Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO. Tel.: , , fax: , e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO. Tel.:487 823404, 487 521652, fax:487 823404, e mail:mimrova@libertin."

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO Tel.: , , fax: , e VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM LIBERTIN, ČESKÁ LÍPA, ŠKROUPOVO NÁM. 138, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 STRANA1 ( 20)

2 Obsah A ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM IA. Základní údaje o DDM 3 IIA. Přehled forem zájmového vzdělávání DDM 3 III.A Údaje o počtech činností a účastníků DDM 9 IV.A Údaje o personálním obsazení 11 V.A Údaje o řízení DDM a dalších aktivitách 12 VI.A Údaje o průběhu a výsledku kontrol 14 VII.A Zhodnocení, závěr 14 VIII.A Přílohy A ke zprávě o činnosti 15 STRANA 2 (CELKEM 20))

3 A) ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM I.A Základní údaje o DDM 1. Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace (dále jen DDM) byl zřízen jako jedna z forem středisek pro volný čas dětí a mládeže ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Je školským, výchovným a vzdělávacím zařízením pro výchovu a vzdělávání mimo vyučování. Jeho poslání spočívá v zajišťování zájmového vzdělávání pro účastníky. Účastníkem zájmového vzdělávání jsou (dle vyhlášky č.74/2005) děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 2. Zřizovatelem DDM je Město Česká Lípa, adresa: náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: Od je DDM příspěvková organizace. IČO DDM je , DIČ: CZ Statutárním zástupcem je ředitelka DDM, s účinností od Jiřina Mimrová, která byla v souladu se zřizovací listinou DDM a na základě konkurzního řízení, (proběhlo ) jmenována starostou města panem Petrem Skokanem. Opětovně byla Jiřina Mimrová jmenována na základě konkurzu paní starostkou Hanou Moudrou s účinností od Zástupkyní ředitelky je s účinností od paní Mgr. Lenka Lípová, která má kompetence zastupovat ředitelku především v pedagogickém procesu a od je druhou zástupkyní ředitelky paní Marie Vasmanská především pro oblast administrativy. 5. O posledním zařazení DDM do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení rozhodl s účinností od Krajský úřad Libereckého kraje v důsledku změny názvu. 6. Kapacita objemu je 150 dětí denně. 7. IZO DDM je , jiné součásti DDM nesdružuje. 8. Při DDM působí občanské sdružení (OS) dětí a mládeže Kruh přátel Libertinu (KPL), které je zaregistrováno na MV ČR. 9. DDM sídlí v církevní budově na Škroupově náměstí. 10. Číslo účtu založeného u GEMB Č.Lípa: DDM /0600 FKSP /0600 STRANA 3 (CELKEM 20))

4 II.A Přehled forem zájmového vzdělávání DDM Výchovně vzdělávací a rekreační funkci naplňuje DDM širokou nabídkou zájmových činností. Řídí se vyhláškou č. 74/2005 Sb.,o zájmovém vzdělávání. Činnosti DDM pro děti, mládež, jejich rodiče i další dospělé zájemce v jejich volném čase se uskutečňovaly v pravidelné zájmové činnosti, příležitostných aktivitách, individuální prací s talenty, organizováním soutěží a přehlídek, nabídkou spontánních aktivit v otevřených dílnách, klubech, případně v jiných prostorách. Během jarních a letních prázdninových dnů organizoval DDM bohatou táborovou i příležitostnou činnost. 1. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Je organizována v zájmových útvarech (ZÚ), což je obecné vyšší pojmenování zahrnující zpravidla některá z těchto označení: kroužek, soubor, klub, kurz. Ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM 71 zájmových útvarů pro 803 účastníky. Ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM tyto ZÚ: Název zájmového útvaru 1. Zastupitelstvo dětí a mládeže J. Mimrová 2. Studentská videoprojekce J. Mimrová 3. Aerobic děti L.Lípová 4. Pohybové hry M. Mimrová 5. Aerobic let J. Hnídková 6. Aerobic dospělí M.Bílková 7. Aerobik J. Šífová 8. Disko taneční ( pokročilí) J. Jedličková 9. Jóga M. Málková 10. Jóga pokročilí V. Bičišťová 11. Jóga začátečníci V. Bičišťová 12. Aerobik J. Šífová 13. Break K.Smrž 14. Joga II. M. Málková 15. Chovatelský kroužek II. M. Netolická 16. Chovatelský kroužek III M. Netolická 17. Disko K.Polívková 18. Rybářský kroužek I. J. Karásek 19. Rybářský kroužek II. R. Pázner 20. Rybářský kroužek III V. Kopecký 21. Disko J. Habadová 22. Ekologický kroužek I MŠ M. Netolická 23. Ekologický kroužek II MŠ M. Netolická 24. Ekologický kroužek III MŠ M. Netolická 25. Ekologický kroužek IV. MŠ M. Netolická STRANA 4 (CELKEM 20)) Pedagogické a odborné vedení

5 26. Florbal V.Brož, Ort 27. Sport. gymnastika A. Kučerová 28. Cínovci J. Mimrová F. Skalický 29. Lukostřelba I.Kohoutová 30. Sport. gymnastika dívky J. Ponikelská 31. Volejbal A.Pozdnyaková 32. Sport. gymnastika chlapci A. Sameš 33. Basketbal P. Kropáček 34. Basketbal J. Císař 35. Basketbal L.Vančurová 36. Basketbal S.Havlová 37. Plavání T.Choc 38. Loutkoherecký J. Doležal 39. Digitální fotografie P. Němeček 40. Dračí doupě R.Lepič 41. Cínovci hudební skupiny J.Cína 42. AJ I. (začátečníci) L. Šimůnková 43. AJ II. (pokračující sk.) J.Bábová STRANA 5 (CELKEM 20))

6 Název zájmového útvaru 44. Horolezectví I. F.Skalický 45. Horolezectví II. F.Skalický 46. Horolezectví III. F.Skalický Pedagogické a odborné vedení 47. RJ II. (začátečníci) A.Pozdayková 48. Basketbal L.Vančurová 49. NJ V.Rusínková 50. Jóga I.,II.,III. P. Němeček 51. Cvičení R+D V. Hyblerovvá 52. Keramika a prostorová tvorba I. T.Janošková 53. Keramika a prostorová tvorba II. T.Janošková 54. Výtvarná dílna pro předškoláky T.Janošková. L. Lípová 55. Modeling M. Vašíčková 56. Hip hop I. K.Kohoutová 57. Taj či V. Vorlíček 58. Jo jo V. Rusínková 59. Softík S.Nekola 60. Informatik L.Arnold 61. Taneční L. Švadlenka 61. Výpočetní technika II. J.Drábek, M. Zelenka 62. Výpočetní technika III. M. Zelenka 63. Karetní klub V.Soukup 64. Plastikový modelář P.Mrňák 65. Elektro radio O.Roček 66. Papírový modelář M. Vasmanská, D. Bylina 67. Vaření M. Vasmanská 68. Dívčí klub M. Vasmanská 69. Šachy I. L.Drahotský 70. Šachy II. M.Honců 71. Letecký modelář J.Prokop 2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího nebo rekreačního charakteru. Je organizována nebo přímo řízena pedagogem a je časově vymezena. Přes možnou pravidelnost není to činnost průběžná. Do této činnosti zahrnujeme veškeré aktivity nespojené s pobytem mimo místo DDM. Specifickou formou příležitostné činnosti jsou tzv. příměstské tábory, kterých DDM zorganizoval 10 pro 189 dětí. Mimo příměstských táborů jsme uspořádali ve školním roce 2006/2007 celkem 56 příležitostných akcí, pro účastníků, z toho 32 akcí v sobotu, neděli nebo v den pracovního klidu. Pomáhalo nám 35 placených externistů + dobrovolníci. STRANA 6 (CELKEM 20))

7 3. TÁBOROVÁ ČINNOST Zahrnuje organizované činnosti spojené s pobytem mimo Českou Lípu. Tato činnost byla nabízena dětem a studentům během podzimních, jarních, velikonočních a letních prázdnin. Celkem bylo zorganizováno 9 táborů pro 308 účastníků a 59 vedoucích a 3 pobytové akce pro 33 osob. 1. Jarní prázdniny v Příchovcích /5 2. Jarní prázdniny v Rakousku Lechtal /3 3. Milešov horolezecký /3 4. Srbská Kamenice /5 5. Samopše u Sázavy /15 6. Vlčí Hora I /5 7. Vlčí Hora II /5 8. Maxov u Sloupu /16 9. Chorvatsko ostrov Rab /2 Příměstské tábory: Jarní tábor /2 Letní tábory 9x /6 Pobytové akce: Podzimní prázdniny v Berlíně Velikonoční prázdniny v Budapešti Víkendový pobyt ZÚ disko Staré Splavy ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD DDM je pověřen Odborem školství TV a sportu KÚ Libereckého kraje organizací oblastních kol soutěží a olympiád vyhlašovaných nebo doporučovaných MŠMT ČR. V letošním školním roce zorganizoval celkem 27 soutěží vlastních i vyhlášených MŠMT. 5. INDIVIDUÁLNÍ ČINNOST A) PRÁCE S TALENTY Úspěchy ZÚ STRANA 7 (CELKEM 20))

8 Horolezecký dívky D V. Skalická 2. místo Lunexcup 2006 dívky B Václavíková Jana 3. místo Lunexcup 2006 Gottwaldová D. 5. místo Lunexcup 2006 dívky A Balvanová Š. 5. místo Lunexcup 2006 chlapci A Balvín P. 1. místo Lunexcup 2006 chlapci B Tesař Jan 6. místo Lunexcup 2006 Šachy účast na turnajích v Novém Boru, Mimoni, Rumburku, Štětí, nejúspěšnější hráč Martin Bureš a Dana Khuc Huyen Elektroradio účast na krajské soutěži v Liberci Disko : taneční skupina Exit 3.místo Pražský pohár ČR 2. místo obsadil Petr Spilka, 4. místo Daniel Boš taneční skupina Respekt 4. místo Tančíme pro radost Český Dub Gymnastika dívky 1. místo v krajském přeboru LB Volejbal: 1 místo v turnaji Mini Torik Cup 9 místo v turnaji Ještědský pohár Basket starší žákyně 4. místo v Českomoravské lize postup do žákovské ligy minižákyně 3. místo v oblastním přeboru minižákyň Break, Taj či, Hip hop. Disko prezentace na veřejnosti STRANA 8 (CELKEM 20))

9 B) PRAXE STUDENTŮ Během školního roku u nás vykonávala odbornou praxi 1 studentka ze SOŠ,SOU a U Česká Lípa. C) OSVĚTOVÁ ČINNOST Během celého školního roku bylo při DDM v provozu Informační centrum mládeže (ICM), kde jsou poskytovány informace metodou šanonovou nebo na internetu. ICM navštíví během týdne přibližně 50 návštěvníků. Od února probíhal program COMDI profesní diagnostika žáků 8.a 9.tříd. Celkem byl diagnostikováno cca 400 žáků. Byli jsme organizátory nebo spoluorganizátory10ti přednášek osvětového charakteru. Těchto přednášek se zúčastnilo cca 300 účastníků převážně z řad studentů a ostatní mládeže. Počet účastníků je zahrnut v grafické části do spontánních aktivit, vzhledem k tomu, že přednášky byly uskutečňovány v prostorách otevřeného klubu. 6. OTEVŘENÁ NABÍDKA SPONTÁNNÍCH AKTIVIT KLUBY 2 DÍLNY 2 VÝSTAVY 3 AKCE 34 Spontánní aktivity jsou průběžná nabídka činností, které jsou pedagogicky a organizačně ovlivňovány nepřímo. Nabídka je využívána individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně dle jejich momentálního zájmu. Nemají pevně stanovený začátek nebo konec. Jsou omezeny pouze provozem zařízení. Jsou přístupné všem zájemcům v otevřených dílnách a klubech nebo při výstavách a oslavách. Pedagog při těchto činnostech zajišťuje především bezpečnost, tam kde je nutné, při některých aktivitách vystupuje jako rádce, konzultant či činnost motivuje. V DDM byly navštěvovány dětmi a mládeží 2 otevřené kluby a dvě keramické dílny. Dopoledne je otevřený klub pro maminky s dětmi. Probíhal každý den od 9 do 11 hodin a byl plně využíván. Pro studenty a čekající členy ZÚ je otevřen klub Spirála, kde byly uskutečněny 2 výstavy, jsou zde promítány klubové filmy v rámci studentské videoprojekce a uskutečnilo se zde 6 přednášek. Provoz otevřeného klubu je od 12 do 18 hodin při videoprojekci do 20 hodin. Přibližně jednou v měsíci byl otevřen karetní klub a počítačový klub v sobotu nebo během školních prázdnin. Otevřená keramická dílna probíhala STRANA 9 (CELKEM 20))

10 ZÚ vedené externisty Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138,příspěvková organizace pravidelně dvakrát týdně, navštívilo ji celkem během školního roku asi 300 účastníků. DDM organizoval i další drobnější spontánní akce buď samostatně, nebo ve spolupráci se školami, či jinými organizacemi./př. Rodinné konstelace, Co nám lékaři neřeknou, Hrou proti AIDS, Komunikace mezi světem náboženským a sekulárním, Evropská kampaň mládeže na podporu lidských práv All different all equal/. III.A Údaje o počtech činností a účastníků DDM 1) PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ZÚ celkem 71 Počet účastníků 803 Z toho vedené interními pracovníky 14 ZÚ 50 ZÚ ZÚ vedené externisty 57 ZÚ STRANA 10 (CELKEM 20))

11 2) PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Celkem 56 akcí Počet účastníků Z toho akce v So+Ne 32 pro účast. Z toho o prázdninách 4 3) TÁBOROVÁ ČINNOST Celkem táborů 9 Pro účastníků celkem 308 jarní prázdniny 2 letní prázdniny 7 59 Exter. vedoucích 43 účastníků 265 dětí STRANA 11 (CELKEM 20))

12 4) SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY Zorganizováno 27 Soutěž.a olymp. Pro účastníků 907 Vyhlášených MŠMT 18 Vlastních 9 Spolupráce se 69 učiteli Účastníků 419 5) INDIVIDUÁLNÍ ČINNOST Individuální práce 3 prvenství 2 druhá místa 3 třetí místa Praxe 1 studentka celkem 10 dnů Přednášky účastníků 6) SPONTÁNNÍ ČINNOST Spontánní aktivity Spontánní akce 34 Klubová činnost Otevřené dílny 4 Informační centrum mládeže Počet účastníků 794 Počet účastníků Cca 3200 Počet klientů Cca 2700 Z grafů vyplývá, že i ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM účastníkům širokou škálu činností, kterou využívala většina mladé populace v České Lípě i okolí. Nejvíce jsou využívány pravidelné zájmové STRANA 12 (CELKEM 20))

13 činnosti, otevřené kluby a akce. Plně jsou obsazovány i nabízené pobyty na táborech. V uplynulém školním roce byla činnost DDM omezena vzhledem k opětovnému krácení finančním prostředkům z MŠMT ČR na platy zaměstnanců. Projevilo se to v počtu akcí a spontánních činností. STRANA 13 (CELKEM 20))

14 IV.A Údaje o personálním obsazení 1) Počty zaměstnanců 7 pedagogů volného času (plný úvazek) od dubna 6 1 ekonomka (plný úvazek) 1 pokladní (částečný úvazek) 1 školník (plný úvazek) 2 uklízečky (částečný úvazek) 48 externích pracovníků vedoucích ZÚ 104 externích pracovníků organizace akcí, pobytů a soutěží 2) Pracovní zařazení Pořadov é číslo PP Pracovní zařazení, funkce Pedagogové volného času Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1. Ředitelka DDM 1 Vyšší odborné spec.pg. MŠ Zástupkyně ředitelky 1 VŠ ZŠ Zástupkyně ředitelky 1 SŠ pg vol. času Ved. odd. příležitostných aktivit a marketingu 1 SŠ chovatelství Vedoucí oddělení estetiky a propagace 1 SŠ grafická 3 6. Ved. odd. spontánních aktivit a klubů 1 SŠ gymnázium 4 7. Pedagog volného času 1 SŠ pg.vol.času 29 Provozní zaměstnanci 1. Ekonomka DDM 1 SŠ ekonom Pokladní DDM 0,875 SŠ gymnázium Školník DDM 1 Vyučen Uklízečka 0,75 ZŠ 5. Uklízečka 0,5 ZŠ Roků ped. praxe Vzhledem k přiděleným finančním prostředkům od MŠMT, přerozdělovaných KÚ LBC kraje, bylo ve školním roce 2006/2007 v DDM od dubna o 1 pedagoga méně než v předchozím školním roce. Ve školním roce 2006/2007 nám kromě interních zaměstnanců pomáhalo zajišťovat činnost 178 externistů. Tito vedoucí jsou různého věku. Z tohoto počtu 48 externistů docházelo na pravidelnou zájmovou činnost celý rok. Dohodu s námi uzavřelo 35 externistů na organizování akcí, 26 externích pracovníků bylo placeno z finančních prostředků DDM za pomoc při organizaci táborové činnosti a 69 učitelů uzavřelo dohodu za participaci při zorganizování soutěží a olympiád. Finanční odměna externích zaměstnanců závisí na financích přidělených MŠMT ČR(respektive přerozdělených financích KÚ LBC kraje). Maximální počet hodin externistů, kteří pro nás pracují celoročně je 30, výjimečně více. Dohoda byla do Kč / 1 hodinu, od Kč / hodinu. Jejich činnost je více dobrovolná a souvisí s jejich zájmem pracovat s dětmi v určitém oboru. Většina těchto dobrovolníků nemá pedagogické vzdělání. Metodické vedení je úkolem interních pedagogů DDM. Je stále těžší sehnat kvalifikované vedoucí pro práci s dětmi za minimální finanční odměnu. Snažíme se však uspokojit poptávku docházejících účastníků do DDM. STRANA 14 (CELKEM 20))

15 3) Další vzdělávání pedagogů Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pedagog.pracovníků Druh vzdělávání dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem 7 (od dubna 6) Za dlouhodobé vzdělávání uvádím roční studium pedagogického minima V.A Údaje o řízení DDM a dalších aktivitách 1)Podmínky pro pedagogickou činnost DDM je umístěn v budově katolické církve s kterou má smlouvu o bezplatném užívání do r Počet učeben v DDM: je 16, z toho odborných 6 (kuchyň, ZOO, učebna VT, keramické dílny, výtvarný ateliér, ICM, sál) Pracovníci DDM mají své zázemí pro organizační práci v 7 kancelářích. V letošním školním roce došlo opět k postupnému vylepšení prostředí pro činnost jednotlivých ZÚ, klubů a dílen. Byly provedeny nátěry dveří, zakoupeno nové lino do klubovny šachistů a nově očalouněné židle. Bylo dokoupeno hudební vybavení pro ZÚ hudební skupina Cínovci. Nově jsme vybavili posilovnu, kanceláře zakoupeny nové pracovní židle zaměstnancům a vznikl nový povrch na chodbě ve 2. patře. Pro zaměstnance i účastníky byl v budově nainstalován automat na teplé nápoje. Další prostory pro činnost: pro sportovní činnost pronajaté tělocvičny při ZŠ Dr. M. Tyrše, při ZŠ Sever, při Gymnáziu Česká Lípa, při ZŠ Šluknovská Česká Lípa, také je pronajatý bazén při ZŠ Sever a hala TJ Lokomotiva. pro příležitostné aktivity většího charakteru si Libertin pronajímá větší prostory ( ZUŠ sál, sportovní hala TJ Lokomotiva, sportovní areál Gymnázia, sál KD Crystal, JD, hrad Lipý a zahradu Muzea) prostor před Sportareálem, turistické trasy v okolí České Lípy pro odbornou činnost ZÚ rádio klubovna v ZUŠ (jediné detašované pracoviště) Prostory DDM byly využívány denně dle potřeby od hod., včetně víkendů, svátků a prázdnin dopoledne: cyklické akce pro předškolní výchovu a aktivity základních škol, cvičení pro seniory, odpoledne: převážně ZÚ, besedy, semináře, otevřené dílny a kluby, příležitostné akce, ICM víkendy: příležitostné akce, akce ZÚ, spontánní aktivity Negativem je nedostatek skladovacích prostor pro pomůcky a technický materiál a chybějící bezbariérový přístup. STRANA 15 (CELKEM 20))

16 2)Řídící systém DDM - pedagogické rady všech zaměstnanců DDM včetně externích zaměstnanců nejméně 2 ročněsvolává a řídí ředitelka - operativní porady všech zaměstnanců DDM 1 měsíčně vede ředitelka (případně zástupkyně) - pedagogické rady interních zaměstnanců DDM 1x týdně vede ředitelka, případně zástupkyně - konzultace s jednotlivými vedoucími ZÚ dle potřeby vedoucí pedagogického oddělení - organizační a přípravné schůzky před soutěžemi a olympiádami MŠMT svolává řed. na popud KÚ - pedagogické služby v DDM denně každý pedagogický pracovník - příprava rozvrhů jednotlivých kluboven zástupce ředitelky - kontroly a hospitace zástupce ředitelky L. Lípová 52 hospitací v ZÚ, 64 schůzek ohledně činnosti ZÚ 3)Spolupráce s dalšími organizacemi Ve školním roce 2006/2007 hodnotím opět kladně spolupráci s KD Crystal, s kterým jsme zrealizovali některé masové akce pro veřejnost na hradě Lipý. /Pálení čarodějnic, Majáles/. V této spolupráci chceme i nadále pokračovat. Dobrá spolupráce se rozvíjela také se školami při propagaci naší nabídky, organizací soutěží vyhlášených MŠMT. Studenti středních škol u nás mohou vykonávat praxi. V oblasti enviromentální výchovy jsme letos spolupracovali nejen s MŠ, ale i se ZŠ. Dále úzce spolupracujeme s : Městským úřadem (zřizovatel DDM) grantová politika NIDM (Institut dětí a mládeže MŠMT ČR) metodika ČČK pomoc na akcích Asociace školních sportovních klubů spoluorganizátor AC ČL pomoc na akcích ATOM spoluorganizátor Radou dětí a mládeže Liberec.kraje informace o akcích Krajským úřadem Libereckého kraje organizace soutěží a přehlídek, grantová politika, příprava koncepce enviromentální výchovy dalšími domy dětí v regionu informace, společné akce Asociací ICM informace Městská policie pomoc na akcích Rybářský svaz pomoc na akcích Tělovýchovná jednota DDM Česká L. spoluúčast při financování nájmů některých sportovních ZÚ TJ Lokomotiva Česká Lípa bezplatný pronájem hřiště pro ZÚ házená Českolipský deník propagace Městské noviny propagace Jiráskovo divadlo spoluorganizátor KD Crystal spoluorganizátor Okresní muzeum metodická pomoc, organizování akcí na zahradě Ekoporadna Orsej spolufinancování akcí Kruh přátel Libertinu metodická a organizační pomoc při podávání a realizaci projektů MŠMT Klub vojenské historie pomoc na akcích Model klub Česká Lípa organizování modelářských soutěží Svaz modelářů Praha finanční pomoc při akci Krajské kolo plastikových modelářů STRANA 16 (CELKEM 20))

17 Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138,příspěvková organizace Jizerské pekárny sponzorství Reklamní agentury propagace Klub tělesně postižených Klub zrakově postižených Papírny Zákupy sponzorství Mirobus odvoz dětí na akce a tábory Sklárna N. Bor sponzorství Happy shop sponzorství Obchodní dům Andy sponzorství Občanské sdružení Eureda přednášky Česká spořitelna sponzorství Občanské sdružení Empatia Letiště Česká Lípa SKY OFFICE JTN 4)Inovace Snažíme se do naší činnosti zapojit co nejvíce jednotlivců i organizací, abychom rozšířili povědomí o naší činnosti. Ve školním roce 2006/2007 se nám dařila propagace akcí, soustředili jsme se na masové akce. Návštěvnost byla veliká, což je zřejmé z grafu, při menším počtu akcí se nám podařilo zapojit více účastníků. Při plnění konkrétních cílů rozpracovaných ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) se nám nepodařilo vše plnit na 100%, stále vidím rezervy v naplňování ekologických parametrů při všech akcích a činnostech DDM, větší využívání ICT při všech činnostech (chybí podmínky, respektive finance na nové vybavení DDM moderní výpočetní technikou). Hledáme nové cesty propagace naší činnosti. Rezervy jsou také v získávání kvalitních externích spolupracovníků. 5)Mezinárodní spolupráce: Spolupracujeme se skupinou mládeže z Berlína Basdorf. Děti z Německa byly na letním táboře v Maxově, Samopších a pravidelně se zúčastňují šachových turnajů. V říjnu navštívilo 8 mládežníků Berlín. Chceme docílit toho, aby zástupci ZaDeM byli opět účastníky jednání v družebních městech (Norsko, Německo, Bělorusko). 6)Získané a žádané finanční prostředky formou grantů Jiné instituce než město, u kterých bylo žádáno prostřednictvím KPL nebo DDM na společné akce Instituce, u které byla dotace žádána Požadovaná částka Získaná částka Účel dotace 1. MŠMT , , Letní tábory, ICM, akce 2. KÚ Lbc. kraje Majáles 3. KÚ Lbc.kraje Porta KÚ Lbc.kraje 5.800, Wolkerův Prostějov soutěž KÚ Lbc kraje , Soutěže a olympiády STRANA 17 (CELKEM 20))

18 Celkem , Granty a projekty Během školního roku byly vypracovány projekty na 25 akcí a 11 táborů. Projekty byly zaslány na MŠMT (prostřednictvím OS KPL), KÚ i komise a výbory města České Lípy. Celková částka získaných finančních prostředků DDM formou grantů je uvedena ve zprávě o hospodaření. Na granty MÚ požadováno , obdrženo , (včetně cíleného) Na zakoupení aparatury pro Romskou hudební skupinu , Kč. Občanské sdružení KPL získalo: Kč na letní tábory, akce a činnost ICM. VI.A Údaje o průběhu a výsledku kontrol 1. Veřejnosprávní kontrola Města Č.L. kontrola hospodaření za rok 2006 z vybraného vzorku operací, prověření a vyhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola proběhla bez připomínek, nebyla udělena žádná nápravná opatření. 2. Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištěníbylo uloženo opravit data vstupu do zaměstnání na přihláškách k nemocenskému pojištění u dvou externích zaměstnanců. 3. Česká školní inspekce provedla kontrolu využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu školám, předškolním a školským zařízením. V žádné kontrolované náležitosti nebylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu. 4. Během hodnoceného školního roku bylo provedeno 52 hospitací zástupkyní ředitelky (pověřena řízením pedagogů). Závěry hospitací:: Metodické pomoci bylo potřeba u začínajících externích pracovníků (především studenti SŠ ), kteří neměli zkušenosti s vedením zájmového útvaru (ZÚ) týkalo se to především ZÚ Hip Hop, aerobic, disco, break. Činnost těchto ZÚ byla několikrát v průběhu školního roku kontrolována, zda došlo ke kladným změnám ve vedení, používaných metodách práce, plnění stanoveného plánu a přístupu ke účastníkům ZÚ. Během školního roku se velice kladně vyvíjelo vedení ZÚ disko a break. Zájmové útvary, vykonávající činnost již několik let a pod odborným vedením např. gymnastika, basket, jóga, plnily výchovně vzdělávací činnost výborně. Zrovna tak i nový ZÚ Taj či a změna ve vedení kroužku Cvičení rodičů a dětí několikanásobně zvýšila účast. VII.A Zhodnocení, závěr. Činnost DDM byla i v r. 2006/2007 široká. Rozšířila se nabídka aktivit pro neorganizovanou mládež, což je současný trend zájmového vzdělávání. Aby našich služeb využívala co nejširší dětská a mládežnická veřejnost, snažíme se o atraktivní prostředí DDM i atraktivní nabídky činností. Toto je náš směr i do budoucnosti. Chceme se ještě více zaměřit na prezentaci a reklamu a tím se co nejvíce zviditelnit. Vzhledem k ponížení počtu pedagogických zaměstnanců, jsme museli změnit organizační strukturu řízení práce DDM, která je více zaměřena na týmovou práci. Ačkoliv podle demografického STRANA 18 (CELKEM 20))

19 vývoje počet školních dětí klesá, my tuto skutečnost nepociťujeme. DDM je využíván stále přibližně stejným množstvím dětí a mládeže.i když je malý pokles účastníků v pravidelné zájmové činnosti, více dětí a mládeže využívá naší nabídky činností v klubech a otevřených dílnách. Tuto pozitivní skutečnost můžeme konstatovat díky podpoře města, které chápe, že DDM je důležitou městskou institucí, která nabízí dětem a mládeži program a volnočasové aktivity jako primární prevenci všech patologických jevů. Zároveň svou nabídkou plníme cíle programu státní podpory práce s dětmi a mládeží a zajišťujeme neformální výchovu a vzdělávání jak organizovaných, tak neorganizovaných dětí a mládeže našeho města i okolí. To, že DDM navštěvuje stále velké procento dětí z Českolipska je veliký úspěch vzhledem k narůstající konkurenci klubů při ZŠ. Z průzkumu mezi dětmi máme zjištěno, že stále platí známá psychologická zásada, že by dítě pro zábavu mělo změnit školní prostředí, ve kterém se vzdělává. VIII.A Přílohy A: č.1 Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly závěry č.2 Protokol o kontrole pojistného závěry č.3 Protokol o kontrole ČŠI závěry č.2 Výroční zpráva ICM Dne: Jiřina Mimrová ředitelka DDM STRANA 19 (CELKEM 20))

20 STRANA 20 (CELKEM 20))

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Dům dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, Škroupovo nám. 138 Tel.:487 823404, 487 521652, fax:487 823404, e-mail:mimrova@libertin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DDM LIBERTIN, ČESKÁ LÍPA, ŠKROUPOVO

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr.

DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / V Praze dne Předkládá: Mgr. DDM hl. m. Prahy - ICM název organizace HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 V Praze dne 29.8.2014 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka DDM hl. m. Prahy - ICM HODNOTÍCÍ ZPRÁVA 2013 / 2014 PŘEHLED ZÁJMOVÝCH

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015 V Liberci 3.5.2016 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 V Liberci 4.5.2014 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638, 347 01 Tachov Čj. 20/2016 Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže, Tachov, Školní 1638 je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života

Představení partnera projektu. SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Představení partnera projektu SPOLEČNÉ PŘÍLEŽITOSTI pro město Most spolupráce při slaďování pracovního a rodinného života Partner projektu: Středisko volného času, Most, Maršála Rybalka 1020, příspěvková

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA

263/2007 Sb. VYHLÁŠKA 263/2007 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2007, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Informační centrum pro mládež

Informační centrum pro mládež DDM hl. m. Prahy - Informační centrum pro mládež HODNOTÍCÍ ZPRÁVA za školní rok 2014 / 2015 Informační centrum pro mládež V Praze dne 26.10.2015 Předkládá: Mgr. Richard Vaculka PŘEHLED ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 047 21/99-2075 Signatura: ad7ls102 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Tachov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školské zařízení: Dům dětí a mládeže Stříbro, Mánesova

Více

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly V. Nováka 372, 250 82 Úvaly (dále jen MDDM) je vydán na základě zákona č. 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3., v souladu s vyhláškou č. 74/2004

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 0101709/98-5066 Inspektorát č. 1 Signatura: aa6fs301 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola : Soukromá rodinná škola Hnězdenská 549 181 00 Praha 8

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rokycany

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Rokycany ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Rokycany Dukelská 195, 337 01 Rokycany Identifikátor školy: 600 028 755 Termín konání

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 V Liberci 30.4.2014 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-1213/15-U. Plešivecká 1863, Litoměřice

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-1213/15-U. Plešivecká 1863, Litoměřice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-1213/15-U Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 62 769 693 Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863 Plešivecká

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016

Výroční zpráva DDM školní rok 2015/2016 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Základní škola Chromeč, okres Šumperk. Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Základní škola Chromeč, okres Šumperk Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy 1. Základní škola Chromeč, okres Šumperk Chromeč 12, PSČ 78901 právní

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obsah Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah I. Úvodní ustanovení II. Úkoly a působnost III. Organizace a řízení IV. Poradní orgány ředitelky školy V. Účinnost organizačního řádu

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Zahájení poskyt. služby: září 2001 Nízkoprahové zařízení pro (NZDM) Popis realizace poskytování soc. služby Charakteristika: NZDM je zčásti služba terénní, která se zaměřuje na práci v přirozeném prostředí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Zřizovatel, adresa

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 113 39/99-02201 Signatura: bk4vs301 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Třebíč INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Soukromá střední odborná škola a Střední

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže,,bludiště Husova 263 357 35 Chodov, okr Sokolov IČO: 709 76 350 Tel: 352 66 52 21, 602 / 944 989 e-mail: ddm-chodov@mybox.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní vzdělávací program Domu

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor školy:

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1109/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Dům dětí a mládeže Duha Ústí nad Orlicí, Špindlerova 1167 Špindlerova

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1. Adresa: Palackého náměstí 1, Boskovice

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1. Adresa: Palackého náměstí 1, Boskovice Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát- oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Boskovice, Palackého náměstí 1 Adresa: Palackého náměstí 1, 680 11 Boskovice Identifikátor

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV OBSAH 1. Preambule 2. Identifikační údaje zařízení 3. Charakteristika zařízení 4. Konkrétní cíle vzdělávání 5. Délka a časový plán vzdělávání 6. Formy vzdělávání 7.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova Identifikátor: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA EKONOMA soukromá obchodní akademie s.r.o. Praha 4, Pertoldova 3373 Identifikátor: 600 005 186 Termín konání inspekce: 9. a 10. května 2007 Čj.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více