Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO. Tel.: , , fax: , e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO. Tel.:487 823404, 487 521652, fax:487 823404, e mail:mimrova@libertin."

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO Tel.: , , fax: , e VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM LIBERTIN, ČESKÁ LÍPA, ŠKROUPOVO NÁM. 138, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 STRANA1 ( 20)

2 Obsah A ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM IA. Základní údaje o DDM 3 IIA. Přehled forem zájmového vzdělávání DDM 3 III.A Údaje o počtech činností a účastníků DDM 9 IV.A Údaje o personálním obsazení 11 V.A Údaje o řízení DDM a dalších aktivitách 12 VI.A Údaje o průběhu a výsledku kontrol 14 VII.A Zhodnocení, závěr 14 VIII.A Přílohy A ke zprávě o činnosti 15 STRANA 2 (CELKEM 20))

3 A) ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM I.A Základní údaje o DDM 1. Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace (dále jen DDM) byl zřízen jako jedna z forem středisek pro volný čas dětí a mládeže ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Je školským, výchovným a vzdělávacím zařízením pro výchovu a vzdělávání mimo vyučování. Jeho poslání spočívá v zajišťování zájmového vzdělávání pro účastníky. Účastníkem zájmového vzdělávání jsou (dle vyhlášky č.74/2005) děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 2. Zřizovatelem DDM je Město Česká Lípa, adresa: náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: Od je DDM příspěvková organizace. IČO DDM je , DIČ: CZ Statutárním zástupcem je ředitelka DDM, s účinností od Jiřina Mimrová, která byla v souladu se zřizovací listinou DDM a na základě konkurzního řízení, (proběhlo ) jmenována starostou města panem Petrem Skokanem. Opětovně byla Jiřina Mimrová jmenována na základě konkurzu paní starostkou Hanou Moudrou s účinností od Zástupkyní ředitelky je s účinností od paní Mgr. Lenka Lípová, která má kompetence zastupovat ředitelku především v pedagogickém procesu a od je druhou zástupkyní ředitelky paní Marie Vasmanská především pro oblast administrativy. 5. O posledním zařazení DDM do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení rozhodl s účinností od Krajský úřad Libereckého kraje v důsledku změny názvu. 6. Kapacita objemu je 150 dětí denně. 7. IZO DDM je , jiné součásti DDM nesdružuje. 8. Při DDM působí občanské sdružení (OS) dětí a mládeže Kruh přátel Libertinu (KPL), které je zaregistrováno na MV ČR. 9. DDM sídlí v církevní budově na Škroupově náměstí. 10. Číslo účtu založeného u GEMB Č.Lípa: DDM /0600 FKSP /0600 STRANA 3 (CELKEM 20))

4 II.A Přehled forem zájmového vzdělávání DDM Výchovně vzdělávací a rekreační funkci naplňuje DDM širokou nabídkou zájmových činností. Řídí se vyhláškou č. 74/2005 Sb.,o zájmovém vzdělávání. Činnosti DDM pro děti, mládež, jejich rodiče i další dospělé zájemce v jejich volném čase se uskutečňovaly v pravidelné zájmové činnosti, příležitostných aktivitách, individuální prací s talenty, organizováním soutěží a přehlídek, nabídkou spontánních aktivit v otevřených dílnách, klubech, případně v jiných prostorách. Během jarních a letních prázdninových dnů organizoval DDM bohatou táborovou i příležitostnou činnost. 1. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Je organizována v zájmových útvarech (ZÚ), což je obecné vyšší pojmenování zahrnující zpravidla některá z těchto označení: kroužek, soubor, klub, kurz. Ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM 71 zájmových útvarů pro 803 účastníky. Ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM tyto ZÚ: Název zájmového útvaru 1. Zastupitelstvo dětí a mládeže J. Mimrová 2. Studentská videoprojekce J. Mimrová 3. Aerobic děti L.Lípová 4. Pohybové hry M. Mimrová 5. Aerobic let J. Hnídková 6. Aerobic dospělí M.Bílková 7. Aerobik J. Šífová 8. Disko taneční ( pokročilí) J. Jedličková 9. Jóga M. Málková 10. Jóga pokročilí V. Bičišťová 11. Jóga začátečníci V. Bičišťová 12. Aerobik J. Šífová 13. Break K.Smrž 14. Joga II. M. Málková 15. Chovatelský kroužek II. M. Netolická 16. Chovatelský kroužek III M. Netolická 17. Disko K.Polívková 18. Rybářský kroužek I. J. Karásek 19. Rybářský kroužek II. R. Pázner 20. Rybářský kroužek III V. Kopecký 21. Disko J. Habadová 22. Ekologický kroužek I MŠ M. Netolická 23. Ekologický kroužek II MŠ M. Netolická 24. Ekologický kroužek III MŠ M. Netolická 25. Ekologický kroužek IV. MŠ M. Netolická STRANA 4 (CELKEM 20)) Pedagogické a odborné vedení

5 26. Florbal V.Brož, Ort 27. Sport. gymnastika A. Kučerová 28. Cínovci J. Mimrová F. Skalický 29. Lukostřelba I.Kohoutová 30. Sport. gymnastika dívky J. Ponikelská 31. Volejbal A.Pozdnyaková 32. Sport. gymnastika chlapci A. Sameš 33. Basketbal P. Kropáček 34. Basketbal J. Císař 35. Basketbal L.Vančurová 36. Basketbal S.Havlová 37. Plavání T.Choc 38. Loutkoherecký J. Doležal 39. Digitální fotografie P. Němeček 40. Dračí doupě R.Lepič 41. Cínovci hudební skupiny J.Cína 42. AJ I. (začátečníci) L. Šimůnková 43. AJ II. (pokračující sk.) J.Bábová STRANA 5 (CELKEM 20))

6 Název zájmového útvaru 44. Horolezectví I. F.Skalický 45. Horolezectví II. F.Skalický 46. Horolezectví III. F.Skalický Pedagogické a odborné vedení 47. RJ II. (začátečníci) A.Pozdayková 48. Basketbal L.Vančurová 49. NJ V.Rusínková 50. Jóga I.,II.,III. P. Němeček 51. Cvičení R+D V. Hyblerovvá 52. Keramika a prostorová tvorba I. T.Janošková 53. Keramika a prostorová tvorba II. T.Janošková 54. Výtvarná dílna pro předškoláky T.Janošková. L. Lípová 55. Modeling M. Vašíčková 56. Hip hop I. K.Kohoutová 57. Taj či V. Vorlíček 58. Jo jo V. Rusínková 59. Softík S.Nekola 60. Informatik L.Arnold 61. Taneční L. Švadlenka 61. Výpočetní technika II. J.Drábek, M. Zelenka 62. Výpočetní technika III. M. Zelenka 63. Karetní klub V.Soukup 64. Plastikový modelář P.Mrňák 65. Elektro radio O.Roček 66. Papírový modelář M. Vasmanská, D. Bylina 67. Vaření M. Vasmanská 68. Dívčí klub M. Vasmanská 69. Šachy I. L.Drahotský 70. Šachy II. M.Honců 71. Letecký modelář J.Prokop 2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího nebo rekreačního charakteru. Je organizována nebo přímo řízena pedagogem a je časově vymezena. Přes možnou pravidelnost není to činnost průběžná. Do této činnosti zahrnujeme veškeré aktivity nespojené s pobytem mimo místo DDM. Specifickou formou příležitostné činnosti jsou tzv. příměstské tábory, kterých DDM zorganizoval 10 pro 189 dětí. Mimo příměstských táborů jsme uspořádali ve školním roce 2006/2007 celkem 56 příležitostných akcí, pro účastníků, z toho 32 akcí v sobotu, neděli nebo v den pracovního klidu. Pomáhalo nám 35 placených externistů + dobrovolníci. STRANA 6 (CELKEM 20))

7 3. TÁBOROVÁ ČINNOST Zahrnuje organizované činnosti spojené s pobytem mimo Českou Lípu. Tato činnost byla nabízena dětem a studentům během podzimních, jarních, velikonočních a letních prázdnin. Celkem bylo zorganizováno 9 táborů pro 308 účastníků a 59 vedoucích a 3 pobytové akce pro 33 osob. 1. Jarní prázdniny v Příchovcích /5 2. Jarní prázdniny v Rakousku Lechtal /3 3. Milešov horolezecký /3 4. Srbská Kamenice /5 5. Samopše u Sázavy /15 6. Vlčí Hora I /5 7. Vlčí Hora II /5 8. Maxov u Sloupu /16 9. Chorvatsko ostrov Rab /2 Příměstské tábory: Jarní tábor /2 Letní tábory 9x /6 Pobytové akce: Podzimní prázdniny v Berlíně Velikonoční prázdniny v Budapešti Víkendový pobyt ZÚ disko Staré Splavy ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD DDM je pověřen Odborem školství TV a sportu KÚ Libereckého kraje organizací oblastních kol soutěží a olympiád vyhlašovaných nebo doporučovaných MŠMT ČR. V letošním školním roce zorganizoval celkem 27 soutěží vlastních i vyhlášených MŠMT. 5. INDIVIDUÁLNÍ ČINNOST A) PRÁCE S TALENTY Úspěchy ZÚ STRANA 7 (CELKEM 20))

8 Horolezecký dívky D V. Skalická 2. místo Lunexcup 2006 dívky B Václavíková Jana 3. místo Lunexcup 2006 Gottwaldová D. 5. místo Lunexcup 2006 dívky A Balvanová Š. 5. místo Lunexcup 2006 chlapci A Balvín P. 1. místo Lunexcup 2006 chlapci B Tesař Jan 6. místo Lunexcup 2006 Šachy účast na turnajích v Novém Boru, Mimoni, Rumburku, Štětí, nejúspěšnější hráč Martin Bureš a Dana Khuc Huyen Elektroradio účast na krajské soutěži v Liberci Disko : taneční skupina Exit 3.místo Pražský pohár ČR 2. místo obsadil Petr Spilka, 4. místo Daniel Boš taneční skupina Respekt 4. místo Tančíme pro radost Český Dub Gymnastika dívky 1. místo v krajském přeboru LB Volejbal: 1 místo v turnaji Mini Torik Cup 9 místo v turnaji Ještědský pohár Basket starší žákyně 4. místo v Českomoravské lize postup do žákovské ligy minižákyně 3. místo v oblastním přeboru minižákyň Break, Taj či, Hip hop. Disko prezentace na veřejnosti STRANA 8 (CELKEM 20))

9 B) PRAXE STUDENTŮ Během školního roku u nás vykonávala odbornou praxi 1 studentka ze SOŠ,SOU a U Česká Lípa. C) OSVĚTOVÁ ČINNOST Během celého školního roku bylo při DDM v provozu Informační centrum mládeže (ICM), kde jsou poskytovány informace metodou šanonovou nebo na internetu. ICM navštíví během týdne přibližně 50 návštěvníků. Od února probíhal program COMDI profesní diagnostika žáků 8.a 9.tříd. Celkem byl diagnostikováno cca 400 žáků. Byli jsme organizátory nebo spoluorganizátory10ti přednášek osvětového charakteru. Těchto přednášek se zúčastnilo cca 300 účastníků převážně z řad studentů a ostatní mládeže. Počet účastníků je zahrnut v grafické části do spontánních aktivit, vzhledem k tomu, že přednášky byly uskutečňovány v prostorách otevřeného klubu. 6. OTEVŘENÁ NABÍDKA SPONTÁNNÍCH AKTIVIT KLUBY 2 DÍLNY 2 VÝSTAVY 3 AKCE 34 Spontánní aktivity jsou průběžná nabídka činností, které jsou pedagogicky a organizačně ovlivňovány nepřímo. Nabídka je využívána individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně dle jejich momentálního zájmu. Nemají pevně stanovený začátek nebo konec. Jsou omezeny pouze provozem zařízení. Jsou přístupné všem zájemcům v otevřených dílnách a klubech nebo při výstavách a oslavách. Pedagog při těchto činnostech zajišťuje především bezpečnost, tam kde je nutné, při některých aktivitách vystupuje jako rádce, konzultant či činnost motivuje. V DDM byly navštěvovány dětmi a mládeží 2 otevřené kluby a dvě keramické dílny. Dopoledne je otevřený klub pro maminky s dětmi. Probíhal každý den od 9 do 11 hodin a byl plně využíván. Pro studenty a čekající členy ZÚ je otevřen klub Spirála, kde byly uskutečněny 2 výstavy, jsou zde promítány klubové filmy v rámci studentské videoprojekce a uskutečnilo se zde 6 přednášek. Provoz otevřeného klubu je od 12 do 18 hodin při videoprojekci do 20 hodin. Přibližně jednou v měsíci byl otevřen karetní klub a počítačový klub v sobotu nebo během školních prázdnin. Otevřená keramická dílna probíhala STRANA 9 (CELKEM 20))

10 ZÚ vedené externisty Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138,příspěvková organizace pravidelně dvakrát týdně, navštívilo ji celkem během školního roku asi 300 účastníků. DDM organizoval i další drobnější spontánní akce buď samostatně, nebo ve spolupráci se školami, či jinými organizacemi./př. Rodinné konstelace, Co nám lékaři neřeknou, Hrou proti AIDS, Komunikace mezi světem náboženským a sekulárním, Evropská kampaň mládeže na podporu lidských práv All different all equal/. III.A Údaje o počtech činností a účastníků DDM 1) PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ZÚ celkem 71 Počet účastníků 803 Z toho vedené interními pracovníky 14 ZÚ 50 ZÚ ZÚ vedené externisty 57 ZÚ STRANA 10 (CELKEM 20))

11 2) PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Celkem 56 akcí Počet účastníků Z toho akce v So+Ne 32 pro účast. Z toho o prázdninách 4 3) TÁBOROVÁ ČINNOST Celkem táborů 9 Pro účastníků celkem 308 jarní prázdniny 2 letní prázdniny 7 59 Exter. vedoucích 43 účastníků 265 dětí STRANA 11 (CELKEM 20))

12 4) SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY Zorganizováno 27 Soutěž.a olymp. Pro účastníků 907 Vyhlášených MŠMT 18 Vlastních 9 Spolupráce se 69 učiteli Účastníků 419 5) INDIVIDUÁLNÍ ČINNOST Individuální práce 3 prvenství 2 druhá místa 3 třetí místa Praxe 1 studentka celkem 10 dnů Přednášky účastníků 6) SPONTÁNNÍ ČINNOST Spontánní aktivity Spontánní akce 34 Klubová činnost Otevřené dílny 4 Informační centrum mládeže Počet účastníků 794 Počet účastníků Cca 3200 Počet klientů Cca 2700 Z grafů vyplývá, že i ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM účastníkům širokou škálu činností, kterou využívala většina mladé populace v České Lípě i okolí. Nejvíce jsou využívány pravidelné zájmové STRANA 12 (CELKEM 20))

13 činnosti, otevřené kluby a akce. Plně jsou obsazovány i nabízené pobyty na táborech. V uplynulém školním roce byla činnost DDM omezena vzhledem k opětovnému krácení finančním prostředkům z MŠMT ČR na platy zaměstnanců. Projevilo se to v počtu akcí a spontánních činností. STRANA 13 (CELKEM 20))

14 IV.A Údaje o personálním obsazení 1) Počty zaměstnanců 7 pedagogů volného času (plný úvazek) od dubna 6 1 ekonomka (plný úvazek) 1 pokladní (částečný úvazek) 1 školník (plný úvazek) 2 uklízečky (částečný úvazek) 48 externích pracovníků vedoucích ZÚ 104 externích pracovníků organizace akcí, pobytů a soutěží 2) Pracovní zařazení Pořadov é číslo PP Pracovní zařazení, funkce Pedagogové volného času Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1. Ředitelka DDM 1 Vyšší odborné spec.pg. MŠ Zástupkyně ředitelky 1 VŠ ZŠ Zástupkyně ředitelky 1 SŠ pg vol. času Ved. odd. příležitostných aktivit a marketingu 1 SŠ chovatelství Vedoucí oddělení estetiky a propagace 1 SŠ grafická 3 6. Ved. odd. spontánních aktivit a klubů 1 SŠ gymnázium 4 7. Pedagog volného času 1 SŠ pg.vol.času 29 Provozní zaměstnanci 1. Ekonomka DDM 1 SŠ ekonom Pokladní DDM 0,875 SŠ gymnázium Školník DDM 1 Vyučen Uklízečka 0,75 ZŠ 5. Uklízečka 0,5 ZŠ Roků ped. praxe Vzhledem k přiděleným finančním prostředkům od MŠMT, přerozdělovaných KÚ LBC kraje, bylo ve školním roce 2006/2007 v DDM od dubna o 1 pedagoga méně než v předchozím školním roce. Ve školním roce 2006/2007 nám kromě interních zaměstnanců pomáhalo zajišťovat činnost 178 externistů. Tito vedoucí jsou různého věku. Z tohoto počtu 48 externistů docházelo na pravidelnou zájmovou činnost celý rok. Dohodu s námi uzavřelo 35 externistů na organizování akcí, 26 externích pracovníků bylo placeno z finančních prostředků DDM za pomoc při organizaci táborové činnosti a 69 učitelů uzavřelo dohodu za participaci při zorganizování soutěží a olympiád. Finanční odměna externích zaměstnanců závisí na financích přidělených MŠMT ČR(respektive přerozdělených financích KÚ LBC kraje). Maximální počet hodin externistů, kteří pro nás pracují celoročně je 30, výjimečně více. Dohoda byla do Kč / 1 hodinu, od Kč / hodinu. Jejich činnost je více dobrovolná a souvisí s jejich zájmem pracovat s dětmi v určitém oboru. Většina těchto dobrovolníků nemá pedagogické vzdělání. Metodické vedení je úkolem interních pedagogů DDM. Je stále těžší sehnat kvalifikované vedoucí pro práci s dětmi za minimální finanční odměnu. Snažíme se však uspokojit poptávku docházejících účastníků do DDM. STRANA 14 (CELKEM 20))

15 3) Další vzdělávání pedagogů Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pedagog.pracovníků Druh vzdělávání dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem 7 (od dubna 6) Za dlouhodobé vzdělávání uvádím roční studium pedagogického minima V.A Údaje o řízení DDM a dalších aktivitách 1)Podmínky pro pedagogickou činnost DDM je umístěn v budově katolické církve s kterou má smlouvu o bezplatném užívání do r Počet učeben v DDM: je 16, z toho odborných 6 (kuchyň, ZOO, učebna VT, keramické dílny, výtvarný ateliér, ICM, sál) Pracovníci DDM mají své zázemí pro organizační práci v 7 kancelářích. V letošním školním roce došlo opět k postupnému vylepšení prostředí pro činnost jednotlivých ZÚ, klubů a dílen. Byly provedeny nátěry dveří, zakoupeno nové lino do klubovny šachistů a nově očalouněné židle. Bylo dokoupeno hudební vybavení pro ZÚ hudební skupina Cínovci. Nově jsme vybavili posilovnu, kanceláře zakoupeny nové pracovní židle zaměstnancům a vznikl nový povrch na chodbě ve 2. patře. Pro zaměstnance i účastníky byl v budově nainstalován automat na teplé nápoje. Další prostory pro činnost: pro sportovní činnost pronajaté tělocvičny při ZŠ Dr. M. Tyrše, při ZŠ Sever, při Gymnáziu Česká Lípa, při ZŠ Šluknovská Česká Lípa, také je pronajatý bazén při ZŠ Sever a hala TJ Lokomotiva. pro příležitostné aktivity většího charakteru si Libertin pronajímá větší prostory ( ZUŠ sál, sportovní hala TJ Lokomotiva, sportovní areál Gymnázia, sál KD Crystal, JD, hrad Lipý a zahradu Muzea) prostor před Sportareálem, turistické trasy v okolí České Lípy pro odbornou činnost ZÚ rádio klubovna v ZUŠ (jediné detašované pracoviště) Prostory DDM byly využívány denně dle potřeby od hod., včetně víkendů, svátků a prázdnin dopoledne: cyklické akce pro předškolní výchovu a aktivity základních škol, cvičení pro seniory, odpoledne: převážně ZÚ, besedy, semináře, otevřené dílny a kluby, příležitostné akce, ICM víkendy: příležitostné akce, akce ZÚ, spontánní aktivity Negativem je nedostatek skladovacích prostor pro pomůcky a technický materiál a chybějící bezbariérový přístup. STRANA 15 (CELKEM 20))

16 2)Řídící systém DDM - pedagogické rady všech zaměstnanců DDM včetně externích zaměstnanců nejméně 2 ročněsvolává a řídí ředitelka - operativní porady všech zaměstnanců DDM 1 měsíčně vede ředitelka (případně zástupkyně) - pedagogické rady interních zaměstnanců DDM 1x týdně vede ředitelka, případně zástupkyně - konzultace s jednotlivými vedoucími ZÚ dle potřeby vedoucí pedagogického oddělení - organizační a přípravné schůzky před soutěžemi a olympiádami MŠMT svolává řed. na popud KÚ - pedagogické služby v DDM denně každý pedagogický pracovník - příprava rozvrhů jednotlivých kluboven zástupce ředitelky - kontroly a hospitace zástupce ředitelky L. Lípová 52 hospitací v ZÚ, 64 schůzek ohledně činnosti ZÚ 3)Spolupráce s dalšími organizacemi Ve školním roce 2006/2007 hodnotím opět kladně spolupráci s KD Crystal, s kterým jsme zrealizovali některé masové akce pro veřejnost na hradě Lipý. /Pálení čarodějnic, Majáles/. V této spolupráci chceme i nadále pokračovat. Dobrá spolupráce se rozvíjela také se školami při propagaci naší nabídky, organizací soutěží vyhlášených MŠMT. Studenti středních škol u nás mohou vykonávat praxi. V oblasti enviromentální výchovy jsme letos spolupracovali nejen s MŠ, ale i se ZŠ. Dále úzce spolupracujeme s : Městským úřadem (zřizovatel DDM) grantová politika NIDM (Institut dětí a mládeže MŠMT ČR) metodika ČČK pomoc na akcích Asociace školních sportovních klubů spoluorganizátor AC ČL pomoc na akcích ATOM spoluorganizátor Radou dětí a mládeže Liberec.kraje informace o akcích Krajským úřadem Libereckého kraje organizace soutěží a přehlídek, grantová politika, příprava koncepce enviromentální výchovy dalšími domy dětí v regionu informace, společné akce Asociací ICM informace Městská policie pomoc na akcích Rybářský svaz pomoc na akcích Tělovýchovná jednota DDM Česká L. spoluúčast při financování nájmů některých sportovních ZÚ TJ Lokomotiva Česká Lípa bezplatný pronájem hřiště pro ZÚ házená Českolipský deník propagace Městské noviny propagace Jiráskovo divadlo spoluorganizátor KD Crystal spoluorganizátor Okresní muzeum metodická pomoc, organizování akcí na zahradě Ekoporadna Orsej spolufinancování akcí Kruh přátel Libertinu metodická a organizační pomoc při podávání a realizaci projektů MŠMT Klub vojenské historie pomoc na akcích Model klub Česká Lípa organizování modelářských soutěží Svaz modelářů Praha finanční pomoc při akci Krajské kolo plastikových modelářů STRANA 16 (CELKEM 20))

17 Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138,příspěvková organizace Jizerské pekárny sponzorství Reklamní agentury propagace Klub tělesně postižených Klub zrakově postižených Papírny Zákupy sponzorství Mirobus odvoz dětí na akce a tábory Sklárna N. Bor sponzorství Happy shop sponzorství Obchodní dům Andy sponzorství Občanské sdružení Eureda přednášky Česká spořitelna sponzorství Občanské sdružení Empatia Letiště Česká Lípa SKY OFFICE JTN 4)Inovace Snažíme se do naší činnosti zapojit co nejvíce jednotlivců i organizací, abychom rozšířili povědomí o naší činnosti. Ve školním roce 2006/2007 se nám dařila propagace akcí, soustředili jsme se na masové akce. Návštěvnost byla veliká, což je zřejmé z grafu, při menším počtu akcí se nám podařilo zapojit více účastníků. Při plnění konkrétních cílů rozpracovaných ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) se nám nepodařilo vše plnit na 100%, stále vidím rezervy v naplňování ekologických parametrů při všech akcích a činnostech DDM, větší využívání ICT při všech činnostech (chybí podmínky, respektive finance na nové vybavení DDM moderní výpočetní technikou). Hledáme nové cesty propagace naší činnosti. Rezervy jsou také v získávání kvalitních externích spolupracovníků. 5)Mezinárodní spolupráce: Spolupracujeme se skupinou mládeže z Berlína Basdorf. Děti z Německa byly na letním táboře v Maxově, Samopších a pravidelně se zúčastňují šachových turnajů. V říjnu navštívilo 8 mládežníků Berlín. Chceme docílit toho, aby zástupci ZaDeM byli opět účastníky jednání v družebních městech (Norsko, Německo, Bělorusko). 6)Získané a žádané finanční prostředky formou grantů Jiné instituce než město, u kterých bylo žádáno prostřednictvím KPL nebo DDM na společné akce Instituce, u které byla dotace žádána Požadovaná částka Získaná částka Účel dotace 1. MŠMT , , Letní tábory, ICM, akce 2. KÚ Lbc. kraje Majáles 3. KÚ Lbc.kraje Porta KÚ Lbc.kraje 5.800, Wolkerův Prostějov soutěž KÚ Lbc kraje , Soutěže a olympiády STRANA 17 (CELKEM 20))

18 Celkem , Granty a projekty Během školního roku byly vypracovány projekty na 25 akcí a 11 táborů. Projekty byly zaslány na MŠMT (prostřednictvím OS KPL), KÚ i komise a výbory města České Lípy. Celková částka získaných finančních prostředků DDM formou grantů je uvedena ve zprávě o hospodaření. Na granty MÚ požadováno , obdrženo , (včetně cíleného) Na zakoupení aparatury pro Romskou hudební skupinu , Kč. Občanské sdružení KPL získalo: Kč na letní tábory, akce a činnost ICM. VI.A Údaje o průběhu a výsledku kontrol 1. Veřejnosprávní kontrola Města Č.L. kontrola hospodaření za rok 2006 z vybraného vzorku operací, prověření a vyhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola proběhla bez připomínek, nebyla udělena žádná nápravná opatření. 2. Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištěníbylo uloženo opravit data vstupu do zaměstnání na přihláškách k nemocenskému pojištění u dvou externích zaměstnanců. 3. Česká školní inspekce provedla kontrolu využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu školám, předškolním a školským zařízením. V žádné kontrolované náležitosti nebylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu. 4. Během hodnoceného školního roku bylo provedeno 52 hospitací zástupkyní ředitelky (pověřena řízením pedagogů). Závěry hospitací:: Metodické pomoci bylo potřeba u začínajících externích pracovníků (především studenti SŠ ), kteří neměli zkušenosti s vedením zájmového útvaru (ZÚ) týkalo se to především ZÚ Hip Hop, aerobic, disco, break. Činnost těchto ZÚ byla několikrát v průběhu školního roku kontrolována, zda došlo ke kladným změnám ve vedení, používaných metodách práce, plnění stanoveného plánu a přístupu ke účastníkům ZÚ. Během školního roku se velice kladně vyvíjelo vedení ZÚ disko a break. Zájmové útvary, vykonávající činnost již několik let a pod odborným vedením např. gymnastika, basket, jóga, plnily výchovně vzdělávací činnost výborně. Zrovna tak i nový ZÚ Taj či a změna ve vedení kroužku Cvičení rodičů a dětí několikanásobně zvýšila účast. VII.A Zhodnocení, závěr. Činnost DDM byla i v r. 2006/2007 široká. Rozšířila se nabídka aktivit pro neorganizovanou mládež, což je současný trend zájmového vzdělávání. Aby našich služeb využívala co nejširší dětská a mládežnická veřejnost, snažíme se o atraktivní prostředí DDM i atraktivní nabídky činností. Toto je náš směr i do budoucnosti. Chceme se ještě více zaměřit na prezentaci a reklamu a tím se co nejvíce zviditelnit. Vzhledem k ponížení počtu pedagogických zaměstnanců, jsme museli změnit organizační strukturu řízení práce DDM, která je více zaměřena na týmovou práci. Ačkoliv podle demografického STRANA 18 (CELKEM 20))

19 vývoje počet školních dětí klesá, my tuto skutečnost nepociťujeme. DDM je využíván stále přibližně stejným množstvím dětí a mládeže.i když je malý pokles účastníků v pravidelné zájmové činnosti, více dětí a mládeže využívá naší nabídky činností v klubech a otevřených dílnách. Tuto pozitivní skutečnost můžeme konstatovat díky podpoře města, které chápe, že DDM je důležitou městskou institucí, která nabízí dětem a mládeži program a volnočasové aktivity jako primární prevenci všech patologických jevů. Zároveň svou nabídkou plníme cíle programu státní podpory práce s dětmi a mládeží a zajišťujeme neformální výchovu a vzdělávání jak organizovaných, tak neorganizovaných dětí a mládeže našeho města i okolí. To, že DDM navštěvuje stále velké procento dětí z Českolipska je veliký úspěch vzhledem k narůstající konkurenci klubů při ZŠ. Z průzkumu mezi dětmi máme zjištěno, že stále platí známá psychologická zásada, že by dítě pro zábavu mělo změnit školní prostředí, ve kterém se vzdělává. VIII.A Přílohy A: č.1 Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly závěry č.2 Protokol o kontrole pojistného závěry č.3 Protokol o kontrole ČŠI závěry č.2 Výroční zpráva ICM Dne: Jiřina Mimrová ředitelka DDM STRANA 19 (CELKEM 20))

20 STRANA 20 (CELKEM 20))

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014

Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro Výroční zpráva Školní rok 2013/2014 Dům dětí a mládeže Stříbro, příspěvková organizace Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro IČO: 48 32 66 40 Tel.: + 420 374 622 277, Fax.: + 420 374 627 263 www.ddm-stribro, e-mail: dumdeti.stribro@seznam.cz

Více

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010

Dům dětí a mládeže Olomouc. Výroční zpráva. o činnosti ve školním roce 2009/2010 Dům dětí a mládeže Olomouc Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2009/2010 Olomouc, listopad 2010 1 Obsah Obsah...2 A Základní údaje o školském zařízení...4 A. 1 Předkladatel výroční zprávy...4 A.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU DDM MĚLNÍK ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Strana 1 (celkem 26) 1.ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SVČ Název organizace: Zřizovatel: Dům dětí a mládeže Mělník Se sídlem

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Městský dům dětí a mládeže Čelákovice ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Městský dům dětí a mládeže Čelákovice Havlíčkova 691, 250 88 Čelákovice Identifikátor: 600 052 478 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 56, příspěvková organizace tel./ fax : 487 89, e-mail : zastupci@iol.cz www.zstyrsceskalipa.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 3 V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Strana 1 (celkem 21)

Strana 1 (celkem 21) Strana 1 (celkem 21) Obsah: 1. Základní údaje o středisku volného času 3 2. Charakteristika střediska volného času.. 4 3. Činnost střediska volného času....6 4. Informace o žácích a studentech se speciálními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM V Uh. Hradišti dne: 1. 9. 2013 Zpracovali: pracovníci DDM Uh. Hradiště Vydává: Mgr. Ivana Zůbková, ředitelka DDM Uh. Hradiště AKTUALIZACE k 1. 9. 2013 1 I. Identifikační údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou

Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou Výroční zpráva o činnosti DDM v Kralupech nad Vltavou školní rok 2013 2014 0 Výroční zpráva o činnosti střediska volného času DDM Kralupy nad Vltavou za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o středisku

Více

Výroční zpráva - školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva - školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva - školní rok 2011/ 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Organizace studia 3. Personální zabezpečení školy 4. Údaje o počtu žáků 5. Výsledky výchovy a vzdělávání 6. Údaje o poskytování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI školní rok 2013-2014 V Chebu 20. 10. 2014 Adresa: Goethova 26, 350 02 Cheb Tel/fax: 3544321 77-8 e-mail: ddmcheb@ddmcheb.cz www.ddmcheb.cz Ing. Miloslav Šverdík ředitel DDM Koncepce činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Sušice, Lerchova ul. - 1 - VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Čestmír Kříž, ředitel

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU

Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Základní škola Humpolec Hradská 894, okres Pelhřimov VZDĚLÁVACÍ PROGRAM STŘEDISKA VOLNÉHO ČASU Rok 2007 Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Cíle vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OSTRAVA - ZÁBŘEH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SVČ Ostrava Zábřeh 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STŘEDISKU VOLNÉHO

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013

Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 Zpráva o činnosti Z á k l a d n í š k o l y Praha 10 Hostivař, Kozinova 1000 ve školním roce 2012/2013 OBSAH : 1. Přesný název školy :...2 2. Zřizovatel školy :...2 3. Charakteristika školy...2 a) Rada

Více