NÁVOD K OBSLUZE PECE NA DŘEVO A PLYN PROFESIONÁLNÍ PEC VESUVIO, MODEL GR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE PECE NA DŘEVO A PLYN PROFESIONÁLNÍ PEC VESUVIO, MODEL GR"

Transkript

1 NÁVOD K OBSLUZE PECE NA DŘEVO A PLYN PROFESIONÁLNÍ PEC VESUVIO, MODEL GR Vesuvio Serie GR VALORIANI VALORIANI fornace in Reggello dal Reggello (Firenze) - Italy Tel Fax REV 1.2

2 PROFIL SPOLEČNOSTI Rádi bychom vám poděkovali za výběr profesionální pece řady VESUVIO a gratulujeme vám k jejímu výběru. Naše společnost vyrábí prvky vyzdívek a PREFABRIKOVANÉ pece již více než 50 let v závodě Reggello poblíž Florencie. Všechny vyráběné produkty jsou založeny na myšlenkách o pečení chleba pana SILVIA VALORIANIHO a pocházejí z doby po 2. světové válce. Tento koncept ihned naplnil potřebu italského lidu a projevil se jako trumf společnosti. Díky snadné montáži, instalaci a použití jsou tyto pece používány pro vaření mnoha tradičních jídel, například lasagne, pečeného masa, zapékaných těstovin - samozřejmě i chleba a PIZZY. Speciální konstrukce klenby se žáruvzdornou vyzdívkou perfektně odpovídá varnému povrchu vyrobeného ze žáruvzdorných prvků COTTO. Díky tomu nabízejí naše pece stejné - nebo dokonce lepší - vlastnosti jako staré pece na dřevo, které byly stavěny ze žáruvzdorných cihel kladených speciálním způsobem na základě starodávných stavebních technik, jejichž kořeny jsou ztraceny v čase. Massimo Valoriani OBSAH ČÁST A ČÁST B ČÁST C DOPORUČENÍ PRO USPOŘÁDÁNÍ NOSNÉ PODLAHY MONTÁŽNÍ SCHÉMA PECE HORNÍ TEPELNÁ IZOLACE PECE ČÁST D ČÁST E ČÁST F ČÁST G ČÁST H PRVNÍ ZATOPENÍ V PECI UMÍSTĚNÍ OHNĚ A POUŽÍVÁNÍ DŘEVA - POKYNY DOBY PEČENÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PŘÍPRAVA PRO PLYNOVÝ HOŘÁK 2

3 ČÁST A DOPORUČENÍ PRO USPOŘÁDÁNÍ NOSNÉ PODLAHY Postavte pevnou základnu v závislosti na velikosti zvolené pece. Pokud jde o rozměry a tvary, můžete použít hodnoty uvedené na obrázku a schématu 1.1 Jako stavební materiál doporučujeme použít duté dlaždice a naopak nedoporučujeme používat železobetonové tvárnice, které by mohly odvádět teplo z pece. Doporučujeme zkontrolovat přesné vyrovnání podlahy vaší budovy. Následují příklady izolačních podlah: Standardní základna vhodná pro všechny pece. Malá základna vhodná pro všechny pece v případě malého prostoru Kruhová základna vhodná pro pece: Oválná základna vhodná pro pece 120x160, 140x160, 140x180 OBRÁZEK A SCHÉMA 1.1 A B C D E F Zatížení podlahy Pec \ 2000 kg Pec \ 2400 kg Pec \ 2600 kg Pec 120x \ \ \ kg Pec 140x \ \ \ kg Pec 140x \ \ \ kg Pec \ \ \ kg 3

4 ROZMĚRY UVEDENÉ NA OBRÁZKU A SCHÉMATU 1.1. A TLOUŠŤKA STĚN Po dokončení nosné konstrukce postavte ohrádku s výškou 20 cm pomocí dutých dlaždic z křemičitanu vápenatého. Viz obrázek. Opatrně vyplňte ohrádku dlaždicemi z křemičitanu vápenatého tak, aby tvořily pevnou rovnou vrstvu. Věnujte pozornost tomu, abyste nenechali žádné mezery a zkontrolujte, že je podlaha nehybná. Bloky nezděte, ale pokládejte je těsně k sobě, aby byly pevně umístěny. Upozorňujeme, že lze silikátové dlaždice tvarovat normální pilou. Cihla z křemičitanu vápenatého Pečlivě zkontrolujte, že je vytvořená podlaha naprosto vodorovná a neobsahuje žádná nesouvislá místa. Pro nápravu případných nerovností je možné použít pilník. Po dokončení podlahu pečlivě okartáčujte, abyste odstranili prach a další nečistoty. Vždy zkontrolujte, zda není izolační podlaha vlhká. * POZNÁMKA: Dlaždice z křemičitanu vápenatého můžete zakoupit ve stavebninách obvykle pod označením GAS BETON, YTONG apod. Pouze v případě, že nemůžete dlaždice z křemičitanu vápenatého sehnat, postupujte následujícím způsobem: Vyplňte připravenou ohrádku 15 cm vysušeného písku a pečlivě jej vyrovnejte a udusejte (písek musí být naprosto suchý, protože jinak by uvolněná vlhkost způsobila pokles objemu během používání pece a následný pohyb varné desky a prvků klenby) Na vrstvu písku položte tenkou vrstvu obalového papíru (pouze papír, nikoli plast, plech nebo jiný materiál) Vezměte malou betonovou desku (BEZ ARMATURNÍ VÝZTUŽE) a položte do ohrádky tak, aby byla rovně. DŮLEŽITÉ VĚNUJTE MAXIMÁLNÍ POZORNOST VÝŠE UVEDENÝM ČINNOSTEM, PROTOŽE SPRÁVNĚ POSTAVENÁ IZOLAČNÍ PODLAHA JE ZÁKLADEM PRO SPRÁVNOU FUNKCI A TRVANLIVOST PECE REFRATTARI VALORIANI NEPŘIJÍMÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA OVĚŘENÍ NEBO KONTROLU ČINNOSTÍ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE. 4

5 Část B: SESTAVENÍ TĚLA PECE PROFESIONÁLNÍ PEC. VESUVIO MŮŽE BÝT SNADNO SESTAVENA BĚHEM NĚKOLIKA HODIN. PROVEĎTE JEDNOTLIVÉ KROKY V NÍŽE UVEDENÉM POŘADÍ A S ODKAZEM NA SCHÉMA 2 V ZÁVISLOSTI NA VELIKOSTI PECE. 1) UMÍSTĚTE PŘEDNÍ PRVEK A. PEČLIVĚ OČISTĚTE CELOU PODLAHU. Kus č. 1 2) UMÍSTĚTE BEZ LEPENÍ KUS Č. 1. JE DŮLEŽITÉ VĚNOVAT POZORNOST SPRÁVNÉMU UMÍSTĚNÍ TOHOTO PRVNÍHO PRVKU, PROTOŽE DALŠÍ MONTÁŽ Z NĚJ VYCHÁZÍ. VALPLAST 5) PODLAHU SROVNEJTE DO ROVINY POMOCÍ GUMOVÉ PALICE. 3) POLOŽTE PODLAHOVÉ PRVKY VYROBENÉ ZE ŽÁRUVZDORNÝCH CIHEL V POŘADÍ ZNÁZORNĚNÉM NA SCHÉMATU 2, STRANA 7, 8, 9, PODLE VYBRANÉ PECE. 4) POUŽIJTE ŽÁRUVZDORNOU MALTU VALORIANI VALPLAST NA VYROVNÁNÍ PODLAHOVÝCH DLAŽDIC A JEJICH SLEPENÍ. 6) ODSTRAŇTE PŘÍPADNÉ ZBYTKY MATERIÁLU A PRACHU PŘED POLOŽENÍM DALŠÍ PODLAHOVÉ DLAŽDICE Opatrně vyčistěte 7) PŘI POKLÁDÁNÍ DALŠÍCH DLAŽDIC KONTROLUJTE JEJICH VYROVNÁNÍ 5

6 8) PO DOKONČENÍ PRÁCE MUSÍ PODLAHA VYPADAT TAKTO. VAROVÁNÍ PRO UMÍSTĚNÍ PRVKŮ KLENBY JE NUTNÉ STOUPNOUT SI NA PODLAHU PECE. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE NUTNÉ POLOŽIT NA NI DŘEVĚNOU DESKU, ABY NEDOŠLO K NARUŠENÍ JEJÍ ROVINY. 9) POKLÁDEJTE PRVKY KLENBY NA SUCHO PODLE SCHÉMATU 2 A VYBRANÉ PECE. VALPLAST 10) PRVKY KLENBY SMĚJÍ BÝT OMÍTNUTY POUZE ZVENČÍ POMOCÍ ŽÁRUVZDORNÉ OMÍTKY VALPLAST Kouřovod 11) PŘED VLOŽENÍM KOUŘOVODU NANESTE JAKO TĚSNĚNÍ VRSTVU MALTY VALPLAST. OTVORY VE DVOU BOČNÍCH PŘÍRUBÁCH UMOŽŇUJÍ VLOŽENÍ VHODNÝCH ČEPŮ PO VYVRTÁNÍ ÚSTÍ PECE. Z DŮLEŽITÉ ODTAH DO KOMÍNA MUSÍ BÝT PROVEDEN ZPŮSOBILOU OSOBOU V SOULADU S PLATNÝMI PŘEDPISY. VÝSTUPNÍ PRŮMĚR KOUŘOVODU JE 20 CM 6

7 SCHÉMA 2 SESTAVENÍ PODLAHOVÝCH DLAŽDIC A KLENBY PECE GR100 POKLÁDEJTE NA SUCHO PRVKY KLENBY V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ: - BOČNÍ PRVKY B A C - ZADNÍ PRVEK D - PŘEKRYJTE PRVKEM E - PŘED VLOŽENÍM HORNÍHO PRVKU NANESTE TROCHU VALPLASTU PRO VYTVOŘENÍ PERFEKTNÍHO TĚSNĚNÍ A NAINSTALUJTE KLENÁK F PO ZKONTROLOVÁNÍ SPRÁVNÉ INSTALACE OSTATNÍCH SOUČÁSTÍ. GR120 POKLÁDEJTE NA SUCHO PRVKY KLENBY V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ: - ZBÝVAJÍCÍ BOČNÍ PRVKY D A E - ZADNÍ PRVEK F - PŘEKRYJTE PRVKEM G - PŘED VLOŽENÍM HORNÍHO PRVKU NANESTE TROCHU VALPLASTU PRO VYTVOŘENÍ PERFEKTÍHO TĚSNĚNÍ A NAINSTALUJTE KLENÁK H PO ZKONTOLOVÁNÍ SPRÁVNÉ INSTALACE OSTATNÍCH SOUČÁSTÍ. GR POKLÁDEJTE NA SUCHO PRVKY KLENBY V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ: - BOČNÍ PRVKY B A C - ZBÝVAJÍCÍ BOČNÍ PRVKY D, E, F, G - ZADNÍ PRVEK H - PŘEKRYJTE JE PRVKEM I - PŘED VLOŽENÍM HORNÍHO PRVKU NANESTE TROCHU VALPLASTU PRO VYTVOŘENÍ PERFEKTNÍHO TĚSNĚNÍ A NAINSTALUJTE OVÁLNÝ KLENÁK L PO ZKONTROLOVÁNÍ SPRÁVNÉ INSTALACE OSTATNÍCH SOUČÁSTÍ. 7

8 GR140 POKLÁDEJTE NA SUCHO PRVKY KLENBY V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ: - BOČNÍ PRVKY B A C - PŘEKRYJTE PRVKEM D - ZBÝVAJÍCÍ BOČNÍ PRVKY E, F - ZADNÍ PRVEK G - PŘED VLOŽENÍM HORNÍHO PRVKU NANESTE TROCHU VALPLASTU PRO VYTVOŘENÍ PERFEKTNÍHO TĚSNĚNÍ A NAINSTALUJTE OVÁLNÝ KLENÁK H PO ZKONTROLOVÁNÍ SPRÁVNÉ INSTALACE OSTATNÍCH SOUČÁSTÍ. GR POKLÁDEJTE NA SUCHO PRVKY KLENBY V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ: - BOČNÍ PRVKY B A C - PŘEKRYJTE PRVKEM D - ZBÝVAJÍCÍ BOČNÍ PRVKY E-F-G-H - ZADNÍ PRVEK I - PŘED VLOŽENÍM HORNÍHO PRVKU NANESTE TROCHU VALPLASTU PRO VYTVOŘENÍ PERFEKTNÍHO TĚSNĚNÍ A NAINSTALUJTE KLENÁK L A M PO ZKONTROLOVÁNÍ SPRÁVNÉ INSTALACE OSTATNÍCH SOUČÁSTÍ. 8

9 GR POKLÁDEJTE NA SUCHO PRVKY KLENBY V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ: - BOČNÍ PRVKY B A C - PŘEKRYJTE PRVKEM D - ZBÝVAJÍCÍ BOČNÍ PRVKY E-F-G-H - ZADNÍ PRVEK I - PŘED VLOŽENÍM HORNÍHO PRVKU NANESTE TROCHU VALPLASTU PRO VYTVOŘENÍ PERFEKTNÍHO TĚSNĚNÍ A NAINSTALUJTE KLENÁK L A M PO ZKONTROLOVÁNÍ SPRÁVNÉ INSTALACE OSTATNÍCH SOUČÁSTÍ. GR 180 POKLÁDEJTE NA SUCHO PRVKY KLENBY V NÁSLEDUJÍCÍM POŘADÍ: - BOČNÍ PRVKY B A C - PŘEKRYJTE PRVKEM D - ZBÝVAJÍCÍ BOČNÍ PRVKY E-F-G-H - ZADNÍ PRVEK I - PŘED VLOŽENÍM HORNÍHO PRVKU NANESTE TROCHU VALPLASTU PRO VYTVOŘENÍ PERFEKTNÍHO TĚSNĚNÍ A NAINSTALUJTE KLENÁK L A M PO ZKONTROLOVÁNÍ SPRÁVNÉ INSTALACE OSTATNÍCH SOUČÁSTÍ. 9

10 Část C HORNÍ IZOLACE PECE 12) PO SESTAVENÍ PRVKŮ KLENBY OBALTE PEC DVOJITOU VRSTVOU KERAMICKÉHO PLÁŠTĚ. 13 ) VYBUDUJTE OBVODOVÉ ZDI PECE. DOPORUČUJEME POUŽÍT DUTÉ CIHLY. UPOZORŇUJEME, ŽE KLENBU PECE NESMÍTE NIJAK ZATÍŽIT. 14) VYPLŇTE VERMICULITEM DO VÝŠKY 25 CM NAD VRCHOL PECE A PŘEKRYJTE KERAMICKÝM PLÁŠTĚM. POKUD TAKOVÝ MATERIÁL NESEŽENETE, MŮŽETE POUŽÍT HLÍNU SE STŘEDNĚ VELKÝMI ZRNY. 15) PONECHTE V HORNÍ ČÁSTI STĚNY PŘÍSTUP PRO NASÁVÁNÍ VZDUCHU, ABY MOHLA PEC UVOLŇOVAT VLHKOST. VYPLŇTE VERMICULITEM VALORIANI. NEUTĚSŇUJTE HERMETICKY HORNÍ ČÁST - ponechte nejméně 2 přívody vzduchu Obvodové stěny 10

11 (i) ČÁST D ZATOPENÍ V PECI Nová pec je velmi vlhká a je třeba zabránit, aby se vlhkost během vysychání přeměnila na páru, která by poškodila vnitřní povrch pece. Proto je NUTNÉ postupovat při prvním zatopení velmi opatrně, aby se zabránilo výše uvedenému jevu a popraskání. Pro PRVNÍ ZATOPENÍ, které musí být prováděno postupně a konstantně po dobu 7 dnů, doporučujeme postupovat takto: 1) Zapalte oheň ve střední části pece. 2) Udržujte rovnoměrnou vnitřní teplotu okolo 150 C po dobu prvních dvou dnů 3) Třetí den, a i následující dny, zvyšte teplotu o 50 C (a udržujte ji konstantní po celý den pro dosažení kompletního vysušení) DŮLEŽITÉ DROBNÉ A NÁHODNÉ PRASKLINY PRVKŮ KLENBY JSOU NORMÁLNÍ A DOCHÁZÍ K NIM VLIVEM TEPELNÉHO ROZPÍNÁNÍ. TYTO PRASKLINY NENARUŠUJÍ ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM FUNKCI PECE, NAOPAK NAZNAČUJÍ VELMI DOBRÉ VYSUŠENÍ. DŮLEŽITÉ KLENBA PECE NESMÍ BÝT PEVNÁ A MUSÍ OBSAHOVAT SPOJE UMOŽŇUJÍCÍ TEPELNÉ ROZPÍNÁNÍ. BĚHEM ŽIVOTNOSTI SE TYTO SPOJE MOHOU V DŮSLEDKU TEPELNÉHO ROZPÍNÁNÍ ZVĚTŠOVAT A ZMENŠOVAT A NENARUŠUJÍ VÝKON ANI STABILITU PECE. DŮLEŽITÉ V PŘÍPADĚ DELŠÍ DOBY NEČINNOSTI, PROVEĎTE POMALÉ ZATÁPĚNÍ PO DOBU ASI 12 HODIN DŮLEŽITÉ DOPORUČUJME DODRŽOVAT VÝŠE UVEDENÉ POKYNY, PROTOŽE K VĚTŠINĚ PRASKLIN PRVKŮ KLENBY DOCHÁZÍ V DŮSLEDKU PŘÍLIŠ RYCHLÉHO VYSYCHÁNÍ. 11

12 ČÁST E - UMÍSTĚNÍ OHNĚ A POUŽITÍ DŘEVA Při normálním používáním pece by měl být oheň umístěn na straně, protože části nejvíce vystavené plamenům jsou vystaveny největšímu tepelnému rozpínání a největšímu opotřebení během času. Doporučujeme střídavě topit na levé a na pravé straně. Díky tomu budou stěny namáhány rovnoměrně a zvýší se životnost pece. Doporučujeme používat slabé, lehké a suché dřevo, které se snadněji zapaluje a lépe rozhoří. Následně, s cílem dosáhnout optimální výtěžek a nízkou spotřebu dřeva, doporučujeme použít těžší a silnější dřevo (kmeny dubu, buku nebo olivovníku dlouhé 30 až 40 cm) v množství uvedeném v naší příručce. Nedoporučujeme používat pryskyřičné dřevo (borovice, smrk), protože je příliš aromatické. Rovněž nedoporučujeme používat topolové a březové dřevo, které má vysoký obsah uhlíkatých částic. Nepoužívejte žádný jiný typ paliva, například uhlí, dřevěné uhlí, benzín atd. Dřevo vkládané do pece nesmí NIKDY narazit do klenby, protože při vysokých teplotách by mohlo dojít k poškození konstrukce. ČÁST F DOBY VAŘENÍ Doby vaření jsou proměnlivé a obvykle trvají 1,5 až 3,5 minuty pro tradiční pizzu a závisí na síle těsta a použité vnitřní teplotě. Jedním z nejdůležitějších parametrů pecí Vesuvio jsou jednotné vlastnosti při pečení i při náročných pracovních podmínkách. Perfektní vyrovnání mezi klenbou a podlahou a speciální žáruvzdorné dlaždice tvořící podlahu umožňují optimální pečení, jak pomalé při nízké teplotě (250/300 C), tak rychlé při vysoké teplotě (nad 400 C), aniž by docházelo k připalování pizzového těsta. 12

13 ČÁST G - ČIŠTĚNÍ VNITŘKU A ÚDRŽBA Doporučujeme čistit pec vhodnými mosaznými kartáči, zakoupenými v běžném obchodě nebo od Refrattari Valoriani. NEPOUŽÍVEJTE vlhké hadry nebo jiné vlhké materiály. NIKDY DO PECE nesmí vniknout voda. JE DŮLEŽITÉ ZABRÁNIT prudkým změnám teploty, které by mohly poškodit pec. Profesionální pece VESUVIO jsou navrženy pro přípravu pizzy, chleba, koláčů atd... Refrattari Valoriani s.r.l. se zříká jakékoli odpovědnosti v případě odlišného použití než je uvedeno výše. 13

14 ČÁST H - PŘÍPRAVA PRO PLYNOVÝ HOŘÁK Pro přípravu na plynový hořák vyvrtejte otvor o průměru 150 mm do nosné podlahy popsané v části A tohoto návodu k obsluze při dodržení uvedených vzdáleností v závislosti na modelu (viz následující obrázky) Stejný otvor vytvořte rovněž v dlaždici z křemičitanu vápenatého v izolační podlaze. V případě, že jste použili písek pro plnění izolační ohrádky, je nutné vložit dlaždici pod dodaný plynový hořák. Během konstrukce varné podlahy, věnujte pozornost umístění příčky 1 (část B návodu k obsluze). Je nutné, aby otvor v izolační podlaze byl na stejném místě jako otvor v žáruvzdorné varné podlaze, proto doporučujeme nejprve polohu zkontrolovat bez použití malty Valplast a potom pokračovat v konečném sestavení, jak je popsáno v části B tohoto návodu k obsluze. KOVOVÁ TRUBKA PRO PŘIPOJENÍ K HOŘÁKU. UPEVNĚTE EXPANZNÍ ŠROUBY POD NOSNOU PODLAHOU VE VYZNAČENÉ POZICI V ZÁVISLOSTI NA VELIKOSTI PECE 14

15 15

16 16

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem

Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem IV Izolace budov systémy Ceretherm krok za krokem Před aplikací tepelné izolace na plochu fasády věnujte patřičnou pozornost technickému stavu podkladních vrstev, zvláštní pozornost by měla být věnována

Více

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny

Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM. technologický postup montáže a všeobecné pokyny Realizace zateplování FASÁDNÍM POLYSTYRENEM technologický postup montáže a všeobecné pokyny Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po dobu provádění technologických operací ETICS a dále

Více

Aduro 13 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0387 - EN 13240

Aduro 13 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0387 - EN 13240 Aduro 13 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0387 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list

Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list Návod k montáži a obsluze krbových vložek FLAMEN řada OMEGA, řada DELTA Záruční list U krbových vložek OMEGA je pro přepravu a manipulaci zajištěno závaží ve své horní poloze. Před instalací, pro kontrolu

Více

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování

Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování Návod k montáži Doporučení Manipulace a skladování ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH 1 ÚVOD 1 2 KLASIFIKACE A ROZMĚRY TRUBEK 1 3 TRANSPORT 3 4 MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ 4 5 UKLÁDÁNÍ 4 6 SKLADOVÁNÍ TĚSNĚNÍ 4 7 ORIENTACE

Více

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání

Podklad pro provádění systému POROTHERM. 3. vydání Podklad pro provádění systému POROTHERM 3. vydání OBSAH A. Cihla - klasický stavební materiál v bytové výstavbě... 2 1. Ekologie a hospodárnost......................... 2 2. Optimalizace stavebně fyzikálních

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST

PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a použití PI 740 AS PI 741 AS PI 750 AS PI 750 AST Varná deska Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste

Více

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00.

Návod k instalaci. Logano S111-2 x (WT) Kotel na pevná paliva. Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ 6 720 648 407-00. Návod k instalaci Kotel na pevná paliva 6 720 648 407-00.1T Logano S111-2 x (WT) Rozsah výkonu od 13,5 kw do 45 kw 6 720 802 322 (2011/11) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. 3 1.1

Více

n í z k o e n e r g e t i c k é Montážní příručka

n í z k o e n e r g e t i c k é Montážní příručka s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é únor 2009 d o m y s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory 302 Liberec 25 Vesec

Více

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D

DOR F. Návod k instalaci. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D Návod k instalaci DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 45D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 13/10.1 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.1 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 4 SCHÉMA KOTLE 6 PARAMETRY 7 MONTÁŽ A INSTALACE

Více

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009

VERNER 13/10.2 ČSN EN ISO 9001: 2009 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 13/10.2 v ČSN EN ISO 9001: 2009 2 OBSAH ÚČEL A POUŽITÍ 4 TECHNICKÝ POPIS 5 SCHÉMA KOTLE 7 PARAMETRY 8 MONTÁŽ A INSTALACE 9 Umístění 9 Přívod vzduchu

Více

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

EOLO Star 24 3 E Návod k použití a upozornění EOLO Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030588CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

Návod k instalaci a obsluze zařízení

Návod k instalaci a obsluze zařízení Návod k instalaci a obsluze zařízení DŘÍVE NEŽ PŘÍSTROJ NECHÁTE INSTALOVAT A ZAČNETE POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI TYTO INSTRUKCE! Naše odpovědnost se týká pouze sestavy krbové vložky. Její montáž musí být ve

Více

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO 1

Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii DRACO 1 Instrukcja obsługi i instalacji kotłów serii 1 2 Vážení klienti, děkujeme vám, že jste si vybrali kotel řady. Velmi vás prosíme, abyste věnovali několik okamžiků k seznámení s tímto návodem k obsluze.

Více

XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 -

XXL. Krbová vložka. provozu. Upozornění: SPARTHERM Feuerungstechnik. Melle D - 49324 - 2 - Varia 1V H 2 O XXL Krbová vložka s teplovodním výměníkem Návod k montáži a provozu Upozornění: V případě, že nebudou dodrženy pokyny uvedené v návodu k montáži nebo návodu k provozu, zanikají veškeré nároky

Více

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D

DOR F. Návod k obsluze. DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D Návod k obsluze DOR F KOTEL NA PEVNÁ PALIVA DOR F 12 DOR F 16 DOR F 20 DOR F 24 DOR F 25 Max DOR F 27 DOR F 32 DOR F 32D DOR F 12 WT DOR F 16 WT DOR F 20 WT DOR F 24 WT DOR F 25 Max WT DOR F 27 WT DOR

Více

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE

WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVE WINDEK PVC PLASTOVÁ OKNA A DVEŘE VÝROBKOVÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA Kolektiv pracovníků Atelieru DEK, DEKPROJEKT s.r.o. Červenec 2009-1 - O B S A H 1 Úvod...4 2 Vymezení pojmů...4 3 Okna a balkonové dveře WINDEK

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION!

FLOWTITE. Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění LOW RESOLUTION! FLOWTITE Návod pro montáž nad zemí se spoji bez upevnění 1 Úvodní informace 3 1.1 Předmluva... 3 1.2 Úvod... 3 1.3 Montážní technik... 3 1.4 Požární bezpečnost... 3 2 Přeprava, manipulace a skladování

Více

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování

FERMACELL Powerpanel H 2. O Plánování a zpracování FERMACELL Plánování a zpracování 1. FERMACELL Powerpanel v přehledu Požadavky na moderní stavební materiály jsou čím dál vyšší, rostou požadavky na komfort, jsou poptávána rychlá a kvalitní řešení. FERMACELL

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod

Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click. Lindab SRP Click Montážní návod Lindab SRP Click Montážní návod SRP Click Lindab SRP Click Montážní návod Montáž krytiny Lindab SRP Click Dříve než začnete Před montáží doporučujeme důsledně prostudovat tento montážní návod. Pomůže Vám

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy

NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ. Okenní a dveřní systémy NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Okenní a dveřní systémy 2 PŘEDMLUVA Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral výrobky společnosti FINSTRAL. Aby zůstala Vaše okna a dveře dlouhodobě pěkná

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více