3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR"

Transkript

1 3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR

2 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 1 MeetFactory Charakteristika prostor MeetFactory zahájila provoz v unikátní industriální budově na Smíchově koncem roku Pro hudební představení využívá velký sál (600 m 2 ) s kapacitou až 1200 lidí. Hudebně se pohybuje od velkých koncertů nezávislé světové i domácí scény přes taneční a undergroundově taneční párty po komornější setkání s přesahy do žánrů, jako jsou soudobá vážná hudba, jazz, experimentální hudba apod. Malý multifunkční sál (150 m 2 ) je určen především pro divadelní představení a performance. Neposkytuje tvar kukátkového hlediště. Galerijní prostor hlavního trojsálí (300 m 2 ) si může dovolit hostit koncepčně vyzrálé a produkčně náročné výstavy. Významnou části prostoru MeetFactory zabírá rezidenční část (3500 m 2 ), představující devět ateliérů, zkušebny, studia a depozit. Celková užitná plocha dosahuje 5100 m 2. Organizační forma MeetFactory, o. p. s. byla r založena Davidem Černým s posláním zapojit Prahu do mezinárodní spolupráce na současné umělecké scéně v Evropě a ve světě. Programová náplň se soustřeďuje na umělce, kterým nabízí podporu, zázemí a prezentaci výsledků jejich tvorby. Management se skládá z osmi pracovníků. V čele organizace stojí ředitelka a koordinátor projektu, PR a marketingové oddělení zaměstnává další dva pracovníky. Programová část je dělená na jednotlivé linie (hudba, divadlo/film, galerie a residence), jež vedou jednotliví dramaturgové a produkční. Ti se starají o naplňování programu, harmonogramy a chod prostorů. Celková koncepce je iniciována a schvalována správní radou MeetFactory (předseda David Černý /sochař/, David Koller /hudebník/, Alice Nellis /filmová a divadelní režisérka/). Doporučující a konzultační sbor je otevřená skupina 8 10 význačných umělců a kurátorů, složená z osobností jmenovaných zahraničními

3 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 2 projektovými partnery a z autorit uměleckého světa spolupracujících přímo s MeetFactory. Z předvybrané skupiny pak definitivně vybírá umělce k zařazení do rezidenčního programu a dramaturgického plánu umělecká rada MeetFactory, sestavená z dramaturgů a produkčních jednotlivých programových linií. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ MeetFactory je v pražském kontextu mezioborovou institucí, spojující samostatné dramaturgické řady z oblasti výtvarného umění, divadla, hudby a dalších oborů se zázemím rezidenčního programu. Kvalita programu je podmínkou i zárukou funkční a dlouhodobé spolupráce se zahraničními subjekty. Odvaha k experimentu ve všech uměleckých oborech umožňuje vznik nových mezinárodních tvůrčích týmů. Výstavní program se dlouhodobě zaměřuje na konfrontaci českého a mezinárodního současného umění. Divadelní dramaturgie uvádí alternativní autorské, režisérské projekty spolupracujících českých a zahraničních tvůrců, vznikající přímo pro MeetFactory. Hudební dramaturgie otevírá nový program. Zhruba 300 veřejných prezentací ročně navštíví asi lidí. Vytíženost ateliérů je téměř 100%. Rozpočet a financování MeetFactory je financována výnosy z vlastní činnosti, grantem hl. m. Prahy, dotací MK ČR, partnerskými zahraničními kulturními institucemi, veřejnou sbírkou a sponzorskými dary. V roce 2008 dosáhly náklady výše Kč a byly kryty z výnosů tvořených grantem HMP 2,5 mil Kč, dotací MKČR Kč, vlastní vedlejší činností 1,5 mil Kč a sponzorskými dary. Kontakt: Jindra Zemanová (ředitelka MeetFactory, o. p. s.) Ke Sklárně 3213/15, Praha 5 /tel.:

4 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 3 Kulturní Centrum Zahrada Technická specifikace/charakteristika prostor - Velký sál - kapacita 200 míst pro sedící diváky, variabilní uspořádání sezení (divadelní, koncertní, konferenční, taneční parket, atd.), internet (wifi připojení), filmové plátno, přímý vstup na jeviště z nákladové rampy, dvě vybavené šatny s vlastním sociálním zařízením. Využití pro kulturní představení, konference, školení, firemní večírky, maturitní plesy, školní akademie, semináře, prodejní akce, rauty: - Malý sál - kapacita 50 míst pro sedící diváky, variabilní uspořádání sezení - 10 místností s různým využitím (ateliéry, galerie, studia, zkušebny, pronájem) - Galerie a sál na Chodovské tvrzi Organizační forma Kulturní jižní město, o. p. s. je založená městkou částí Praha 11 s cílem obhospodařovat Kulturní centrum Zahrada a přilehlou Chodovskou tvrz. Management tvoří devět zaměstnanců (ředitel, program, provoz, marketing a PR, fundraising, produkce divadla, produkce hudba, pronájmy technika). Informace o statutu: Produkční jednotka některé projekty realizuje pod nezávislou neziskovou organizací Zahrada, o. p. s. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ KC Zahrada je bezbariérové kulturní centrum, nacházející se na Jižním Městě nedaleko stanice metra Chodov. Hlavním cílem Zahrady KC je vytvořit živé centrum kulturního a společenského dění, poskytovat hodnotný alternativní program k nekulturním aktivitám mládeže a celkově kultivovat lokalitu Jižního Města. KC se snaží vést dílny, pořádat koncerty, zvát divadla a organizovat další projekty tak, aby co možná nejlépe vyhovovaly občanům Jižního Města, a to jak dětem a mladým lidem, tak i dospělým či seniorům.

5 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 4 Doplňkový program Několik učeben k pronájmu, dva výtvarné ateliéry, taneční sál, stepový sál, řezbářská dílna, keramická dílna, tai-chi, zkušebna pro kapely a kavárna ve foyer. Struktura programu je často obohacovaná o netradiční festivaly, pořádané nad rámec běžného programu. Festivaly bývají zaměřeny na podporu témat zásadních pro místní komunitu. Environmentální festival Země-Město, Festival ve veřejném prostorou Street4art, hudební festival Hudba mezi Bloky. Rozpočet Náklady za rok 2008 dosáhly Kč, výnosy pak Kč, z nichž Kč tvoří příspěvky na provoz (dotace, granty, nadace). Základní část výnosů je tvořena dotací na provoz od Městské části Praha 11 ve výši Kč. Kontakt: Jiří Sulženko (ředitel Kulturní Jižní Město, o. p. s.) Malenická 1784, Praha 11 / tel.:

6 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 5 Divadlo Archa Technická specifikace/charakteristika prostor Velký sál s balkonem po celém obvodu o ploše 400 m 2 poskytuje kapacitu míst pro sedící diváky při divadelním uspořádaní a 1200 míst na stání pro koncertní uspořádání. Sál disponuje unikátním systémem mechanicky zvedaných stolů o rozměrech 4 x 4 m, které umožňují velkou a zároveň rychle dosažitelnou variabilitu divadelního prostoru od kukátkového po různé druhy arén podle typu představení. Strop je v průměrné výšce 6,5 m a téměř v celém prostoru je řešen systémem příhradových konstrukcí pro zavěšení scénických světel apod. Malý sál nabízí kapacitu 120 lidí. Elevací hlediště jej lze podobně upravit na divadelní prostor. Slouží také komorním koncertům, diskuzím a konferencím. Oba sály, které je možné propojit systémem posuvných stěn, mohou sloužit nejrůznějším produkcím od opery přes činohru až po scénický tanec či multimediální představení. Vedle těchto dvou hlavních prostorů lze v divadle Archa využít i dvou prostorných foyer a kavárny. Divadlo Archa disponuje velmi dobrou technickou výbavou, což jej staví na pozici jednoho z nejlepších kulturních prostorů v České Republice vůbec. Organizační forma Divadlo Archa bylo otevřeno v roce 1994 jako příspěvková organizace za podpory hlavních investorů MHM Prahy a Československé obchodní banky a. s. V roce 2001 prošla transformací na o. p. s. Ve smlouvě si spoluzakladatel MHMP vyhrazuje právo zastoupení ve správní radě. Provoz samotné o. p. s. zajišťuje 22 stálých pracovníků, starajících se o dramaturgii, marketing, technické zabezpečení a administrativu. Archa pracuje na principu produkčního domu, umělcům tedy poskytuje produkční

7 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 6 i technické zázemí pro jejich tvorbu. Tento způsob práce umožňuje jednak vznik vlastních projektů či koprodukcí, ale také hostování domácích i zahraničních souborů. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ Divadlo Archa je centrem pro současná scénická umění všech žánrů. Divadlo Archa nemá stálý soubor. Archa pracuje na principu produkčního domu, který poskytuje umělcům produkční i technické zázemí pro jejich tvorbu. Tento způsob práce umožňuje jednak vznik vlastních divadelních, tanečních či hudebních projektů či koprodukcí, ale také hostování domácích i zahraničních souborů. Mezi hosty patří kapely a divadla světového formátu. Dále vzniká v Arše každoročně alespoň jeden původní projekt. Divadlo tvoří progresivní dramaturgii a je zaměřeno na náročného diváka. Za rok 2009 Archa odehrála 205 představení, z toho 7 premiér, dále proběhlo 13 workshopů. Celkem návštěvníků (89% návštěvnost). Doplňkový program Novou iniciativou Divadla Archa je Archa.lab, jejíž cílem je vytvořit podmínky pro kontinuální tvorbu a umělecký výzkum. Umělecká laboratoř klade důraz na tvůrčí hledání a experiment, které upřednostňuje před rutinními a tradičními divadelními postupy. Zpracovává např. aktuální téma internetové komunikace, pracuje se streetartem apod. Představení, která překračují hranice běžného divadla, využívají moderní multimédia i prvky počítačové techniky. Směřují tak i k divákům, kteří by sami o své vůli do tradičního divadla nepřišli. Rozpočet Náklady za rok 2009 dosáhly Kč, příjmy pak Kč, z nichž Kč byl grant na provoz od hl. m. Prahy, Kč pocházelo z ostatních grantů, Kč činila tržba ze vstupného na vlastní projekty a na vstupném na koprodukční projekty se vybralo Kč. Příjem z doplňkové činnosti byl Kč. Kontakt: Ondřej Hrab (ředitel Divadlo Archa, o. p. s.) Na Poříčí 26, Praha / tel.:

8 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 7 Divadlo 29 Technická specifikace/charakteristika prostor Divadlo 29 je multifunkční divadelní sál, ve kterém se realizuje většina projektů organizace. Prostor disponuje variabilním jevištěm i hledištěm. Celková kapacita sedících diváků dosahuje 110 lidí (1/3 na balkoně). Sál má rozlohu cca 120 m 2 (šířka podia 9 m). Divadlo 29 je interdisciplinární scénou, jejíž dramaturgie se orientuje na aktuální projevy současného umění z oblasti hudby, divadla, tance, filmového umění a nových médií s preferováním tzv. alternativního, experimentálního, nemainstreamového umění. Vedle koncertů, divadelních a tanečních představení je dějištěm několika festivalů, filmových projekcí a seminářů. Klub 29 je prostor, který organizace provozuje v přízemí domu jako druhou scénu s barem. Klub 29 rozšiřuje program Divadla 29. Funguje jako kavárna, bar, galerie. V Klubu 29 probíhají výstavy, komorní koncerty a představení, filmové projekce, autorská čtení, přednášky, semináře a doprovodné akce programu Divadla 29. V Klubu 29 se nachází počítač s volně přístupným internetem a mediatékou Divadla 29. Studio 29 představuje prostor bývalé kanceláře, který slouží rozvojovým aktivitám Divadla 29 a jeho partnerských subjektů. Je využíván jako divadelní zkušebna a zázemí pro účastníky rezidenčních pobytů, jako centrála skupiny dobrovolníků a prostor pro pořádání seminářů a tvůrčích dílen.

9 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 8 Organizační forma Divadlo 29 je programově a organizačně nezávislé kulturní zařízení, spadající pod městskou příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Pardubice. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ Divadlo 29 se profiluje jako kulturní centrum, jehož posláním je uvádění a podpora současného nemainstreamového umění napříč žánry. Prostřednictvím jednotlivých programů a projektů Divadla 29 se obyvatelé města a celého regionu mohou pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění v co možná nejširším spektru prakticky všech druhů soudobého uměleckého vyjádření. Součástí aktivit Divadla 29 je i produkční podpora a spolupráce na vzniku nových uměleckých děl, vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit. Hlavními cíly je mapování, kontinuální uvádění a podpora současného nekomerčního umění na místní, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, podpora vzniku nových uměleckých děl a projektů formou rezidenčních pobytů pro umělce, podpora a rozvoj kulturně-komunitních aktivit v rámci města a regionu. Doplňkový program Vedle celoročních programových cyklů je Divadlo 29 pořadatelem či spolupořadatelem několika kulturních akcí celorepublikového významu (filmový festival Jeden svět, festival tanečního divadla Tanec Praha, Týden pro duševní zdraví, multižánrový festival Ostrovy/Islands). Rozpočet Divadlo je financováno z městského rozpočtu jako součást příspěvkové organizace města Pardubic. Kulturní centrum získává od města přibližně 8 milionů Kč, z toho Divadlo 29 obdrží Kč. Dalšími zdroji rozpočtu jsou příspěvky sponzorů (Transform Lázně Bohdaneč a Chládek a Tintěra Pardubice). Kontakt: Zdeněk Závodný (programový ředitel Divadlo 29) Svaté Anežky České č. p. 29, PARDUBICE/ tel.:

10 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 9 Kulturní klub c. k. Solnice Technická specifikace/charakteristika prostor Solnice je malý klub v centru Českých Budějovic, vybudovaný v objektu národní kulturní památky Solného skladu. Prostor je variabilní a dá se uspořádat pro divadelní akci, koncert ke stání či tančírnu. V prvním patře se nachází galerie a ve třetím podkrovním patře je sklad kostýmních materiálů a techniky. Solnice funguje během dne jako kavárna s kapacitou 50 míst a kulturní informační centrum. Součástí je menší knihovna s odbornou uměleckou literaturou. Prostor upoutá svým geniem loci, tvořeným masivními sloupy a překlady. V prostoru přízemí se nachází také pozdně gotický portál, dokládající historii domu. Dřevěné konstrukce a barevné řešení vytvářejí v prostoru jedinečnou atmosféru. Prostor spravuje Bazilika, o. p. s. od září 2003, kdy prostor zrekonstruovala. Sedm let zde provozovala nejrozmanitější kulturní i společenské akce. Přízemí v tmavočervené barvě nabízí sál s barem a šatnou (180 m 2 ). Výška stropu (3,1 m) poskytuje přiměřený prostor pro komorní divadelní produkce. Kapacita pro klasické divadelní uspořádání je 110 osob. Uspořádání typu kavárna je pro 50 osob a největší kapacitu lze dosáhnout koncertním uspořádáním na stání, které poskytne až 180 míst. Podium 4 x 4 x 0,6 m lze zmenšit, přesunout či odstranit, a navýšit tak kapacitu.

11 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 10 V prvním patře se rozkládá prostor přes celý půdorys stavby, který slouží jako galerie Solnice a pojme max. 100 osob. Výška stropu 3,1 m dovoluje umístit výstavní panely nebo opět užít prostor variabilně. Organizační forma Klub spadá pod správu organizace Bazilika, o. p. s., která jej užívala po první dva roky jako svoji hlavní a jedinou scénu. Po otevření kulturního centra Bazilika v roce 2005 přejal prostor c. k. Solnice charakter komornější scény pro menší a technicky nenáročná představení. Dnes tedy tvoří menší scénu, využívanou zejména pro malá divadla, jazzové koncerty, výstavy lokálních umělců, ale i pro společenské akce. Produkci, program a celkový provoz zajišťuje Bazilika, o. p. s. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ Prostor Solnice je vhodný zejména pro jazzové a folkové koncerty, alternativní divadelní představení, školní představení, společenské akce, sympozia, semináře a odborné přednášky. Za sedm let své existence si vybudovala jasnou dramaturgickou linku, a tvoří tak stálou zastávku mnoha českých, ale i světových umělců. Doplňkový program Jako doplňkový program lze označit aktivitu kavárny. Kavárna Solnice je ideálním místem pro klidné vypití kávy, pro studium, posezení s přáteli. Prostor je nekuřácký, k dispozici jsou návštěvníkům šachy, scrabble, umělecká knihovna, časopisy, příjemná hudba, studená kuchyně, vinotéka, míchané nápoje a káva Lavazza. Nabízí možnost soukromých oslav, večírků, narozenin, svateb apod. Kontakt: Eva Čepičková (ředitelka Bazilika, o. p. s.) Pražská 1247/24, České Budějovice / tel: V současné době je klub odsouzen k zániku. Provoz bude ukončen k Majitelé objektu se rozhodli nadále již neposkytovat prostor za snížený nájem pro kulturní účely, ale pronajmout jej za běžných podmínek jako lukrativní místo v historickém centru Českých Budějovic.

12 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 11 Kulturní centrum Bazilika Technická specifikace/charakteristika prostor Kulturní centrum Bazilika je projektováno jako multifunkční prostor, umožňující uvádět nejširší spektrum uměleckých programů, společenských a vzdělávacích akcí. Nachází se v areálu obchodně společenského centra IGY. Se svou velikostí a organizačním zaměřením se Bazilika řadí mezi velké scény stagionového typu. Sál disponuje velmi dobrým moderním technickým vybavením a lze jej využívat k produkci velkých, technicky náročných akcí /velké divadelní inscenace, koncerty moderní i klasické vážné hudby, filmové projekce, módní přehlídky, kongresy, sympózia, přednášky, semináře, workshopy atd./. Velký klimatizovaný sál se podle potřeby přestavuje pomocí elevačního systému na auditorium nebo arénu, případně na variantu kongres se stolovým uspořádáním. Ve druhém patře je na balkóně umístěna technická režie live post se zázemím pro osvětlovače a zvukaře. Ve druhém patře jsou také situovány kanceláře pro organizační tým, produkci a ředitele, v další části se nacházejí volnočasové ateliéry. Hlavním sálem KC Bazilika je multifunkční prostor pro osob (430 m 2 ). Zavěšení světel a ostatní techniky umožňuje posuvná lávka po celé délce sálu, jeden pár elektrických tahů, dva páry mechanických tahů. Součástí variabilního systému Baziliky jsou speciální posuvné stěny. Pokud je prostor upraven pro divadelní představení, nabízí hlediště na elevacích až 280 míst k sezení, včetně balkonu. Jeviště je zařízeno dřevěnou podlahou hraje se na nule, nebo na vyvýšeném jevišti z praktikáblů. K vytvoření blackboxu se využívá sametových šál zavěšený na stropních konstrukcích.

13 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 12 Pokud je prostor uspořádán pro koncerty, nabízí kapacitu sezení až pro 420 osob bez elevace nebo 700 míst na stání. Dále Bazilika disponuje malým zrcadlovým sálem (105 m 2 ) max. pro 100 osob, vyžívaným pro taneční a pohybové kurzy, a výtvarnými ateliéry (2 x 50 m 2 ). Dalším prostorem je foyer s kavárnou (287 m 2 ) s kapacitou 60 osob. Organizační forma Bazilika byla založena jako o. p. s. v roce Prostor současného kulturního centra byl otevřen v roce V čele organizace stojí ředitelka, která pracuje s organizačním týmem jedenácti pracovníků. Kulturní centrum Bazilika vzniklo na základě spolupráce investora /ING Real Estate Development/, provozovatele /Baziliky, o. p. s./ a veřejné správy /statutárního města České Budějovice/ jako jeden z mála kulturních Public Private-Partnership projektů v České republice. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ Kulturní centrum Bazilika je nejmodernější multifunkční prostor v jižních Čechách s velmi širokou možností využití pro kulturní a společenské akce. Svou variabilitou Bazilika dovoluje realizaci prostorově a technicky náročných divadelních, tanečních i hudebních projektů (Tanec Praha, Divadlo Husa na provázku roků kobry: Svlékání hada z kůže, koncerty PKF, Dagmar Peckové, Värttinä, The Klezmaticz a další). Doplňkový program Bazilika, o. p. s. svůj doplňkový program realizuje formou komerčních akcí, jež primárně slouží ke zvýšení příjmové stránky rozpočtu organizace. V koncepci dlouhodobého rozvoje by mělo dojít k posílení této komerční složky až na 50 %. Bazilika pořádá kongresy, konference, školení, valné hromady, sympozia a panelové diskuze, odborné semináře, firemní plesy, večírky a oslavy, plesy, maturitní plesy, módní přehlídky, taneční workshopy (pro osob). Rozpočet Náklady za rok 2008 dosáhly Kč, výnosy pak Kč, z nichž Kč je dotace na provoz a Kč tvoří přijaté dary a příspěvky. Zásadní příjem tvoří komerční aktivity (hospodářská činnost), které přináší do rozpočtu Kč. Kontakt: Eva Čepičková (ředitelka Baziliky, o. p. s.) Pražská 1247/24, České Budějovice /tel:

14 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 13 La Fabrika Charakteristika prostor a programu La Fabrika je nový multifunkční prostor, otevřený pro kulturní aktivity současných tvůrčích skupin ze všech uměleckých oborů. Otevřen byl v roce 2006 po náročné rekonstrukci industriálních prostor v Holešovicích. Pro veřejnost a umělce se nabízí zajímavý netradiční prostor s velmi dobrým technickým zázemím. La Fabrika disponuje hlavním multifunkčním sálem, kde se pořádají především divadelní představení, ale také časté hudební produkce pro větší počet diváků, případně ostatní akce, jako například slavnostní večírky a podobně. Podstatnou část programu tvoří hudební produkce. V La Fabrice je možné navštívit koncerty rockové hudby, jazzové večery, ale i produkce více méně alternativní. V neposlední řadě je zde možné shlédnout i koncert vážné hudby. Velký sál má maximální kapacitu 240 diváků, záleží na konkrétním rozvržení sedadel. Vzhledem k variabilitě hlediště je možné sál uspořádat různě (klasické kukátkové divadlo, aréna atd.). V žádném z uspořádání nebývají vstupenky na konkrétní místo, je tedy možné si vybrat kterékoli sedadlo v hledišti. Zároveň pokud má divák zájem o lepší místo, je třeba přijít s dostatečným časovým předstihem. Celý prostor je koncipován tak, aby dával možnosti k co nejrozmanitějšímu využití. Ve foyer je velký prostor pro divadelní bar, který rovněž provozuje majitel. Bar je otevřen pouze v souvislosti s produkcí, není tedy určen běžnému barovému provozu. Foyer také slouží k pořádání menších koncertů nebo jiných hudebních produkcí.

15 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 14 Další prostor je galerie, kde vystavují převážně současní mladí výtvarníci, velmi často studenti různých uměleckých škol. Organizační forma Majitelem objektu je fyzická osoba, která prostor provozuje. La Fabrika má 6 stálých zaměstnanců, řada dalších profesí je zajišťována operativně podle aktuálních potřeb. Jednotlivé soubory mají navíc svůj vlastní technický a organizační servis. Pro La Fabriku jsou zásadní zdrojem financí výnosy z pronájmů všech prostor. Ty se dále dělí na pronájmy uměleckým skupinám (tzv. nekomerční) za účelem jejich vlastní veřejné produkce a pronájmy vysloveně komerční (firemní akce, módní přehlídky a jiné). La Fabrika je schopná zajistit celkový servis, včetně technického zázemí s odbornou obsluhou, stejně tak poskytuje cateringové služby. První typ pronájmu (tzv. nekomerční) stojí na jeden večer Kč. Do této částky se nezapočítávají náklady na některé další režijní výdaje, jako např. spotřebovaná elektrická energie. Tyto náklady se hradí zvlášť. Druhý typ pronájmu komerční má ceny za prostory sjednané smluvně, záleží na typu a délce akce.

O výstavišti. Zhistorie

O výstavišti. Zhistorie O výstavišti Výstaviště Praha Holešovice je atraktivním prostorem s dlouhou tradicí. Rozkládá se na ploše 36 hektarů a jeho dominantou je secesní Průmyslový palác. Pro své značné interiérové i exteriérové

Více

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť:

nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: NABÍDKA PRONÁJMŮ nabízíme ke krátkodobým jednorázovým i opakovaným pronájmům volné kapacity prostor našich pracovišť: DIVADLO POLÁRKA CENTRUM VOLNÉHO ČASU BOTANKA KLUB LEITNEROVA které jsou vhodné především

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2

Otrokovická BESEDA. http://www.besedaotrokovice.cz 2 Obsah : Otrokovická BESEDA popis kulturního domu...str. 2 Velký společenský sál...str. 3 Technické vybavení...str. 4 Předsálí...str. 5 Nabídka akcí ve Velkém společenském sále str. 6 Ceník...str. 7 Kontaktní

Více

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro

Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. patro Pronájem prostor Malostranské besedy 1. 3. Malostranská beseda Jedinečný prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Existence budovy se datuje již od konce 14. století, kdy v tomto místě,

Více

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM

PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM PLOVOUCÍ MULTIFUKČNÍ CENTRUM OBSAH: PROVOZOVATEL_...3 ZÁMĚR_...4 CÍLE_...6 HARMONOGRAM_...7 FINANCOVÁNÍ PROJEKTU_...8 TECHNICKÝ POPIS_...9 VIZUALIZACE_... 10 DOKUMENTACE_... 13 PROJEKT PODPORUJÍ_... 15

Více

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha

PONEC. Nabídka akcí v divadle Ponec TANEC PRAHA. Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Nabídka akcí v divadle Ponec Divadlo Ponec provozuje o. s. Tanec Praha Hledáte originální místo pro firemní večírek, vánoční párty nebo setkání s klienty? Uspořádejte netradiční akci v divadle Ponec, kterou

Více

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce:

DIVADLO NA ŠANTOVCE. Benefity Divadla na Šantovce: NABÍDKA PRO FIRMY DIVADLO NA ŠANTOVCE Divadlo na Šantovce vám nabízí jedinečný multifunkční prostor, který je ideální k pořádání firemních akcí, prezentací, školení, koncertů a dalších tematických eventů

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro

www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro www.malostranska-beseda.cz Pronájem prostor Malostranské besedy 1.-3. patro -1- Malostranská beseda Unikátní prostor, kde na Vás z každého koutu dýchne kus historie. Aby ne, jestliže se existence budovy

Více

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce

Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Nabídka pronájmu prostor Divadla na Šantovce Hledáte prostor pro reprezentativní akci, večírek či konferenci? Divadlo na Šantovce Vám nabízí širokou a pestrou škálu možností v originálním prostoru, který

Více

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu

Dočasné centrum umění/ středobod festivalu Street For Art 2010 3. ročník festivalu umění ve veřejném prostoru 13. 22. května 2010 Jižní Město, Praha Sídliště Umění Lidé Sousedé Procházka Piknik Večeře Prostor Cesty Koncerty Dočasné centrum umění/

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. kultura na jižním městě

KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. kultura na jižním městě KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO o.p.s. ZAHRADA KC & Chodovská tvrz kultura na jižním městě OBSAH ÚVODEM PROJEKTY ZAHRADA KC ZEMĚ MĚSTO STREET FOR ART HUDBA MEZI BLOKY WORKSHOPPING DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ VEČERNÍ

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Panství Bechyně s.r.o.

Panství Bechyně s.r.o. Panství Bechyně Panství Bechyně s.r.o. Firma Panství Bechyně Vám nabízí k pronájmu reprezentativní prostory zámku Bechyně, elegantní prostředí Černického zámečku nebo sportovní a rodinné prostředí Penzionu

Více

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE

ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE ZÁMECKÝ HOTEL CTĚNICE Zámecký hotel Ctěnice Zámek Ctěnice 190 17 Praha 9

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www..

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu. www.. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor kultury, zahraničních vztahů a cestovního ruchu ŽÁDOST O JEDNOLETÝ GRANT HL.M. PRAHY v oblasti kultury a umění od 1.1.2012 právnická osoba/fyzická

Více

photo centre centrum ceské ˇ fotografie

photo centre centrum ceské ˇ fotografie Czech photo centre centrum ceské ˇ fotografie Naší filosofií je, aby se umělci zapojili do tvorby veřejného prostoru, spolupodíleli se na jeho vzniku A cítili pocit sounáležitosti... staňte se i vy součástí

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN NÁZEV PROJEKTU Provozování Kongresového centra Zlín formou PPP ZADAVATEL Statutární město Zlín HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU Prioritním záměrem je zajistit dlouhodobou správu a provoz Kongresového

Více

A p o s t r o f Praha 2006

A p o s t r o f Praha 2006 A p o s t r o f Praha 2006 Divadlo Lucerna MB, o.s. vyhlašuje VIII. ročník Mezinárodního festivalu nezávislých a amatérských divadel APOSTROF, Praha 2006. červen/červenec 2006 (termín bude upřesněn) Zaměření

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět

NABÍDKOVÝ KATALOG. www.pvaexpo.cz. Místo, kde jste vidět NABÍDKOVÝ KATALOG www.pvaexpo.cz Místo, kde jste vidět Vítáme Vás na prestižní veletržní a výstavní adrese v Letňanech! PVA EXPO PRAHA je ideálním místem k prezentaci jakýchkoli výrobků, technologií a

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč)

Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok 2007 I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) Příloha č. 1 k usnesení Rady MČ Praha 1 č.ur08_1168 ze dne 8.12.2008: Vyhodnocení Grantů v oblasti kultury pro rok I. kolo (rozpočet = 1.500.000,- Kč) č. Předkladatel, sídlo Název a popis projektu Celkový

Více

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY

TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE UBYTOVÁNÍ STRAVOVÁNÍ RELAXACE & SPORT SLUŽBY REFERENCE KONTAKTY ÚVOD TOP HOTEL PRAHA KONGRESY & KONFERENCE TOP HOTEL Praha HHHH Blažimská 1781/4 149 00 Praha 4 Chodov Česká republika Tel.: +420 267 284 111 Fax: +420 222 990 850 E-mail: sales@tophotel.cz www.tophotel.cz

Více

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA

www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA www.dhv.cz BROWNFIELDS vers. KULTURA Šance pro brownfields Brownfields a využití pro kulturu, přínosy - V souladu s udržitelným rozvojem, využití stavby co již byla jednou postavena je vhodné - Atraktivní

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích.

Panství Bechyně. Významnou součástí nabídky Panství Bechyně je ubytování v několika lokacích. Panství Bechyně Panství Bechyně Společnost Panství Bechyně s.r.o. Vám nabízí široké spektrum služeb, a to nejen pronájem konferenčních a školicích prostor, ale také zajištění programu, koordinace akcí,

Více

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE PODMÍNKY ÚČASTI 7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SOUČASNÉHO DESIGNU V PRAZE 4. 8. 12. 2013 KAFKŮV DŮM NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 O DESIGNSUPERMARKETU designsupermarket je mezinárodní festival současného

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ

UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ UMĚNÍM KE SVOBODĚ LABYRINT SMYSLŮ - Výstava v Domě U Kamenného zvonu v Praze Výstava v OÖ Kulturquartier v Linci, Rakousko Úvod Výstava Uměním ke svobodě v Domě U Kamenného zvonu v centru Prahy je prvotním

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012

Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 Nadace Fidlovačka Výroční zpráva 2012 O b s a h - Úvod - Základní údaje - Správní rada nadace - Účel nadace - Přehled o činnosti za rok 2012 - Finanční část hospodaření za rok 2012 - Audit - Poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 DĚTSKÉ DIVADELNÍ STUDIO PRAHY 5 OBSAH Co je DDS?...3 Co je soubor KLAP?...4 Kdo si hraje s DDS?...5 Skupiny DDS 6 Repertoár DDS.7-9 Odehraná představení ve Švandově divadle...10-11

Více

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé,

MISS ACADEMIA ČR 2008. Vážení přátelé, MISS ACADEMIA ČR 2008 Vážení přátelé, studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pořádají další ročník soutěže MISS ACADEMIA ČR, ve kterém bude zvolena v pořadí už dvanáctá

Více

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008

Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Výroční zpráva CENTRA KULTURY PÍSEK o.p.s. za rok 2008 Základní údaje o společnosti Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: CENTRUM KULTURY PÍSEK o.p.s. Tylova 69, 397 01 Písek Obecně prospěšná

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

Specifické znaky. Profi Wifi připojení až 40 Mb/sec. Kapacita Kapacita celého provozního úseku je až 600 lidí dle uspořádání.

Specifické znaky. Profi Wifi připojení až 40 Mb/sec. Kapacita Kapacita celého provozního úseku je až 600 lidí dle uspořádání. Specifické znaky Profi Wifi připojení až 40 Mb/sec. Kapacita Kapacita celého provozního úseku je až 600 lidí dle uspořádání. Otáčející se bar 360 Lounge Bar nabízí unikátní příležitost pro pořádání ojedinělých

Více

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT

DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT DIVADELNÍ MANAŽERSTVÍ PRODUKČNÍ MANAGEMENT Ateliér divadelního manažerství, bakalářské studium se zaměřením Produkční management Ročník: 1. Projektový management I 1 1 2 klz 2 Krejčí Vznik divadelní inscenace

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus.

NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus. Ateliéry na Mazance NOVINKY! Máme centrální topení! Novým centrálním kotlem ekologickými peletkami. Topení kamny je stále možné, ale už jako snad až zbytečný luxus. Galerie ARTATAK ve spolupráci se společností

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku

Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Iniciativa Dokořán, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Iniciativa Dokořán, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Karviné, na adrese Masarykovo nám. 4/3, PSČ 733 01. Anglický ekvivalent jména spolku:

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Nabídka prostor k pronájmu

Nabídka prostor k pronájmu Nabídka prostor k pronájmu 2014 Národní zemědělské muzeum Praha Kostelní 44 170 00 Praha 7 Kontaktní osoby: Ing. Ladislav Petránek, správa budovy, tel.: 220 308 163, e-mail: ladislav.petranek@nzm.cz Mgr.

Více

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků.

BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9. cílová skupina. počet návštěvníků. BAREVNÁ DEVÍTKA je sedmý ročník přehlídky kultur zemí celého světa, který pořádá Městské částí Praha 9 Pestrý festival mnoha vůní a strhujících vystoupení. Zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi, večerní

Více

Podrobnější specifikaci naleznete v nabídkových listech v příloze. Neváhejte nás kontaktovat či navštívit, rádi Vám prostory ukážeme.

Podrobnější specifikaci naleznete v nabídkových listech v příloze. Neváhejte nás kontaktovat či navštívit, rádi Vám prostory ukážeme. Vážení, dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou možnosti pronájmu prostor, v nedávno otevřeném objektu Chaberský dvůr v Praze - Dolní Chabry. K dispozici jsou následující prostory: - sál 130m 2 (školení,

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy

Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Zaměstnávání zdravotně postižených pozitiva a výzvy Historie a současnost občanského sdružení Střediska sdružení v Nové Pace Činnost OZP zaměstnanců sdružení Zaměstnávání zdravotně postižených zkušenosti,

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010

Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 Zpráva o činnosti a rozbor hospodaření za rok 2010 I. Umělecká činnost a provoz Umělecká činnost Divadlo Minor oslavilo 26. února 60 let od uvedení první inscenace Ústředního LD za účasti představitelů

Více

NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE

NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE NABÍDKA NA FIREMNÍ AKCE KONFERENCE TEAMBUILDINGOVÉ AKTIVITY FIREMNÍ VEČÍRKY OSTATNÍ FIREMNÍ AKCE DÁREK PRO OBCHODNÍ PARTNERY A KLIENTY ROZŠÍŘENÍ BENEFITNÍHO PROGRAMU PRO ZAMĚSTNANCE NETRADIČNÍ CENY DO

Více

Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016. Tomáš Látal

Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016. Tomáš Látal Nabídka Sdružení rodičů Gymnázia v Olomouci - Hejčíně k organizaci maturitních plesů ve školním roce 2015 / 2016 Tomáš Látal Prezentace pro informační schůzku Studentské rady 23. březen 2015 Cíle prezentace

Více

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V

H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V H O T E L T E N N I S C L U B P R O S T Ě J O V Jeden z největších sportovních hotelových komplexů v České republice s dlouholetou tradicí. Světově proslulý sportovní komplex, který nabízí exkluzivní kombinaci

Více

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007

Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2007 Na jaře tohoto roku měla premiéru inscenace podle kultovního komiksu Františka Skály Velké putování Vlase a Brady, v režii Apoleny Vynohradnykové. Získání význačného

Více

Deai (Setkání) o.s. Výroční zpráva za rok 2011

Deai (Setkání) o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Deai (Setkání) o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Slovo úvodem DEAI (Setkání) o.s. bylo založeno v roce 2004, aby dramaturgicky, produkčně a provozně naplňovalo poslání a cíle Linhartovy nadace. Svou existencí

Více

nejširší výběr vybavení k pronájmu katalog 2009 www.zapujcka.cz

nejširší výběr vybavení k pronájmu katalog 2009 www.zapujcka.cz nejširší výběr vybavení k pronájmu katalog 2009 www.zapujcka.cz Společnost ZÁPŮJČKA.CZ nabízí nejširší výběr vybavení k pronájmu. Základními artikly jsou stoly, židle a prezentační panely. Dále sedací

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

Pódiová vystoupení a videoprojekce

Pódiová vystoupení a videoprojekce Schola Pragensis 2011 16. ročník výstavy SCHOLA PRAGENSIS 2011 Hlavní město Praha a odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy si Vás dovolují pozvat na 16. ročník přehlídky

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2

Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar. Termín rezidence: 23. července 21. září 2013. Počet účastníků rezidence: 2 Plzeň 2015 ve spolupráci s Košice 2013 vyhlašuje otevřenou výzvu pro umělce: Umělecký rezidenční pobyt v areálu Světovar Termín rezidence: 23. července 21. září 2013 Počet účastníků rezidence: 2 Profil

Více

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU

NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU NABÍDKA PRO FIREMNÍ KLIENTELU Ideální řešení pro Vaši konferenci, meeting i firemní večírek. Hotel GOLD**** Chotoviny, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz * recepce@hotelchotoviny.cz * 398 998

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička

DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE. Autor: Bc. Robert Hubička DIPLOMNÍ PROJEKT - MULTIFUNKČNÍ BUDOVA HOLEŠOVICE Autor: Bc. Robert Hubička Vedoucí diplomího projektu: Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán Asistent: Mgr. Art. Peter Búš FA ČVUT, 15127 ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ I zima

Více

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE,

KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, KONFERENCE, KONGRESY, MEETINGY, PREZENTACE, ŠKOLENÍ, FIREMNÍ PLESY, GARDEN PARTY S GRILOVÁNÍM, INCENTIVNÍ A TEAM-BULDINGOVÉ AKCE HOTEL MEDLOV Hotelonline a.s., Hotel Medlov, Fryšava pod Žákovou Horou 143,

Více

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1

10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 9. MEZINÁRODNÍ PRODEJNÍ FESTIVAL A MEETING POINT SOUČASNÉ ČESKÉ DESIGNOVÉ SCÉNY JEDNOU ZA ROK, PŘED VÁNOCI S TRADICÍ OD ROKU 2007 10. - 13. 12. 2015 KAFKŮV DŮM, NÁM. FRANZE KAFKY 3, PRAHA 1 UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA

MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA Czech Dance Benefit Society o.s. uvádí MEZINÁRODNÍ PROJEKT SOUČASNÉHO TANEČNÍHO DIVADLA NABÍDKA PARTNERSTVÍ PRO ČESKOU PREMIÉRU O PROJEKTU GHETTO 1577 Výlučnost projektu Projekt současného tanečního divadla

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE A. S. Datum: 1.02.2011 SPOLEČENSKÝ DŮM. Kongresy & Events

LÁZNĚ LUHAČOVICE A. S. Datum: 1.02.2011 SPOLEČENSKÝ DŮM. Kongresy & Events LÁZNĚ LUHAČOVICE A. S. Datum: 1.02.2011 SPOLEČENSKÝ DŮM Kongresy & Events Zajistíme, aby Vaše konference nebo jednání probíhaly za nejlepších možných podmínek v prostření největších moravských lázní. Všechny

Více

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2009 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2009 na zámku proběhlo 69 kulturních a společenských akcí, z nichž hlavním nebo jediným pořadatelem jsme byli u 48 akcí. Šlo o následující typy akcí: 5

Více

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č.

Centrum kultury a vzdělávání Blatná. PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná. VNITŘNÍ SMĚRNICE č. Centrum kultury a vzdělávání Blatná PROVOZNÍ ŘÁD KOMUNITNÍHO CENTRA AKTIVNÍHO ŽIVOTA BLATNÁ Nádražní 661 388 01 Blatná VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 15 Schváleno usnesením rady města č. 160/14 ze dne 19. 5. 2014

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva 2 0 1 3. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 3 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2013 Finanční zpráva 2013 2 1. Základní informace

Více

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha

Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha Prezentace OREA HOTELS s.r.o. 18. 3. 2015 Praha OREA HOTELS s.r.o. Společnost OREA HOTELS s.r.o. provozuje největší český hotelový řetězec OREA HOTELS & RESORTS. V současné době jej tvoří 16 hotelů po

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Koncepce kultury města Lanškroun. prosinec 2011. Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun

Koncepce kultury města Lanškroun. prosinec 2011. Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun Koncepce kultury města Lanškroun prosinec 2011 Pro Radu města Lanškroun vypracoval David Knápek, Kulturní centrum Lanškroun Kultura je důležitou součástí života města a jeho obyvatel, zvyšuje kvalitu života,

Více

Portofolio televizních kanálů

Portofolio televizních kanálů Portofolio televizních kanálů SAT Plus, s.r.o. upc express Společnost SAT Plus, s.r.o. se od svého založení věnuje projektům nízkonákladových televizních stanic a je majitelem licencí tří televizních kanálů,

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013

13 kuponů 1+1 vstupenka zdarma červen prosinec 2013 Divadlo Ponec Divadlo v Dlouhé Galerie hl. m. Prahy MeetFactory Městská divadla pražská Museum Kampa Orchestr Berg Studio Béla Švandovo divadlo na Smíchově Uměleckoprůmyslové museum v Praze vydání pro

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2

JIRÁSKOVA PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA KOMENSKÉHO SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM SMĚR CENTRUM KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 465/9 464/1 464/2 465/1 462/1 460/1 465/2 JIRÁSKOVA ING. ARCH. LENKA HANUSOVÁ PLÁNOVANÁ CYKLOTRASA 464/1 464/2 465/9 465/1 KOMPLEXNÍ SITUACE 1.500 SMĚR GYMNÁZIUM, KINO, MUZEUM 460/1 465/2 462/2 462/1 451 SMĚR CENTRUM 465/3 1 MĚSTSKÁ POLICIE 2

Více

klubový umělecký prostor na pražském Žižkově místo, kde se rodí hvězdy

klubový umělecký prostor na pražském Žižkově místo, kde se rodí hvězdy klubový umělecký prostor na pražském Žižkově místo, kde se rodí hvězdy Obsah 2 fotodokumentace exteriéru... 3 fotodokumentace interiéru.... 5 půdorys objektu. 11 stavební plány prostoru, varianty využití

Více

Proč si nás vybrat. 2. Sály/prostory

Proč si nás vybrat. 2. Sály/prostory 1. Obecné informace ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2. Sály/prostory ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY

Global Travel Agency. Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency Sport & kultura v O2 areně Praha 2015 SKYBOXY Global Travel Agency dovolená & zážitky Součástí Global Travel Agency s.r.o. jsou obchodní značky Smart Travel Agency a Smart Holidays.

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010

Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone. Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Buďte vpoho a v pohybu, aneb Práce s mladými lidmi v Nadaci Vodafone Inga Kaškelyte, 20.4.2010 Nadace Vodafone aneb kdo jsme? založena v roce 2006 4 grantové programy Vpoho, Vpohybu, Rok jinak a Technologie

Více

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha 29. dubna ñ 4. kvïtna 2006 Po adatel:»esk televize Preambule Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) přispívá prostřednictvím

Více

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí

Kalendář společných akcí certifikovaných ICM a NICM v roce 2011* 2. pololetí Kalendář společných akcí certifikovaných a N v roce 2011* 2. pololetí Měsíc Datum Název akce Organizačně zabezpečí N Zabezpečí regionální Červen? Workshop v rámci projektu N - Krok za Krokem - Program

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE. MgA. Ondřej Zicha

SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE. MgA. Ondřej Zicha SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE MgA. Ondřej Zicha SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE Při současném technickém vývoji je mnohdy velmi obtížné i pro divadelního profesionála orientovat se v inovacích, které se nabízí na vybavení

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29.

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29. Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 Název: Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29 Jméno a příjmení autora : Zdeněk Závodný Rok : 2007 1 Obsah : 1. Úvod

Více

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků

19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků 19. Trend Event 9. dubna 2015 Konferenční centrum U Hájků Pro PARTNERY A VYSTAVOVATELE přináší akce příležitost aktivní prezentace svého portfolia produktů a služeb a především novinek před vybranou cílovou

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Předkladatel : David Knápek, ředitel KC Obsah:Komentář, příloha Výkaz provozu, příloha Návštěvnost, příloha Přehled hospodaření Komentář k roku 2010 Kulturní centrum i v roce

Více