V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

2

3 OBSAH OBSAH 1. Úvodní slovo 4 2. Historie a současnost Základní identifikační údaje společnosti Předmět podnikání Orgány společnosti a organizační struktura společnosti Kontrolní orgán Organizační struktura Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti Základní údaje o poskytovaných službách a telekomunikačních sítích Hlavní investice Plánovaný vývoj Lidské zdroje Vybrané charakteristiky v historickém přehledu Přehled počtu klientů Vývoj obratu Počet km optických sítí Průměrné smluvně garantované rychlosti připojení internetu v jednotlivých letech Ekonomické údaje Finanční část Rozvaha v plném rozsahu Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu Příloha k účetní závěrce Výrok auditora Ekonomická část Zpráva o vztazích mezi ovládanými a propojenými osobami Čestné prohlášení osoby zodpovědné za vypracování výroční zprávy 47 3

4 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, je mi velkou ctí, že se s Vámi mohu, po dalším úspěšném roce, podělit o své myšlenky a pocity prostřednictvím úvodního slova výroční zprávy naší společnosti telekomunikační společnosti PODA a.s. Rád bych zhodnotil uplynulý rok 2011, popsal naše hlavní obchodní plány pro rok 2012 a také se pokusil o výhled do vzdálenější budoucnosti naší společnosti. Rozhodujícím projektem roku 2011 bylo napojení bytových domů společnosti RPG Byty, s.r.o., k optické síti PODA. Realizace projektu byla finančně a časově náročná. K se nám podařilo převést více než 33 tisíc bytů z analogového na digitální TV vysílaní a z nich 19 tisíc napojit na naše optické sítě. V souvislosti s tímto projektem jsme ve spolupráci s našimi subdodavateli vybudovali také další desítky kilometrů nových optických tras, které nám umožní poskytovat kvalitnější telekomunikační služby většímu počtu zákazníků. Řada nájemníků společnosti RPG Byty, s.r.o., přijala naši nabídku a uzavřela s PODA a.s. smlouvu na některou námi poskytovanou telekomunikační službu. I v letech 2012 a 2013 budeme napojovat další domy RPG Byty, s.r.o., na naše optické sítě. Rok 2012 pro nás znamená i celou řadu nových úkolů, stojí před námi nové výzvy a příležitosti, ve kterých chceme uspět. Velkým úkolem je dosáhnout výrazného pokroku v kvalitě a spolehlivosti páteřních sítí, což sebou nese okruhování záložními trasami, zálohování elekt. napájení, redundanci kritických síťových komponent aj. Další oblastí, ve které plánujeme zlepšení naší práce, je nasazení nového systému call centra a centra zákaznické podpory helpdesku. V neposlední řadě chci zmínit náš záměr otevření dalších dvou Klientských center, konkrétně v Karviné a Bohumíně. Od všech uvedených aktivit a také velkých investic očekáváme zlepšení služeb, které svým zákazníkům poskytujeme. Žádný z minulých úspěchů by nebyl možný bez odborných znalostí a zkušeností našich zaměstnanců. Velmi si vážím poctivé a kvalitní práce, kterou každý zaměstnanec PODA a.s. odvádí. Dovolte mi tedy, abych na tomto místě poděkoval všem zaměstnancům naší společnosti za každodenní práci, která naší společnost směrovala a nadále směřuje k dosažení vytyčených cílů. Mé poděkování patří také všem našim subdodavatelům a obchodním partnerům. Hlavní poděkování patří všem našim zákazníkům za zájem o využívání telekomunikačních služeb společnosti PODA a.s. Právě naši zákazníci jsou nejlepším barometrem kvality a efektivity naší práce. Naším záměrem je být moderní, flexibilní a dynamickou firmou, která se rychle a efektivně přizpůsobuje změnám na telekomunikačním trhu a reaguje na požadavky a přání zákazníků. Budu proto velmi rád, pokud právě oni svými připomínkami, náměty, ale i kritikou poskytnou podněty pro další rozvoj našich produktů a klientského servisu. Spokojenost a loajalita našich zákazníků je pro nás klíčovým faktorem pro další rozvoj naší společnosti. Jsem pevně přesvědčen, že se nám i nadále podaří dosahovat takových úspěchů jako dosud a že splníme úkoly a cíle, které jsme si stanovili pro rok 2012 a další období. S úctou Ing. Martin Šigut předseda představenstva PODA a.s. 4

5 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 1 Hlavním vodítkem dalšího rozvoje společnosti jsou požadavky a přání našich zákazníků. 5

6 2. HISTORIE A SOUČASNOST Firma PODA začala poskytovat své služby přístupu k síti Internet již v roce Jako společnost s ručením omezeným byla zapsána v obchodním rejstříku od roku Na jaře 2008 změnila společnost PODA právní formu ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. Od svého založení se zaměřuje na poskytování přístupu k Internetu. V prvních letech svého podnikání se zaměřila především na firemní klientelu a od roku 2002 také na domácí zákazníky. V roce 2004 společnost otevřela svou pobočku v Brně a začala zde poskytovat kompletní portfolio svých služeb. V roce 2005 byly služby rozšířeny o poskytování telefonních linek. Tím se společnost změnila z poskytovatele internetu na plnohodnotného telekomunikačního operátora. V roce 2008 se portfolio poskytovaných služeb rozšířilo o televizní vysílání po kabelu IPTV. Pro zvýšení dynamiky svého růstu společnost intenzivně využívá akvizice převzetím činnosti od jiných operátorů. Významným zlomem v historii firmy byl rok 2006, kdy byla zahájena fúze společnosti PODA s.r.o. se společností TELTECH COM a.s., která se na telekomunikačním trhu pohybovala od roku 2000 pod značkou Netopýr. Díky této akvizici došlo v průběhu roku 2007 k významnému posílení pokrytí služeb v mnoha lokalitách Ostravska, získání nových zákazníků a také k zásadnímu kroku v budování optické infrastruktury. V roce 2009 PODA a.s. vstoupila kapitálově do společnosti ERKOR OSTRAVA, s. r. o. Tímto krokem získala společnost PODA a.s nových klientů. V lednu 2010 došlo ke koupi části podniku označované jako Divize Ostrava od společnosti OvFree.NET, s.r.o. Společnost PODA a.s. tím získala dalších 540 nových klientů. V roce 2011 začala PODA a.s. s realizací projektu napojení bytů společnosti RPG Byty, s.r.o., ke svým sítím a s digitalizací TV vysílání. V souvislosti s tímto projektem připojila více než 19 tis. bytů ke své optické síti a převedla z analogového na digitální TV signál dalších 14 tis. bytů. Společnost PODA a.s. v současnosti představuje oborově, organizačně, personálně i finančně prosperující telekomunikační firmu s vlastním týmem projektových pracovníků, správců sítě, systémových pracovníků a týmem techniků, kteří jsou schopni realizovat i rozsáhlé projekty v oboru projektování datových a optických sítí, realizace dodávek připojení k síti Internet. PODA a.s. představuje přední telekomunikační firmu v oblasti své působnosti. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE SPOLEČNOSTI Obchodní firma: Sídlo: PODA a.s. Ostrava - Moravská Ostrava, 28. října 1168/102, PSČ Pobočka: Gajdošova 4392/7, Brno-Židenice IČ: Právní forma: akciová společnost Kontaktní údaje: tel (Ostrava) tel (Brno) fax Datum vzniku: 7. července 1998 Změna právní formy: 19. května 2008 Obchodní rejstřík: zápis proveden do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4020 Základní kapitál: ,- Kč Akcie: ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10,- Kč PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ poskytování telekomunikačních služeb provádění staveb, jejich změn a odstraňování podnikání v elektronických komunikacích provozování převzatého rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím kabelových systémů montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 6

7 HISTORIE A SOUČASNOST 2 ORGÁNY SPOLEČNOSTI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Předseda představenstva: Ing. Martin Šigut, ředitel společnosti, zároveň řídí úsek Obchodu a marketingu K CZ, s.r.o., jednatel (od 8. června 2007), ředitel PODA s.r.o., jednatel, vedoucí úseku Realizace 19. května dosud PODA a.s., člen představenstva, vedoucí úseku Realizace Člen představenstva: Ing. Pavel Friedrich, vedoucí úseku Projekce Praxe: HIS a.s., člen představenstva odpovědný za ekonomiku TH system a.s., ekonomický ředitel OSVČ, automatizované zpracování dat OSVČ, poskytování telekomunikačních služeb, činnost převedena na PODA s.r.o PODA s.r.o., jednatel (od 7. července 1998), ředitel 19. května dosud PODA a.s., předseda představenstva, ředitel Člen představenstva: Radim Slíva, vedoucí úseku Realizace Praxe: OSVČ dodavatel společnosti MICOS s.r.o. Prostějov projekce kabelových televizí CATV s.r.o. Prostějov (dříve MICOS s.r.o. Prostějov) samostatný projektant střediska Ostrava TELTECH s.r.o., Ostrava spolumajitel, jednatel, vedoucí střediska projekce TELTECH COM, a.s. vedoucí střediska projekce a přípravy výstavby telekomunikačních sítí a střediska dokumentace a provozu optických sítí od PODA s.r.o. vedoucí úseku Projekce 19. května dosud PODA a.s., člen představenstva, vedoucí úseku Projekce Praxe: NHKG, a.s., samostatný technik úseku ochrany a automatiky Protektorování Ostrava, s.p., energetik PODA s.r.o., obchodní zástupce Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že k vytištěné, otištěné nebo napsané obchodní smlouvě společnosti připojí osoba oprávněná za společnost podepisovat svůj podpis. 7

8 Další členové vedení David Trčka, technický ředitel - úsek Správa sítě Ing. Marcela Marcolová, DiS., vedoucí úseku Obchodní administrativy Praxe: dosud PODA a.s. postupně zaměstnán ve funkcích: - systémový specialista - vedoucí systémový specialista - v současné době technický ředitel Ing. Pavla Štočková, vedoucí úseku Ekonomika Praxe: ZAFÍR, o.s dosud PODA a.s. postupně zaměstnána ve funkcích: - administrativní pracovnice - marketingový specialista - v současné době vedoucí úseku Obchodní administrativy Jiří Švarc, vedoucí oddělení Firemní obchod Praxe: CZECH INTERNATIONAL, a.s. asistent představenstva společnosti Severomoravská energetika, a.s. vedoucí referent procesního řízení a dokumentace dosud PODA a.s. vedoucí úseku Ekonomika Praxe: B.M.G. INVEST CZ, s.r.o. IT specialista 2003 dosud PODA a.s. zaměstnán jako obchodní zástupce v současné době vedoucí oddělení Firemní obchod 8

9 HISTORIE A SOUČASNOST 2 KONTROLNÍ ORGÁN V červenci 2010 odstoupil z dozorčí rady pan Petr Kocich. Proběhly nové volby do dozorčí rady a jako zástupce zaměstnanců v kontrolním orgánu byl zvolen pan Jan Mrva, který ve společnosti PODA a.s. pracuje na pozici projektant v úseku Projekce. Složení dozorčí rady: Předseda dozorčí rady: Ing. Jaroslav Veselský Člen dozorčí rady: Prof. Ing. Viola Šebestíková, Csc. Člen dozorčí rady: Jan Mrva ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 9

10 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI Stěžejním projektem v roce 2011 byla digitalizace televizního vysílání v bytech společnosti RPG Byty, s.r.o. Po několika měsících jednání se společností RPG Byty, s.r.o., byla v roce 2010 uzavřena smlouva o převedení analogového televizního signálu na digitální příjem ve 33 tis. bytů. V srpnu 2010 byl sestaven projektový tým, který dohlížel na úspěšné naplnění smluvních závazků. Vzhledem k tomu, že v době uzavření smluvního vztahu neměla PODA a.s. vybudovánu optickou síť ve všech lokalitách s bytovým fondem RPG Byty, s.r.o., byly ihned ještě v srpnu 2010 zahájeny i projekční práce. Výstavba nových optických zemních tras na území města Ostravy, Havířova, Bohumína a Orlové v celkové délce 53,75 km souvisela s projektem digitalizace v bytových domech RPG Byty. Na území města Ostravy bylo vybudováno m nových tras, v Havířově proběhla výstavba m, v Bohumíně m a v Orlové m nových optických tras. Podstatná část činností PODA a.s. spočívala v převedení domácností v bytových domech společnosti RPG Byty ze společné televizní antény na příjem digitálního vysílání. Harmonogram prací byl nastaven tak, aby do , což byl okamžik vypnutí analogového vysílání, byl ve všech bytech zajištěn příjem digitálního signálu. Radim Slíva člen představenstva, vedoucí úseku Realizace Nejvýznamnějším realizovaným projektem roku 2011 bylo zajištění digitálního příjmu pro bytů v domech RPG Byty, s.r.o. 10

11 HISTORIE A SOUČASNOST 2 Vzhledem k velkému rozsahu projektu byla poměrně velká část technické realizace přesunuta na subdodavatele. V průběhu roku probíhaly ze strany RPG Byty, s.r.o., i ze strany PODA a.s. kontroly na dodržování termínů, to vedlo k úspěšné realizaci projektu. Koncem roku bylo bytů připojeno k optické síti společnosti PODA a.s. Dalších bytů je připojeno na rekonstruované společné televizní antény, které umožňují příjem digitálního systému a minimálně polovina těchto bytů bude připojena na optickou síť v roce Realizace technické infrastruktury pro tento projekt představovaly i nezbytné investice ve výši cca 100 milionů Kč, které PODA zajišťovala zejména ze svých finančních zdrojů a částečně z cizích zdrojů. Komerční banka, a.s., poskytla pro tento účel společnosti PODA a.s. podnikatelský úvěr ve výši 24 mil. Kč. Část finančních zdrojů byla získána z prodeje optických tras významnému mobilnímu operátorovi. Pro zvýšení kvality poskytovaných služeb zákazníkům a pro poskytování vyšší kvality TV signálu se průběžně testují nové technologie a možnosti připojení dalších televizních kanálů. V průběhu roku 2011 došlo znovu k navýšení poskytovaných rychlostí připojení k Internetu na 20 Mbps až 100 Mbps, koncovým klientům se však vyšší kvalita poskytovaných služeb nepromítla do výše ceny. Dále se podařilo rozšířit programovou nabídku o 7 nových televizních programů včetně tří cizojazyčných programů. PODA nabízí 40 televizních kanálů v základní nabídce a 31 televizních programů v rozšířené nabídce. Počet klientů využívajících IPTV se zvýšil na trojnásobek, celkem domácností využívá kabelovou televizi. Společně s balíčky služeb je klientům poskytována vyšší rychlost až 100 Mbps. Na jaře 2010 byla klientům s IPTV nabídnuta díky ojedinělé funkci virtuálního rekordéru možnost využití nové služby, nahrávání pořadů. Od roku 2011 si klienti mohou nahrávat až 30 hodin svých oblíbených pořadů na server společnosti PODA a.s., kde je po dobu 3 měsíců nahrávka k dispozici k dalšímu přehrávání. Abychom našim zákazníkům zjednodušili komunikaci s námi, otevřeli jsme v roce 2011 dvě nová klientská centra, konkrétně v Ostravě-Porubě a Havířově. Každému klientovi je nabízen věrnostní program s řadou nových služeb a nejrůznějších slev s dalšími možnostmi vyžití ve sportovní, rekreační a kulturní oblasti. Stále rostoucí počet klientů svědčí o kvalitě i o cenové přijatelnosti nabízených služeb. PODA a.s. se stala v září 2010 zakládajícím členem Českého telekomunikačního klastru o.s. Klastr si klade za cíl zastupovat zájmy regionálních operátorů ve vztahu ke státním institucím a legislativnímu procesu. Důležitým cílem klastru je společné jednání regionálních operátorů s mobilními operátory o tzv. virtuálním operátorovi. Společnost PODA a.s. se aktivně podílí na projektu telekomunikačního klastru, zavedení internetu zdarma do knihoven v malých obcích. V červnu 2011 byl znovu prověřen integrovaný systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009. Společnosti PODA a.s. byl akreditovaným certifikačním orgánem Českým lodním a průmyslovým registrem, s.r.o., znovu vydán certifikát. Společnost vyhodnotila rizika dopadů činnosti firmy na životní prostředí a učinila závěr, že činnost nemá negativní dopady na životní prostředí. Rozhodla se tedy nadále nepokračovat v recertifikaci dle ČSN EN ISO Ovšem i nadále se snažíme o dodržování záměrů, které vedou k ochraně životního prostředí a volíme při provádění staveb postupy maximálně šetrné k životnímu prostředí. Stejné jednání vyžadujeme i od svých subdodavatelů při plnění smluvních zakázek. Společnost projevuje i sociální odpovědnost vůči společenskému prostředí. PODA uplatňuje odpovědný přístup i ve sponzoringu. V roce 2011 PODA a.s. podporovala řadu činností neziskové sféry. Domácí klienti připojení k Internetu Firemní klienti připojení k Internetu Nárůst v % , ,54 Klienti připojení na optickou síť ,27 Klienti s IPTV ,31 11

12 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH A TELEKOMUNIKAČNÍCH SÍTÍCH Rozsah našich poskytovaných služeb v oblasti elektronických komunikací je velice široký. Obecný přehled zajišťovaných služeb: připojení k síti Internet datové služby pronájmu okruhů hlasové služby v pevném místě televizní vysílání po kabelu IPTV technická podpora při poruchách v síti trvalý monitoring funkčnosti sítě doplňkové služby (pronájem virtuálního WWW serveru, služby poštovního serveru mail.poda.cz, serverhosting, rozšířené služby virtuálního WWW serveru, služby DNS a registrace domén 2. řádu v doméně.cz) Síť společnosti PODA a.s. tvoří ucelený systém vybudovaný s použitím více technologií (podzemní vedení optických kabelů, bezdrátové datové spoje, nadzemní závěsné vedení optických kabelů, metalické účastnické rozvody). Společnost PODA a.s. začala v průběhu roku 2008 v Ostravě, Bohumíně a Havířově jako jeden z prvních internetových providerů poskytovat službu přenosu televizního vysílání po kabelu, přesněji označovanou jako IPTV. Tato služba je poskytována jen na optické síti. K základní nabídce TV kanálů PODA a.s. předkládá svým klientům individuální možnost výběru z rozšířené nabídky za velice výhodnou cenu. Klienti mají možnost využívat s IPTV nové funkce bez dalších příplatků. DATOVÁ SÍŤ PODA a.s. poskytuje telekomunikační služby výhradně prostřednictvím své vlastní datové sítě. V provozu je 1200 směrovačů (routerů), které tvoří propojený celek. PODA a.s. je členem uzlu NIX, se kterým je propojena kapacitou 2x10 Gbps a k tranzitním operátorům má kapacitu 2x10 Gbps. Společnost PODA a.s. se svou datovou sítí působí ve dvou regionech. Jedná se především o území měst Ostravy, Havířova, Orlové, Bohumína, Karviné, Brna a okolních měst. Bezdrátová (radiová) síť PODA je vybudována s důrazem na kvalitu. V praxi to představuje 54 retranslačních stanic rozesetých po celém regionu tvořících páteřní síť. Retranslační stanice jsou propojeny optickými vlákny nebo vysokokapacitními bezdrátovými spoji v pásmech 24, 18, 11 a 10,5 GHz. Z retranslačních stanic vede k zákazníkům více než 900 koncových bezdrátových spojů. OPTICKÁ SÍŤ Prostřednictvím optické sítě jsou poskytovány služby ostatním provozovatelům veřejných komunikačních sítí (T-Mobile Czech Republic a.s., ČD-Telematika a.s., Self Servis s.r.o., CESNET a další) a koncovým klientům společnosti PODA a.s. (služby přístupu k Internetu, hlasové služby, VPN, datové okruhy, přenos TV vysílání). Kromě propojení s telekomunikačními operátory disponuje síť PODA také napojením na akademické optické sítě provozované na území Ostravy VŠB TU Ostrava a Ostravskou univerzitou. Možnost využití vlastních optických vedení umožňuje poskytování služeb ve vysoké kvalitě a se spolehlivostí, která je u rádiových spojů nedosažitelná. OPTICKÁ METROPOLITNÍ SÍŤ V OSTRAVĚ Základ optické metropolitní sítě v Ostravě získala společnost PODA a.s. v průběhu úspěšné fúze se společností TELTECH COM a.s. v roce Od té doby společnost síť v Ostravě postupně rozšiřovala. Budování nových optických sítí v průběhu roku 2011 bylo v Ostravě spojeno s projektem digitalizace v bytech společnosti RPG Byty, s.r.o. V roce 2011 bylo vybudováno dalších 24,51 km tras optické metropolitní sítě. Celková délka podzemních kabelových tras v Ostravě k byla 125,80 km. 12

13 HISTORIE A SOUČASNOST 2 OPTICKÁ METROPOLITNÍ SÍŤ V HAVÍŘOVĚ Výstavba metropolitní sítě PODA a.s. v Havířově byla rozdělena do dvou fází. V první fázi byla optická síť budována jako nadzemní s využitím samonosných závěsných optických kabelů. Podzemní trasy jsou budovány od roku V průběhu roku 2011 došlo díky výstavbě 15,9 km zemních optických tras k připojení dalších lokalit Havířova na optickou síť. Délka podzemních tras v Havířově se tak k navýšila na hodnotu 41,935 km. OPTICKÁ METROPOLITNÍ SÍŤ V BOHUMÍNĚ Výstavba metropolitní sítě PODA a.s. v Bohumíně byla také rozdělena do dvou fází. V první fázi byla optická síť budována jako nadzemní s využitím samonosných závěsných optických kabelů. Podzemní trasy jsou budovány od roku V uplynulém roce bylo vystavěno 6,59 km optických zemních tras. Délka podzemních optických tras k byla 9,17 km. OPTICKÁ METROPOLITNÍ SÍŤ V ORLOVÉ V Orlové byla v loňském roce vystavěna optická síť o délce 6,74 km a celková délka kabelových tras k byla 9,89 km. OPTICKÁ METROPOLITNÍ SÍŤ V BRNĚ Stav optické metropolitní sítě v Brně k byl 593 m. Optickou síť v Brně doplňují pronajatá vlákna od různých společností. V roce 2012 se plánuje výstavba optických tras o délce cca 25 km, z toho 9 km bude vystavěno v nové lokalitě v Karviné. Dalších km je plánováno vystavět v Ostravě, km tras v Orlové, v Bohumíně a km optických zemních tras v Havířově. Ing. Pavel Friedrich člen představenstva, vedoucí úseku Projekce V roce 2011 jsme vystavěli rekordních 54 km nových optických tras. 13

14 HLAVNÍ INVESTICE Přestavba telekomunikačních sítí v předchozích letech umožnila expanzi společnosti v oblasti dodávek telekomunikačních služeb do řady domácností v Ostravě a okolních městech. Své zkušenosti na telekomunikačním trhu společnost zúročila i v průběhu projektu digitalizace bytových domů společnosti RPG Byty, s.r.o. Od doby založení PODA a.s. cíleně investujeme do technického vybavení, obzvláště pak do nových technologií, které umožňují poskytovat stále kvalitnější služby koncovým zákazníkům. Rovněž v roce 2012 se připravujeme na výstavbu optických zemních tras v lokalitách, kde jsou klientům poskytovány telekomunikační služby prostřednictvím starších technologií. Zavázali jsme se společnosti RPG Byty, s.r.o., že i další část klientů převedeme ze společně využívaných antén na optickou síť. Projekt digitalizace v bytech společnosti RPG Byty, s.r.o., tak úspěšně pokračuje i v roce Velký důraz bude kladen na rozvoj optických sítí v Karviné, Bohumíně a Orlové. Rozsáhlé investice do metropolitních optických sítí umožní společnosti PODA a.s. poskytovat služby na poměrně rozsáhlém území Moravskoslezského kraje. Stále více klientů má možnost využívat služby IPTV. PLÁNOVANÝ VÝVOJ Projekt vybudování sítí pro příjem digitálního signálu v bytech společnosti RPG Byty, s.r.o., bude pokračovat i v roce 2012 a bude se týkat klientů, kteří doposud využívají společné antény pro příjem televizního signálu. Převážná část výstavby optických metropolitních tras v roce 2012 bude probíhat v těchto oblastech. Pro rok 2012 je připraveno k realizaci celkem cca 25 km zemních tras, tato výstavba se týká především Bohumína, Karviné a Orlové. Stále rostoucí počet klientů v těchto městech nás vede k otevření nových klientských poboček v Karviné a Orlové. Významným úkolem pro nadcházející období je využití všech našich možností a nástrojů k tomu, abychom se i nadále profilovali jako kvalitní dodavatel v Moravskoslezském kraji. Souvisejícím cílem je zvýšení obratu naší společnosti, současně s růstem hospodářského výsledku a dalších ekonomických ukazatelů. Pro zvýšení kvality poskytovaných služeb zákazníkům a pro poskytování vyšší kvality TV signálu testuje systémové oddělení společnosti nové technologie a možnosti připojení dalších televizních kanálů. 14

15 HISTORIE A SOUČASNOST 2 Klíčové technologie jsou průběžně posilovány a rozvíjeny tak, aby si společnost zachovala konkurenční náskok v hlavním segmentu trhu. Jde především o poskytování připojení k síti Internet. Velký důraz při obsluze našich zákazníků je kladen i na vlastní informační systém, který je vytvořen lidskými zdroji společnosti. Plně si uvědomujeme, že zákaznicky orientovaný přístup, který je naší prioritou, je postaven na pozitivní změně v chování a přístupu zaměstnanců. Spokojený klient je základním předpokladem pro úspěšné fungování společnosti PODA a.s. David Trčka technický ředitel - úsek Správa sítě Průběžně testujeme nejnovější technologie, abychom poskytli co nejkvalitnější služby. 15

16 LIDSKÉ ZDROJE Základem úspěchu PODA a.s. jsou a budou její zaměstnanci. Proto společnost věnuje velkou pozornost jejich výběru. Společnost PODA usiluje o to, aby v plné míře využila schopnosti svých zaměstnanců a motivuje zaměstnance, aby se aktivně podíleli na dosahování maximální možné kvality poskytovaných služeb. Spokojenosti klientů i zaměstnanců se však snaží dosáhnout také kvalitním plánováním a zlepšováním organizace práce a péčí o pracovní prostředí. Naplňování podnikatelské strategie v personální oblasti a realizací strategických cílů a opatření bylo dosaženo toho, že se v průběhu roku 2011 dále stabilizovala a zkvalitňovala skladba zaměstnanců akciové společnosti. Společnost zaměstnává formou brigád i řadu studentů vysokých škol a pracuje s nimi jako s potenciálními zaměstnanci. Tito studenti pracují v administrativních činnostech a při marketingových kampaních. Jednou z hlavních výhod společnosti je zejména optimální organizační struktura a především lidský potenciál, který je v PODA a.s. soustředěn. Cílevědomá personální politika tak přináší dlouhodobou perspektivu pro další rozvoj společnosti. V rozvoji lidských zdrojů je ve firmě kladen důraz na aktivní přístup všech jednotlivců k samostudiu. Kromě základních a periodických školení druhých profesí, nutných k zajištění činností souvisejících s předmětem podnikání společnosti, probíhalo prohlubování kvalifikace na základě legislativních změn, nových pracovních postupů a technologií. V ROCE 2011 Ve společnosti je podporováno zvyšování a prohlubování kvalifikace ve formálním studiu a rozvoj vzdělanosti zaměstnanců na všech úrovních. Vedení společnosti si je plně vědomo, že žádný z úspěchů by nebyl možný bez odborných znalostí a zkušeností zaměstnanců. V současné době si zvyšují svou kvalifikaci studiem 4 zaměstnanci na vysoké škole. K měla společnost 75 zaměstnanců. 16

17 HISTORIE A SOUČASNOST 2 Složení zaměstnanců je stabilní, 90,67 % zaměstnanců pracuje ve firmě déle než jeden rok a 52 % pracuje v PODA a.s. déle než 5 let. SOCIÁLNÍ POLITIKA Péče o vlastní zaměstnance je trvalou součástí podnikové kultury. Každoročně jsou organizovány společenské a sportovní akce, pamatováno je samozřejmě i na zaměstnance v mimoevidenčním stavu. K zabezpečení sociálních potřeb zaměstnanců jsou využívány především tyto benefity: příspěvek zaměstnavatele na penzijní nebo životní připojištění (využívá 78,67 % zaměstnanců) příspěvek na poukázku na stravování osobní účet dovolená navíc 17

18 3. VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY V HISTORICKÉM PŘEHLEDU PŘEHLED POČTU KLIENTŮ PODA a.s. se od svého založení zaměřuje na poskytování přístupu k síti Internet a na poskytování hlasových služeb. Zpočátku se firma zaměřila na firemní klientelu a až od roku 2002 se zaměřila na domácí zákazníky. V posledních letech došlo především k nárůstu domácích zákazníků, kterým se přizpůsobuje i portfolio poskytovaných služeb. Společnost od svého založení vykazuje stabilní růst v počtu klientů. Za posledních pět roků se počet klientů dostal na trojnásobek. Zatímco k poslednímu prosinci roku 2006 měla společnost necelých klientů, v roce 2011 to bylo již téměř 25 tisíc klientů a na počátku roku 2012 se tuto hranici podařilo překonat. K síti PODA bylo ke konci roku 2011 trvale připojeno organizací a firem a domácností. 18

19 VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY V HISTORICKÉM PŘEHLEDU 3 POČET KLIENTŮ PŘIPOJENÝCH K SÍTI PODA Investice do nových telekomunikačních technologií odpovídá poptávce klientů po stále rychlejším internetu a dalších telekomunikačních službách. Všechny tyto požadavky splňuje technologie optických metropolitních sítí. POČET KLIENTŮ S TV SLUŽBOU Klientský servis je jednou z významných priorit společnosti PODA. Nejrychlejší meziroční růst počtu klientů, kteří využívají službu IPTV, je na jednu stranu zavazující, ale na druhou stranu je zároveň potvrzením obchodní strategie společnosti PODA a.s. Ing. Marcela Marcolová, DiS. vedoucí úseku Obchodní administrativy Klientům se snažíme vyjít maximálně vstříc. 19

20 VÝVOJ OBRATU V následujícím grafu je uveden vývoj obratu od roku 1998 až po rok Vedení společnosti PODA a.s. předpokládá podle dlouhodobého vývoje a dle nárůstu počtu klientů při udržování nízké hladiny počtu pohledávek v roce 2012 obrat vyšší než 170 mil. Kč. Aby si společnost udržela i nadále vysoký počet spokojených klientů a samozřejmě i trvalý růst obratu společnosti, je velký důraz kladen na kvalitu poskytovaných služeb a samozřejmě na investice do nových progresivních technologií. POČET KM OPTICKÝCH SÍTÍ V roce 2012 se plánuje výstavba 20 kilometrů optických tras, z toho 7-8 km bude vystavěno v nové lokalitě v Karviné nové postaveno 2012 předpoklad Ostrava 18,83 km podzemní 24,51 km podzemní 6,75 km podzemních Havířov 7,13 km podzemní 15,90 km podzemní 3,7 km podzemních Bohumín 729 m podzemní, 7,54 km přípolože 6,60 km podzemní 2,4 km podzemních Orlová 2,69 km podzemní 7,74 km podzemní 3,4 km podzemních Brno 593 m Karviná 9 km podzemních PRŮMĚRNÉ SMLUVNĚ GARANTOVANÉ RYCHLOSTI PŘIPOJENÍ INTERNETU V JEDNOTLIVÝCH LETECH HOMELink 390 kbps 510 kbps kbps kbps kbps kbps kbps HOMESpeed kbps kbps kbps kbps kbps HOMEFiber kbps kbps kbps kbps kbps Většina klientů od roku 2011 využívá služby poskytované prostřednictvím balíčků Tandem. Součástí balíčků je 40 televizních programů, které zahrnují nejenom české, slovenské a polské kanály, ale také po jednom anglickém, německém a francouzském kanálu. Televizní nabídka je nabízena v kombinaci s rychlým internetem a 10 prémiovými programy. 20

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8

Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7. 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8. 2.2 Předmět podnikání 8 Výroční zpráva 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 / PODA A.S. Obsah 1. ÚVODNÍ SLOVO 5 2. HISTORIE A SOUČASNOST 7 2.1 Základní identifikační údaje společnosti 8 2.2 Předmět podnikání 8 2.3 Orgány společnosti a organizační

Více

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7

OBSAH. Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3. Údaje o společnosti, statutární orgány 7 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva a zpráva o podnikatelské činnosti společnosti 3 Údaje o společnosti, statutární orgány 7 Organizační schéma 11 Rok 2012 slovy generálního

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2012 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NH-TRANS 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 3 3. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI............................................................................ 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI......................................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00

VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 VÍDEŇSKÁ 204/125 Brno/PŘÍZŘENICE 619 00 Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 ZJEDNODUŠENÍ INOVACE UŽITEK ON-LINE GLOBÁLNÍ SLUŽBY V KLÍČOVÝCH OBLASTECH Vážení kolegové, obchodní partneři, přátelé, dovolte,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as

VÝROČNÍ ZPRÁVA. www.homola.as VÝROČNÍ ZPRÁVA 204 www.homola.as OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 STRUKTURA A PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA... 6 VÝROBNÍ ČINNOST... 8 OBCHODNÍ ČINNOST...3 EKONOMIKA...6 INVESTIČNÍ ČINNOST...8 CERTIFIKÁTY

Více

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce 2007 6 Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti,

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Lanová dráha na Sněžku

Lanová dráha na Sněžku 2013 výroční zpráva Lanová dráha na Sněžku unikátní projekt v nejpřísněji chráněné zóně národního parku OBSAH 05 06 09 10 12 14 15 17 17 18 18 20 25 26 27 28 30 31 58 Představení společnosti Vize mise

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o.

Obsah. Dalkia Commodities CZ, s.r.o. výroční zpráva 2011 Dalkia Commodities CZ, s.r.o. je v současné době jedním z největších nezávislých obchodníků s elektrickou energií v České republice. Naší snahou je zajistit pro své zákazníky nejvýhodnější

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s.

Obsah. Dalkia Industry CZ, a.s. výroční zpráva 2011 Dalkia Industry CZ, a.s. je provozovatelem jedné z největších lokálních distribučních soustav v České republice, vyrábí a dodává teplo pro organizaci podléhající Hornímu zákonu, tj.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Jsme Partners. Děláme věci JINAK

Jsme Partners. Děláme věci JINAK Jsme Partners. Děláme věci JINAK zpráva Partners Financial Services, a. s., / Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva Partners Financial Services, a. s., za období od 1. ledna do 31. prosince 2014. Nebojíme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická

Obsah. Představení Skupiny Severní energetická Obsah Představení Skupiny Severní energetická Údaje o osobách zodpovědných za výroční zprávu Dopis člena představenstva Hlavní události roku 2013 a 2014 do data sestavení výroční zprávy Profil společnosti

Více

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012

Roztáčíme kola Vašeho podnikání. Výroční zpráva 2012 Roztáčíme kola Vašeho podnikání Výroční zpráva 2012 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Významné události roku 2012... 5 Hlavní události první poloviny roku 2013... 7 Profil společnosti...

Více