jasnýcíl DO USA PŘES 20 LET NAFUKOVACÍ MATRACE DODÁVÁME Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jasnýcíl DO USA PŘES 20 LET NAFUKOVACÍ MATRACE DODÁVÁME Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců"

Transkript

1 ú n o r jasnýcíl Firemní časopis společnosti G u m o t e x Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců Zaměstnanci převzali ocenění Firma a zdraví NAFUKOVACÍ MATRACE DODÁVÁME DO USA PŘES 20 LET a. s.

2 Aktuálně Výzvou je dalších 20 let spolupráce V závěru ledna navštívili Gumotex zástupci americké firmy Select Comfort Corporation. Důvodem k slavnostnímu setkání bylo uplynutí dvaceti let od zahájení úspěšné spolupráce. Delagaci z amerického města Minneapolis pozdravili také členové představenstva naší společnosti. První dodavatelská smlouva byla podepsána v roce O rok později jsme již vykázali prvních sto tisíc vyrobených nafukovacích komor (matrací Select). V průběhu let naše firma masivně investovala do nových technologií, výrobních prostor a prostřednictvím svých zaměstnanců pracovala na zlepšování kvality. V roce 2008 spolupráci obou společností těžce zasáhla celosvětová ekonomická krize, která způsobila téměř katastrofický propad v požadavcích na výrobu a vynutila si intenzivní jednání o společném postupu. Navzdory situaci pokračoval Gumotex v automatizaci výroby instalováním dalších technologií. O rok později došlo ke stabilizaci situace na americkém trhu a odběry nafukovacích komor začaly zase stoupat. Rok 2014, kdy celkový počet vyrobených produktů překročil hranici 10 milionů kusů, je obdobím dynamicky rostoucích požadavků na výrobu a intenzivní spolupráci vývojových týmů. Gumotex v současné době uskutečňuje jednu z největších investic do nové technologie ve své historii a instaluje novou nánosovací linku. Jak vlastně vypadá jeden z výsledných produktů obou firem? Naše nafukovací jádro jako vrstva

3 Jak hodnotí uplynulé období vedení obou firem? V naší firmě v USA máme zažity určité hodnoty, které jsem postřehla i při návštěvě Gumotexu. Ve výrobě na mě zapůsobil důraz na kvalitu, postupná modernizace technologií a odhodlání lidí. Právě to podle mě pomáhá uskutečňovat společné cíle a vize. Spočítali jsme si, že jsme zlepšili spánek již více jak devíti milionům lidí v USA. To si s odstupem času nedovedu představit bez výborné mnohaleté spolupráce našich firem. Jménem Select Comfort Corporation zdravím zaměstnance Gumotexu, děkuji za spolupráci a za příjemné přijetí doslova na každém kroku. Mohu potvrdit, že jsme nepřijeli jen na krátkou oslavu výročí, ale také podívat se společně do budoucnosti, která, pokud do toho dáme srdce, může znamenat třeba dalších 20 let perfektní spolupráce. Shelly Ibach President and CEO of Select Comfort Corporation Při listování v knize, vydané k výročí spolupráce obou firem, se mi vybavila řada významných okamžiků. Zažili jsme spoustu úspěchů, radostných událostí, ale přišly i krušné chvíle, které jsme vždy dokázali překonat. Přestože jsou obě firmy od sebe vzdálené tisíce mil, dokázaly se i po tak dlouhou dobu úspěšně rozvíjet a prohlubovat vzájemnou podporu. Základem mnohaleté a úspěšné spolupráce byli lidé, jejich vztahy, komunikace a hlavně vzájemná důvěra ve společnou budoucnost. Jsem přesvědčen, že nás čeká ještě mnoho společných výzev, aktivit a úspěšných let. Také touto cestou vzdávám hold, úctu a poděkování všem pracovníkům obou firem, kteří se jakkoliv podíleli a podílí na unikátním vztahu firem Gumotex a Select Comfort. Ing. Jiří Kalužík Předseda představenstva Gumotex, a.s. Výsledky za leden až listopad 2014 jsou pozitivní Výsledky Gumotex a.s. za jedenáct měsíců roku 2014 můžeme hodnotit pozitivně. Přes obtíže na počátku loňského roku, způsobené odchodem několika klíčových zaměstnanců z odštěpného závodu Autopříslušenství, se podařilo situaci postupně stabilizovat. Naše firma má dobře našlápnuto ke splnění ambiciózních ročních cílů jak v tržbách, tak i v zisku. Tržby v uvedeném období překročily 2 miliardy Kč při rentabilitě v úrovni nad 5 % zisku z objemu tržeb. Celkové výsledky za rok 2014 budou k dispozici až během měsíce února 2015, tzn. po zpracování všech účetních dokumentů a po provedení účetního auditu. Už nyní však vedení naší společnosti ocenilo obrovské úsilí zaměstnanců. Současně vyslovuje poděkování dělníkům i technikům na všech úrovních. Je nutno konstatovat, že rok 2014 byl velmi náročný nejen z důvodu složitých podmínek na evropských i světových trzích, ale i z důvodu náběhu nových projektů a nových zařízení uvnitř naší firmy. V průběhu roku došlo ke změně vlastnické struktury Gumotex, a.s. a také ke změně ve složení bankovního konsorcia, které nám poskytuje zdroje na profinancování našich podnikatelských aktivit a investic. Velké projekty ve skupině AUTO Tržby skupiny Gumotex AUTO - tzn. OZ Autopříslušenství a OZ Tanex Plasty, se pohybovaly na úrovni očekávky, i když určité neplnění zaznamenal odštěpný závod Tanex Plasty z důvodu těžkostí spojených s náběhem dvou velkých projektů pro automobilový průmysl. Naši technici spolu s externími partnery pracují na rychlém překonání těžkostí tak, aby co nejdříve byla dosažena plná kapacita. V OZ Autopříslušenství naběhly velké projekty na slunečních clonách. Počáteční problémy při náběhu se podařilo vyřešit a v současné době už výroba běží na cílových parametrech projektů, což se pozitivně projevilo v ziskovosti celého odštěpného závodu. Mimoto se velmi rychle podařilo zvládnout výrobu speciální PUR pěny na tlumící díly do aut VW a dalších modelů. Stávající kapacita byla zcela naplněna a daří se získávat i další nové zakázky pro tuto technologii. Proto naši technici začali pracovat na výrazném rozšířeni výrobní kapacity, abychom mohli zajistit náběh dalších nových projektů s vyšší předpokládanou marží, které by měly přinést naší firmě budoucí profit v období let 2015 až OZ 3 má tendenci zvyšovat prodeje OZ3 Pryže a plasty dosáhl v období leden až listopad 2014 velmi dobrých výsledků jak v tržbách, tak zejména v zisku. V průběhu roku byly s mírnými výkyvy expedovány zvýšené dodávky nafukovací jader pro našeho největšího zákazníka Select Comfort. To vytvořilo dobré výchozí podmínky i do závěru roku a současně umožnilo výrazné překročení plánovaných ukazatelů. Připravují se nové kolekce nafukovacích člunů pro jarní vodáckou sezónu. Tato výrobková skupina má vytvořeny dobré předpoklady k tomu, aby pokračovala v trendu zvyšování prodejů, který nastoupila v minulém roce. V souvislosti s rozvojem člunů, ale také s rozvojem záchranných systémů (Rescue Systems) jsou řešeny i technické záležitosti, jako např. automatizace některých operací, vyšší využití vysokofrekvenčního svařování a velkoplošný potisk. V sektoru výrobků pro záchranné systémy jsou realizovány velké zakázky pro armádní využití, což si vyžádalo kompletaci i mezi vánočními svátky a Silvestrem. OZ 6 se soustředí na energie a efektivní údržbu OZ6 Servis v současné době intenzivně pracuje na dlouhodobé strategii rozvoje odboru hlavního mechanika (OHM), ale také na dlouhodobé koncepci rozvoje areálu firmy a interních energetických zdrojů. V říjnu byl spuštěn projekt Strategie údržby, který má za cíl výrazně zefektivnit činnost údržby v rámci celého podniku. Navzdory všem těžkostem a problémům můžeme rok 2014 považovat z pohledu celkových ekonomických výsledků za úspěšný. Lze si jen přát, aby tento trend pokračoval i v roce Vedení naší firmy věří, že s aktivním přispěním všech našich zaměstnanců se to podaří naplnit. Ing. Vladimír Chmela 3

4 Pálka: Všem nám jde o prosperující a perfektně fungující firmu V minulém čísle našeho časopisu jsme zveřejnili strategické plány skupiny AUTO a závodu OZ 3 Pryže a plasty. Na to, co čeká v následujícím období závod OZ 6 Servis, odpovídá ředitel František Pálka. Ing. František Pálka OZ Servis čekají úkoly v různých oblastech, obvykle spojených s jinými odštěpnými závody. Na Odboru hlavního mechanika jsou to v zásadě tři oblasti - dokončení dokumentu Strategie údržby, nastavení spolupráce s významným zákazníkem v oblasti průmyslové automatizace a samozřejmě spolehlivé plnění standardních každodenních úkolů plynoucích z požadavků jednotlivých výrobních závodů. Strategie údržby nastaví pravidla pro plánování a vyhodnocování Nastavení strategie údržby je projekt, který běží už od loňského roku a účastní se ho všechny odštěpné závody včetně Jaroměře a Mostu. V projektu jde především o jedno docílit lepšího zabezpečení stavu výrobního zařízení. Téměř dokončený dokument (hotový bude do konce března a následně bude předložen ke schválení představenstvu), nastaví pravidla pro zadávání a vyhodnocování úkolů údržby, která má v podstatě jediného zákazníka, a tím je výroba. Proto se tohoto projektu účastní i zástupci výroby. Z dosavadních jednání a diskuzí jasně plyne, že bez jasných a dlouhodobě platných pravidel lze jen těžko údržbu hodnotit, ještě hůře plánovat a následně plnit požadavky. Ve strategii bude definováno několik akčních kroků, které se začnou realizovat ihned po schválení v představenstvu. Děkuji všem, kteří se projektu aktivně účastní za přístup a především za ochotu vnášet do věci vlastní názor. Zahajujeme externí spolupráci s výrobní společností V oblasti externích tržeb se rýsuje velmi zajímavá spolupráce s mikulovskou společností vyrábějící silové kabely pro automotive. Spolupráci jsme zahájili před zhruba 4 měsíci s tím, že po zaškolení našich pracovníků a výrobě několika menších zkušebních automatizačních přípravků jsme dostali objednávku na složitější typy. Podmínkou pro další spolupráci je zvládnutí jejich výroby. Paralelně s tím už připravujeme podmínky, za kterých budeme schopni plnit požadavky tohoto zákazníka v plném rozsahu jak výrobní prostory a strojní vybavení, tak především personální obsazení. Odhad objemu tržeb se pohybuje okolo 20 milionů Kč za rok. K nepoznání se mění také přední části budovy č. 3, kde vznikají nové kanceláře včetně zázemí pro pracovníky OZ3. V rámci návštěvy si prostory prohlédli také zástupci firmy Select Comfort. Investiční akce, opravy areálu V oblasti investic dokončujeme významnou akci nánosovací linku. Zkušební provoz byl spuštěn v závěru ledna (po uzávěrce tohoto čísla poznámka red.). I když je nyní tento projekt už převážně v režii pracovníků OZ3, je nutno dotáhnout administrativu, protože do poloviny roku musíme zažádat o proplacení dotace ve výši téměř 50 milionů Kč. V rámci správy nemovitostí chystáme opravy areálu v rozsahu 11 milionů Kč (připravujeme např. opravu střechy budovy č. 4, vozovky u budovy č. 2, ale také projekt na úpravu vjezdu do areálu a řešení zdravotního střediska). V oblasti požární ochrany zahájíme rekonstrukci elektronické požární signalizace ve více než polovině areálu. To se samozřejmě dotkne velkého počtu výrobních oddělení. Na druhou stranu nákladem 3,5 mil. Kč zmodernizujeme systém, který v areálu funguje už více než 25 let. V oblasti bezpečnosti práce jsme si vytyčili jeden zásadní úkol sjednotit systém revizí všech vyhrazených technických zařízení tak, abychom měli kompletní seznam se všemi zařízeními na jednom místě. Dalším úkolem, který se prolíná více OZ, je zabezpečení emisních limitů pro SPUR linky, kde platí nový limit od Poslední oblastí, ale ne nevýznamnou, je zabezpečení správného fungování logistiky v OZ5, kde máme jasný cíl zavést stejný režim jako na OZ2 tak, abychom minimalizovali mimořádné jízdy a tím pádem snížili náklady na dopravu. Snad jsem vyjmenoval vše podstatné, pokud jsem něco nezmínil nebo na něco zapomněl, není to úmysl, ale je to dáno tím, že úkolů je opravdu hodně určitě se na ně dostane v některém z příštích čísel. Závěrem popřeji všem hodně pracovních úspěchů a spoustu energie a důvtipu při řešení daných úkolů a také tolerance při spolupráci jde nám přece všem o prosperující a perfektně fungující Gumotex. Ing. František Pálka ředitel OZ 6 - Srervis Koncem ledna dobíhaly práce na nánosovací lince před jejím spuštěním do zkušebního provozu. Kolektivní smlouva 2015 je podepsána V závěru loňského roku bylo ukončeno kolektivní vyjednávání o základních pracovních a mzdových podmínkách pro rok U zaměstnanců Gumotex, a.s. došlo k plošnému zvýšení mzdových tarifů včetně smluvních mezd o 2,5 %. Ostatní ujednání zůstala nezměněna včetně výše příplatků. Kolektivní smlouvy podpisem stvrdili předseda představenstva Gumotex a.s. Jiří Kalužík a předsedkyně odborové organizace Libuše Štěpánková. 4

5 Naše výrobky využívá Armáda ČR V roce 2014 se skupině Speciální výroba OZ3 podařil historický úspěch v podobě mimořádné a velmi prestižní zakázky pro Armádu České republiky. Zakázka je na celkem jednašedesát nafukovacích stanů a jedenáct velkokapacitních multifunkčních nafukovacích hal. Dodávky probíhají od začátku prosince minulého roku a budou ukončeny začátkem druhého čtvrtletí Dodávky pro Armádu vyžadují extrémně náročné zabezpečení počínaje dokumentací, přes technickou přípravu výroby a nákup až po samotnou výrobu a přísnou finální kontrolu. Výrobky musely před zavedením do užívání a schválením pro vojenské účely projít také Kontrolními a Vojskovými zkouškami. Např. vzájemné propojení nafukovacích stanů a hal, které bylo jednou z podmínek realizace zakázky, kontrolovali zástupci z 15. ženijního pluku, Agentury logistiky, VZ 5512 Brno, Národního úřadu pro vyzbrojování a Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. Ing. Lenka Beránková Gumotex Rescue Systems Navštívili nás vrcholní představitelé HZS ČR a Francie V závěru loňského roku navštívila Gumotex delegace vrcholných představitelů českého hasičského záchranného sboru doprovázená generálem J. P. Degrangem (Lieutenant-Colonel), zástupcem hasičského záchranného sboru ve Francii. Jeho první kontakt s výrobky Gumotex Rescue Systems proběhl v červnu na veletrhu Eurosatory v Paříži. Když v říjnu přijal pozvání českých špiček hasičského záchranného sboru do České republiky k opětovnému setkání a výměně zkušeností, neváhal a osobně se přijel podívat i do Gumotexu na výrobu produktů, které jej tolik zaujaly. Hasičské záchranné sbory jsou spolu s armádou nejdůležitějšími zákazníky pro výrobky Speciální výroby. Návštěva nejvyšších hasičských funkcionářů tak byla skvělou příležitostí pro prezentaci našich výrobků i vlastních výrobních prostor. Ing. Lenka Beránková Gumotex Rescue Systems Jedna z částí Vojskových zkoušek proběhla v listopadu 2014 také v areálu Gumotexu. Poslední fota nosorožců? Snad ne V loňském roce jsme se darováním člunu Palava nepřímo podíleli na realizaci expedice na záchranu nosorožce jávského v Indonésii. Reportáž zachycující celou expedici nám poskytl fotograf Steve Belcher. Během šesti týdnů v nehostinné a téměř neproniknutelné džungli bylo jeho úkolem získat první snímky v rozlišení HD těchto kriticky ohrožených zvířat a hlavně pokusit se propagací zachránit tento druh, který neuvidíme v žádné ZOO na celém světě. Steve Belcher dostal nápad, že by nafukovací člun mohl být cestou, jak uspět. A tak se i stalo. Je příjemným zjištěním, že naše nafukovací čluny slouží nejen pro turistiku a volný čas, ale mohou také částečně přispět na dobrou věc. Video z expedice zhlédněte / sekce zajímavosti V současnosti žije na světě přibližně 35 nosorožců jávských. Tato celá populace se nalézá v národním parku Ujung Kulon na ostrově Jáva. Získané fotky a video reportáž mohou být poslední, které kdy svět spatří Ing. Petra Němcová manažerka prodeje

6 Agenturní zaměstnanci jsou naší součástí a máme o ně zájem Agenturní zaměstnávání je v Evropě a v České republice poměrně rozšířené a Gumotex nepatří mezi výjimky, které by na tuto alternativu nepřistoupily. Smyslem tohoto zavedeného řešení je dát v souvislosti s nerovnoměrnou poptávkou našich zákazníků větší pracovní a existenční jistotu kmenovým zaměstnancům GUMOTEX, a.s. vysvětluje personální ředitel PhDr. Jaroslav Sedlák jednu z výhod agenturního zaměstnávání. Na druhou stranu se toto řešení odráží v nejistotě a nedůvěře zaměstnanců agentury i případných uchazečů o zaměstnání. Aby Gumotex tato rizika vyvážil, domluvil se s agenturou práce LUTO Automotive CZ na možnosti převedení agenturních pracovníků do kmenového stavu již po šesti měsících trvání dočasného přidělení. Do Gumotexu převádíme ty nejlepší Pro převod je nezbytné, aby pracovník plnil určitá kritéria. Patří sem například ochota a schopnost učit se, flexibilita ve smyslu zvládnutí více pracovních operací a časová přizpůsobivost. Spolehlivá docházka a kvalitní pracovní výkon jsou samozřejmě také nezbytnými předpoklady. Převádět nelze všechny agenturní pracovníky, neboť jich musí být zachováno určité procento pro zajištění flexibility firmy. Od roku 2014 přešlo pod Gumotex přes 80 agenturních pracovníků Převody podle stanovených pravidel navrhuje mistr a poté návrh prochází schvalovacím procesem. Pokud převod schválí všechny strany, vybraný pracovník nesmí zapomenout ukončit svůj pracovní poměr v agentuře, vyřídit si novou zdravotní prohlídku a dostavit se na personální úsek kvůli potřebným nástupním formalitám. Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání v ČR vyhlásili výsledky jubilejního 20. ročníku soutěže Exportér roku. Naše firma se této soutěže pravidelně účastní už více jak deset let a několikrát se dokázala zařadit mezi stovku největších českých exportérů. Tradičně se na prvních místech umísťují velké nadnárodní společnosti jako např. ŠKODA AUTO, FOXCONN CZ, PANASONIC AVC, AGROFERT, a další. V silné konkurenci se Gumotex v žádném případě neztratil. V kategorii nárůst exportu mezi léty 1993 a 2013 jsme se umístili na 22. míspod agenturou se práci naučila, zvykla si na pracovní prostředí i na kolegy. V převodu pod Gumotex vidím ocenění své práce a také pociťuji větší jistotu v tom, že se mnou firma počítá i do budoucna. Agenturní jsou součástí naší firmy I přesto, že někdo pracuje přes agenturu, je součástí našeho týmu a pomáhá nám plnit požadavky našich zákazníků. Agenturní pracovníci například nejsou vyčleněni ze systému zlepšovatelství. Mohou přijít se zlepšovacím návrhem a něco si přivydělat a navíc získat plusové body, které mohou ovlivnit jejich případné zařazení do kmene. Doporučujeme vytrvat, neboť z hlediska plánovaných zakázek i z hlediska přirozených odchodů, kterých je dlouhodobě cca 70 ročně, je prostor pro přechod do kmene značný, dodává personální ředitel. Mgr. Kateřina Skřivánková vedoucí odboru zaměstnaneckých vztahů Mezi převedené pracovníky patří například Andrea Cicáková. Andrea pracovala pod agenturou téměř dva roky. Od Nového roku je pod Gumotexem. Za převedení jsem velmi ráda. Práci mi doporučila mamka, která tady dlouhodobě pracovala. Jako malá jsem dokonce chodila do gumotexácké školky, takže mě těší, že jsem nyní oficiálně součástí Gumotexu. Petra Baránková je také od ledna v Gumotexu. Během jednoho roku Andrea Cicáková Petra Baránková Benefitní portál se osvědčil Novinka loňského roku, daňově výhodné čerpání benefitů prostřednictvím benefitního portálu, se osvědčila. I přes velké obavy z toho, jak zaměstnanci zvládnou objednávat benefity elektronickou cestou, bylo čerpání benefitů v loňském roce úspěšné na 99 %. Velkou zásluhu na tomto vysokém čísle mají především kolegyně ze mzdové účtárny, které během celého roku byly zaměstnancům velmi nápomocné a vyvinuly velké úsilí k uspokojení požadavků všech. V Jaroměři patří dík za pomoc při čerpání především personální manažerce. Zaměstnanci využili všechny nabízené způsoby čerpání benefitů. Nejvíce byly využity univerzální poukázky Multi téměř 36 % objemu a převod na penzijní připojištění (nově doplňkové penzijní spoření) takřka 28 % objemu. Pravidla pro bodový příděl v roce 2015 zůstávají stejná. Tisícovka pro každého s tím, že noví zaměstnanci si musí půl roku počkat. Další body jsou přidělovány jako ocenění věrnosti společnosti dle pravidel v kolektivní smlouvě. Body pro rok 2015 byly zaměstnancům na jejich účty již nahrány. Věřím, že i tentokrát si zaměstnanci vyberou z nabídky a tyto daňově výhodné benefity vyčerpají. Ing. Petra Dubová vedoucí odboru mezd V soutěži Exportér roku jsme opět mezi nejlepšími tě. V celkovém objemu exportu za stejné období nám náleží krásné 35. místo ze všech hodnocených firem. I když tento úspěch není v soutěži dotován žádnou finanční částkou, bezesporu se tím zvyšuje prestiž značky GUMOTEX v ČR a zejména u našich obchodních partnerů. Poděkování tak patří všem zaměstnancům, kteří se jakoukoli formou podíleli na realizaci exportních zakázek jak do USA a EU, tak i do dalších zemí. Ing. Vladimír Chmela

7 Akademie Na čem pracují týmy v rámci firemní? Tým F4 zefektivní proces svařování Pracujeme na zefektivnění procesu svařování na středisku speciální výroby při nezvýšených nákladech. Z oblasti LEAN uplatníme identifikaci a odstraňování různých forem plýtvání, dále např. SMED nebo téma ergonomie pracovišť. Při plnění svých běžných pracovních povinností se nám obtížně hledá čas na řešení tohoto úkolu. Vzhledem k plnění externích zakázek nebyl zatím prostor pro implementaci navrhovaných řešení a jejich odzkoušení na běžné výrobě GTX. Přesto věříme, že to dáme. Obhajobu máme naplánovanou na duben Přínos vidíme v získávání nových informací a seznámení se s jinými výrobami v GTX. Získáváme jiný pohled na věc, vidíme nové příležitosti tam, kde jsme je dříve neviděli. Osvojujeme si také nové dovednosti. Technici řeší úsporu energií Tým složili účastníci I. ročníku! Na základě problémů, se kterými se setkáváme na údržbě prakticky denně, jsme definovali konkrétní plýtvání a rozhodli se ho rovnou řešit. Jde o úsporu nákladů na vytápění na budově č. 13. Prozatím jde vše podle časového harmonogramu, pan ředitel a zároveň sponzor týmu respektuje naše dílčí návrhy i potřeby. Z Leanu využíváme maximum, nové informace nám otvírají oči a umožňují skládat pomyslné puzzle, aby jednotlivé dílky v závěru zapadaly. V současné době jsme těsně před zpracováním materiálu pro obhajobu. Patříme k lidem, kteří se nespokojí s málem, a budeme pořád hledat něco nového. Nechceme být z těch, kteří se jen zařadí. Myslíme si, že tato vlastnost je o nás všeobecně známá a chceme ji využít k prospěchu všech. Tým F4 tvoří Stanislava Kychlerová, Martin Dolák, Radek Pochylý a Kamil Kadrnka Tým EPP1 řeší umístění stroje Řešíme optimální umístění nového stroje pro výrobu dílů z EPP v návaznosti na logistické toky a skladování. Potýkáme se s nedostatkem vhodných prostor pro samotnou výrobu dílů i pro jejich skladování a hledáme možné varianty (s vyčíslením nákladů a přínosů) i s výhledem na předpokládaný rozvoj do dalších let. I když nejde o klasické zlepšování, ale spíše o plánovanou investici do rozvoje technologie, řešení vyžaduje co možná nejlepší přípravu a analýzu variant pro možnost kvalifikovaného a správného rozhodnutí pro výslednou realizaci. Využili jsme několik metod z oblasti LEAN, především co se týká analýz a mapování procesu. Úkol a jeho řešení jsme mohli několikrát konzultovat a konfrontovat v rámci školení s lektorem a také s kolegy v Břeclavi, kteří nás i v mnohém inspirovali. Návrhy jednotlivých variant s vyhotovenými layouty a vyčíslenými náklady a přínosy máme připravené a v únoru chystáme obhajobu před sponzorem. Protože jde o finančně nákladnou investici, musí výsledný návrh rozhodnutí schválit představenstvo společnosti. Technici pracují ve složení Miroslav Martuška, Ivona Petrlová a Josef Bača Černá SPUR zefektivní přepravu Tým složili účastníci I. ročníku! Přemýšleli jsme o námětu na téma plýtvání a zaměřili se na efektivitu interní přepravy v břeclavském areálu. Náš návrh řešení bude spočívat v optimalizaci nákladů na přepravu dílů černé SPUR. Snažíme se o jednoduché a rychlé řešení, bez dalších nákladů. V současné době finalizujeme prezentaci k obhajobě před sponzorem. Přínosem je pro nás určitě dobrý pocit, že jsme se zapojili do zefektivňování logistických stavů v naší pracovní činnosti. Tým EPP1 pracuje ve složení Jan Pavlík a Jiří Beran. Černou SPUR tvoří Jan Buchta a Sylva Vymyslická.

8 Firemní večírky ve znamení zábavy a ocenění Přelom roku, to je pro zaměstnance mnoha firem také období oblíbených firemních večírků. Nejinak je tomu u nás, takže se v prosinci a lednu utužovalo, hodnotilo, prostě povídalo o tom, co bylo, ale i co nás čeká. Vřelo to v tanečním sále na parketu, ve foyer při cimbálové muzice, ale i u baru nebo rautu. Večírky v Břeclavi a v Jaroměři navštívilo v součtu přes tisíc zaměstnanců všech pracovních pozic a zařazení. Nechyběli ředitelé závodů ani členové představenstva. 8

9 Ředitelé poděkovali zaměstnancům V rámci firemních večírků byli oceněni nejlepší pracovníci a zlepšovatelé, které každoročně navrhují ředitelé závodů, vedoucí procesů a jednotlivých středisek. Irena Zobačová - Během 19-ti let prošla výrobou matrací Select a výrobou člunů. Na kompletaci člunů patří mezi důležitý článek celého týmu. Její práce je velmi pečlivá a přesná. Ing. Vojtěch Vymyslický - Pod jeho vedením byla zavedena nová řada svařovaných stanů. Navrhl a podílel se na realizaci největšího výrobku v dějinách Gumotexu - nafukovací haly pro HZS Ostrava a poté pro armádu ČR. Vladimír Hes - Pracovník OHM s výbornými výkony. Loni výrazně přispěl k plnění významné zakázky. Předložil inovativní návrh technického řešení s přínosem finanční i časové úspory při realizaci. Roman Grbavčic - Opora kolektivu a výborný seřizovač automatické linky na výrobu matrací Select využívá zkušenosti z předchozích pracovišť, nejvíce ze samolepící výroby. Pavel Polák - Ve firmě pracuje 12 let. Je spolehlivý a vždy ochotný pracovat nad rámec svých povinností (přesčas, pomoc kolegům ). Miroslav Piškula - V průběhu 16 let pracoval na oddělení opryžovaného textilu, nánosování textilu a nyní působí na stř. 325 Bema, kde obsluhuje vulkanizační lis, nánosovací linku i linku Wombat. Ovládá i práci na řezacím stroji Plotr, čímž významně příspívá i stř Ludmila Tučková - Dvacetileté zkušenosti ve firmě zúročuje na oddělení vývoje výrobků pro sport a volný čas. Je aktivní při zavádění nových typů člunů do výroby a tím významně přispívá ke zlepšování pozice na trhu. Ing. Petr Kuklínek - Odborný mi z n a l o s t m i a ochotou přispívá k udržování výrobních zařízení v provozu a zároveň aktivně spolupracuje při konstrukci a realizaci zařízení nových pro naše výrobní závody i externí zákazníky. Nejlepší zaměstnanci závodu OZ5 Jaroměř Petr Bergman TPV - získal ocenění za iniciativní přístup při zajištění nájezdu nové výroby na lince sedáků. Jiří Beran - technolog výroby EPP - získal ocenění za zajištění nárůstu výrobních kapacit EPP. Oldřich Rezek - technolog SPUR získal ocenění za zlepšovatelství v oblasti optimalizace výroby s přínosem 240 tis. Kč ročně. Jindřich Šulc Jako gumař-plastikář na stř. 334 aktivně pracuje při obsluze zavalovačky pásů. V roce 2014 podal 18 zlepšováků. Ing. Miroslav Andres a Martina Houdková - vedoucí vývojový pracovník na stř. 344 a manažerka prodeje na stř. 351 (při ocenění ji zastoupil Miroslav Vrána) společně podali zlepšovák s předpokládaným přínosem cca Kč. Jde o změnu nosného textilu z polyamidu na polyester. Josef Řezáč - Manažer prodeje na stř. 351 podal zlepšovák s předpokládaným přínosem cca Kč. Jedná se o záměnu textilních materiálů u výrobku. Miroslav Pěček Je přes 30 let předákem linky Hennecke a zároveň platným pomocníkem při vzorování nových dílů a zkouškách materiálů. Jeho zkušenosti jsou zárukou provozní stability a kvality výroby pěnových dílů. Zbyněk Krupica Pro oddělení Výzkumu a vývoje OZ 2 je přínosem jeho kvalitní práce na pozici projektového manažera slunečních clon pro projekty BMW. S ochotou pomáhá novým kolegům. Věra Fridrichová Ve firmě pracuje od roku 1991, v současné době na pozici asistentky generálního ředitele. Při vedení agendy GŘ i ostatních ředitelů uplatňuje bohaté zkušenosti, přehled a spolehlivost. Ing. Petra Dubová Oceněna je za bezchybný výkon odboru mezd a úspěšné vedení týmů při zavádění změn v oblasti odměňování a motivace zaměstnanců (např. cafeterie, mzdový controlling). Anna Beránková Od roku 1977 je celá její profesní kariéra u naší firmy svázána s prací programátorky výpočetního střediska. Patří ke klíčovým zaměstnancům odboru a významně přispívá k plynulému chodu základního i personálního informačního systému. Martin Dolák - mistr, Milan Štross - provozní zámečník, Pavel Strýček - vedoucí údržby, Michal Kruták - provozní elektrikář Tým stř. 239 se podílel na úpravách linky Cannon na budově č. 12. Finanční náklady úprav, které navrhli a realizovali pro zajištění možnosti přesunu výroby dílů na uvedenou linku, by se v případě externí dodávky pohybovaly v řádech milionů korun. V uplynulém roce podali 9 zlepšováků, všechny byly realizovány.

10 Zdraví MUDr. Doležal: Preventivní prohlídky jsou velkou předností firemní péče Rudolf Doležal je naším podnikovým lékařem od roku Jak za čtyřiadvacet let svého působení pro naši firmu vnímá přístup zaměstnanců i obecně lidí v naší společnosti ke svému zdraví? S postupem doby lidé více myslí na prevenci. Čím dál více lidí přemýšlí o zdravé výživě, snaží se nekouřit, cvičí. Je zvýšený zájem o očkování proti chřipce, proti klíšťové encefalitidě a také o vyšetření stolice na okultní krvácení, jako prevenci nádorového onemocnění střev. Mamografické vyšetření dnes ženy přijímají již jako samozřejmost. Každoročně vitamíny a lázně Pro všechny zaměstnance Gumotex, a.s. každoročně objednáváme sadu vitaminových doplňků. Například v roce 2014 jsme vydali balíčků v hodnotě 200 Kč. Každý z nich obsahoval vitamínové přípravky koenzym Q10, omega 3, lecitin, hořčík, ginkgo, zelený čaj a multivitamin. Ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou MV ČR připravujeme pro její pojištěnce vždy od měsíce dubna rehabilitační procedury v Lázních Lednice. Pravidelně se jedná o jodovou koupel, klasickou či částečnou masáž a zábaly. Jana Černotová, personální úsek Co nejčastěji zanedbáváme? Dá se říct, že je to vlastní životní styl obecně, kterým své zdraví ovlivňujeme. Nekouřit, zdravá výživa, pohybová aktivita, limitovaná konzumace alkoholu, ale i dostatek spánku a dobrá nálada to jsou důležité faktory pro naše zdraví. Důsledkem jejich zanedbávání je pak zhoršení zdravotního stavu vedoucí k tzv. civilizačním nemocem. S čím se ve své praxi potýkáte? Překvapí mě, když někdo preventivní prohlídku odmítá. Tento postoj je pro mě zcela nepochopitelný, vždyť zdraví je to nejdůležitější pro život. Rozsah a intervaly prohlídek upravuje konkrétní vyhláška, kterou v našem případě opravdu důsledně dodržujeme. Tomu je podřízena také ordinační doba. Dopolední ordinace je pro běžně nemocné a čas od hodin je vyhrazen právě preventivním prohlídkám. Osobně považuji preventivní prohlídky za velmi důležité a jsou velkou předností firemní péče o zaměstnance. Včasné zjištění onemocnění má vždy lepší prognózu a léčba je pak snadnější. Pozdní záchyt onemocnění již vážně ohrozí pacientovo zdraví a je smutnou pravdou, že ne všechna onemocnění jsou léčitelná. Váš názor na podpůrné vitamínové přípravky? Zásadní je samotná strava bohatá na vitamíny a minerály. Vitamínové přípravky však považuji za vhodný doplněk. Nakupovat je doporučuji v lékárnách, nikoli na internetu. S tématem Zdraví úzce souvisí také dárcovství krve. Tuto životně důležitou tekutinu dobrovolně a pravidelně daruje řada zaměstnanců naší společnosti. Jedním z nich je Roman Baláš z odd. 322, který daruje krev od roku V prosinci byl oceněn Zlatým křížem III. kategorie. Na firemním večírku mu poděkoval předseda představenstva Jiří Kalužík. Vaše doporučení pro zdraví v dnešní hektické době? Dnešní doba je opravdu hodně náročná. Všem doporučuji především správnou výživu, ale také snažit se o to, na co se často zapomíná. Je to podpora dobrých mezilidských vztahů, optimismu a radosti ze života. Děkujeme za rozhovor Pavel Kašuba Sedmero k periodickým prohlídkám (Nejen pro vedoucí pracovníky) 1. Na periodické prohlídky je možné se objednat na odpoledne každý den kromě středy (12:30 14:30), objednávky je třeba řešit alespoň 2 dny předem na telefonním čísle Pracovník sebou přinese formulář F0312 Posudek závodního lékaře. Vedoucí pracovník předem vyplní 1. část Žádost o provedení pracovně lékařské prohlídky. 3. Pracovník sebou musí mít zdravotní dokumentaci od svého praktického lékaře (výpis ze zdravotní karty nebo katru zapůjčenou). 4. Pracovník sebou přinese ranní moč. 5. Pracovníci zařazení na pracovištích se zvýšenou zrakovou zátěží, sebou musí mít brýle či kontaktní čočky, pokud mají horší zrak. 6. Pracovníci, vykonávající rizikovou práci, musí přijít ráno na lačno (7:00 9:00), absolvují odběry krve, plicní vyšetření, RTG (individuálně). Také sebou musí mít zdravotní dokumentaci. 7. Končí-li jednomu pracovníkovi platnosti více lékařských prohlídek v blízké časové posloupnosti (např. během 90 dnů končí práce v noci + psychická zátěž), je vhodné ho k lékaři vyslat jen jednou a nechat provést vyšetření současně. V břeclavském areálu společnosti jsme se zapojili do Sbírky víček pro Kamilku. Na lázně v Klimkovicích je jich potřeba odevzdat 7 tun. Údajně je díky všem sbírkám pohromadě již polovina. Strýci Kamilky, Romanu Bartošovi, předal v rámci firemního večírku finanční dar člen představenstva Vladislav Veselý.

11 Společenská kronika Jak mohou škodit staré baterie a kam s nimi? O tom, že použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem vážně ohrožují životní prostředí, snad slyšel už každý. Jak konkrétně mohou škodit? Z vyhozených baterií se po čase uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví. Z jedné tuny baterií lze znovu získat 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří zachytit. Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Kolik baterií je mezi lidmi? Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT, zajišťující zpětný odběr baterií, lidé odhadují, že mají doma v průměru 13 baterií. Průzkumy v západní Evropě však ukazují, že ve skutečnosti se v domácnosti nachází přes 100 kusů baterií a akumulátorů. Vysloužilý monitor či rtuťový teploměr bychom do směsného odpadu nikdy nevyhodili. Jedna či dvě malé baterie se však v koši snadno ztratí. Sběrná místa v Gumotexu Také v naší firmě přispíváme k ochraně životního prostředí a tím k ochraně zdraví nás všech. Využili jsme bezplatné nabídky společnosti ECOBAT a umístili sběrné bateriové boxy ve vstupních prostorách u závodní jídelny a u hlavní brány v břeclavském areálu společnosti. Světlana Palková Vybité baterie ve firmě odkládáme do speciálních sběrných boxů, jejichž podobu na snímku ukazuje kolegyně Palková. Odbory organizovaly akce Na jaké kulturní a sportovní akce využila v loňském roce odborová organizace finanční prostředky poskytnuté společností GUMOTEX? Co se týče sportu, velký zájem byl o již tradiční bowlingový turnaj v Hodoníně uspořádaný v březnu a listopadu. Tenisové kurty společnosti BORS využívali zaměstnanci formou karty a byly uspořádány tenisové turnaje. Ve Valticích a v Prušánkách odehráli dlouhodobé soutěže kuželkáři, kteří se také zúčastnili turnajů v chemických podnicích. Fotbalisté využili v zimních měsících pronájmu haly, kde uspořádali vánoční fotbalový turnaj. Mimo to mohli zaměstnanci společnosti a skupiny využívat pronájmů drah na bowling, kuželky, zájem byl o plavání a badminton. Během letních měsíců zaměstnanci ve velkém počtu využívali půjčování člunů. Z kulturních akcí byl opět největší zájem o termální bazény, do kterých bylo během roku vypraveno pět autobusů. Dále byl uspořádán zájezd na muzikál do Bratislavy, do Kroměříže na květinovou výstavu Floria, velmi oblíbený čtyřdenní poznávací zájezd v rámci rekreace se uskutečnil do Českého ráje a Hruboskalska, proběhl zájezd do ZOO Lešná a dvoudenní zájezd do Žďárských vrchů. Vedení akciové společnosti GUMOTEX bych chtěla poděkovat za dosavadní dobrou spolupráci a hlavně za finanční podporu na akce pro zaměstnance. Společenská kronika říjen, listopad, prosinec let oslavili: Alena Podlesáková, Ján Straka, Věra Školníková, Naděžda Bovkunová, Alois Lískovec, Renata Kramolišová, Ing. Marek Kukliš. 60 let oslavili: Miroslav Rožňák, Miloslava Raková, Jiří Tuček, Miroslav Šiřina, Miroslav Hrnčíř, Jaromír Hrubý, Anna Trensingerová. Za dlouholetou práci ve firmě děkujeme: 25 let ve firmě: Dagmar Tučková, Renata Heváková, Dana Janulíková, Andrea Bystřická, Anna Konečná, Soňa Ivičičová, Silvie Nečasová, Lenka Nováková. 30 let ve firmě: Jana Křikavová, Jiří Šálek, František Pafkovič, Michal Tuček. 40 let ve firmě: Helena Michálková. Nastoupili: Josef Snovák, Blanka Drábková, Jana Dudová, Miloslava Konečková, Ludmila Paníková, Jitka Rozsypalová, Monika Zapletalová, Ing. Radoslava Novotná, Michal Váňa, Ing. Iva Netopilíková, Simona Frolichová, Patrik Kotvan, Lucia Bukovská, Michal Danihel, Ivana Drechslerová, Milena Hnátková, Roman Hrbáček, Eva Hrbáčková, Patricie Kubíková, Ludmila Langová, Marcela Mazalová, Jindřiška Sedláčková, Tomáš Brychta, Ivana Hojačová, Stanislav Jakubáč, Renata Pěnčíková, Ing. Martin Řehoř, Ing. Jaroslav Šaly, Ing. Veronika Víttková, Radek Henčl, Richard Zeman, Radomíra Čechová, Ing. Jitka Křapová, Ing. David Varga, Tomáš Kratochvíl, Radek Mikulič, Stanislav Havlík, Alexandr Benzar, Nikola Gáborová, Marie Koubová, Dana Palasmanová, Pavlína Stehlíková, Tereza Swětíková. Pracovní poměr ukončili: Drahomír Michlovský, Ing. Milan Uher, Jana Bočková, Miroslav Holánek, Kamil Tesařík, Radka Krabcová, Blanka Šenkýřová, Ing. Petr Hovězák, Martin Pelikán, Jitka Tučková, Dagmar Hažvová, Lucie Kopalová. Do důchodu odešli: Jaromír Pučan, Vladimír Čapek, Marie Blažková. Jana Černotová personální úsek Máte podnět ke stravování? Nově byla zřízena ová adresa: na kterou můžete posílat své připomínky k podnikovému stravování. Vaše podněty a konstruktivní návrhy budou projednány na pravidelném zasedání stravovací komise, které se svolává minimálně 1 x za 2 měsíce. Komise se v součinnosti s dodavatelem stravování snaží na podněty reagovat a zavádět taková opatření, která povedou ke spokojenosti zaměstnanců s poskytovanými službami. I nadále samozřejmě můžete využívat připomínkové lístky v jídelně nebo se obrátit na členy stravovací komise osobně. Stravovací komise Libuše Štěpánková předsedkyně výboru ZO 11

12 Připravujeme akce pro zaměstnance Věříme, že mimopracovní aktivity tvoří velmi důležitý prvek při upevňování vztahů v pracovním kolektivu a současně posilují dobrý vztah zaměstnanců k firmě. Proto vyčlenilo vedení firmy v rozpočtech vybraných oddělení poměrně vysoké finanční zdroje pro rok Peníze půjdou na zajištění různých akcí pro zaměstnance. Zopakujeme Den otevřených dveří V následujícím období hodláme pokračovat v úspěšných akcích organizovaných v předchozích letech. Pro zaměstnance a rodinné příslušníky je to Den otevřených dveří v areálu naší firmy, který letos plánujeme uspořádat v květnu nebo červnu. Pro řadu našich zaměstnanců je to jedinečná příležitost ukázat rodinným příslušníkům Gumotex zevnitř a společně s nimi navštívit vybraná pracoviště. Nezapomeneme samozřejmě na oblíbené atrakce pro děti a také osvědčený a bohatý raut. Večírky trochu jinak U firemních večírků v závěru roku, které byly vždy příležitostí k setkání se spolupracovníky mimo pracoviště, připravujeme trochu pozměněný koncept. Z pohledu pořadatelů ztratila oficiální část (i když byla zkrácena na minimální čas) u zaměstnanců na atraktivitě. Proto řešíme, jak firemní večírky oživit a hlavně jak dosáhnout toho, aby většina účastníků stihla zahájení akce. Ušetřené peníze za ples na jinou akci pro zaměstnance Zřejmě zklameme některé plesové nadšence, protože ani v roce 2015 neplánujeme firemní ples. Je to hlavně z toho důvodu, že v posledních letech se ho naši zaměstnanci účastnili v čím dál menším počtu, což nesplňovalo hlavní účel, tzn. zábavu pro Gumotexáky. Ušetřené prostředky z plesu však plánujeme využít na jiný typ zaměstnaneckých akcí, například se sportovním a turistickým zaměřením. Koncepce zatím není zcela jasná. Musíme zvážit různé varianty, přihlédnout k věkové struktuře zaměstnanců, vybrat co nejvhodnější termín a navrhnout zajímavý program, který by přilákal co nejvíce účastníků. V každém případě věříme, že všechny mimopracovní akce splní hlavní cíl, a sice posílí sounáležitost zaměstnanců s firmou i mezi sebou navzájem. Ing. Vladimír Chmela Stolní tenistky úspěšné v extraligové soutěži Stolní tenistky MSK Gumotex Břeclav měly skvělý závěr roku V průběhu prosince dvakrát porazily svého největšího rivala SKST Hodonín, dostaly se s tříbodovým náskokem do čela nejvyšší domácí soutěže - extraligy, a pošesté získaly Český pohár. O výsledek se zasloužila trojice hráček Vivien Ellö, Aneta Kučerová a Andreia Dodean. Zejména výkony hráčky Ellö byly excelentní. V extralize vyhrála všech 24 odehraných dvouher a bezchybná byla i ve finálovém turnaji Českého poháru s bilancí 6:0. Soudržnost hráčského kolektivu a bodové příspěvky Kučerové a Dedean dokreslují velmi pozitivní obraz celku, který reprezentuje i Gumotex a.s. (JH) YAMMER už oslovil přes 20 lidí Spolu s příchodem ředitele odštěpného závodu Pryže a plasty Vojtěcha Hrubého se v naší firmě začalo skloňovat slůvko Yammer. Jde o firemní sociální síť, do které se již zaregistrovalo přes dvacet zaměstnanců naší firmy. Co to je Yammer? Yammer (česky jemr) je populární obdoba sociálních sítí určená pro firmy. Konkrétně do skupiny Gumotex se lze přihlásit pouze s platnou ovou adresou s koncovkou gumotex.cz. To znamená, že se jedná o uzavřenou skupinu pouze pro zaměstnance naší společnosti. K čemu nám je dobrý? Podobně jako veřejné sociální sítě je i Yammer určen ke sdílení myšlenek, informací, statusů a diskuzí. Tato síť je ovšem určena výhradně pro pracovní témata související s životem Gumotexu. Máme přece y? Zjednodušeně řečeno, je určen k adresnému předání speci- Vítězný tým hráček MSK Gumotex Břeclav s trenérem Petrem Nedomou a vítěznou trofejí Českým pohárem. fické informace, kdy ve valné většině případů čekáme reakci. U informací sdílených na Yammeru naopak reakci nevyžadujeme, oslovujeme širší skupinu a necháváme na ní, zda si informaci přečte. K čemu ho využíváte Vy? K občasnému blogování s cílem sdílet nové informace, podpořit konstruktivní debatu a týmovou spolupráci. Rád bych ostatní povzbudil k tomu samému. Yammer není můj blog a rád bych v něm nacházel zajímavé odkazy, informace a komentáře i z jiných zdrojů. Jak se lze přihlásit? Registrovat se je možné jednoduchým způsobem na adrese: https://www.yammer.com/gumotex.cz/?show_signup=true Stačí vyplnit ovou adresu a stisknout tlačítko Registrovat se. Děkujeme za vysvětlení! (pk) Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav. IČ Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300 ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a, Břeclav. Uzávěrka čísla do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK ČR E

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců

Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Podnik podporující zdraví s péčí o duševní zdraví zaměstnanců Soňa Měrtlová Ivana Hanáková Kraj Vysočina veřejnoprávní korporace Projekt podpory zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina (počet zaměstnanců: 415)

Více

Strategie činnosti ATOK v roce 2015

Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje: - Strategii činnosti ATOK v roce 2015 Projednal a schválil SV ATOK dne 4. 11. 2014 1/7 Strategie činnosti ATOK v roce 2015 Mgr.

Více

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o.

Ing. Pavel Kowalski. Moravskoslezský kraj. David Řezníček. KS - program, spol. s r.o. Projekt IT podpora řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje Prezentují Ing. Pavel Kowalski Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu, vedoucí personálního oddělení Moravskoslezský

Více

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu

Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 1994 2014 Firma REHAU, s.r.o. Výrobní závod v Moravské Třebové slaví 20 let úspěšného působení na českém trhu 23. srpna 2014 - Společnost REHAU je tradičním výrobcem technicky náročných plastových dílů

Více

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti

Jak šel čas naše zkušenosti před a po. Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Jak šel čas naše zkušenosti před a po Ing. Petr Chlup jednatel společnosti Krátký profil společnosti Firma Anglo česká s.r.o. působí na trhu v České republice od roku 1992. Zabývá se řešením problematiky

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

Informace o průběhu realizace projektu:

Informace o průběhu realizace projektu: Informace o průběhu realizace projektu: Název projektu: Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov Koncem roku 2010 a počátkem roku 2011 byly ve výběrových řízeních vybrány dodavatelské firmy pro jednotlivé

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2010-04/2011 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků

Workshop 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků 15. 5. 2008 Ostrava Procesní a systémová FMEA analýza možných vad a jejich důsledků Získat teoretické znalosti snižování rizika ve výrobních procesech a systémech. Umět aplikovat získané znalosti při řešení

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Praní prádla pro ÚVN

Praní prádla pro ÚVN čj.389/2012/dp/úvn Odůvodnění veřejné zakázky podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku na dodávky Praní prádla pro ÚVN ZADAVATEL: Ústřední vojenská nemocnice

Více

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP

Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Zásady pro čerpání a použití prostředků FKSP Vnitřní předpis 1/2015 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/0001/2015 Originál: Sekretariát Platnost

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti

OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2. systému managementu jakosti OKD, HBZS, a.s. Verze: 1 Lihovarská 10/1199 Strana: 1 (6) Ostrava Radvanice Výtisk č.: 2/2 Zpráva o přezkoumání systému managementu jakosti sledované období 05/2011-04/2012 Zpracoval: V.Tesarčík manažer

Více

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti

Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti S krizí o závodz Vadim PETROV, generální ředitel Podnikové záležitosti Základní údaje 50 % 50 % Výrobní systém, technologie Logistika, dodavatelé ROZDĚLENÍ HLAVNÍCH ZODPOVĚDNOSTÍ Základní údaje 2001 Investice:

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem

Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem Definice srovnatelných podmínek a zvyšování odpovědnosti firem JUDr. Jitka Hejduková CSc. SPČR 24. 11.2015 Praha WWW.SPCR.CZ Cíl -zkvalitnění trhu agenturního zaměstnávání Změny v právní úpravě připravovaná

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012

SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 EKONOMIKA INVESTICE Tisková konference Ministerstva dopravy ČR a státní organizace Správa železniční dopravní cesty SŽDC: Rok 2011 a plány v roce 2012 ŘÍZENÍ PROVOZU SPRÁVA INFRASTRUKTURY Mgr. Pavel Dobeš

Více

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů

Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Aktuální trendy a zkušenosti s přípravou, financováním a realizací energeticky úsporných projektů Tomáš Chadim, SEVEn, o.p.s. SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. SEVEn je česká nezávislá

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s.

Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. 2014 14 Činnost společnosti ČSAD Uherské Hradiště a.s. Rok 2014 znamenal pro ČSAD Uherské Hradiště další úspěšné období, ve kterém došlo jak k dalšímu rozvoji společnosti, tak bylo dosaženo výborných hospodářských

Více

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ

AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ 2014 POJEKTU ZDRAVÉ MĚSTO A PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 v HODONÍNĚ Co je Akční plán zlepšování PZM a MA 21? Součástí každého úspěšného procesu je formulace přehledného plánu zlepšování

Více

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú.

Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Název: Jihočeské centrum rovných příležitostí z. ú. Sídlo: SNP 559, 383 01 Prachatice IČ: 03482952 Webové stránky: www.jczps.cz E-mail: reditelka@jczps.cz Bankovní spojení: 2300722637/2010 Fio banka Datum

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2007 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 13 III. Firemní dokumenty 17 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KVĚTEN ČERVEN 2013 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Tentokráte velmi stručně. Záplavy nepříjemně zasáhly i projekt RTVND

Více

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada...

OBSAH: ÚVOD... 1. iii. kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD... 3. Základní koncept řízení porad... 3. Operativní porada... 4. Výrobní porada... OBSAH: ÚVOD............................................................ 1 kapitola 1 TYPY A CÍLE PORAD............................................... 3 Základní koncept řízení porad................................................

Více

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu

Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu Čj.: MV-52896-3/PO-PSM-2014 Odůvodnění veřejné zakázky Projekční systém OS GŘ HZS ČR Integrovaného operačního programu 1. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky 232/2012 Sb., o podrobnostech

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009

MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 MEKOS GROUP a.s. Výroční zpráva 2009 OBSAH 3 I. Profil společnosti 5 14 III. Firemní dokumenty 18 IV. Referenční stavby 3 I. Profil společnosti MEKOS GROUP a.s. 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Právní

Více

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544

PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ. Základní škola Vsetín, Luh 1544 PODNIK PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ III. STUPNĚ Základní škola Vsetín, Luh 1544 PŘEDSTAVENÍ A OMLUVA OMLUVA ŘEDITEL ŠKOLY Mgr. Petr Kořenek Dobrý den, omlouvám se za nepřítomnost a děkuji za spolupráci. Školství

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 2. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Invalidní vozík pro Michalku Michalčin příchod na svět nebyl příliš veselý. Ihned po porodu prodělala krvácení do mozku, které bohužel zapříčinilo celoživotní následky. Lékaři

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní informace o projektu Název projektu Firma: Kategorie: Autoři projektu Společnost bez hranic Foxconn CZ s.r.o. 2. kategorie (komerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales Zvyšování loajality zaměstnanců jako předpoklad lepšího vztahu se zákazníky Praha 30. 9. 2009 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Marketing Sales 2 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Ženský pohled

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě

Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě Péče o zaměstnané ve strojírenské firmě MODERNÍ SYSTÉMY ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Regionální hospodářská komora Brno PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Ředitelka divize Rozvoje 10.12.2015

Více

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců

Hodnocení spokojenosti zaměstnanců Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Hodnocení spokojenosti zaměstnanců ZPRÁVA ZA ROK 2013 z k r á c e n é v y d á n í v e ř e j n o s t Dotazník hodnocení spokojenosti ze strany zaměstnanců nastavuje

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1292_Personalistika. Podstata a význam_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo

Více

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa)

Tisková zpráva. ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) Tisková zpráva ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ROKU 2015 očima ředitelů nemocnic (1. etapa) V Praze dne 25.6.2015 Organizace HealthCare Institute si Vám ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos dovoluje předložit

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011

ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 ČINNOST ČSSZ V ROCE 2011 Jednání výboru pro sociální politiku PS P ČR 16. 5. 2012 prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. ústřední ředitel ČSSZ 1 Obsah 1/ Strategické cíle, prioritní úkoly 2/ Stabilizace činnosti

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012

DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 DONAUCHEM s.r.o. Za Žoskou 377 288 02 Nymburk ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ ZA ROK 2012 Obsah Prohlášení o přijetí a dodržování principů RC 3 Úvod 4 Životní prostředí

Více

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí

Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Jak lépe organizovat práci CFO a získat více času na strategická rozhodnutí Výsledky rychlého průzkumu Praha, 10. 6. 2014 V rámci krátkého dotazníkového šetření jsme oslovili členy CFO Clubu Struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti

Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti Prezentace programu Odbory Plus na Vašem pracovišti Využijte nabídky prezentace programu Odbory Plus v místě kde působí Vaše odborová organizace. Určete si místo a datum, kdy k vám dorazí tým Odbory Plus

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI

VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ PROJEKTOVĚ ORIENTOVANÉ SPOLEČNOSTI VÝZVA K ÚČASTI v tematické sekci SPŘ Vážení členové SPŘ, níže jsou uvedeny výchozí formulace hlavních dokumentů zakládané sekce. Tato verze je určena k dalšímu rozpracování a upřesnění Vámi, budoucími

Více

ŠKODA AUTO Zaměření na zaměstnance - seniory. Michal Kadera ředitel vnějších vztahů 5. prosince 2012

ŠKODA AUTO Zaměření na zaměstnance - seniory. Michal Kadera ředitel vnějších vztahů 5. prosince 2012 ŠKODA AUTO Zaměření na zaměstnance - seniory Michal Kadera ředitel vnějších vztahů 5. prosince 2012 Role ŠKODA AUTO ŠKODA AUTO a česká ekonomika: Největší soukromá firma Téměř 4 % HDP země Přibližně 7,5

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Jak dál s pražským zdravotnictvím?

Jak dál s pražským zdravotnictvím? Jak dál s pražským zdravotnictvím? Ing. Zeno Veselík, MBA 18. 4. 2012 Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město Praha? Jakou roli by mělo hrát v pražském zdravotnictví hlavní město

Více

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží

Příručka pro porotce podnikatelských soutěží Příručka pro porotce podnikatelských soutěží o Ceny Hospodářských novin Vodafone Firma roku 2011 Era Živnostník roku 2011 Obsah Soutěžící Podmínky a způsob přihlášení do soutěže Výběr finalistů krajského

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI

PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Upravené pojetí příspěvku vzhledem k rozsahu a závažnosti problematiky Ing. Petr Hartmann PROBLEMATIKA ZAJIŠŤOVÁNÍ FYZICKÉ BEZPEČNOSTI NEMOCNIC, SOUČÁST PREVENCE KRIMINALITY VE MĚSTĚ A KRAJI Jestliže si

Více

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno

Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Projekt Zdravý Jihomoravský kraj 19. Národní konference kvality ČR, 21. února 2013, Brno Bc. Martina Brtnická, Ing. Jarmila Beránková, Ph.D. Projekt Zdravý kraj (PZK) Vstup: Jihomoravský kraj (dále jen

Více

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí

SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí SMĚRNICE č.1/2013 pro tvorbu a užití Sociálního fondu města Frýdlantu nad Ostravicí Část I. Čl.1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Zastupitelstvo

Více

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu

Název semináře Workshop 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN. Obsah workshopu 6. 9. 2007 Ostrava Řízení výrobních procesů pomocí tahového principu KANBAN Připravit pracovníky pro navrhování a implementaci tahového systému řízení výroby KANBAN ve výrobních, zásobovacích a distribučních

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce

Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Národní soustava kvalifikací = řešení situace na trhu práce Vize střešních zaměstnavatelů Chceme státem podporovaný systém celoživotního učení ke zvýšení vzdělanosti, adaptabilnosti a zaměstnatelnosti

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti

TISKOVÁ ZPRÁVA. 10. října 2005. PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti TISKOVÁ ZPRÁVA 10. října 2005 PRP - Nový nástroj k řešení dlouhodobé nezaměstnanosti Společnost Sodexho Pass Česká Republika, a.s., ve spolupráci s úřady práce ve Znojmě, Vyškově a Hodoníně a s Ministerstvem

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Mgr. Jitka Jirsová Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová

Mgr. Jitka Jirsová Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová Mgr. Jitka Jirsová Mgr. Kateřina Drábková Bíbusová PRO NĚKOHO RUTINA, PRO NÁS SPLNĚNÝ SEN! Jsme sociální podnik Náš pracovní tým tvoří z velké části pracovníci s mentálním postižením. Všichni bez rozdílu

Více

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. První šance mladým Reg.č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00286 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt První šance mladým je spolufinancován z prostředků Evropského

Více

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy

Systém podpory prevence vybraných nádorových onemocnění v ČR screeningové programy toto pro Vaše zdraví důležité preventivní vyšetření: vyšetření zaměřené na včasný záchyt zhoubného nádoru děložního čípku. V České republice každoročně onemocní zhoubným nádorem děložního čípku přibližně

Více