3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR"

Transkript

1 3. Moderní kulturní infrastruktura v ČR

2 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 1 MeetFactory Charakteristika prostor MeetFactory zahájila provoz v unikátní industriální budově na Smíchově koncem roku Pro hudební představení využívá velký sál (600 m 2 ) s kapacitou až 1200 lidí. Hudebně se pohybuje od velkých koncertů nezávislé světové i domácí scény přes taneční a undergroundově taneční párty po komornější setkání s přesahy do žánrů, jako jsou soudobá vážná hudba, jazz, experimentální hudba apod. Malý multifunkční sál (150 m 2 ) je určen především pro divadelní představení a performance. Neposkytuje tvar kukátkového hlediště. Galerijní prostor hlavního trojsálí (300 m 2 ) si může dovolit hostit koncepčně vyzrálé a produkčně náročné výstavy. Významnou části prostoru MeetFactory zabírá rezidenční část (3500 m 2 ), představující devět ateliérů, zkušebny, studia a depozit. Celková užitná plocha dosahuje 5100 m 2. Organizační forma MeetFactory, o. p. s. byla r založena Davidem Černým s posláním zapojit Prahu do mezinárodní spolupráce na současné umělecké scéně v Evropě a ve světě. Programová náplň se soustřeďuje na umělce, kterým nabízí podporu, zázemí a prezentaci výsledků jejich tvorby. Management se skládá z osmi pracovníků. V čele organizace stojí ředitelka a koordinátor projektu, PR a marketingové oddělení zaměstnává další dva pracovníky. Programová část je dělená na jednotlivé linie (hudba, divadlo/film, galerie a residence), jež vedou jednotliví dramaturgové a produkční. Ti se starají o naplňování programu, harmonogramy a chod prostorů. Celková koncepce je iniciována a schvalována správní radou MeetFactory (předseda David Černý /sochař/, David Koller /hudebník/, Alice Nellis /filmová a divadelní režisérka/). Doporučující a konzultační sbor je otevřená skupina 8 10 význačných umělců a kurátorů, složená z osobností jmenovaných zahraničními

3 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 2 projektovými partnery a z autorit uměleckého světa spolupracujících přímo s MeetFactory. Z předvybrané skupiny pak definitivně vybírá umělce k zařazení do rezidenčního programu a dramaturgického plánu umělecká rada MeetFactory, sestavená z dramaturgů a produkčních jednotlivých programových linií. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ MeetFactory je v pražském kontextu mezioborovou institucí, spojující samostatné dramaturgické řady z oblasti výtvarného umění, divadla, hudby a dalších oborů se zázemím rezidenčního programu. Kvalita programu je podmínkou i zárukou funkční a dlouhodobé spolupráce se zahraničními subjekty. Odvaha k experimentu ve všech uměleckých oborech umožňuje vznik nových mezinárodních tvůrčích týmů. Výstavní program se dlouhodobě zaměřuje na konfrontaci českého a mezinárodního současného umění. Divadelní dramaturgie uvádí alternativní autorské, režisérské projekty spolupracujících českých a zahraničních tvůrců, vznikající přímo pro MeetFactory. Hudební dramaturgie otevírá nový program. Zhruba 300 veřejných prezentací ročně navštíví asi lidí. Vytíženost ateliérů je téměř 100%. Rozpočet a financování MeetFactory je financována výnosy z vlastní činnosti, grantem hl. m. Prahy, dotací MK ČR, partnerskými zahraničními kulturními institucemi, veřejnou sbírkou a sponzorskými dary. V roce 2008 dosáhly náklady výše Kč a byly kryty z výnosů tvořených grantem HMP 2,5 mil Kč, dotací MKČR Kč, vlastní vedlejší činností 1,5 mil Kč a sponzorskými dary. Kontakt: Jindra Zemanová (ředitelka MeetFactory, o. p. s.) Ke Sklárně 3213/15, Praha 5 /tel.:

4 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 3 Kulturní Centrum Zahrada Technická specifikace/charakteristika prostor - Velký sál - kapacita 200 míst pro sedící diváky, variabilní uspořádání sezení (divadelní, koncertní, konferenční, taneční parket, atd.), internet (wifi připojení), filmové plátno, přímý vstup na jeviště z nákladové rampy, dvě vybavené šatny s vlastním sociálním zařízením. Využití pro kulturní představení, konference, školení, firemní večírky, maturitní plesy, školní akademie, semináře, prodejní akce, rauty: - Malý sál - kapacita 50 míst pro sedící diváky, variabilní uspořádání sezení - 10 místností s různým využitím (ateliéry, galerie, studia, zkušebny, pronájem) - Galerie a sál na Chodovské tvrzi Organizační forma Kulturní jižní město, o. p. s. je založená městkou částí Praha 11 s cílem obhospodařovat Kulturní centrum Zahrada a přilehlou Chodovskou tvrz. Management tvoří devět zaměstnanců (ředitel, program, provoz, marketing a PR, fundraising, produkce divadla, produkce hudba, pronájmy technika). Informace o statutu:http://www.praha11.cz/cs/urad/organizace-zrizenemc-praha-11/kulturni-jizni-mesto-o-p-s.html. Produkční jednotka některé projekty realizuje pod nezávislou neziskovou organizací Zahrada, o. p. s. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ KC Zahrada je bezbariérové kulturní centrum, nacházející se na Jižním Městě nedaleko stanice metra Chodov. Hlavním cílem Zahrady KC je vytvořit živé centrum kulturního a společenského dění, poskytovat hodnotný alternativní program k nekulturním aktivitám mládeže a celkově kultivovat lokalitu Jižního Města. KC se snaží vést dílny, pořádat koncerty, zvát divadla a organizovat další projekty tak, aby co možná nejlépe vyhovovaly občanům Jižního Města, a to jak dětem a mladým lidem, tak i dospělým či seniorům.

5 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 4 Doplňkový program Několik učeben k pronájmu, dva výtvarné ateliéry, taneční sál, stepový sál, řezbářská dílna, keramická dílna, tai-chi, zkušebna pro kapely a kavárna ve foyer. Struktura programu je často obohacovaná o netradiční festivaly, pořádané nad rámec běžného programu. Festivaly bývají zaměřeny na podporu témat zásadních pro místní komunitu. Environmentální festival Země-Město, Festival ve veřejném prostorou Street4art, hudební festival Hudba mezi Bloky. Rozpočet Náklady za rok 2008 dosáhly Kč, výnosy pak Kč, z nichž Kč tvoří příspěvky na provoz (dotace, granty, nadace). Základní část výnosů je tvořena dotací na provoz od Městské části Praha 11 ve výši Kč. Kontakt: Jiří Sulženko (ředitel Kulturní Jižní Město, o. p. s.) Malenická 1784, Praha 11 / tel.:

6 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 5 Divadlo Archa Technická specifikace/charakteristika prostor Velký sál s balkonem po celém obvodu o ploše 400 m 2 poskytuje kapacitu míst pro sedící diváky při divadelním uspořádaní a 1200 míst na stání pro koncertní uspořádání. Sál disponuje unikátním systémem mechanicky zvedaných stolů o rozměrech 4 x 4 m, které umožňují velkou a zároveň rychle dosažitelnou variabilitu divadelního prostoru od kukátkového po různé druhy arén podle typu představení. Strop je v průměrné výšce 6,5 m a téměř v celém prostoru je řešen systémem příhradových konstrukcí pro zavěšení scénických světel apod. Malý sál nabízí kapacitu 120 lidí. Elevací hlediště jej lze podobně upravit na divadelní prostor. Slouží také komorním koncertům, diskuzím a konferencím. Oba sály, které je možné propojit systémem posuvných stěn, mohou sloužit nejrůznějším produkcím od opery přes činohru až po scénický tanec či multimediální představení. Vedle těchto dvou hlavních prostorů lze v divadle Archa využít i dvou prostorných foyer a kavárny. Divadlo Archa disponuje velmi dobrou technickou výbavou, což jej staví na pozici jednoho z nejlepších kulturních prostorů v České Republice vůbec. Organizační forma Divadlo Archa bylo otevřeno v roce 1994 jako příspěvková organizace za podpory hlavních investorů MHM Prahy a Československé obchodní banky a. s. V roce 2001 prošla transformací na o. p. s. Ve smlouvě si spoluzakladatel MHMP vyhrazuje právo zastoupení ve správní radě. Provoz samotné o. p. s. zajišťuje 22 stálých pracovníků, starajících se o dramaturgii, marketing, technické zabezpečení a administrativu. Archa pracuje na principu produkčního domu, umělcům tedy poskytuje produkční

7 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 6 i technické zázemí pro jejich tvorbu. Tento způsob práce umožňuje jednak vznik vlastních projektů či koprodukcí, ale také hostování domácích i zahraničních souborů. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ Divadlo Archa je centrem pro současná scénická umění všech žánrů. Divadlo Archa nemá stálý soubor. Archa pracuje na principu produkčního domu, který poskytuje umělcům produkční i technické zázemí pro jejich tvorbu. Tento způsob práce umožňuje jednak vznik vlastních divadelních, tanečních či hudebních projektů či koprodukcí, ale také hostování domácích i zahraničních souborů. Mezi hosty patří kapely a divadla světového formátu. Dále vzniká v Arše každoročně alespoň jeden původní projekt. Divadlo tvoří progresivní dramaturgii a je zaměřeno na náročného diváka. Za rok 2009 Archa odehrála 205 představení, z toho 7 premiér, dále proběhlo 13 workshopů. Celkem návštěvníků (89% návštěvnost). Doplňkový program Novou iniciativou Divadla Archa je Archa.lab, jejíž cílem je vytvořit podmínky pro kontinuální tvorbu a umělecký výzkum. Umělecká laboratoř klade důraz na tvůrčí hledání a experiment, které upřednostňuje před rutinními a tradičními divadelními postupy. Zpracovává např. aktuální téma internetové komunikace, pracuje se streetartem apod. Představení, která překračují hranice běžného divadla, využívají moderní multimédia i prvky počítačové techniky. Směřují tak i k divákům, kteří by sami o své vůli do tradičního divadla nepřišli. Rozpočet Náklady za rok 2009 dosáhly Kč, příjmy pak Kč, z nichž Kč byl grant na provoz od hl. m. Prahy, Kč pocházelo z ostatních grantů, Kč činila tržba ze vstupného na vlastní projekty a na vstupném na koprodukční projekty se vybralo Kč. Příjem z doplňkové činnosti byl Kč. Kontakt: Ondřej Hrab (ředitel Divadlo Archa, o. p. s.) Na Poříčí 26, Praha / tel.:

8 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 7 Divadlo 29 Technická specifikace/charakteristika prostor Divadlo 29 je multifunkční divadelní sál, ve kterém se realizuje většina projektů organizace. Prostor disponuje variabilním jevištěm i hledištěm. Celková kapacita sedících diváků dosahuje 110 lidí (1/3 na balkoně). Sál má rozlohu cca 120 m 2 (šířka podia 9 m). Divadlo 29 je interdisciplinární scénou, jejíž dramaturgie se orientuje na aktuální projevy současného umění z oblasti hudby, divadla, tance, filmového umění a nových médií s preferováním tzv. alternativního, experimentálního, nemainstreamového umění. Vedle koncertů, divadelních a tanečních představení je dějištěm několika festivalů, filmových projekcí a seminářů. Klub 29 je prostor, který organizace provozuje v přízemí domu jako druhou scénu s barem. Klub 29 rozšiřuje program Divadla 29. Funguje jako kavárna, bar, galerie. V Klubu 29 probíhají výstavy, komorní koncerty a představení, filmové projekce, autorská čtení, přednášky, semináře a doprovodné akce programu Divadla 29. V Klubu 29 se nachází počítač s volně přístupným internetem a mediatékou Divadla 29. Studio 29 představuje prostor bývalé kanceláře, který slouží rozvojovým aktivitám Divadla 29 a jeho partnerských subjektů. Je využíván jako divadelní zkušebna a zázemí pro účastníky rezidenčních pobytů, jako centrála skupiny dobrovolníků a prostor pro pořádání seminářů a tvůrčích dílen.

9 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 8 Organizační forma Divadlo 29 je programově a organizačně nezávislé kulturní zařízení, spadající pod městskou příspěvkovou organizaci Kulturní centrum Pardubice. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ Divadlo 29 se profiluje jako kulturní centrum, jehož posláním je uvádění a podpora současného nemainstreamového umění napříč žánry. Prostřednictvím jednotlivých programů a projektů Divadla 29 se obyvatelé města a celého regionu mohou pravidelně setkávat s projevy současného či živého umění v co možná nejširším spektru prakticky všech druhů soudobého uměleckého vyjádření. Součástí aktivit Divadla 29 je i produkční podpora a spolupráce na vzniku nových uměleckých děl, vytváření prostoru pro komunikaci, setkávání a navazování kulturních kontaktů a vazeb v rámci regionu i mimo něj a podpora nejrůznějších kulturně-komunitních aktivit. Hlavními cíly je mapování, kontinuální uvádění a podpora současného nekomerčního umění na místní, regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, podpora vzniku nových uměleckých děl a projektů formou rezidenčních pobytů pro umělce, podpora a rozvoj kulturně-komunitních aktivit v rámci města a regionu. Doplňkový program Vedle celoročních programových cyklů je Divadlo 29 pořadatelem či spolupořadatelem několika kulturních akcí celorepublikového významu (filmový festival Jeden svět, festival tanečního divadla Tanec Praha, Týden pro duševní zdraví, multižánrový festival Ostrovy/Islands). Rozpočet Divadlo je financováno z městského rozpočtu jako součást příspěvkové organizace města Pardubic. Kulturní centrum získává od města přibližně 8 milionů Kč, z toho Divadlo 29 obdrží Kč. Dalšími zdroji rozpočtu jsou příspěvky sponzorů (Transform Lázně Bohdaneč a Chládek a Tintěra Pardubice). Kontakt: Zdeněk Závodný (programový ředitel Divadlo 29) Svaté Anežky České č. p. 29, PARDUBICE/ tel.:

10 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 9 Kulturní klub c. k. Solnice Technická specifikace/charakteristika prostor Solnice je malý klub v centru Českých Budějovic, vybudovaný v objektu národní kulturní památky Solného skladu. Prostor je variabilní a dá se uspořádat pro divadelní akci, koncert ke stání či tančírnu. V prvním patře se nachází galerie a ve třetím podkrovním patře je sklad kostýmních materiálů a techniky. Solnice funguje během dne jako kavárna s kapacitou 50 míst a kulturní informační centrum. Součástí je menší knihovna s odbornou uměleckou literaturou. Prostor upoutá svým geniem loci, tvořeným masivními sloupy a překlady. V prostoru přízemí se nachází také pozdně gotický portál, dokládající historii domu. Dřevěné konstrukce a barevné řešení vytvářejí v prostoru jedinečnou atmosféru. Prostor spravuje Bazilika, o. p. s. od září 2003, kdy prostor zrekonstruovala. Sedm let zde provozovala nejrozmanitější kulturní i společenské akce. Přízemí v tmavočervené barvě nabízí sál s barem a šatnou (180 m 2 ). Výška stropu (3,1 m) poskytuje přiměřený prostor pro komorní divadelní produkce. Kapacita pro klasické divadelní uspořádání je 110 osob. Uspořádání typu kavárna je pro 50 osob a největší kapacitu lze dosáhnout koncertním uspořádáním na stání, které poskytne až 180 míst. Podium 4 x 4 x 0,6 m lze zmenšit, přesunout či odstranit, a navýšit tak kapacitu.

11 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 10 V prvním patře se rozkládá prostor přes celý půdorys stavby, který slouží jako galerie Solnice a pojme max. 100 osob. Výška stropu 3,1 m dovoluje umístit výstavní panely nebo opět užít prostor variabilně. Organizační forma Klub spadá pod správu organizace Bazilika, o. p. s., která jej užívala po první dva roky jako svoji hlavní a jedinou scénu. Po otevření kulturního centra Bazilika v roce 2005 přejal prostor c. k. Solnice charakter komornější scény pro menší a technicky nenáročná představení. Dnes tedy tvoří menší scénu, využívanou zejména pro malá divadla, jazzové koncerty, výstavy lokálních umělců, ale i pro společenské akce. Produkci, program a celkový provoz zajišťuje Bazilika, o. p. s. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ Prostor Solnice je vhodný zejména pro jazzové a folkové koncerty, alternativní divadelní představení, školní představení, společenské akce, sympozia, semináře a odborné přednášky. Za sedm let své existence si vybudovala jasnou dramaturgickou linku, a tvoří tak stálou zastávku mnoha českých, ale i světových umělců. Doplňkový program Jako doplňkový program lze označit aktivitu kavárny. Kavárna Solnice je ideálním místem pro klidné vypití kávy, pro studium, posezení s přáteli. Prostor je nekuřácký, k dispozici jsou návštěvníkům šachy, scrabble, umělecká knihovna, časopisy, příjemná hudba, studená kuchyně, vinotéka, míchané nápoje a káva Lavazza. Nabízí možnost soukromých oslav, večírků, narozenin, svateb apod. Kontakt: Eva Čepičková (ředitelka Bazilika, o. p. s.) Pražská 1247/24, České Budějovice / tel: V současné době je klub odsouzen k zániku. Provoz bude ukončen k Majitelé objektu se rozhodli nadále již neposkytovat prostor za snížený nájem pro kulturní účely, ale pronajmout jej za běžných podmínek jako lukrativní místo v historickém centru Českých Budějovic.

12 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 11 Kulturní centrum Bazilika Technická specifikace/charakteristika prostor Kulturní centrum Bazilika je projektováno jako multifunkční prostor, umožňující uvádět nejširší spektrum uměleckých programů, společenských a vzdělávacích akcí. Nachází se v areálu obchodně společenského centra IGY. Se svou velikostí a organizačním zaměřením se Bazilika řadí mezi velké scény stagionového typu. Sál disponuje velmi dobrým moderním technickým vybavením a lze jej využívat k produkci velkých, technicky náročných akcí /velké divadelní inscenace, koncerty moderní i klasické vážné hudby, filmové projekce, módní přehlídky, kongresy, sympózia, přednášky, semináře, workshopy atd./. Velký klimatizovaný sál se podle potřeby přestavuje pomocí elevačního systému na auditorium nebo arénu, případně na variantu kongres se stolovým uspořádáním. Ve druhém patře je na balkóně umístěna technická režie live post se zázemím pro osvětlovače a zvukaře. Ve druhém patře jsou také situovány kanceláře pro organizační tým, produkci a ředitele, v další části se nacházejí volnočasové ateliéry. Hlavním sálem KC Bazilika je multifunkční prostor pro osob (430 m 2 ). Zavěšení světel a ostatní techniky umožňuje posuvná lávka po celé délce sálu, jeden pár elektrických tahů, dva páry mechanických tahů. Součástí variabilního systému Baziliky jsou speciální posuvné stěny. Pokud je prostor upraven pro divadelní představení, nabízí hlediště na elevacích až 280 míst k sezení, včetně balkonu. Jeviště je zařízeno dřevěnou podlahou hraje se na nule, nebo na vyvýšeném jevišti z praktikáblů. K vytvoření blackboxu se využívá sametových šál zavěšený na stropních konstrukcích.

13 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 12 Pokud je prostor uspořádán pro koncerty, nabízí kapacitu sezení až pro 420 osob bez elevace nebo 700 míst na stání. Dále Bazilika disponuje malým zrcadlovým sálem (105 m 2 ) max. pro 100 osob, vyžívaným pro taneční a pohybové kurzy, a výtvarnými ateliéry (2 x 50 m 2 ). Dalším prostorem je foyer s kavárnou (287 m 2 ) s kapacitou 60 osob. Organizační forma Bazilika byla založena jako o. p. s. v roce Prostor současného kulturního centra byl otevřen v roce V čele organizace stojí ředitelka, která pracuje s organizačním týmem jedenácti pracovníků. Kulturní centrum Bazilika vzniklo na základě spolupráce investora /ING Real Estate Development/, provozovatele /Baziliky, o. p. s./ a veřejné správy /statutárního města České Budějovice/ jako jeden z mála kulturních Public Private-Partnership projektů v České republice. Hlavní programová specializace /dramaturgie/ Kulturní centrum Bazilika je nejmodernější multifunkční prostor v jižních Čechách s velmi širokou možností využití pro kulturní a společenské akce. Svou variabilitou Bazilika dovoluje realizaci prostorově a technicky náročných divadelních, tanečních i hudebních projektů (Tanec Praha, Divadlo Husa na provázku roků kobry: Svlékání hada z kůže, koncerty PKF, Dagmar Peckové, Värttinä, The Klezmaticz a další). Doplňkový program Bazilika, o. p. s. svůj doplňkový program realizuje formou komerčních akcí, jež primárně slouží ke zvýšení příjmové stránky rozpočtu organizace. V koncepci dlouhodobého rozvoje by mělo dojít k posílení této komerční složky až na 50 %. Bazilika pořádá kongresy, konference, školení, valné hromady, sympozia a panelové diskuze, odborné semináře, firemní plesy, večírky a oslavy, plesy, maturitní plesy, módní přehlídky, taneční workshopy (pro osob). Rozpočet Náklady za rok 2008 dosáhly Kč, výnosy pak Kč, z nichž Kč je dotace na provoz a Kč tvoří přijaté dary a příspěvky. Zásadní příjem tvoří komerční aktivity (hospodářská činnost), které přináší do rozpočtu Kč. Kontakt: Eva Čepičková (ředitelka Baziliky, o. p. s.) Pražská 1247/24, České Budějovice /tel:

14 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 13 La Fabrika Charakteristika prostor a programu La Fabrika je nový multifunkční prostor, otevřený pro kulturní aktivity současných tvůrčích skupin ze všech uměleckých oborů. Otevřen byl v roce 2006 po náročné rekonstrukci industriálních prostor v Holešovicích. Pro veřejnost a umělce se nabízí zajímavý netradiční prostor s velmi dobrým technickým zázemím. La Fabrika disponuje hlavním multifunkčním sálem, kde se pořádají především divadelní představení, ale také časté hudební produkce pro větší počet diváků, případně ostatní akce, jako například slavnostní večírky a podobně. Podstatnou část programu tvoří hudební produkce. V La Fabrice je možné navštívit koncerty rockové hudby, jazzové večery, ale i produkce více méně alternativní. V neposlední řadě je zde možné shlédnout i koncert vážné hudby. Velký sál má maximální kapacitu 240 diváků, záleží na konkrétním rozvržení sedadel. Vzhledem k variabilitě hlediště je možné sál uspořádat různě (klasické kukátkové divadlo, aréna atd.). V žádném z uspořádání nebývají vstupenky na konkrétní místo, je tedy možné si vybrat kterékoli sedadlo v hledišti. Zároveň pokud má divák zájem o lepší místo, je třeba přijít s dostatečným časovým předstihem. Celý prostor je koncipován tak, aby dával možnosti k co nejrozmanitějšímu využití. Ve foyer je velký prostor pro divadelní bar, který rovněž provozuje majitel. Bar je otevřen pouze v souvislosti s produkcí, není tedy určen běžnému barovému provozu. Foyer také slouží k pořádání menších koncertů nebo jiných hudebních produkcí.

15 Příloha č. 3 studie 4x4 CF Cultural factory SVĚTOVAR 14 Další prostor je galerie, kde vystavují převážně současní mladí výtvarníci, velmi často studenti různých uměleckých škol. Organizační forma Majitelem objektu je fyzická osoba, která prostor provozuje. La Fabrika má 6 stálých zaměstnanců, řada dalších profesí je zajišťována operativně podle aktuálních potřeb. Jednotlivé soubory mají navíc svůj vlastní technický a organizační servis. Pro La Fabriku jsou zásadní zdrojem financí výnosy z pronájmů všech prostor. Ty se dále dělí na pronájmy uměleckým skupinám (tzv. nekomerční) za účelem jejich vlastní veřejné produkce a pronájmy vysloveně komerční (firemní akce, módní přehlídky a jiné). La Fabrika je schopná zajistit celkový servis, včetně technického zázemí s odbornou obsluhou, stejně tak poskytuje cateringové služby. První typ pronájmu (tzv. nekomerční) stojí na jeden večer Kč. Do této částky se nezapočítávají náklady na některé další režijní výdaje, jako např. spotřebovaná elektrická energie. Tyto náklady se hradí zvlášť. Druhý typ pronájmu komerční má ceny za prostory sjednané smluvně, záleží na typu a délce akce.

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová

Zadavatel: ÚKEP/Plzeň Zastoupený ředitelem: Ing. Erichem Benešem. Zpracovatelka: MgA. Kateřina Melenová Cultural factory SVĚTOVAR 1 Podrobná studie navrhující možné varianty organizační struktury, provozního, programového řešení a rozpočtu pro projekt 4x4 Cultural factory v areálu bývalého pivovaru Světovar.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek

Vysoká škola ekonomická v Praze. Bakalářská práce. 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Bakalářská práce 2010 Ondřej Kašpárek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Obor: Arts management Nový model kulturního centra Vypracoval: Ondřej Kašpárek

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29.

Závěrečná práce posluchače kurzu. Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007. Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29. Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 Název: Organizační schéma a Vnitřní předpisy Divadla 29 Jméno a příjmení autora : Zdeněk Závodný Rok : 2007 1 Obsah : 1. Úvod

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení,

Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek. Vážení, Přežije-li kultura, přežije národ. Jan Mládek Vážení, dovolujeme si představit koncepci neziskového projektu na oživení tzv. Werichovy vily, který Museum Kampa Nadace Jana a Medy Mládkových (dále jen nadace

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2011 OBSAH Poslání organizace Základní informace Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti

Více

MEZINÁRODNÍ CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ

MEZINÁRODNÍ CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ MEZINÁRODNÍ CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ O MEETFACTORY Mezinárodní centrum současného umění MeetFactory o. p. s. Posláním naší společnosti je podpora a rozvoj současného umění a jeho zpřístupnění veřejnosti.

Více

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra

2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra 2. Zahraniční i tuzemské souvislosti pro konverzi budovy pivovaru Světovar v Plzni pro účely moderního polyfunkčního kulturního centra Přílohy studie Cultural factory SVĚTOVAR 1 Analytická studie pro účely

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření společnosti KULTURNÍ JIŽNÍ MĚSTO, o.p.s. za rok 2009 0 Obsah 1 Poslání organizace 4 2 Základní informace 5 Řídící orgány společnosti Ředitel společnosti 7 Zaměstnanci

Více

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová

Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů. Jarmila Capová Projekt rozvoje příspěvkové organizace Kulturní zařízení Ostrava-jih využitím marketingových nástrojů Jarmila Capová Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Abstrakt česky Klíčová slova: ABSTRACT Abstrakt ve světovém

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE MUZEA ROMSKÉ KULTURY 2014-2018 Muzeum romské kultury (MRK)... 5 1. Stručná charakteristika současného stavu organizace... 7 1.1 Sbírkotvorná činnost... 7 1.1.1 Evidence sbírkových

Více

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová

Marketingové komunikace Centra současného umění DOX. Bc. Žaneta Vávrová Marketingové komunikace Centra současného umění DOX Bc. Žaneta Vávrová Diplomová práce 2010 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT V předkládané diplomové práci analyzuji

Více

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ

VEŘEJNOU KOMBINOVANOU URBANISTICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH REVITALIZACE ÚZEMÍ ČERNÁ LOUKA V OSTRAVĚ Město Ostrava vyhlašuje v souladu s ust. 847 a násl. zák. č. 40/1964 Sb. v platném znění, občanského zákoníku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN

Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy AKČNÍ PLÁN Ostrava, prosinec 2008 až březen 2009 Obsah 1. Akční plán. Popisy projektů... 3 1.1. Klíčová oblast 1. Komunikace... 3 1.2. Klíčová oblast

Více

I. Strategické cíle organizace v roce 2015

I. Strategické cíle organizace v roce 2015 Obsah Obsah... 1 I. Strategické cíle organizace v roce 2015... 2 Strategické cíle v oblasti cestovního ruchu... 2 Strategické cíle v oblasti společensko-kulturní... 3 II. Plán měřitelných výkonů... 5 III.

Více

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY KONCEPCE KULTURNÍ POLITIKY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Připravili: Poradní sbor primátora hl. m. pro kulturní politiku, komise Rady HMP pro posuzování grantů hl. m. Prahy v oblasti

Více

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011

(IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 COUNTRY PROFILE CZECH REPUBLIC (IN CZECH) Profile compiled: Mai 2011 This profile was prepared and updated by Ms. Pavla PETROVÀ (Prague). It is based on official and non-official sources addressing current

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 DŮM KULTURY V KROMĚŘÍŽI OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE PLNĚNÍ KONCEPCE ORGANIZACE EKONOMIKA STATISTIKA ČINNOSTI HLAVNÍ I DOPLŇKOVÉ PŘÍLOHY (organizační struktura, rozbor nákladů a

Více

Základy divadelní činnosti

Základy divadelní činnosti Základy divadelní činnosti Mgr. Bedřich Gregorini Mgr. Jindřich Gregorini doc. JUDr. Jiří Srstka 1 O B S A H Úvod...3 1. KAPITOLA: Právnické osoby provozující divadelní činnost...5 2. KAPITOLA: Organizační

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka

Marketing a propagace HaDivadla. Luděk Žatečka Marketing a propagace HaDivadla Luděk Žatečka Bakalářská práce 2012/2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu a propagace divadla. Nejprve se věnuje teoretickým poznatkům dané

Více

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020

PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 PROGRAM ROZVOJE KULTURNÍCH INSTITUCÍ ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM NA LÉTA 2014 2020 Autoři: - odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje - ředitelé příspěvkových

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2009/2010 V souladu s

Více

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument)

Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument) Institut umění Divadelní ústav Návrh systémové optimalizace pražské divadelní sítě (návrhový dokument) Řešitelský tým: Ondřej Černý (vedoucí týmu) Pavla Petrová (ředitelka IDU) Lenka Deverová Josef Herman

Více

Rezidenční pobyty v oblasti umění v České republice a v zahraničí historie, současná situace, doporučení

Rezidenční pobyty v oblasti umění v České republice a v zahraničí historie, současná situace, doporučení Rezidenční pobyty v oblasti umění v České republice a v zahraničí historie, současná situace, doporučení Pro Divadelní ústav/ Institut umění vypracovala: Pavla Petrová, říjen 2006 Obsah: ÚVOD 1 A ZAHRANIČÍ....

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ HUDEBNÍ FAKULTA Katedra operní režie a hudebního manažerství Podmínky pro vznik nové hudební produkční agentury v České republice: Transformace činnosti OSVČ pořádání

Více

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace

Výroční zpráva Sušické kulturní centrum rok 2012. Výroční zpráva 2012. Sušické kulturní centrum příspěvková organizace Výroční zpráva 2012 Sušické kulturní centrum příspěvková organizace OBSAH OBSAH... 2 1.Úvod...3 Vážení přátelé... 3 2.Základní údaje... 3 Zřizovatel organizace:... 3 3.Vymezení činnosti...4 4.Nové budovy...5

Více