AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF"

Transkript

1 PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: (Z ) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o. p. s. registrovaná pod číslem 1026 PROTOKOL O ZKOUŠCE REAKCE NA OHEŇ č. Pr vydaný dne pro výrobek Vnější tepelně izolační sendvičový systém ETICS Nadpraží v kombinaci z EPS a MW s tepelně izolačními deskami Isover TWINNER tl. 200 mm Objednatel: Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Isover Počernická 272/ Praha 10 Česká republika Zkušební metoda: ISO Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 2: Zkouška velkého rozměru Protokol obsahuje: 18 stran Počet výtisků: 3 (5 stran textu + 4 přílohy) Výtisk číslo: 3 Bez písemného souhlasu zpracovatele se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý. Prosecká 412 / 74, Praha 9 Prosek, IČ: , DIČ: CZ , v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309 Tel.: , Fax: Pobočka Veselí nad Lužnicí Čtvrť J. Hybeše 879, Veselí nad Lužnicí, Tel.: , Fax:

2 Strana 2 (celkem 18) 1 ÚVOD Zkouška reakce na oheň izolačního sendvičového systému ETICS - detail nadpraží s izolací EPS a minerální vaty o celkové tloušťce 200 mm pro vnější použití byla provedena na základě objednávky Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover v Požární zkušebně PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí. Zkouška byla připravena, provedena na základě těchto podkladů: [1] ISO Zkoušky reakce na oheň pro fasády - Část 2: Zkouška velkého rozměru [2] Technická dokumentace zkoušeného výrobku (dodaná objednatelem zkoušek) Pro účely tohoto protokolu platí definice uvedené v [1] spolu s následujícími zkratkami: TC termoelektrický článek AZL akreditovaná zkušební laboratoř 2 PŘEDMĚT ZKOUŠKY Předmětem zkoušky byl vzorek tepelně izolačního sendvičového systému ETICS - detail nadpraží s okenním otvorem skládající se z desek Isover TWINNER tl. 200 mm (výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover). Desky Isover TWINNER se skládají ze spodní izolační části Isover EPS GreyWall tl. 170 mm s grafitovou přísadou o objemové hmotnosti 13,5 18 kg/m 3 a vrchní izolační části z minerální vaty Isover TF Profi tl. 30 mm o objemové hmotnosti kg/m 3. Desky minerální vaty Isover nalepeny na desky EPS Isover TWINNER již ve výrobě polyuretanovým lepidlem ICAPUR. Izolační sendvičové desky přilepeny plochou EPS desek TWINNER lepicí a stěrkovací hmotou Baumit StarContact (výrobce Baumit s.r.o.) nanesené v tl. cca 10 mm a přišroubovány talířovitými hmoždinkami typu Ejotherm STR 235 U ke stěnám zkušebního zařízení. Po vnějším obvodu zkušebního tělesa a vnitřním obvodu okenního otvoru zkušebního tělesa nalepena lepicí a stěrkovací hmotou Baumit StarContact minerální vata Isover TF Profi (výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Isover) tl. 30 mm. Základní vrstva omítkového systému byla nanesena na plochu minerální vaty o celkové tl. cca 7 mm. Na izolant Isover TWINNER bylo naneseno omítkové souvrství ve složení: stěrkovací hmota StarContact (výrobce Baumit s.r.o.), sklotextilní síťovina TextilglasGitter (výrobce Baumit s.r.o.), penetrace UniPrimer UP (výrobce Baumit s.r.o.) a jednosložková omítka SilikonTop K2 (výrobce Baumit s.r.o.). Na vnějších rozích zkušebního tělesa a okenního otvoru použity hliníkové rohové profily s armovací síťovinou 150 x 150 mm VERTEX (dodavatel Baumit s.r.o.). Po celém vnitřním obvodu a na plochu ostění okenního otvoru byla do předem nanesené stěrky Baumit StarContact vložena zesilující sklotextilní síťovina s přesahem 300 mm. Celková tloušťka omítkového systému v ostění okenního otvoru zkušebního tělesa byla cca 11 mm. Hlavní stěna zkušebního tělesa o rozměrech 3000 x 5200 mm a boční stěna zkušebního tělesa o rozměrech 1200 x 5200 mm umístěny na povrch zkušebního zařízení skládající se ze dvou vrstev sádrokartonových desek typu RIGIPS PRO RFI 12,5 tl. 12,5 mm. Název výrobku: Identifikace výrobku: Výrobce tepelné izolace: Zateplovací systém ETICS s tepelně izolačními deskami Isover TWINNER Vnější tepelně izolační sendvičový systém ETICS detail nadpraží Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize Isover Počernická 272/ Praha 10 Česká republika Montáž zkušebního tělesa provedena objednatelem od 26. září do 6. října Do doby zkoušky zkušební těleso uloženo na otevřeném prostranství požární zkušebny při teplotě vzduchu (20 ± 10) C a chráněno před dešťovými srážkami.

3 Strana 3 (celkem 18) 3 PROVEDENÍ ZKOUŠKY 3.1 Obecně Zkouška zkušebního tělesa byla provedena podle [1]. Použité zkušební a měřicí zařízení je uvedeno v Příloze 1. Požární zkušebna se nepodílela na výběru vzorku. Zkouška zkušebního tělesa proběhla v otevřeném laboratorním prostředí zkušebny dne 17. října 2011 za těchto povětrnostních podmínek: - teplota okolního vzduchu 14 C - relativní vlhkost vzduchu 45 % - rychlost větru 0,45 až 0,92 m/s - místní atmosférický tlak hpa 3.2 Zkušební metodika Reakce na oheň materiálů a konstrukcí fasádních pláštů se posuzuje při vystavení teplu a plamenům od simulovaného bytového požáru s plameny působící skrz okenní otvor přímo na povrch fasády nebo pláště při zkoušce velkého rozměru. Zkušební těleso je zhotoveno jako kout s vnitřním úhlem 90 s okenním otvorem v hlavní stěně. Tento typ konstrukce představuje v praxi nejhorší případ ohledně intenzity požáru. Šíření plamene a mechanické chování zkušebního tělesa se hodnotí nepřímo přístrojovými metodami na povrchu a uvnitř fasády a přímým pozorováním na přední straně fasády. Zkušebního zařízení je umístněno v otevřeném laboratorním prostředí sestávájící z hlavní fasády ve svislé poloze, která obsahuje okenní otvor. Zařízení obsahuje i svislé boční křídlo fasády tvořící vnitřní kout o velikosti 90. Zkušební těleso sestává z vhodných plášťových nebo fasádních panelů, spolu s případnými lištami a izolací tak, aby pokrývaly plochu hlavní fasády od spodního okraje okenního otvoru až do výšky minimálně 4 m nad horní okraj okenního otvoru. Minimální šířka zkušebního tělesa hlavní fasády je 3 m a bočního křídla fasády 1,2 m. Z hlediska konstrukce i produktu musí zkušební těleso fasády a detaily okenního otvoru být stejné, jako jsou běžně používané v praxi. Alternativním zdrojem hoření je 25 kg dřeva na m 2 plochy požární komory měkkého dřeva o hustotě 450 až 500 kg/m 3 (např. smrk) o vlhkosti 10 až 12 % naskládaných do hranic a rovnoměrně rozložených na kovových podstavcích po podlaze požární komory. Měření a průběhy teplot a radiace na zkušebním tělese se sledují pomocí termoelektrických článků a radiometrů umístěných na vnějším povrchu, případně vně zkušebního tělesa. Termoelektrické články jsou specifikovány v [1] čl. 8. Nad rámec [1] čl. 8 na žádost objednatele umístěny 3 x 3 ks TC do středu EPS desek ve výšce 0,5 m, 1,5 m a 2,5 m nad okenním otvorem zkušebního tělesa. Viz. Příloha 2 obrázek na str VÝSLEDKY ZKOUŠKY 4.1 Výsledky zkoušky, výsledky výpočtů Chování zkušebního tělesa se posuzuje na podkladě vizuálního pozorování a zaznamenaných dat. Pro vyloučení chvilkových kolísání hodnot se vyžaduje zprůměrování celkových údajů o tepelném toku a teplotě v době 1 minuty. Termoelektrické články umístěné uvnitř zkušebního tělesa podávají informace o šíření ohně v každé vrstvě zkušebního tělesa a v každé dutině.

4 Strana 4 (celkem 18) 4.2 Zaznamenávané jevy, pozorování Chování zkušebního tělesa během zkoušky se posuzuje na podkladě vizuálního pozorování. Zaznamenávají se následující pozorování, včetně času, kdy k nim došlo: 1) vznícení zkušebního tělesa 2) výška - pozice konce plamene na zkušebním tělese 3) šíření plamene po povrchu a z možné dutiny za vnějším povrchem zkušebního tělesa. Zkouška se ukončí až po úplném samovolném zhašení zkušebního tělesa. Zkušební těleso se nechá vychladnout a každá vrstva tělesa se postupně odstraní a poškození zaznamená. 4.3 Pozorování Čas (min): Pozorování: 4. hoření plamene do 1,0 m výšky nad horní okraj okenního otvoru vzorku, vznik černého dýmu z nedokonalého hoření dřeva v požární komoře 7. intenzivní hoření plamene do 3,0 m výšky nad horní okraj okenního otvoru vzorku, odkapávání hořícího materiálu z pravého horního rohu okenního otvoru, hoření vrchní vrstvy omítky v ostění okenního otvoru a v koutu do cca 2,0 m výšky nad úrovní horního okraje okenního otvoru vzorku, hustý černý dým z požární komory 10. intenzivní hoření plamene do 3,0 m výšky nad horní okraj okenního otvoru vzorku, dohořívání vrchní vrstvy omítky v ostění okenního otvoru a v koutu do cca 2,0 m výšky nad úrovní horního okraje okenního otvoru vzorku, hustý černý dým z požární komory 15. intenzivní hoření plamene do 3,5 m výšky nad horní okraj okenního otvoru vzorku, ohořelá vrchní vrstva omítky v ostění okenního otvoru a v koutu do cca 3,0 m výšky nad úrovní horního okraje okenního otvoru vzorku, hustý černý dým z požární komory 18. intenzivní hoření plamene do 3,0 m výšky nad horní okraj okenního otvoru vzorku, hustý černý dým z požární komory 20. intenzivní hoření plamene do 2,0 m výšky nad horní okraj okenního otvoru vzorku, hustý černý dým z požární komory 24. hoření plamene do 1,5 m výšky nad horní okraj okenního otvoru vzorku, černý dým z požární komory 26. dohořívání paliva v požární komoře, viditelná deformace a narušení nadpraží částečné odlepení vrstvy omítkového systému od horní hrany po celé délce okenního otvoru 30. ukončení zkoušky Po ukončení zkoušky samovolné odpadnutí celé vrstvy omítkového systému i s minerální vatou z nadpraží okenního otvoru a část vrchní vrstvy omítky v 0,6 m výšky nad okenním otvorem vzorku. Byla odstraněna vrstva omítkového systému a minerální vaty hlavní a boční stěny ve dvou pásech širokých cca 300 mm do 5,2 m výšky vzorku a následně odstraněna z celé plochy vzorku. Vnitřní vrstva izolačního systému (desky EPS) nepravidelně vytavená a vyhořelá v celé šířce nad okenním otvorem a celé šířce boční stěny do 5,2 m výšky vzorku.

5 Strana 5 (celkem 18) Listy protokolu a příloh jsou platné pouze s otiskem reliéfního razítka. Zpracoval:... Schválil:... František Čečka Ing. Jiří Kápl technik AZL vedoucí AZL

6 Strana 6 (celkem 18) PŘÍLOHA 1: ZKUŠEBNÍ A MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ, NEJISTOTA MĚŘENÍ Zkušební zařízení: Evidenční číslo: nosná stěna vzorku s okenním otvorem 0031 požární komora + příslušenství 0035 trubkové držáky radiometrů 0044/1 až 8 Měřicí zařízení: Metrologické evidenční číslo: termo-hygro-baro-graf D , stopky svinovací metr měřicí ústředna ALMEMO PTC K 3 mm - teplota okolí TC (K) - teplota na povrchu zkušebního tělesa , TC (K) teplota nad okenním otvorem a v dutině zkušebního tělesa , radiometry (0 až 50 kw.m -2 ) , 05, 06, 01 radiometry (0 až 100 kw.m -2 ) , 09, 10, 11 anemometr AMR THERM posuvné měřidlo odměrka hořlaviny Metrologická návaznost zařízení je popsána na metrologické evidenční kartě zařízení, která je jednoznačně určena metrologickým evidenčním číslem zařízení. Přímo měřená veličina Rozšířená nejistota měření Teplota na povrchu zkušebního tělesa T Teplota v dutině zkušebního tělesa T (6, T 2 + 1, C 2 ), pro -40 C T 375 C) (6, T 2 + 1, C 2 ), pro -40 C T 375 C) (8, T 2 + 7,84 C 2 ), pro +375 C T 1000 C Hustota tepelného toku W (4, W 2 + 3, (kw.m -2 ) 2 ) Rozměry zkušebního tělesa < 3 mm Teplota okolí < 0.7 C Atmosferický tlak (termohygrograf) < 1 hpa RVV (termohygrograf) < 2,6 % Čas od začátku zkoušky < 0.1 s Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k = 2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA-4/16 a GUM.

7 Strana 7 (celkem 18) PŘÍLOHA 2: MĚŘENÍ SCHÉMA ROZMÍSTNĚNÍ TC A RADIOMETRŮ NA ZKUŠEBNÍM TĚLESE T8 T4 T5 T6 T11 T9 T7 T12 T13 T10 T15 T Ti22 Ti23 Ti24 2 Ti19 Ti20 Ti Ti16 Ti17 Ti18 T1 T2 T3 Legenda: T1 T3 TC umístěny nad okenním otvorem zkušebního tělesa T4 T7 TC umístěny na povrchu zkušebního tělesa T8 T11 TC umístěny ve středu tloušťky EPS desek zkušebního tělesa T12 T15 TC umístěny ve středu tloušťky minerální vaty zkušebního tělesa Ti16 Ti24 TC informativní umístěny ve středu tloušťky EPS desek zkušebního tělesa 1 8 radiometry umístěny na povrchu zkušebního tělesa

8 Strana 8 (celkem 18) Čas t Naměřené hodnoty teplot ( C) a hustoty tepelného toku (kw/m 2 ) na zkušebním tělese TC umístěné na hlavní a boční stěně zkušebního tělesa Teploty v 0,05 m Teploty v 4,0 m Tepelný tok v 0,6 m a 1,6 m Tepelný tok v 3,6 m (min) T1 T2 T3 Tprům T4 T5 T6 T7 Tprům Wprům Wprům ( C) -2 11,5 13,3 14,8 13,2 13,7 15,2 19,0 28,8 19,2 0,06 0,13 0,05 0,22 0,11-0,10 0,05-0,07 0,44 0,08 16,0-1 12,4 14,0 15,3 13,9 13,8 15,3 19,3 29,7 19,5 0,07 0,13 0,04 0,21 0,11-0,11 0,04-0,03 0,50 0,10 15,9 0 13,2 14,1 14,4 13,9 13,8 15,2 18,4 29,6 19,2 0,13 0,27 0,26 0,44 0,28-0,11 0,04-0,07 0,46 0,08 15,0 1 28,8 23,2 31,7 27,9 14,5 18,0 21,9 32,7 21,8 0,91 4,10 3,71 3,39 3,03-0,13 0,18 0,18 0,63 0,22 15, ,7 83,3 130,8 107,6 22,3 34,0 39,2 50,9 36,6 0,69 8,90 10,02 9,54 7,29 0,94 1,27 1,48 1,96 1,41 15, ,2 149,5 229,2 209,0 27,5 59,0 85,4 108,4 70,1 4,37 15,80 16,08 14,70 12,73 1,26 4,35 6,40 7,91 4,98 15, ,7 207,3 290,5 273,1 33,6 75,2 114,8 140,1 90,9 13,30 34,96 37,42 25,41 27,77 0,77 3,84 9,19 11,60 6,35 15, ,6 245,5 295,7 288,9 36,4 93,2 114,1 135,9 94,9 7,31 21,06 14,69 15,69 14,69 2,03 9,05 13,35 16,95 10,34 15, ,9 257,5 304,0 270,8 35,3 86,8 115,3 131,5 92,2 13,23 33,86 21,88 25,91 23,72 0,60 4,45 6,97 6,30 4,58 15, ,1 400,8 443,6 406,5 44,4 101,6 125,0 144,1 103,8 17,34 57,29 50,75 62,57 46,99 3,79 11,76 12,07 12,37 10,00 14, ,9 687,4 601,9 581,7 71,3 204,2 235,9 246,8 189,5 23,11 57,68 57,55 60,41 49,69 6,63 17,67 26,87 26,69 19,47 14, ,5 665,5 708,5 604,5 80,4 207,4 270,6 299,0 214,3 26,21 60,30 53,42 56,31 49,06 5,10 15,99 21,35 27,42 17,46 15, ,0 657,3 685,7 609,0 96,5 218,3 204,9 222,3 185,5 19,62 59,06 66,43 64,96 52,52 6,48 16,36 16,60 22,66 15,52 15, ,3 640,3 697,5 620,4 88,7 248,9 256,0 287,7 220,3 21,53 63,65 65,67 68,99 54,96 3,65 18,48 18,77 27,89 17,20 14, ,5 690,9 731,6 668,0 97,9 271,6 251,7 279,0 225,1 27,28 66,05 64,77 72,51 57,65 6,05 16,95 16,54 24,61 16,04 15, ,9 695,0 727,6 681,2 102,9 272,4 271,8 305,7 238,2 27,67 66,05 69,58 74,57 59,47 7,53 11,29 17,95 24,44 15,30 16, ,7 697,1 745,6 671,1 106,8 304,5 282,2 311,7 251,3 36,23 66,05 71,58 77,62 62,87 5,62 15,90 18,18 26,29 16,50 16, ,5 776,8 781,1 741,4 119,3 299,7 303,8 343,0 266,4 29,56 66,05 71,58 73,59 60,19 6,72 14,78 18,36 29,41 17,32 17, ,2 726,4 736,5 659,7 110,2 274,6 336,2 362,7 270,9 42,53 63,69 67,08 60,84 58,53 5,88 10,36 24,89 31,42 18,14 16, ,3 697,7 669,5 635,8 103,1 212,0 253,1 271,4 209,9 30,83 63,58 66,48 61,61 55,63 4,92 7,45 14,57 17,24 11,05 14, ,4 691,5 666,3 627,4 97,6 217,7 271,5 293,9 220,2 22,39 40,95 56,07 61,15 45,14 6,07 11,21 19,92 23,08 15,07 14, ,6 778,1 779,3 748,7 116,1 260,8 283,2 312,5 243,2 30,28 57,04 54,65 52,55 48,63 8,20 9,26 12,32 19,08 12,22 14, ,5 709,5 709,2 665,7 105,8 207,7 245,5 269,8 207,2 31,01 66,05 62,91 76,18 59,03 5,38 8,68 13,18 17,44 11,17 14, ,6 757,9 753,0 746,1 101,8 251,8 289,5 318,4 240,4 21,55 60,21 52,08 54,80 47,16 5,36 9,81 15,10 23,09 13,34 14, ,6 731,2 717,4 719,4 96,8 238,6 272,5 296,4 226,1 20,73 65,99 62,95 56,19 51,46 3,98 8,20 11,27 16,70 10,04 14, ,9 766,0 749,2 734,4 97,8 235,1 247,1 273,5 213,4 15,12 54,08 54,69 45,86 42,44 5,71 7,76 9,60 14,58 9,41 14, ,5 709,6 706,4 682,2 98,2 227,3 235,9 255,0 204,1 12,52 39,00 52,43 32,50 34,11 3,94 7,25 10,10 14,16 8,86 15, ,5 654,1 648,7 632,1 94,0 202,4 243,4 269,3 202,2 8,50 29,28 43,79 31,85 28,35 3,87 6,32 10,49 15,13 8,95 16, ,4 570,4 622,4 591,4 91,4 210,3 226,2 249,3 194,3 6,70 24,15 39,98 26,17 24,25 3,14 5,46 8,16 12,24 7,25 16, ,5 490,4 579,6 534,2 88,8 200,2 217,8 241,5 187,1 5,38 17,09 36,83 20,50 19,95 3,49 5,30 7,61 11,45 6,96 16, ,5 437,8 527,6 480,0 82,6 191,4 224,2 245,1 185,8 40,83 31,48 54,27 36,42 40,75 3,02 5,31 7,59 11,21 6,78 16, ,9 494,0 562,6 487,8 93,3 190,9 191,2 211,0 171,6 27,62 31,04 43,60 38,54 35,20 3,77 4,52 5,06 8,56 5,48 17, ,0 406,7 496,0 450,2 84,7 173,2 199,6 225,9 170,9 3,28 15,11 28,60 15,63 15,65 2,42 3,67 6,30 10,57 5,74 18,1 Teploty a radiace snímány a zaznamenávány každých 10 s, v tabulce průměrné v intervalu 1 min. XX Označení měřicího spoje TC podle obrázku na straně 7 Radiometry umístěné na hlavní a boční stěně zkušebního tělesa Teplota okolí

9 Strana 9 (celkem 18) T1 (0,05 m) T2 (0,05 m) T3 (0,05 m) T4 (4,0 m) T5 (4,0 m) T6 (4,0 m) T7 (4,0 m) TEPLOTY NA HLAVNÍ A BOČNÍ STĚNĚ ZKUŠEBNÍHO TĚLESA teplota ( C) Tprům. z T1, T2, T3 (0,05 m) Tprům. z T4, T5, T6, T7 (4,0 m) PRŮMĚRNÁ TEPLOTA NA HLAVNÍ A BOČNÍ STĚNĚ ZKUŠEBNÍHO TĚLESA teplota ( C) T1 (0,05 m) T2 (0,05 m) T3 (0,05 m) T4 (4,0 m) T5 (4,0 m) T6 (4,0 m) T7 (4,0 m) KALIBRAČNÍ TEPLOTY NA HLAVNÍ A BOČNÍ STĚNĚ ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ teplota ( C) Tprům z T1, T2, T3 (0,05 m) Tprům z T4, T5, T6, T7 (4,0 m) PRŮMĚRNÁ KALIBRAČNÍ TEPLOTA NA HLAVNÍ A BOČNÍ STĚNĚ ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ teplota ( C)

10 Strana 10 (celkem 18) 7 (0,6 m) 1 (0,6 m) 8 (0,6 m) 2 (1,6 m) 3 (3,6 m) 4 (3,6 m) 5 (3,6 m) 6 (3,6 m) HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU NA HLAVNÍ A BOČNÍ STĚNĚ ZKUŠEBNÍHO TĚLESA 10,0 0,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 hustota tepelného toku W (kw/m2) PRŮMĚRNÁ HUSTOTA TEPELNÉHO TOKU NA HLAVNÍ A BOČNÍ STĚNĚ ZKUŠEBNÍHO TĚLESA Wprům. z 7, 1, 8, 2 (0,6 m a 1,6 m) Wprům z 3, 4, 5, 6 (3,6 m) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 hustota tepelného toku W (kw/m2) 0,0 7 (0,6 m) 1 (0,6 m) 8 (0,6 m) 2 (1,6 m) 3 (3,6 m) 4 (3,6 m) 5 (3,6 m) 6 (3,6 m) KALIBRAČNÍ HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU NA HLAVNÍ A BOČNÍ STĚNĚ ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 hustota tepelného toku W (kw/m2) PRŮMĚRNÁ KALIBRAČNÍ HUSTOTA TEPELNÉHO TOKU NA HLAVNÍ A BOČNÍ STĚNĚ ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ Wprům z 7, 1, 8, 2 (0,6 m a 1,6 m) Wprům z 3, 4, 5, 6 (3,6 m) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 hustota tepelného toku W (kw/m2) 0,0 ROZDÍL PRŮMĚRNÉ HUSTOTY TEPELNÉHO TOKU NA HLAVNÍ A BOČNÍ STĚNĚ ZKUŠEBNÍHO TĚLESA A KALIBRAČNÍHO ZAŘÍZENÍ Wprům. zk. z 3, 4, 5, 6 (3,6 m) Wrozdíl z Wprům.zk.-Wprům. kal. (3,6 m) Wprům. kal. z 3, 4, 5, 6, (3,6 m) 20,0 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 hustota tepelného toku W (kw/m2)

11 Strana 11 (celkem 18) Čas t TC umístěné ve středu tloušťky izolace z EPS desek Naměřené hodnoty teplot ( C) ve st ředu tloušťky zkušebního tělesa TC umístěné ve středu tloušťky izolace z minerální vaty Teploty v 4,0 m Teploty v 4,0 m Teploty v 0,5 m Teploty v 1,5 m Teploty v 2,5 m (min) T8 T9 T10 T11 Tprům T12 T13 T14 T15 Tprům Ti16 Ti17 Ti18 Tprům Ti19 Ti20 Ti21 Tprům Ti22 Ti23 Ti24 Tprům ( C) -2 11,4 11,8 13,7 14,9 13,0 11,6 19,7 16,4 24,0 17,9 10,7 11,2 11,9 11,3 9,7 13,3 11,8 11,6 8,4 10,1 12,5 10,3 16,0-1 11,4 11,8 13,8 15,0 13,0 11,6 19,6 16,5 24,0 17,9 10,6 11,3 11,9 11,3 9,7 13,4 11,9 11,7 8,4 10,1 12,6 10,4 15,9 0 11,4 11,9 13,8 15,0 13,0 11,5 19,6 16,5 23,9 17,9 10,5 11,3 11,9 11,2 9,7 13,4 12,1 11,7 8,4 10,1 12,6 10,4 15,0 1 11,4 11,9 13,8 15,1 13,0 11,5 19,7 16,6 23,9 17,9 10,5 11,3 12,0 11,2 9,7 13,3 12,3 11,8 8,5 10,0 12,7 10,4 15,3 2 11,5 12,0 13,8 15,2 13,1 11,5 20,1 16,5 23,8 18,0 10,4 11,3 11,9 11,2 9,7 13,3 12,3 11,8 8,5 10,0 12,7 10,4 15,4 3 11,4 12,0 13,8 15,3 13,1 11,4 20,1 16,6 23,9 18,0 10,4 11,3 11,9 11,2 10,0 13,6 12,3 12,0 8,5 9,9 12,7 10,4 15,3 4 11,4 12,0 13,8 15,3 13,1 11,6 19,9 17,3 24,5 18,3 11,0 11,3 12,0 11,4 10,9 15,4 12,6 13,0 8,5 9,8 12,7 10,3 15,9 5 11,4 12,0 13,9 15,3 13,1 11,9 19,5 20,4 27,7 19,9 12,5 11,3 12,1 12,0 12,1 37,7 13,0 20,9 8,6 9,9 12,7 10,4 15,3 6 11,4 12,0 13,9 15,4 13,2 12,6 18,9 26,3 36,9 23,6 27,0 11,6 12,4 17,0 15,6 92,3 13,9 40,6 8,6 9,9 12,8 10,5 15,6 7 11,4 12,1 13,9 15,5 13,2 13,7 18,2 35,8 53,4 30,3 79,7 13,0 13,5 35,4 20,8 96,3 27,0 48,0 8,6 10,0 12,9 10,5 14,9 8 11,5 12,2 14,2 15,8 13,4 15,4 18,7 46,0 69,3 37,3 97,7 17,8 43,8 53,1 47,8 96,4 89,6 77,9 8,7 10,1 13,1 10,7 14,2 9 11,7 12,5 14,3 16,0 13,6 18,1 18,6 86,4 95,5 54,7 97,2 26,9 88,5 70,8 87,4 89,1 94,3 90,2 8,7 44,8 15,5 23,0 15, ,9 13,3 14,6 16,1 14,0 24,4-98,4 97,1 73,3 96,7 36,5 85,7 73,0 97,5 82,8 89,6 90,0 8,8 93,1 70,6 57,5 15, ,9 16,5 15,3 16,4 15,0 36,4-98,7 96,8 77,3 95,8 44,9 82,8 74,5 97,4 80,1 86,5 88,0 8,8 92,7 92,2 64,5 14, ,0 29,3 16,8 17,1 18,8 47,9-98,6 96,7 81,0 93,4 50,7 80,8 74,9 97,0 79,6 83,9 86,8 8,9 91,6 92,9 64,5 15, ,4 42,7 20,8 21,2 24,3 55,9-98,3 96,3 83,5 91,3 54,6 79,0 74,9 96,7 80,0 81,5 86,1 9,5 89,9 91,3 63,6 16, ,5 49,3 30,9 33,5 31,6 63,0-98,0 95,9 85,7 90,3 57,0 76,8 74,7 96,3 80,6 79,9 85,6 19,1 88,0 89,4 65,5 16, ,1 53,4 51,9 52,6 42,8 70,1-97,4 94,8 87,5 89,6 59,0 73,5 74,0 95,9 81,1 80,8 85,9 61,6 86,6 87,6 78,6 17, ,8 56,6 73,3 64,3 52,0 78,6-97,0 93,1 89,6 88,8 60,6 71,0 73,5 95,7 92,1 82,1 89,9 91,5 85,4 86,0 87,6 16, ,0 59,4 85,0 70,1 57,1 82,2-96,1 90,8 89,7 88,6 62,3 68,9 73,3 95,5 107,0 94,5 99,0 91,8 84,6 84,9 87,1 14, ,7 62,1 86,5 71,5 58,7 82,8-94,8 89,3 89,0 88,9 63,1 67,0 73,0 94,9 125,9 123,4 114,7 91,5 84,2 84,0 86,6 14, ,9 64,8 87,2 71,8 59,9 83,0-93,9 89,4 88,8 87,0 63,0 64,4 71,5 93,7 153,3 137,0 128,0 91,0 83,8 83,3 86,1 14, ,3 66,6 87,5 72,1 60,9 83,8-93,8 90,7 89,4 71,9 63,1 58,2 64,4 92,7 176,1 152,4 140,4 90,8 83,4 82,7 85,6 14, ,9 67,9 87,6 72,2 61,7 84,1-96,5 93,3 91,3 59,9 65,1 58,3 61,1 91,4 187,8 172,5 150,5 90,6 83,1 82,1 85,3 14, ,3 68,6 87,4 72,4 62,4 84,0-103,9 97,4 95,1 52,4 66,8 79,5 66,2 90,4 206,1 196,4 164,3 90,4 83,0 81,8 85,0 14, ,6 69,4 86,9 72,3 63,0 83,9-111,8 103,3 99,7 45,9 77,0 119,5 80,8 89,2 223,3 213,1 175,2 90,0 83,2 82,1 85,1 14, ,2 70,1 86,2 72,0 63,9 83,9-117,8 111,2 104,3 41,6 115,7 150,0 102,4 87,7 232,7 224,3 181,5 89,7 84,7 83,2 85,9 15, ,3 70,6 84,9 72,1 64,5 83,8-123,3 121,4 109,5 38,6 176,1 174,4 129,7 85,0 237,0 230,8 184,3 89,3 87,2 81,3 85,9 16, ,1 71,3 83,6 72,0 65,0 83,2-128,0 131,8 114,3 35,4 187,6 186,9 136,6 82,1 240,4 233,6 185,4 88,9 131,9 95,9 105,5 16, ,2 71,9 82,3 71,0 65,3 82,5-131,9 142,3 118,9 35,4 185,6 197,6 139,6 80,8 241,5 231,6 184,6 88,5 176,3 159,9 141,6 16, ,5 72,4 81,1 72,4 66,1 81,7-135,2 150,2 122,3 39,1 182,4 194,5 138,7 84,8 240,7 228,8 184,8 87,9 197,3 191,8 159,0 16, ,1 72,0 79,9 79,4 68,1 80,8-137,6 154,7 124,3 47,9 177,9 189,3 138,3 92,7 239,9 226,9 186,5 87,3 207,7 199,8 164,9 17, ,3 71,0 78,9 91,3 71,1 80,2-139,9 157,2 125,8 63,0 170,3 189,2 140,8 107,0 236,7 223,5 189,1 86,7 212,0 202,2 167,0 18,1 Teploty snímány a zaznamenávány každých 10 s, v tabulce průměrné v intervalu 1 min. XX Označení měřicího spoje TC podle obrázku na straně 7 Porucha čidla TC TC informativní umístěné ve středu tloušťky izolace z EPS desek dle objednatele Teplota okolí

12 Strana 12 (celkem 18) T8 - střed EPS (4,0 m) T9 - střed EPS (4,0 m) T10 - střed EPS (4,0 m) T11 - střed EPS (4,0 m) T12 - střed MV (4,0 m) T13 - střed MV (4,0 m) T14 - střed MV (4,0 m) T15 - střed MV (4,0 m) TEPLOTY VE STŘEDU TLOUŠŤKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ ZKUŠEBNÍHO TĚLESA teplota ( C) 0 PRŮMĚRNÁ TEPLOTA VE STŘEDU TLOUŠŤKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ ZKUŠEBNÍHO TĚLESA Tprům z T8, T9, T10, T11 - střed EPS (4,0 m) Tprům z T12, T13, T14, T15 - střed MV (4,0m) teplota ( C) Ti16 - střed EPS (0,5 m) Ti17 - střed EPS (0,5 m) Ti18 - střed EPS (0,5 m) Ti19 - střed EPS (1,5 m) Ti20 - střed EPS (1,5 m) Ti21 - střed EPS (1,5 m) Ti22 - střed EPS (2,5 m) Ti23 - střed EPS (2,5 m) Ti24 - střed EPS (2,5 m) INFORMATIVNÍ TEPLOTY VE STŘEDU TLOUŠŤKY IZOLAČNÍHO MATERIÁLU ZKUŠEBNÍHO TĚLESA teplota ( C) PRŮMĚRNÁ INFORMATIVNÍ TEPLOTA VE STŘEDU TLOUŠŤKY IZOLAČNÍHO MATERIÁLU ZKUŠEBNÍHO TĚLESA Tprům z Ti16, Ti17, Ti18 - střed EPS (0,5 m) Tprům z Ti19, Ti20, Ti21 - střed EPS (1,5 m) Tprům z Ti22, Ti23, Ti24 - střed EPS (2,5 m) teplota ( C)

13 Strana 13 (celkem 18) PŘÍLOHA 3: DOKUMENTACE Dokumentace dodaná objednatelem.

14 Strana 14 (celkem 18)

15 Strana 15 (celkem 18) PŘÍLOHA 4: FOTODOKUMENTACE 2. minuta zkoušky 8. minuta zkoušky

16 Strana 16 (celkem 18) 21. minuta zkoušky 29. minuta zkoušky

17 Strana 17 (celkem 18) Zkušební těleso po ukončení zkoušky okenní otvor Zkušební těleso po ukončení zkoušky detail okenního otvoru s odpadlou částí nadpraží

18 Strana 18 (celkem 18) Zkušební těleso po ukončení zkoušky (po odkrytí vrchní vrstvy omítky a minerální vaty sendvičového systému do 5,2 m výšky zkušebního tělesa)

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 553 (Z210110263) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 11 553 (Z210110263) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041 Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Čtvrť J. Hybeše 879 391 81 Veselí

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-15-006

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-15-006 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 ČLEN EGOLF. vydaný dne 2014-08-25. Smetanova 1484 75501 Vsetín.

PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 ČLEN EGOLF. vydaný dne 2014-08-25. Smetanova 1484 75501 Vsetín. B PIWUS O Zakázka číslo: Z210140235 PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 ČLEN EGOLF POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušebnj laboratoř Č. 1026 akreditovaná ČIA A tk. L 1026 PROTOKOL

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 09 554 (Z210090057) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci,

Více

Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS

Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Pracovní postup Cemix: Aplikace izolačních desek ISOVER na desky RIGIPS Obsah 1 Specifikace desek RIGIPS... 3 1.1 Typy desek...3

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Zdvojování zateplovacích systémů Baumit Spolehlivé a trvanlivé řešení Inovativní produkty Baumit V souladu s nejnovějšími předpisy Březen 2013 A. Úvodní a všeobecná ustanovení Obsah

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 NOTIFIKOVANÁ OSOBA 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: 1 08 236 (Z 210080088) POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo*

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu. Pavel Rydlo* 1. Úvod Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 ČLEN EGOLF. zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA. č. Pr

AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 ČLEN EGOLF. zkušební laboratoř č akreditovaná ČIA. č. Pr PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 ČLEN EGOLF Zakázka číslo: Z210150247 POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ zkušební laboratoř č. 1026 akreditovaná ČIA PROTOKOL O ZKOUŠCE POŽÁRNÍ

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách

Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 29/2006 Pobočka 0200 České Budějovice. Den Braven THERM MINERAL Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán Accredited Test Laboratory, Authorised Body, Certification Body, Inspection Body Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm elastik W pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm elastik W Připravenost objektu

Více

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW)

Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) Profi Steinwolle System s izolantem z minerální vlny (MW) Tento systém ETICS je určen k použití jako vnější izolace stěn budov. Stěny

Více

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od 26.10. do 30.10.2015.

Zkouška stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti provedena od 26.10. do 30.10.2015. Výtisk č. PROTOKOL O ZKOUŠCE č. A 159 / 2015 Zkouška: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti Stanovení pevnosti za ohybu Stanovení mrazuvzdornosti Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku. Název položky:

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-012397-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-012397-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č. 329, 2154/8 Horní Lomná akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červenec 2015. Strana 1 (celkem

Více

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01

Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut. nehořlavé desky KL GB 01 Zavěšené podhledy z desek na různých nosných konstrukcích s požární odolností 30-180 minut nehořlavé desky KL GB 01 Velmi lehká a pevná nehořlavá deska vyrobena z vermikulitu a anorganického pojiva, -potažena

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady V Pardubicích 07/2014 Obec Očihov Očihov 7 439 87 Očihov

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace

PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ. V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky. D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace AKCE: PROJEKT ENERGETICKY ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ V Hůrkách 2088-2095 158 00, Praha 12 Stodůlky STUPEŇ DOKUMENTACE: ČÁST DOKUMENTACE: DSP+DPS D1.2 Stavebněkonstrukční řešení Návrh kotvení ETICS, sanace Č.ZAKÁZKY:

Více

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER

TECHNICKÝ LIST. na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou. weber therm TWINNER. s izolantem z desek Isover TWINNER TECHNICKÝ LIST na výrobek: vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou weber therm TWINNER s izolantem z desek Isover TWINNER Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize WEBER

Více

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů

Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů TECHNICKÝ LIST Vnější tepelněizolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou určený na podklady z deskových materiálů CHARAKTERISTIKA: zateplovací systém z polystyrenu určený na stěny

Více

Baumit Zateplení na zateplení

Baumit Zateplení na zateplení Baumit Zateplení na zateplení Zahřeje dvakrát více zdvojené zateplení systémem Baumit! Další zlepšení tepelné pohody interiéru Vysoká úspora energií v souladu s nejnovějšími předpisy Spolehlivé a trvanlivé

Více

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR

CENÍK 2012 CETRIS FINISH CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH CETRIS LASUR CETRIS FINISH/LASUR CETRIS AKUSTIC CETRIS AKUSTIC FINISH/LASUR ZÁKLADNÍ PROVEDENÍ CETRIS BASIC CETRIS PLUS * Základní cena se vztahuje na celou desku o rozměrech 3350 x 1250 PLATNOST OD 1.5.2012 Tloušťka desky CETRIS BASIC Kč/m 2 Základní cena* Parametry balení CETRIS

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů stomixtherm alfa a stomixtherm beta Stránka 1 z 7 Tento dokument slouží jako předpis k provádění (montáži) (dále jen ETICS nebo systémy) stomixtherm alfa s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a stomixtherm beta s tepelnou izolací

Více

Konstrukční deska RigiStabil

Konstrukční deska RigiStabil Konstrukční deska RigiStabil určená do nosných i nenosných konstrukcí nejen v dřevostavbách konstrukční deska RigiStabil konstrukční sádrokartonová deska, která k tradičním výhodám klasického sádrokartonu

Více

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

PROTOKOL O KLASIFIKACI POŽÁRNÍ ODOLNOSTI PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBA AO 216 OZNÁMENÝ SUBJEKT 1391 AKREDITOVANÝ CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PRO CERTIFIKACI VÝROBKŮ č. 3041 Pobočka: POŽÁRNÍ ZKUŠEBNA VESELÍ NAD LUŽNICÍ Čtvrť J. Hybeše 879 391 81 Veselí

Více

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému

Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému povrchové úpravy 1/2012 Nûkolik aktuálních otázek a odpovûdí k sanaci zateplovacího systému Ing. Tomá Po ta Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem a jak jej odstranit nebo na něj nalepit nový?

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM ENERGETICKÝ POSUDEK zpracovaný dle vyhl.480/2012 Sb. PRO ÚČELY ŽÁDOSTI O PODPORU SFŽP V PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 1. Titulní list Název předmětu EP: Zateplení RD na p.p.č. 6/1 v k.ú. Jindřišská, okr.

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

Protokol o zkoušce č. 315/15

Protokol o zkoušce č. 315/15 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín Zkušební laboratoř č. 1007.1 akreditovaná ČIA

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ

PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ Ing. Pavel Študent inpas - AUTORIZOVANÉ MĚŘENÍ EMISÍ Trojanovice 302, 744 01 TROJANOVICE zkušební laboratoř č. 1576 akreditovaná ČIA PROTOKOL O AUTORIZOVANÉM MĚŘENÍ EMISÍ č. A003/0693/14 Provozovatel:

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013

Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 Pracovní postup Cemix: Omítkový systém pro podklady na bázi dřeva Platnost od 1. června 2013 strana Obsah: 1. Obecné 1 2. Skladba systému 1 2.1. Penetrace podkladu 1 2.2. Lepicí a stěrkovací hmota 1 2.3.

Více

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW

POPIS STAVBY A VÝKONŮ - TW POPIS STVBY VÝONŮ - TW Schematický přehled dodávek DODÁV MONTÁŽ stupně výstavby D T E Projektová dokumentace pro ohlášení/povolení stavby Průkaz energetické náročnosti budovy Doprava v rámci celé ČR, montáž,

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení D.1.1.1 Technická zpráva Stavebník: Mgr. Jana Holenková, Střelniční 2128, 738 01Frýdek-Místek; Ing. Pavel Babiš, Třanovského 390, 738 01Frýdek Místek Název akce: Rodinný dům na parcele č. 151/2 v k. ú. Janovice u Frýdku Místku,

Více

Konstrukční desky RigiStabil

Konstrukční desky RigiStabil Konstrukce z desek zpracování a montáž Zpracování i montáž desek RigiStabil vychází z pravidel pro montáž sádrovláknitých a sádrokartonových desek. Konstrukce příček, předstěn, podhledů i podkroví lze

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola D Zateplovací systémy s omítkovou vrstvou Březen 2012 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví a definice...

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců Věstník Ročník 2013 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 8 Vydáno: 9. PROSINCE 2013 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního

Více

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací

Ploché střechy. Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M. Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací Ploché střechy Požárně odolné ploché střechy SG COMBI ROOF 30M Nejširší nabídka tepelných, zvukových a protipožárních izolací 2 SG CombiRoof 30M Lehké ploché střechy s požární odolností REI 30 Na požární

Více

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Technical and Test Institute for Construction Prague Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční

Více

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty

Kompletní program FERMACELL. Stav: květen 2010 nové produkty Kompletní program FERMACELL Stav: květen 2010 nové produkty Sádrovláknité desky Varianty spár Originální nářadí FERMACELL Sádrovláknité desky Povrchová úprava Lepená spára Tmelená spára TB hrana Stahovací

Více

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm

Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Příloha číslo 1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž ETICS SAK-Therm Zateplovaný objekt :. Identifikace ETICS :. Konkrétní skladba ETICS : izolant tloušťka :. mm omítka zrnitost :. mm :. ks / 1 m 2 :.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

Baumit Zateplovací systémy

Baumit Zateplovací systémy Baumit Zateplovací systémy Technologický předpis Kapitola D Zateplovací systémy s omítkovou vrstvou Květen 2015 www.baumit.cz Obsah A. Úvodní a všeobecná ustanovení... 03 A.1 Zkratky, názvosloví a definice...

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F

POKYNY PRO MONTÁŽ vnějších tepelně izolačních kontaktních systémů STX.THERM ALFA, STX.THERM BETA a STX.THERM BETA F Stránka 1 z 13 Tento dokument slouţí jako předpis k provádění (montáţi) (dále jen ETICS nebo systémy) STX.THERM ALFA s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS), STX.THERM BETA s tepelnou izolací z

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ

POKYNY PRO NAVRHOVÁNÍ Stránka 1 z 24 Tento dokument slouží jako předpis k navrhování vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (dále jen ETICS nebo systémy) s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu (EPS) a k navrhování

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard.

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Weber therm standard. pro akci : datum : Technologický předpis pro provádění ETICS weber therm standard Připravenost objektu

Více

Technický list ETICS weber therm plus ultra

Technický list ETICS weber therm plus ultra Technický list ETICS weber therm plus ultra 1. Popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě: weber therm plus ultra je vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou s izolantem pěnového

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-011421-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.627/10 Červený Kostelec akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: červen 2015. Strana 1 (celkem

Více

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody.

Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí další výhody. POT EBUJETE ZATEPLIT VÁ DÒM CO JE VNùJ Í KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS)? Zateplovací systém je obal svislých konstrukcí snižující únik tepla. Kromě okamžitých finančních úspor za energii systém nabízí

Více

Systém pro předsazenou montáž

Systém pro předsazenou montáž Provedení Systémové komponenty Typ 1: vyložení 35 mm PR011 Nosný hranol Typ 2: vyložení 90 mm PR007 Nosný profil PR008 Zateplovací profil : vyložení 120-200 mm PR012 Zateplovací Systém pro předsazenou

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) Vodotěsnost Vyhověl ETAG 004 ETAG 004. 0,5 kg/m 2 po 24 Odolnost LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm DP Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č. Certifikátu

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání

Požární kabelové přepážky a ucpávky 02/2015 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN - 4. vydání Požární kabelové přepážky a ucpávky 0/0 - aktualizace katalogu Požární bezpečnost staveb dle EN -. vydání Požární bezpečnost staveb Požární kabelové přepážky a ucpávky PROMASTOP utěsnění prostupů instalací,

Více

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU

AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU 21.4.2015 L 102/67 AKTY PŘIJATÉ INSTITUCEMI ZŘÍZENÝMI MEZINÁRODNÍ DOHODOU Pouze původní texty EHK OSN mají podle mezinárodního veřejného práva právní účinek. Status a datum vstupu tohoto předpisu v platnost

Více

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ

PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ PŘÍLOHA TECHNICKÉ DOKUMENTACE K ZATEPLENÍ PROTOKOL ČÍSLO: 34 ZPRACOVÁN DNE: 22.08.2012 ZADAVATEL Jméno a příjmení: Stanislav Kolář Telefon: 724 456 789 E-mail: kolar@seznam.cz Ulice: Průběžná, 123 Město,

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm

Rigips. Rigitherm. Systém vnitřního zateplení stěn. Vnitřní zateplení Rigitherm Vnitřní zateplení Rigitherm Rigips Rigitherm Systém vnitřního zateplení stěn 2 O firmě Rigips, s.r.o. je dceřinnou společností nadnárodního koncernu BPB - největšího světového výrobce sádrokartonu a sádrových

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II. Obecné podmínky platnosti...............................................................

Více

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral

Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Montážní návod ETICS Stavo-Therm a Stavo-Therm mineral Tento montážní návod je závazný pro přípravu a realizaci certifikovaných vnějších kontaktních zateplovacích systémů (dále ETICS) Stavo-Therm a Stavo-

Více

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby)

LIST VÝROBKU. Autorizovaná osoba. B s1, d0 (pro všechny skladby) LIST VÝROBKU název výrobku: MultiTherm Ceramic P Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu 1244 CZ 537 01 Chrudim č.

Více

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis

Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S. Informační servis Tepelně izolační systém Baumit open a Baumit open S Informační servis Pro novostavby i dodatečné zateplení Tepelná izolace s klima efektem Řešení pro vlhké a zasolené zdivo Vysoká paropropustnost Rychlá

Více

Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13

Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13 Protokol o zkoušce č. 307-MNK-13 Protokol schválil: Datum: 17. 7. 2013 Ing. Josef Novák, vedoucí laboratoře 1. Objednatel Akustika Praha s. r. o., Thákurova 7, 166 29 Praha 6, IČ: 60490608, DIČ CZ60490608

Více

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell

fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell fermacell konstrukce 3 WS 3/AP Systém předsazených stěn fermacell Stav květen 2015 Systém pro zlepšení akustických vlastností příček z tvárnic Ytong Zlepšení vzduchové neprůzvučnosti: 16 db Tloušťka stěny:

Více

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/

Výrobní program 2.1 2.2 2.3 2.4. www.cetris.cz/rady-a-informace/ www.cetris.cz/rady-a-informace/ Výroba cementotřískových desek CETRIS Přednosti desek CETRIS Složení cementotřískových desek CETRIS Druhy cementotřískových desek CETRIS Balení, skladování, manipulace Parametry

Více

PAVUS, a.s. ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK. chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN 13501-5+A1)

PAVUS, a.s. ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK. chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN 13501-5+A1) e a PAVUS, a.s. AUTORIZOVANÁ OSOBAAO 216 Číslo zakázky: 512059/ O / Z220120143 v,v,, o v ROZSIRENA APLIKACE VYSLEDKU ZKOUSEK z hlediska chování střech při vnějším působení požáru (podle ČSN EN 13501-5+A1)

Více

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika

Deklarované vlastnosti Platné pouze pro skladby systému dle tabulky 1 Základní charakteristika Prohlášení o vlastnostech č. 105/2013 VIII název výrobku: weber therm klasik E mineral jedinečný identifikační kód: VTIKSWTKEM Zamýšlené použití Vnější tepelná izolace stěn z betonu nebo zdiva Výrobce

Více

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ

ETAG 022 ŘÍDICÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ Evropská organizace pro technická schválení European Organisation for Technical Approvals Europäische Organisation für Technische Zulassungen Organisation Européenne pour l Agrément Technique ETAG 022

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD

SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD SPRÁVNÉ ZATEPLENÍ FASÁD BONUSOVÝ E-BOOK: Technologický postup montáže a všeobecné pokyny pro zateplení FASÁDNÍM POLYSTYRENEM ROMAN STUDENÝ 1 Klimatické podmínky při provádění ETICS: Teplota vzduchu po

Více

Ekotech ochrana ovzduší s. r. o.

Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Ekotech ochrana ovzduší s. r. o. Zkušební laboratoř č. 1527 akreditovaná ČIA, akreditace dle ČSN EN ISO/IEC 17025: 2005 Oddělení pracovního a vnitřního prostředí PROTOKOL O MĚŘENÍ č. P 26 / 2013 zakázka

Více

Tabulka skladeb konstrukcí

Tabulka skladeb konstrukcí 1 Tabulka skladeb konstrukcí OBSAH: 1. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ SP... 3 SP1.1 provětrávaná střecha (29-49 ) - bobrovka... 3 SP1.2 provětrávaná střecha - stávající krov - bobrovka... 3 SP2.1 plechová střecha

Více

a)seznam použitých podkladů

a)seznam použitých podkladů AKCE : Novostavba rodinného domu Jesenice u Prahy p.p.č. 246/169, k.ú. Zdiměřice MÍSTO : Jesenice u Prahy,p.p.č. 246/169, k.ú. ZDIMĚŘICE INVESTOR : Kopecký Bohumil, Květnového vítězství 945/82a, Praha

Více

Konstrukce ze sádrokartonu

Konstrukce ze sádrokartonu D. KUBEČKOVÁ, M. HALÍŘOVÁ 157 Konstrukce ze sádrokartonu 157 Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková Marcela Halířová Konstrukce ze sádrokartonu Darja Kubečková, Marcela Halířová GRADA PUBLISHING Upozornění

Více

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové

Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové Katalog produktů 2011 2012 Příslušenství pro zateplovací systémy ETICS Sádrokartonové konstrukce Závěsné a kotvící prvky pro sádrokartonové konstrukce Hliníkové a plastové profily pro sádrokarton Profily

Více

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům

Řešení pro cihelné zdivo. Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Navrhujeme nízkoenergetický a pasivní dům Řešení pro cihelné zdivo Úvod Nízkoenergetický a pasivní cihlový dům Porotherm Moderní dům s ověřenými vlastnostmi Při navrhování i realizaci

Více

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ

STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ č. 11/2013 Pobočka 0200 České Budějovice vydává podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

Více

8.6 Technický list výrobku

8.6 Technický list výrobku Schlüter -KERDI-SHOWER Odvodnění Sprchy v úrovni podlahy 8.6 Technický list výrobku Použití a funkce Schlüter -KERDI-SHOWER je modulární systém pro montáž sprch v úrovni podlahy s obkladem z keramiky.

Více

Montážní příručka sádrokartonáře

Montážní příručka sádrokartonáře Montážní příručka sádrokartonáře Milí sádrokartonáři, SLOVO ÚVODEM právě držíte v rukou MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKU SÁDROKARTONÁŘE soubor technologických postupů, metod a úkonů vedoucích ke správné montáži konstrukcí

Více

~17b o zkouškách požárne technických charakteristik "/"I.M

~17b o zkouškách požárne technických charakteristik /I.M Centrum stavebního inženýrství a.s., Požárne technická laborator, Pražská 16, 102 21 Praha 10 tel. 281017111, fax 281017455, mobil 721933871, e-mail ptl@csias.cz, www.csias.cz/ptl \\\"1"/', A,'''-/ ''',

Více