis. tun (nárůst o 2,2% v porovnání s rokem 2011) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1.-3. čtvrtletí 2011 Ropa, ropné produkty 1. Dovoz a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. až 3. čtvrtletí 2011 uskutečnil v celkovém objemu 5 133,7 tis. tun, což je o 11,6 % méně než

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za rok 2014 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se uskutečnil v roce 2014 v celkovém množství 7 370,4 tis. tun (nárůst o 12,5 % v porovnání s rokem 2013) za celkovou

Více

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot

Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Bilanční přehled za rok 2013 Ropa, ropné produkty, čerpací stanice pohonných hmot Tato zpráva shrnuje situaci v oblasti ropy a ropných produktů za rok 2013 a v sektoru čerpacích stanic pohonných hmot.

Více

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace 23/ Přepravní výkony osobní a nákladní dopravy KLÍČOVÁ OTÁZKA Jak se vyvíjejí charakteristiky dopravy v ČR a na ně navázané zátěže životního prostředí z dopravy? KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Celkové přepravní výkony

Více

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005

Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Sttattiissttiika ropy a ropných lláttek r Zpráva o síti čerpacích stanic PHM v ČR za 1. pololetí 2005 Výsledky statistického zjišťování říjen 2005 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky

Více

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Aktuální situace v chovu koz v ČR Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Příspěvek se zabývá aktuální situací v chovu koz a uvádí přehled o cenách za produkty chovu koz placených chovatelům,

Více

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29

Rychnov nad Kněžnou. Trutnov VÝVOJ BYTOVÉ VÝSTAVBY V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI V LETECH 1998 AŽ 2007 29 3. Bytová výstavba v okresech Královéhradeckého kraje podle fází (bez promítnutí územních změn) Ekonomická transformace zasáhla bytovou výstavbu velmi negativně, v 1. polovině 90. let nastal rapidní pokles

Více

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice

Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice 10 06/2011 Analýza postavení cestovního ruchu v naší ekonomice Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností s velmi příznivým dopadem na hospodářský růst a zaměstnanost.

Více

Velikost pracovní síly

Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly Velikost pracovní síly v kraji rostla obdobně jako na celorepublikové úrovni. Velikost pracovní síly 1 na Vysočině se v posledních letech pohybuje v průměru kolem 257 tisíc osob

Více

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA 3. NEZAMĚSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA V České republice je nezaměstnanost definována dvojím způsobem: Národní metodika, používaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), vychází z administrativních

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

2 Ukazatele plodnosti

2 Ukazatele plodnosti 2 Ukazatele plodnosti Intenzitní ukazatele vystihují lépe situaci ve vývoji porodnosti než absolutní počty, neboť jsou očištěny od vlivu věkové struktury. Pomalejší růst úhrnné plodnosti 2 ve srovnání

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010

Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování říjen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum Ing. Aleš Bufka oddělení surovinové

Více

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU BUDOUCNOST ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU Březen 2008 ing. Alexander Musil Problematika prvotních

Více

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011

Evidence čerpacích stanic pohonných hmot. Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011 Evidence čerpacích stanic pohonných hmot Zpráva o aktualizaci a stavu Evidence čerpacích stanic pohonných hmot v ČR k 30. 6. 2011 Srpen 2011 Odbor surovinové a energetické bezpečnosti Oddělení surovinové

Více

Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech 2003 2005

Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech 2003 2005 Analýza platové úrovně obecního školství Moravskoslezského kraje v letech 2003 2005 Zpracoval: Alexandra Knapková, DiS. Pavla Rundtová Rejstřík: 1. Průměrné platy 1.1 absolutní hodnoty 1.2 dynamika vývoje

Více

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů

7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Vybrané aspekty vývoje hospodaření vládního sektoru v zemích EU kód 87-13 7. Dynamika nevýznamnějších výdajových položek vládního sektoru v období konsolidace veřejných rozpočtů Potřeba podrobnějšího pohledu

Více

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010

Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 V Praze dne 30. listopadu 2010 Sp. zn.: 150/10-NKU45/165/10 Stanovisko ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2010 (k sněmovnímu tisku č. 149) předkládané v souladu s ustanovením

Více

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU Švec M. Department of Agriculture, Food and Environmental

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Olomouckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Domovní fond Olomouckého kraje zahrnoval podle sčítání lidu,

Více

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007

Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 Vybrané úseky národního hospodářství České republiky v srpnu a září 2007 SRPEN Průmysl Průmyslová produkce sezónně očištěná byla v srpnu 2007 meziměsíčně nižší o 0,8 %. Meziroční index průmyslové produkce

Více

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22

V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 V. VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ VZTAHY A. Zahraniční obchod 22 Obrat zahraničního obchodu byl ve 4. čtvrtletí 2005 proti 4. čtvrtletí 2004 vyšší o 7,4 %, tj. o 68,6 mld. Kč a dosáhl 1 001,0 mld. Kč. Na jeho navýšení

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly Trh práce ovlivňuje ekonomická situace Ekonomika rostla do roku, zaměstnanost však takový trend nevykazovala...podobný ne však stejný vývoj probíhal i v Libereckém kraji Situaci

Více

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010

K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K. Hodnocení dosažitelnosti emisních stropů stanovených regionu v roce 2010 K.1. Úvod Doporučené hodnoty krajských emisních stropů pro kraj Vysočina jsou v nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Č. j.: 2014/25669-652 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v březnu 2014 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění

Více

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010

Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * Zálohy na zdravotní, důchodové a nemocenské pojištění v roce 2010 * 04. 01. 2010, Ing. Petr Kučera Nová minimální záloha na zdravotní pojištění platí již od ledna 2010, nové minimální/maximální zálohy

Více

Analýza současného stavu a perspektiv osobní letecké dopravy v ČR

Analýza současného stavu a perspektiv osobní letecké dopravy v ČR ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky Teze k diplomové práci Analýza současného stavu a perspektiv osobní letecké dopravy v ČR Autor diplomové práce: Vedoucí

Více

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014

Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2015 Č.j. MSMT-33071/2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2015 je definován

Více

Zahraniční obchod České republiky s vínem (VIII. květen 2011)

Zahraniční obchod České republiky s vínem (VIII. květen 2011) Zahraniční obchod České republiky s vínem (VIII. květen 2011) V květnu 2011 bylo dovezeno do ČR 158 tis. hl vína (o 20 tis. hl více jako v dubnu a o 60 tis. hl více jak před rokem) za 341 mil. Kč (o 62

Více

ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I. Daň z minerálních olejů. Plátce daně z minerálních olejů

ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I. Daň z minerálních olejů. Plátce daně z minerálních olejů ČÁST DRUHÁ ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ HLAVA I Daň z minerálních olejů 44 Plátce daně z minerálních olejů (1) Plátci jsou také právnické osoby, které nakoupí minerální oleje do státních hmotných rezerv. 34) (2)

Více

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010

Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 1. března 2011 Fortuna Entertainment Group N.V. Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2010 Amsterdam - Fortuna Entertainment Group N.V., největší středoevropský provozovatel

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel, 29. 6. 1999 COM(1999) 317 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Rozvoj krátké námořní dopravy v Evropě

Více

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO:

STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: STUDIE VLIVU INVESTIC DO DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY NA VEŘEJNÉ FINANCE, ZAMĚSTNANOST A PRODUKČNÍ SCHOPNOST Z POHLEDU MAKROEKONOMICKÉHO: Kvalitativní a kvantitativní analýza s akcentem na oblast Zlínského

Více

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19

4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi VÝROBA USNÍ A VÝROBKŮ Z USNÍ DC 4. Činění a úprava usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi OKEČ 19 4.1. Charakteristika

Více

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu

7. Domy a byty. 7.1. Charakteristika domovního fondu 7. Domy a byty Sčítání lidu, domů a bytů 2011 podléhají všechny domy, které jsou určeny k bydlení (např. rodinné, bytové domy), ubytovací zařízení určená k bydlení (domovy důchodců, penziony pro důchodce,

Více

Pravidla řízení ekonomiky na rok 2007

Pravidla řízení ekonomiky na rok 2007 Pravidla řízení ekonomiky na rok 2007 (podkladový materiál pro studenty předmětu PHCON Controlling) Obsah: Zásady ekonomického řízení... 2 Zásady pro vedení účetnictví a označování účtů... 2 Stanovení

Více

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů)

RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) Evropská komise GŘ pro zdraví a spotřebitele (SANCO) 5/2013 Dokument D 108 RAPEX závěrečná zpráva o činnosti systému v roce 2012 (pouze výtah statistických údajů) 1. Vývoj počtu oznámení o nebezpečných

Více

Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele

Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Plynárenství z pohledu evropského, doporučení pro odběratele Vladimír Štěpán Březen 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Aktuální vývoj na trhu s plynem (pozitiva) Ekonomická krize ovlivnila a urychlila vývoj

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje v roce 2008

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje v roce 2008 Ústeckého kraje v roce 8 Úvod Regionální statistika Českého statistického úřadu je zaměřena spíše na zachycení strukturálních změn v čase než na konjunkturální ukazatele, i přesto však existuje poměrně

Více

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny.

Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně rizikové skupiny. Podklad č. 3 ke Koncepci prevence kriminality hl.m. Prahy na léta 2009 až 2012 Sociálně demografická analýza ( zdroj ČSÚ rok 2007 ke dni 31.5. 2008) Pozn. : Analýza je zaměřena především na kriminálně

Více

Přeprava a zpracování ropy ve střední Evropě. Zdeněk Dundr MERO ČR, a.s.

Přeprava a zpracování ropy ve střední Evropě. Zdeněk Dundr MERO ČR, a.s. Přeprava a zpracování ropy ve střední Evropě Zdeněk Dundr MERO ČR, a.s. XVIII. Jarní konference AEM 25. 26. února 2014 Osnova prezentace stručné představení MERO ČR, a. s. ropa statistické údaje (zásoby,

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Česká zemědělská univerzita Fakulta Provozně ekonomická Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI PROPOJENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH TRHŮ: ČR - CEFTA Zpracovala: Olga Čermáková Vedoucí DP: Ing. Jaroslava

Více

E. Přihlášky vynálezů patenty

E. Přihlášky vynálezů patenty 69 E. Přihlášky vynálezů patenty Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti VaV. Současně se v úvahu bere omezenost vypovídací schopnosti

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce

Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická. Obor veřejná správa a regionální rozvoj. Diplomová práce Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor veřejná správa a regionální rozvoj Diplomová práce Problémy obce při zpracování rozpočtu obce TEZE Diplomant: Vedoucí diplomové práce:

Více

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE 2016 EUROSTUDENT V ZPRÁVA Z MEZINÁRODNÍHO SROVNÁNÍ PODMÍNEK STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY, ODBOR VYSOKÝCH ŠKOL, 31. KVĚTNA 2016 Obsah 1. Úvod...

Více

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0

Graf č. III.1.1 Dlouhodobý vývoj stavební výroby (indexy ze s. c., průměrný měsíc r. 1990 = 100) 97,8 94,3 93,4 86,1 82,0 III. STAVEBNICTVÍ III.1. Produkce, zaměstnanost a produktivita Stavebnictví patřilo svou dynamikou k odvětvím s nejvyšším růstem, který se téměř zdvojnásobil z 5,3 % v roce 2000 na 9,6 % v roce 2001. Stavební

Více

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013

OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav. Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013 OBEC PETKOVY, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška obce Petkovy č. 1/2013 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o místním poplatku za

Více

Cestovní ruch ČR v lednu až září 2006 podle hraniční statistiky

Cestovní ruch ČR v lednu až září 2006 podle hraniční statistiky Cestovní ruch ČR v lednu až září 2006 podle hraniční statistiky S výsledky návštěvnosti HUZ a bilancí ZCR za I. pololetí 2006 Aktuální výsledky zahraničního cestovního ruchu byly ve 43. týdnu doplněny

Více

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015

Měsíční zpráva o provozu ES ČR. leden 2015 Měsíční zpráva o provozu ES ČR leden 215 Oddělení statistiky a sledování kvality ERÚ, Praha 215 leden 215 Obsah 1 Zkratky, pojmy a základní vztahy str. 3 2 Úvodní komentář k hodnocenému měsíci str. 4 3.1

Více

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení

4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 4. Závěrečný účet Státního fondu rozvoje bydlení 19 11 1. Tabulky dle vyhlášky č. 342/29 Sb. 111 112 113 114 2. Hodnotící zpráva k finančnímu hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení za rok 21 Návrh

Více

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 12/2005 ze dne 30. listopadu 2005, o cenách plynů Energetický regulační úřad podle 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších

Více

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SEMINÁŘ V. Makropohled na mezinárodní obchod. PODKLADY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Mezinárodní obchod I.

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) SEMINÁŘ V. Makropohled na mezinárodní obchod. PODKLADY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Mezinárodní obchod I. SEMINÁŘ V. Makropohled na mezinárodní obchod 1. Základní vztahy v otevřené ekonomice Ze základních identit o struktuře výdajů na HDP je možno odvodit tyto dva vztahy: ( ) ( ) X M = Y C + I + G ( ) ( )

Více

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků

Insolvenční návrhy ČR* 2013 2014 2015. nepodnikajících živnostníků Celkem Firmy. nepodnikajících živnostníků TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice v roce 215 Praha, leden 216 Roční počty insolvenčních návrhů mají svá maxima konečně za sebou. Od vzniku Insolvenčního zákona v roce 28 do roku 213

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 29. února 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.1.2016 do 31.1.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

Druhé hodnocení plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR za období 2005-2006

Druhé hodnocení plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR za období 2005-2006 Druhé hodnocení plnění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o POH ČR za období 2005-2006 Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65, Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111

Více

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady

Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007. Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Zpráva o finanční stabilitě 2006 Prezentace pro tiskovou konferenci 12. červen 2007 Prof. Ing. Robert Holman, CSc. člen bankovní rady Finanční stabilita je jedním m z cílůc ČNB 2 Péče o finanční stabilitu

Více

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy

Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Ekonomika AOS a vliv nové legislativy Základní zákonné podmínky činnosti AOS Maximální počet obyvatel na jedno sběrné místo 200 Zpětný odběr v každém místě, kde je prodejna Minimální ověřený informační

Více

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti

MUDr. Dominik Tomanek, jednatel společnosti Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb č. 5T87G003 ze dne 28. 5. 2015 (dále jen Smlouva ) (poskytovatel v odbornostech 603, 604 gynekologie a porodnictví a dětská gynekologie)

Více

2.1 Vývoj činností v oblasti filmů a videozáznamů (OKEČ 92.1)

2.1 Vývoj činností v oblasti filmů a videozáznamů (OKEČ 92.1) 2 Kino a film 2.1 Vývoj činností v oblasti filmů a videozáznamů (OKEČ 92.1) Od roku 2 se počet podniků zabývajících se činností v oblasti filmů a videozáznamů (tj. výroba, distribuce a promítání filmů

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.

Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru. Podpora výroby elektřiny z biomasy a bioplynu (z pohledu ERÚ) Petr Kusý Odbor elektroenergetiky Energetický regulační úřad www.eru.cz Obsah prezentace Stručné představení ERÚ Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře

Více

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU

Československá obchodní banka, a. s. 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Základní prospekt pro nabídkový program investičních certifikátů navázaných na index 1. DODATEK ZÁKLADNÍHO PROSPEKTU Tento dokument (dále jen "1. Dodatek Základního prospektu") aktualizuje Základní prospekt

Více

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC)

v mil. Kč 2000 2001 2002 2003 2004 Index 2004/2000 Druh péče (ICHA-HC) 3. Výdaje veřejných rozpočtů 3.1. Výdaje veřejných rozpočtů podle druhu péče (ICHA-HC) Veřejné rozpočty fungují jako doplňkový zdroj financování zdravotnické péče a nejinak tomu bylo i v roce 2004. Jejich

Více

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011

I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 I. Hospodaření rozpočtů územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti za rok 2011 Výsledky hospodaření územních rozpočtů v loňském roce byly ovlivněny především

Více

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI

ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI ROZPOČTY ÚZEM ÍCH SAMOSPRÁV ÝCH CELKŮ, DOBROVOL ÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIO ÁL ÍCH RAD REGIO Ů SOUDRŽ OSTI OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. HOSPODAŘENÍ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa. Vývoj CZV Obsah Strana

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu hovězího a vepřového masa. Vývoj CZV Obsah Strana TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 ( 222 871 594 ( 222 871 595 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VII. číslo 6 TIS ČR SZIF 25. 3. 2003 Týden 11/2003

Více

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA

269/2015 Sb. VYHLÁŠKA 269/2015 Sb. - rozúčtování nákladů na vytápění a příprava teplé vody pro dům - poslední stav textu 269/2015 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. září 2015 o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV

Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Oblastní stavební bytové družstvo, Jeronýmova 425/15, Děčín IV Směrnice pro vyúčtování služeb spojených s bydlením Platnost směrnice: - tato směrnice je platná pro městské byty ve správě OSBD, Děčín IV

Více

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a

Základní ustanovení. změněno s účinností od poznámka vyhláškou č. 289/2013 Sb. 31.10.2013. a) mezi přepravní soustavou a změněno s účinností od poznámka vyhláškou č 289/203 Sb 30203 08 VYHLÁŠKA ze dne 4 dubna 20 o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném

Více

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh

Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ceny ropy na světovém trhu a jejich dopady na tuzemský trh Ing. Jan Zaplatílek 2011 Ministerstvo průmyslu a obchodu Ropa a její význam Ropa je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků.

Více

Long list ochrana životního prostředí

Long list ochrana životního prostředí Posouzení vlivů Programu územního obvodu Moravskoslezského kraje Long list ochrana životního Tabulka 1: Long list ochrana životního 1. Zvyšovat atraktivitu krajiny pro turistické využití a rekreaci. Chránit

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 10.03.2005 KOM(2005) 80 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY o další změně nařízení (ES) č. 1601/2001 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých

Více

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko.

Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Jihočeského kraje v roce 2010. Písek. Prachatice. Milevsko. Blatná Č.Budějovice Č.Krumlov Dačice J. Hradec Kaplice Milevsko Písek Prachatice Soběslav Strakonice Tábor Trhové Sviny Třeboň Týn n/vl. Vimperk Vodňany Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za 1. pololetí 2014 Významné události ve sledovaném období: - Dne 26. 6. 2014 proběhlo rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ČEPS, a.s., v rámci

Více

Solární kolektory v roce 2010

Solární kolektory v roce 2010 Obnovitelné zdroje energie Solární kolektory v roce 2010 Výsledky statistického zjišťování pro rok 2010 Mezinárodní srovnání Srpen 2011 Oddělení surovinové a energetické statistiky MPO Obsah 1. Abstrakt.

Více

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013

PRO SCHŮZI VLÁDY. Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 ÚŘAD VLÁDY ČR Č.j.: 16473/2014-OLP V Praze dne 2014 Výtisk č.: PRO SCHŮZI VLÁDY Věc: Rozbor financování nestátních neziskových organizací z veřejných rozpočtů v roce 2013 Důvod předložení: Materiál je

Více

Česká ekonomika v globálním kontextu. Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic

Česká ekonomika v globálním kontextu. Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic Česká ekonomika v globálním kontextu Kde jsme a kam kráčíme? David Marek Deloitte Czech Republic Ještě než začneme Misery index 30 25 inflace míra nezaměstnanosti misery index 20 15 10 5 0 1993 1995 1997

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 25. 6. 2014 31 Věc: Rozpočtový výhled Ústeckého kraje na období 2015 2019 Důvod předložení: ustanovení 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení

Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Nástroje ke zvýšení pracovní mobility v ČR kombinovaná databáze práce a bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz http://seb.soc.cas.cz Oddělení socioekonomie bydlení Struktura prezentace Důvody pro zkoumání

Více

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF

Otevřený plamen Olejová lázeň Pece Indukční ohřívací zařízení SKF Ohřívací zařízení SKF Je to tak. Nesprávné montážní postupy jsou až v 16 % případů příčinou předčasného selhání ložisek Ve snaze snížit riziko nesprávné montáže začala společnost SKF jako jedna z prvních

Více

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT

ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT ČTVRT MILIÓNU NEAKTIVNÍCH DŮCHODCŮ CHTĚLO PRACOVAT V roce 2012 byli v rámci výběrového šetření pracovních sil dotazováni respondenti ve věku 50-69 let na téma jejich odchodu do důchodu. Přechod mezi aktivitou

Více

VYSOKOOBJEMOVÁ BIOPALIVA V ČEPRO, a. s. V KONTEXTU LEGISTATIVNÍCH ZMĚN

VYSOKOOBJEMOVÁ BIOPALIVA V ČEPRO, a. s. V KONTEXTU LEGISTATIVNÍCH ZMĚN VYSOKOOBJEMOVÁ BIOPALIVA V ČEPRO, a. s. V KONTEXTU LEGISTATIVNÍCH ZMĚN Cimpl P., Hynek J. ČEPRO, a. s., Dělnická 12, č. p. 213, 170 04, Praha 7 email: pavel.cimpl@ceproas.cz Úvod Bouřlivá doba legislativních

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší Ze dne 21.11.2012 Částka 151/2012

Více