Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Děčín. Katalog sociálních služeb města Děčína"

Transkript

1 Město Děčín Katalog sociálních služeb města Děčína

2 Krizová telefonní čísla Záchranná služba Policie Městská policie Hasiči Katalog sociálních služeb města Děčína 2005 Zpracoval : Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Vydal: Město Děčín Grafika: Ing. Vávrová Dagmar První vydání, výtisků, prosinec

3 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, každý z nás se dostane během svého života do nejrůznějších životních situací ať sociálních či zdravotních, ve kterých si ne vždy dokáže poradit sám. Tehdy je nucen vyhledat pomoc. Město Děčín a další organizace nabízejí v tomto případě celou řadu sociálních služeb. Proto, aby nabídka těchto služeb byla přehledná, aby se v ní občané dobře orientovali a aby veškeré finanční prostředky určené na sociální oblast byly využity účelně, jsme zahájili v letošním roce proces komunitního plánování. Katalog, který jste právě otevřeli, je prvním výsledkem tohoto procesu. Doufám, že Vám tento materiál pomůže v lepší orientaci ve struktuře sociální péče ve městě. Všem, kteří se na tvorbě Katalogu sociálních služeb města Děčína podíleli, děkuji. Ing. Vladislav Raška starosta města 3

4 Obsah Úvodní slovo 3 Obsah 4 Sociální dávky Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín 5 Dávky státní sociální podpory Úřad práce Děčín 8 Sociální služby Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace 10 1 Senioři Domov důchodců 11 Dům s pečovatelskou službou, Krásnostudenecká 30, DC 6 12 Dům s pečovatelskou službou, Krásnostudenecká 104A, DC 6 13 Dům s pečovatelskou službou, Přímá 397/398, DC Dům s pečovatelskou službou, Jindřichova 337, DC 9 15 Sekce důchodců při OROS 16 SENIORCENTRUM 17 Svaz důchodců ČR 18 2 Zdravotně postižení Agentura Osmý den 19 Agentura osobní asistenční služby 20 Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených 21 Centrum pro zdravotně postižené ÚK 22 Český červený kříž, Oblastní spolek a Domácí péče ČČK Alice 23 Charitní sdružení Děčín Pečovatelská služba 24 Občanské sdružení Jurta 25 Sdružení pro pomoc mentálně postiženým 26 Sdružení pro rozvoj Dětského stacionáře Děčín 27 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 28 Slunečnice 29 Speciální školy 30 Svaz diabetiků ČR 31 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Děčín 32 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR 33 Svaz tělesně postižených ČR 34 Ústav sociální péče Děčín Horní Žleb, Děčín XI 35 Ústav sociální péče Boletice 36 3 Rodiny s dětmi Charitní sdružení Asistenční služba pro rodiny s dětmi 37 Mateřské centrum Bělásek 38 Romské sdružení INDIGO Děčín 39 Soukromé jesle 40 4 Osoby v krizi, nepřizpůsobení a ohrožení drogou Azylový dům pro muže a matky s dětmi 41 Děčínské doléčovací centrum 42 Charitní sdružení Občanská poradna Děčín 43 Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče 44 Krizová poradna 45 Připomínky a návrhy na doplnění katalogu směřujte na 4

5 Sociální dávky MěÚ Děčín Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 Telefon/fax: Vedoucí odboru: Ing. Grešíková Renata Odbor je z hlediska poskytovaných dávek a služeb sociální péče členěn na: oddělení dávek sociální péče oddělení péče o seniory a zdravotně postižené oddělení sociálně-právní ochrany dětí Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace Úřední hodiny: Pondělí 8:00 12:00 13:00 17:00 Středa 8:00 12:00 13:00 17:00 Pátek 8:00 12:00 Oddělení dávek sociální péče MěÚ Děčín, Na Valech 6, Děčín 4 (bývalá hasičárna první patro) Rozhoduje o poskytování dávek sociální péče: příspěvek na výživu jednorázové dávky na mimořádné výdaje opakované dávky sociální potřebnosti nezbytná pomoc Dávky jsou určené: nezaopatřeným dětem těhotným ženám rodinám s dětmi jednotlivcům Pracovnice odboru poskytují komplexní sociální poradenství v záležitostech, týkajících se uplatnění zákonných finančních nároků, ve věcech výživy, výchovy, zaměstnanosti, dávek státní podpory apod. 5

6 Oddělení péče o seniory a zdravotně postižené MěÚ Děčín, Na Valech 6, Děčín 4 (bývalá hasičárna přízemí) Dávky při nedostatečném příjmu dávky k řešení sociální potřebnosti dávky při nedostatečném příjmu Dávky pro těžce zdravotně postižené občany jednorázové peněžité a věcné dávky příspěvek na individuální dopravu příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči příspěvek na topnou naftu a zakoupení topných těles a dalších spotřebičů příspěvek na zřízení a změnu připojení telefonní stanice příspěvek při opuštění ústavu příspěvek na zvýšené životní náklady příspěvek na provoz telefonní stanice příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže příspěvek na vodicího psa příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu příspěvek na zvýšené výdaje související s trvalým používáním ortopedických, kompenzačních nebo jiných pomůcek vystavování slevenek pro MHD vystavování slevenek pro společné stravování seniorů Příspěvky těžce zdravotně postiženým osobám jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek příspěvek na úpravu bytu příspěvek na zakoupení, opravu, úpravu a provoz motorového vozidla příspěvek na společné stravování vydávání průkazů mimořádných výhod TP, ZTP a ZTP/P vydávání zvláštního označení vozidel O-1, O-2 Samosprávné činnosti péče o seniory a občany v tíživé situaci azylové ubytování pro muže a matky s dětmi umisťování občanů v síti ústavů sociální péče umisťování do domova důchodců evidence žádostí o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou poskytování pečovatelské služby v terénu 6

7 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí MěÚ Děčín, Mírové náměstí 242/4, Děčín 4 (Vila Tereza přízemí) Oddělení zajišťuje agendu a poradenství v oblasti: Péče o rodinu a děti výkon sociálně-právní ochrany dětí kolizní opatrovnictví a opatrovnické spory výchovná opatření a úprava poměrů k nezletilým dětem problematika dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných Náhradní rodinná péče osvojení pěstounská péče předpěstounská a předadopční péče Kurátor pro děti a mládež trestná činnost a přestupky mladistvých a nezletilých výchovné problémy dětí ústavní výchova Problematika občanů společensky nepřizpůsobených pomoc klientům starším 18 let, kteří se ocitli v krizi a tuto nemohou zvládnout svými silami péče o navrátilce z výkonu trestu pomoc klientům, kteří byli propuštěni ze školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy Zajišťování romské problematiky a problematiky jiných etnických menšin 7

8 Dávky státní sociální podpory Úřad práce v Děčíně odbor státní sociální podpory U Plovárny 38/2, Děčín 2 (Poliklinika) Úřední hodiny: Pondělí 8:00 17:00 úřední den Úterý 8:00 15:00 pouze informace Středa 8:00 17:00 úřední den Čtvrtek 8:00 15:00 pouze informace Pátek 8:00 12:00 pouze informace Telefon: Fax: tel Kontaktní osoba: Přivřelová Hana tel Odbor SSP poskytuje státní sociální dávky určené především pro děti nebo rodiny s dětmi a v některých dalších sociálních situacích. Dávky státní sociální podpory jsou: a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu - přídavek na dítě - sociální příplatek - příspěvek na bydlení b) ostatní dávky - rodičovský příspěvek - dávky pěstounské péče (příspěvek na úhradu potřeb dítěte, odměna pěstouna, příspěvek při převzetí dítěte, příspěvek na zakoupení motorového vozidla), - porodné8 - pohřebné Odbor SSP je rozčleněn na: úsek výživného na děti v pěstounské péči oddělení dávkových specialistů (zajišťuje styk s klientem, podává informace o možnosti poskytování dávek, vydává tiskopisy, přijímá žádosti a další dokumenty) metodické oddělení (rozhoduje o dávkách) Potvrzování evropských formulářů pro koordinaci rodinných dávek vyřizuje vedoucí oddělení dávkových specialistů, popř. zástup vedoucí metodického oddělení. Informace: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře v platném znění 8

9 Upozornění Úřad práce v Děčíně, odbor státní sociální podpory, oznamuje všem příjemcům dávek státní sociální podpory, že ode dne 1. ledna 2005 bude z ekonomických důvodů ukončena služba pravidelného rozesílání veškerých tiskopisů. Je ve vlastním zájmu všech příjemců dávek si tyto tiskopisy osobně vyzvedávat na pracovištích odboru státní sociální podpory. S účinností od 1. ledna 2005 budou změněny úřední hodiny všech pracovišť odboru státní sociální podpory. Tiskopisy žádostí budou vydávány i v neúřední dny, na pracovišti v Děčíně na informacích odboru státní sociální podpory, na vzdálených pracovištích bude výdej tiskopisů zajištěn všemi pracovníky tohoto pracoviště. Neúřední dny - informace slouží především jako výdejna žádostí a veškerých tiskopisů souvisejících s dávkami SSP a pro pozvané, dále k poskytování informací klientům, a v době, kdy jsou přepážky na dávkovém oddělení uzavřeny, zastupují v omezené míře jejich funkci (příjem a kontrola žádostí, příjem změnových listů a prohlášení o příjmech, sepisování ústních výzev apod.) 9

10 Sociální péče Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace ul. 28. října 1155/2, Děčín 1 Zřizovatel: Město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín 4 Právní subjektivita: příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: Mgr. Bolfík Michal ředitel Druh poskytovaných služeb: pečovatelská služba ústavní sociální péče ústavní bydlení bydlení azylové krizové noclehárna chráněné bydlení chráněné dílny terénní práce krizová intervence následná péče Příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto střediscích: Domov důchodců, Kamenická 195, Děčín II (kapitola senioři) Domov důchodců, Krásnostudenecká 1326/104A (senioři) DPS, Krásnostudenecká 30, Děčín VI (senioři) DPS, Krásnostudenecká 1326/104A, Děčín VI (senioři) DPS, Jindřichova 337, Děčín IX (senioři) DPS, Přímá 397 a 398, Děčín XXXII (senioři) Klub důchodců, Bezručova 656/21, Děčín IV (senioři) Klub důchodců, Litoměřická 136/35, Děčín III (senioři) Ústav sociální péče Děčín Horní Žleb, Pod Svahem 6, Děčín XI (zdravotně postižení) Ústav sociální péče Boletice, Spojenců 214, Děčín 32 (zdravotně postižení) Azylový dům pro muže a matky s dětmi, Řecká 1216/19, Děčín VI (osoby v krizi) Děčínské doléčovací centrum, Fügnerova 665/18, Děčín 1 (osoby v krizi) Kontaktní a poradenské centrum pro drogově závislé, poradna pro rodiče Dlouhá Jízda 1257, Děčín 1 (osoby v krizi) Žádosti o poskytnutí jednotlivých služeb se podávají prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín nebo přímo na telefonním čísle jednotlivých středisek. 10

11 1 Senioři Domov důchodců Kamenická 195, Děčín 2 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Mgr. Radek Michálek Druh poskytované služby: ústavní péče Poskytování péče seniorům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří zejména z důvodu zhoršeného zdravotního stavu nejsou schopni komplexní sebeobsluhy, jež jim nemůže být zabezpečena členy jejich rodiny, pečovatelskou službou, ani jinými službami sociální péče. Ubytování, ošetřovatelská a obslužná péče, stravování, praní prádla, společenské a kulturní vyžití. Provozní doba, dostupnost: Péče je v domově poskytována celoročně, popř. přechodně, 24 hod. denně. Úhrada: Úhrada je odvislá od množství lůžek na pokoji cca Kč. Základní podmínky pro poskytnutí služby: Na základě vlastní žádosti, kdy občan dosáhl důchodového věku nebo jeho zdravotní stav vyžaduje péči tohoto typu, a posudkový lékař schválil či doporučil umístění. Žádosti se podávají prostřednictvím odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Děčín, oddělení péče o seniory a zdravotně postižené. 11

12 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Krásnostudenecká 30, Děčín 6 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou nabízí dekretované byty 1+1 a dekretované garsonky. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, celková koupel v domácnosti a celková koupel s dovozem do DPS, dovoz a rozvoz obědů, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.). Nabídka poskytovaných služeb platí i pro péči v domácnostech mimo pečovatelský dům. Provozní doba, dostupnost: Pondělí - pátek 7:00 18:00 hod., sobota - neděle + svátky 8:00-16:00 hod. v DPS. Péče v domácnostech mimo pečovatelský dům pondělí pátek 7:00-15:30 hod.. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., v platném znění. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 12

13 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Krásnostudenecká 104A, Děčín 6 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou je zařízení se zvláštním režimem se společným sociálním zařízením. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, dovoz obědů, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.), 1 x měsíčně kadeřník a pedikúra, vystoupení dětí z MŠ. Provozní doba, dostupnost: Po Pá 7:00 15:30 hod. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182 / 91 Sb., v platném znění. Platba za dekretovanou garsonku včetně ostatních nákladů činí Kč za měsíc. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 13

14 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Přímá 397/398, Děčín 32 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou nabízí dekretované byty 1+1 pouze pro dvojice. V letních měsících možnost letního posezení. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, celková koupel v domácnosti, dovoz obědů, donáška obědů do bytu, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.), 1x za 5 týdnů holič, kadeřnice a pedikúra na zavolání dle potřeb, přednášky, společenská setkání. Nabídka poskytovaných služeb platí i pro péči v domácnostech. Provozní doba, dostupnost: Po Pá 7:00 15:30 hod. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182 / 91 Sb., v platném znění. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 14

15 1 Senioři Dům s pečovatelskou službou Jindřichova 337, Děčín 9 Zřizovatel: Město Děčín Provozovatel: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Telefon: Kontaktní osoba: okrsková sestra Druh poskytované služby: pečovatelská služba Pečovatelská služba je určena osamělým občanům města, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni sami zvládnout některé úkony osobní hygieny, domácí práce apod. a tuto péči jim nemohou zajistit rodinní příslušníci. Dům s pečovatelskou službou nabízí dekretované garsonky s příslušenstvím pod uzavřením. Nákupy, úklid, praní prádla včetně vyžehlení a mandlování, celková koupel v domácnosti, dovoz obědů, pochůzky (recepty, úřady, inkaso atd.), 1x za 14 dní kadeřník, masér,1x za měsíc pedikůra, 1x týdně perličkové koupele, 2x týdně cvičení pro seniory, společenská setkání, přednášky, vystoupení dětí z MŠ. Provozní doba, dostupnost: Pondělí - pátek 7:00 18:00 hod., sobota - neděle + svátky 8:00-16:00 hod. v DPS. Úhrada: Pečovatelská služba, mimo úkony, kterými jsou zabezpečovány nezbytné životní potřeby, se poskytuje za úhradu. Výše úhrady je stanovena dle Vyhlášky MPSV ČR č. 182 / 91 Sb., v platném znění. Základní podmínky pro poskytnutí služby: přiznaný starobní důchod, popř. invalidní důchod zdravotní stav nepříznivá sociální situace klienta 15

16 1 Senioři Sekce důchodců při OROS Lázeňská 12, Děčín 1 Právní status: oblastní organizační jednotka Zřizovatel: ČMOS PŠ, nám. W. Churchilla 2, Praha 3 Telefon: Kontaktní osoba: Ryšavá Helena - předsedkyně Revayová Marta Druh služby: volnočasové aktivity seniorů - bývalých pracovníků školství Organizace sdružuje seniory bývalé pracovníky školství. Cílem organizace je zpříjemnit stáří a zamezit izolaci členů. přednášky a besedy turistické vycházky a výlety kultura 16

17 1 Senioři SENIORCENTRUM Fügnerova 355/16, Děčín 1 Právní status: občanské sdružení Zřizovatel: Občanské sdružení SENIOR, Lipová 11, Ústí nad Labem Telefon: mobil: Kontaktní osoba: Matějková Hana Druh služby: centrum denních služeb Občanské sdružení Senior usiluje o zlepšení kvality života seniorů. Poskytuje denní péči o seniory a informace pro tuto cílovou skupinu. Spolupracuje s ordinací gerontopsychiatrie a zprostředkovává odborné vyšetření klientů. Denní centrum Pobyt pro seniory, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebují pomoc, péči nebo dohled druhé osoby. K dispozici jsou individuální a skupinové programy (trénink paměti, reminiscenční terapie, muzikoterapie, cvičení a speciální programy aktivizace), denní péče pro seniory postižené depresí, úzkostí nebo některým druhem demence (poruchou kognitivních funkcí, např. Alzheimerovou chorobou). Svým klientům nabízíme rekondiční cvičení. Denní centrum je rodinného typu a má vlastní dopravní službu. Spolupracuje s ordinací gerontopsychiatrie a zprostředkovává odborné vyšetření klientů. Provozní doba: pondělí pátek 7:30 15:30 hod. Úhrada: dle ceníku služeb Informační centrum Zprostředkování sociálně právního poradenství pro seniory a jejich rodinné pečovatele, poradenství týkající se demencí, depresí a úzkostí vyššího věku, pomoc ve složitých životních situacích, informační materiály (Alzheimerova choroba a další) a zajištění odborného gerontopsychiatrického vyšetření. Dále nabízíme zajištění denního pobytu pro seniory v Denním centru o.s. SENIOR, školení pečovatelů a dalších pracovníků v sociálních službách, přednášky pro seniory a školy. Provozní doba: pondělí pátek 7:30 15:30 hod. Úhrada: zdarma 17

18 1 Senioři Svaz důchodců ČR Klub důchodců, Bezručova 21, Děčín 4 Právní status: místní organizace č. 1 Zřizovatel: Svaz důchodců ČR Praha Telefon: Kontaktní osoba: Danileiko Zdeněk - předseda Druh služby: Volnočasové aktivity seniorů Organizace sdružuje seniory k naplnění hesla ÚV SDČR Aby člověk nebyl sám. přednášky a besedy návštěvy kulturních akcí poznávací a rekreační zájezdy pravidelná schůzovní činnost 18

19 2 Zdravotně postižení Agentura Osmý den Pěší 9, Děčín 33 Nebočady Právní status: občanské sdružení Kontaktní adresa: 17. listopadu 8, Děčín 1 Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Bc. Stehlíková Jana Cílová skupina: osoby s tělesným, mentálním, duševním a kombinovaným postižením lidé ohrožení sociálním vyloučením lidé dlouhodobě nezaměstnaní s různými stupni a formami zdravotního postižení Druh služby: podporované zaměstnávání pracovní rehabilitace Občanské sdružení pomáhá najít a udržet si zaměstnání na otevřeném trhu práce a vyrovnává příležitosti pro plnohodnotný život lidí, jejichž schopnosti nebo možnosti uplatnění ve společnosti jsou sníženy do té míry, že potřebují individuální podporu. Cílem služeb je umožnit lidem s postižením získat a udržet si zaměstnání, rozvíjet dovednosti v těchto oblastech a zvyšovat míru jejich samostatnosti. Podporované zaměstnávání - je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální podporu před i po nástupu do práce. Pracovní rehabilitace - slouží jako příprava na práci. Klient se seznamuje s podmínkami v pracovním prostředí chráněných dílen, získává praktické dovednosti pro budoucí zaměstnání. Cílem služby je obnovení nebo rozvoj pracovních dovedností klienta a jeho příprava pro budoucí placené zaměstnání v nechráněném či méně chráněném prostředí. Na službu navazuje služba Podporované zaměstnávání. Provozní doba, dostupnost: Středa 9:00 16:00 hodin (bez objednání), v ostatních dnech poskytujeme domluvené konzultace, asistenci. Úhrada: služby jsou poskytovány zdarma Základní podmínky pro poskytnutí služby: zájem o práci na otevřeném trhu práce potřeba dlouhodobé individuální podpory při hledání a udržení si pracovního místa 19

20 2 Zdravotně postižení Agentura osobní asistenční služby Jiřího z Poděbrad 1053/85, Děčín VI Právní status: občanské sdružení Mobil: Kontaktní osoba: Zaiptová Eva - vedoucí Cílová skupina: osoby v těžkém zdravotním stavu s tělesným, mentálním, zrakovým, sluchovým, duševním, kombinovaným postižením a senioři Druh služby: osobní asistence v domácnosti péče o zdravotně postižené a seniory v domácím prostředí Provozní doba, dostupnost: Po celý rok, pondělí pátek, 8 hodin denně. Úhrada: dle ceníku služeb (základní limitní úkony 20,- Kč na hodinu) Základní podmínky pro poskytnutí služby: Snížená soběstačnost v základních životních dovednostech, zejména snížená schopnost zajistit osobní péči, používání veřejných míst a služeb, kontakt s komunitou a rodinou, uplatňování práv a nároků. 20

21 2 Zdravotně postižení Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených Dvořákova 1331/20, Děčín 2 Právní status: občanské sdružení Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Vlčková Petra Cílová skupina: osoby s tělesným postižením osoby s mentálním postižením osoby se sluchovým postižením osoby s kombinovaným postižením Druh služby: poradenství sociálně právní osobní asistence rehabilitační pobyty rehabilitační cvičení jiné služby - půjčování kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, chodítka) Sdružuje děti a dospělé se zdravotním nebo smyslovým postižením, bez rozdílu druhu a stupně postižení, z krajů celé republiky, neboť se nechceme od nikoho oddělovat, ale pomáhat všem, kdo o pomoc projeví zájem. Pomáháme lidem s postižením především v aktivním a rovnoprávném životě ve společnosti, v prosazování a hájení jejich zájmů. I nejtížeji postižení chtějí žít plnohodnotným samostatným životem, stejně jako ostatní lidé, ale potřebují k tomu vytvořit podmínky. Sociálně zdravotní péče o postižené, poradenství (v oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, při odstraňování architektonických bariér, pro nejtížeji postižené při získávání automobilu, jeho úpravě na ruční ovládání a kontaktech na specializované autoškoly a o šikmých schodišťových plošinách), rekondiční pobyty, víkendové pobyty se sportovní náplní, 2x týdně cvičení s fyzioterapeutkou, cvičení na rotopedu a MOTOmedu, půjčování invalidních vozíků, osobní asistence. Úhrada: Členský příspěvek Asistenční služba Půjčení invalidního vozíku Cvičení pro členy zdarma. 100,- Kč / osoba 5,- Kč / 1/2hod. 1,- Kč / den pro člena AVAZu 10,- Kč / den pro nečlena AVAZu Základní podmínky pro poskytnutí služby: Poradenství a půjčování invalidních vozíků je poskytováno členům i nečlenům, ostatní služby(asistenční služba, rekon. pobyty a cvičení) jsou poskytovány pouze členům. 21

22 2 Zdravotně postižení Centrum pro zdravotně postižené ÚK, detašované pracoviště Děčín 28. října 29, Děčín 1 Právní status: detašované pracoviště Zřizovatel: Centrum pro ZP Ústeckého kraje, Štefánikova 25, Ústí nad Labem Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Zaiptová Eva - ředitelka Cílová skupina: občané bez ohledu na věk, rozsah a druh zdravotního postižení Druh poskytované služby: sociálně právní poradenství Centra pro zdravotně postižené představují v rámci ČR ojedinělou síť nestátních center sociálních služeb pro zdravotně postižené. Své ambulantní a terénní služby nabízí na profesionální úrovni. Nabízení služby: základní sociální poradenství - poskytování základních informací o možnostech řešení obtížné sociální situace, které vyplývají z předpisů upravujících důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podporu, sociální podporu, sociální péči a pomoc, zaměstnanost, vzdělání, sociálně-právní ochranu. odborné sociální poradenství zajišťování odborného poradenství pracovníky CZP, popř. ve spolupráci s externími pracovníky, psychology, lékaři a speciálními pedagogy. odborné konzultace s jinými subjekty, které v daném regionu poskytují sociální služby a pomoc zdravotně postiženým. terénní sociální práce depistáž těžce postižených osob v sociální nouzi, navazování kontaktů. Pomoc občanům při zajišťování základních životních potřeb osobní asistence. Poskytování všeobecných informací specifické poradenství pro jednotlivé skupiny zdravotně postižených občanů, pořádání akcí zájmového charakteru, informace o výběru a možnostech získání rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Provozní doba, dostupnost: Pondělí + středa 8:00 11:30 hod. 12:00 16:30 hod. 2. a 4. úterý v měsíci 8:00 12:00 hod. (konzultace pro bezbariérové stavby) Úhrada: bezplatně Základní podmínky pro poskytnutí služby: bez ohledu na členství v jiných organizacích 22

23 2 Zdravotně postižení Český červený kříž Oblastní spolek a Domácí péče ČČK Alice Mírové náměstí 234/3, Děčín 4 Právní status: organizační jednotka ČČK Praha Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Jedlanová Dana Martinková Ludmila - ČČK Cílová skupina: osoby s tělesným postižením, osoby zrakově postižené, senioři Druh služby: humanitární, zdravotnické služby v domácnostech Posláním organizace je humanitární výpomoc v době nouze, při přírodních katastrofách a jiných akutních stavech vyžadujících okamžitou pomoc. Dále proškolení v poskytování první předlékařské pomoci pro školy, firmy a úřady, proškolení pro zdravotníky zotavovacích akcí, proškolení v první pomoci u uchazečů o řidičský průkaz. ČČK má akreditaci MŠ ČR a uděluje certifikát s mezinárodní platností. Školení provádějí odborní zdravotničtí instruktoři. V nestátním zdravotnickém zařízení DOP ALICE jsou poskytovány služby v souladu se smlouvami se zdravotními pojišťovnami a po předchozím doporučení praktického nebo odborného lékaře. zdravotnické služby v domácnostech krátkodobá pečovatelská služba po domluvě s rodinou výpomoc v době nouzových stavů dobrovolnými členy ČČK proškolování v první pomoci Provozní doba, dostupnost: 6:00 18:00 hod. Úhrada: podle smluvního ujednání, u krizových stavu bezplatně Základní podmínky pro poskytnutí služby: Pro domácí péči podle požadavků praktických i odborných lékařů. 23

24 2 Zdravotně postižení Charitní sdružení Děčín - Pečovatelská služba Husovo náměstí 99/13, Děčín 4 Podmokly Právní status: občanské sdružení Telefon: Kontaktní osoba: Volfová Martina Pekárnová Miloslava Cílová skupina: osoby s tělesným, zrakovým a sluchovým postižením, senioři Druh služby: sociální terapie pečovatelská služba terénní péče Charitní sdružení Děčín poskytuje bezplatné sociální služby občanům, především služby psychosociální intervence. Poznatky ze své činnosti zpracovává do informačních a metodických materiálů pro laickou i odbornou veřejnost a uplatňuje je v různých vzdělávacích a školících programech. Pomoc se zvládáním domácnosti (úklid, nákupy a jiné pochůzky, pomoc s praním prádla atd.) Doprovod k lékaři, na vycházku, sociální kontakt. Provozní doba, dostupnost: Po Pá 6:30 15:00 hod. Úhrada: Dle ceníku, který je součástí smlouvy s klientem. Částky se pohybují v rozmezí mezi 4 40 Kč za jednotlivé úkony. Základní podmínky pro poskytnutí služby: klient nevyžaduje celodenní péči (max. doba u jednoho klienta je 120 minut) neposkytujeme zdravotnickou péči 24

25 2 Zdravotně postižení Občanské sdružení JURTA Pěší 9, Děčín 33 Nebočady Právní status: občanské sdružení Telefon: Fax: Kontaktní osoba: Ing. Landsperský David Cílová skupina: osoby s tělesným postižením osoby s mentálním postižením osoby se sluchovým postižením osoby s duševním postižením osoby s kombinovaným postižením osoby s jiným zdravotním postižením lidé ohrožení sociálním vyloučením lidé dlouhodobě nezaměstnaní s různými stupni a formami zdravotního postižení Druh služby: pracovní rehabilitace chráněné dílny poradenství, konzultace, trénink jednorázové akce (vzdělávací a kulturní) Občanské sdružení Jurta je nezisková organizace, která pomáhá občanům se zdravotním postižením najít zaměstnání a udržet si pracovní místo, podporuje je ve vyhledávání samostatného bydlení a pomáhá jim žít plnoprávným a plnohodnotným životem. Cílem sdružení je poskytovat příležitosti k sebeuplatnění a k nalezení smysluplnosti vlastního života. Sdružení nabízí uživatelům služeb pracovní rehabilitaci, poskytuje jim zaměstnání v chráněných dílnách. chráněné dílny (keramická dílna, prádelna s mandlovnou, tisk a kompletace propagačních materiálů) pracovní rehabilitace podpora při vyhledávání samostatného bydlení Provozní doba, dostupnost: 7:00 15:30 hodin Občanské sdružení Jurta, Pěší 9, Děčín 33 Nebočady MHD - linka 9, zastávka Nebočady (15 minut z centra) Vlak zastávka Boletice na Labem, pěší přesun 5 minut Úhrada: služby jsou poskytovány bezplatně 25

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / /

Název projektu: Komplexní odborná terénní a ambulantní pomoc ohroženým rodinám s dětmi na území města Česká Lípa 8 / / / Granty 2014 návrh výboru pro sociální politiku mimořádné řízení Poř. č.: 1. Žadatel: Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10 Liberec listiny) ze dne: O 485 KS Ústí nad

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP)

Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) Odbor sociálních věcí a prevence (OSVP) 1. Úsek péče o seniory a těžce zdravotně postižené osoby Adresní a identifikační údaje a jiné osobní údaje nezbytné pro posouzení nároku na dávku a službu sociální

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb.

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 391/11 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o.

Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. Popis realizace 37 Odborné sociální poradenství LCC domácí péče, s.r.o. 1) Název a místo poskytované služby LCC domácí péče, s.r.o. IČ: 27628418, Průmyslový park Harfa, Poděbradská 540/26, 190 00 Praha

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče

Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním v roce 2015 - za jednotlivé oblasti sociální péče Oblast péče o seniory Dotace poskytnuté městem Ústí nad Labem na Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Dobětice, p.o. Domov pro seniory Severní Terasa, p.o. 20 let s vámi - oslavy 20. výročí

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr

Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr !!!! Popis realizace poskytování sociální služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Směr 1. Poskytovatel sociálních služeb Pro zdraví 21 z.ú. Havlíčkova 8 26601 Beroun - Město IČ:22844660 2.

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Odbor sociálních služeb a sociální práce

Odbor sociálních služeb a sociální práce Stanovisko MPSV k otázce rozšíření registrace u sociální služby sociální rehabilitace o cílovou skupinu osob žijících v sociálně vyloučených lokalitách Zákon o sociálních službách nehovoří nikde o tom,

Více

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ:

Organizace: Příspěvková organizace SLUŽBY DOLNÍ KALNÁ, okres Trutnov Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, IČ: Organizace: Příspěvková organizace Sídlo: Dolní Kalná, čp. 178, 543 74 IČ: 751 26 711, ZALOŽENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Organizace byla zřízena na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 21.11.2007. Její

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli.

Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Oblastní spolek Český červený kříž Karlovy Vary, Školní 358/7. Nachází se v blízkosti zastávky MHD č. 3 a 15 Školní v K.Varech - Staré Roli. Cílová skupina potřební nemajetní spoluobčané. Poskytuje humanitární

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu

Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Změna druhologie sociálních služeb návrh 1 (nejfrekventovanější názor externích expertů MPSV) do konzultačního procesu Priority Základem je zpřehlednění systému sociálních služeb, odstranění duplicit v

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy Noclehárna 3573576 Ambulantní Centrum sociální služeb

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Bc. Sabina Šmatová, DiS.

Bc. Sabina Šmatová, DiS. Bc. Sabina Šmatová, DiS. Příspěvek na péči Žádá se na úřadu práce dle trvalého místa bydliště Nezáleží na výši důchodu, posuzuje se zdravotní stav Lze využívat doma i v domově pro seniory, hospici atd

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Základní informace o službě

Základní informace o službě Vyhodnocení dotazníku pro analýzu a hodnocení potřebnosti sociálních služeb v místních podmínkách v rámci projektu S akcentem na budoucnost (2006 2008), realizovaného Centrem pro zdravotně postižené Libereckého

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Doléčovací centra v ČR

Doléčovací centra v ČR Doléčovací centra v ČR Moravskoslezský kraj Renarkon Dům na půl cesty Doléčovací centrum Telefon: 596 638 804 Mobil: 724 148 882 Email DC: dcrenarkon@seznam.cz Iva Valášková vedoucí centra email: veddcrenarkon@seznam.cz

Více

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Poslání pečovatelské služby Posláním naší služby je poskytování potřebné pomoci

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO

Charita Valašské Klobouky Školní 944, Valašské Klobouky IČO Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Pečovatelská služba Terénní, ambulantní Charitní

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/

Schválená částka dotace v Kč. Číslo usnesení RMZ/ZMZ. 1 ABAPO, s.r.o ABAPO osobní asistence /12Z/ Přehled schválených a vyplacených dotací ze Sociálního fondu statutárního města Zlína (v souladu s uzavřenými smlouvami o poskytnutí v roce 2016) - registrované sociální služby a primární podpora rodin

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz

Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz LINKA DŮVĚRY ML. BOLESLAV S S 326 741 481 Mladá Boleslav, Václavkova 950 linka.duvery-mb@centrum.cz Naším hlavním úkolem je poskytování pomoci klientům, kteří se dostali do krizových stavů v souvislosti

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011

PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 PŘEHLED ČINNOSTÍ NA ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ ZA ROK 2011 Přehled činností na odboru sociálních věcí a zdravotnictví byl zpracován za období měsíců leden až listopad roku 2011. Veškerou agendu

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více