Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína"

Transkript

1 Město Děčín Katalog sociálních služeb města Děčína

2 Krizová telefonní čísla Záchranná služba Policie Městská policie Hasiči Katalog sociálních služeb města Děčína 2005 Zpracoval : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vydal: Město Děčín Grafika: Ing. Vávrová Dagmar První vydání, výtisků, prosinec

3 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, každý z nás se dostane během svého života do nejrůznějších životních situací ať sociálních či zdravotních, ve kterých si ne vždy dokáže poradit sám. Tehdy je nucen vyhledat pomoc. Město Děčín a další organizace nabízejí v tomto případě celou řadu sociálních služeb. Proto, aby nabídka těchto služeb byla přehledná, aby se v ní občané dobře orientovali a aby veškeré finanční prostředky určené na sociální oblast byly využity účelně, jsme zahájili v letošním roce proces komunitního plánování. Katalog, který jste právě otevřeli, je prvním výsledkem tohoto procesu. Doufám, že Vám tento materiál pomůže v lepší orientaci ve struktuře sociální péče ve městě. Všem, kteří se na tvorbě Katalogu sociálních služeb města Děčína podíleli, děkuji. Ing. Vladislav Raška starosta města 3

4 Obsah Úvodní slovo 3 Obsah 4 Sociální dávky Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín 5 Dávky státní sociální podpory Úřad práce Děčín 8 Sociální služby Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 10 1 Senioři Domov důchodců 11 Dům s pečovatelskou službou, Krásnostudenecká 30, DC 6 12 Dům s pečovatelskou službou, Krásnostudenecká 104A, DC 6 13 Dům s pečovatelskou službou, Přímá 397/398, DC Dům s pečovatelskou službou, Jindřichova 337, DC 9 15 Sekce důchodců při OROS 16 SENIORCENTRUM 17 Svaz důchodců ČR 18 2 Zdravotně postižení Agentura Osmý den 19 Agentura osobní asistenční služby 20 Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených 21 Centrum pro zdravotně postižené ÚK 22 Český červený kříž, Oblastní spolek a Domácí péče ČČK Alice 23 Charitní sdružení Děčín Pečovatelská služba 24 Občanské sdružení Jurta 25 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 26 Sdružení pro rozvoj Dětského stacionáře Děčín 27 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 28 Slunečnice 29 Speciální školy 30 Svaz diabetiků ČR 31 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Děčín 32 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 33 Svaz tělesně postižených ČR 34 Ústav sociální péče Děčín Horní Žleb, Děčín XI 35 Ústav sociální péče Boletice 36 3 Rodiny s dětmi Charitní sdružení Asistenční služba pro rodiny s dětmi 37 Mateřské centrum Bělásek 38 Romské sdružení INDIGO Děčín 39 Soukromé jesle 40 4 Osoby v krizi, nepřizpůsobení a ohrožení drogou Azylový dům pro muže a matky s dětmi 41 Děčínské doléčovací centrum 42 Charitní sdružení Občanská poradna Děčín 43 Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče 44 Krizová poradna 45 Připomínky a návrhy na doplnění katalogu směřujte na 4

5 Sociální dávky MěÚ Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 Telefon/fax: Vedoucí odboru: Ing. Grešíková Renata Odbor je z hlediska poskytovaných dávek a služeb sociální péče členěn na: oddělení dávek sociální péče oddělení péče o seniory a zdravotně postižené oddělení sociálně-právní ochrany dětí Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Úřední hodiny: Pondělí 8:00 12:00 13:00 17:00 Středa 8:00 12:00 13:00 17:00 Pátek 8:00 12:00 Oddělení dávek sociální péče MěÚ Děčín, Na Valech 6, Děčín 4 (bývalá hasičárna první patro) Rozhoduje o poskytování dávek sociální péče: příspěvek na výživu jednorázové dávky na mimořádné výdaje opakované dávky sociální potřebnosti nezbytná pomoc Dávky jsou určené: nezaopatřeným dětem těhotným ženám rodinám s dětmi jednotlivcům Pracovnice odboru poskytují komplexní sociální poradenství v záležitostech, týkajících se uplatnění zákonných finančních nároků, ve věcech výživy, výchovy, zaměstnanosti, dávek státní podpory apod. 5

6 Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené MěÚ Děčín, Na Valech 6, Děčín 4 (bývalá hasičárna přízemí) Dávky při nedostatečném příjmu dávky k řešení sociální potřebnosti dávky při nedostatečném příjmu Dávky pro těžce zdravotně postižené občany jednorázové peněžité a věcné dávky příspěvek na individuální dopravu příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších spotřebičů příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní stanice příspěvek při opuštění ústavu příspěvek na zvýšené životní náklady příspěvek na provoz telefonní stanice příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže příspěvek na vodicího psa příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu příspěvek na zvýšené výdaje související s trvalým používáním ortopedických, kompenzačních nebo jiných pomůcek vystavování slevenek pro MHD vystavování slevenek pro společné stravování seniorů Příspěvky těžce zdravotně postiženým osobám jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek příspěvek na úpravu bytu příspěvek na zakoupení, opravu, úpravu a provoz motorového vozidla příspěvek na společné stravování vydávání průkazů mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P vydávání zvláštního označení vozidel O-1, O-2 Samosprávné činnosti péče o seniory a občany v tíživé situaci azylové ubytování pro muže a matky s dětmi umisťování občanů v síti ústavů sociální péče umisťování do domova důchodců evidence žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou poskytování pečovatelské služby v terénu 6

7 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Děčín, Mírové náměstí 242/4, Děčín 4 (Vila Tereza přízemí) Oddělení zajišťuje agendu a poradenství v oblasti: Péče o rodinu a děti výkon sociálně-právní ochrany dětí kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory výchovná opatření a úprava poměrů k nezletilým dětem problematika dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných Náhradní rodinná péče osvojení pěstounská péče předpěstounská a předadopční péče Kurátor pro děti a mládež trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých výchovné problémy dětí ústavní výchova Problematika občanů společensky nepřizpůsobených pomoc klientům starším 18 let, kteří se ocitli v krizi a tuto nemohou zvládnout svými silami péče o navrátilce z výkonu trestu pomoc klientům, kteří byli propuštěni ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Zajišťování romské problematiky a problematiky jiných etnických menšin 7

8 Dávky státní sociální podpory Úřad práce v Děčíně odbor státní sociální podpory U Plovárny 38/2, Děčín 2 (Poliklinika) Úřední hodiny: Pondělí 8:00 17:00 úřední den Úterý 8:00 15:00 pouze informace Středa 8:00 17:00 úřední den Čtvrtek 8:00 15:00 pouze informace Pátek 8:00 12:00 pouze informace Telefon: Fax: tel Kontaktní osoba: Přivřelová Hana tel Odbor SSP poskytuje státní sociální dávky určené především pro děti nebo rodiny s dětmi a v některých dalších sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory jsou: a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu - přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení b) ostatní dávky - rodičovský příspěvek - dávky pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla), - porodné8 - pohřebné Odbor SSP je rozčleněn na: úsek výživného na děti v pěstounské péči oddělení dávkových specialistů (zajišťuje styk s klientem, podává informace o možnosti poskytování dávek, vydává tiskopisy, přijímá žádosti a další dokumenty) metodické oddělení (rozhoduje o dávkách) Potvrzování evropských formulářů pro koordinaci rodinných dávek vyřizuje vedoucí oddělení dávkových specialistů, popř. zástup vedoucí metodického oddělení. Informace: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění 8

9 Upozornění Úřad práce v Děčíně, odbor státní sociální podpory, oznamuje všem příjemcům dávek státní sociální podpory, že ode dne 1. ledna 2005 bude z ekonomických důvodů ukončena služba pravidelného rozesílání veškerých tiskopisů. Je ve vlastním zájmu všech příjemců dávek si tyto tiskopisy osobně vyzvedávat na pracovištích odboru státní sociální podpory. S účinností od 1. ledna 2005 budou změněny úřední hodiny všech pracovišť odboru státní sociální podpory. Tiskopisy žádostí budou vydávány i v neúřední dny, na pracovišti v Děčíně na informacích odboru státní sociální podpory, na vzdálených pracovištích bude výdej tiskopisů zajištěn všemi pracovníky tohoto pracoviště. Neúřední dny - informace slouží především jako výdejna žádostí a veškerých tiskopisů souvisejících s dávkami SSP a pro pozvané, dále k poskytování informací klientům, a v době, kdy jsou přepážky na dávkovém oddělení uzavřeny, zastupují v omezené míře jejich funkci (příjem a kontrola žádostí, příjem změnových listů a prohlášení o příjmech, sepisování ústních výzev apod.) 9

10 Sociální péče Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace ul. 28. října 1155/2, Děčín 1 Zřizovatel: Město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 Právní subjektivita: příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Bolfík Michal ředitel Druh poskytovaných služeb: pečovatelská služba ústavní sociální péče ústavní bydlení bydlení azylové krizové noclehárna chráněné bydlení chráněné dílny terénní práce krizová intervence následná péče Příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto střediscích: Domov důchodců, Kamenická 195, Děčín II (kapitola senioři) Domov důchodců, Krásnostudenecká 1326/104A (senioři) DPS, Krásnostudenecká 30, Děčín VI (senioři) DPS, Krásnostudenecká 1326/104A, Děčín VI (senioři) DPS, Jindřichova 337, Děčín IX (senioři) DPS, Přímá 397 a 398, Děčín XXXII (senioři) Klub důchodců, Bezručova 656/21, Děčín IV (senioři) Klub důchodců, Litoměřická 136/35, Děčín III (senioři) Ústav sociální péče Děčín Horní Žleb, Pod Svahem 6, Děčín XI (zdravotně postižení) Ústav sociální péče Boletice, Spojenců 214, Děčín 32 (zdravotně postižení) Azylový dům pro muže a matky s dětmi, Řecká 1216/19, Děčín VI (osoby v krizi) Děčínské doléčovací centrum, Fügnerova 665/18, Děčín 1 (osoby v krizi) Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Dlouhá Jízda 1257, Děčín 1 (osoby v krizi) Žádosti o poskytnutí jednotlivých služeb se podávají prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín nebo přímo na telefonním čísle jednotlivých středisek. 10

11 1 Senioři Domov důchodců Kamenická 195, Děčín 2 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Mgr. Radek Michálek Druh poskytované služby: ústavní péče Poskytování péče seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří zejména z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nejsou schopni komplexní sebeobsluhy, jež jim nemůže být zabezpečena členy jejich rodiny, pečovatelskou službou, ani jinými službami sociální péče. Ubytování, ošetřovatelská a obslužná péče, stravování, praní prádla, společenské a kulturní vyžití. Provozní doba, dostupnost: Péče je v domově poskytována celoročně, popř. přechodně, 24 hod. denně. Úhrada: Úhrada je odvislá od množství lůžek na pokoji cca Kč. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Na základě vlastní žádosti, kdy občan dosáhl důchodového věku nebo jeho zdravotní stav vyžaduje péči tohoto typu, a posudkový lékař schválil či doporučil umístění. Žádosti se podávají prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín, oddělení péče o seniory a zdravotně postižené. 11

12 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Krásnostudenecká 30, Děčín 6 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou nabízí dekretované byty 1+1 a dekretované garsonky. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, celková koupel v domácnosti a celková koupel s dovozem do DPS, dovoz a rozvoz obědů, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.). Nabídka poskytovaných služeb platí i pro péči v domácnostech mimo pečovatelský dům. Provozní doba, dostupnost: Pondělí - pátek 7:00 18:00 hod., sobota - neděle + svátky 8:00-16:00 hod. v DPS. Péče v domácnostech mimo pečovatelský dům pondělí pátek 7:00-15:30 hod.. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., v platném znění. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 12

13 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Krásnostudenecká 104A, Děčín 6 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou je zařízení se zvláštním režimem se společným sociálním zařízením. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, dovoz obědů, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.), 1 x měsíčně kadeřník a pedikúra, vystoupení dětí z MŠ. Provozní doba, dostupnost: Po Pá 7:00 15:30 hod. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182 / 91 Sb., v platném znění. Platba za dekretovanou garsonku včetně ostatních nákladů činí Kč za měsíc. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 13

14 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Přímá 397/398, Děčín 32 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou nabízí dekretované byty 1+1 pouze pro dvojice. V letních měsících možnost letního posezení. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, celková koupel v domácnosti, dovoz obědů, donáška obědů do bytu, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.), 1x za 5 týdnů holič, kadeřnice a pedikúra na zavolání dle potřeb, přednášky, společenská setkání. Nabídka poskytovaných služeb platí i pro péči v domácnostech. Provozní doba, dostupnost: Po Pá 7:00 15:30 hod. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182 / 91 Sb., v platném znění. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 14

15 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Jindřichova 337, Děčín 9 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou nabízí dekretované garsonky s příslušenstvím pod uzavřením. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, celková koupel v domácnosti, dovoz obědů, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.), 1x za 14 dní kadeřník, masér,1x za měsíc pedikůra, 1x týdně perličkové koupele, 2x týdně cvičení pro seniory, společenská setkání, přednášky, vystoupení dětí z MŠ. Provozní doba, dostupnost: Pondělí - pátek 7:00 18:00 hod., sobota - neděle + svátky 8:00-16:00 hod. v DPS. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182 / 91 Sb., v platném znění. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 15

16 1 Senioři Sekce důchodců při OROS Lázeňská 12, Děčín 1 Právní status: oblastní organizační jednotka Zřizovatel: ČMOS PŠ, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Kontaktní osoba: Ryšavá Helena - předsedkyně Revayová Marta Druh služby: volnočasové aktivity seniorů - bývalých pracovníků školství Organizace sdružuje seniory bývalé pracovníky školství. Cílem organizace je zpříjemnit stáří a zamezit izolaci členů. přednášky a besedy turistické vycházky a výlety kultura 16

17 1 Senioři SENIORCENTRUM Fügnerova 355/16, Děčín 1 Právní status: občanské sdružení Zřizovatel: Občanské sdružení SENIOR, Lipová 11, Ústí nad Labem Telefon: mobil: Kontaktní osoba: Matějková Hana Druh služby: centrum denních služeb Občanské sdružení Senior usiluje o zlepšení kvality života seniorů. Poskytuje denní péči o seniory a informace pro tuto cílovou skupinu. Spolupracuje s ordinací gerontopsychiatrie a zprostředkovává odborné vyšetření klientů. Denní centrum Pobyt pro seniory, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc, péči nebo dohled druhé osoby. K dispozici jsou individuální a skupinové programy (trénink paměti, reminiscenční terapie, muzikoterapie, cvičení a speciální programy aktivizace), denní péče pro seniory postižené depresí, úzkostí nebo některým druhem demence (poruchou kognitivních funkcí, např. Alzheimerovou chorobou). Svým klientům nabízíme rekondiční cvičení. Denní centrum je rodinného typu a má vlastní dopravní službu. Spolupracuje s ordinací gerontopsychiatrie a zprostředkovává odborné vyšetření klientů. Provozní doba: pondělí pátek 7:30 15:30 hod. Úhrada: dle ceníku služeb Informační centrum Zprostředkování sociálně právního poradenství pro seniory a jejich rodinné pečovatele, poradenství týkající se demencí, depresí a úzkostí vyššího věku, pomoc ve složitých životních situacích, informační materiály (Alzheimerova choroba a další) a zajištění odborného gerontopsychiatrického vyšetření. Dále nabízíme zajištění denního pobytu pro seniory v Denním centru o.s. SENIOR, školení pečovatelů a dalších pracovníků v sociálních službách, přednášky pro seniory a školy. Provozní doba: pondělí pátek 7:30 15:30 hod. Úhrada: zdarma 17

18 1 Senioři Svaz důchodců ČR Klub důchodců, Bezručova 21, Děčín 4 Právní status: místní organizace č. 1 Zřizovatel: Svaz důchodců ČR Praha Telefon: Kontaktní osoba: Danileiko Zdeněk - předseda Druh služby: Volnočasové aktivity seniorů Organizace sdružuje seniory k naplnění hesla ÚV SDČR Aby člověk nebyl sám. přednášky a besedy návštěvy kulturních akcí poznávací a rekreační zájezdy pravidelná schůzovní činnost 18

19 2 Zdravotně postižení Agentura Osmý den Pěší 9, Děčín 33 Nebočady Právní status: občanské sdružení Kontaktní adresa: 17. listopadu 8, Děčín 1 Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Bc. Stehlíková Jana Cílová skupina: osoby s tělesným, mentálním, duševním a kombinovaným postižením lidé ohrožení sociálním vyloučením lidé dlouhodobě nezaměstnaní s různými stupni a formami zdravotního postižení Druh služby: podporované zaměstnávání pracovní rehabilitace Občanské sdružení pomáhá najít a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce a vyrovnává příležitosti pro plnohodnotný život lidí, jejichž schopnosti nebo možnosti uplatnění ve společnosti jsou sníženy do té míry, že potřebují individuální podporu. Cílem služeb je umožnit lidem s postižením získat a udržet si zaměstnání, rozvíjet dovednosti v těchto oblastech a zvyšovat míru jejich samostatnosti. Podporované zaměstnávání - je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální podporu před i po nástupu do práce. Pracovní rehabilitace - slouží jako příprava na práci. Klient se seznamuje s podmínkami v pracovním prostředí chráněných dílen, získává praktické dovednosti pro budoucí zaměstnání. Cílem služby je obnovení nebo rozvoj pracovních dovedností klienta a jeho příprava pro budoucí placené zaměstnání v nechráněném či méně chráněném prostředí. Na službu navazuje služba Podporované zaměstnávání. Provozní doba, dostupnost: Středa 9:00 16:00 hodin (bez objednání), v ostatních dnech poskytujeme domluvené konzultace, asistenci. Úhrada: služby jsou poskytovány zdarma Základní podmínky pro poskytnutí služby: zájem o práci na otevřeném trhu práce potřeba dlouhodobé individuální podpory při hledání a udržení si pracovního místa 19

20 2 Zdravotně postižení Agentura osobní asistenční služby Jiřího z Poděbrad 1053/85, Děčín VI Právní status: občanské sdružení Mobil: Kontaktní osoba: Zaiptová Eva - vedoucí Cílová skupina: osoby v těžkém zdravotním stavu s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, duševním, kombinovaným postižením a senioři Druh služby: osobní asistence v domácnosti péče o zdravotně postižené a seniory v domácím prostředí Provozní doba, dostupnost: Po celý rok, pondělí pátek, 8 hodin denně. Úhrada: dle ceníku služeb (základní limitní úkony 20,- Kč na hodinu) Základní podmínky pro poskytnutí služby: Snížená soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména snížená schopnost zajistit osobní péči, používání veřejných míst a služeb, kontakt s komunitou a rodinou, uplatňování práv a nároků. 20

21 2 Zdravotně postižení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Dvořákova 1331/20, Děčín 2 Právní status: občanské sdružení Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Vlčková Petra Cílová skupina: osoby s tělesným postižením osoby s mentálním postižením osoby se sluchovým postižením osoby s kombinovaným postižením Druh služby: poradenství sociálně právní osobní asistence rehabilitační pobyty rehabilitační cvičení jiné služby - půjčování kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, chodítka) Sdružuje děti a dospělé se zdravotním nebo smyslovým postižením, bez rozdílu druhu a stupně postižení, z krajů celé republiky, neboť se nechceme od nikoho oddělovat, ale pomáhat všem, kdo o pomoc projeví zájem. Pomáháme lidem s postižením především v aktivním a rovnoprávném životě ve společnosti, v prosazování a hájení jejich zájmů. I nejtížeji postižení chtějí žít plnohodnotným samostatným životem, stejně jako ostatní lidé, ale potřebují k tomu vytvořit podmínky. Sociálně zdravotní péče o postižené, poradenství (v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, při odstraňování architektonických bariér, pro nejtížeji postižené při získávání automobilu, jeho úpravě na ruční ovládání a kontaktech na specializované autoškoly a o šikmých schodišťových plošinách), rekondiční pobyty, víkendové pobyty se sportovní náplní, 2x týdně cvičení s fyzioterapeutkou, cvičení na rotopedu a MOTOmedu, půjčování invalidních vozíků, osobní asistence. Úhrada: Členský příspěvek Asistenční služba Půjčení invalidního vozíku Cvičení pro členy zdarma. 100,- Kč / osoba 5,- Kč / 1/2hod. 1,- Kč / den pro člena AVAZu 10,- Kč / den pro nečlena AVAZu Základní podmínky pro poskytnutí služby: Poradenství a půjčování invalidních vozíků je poskytováno členům i nečlenům, ostatní služby(asistenční služba, rekon. pobyty a cvičení) jsou poskytovány pouze členům. 21

22 2 Zdravotně postižení Centrum pro zdravotně postižené ÚK, detašované pracoviště Děčín 28. října 29, Děčín 1 Právní status: detašované pracoviště Zřizovatel: Centrum pro ZP Ústeckého kraje, Štefánikova 25, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Zaiptová Eva - ředitelka Cílová skupina: občané bez ohledu na věk, rozsah a druh zdravotního postižení Druh poskytované služby: sociálně právní poradenství Centra pro zdravotně postižené představují v rámci ČR ojedinělou síť nestátních center sociálních služeb pro zdravotně postižené. Své ambulantní a terénní služby nabízí na profesionální úrovni. Nabízení služby: základní sociální poradenství - poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, které vyplývají z předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální podporu, sociální péči a pomoc, zaměstnanost, vzdělání, sociálně-právní ochranu. odborné sociální poradenství zajišťování odborného poradenství pracovníky CZP, popř. ve spolupráci s externími pracovníky, psychology, lékaři a speciálními pedagogy. odborné konzultace s jinými subjekty, které v daném regionu poskytují sociální služby a pomoc zdravotně postiženým. terénní sociální práce depistáž těžce postižených osob v sociální nouzi, navazování kontaktů. Pomoc občanům při zajišťování základních životních potřeb osobní asistence. Poskytování všeobecných informací specifické poradenství pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených občanů, pořádání akcí zájmového charakteru, informace o výběru a možnostech získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Provozní doba, dostupnost: Pondělí + středa 8:00 11:30 hod. 12:00 16:30 hod. 2. a 4. úterý v měsíci 8:00 12:00 hod. (konzultace pro bezbariérové stavby) Úhrada: bezplatně Základní podmínky pro poskytnutí služby: bez ohledu na členství v jiných organizacích 22

23 2 Zdravotně postižení Český červený kříž Oblastní spolek a Domácí péče ČČK Alice Mírové náměstí 234/3, Děčín 4 Právní status: organizační jednotka ČČK Praha Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Jedlanová Dana Martinková Ludmila - ČČK Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, osoby zrakově postižené, senioři Druh služby: humanitární, zdravotnické služby v domácnostech Posláním organizace je humanitární výpomoc v době nouze, při přírodních katastrofách a jiných akutních stavech vyžadujících okamžitou pomoc. Dále proškolení v poskytování první předlékařské pomoci pro školy, firmy a úřady, proškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí, proškolení v první pomoci u uchazečů o řidičský průkaz. ČČK má akreditaci MŠ ČR a uděluje certifikát s mezinárodní platností. Školení provádějí odborní zdravotničtí instruktoři. V nestátním zdravotnickém zařízení DOP ALICE jsou poskytovány služby v souladu se smlouvami se zdravotními pojišťovnami a po předchozím doporučení praktického nebo odborného lékaře. zdravotnické služby v domácnostech krátkodobá pečovatelská služba po domluvě s rodinou výpomoc v době nouzových stavů dobrovolnými členy ČČK proškolování v první pomoci Provozní doba, dostupnost: 6:00 18:00 hod. Úhrada: podle smluvního ujednání, u krizových stavu bezplatně Základní podmínky pro poskytnutí služby: Pro domácí péči podle požadavků praktických i odborných lékařů. 23

24 2 Zdravotně postižení Charitní sdružení Děčín - Pečovatelská služba Husovo náměstí 99/13, Děčín 4 Podmokly Právní status: občanské sdružení Telefon: Kontaktní osoba: Volfová Martina Pekárnová Miloslava Cílová skupina: osoby s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, senioři Druh služby: sociální terapie pečovatelská služba terénní péče Charitní sdružení Děčín poskytuje bezplatné sociální služby občanům, především služby psychosociální intervence. Poznatky ze své činnosti zpracovává do informačních a metodických materiálů pro laickou i odbornou veřejnost a uplatňuje je v různých vzdělávacích a školících programech. Pomoc se zvládáním domácnosti (úklid, nákupy a jiné pochůzky, pomoc s praním prádla atd.) Doprovod k lékaři, na vycházku, sociální kontakt. Provozní doba, dostupnost: Po Pá 6:30 15:00 hod. Úhrada: Dle ceníku, který je součástí smlouvy s klientem. Částky se pohybují v rozmezí mezi 4 40 Kč za jednotlivé úkony. Základní podmínky pro poskytnutí služby: klient nevyžaduje celodenní péči (max. doba u jednoho klienta je 120 minut) neposkytujeme zdravotnickou péči 24

25 2 Zdravotně postižení Občanské sdružení JURTA Pěší 9, Děčín 33 Nebočady Právní status: občanské sdružení Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Ing. Landsperský David Cílová skupina: osoby s tělesným postižením osoby s mentálním postižením osoby se sluchovým postižením osoby s duševním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby s jiným zdravotním postižením lidé ohrožení sociálním vyloučením lidé dlouhodobě nezaměstnaní s různými stupni a formami zdravotního postižení Druh služby: pracovní rehabilitace chráněné dílny poradenství, konzultace, trénink jednorázové akce (vzdělávací a kulturní) Občanské sdružení Jurta je nezisková organizace, která pomáhá občanům se zdravotním postižením najít zaměstnání a udržet si pracovní místo, podporuje je ve vyhledávání samostatného bydlení a pomáhá jim žít plnoprávným a plnohodnotným životem. Cílem sdružení je poskytovat příležitosti k sebeuplatnění a k nalezení smysluplnosti vlastního života. Sdružení nabízí uživatelům služeb pracovní rehabilitaci, poskytuje jim zaměstnání v chráněných dílnách. chráněné dílny (keramická dílna, prádelna s mandlovnou, tisk a kompletace propagačních materiálů) pracovní rehabilitace podpora při vyhledávání samostatného bydlení Provozní doba, dostupnost: 7:00 15:30 hodin Občanské sdružení Jurta, Pěší 9, Děčín 33 Nebočady MHD - linka 9, zastávka Nebočady (15 minut z centra) Vlak zastávka Boletice na Labem, pěší přesun 5 minut Úhrada: služby jsou poskytovány bezplatně 25

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Žádost o poskytnutí pobytové služby

Žádost o poskytnutí pobytové služby Seniorcentrum-Domov pro seniory OASA Petřvald Provozovatel: Seniorcentrum OASA s.r.o., Petřvald 68 e-mail: m.borkova@seznam.cz, otisk podacího razítka žádost domovu podána dne: Žádost o poskytnutí pobytové

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád)

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice. Provozní dispozice (řád) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC Denní stacionář Slunečnice A. Krause 1995, 530 02 Pardubice Provozní dispozice (řád) Denní stacionář Slunečnice Pardubice je od 1. 1. 2007 jednou z organizačních složek příspěvkové

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

INSTITUCE MÚ MOHELNICE - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ U Brány 2, 789 85 Mohelnice, tel: 583 452 163 e-mail: mesto@mu-mohelnice.cz, web: www.mu-mohelnice.cz NÁPLŇ ČINNOSTI: spolupracuje se střediskem pečovatelské

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku

Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku 1. Žadatel: ADRA, o. p. s. Praha Klikatá 1238/90c, Praha 5 Pobočka ADRA, o. p. s. Česká Lípa, Čs. Armády 1578, Česká Lípa Název projektu: Dobrovolnické centrum

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ VYHLÁŠKA č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ze dne 15. listopadu 2006,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách DATUM AKTUALIZACE:

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

II. Rozsah poskytování sociální služby

II. Rozsah poskytování sociální služby ADP SANCO, Vrahovická ul. 109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřená dle zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění Uživatel: jméno a příjmení datum narození adresa bydliště kontaktní

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny

Dodatek č.4/2013. 7.1. Úkoly v samostatné působnosti, které jsou odboru trvale svěřeny Dodatek č.4/2013 k organizační směrnici č.3/2012 Organizační řád Městského úřadu Český Těšín Tímto dodatkem se mění v návaznosti na usnesení č./26/rm ze dne 25.3.2013 Organizační řád Městského úřadu Český

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné

Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Oblast péče o osoby se zdravotním postižením včetně mentálního postižení, seniory a osoby dlouhodobě duševně nemocné Priority 2012-2015 Opatření 2012-2015 Aktivity 2012-2015 Realizátor a partneři 1. 1.1.

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více