Bankovní úvěrové analýzy B_BUA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní úvěrové analýzy B_BUA"

Transkript

1 Bankovní úvěrové analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.

2 Literatura: Dvořák P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty (Linde Praha) Růčková P., Finanční analýza (GRADA) Revenda Z., Peněžní ekonomie a bankovnictví (Management Press) 2

3 PROGRAM Úvod definice rizik, význam a postup analýzy, skoring Finanční analýza metody, finanční ukazatele Nefinanční analýza sběr informací, podnikatelský záměr Monitoring a delikvence klasifikace, rating, opatření 3 3

4 Proč se věnovat úvěrové analýze? PŘÍKLAD: Banka poskytla klientovi krátkodobý úvěr ve výši 100 tis. Kč na 1 rok s úrokovou sazbou 5%. Klient úvěr nesplatil. Kolik musí poskytnout pracovník banky dalších takových obchodů, aby pokryl ztrátu z nesplaceného úvěru? (neuvažujeme poplatky za vedení účtu ani z prodlení) 4

5 Obecná definice rizika: Riziko je pravděpodobnost, že určitá událost nebo určitý čin negativně ovlivní činnost firmy (banky). Za riziko lze považovat i nevyužitou příležitost. Zdrojem rizika je nejistota vyplývající z neočekávaných změn v daném prostředí, ale na rozdíl od nejistoty lze riziko hodnotit. Jeden z faktorů hodnocení rizika je pravděpodobnost jeho vzniku. Druhým faktorem hodnocení rizika je dopad / následky rizika, finanční či jinak kvantifikované. 5 5

6 Obecné řízení rizik je Proces, ve kterém se snažíme zamezit působení již existujících či budoucích možných rizik a navrhujeme řešení, jež pomáhají eliminovat účinky nežádoucích vlivů a zároveň umožňují využít příležitosti působení vlivů pozitivních. Organizace (banka) je řízena na základě předvídání nejistoty charakterizované rizikem v daném prostředí. 6 6

7 Úloha banky před poskytnutím úvěru 1. Identifikovat rizika klienta a transakce. 2. Kvantifikovat riziko klienta a transakce. 3. Stanovit přijatelnost rizika pro banku a příslušným způsobem o klientovi a transakci rozhodnout. Úloha banky po poskytnutí úvěru Monitorovat riziko klienta a jeho vývoj v čase pomocí smluvních podmínek a všech dostupných informací. Efektivně vymáhat nesplacené pohledávky. 7 7

8 Základní principy úvěrové analýzy Jedním z důležitých kroků banky v řízení, eliminaci či zmírnění rizika vyplývajícího z financování klientů je kvalitní úvěrová analýza. Úvěrová analýza je posouzením bonity žadatele o úvěr, a to na základě komplexního zhodnocení jeho finanční situace a nefinančních faktorů (právní předpoklady, osobní a profesní vlastnosti majitelů/manažerů, odvětví a pozice firmy na trhu). Riziko lze hodnotit na základě analýzy 4 hlavních faktorů: 8 - Odvětví riziko trhu - Finanční situace firmy - Nefinanční faktory firmy - Riziko politiky banky 8

9 Postup úvěrové analýzy Úvěrovou analýzu lze rozčlenit do pěti kroků: Krok 1 - sběr informací potřebných k analýze Krok 2 - výběr metod analýzy Krok 3 provedení analýzy Krok 4 interpretace výsledků analýzy Krok 5 prezentace závěrů analýzy (tvorba úvěrového návrhu) V jednotlivých fázích kontaktu s klienty vystupujete jako bankovní poradce v různých rolích. Často musíte být nejen obchodníky, ale také detektivy, účetními, diplomaty, vyjednávači, odvětvovými specialisty a v neposlední řadě manažery úvěrového rizika. Úvěrové riziko spočívá v tom, že klient nedodrží sjednané podmínky a nebude schopen či ochoten splácet úvěr. Bance tím vznikne finanční ztráta. 9 9

10 Vyhodnocení rizik 3 základní kroky Realizace/Umět říci klientovi NE Požadovat odpovídající zajištění Zajistit a vyhodnotit VŠECHNY dostupné INFORMACE o klientovi, potřebách financování 10

11 KLIENTI Základní pojmy Fyzické osoby občané ( RČ ) SMALL BUSINESS ( IČ ) Fyzické osoby podnikatelé ( FOP ) Malé obchodní společnosti střední a velké podniky ( IČ ) MUNICIPALITY ( IČ ) FOO = FOP = 1 SUBJEKT 11

12 Procedury poskytnutí AKTIVNÍHO obchodu Behaviorální skoring (pouze u vybraných bank) Založen na transakčních údajích dostupných v systémech banky, především na obratu na účtu v posledních 6-12 měsících (nemůže být použit u nových klientů) Limitován výší angažovanosti a dobou splatnosti Není vyžadována analýza klienta ale i tak zvažujte, zda poskytnete AO např. klientovi, který má spočten limit z ratingu chování, ale v posledním měsíci nebo dvou má na účtech kreditní obrat nulový Možnost poskytnout obchod na základě výsledku Behaviorálního ratingu, nezbavuje pracovníka banky odpovědnosti za výsledek rozhodnutí o jeho poskytnutí. Aplikační rating (skoring) Založen na finančních výkazech a analýze příjmů a výdajů 12

13 Behaviorální skoring poskytnutí úvěru Rozsah informací o klientovi Transakční historie = vývoj zůstatků na účtech + obrat na BÚ Úsudek pracovníka banky položit několik dotazů (ne jako výslech, ale zdvořilý zájem), např.: Jaký je předmět Vašeho podnikání? Máte nějaké zaměstnance? Poptávka roste? Jaké platební/kreditní karty používáte jako podnikatel i jako občan? Jste s nimi spokojen? Co nejčastěji platíte kartou? U úvěru (rovněž u KK nebo PD) na co chcete úvěr použít? Dotaz podle transakční historie, např. "vidím minulý měsíc jen 2 příjmové transakce, to je od zákazníků? 13 Zkušený pracovník by měl odhadnout klienta podobně, jako zkušený hostinský odhadne, který zákazník by mohl odejít bez placení a věnuje mu zvýšenou pozornost např. ověří osobní a nefinanční data v rozsahu dotazníku pro SB rating.

14 CYKLUS OBCHODU SKÓRING Skoringové modely Analýza ziskovosti Externí registry Prevence podvodů Nastavení produktových parametrů Klientský přístup Marketingové sestavy PRODEJ VYMÁHÁNÍ Business vymáhání Soft vymáhání Hard vymáhání ADMINISTRACE Statistický monitoring Stanovení nápravných akcí MONITORING 14

15 Aplikační rating poskytnutí úvěru Rozsah informací o klientovi Transakční historie = vývoj zůstatků na účtech + obrat na BÚ Daňové přiznání nebo finanční výkazy Dotazníky banky k ratingu: Personální a nefinanční otázky Ověření rizika Úsudek specialisty při zjišťování povinných informací položit doplňující otázky a odhadnout Zda má klient zkušenosti odpovídající deklarovanému oboru podnikání (klient na jednoduché dotazy slíbí, že požadované informace zjistí) Zda nemá klient finanční problémy (klient odpovídá váhavě nebo vyhýbavě) 15

16 Příklad (FOP) Klient vykazuje následující hodnoty v daňovém přiznání : Klient chce pořídit nový výrobní stroj za 1,9 M CZK se životností 4 roky, částku 0,56 M Kč zaplatí z vlastních zdrojů. Potřebuje úvěr ve výši 1,34 M CZK. Navrhnete jeho poskytnutí? Pokud ne tak proč? Pokud ano na jak dlouhou dobu? 16

17 Sběr informací Zdroje informací o klientovi informace od klienta ( finanční, nefinanční ) vnitřní informace banky (kreditní obraty na účtu klienta, vývoj zůstatků na účtu, informace z dohlídek, vnitřní informační systémy) informace z vnějších zdrojů (informace z jiných bank / registrů, informace od věřitelů/konkurence ) vždy je nutno ověřit vazby klienta v rámci skupiny (ESSK)! 17

18 ÚVOD do analýzy Risk assessment Základní informace od klienta Vždy posuzujeme FOP a FOO společně! FINANČNÍ PODNIKATELÉ a FIRMY Daňové přiznání Daňová evidence Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát Podrozvahové položky ( leasingy, ručení.. ) OBČANÉ Daňové přiznání Potvrzení o příjmu Výdaje Splácené závazky NEFINANČNÍ Oprávnění k podnikání Vlastnictví, management Historie podnikání, zkušenosti Předmět podnikání Dodavatelé odběratelé Nové podnikatelské záměry Vzdělání Rodinné, bytové poměry Povolání, zaměstnavatel Stabilita zaměstnání 18

19 Název BRKI NRKI FO + IČ CRÚ Charakter registru BANKOVNÍ členové: 21 bank NEBANKOVNÍ členové: splátkové a leasingové společnosti NEBANKOVNÍ 26 členů: splátkové a leasingové společnosti, operátoři, banky apod. BANKOVNÍ členové: banky Souhlasy souhlas klientů: NE souhlas klientů: ANO souhlas klientů: ANO souhlas klientů: NE Druh informací o klientech POZITIVNÍ & NEGATIVNÍ POZITIVNÍ & NEGATIVNÍ NEGATIVNÍ POZITIVNÍ & NEGATIVNÍ Druhy klientů FOO & FOP FOO & FOP FOO & malí podnikatelé FOP & PO Negativní záznam = záznam o porušení platební morálky, delikvence. Záznam se v registru objeví až v okamžik vzniklé delikvence. Pozitivní záznam = záznam o všech poskytnutých obchodech. Klient nemusí být delikventní. Jsou zde i žádosti o produkt - tzn. nemuselo dojít k uzavření smlouvy. 19

20 Ekonomicky spjatá skupina E S S K ESSK = 2 nebo více subjektů, které jsou navzájem propojeny tím, že: jeden subjekt má kontrolu nad jiným subjektem Ovládající osoba Subjekty jednající ve shodě Rozhodující balík hlasovacích práv Může prosadit volbu / odvolání osob statutárních orgánů jejich vzájemné vztahy jsou takové povahy, že finanční těžkosti jednoho ze subjektů mohou způsobit platební potíže alespoň jednoho z ostatních subjektů. minimálně podíl 10% na základním kapitálu nebo hlasovacích právech nebo možnost uplatnění významného vlivu společný člen statutárního orgánu Společný člen dozorčí rady, která může jmenovat a odvolávat členy statutárního orgánu, subjekty jsou propojeny úvěry a zárukami subjekty jsou propojeny vzájemnými obchodními vztahy, např. dodávkami zboží 20

21 Finanční analýza se provádí na základě několika ověřených metod, jejichž výběr se odvíjí od struktury a velikosti dané firmy a od podkladů, které jsou k dispozici. Nejčastěji používané metody jsou analýzy: 1. stavových ukazatelů (Rozvaha) - horizontální analýza a vertikální analýza 2. poměrových ukazatelů Metody finanční analýzy 3. rozdílových a tokových ukazatelů - analýza CF a fondů peněžních prostředků - analýza výkazu zisků a ztrát soustav ukazatelů - paralelní soustavy ukazatelů - pyramidové soustavy ukazatelů (Du Pont apod.)

22 Metody finanční analýzy K predikci finanční tísně podniku lze použít náročnější matematicko-statistické metody: Jedná se o tzv. BANKROTNÍ MODELY: Altmanův index finančního zdraví (Altmanovo Z-skóre) Tafflerův model Model IN index důvěryhodnosti Tyto modely mají za cíl informovat o tom, zda je v dohledné době firma ohrožena bankrotem. Vychází se z předpokladu, že každá firma ohrožená bankrotem vykazuje určitý čas před touto situací určité symptomy, které jsou pro tento stav typické. 22

23 Základní kontrola před analýzou Přesná identifikace klienta a ověření historie Předběžná kontrola výkazů a finančních ukazatelů AKTIVA=PASIVA? Záporný vlastní kapitál? Zadluženost (menší než 90%) Krátkodobé financování max. 25% ročního KO/tržeb Investiční úvěr posuzuje se schopnost splácet EBITDA? Reálnost hodnoty hotovost v pokladně? Zlaté bilanční pravidlo Osobní náklady a závazky ke společníkům 23

24 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE 24 Finanční ukazatele jsou pomůckou při analyzování výsledků firem. Tvoří se kombinací položek z finančních výkazů a zkušenémuuživatelovi zpřehlední pohled na finanční výkonnost firmy. Existuje nespočetné množství ukazatelů v závislosti od různých ekonomických teorií. Každý z ukazatelů hodnotí firmu z určité stránky. Mezi základní kategorie ukazatelů patří následující: 1. Tvorba zdrojů na splácení zobrazuje schopnost firmy splácet finanční závazky ( EBITDA ) 2. Zadluženost znázorňuje míru podílu cizích a vlastních zdrojů na financování firmy (celková zadluženost) 3. Rentabilita určuje ziskovost firmy z hlediska různých aspektů 4. Aktivita (doba obratu pohledávek, závazků a zásob) popisuje tempo zacházení firmy se svými aktivy a pasivy 5. Likvidita (ČPK) vyčísluje schopnost firmy vypořádat svoje krátkodobé závazky

25 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE Není tak důležité umět ukazatele vypočítat (to za vás udělá bankovní systém). Mnohem důležitější je umět interpretovat jednotlivé výsledky a vyvodit z toho závěry. Bude klient tvořit dostatek zdrojů na splacení úvěru? To je často nejdůležitější otázka v rámci finančních analýz, na které závisí další postup v úvěrování. Vyčíslení tvorby zdrojů resp. schopnosti splácet závisí na několika faktorech. Vzhledem k tomu, že máme většinou k dispozici jen historické údaje o firmě, snažíme se porovnat tvorbu jejich zdrojů na splácení z výsledků hospodaření v minulosti. 25

26 Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE Nejčastěji používaným výpočtem je vyčíslení hodnoty EBITDA. Je to zkratka začátečních písmen jednotlivých položek v angličtině, které spočítáme a získáme hodnotu zdrojů firmy na splácení. Jednotlivými položkami jsou: Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization Zisk Před Úroky Zdaněním Odpisy (hmotného majetku) Odpisy (nehmotného majetku) Pokud chcete tedy orientačně vypočítat, jaké roční splátky bude klient schopný realizovat, je potřebné sečíst hodnoty: ZISK PŘED ZDANĚNÍM + ODPISY + ÚROKOVÉ NÁKLADY 26

27 Upozornění Základní kontrola - FINANČNÍ UKAZATELE V každém případě se jedná o historické výsledky firmy. Záleží na tom, co se stane v budoucnosti. Když se firmě přestane dařit, nepomůže jí vysoká EBITDA a naopak, i zle vypadající firma se může pomocí vhodného financování vzchopit. Získanou hodnotu EBITDA potom porovnáme s uvažovanými splátkami úvěrů klienta. Porovnáváme zdroje splácení a potenciální splátky úvěru. EBITDA banka úvěruje pouze klienty dosahující kladné hodnoty čím tím lepší 27

28 Základní kontrola výkazů Zlaté bilanční pravidlo Dlouhodobý majetek firmy by měl být krytý (nakupovaný) zdroji, které má podnik k dispozici dlouhodobě. Krátkodobý majetek firmy by pak měl být krytý krátkodobými zdroji. Překapitalizovaná společnost neefektivně využívá kapitál a dochází k tomu, že dlouhodobým majetkem je kryt i oběžný majetek. Tato situace se může jevit jako výhodná v období ekonomické krize. Podkapitalizovaná společnost může mít problém s financováním běžné činnosti firmy. Tento stav lze akceptovat pouze přechodně v období expanze firmy. Finanční prostředky mají být získávány s co nejnižšími pořizovacími náklady. 28

29 Vybrané ukazatele zadluženosti Celková zadluženost Základní poměrové ukazatele Celková zadluženost = cizí zdroje + časové rozlišení pasiv x 100 pasiva celkem Ukazatel věřitelského rizika (debt ratio) cizí kapitál Debt ratio = celková aktiva Čím vyšší je hodnota ukazatelů, tím vyšší je úroveň potenciálního rizika pro banku (věřitele). Zadluženost nad 80% se považuje za riskantní (banky financují max. 95%). čím tím lepší za kritickou mez se obecně považuje 95% hodnota > 100% znamená záporný vlastní kapitál a firma je neúvěrovatelná 29

30 Základní poměrové ukazatele Ukazatele rentability Rentabilita vloženého kapitálu Rentabilita vloženého kapitálu (ROA) = zisk celkový vložený kapitál Vyjadřuje výnosnost kapitálu, je prezentována také jako hodnocení minulé výkonnosti managementu. 30 Rentabilita vlastního kapitálu zisk x 100 Return on Equity (ROE) = vlastní kapitál ROE vyjadřuje rentabilitu kapitálu vloženého vlastníky / akcionáři. Zhodnocení vlastního kapitálu by mělo být tak velké, aby pokrývalo obvyklou výnosovou míru a rizikovou prémii.

31 Základní poměrové ukazatele Aktivita Doba obratu pohledávek Výsledek hovoří o firmě to, kolik dní jí v průměru trvá inkaso pohledávek z obchodních vztahů. Neexistuje ideální hodnota. Vše záleží na tom, jak má firma dohodnuté dodavatelsko/odběratelské vztahy a také, jako u všech ostatních ukazatelů, sehrává velkou roli sektor, ve kterém firma podniká. Doba obratu pohledávek = z obchodního styku (DOP) krátkodobé pohledávky x 365 tržby Obecně platí : čím tím lepší za kritickou hranici se považuje > 90 dnů ( nutno komentovat) 31

32 Základní poměrové ukazatele Ukazatel likvidity např. běžná likvidita oběžná aktiva Běžná likvidita = krátkodobé závazky Vyjadřuje schopnost firmy uspokojit věřitele z oběžných aktiv (vyšší hodnota = vyšší pravděpodobnost zachování platební schopnosti). I když se často hovoří o doporučené hodnotě (mezi 1,5 2), výsledek ve velké míře závisí na aplikovaných účetních pravidlech a na kvalitě položek, které do výpočtu ukazatele likvidity vstupují. Obvykle je podstatné se u likvidity zabývat kvalitou pohledávek, zásob a závazků. Pokud likvidita vykazuje zkreslené hodnoty, je nutné od klienta v prvé řadě získat upřesňující informace o těchto položkách. 32

33 Základní poměrové ukazatele Banka pracuje s pojmem běžná likvidita především na úrovni rozdílového ukazatele tzv. čistý pracovní kapitál (ČPK), který vyjadřuje likviditu v absolutním čísle. ČPK = (oběžná aktiva dlouhodobé pohledávky + příjmy příštích období) - krátkodobé cizí zdroje Obecně platí v oblasti hodnocení běžné likvidity tato pravidla: Čistý pracovní kapitál (ČPK) v zásadě bychom měli úvěrovat pouze firmy s kladným ČPK čím tím lepší 33

34 Základní poměrové ukazatele Ukazatel úrokového krytí Ukazatel úrokového krytí = EBIT nákladové úroky Ukazatel stanovuje, kolikrát je zisk vyšší než úroky. Zisk musí zajistit minimálně pokrytí úroků. Obecně je doporučován trojnásobek (po zaplacení úroků by měly zůstat ještě dostatečné prostředky na další aktivity). 34

35 Základy skoringových modelů Skoringové modely jednotlivých bank vychází při hodnocení firem z tzv. historických modelů upravovaných dle zkušeností jednotlivých bank s přihlédnutím k oborům podnikání, ekonomickým trendům, ukazatelům delikvence apod. Výstupy skoringovým modelů se promítají do přidělovaného ratingu. Jako východisko se používají tzv. BONITNÍ MODELY. Známý je např. tzv. TAMARIHO MODEL. V tomto modelu je bonita klienta (firmy) hodnocena bodovým součtem výsledků soustavy rovnic. Rovnice hodnotí finanční stav, likviditu apod. Další bonitní modely: Quicktest Kralicek Modifikovaný Quicktest Soustava bilančních analýz R. Douchy Bonitní modely jsou založeny na diagnostice finančního zdraví firmy a řadí firmy mezi dobré nebo špatné firmy. Umožňují srovnání firem v rámci jednoho oboru podnikání. 35

36 Nefinanční analýza PILÍŘE Úvěrová analýza, jejímž cílem je rozhodnout, zda je riziko poskytnutí úvěru pro banku akceptovatelné, stojí na dvou základních pilířích: analýza finanční, kvantitativní, založené na posouzení finančních dat analýza nefinanční, kvalitativní, hodnotící nefinanční kriteria (podnikatel, podnikání a projekt). Důležité! Tyto dva postupy se doplňují, jejich jednotlivé elementy do sebe vzájemně zapadají jako části puzzle - pokud je správně spojíte, získáte skutečný obrázek firmy. 36

37 Nefinanční analýza ÚKOLY A CÍLE Úkolem nefinanční analýzy je: zhodnotit majitele/management firmy (profesní i osobní předpoklady). zanalyzovat pozici podniku na trhu a ekonomické prostředí. posoudit klientův požadavek o financování a jeho dopad na budoucí chod firmy vyhodnotit obchodní vztah mezi bankou a klientem Cílem analýzy nefinančních faktorů je: zodpovědět otázky, které vyplývají z finanční analýzy. posoudit, zda je žadatel o úvěr dostatečně silný, aby se udržel na trhu, a zda mu poskytnutý úvěr přinese plánovaný efekt. 37

38 Nefinanční analýza Jedním z nástrojů, které vám pomohou provádět analýzu systematicky, je analýza 3 P: 1. Podnikatel 2. Podnik 3. Projekt Získání těchto informací a jejich posouzení je pravým uměním nefinanční analýzy. 38

39 Nefinanční analýza PODNIKATEL KDO je podnikatel? Půjčili byste tomuto člověku/firmě vlastní peníze? 39 HLAVNÍ ASPEKTY: právní forma a nároky s tím spojené na vlastníky a management (soulad se zákonem, licence, povolení) podíly a struktura (identifikace klíčové osoby, vztahy mezi majiteli, jejich funkce a zodpovědnosti ve firmě) Propojení v ESSK (společníci, propojené firmy apod.) organizace, zastupitelnost a nástupnictví zkušenosti a odborné schopnosti, které si dané odvětví vyžaduje (vzdělání, předchozí působení v oboru) finanční management (orientace v účetnictví, řízení tržeb a nákladů, inkaso pohledávek, platební morálka) strategie, vize (orientace na trhu, business plán) charakter ( dobré jméno - reference obchodních partnerů a zaměstnanců, úvěrová historie, ochota poskytovat informace, ochota ručit a vložit vlastní zdroje) majetek firmy, majetek společníků, SJM, rodinný stav

40 Nefinanční analýza PODNIKATEL Informace ověřujeme v Obchodním rejstříku a Registru živnostenského podnikání. Za negativní informace se považují ty, kdy osoby ovládající žadatele figurovali ve firmách, které skončily v konkurzu, nebo tyto firmy vykazují nebo vykazovaly úvěry po splatnosti nejen u konkrétní banky, ale i u ostatních bank (využívá se registr ČNB), vůči těmto osobám je vedeno trestní stíhání apod. Samozřejmě stejně je posuzováno, pokud úvěry po splatnosti vykazuje přímo žadatel o úvěr. Žadatel, ale i celá ESSK může být z těchto důvodů zařazena na tzv. black list a jakékoliv financování žadatele, ale i celé ESSK může být bankou odmítnuto. 40

41 Nefinanční analýza PODNIK CO žadatel o úvěr dělá a JAK funguje? Chtěli byste vlastnit tuto firmu? HLAVNÍ ASPEKTY: hlavní a vedlejší činnost (NACE, rozdělení tržeb a nákladů dle charakteru činností) historie podnikatelské činnosti (délka působení na trhu, vývoj, změny) výrobky a služby (produktové portfolio, poptávka, kvalita, cena, nahraditelnost, sezónní vlivy, životní cyklus, technologická náročnost) operační prostředí (podíl a pozice klienta na trhu, odběratelé a dodavatelé, vztahy a závislost na nich, smlouvy, platební podmínky, konkurence, konkurenční výhody a nevýhody, zaměstnanci, lokalita a rozsah působení, podnikatelské prostory, marketing) specifika odvětví (globální trendy a perspektiva, legislativní a politické prostředí), dopady na ekologii, schopnost dodržení norem obchodní vztah mezi bankou a žadatelem hlavní odběratelé, dodavatelé, nahraditelnost, diverzifikace konkurence trendy trhu 41

42 Nefinanční analýza PODNIK Obchodní vztah mezi bankou a žadatelem - upřesnění Hodnotí se: délka obchodního vztahu (od kdy je klientem banky) crosselling tj. penetrace bankovními produkty (např. zda žadatel používá internetové bankovnictví, vedení platebního styku, realizace zahraničních plateb, platební karty, obchodování na dealingu, termínované vklady, penzijní a kapitálové pojištění zaměstnanců apod.). V případě, že majitelem žadatele je konkrétní osoba, uvádí se také využívání bankovních produktů na úrovni občana (např. vedení osobního účtu, platební karty, penzijní a kapitálové pojištění, čerpání hypotečního či jiného občanského úvěru apod.). analyzuje se kreditní obrat žadatele na účtech vedených bankou (na měsíční, čtvrtletní a roční bázi) a průměrné kreditní zůstatky na těchto účtech. ziskovost žadatele z hlediska banky na základě softwarových aplikací se zjišťuje výnosnost žadatele pro banku. Výnosy se počítají jak z pasivních, tak z aktivních produktů, pokud je žadatel čerpá. úvěrová historie žadatele u banky (pokud samozřejmě přichází v úvahu) - uvádí se počty a objemy splacených úvěrů poskytnutých v minulosti, hodnotí se splátková disciplína, tj. zda žadatel někdy vykazoval úvěry po splatnosti. 42

43 Nefinanční analýza PROJEKT CO žadatel o úvěr skutečně potřebuje a PROČ? Co klientovi projekt přinese a jak mu pomůže požadovaný úvěr? HLAVNÍ ASPEKTY účel úvěru (identifikace pravé potřeby klienta) charakteristika projektu (provoz či investice, fáze a časový plán projektu, celkové náklady na projekt, jejich adekvátnost, vlastní zdroje, které klient hodlá do projektu vložit struktura financování (vhodný typ a výše úvěru, srovnání výše úvěru s velikostí firmy, struktura splátek dle daného projektu, charakteru podnikání a návratnosti investice) účast vlastních zdrojů dopad projektu na podnikání (úspora nákladů a přínos výnosů po realizaci projektu) zajištění jako sekundární zdroj na pokrytí splátek, v případě, že firma není schopna úvěr splácet ze svých aktivit (hodnota a adekvátnost, potenciální likvidita, psychologická motivace klienta, kontrola legislativních podkladů pro realizaci zástavního práva) 43

44 Nefinanční analýza CHARAKTERISTIKA Charakteristické pro nefinanční analýzu je: časová náročnost (trvá minimálně 1 den) současnost i budoucnost (opírá se převážně o aktuální stav firmy a její plány) široký záběr kriterií (posuzuje podnik z mnoha stran, firemních, osobních, makroekonomických) bohaté zdroje (vychází z více zdrojů, interních i veřejných) subjektivita (neexistují přesné návody k řešení, důležité jsou zkušenosti) 1. Na nefinanční analýzu neexistuje žádný ověřený recept. Její úroveň závisí na kvalitě nashromážděných informací, na vaší intuici a zkušenostech v úvěrové oblasti. 2. Klient většinou rád a dlouho mluví o sobě a svém podnikání. Vaším cílem je však postihnout a analyzovat pouze ty informace, které jsou relevantní, tzn. podstatné pro rozhodnutí, zda klienta úvěrovat. 44

45 Nefinanční analýza ZÁSADY Obecné zásady: Neposuzuje se žadatel o úvěr obecně, ale vždy v kontextu konkrétního odvětví. Kontroluje se, že informace vstupující do analýzy jsou správné, vždy se snažte si je ověřit. Dávají se do souvislosti výstupy z finanční a nefinanční analýzy, pokud je něco v rozporu, něco nedává smysl, banka se zeptá. Analyzuje se, banka není pouhým sběračem informací. Finanční výkazy se pouze nečtou, ukazatele jen nepočítají, ale vždy se analytik snaží pochopit, co se za čísly skrývá. Aplikuje se selský rozum. Na závěr se realizuje SWOT analýza (viz. cvičení v rámci předmětu) Výstupy se realizují: STRUČNĚ SROZUMITELNĚ STRUKTUROVANĚ 45

46 Podnikatelský záměr orientační osnova I. ZÁMĚR Klient bance u úvěru na finanční rating vždy předkládá záměr s údaji: 1. Základní údaje o podniku (struktura společnosti, management) 2. Shrnutí podnikatelského záměru (popis záměru) 3. Popis obchodní nebo výrobní příležitosti Vývoj trhu, ve kterém subjekt působí (nebo bude působit) Sortiment výrobků nebo služeb, geografické oblasti podnikání, členění trhu na segmenty, dosavadní objemy produkce, spotřeba a ceny v členění dle segmentů a odběratelů, předpoklady produkce, odbytu a prodejních cen, hodnocení vlastních výrobků/služeb ve srovnání s konkurencí, cílové objemy prodeje, ceny a náklady, předpoklad dalších investic a jejich specifikace, průměrný evidenční počet pracovníků, HIM v pořizovacích cenách 46 46

47 Podnikatelský záměr orientační osnova II. ZÁMĚR Konkurenční prostředí Seznam konkurenčních výrobních a obchodních podniků, popis konkurentů, konkurenční ceny a nabídky, strategie konkurence, její přednosti a slabiny, dosahované výsledky konkurence Dnešní nebo perspektivní odběratelé a distribuční strategie Klíčoví dodavatelé Vstupy a náklady (kalkulace cen jednotlivých výrobků/služeb) Suroviny, polotovary, výrobky, energie, voda, pracovní síly, propočet odpisů Cenová strategie 47 Časový plán realizace záměru 47

48 Kde je banka opatrnější? Financování realitních kanceláří a obchodníků s nemovitostmi Čerpací stanice a obchodníci s pohonnými hmotami Cestovní kanceláře a agentury Obchodníci se zlatem/stříbrem/drahokamy, šperky, starožitostmi apod. Penziony a hotely (mimo lázeňské péče) Sportovní aktivity Obecně prospěšné subjekty 48

49 Subjekty s omezeným přístupem k úvěrům 1. poskytující finanční služby, včetně leasingových / 2. faktoringových společností, směnáren / zastaváren vyrábějící / exportující zbraně, munici, vojenská vozidla a 3. vojenský materiál (včetně jejich náhradních dílů) zabývající se realitní činností, tj. realitní kanceláře zprostředkující koupě / prodeje nemovitostí 4. podnikatelé s nemovitostmi 5. hotely a penziony (s výjimkou společností, jejichž většinový příjem plyne z provozování lázeňských služeb) 6. subjekt neziskového charakteru 7. financování hazardních her (kasina, herny, hrací automaty, apod.) a aktivity související s výrobou nebo distribucí 8. pornografie politické strany včetně subjektů jimi založených. 49

50 Zvýšená opatrnost bank při úvěrování nových / opakovaných střednědobých úvěrů s nepravidelným (bullet/balloon) splácením, akvizičního financování, podřízené úvěry, strukturované financování (např. exportní financování), projektového financování (včetně financování investic spojených s obnovitelnými zdroji energie), jehož návratnost závisí na budoucích zdrojích generovaných touto investicí (omezení se neuplatňuje pokud zdroje pro splácení poskytnutého financování plynou ze stávající podnikatelské činnosti), financování investic do nemovitostí pro třetí stranu vč. developerských projektů, financování spekulativního nákupu nemovitosti, záruk za leasing nemovitostí nově poskytovaného financování projektů s dotacemi fondů EU (omezení se neuplatňuje v případě roční obnovy financování), nově poskytovaného financování výstavby autosalonů a autoservisů / pneuservisů a autobazarů a významného rozšíření tohoto podnikání (omezení se neuplatňuje v případě roční obnovy financování), financování sportovních aktivit (profesionálních i neprofesionálních), poskytování úvěrů pro nového klienta 50

51 Omezené financování 1. financování klienta, za nímž banka nebo jiný peněžní ústav eviduje pohledávku po splatnosti více než 30 dní, 2. klienty, z jejichž prohlášení vyplývá: a) existence závazků po lhůtě splatnosti vůči správcům daní a poplatků, resp. příslušné správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, b) skutečnost, že s některým ze zmíněných subjektů klient má sjednán splátkový kalendář na splacení závazků, které byly po lhůtě splatnosti, 3. financování klienta na základě výsledku ratingu chování, pokud je na jakémkoliv účtu v rámci vazby podniká jako evidována exekuce 51

52 Prakticky nereálné financování 1. financování klientů vykazujících na konci i v průběhu účetního období: a) záporný vlastní kapitál v případě vedení účetnictví, b) vykazujících záporný rozdíl majetku a závazků v případě daňové evidence 2. financování klientů fyzických osob podnikatelů, kteří v souladu s 13 zákona 586/1992 Sb. o daních z příjmů, v platném znění, rozdělují své příjmy a výdaje na spolupracující osoby, a spolupracující osoba vykazuje další příjmy a výdaje z podnikání, z nichž této osobě plyne ztráta 3. financování klientů fyzických osob podnikatelů, členů sdružení, pokud nejsou splněny podmínky pro provedení skóringu finančních dat sdružení jako celku 52

53 Monitoring obecné 53 Co je monitorování: základní nástroj kontroly ohodnocení rizika spojeného s aktivními obchody poskytnutými konkrétnímu klientovi průběžný proces systematického sledování klienta Cíl (smysl monitorování): včasná identifikace případných negativních informací vyhodnocení jejich možného dopadu do rizika banky (splátková disciplína, vymahatelnost pohledávek banky za klientem, apod.) získání skutečné reálné hodnoty pohledávek (pro účetnictví, vedení banky, výkaznictví vůči ČNB) včasné přijetí odpovídajících opatření k minimalizaci možných ztrát banky Výsledek monitorování je rozhodnutí o: hodnocení klienta (tj. stupni OR potvrzení stávajícího/ stanovení nového stanovení klasifikace (automaticky) příp. tvorba opravných položek přijetí opatření (uvnitř banky/ ve vztahu ke klientovi) Je vždy zaznamenán v příslušné aplikaci banky.

54 Monitorování stanovených finančních ukazatelů 54 Jde o ověření, zda u klienta nejsou identifikovány skutečnosti, které by mohly vést k zahájení insolventního řízení na klienta z důvodu: předlužení (má-li více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu majetku) a/nebo platební neschopnosti dlužníka (dlužník není schopen hradit svoje závazky vůči více věřitelům, a to po dobu delší než 3 měsíce) Těmito skutečnostmi jsou zejména: Záporný vlastní kapitál Opakovaná ztráta z provozní činnosti, vykázaná nejméně ve dvou po sobě jdoucích účetních obdobích trend může vést ke vzniku záporného vlastního kapitálu) Závazky klienta vůči více věřitelům reálně po lhůtě splatnosti déle jak 90 dnů Existence závazků klienta vůči státu a ze sociálního a zdravotního pojištění po lhůtě splatnosti Existence závazků vůči zaměstnancům po lhůtě splatnosti Případně účetní hodnota některé významné položky aktiv významně převyšuje její tržní hodnotu (ocenění ochranné známky apod.)

55 Příklad schématu stanovení obligor ratingu v KB Rating chování *) 1,., 7- Finanční rating 1,., 7- Ekonomický rating 1,., 7- Rating SB klientů 1,., 7- Finanční rating 1,., 7- Rating chování 1,., 7- Rating České republiky Automatická korekce 6-, 8, 9, 10 Nefinanční rating 1,., 7- Personální rating 1,., 7- Stand alone rating 1,., 10 Manuální korekce (provedená uživatelem) Parent support **) Obligor rating 1,., 10 55

56 Soulad OR a klasifikace Klasifikace Sledovaný (2) Nestandardní (3) Pochybné (4) Ztrátové (5) Obligor rating 6- až Subjektivní hodnocení finanční situace klienta předpokládá, že bez toho, aby banka přistoupila k uspokojení zajištění : Budou pohledávky KB pravděpodobně (s jistou pochybností) plně splaceny není jisté, že pohledávky KB budou plněn splaceny částečné splacení je však vysoce pravděpodobné je úplné splacení pohledávek KB vysoce nepravděpodobné částečné splacení je možné a pravděpodobné je úplné splacení pohledávek nemožné nebo budou uspokojeny pouze částečně ve velmi malé částce Včasné předkládání informací (tj. účetních výkazů) dní > 360 dní X X Restrukturalizace pohledávky 2 roky 6 měsíců < 6 měsíců X X Zahájení insolvenčního řízení, reorganizace X ANO X X Konkurz, vyrovnání, likvidace, nucená správa, rozhodnutí o úpadku X X X X 56

57 Klasifikace pohledávek 1 STANDARDNÍ o úplném splacení není důvodu pochybovat ( max. 30 DPLS ) 2 SLEDOVANÉ úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka pravděpodobné ( max. 90 DPLS ) 3 NESTANDARDNÍ 4 POCHYBNÉ 5 ZTRÁTOVÉ úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nejisté, částečné splacení vysoce pravděpodobné ( max. 180 DPLS ) úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka vysoce nepravděpodobné, částečné splacení možné a pravděpodobné ( max. 360 DPLS ) úplné splacení s ohledem na finanční a ekonomickou situaci dlužníka nemožné. Pohledávka nebude uspokojena nebo pouze částečně ve velmi malé částce ( více než 360 DPLS ) 57

58 Řešení delikvence Klienti s: Trvalými problémy předání k vymáhání Přechodnými problémy : Snaha o plnou domicilaci příjmů klienta u banky Zpeněžení/využití volných aktiv klienta na splátky Restrukturalizace úvěru odklad splátek jistiny (výjímečně celých anuit), prolongace, kombinace odkladu + prolongace Uplatnění sankčních opatření zvýšení ú.s., zesplatnění části úvěru (opakovaně delikventní klient u něhož nejsou zjištěny objektivní potíže a pokud ani po upozornění nedojde ke zlepšení platební morálky) 58

59 Postupy poboček bank příklady doporučení Zjištěny pohledávky po splatnosti: 1) Ověřit aktuální situaci (počet AO a výši dlužné částky, platební morálku v minulosti, splátky provedené po vygenerování sestavy, kreditní obrat za 3 měsíce...) 2) Neprodleně kontaktovat klienta, zjistit příčiny delikvence, zda se jedná o problém přechodný nebo trvalý, Přechodné problémy: opožděná platba pravidelných příjmů, mimořádné vydání, rozvod, mateřská dovolená, nemoc apod. Trvalé problémy: předlužení, finanční těžkosti, problémy v podnikání, ztráta zaměstnání, změna zaměstnání s poklesem příjmů apod. V případě nekontaktního klienta se snažit získat aktuální kontakt, pokud jej nelze získat kontaktovat spoludlužníky, ručitele. 59

60 Postupy poboček bank příklady doporučení Zjištěny pohledávky po splatnosti: 3) Akceptuje se pouze jasné a konkrétní vysvětlení a příslib úhrady nejpozději do 10 dní 4) V ostatních případech vyzvat klienta k jednání na pobočce v nejbližším možném termínu 5) V případě neúspěchu se zaslá dopis s pozváním na pobočku. 6) Zjistit další zpeněžitelná aktiva klienta (vlastnictví dalších nemovitostí,které lze prodat, termínovaný vklad, stavební spoření, penzijní připojištění) 60

61 Dopady - shrnutí Typy obchodů, dopady Snížení ziskovosti (náklady spojené s vymáháním, opravné položky) Zhoršování důvěryhodnosti (u akcionářů, u jiných klientů atd.) Zvyšování pracnosti a potřeby času k řešení problémových pohledávek (telefonáty, zprávy ) nedostatek času na plnění obchodních cílů 61

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název Dvořák - střechy s.r.o. IČ 27536459 DIČ CZ27536459 datum vzniku 02.04.2008 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 02.05.2008 nespolehlivý plátce

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. IČ 25650432 DIČ CZ25650432 datum vzniku 04.03.1998 základní kapitál 100 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 12.07.2006 nespolehlivý

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Kapitálová struktura podniku. cv. 5

Kapitálová struktura podniku. cv. 5 Kapitálová struktura podniku cv. 5 Kapitálová struktura Struktura zdrojů, z nichž vznikl majetek podniku. Vlastní kapitál vložil majitel a je nositelem rizika. Cizí kapitál vložili věřitelé. Vlastní zdroje

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios)

Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) 4. přednáška Ukazatelé krytí aktiv (coverage ratios) - doplňují charakteristiku finanční situace firmy a ukazatele likvidity a částečně i ukazatele zadluženosti (viz dále). - měří, zda a do jaké míry jsou

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí

Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Účtování dílčích oblastí Obsah Úvod 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. 1 B_BUA Bankovní úvěrové analýzy 5. Ratingový proces a ratingový systém na základě praxe České spořitelny 2 Ratingová indikace Počátkem roku 2007 vstoupily v platnost nové mezinárodní předpisy o kapitálové

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU

5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5 INVESTIČNÍ RIZIKO, ČISTÝ PRACOVNÍ KAPITÁL A STRATEGIE FINANCOVÁNÍ, FINANČNĚ-ANALYTICKÁ KRITÉRIA VÝKONNOSTI PODNIKU 5.1 Investiční riziko (měření a ochrana) 5.1.1 Měření investičního rizika Definovat

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství

Metodika výpočtu finančního zdraví pro OP Zemědělství Příloha 19 pro OP Zemědělství Vyhodnocení finančního zdraví žadatele je: a) kriterium přijatelnosti b) bodovací kriterium u opatření 1.1., 1.2. a 2.1.5. (viz Příloha 3 Bodovací kritéria) Požadované dokumenty

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ

BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ BANKY A BANKOVNÍ SYSTÉM - CVIČENÍ Teoretická východiska 1 1. Jaká je základní definice banky? 2. Jaké jsou tři základní definiční znaky centrální banky? 3. Poukažte alespoň na některé zásady činnosti centrální

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Finanční management podniku

Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE Finanční management podniku Výstavba v areálu Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích měla původně stát pouze zhruba 800 milionů Kč, v průběhu let se ale vyšplhala až na

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6

EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 EKONOMIKA PODNIKU PŘEDNÁŠKA č.6 Ing. Jan TICHÝ, Ph.D. FINANČNÍ VÝKAZY Ing. Jan Tichý, Ph.D. PODNIK Podnik je ve své podstatě systém s cílovým chováním. 1. Stanovení cílů podniku 2. Organizace činností

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů

N i investiční náklady, U roční úspora ročních provozních nákladů Technicko-ekonomická optimalizace cílem je určení nejvýhodnějšího řešení pro zamýšlenou akci Vždy existují nejméně dvě varianty nerealizace projektu nulová varianta realizace projektu Konstrukce variant

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 12 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com

Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com Pavel Macek, p.macek@creditinfosolutions.comcreditinfosolutions.com GSM: 731 126 Creditinfo 291 Solutions, s.r.o. 1 Úvěrový vztah s klientem Akvizice Úvěrová smlouva Vymáhání Náklady / výnosy čas Creditinfo

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem)

Žádost o poskytnutí (Údaje prosím vyplňte hůlkovým písmem) UNIBON spořitelní a úvěrní družstvo se sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Velká 2984/23, PSČ 702 00 identifikační číslo 250 53 892 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633

Creditinfo - Firemní Monitor - 5/2010 Ronas, s.r.o., IČ : 43963633 Ronas, s.r.o. Název firmy Ronas, s.r.o. Obchodní adresa 1. máje 2631 Rožnov pod Radhoštěm Poštovní adresa 1. máje 2631 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1 Telefon 575 751 330 (01.03.2008) 575 751 112 (09.02.2009)

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ A PERSONÁLNÍ A MAJETKOVÉ PROPOJENOSTI MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Tato metodika je nedílnou součástí Metodiky pro standardizaci místních akčních skupin v programovém období 2014

Více

Správa pohledávek. Ing. Jiřina Mevaldová

Správa pohledávek. Ing. Jiřina Mevaldová Správa pohledávek Ing. Jiřina Mevaldová Aktivní úvěrové obchody obecná charakteristika Aktivním (úvěrovým obchodem) se rozumí takový obchod, kde poskytovatel produktu podstupuje aktivně riziko ztráty buď:

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících

Skóringový model. Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících BISNODE SKÓRING Skóringový model Stanovení pravděpodobnosti úpadku subjektu v následujících 12 měsících Hodnocení na základě: sofistikovaných matematicko-statistických modelů desítek vstupních parametrů

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INOVACE V BANKOVNICTVÍ Název tematického celku: TRENDY V OBLASTI ÚČETNÍHO ZOBRAZENÍ BANKOVNÍCH OBCHODŮ Cíl: Vysvětlit současný přístup

Více

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha

Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Finanční management a rozpočet obcí - přístupy Komerční banky, a.s. 39. Den malých obcí 2013 5. březen 2013, Praha Faktory ovlivňující aktuální stav financí ÚSC Ekonomické Pokračuj ující ekonomická krize

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více