Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína"

Transkript

1 Město Děčín Katalog sociálních služeb města Děčína

2 Krizová telefonní čísla Záchranná služba Policie Městská policie Hasiči Katalog sociálních služeb města Děčína 2005 Zpracoval : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vydal: Město Děčín Grafika: Ing. Vávrová Dagmar První vydání, výtisků, prosinec

3 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, každý z nás se dostane během svého života do nejrůznějších životních situací ať sociálních či zdravotních, ve kterých si ne vždy dokáže poradit sám. Tehdy je nucen vyhledat pomoc. Město Děčín a další organizace nabízejí v tomto případě celou řadu sociálních služeb. Proto, aby nabídka těchto služeb byla přehledná, aby se v ní občané dobře orientovali a aby veškeré finanční prostředky určené na sociální oblast byly využity účelně, jsme zahájili v letošním roce proces komunitního plánování. Katalog, který jste právě otevřeli, je prvním výsledkem tohoto procesu. Doufám, že Vám tento materiál pomůže v lepší orientaci ve struktuře sociální péče ve městě. Všem, kteří se na tvorbě Katalogu sociálních služeb města Děčína podíleli, děkuji. Ing. Vladislav Raška starosta města 3

4 Obsah Úvodní slovo 3 Obsah 4 Sociální dávky Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín 5 Dávky státní sociální podpory Úřad práce Děčín 8 Sociální služby Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 10 1 Senioři Domov důchodců 11 Dům s pečovatelskou službou, Krásnostudenecká 30, DC 6 12 Dům s pečovatelskou službou, Krásnostudenecká 104A, DC 6 13 Dům s pečovatelskou službou, Přímá 397/398, DC Dům s pečovatelskou službou, Jindřichova 337, DC 9 15 Sekce důchodců při OROS 16 SENIORCENTRUM 17 Svaz důchodců ČR 18 2 Zdravotně postižení Agentura Osmý den 19 Agentura osobní asistenční služby 20 Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených 21 Centrum pro zdravotně postižené ÚK 22 Český červený kříž, Oblastní spolek a Domácí péče ČČK Alice 23 Charitní sdružení Děčín Pečovatelská služba 24 Občanské sdružení Jurta 25 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 26 Sdružení pro rozvoj Dětského stacionáře Děčín 27 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 28 Slunečnice 29 Speciální školy 30 Svaz diabetiků ČR 31 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Děčín 32 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 33 Svaz tělesně postižených ČR 34 Ústav sociální péče Děčín Horní Žleb, Děčín XI 35 Ústav sociální péče Boletice 36 3 Rodiny s dětmi Charitní sdružení Asistenční služba pro rodiny s dětmi 37 Mateřské centrum Bělásek 38 Romské sdružení INDIGO Děčín 39 Soukromé jesle 40 4 Osoby v krizi, nepřizpůsobení a ohrožení drogou Azylový dům pro muže a matky s dětmi 41 Děčínské doléčovací centrum 42 Charitní sdružení Občanská poradna Děčín 43 Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče 44 Krizová poradna 45 Připomínky a návrhy na doplnění katalogu směřujte na 4

5 Sociální dávky MěÚ Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 Telefon/fax: Vedoucí odboru: Ing. Grešíková Renata Odbor je z hlediska poskytovaných dávek a služeb sociální péče členěn na: oddělení dávek sociální péče oddělení péče o seniory a zdravotně postižené oddělení sociálně-právní ochrany dětí Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Úřední hodiny: Pondělí 8:00 12:00 13:00 17:00 Středa 8:00 12:00 13:00 17:00 Pátek 8:00 12:00 Oddělení dávek sociální péče MěÚ Děčín, Na Valech 6, Děčín 4 (bývalá hasičárna první patro) Rozhoduje o poskytování dávek sociální péče: příspěvek na výživu jednorázové dávky na mimořádné výdaje opakované dávky sociální potřebnosti nezbytná pomoc Dávky jsou určené: nezaopatřeným dětem těhotným ženám rodinám s dětmi jednotlivcům Pracovnice odboru poskytují komplexní sociální poradenství v záležitostech, týkajících se uplatnění zákonných finančních nároků, ve věcech výživy, výchovy, zaměstnanosti, dávek státní podpory apod. 5

6 Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené MěÚ Děčín, Na Valech 6, Děčín 4 (bývalá hasičárna přízemí) Dávky při nedostatečném příjmu dávky k řešení sociální potřebnosti dávky při nedostatečném příjmu Dávky pro těžce zdravotně postižené občany jednorázové peněžité a věcné dávky příspěvek na individuální dopravu příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších spotřebičů příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní stanice příspěvek při opuštění ústavu příspěvek na zvýšené životní náklady příspěvek na provoz telefonní stanice příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže příspěvek na vodicího psa příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu příspěvek na zvýšené výdaje související s trvalým používáním ortopedických, kompenzačních nebo jiných pomůcek vystavování slevenek pro MHD vystavování slevenek pro společné stravování seniorů Příspěvky těžce zdravotně postiženým osobám jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek příspěvek na úpravu bytu příspěvek na zakoupení, opravu, úpravu a provoz motorového vozidla příspěvek na společné stravování vydávání průkazů mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P vydávání zvláštního označení vozidel O-1, O-2 Samosprávné činnosti péče o seniory a občany v tíživé situaci azylové ubytování pro muže a matky s dětmi umisťování občanů v síti ústavů sociální péče umisťování do domova důchodců evidence žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou poskytování pečovatelské služby v terénu 6

7 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Děčín, Mírové náměstí 242/4, Děčín 4 (Vila Tereza přízemí) Oddělení zajišťuje agendu a poradenství v oblasti: Péče o rodinu a děti výkon sociálně-právní ochrany dětí kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory výchovná opatření a úprava poměrů k nezletilým dětem problematika dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných Náhradní rodinná péče osvojení pěstounská péče předpěstounská a předadopční péče Kurátor pro děti a mládež trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých výchovné problémy dětí ústavní výchova Problematika občanů společensky nepřizpůsobených pomoc klientům starším 18 let, kteří se ocitli v krizi a tuto nemohou zvládnout svými silami péče o navrátilce z výkonu trestu pomoc klientům, kteří byli propuštěni ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Zajišťování romské problematiky a problematiky jiných etnických menšin 7

8 Dávky státní sociální podpory Úřad práce v Děčíně odbor státní sociální podpory U Plovárny 38/2, Děčín 2 (Poliklinika) Úřední hodiny: Pondělí 8:00 17:00 úřední den Úterý 8:00 15:00 pouze informace Středa 8:00 17:00 úřední den Čtvrtek 8:00 15:00 pouze informace Pátek 8:00 12:00 pouze informace Telefon: Fax: tel Kontaktní osoba: Přivřelová Hana tel Odbor SSP poskytuje státní sociální dávky určené především pro děti nebo rodiny s dětmi a v některých dalších sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory jsou: a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu - přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení b) ostatní dávky - rodičovský příspěvek - dávky pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla), - porodné8 - pohřebné Odbor SSP je rozčleněn na: úsek výživného na děti v pěstounské péči oddělení dávkových specialistů (zajišťuje styk s klientem, podává informace o možnosti poskytování dávek, vydává tiskopisy, přijímá žádosti a další dokumenty) metodické oddělení (rozhoduje o dávkách) Potvrzování evropských formulářů pro koordinaci rodinných dávek vyřizuje vedoucí oddělení dávkových specialistů, popř. zástup vedoucí metodického oddělení. Informace: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění 8

9 Upozornění Úřad práce v Děčíně, odbor státní sociální podpory, oznamuje všem příjemcům dávek státní sociální podpory, že ode dne 1. ledna 2005 bude z ekonomických důvodů ukončena služba pravidelného rozesílání veškerých tiskopisů. Je ve vlastním zájmu všech příjemců dávek si tyto tiskopisy osobně vyzvedávat na pracovištích odboru státní sociální podpory. S účinností od 1. ledna 2005 budou změněny úřední hodiny všech pracovišť odboru státní sociální podpory. Tiskopisy žádostí budou vydávány i v neúřední dny, na pracovišti v Děčíně na informacích odboru státní sociální podpory, na vzdálených pracovištích bude výdej tiskopisů zajištěn všemi pracovníky tohoto pracoviště. Neúřední dny - informace slouží především jako výdejna žádostí a veškerých tiskopisů souvisejících s dávkami SSP a pro pozvané, dále k poskytování informací klientům, a v době, kdy jsou přepážky na dávkovém oddělení uzavřeny, zastupují v omezené míře jejich funkci (příjem a kontrola žádostí, příjem změnových listů a prohlášení o příjmech, sepisování ústních výzev apod.) 9

10 Sociální péče Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace ul. 28. října 1155/2, Děčín 1 Zřizovatel: Město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 Právní subjektivita: příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Bolfík Michal ředitel Druh poskytovaných služeb: pečovatelská služba ústavní sociální péče ústavní bydlení bydlení azylové krizové noclehárna chráněné bydlení chráněné dílny terénní práce krizová intervence následná péče Příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto střediscích: Domov důchodců, Kamenická 195, Děčín II (kapitola senioři) Domov důchodců, Krásnostudenecká 1326/104A (senioři) DPS, Krásnostudenecká 30, Děčín VI (senioři) DPS, Krásnostudenecká 1326/104A, Děčín VI (senioři) DPS, Jindřichova 337, Děčín IX (senioři) DPS, Přímá 397 a 398, Děčín XXXII (senioři) Klub důchodců, Bezručova 656/21, Děčín IV (senioři) Klub důchodců, Litoměřická 136/35, Děčín III (senioři) Ústav sociální péče Děčín Horní Žleb, Pod Svahem 6, Děčín XI (zdravotně postižení) Ústav sociální péče Boletice, Spojenců 214, Děčín 32 (zdravotně postižení) Azylový dům pro muže a matky s dětmi, Řecká 1216/19, Děčín VI (osoby v krizi) Děčínské doléčovací centrum, Fügnerova 665/18, Děčín 1 (osoby v krizi) Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Dlouhá Jízda 1257, Děčín 1 (osoby v krizi) Žádosti o poskytnutí jednotlivých služeb se podávají prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín nebo přímo na telefonním čísle jednotlivých středisek. 10

11 1 Senioři Domov důchodců Kamenická 195, Děčín 2 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Mgr. Radek Michálek Druh poskytované služby: ústavní péče Poskytování péče seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří zejména z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nejsou schopni komplexní sebeobsluhy, jež jim nemůže být zabezpečena členy jejich rodiny, pečovatelskou službou, ani jinými službami sociální péče. Ubytování, ošetřovatelská a obslužná péče, stravování, praní prádla, společenské a kulturní vyžití. Provozní doba, dostupnost: Péče je v domově poskytována celoročně, popř. přechodně, 24 hod. denně. Úhrada: Úhrada je odvislá od množství lůžek na pokoji cca Kč. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Na základě vlastní žádosti, kdy občan dosáhl důchodového věku nebo jeho zdravotní stav vyžaduje péči tohoto typu, a posudkový lékař schválil či doporučil umístění. Žádosti se podávají prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín, oddělení péče o seniory a zdravotně postižené. 11

12 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Krásnostudenecká 30, Děčín 6 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou nabízí dekretované byty 1+1 a dekretované garsonky. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, celková koupel v domácnosti a celková koupel s dovozem do DPS, dovoz a rozvoz obědů, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.). Nabídka poskytovaných služeb platí i pro péči v domácnostech mimo pečovatelský dům. Provozní doba, dostupnost: Pondělí - pátek 7:00 18:00 hod., sobota - neděle + svátky 8:00-16:00 hod. v DPS. Péče v domácnostech mimo pečovatelský dům pondělí pátek 7:00-15:30 hod.. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., v platném znění. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 12

13 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Krásnostudenecká 104A, Děčín 6 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou je zařízení se zvláštním režimem se společným sociálním zařízením. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, dovoz obědů, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.), 1 x měsíčně kadeřník a pedikúra, vystoupení dětí z MŠ. Provozní doba, dostupnost: Po Pá 7:00 15:30 hod. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182 / 91 Sb., v platném znění. Platba za dekretovanou garsonku včetně ostatních nákladů činí Kč za měsíc. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 13

14 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Přímá 397/398, Děčín 32 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou nabízí dekretované byty 1+1 pouze pro dvojice. V letních měsících možnost letního posezení. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, celková koupel v domácnosti, dovoz obědů, donáška obědů do bytu, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.), 1x za 5 týdnů holič, kadeřnice a pedikúra na zavolání dle potřeb, přednášky, společenská setkání. Nabídka poskytovaných služeb platí i pro péči v domácnostech. Provozní doba, dostupnost: Po Pá 7:00 15:30 hod. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182 / 91 Sb., v platném znění. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 14

15 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Jindřichova 337, Děčín 9 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou nabízí dekretované garsonky s příslušenstvím pod uzavřením. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, celková koupel v domácnosti, dovoz obědů, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.), 1x za 14 dní kadeřník, masér,1x za měsíc pedikůra, 1x týdně perličkové koupele, 2x týdně cvičení pro seniory, společenská setkání, přednášky, vystoupení dětí z MŠ. Provozní doba, dostupnost: Pondělí - pátek 7:00 18:00 hod., sobota - neděle + svátky 8:00-16:00 hod. v DPS. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182 / 91 Sb., v platném znění. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 15

16 1 Senioři Sekce důchodců při OROS Lázeňská 12, Děčín 1 Právní status: oblastní organizační jednotka Zřizovatel: ČMOS PŠ, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Kontaktní osoba: Ryšavá Helena - předsedkyně Revayová Marta Druh služby: volnočasové aktivity seniorů - bývalých pracovníků školství Organizace sdružuje seniory bývalé pracovníky školství. Cílem organizace je zpříjemnit stáří a zamezit izolaci členů. přednášky a besedy turistické vycházky a výlety kultura 16

17 1 Senioři SENIORCENTRUM Fügnerova 355/16, Děčín 1 Právní status: občanské sdružení Zřizovatel: Občanské sdružení SENIOR, Lipová 11, Ústí nad Labem Telefon: mobil: Kontaktní osoba: Matějková Hana Druh služby: centrum denních služeb Občanské sdružení Senior usiluje o zlepšení kvality života seniorů. Poskytuje denní péči o seniory a informace pro tuto cílovou skupinu. Spolupracuje s ordinací gerontopsychiatrie a zprostředkovává odborné vyšetření klientů. Denní centrum Pobyt pro seniory, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc, péči nebo dohled druhé osoby. K dispozici jsou individuální a skupinové programy (trénink paměti, reminiscenční terapie, muzikoterapie, cvičení a speciální programy aktivizace), denní péče pro seniory postižené depresí, úzkostí nebo některým druhem demence (poruchou kognitivních funkcí, např. Alzheimerovou chorobou). Svým klientům nabízíme rekondiční cvičení. Denní centrum je rodinného typu a má vlastní dopravní službu. Spolupracuje s ordinací gerontopsychiatrie a zprostředkovává odborné vyšetření klientů. Provozní doba: pondělí pátek 7:30 15:30 hod. Úhrada: dle ceníku služeb Informační centrum Zprostředkování sociálně právního poradenství pro seniory a jejich rodinné pečovatele, poradenství týkající se demencí, depresí a úzkostí vyššího věku, pomoc ve složitých životních situacích, informační materiály (Alzheimerova choroba a další) a zajištění odborného gerontopsychiatrického vyšetření. Dále nabízíme zajištění denního pobytu pro seniory v Denním centru o.s. SENIOR, školení pečovatelů a dalších pracovníků v sociálních službách, přednášky pro seniory a školy. Provozní doba: pondělí pátek 7:30 15:30 hod. Úhrada: zdarma 17

18 1 Senioři Svaz důchodců ČR Klub důchodců, Bezručova 21, Děčín 4 Právní status: místní organizace č. 1 Zřizovatel: Svaz důchodců ČR Praha Telefon: Kontaktní osoba: Danileiko Zdeněk - předseda Druh služby: Volnočasové aktivity seniorů Organizace sdružuje seniory k naplnění hesla ÚV SDČR Aby člověk nebyl sám. přednášky a besedy návštěvy kulturních akcí poznávací a rekreační zájezdy pravidelná schůzovní činnost 18

19 2 Zdravotně postižení Agentura Osmý den Pěší 9, Děčín 33 Nebočady Právní status: občanské sdružení Kontaktní adresa: 17. listopadu 8, Děčín 1 Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Bc. Stehlíková Jana Cílová skupina: osoby s tělesným, mentálním, duševním a kombinovaným postižením lidé ohrožení sociálním vyloučením lidé dlouhodobě nezaměstnaní s různými stupni a formami zdravotního postižení Druh služby: podporované zaměstnávání pracovní rehabilitace Občanské sdružení pomáhá najít a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce a vyrovnává příležitosti pro plnohodnotný život lidí, jejichž schopnosti nebo možnosti uplatnění ve společnosti jsou sníženy do té míry, že potřebují individuální podporu. Cílem služeb je umožnit lidem s postižením získat a udržet si zaměstnání, rozvíjet dovednosti v těchto oblastech a zvyšovat míru jejich samostatnosti. Podporované zaměstnávání - je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální podporu před i po nástupu do práce. Pracovní rehabilitace - slouží jako příprava na práci. Klient se seznamuje s podmínkami v pracovním prostředí chráněných dílen, získává praktické dovednosti pro budoucí zaměstnání. Cílem služby je obnovení nebo rozvoj pracovních dovedností klienta a jeho příprava pro budoucí placené zaměstnání v nechráněném či méně chráněném prostředí. Na službu navazuje služba Podporované zaměstnávání. Provozní doba, dostupnost: Středa 9:00 16:00 hodin (bez objednání), v ostatních dnech poskytujeme domluvené konzultace, asistenci. Úhrada: služby jsou poskytovány zdarma Základní podmínky pro poskytnutí služby: zájem o práci na otevřeném trhu práce potřeba dlouhodobé individuální podpory při hledání a udržení si pracovního místa 19

20 2 Zdravotně postižení Agentura osobní asistenční služby Jiřího z Poděbrad 1053/85, Děčín VI Právní status: občanské sdružení Mobil: Kontaktní osoba: Zaiptová Eva - vedoucí Cílová skupina: osoby v těžkém zdravotním stavu s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, duševním, kombinovaným postižením a senioři Druh služby: osobní asistence v domácnosti péče o zdravotně postižené a seniory v domácím prostředí Provozní doba, dostupnost: Po celý rok, pondělí pátek, 8 hodin denně. Úhrada: dle ceníku služeb (základní limitní úkony 20,- Kč na hodinu) Základní podmínky pro poskytnutí služby: Snížená soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména snížená schopnost zajistit osobní péči, používání veřejných míst a služeb, kontakt s komunitou a rodinou, uplatňování práv a nároků. 20

21 2 Zdravotně postižení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Dvořákova 1331/20, Děčín 2 Právní status: občanské sdružení Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Vlčková Petra Cílová skupina: osoby s tělesným postižením osoby s mentálním postižením osoby se sluchovým postižením osoby s kombinovaným postižením Druh služby: poradenství sociálně právní osobní asistence rehabilitační pobyty rehabilitační cvičení jiné služby - půjčování kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, chodítka) Sdružuje děti a dospělé se zdravotním nebo smyslovým postižením, bez rozdílu druhu a stupně postižení, z krajů celé republiky, neboť se nechceme od nikoho oddělovat, ale pomáhat všem, kdo o pomoc projeví zájem. Pomáháme lidem s postižením především v aktivním a rovnoprávném životě ve společnosti, v prosazování a hájení jejich zájmů. I nejtížeji postižení chtějí žít plnohodnotným samostatným životem, stejně jako ostatní lidé, ale potřebují k tomu vytvořit podmínky. Sociálně zdravotní péče o postižené, poradenství (v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, při odstraňování architektonických bariér, pro nejtížeji postižené při získávání automobilu, jeho úpravě na ruční ovládání a kontaktech na specializované autoškoly a o šikmých schodišťových plošinách), rekondiční pobyty, víkendové pobyty se sportovní náplní, 2x týdně cvičení s fyzioterapeutkou, cvičení na rotopedu a MOTOmedu, půjčování invalidních vozíků, osobní asistence. Úhrada: Členský příspěvek Asistenční služba Půjčení invalidního vozíku Cvičení pro členy zdarma. 100,- Kč / osoba 5,- Kč / 1/2hod. 1,- Kč / den pro člena AVAZu 10,- Kč / den pro nečlena AVAZu Základní podmínky pro poskytnutí služby: Poradenství a půjčování invalidních vozíků je poskytováno členům i nečlenům, ostatní služby(asistenční služba, rekon. pobyty a cvičení) jsou poskytovány pouze členům. 21

22 2 Zdravotně postižení Centrum pro zdravotně postižené ÚK, detašované pracoviště Děčín 28. října 29, Děčín 1 Právní status: detašované pracoviště Zřizovatel: Centrum pro ZP Ústeckého kraje, Štefánikova 25, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Zaiptová Eva - ředitelka Cílová skupina: občané bez ohledu na věk, rozsah a druh zdravotního postižení Druh poskytované služby: sociálně právní poradenství Centra pro zdravotně postižené představují v rámci ČR ojedinělou síť nestátních center sociálních služeb pro zdravotně postižené. Své ambulantní a terénní služby nabízí na profesionální úrovni. Nabízení služby: základní sociální poradenství - poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, které vyplývají z předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální podporu, sociální péči a pomoc, zaměstnanost, vzdělání, sociálně-právní ochranu. odborné sociální poradenství zajišťování odborného poradenství pracovníky CZP, popř. ve spolupráci s externími pracovníky, psychology, lékaři a speciálními pedagogy. odborné konzultace s jinými subjekty, které v daném regionu poskytují sociální služby a pomoc zdravotně postiženým. terénní sociální práce depistáž těžce postižených osob v sociální nouzi, navazování kontaktů. Pomoc občanům při zajišťování základních životních potřeb osobní asistence. Poskytování všeobecných informací specifické poradenství pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených občanů, pořádání akcí zájmového charakteru, informace o výběru a možnostech získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Provozní doba, dostupnost: Pondělí + středa 8:00 11:30 hod. 12:00 16:30 hod. 2. a 4. úterý v měsíci 8:00 12:00 hod. (konzultace pro bezbariérové stavby) Úhrada: bezplatně Základní podmínky pro poskytnutí služby: bez ohledu na členství v jiných organizacích 22

23 2 Zdravotně postižení Český červený kříž Oblastní spolek a Domácí péče ČČK Alice Mírové náměstí 234/3, Děčín 4 Právní status: organizační jednotka ČČK Praha Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Jedlanová Dana Martinková Ludmila - ČČK Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, osoby zrakově postižené, senioři Druh služby: humanitární, zdravotnické služby v domácnostech Posláním organizace je humanitární výpomoc v době nouze, při přírodních katastrofách a jiných akutních stavech vyžadujících okamžitou pomoc. Dále proškolení v poskytování první předlékařské pomoci pro školy, firmy a úřady, proškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí, proškolení v první pomoci u uchazečů o řidičský průkaz. ČČK má akreditaci MŠ ČR a uděluje certifikát s mezinárodní platností. Školení provádějí odborní zdravotničtí instruktoři. V nestátním zdravotnickém zařízení DOP ALICE jsou poskytovány služby v souladu se smlouvami se zdravotními pojišťovnami a po předchozím doporučení praktického nebo odborného lékaře. zdravotnické služby v domácnostech krátkodobá pečovatelská služba po domluvě s rodinou výpomoc v době nouzových stavů dobrovolnými členy ČČK proškolování v první pomoci Provozní doba, dostupnost: 6:00 18:00 hod. Úhrada: podle smluvního ujednání, u krizových stavu bezplatně Základní podmínky pro poskytnutí služby: Pro domácí péči podle požadavků praktických i odborných lékařů. 23

24 2 Zdravotně postižení Charitní sdružení Děčín - Pečovatelská služba Husovo náměstí 99/13, Děčín 4 Podmokly Právní status: občanské sdružení Telefon: Kontaktní osoba: Volfová Martina Pekárnová Miloslava Cílová skupina: osoby s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, senioři Druh služby: sociální terapie pečovatelská služba terénní péče Charitní sdružení Děčín poskytuje bezplatné sociální služby občanům, především služby psychosociální intervence. Poznatky ze své činnosti zpracovává do informačních a metodických materiálů pro laickou i odbornou veřejnost a uplatňuje je v různých vzdělávacích a školících programech. Pomoc se zvládáním domácnosti (úklid, nákupy a jiné pochůzky, pomoc s praním prádla atd.) Doprovod k lékaři, na vycházku, sociální kontakt. Provozní doba, dostupnost: Po Pá 6:30 15:00 hod. Úhrada: Dle ceníku, který je součástí smlouvy s klientem. Částky se pohybují v rozmezí mezi 4 40 Kč za jednotlivé úkony. Základní podmínky pro poskytnutí služby: klient nevyžaduje celodenní péči (max. doba u jednoho klienta je 120 minut) neposkytujeme zdravotnickou péči 24

25 2 Zdravotně postižení Občanské sdružení JURTA Pěší 9, Děčín 33 Nebočady Právní status: občanské sdružení Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Ing. Landsperský David Cílová skupina: osoby s tělesným postižením osoby s mentálním postižením osoby se sluchovým postižením osoby s duševním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby s jiným zdravotním postižením lidé ohrožení sociálním vyloučením lidé dlouhodobě nezaměstnaní s různými stupni a formami zdravotního postižení Druh služby: pracovní rehabilitace chráněné dílny poradenství, konzultace, trénink jednorázové akce (vzdělávací a kulturní) Občanské sdružení Jurta je nezisková organizace, která pomáhá občanům se zdravotním postižením najít zaměstnání a udržet si pracovní místo, podporuje je ve vyhledávání samostatného bydlení a pomáhá jim žít plnoprávným a plnohodnotným životem. Cílem sdružení je poskytovat příležitosti k sebeuplatnění a k nalezení smysluplnosti vlastního života. Sdružení nabízí uživatelům služeb pracovní rehabilitaci, poskytuje jim zaměstnání v chráněných dílnách. chráněné dílny (keramická dílna, prádelna s mandlovnou, tisk a kompletace propagačních materiálů) pracovní rehabilitace podpora při vyhledávání samostatného bydlení Provozní doba, dostupnost: 7:00 15:30 hodin Občanské sdružení Jurta, Pěší 9, Děčín 33 Nebočady MHD - linka 9, zastávka Nebočady (15 minut z centra) Vlak zastávka Boletice na Labem, pěší přesun 5 minut Úhrada: služby jsou poskytovány bezplatně 25

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

Statutární město Děčín. Průvodce občana s handicapem. Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína

Statutární město Děčín. Průvodce občana s handicapem. Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína Statutární město Děčín Průvodce občana s handicapem Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb města Děčína Zpracovala: Ing. Dagmar Vávrová Na obsahu spolupracovali: Mgr.

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Kojetína 2014 Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO

Více

Michal Šmarda starosta

Michal Šmarda starosta V nouzi poznáš přítele. Nejvíc se o lidech ve svém okolí dozvíš, ve chvíli, kdy je ti nejhůř. To jsou pravdy, které platí po staletí. Každý z nás se může ze dne na den dostat do situace, kdy je odkázán

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB V REGIONU KADAŇ - KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ Aktualizace: RADKA o. s., Kadaň Rok vydání: 2012 2 Aktualizace k 1. 5. 2012 Tento Katalog je určen všem, kteří

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících,

Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, Vážení spoluobčané, uživatelé a poskytovatelé sociálních služeb a služeb souvisejících, dostává se Vám do rukou aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na Šumpersku

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města

Vážení občané, Mgr. Ivan Týle starosta města srpen 2010 0 Vážení občané, právě jste otevřeli druhé vydání Katalogu sociálních služeb a služeb souvisejících na území města Nový Jičín, které je aktualizováno a je reakcí na Zákon č. 108/2006 Sb., o

Více

Katalog. sociálních služeb

Katalog. sociálních služeb Katalog sociálních služeb ve Šluknovském výběžku 2005 ETICKÝ KODEX POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ŠLUKNOVSKÉM VÝBĚŽKU Poskytovatel sociálních služeb respektuje mezinárodní dokumenty vycházející z hodnot

Více

Katalog sociálních služeb Bruntálska

Katalog sociálních služeb Bruntálska Katalog sociálních služeb Bruntálska Vážení spoluobčané, Otvíráte Katalog sociálních služeb Bruntálska, který je výsledkem týmové práce a je motivován snahou nabídnout Vám ucelené informace o poskytovaných

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme začali v sociální oblasti realizovat další projekt, který se zaměřuje na podporu služeb v sociální oblasti, ale také na podporu organizací, které nabízejí volnočasové

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK 2012 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, Obsah katalogu Obsah Katalogu sociálních a návazných služeb města Nymburk do rukou se Vám dostává Katalog sociálních

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk

Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Katalog sociálních a návazných služeb Město Nymburk Vážené dámy a pánové, Úvodní slovo dostáváte do rukou katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk, který vznikl v rámci Komunitního plánování

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14

Vážení spoluobčané, Mgr. Jitka Žáková zástupkyně starosty MČ Praha 14 Vážení spoluobčané, dovolujeme si vám představit nový katalog sociálních služeb a volnočasových aktivit, jehož účelem je shrnutí informací o sociálních službách a jejich dostupnost pro občany Prahy 14.

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané, do rukou dostáváte už druhé vydání Průvodce sociálními službami Prostějovska. Věřím, že tato brožurka Vám pomůže zorientovat se v nabídce sociálních služeb, vybrat

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov

Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Katalog poskytovatelů sociálních služeb města Český Krumlov Zpracovatel: Partner projektu: Jihočeská rozvojová o.p.s. Riegrova 1756/51, 370 01 Č. Budějovice www.jr-spolecnost.cz Město Český Krumlov Projekt

Více

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání

SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO. NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání SOCÍK PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI SLUŽBAMI MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO NEJEN PRO POTŘEBNÉ - III. vydání Obsah adresáře Služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením... 3 Služby pro zdravotně postižené... 9

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Prachatice 1 Katalog je vydán v rámci realizace projektu Aktualizace komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice reg.č. CZ.1.04/3.1.03/65.00008

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA VÍTKOVA A OKOLÍ Úvod Vážení spoluobčané, vydali jsme pro vás druhé, aktualizované vydání Katalogu sociálních služeb a souvisejících služeb města Vítkova

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI (a navazujícími) SLUŽBAMI VE ZLÍNĚ Aktualizovaný abecední rejstřík - leden 2012 1. Úvod Vážení občané, do ruky se Vám dostává již dvanácté vydání

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí II.

Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí II. Průvodce sociálními a zdravotními službami v Holešově a okolí II. Komunitní plánování sociálních služeb města Holešova Město Holešov 2009 Komunitní plánování PRŮVODCE SOCIÁLNÍMI A ZDRAVOTNÍMI SLUŽBAMI

Více