Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO. Tel.: , , fax: , e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO. Tel.:487 823404, 487 521652, fax:487 823404, e mail:mimrova@libertin."

Transkript

1 Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, PO Tel.: , , fax: , e VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM LIBERTIN, ČESKÁ LÍPA, ŠKROUPOVO NÁM. 138, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 STRANA1 ( 20)

2 Obsah A ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM IA. Základní údaje o DDM 3 IIA. Přehled forem zájmového vzdělávání DDM 3 III.A Údaje o počtech činností a účastníků DDM 9 IV.A Údaje o personálním obsazení 11 V.A Údaje o řízení DDM a dalších aktivitách 12 VI.A Údaje o průběhu a výsledku kontrol 14 VII.A Zhodnocení, závěr 14 VIII.A Přílohy A ke zprávě o činnosti 15 STRANA 2 (CELKEM 20))

3 A) ZPRÁVA O ČINNOSTI DDM I.A Základní údaje o DDM 1. Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138, příspěvková organizace (dále jen DDM) byl zřízen jako jedna z forem středisek pro volný čas dětí a mládeže ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Je školským, výchovným a vzdělávacím zařízením pro výchovu a vzdělávání mimo vyučování. Jeho poslání spočívá v zajišťování zájmového vzdělávání pro účastníky. Účastníkem zájmového vzdělávání jsou (dle vyhlášky č.74/2005) děti, žáci, studenti, pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby. 2. Zřizovatelem DDM je Město Česká Lípa, adresa: náměstí T.G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: Od je DDM příspěvková organizace. IČO DDM je , DIČ: CZ Statutárním zástupcem je ředitelka DDM, s účinností od Jiřina Mimrová, která byla v souladu se zřizovací listinou DDM a na základě konkurzního řízení, (proběhlo ) jmenována starostou města panem Petrem Skokanem. Opětovně byla Jiřina Mimrová jmenována na základě konkurzu paní starostkou Hanou Moudrou s účinností od Zástupkyní ředitelky je s účinností od paní Mgr. Lenka Lípová, která má kompetence zastupovat ředitelku především v pedagogickém procesu a od je druhou zástupkyní ředitelky paní Marie Vasmanská především pro oblast administrativy. 5. O posledním zařazení DDM do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení rozhodl s účinností od Krajský úřad Libereckého kraje v důsledku změny názvu. 6. Kapacita objemu je 150 dětí denně. 7. IZO DDM je , jiné součásti DDM nesdružuje. 8. Při DDM působí občanské sdružení (OS) dětí a mládeže Kruh přátel Libertinu (KPL), které je zaregistrováno na MV ČR. 9. DDM sídlí v církevní budově na Škroupově náměstí. 10. Číslo účtu založeného u GEMB Č.Lípa: DDM /0600 FKSP /0600 STRANA 3 (CELKEM 20))

4 II.A Přehled forem zájmového vzdělávání DDM Výchovně vzdělávací a rekreační funkci naplňuje DDM širokou nabídkou zájmových činností. Řídí se vyhláškou č. 74/2005 Sb.,o zájmovém vzdělávání. Činnosti DDM pro děti, mládež, jejich rodiče i další dospělé zájemce v jejich volném čase se uskutečňovaly v pravidelné zájmové činnosti, příležitostných aktivitách, individuální prací s talenty, organizováním soutěží a přehlídek, nabídkou spontánních aktivit v otevřených dílnách, klubech, případně v jiných prostorách. Během jarních a letních prázdninových dnů organizoval DDM bohatou táborovou i příležitostnou činnost. 1. PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Je organizována v zájmových útvarech (ZÚ), což je obecné vyšší pojmenování zahrnující zpravidla některá z těchto označení: kroužek, soubor, klub, kurz. Ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM 71 zájmových útvarů pro 803 účastníky. Ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM tyto ZÚ: Název zájmového útvaru 1. Zastupitelstvo dětí a mládeže J. Mimrová 2. Studentská videoprojekce J. Mimrová 3. Aerobic děti L.Lípová 4. Pohybové hry M. Mimrová 5. Aerobic let J. Hnídková 6. Aerobic dospělí M.Bílková 7. Aerobik J. Šífová 8. Disko taneční ( pokročilí) J. Jedličková 9. Jóga M. Málková 10. Jóga pokročilí V. Bičišťová 11. Jóga začátečníci V. Bičišťová 12. Aerobik J. Šífová 13. Break K.Smrž 14. Joga II. M. Málková 15. Chovatelský kroužek II. M. Netolická 16. Chovatelský kroužek III M. Netolická 17. Disko K.Polívková 18. Rybářský kroužek I. J. Karásek 19. Rybářský kroužek II. R. Pázner 20. Rybářský kroužek III V. Kopecký 21. Disko J. Habadová 22. Ekologický kroužek I MŠ M. Netolická 23. Ekologický kroužek II MŠ M. Netolická 24. Ekologický kroužek III MŠ M. Netolická 25. Ekologický kroužek IV. MŠ M. Netolická STRANA 4 (CELKEM 20)) Pedagogické a odborné vedení

5 26. Florbal V.Brož, Ort 27. Sport. gymnastika A. Kučerová 28. Cínovci J. Mimrová F. Skalický 29. Lukostřelba I.Kohoutová 30. Sport. gymnastika dívky J. Ponikelská 31. Volejbal A.Pozdnyaková 32. Sport. gymnastika chlapci A. Sameš 33. Basketbal P. Kropáček 34. Basketbal J. Císař 35. Basketbal L.Vančurová 36. Basketbal S.Havlová 37. Plavání T.Choc 38. Loutkoherecký J. Doležal 39. Digitální fotografie P. Němeček 40. Dračí doupě R.Lepič 41. Cínovci hudební skupiny J.Cína 42. AJ I. (začátečníci) L. Šimůnková 43. AJ II. (pokračující sk.) J.Bábová STRANA 5 (CELKEM 20))

6 Název zájmového útvaru 44. Horolezectví I. F.Skalický 45. Horolezectví II. F.Skalický 46. Horolezectví III. F.Skalický Pedagogické a odborné vedení 47. RJ II. (začátečníci) A.Pozdayková 48. Basketbal L.Vančurová 49. NJ V.Rusínková 50. Jóga I.,II.,III. P. Němeček 51. Cvičení R+D V. Hyblerovvá 52. Keramika a prostorová tvorba I. T.Janošková 53. Keramika a prostorová tvorba II. T.Janošková 54. Výtvarná dílna pro předškoláky T.Janošková. L. Lípová 55. Modeling M. Vašíčková 56. Hip hop I. K.Kohoutová 57. Taj či V. Vorlíček 58. Jo jo V. Rusínková 59. Softík S.Nekola 60. Informatik L.Arnold 61. Taneční L. Švadlenka 61. Výpočetní technika II. J.Drábek, M. Zelenka 62. Výpočetní technika III. M. Zelenka 63. Karetní klub V.Soukup 64. Plastikový modelář P.Mrňák 65. Elektro radio O.Roček 66. Papírový modelář M. Vasmanská, D. Bylina 67. Vaření M. Vasmanská 68. Dívčí klub M. Vasmanská 69. Šachy I. L.Drahotský 70. Šachy II. M.Honců 71. Letecký modelář J.Prokop 2. PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Zahrnuje nabídku organizovaných příležitostných nebo cyklických akcí výchovně vzdělávacího nebo rekreačního charakteru. Je organizována nebo přímo řízena pedagogem a je časově vymezena. Přes možnou pravidelnost není to činnost průběžná. Do této činnosti zahrnujeme veškeré aktivity nespojené s pobytem mimo místo DDM. Specifickou formou příležitostné činnosti jsou tzv. příměstské tábory, kterých DDM zorganizoval 10 pro 189 dětí. Mimo příměstských táborů jsme uspořádali ve školním roce 2006/2007 celkem 56 příležitostných akcí, pro účastníků, z toho 32 akcí v sobotu, neděli nebo v den pracovního klidu. Pomáhalo nám 35 placených externistů + dobrovolníci. STRANA 6 (CELKEM 20))

7 3. TÁBOROVÁ ČINNOST Zahrnuje organizované činnosti spojené s pobytem mimo Českou Lípu. Tato činnost byla nabízena dětem a studentům během podzimních, jarních, velikonočních a letních prázdnin. Celkem bylo zorganizováno 9 táborů pro 308 účastníků a 59 vedoucích a 3 pobytové akce pro 33 osob. 1. Jarní prázdniny v Příchovcích /5 2. Jarní prázdniny v Rakousku Lechtal /3 3. Milešov horolezecký /3 4. Srbská Kamenice /5 5. Samopše u Sázavy /15 6. Vlčí Hora I /5 7. Vlčí Hora II /5 8. Maxov u Sloupu /16 9. Chorvatsko ostrov Rab /2 Příměstské tábory: Jarní tábor /2 Letní tábory 9x /6 Pobytové akce: Podzimní prázdniny v Berlíně Velikonoční prázdniny v Budapešti Víkendový pobyt ZÚ disko Staré Splavy ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A OLYMPIÁD DDM je pověřen Odborem školství TV a sportu KÚ Libereckého kraje organizací oblastních kol soutěží a olympiád vyhlašovaných nebo doporučovaných MŠMT ČR. V letošním školním roce zorganizoval celkem 27 soutěží vlastních i vyhlášených MŠMT. 5. INDIVIDUÁLNÍ ČINNOST A) PRÁCE S TALENTY Úspěchy ZÚ STRANA 7 (CELKEM 20))

8 Horolezecký dívky D V. Skalická 2. místo Lunexcup 2006 dívky B Václavíková Jana 3. místo Lunexcup 2006 Gottwaldová D. 5. místo Lunexcup 2006 dívky A Balvanová Š. 5. místo Lunexcup 2006 chlapci A Balvín P. 1. místo Lunexcup 2006 chlapci B Tesař Jan 6. místo Lunexcup 2006 Šachy účast na turnajích v Novém Boru, Mimoni, Rumburku, Štětí, nejúspěšnější hráč Martin Bureš a Dana Khuc Huyen Elektroradio účast na krajské soutěži v Liberci Disko : taneční skupina Exit 3.místo Pražský pohár ČR 2. místo obsadil Petr Spilka, 4. místo Daniel Boš taneční skupina Respekt 4. místo Tančíme pro radost Český Dub Gymnastika dívky 1. místo v krajském přeboru LB Volejbal: 1 místo v turnaji Mini Torik Cup 9 místo v turnaji Ještědský pohár Basket starší žákyně 4. místo v Českomoravské lize postup do žákovské ligy minižákyně 3. místo v oblastním přeboru minižákyň Break, Taj či, Hip hop. Disko prezentace na veřejnosti STRANA 8 (CELKEM 20))

9 B) PRAXE STUDENTŮ Během školního roku u nás vykonávala odbornou praxi 1 studentka ze SOŠ,SOU a U Česká Lípa. C) OSVĚTOVÁ ČINNOST Během celého školního roku bylo při DDM v provozu Informační centrum mládeže (ICM), kde jsou poskytovány informace metodou šanonovou nebo na internetu. ICM navštíví během týdne přibližně 50 návštěvníků. Od února probíhal program COMDI profesní diagnostika žáků 8.a 9.tříd. Celkem byl diagnostikováno cca 400 žáků. Byli jsme organizátory nebo spoluorganizátory10ti přednášek osvětového charakteru. Těchto přednášek se zúčastnilo cca 300 účastníků převážně z řad studentů a ostatní mládeže. Počet účastníků je zahrnut v grafické části do spontánních aktivit, vzhledem k tomu, že přednášky byly uskutečňovány v prostorách otevřeného klubu. 6. OTEVŘENÁ NABÍDKA SPONTÁNNÍCH AKTIVIT KLUBY 2 DÍLNY 2 VÝSTAVY 3 AKCE 34 Spontánní aktivity jsou průběžná nabídka činností, které jsou pedagogicky a organizačně ovlivňovány nepřímo. Nabídka je využívána individuálně nebo skupinami účastníků neorganizovaně dle jejich momentálního zájmu. Nemají pevně stanovený začátek nebo konec. Jsou omezeny pouze provozem zařízení. Jsou přístupné všem zájemcům v otevřených dílnách a klubech nebo při výstavách a oslavách. Pedagog při těchto činnostech zajišťuje především bezpečnost, tam kde je nutné, při některých aktivitách vystupuje jako rádce, konzultant či činnost motivuje. V DDM byly navštěvovány dětmi a mládeží 2 otevřené kluby a dvě keramické dílny. Dopoledne je otevřený klub pro maminky s dětmi. Probíhal každý den od 9 do 11 hodin a byl plně využíván. Pro studenty a čekající členy ZÚ je otevřen klub Spirála, kde byly uskutečněny 2 výstavy, jsou zde promítány klubové filmy v rámci studentské videoprojekce a uskutečnilo se zde 6 přednášek. Provoz otevřeného klubu je od 12 do 18 hodin při videoprojekci do 20 hodin. Přibližně jednou v měsíci byl otevřen karetní klub a počítačový klub v sobotu nebo během školních prázdnin. Otevřená keramická dílna probíhala STRANA 9 (CELKEM 20))

10 ZÚ vedené externisty Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138,příspěvková organizace pravidelně dvakrát týdně, navštívilo ji celkem během školního roku asi 300 účastníků. DDM organizoval i další drobnější spontánní akce buď samostatně, nebo ve spolupráci se školami, či jinými organizacemi./př. Rodinné konstelace, Co nám lékaři neřeknou, Hrou proti AIDS, Komunikace mezi světem náboženským a sekulárním, Evropská kampaň mládeže na podporu lidských práv All different all equal/. III.A Údaje o počtech činností a účastníků DDM 1) PRAVIDELNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST ZÚ celkem 71 Počet účastníků 803 Z toho vedené interními pracovníky 14 ZÚ 50 ZÚ ZÚ vedené externisty 57 ZÚ STRANA 10 (CELKEM 20))

11 2) PŘÍLEŽITOSTNÁ ZÁJMOVÁ ČINNOST Celkem 56 akcí Počet účastníků Z toho akce v So+Ne 32 pro účast. Z toho o prázdninách 4 3) TÁBOROVÁ ČINNOST Celkem táborů 9 Pro účastníků celkem 308 jarní prázdniny 2 letní prázdniny 7 59 Exter. vedoucích 43 účastníků 265 dětí STRANA 11 (CELKEM 20))

12 4) SOUTĚŽE A OLYMPIÁDY Zorganizováno 27 Soutěž.a olymp. Pro účastníků 907 Vyhlášených MŠMT 18 Vlastních 9 Spolupráce se 69 učiteli Účastníků 419 5) INDIVIDUÁLNÍ ČINNOST Individuální práce 3 prvenství 2 druhá místa 3 třetí místa Praxe 1 studentka celkem 10 dnů Přednášky účastníků 6) SPONTÁNNÍ ČINNOST Spontánní aktivity Spontánní akce 34 Klubová činnost Otevřené dílny 4 Informační centrum mládeže Počet účastníků 794 Počet účastníků Cca 3200 Počet klientů Cca 2700 Z grafů vyplývá, že i ve školním roce 2006/2007 nabízel DDM účastníkům širokou škálu činností, kterou využívala většina mladé populace v České Lípě i okolí. Nejvíce jsou využívány pravidelné zájmové STRANA 12 (CELKEM 20))

13 činnosti, otevřené kluby a akce. Plně jsou obsazovány i nabízené pobyty na táborech. V uplynulém školním roce byla činnost DDM omezena vzhledem k opětovnému krácení finančním prostředkům z MŠMT ČR na platy zaměstnanců. Projevilo se to v počtu akcí a spontánních činností. STRANA 13 (CELKEM 20))

14 IV.A Údaje o personálním obsazení 1) Počty zaměstnanců 7 pedagogů volného času (plný úvazek) od dubna 6 1 ekonomka (plný úvazek) 1 pokladní (částečný úvazek) 1 školník (plný úvazek) 2 uklízečky (částečný úvazek) 48 externích pracovníků vedoucích ZÚ 104 externích pracovníků organizace akcí, pobytů a soutěží 2) Pracovní zařazení Pořadov é číslo PP Pracovní zařazení, funkce Pedagogové volného času Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 1. Ředitelka DDM 1 Vyšší odborné spec.pg. MŠ Zástupkyně ředitelky 1 VŠ ZŠ Zástupkyně ředitelky 1 SŠ pg vol. času Ved. odd. příležitostných aktivit a marketingu 1 SŠ chovatelství Vedoucí oddělení estetiky a propagace 1 SŠ grafická 3 6. Ved. odd. spontánních aktivit a klubů 1 SŠ gymnázium 4 7. Pedagog volného času 1 SŠ pg.vol.času 29 Provozní zaměstnanci 1. Ekonomka DDM 1 SŠ ekonom Pokladní DDM 0,875 SŠ gymnázium Školník DDM 1 Vyučen Uklízečka 0,75 ZŠ 5. Uklízečka 0,5 ZŠ Roků ped. praxe Vzhledem k přiděleným finančním prostředkům od MŠMT, přerozdělovaných KÚ LBC kraje, bylo ve školním roce 2006/2007 v DDM od dubna o 1 pedagoga méně než v předchozím školním roce. Ve školním roce 2006/2007 nám kromě interních zaměstnanců pomáhalo zajišťovat činnost 178 externistů. Tito vedoucí jsou různého věku. Z tohoto počtu 48 externistů docházelo na pravidelnou zájmovou činnost celý rok. Dohodu s námi uzavřelo 35 externistů na organizování akcí, 26 externích pracovníků bylo placeno z finančních prostředků DDM za pomoc při organizaci táborové činnosti a 69 učitelů uzavřelo dohodu za participaci při zorganizování soutěží a olympiád. Finanční odměna externích zaměstnanců závisí na financích přidělených MŠMT ČR(respektive přerozdělených financích KÚ LBC kraje). Maximální počet hodin externistů, kteří pro nás pracují celoročně je 30, výjimečně více. Dohoda byla do Kč / 1 hodinu, od Kč / hodinu. Jejich činnost je více dobrovolná a souvisí s jejich zájmem pracovat s dětmi v určitém oboru. Většina těchto dobrovolníků nemá pedagogické vzdělání. Metodické vedení je úkolem interních pedagogů DDM. Je stále těžší sehnat kvalifikované vedoucí pro práci s dětmi za minimální finanční odměnu. Snažíme se však uspokojit poptávku docházejících účastníků do DDM. STRANA 14 (CELKEM 20))

15 3) Další vzdělávání pedagogů Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Počty pedagog.pracovníků Druh vzdělávání dlouhodobé krátkodobé (kurzy) Celkem 7 (od dubna 6) Za dlouhodobé vzdělávání uvádím roční studium pedagogického minima V.A Údaje o řízení DDM a dalších aktivitách 1)Podmínky pro pedagogickou činnost DDM je umístěn v budově katolické církve s kterou má smlouvu o bezplatném užívání do r Počet učeben v DDM: je 16, z toho odborných 6 (kuchyň, ZOO, učebna VT, keramické dílny, výtvarný ateliér, ICM, sál) Pracovníci DDM mají své zázemí pro organizační práci v 7 kancelářích. V letošním školním roce došlo opět k postupnému vylepšení prostředí pro činnost jednotlivých ZÚ, klubů a dílen. Byly provedeny nátěry dveří, zakoupeno nové lino do klubovny šachistů a nově očalouněné židle. Bylo dokoupeno hudební vybavení pro ZÚ hudební skupina Cínovci. Nově jsme vybavili posilovnu, kanceláře zakoupeny nové pracovní židle zaměstnancům a vznikl nový povrch na chodbě ve 2. patře. Pro zaměstnance i účastníky byl v budově nainstalován automat na teplé nápoje. Další prostory pro činnost: pro sportovní činnost pronajaté tělocvičny při ZŠ Dr. M. Tyrše, při ZŠ Sever, při Gymnáziu Česká Lípa, při ZŠ Šluknovská Česká Lípa, také je pronajatý bazén při ZŠ Sever a hala TJ Lokomotiva. pro příležitostné aktivity většího charakteru si Libertin pronajímá větší prostory ( ZUŠ sál, sportovní hala TJ Lokomotiva, sportovní areál Gymnázia, sál KD Crystal, JD, hrad Lipý a zahradu Muzea) prostor před Sportareálem, turistické trasy v okolí České Lípy pro odbornou činnost ZÚ rádio klubovna v ZUŠ (jediné detašované pracoviště) Prostory DDM byly využívány denně dle potřeby od hod., včetně víkendů, svátků a prázdnin dopoledne: cyklické akce pro předškolní výchovu a aktivity základních škol, cvičení pro seniory, odpoledne: převážně ZÚ, besedy, semináře, otevřené dílny a kluby, příležitostné akce, ICM víkendy: příležitostné akce, akce ZÚ, spontánní aktivity Negativem je nedostatek skladovacích prostor pro pomůcky a technický materiál a chybějící bezbariérový přístup. STRANA 15 (CELKEM 20))

16 2)Řídící systém DDM - pedagogické rady všech zaměstnanců DDM včetně externích zaměstnanců nejméně 2 ročněsvolává a řídí ředitelka - operativní porady všech zaměstnanců DDM 1 měsíčně vede ředitelka (případně zástupkyně) - pedagogické rady interních zaměstnanců DDM 1x týdně vede ředitelka, případně zástupkyně - konzultace s jednotlivými vedoucími ZÚ dle potřeby vedoucí pedagogického oddělení - organizační a přípravné schůzky před soutěžemi a olympiádami MŠMT svolává řed. na popud KÚ - pedagogické služby v DDM denně každý pedagogický pracovník - příprava rozvrhů jednotlivých kluboven zástupce ředitelky - kontroly a hospitace zástupce ředitelky L. Lípová 52 hospitací v ZÚ, 64 schůzek ohledně činnosti ZÚ 3)Spolupráce s dalšími organizacemi Ve školním roce 2006/2007 hodnotím opět kladně spolupráci s KD Crystal, s kterým jsme zrealizovali některé masové akce pro veřejnost na hradě Lipý. /Pálení čarodějnic, Majáles/. V této spolupráci chceme i nadále pokračovat. Dobrá spolupráce se rozvíjela také se školami při propagaci naší nabídky, organizací soutěží vyhlášených MŠMT. Studenti středních škol u nás mohou vykonávat praxi. V oblasti enviromentální výchovy jsme letos spolupracovali nejen s MŠ, ale i se ZŠ. Dále úzce spolupracujeme s : Městským úřadem (zřizovatel DDM) grantová politika NIDM (Institut dětí a mládeže MŠMT ČR) metodika ČČK pomoc na akcích Asociace školních sportovních klubů spoluorganizátor AC ČL pomoc na akcích ATOM spoluorganizátor Radou dětí a mládeže Liberec.kraje informace o akcích Krajským úřadem Libereckého kraje organizace soutěží a přehlídek, grantová politika, příprava koncepce enviromentální výchovy dalšími domy dětí v regionu informace, společné akce Asociací ICM informace Městská policie pomoc na akcích Rybářský svaz pomoc na akcích Tělovýchovná jednota DDM Česká L. spoluúčast při financování nájmů některých sportovních ZÚ TJ Lokomotiva Česká Lípa bezplatný pronájem hřiště pro ZÚ házená Českolipský deník propagace Městské noviny propagace Jiráskovo divadlo spoluorganizátor KD Crystal spoluorganizátor Okresní muzeum metodická pomoc, organizování akcí na zahradě Ekoporadna Orsej spolufinancování akcí Kruh přátel Libertinu metodická a organizační pomoc při podávání a realizaci projektů MŠMT Klub vojenské historie pomoc na akcích Model klub Česká Lípa organizování modelářských soutěží Svaz modelářů Praha finanční pomoc při akci Krajské kolo plastikových modelářů STRANA 16 (CELKEM 20))

17 Dům dětí a mládeže Libertin, Česká Lípa, Škroupovo nám. 138,příspěvková organizace Jizerské pekárny sponzorství Reklamní agentury propagace Klub tělesně postižených Klub zrakově postižených Papírny Zákupy sponzorství Mirobus odvoz dětí na akce a tábory Sklárna N. Bor sponzorství Happy shop sponzorství Obchodní dům Andy sponzorství Občanské sdružení Eureda přednášky Česká spořitelna sponzorství Občanské sdružení Empatia Letiště Česká Lípa SKY OFFICE JTN 4)Inovace Snažíme se do naší činnosti zapojit co nejvíce jednotlivců i organizací, abychom rozšířili povědomí o naší činnosti. Ve školním roce 2006/2007 se nám dařila propagace akcí, soustředili jsme se na masové akce. Návštěvnost byla veliká, což je zřejmé z grafu, při menším počtu akcí se nám podařilo zapojit více účastníků. Při plnění konkrétních cílů rozpracovaných ve Školním vzdělávacím programu (ŠVP) se nám nepodařilo vše plnit na 100%, stále vidím rezervy v naplňování ekologických parametrů při všech akcích a činnostech DDM, větší využívání ICT při všech činnostech (chybí podmínky, respektive finance na nové vybavení DDM moderní výpočetní technikou). Hledáme nové cesty propagace naší činnosti. Rezervy jsou také v získávání kvalitních externích spolupracovníků. 5)Mezinárodní spolupráce: Spolupracujeme se skupinou mládeže z Berlína Basdorf. Děti z Německa byly na letním táboře v Maxově, Samopších a pravidelně se zúčastňují šachových turnajů. V říjnu navštívilo 8 mládežníků Berlín. Chceme docílit toho, aby zástupci ZaDeM byli opět účastníky jednání v družebních městech (Norsko, Německo, Bělorusko). 6)Získané a žádané finanční prostředky formou grantů Jiné instituce než město, u kterých bylo žádáno prostřednictvím KPL nebo DDM na společné akce Instituce, u které byla dotace žádána Požadovaná částka Získaná částka Účel dotace 1. MŠMT , , Letní tábory, ICM, akce 2. KÚ Lbc. kraje Majáles 3. KÚ Lbc.kraje Porta KÚ Lbc.kraje 5.800, Wolkerův Prostějov soutěž KÚ Lbc kraje , Soutěže a olympiády STRANA 17 (CELKEM 20))

18 Celkem , Granty a projekty Během školního roku byly vypracovány projekty na 25 akcí a 11 táborů. Projekty byly zaslány na MŠMT (prostřednictvím OS KPL), KÚ i komise a výbory města České Lípy. Celková částka získaných finančních prostředků DDM formou grantů je uvedena ve zprávě o hospodaření. Na granty MÚ požadováno , obdrženo , (včetně cíleného) Na zakoupení aparatury pro Romskou hudební skupinu , Kč. Občanské sdružení KPL získalo: Kč na letní tábory, akce a činnost ICM. VI.A Údaje o průběhu a výsledku kontrol 1. Veřejnosprávní kontrola Města Č.L. kontrola hospodaření za rok 2006 z vybraného vzorku operací, prověření a vyhodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola proběhla bez připomínek, nebyla udělena žádná nápravná opatření. 2. Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištěníbylo uloženo opravit data vstupu do zaměstnání na přihláškách k nemocenskému pojištění u dvou externích zaměstnanců. 3. Česká školní inspekce provedla kontrolu využívání finančních prostředků přidělených ze státního rozpočtu školám, předškolním a školským zařízením. V žádné kontrolované náležitosti nebylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu. 4. Během hodnoceného školního roku bylo provedeno 52 hospitací zástupkyní ředitelky (pověřena řízením pedagogů). Závěry hospitací:: Metodické pomoci bylo potřeba u začínajících externích pracovníků (především studenti SŠ ), kteří neměli zkušenosti s vedením zájmového útvaru (ZÚ) týkalo se to především ZÚ Hip Hop, aerobic, disco, break. Činnost těchto ZÚ byla několikrát v průběhu školního roku kontrolována, zda došlo ke kladným změnám ve vedení, používaných metodách práce, plnění stanoveného plánu a přístupu ke účastníkům ZÚ. Během školního roku se velice kladně vyvíjelo vedení ZÚ disko a break. Zájmové útvary, vykonávající činnost již několik let a pod odborným vedením např. gymnastika, basket, jóga, plnily výchovně vzdělávací činnost výborně. Zrovna tak i nový ZÚ Taj či a změna ve vedení kroužku Cvičení rodičů a dětí několikanásobně zvýšila účast. VII.A Zhodnocení, závěr. Činnost DDM byla i v r. 2006/2007 široká. Rozšířila se nabídka aktivit pro neorganizovanou mládež, což je současný trend zájmového vzdělávání. Aby našich služeb využívala co nejširší dětská a mládežnická veřejnost, snažíme se o atraktivní prostředí DDM i atraktivní nabídky činností. Toto je náš směr i do budoucnosti. Chceme se ještě více zaměřit na prezentaci a reklamu a tím se co nejvíce zviditelnit. Vzhledem k ponížení počtu pedagogických zaměstnanců, jsme museli změnit organizační strukturu řízení práce DDM, která je více zaměřena na týmovou práci. Ačkoliv podle demografického STRANA 18 (CELKEM 20))

19 vývoje počet školních dětí klesá, my tuto skutečnost nepociťujeme. DDM je využíván stále přibližně stejným množstvím dětí a mládeže.i když je malý pokles účastníků v pravidelné zájmové činnosti, více dětí a mládeže využívá naší nabídky činností v klubech a otevřených dílnách. Tuto pozitivní skutečnost můžeme konstatovat díky podpoře města, které chápe, že DDM je důležitou městskou institucí, která nabízí dětem a mládeži program a volnočasové aktivity jako primární prevenci všech patologických jevů. Zároveň svou nabídkou plníme cíle programu státní podpory práce s dětmi a mládeží a zajišťujeme neformální výchovu a vzdělávání jak organizovaných, tak neorganizovaných dětí a mládeže našeho města i okolí. To, že DDM navštěvuje stále velké procento dětí z Českolipska je veliký úspěch vzhledem k narůstající konkurenci klubů při ZŠ. Z průzkumu mezi dětmi máme zjištěno, že stále platí známá psychologická zásada, že by dítě pro zábavu mělo změnit školní prostředí, ve kterém se vzdělává. VIII.A Přílohy A: č.1 Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly závěry č.2 Protokol o kontrole pojistného závěry č.3 Protokol o kontrole ČŠI závěry č.2 Výroční zpráva ICM Dne: Jiřina Mimrová ředitelka DDM STRANA 19 (CELKEM 20))

20 STRANA 20 (CELKEM 20))

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ Dům dětí a mládeže Libertin Česká Lípa, Škroupovo nám. 138 Tel.:487 823404, 487 521652, fax:487 823404, e-mail:mimrova@libertin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DDM LIBERTIN, ČESKÁ LÍPA, ŠKROUPOVO

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, OKRES KARLOVY VARY, PŘÍSPĚKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa:

Více

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí:

Hlavním posláním středisek je zajišťování volnočasových aktivit pro děti a mládež a pro širokou veřejnost v daném místě. Střediska nabízejí: Střediska volného času v ČR aktuálně Společně se školními družinami a školními kluby je řadíme mezi školská zařízení pro zájmové vzdělávání. Střediska volného času jsou tohoto typu: domy dětí a mládeže

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 V Liberci 3.5.2013 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015

Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov. Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Č. j.: 40 / 2014 Dům dětí a mládeže, Školní 1638, Tachov Rámcový plán činnosti DDM Mraveniště TACHOV pro školní rok 2014/2015 Plán byl projednán na poradě pracovníků DDM a pedagogickou radou dne 8.10.2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ ROGRAM PŘEDKLADATEL: NÁZEV ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Dům dětí a mládeže Stříbro ADRESA, KONTAKT ŘEDITEL ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Masarykovo náměstí 17, 349 01 Stříbro tel.: 374 622

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov, Linecká 67, 381 01 Český Krumlov, IČO:00665711, tel. 380 716 407 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Dům dětí a mládeže Český Krumlov a pobočka Kaplice ve školním roce 2013/2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010

Hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2009-2010 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail: ddmrokycany@seznam.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly

Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly Školní vzdělávací program Městského domu dětí a mládeže Úvaly V. Nováka 372, 250 82 Úvaly (dále jen MDDM) je vydán na základě zákona č. 561/2004, 3, odst. 3 a 5, odst. 2, 3., v souladu s vyhláškou č. 74/2004

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002

PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA SEMILY Nádražní 213, P. BOX 72, PSČ 513 01 tel.: 481 625 390, ppp.semily@worldonline.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PPP ZA ŠKOLNÍ ROK 2001-2002 Zprávu předkládá: Mgr.Věra

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice

Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod. Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dům dětí a mládeže Bájo Česká Skalice, okres Náchod Adresa: Husovo náměstí 3, 552 03 Česká Skalice Identifikátor domu dětí a mládeže:

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016

Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 Zpráva o připravenosti DDM Slavkov u Brna na školní rok 2015/2016 1.Úvod DDM Slavkov u Brna je školské zařízení, které má právní subjektivitu od roku 2000. Zajišťuje výchovné, vzdělávací, zájmové, rekreační,osvětové

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 16, Liberec 1,tel/fax: 048/2713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 V Liberci 30.4.2014 Vypracoval: Schválil: Předkládá:

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Minimálně preventivní program 2008/2009 Název: Minimalizace šikany Zpracovala: Mgr. Věra Ruttová metodička primární prevence 1. Popis současného

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov

Česká republika Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov Česká republika Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Chocerady 267, okres Benešov 257 24 Chocerady 267 Identifikátor školy: 600 042 022 Termín

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Mateřská škola Montessori, Zámecká 10, Jablonec nad Nisou Telefon: 0428302625 E mail:montessori@materskaskola.cz Zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Zpracoval: Vlasta Hillebrandová Předkládá:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc

Česká republika Česká školní inspekce. Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Česká republika Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Náměšť na Hané, okres Olomouc Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov Osecká 315, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor školy: 600 146 871

Více

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011

Výroční hodnotící celoroční zpráva. ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany, Čechova 1155 Rokycany 337 01 Výroční hodnotící celoroční zpráva ve školním roce 2010-2011 Dům dětí a mládeže Rokycany,Čechova 1155 Rokycany 337 01 Tel., fax.: 371 722 618 e.mail:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Dům dětí a mládeže Rumburk, U stadionu 1133 Adresa U stadionu 1133, 408 01 Rumburk Identifikátor: 600 028 941 Zřizovatel: Školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech:

PROJEKT NA ROK 2012. Zájmové vzdělávání probíhá v SVČ Lužánky v následujících činnostech: PROJEKT NA ROK 2012 Posláním Lužánek Střediska volného času, je podporovat pozitivní formování osobnosti, a to vytvářením prostoru a podmínek pro volnočasové aktivity a vzdělávání široké veřejnosti, především

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 INSPEKČNÍ ZPRÁVA ZJIŠTĚNÉ SKUTEČNOSTI A JEJICH HODNOCENÍ Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 6/99-4007 Oblastní pracoviště č. 01 Signatura: va3ls201 Okresní pracoviště Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Hobby Centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4 IZO:

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV. 1. Preambule. 2. Identifikační údaje zařízení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DDM MIKULOV 1. Preambule Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Mikulov, okres Břeclav (dále jen DDM Mikulov) je vydán ředitelem školského zařízení na základě zákona 561/2004

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10. nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice. Identifikátor: 600 010 741 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Libochovice, nám. 5. května 10 nám. 5. května 10, 411 17 Libochovice Identifikátor: 600 010 741 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih. Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice. Identifikátor školy: 600 070 492 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Přeštice, okres Plzeň-jih Na Jordáně 1146, 334 01 Přeštice Identifikátor školy: 600 070 492 Termín konání inspekce: 7. 9. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009

Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 Základní škola Klobouky u Brna Rámcový vzdělávací program školního klubu na rok 2008/2009 1. Identifikační údaje Základní škola Klobouky u Brna, Vinařská 29 PSČ 691 72 Zařízení školní klub, Zámecká 10

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok

Plán činnosti 2015/2016. Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy. na školní rok Plán činnosti Střediska volného času Kroužky pro děti střední Čechy na školní rok 2015/2016 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické poradě pracovníků SVČ Kroužky

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Centrum Dětí a Mládeže

Centrum Dětí a Mládeže Centrum Dětí a Mládeže Česká Kamenice za 2012-2013 Zpracoval : Aleš Vlček ředitel CDM V České Kamenici 17. 9. 2013 Obsah I. Charakteristika CDM II. Personální zabezpečení CDM a) dům dětí a mládeže b) školní

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014

Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Dům dětí a mládeže Pod střechou 2013/2014 Zpráva o činnosti příspěvkové organizace Mgr. Markéta Šmídová I. Identifikace školského zařízení Dům dětí a mládeže Pod střechou, Rokytnice nad Jizerou, okres

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trstěnice, okres Svitavy

Česká republika Česká školní inspekce. Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Trstěnice, okres Svitavy Česká republika Česká školní inspekce Pardubický inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Trstěnice, okres Svitavy 569 57 Trstěnice, okres Svitavy Identifikátor školy: 600 100

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní rok 20014/2015 Vypracoval: Mgr. Miloš Kejklíček Schváleno: 30.října 2014-1 - ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM I. Cíle vzdělávání AZ CENTRUM Havlíčkův Brod Středisko volného času,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice

Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Bučovice Název zařízení: Dům dětí a mládeže Bučovice, okres Vyškov Adresa : Vyškovská 376, 685 01 Bučovice Právní forma: Příspěvková organizace IČO 70284083 Zřizovatel:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR

Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM. Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR. Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Mgr. Michal Blažej Koordinátor SCM a SpSM Mgr. Antonín Barák Člen Komise mládeže FAČR Mgr. Tomáš Provazník Místopředseda Komise mládeže FAČR Všestranný rozvoj talentované mládeže Vytváření a posilování

Více

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP

Výroční zpráva. Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny. za školní rok 2003/2004. Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny za školní rok 2003/2004 Vypracovala: PhDr. Ivana Bernardová ředitelka KPPP Výroční zpráva KPPP za školní rok 2003/2004 str. 1 Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015

Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 Výroční zpráva DDM školní rok 2014/2015 1 I. Charakteristika školského zařízení Dům dětí a mládeže, Purkyňova 494, příspěvková organizace 686 06 Uh. Hradiště, odloučené pracoviště Přírodovědné centrum

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více