Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání"

Transkript

1 How2Know estudovna

2 Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání

3 Co bylo na začátku? Přání MÍT SVOJE VLASTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Rozhodnutí REALIZOVAT JE VLASTNÍMI SILAMI SAMI

4 Celoroční kurz: Úspěšný ředitel I. MODUL Základy managementu Strategické plánování Řízení osobního času II. MODUL Legislativní a právní otázky Řízení lidských zdrojů III. MODUL Týmová práce a spolupráce Outdoorové aktivity To nestačí, chceme IV. MODUL Public relations Marketing Fundraising V. MODUL pokračovat ve Komunikace vzdělávání ještě druhým rokem. Management změny VI. MODUL Obhajoba závěrečné práce

5 Pokračování: Velmi úspěšný ředitel I. MODUL Osobně sociální výchova I. Role SVČ na území města Školní vzdělávací program II. MODUL Facilitace Participační vedení týmu Benchmarking (4 x 19 hodin) III. MODUL Osobní prezentace Rozvoj klíčových kompetencí To ještě Participační vedení týmu II nestačí, chceme pokračovat ve IV. MODUL vzdělávání ještě Kvalita organizace Projektový management jeden rok! Psaní projektů V. MODUL Obhajoba závěrečné práce

6 A tak vznikl: Ředitel - manažer I. modul Osobně sociální výchova II Vnitřní audit SVČ - znaky dobrého SVČ II. modul Vedení diskuse řízení porad Řízení organizace - Jak ustát změnu UKONČENÍ STUDIA Zpracování závěrečné práce po kaţdém ročníku 80% účasti v prezenčním studiu Splněné podmínky elearningového studia Obhajoba závěrečné práce před všemi účastníky Závěrečný test 100 otázek (100 minut) Závěrečná zkouška

7 Přišly první online pokusy Sdílení informací Systém domácích úkolů To nestačí, to je málo - - chceme více! Na semináři vše probereme, všemu rozumíme. Doma pak chceme pokračovat, ale zjišťujeme, že tomu tolik nerozumíme a mnohé jsme zapomněli Potřebujeme jít více do podrobností. Internetové prostředí mujnet.cz

8 E learningová podpora Úvod do managementu 13 kapitol Strategické plánování 7 Time management 7 Řízení lidských zdrojů 3 Týmová práce a spolupráce 10 Public relations 4 Marketing 9 Fundraising 6 Participace 7 Role SVČ na území města 5 Facilitace 9 Prezentace 5 Management změny 3 Audit SVČ 6 Legislativa a právo 5

9 estudovna.cz E-learningová podpora prezenčním kurzům (s tutorem) Vzdělávací DVD bez tutora Komunitní prostředí (klubovny) Konzultace a poradenství Blended learningové kurzy na zakázku E-learningové kurzy pro veřejnost

10 estudovna.cz elearning online

11 Výuková DVD elearning offline

12 Výuková DVD elearning offline

13 Výuková DVD elearning offline

14 Klubovny

15 Metodické materiály

16 Konzultace a poradenství

17 To ještě stále nestačí, to je málo chceme více. Potřebujeme vědět, jak na tom naše organizace je - v čem je dobrá, v čem zaostává. Potřebujeme hodnotící nástroje k měření organizace. Potřebujeme znát úroveň vlastních kompetencí, vědět co jsou naše silné stránky a také které jsou ty slabé. Potřebujeme znát v čem konkrétně se máme vzdělávat. Tak vznikl hodnotící nástroj How2Know

18 How2Know Sebehodnotící nástroj pro organizace v 5 oblastech a 17 činnostech cílený na školy a příspěvkové organizace, na neziskové organizace, perspektivně na úřady a na malé a střední firmy. Nástroj pro zjišťování úrovně kompetencí pracovníků v 25 kompetencích

19 17 základních činností organizace

20 Jednoduché vyplňování

21 Výsledky MANAŢERSKÉ HODNOCENÍ ORGANIZACE Manaţerský přehled Analýza oblastí Stav organizace HODNOCENÍ ČINNOSTÍ Manaţerský přehled Celková analýza silných a slabých stránek Analýza silných a slabých stránek podle činností Slabé stránky - opatření 3S analýza Názorový rozptyl P analýza Potřebné kompetence VÝSTUPY Akční plán - organizace Akční plán činnosti Akční plán slabé stránky Analýza vzdělávacích potřeb organizace Analýza vzdělávacích potřeb činnost POROVNÁVACÍ ANALÝZA Časová analýza Jednotková analýza (porovnávání oddělení, úseků, zařízení) Časově jednotková analýza

22 Navržený plán pro organizaci definované kroky k eliminaci slabých stránek

23 Názorový rozptyl jak se hodnotitelé shodují, nebo neshodují v hodnocení dané činnosti.

24 Stav organizace Stručná charakteristika stavu organizace Porovnání silných a slabých stránek Průměrná hodnota Navržená strategie Doporučení Zaměření se na slabé oblasti Zaměření se otázky s největším názorovým rozptylem Doporučené vzdělávání pracovníků

25 Potřebné kompetence Aby pracovníci organizace byli schopni realizovat předchozí opatření opakovaně na vysoké kvalitativní úrovni, musí být k tomu vybaveni následujícími, potřebnými kompetencemi, tj. vědomostmi a dovednostmi. Kompetence jsou seřazeny podle důležitosti. Kompetence Schopnost práce s informacemi 7 Schopnost strategického myšlení 8 Schopnost marketingového myšlení 12 Schopnost prezentovat na veřejnosti 13 Schopnost řízení porad

26 Identifikace úrovně kompetence Identifikace úrovně 25 kompetencí probíhá pomoci tří on-line testů, které jsou součástí hodnotícího nástroje How2Know: - Základní test H2K - Test úrovně kompetencí - Test znalostí Pro zpřesnění Identifikace úrovně kompetencí lze využít dalších nástrojů, například tzv. Development centrum, nebo psychodiagnostické testy.

27 Základní test H2K Úrovně kompetencí: 0 8 (8 úroveň je nejvyšší) Pracovník hodnotí sám sebe, zároveň jej hodnotí jeho kolegové

28 Test úrovně kompetencí 24 otázek Pracovník hodnotí sám sebe, zároveň jej hodnotí jeho kolegové Test zpřesňuje předchozí Základní test H2K

29 Test znalostí 16 znalostních otázek Pracovník odpovídá na otázky týkající se vědomostí z identifikované kompetence Test ještě více zpřesňuje Základní test H2K

30 Výsledky Výsledky pro organizaci Manažerský souhrn podle kompetencí Manažerský souhrn podle jednotlivců Jednotlivé kompetence Rozvojový a vzdělávací plán pro organizaci Výsledky pro jednotlivce Skutečná úroveň kompetence Základní test Test úrovně kompetence Znalostní test Rozvojový a vzdělávací plán pro jednotlivce Časová analýza (porovnání výsledků v různém časovém období)

31 Analýza vzdělávacích potřeb jednotlivce Kompetence Schopnost práce s informacemi 7 Schopnost strategického myšlení 8 Schopnost marketingového myšlení 12 Schopnost prezentovat na veřejnosti 13 Schopnost řízení porad

32 Využití How2Know On-line systém sebehodnocení organizace Nástroj pro měření činností organizace Nástroj pro zjišťování úrovně kompetencí Zjištění úrovně organizace i kompetence pracovníka před seminářem, v průběhu semináře a po semináře Zjištění úrovně organizace i kompetence pracovníka v rámci konzultační pomoci organizaci i pracovníkovi Samostatné použití ze strany organizace, konzultantů a jednotlivců

33 Tentokrát přišli organizátoři Pojďme využít nástroje, které máme, pro snadnější organizaci a hodnocení kurzů. Tak vznikla podpora kurzům: hodnocení kurzů logistika závěrečné zkoušky

34 Hodnocení po vzdělávací akci

35 Organizační zabezpečení

36 Znalostní test

37 Hodnocení Hodnocení před vzdělávací akcí Vstupní hodnocení realizované před zahájením vzdělávací akce je zaměřené na získání potřebných základních údajů o účastnících včetně zjištění podstatnějších rozdílů v jejich obecné vědomostní úrovni a eventuálních dispozic k učení včetně základní studijní motivace. Hodnocení během vzdělávací akce - úvodní část Hodnocení realizované při zahájení vzdělávací akce je zaměřené na vědomostní úroveň účastníků vzhledem k tématice kurzu. Hodnocení během vzdělávací akce - střední část Hodnocení realizované v průběhu vzdělávací akce je zaměřené na poskytování zpětné vazby účastníkům i lektorovi, na ohodnocení studijního úsilí. Hodnocení po vzdělávací akci Cílem hodnocení po vzdělávací akci je získat poměrně přesný pohled na účinnost vzdělávací akce. V neposlední řadě jde o postihnutí změn v motivaci účastníků k dalšímu vzdělávání a k aplikaci získaných poznatků v praxi.

38 Prezenční kurzy + estudovna + H2K = nová kvalita ve vzdělávání Systém vzdělávání vedoucích pracovníků Obsah programů je zaměřen na praxi. Tlak na účastníky k permanentnímu rozvoji organizace Benchmarkingové návštěvy v dalších organizací Závěrečné zkoušky Evaluace vzdělávacího programu estudovna E-learningová podpora Výukové DVD Klubovny Webový portál jako informační servis Konzultace a poradenství Organizační servis How2Know Sebehodnocení organizací v programu (na začátku, v průběhu a na konci) - pomoc při změně organizace Měření úrovně kompetence účastníků (na začátku a na konci) - navrţený individuální program pro kaţdého účastníka

39 Děkujeme za pozornost! AISIS,o.s. Gorkého 499 Kladno, tel:

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Název zakázky Příprava a realizace navazujících vzdělávacích akcí v oboru firemního managementu pro odbornou a podnikatelskou veřejnost v oboru biotechnologií. 2. Zadavatel Ústav

Více

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9

SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 SYSTÉM DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTNÍM SPOLKU ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE PRAHA 9 metodický materiál JAN JEDLIČKA & PETRA JEDLIČKOVÁ KVĚTEN 2010 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Organizace a její zaměstnanci...

Více

Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody)

Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody) Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funkčnímu studiu (informace, metody) Pedagog = manažer? Výukový materiál k Funčnímu studiu (informace, metody) První vydání, Praha 2012 Autoři textů: Jaroslav Jindra,

Více

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY

ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky ANALÝZA SYSTÉMU VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ VE SPOLEČNOSTI XY ANALYSIS OF EMPLOYEE S EDUCATION SYSTEM WITHIN COMPANY XY Magisterská

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme?

CERT Kladno. ROČNÍ PLÁN ŠKOLENÍ na rok 2015 společnosti. Co Vám nabízíme. Kdo jsme? Kdo jsme? Zabýváme se poradenskou a školicí činností v oblasti systémů řízení kvality, environmentálních systémů řízení, systémů orientovaných na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bezpečnosti potravin,

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy

Povinnosti a odpovědnost ředitele školy DÍL 2 POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST ŘEDITELE ŠKOLY 1036 Povinnosti a odpovědnost ředitele školy OBSAH Povinnosti ředitele...1036 KAPITOLA 2 Odpovědnost ředitele...1037 KAPITOLA 3 Další odpovědnost a povinnosti

Více

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger

Motivace v e-learningu. Ludvík Eger Motivace v e-learningu Ludvík Eger Anotace Motivace v e-learningu patří k základním pedagogickým problémům. V zahraničí se v souvislosti s e-elarningem velmi využívá konstruktivismu. Příspěvek upozorní

Více

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016

Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 Vzdělávací aktivity CAPLu pro období 2014 2016 jsou zaměřeny především na následující odborné oblasti a cílové skupiny : - MLS modulární vzdělávací systém OSN - distanční studium na mezinárodní certifikát

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP

Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP Standardy pro udělování akreditací DVPP Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 1. Studium pedagogiky a) podle 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. b)

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků

Národní cena kariérového poradenství 2010. Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných příspěvků Národní cena kariérového poradenství 2010 Sborník vítězných

Více

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková

Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Bc. Iva Kožíková Projekt koncepce vzdělávání subjektů zapojených do implementace Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Bc. Iva Kožíková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá návrhem optimalizace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH

DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH DIDAKTICKÉ ODLIŠNOSTI PEDAGOGICKÉHO PROCESU NA STŘEDNÍ ŠKOLE VERSUS LEKTOR DOSPĚLÝCH Metodická příručka pro lektory dalšího vzdělávání dospělých z řad pedagogů středních škol Projekt: Registrační číslo

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více