Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO. Tel.: , , fax: , e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO. Tel.:487 823404, 487 521652, fax:487 823404, e mail:mimrova@libertin."

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO Tel.: , , fax: , e VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM LIBERTIN, ČESKÁ LÍPA, ŠKROUPOVO NÁM. 138, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 STRANA1 ( 20)

2 Obsah A ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM IA. Základní údaje o DDM 3 IIA. Přehled forem zájmového vzdělávání DDM 3 III.A Údaje o počtech činností a účastníků DDM 9 IV.A Údaje o personálním obsazení 11 V.A Údaje o řízení DDM a dalších aktivitách 12 VI.A Údaje o průběhu a výsledku kontrol 14 VII.A Zhodnocení, závěr 14 VIII.A Přílohy A ke zprávě o činnosti 15 STRANA 2 (CELKEM 20))

3 A) ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM I.A Základní údaje o DDM 1. Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace (dále jen DDM) byl zřízen jako jedna z forem středisek pro volný čas dětí a mládeže ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Je školským, výchovným a vzdělávacím zařízením pro výchovu a vzdělávání mimo vyučování. Jeho poslání spočívá v zajišťování zájmového vzdělávání pro účastníky. Účastníkem zájmového vzdělávání jsou (dle vyhlášky č.74/2005) děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 2. Zřizovatelem DDM je Město Česká Lípa, adresa: náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: Od je DDM příspěvková organizace. IČO DDM je , DIČ: CZ Statutárním zástupcem je ředitelka DDM, s účinností od Jiřina Mimrová, která byla v souladu se zřizovací listinou DDM a na základě konkurzního řízení, (proběhlo ) jmenována starostou města panem Petrem Skokanem. Opětovně byla Jiřina Mimrová jmenována na základě konkurzu paní starostkou Hanou Moudrou s účinností od Zástupkyní ředitelky je s účinností od paní Mgr. Lenka Lípová, která má kompetence zastupovat ředitelku především v pedagogickém procesu a od je druhou zástupkyní ředitelky paní Marie Vasmanská především pro oblast administrativy. 5. O posledním zařazení DDM do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení rozhodl s účinností od Krajský úřad Libereckého kraje v důsledku změny názvu. 6. Kapacita objemu je 150 dětí denně. 7. IZO DDM je , jiné součásti DDM nesdružuje. 8. Při DDM působí občanské sdružení (OS) dětí a mládeže Kruh přátel Libertinu (KPL), které je zaregistrováno na MV ČR. 9. DDM sídlí v církevní budově na Škroupově náměstí. 10. Číslo účtu založeného u GEMB Č.Lípa: DDM /0600 FKSP /0600 STRANA 3 (CELKEM 20))

4 II.A Přehled forem zájmového vzdělávání DDM Výchovně vzdělávací a rekreační funkci naplňuje DDM širokou nabídkou zájmových činností. Řídí se vyhláškou č. 74/2005 Sb.,o zájmovém vzdělávání. Činnosti DDM pro děti, mládež, jejich rodiče i další dospělé zájemce v jejich volném čase se uskutečňovaly v pravidelné zájmové činnosti, příležitostných aktivitách, individuální prací s talenty, organizováním soutěží a přehlídek, nabídkou spontánních aktivit v otevřených dílnách, klubech, případně v jiných prostorách. Během jarních a letních prázdninových dnů organizoval DDM bohatou táborovou i příležitostnou činnost. 1. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Je organizována v zájmových útvarech (ZÚ), což je obecné vyšší pojmenování zahrnující zpravidla některá z těchto označení: kroužek, soubor, klub, kurz. Ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM 71 zájmových útvarů pro 803 účastníky. Ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM tyto ZÚ: Název zájmového útvaru 1. Zastupitelstvo dětí a mládeže J. Mimrová 2. Studentská videoprojekce J. Mimrová 3. Aerobic děti L.Lípová 4. Pohybové hry M. Mimrová 5. Aerobic let J. Hnídková 6. Aerobic dospělí M.Bílková 7. Aerobik J. Šífová 8. Disko taneční ( pokročilí) J. Jedličková 9. Jóga M. Málková 10. Jóga pokročilí V. Bičišťová 11. Jóga začátečníci V. Bičišťová 12. Aerobik J. Šífová 13. Break K.Smrž 14. Joga II. M. Málková 15. Chovatelský kroužek II. M. Netolická 16. Chovatelský kroužek III M. Netolická 17. Disko K.Polívková 18. Rybářský kroužek I. J. Karásek 19. Rybářský kroužek II. R. Pázner 20. Rybářský kroužek III V. Kopecký 21. Disko J. Habadová 22. Ekologický kroužek I MŠ M. Netolická 23. Ekologický kroužek II MŠ M. Netolická 24. Ekologický kroužek III MŠ M. Netolická 25. Ekologický kroužek IV. MŠ M. Netolická STRANA 4 (CELKEM 20)) Pedagogické a odborné vedení

5 26. Florbal V.Brož, Ort 27. Sport. gymnastika A. Kučerová 28. Cínovci J. Mimrová F. Skalický 29. Lukostřelba I.Kohoutová 30. Sport. gymnastika dívky J. Ponikelská 31. Volejbal A.Pozdnyaková 32. Sport. gymnastika chlapci A. Sameš 33. Basketbal P. Kropáček 34. Basketbal J. Císař 35. Basketbal L.Vančurová 36. Basketbal S.Havlová 37. Plavání T.Choc 38. Loutkoherecký J. Doležal 39. Digitální fotografie P. Němeček 40. Dračí doupě R.Lepič 41. Cínovci hudební skupiny J.Cína 42. AJ I. (začátečníci) L. Šimůnková 43. AJ II. (pokračující sk.) J.Bábová STRANA 5 (CELKEM 20))

6 Název zájmového útvaru 44. Horolezectví I. F.Skalický 45. Horolezectví II. F.Skalický 46. Horolezectví III. F.Skalický Pedagogické a odborné vedení 47. RJ II. (začátečníci) A.Pozdayková 48. Basketbal L.Vančurová 49. NJ V.Rusínková 50. Jóga I.,II.,III. P. Němeček 51. Cvičení R+D V. Hyblerovvá 52. Keramika a prostorová tvorba I. T.Janošková 53. Keramika a prostorová tvorba II. T.Janošková 54. Výtvarná dílna pro předškoláky T.Janošková. L. Lípová 55. Modeling M. Vašíčková 56. Hip hop I. K.Kohoutová 57. Taj či V. Vorlíček 58. Jo jo V. Rusínková 59. Softík S.Nekola 60. Informatik L.Arnold 61. Taneční L. Švadlenka 61. Výpočetní technika II. J.Drábek, M. Zelenka 62. Výpočetní technika III. M. Zelenka 63. Karetní klub V.Soukup 64. Plastikový modelář P.Mrňák 65. Elektro radio O.Roček 66. Papírový modelář M. Vasmanská, D. Bylina 67. Vaření M. Vasmanská 68. Dívčí klub M. Vasmanská 69. Šachy I. L.Drahotský 70. Šachy II. M.Honců 71. Letecký modelář J.Prokop 2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího nebo rekreačního charakteru. Je organizována nebo přímo řízena pedagogem a je časově vymezena. Přes možnou pravidelnost není to činnost průběžná. Do této činnosti zahrnujeme veškeré aktivity nespojené s pobytem mimo místo DDM. Specifickou formou příležitostné činnosti jsou tzv. příměstské tábory, kterých DDM zorganizoval 10 pro 189 dětí. Mimo příměstských táborů jsme uspořádali ve školním roce 2006/2007 celkem 56 příležitostných akcí, pro účastníků, z toho 32 akcí v sobotu, neděli nebo v den pracovního klidu. Pomáhalo nám 35 placených externistů + dobrovolníci. STRANA 6 (CELKEM 20))

7 3. TÁBOROVÁ ČINNOST Zahrnuje organizované činnosti spojené s pobytem mimo Českou Lípu. Tato činnost byla nabízena dětem a studentům během podzimních, jarních, velikonočních a letních prázdnin. Celkem bylo zorganizováno 9 táborů pro 308 účastníků a 59 vedoucích a 3 pobytové akce pro 33 osob. 1. Jarní prázdniny v Příchovcích /5 2. Jarní prázdniny v Rakousku Lechtal /3 3. Milešov horolezecký /3 4. Srbská Kamenice /5 5. Samopše u Sázavy /15 6. Vlčí Hora I /5 7. Vlčí Hora II /5 8. Maxov u Sloupu /16 9. Chorvatsko ostrov Rab /2 Příměstské tábory: Jarní tábor /2 Letní tábory 9x /6 Pobytové akce: Podzimní prázdniny v Berlíně Velikonoční prázdniny v Budapešti Víkendový pobyt ZÚ disko Staré Splavy ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD DDM je pověřen Odborem školství TV a sportu KÚ Libereckého kraje organizací oblastních kol soutěží a olympiád vyhlašovaných nebo doporučovaných MŠMT ČR. V letošním školním roce zorganizoval celkem 27 soutěží vlastních i vyhlášených MŠMT. 5. INDIVIDUÁLNÍ ČINNOST A) PRÁCE S TALENTY Úspěchy ZÚ STRANA 7 (CELKEM 20))

8 Horolezecký dívky D V. Skalická 2. místo Lunexcup 2006 dívky B Václavíková Jana 3. místo Lunexcup 2006 Gottwaldová D. 5. místo Lunexcup 2006 dívky A Balvanová Š. 5. místo Lunexcup 2006 chlapci A Balvín P. 1. místo Lunexcup 2006 chlapci B Tesař Jan 6. místo Lunexcup 2006 Šachy účast na turnajích v Novém Boru, Mimoni, Rumburku, Štětí, nejúspěšnější hráč Martin Bureš a Dana Khuc Huyen Elektroradio účast na krajské soutěži v Liberci Disko : taneční skupina Exit 3.místo Pražský pohár ČR 2. místo obsadil Petr Spilka, 4. místo Daniel Boš taneční skupina Respekt 4. místo Tančíme pro radost Český Dub Gymnastika dívky 1. místo v krajském přeboru LB Volejbal: 1 místo v turnaji Mini Torik Cup 9 místo v turnaji Ještědský pohár Basket starší žákyně 4. místo v Českomoravské lize postup do žákovské ligy minižákyně 3. místo v oblastním přeboru minižákyň Break, Taj či, Hip hop. Disko prezentace na veřejnosti STRANA 8 (CELKEM 20))

9 B) PRAXE STUDENTŮ Během školního roku u nás vykonávala odbornou praxi 1 studentka ze SOŠ,SOU a U Česká Lípa. C) OSVĚTOVÁ ČINNOST Během celého školního roku bylo při DDM v provozu Informační centrum mládeže (ICM), kde jsou poskytovány informace metodou šanonovou nebo na internetu. ICM navštíví během týdne přibližně 50 návštěvníků. Od února probíhal program COMDI profesní diagnostika žáků 8.a 9.tříd. Celkem byl diagnostikováno cca 400 žáků. Byli jsme organizátory nebo spoluorganizátory10ti přednášek osvětového charakteru. Těchto přednášek se zúčastnilo cca 300 účastníků převážně z řad studentů a ostatní mládeže. Počet účastníků je zahrnut v grafické části do spontánních aktivit, vzhledem k tomu, že přednášky byly uskutečňovány v prostorách otevřeného klubu. 6. OTEVŘENÁ NABÍDKA SPONTÁNNÍCH AKTIVIT KLUBY 2 DÍLNY 2 VÝSTAVY 3 AKCE 34 Spontánní aktivity jsou průběžná nabídka činností, které jsou pedagogicky a organizačně ovlivňovány nepřímo. Nabídka je využívána individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně dle jejich momentálního zájmu. Nemají pevně stanovený začátek nebo konec. Jsou omezeny pouze provozem zařízení. Jsou přístupné všem zájemcům v otevřených dílnách a klubech nebo při výstavách a oslavách. Pedagog při těchto činnostech zajišťuje především bezpečnost, tam kde je nutné, při některých aktivitách vystupuje jako rádce, konzultant či činnost motivuje. V DDM byly navštěvovány dětmi a mládeží 2 otevřené kluby a dvě keramické dílny. Dopoledne je otevřený klub pro maminky s dětmi. Probíhal každý den od 9 do 11 hodin a byl plně využíván. Pro studenty a čekající členy ZÚ je otevřen klub Spirála, kde byly uskutečněny 2 výstavy, jsou zde promítány klubové filmy v rámci studentské videoprojekce a uskutečnilo se zde 6 přednášek. Provoz otevřeného klubu je od 12 do 18 hodin při videoprojekci do 20 hodin. Přibližně jednou v měsíci byl otevřen karetní klub a počítačový klub v sobotu nebo během školních prázdnin. Otevřená keramická dílna probíhala STRANA 9 (CELKEM 20))

10 ZÚ vedené externisty Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138,příspěvková organizace pravidelně dvakrát týdně, navštívilo ji celkem během školního roku asi 300 účastníků. DDM organizoval i další drobnější spontánní akce buď samostatně, nebo ve spolupráci se školami, či jinými organizacemi./př. Rodinné konstelace, Co nám lékaři neřeknou, Hrou proti AIDS, Komunikace mezi světem náboženským a sekulárním, Evropská kampaň mládeže na podporu lidských práv All different all equal/. III.A Údaje o počtech činností a účastníků DDM 1) PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ZÚ celkem 71 Počet účastníků 803 Z toho vedené interními pracovníky 14 ZÚ 50 ZÚ ZÚ vedené externisty 57 ZÚ STRANA 10 (CELKEM 20))

11 2) PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Celkem 56 akcí Počet účastníků Z toho akce v So+Ne 32 pro účast. Z toho o prázdninách 4 3) TÁBOROVÁ ČINNOST Celkem táborů 9 Pro účastníků celkem 308 jarní prázdniny 2 letní prázdniny 7 59 Exter. vedoucích 43 účastníků 265 dětí STRANA 11 (CELKEM 20))

12 4) SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY Zorganizováno 27 Soutěž.a olymp. Pro účastníků 907 Vyhlášených MŠMT 18 Vlastních 9 Spolupráce se 69 učiteli Účastníků 419 5) INDIVIDUÁLNÍ ČINNOST Individuální práce 3 prvenství 2 druhá místa 3 třetí místa Praxe 1 studentka celkem 10 dnů Přednášky účastníků 6) SPONTÁNNÍ ČINNOST Spontánní aktivity Spontánní akce 34 Klubová činnost Otevřené dílny 4 Informační centrum mládeže Počet účastníků 794 Počet účastníků Cca 3200 Počet klientů Cca 2700 Z grafů vyplývá, že i ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM účastníkům širokou škálu činností, kterou využívala většina mladé populace v České Lípě i okolí. Nejvíce jsou využívány pravidelné zájmové STRANA 12 (CELKEM 20))

13 činnosti, otevřené kluby a akce. Plně jsou obsazovány i nabízené pobyty na táborech. V uplynulém školním roce byla činnost DDM omezena vzhledem k opětovnému krácení finančním prostředkům z MŠMT ČR na platy zaměstnanců. Projevilo se to v počtu akcí a spontánních činností. STRANA 13 (CELKEM 20))

14 IV.A Údaje o personálním obsazení 1) Počty zaměstnanců 7 pedagogů volného času (plný úvazek) od dubna 6 1 ekonomka (plný úvazek) 1 pokladní (částečný úvazek) 1 školník (plný úvazek) 2 uklízečky (částečný úvazek) 48 externích pracovníků vedoucích ZÚ 104 externích pracovníků organizace akcí, pobytů a soutěží 2) Pracovní zařazení Pořadov é číslo PP Pracovní zařazení, funkce Pedagogové volného času Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1. Ředitelka DDM 1 Vyšší odborné spec.pg. MŠ Zástupkyně ředitelky 1 VŠ ZŠ Zástupkyně ředitelky 1 SŠ pg vol. času Ved. odd. příležitostných aktivit a marketingu 1 SŠ chovatelství Vedoucí oddělení estetiky a propagace 1 SŠ grafická 3 6. Ved. odd. spontánních aktivit a klubů 1 SŠ gymnázium 4 7. Pedagog volného času 1 SŠ pg.vol.času 29 Provozní zaměstnanci 1. Ekonomka DDM 1 SŠ ekonom Pokladní DDM 0,875 SŠ gymnázium Školník DDM 1 Vyučen Uklízečka 0,75 ZŠ 5. Uklízečka 0,5 ZŠ Roků ped. praxe Vzhledem k přiděleným finančním prostředkům od MŠMT, přerozdělovaných KÚ LBC kraje, bylo ve školním roce 2006/2007 v DDM od dubna o 1 pedagoga méně než v předchozím školním roce. Ve školním roce 2006/2007 nám kromě interních zaměstnanců pomáhalo zajišťovat činnost 178 externistů. Tito vedoucí jsou různého věku. Z tohoto počtu 48 externistů docházelo na pravidelnou zájmovou činnost celý rok. Dohodu s námi uzavřelo 35 externistů na organizování akcí, 26 externích pracovníků bylo placeno z finančních prostředků DDM za pomoc při organizaci táborové činnosti a 69 učitelů uzavřelo dohodu za participaci při zorganizování soutěží a olympiád. Finanční odměna externích zaměstnanců závisí na financích přidělených MŠMT ČR(respektive přerozdělených financích KÚ LBC kraje). Maximální počet hodin externistů, kteří pro nás pracují celoročně je 30, výjimečně více. Dohoda byla do Kč / 1 hodinu, od Kč / hodinu. Jejich činnost je více dobrovolná a souvisí s jejich zájmem pracovat s dětmi v určitém oboru. Většina těchto dobrovolníků nemá pedagogické vzdělání. Metodické vedení je úkolem interních pedagogů DDM. Je stále těžší sehnat kvalifikované vedoucí pro práci s dětmi za minimální finanční odměnu. Snažíme se však uspokojit poptávku docházejících účastníků do DDM. STRANA 14 (CELKEM 20))

15 3) Další vzdělávání pedagogů Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pedagog.pracovníků Druh vzdělávání dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem 7 (od dubna 6) Za dlouhodobé vzdělávání uvádím roční studium pedagogického minima V.A Údaje o řízení DDM a dalších aktivitách 1)Podmínky pro pedagogickou činnost DDM je umístěn v budově katolické církve s kterou má smlouvu o bezplatném užívání do r Počet učeben v DDM: je 16, z toho odborných 6 (kuchyň, ZOO, učebna VT, keramické dílny, výtvarný ateliér, ICM, sál) Pracovníci DDM mají své zázemí pro organizační práci v 7 kancelářích. V letošním školním roce došlo opět k postupnému vylepšení prostředí pro činnost jednotlivých ZÚ, klubů a dílen. Byly provedeny nátěry dveří, zakoupeno nové lino do klubovny šachistů a nově očalouněné židle. Bylo dokoupeno hudební vybavení pro ZÚ hudební skupina Cínovci. Nově jsme vybavili posilovnu, kanceláře zakoupeny nové pracovní židle zaměstnancům a vznikl nový povrch na chodbě ve 2. patře. Pro zaměstnance i účastníky byl v budově nainstalován automat na teplé nápoje. Další prostory pro činnost: pro sportovní činnost pronajaté tělocvičny při ZŠ Dr. M. Tyrše, při ZŠ Sever, při Gymnáziu Česká Lípa, při ZŠ Šluknovská Česká Lípa, také je pronajatý bazén při ZŠ Sever a hala TJ Lokomotiva. pro příležitostné aktivity většího charakteru si Libertin pronajímá větší prostory ( ZUŠ sál, sportovní hala TJ Lokomotiva, sportovní areál Gymnázia, sál KD Crystal, JD, hrad Lipý a zahradu Muzea) prostor před Sportareálem, turistické trasy v okolí České Lípy pro odbornou činnost ZÚ rádio klubovna v ZUŠ (jediné detašované pracoviště) Prostory DDM byly využívány denně dle potřeby od hod., včetně víkendů, svátků a prázdnin dopoledne: cyklické akce pro předškolní výchovu a aktivity základních škol, cvičení pro seniory, odpoledne: převážně ZÚ, besedy, semináře, otevřené dílny a kluby, příležitostné akce, ICM víkendy: příležitostné akce, akce ZÚ, spontánní aktivity Negativem je nedostatek skladovacích prostor pro pomůcky a technický materiál a chybějící bezbariérový přístup. STRANA 15 (CELKEM 20))

16 2)Řídící systém DDM - pedagogické rady všech zaměstnanců DDM včetně externích zaměstnanců nejméně 2 ročněsvolává a řídí ředitelka - operativní porady všech zaměstnanců DDM 1 měsíčně vede ředitelka (případně zástupkyně) - pedagogické rady interních zaměstnanců DDM 1x týdně vede ředitelka, případně zástupkyně - konzultace s jednotlivými vedoucími ZÚ dle potřeby vedoucí pedagogického oddělení - organizační a přípravné schůzky před soutěžemi a olympiádami MŠMT svolává řed. na popud KÚ - pedagogické služby v DDM denně každý pedagogický pracovník - příprava rozvrhů jednotlivých kluboven zástupce ředitelky - kontroly a hospitace zástupce ředitelky L. Lípová 52 hospitací v ZÚ, 64 schůzek ohledně činnosti ZÚ 3)Spolupráce s dalšími organizacemi Ve školním roce 2006/2007 hodnotím opět kladně spolupráci s KD Crystal, s kterým jsme zrealizovali některé masové akce pro veřejnost na hradě Lipý. /Pálení čarodějnic, Majáles/. V této spolupráci chceme i nadále pokračovat. Dobrá spolupráce se rozvíjela také se školami při propagaci naší nabídky, organizací soutěží vyhlášených MŠMT. Studenti středních škol u nás mohou vykonávat praxi. V oblasti enviromentální výchovy jsme letos spolupracovali nejen s MŠ, ale i se ZŠ. Dále úzce spolupracujeme s : Městským úřadem (zřizovatel DDM) grantová politika NIDM (Institut dětí a mládeže MŠMT ČR) metodika ČČK pomoc na akcích Asociace školních sportovních klubů spoluorganizátor AC ČL pomoc na akcích ATOM spoluorganizátor Radou dětí a mládeže Liberec.kraje informace o akcích Krajským úřadem Libereckého kraje organizace soutěží a přehlídek, grantová politika, příprava koncepce enviromentální výchovy dalšími domy dětí v regionu informace, společné akce Asociací ICM informace Městská policie pomoc na akcích Rybářský svaz pomoc na akcích Tělovýchovná jednota DDM Česká L. spoluúčast při financování nájmů některých sportovních ZÚ TJ Lokomotiva Česká Lípa bezplatný pronájem hřiště pro ZÚ házená Českolipský deník propagace Městské noviny propagace Jiráskovo divadlo spoluorganizátor KD Crystal spoluorganizátor Okresní muzeum metodická pomoc, organizování akcí na zahradě Ekoporadna Orsej spolufinancování akcí Kruh přátel Libertinu metodická a organizační pomoc při podávání a realizaci projektů MŠMT Klub vojenské historie pomoc na akcích Model klub Česká Lípa organizování modelářských soutěží Svaz modelářů Praha finanční pomoc při akci Krajské kolo plastikových modelářů STRANA 16 (CELKEM 20))

17 Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138,příspěvková organizace Jizerské pekárny sponzorství Reklamní agentury propagace Klub tělesně postižených Klub zrakově postižených Papírny Zákupy sponzorství Mirobus odvoz dětí na akce a tábory Sklárna N. Bor sponzorství Happy shop sponzorství Obchodní dům Andy sponzorství Občanské sdružení Eureda přednášky Česká spořitelna sponzorství Občanské sdružení Empatia Letiště Česká Lípa SKY OFFICE JTN 4)Inovace Snažíme se do naší činnosti zapojit co nejvíce jednotlivců i organizací, abychom rozšířili povědomí o naší činnosti. Ve školním roce 2006/2007 se nám dařila propagace akcí, soustředili jsme se na masové akce. Návštěvnost byla veliká, což je zřejmé z grafu, při menším počtu akcí se nám podařilo zapojit více účastníků. Při plnění konkrétních cílů rozpracovaných ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) se nám nepodařilo vše plnit na 100%, stále vidím rezervy v naplňování ekologických parametrů při všech akcích a činnostech DDM, větší využívání ICT při všech činnostech (chybí podmínky, respektive finance na nové vybavení DDM moderní výpočetní technikou). Hledáme nové cesty propagace naší činnosti. Rezervy jsou také v získávání kvalitních externích spolupracovníků. 5)Mezinárodní spolupráce: Spolupracujeme se skupinou mládeže z Berlína Basdorf. Děti z Německa byly na letním táboře v Maxově, Samopších a pravidelně se zúčastňují šachových turnajů. V říjnu navštívilo 8 mládežníků Berlín. Chceme docílit toho, aby zástupci ZaDeM byli opět účastníky jednání v družebních městech (Norsko, Německo, Bělorusko). 6)Získané a žádané finanční prostředky formou grantů Jiné instituce než město, u kterých bylo žádáno prostřednictvím KPL nebo DDM na společné akce Instituce, u které byla dotace žádána Požadovaná částka Získaná částka Účel dotace 1. MŠMT , , Letní tábory, ICM, akce 2. KÚ Lbc. kraje Majáles 3. KÚ Lbc.kraje Porta KÚ Lbc.kraje 5.800, Wolkerův Prostějov soutěž KÚ Lbc kraje , Soutěže a olympiády STRANA 17 (CELKEM 20))

18 Celkem , Granty a projekty Během školního roku byly vypracovány projekty na 25 akcí a 11 táborů. Projekty byly zaslány na MŠMT (prostřednictvím OS KPL), KÚ i komise a výbory města České Lípy. Celková částka získaných finančních prostředků DDM formou grantů je uvedena ve zprávě o hospodaření. Na granty MÚ požadováno , obdrženo , (včetně cíleného) Na zakoupení aparatury pro Romskou hudební skupinu , Kč. Občanské sdružení KPL získalo: Kč na letní tábory, akce a činnost ICM. VI.A Údaje o průběhu a výsledku kontrol 1. Veřejnosprávní kontrola Města Č.L. kontrola hospodaření za rok 2006 z vybraného vzorku operací, prověření a vyhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola proběhla bez připomínek, nebyla udělena žádná nápravná opatření. 2. Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištěníbylo uloženo opravit data vstupu do zaměstnání na přihláškách k nemocenskému pojištění u dvou externích zaměstnanců. 3. Česká školní inspekce provedla kontrolu využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu školám, předškolním a školským zařízením. V žádné kontrolované náležitosti nebylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu. 4. Během hodnoceného školního roku bylo provedeno 52 hospitací zástupkyní ředitelky (pověřena řízením pedagogů). Závěry hospitací:: Metodické pomoci bylo potřeba u začínajících externích pracovníků (především studenti SŠ ), kteří neměli zkušenosti s vedením zájmového útvaru (ZÚ) týkalo se to především ZÚ Hip Hop, aerobic, disco, break. Činnost těchto ZÚ byla několikrát v průběhu školního roku kontrolována, zda došlo ke kladným změnám ve vedení, používaných metodách práce, plnění stanoveného plánu a přístupu ke účastníkům ZÚ. Během školního roku se velice kladně vyvíjelo vedení ZÚ disko a break. Zájmové útvary, vykonávající činnost již několik let a pod odborným vedením např. gymnastika, basket, jóga, plnily výchovně vzdělávací činnost výborně. Zrovna tak i nový ZÚ Taj či a změna ve vedení kroužku Cvičení rodičů a dětí několikanásobně zvýšila účast. VII.A Zhodnocení, závěr. Činnost DDM byla i v r. 2006/2007 široká. Rozšířila se nabídka aktivit pro neorganizovanou mládež, což je současný trend zájmového vzdělávání. Aby našich služeb využívala co nejširší dětská a mládežnická veřejnost, snažíme se o atraktivní prostředí DDM i atraktivní nabídky činností. Toto je náš směr i do budoucnosti. Chceme se ještě více zaměřit na prezentaci a reklamu a tím se co nejvíce zviditelnit. Vzhledem k ponížení počtu pedagogických zaměstnanců, jsme museli změnit organizační strukturu řízení práce DDM, která je více zaměřena na týmovou práci. Ačkoliv podle demografického STRANA 18 (CELKEM 20))

19 vývoje počet školních dětí klesá, my tuto skutečnost nepociťujeme. DDM je využíván stále přibližně stejným množstvím dětí a mládeže.i když je malý pokles účastníků v pravidelné zájmové činnosti, více dětí a mládeže využívá naší nabídky činností v klubech a otevřených dílnách. Tuto pozitivní skutečnost můžeme konstatovat díky podpoře města, které chápe, že DDM je důležitou městskou institucí, která nabízí dětem a mládeži program a volnočasové aktivity jako primární prevenci všech patologických jevů. Zároveň svou nabídkou plníme cíle programu státní podpory práce s dětmi a mládeží a zajišťujeme neformální výchovu a vzdělávání jak organizovaných, tak neorganizovaných dětí a mládeže našeho města i okolí. To, že DDM navštěvuje stále velké procento dětí z Českolipska je veliký úspěch vzhledem k narůstající konkurenci klubů při ZŠ. Z průzkumu mezi dětmi máme zjištěno, že stále platí známá psychologická zásada, že by dítě pro zábavu mělo změnit školní prostředí, ve kterém se vzdělává. VIII.A Přílohy A: č.1 Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly závěry č.2 Protokol o kontrole pojistného závěry č.3 Protokol o kontrole ČŠI závěry č.2 Výroční zpráva ICM Dne: Jiřina Mimrová ředitelka DDM STRANA 19 (CELKEM 20))

20 STRANA 20 (CELKEM 20))

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 V Liberci 30.4.2014 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e

ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace Janáčkova 715, 735 81 Bohumín www.ddmbohumin.cz ORGANIZA Č N Í Ř Á D D Ů M D Ě TÍ A MLÁDEŽE BOHUMÍN, p ř í s p ěv ková organiza c e Základní identifikační

Více

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník

1. změna Organizačního řádu DDM Větrník 1. změna Organizačního řádu DDM Větrník Organizační řád DDM Větrník je zpracován na základě zřizovací listiny DDM Větrník a legislativních norem vymezujících činnost středisek pro volný čas, zejména Zákon

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace je vydán na základě zákona 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2,3. v návaznosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace

Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Teplice, příspěvková organizace Masarykova 70, 415 01 Teplice Tel. 417 538 840, Výroční zpráva 2004/5 Dům dětí a mládeže,teplice,příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školského

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád

1. HISTORIE. 1978-1989 Okresní dům pionýrů a mládeže. 1989-1994 Dům dětí a mládeže. 1994 - Dům dětí a mládeže Kamarád P R E Z E N T A C E OBSAH 1. Historie 2. Současnost 3. Náhled na jednotlivá pracoviště 4. Hlavní náplň činnosti DDM a) pravidelná činnost b) příležitostná činnosti c) spontánní činnost d) metodická činnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. DDM Sova Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM Sova Cheb Obsah Školního vzdělávacího programu: 1. Identifikační údaje DDM Sova 2. Charakteristika DDM Sova 2.1. Prostorové a materiální podmínky 2.2. Personální podmínky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 146 256/98-00096 Signatura: an6ls201 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Státní jazyková škola,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř.

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Sušice, nábř. Jana Seitze 257 nábř. Jana Seitze 257, 342 01 Sušice Identifikátor školy:600

Více

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav

Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav Dům dětí a mládeže, Mikulov, okres Břeclav VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád vydává ředitel DDM. Zveřejňuje jej na přístupném místě (úřední deska) prokazatelným způsobem s ním seznámí zaměstnance DDM, účastníky

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 036 171/99-2453 Signatura: vc6ls202 Oblastní pracoviště č. 02 Střední Čechy Okresní pracoviště Nymburk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Dům dětí a mládeže Nymburk,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 062 145/99-3411 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: af3ws201 Okresní pracoviště Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Gymnázium Václava Hlavatého Louny, Poděbradova

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín

Školní vzdělávací program. pro zájmové vzdělávání. v DDM Kolín Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v DDM Kolín Obsah : 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika organizace 3. Cíle zájmového vzdělávání DDM, klíčové kompetence 4. Formy zájmového vzdělávání

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008

Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, MIKULOV, ŠKOLNÍ 1 Školní 184/1, PSČ 692 01 Mikulov, tel./fax. 519 510 134 Číslo organizace 4333 Zpráva o hospodaření školy za rok 2008 Mikulov, 19.2.2009 Zpracovala : Hana Hyčková ekonom

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16

Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16 Dům dětí a mládeže Méďa, Krnov, Dobrovského 16 Výroční zpráva O činnosti a hospodaření DDM Méďa Krnov za rok 2004 dle Zásad Moravskoslezského kraje, rada kraje, část 6., článek 17 V Krnově 18.02.2005 Schváleno

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Vnitřní předpis č. 4 č. j. SZŠ/100/2011 ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Všeobecná část Organizační

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE SVČ 2014 DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE SYMFONIE, PODĚBRADY, ZA NÁDRAŽÍM 56 Název organizace: Dům dětí a mládeže Symfonie, Poděbrady, Za Nádražím 56 IČ organizace: 62 44 40 69 IZO organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice. Žalhostice 126, PSČ 411 01. Identifikátor školy: 600081842 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Žalhostice, okres Litoměřice Žalhostice 126, PSČ 411 01 Identifikátor školy: 600081842 Termín konání inspekce: 28. únor

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-278/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-278/09-14 Název školského zařízení: Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Adresa: Tovární 188, 743

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

D ů m d ě t í a m l á d e ž e K l a t o v y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Domu dětí a mládeže v Klatovech

D ů m d ě t í a m l á d e ž e K l a t o v y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti Domu dětí a mládeže v Klatovech D ů m d ě t í a m l á d e ž e K l a t o v y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Domu dětí a mládeže v Klatovech za školní rok 2011/2012 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika zařízení... 4 3. Přehled pracovníků...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová

KONCEPCE ROZVOJE. Základní školy Šatov, Šatov 398. Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová KONCEPCE ROZVOJE Základní školy Šatov, Šatov 398 Zpracovala: Mgr. Petra Konvalinová Vlašínová ÚVOD Tato koncepce vychází z mých osobních poznatků, znalosti místního prostředí, poměrů, zvyklostí i možností

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11. Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5. Identifikátor domu dětí a mládeže: 600 027 581

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11. Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5. Identifikátor domu dětí a mládeže: 600 027 581 Česká republika Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže, Praha 5, Štefánikova 11 Adresa: Štefánikova 11/253, 150 Praha 5 Identifikátor domu dětí

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0. Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0. Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z A Š K O L N Í R O K 2 0 0 9-2 0 1 0 Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod, 550 01 Broumov VÁŠ PARTNER PRO VOLNÝ ČAS A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIS-1580/12-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIS-1580/12-S o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže - Vila Doris a Pedagogické centrum. 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk. Identifikátor školského zařízení: 600031900

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže - Vila Doris a Pedagogické centrum. 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk. Identifikátor školského zařízení: 600031900 Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže - Vila Doris a Pedagogické centrum 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk Identifikátor školského

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky

3. 1. Rozhodnutí o konání talentové zkoušky a písemné přijímací zkoušky Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole do oboru vzdělání 79 42 K/41 Gymnázium se sportovní přípravou pro školní rok 2015/2016, související informace o

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice

Oblastní pracoviště Plzeň. Inspekční zpráva. Dům dětí a mládeže Domažlice ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Plzeň Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Domažlice Hradská ul. č. 94, 344 01 Domažlice Identifikátor: 600 028 437 Zřizovatel: Školský úřad Domažlice, Branská

Více