Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas)"

Transkript

1 Přírodověda, matematika 5. ročník (Volný čas) Jméno a příjmení autora Název práce Lenka Jeřábková Ondřej Černý Volný čas Zaměření zde uveďte číslo a název části modulu, kam řadíte svoji práci (podle zveřejněné Osnovy modulu) Doporučený věk žáků, třída Název předmětu nebo činnosti, kde lze využít vaši práci Počet výukových hodin Počet žáků, který se může zapojit do práce Typ školského zařízení, pro které je práce určena, nebo je navržena Použité programové vybavení seznam s přesným názvem, a *) kontakt na autora, výrobce nebo distributora Seznam šablon a příkladů k referenční práci (jména souborů, umístění) 3 - počítač - nástroj k tvorbě vlastních příprav a metodika výuky let, 5. třída Přírodověda, matematika Třída ZŠ Bitmapový grafický editor není přesně stanoveno, tabulková procesor volny_cas.doc, volny_cas.xls *) Doporučená konfigurace počítačů a použitá periferní zařízení Doporučená studijní literatura Doporučené WWW stránky Řezníček, P., Vaníček, J., Informatika pro základní školy 1, Computer Press, 2004 Kolektiv autorů, Microsoft Excel 2000 Jednoduše, srozumitelně, názorně, Computer Press, 2002 *) Uveďte pokud znáte nebo je nezbytné pro vaši práci

2 I. Obecná a stručná charakteristika vybraného okruhu 1. Situace ve školství Výchova ke zdraví se na 1. stupni ZŠ vyučuje v rámci časové dotace vymezené pro předměty přírodověda a vlastivěda ve 4. a 5. ročníků. Učivo bezprostředně navazuje na výuku prvouky a získání znalosti žáků se dále rozvijí. A to tak, aby lépe porozuměli základním potřebám zdravého vývoje člověka. 2. Trendy a předpokládaný vývoj Výchově ke zdraví je již od 2. ročníku věnována velká pozornost, ale vzhledem k současnému vývoji volnočasových aktivit dětí, které jsou stále častěji zaměřeny na činnosti nepříznivě ovlivňující jejich zdravotní stav a fyzickou zdatnost, mělo by se tomuto tématu (volný čas) věnovat času mnohem více. Žáci by si měli uvědomit, jak jednotlivé činnosti působí na jejich organismus, aby byli schopni vnímat jejich klady i zápory. 3. Výchova a podmínky ve škole Při přípravě výukových materiálů zaměřených na využití výpočetní techniky je asi největším problémem různá úroveň materiálního vybavení jednotlivých škol a nestejná odborná připravenost učitelů. Proto je naší snahou předložit takové materiály, které budou použitelné v běžných podmínkách škol. 4. Volba programu, předmětu, věk žáků volba programu, obsah činností: volný čas vzájemné posuzování záznamů žáků o využívání volného času (dotazník); sestavování grafů předmět: přírodověda, matematika věk žáků: let (5.ročník) II. Vlastní příprava a pracovní postupy 1. Postupy konkrétních činností a práce učitele 1.1 Výchovně-vzdělávací cíl činnosti Hlavním výchovně-vzdělávacím cílem je rozvíjet u žáků povědomí o důležitosti zdravého vývoje člověka se zaměřením na využívání volného času a naučit se vyhodnocovat a zaznamenat získané informace do grafů, včetně dovednosti se v grafech orientovat. 1.2 Úkoly žáků a popis činností Úkolem žáků je zjistit, jak tráví svůj volný čas děti různých věkových skupin, své záznamy porovnat a zaznamenat je do grafů, aby vznikl přehledný materiál zkoumané problematiky Diskuze na téma volný čas Vlastní výzkumné činnosti žáků předchází diskuse na téma: Jak trávím svůj volný čas. Žáci pak zpracují domácí práci, ve které mají za úkol sestavit rozpis svých volno časových aktivit během pracovního týdne Vytvoření formuláře v textovém editoru

3 Tak získají dostatek informací k vytvoření vlastního formuláře dotazníku, zaměřeného na zjišťování problematiky. Tento formulář si vytvoří v textovém editoru. Vytisknou, případně namnoží v potřebném počtu (podle respondentů). (Ukázka viz volny_cas.doc.) Postup: založení nového souboru volny_cas.doc opsání textu se zněním otázky pro dotazované vytvoření jednoduchých tabulek pro činnosti v jednotlivých dnech týdne tisk Provedení ankety Následuje vlastní výzkumná činnost, kdy žáci v daném časovém rozmezí musí získat odpovědi od určeného počtu respondentů konkrétní věkové kategorie Zpracování dat do grafů V tabulkovém kalkulátoru žáci z anketních listů přepíší údaje do tabulek a vytvoří graf. Postup: založení nového souboru volny_cas.xls přepsání údajů do tabulky na jednom z listů označení tabulky (výběr myší) + klávesa F11 případná úprava vzhledu tabulky a grafu tisk 2. Metodika a organizace činností, spolupráce žáků Jednotlivé činnosti projektu budou prolínat určitými předměty v delším časové úseku (asi 14 dní). V rámci jedné hodiny přírodovědy realizujeme zmíněnou diskusi, na kterou bude v další hodině navazovat práce s počítačem, sestavení dotazníků. Pak následuje vlastní výzkumná činnost a na tu v hodině matematiky navážeme zpracováním informací v tabulkovém kalkulátoru. K plnění stanovených výchovně-vzdělávacích cílů využijeme projektové metody. Činnost žáků vystupuje do popředí. Kvalita jejich výsledků bezprostředně závisí na jejich schopnosti organizovat a koordinovat jednotlivé aktivity. Učitel zastává roli rádce a pomocníka. Pro plnění zadaných úkolů si žáci vytvoří pracovní skupiny o 4-6 členech. 3. Vhodné začlenění do předmětů, využití pobíraných dovedností pro další rozvoj žáka v jiných předmětech Informace získané během plnění úkolů následně použijeme v dalších předmětech k dokončení projektu. V hodině přírodovědy žáci předvedou prezentaci výsledků své výzkumné činnosti. Poznatky jednotlivých skupin pak budou žáci vzájemně porovnávat. Získají tak celkový přehled o zkoumané problematice z hlediska různých věkových kategorií s jejich podobnostmi i odlišnostmi. Při matematice společně zhodnotíme práci žáků po stránce formální. Upozorníme na případné chyby při zpracovávání grafů. vyzdvihneme dílčí úspěchy. Tématu můžeme využít i v hodinách českého jazyka, kde budeme se žáky diskutovat o vlivu jednotlivých aktivit na zdraví člověka. pak necháme žáky zpracovat práci na téma: Televize a volný čas ( počítač a volný čas ).

4 V hodinách literární výchovy si se žáky přečteme úryvky z knih zabývající se problematikou života dětí a mládeže se zaměřením na volný čas (J. Foglar- Hoši od bobří řeky, Rychlé šípy apod.). Žáci pak zpracují referát buď o přečtené knize se zmíněnou problematikou, nebo o autorovi píšícího knihy na dané téma. 4. Shrnutí operací v hodině - práce s textovým editorem - práce s tabulkovým kalkulátorem - skupinová práce Pracovní list - příloha Příklad výstupu (konkrétní třída 5.C) Volný čas žáků třídy 5. C hodiny sportovní aktivity výtvarné aktivity kulturní aktivity hudební aktivity pobyt venku sledování TV počítač péče o zvířata příprava do školy pomoc rodičům četba ostatní činnosti činnosti

5 VOLNÝ ČAS Sestav podrobný přehled všech činností, při kterých trávíš svůj volný čas během pracovního týdne. Nezařazuj pouze činnosti organizované (zájmové kroužky apod.), ale i ty, které si vybíráš náhodně (pobyt venku, sledování televize, výlety, návštěva knihovny atd.). Pondělí: Úterý: Středa: Čtvrtek: Pátek:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 28 42 L/51 CHEMIK OPERÁTOR Školní vzdělávací program 28-42-L/51

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti:

Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie. Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Obor vzdělávací oblasti: Charakteristika vzdělávacího oblasti: Vzdělávací oblast v 1. období (1. 3. ročník) se nevyučuje v samostatném předmětu,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha H: Škollníí vzděllávacíí prrogrram vyttvořřený podlle RVP PRŠ 2 urrčený prro sttřředníí

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 65-41-L/01 GASTRONOMIE 1. NÁZEV IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola, Praha 5 Zličín, Nedašovská 328/35 1 Motto: Žák není nádoba, která se má naplnit, nýbrž pochodeň, která se má zažehnout.

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 23 51 H / 01 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy:

Více

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti

Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti Základní škola Jana Amose Komenského Brandýs nad Orlicí Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dílna lidskosti [1] Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání motto: Má-li se člověk státi

Více

Základní škola Praha-Kolovraty. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KOPR

Základní škola Praha-Kolovraty. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KOPR Základní škola Praha-Kolovraty Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KOPR Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, zpracován dle RVP

Více

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř

Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Školní vzdělávací program 23 55 H/01 Klempíř - 0 - ŠVP- klempíř OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...1 PROFIL ABSOLVENTA...2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OTEVŘENÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OTEVŘENÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OTŘENÁ ŠKOLA 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.4 1.1. Název ŠVP.....1 1.2. Údaje o škole...4 1.3. Zřizovatel...4 1.4. Platnost dokumentu od:.4 2. Charakteristika školy 5 2.1. Úplnost

Více

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY

KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A, náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace PSČ: 463 31 IČO:72741643 KONCEPCE ROZVOJE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OSVĚTY Zpracovala: Mgr. Veronika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

RVP 23-52-H/01 Nástrojař. Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ

RVP 23-52-H/01 Nástrojař. Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ RVP 23-52-H/01 Nástrojař Školní vzdělávací program NÁSTROJAŘ Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení zaměstnavatelů, Val

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělání Škola pro děti Základní škola Libčice nad Vltavou, okres Praha - západ NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: Škola pro děti Název školy: Základní škola Libčice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - 1 - 1. NÁZEV A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie

Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Základní škola praktická Bochov - Kopie školní vzdělávací program Školní vzdělávací program základního vzdělávání pro vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením - Kopie "Oáza" Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF

Více

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka

školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. RVP 65-51-H/01 Kuchař číšník 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka školní vzdělávací program Číšník, servírka - verze 2. 65-51-H/01 Kuchař - číšník odborné zaměření: Číšník, servírka Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ Základní škola, Liberec, ul. 5.května 64/49, příspěvková organizace tel: 485 105 631 e-mail: info@zs5kveten.cz KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ příloha plánu práce výchovné poradkyně Mgr. Věra ŠEBOROVÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků

Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Management výroby a prodeje oděvů a doplňků Obor vzdělávání 31-43-M/01 Oděvnictví Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více