ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)"

Transkript

1 ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (

2 Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost Publicita

3 Katalog věcných práv a systematika Rozsah věcných práv je určen zákonem Rozšíření rozsahu věcných práv Změna systematiky věcných práv

4 Struktura věcných práv (1) Obecná ustanovení ( ) Držba ( ) Vlastnictví ( ) Spoluvlastnictví ( ) Bytové spoluvlastnictví ( ) Přídatné spoluvlastnictví ( )

5 Struktura věcných práv (2) Věcná práva k cizím věcem Právo stavby ( ) Věcná břemena ( ) Služebnosti Reálná břemena Zástavní právo ( ) Zadržovací právo ( )

6 Struktura věcných práv (3) Správa cizího majetku ( ) Svěřenský fond ( ) Předkupní právo ( 2140 a násl.)

7 Změna chápání pojmu věci ČR vs. zahraniční úprava Široké pojetí věci v právním smyslu vše, co je rozdílné od osoby a slouží potřebě lidí Hmotné i nehmotné věci práva

8 Držba Podstatně podrobnější úprava Rozdílnost terminologie Řádná, poctivá, pravá držba Držba vlastnického práva Ochrana držby

9 Sousedská práva Imise přímé Imise nepřímé Cizí věc na pozemku Plody Úprava stavby Rozhrady

10 Nezbytná cesta Podrobnější úprava, právní jistota Omezení vlastníka za náhradu Rozhodnutí soudu Převzetí pozemku umělá cesta

11 Nabývání vlastnického práva (1) Přivlastnění a opuštění věci Nález vyšší ochrana práv nálezce Přírůstek přirozený Umělý přírůstek

12 Nabývání vlastnického práva (2) Vydržení změna faktického stavu na stav právní Řádné vydržení Mimořádné vydržení Vydržecí doby

13 Nabývání vlastnického práva (3) Převod vlastnického práva smlouvou Dvoufázový vs. jednofázový převod Zdůraznění role veřejných seznamů neznalost neomlouvá

14 Nabývání vlastnického práva od nevlastníka (1) Nabytí věci od nevlastníka změna právní úpravy ochrana dobré víry zvýšení právní jistoty

15 Nabývání vlastnického práva od nevlastníka (2) Věci evidované ve veřejném seznamu ochrana dobré víry nabyvatele poznámky spornosti

16 Nabývání vlastnického práva od nevlastníka (3) Věci veřejně neevidované dobrá víra nabyvatele se předpokládá tituly pro nabytí vlastnického práva

17 Nabývání vlastnického práva od nevlastníka (4) Zastavány, bazary a obdobné podnikání dobrá víra vs. vlastnické právo

18 Spoluvlastnictví (1) Vlastnické právo více osob Plody a užitky Spoluvlastnický podíl velikost podílu Předkupní právo

19 Spoluvlastnictví (2) Správa společné věci běžná správa = většina hlasů významné záležitosti = 2/3 většiny hlasů přehlasovaný spoluvlastník

20 Spoluvlastnictví (3) Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví dohoda vs. soud přikázání za náhradu ochrana třetích osob odklad zrušení

21 Bytové spoluvlastnictví Začlenění právní úpravy do NOZ Dům není samostatnou věcí (výjimky) Nové vymezení jednotky Společné části

22 Společenství vlastníků Právnická osoba Založení Vznik zápisem do veřejného rejstříku Orgány společenství vlastníků

23 Stavba jako součást pozemku Změna pojetí Přechodná ustanovení NOZ

24 Právo stavby Nová právní úprava Věcné právo zatěžující cizí pozemek Nová stavba nebo převzetí stavby Časově omezené právo

25 Věcná břemena Služebnosti Reálná břemena

26 Služebnosti pozemkové Služebnost inženýrské sítě Opora cizí stavby Právo na svod dešťové vody Služebnost stezky, průhonu a cesty Právo pastvy

27 Služebnosti osobní Užívací právo Požívací právo Služebnost bytu

28 Zástavní právo (1) Funkce zajištění dluhu + úhradová funkce Věcná povaha zajištění Zajištění peněžitého / nepeněžitého dluhu Zástava = každá věc, či jiná majetková hodnota, s níž lze obchodovat Zastavení cizí věci

29 Zástavní právo (2) Vznik zástavního práva zástavní smlouva písemná forma forma veřejné listiny veřejný rejstřík

30 Zástavní právo (3) Ujednání Dlužník či zástavce nesmí zástavu vypla6t Věřitel se nebude domáhat uspokojení ze zástavy Věřitel může zástavu zpeněžit libovolným způsobem či či si ji za libovolnou, anebo předem určenou cenu může ponechat Přede dnem splatnos2 dluhu zakázáno zakázáno zakázáno Po splatnos2 dluhu zakázáno povoleno obecně povoleno ale je- li zástavcem či zástavním dlužníkem spotřebitel nebo člověk, který je malým či středním podnikatelem zakázáno Věřitel může brát ze zástavy plody nebo užitky zakázáno povoleno

31 Zástavní právo (4) Práva a povinnosti přímý nárok na pojistné plnění u pojištěné zástavy opatrování zástavy zdržení se všeho, čím se zástava zhoršuje na úkor zástavního věřitele

32 Zástavní právo (5) Zastavení podílu v korporaci volně převoditelný podíl podmíněná převoditelnost podílu vznik zápisem do veřejného rejstříku výkon hlasovacího práva dospělost zastavené pohledávky předkupní právo při prodeji zástavy neúspěšný pokus o zpeněžení podílu

33 Zástavní právo (6) Zastavení pohledávky předmět = postupitelná pohledávka vznik = účinnost smlouvy nebo pozdější doba plnění na zastavenou pohledávku pohledávka k účtu úkony v souvislosti se splatností zastavené pohledávky

34 Zástavní právo (7) Výkon zástavního práva zpeněžení zástavy ve veřejné dražbě či prodejem zástavy písemné ujedná o zpeněžení věřitel může zástavu ponechat a to buď za libovolnou, či určenou cenu podmínky

35 Zástavní právo (8) Zánik zástavního práva zánik zástavy, vzdání se zástavního práva, vrácení zástavy, složení ceny zastavené věci, uplynutí sjednané doby dobrá víra při nabytí věci věci a zástavní právo nezapsané ve veřejném rejstříku při převodu

36 Zástavní právo (9) Uvolněná zástava Záměna zástavního práva

37 Zadržovací právo Předmět = cizí věc Zajistit lze i nesplatný dluh nezajistí-li dluh dlužník prohlásí, že dluh nesplní je zřejmé, že dlužník dluh nesplní Vyrozumění dlužníka Uspokojení z výtěžku zpeněžení zadržené věci

38 Správa cizího majetku Správa cizího majetku Prostá správa cizího majetku Plná správa cizího majetku Pravidla správy Skončení správy Svěřenecký fond

Věcná práva v novém občanském zákoníku

Věcná práva v novém občanském zákoníku Věcná práva v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ

OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OBČANSKÉ PRÁVO VĚCNÉ OSNOVA: Definice občanského práva, prameny Předmět úprava a její základní zásady Osoby Zastoupení Věci a jejich rozdělení Právní skutečnosti Věcná práva vlastnictví, spoluvlastnictví,

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK STRUČNÝ PŘEHLED ZMĚN 1 Obsah 1. Obecná část... 9 Hlavní zásady nové kodifikace jsou především následující:... 9 Vše v jednom, logicky a přehledně... 9 Soukromé právo... 9 Jazyk nového

Více

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Hornicko-geologická fakulta, VŠB TU Ostrava Institut geodézie a důlního měřictví Zápisy vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem Ing. Pavel Černota, Ph.D. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Podle zákona

Více

Smluvní právo v novém občanském zákoníku

Smluvní právo v novém občanském zákoníku Smluvní právo v novém občanském zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé

Více

Obecná část nového občanského zákoníku

Obecná část nového občanského zákoníku nového občanského zákoníku Tato publikace je financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Nové soukromé právo, reg.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY

4/2013 OTÁZKY & ODPOVĚDI VZORY 4/2013 STATĚ Propadná zástava v NOZ Je podle NOZ možná kombinace jednání jednatele (člena představenstva) a prokuristy Uzavírání smluv se spotřebiteli se zaměřením na problematiku pojmů písemná forma a

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Způsoby nabývání vlastnictví

Způsoby nabývání vlastnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Způsoby nabývání vlastnictví Bakalářská práce Autor: Lucie Brabcová právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr.

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu

Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Vlastnické právo římskoprávní regule a jejich odraz v současném právu Tato práce je výstupem grantu: Římskoprávní zásady a jejich odraz v současném právu, který je financován z prostředků GAUK. I. Úvod

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Raiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 OBSAH I. Úvodní ustanovení 1. Základní

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01

WP-9-1-MAJ 10.2008. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 WP-9-1-MAJ 10.2008 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemovitosti, domácnosti a odpovědnosti za škodu VPP-B/01 Průvodce pojištěním Vážený kliente, touto smlouvou jste zvolil pojištění na ochranu

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (III.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Používání slov

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetkové daně, daň silniční a oceňování září 2014 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Nová právní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob

Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Všeobecné obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů fyzických osob Platné a účinné od 1. března 2015 mbank.cz 844 777 000 mbank S.A., společnost založená a existující podle polského práva, se sídlem

Více

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015

Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Všeobecné pojistné podmínky pojištění právní asistence VPP-PPA ze dne 1.2.2015 Pro toto pojištění právní asistence, které sjednává pojistitel Inter Partner Assistance S.A., člen skupiny AXA, se sídlem

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více