Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s."

Transkript

1 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT

2 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s Poslání firmy Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady Profil společnosti Základní údaje o společnosti Organizační struktura společnosti Orgány společnosti, akcionáři a auditor Personální obsazení Zpráva o činnosti Stav uzavřených smluv Výkaz zisků a ztrát za rok Rozvaha k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výrok auditora Seznam příloh 22 1 Company mission Introduction from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors Report from the Supervisory Board Company profile Basic information about the company Organization structure of the company Company bodies, shareholders and auditor Staff Activity report Status of leasing contracts Profit and loss report for Balance sheet as of December 31, Report on the relations between interrelated entities Auditor s statement List of Appendices Obsah table of content 2

3 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Poslání firmy My, pracovníci společnosti S MORAVA Leasing, a.s., působící v oblasti finančních služeb pro podnikatelské subjekty, občany i obce, jsme odhodláni trvale poskytovat profesionální pomoc při financování jejich potřeb a záměrů. Vlastníkovi společnosti tím zajišťujeme přiměřené a bezpečné zhodnocení svěřeného kapitálu. Klientům nabízíme rychlý, vstřícný a individuální přístup s využitím nejmodernější techniky, týmové práce a kvalitního zázemí. kapitola 1 Výroční zpráva2012 Poslání firmy 3

4 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti a obchodní partneři, dovolte mi nyní, abych Vám předložil výroční zprávu společnosti S MORAVA Leasing, a.s., za rok kapitola 2 Stejně jako v roce 2011, tak i v roce loňském byl trh poznamenán neochotou ekonomických subjektů investovat do velkých projektů a tím přiměřeně nastartovat tempo ekonomického růstu. Ani spotřeba domácností nevedla k oživení, což se negativně odrazilo v poptávce po finančních produktech nebankovního trhu. Společnosti sdružené v ČLFA zaznamenaly mírný pokles v objemu financování o 6,1 mld. Kč oproti roku I přes náročnost ekonomického prostředí se nám však podařilo naplnit naše cíle a díky tvrdé práci našich kolegů dosáhnout očekávaných obchodních výsledků. Rok 2012 byl z hlediska financování ovlivněn ekonomickou recesí, související se stagnací investic a neochotou podnikatelských i nepodnikatelských subjektů investovat do nových projektů. Vývoj na domácích i světových trzích ovlivnil postupný pokles naší ekonomiky, který se projevil meziročním poklesem růstu HDP. Finanční produkty tak byly nabízeny v podmínkách postupného poklesu tempa ekonomického růstu s negativním dopadem na poptávku po těchto produktech. Společnosti sdružené v ČLFA se v loňském roce podílely na financování v celkovém objemu ve výši 118,2 mld. Kč (o 6,1 mld. Kč méně než v roce 2011). Z celkového objemu činily stroje, zařízení a dopravní technika objem ve výši 36,3 mld. Kč. U těchto komodit byl tak zaznamenán pokles o více než 10 % u 15 největších společností v ČLFA. Rok 2012 znamenal pro naši společnost výrazné zaměření na strategické segmenty, které představovaly 85 % veškerého financování. Soustavnou inovací našich produktů, vylepšenými podmínkami financování a intenzivní spoluprací s naši mateřskou společností se nám podařilo obstát ve velmi silné konkurenci a zařadit se mezi přední společnosti nebankovního trhu. Výroční zpráva2012 Úvodní slovo 4

5 Vnelehkých podmínkách, které vládly v roce 2012, se nám podařilo uzavřít nových leasingových a úvěrových smluv, což představuje meziroční nárůst o 5,6 %. Celkový objem v pořizovacích cenách bez DPH narostl na mil. Kč a zaznamenal tak nárůst o 2,1 %. Tato skutečnost je velice pozitivní informací, která nám dává základ pro budoucí růst společnosti a potvrzuje naši stabilní pozici na trhu. Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Jsem rád, že Vám můžu sdělit, že tato výroční zpráva představuje společnost S MORAVA Leasing, a.s., jako společnost zdravou a připravenou k dalšímu růstu. kapitola 2 Cíle, které jsme si na začátku roku 2012 stanovili, byly naplněny a je nám potěšením konstatovat, že i v nelehké situaci se nám podařilo meziročně zvýšit objem financování, nabídnout našim klientům a dodavatelům nové produkty, díky nimž se nám podařilo uspokojit mnoho našich vážených klientů. Dovolte, abych jménem vedení společnosti S MORAVA Leasing, a.s., poděkoval všem klientům, obchodním partnerům, našim zřizovatelům a zaměstnancům za dosavadní spolupráci a důvěru, která v nás byla vložena. Ing. Zdeněk Mrňa předseda představenstva a generální ředitel Úvodní slovo Výroční zpráva2012 5

6 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Zpráva dozorčí rady o jejím působení v roce 2012 Členové dozorčí rady k Ing. Petr Witowski předseda Mag. Alois Bartlhuber Mag. Reinhard Ortner Karel Besednjak Mgr. Jana Čechová Ing. Radka Turková Dozorčí rada byla pravidelně představenstvem a vedením společnosti informována o důležitých aktivitách společnosti S MORAVA Leasing, a. s., výsledcích hospodaření, prosazování a dodržování cílů a strategií stanovených na začátku roku kapitola 3 V loňském roce se konala celkem 4 řádná zasedání, na nichž byly pravidelně kontrolovány podnikatelské aktivity společnosti a vývoj hospodaření společnosti. Usnesením dozorčí rady byla auditorem účetní závěrky společnosti S MORAVA Leasing, a.s., pověřena společnost Ernst & Young Audit s.r.o. Dozorčí rada na svém zasedání projednala roční účetní závěrku roku Při své kontrolní činnosti v průběhu roku ani při kontrole roční účetní závěrky neshledala dozorčí rada žádné nedostatky a v souladu s výrokem auditora doporučila přijmout a schválit roční účetní závěrku včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada děkuje touto cestou vedení společnosti i všem zaměstnancům za jejich angažovanost a odvedenou práci v roce Ing. Petr Witowski předseda dozorčí rady Výroční zpráva2012 Zpráva dozorčí rady 6

7 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Profil společnosti SMORAVA Leasing, a.s., patří od roku 1991 k významným společnostem působícím v oblasti poskytování financování pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty na území České republiky. Svou širokou sítí obchodních míst a oblastní strukturou obsáhne celou republiku. Nabízí leasingové a úvěrové financování na nákup strojů a technologií, komunální a dopravní techniky. Širokou nabídkou svých produktů je připravena uspokojit i nejnáročnější klienty. Hlavními obory, kam směřuje největší objem financování, jsou zemědělství, služby soukromého sektoru, stavebnictví a strojírenství. kapitola 4 Hlavním segmentem, v němž S MORAVA Leasing, a.s., poskytuje největší část financování, je zemědělství a strojírenství. Klíčovým produktem se od roku 2010 stal podnikatelský úvěr. Dceřiná společnost S SERVIS, s.r.o., jako makléřská společnost zabezpečuje většinu pojištění obchodů nejen pro S MORAVA Leasing, a.s., ale i pro S Slovensko, s.r.o., a daří se jí meziročně pojišťovat stále větší procento financovaného majetku. Produkty S MORAVA Leasing, a.s. Finanční leasing Obchodní úvěry Financování s podporou PGRLF, SZIF, ČMZRB Splátkový prodej Operativní leasing Výroční zpráva2012 Profil společnosti 7

8 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Základní údaje o společnosti S MORAVA Leasing, a.s. Člen České leasingové a finanční asociace Sídlo Znojmo, Horní náměstí 264/18, PSČ IČO: Datum vzniku: 2. května 1991 CENTRÁLA SPOLEČNOSTI Horní nám. 264/18, Znojmo Tel.: , fax: kapitola 5 Vlastník Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (100% vlastník) Základní kapitál: Kč H. Králové Jihlava svitavy olomouc J. Hradec brno Výroční zpráva2012 Základní údaje 8

9 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Obchodní místa SPOLEČNOSTI k Sídlo a obchodní místo ZNOJMO Znojmo, Horní nám. 264/18, PSČ Olomouc, Fibichova 2, PSČ Tel.: , fax: Příbram, Pražská 29, PSČ Tel.: , fax: kapitola 5 Tel.: , fax: Svitavy, Průmyslová 1, PSČ Plzeň, Slovanská třída 23, PSČ Sídla a obchodní místa oblasti MORAVA Tel.: Tel.: , fax: Brno, Bidláky 837/20, PSČ Tel.: , fax: Sídla a obchodní místa oblasti ČECHY Jihlava, Čajkovského 37, PSČ České Budějovice, Kanovnická 5/376, PSČ Břeclav, nám. T. G. Masaryka 13, PSČ Tel.: , fax: Tel.: , fax: Tel.: , fax: Jindřichův Hradec, Nádražní 249/II., PSČ Uherské Hradiště, Dvořákova 1210, PSČ Tel.: , fax: Tel.: , fax: Hradec Králové, Československé armády 329, Nový Jičín, Kostelní 10, PSČ PSČ Tel.: , fax: Tel.: , fax: Výroční zpráva2012 OBCHODNÍ MÍSTA 9

10 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Organizační struktura SPOLEČNOSTI k PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA kapitola 6 SEKRETARIÁT Úsek obchodní Úsek ekonomický Úsek správy Oddělení marketingu Odd. pro interní audit ZNOJMO Odd. finanční účtárny Odd. řízení pohledávek Odd. inform. technologií Odd. risk management ČECHY (JI, ČB, PLZ, PŘI, JHH, HK) Odd. daní a obchod. případů Odd. právní agendy a správy MORAVA (BRN, BRE, UHH, OLO, SVY) Výroční zpráva2012 OBCHODNÍ MÍSTA 10

11 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Orgány společnosti akcionáři a auditor Představenstvo Ing. Zdeněk Mrňa předseda představenstva a generální ředitel Ing. Václav Plášil místopředseda představenstva Ing. Josef Holcr člen představenstva V průběhu roku 2012 došlo ke změně v představenstvu společnosti. Odstoupil Ing. Michal Krajčovič a nově byl jmenován Ing. Václav Plášil. Dozorčí rada Ing. Petr Witowski předseda Mag. Alois Bartlhuber Mag. Reinhard Ortner Ing. Radka Turková Mgr. Jana Čechová Karel Besednjak V průběhu roku 2012 došlo ke změně v dozorčí radě společnosti. Odstoupili Dr. Heinz Knotzer a Ing. Karel Mourek. Nově byli jmenováni Ing. Petr Witowski a Ing. Radka Turková. kapitola 7 Akcionář 100 % Česká spořitelna, a.s. Česká republika Auditor Ernst & Young Audit, s.r.o. Výroční zpráva2012 Orgány společnosti 11

12 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Personální obsazení K GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Zdeněk Mrňa Oblast ČECHY Ladislav Suchan ředitel oblasti ÚSEK SPRÁVY Ing. Jan Balík ředitel úseku správy kapitola 8 PROKURA Ing. Jan Balík Ing. Aleš Cejpek SEKRETARIÁT Eva Skopalová ÚSEK OBCHODNÍ Ing. Josef Holcr obchodní ředitel Oblast MORAVA Tomáš Petřkovský ředitel oblasti BRNO BŘECLAV UHERSKÉ HRADIŠTĚ OLOMOUC SVITAVY JIHLAVA JINDŘICHŮV HRADEC HRADEC KRÁLOVÉ PŘÍBRAM ČESKÉ BUDĚJOVICE PLZEŇ ÚSEK EKONOMICKÝ Ing. Aleš Cejpek finanční ředitel Oddělení daní a obchodních případů Jana Horká vedoucí oddělení Oddělení finanční účtárny Karel Besednjak vedoucí oddělení a zástupce finančního ředitele Oddělení řízení pohledávek Ing. Josef Vocílka vedoucí oddělení Oddělení právní agendy a správy dokumentů Mgr. Jana Čechová vedoucí oddělení ODDĚLENÍ MARKETINGU David Gabriel vedoucí oddělení ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Ing. Petr Dvořák ředitel úseku ODDĚLENÍ RISK MANAGEMENT Ing. Zdeněk Nekula vedoucí oddělení Výroční zpráva2012 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 12

13 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Zpráva o činnosti Konkurenční prostředí Negativní nálada na trzích a vliv ekonomické recese se podepsaly na mírném poklesu objemu financování u společností sdružených v ČLFA. Byl zaznamenán celkový pokles o 6,1 mld. představený převážně výrazným poklesem objemu ve financování fotovoltaických elektráren. V souladu s pokračujícím trendem rostla obliba nebankovních úvěrů a splátkových prodejů. Rovněž tak roste podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí v roce 2012 dosáhl již 43,5 %. V roce 2012 došlo k dalšímu mírnému růstu leasingu nemovitostí. kapitola 9 Ekonomické prostředí hrubý domácí produkt zaznamenal pokles o 1,7 % průměrná inflace vzrostla na 3,3 % nezaměstnanost meziročně vzrostla na 9,4 % Obchodní výsledky V roce 2012 uzavřela S MORAVA Leasing, a.s., nových smluv se zákazníky. Meziročně to představuje nárůst o 5,6 %. Celkový objem u nově uzavřených smluv v pořizovacích cenách bez DPH narostl o 2,1 % a činí tak objem ve výši mil. Kč. Průměrná výše připadající na jednu uzavřenou leasingovou, popř. úvěrovou smlouvu činí tis. Kč. Celkem S MORAVA Leasing, a.s., eviduje aktivních smluv k datu Z celkového objemu uzavřených smluv v roce 2012 představují stroje a technologie 76 %, dopravní prostředky 7,2 % a 16,8 % představovaly ostatní financované komodity. Dle strategie společnosti došlo k opětovnému nárůstu v oblasti zemědělské výroby, kdy vzrostl objem financování o více než 280 mil. Kč proti roku Ekonomické výsledky Společnost dosáhla celkové tržby ve výši 905 mil. Kč, což je mírný pokles, který však byl předpokládaný. Bilanční suma společnosti činí mil. Kč. Vlastní jmění společnosti činí 311 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek byl ve výši 72,3 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek 131,8 mil. Kč. Zisk před zdaněním byl vykázán ve výši 59,6 mil. Kč. Celkový hospodářský výsledek činí 32,9 mil. Kč po zdanění. Z celkového pohledu je společnost dlouhodobě vyrovnaná a stabilizovaná. Výroční zpráva2012 Zpráva o činnosti 13

14 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Zpráva o činnosti Personální politika Na konci roku 2012 činil počet aktivních zaměstnanců 61. V oblasti péče o zaměstnance se pokračovalo v osvědčeném systému externího vzdělávání v rámci jazykových i odborných kurzů v kombinaci s řadou sociálních výhod a kulturních vyžití. Naším zaměstnancům je poskytován prostor pro inovace a návrhy na zlepšení pracovních procesů a pracovního prostředí. Veřejně prospěšné aktivity S MORAVA Leasing, a.s., se jako každý rok podílela na podpoře několika významných kulturních, sociálních a sportovních akcí pořádaných na území celé České republiky. Mezi významné akce lze zařadit partnerství při pořádání Znojemského hudebního festivalu, který se svou velikostí řadí mezi největší festivaly vážné hudby na území České republiky. Tradiční je účast firmy na koncertním turné Pavla Šporcla. Mezi významné partnerství v oblasti sociální lze zařadit dlouholetou spolupráci s Dětským centrem ve Znojmě a podpora postižených dětí na Znojemsku. Dále pak podpora charitativní akce pořádané v Luhačovicích. V oblasti sportovní se jedná především o podporu hokejového klubu Znojemští orli v rámci Erste bank ligy a fotbalistů 1. SC Znojmo v národní lize ČR. Společenská odpovědnost S MORAVA Leasing, a.s., jako jedna z nejvýznamnějších firem v regionu dlouhodobě přispívá k vytváření prostředí pro zajištění dobré životní úrovně, bezpečnosti a ochrany zdraví občanské veřejnosti regionu. Rovněž tak se podílí na zdokonalování kvality života, včetně rozvoje vzdělanosti a kulturního rozvoje občanské společnosti. Cíle roku 2013 Naplnění přijaté Obchodní strategie na financování strojírenství a zemědělství Dodržení stanovených ostatních administrativních nákladů včetně jejich povolování a sledování Změna názvu společnosti S MORAVA Leasing, a.s., na ERSTE Leasing, a.s., a zapojení firmy do širší spolupráce s ostatními dceřinými společnostmi v rámci ČS Proškolení personálu na další speciální produkty kapitola 9 Výroční zpráva2012 Zpráva o činnosti 14

15 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Stav uzavřených smluv v roce ) Portfolio typů smluv v ks v % Leasing věci movité ,9 Obchodní úvěr ,9 Splátkový prodej 0 0,0 Operativní leasing 3 0,2 Celkem ,0 kapitola 10 2) Portfolio financovaných předmětů k v mil. Kč v % Zemědělské stroje a technologie ,1 Zemědělská půda 110 5,0 Motorová vozidla 158 7,2 Ostatní stroje a technologie 175 8,0 Různé ,7 Celkem ,0 Objem všech nově financovaných movitých a nemovitých předmětů v letech v mil. Kč počet LS (Objem pořizovacích cen předmětů, na které bylo poskytnuto financování, bez DPH.) Výroční zpráva2012 Stav uzavřených smluv 15

16 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Výkaz zisků a ztrát k Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč ) Tržby prodej zboží Tržby hlavní činnost Ostatní tržby a výnosy z provozní činnosti Zúčtování rezerv do výnosů Celkem kapitola 11 Náklady na prodej zboží Spotřeba materiálu, služeb Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady z provozní činnosti Tvorba rezerv Celkem Provozní hospodářský výsledek HV z finančních operací Mimořádný hospodářský výsledek Splatná daň Odložená daň HV před zdaněním Hospodářský výsledek Výroční zpráva2012 Výkaz zisků a ztrát 16

17 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Rozvaha k Rozvaha (v tis. Kč ) Aktiva celkem Stálá aktiva vlastní DIM DIM leasing Oběžná aktiva Ostatní aktiva kapitola 12 Pasiva celkem Vlastní kapitál základní kapitál Cizí zdroje Ostatní pasiva Výroční zpráva2012 Rozvaha 17

18 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a, odst. 9 ObchZ k Společnost S MORAVA Leasing, a.s., je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém jsou uzavřeny vzájemné smlouvy mezi propojenými osobami viz. příloha číslo 1. účetní uzávěrka strana Ve všech vzájemných vztazích mezi společností S MORAVA Leasing, a.s., a uvedenými společnostmi nedošlo k žádnému znevýhodnění, nedošlo k žádné újmě, protože všechny smlouvy byly realizovány v rámci běžného, obvyklého obchodního styku. kapitola 13 Datum vytvoření výroční zprávy: Ing. Zdeněk Mrňa předseda představenstva a generální ředitel Ing. Václav Plášil místopředseda představenstva Ing. Josef Holcr člen představenstva Výroční zpráva2012 Zpráva o vztazích 18

19 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Výrok auditora Zpráva nezávislého auditora Akcionáři společnosti S MORAVA Leasing, a.s. I. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti S MORAVA Leasing, a.s., (dále jen společnost ) k , ke které jsme 15. března 2013 vydali výrok následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti S MORAVA Leasing, a.s., sestavenou k 31. prosinci 2012 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti S MORAV A Leasing, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. kapitola 14 Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Výroční zpráva2012 výrok auditora 19

20 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Výrok auditora Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti S MORAVA Leasing, a.s., k 31. prosinci 2012 a výsledky jejího hospodaření za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Výroční zpráva2012 výrok auditora 20

21 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Výrok auditora III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti S MORAVA Leasing, a.s., k 31. prosinci 2012 uvedené ve výroční zprávě. Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti S MORAVA Leasing, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti S MORAVA Leasing, a.s., k 31. prosinci Ernst & Young Audit s.r.o. oprávnění č. 401, zastoupený Martin Zuba partner Radek Pav auditor, oprávnění č května 2013 Praha, Česká republika Výroční zpráva2012 výrok auditora 21

22 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Seznam příloh Příloha číslo 1 účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2012 Příloha číslo 2 přehled propojených osob Výroční zpráva2012 Seznam příloh 22

23 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Příloha číslo 1 (účetní závěrka k 31. prosinci 2012) Výroční zpráva2012 Příloha číslo 1 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Příloha číslo 2 (přehled propojených osob) Přehled osob, jejichž vztahy jsou popisovány Erste Group Bank AG, (ERSTE) se sídlem Vídeň, Graben 21, Rakousko Vztah ke společnosti: nepřímo ovládající osoba Weinviertler Sparkasse AG, (WVSPK) se sídlem Hollabrunn, Hauptplatz 10, Rakousko Vztah ke společnosti: přímo ovládající osoba Česká spořitelna, a.s., (CSAS) se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ , IČ: Vztah ke společnosti: propojená osoba přímo ovládaná společností Erste Group Bank AG Slovenská sporiteľňa, a.s., (SLSP) se sídlem Bratislava, Tomášikova 48 PSČ , IČ: Vztah ke společnosti: propojená osoba přímo ovládaná společností Erste Group Bank AG S SERVIS, s.r.o., (SSV) se sídlem Znojmo, Horní náměstí 3561/14 PSČ , IČ: Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná zpracovatelem (dceřiná společnost) S - REAL MORAVA, s.r.o., (SRM) se sídlem Znojmo, Horní náměstí 264/18 PSČ , IČ: Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná Weinviertler Sparkasse AG (sesterská společnost) S Slovensko, spol. s r.o., (SSL) se sídlem Bratislava, Tomášikova 17 PSČ , IČ: Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná Weinviertler Sparkasse AG (sesterská společnost) Pozn.: Transakce se spřízněnými osobami viz. s přílohy č.1. Výroční zpráva2012 Příloha číslo 2 24

65 2012 ANNUAL REPORT Výroční zpráva

66 annualreport2012 S MORAVA Leasing, a.s Company mission Introduction from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors. 4 3 Report from the Supervisory Board. 6 4 Company profile 7 5 Basic information about the company. 8 6 Organization structure of the company Company bodies, shareholders and auditor 11 8 Staff Activity report Status of leasing contracts Profit and loss report for Balance sheet as of December 31, Report on the relations between interrelated entities Auditor s statement List of Appendices 22. Poslání firmy 3. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4. Zpráva dozorčí rady 6. Profil společnosti 7. Základní údaje o společnosti 8. Organizační struktura společnosti 10. Orgány společnosti, akcionáři a auditor 11. Personální obsazení 12. Zpráva o činnosti 13. Stav uzavřených smluv 15. Výkaz zisků a ztrát za rok Rozvaha k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 18. Výrok auditora 19. Seznam příloh 22 table of content Obsah 2

67 annualreport2012 S MORAVA Leasing, a.s. Company mission We at S MORAVA Leasing, a.s., operating in the field of financial services for business entities, individuals and municipalities, are committed to consistently providing professional assistance in financing of their needs and objectives. Thereby, we provide the owner of the company with adequate and safe evaluation of the entrusted capital. We offer our clients a fast, friendly and an individual approach, using advanced techniques, teamwork and quality facilities. chapter 1 annual report2012 Company Mission 3

68 annualreport2012 S MORAVA Leasing, a.s. Introduction from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors Dear ladies and gentlemen, colleagues, clients and business partners, let me present the annual report of S MORAVA Leasing, a.s. for the year chapter 2 Just as in 2011, last year the market was marked by the reluctance of businesses to invest in large projects and thus reasonably start-up the pace of economic growth. Neither the household consumption led to stimulation, which negatively affected the demand for financial products of the non-bank market. Companies associated in ČLFA recorded a slight decrease in the volume of financing by 6.1 billion CZK compared to Despite the severity of the economic environment, we managed to fulfil our goals and thanks to the hard work of our colleagues we achieved the expected business results. The year 2012 in terms of funding, was affected by economic recession related to the stagnation of investments and the reluctance of business and non-business entities to invest in new projects. Development in domestic and international markets influenced the gradual decline of our economy, which in turn reflected in the year-to-year drop in GDP growth. Financial products were thus offered in terms of a gradual slowdown of the pace of economic growth, which was negatively reflected in the demand for these products. Companies represented in the ČLFA last year took part in financing in a total volume of billion CZK (by CZK 6.1 billion less than in 2011). In the total volume machinery, equipment and transport technology amounted to 36.3 billion CZK, which represents a year-to-year decrease of 10 % in the 15 largest companies within ČLFA. The year 2012 meant an intense focus for our company on strategic segments, which accounted for 85% of all the funding. By the continuous innovation of our products, improved conditions of funding and an intensive cooperation with our parent company, we have managed to succeed in a very tough competition and rank among the leading companies in the non-bank market. annual report2012 Introduction 4

Výroční AnnUAL zpráva 2011 report

Výroční AnnUAL zpráva 2011 report Výroční zpráva ANNUAL 2011REPORT Výročnízpráva2011... CZE 1 Poslání firmy. 3 2 Úvodní slovo. 4 3 Zpráva dozorčí rady. 6 4 Profil společnosti. 7 5 Základní údaje o společnosti 8 6 Organizační struktura

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

V. ZPRÁVA AUDITORA Consultas - Audit s.r.o. Osvědčení KAČR č. 087 Zápis u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25668 IČO: 60469081 Sídlo: Luhovská 1732/9, 182 00 Praha 8 Kancelář: Lidická 20, 150 00

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

2005 Výroční zpráva Annual Report

2005 Výroční zpráva Annual Report 2005 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents Poslání společnosti Company Mission... 04 Úvodní slovo Introduction... 05 Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 06 Profil společnosti Company

Více

Organizační kancelář Cz, s.r.o.

Organizační kancelář Cz, s.r.o. V Hůrkách 1292/8, 158 00 Praha 5 235 310 239 DIČ: CZ26415666 www.ok-cz.cz Č. reg. MOS v Praze, odd.c, vl. 80453 kancelar@ok-cz.cz ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA číslo 10 / 2009 O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SESTAVENÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2010 OBSAH Poslání firmy...4 Úvodní slovo...6 Zpráva dozorčí rady...8 Profil společnosti...10 Základní údaje o společnosti...12 Organizační struktura společnosti...14 Zpráva

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená obecně prospěšné společnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission Úvodní slovo Introductory Word Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board Profil společnosti Company Profile

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

Poslání firmy Company Mission... 4. Úvodní slovo Introduction... 6. Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 8

Poslání firmy Company Mission... 4. Úvodní slovo Introduction... 6. Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 8 OBSAH I LIST OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission... 4 Úvodní slovo Introduction... 6 Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 8 Profil společnosti Company Profile...... 8 Základní údaje

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33

Předmluva 13. Definice interního auditu 27. Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 OBSAH Předmluva 13 Definice interního auditu 27 Etický kodex 31 Úvod 31 Uplatnitelnost a vymahatelnost 31 Základní zásady 31 Pravidla jednání 33 Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech

Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech Aplikační doložka KA ČR Požadavky na zprávu auditora definované zákonem o auditorech ke standardu ISA 700 FORMULACE VÝROKU A ZPRÁVY AUDITORA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (účinná od 24. listopadu 2014) Aplikační doložku

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Zpráva nezávislého auditora

Zpráva nezávislého auditora Tel.: +420 541 235 273 Fax: +420 541 235 745 www.bdo.cz BDO CA s. r. o. Marie Steyskalové 14 Brno 616 00 Zpráva nezávislého auditora Akcionářům společnosti Elektromont Brno, akciová společnost Výrok auditora

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

2004 Výroční zpráva Annual Report

2004 Výroční zpráva Annual Report 2004 Výroční zpráva Annual Report Obsah Contents Poslání společnosti Company Mission... 04 Úvodní slovo Introduction... 05 Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 06 Profil společnosti

Více

20 Výroční 14 zpráva

20 Výroční 14 zpráva 2014 Výroční zpráva I 01 I OBSAH Organizační struktura 2 Certifikace jakosti 3 Historie společnosti 4 Zpráva představenstva 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva nezávislého auditora 7 Zpráva auditora k výroční

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s.

2004 Výroční zpráva / Annual Report. Penzijní fond České spořitelny, a. s. 2004 Výroční zpráva / Annual Report Penzijní fond České spořitelny, a. s. ZÁLOŽKA S KLÍČOVÝMI UKAZATELI / OPEN FLAP FOR KEY FIGURES > Vývoj majetku a počtu klientů Client Assets and Numbers 11 992 9 187

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2013. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2013 Souhrnná zpráva v roce 2013 Annual Report of the in 2013 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

MAS Holicko o. p. s. se sídlem v Holicích

MAS Holicko o. p. s. se sídlem v Holicích Z P R Á V A N E Z Á V I S L É H O A U D I T O R A číslo 870/2013 O P R O V E D E N É M A U D I T U AUDITORSKÉM OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ DOTAČNÍCH PODMÍNEK ZA ROK 2012 DOTACE V RÁMCI PRV PŘÍJEMCE DOTACE MAS Holicko,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky

Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami. k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky Aplikační doložka KA ČR Ověřování zprávy o vztazích mezi propojenými osobami k ISRE 2400 CZ Zakázky spočívající v prověrce účetní závěrky Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7

Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Zkušenosti z auditu projektů financovaných z FP7 Martin Kavka Červen 2010 ADVISORY Rozpočet EU Framework Programmes for Research Rámcový program pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace je hlavním

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2015 akciové společnosti Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2015, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

Výroční zpráva Annual report

Výroční zpráva Annual report Výroční zpráva Annual report 2009 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Zpráva o činnosti společnosti 11 Report of the

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Výroční zpráva / Annual Report

Výroční zpráva / Annual Report Výroční zpráva / Annual Report 2006 ŠkoFIN Fleet Services podporuje pozici skupiny ŠkoFIN na českém leasingovém trhu a dále rozšiřuje nabízené služby o operativní leasing a fleet management. ŠkoFIN Fleet

Více

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008

Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Český překlad viz níže. For Czech translation see below. Audited Consolidated Financial Results of AAA AUTO Group for 2008 Prague / Budapest, 1 st June 2009 AAA Auto Group N.V. published its audited consolidated

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2015 Souhrnná zpráva v roce 2015 Annual Report of the in 2015 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. INELSEV

Více

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012

Grafické zpracování: www.martinmatera.cz. Výrocní zpráva Annual report 2012 Grafické zpracování: www.martinmatera.cz Výrocní zpráva Annual report 2012 Obsah table of contents Profil společnosti 5 Company profile 6 Příloha k účetní uzávěrce 45 Notes to the financial statements

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Obce Hlavenec za rok 2013 Účetní jednotka (ÚZC) : Obec Hlavenec 294 74 Hlavenec, IČ 00474177 Účetní období : rok 2013 Termín přezkoumání : 20.3.2014, dokončení

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4

KORUNA ČESKÁ. Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory auditorů ČR: 1684 Na Okruhu 387/17 142 00 Praha 4 KORUNA ČESKÁ Monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska Senovážné náměstí 24, 110 00 Praha 1 ZPRÁVA AUDITORA o ověření roční účetní závěrky k 31.12.2009 Ing. Václav Černý, Ph.D. číslo dekretu Komory

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2011 Souhrnná zpráva v roce 2011 Annual Report of the in 2011 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost

V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost 46 V oblasti odpadového hospodářství, zejména ve využití energetického potenciálu odpadů spatřuje Plzeňská teplárenská, a.s budoucnost a možnost částečné náhrady fosilních paliv. Proto je pokračováno v

Více

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Report on Relationships between the Related Parties of the Company ZPRÁVA SPOLEČNOSTI O VZTAZÍCH MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI (pro účetní období končící 31. prosincem

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce Annual Report of the INELSEV Corporation in 2010 Souhrnná zpráva v roce 2010 Annual Report of the in 2010 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o. ELSEV s.r.o. Vydána

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report 26 Výroční zpráva Annual Report OBSAH LIST OF CONTENTS Úvodní slovo Introduction... 4 Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board... 6 Profil společnosti Company Profile... 7 Základní údaje o společnosti

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015

o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 Zpráva auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Veliká Ves za rok 2015 K v ě t e n 2016 1 Obsah: I. VŠEOBECNÉ INFORMACE II. PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Více

Výroční zpráva 2014 2014

Výroční zpráva 2014 2014 2014 Výroční zpráva 2014 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání firmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profil společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky

GLOSÁŘ POJMŮ 1. Glosář pojmů_2.část Příručky GLOSÁŘ POJMŮ 1 Tento Glosář pojmů zahrnuje definice v přeformulovaných a revidovaných mezinárodních auditorských standardech (ISAs), které jsou obsaženy v této části Příručky. V případě termínů, které

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko

o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko ZPRÁVA o výsledcích přezkoumání hospodaření Zájmového sdružení obcí Hrušovansko za rok 2013 Zprávu předkládá: Ing. Zdeněk Jaroš auditor č. oprávnění 1477 Tato zpráva obsahuje 6 stránek a byla vyhotovena

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích:

a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o poskytnutých bankovních garancích: Příloha k účetní závěrce Annex to the Financial Statement 3.12 Závazky neuvedené v rozvaze a) Společnost neeviduje v podrozvahové evidenci pasivní soudní spory. b) Společnost vede operativní evidenci o

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 Codification of US GAAP Libor Vašek Historie pravidel US GAAP sahá do 30. let 20. století a ještě tak 15 let a byla by oslava 100. výročí jejich existence. Je však možné,

Více