1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti Historie Vize Cíle Strategie Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Shrnutí 5. 2 Popis společnosti 5. 2.1 Historie 5. 2.2 Vize 5. 2.3 Cíle 6. 2.4 Strategie 6. 2.5 Vlastnické poměry 6. 3 Organizace společnosti 6"

Transkript

1 Podnikatelský záměr

2 2 Podnikatelský záměr Obsah 1 Shrnutí 5 2 Popis společnosti Historie Vize Cíle Strategie Vlastnické poměry 6 3 Organizace společnosti Klíčové osobnosti Organizační struktura Personální zabezpečení Generální manažer Finanční oddělení Marketing Vývoj Grafika Podpora 9 4 Cíle projektu 10 5 Struktura projektu I. fáze: Úvodní studie a projektová koncepce Technická část Obchodní část II. fáze: Realizace a tvorba produktu Technická část Obchodní část III.fáze: Pilotní implementace a provoz 12

3 3 Podnikatelský záměr Technická část Obchodní část Další fáze projektu 12 6 Specifikace produktu Funkce Komunikace mezi studentem a učitelem Informační podpora pro studenty Informační podpora pro rodiče Další rozšíření Uživatelé systému Studenti Učitelé Rodiče Vedení školy 14 7 Analýza trhu Ekonomická analýza 14 8 Návrh rozpočtu Předpokládané náklady Vedení projektu a celopodnikové náklady Oddělení vývoje Oddělení grafiky Oddělení financí Oddělení PR a informační potřeby Oddělení podpory Zakladatelský rozpočet Zahajovací rozvaha Předpokládané náklady 18

4 4 Podnikatelský záměr Přepokládané výnosy Investiční a provozní kapitál Zdroje financování 19 9 Finanční analýza Předpokládaná cena produktu 19

5 5 Podnikatelský záměr 1. Shrnutí Překládaný dokument je úvodní studií k projektovému záměru návrhu komunikačního systému pro střední školy. Skládá se z pěti základních částí. První částí je popis společnosti, její organizační struktura a personální složení. V další části jsou prezentovány cíle projektu. Třetí část se zabývá strukturou projektu. Ve čtvrté části je naznačena specifikace produktu a základní funkcionalita. Poslední část se zaměřuje na ekonomické a finanční aspekty celého projektu. Celý dokument je jen základním rámcem pro uvažování v hlubších souvislostech a také konceptem pro zpracování detailnějších studií, jakými jsou například výstupy oddělení vývoje, analýzy dotazníkových šetření či například výstup v podobě dokumentu Marketingová strategie. Celý projekt si klade za cíl uvažovat nad možnostmi návrhu a tvorby komunikačních systémů pro SŠ a udělat tak první krok pro zhodnocení možností a obtížnosti takového podnikatelského plánu. Dokument jistě neobsahuje vyčerpávající analýzu souvislostí, spíše se snaží být jednoduchým a základním rámcem pro směřování dalších úvah a návrhů pro praktické řešení problému v realitě. 2. Popis společnosti 2.1. Historie Jsme novu dynamicky se rozvíjející firmou. Máme za sebou několik zakázkových implementací IS převážně v oblasti školství a vzdělávání. Jednak jsme vyvíjeli různé moduly pro školy, jako tvorbu rozvrhu a podobně. Získané zkušenosti hodláme uplatnit při komplexním projektu návrhu a tvorby integrovaného komunikačního systému pro střední školy Vize Ústředním prvkem vize naší společnosti je snaha a odhodlání úspěšně proniknout na perspektivní a rozvíjející se trh informačních a komunikačních systémů v oblasti vzdělávání a školství. Jsme odhodláni přijmout výzvu a jít vstříc otevírající se mezeře na trhu s informačními systémy pro střední školy, ať už se jedná o školy se specifickým zaměřením, či gymnázia.

6 6 Podnikatelský záměr 2.3. Cíle Primárním cílem naší firmy je maximalizace zisku. Jsme si však plně vědomi, že je důležité naplňovat tento primární cíl skrze cíle zprostředkující. Zprostředkujícím cílem je pak orientace na cílového zákazníka a z něj vyplývající sledování jeho potřeb a poskytování služeb, které tyto potřeby reflektují. Naše firma si klade za cíl dosáhnout v oblasti svého podnikání dominantní pozici na českém trhu, kterou dosáhne orientací na úzké zaměření. Z této pozice dominantního hráče na trhu s IS/IC pro vzdělávací instituce lze uvažovat o proniknutí na zahraničí trhy Strategie Základem strategie tohoto projektu je zaměření na úzce zaměřenou oblast informačních systémů ve vzdělávací oblasti, převážně IS pro střední školy. Tato strategie umožní naší společnosti soustředit se na problematiku do hloubky a tak poskytovat nejlepší možné produkty a služby 2.5. Vlastnické poměry Naše společnost byla založena jako ryze česká společnost. Vzhledem k nedostatečnosti vlastních zdrojů se firma hodlá opřít o bankovní úvěr některé z českých renomovaných bank. Předpokládáme, že zaujmeme zajímavou vizí životaschopného projektu, který má potenciál podpory i ze strany státních institucí jako je například Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podrobnosti úvěru jsou založeny na analýze nákladů a případném získáním grantů od MŠMT, což není jisté a proti podrobnosti úvěru budou později upřesněny. Současný vlastní kapitál byl vložen do společnosti jednotlivými společníky, kteří dnes tvoří jádro realizačního týmu první etapy, která má za cíl vytvořit konceptuální návrh, který by mohl v budoucnosti sloužit jako motivující materiál pro získání úvěru, ale rovněž jako startovací bod od kterého se budou odvíjet hlubší analýzy, marketingová šetření a realizační práce. 3. Organizace společnosti 3.1. Klíčové osobnosti Naše společnost se opírá jednak o mladé perspektivní pracovníky, ale na druhé straně i 2 pracovníky, kteří působí ve školství již mnoho let na pozici učitelů SŠ, či úředníků MŠMT. Klíčovým zdrojem úspěchu zde má být jejich kreativita a schopnost rychle

7 7 Podnikatelský záměr reagovat nejen na konkurenční prostředí, ale rovněž na moderní trendy. Kvalitní osobnosti ve vedení projektu a řízení jednotlivých firemních oddělení umožňují naší firmě soustředit se na klíčovou oblast našeho zájmu, kterou je vytvoření působivého a uživatelsky příjemného komunikačního systému pro SŠ, který má být nejen pomůckou při výuce, ale i bránou do světa ICT pro naše školy. Samozřejmá je konzultace s odborníky nejen z oblasti informačních systémů, ale rovněž s experty v oblasti školství a vzdělávání, kteří mohou poskytnout relevantní informace pro praktický úspěch projektu Organizační struktura Generální manažer Právní odd lení Finance Marketing Vývoj Podpora Grafika PR manažer Informa ní Implementace Programové Analytické podpora odd lení odd lení Obrázek Obrázek Organiza ní Organizační struktura struktura Generální manažer 3.3. Personální zabezpečení Popis: Zodpovídá Generální za strategické manažer ízení projektu a prací na projektu. Vedení týmu a zpracovávání report. Popis: Zabývá se rovn ž formulací projektového zám ru a srovnává tento zám r se skute ným stavem projektu. Hodnotí jednotlivé leny týmu a rozd luje odm ny. Zodpovídá za strategické řízení projektu a prací na projektu. Vedení týmu a zpracovávání Odpov dnosti: reportů. Zabývá se rovněž formulací projektového záměru a srovnává tento záměr se skutečným vedení projektu stavem projektu. Hodnotí jednotlivé členy týmu a rozděluje odměny. Odpovědnosti: vedení týmu marketingová vedení projektu strategie projektový vedení týmu zám r Finan ní odd lení Popis:

8 8 Podnikatelský záměr marketingová strategie projektový záměr Finanční oddělení Popis: Finanční oddělení se soustředí na finanční řízení společnosti, plánování a návrh rozpočtu, finanční analýzy. Zabývá se rovněž ekonomickými analýzy trhu a spolupracuje na formulování marketingových strategií. Samozřejmostí je řízení účetního oddělení a vedení účetnictví. Předpokládá se rovněž účast v nejvyšším strategickém vedení, převážně spolupráce na projektovém záměru a strategické koncepci projektu. Odpovědnosti: zástupce ředitele finanční analýza a plánování tvorba rozpočtů projektový záměr marketingová strategie Marketing Popis: Jedna z nejdůležitějších částí týmu, zvláště na jeho počátku. Zodpovídá za šetření jako stavebního kamene marketingových a vývojových analýz, ať už formou dotazníkového šetření, či přímým pozorováním. Sbírá informace a zároveň prezentuje náš projekt veřejnosti. Konfrontuje veřejné mínění s našimi předpoklady a formuje tak nezbytnou zpětnou vazbu pro vedení projektu. Odpovědnosti: PR šetření výběr vhodných škol pro sběr informací prezentace projektu

9 9 Podnikatelský záměr Vývoj Popis: Zabývá se analýzou a designem vlastního zpracování IS. Počínaje konceptuální datovou a funkční studií. Zpracování metodik a postupů práce na IS a implementační fáze. Vytipovává klíčové objekty a analyzuje jejich vzájemné vztahy pro detailnější analýzu a budoucí programátorské aktivity. Odpovědnosti: diagramy podle základních funkcí návrh interface metodiky Grafika Popis: Vytváření vizuální komunikace firmy. Návrh loga a grafických symbolů reprezentujících povahu firmy. Grafické sladění dokumentů. Barevná a prostorová kompozice dokumentů, interface a marketingových materiálů. Zároveň spravuje webovou prezentaci jak z pohledu grafického designu, tak i z pohledu aktuálnosti a relevance informací. Odpovědnosti: tvorba "šablon" prezentací loga, webová prezentace propagační materiály správa webu Podpora Popis: Zabývá se podporou projektu. Tvorba návodů a dokumentace. Návrh koncepce školení a manuálů. Podpora budoucích zákazníků a informování zákazníků potenciálních. Odpovědnosti: stručný obsah dokumentace a návodů

10 10 Podnikatelský záměr školení spolupráce na marketingové strategii vytváření metodik 4. Cíle projektu Filozofie naší nově vznikající společnosti je postavena na nepřehlédnutelné skutečnosti, že nové progresivní technologie, informační a komunikační systémy mají svůj dřímající potenciál i v oblastech lidského jednání, kde ještě nestačily plně dokázat svoji užitečnost. Jednou z nejperspektivnějších oblastí současného trhu je vzdělávání. V jádru projektu Komunikačního systému pro SŠ je právě důvěra v užitečnost používání nových technologií při vzdělávání mladých lidí a rovněž také schopnost těchto technologií nabídnout přidanou hodnotu, která nejenže může zlepšit vzdělávací proces, ale rovněž připravit studenty na využívání podobných technologií při každodenní praxi ve vybraném povolání. Cílem projektu je navrhnout informační systém pro interaktivní komunikaci mezi střední školou a jejím bezprostředním okolím (rodiče) stejně tak jako komunikaci uvnitř střední školy samé (učitelé + studenti). Vytvoření standardizovaného IS pro střední školy vychází z předpokladu tržního potenciálu středních škol v oblasti IS, který bude vzrůstat se zapojováním ICT do výuky a změnou osnov výuky. Mnoho středních škol jednak využívá informační systémy, vytvářené vlastními silami, které však nejsou dostatečně propracované a integrované do spolupracujících nebo nevyužívají IS vůbec, což vychází z šetření ve školách. 5. Struktura projektu Projekt je rozdělen do etap. Tento podnikatelský záměr se zabývá převážně 1. etapou projektu, která se soustředí na vytvoření koncepce řešení, finanční a marketingové analýzy vycházející z dotazníkových šetření a také konceptuální návrh budoucího systému spolu s vytvořením podpůrných materiálů a grafického designu. Následující fáze zahrnuje vlastní realizaci a vytvoření prvního funkčního prototypu, programátorské práce, testování a vytvoření reklamních materiálů a podpůrné dokumentace. Třetí fáze se zaměří na nasazení produktu v pilotních provozech a následné zpřesňování a ladění prototypového řešení.

11 11 Podnikatelský záměr Případné další fáze jsou úzce spojeny s úspěchem prvních tří fází a zahrnují masivní rozšíření počtu cílových zákazníků spolu s vytvořením krabicové verze produktu a upřesněním metodik pro masivnější implementaci a provoz systému. Zahrnují rovněž případné integrace systému s původními IS odběratelů (např. ekonomickým a účetním systémem) a rovněž práce při potenciální spolupráci s MŠMT a vytvoření portálu integrujícího výstupy z jednotlivých IS a prezentujícího tyto informace zainteresované veřejnosti I. fáze: Úvodní studie a projektová koncepce Technická část popis stávajícího a cílového stavu konceptuální datový návrh specifikace požadavků na programový produkt prvky a vazby systému globální analýza Obchodní část zakladatelský projekt (úvodní studie) marketingová strategie finanční analýza zakladatelský rozpočet projektu tvorba dotazníků marketingová šetření 5.2. II. fáze: Realizace a tvorba produktu Technická část detailní analýza funkční, datová, technologická návrh programu návrhy modulů a ostatních částí programování tvorba programu a dokumentace testování

12 12 Podnikatelský záměr Obchodní část další marketingová šetření úprava strategie zpětná vazba (finanční a faktická) tvorba prospektů a marketingových materiálů 5.3. III.fáze: Pilotní implementace a provoz Technická část doladění na požadavky prvních odběratelů metodika implementace a samotná implementace pilotního provozu uvedení do rutinního provozu Obchodní část prodej prezentace příprava školení 5.4. Další fáze projektu jednání s MŠMT návrhy rozšíření průzkum využitelnosti systému při praktických implementacích a další 6. Specifikace produktu Uvedená specifikace produktu vychází ze šetření, které provedlo oddělení marketingu a které je přiloženo k tomuto dokumentu Funkce Komunikace mezi studentem a učitelem zadávání úkolů/odevzdávání některých prací, seminárních prací, úkolů materiály k výuce

13 13 Podnikatelský záměr vkládání výsledků testů, písemek, seminárek (možnost prohlížení, zadávání známek, průměry) rozvrh hodin + informace o změnách výuky (suplování, nemoc, ) kontakt na učitele i studenta ( ) testování znalostí Informační podpora pro studenty seznam školních akcí (kulturní, sportovní ) + termíny pořádání přihlašování na školní akce (výlety, exkurze, přednášky, ) spolupráce s jídelnou - jídelní lístek přihlašování a odhlašování obědů (identifikační karty) diskusní fóra k předmětům a všeobecně možnost vytváření týmů v rámci předmětu možnost vytvoření stránek studentů, blogů, Informační podpora pro rodiče možnost zjištění studijních výsledků (do věku 18ti let studenta - pak pouze se svolením studenta) termíny rodičovských schůzek stížnosti a poznámky omlouvání studentů kontakty na učitele "rodičovský klub" Další rozšíření integrace výstupů do jednoho portálu srovnávací testy studentů mezi školami, testy znalostí, státní maturity - výsledky, přihlášení, informace - nový uživatel stát ankety stát - rodiče

14 14 Podnikatelský záměr 6.2. Uživatelé systému Studenti Studenti jsou důležitou skupinou uživatelů, u které je nezbytné, aby je systém zaujal a byl pro ně přínosný. Jedině aktivní využívání systému studenty může motivovat pedagogy a vedení školy pro rozvoj nasazování ICT technologií pro podporu výuky. Zajímavým z tohoto pohledu bude jistě výstup dotazníkového šetření na vybraných středních školách, který poskytne lepší pohled na potřeby studentů a umožní vytipovat klíčová místa na která je vhodné interaktivní systém zaměřit Učitelé Druhou skupinou uživatelů, bez jejichž iniciativy není možné projekt prosadit v praxi, jsou zajisté pedagogové. Využitelnost a přínos IS/ICT technologií ve školství je vázán na ochotu a kvalitu práce s těmito systémy právě ze strany pedagogů Rodiče Poskytování informací o studiu potomků a aktivitách školy rodičům studujících dětí je nezbytnou součástí systému, kterou rodiče jistě ocení. Nejen že poskytne této skupině aktuálnější informace než jednou za čtvrt roku pořádané třídní schůzky, ale rovněž umožní jistou dávku interaktivní komunikace směrem ke škole a značné zpružnění reakcí školy na požadavky rodičů Vedení školy Vedení školy je však tím, kdo rozhodne o kvalitě systému jako celku. Informační systém může poskytovat pouze tak kvalitní řešení, jaké jsou schopni zabezpečit s jeho pomocí sami uživatelé. Komunikační systém pro SŠ, i kdyby byl sebedokonalejší, nemůže existovat bez ochoty lidí využívat ho ke všestranné spokojenosti. 7. Analýza trhu 7.1. Ekonomická analýza Vysoký potenciál trhu spočívá v možnosti podchycení prvních zákazníků, kteří díky své zkušenosti s produktem budou sloužit jako referenční implementace pro masivnější marketingovou strategii a expanzi mezi nové zákazníky. V první fázi projektu převažují utopené náklady nad výnosy, což vychází z účetnictví, kdy mnohonásobně převyšují náklady nad výnosem. Budoucí prodej produktu více

15 15 Podnikatelský záměr zákazníkům umožňuje rozptýlit počáteční vyšší náklady mezi více kupujících a tím dosáhnout zisku. Prvotní pilotní prodej však musí zaujmout nízkou cennou a zajímavou funkcionalitou, aby bylo možné překonat prvotní nedůvěru k novým věcem a rovněž co možná snížit náklady na zavedení produktu do pilotních provozů. Ekonomické souvislosti na trhu s informačními systémy mohou být využity ve prospěch dosažení cílů firmy, ale rovněž musejí být brány v úvahu při formulování klíčových strategií propagace a prodeje, stejně jako analýzy budoucích zisků. Mezi tyto souvislosti patří zejména efekt uzamčení (uživatel má vysoké náklady při změně produktu například mobilního operátora, protože musí o změně čísla informovat všechny své obchodní partnery; nebo software, protože musí znovu vyškolit své zaměstnance, změnit konfiguraci počítačových sítí, nakoupit nové aplikace, převést soubory do nových formátů a podobně) a síťový efekt (produkt se stává tím hodnotnějším, čím více lidí ho užívá můžete například sdílet textové soubory s větším počtem lidí a nestarat se o jejich konverzi do jiných formátů). Existence síťového efektu vyplývá z nutnosti kompatibility a standardů v segmentu IS/ICT. Jedná se o situaci, kdy je pro jednotlivé spotřebitele výhodné nakupovat produkt, který je zároveň nakupován i ostatními spotřebiteli. Z toho poté plyne, že když naše firma získá dostatečně velký podíl na trhu nabídkou kvalitního řešení, je vysoce pravděpodobné, že se zároveň stane na trhu s tímto statkem do dominantního postavení. Tuto situaci popisuje Metcalfův zákon 1, který tvrdí, že hodnota sítě je přímo úměrná čtverci jejích uživatelů (tj. n2). Platí tedy jednoduchá přímá úměrnost, že čím více trhu firma získá tím je hodnota sítě, využívající tento produkt větší, spotřebitelé si produktu více cení a tím je také pravděpodobnější, že si ho koupí i ostatní a firma získá o to více trhu. Pokud však cestou k dominantnímu podílu na trhu platí, že čím více tím více, musí i při malé chybě platit opačná úměrnost. Platí tak, že čím více trhu firma ztratí, tím více ho také bude dále ztrácet. Efekt uzamčení vychází z podstaty nákladů na znalosti využívání daného IS. Nákupem jakéhokoli statku vznikají kupujícímu rozličné náklady. Nejpodstatnější složkou jsou pak náklady pořízení. Při nákupu softwarového vybavení tomu tak není. Náklady pořízení zde tvoří jen nepatrnou část celkových nákladů. Nejpodstatnější složku nákladů při nákupu softwaru tvoří náklady na získání dostatečných znalostí k práci s tímto softwarem. Používáním daného softwarového prostředí akumuluje spotřebitel znalosti odpovídající tomuto prostředí. 1

16 16 Podnikatelský záměr Náklady na tyto znalosti jsou efektivně vynaložené při dlouhodobé práci v jednom prostředí, ale zároveň mohou znamenat velké ztráty v podobě utopených nákladů, když dojde ke změně v používání konkrétního prostředí. Těmto nákladům, které v podobě znalostí vstupují do nákladů při změně prostředí, se říká náklady přechodu a vysvětlují, že přejít od jednoho softwaru k jeho substitutu nebývá zadarmo ani, když jsou nulové náklady pořízení. 8. Návrh rozpočtu Je zřejmé, že prvotní náklady na vývoj informačního systému jsou utopené v okamžiku jejich vynaložení. První verze finančního rozpočtu by měla být finančně plánována na co možná nejnižší náklady, ale rovněž s potenciálem dynamického rozvoje projektu v případě úspěšného proniknutí na cílové trhy. Cena produktu dále závisí na úspěšnosti pilotního provozu a poptávce po produktu. Odhadovaná cena aplikace je kolem 1 milionu korun Předpokládané náklady Mezi předpokládané náklady je třeba zahrnout kompletní výčet všech nákladů na projekt. Prvním uvažovaným typem nákladu může být materiální zabezpečení prací na projektu. Do této skupiny patří nákup hardwaru a softwarového vybavení, přídavných periférií, ale také kancelářských potřeb a například i služebního automobilu. Dalším typem mohou být náklady na lidské zdroje, ať už se jedná o náklad mzdy zaměstnanců, náklady spojené s vyhledáváním zaměstnanců či další náklady na zaměstnanecké výhody a podobně. Třetím typem nákladu mohou být náklady na režii projektu, nákup spotřebního materiálu, nájem používaných prostor, benzín, využívání externích služeb a další Vedení projektu a celopodnikové náklady Hmotná aktiva: Služební automobil Kč Notebooky 2 ks (včetně OS) Kč / ks Operativní náklady: Pronájem prostor (kanceláře) 300m Kč / měs. Platy dvou administrativních pracovníků 100 Kč / hod.

17 17 Podnikatelský záměr Režie (tisk, telefon, internet) Kč Oddělení vývoje I. fáze Hmotná aktiva: PC 2 ks (včetně OS) Kč / ks Externí pevné disky 2 ks Kč / ks SW balíky (návrh, zpracování modelů, vývoj aplikace) Kč Operativní náklady: Mzdy programátorů a analytiků podle potřeby 350 Kč / hod. II. fáze mzda externí programátoři - 3 testování - mzda brigádníků vybavení pro rozšíření vývoje o externí programátory rezerva pro nepředvídané výdaje 350 Kč / hod. 90 Kč / hod Kč Kč III. fáze rezerva na dodatečné úpravy aplikace Kč Oddělení grafiky Všechny fáze projektu Hmotná aktiva: Výkonný notebook nebo PC ( včetně OS ) Kč / ks SW balíky (MS Office, Adobe, Corel) Kč / ks Režijní náklady: Mzda grafika 500 Kč/hod. hrubého Oddělení financí Notebooky 2 ks ( včetně OS ) Kč / ks

18 18 Podnikatelský záměr Oddělení PR a informační potřeby Režijní náklady: Marketingový výzkum Kč Šetření v terénu (brigáda) 90 Kč / hod Oddělení podpory Všechny fáze projektu Hmotná aktiva: Notebook (včetně OS) Kč / ks Základní SW balíky (MS Office) Kč / ks Režijní náklady: Mzda 1 zaměstnance 200 Kč / h 8.2. Zakladatelský rozpočet Zahajovací rozvaha Zahajovací rozvaha AKTIVA PASIVA Hmotný majetek dlouhodobé povahy Vlastní kapitál Hardware Základní kapitál Automobil Závazky Nehmotný majetek dlouhodobé povahy Bankovní úvěr Software Závazky Platba za marketingový průzkum Peněžní prostředky Běžný účet Celkem Celkem Předpokládané náklady Předpokládané náklady a potřebné pořízení aktiv patří do zakladatelské rozvahy a plánované výsledovky projektu. Tyto dokumenty musejí být založeny na detailnější analýze účetnictví projektu. Celkové náklady se odvíjejí od skutečného počtu odpracovaných hodin, režijních nákladů, pronájmu prostor atd. Zakládající rozvaha předkládá zjednodušený pohled na rozložení firemních aktiv a pasiv.

19 19 Podnikatelský záměr Přepokládané výnosy V první fázi projektu jsou očekávány pouze náklady spojené prvotním prototypem systému Investiční a provozní kapitál Počítače Software Periferní zařízení Technika Kancelářský materiál Tiskárny Zdroje financování Mezi základní zdroje financování projektu patří základní kapitál a podnikatelský úvěr u renomované české banky. Snahou firmy je získat výhodný úvěr na podnikatelský záměr. Cílem hlubší analýzy musí být zjištění nabídek od jednotlivých bank a rovněž analýza návratnosti investic spojená s odhadem výnosnosti a porovnáním s požadovanými úrokovými sazbami. Analýza také závisí na obdržení případných grantů o kterých jednáme s MŠMT. 9. Finanční analýza 9.1. Předpokládaná cena produktu Cena produktu by se měla pohybovat na co možná nejnižší úrovni. Jedná se o produkt pro střední školy, jehož hlavní výhodou je veliký potenciál trhu, který je možné charakterizovat jako velké množství kupujících, kteří však mají omezený rozpočet. Cena by tak měla být zaměřena na proniknutí produktu na nový trh. Nízká cena umožní zavedení prvních pilotních implementací, které se do budoucna stanou cennou referencí. Cenovou strategií se zabývá dokument Marketingová strategie. Kde jsou rozlišovány tři typy distribuce a od nich závisí i použité cenová strategie. Těmito jsou pilotní projekt, individuální prodej, plošný prodej ve spolupráci s MŠMT.

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

Marketingová strategie

Marketingová strategie Marketingová strategie 2 Marketingová strategie Obsah 1 Shrnutí 4 2 Marketingová situační analýza 4 2.1 Minulý vývoj 4 2.2 Současný stav 5 2.2.1 Vnitřní situace v podniku 5 2.2.2 Vnější okolí (analýza

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Obchodní, organizační, personální plán, IT Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Obchodní, organizační, personální plán, IT Mapa cílů Vyšší zisk Vyšší tržby Finanční stabilita image Rozšíření na další trhy Navýšení stávajícíc h tržních podílů Udržení

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy

Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda. Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy Podnik jako živý organismus - konkurenční výhoda Ing. Olga Girstlová Víceprezidentka a generální ředitelka skupiny GiTy PODNIKATEL Vytváří podnikatelský model v daném oboru podnikání Definuje svého zákazníka

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program ICT V PODNICÍCH

Příručka způsobilých výdajů pro program ICT V PODNICÍCH Příručka způsobilých výdajů pro program ICT V PODNICÍCH Cílem této příručky je poskytnout přehled a výklad k jednotlivým položkám způsobilých výdajů programu ICT V PODNICÍCH v takovém stupni konkrétnosti,

Více

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví Manažerské účetnictví Program 1. Úvod 2. Význam manažerského účetnictví pro řízení 3. Několik definic 4. Řízení nákladů 5. Podpora typických rozhodování manažerským účetnictvím 6. Jednotlivé složky manažerského

Více

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE

E-ŘEŠENÍ INTERNETOVÉ APLIKACE NAD SOFT-4-SALE E-ŘEŠENÍ E-řešení je společným názvem pro skupinu internetových nadstaveb. V systému Soft-4-Sale poskytují podporu e-řešením, která Vám pomohou s prodejem a propagací zboží a služeb na internetu. Systém

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

Market Intelligence Cesta k poznání trhu

Market Intelligence Cesta k poznání trhu Market Intelligence Cesta k poznání trhu Petr Šmíd, Consulting České spořitelny, a.s. smid@consultingcs.cz INSOURCE 2008:Konference o profesionálních informačních zdrojích pro obchod, management, marketing

Více

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA

4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4 NÁKLADY A VÝNOSY, VÝSLEDOVKA 4.1 Výsledek hospodaření na akruální bázi versus výsledek hospodaření na peněžní bázi Tuto kapitolu otevřeme poněkud pesimistickým konstatováním: Výsledek hospodaření lze

Více

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY

MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY MĚSTSKÝ ROK INFORMATIKY Informační strategie města Plzně a architektura Informačního systému města Plzně -ISMP Ing. Stanislav Brož Ing. Josef Míka Správa informačních technologií města Plzně Informační

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o

Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Podnikatelský záměr Con-Engineering s.r.o Zpracoval: David Dudáš Obsah 1. Identifikační údaje 2. Podnikatelský záměr 3. Ekonomické zdroje 4. Struktura firmy 5. Ekonomické propočty 6. Přílohy Identifikační

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Software a související služby

Software a související služby Software a související služby Webové technologie, přístup uživatele do systému přes webový prohlížeč Software na zakázku Webové stránky a e-shopy s plnou administrací Intranet, webové aplikace, informační

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby vykonávající činnost střední školy o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014 Evidenční číslo: (doplní MŠMT) Název poskytovatele dotace Název

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy

Podnikatelský plán. Název projektu. Logo. Jméno živnostníka / firmy Podnikatelský plán Název projektu Logo Jméno živnostníka / firmy (Cílem tohoto návodu je pomoci Vám k vytvoření podnikatelského plánu k Vaší myšlence do podnikání. Není potřeba odpovědět na všechny otázky,

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE

Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management, SAP a moderní řízení v SČE Facility management neznámý pojem, který se v průběhu posledních let stále více dostává do povědomí manažeru společností jako nezbytný prvek efektivního

Více

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Náklady a jejich členění. Ing. Ježková Eva Ekonomika Náklady a jejich členění Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Informační systémy. Seminární práce. Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy. Jakub Černý 6275005 Marketing a management

Informační systémy. Seminární práce. Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy. Jakub Černý 6275005 Marketing a management Informační systémy Seminární práce Návrh technického a programového vybavení nově vzniklé obchodní firmy Jakub Černý 6275005 Marketing a management Obsah 1 Úvod... 3 2 Činnost firmy... 3 3 Dispoziční řešení...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Základní účetní operace společnosti

Základní účetní operace společnosti Základní účetní operace společnosti Úvodní informace Vedoucí skupiny: Ostatní členové skupiny: Základní informace o společnosti Jméno společnosti: Jafa, s.r.o. Sídlo společnosti: Praha 6, Konvičková 1563

Více

Tvorba podnikatelského plánu

Tvorba podnikatelského plánu Tvorba podnikatelského plánu Seminář A3RIP Řízení projektů 5. 12. 2012 Obsah 1. Proč se tvoří podnikatelský plán / projekt 2. Hlavní zásady tvorby projektu 3. Návrh podnikatelského plánu 3a. Předběžná

Více

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data

LIMITY. max. 10 % z celkových skutečných způsobilých výdajů. 50 % z celkových. skutečných investičních software a data Pravidla způsobilosti výdajů zvláštní část pro program ŠKOLICÍ STŘEDISKA 1. Zkratky MSP malý a střední podnik, VP velký podnik 2. Způsobilé výdaje pro program Kategorie INVESTIČNÍ Druh způsobilých výdajů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS

PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS PŘÍLOHA Č. 3 C) POPIS ŘÁDKŮ IS EDS/SMVS Řízená kopie elektronická Vydání: 1.3 Revize: 3 Strana 1 z 15 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 6010 Náklady dokumentace k registraci projektu 6011 Náklady dokumentace

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2012. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 6. ledna 2012 Obsah Stávající stav 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť 2 Softwarové

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková

UC_A1_Základy účetnictví. Ing. Kateřina Berková UC_A1_Základy účetnictví Ing. Kateřina Berková 1 Osnova cvičení 1. Majetek podniku a zdroje financování. Bilanční princip. Bilance, její struktura, forma, jednotlivé prvky. 2. Účet a jeho funkce, popis,

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Semestrální práce z předmětu MAB

Semestrální práce z předmětu MAB Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Semestrální práce z předmětu MAB Modely investičního rozhodování Helena Wohlmuthová A07148 16. 1. 2009 Obsah 1 Úvod... 3 2 Parametry investičních

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Co je strategie firmy?

Co je strategie firmy? Co je strategie firmy? Strategie firmy: stanovuje konkrétní cíle podnikání na delší období (3-5 let) a definuje způsob, jak efektivně těchto cílů dosáhnout je klíčová pro úspěch podniku a jeho dlouhodobé

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

PROCE55 Scheduling. (Přehled)

PROCE55 Scheduling. (Přehled) (Přehled) Obsah Představení PROCE55 Scheduling... 3 Přínosy řešení... 3 Integrace POCE55... 4 PROCE55 Manufacturing... 4 PROCE55 Warehouse... 4 PROCE55 Maintenance... 4 Vlastnosti řešení PROCE55 Scheduling...

Více

OP PI ICT a strategické služby

OP PI ICT a strategické služby OP PI Program poskytuje dotaci na vývoj vlastního software a tvorbu center strategických služeb Podání registračních žádostí 1.10.2011 15.1.2012 Podání plných žádostí 1.11.2011 21.3.2012 Program se musí

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

ICT a strategické sluţby

ICT a strategické sluţby ICT a strategické sluţby Informace o programu podpory Program ICT a strategické služby Program ICT a strategické služby, který jiţ vyuţilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje primárně

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014

Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia. Integrační platforma innosys. Květen 2014 Řízení výkonnosti nemovitostního portfolia Integrační platforma innosys Květen 2014 Technologické trendy 2014 Narušitelé zavedených postupů Kognitivní analýza Industrializace zdrojů mas Blízká setkávání

Více