Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výročnízpráva2012. S MORAVA Leasing, a.s."

Transkript

1 2012 Výroční zpráva ANNUAL REPORT

2 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s Poslání firmy Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Zpráva dozorčí rady Profil společnosti Základní údaje o společnosti Organizační struktura společnosti Orgány společnosti, akcionáři a auditor Personální obsazení Zpráva o činnosti Stav uzavřených smluv Výkaz zisků a ztrát za rok Rozvaha k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Výrok auditora Seznam příloh 22 1 Company mission Introduction from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors Report from the Supervisory Board Company profile Basic information about the company Organization structure of the company Company bodies, shareholders and auditor Staff Activity report Status of leasing contracts Profit and loss report for Balance sheet as of December 31, Report on the relations between interrelated entities Auditor s statement List of Appendices Obsah table of content 2

3 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Poslání firmy My, pracovníci společnosti S MORAVA Leasing, a.s., působící v oblasti finančních služeb pro podnikatelské subjekty, občany i obce, jsme odhodláni trvale poskytovat profesionální pomoc při financování jejich potřeb a záměrů. Vlastníkovi společnosti tím zajišťujeme přiměřené a bezpečné zhodnocení svěřeného kapitálu. Klientům nabízíme rychlý, vstřícný a individuální přístup s využitím nejmodernější techniky, týmové práce a kvalitního zázemí. kapitola 1 Výroční zpráva2012 Poslání firmy 3

4 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení klienti a obchodní partneři, dovolte mi nyní, abych Vám předložil výroční zprávu společnosti S MORAVA Leasing, a.s., za rok kapitola 2 Stejně jako v roce 2011, tak i v roce loňském byl trh poznamenán neochotou ekonomických subjektů investovat do velkých projektů a tím přiměřeně nastartovat tempo ekonomického růstu. Ani spotřeba domácností nevedla k oživení, což se negativně odrazilo v poptávce po finančních produktech nebankovního trhu. Společnosti sdružené v ČLFA zaznamenaly mírný pokles v objemu financování o 6,1 mld. Kč oproti roku I přes náročnost ekonomického prostředí se nám však podařilo naplnit naše cíle a díky tvrdé práci našich kolegů dosáhnout očekávaných obchodních výsledků. Rok 2012 byl z hlediska financování ovlivněn ekonomickou recesí, související se stagnací investic a neochotou podnikatelských i nepodnikatelských subjektů investovat do nových projektů. Vývoj na domácích i světových trzích ovlivnil postupný pokles naší ekonomiky, který se projevil meziročním poklesem růstu HDP. Finanční produkty tak byly nabízeny v podmínkách postupného poklesu tempa ekonomického růstu s negativním dopadem na poptávku po těchto produktech. Společnosti sdružené v ČLFA se v loňském roce podílely na financování v celkovém objemu ve výši 118,2 mld. Kč (o 6,1 mld. Kč méně než v roce 2011). Z celkového objemu činily stroje, zařízení a dopravní technika objem ve výši 36,3 mld. Kč. U těchto komodit byl tak zaznamenán pokles o více než 10 % u 15 největších společností v ČLFA. Rok 2012 znamenal pro naši společnost výrazné zaměření na strategické segmenty, které představovaly 85 % veškerého financování. Soustavnou inovací našich produktů, vylepšenými podmínkami financování a intenzivní spoluprací s naši mateřskou společností se nám podařilo obstát ve velmi silné konkurenci a zařadit se mezi přední společnosti nebankovního trhu. Výroční zpráva2012 Úvodní slovo 4

5 Vnelehkých podmínkách, které vládly v roce 2012, se nám podařilo uzavřít nových leasingových a úvěrových smluv, což představuje meziroční nárůst o 5,6 %. Celkový objem v pořizovacích cenách bez DPH narostl na mil. Kč a zaznamenal tak nárůst o 2,1 %. Tato skutečnost je velice pozitivní informací, která nám dává základ pro budoucí růst společnosti a potvrzuje naši stabilní pozici na trhu. Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Jsem rád, že Vám můžu sdělit, že tato výroční zpráva představuje společnost S MORAVA Leasing, a.s., jako společnost zdravou a připravenou k dalšímu růstu. kapitola 2 Cíle, které jsme si na začátku roku 2012 stanovili, byly naplněny a je nám potěšením konstatovat, že i v nelehké situaci se nám podařilo meziročně zvýšit objem financování, nabídnout našim klientům a dodavatelům nové produkty, díky nimž se nám podařilo uspokojit mnoho našich vážených klientů. Dovolte, abych jménem vedení společnosti S MORAVA Leasing, a.s., poděkoval všem klientům, obchodním partnerům, našim zřizovatelům a zaměstnancům za dosavadní spolupráci a důvěru, která v nás byla vložena. Ing. Zdeněk Mrňa předseda představenstva a generální ředitel Úvodní slovo Výroční zpráva2012 5

6 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Zpráva dozorčí rady o jejím působení v roce 2012 Členové dozorčí rady k Ing. Petr Witowski předseda Mag. Alois Bartlhuber Mag. Reinhard Ortner Karel Besednjak Mgr. Jana Čechová Ing. Radka Turková Dozorčí rada byla pravidelně představenstvem a vedením společnosti informována o důležitých aktivitách společnosti S MORAVA Leasing, a. s., výsledcích hospodaření, prosazování a dodržování cílů a strategií stanovených na začátku roku kapitola 3 V loňském roce se konala celkem 4 řádná zasedání, na nichž byly pravidelně kontrolovány podnikatelské aktivity společnosti a vývoj hospodaření společnosti. Usnesením dozorčí rady byla auditorem účetní závěrky společnosti S MORAVA Leasing, a.s., pověřena společnost Ernst & Young Audit s.r.o. Dozorčí rada na svém zasedání projednala roční účetní závěrku roku Při své kontrolní činnosti v průběhu roku ani při kontrole roční účetní závěrky neshledala dozorčí rada žádné nedostatky a v souladu s výrokem auditora doporučila přijmout a schválit roční účetní závěrku včetně návrhu představenstva na rozdělení zisku. Dozorčí rada děkuje touto cestou vedení společnosti i všem zaměstnancům za jejich angažovanost a odvedenou práci v roce Ing. Petr Witowski předseda dozorčí rady Výroční zpráva2012 Zpráva dozorčí rady 6

7 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Profil společnosti SMORAVA Leasing, a.s., patří od roku 1991 k významným společnostem působícím v oblasti poskytování financování pro podnikatelské i nepodnikatelské subjekty na území České republiky. Svou širokou sítí obchodních míst a oblastní strukturou obsáhne celou republiku. Nabízí leasingové a úvěrové financování na nákup strojů a technologií, komunální a dopravní techniky. Širokou nabídkou svých produktů je připravena uspokojit i nejnáročnější klienty. Hlavními obory, kam směřuje největší objem financování, jsou zemědělství, služby soukromého sektoru, stavebnictví a strojírenství. kapitola 4 Hlavním segmentem, v němž S MORAVA Leasing, a.s., poskytuje největší část financování, je zemědělství a strojírenství. Klíčovým produktem se od roku 2010 stal podnikatelský úvěr. Dceřiná společnost S SERVIS, s.r.o., jako makléřská společnost zabezpečuje většinu pojištění obchodů nejen pro S MORAVA Leasing, a.s., ale i pro S Slovensko, s.r.o., a daří se jí meziročně pojišťovat stále větší procento financovaného majetku. Produkty S MORAVA Leasing, a.s. Finanční leasing Obchodní úvěry Financování s podporou PGRLF, SZIF, ČMZRB Splátkový prodej Operativní leasing Výroční zpráva2012 Profil společnosti 7

8 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Základní údaje o společnosti S MORAVA Leasing, a.s. Člen České leasingové a finanční asociace Sídlo Znojmo, Horní náměstí 264/18, PSČ IČO: Datum vzniku: 2. května 1991 CENTRÁLA SPOLEČNOSTI Horní nám. 264/18, Znojmo Tel.: , fax: kapitola 5 Vlastník Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4 (100% vlastník) Základní kapitál: Kč H. Králové Jihlava svitavy olomouc J. Hradec brno Výroční zpráva2012 Základní údaje 8

9 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Obchodní místa SPOLEČNOSTI k Sídlo a obchodní místo ZNOJMO Znojmo, Horní nám. 264/18, PSČ Olomouc, Fibichova 2, PSČ Tel.: , fax: Příbram, Pražská 29, PSČ Tel.: , fax: kapitola 5 Tel.: , fax: Svitavy, Průmyslová 1, PSČ Plzeň, Slovanská třída 23, PSČ Sídla a obchodní místa oblasti MORAVA Tel.: Tel.: , fax: Brno, Bidláky 837/20, PSČ Tel.: , fax: Sídla a obchodní místa oblasti ČECHY Jihlava, Čajkovského 37, PSČ České Budějovice, Kanovnická 5/376, PSČ Břeclav, nám. T. G. Masaryka 13, PSČ Tel.: , fax: Tel.: , fax: Tel.: , fax: Jindřichův Hradec, Nádražní 249/II., PSČ Uherské Hradiště, Dvořákova 1210, PSČ Tel.: , fax: Tel.: , fax: Hradec Králové, Československé armády 329, Nový Jičín, Kostelní 10, PSČ PSČ Tel.: , fax: Tel.: , fax: Výroční zpráva2012 OBCHODNÍ MÍSTA 9

10 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Organizační struktura SPOLEČNOSTI k PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA kapitola 6 SEKRETARIÁT Úsek obchodní Úsek ekonomický Úsek správy Oddělení marketingu Odd. pro interní audit ZNOJMO Odd. finanční účtárny Odd. řízení pohledávek Odd. inform. technologií Odd. risk management ČECHY (JI, ČB, PLZ, PŘI, JHH, HK) Odd. daní a obchod. případů Odd. právní agendy a správy MORAVA (BRN, BRE, UHH, OLO, SVY) Výroční zpráva2012 OBCHODNÍ MÍSTA 10

11 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Orgány společnosti akcionáři a auditor Představenstvo Ing. Zdeněk Mrňa předseda představenstva a generální ředitel Ing. Václav Plášil místopředseda představenstva Ing. Josef Holcr člen představenstva V průběhu roku 2012 došlo ke změně v představenstvu společnosti. Odstoupil Ing. Michal Krajčovič a nově byl jmenován Ing. Václav Plášil. Dozorčí rada Ing. Petr Witowski předseda Mag. Alois Bartlhuber Mag. Reinhard Ortner Ing. Radka Turková Mgr. Jana Čechová Karel Besednjak V průběhu roku 2012 došlo ke změně v dozorčí radě společnosti. Odstoupili Dr. Heinz Knotzer a Ing. Karel Mourek. Nově byli jmenováni Ing. Petr Witowski a Ing. Radka Turková. kapitola 7 Akcionář 100 % Česká spořitelna, a.s. Česká republika Auditor Ernst & Young Audit, s.r.o. Výroční zpráva2012 Orgány společnosti 11

12 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Personální obsazení K GENERÁLNÍ ŘEDITEL Ing. Zdeněk Mrňa Oblast ČECHY Ladislav Suchan ředitel oblasti ÚSEK SPRÁVY Ing. Jan Balík ředitel úseku správy kapitola 8 PROKURA Ing. Jan Balík Ing. Aleš Cejpek SEKRETARIÁT Eva Skopalová ÚSEK OBCHODNÍ Ing. Josef Holcr obchodní ředitel Oblast MORAVA Tomáš Petřkovský ředitel oblasti BRNO BŘECLAV UHERSKÉ HRADIŠTĚ OLOMOUC SVITAVY JIHLAVA JINDŘICHŮV HRADEC HRADEC KRÁLOVÉ PŘÍBRAM ČESKÉ BUDĚJOVICE PLZEŇ ÚSEK EKONOMICKÝ Ing. Aleš Cejpek finanční ředitel Oddělení daní a obchodních případů Jana Horká vedoucí oddělení Oddělení finanční účtárny Karel Besednjak vedoucí oddělení a zástupce finančního ředitele Oddělení řízení pohledávek Ing. Josef Vocílka vedoucí oddělení Oddělení právní agendy a správy dokumentů Mgr. Jana Čechová vedoucí oddělení ODDĚLENÍ MARKETINGU David Gabriel vedoucí oddělení ODDĚLENÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Ing. Petr Dvořák ředitel úseku ODDĚLENÍ RISK MANAGEMENT Ing. Zdeněk Nekula vedoucí oddělení Výroční zpráva2012 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 12

13 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Zpráva o činnosti Konkurenční prostředí Negativní nálada na trzích a vliv ekonomické recese se podepsaly na mírném poklesu objemu financování u společností sdružených v ČLFA. Byl zaznamenán celkový pokles o 6,1 mld. představený převážně výrazným poklesem objemu ve financování fotovoltaických elektráren. V souladu s pokračujícím trendem rostla obliba nebankovních úvěrů a splátkových prodejů. Rovněž tak roste podíl operativního leasingu na celkovém leasingu movitých věcí v roce 2012 dosáhl již 43,5 %. V roce 2012 došlo k dalšímu mírnému růstu leasingu nemovitostí. kapitola 9 Ekonomické prostředí hrubý domácí produkt zaznamenal pokles o 1,7 % průměrná inflace vzrostla na 3,3 % nezaměstnanost meziročně vzrostla na 9,4 % Obchodní výsledky V roce 2012 uzavřela S MORAVA Leasing, a.s., nových smluv se zákazníky. Meziročně to představuje nárůst o 5,6 %. Celkový objem u nově uzavřených smluv v pořizovacích cenách bez DPH narostl o 2,1 % a činí tak objem ve výši mil. Kč. Průměrná výše připadající na jednu uzavřenou leasingovou, popř. úvěrovou smlouvu činí tis. Kč. Celkem S MORAVA Leasing, a.s., eviduje aktivních smluv k datu Z celkového objemu uzavřených smluv v roce 2012 představují stroje a technologie 76 %, dopravní prostředky 7,2 % a 16,8 % představovaly ostatní financované komodity. Dle strategie společnosti došlo k opětovnému nárůstu v oblasti zemědělské výroby, kdy vzrostl objem financování o více než 280 mil. Kč proti roku Ekonomické výsledky Společnost dosáhla celkové tržby ve výši 905 mil. Kč, což je mírný pokles, který však byl předpokládaný. Bilanční suma společnosti činí mil. Kč. Vlastní jmění společnosti činí 311 mil. Kč. Provozní hospodářský výsledek byl ve výši 72,3 mil. Kč, finanční hospodářský výsledek 131,8 mil. Kč. Zisk před zdaněním byl vykázán ve výši 59,6 mil. Kč. Celkový hospodářský výsledek činí 32,9 mil. Kč po zdanění. Z celkového pohledu je společnost dlouhodobě vyrovnaná a stabilizovaná. Výroční zpráva2012 Zpráva o činnosti 13

14 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Zpráva o činnosti Personální politika Na konci roku 2012 činil počet aktivních zaměstnanců 61. V oblasti péče o zaměstnance se pokračovalo v osvědčeném systému externího vzdělávání v rámci jazykových i odborných kurzů v kombinaci s řadou sociálních výhod a kulturních vyžití. Naším zaměstnancům je poskytován prostor pro inovace a návrhy na zlepšení pracovních procesů a pracovního prostředí. Veřejně prospěšné aktivity S MORAVA Leasing, a.s., se jako každý rok podílela na podpoře několika významných kulturních, sociálních a sportovních akcí pořádaných na území celé České republiky. Mezi významné akce lze zařadit partnerství při pořádání Znojemského hudebního festivalu, který se svou velikostí řadí mezi největší festivaly vážné hudby na území České republiky. Tradiční je účast firmy na koncertním turné Pavla Šporcla. Mezi významné partnerství v oblasti sociální lze zařadit dlouholetou spolupráci s Dětským centrem ve Znojmě a podpora postižených dětí na Znojemsku. Dále pak podpora charitativní akce pořádané v Luhačovicích. V oblasti sportovní se jedná především o podporu hokejového klubu Znojemští orli v rámci Erste bank ligy a fotbalistů 1. SC Znojmo v národní lize ČR. Společenská odpovědnost S MORAVA Leasing, a.s., jako jedna z nejvýznamnějších firem v regionu dlouhodobě přispívá k vytváření prostředí pro zajištění dobré životní úrovně, bezpečnosti a ochrany zdraví občanské veřejnosti regionu. Rovněž tak se podílí na zdokonalování kvality života, včetně rozvoje vzdělanosti a kulturního rozvoje občanské společnosti. Cíle roku 2013 Naplnění přijaté Obchodní strategie na financování strojírenství a zemědělství Dodržení stanovených ostatních administrativních nákladů včetně jejich povolování a sledování Změna názvu společnosti S MORAVA Leasing, a.s., na ERSTE Leasing, a.s., a zapojení firmy do širší spolupráce s ostatními dceřinými společnostmi v rámci ČS Proškolení personálu na další speciální produkty kapitola 9 Výroční zpráva2012 Zpráva o činnosti 14

15 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Stav uzavřených smluv v roce ) Portfolio typů smluv v ks v % Leasing věci movité ,9 Obchodní úvěr ,9 Splátkový prodej 0 0,0 Operativní leasing 3 0,2 Celkem ,0 kapitola 10 2) Portfolio financovaných předmětů k v mil. Kč v % Zemědělské stroje a technologie ,1 Zemědělská půda 110 5,0 Motorová vozidla 158 7,2 Ostatní stroje a technologie 175 8,0 Různé ,7 Celkem ,0 Objem všech nově financovaných movitých a nemovitých předmětů v letech v mil. Kč počet LS (Objem pořizovacích cen předmětů, na které bylo poskytnuto financování, bez DPH.) Výroční zpráva2012 Stav uzavřených smluv 15

16 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Výkaz zisků a ztrát k Výkaz zisků a ztrát (v tis. Kč ) Tržby prodej zboží Tržby hlavní činnost Ostatní tržby a výnosy z provozní činnosti Zúčtování rezerv do výnosů Celkem kapitola 11 Náklady na prodej zboží Spotřeba materiálu, služeb Osobní náklady Odpisy Ostatní náklady z provozní činnosti Tvorba rezerv Celkem Provozní hospodářský výsledek HV z finančních operací Mimořádný hospodářský výsledek Splatná daň Odložená daň HV před zdaněním Hospodářský výsledek Výroční zpráva2012 Výkaz zisků a ztrát 16

17 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Rozvaha k Rozvaha (v tis. Kč ) Aktiva celkem Stálá aktiva vlastní DIM DIM leasing Oběžná aktiva Ostatní aktiva kapitola 12 Pasiva celkem Vlastní kapitál základní kapitál Cizí zdroje Ostatní pasiva Výroční zpráva2012 Rozvaha 17

18 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami dle 66a, odst. 9 ObchZ k Společnost S MORAVA Leasing, a.s., je součástí podnikatelského seskupení, ve kterém jsou uzavřeny vzájemné smlouvy mezi propojenými osobami viz. příloha číslo 1. účetní uzávěrka strana Ve všech vzájemných vztazích mezi společností S MORAVA Leasing, a.s., a uvedenými společnostmi nedošlo k žádnému znevýhodnění, nedošlo k žádné újmě, protože všechny smlouvy byly realizovány v rámci běžného, obvyklého obchodního styku. kapitola 13 Datum vytvoření výroční zprávy: Ing. Zdeněk Mrňa předseda představenstva a generální ředitel Ing. Václav Plášil místopředseda představenstva Ing. Josef Holcr člen představenstva Výroční zpráva2012 Zpráva o vztazích 18

19 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Výrok auditora Zpráva nezávislého auditora Akcionáři společnosti S MORAVA Leasing, a.s. I. Ověřili jsme účetní závěrku společnosti S MORAVA Leasing, a.s., (dále jen společnost ) k , ke které jsme 15. března 2013 vydali výrok následujícího znění: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti S MORAVA Leasing, a.s., sestavenou k 31. prosinci 2012 za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012, tj. rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu a přílohu, včetně popisu používaných významných účetních metod. Údaje o společnosti S MORAV A Leasing, a.s., jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky. kapitola 14 Odpovědnost statutárního orgánu účetní jednotky za účetní závěrku Statutární orgán je odpovědný za sestavení účetní závěrky a za věrné zobrazení skutečností v ní v souladu s účetními předpisy platnými v České republice a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Odpovědnost auditora Naším úkolem je vydat na základě provedeného auditu výrok k této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést audit tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Výroční zpráva2012 výrok auditora 19

20 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Výrok auditora Audit zahrnuje provedení auditorských postupů, jejichž cílem je získat důkazní informace o částkách a skutečnostech uvedených v účetní závěrce. Výběr auditorských postupů závisí na úsudku auditora, včetně toho, jak auditor posoudí rizika, že účetní závěrka obsahuje významné nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. Při posuzování těchto rizik auditor přihlédne k vnitřním kontrolám, které jsou relevantní pro sestavení účetní závěrky a věrné zobrazení skutečností v ní. Cílem posouzení vnitřních kontrol je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjádřit se k účinnosti vnitřních kontrol. Audit zahrnuje též posouzení vhodnosti použitých účetních metod, přiměřenosti účetních odhadů provedených vedením společnosti i posouzení celkové prezentace účetní závěrky. Domníváme se, že získané důkazní informace jsou dostatečné a vhodné a jsou přiměřeným základem pro vyjádření výroku auditora. Výrok auditora Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných souvislostech věrně a poctivě zobrazuje aktiva, pasiva a finanční situaci společnosti S MORAVA Leasing, a.s., k 31. prosinci 2012 a výsledky jejího hospodaření za období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. II. Ověřili jsme též soulad výroční zprávy s výše uvedenou účetní závěrkou. Za správnost výroční zprávy je zodpovědný statutární orgán. Naším úkolem je vydat na základě provedeného ověření stanovisko o souladu výroční zprávy s účetní závěrkou. Ověření jsme provedli v souladu s Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, aby auditor naplánoval a provedl ověření tak, aby získal přiměřenou jistotu, že informace obsažené ve výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve všech významných souvislostech v souladu s příslušnou účetní závěrkou. Účetní informace obsažené ve výroční zprávě jsme sesouhlasili s informacemi uvedenými v účetní závěrce k 31. prosinci Jiné než účetní informace získané z účetní závěrky a z účetních knih společnosti jsme neověřovali. Jsme přesvědčeni, že provedené ověření poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku auditora. Podle našeho názoru jsou účetní informace uvedené ve výroční zprávě ve všech významných souvislostech v souladu s výše uvedenou účetní závěrkou. Výroční zpráva2012 výrok auditora 20

21 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Výrok auditora III. Prověřili jsme dále věcnou správnost údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti S MORAVA Leasing, a.s., k 31. prosinci 2012 uvedené ve výroční zprávě. Za sestavení a věcnou správnost této zprávy o vztazích je zodpovědný statutární orgán společnosti S MORAVA Leasing, a.s. Naším úkolem je vydat na základě provedené prověrky stanovisko k této zprávě o vztazích. Prověrku jsme provedli v souladu s Mezinárodním standardem pro prověrky a souvisejícím auditorským standardem č. 56 Komory auditorů České republiky. Tyto standardy vyžadují, abychom plánovali a provedli prověrku s cílem získat střední míru jistoty, že zpráva o vztazích neobsahuje významné nesprávnosti. Prověrka je omezena především na dotazování pracovníků společnosti a na analytické postupy a výběrovým způsobem provedené prověření věcné správnosti údajů. Proto prověrka poskytuje nižší stupeň jistoty než audit. Audit zprávy o vztazích jsme neprováděli, a proto nevyjadřujeme výrok auditora. Na základě naší prověrky jsme nezjistili žádné významné věcné nesprávnosti údajů uvedených ve zprávě o vztazích mezi propojenými osobami společnosti S MORAVA Leasing, a.s., k 31. prosinci Ernst & Young Audit s.r.o. oprávnění č. 401, zastoupený Martin Zuba partner Radek Pav auditor, oprávnění č května 2013 Praha, Česká republika Výroční zpráva2012 výrok auditora 21

22 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Seznam příloh Příloha číslo 1 účetní závěrka a zpráva auditora k 31. prosinci 2012 Příloha číslo 2 přehled propojených osob Výroční zpráva2012 Seznam příloh 22

23 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Příloha číslo 1 (účetní závěrka k 31. prosinci 2012) Výroční zpráva2012 Příloha číslo 1 23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64 Výročnízpráva2012 S MORAVA Leasing, a.s. Příloha číslo 2 (přehled propojených osob) Přehled osob, jejichž vztahy jsou popisovány Erste Group Bank AG, (ERSTE) se sídlem Vídeň, Graben 21, Rakousko Vztah ke společnosti: nepřímo ovládající osoba Weinviertler Sparkasse AG, (WVSPK) se sídlem Hollabrunn, Hauptplatz 10, Rakousko Vztah ke společnosti: přímo ovládající osoba Česká spořitelna, a.s., (CSAS) se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62 PSČ , IČ: Vztah ke společnosti: propojená osoba přímo ovládaná společností Erste Group Bank AG Slovenská sporiteľňa, a.s., (SLSP) se sídlem Bratislava, Tomášikova 48 PSČ , IČ: Vztah ke společnosti: propojená osoba přímo ovládaná společností Erste Group Bank AG S SERVIS, s.r.o., (SSV) se sídlem Znojmo, Horní náměstí 3561/14 PSČ , IČ: Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná zpracovatelem (dceřiná společnost) S - REAL MORAVA, s.r.o., (SRM) se sídlem Znojmo, Horní náměstí 264/18 PSČ , IČ: Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná Weinviertler Sparkasse AG (sesterská společnost) S Slovensko, spol. s r.o., (SSL) se sídlem Bratislava, Tomášikova 17 PSČ , IČ: Vztah ke společnosti: společnost přímo ovládaná Weinviertler Sparkasse AG (sesterská společnost) Pozn.: Transakce se spřízněnými osobami viz. s přílohy č.1. Výroční zpráva2012 Příloha číslo 2 24

65 2012 ANNUAL REPORT Výroční zpráva

66 annualreport2012 S MORAVA Leasing, a.s Company mission Introduction from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors. 4 3 Report from the Supervisory Board. 6 4 Company profile 7 5 Basic information about the company. 8 6 Organization structure of the company Company bodies, shareholders and auditor 11 8 Staff Activity report Status of leasing contracts Profit and loss report for Balance sheet as of December 31, Report on the relations between interrelated entities Auditor s statement List of Appendices 22. Poslání firmy 3. Úvodní slovo generálního ředitele a předsedy představenstva 4. Zpráva dozorčí rady 6. Profil společnosti 7. Základní údaje o společnosti 8. Organizační struktura společnosti 10. Orgány společnosti, akcionáři a auditor 11. Personální obsazení 12. Zpráva o činnosti 13. Stav uzavřených smluv 15. Výkaz zisků a ztrát za rok Rozvaha k Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 18. Výrok auditora 19. Seznam příloh 22 table of content Obsah 2

67 annualreport2012 S MORAVA Leasing, a.s. Company mission We at S MORAVA Leasing, a.s., operating in the field of financial services for business entities, individuals and municipalities, are committed to consistently providing professional assistance in financing of their needs and objectives. Thereby, we provide the owner of the company with adequate and safe evaluation of the entrusted capital. We offer our clients a fast, friendly and an individual approach, using advanced techniques, teamwork and quality facilities. chapter 1 annual report2012 Company Mission 3

68 annualreport2012 S MORAVA Leasing, a.s. Introduction from the Managing Director and Chairman of the Board of Directors Dear ladies and gentlemen, colleagues, clients and business partners, let me present the annual report of S MORAVA Leasing, a.s. for the year chapter 2 Just as in 2011, last year the market was marked by the reluctance of businesses to invest in large projects and thus reasonably start-up the pace of economic growth. Neither the household consumption led to stimulation, which negatively affected the demand for financial products of the non-bank market. Companies associated in ČLFA recorded a slight decrease in the volume of financing by 6.1 billion CZK compared to Despite the severity of the economic environment, we managed to fulfil our goals and thanks to the hard work of our colleagues we achieved the expected business results. The year 2012 in terms of funding, was affected by economic recession related to the stagnation of investments and the reluctance of business and non-business entities to invest in new projects. Development in domestic and international markets influenced the gradual decline of our economy, which in turn reflected in the year-to-year drop in GDP growth. Financial products were thus offered in terms of a gradual slowdown of the pace of economic growth, which was negatively reflected in the demand for these products. Companies represented in the ČLFA last year took part in financing in a total volume of billion CZK (by CZK 6.1 billion less than in 2011). In the total volume machinery, equipment and transport technology amounted to 36.3 billion CZK, which represents a year-to-year decrease of 10 % in the 15 largest companies within ČLFA. The year 2012 meant an intense focus for our company on strategic segments, which accounted for 85% of all the funding. By the continuous innovation of our products, improved conditions of funding and an intensive cooperation with our parent company, we have managed to succeed in a very tough competition and rank among the leading companies in the non-bank market. annual report2012 Introduction 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Poslání firmy Company Mission Úvodní slovo Introductory Word Zpráva dozorčí rady Report of the Supervisory Board Profil společnosti Company Profile

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2010

Výroční zpráva / Annual Report 2010 2010 Výroční zpráva / Annual Report 2010 Záložka s klíčovými údaji / Open Flap for Key Figures Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2010 2009 Bilanční suma 103 035 100 840 Základní kapitál 750 750 Zisk

Více

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0

Publikováno květen 2007 2. Published May, 2007 0 Publikováno květen 2007 2 Published May, 2007 0 0 6 OBSAH 1 CONTENT OBSAH 1. Obsah... 3 2. Úvodní slovo... 7 3. Údaje o spoleènosti... 13 4. Finanèní výsledky... 23 5. Auditorská zpráva... 29 6. Výrok

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2013

Výroční zpráva / Annual Report 2013 Výroční zpráva / Annual Report 2013 VZ Czech E189023 2013www.domena.cz Klíčové údaje Základní údaje mil. Kč 2013 2012 Bilanční suma 99 231 103 466 Základní kapitál 750 750 Zisk nebo ztráta za účetní období

Více

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s.

2003 Výroční zpráva / Annual Report. Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. 2003 Výroční zpráva / Annual Report Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Základní údaje (v ) Bilanční suma 61 898 520 47 625 989 34 270 548 Základní kapitál 750 000 750 000 750 000 Rezervní fondy

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002

ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 ČP Leasing, a.s. Roční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní finanční ukazatele 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Statutární orgány a vedení společnosti 12 Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Roční zpráva 2001 Annual Report

Roční zpráva 2001 Annual Report Roční zpráva 2001 Annual Report [ ČP Leasing, a.s. ] Obsah [ Contents ] Profil společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Složení vrcholových orgánů společnosti k 31. 12. 2001 8 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 I. OBSAH nadpis nadpis CONTENT I. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 5 II. ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 7 1. Základní údaje 7 2.

Více

Vyroční zpráva Annual report

Vyroční zpráva Annual report 2012 Vyroční zpráva Annual report Vyroční zpráva Annual report 3 1. Obsah 1. Content 1. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 1. Foreword by the chairman of the

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Výroční zpráva Annual report I. Obsah i. Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva Úvodní slovo předsedy představenstva 6 I. Foreword by the chairman of the board of

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2011 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více