jasnýcíl DO USA PŘES 20 LET NAFUKOVACÍ MATRACE DODÁVÁME Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "jasnýcíl DO USA PŘES 20 LET NAFUKOVACÍ MATRACE DODÁVÁME Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců"

Transkript

1 ú n o r jasnýcíl Firemní časopis společnosti G u m o t e x Plány a záměry OZ 6 Servis Prestižní zakázka pro Armádu ČR Náš člun při záchraně nosorožců Zaměstnanci převzali ocenění Firma a zdraví NAFUKOVACÍ MATRACE DODÁVÁME DO USA PŘES 20 LET a. s.

2 Aktuálně Výzvou je dalších 20 let spolupráce V závěru ledna navštívili Gumotex zástupci americké firmy Select Comfort Corporation. Důvodem k slavnostnímu setkání bylo uplynutí dvaceti let od zahájení úspěšné spolupráce. Delagaci z amerického města Minneapolis pozdravili také členové představenstva naší společnosti. První dodavatelská smlouva byla podepsána v roce O rok později jsme již vykázali prvních sto tisíc vyrobených nafukovacích komor (matrací Select). V průběhu let naše firma masivně investovala do nových technologií, výrobních prostor a prostřednictvím svých zaměstnanců pracovala na zlepšování kvality. V roce 2008 spolupráci obou společností těžce zasáhla celosvětová ekonomická krize, která způsobila téměř katastrofický propad v požadavcích na výrobu a vynutila si intenzivní jednání o společném postupu. Navzdory situaci pokračoval Gumotex v automatizaci výroby instalováním dalších technologií. O rok později došlo ke stabilizaci situace na americkém trhu a odběry nafukovacích komor začaly zase stoupat. Rok 2014, kdy celkový počet vyrobených produktů překročil hranici 10 milionů kusů, je obdobím dynamicky rostoucích požadavků na výrobu a intenzivní spolupráci vývojových týmů. Gumotex v současné době uskutečňuje jednu z největších investic do nové technologie ve své historii a instaluje novou nánosovací linku. Jak vlastně vypadá jeden z výsledných produktů obou firem? Naše nafukovací jádro jako vrstva

3 Jak hodnotí uplynulé období vedení obou firem? V naší firmě v USA máme zažity určité hodnoty, které jsem postřehla i při návštěvě Gumotexu. Ve výrobě na mě zapůsobil důraz na kvalitu, postupná modernizace technologií a odhodlání lidí. Právě to podle mě pomáhá uskutečňovat společné cíle a vize. Spočítali jsme si, že jsme zlepšili spánek již více jak devíti milionům lidí v USA. To si s odstupem času nedovedu představit bez výborné mnohaleté spolupráce našich firem. Jménem Select Comfort Corporation zdravím zaměstnance Gumotexu, děkuji za spolupráci a za příjemné přijetí doslova na každém kroku. Mohu potvrdit, že jsme nepřijeli jen na krátkou oslavu výročí, ale také podívat se společně do budoucnosti, která, pokud do toho dáme srdce, může znamenat třeba dalších 20 let perfektní spolupráce. Shelly Ibach President and CEO of Select Comfort Corporation Při listování v knize, vydané k výročí spolupráce obou firem, se mi vybavila řada významných okamžiků. Zažili jsme spoustu úspěchů, radostných událostí, ale přišly i krušné chvíle, které jsme vždy dokázali překonat. Přestože jsou obě firmy od sebe vzdálené tisíce mil, dokázaly se i po tak dlouhou dobu úspěšně rozvíjet a prohlubovat vzájemnou podporu. Základem mnohaleté a úspěšné spolupráce byli lidé, jejich vztahy, komunikace a hlavně vzájemná důvěra ve společnou budoucnost. Jsem přesvědčen, že nás čeká ještě mnoho společných výzev, aktivit a úspěšných let. Také touto cestou vzdávám hold, úctu a poděkování všem pracovníkům obou firem, kteří se jakkoliv podíleli a podílí na unikátním vztahu firem Gumotex a Select Comfort. Ing. Jiří Kalužík Předseda představenstva Gumotex, a.s. Výsledky za leden až listopad 2014 jsou pozitivní Výsledky Gumotex a.s. za jedenáct měsíců roku 2014 můžeme hodnotit pozitivně. Přes obtíže na počátku loňského roku, způsobené odchodem několika klíčových zaměstnanců z odštěpného závodu Autopříslušenství, se podařilo situaci postupně stabilizovat. Naše firma má dobře našlápnuto ke splnění ambiciózních ročních cílů jak v tržbách, tak i v zisku. Tržby v uvedeném období překročily 2 miliardy Kč při rentabilitě v úrovni nad 5 % zisku z objemu tržeb. Celkové výsledky za rok 2014 budou k dispozici až během měsíce února 2015, tzn. po zpracování všech účetních dokumentů a po provedení účetního auditu. Už nyní však vedení naší společnosti ocenilo obrovské úsilí zaměstnanců. Současně vyslovuje poděkování dělníkům i technikům na všech úrovních. Je nutno konstatovat, že rok 2014 byl velmi náročný nejen z důvodu složitých podmínek na evropských i světových trzích, ale i z důvodu náběhu nových projektů a nových zařízení uvnitř naší firmy. V průběhu roku došlo ke změně vlastnické struktury Gumotex, a.s. a také ke změně ve složení bankovního konsorcia, které nám poskytuje zdroje na profinancování našich podnikatelských aktivit a investic. Velké projekty ve skupině AUTO Tržby skupiny Gumotex AUTO - tzn. OZ Autopříslušenství a OZ Tanex Plasty, se pohybovaly na úrovni očekávky, i když určité neplnění zaznamenal odštěpný závod Tanex Plasty z důvodu těžkostí spojených s náběhem dvou velkých projektů pro automobilový průmysl. Naši technici spolu s externími partnery pracují na rychlém překonání těžkostí tak, aby co nejdříve byla dosažena plná kapacita. V OZ Autopříslušenství naběhly velké projekty na slunečních clonách. Počáteční problémy při náběhu se podařilo vyřešit a v současné době už výroba běží na cílových parametrech projektů, což se pozitivně projevilo v ziskovosti celého odštěpného závodu. Mimoto se velmi rychle podařilo zvládnout výrobu speciální PUR pěny na tlumící díly do aut VW a dalších modelů. Stávající kapacita byla zcela naplněna a daří se získávat i další nové zakázky pro tuto technologii. Proto naši technici začali pracovat na výrazném rozšířeni výrobní kapacity, abychom mohli zajistit náběh dalších nových projektů s vyšší předpokládanou marží, které by měly přinést naší firmě budoucí profit v období let 2015 až OZ 3 má tendenci zvyšovat prodeje OZ3 Pryže a plasty dosáhl v období leden až listopad 2014 velmi dobrých výsledků jak v tržbách, tak zejména v zisku. V průběhu roku byly s mírnými výkyvy expedovány zvýšené dodávky nafukovací jader pro našeho největšího zákazníka Select Comfort. To vytvořilo dobré výchozí podmínky i do závěru roku a současně umožnilo výrazné překročení plánovaných ukazatelů. Připravují se nové kolekce nafukovacích člunů pro jarní vodáckou sezónu. Tato výrobková skupina má vytvořeny dobré předpoklady k tomu, aby pokračovala v trendu zvyšování prodejů, který nastoupila v minulém roce. V souvislosti s rozvojem člunů, ale také s rozvojem záchranných systémů (Rescue Systems) jsou řešeny i technické záležitosti, jako např. automatizace některých operací, vyšší využití vysokofrekvenčního svařování a velkoplošný potisk. V sektoru výrobků pro záchranné systémy jsou realizovány velké zakázky pro armádní využití, což si vyžádalo kompletaci i mezi vánočními svátky a Silvestrem. OZ 6 se soustředí na energie a efektivní údržbu OZ6 Servis v současné době intenzivně pracuje na dlouhodobé strategii rozvoje odboru hlavního mechanika (OHM), ale také na dlouhodobé koncepci rozvoje areálu firmy a interních energetických zdrojů. V říjnu byl spuštěn projekt Strategie údržby, který má za cíl výrazně zefektivnit činnost údržby v rámci celého podniku. Navzdory všem těžkostem a problémům můžeme rok 2014 považovat z pohledu celkových ekonomických výsledků za úspěšný. Lze si jen přát, aby tento trend pokračoval i v roce Vedení naší firmy věří, že s aktivním přispěním všech našich zaměstnanců se to podaří naplnit. Ing. Vladimír Chmela 3

4 Pálka: Všem nám jde o prosperující a perfektně fungující firmu V minulém čísle našeho časopisu jsme zveřejnili strategické plány skupiny AUTO a závodu OZ 3 Pryže a plasty. Na to, co čeká v následujícím období závod OZ 6 Servis, odpovídá ředitel František Pálka. Ing. František Pálka OZ Servis čekají úkoly v různých oblastech, obvykle spojených s jinými odštěpnými závody. Na Odboru hlavního mechanika jsou to v zásadě tři oblasti - dokončení dokumentu Strategie údržby, nastavení spolupráce s významným zákazníkem v oblasti průmyslové automatizace a samozřejmě spolehlivé plnění standardních každodenních úkolů plynoucích z požadavků jednotlivých výrobních závodů. Strategie údržby nastaví pravidla pro plánování a vyhodnocování Nastavení strategie údržby je projekt, který běží už od loňského roku a účastní se ho všechny odštěpné závody včetně Jaroměře a Mostu. V projektu jde především o jedno docílit lepšího zabezpečení stavu výrobního zařízení. Téměř dokončený dokument (hotový bude do konce března a následně bude předložen ke schválení představenstvu), nastaví pravidla pro zadávání a vyhodnocování úkolů údržby, která má v podstatě jediného zákazníka, a tím je výroba. Proto se tohoto projektu účastní i zástupci výroby. Z dosavadních jednání a diskuzí jasně plyne, že bez jasných a dlouhodobě platných pravidel lze jen těžko údržbu hodnotit, ještě hůře plánovat a následně plnit požadavky. Ve strategii bude definováno několik akčních kroků, které se začnou realizovat ihned po schválení v představenstvu. Děkuji všem, kteří se projektu aktivně účastní za přístup a především za ochotu vnášet do věci vlastní názor. Zahajujeme externí spolupráci s výrobní společností V oblasti externích tržeb se rýsuje velmi zajímavá spolupráce s mikulovskou společností vyrábějící silové kabely pro automotive. Spolupráci jsme zahájili před zhruba 4 měsíci s tím, že po zaškolení našich pracovníků a výrobě několika menších zkušebních automatizačních přípravků jsme dostali objednávku na složitější typy. Podmínkou pro další spolupráci je zvládnutí jejich výroby. Paralelně s tím už připravujeme podmínky, za kterých budeme schopni plnit požadavky tohoto zákazníka v plném rozsahu jak výrobní prostory a strojní vybavení, tak především personální obsazení. Odhad objemu tržeb se pohybuje okolo 20 milionů Kč za rok. K nepoznání se mění také přední části budovy č. 3, kde vznikají nové kanceláře včetně zázemí pro pracovníky OZ3. V rámci návštěvy si prostory prohlédli také zástupci firmy Select Comfort. Investiční akce, opravy areálu V oblasti investic dokončujeme významnou akci nánosovací linku. Zkušební provoz byl spuštěn v závěru ledna (po uzávěrce tohoto čísla poznámka red.). I když je nyní tento projekt už převážně v režii pracovníků OZ3, je nutno dotáhnout administrativu, protože do poloviny roku musíme zažádat o proplacení dotace ve výši téměř 50 milionů Kč. V rámci správy nemovitostí chystáme opravy areálu v rozsahu 11 milionů Kč (připravujeme např. opravu střechy budovy č. 4, vozovky u budovy č. 2, ale také projekt na úpravu vjezdu do areálu a řešení zdravotního střediska). V oblasti požární ochrany zahájíme rekonstrukci elektronické požární signalizace ve více než polovině areálu. To se samozřejmě dotkne velkého počtu výrobních oddělení. Na druhou stranu nákladem 3,5 mil. Kč zmodernizujeme systém, který v areálu funguje už více než 25 let. V oblasti bezpečnosti práce jsme si vytyčili jeden zásadní úkol sjednotit systém revizí všech vyhrazených technických zařízení tak, abychom měli kompletní seznam se všemi zařízeními na jednom místě. Dalším úkolem, který se prolíná více OZ, je zabezpečení emisních limitů pro SPUR linky, kde platí nový limit od Poslední oblastí, ale ne nevýznamnou, je zabezpečení správného fungování logistiky v OZ5, kde máme jasný cíl zavést stejný režim jako na OZ2 tak, abychom minimalizovali mimořádné jízdy a tím pádem snížili náklady na dopravu. Snad jsem vyjmenoval vše podstatné, pokud jsem něco nezmínil nebo na něco zapomněl, není to úmysl, ale je to dáno tím, že úkolů je opravdu hodně určitě se na ně dostane v některém z příštích čísel. Závěrem popřeji všem hodně pracovních úspěchů a spoustu energie a důvtipu při řešení daných úkolů a také tolerance při spolupráci jde nám přece všem o prosperující a perfektně fungující Gumotex. Ing. František Pálka ředitel OZ 6 - Srervis Koncem ledna dobíhaly práce na nánosovací lince před jejím spuštěním do zkušebního provozu. Kolektivní smlouva 2015 je podepsána V závěru loňského roku bylo ukončeno kolektivní vyjednávání o základních pracovních a mzdových podmínkách pro rok U zaměstnanců Gumotex, a.s. došlo k plošnému zvýšení mzdových tarifů včetně smluvních mezd o 2,5 %. Ostatní ujednání zůstala nezměněna včetně výše příplatků. Kolektivní smlouvy podpisem stvrdili předseda představenstva Gumotex a.s. Jiří Kalužík a předsedkyně odborové organizace Libuše Štěpánková. 4

5 Naše výrobky využívá Armáda ČR V roce 2014 se skupině Speciální výroba OZ3 podařil historický úspěch v podobě mimořádné a velmi prestižní zakázky pro Armádu České republiky. Zakázka je na celkem jednašedesát nafukovacích stanů a jedenáct velkokapacitních multifunkčních nafukovacích hal. Dodávky probíhají od začátku prosince minulého roku a budou ukončeny začátkem druhého čtvrtletí Dodávky pro Armádu vyžadují extrémně náročné zabezpečení počínaje dokumentací, přes technickou přípravu výroby a nákup až po samotnou výrobu a přísnou finální kontrolu. Výrobky musely před zavedením do užívání a schválením pro vojenské účely projít také Kontrolními a Vojskovými zkouškami. Např. vzájemné propojení nafukovacích stanů a hal, které bylo jednou z podmínek realizace zakázky, kontrolovali zástupci z 15. ženijního pluku, Agentury logistiky, VZ 5512 Brno, Národního úřadu pro vyzbrojování a Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti. Ing. Lenka Beránková Gumotex Rescue Systems Navštívili nás vrcholní představitelé HZS ČR a Francie V závěru loňského roku navštívila Gumotex delegace vrcholných představitelů českého hasičského záchranného sboru doprovázená generálem J. P. Degrangem (Lieutenant-Colonel), zástupcem hasičského záchranného sboru ve Francii. Jeho první kontakt s výrobky Gumotex Rescue Systems proběhl v červnu na veletrhu Eurosatory v Paříži. Když v říjnu přijal pozvání českých špiček hasičského záchranného sboru do České republiky k opětovnému setkání a výměně zkušeností, neváhal a osobně se přijel podívat i do Gumotexu na výrobu produktů, které jej tolik zaujaly. Hasičské záchranné sbory jsou spolu s armádou nejdůležitějšími zákazníky pro výrobky Speciální výroby. Návštěva nejvyšších hasičských funkcionářů tak byla skvělou příležitostí pro prezentaci našich výrobků i vlastních výrobních prostor. Ing. Lenka Beránková Gumotex Rescue Systems Jedna z částí Vojskových zkoušek proběhla v listopadu 2014 také v areálu Gumotexu. Poslední fota nosorožců? Snad ne V loňském roce jsme se darováním člunu Palava nepřímo podíleli na realizaci expedice na záchranu nosorožce jávského v Indonésii. Reportáž zachycující celou expedici nám poskytl fotograf Steve Belcher. Během šesti týdnů v nehostinné a téměř neproniknutelné džungli bylo jeho úkolem získat první snímky v rozlišení HD těchto kriticky ohrožených zvířat a hlavně pokusit se propagací zachránit tento druh, který neuvidíme v žádné ZOO na celém světě. Steve Belcher dostal nápad, že by nafukovací člun mohl být cestou, jak uspět. A tak se i stalo. Je příjemným zjištěním, že naše nafukovací čluny slouží nejen pro turistiku a volný čas, ale mohou také částečně přispět na dobrou věc. Video z expedice zhlédněte / sekce zajímavosti V současnosti žije na světě přibližně 35 nosorožců jávských. Tato celá populace se nalézá v národním parku Ujung Kulon na ostrově Jáva. Získané fotky a video reportáž mohou být poslední, které kdy svět spatří Ing. Petra Němcová manažerka prodeje

6 Agenturní zaměstnanci jsou naší součástí a máme o ně zájem Agenturní zaměstnávání je v Evropě a v České republice poměrně rozšířené a Gumotex nepatří mezi výjimky, které by na tuto alternativu nepřistoupily. Smyslem tohoto zavedeného řešení je dát v souvislosti s nerovnoměrnou poptávkou našich zákazníků větší pracovní a existenční jistotu kmenovým zaměstnancům GUMOTEX, a.s. vysvětluje personální ředitel PhDr. Jaroslav Sedlák jednu z výhod agenturního zaměstnávání. Na druhou stranu se toto řešení odráží v nejistotě a nedůvěře zaměstnanců agentury i případných uchazečů o zaměstnání. Aby Gumotex tato rizika vyvážil, domluvil se s agenturou práce LUTO Automotive CZ na možnosti převedení agenturních pracovníků do kmenového stavu již po šesti měsících trvání dočasného přidělení. Do Gumotexu převádíme ty nejlepší Pro převod je nezbytné, aby pracovník plnil určitá kritéria. Patří sem například ochota a schopnost učit se, flexibilita ve smyslu zvládnutí více pracovních operací a časová přizpůsobivost. Spolehlivá docházka a kvalitní pracovní výkon jsou samozřejmě také nezbytnými předpoklady. Převádět nelze všechny agenturní pracovníky, neboť jich musí být zachováno určité procento pro zajištění flexibility firmy. Od roku 2014 přešlo pod Gumotex přes 80 agenturních pracovníků Převody podle stanovených pravidel navrhuje mistr a poté návrh prochází schvalovacím procesem. Pokud převod schválí všechny strany, vybraný pracovník nesmí zapomenout ukončit svůj pracovní poměr v agentuře, vyřídit si novou zdravotní prohlídku a dostavit se na personální úsek kvůli potřebným nástupním formalitám. Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání v ČR vyhlásili výsledky jubilejního 20. ročníku soutěže Exportér roku. Naše firma se této soutěže pravidelně účastní už více jak deset let a několikrát se dokázala zařadit mezi stovku největších českých exportérů. Tradičně se na prvních místech umísťují velké nadnárodní společnosti jako např. ŠKODA AUTO, FOXCONN CZ, PANASONIC AVC, AGROFERT, a další. V silné konkurenci se Gumotex v žádném případě neztratil. V kategorii nárůst exportu mezi léty 1993 a 2013 jsme se umístili na 22. míspod agenturou se práci naučila, zvykla si na pracovní prostředí i na kolegy. V převodu pod Gumotex vidím ocenění své práce a také pociťuji větší jistotu v tom, že se mnou firma počítá i do budoucna. Agenturní jsou součástí naší firmy I přesto, že někdo pracuje přes agenturu, je součástí našeho týmu a pomáhá nám plnit požadavky našich zákazníků. Agenturní pracovníci například nejsou vyčleněni ze systému zlepšovatelství. Mohou přijít se zlepšovacím návrhem a něco si přivydělat a navíc získat plusové body, které mohou ovlivnit jejich případné zařazení do kmene. Doporučujeme vytrvat, neboť z hlediska plánovaných zakázek i z hlediska přirozených odchodů, kterých je dlouhodobě cca 70 ročně, je prostor pro přechod do kmene značný, dodává personální ředitel. Mgr. Kateřina Skřivánková vedoucí odboru zaměstnaneckých vztahů Mezi převedené pracovníky patří například Andrea Cicáková. Andrea pracovala pod agenturou téměř dva roky. Od Nového roku je pod Gumotexem. Za převedení jsem velmi ráda. Práci mi doporučila mamka, která tady dlouhodobě pracovala. Jako malá jsem dokonce chodila do gumotexácké školky, takže mě těší, že jsem nyní oficiálně součástí Gumotexu. Petra Baránková je také od ledna v Gumotexu. Během jednoho roku Andrea Cicáková Petra Baránková Benefitní portál se osvědčil Novinka loňského roku, daňově výhodné čerpání benefitů prostřednictvím benefitního portálu, se osvědčila. I přes velké obavy z toho, jak zaměstnanci zvládnou objednávat benefity elektronickou cestou, bylo čerpání benefitů v loňském roce úspěšné na 99 %. Velkou zásluhu na tomto vysokém čísle mají především kolegyně ze mzdové účtárny, které během celého roku byly zaměstnancům velmi nápomocné a vyvinuly velké úsilí k uspokojení požadavků všech. V Jaroměři patří dík za pomoc při čerpání především personální manažerce. Zaměstnanci využili všechny nabízené způsoby čerpání benefitů. Nejvíce byly využity univerzální poukázky Multi téměř 36 % objemu a převod na penzijní připojištění (nově doplňkové penzijní spoření) takřka 28 % objemu. Pravidla pro bodový příděl v roce 2015 zůstávají stejná. Tisícovka pro každého s tím, že noví zaměstnanci si musí půl roku počkat. Další body jsou přidělovány jako ocenění věrnosti společnosti dle pravidel v kolektivní smlouvě. Body pro rok 2015 byly zaměstnancům na jejich účty již nahrány. Věřím, že i tentokrát si zaměstnanci vyberou z nabídky a tyto daňově výhodné benefity vyčerpají. Ing. Petra Dubová vedoucí odboru mezd V soutěži Exportér roku jsme opět mezi nejlepšími tě. V celkovém objemu exportu za stejné období nám náleží krásné 35. místo ze všech hodnocených firem. I když tento úspěch není v soutěži dotován žádnou finanční částkou, bezesporu se tím zvyšuje prestiž značky GUMOTEX v ČR a zejména u našich obchodních partnerů. Poděkování tak patří všem zaměstnancům, kteří se jakoukoli formou podíleli na realizaci exportních zakázek jak do USA a EU, tak i do dalších zemí. Ing. Vladimír Chmela

7 Akademie Na čem pracují týmy v rámci firemní? Tým F4 zefektivní proces svařování Pracujeme na zefektivnění procesu svařování na středisku speciální výroby při nezvýšených nákladech. Z oblasti LEAN uplatníme identifikaci a odstraňování různých forem plýtvání, dále např. SMED nebo téma ergonomie pracovišť. Při plnění svých běžných pracovních povinností se nám obtížně hledá čas na řešení tohoto úkolu. Vzhledem k plnění externích zakázek nebyl zatím prostor pro implementaci navrhovaných řešení a jejich odzkoušení na běžné výrobě GTX. Přesto věříme, že to dáme. Obhajobu máme naplánovanou na duben Přínos vidíme v získávání nových informací a seznámení se s jinými výrobami v GTX. Získáváme jiný pohled na věc, vidíme nové příležitosti tam, kde jsme je dříve neviděli. Osvojujeme si také nové dovednosti. Technici řeší úsporu energií Tým složili účastníci I. ročníku! Na základě problémů, se kterými se setkáváme na údržbě prakticky denně, jsme definovali konkrétní plýtvání a rozhodli se ho rovnou řešit. Jde o úsporu nákladů na vytápění na budově č. 13. Prozatím jde vše podle časového harmonogramu, pan ředitel a zároveň sponzor týmu respektuje naše dílčí návrhy i potřeby. Z Leanu využíváme maximum, nové informace nám otvírají oči a umožňují skládat pomyslné puzzle, aby jednotlivé dílky v závěru zapadaly. V současné době jsme těsně před zpracováním materiálu pro obhajobu. Patříme k lidem, kteří se nespokojí s málem, a budeme pořád hledat něco nového. Nechceme být z těch, kteří se jen zařadí. Myslíme si, že tato vlastnost je o nás všeobecně známá a chceme ji využít k prospěchu všech. Tým F4 tvoří Stanislava Kychlerová, Martin Dolák, Radek Pochylý a Kamil Kadrnka Tým EPP1 řeší umístění stroje Řešíme optimální umístění nového stroje pro výrobu dílů z EPP v návaznosti na logistické toky a skladování. Potýkáme se s nedostatkem vhodných prostor pro samotnou výrobu dílů i pro jejich skladování a hledáme možné varianty (s vyčíslením nákladů a přínosů) i s výhledem na předpokládaný rozvoj do dalších let. I když nejde o klasické zlepšování, ale spíše o plánovanou investici do rozvoje technologie, řešení vyžaduje co možná nejlepší přípravu a analýzu variant pro možnost kvalifikovaného a správného rozhodnutí pro výslednou realizaci. Využili jsme několik metod z oblasti LEAN, především co se týká analýz a mapování procesu. Úkol a jeho řešení jsme mohli několikrát konzultovat a konfrontovat v rámci školení s lektorem a také s kolegy v Břeclavi, kteří nás i v mnohém inspirovali. Návrhy jednotlivých variant s vyhotovenými layouty a vyčíslenými náklady a přínosy máme připravené a v únoru chystáme obhajobu před sponzorem. Protože jde o finančně nákladnou investici, musí výsledný návrh rozhodnutí schválit představenstvo společnosti. Technici pracují ve složení Miroslav Martuška, Ivona Petrlová a Josef Bača Černá SPUR zefektivní přepravu Tým složili účastníci I. ročníku! Přemýšleli jsme o námětu na téma plýtvání a zaměřili se na efektivitu interní přepravy v břeclavském areálu. Náš návrh řešení bude spočívat v optimalizaci nákladů na přepravu dílů černé SPUR. Snažíme se o jednoduché a rychlé řešení, bez dalších nákladů. V současné době finalizujeme prezentaci k obhajobě před sponzorem. Přínosem je pro nás určitě dobrý pocit, že jsme se zapojili do zefektivňování logistických stavů v naší pracovní činnosti. Tým EPP1 pracuje ve složení Jan Pavlík a Jiří Beran. Černou SPUR tvoří Jan Buchta a Sylva Vymyslická.

8 Firemní večírky ve znamení zábavy a ocenění Přelom roku, to je pro zaměstnance mnoha firem také období oblíbených firemních večírků. Nejinak je tomu u nás, takže se v prosinci a lednu utužovalo, hodnotilo, prostě povídalo o tom, co bylo, ale i co nás čeká. Vřelo to v tanečním sále na parketu, ve foyer při cimbálové muzice, ale i u baru nebo rautu. Večírky v Břeclavi a v Jaroměři navštívilo v součtu přes tisíc zaměstnanců všech pracovních pozic a zařazení. Nechyběli ředitelé závodů ani členové představenstva. 8

9 Ředitelé poděkovali zaměstnancům V rámci firemních večírků byli oceněni nejlepší pracovníci a zlepšovatelé, které každoročně navrhují ředitelé závodů, vedoucí procesů a jednotlivých středisek. Irena Zobačová - Během 19-ti let prošla výrobou matrací Select a výrobou člunů. Na kompletaci člunů patří mezi důležitý článek celého týmu. Její práce je velmi pečlivá a přesná. Ing. Vojtěch Vymyslický - Pod jeho vedením byla zavedena nová řada svařovaných stanů. Navrhl a podílel se na realizaci největšího výrobku v dějinách Gumotexu - nafukovací haly pro HZS Ostrava a poté pro armádu ČR. Vladimír Hes - Pracovník OHM s výbornými výkony. Loni výrazně přispěl k plnění významné zakázky. Předložil inovativní návrh technického řešení s přínosem finanční i časové úspory při realizaci. Roman Grbavčic - Opora kolektivu a výborný seřizovač automatické linky na výrobu matrací Select využívá zkušenosti z předchozích pracovišť, nejvíce ze samolepící výroby. Pavel Polák - Ve firmě pracuje 12 let. Je spolehlivý a vždy ochotný pracovat nad rámec svých povinností (přesčas, pomoc kolegům ). Miroslav Piškula - V průběhu 16 let pracoval na oddělení opryžovaného textilu, nánosování textilu a nyní působí na stř. 325 Bema, kde obsluhuje vulkanizační lis, nánosovací linku i linku Wombat. Ovládá i práci na řezacím stroji Plotr, čímž významně příspívá i stř Ludmila Tučková - Dvacetileté zkušenosti ve firmě zúročuje na oddělení vývoje výrobků pro sport a volný čas. Je aktivní při zavádění nových typů člunů do výroby a tím významně přispívá ke zlepšování pozice na trhu. Ing. Petr Kuklínek - Odborný mi z n a l o s t m i a ochotou přispívá k udržování výrobních zařízení v provozu a zároveň aktivně spolupracuje při konstrukci a realizaci zařízení nových pro naše výrobní závody i externí zákazníky. Nejlepší zaměstnanci závodu OZ5 Jaroměř Petr Bergman TPV - získal ocenění za iniciativní přístup při zajištění nájezdu nové výroby na lince sedáků. Jiří Beran - technolog výroby EPP - získal ocenění za zajištění nárůstu výrobních kapacit EPP. Oldřich Rezek - technolog SPUR získal ocenění za zlepšovatelství v oblasti optimalizace výroby s přínosem 240 tis. Kč ročně. Jindřich Šulc Jako gumař-plastikář na stř. 334 aktivně pracuje při obsluze zavalovačky pásů. V roce 2014 podal 18 zlepšováků. Ing. Miroslav Andres a Martina Houdková - vedoucí vývojový pracovník na stř. 344 a manažerka prodeje na stř. 351 (při ocenění ji zastoupil Miroslav Vrána) společně podali zlepšovák s předpokládaným přínosem cca Kč. Jde o změnu nosného textilu z polyamidu na polyester. Josef Řezáč - Manažer prodeje na stř. 351 podal zlepšovák s předpokládaným přínosem cca Kč. Jedná se o záměnu textilních materiálů u výrobku. Miroslav Pěček Je přes 30 let předákem linky Hennecke a zároveň platným pomocníkem při vzorování nových dílů a zkouškách materiálů. Jeho zkušenosti jsou zárukou provozní stability a kvality výroby pěnových dílů. Zbyněk Krupica Pro oddělení Výzkumu a vývoje OZ 2 je přínosem jeho kvalitní práce na pozici projektového manažera slunečních clon pro projekty BMW. S ochotou pomáhá novým kolegům. Věra Fridrichová Ve firmě pracuje od roku 1991, v současné době na pozici asistentky generálního ředitele. Při vedení agendy GŘ i ostatních ředitelů uplatňuje bohaté zkušenosti, přehled a spolehlivost. Ing. Petra Dubová Oceněna je za bezchybný výkon odboru mezd a úspěšné vedení týmů při zavádění změn v oblasti odměňování a motivace zaměstnanců (např. cafeterie, mzdový controlling). Anna Beránková Od roku 1977 je celá její profesní kariéra u naší firmy svázána s prací programátorky výpočetního střediska. Patří ke klíčovým zaměstnancům odboru a významně přispívá k plynulému chodu základního i personálního informačního systému. Martin Dolák - mistr, Milan Štross - provozní zámečník, Pavel Strýček - vedoucí údržby, Michal Kruták - provozní elektrikář Tým stř. 239 se podílel na úpravách linky Cannon na budově č. 12. Finanční náklady úprav, které navrhli a realizovali pro zajištění možnosti přesunu výroby dílů na uvedenou linku, by se v případě externí dodávky pohybovaly v řádech milionů korun. V uplynulém roce podali 9 zlepšováků, všechny byly realizovány.

10 Zdraví MUDr. Doležal: Preventivní prohlídky jsou velkou předností firemní péče Rudolf Doležal je naším podnikovým lékařem od roku Jak za čtyřiadvacet let svého působení pro naši firmu vnímá přístup zaměstnanců i obecně lidí v naší společnosti ke svému zdraví? S postupem doby lidé více myslí na prevenci. Čím dál více lidí přemýšlí o zdravé výživě, snaží se nekouřit, cvičí. Je zvýšený zájem o očkování proti chřipce, proti klíšťové encefalitidě a také o vyšetření stolice na okultní krvácení, jako prevenci nádorového onemocnění střev. Mamografické vyšetření dnes ženy přijímají již jako samozřejmost. Každoročně vitamíny a lázně Pro všechny zaměstnance Gumotex, a.s. každoročně objednáváme sadu vitaminových doplňků. Například v roce 2014 jsme vydali balíčků v hodnotě 200 Kč. Každý z nich obsahoval vitamínové přípravky koenzym Q10, omega 3, lecitin, hořčík, ginkgo, zelený čaj a multivitamin. Ve spolupráci se zdravotní pojišťovnou MV ČR připravujeme pro její pojištěnce vždy od měsíce dubna rehabilitační procedury v Lázních Lednice. Pravidelně se jedná o jodovou koupel, klasickou či částečnou masáž a zábaly. Jana Černotová, personální úsek Co nejčastěji zanedbáváme? Dá se říct, že je to vlastní životní styl obecně, kterým své zdraví ovlivňujeme. Nekouřit, zdravá výživa, pohybová aktivita, limitovaná konzumace alkoholu, ale i dostatek spánku a dobrá nálada to jsou důležité faktory pro naše zdraví. Důsledkem jejich zanedbávání je pak zhoršení zdravotního stavu vedoucí k tzv. civilizačním nemocem. S čím se ve své praxi potýkáte? Překvapí mě, když někdo preventivní prohlídku odmítá. Tento postoj je pro mě zcela nepochopitelný, vždyť zdraví je to nejdůležitější pro život. Rozsah a intervaly prohlídek upravuje konkrétní vyhláška, kterou v našem případě opravdu důsledně dodržujeme. Tomu je podřízena také ordinační doba. Dopolední ordinace je pro běžně nemocné a čas od hodin je vyhrazen právě preventivním prohlídkám. Osobně považuji preventivní prohlídky za velmi důležité a jsou velkou předností firemní péče o zaměstnance. Včasné zjištění onemocnění má vždy lepší prognózu a léčba je pak snadnější. Pozdní záchyt onemocnění již vážně ohrozí pacientovo zdraví a je smutnou pravdou, že ne všechna onemocnění jsou léčitelná. Váš názor na podpůrné vitamínové přípravky? Zásadní je samotná strava bohatá na vitamíny a minerály. Vitamínové přípravky však považuji za vhodný doplněk. Nakupovat je doporučuji v lékárnách, nikoli na internetu. S tématem Zdraví úzce souvisí také dárcovství krve. Tuto životně důležitou tekutinu dobrovolně a pravidelně daruje řada zaměstnanců naší společnosti. Jedním z nich je Roman Baláš z odd. 322, který daruje krev od roku V prosinci byl oceněn Zlatým křížem III. kategorie. Na firemním večírku mu poděkoval předseda představenstva Jiří Kalužík. Vaše doporučení pro zdraví v dnešní hektické době? Dnešní doba je opravdu hodně náročná. Všem doporučuji především správnou výživu, ale také snažit se o to, na co se často zapomíná. Je to podpora dobrých mezilidských vztahů, optimismu a radosti ze života. Děkujeme za rozhovor Pavel Kašuba Sedmero k periodickým prohlídkám (Nejen pro vedoucí pracovníky) 1. Na periodické prohlídky je možné se objednat na odpoledne každý den kromě středy (12:30 14:30), objednávky je třeba řešit alespoň 2 dny předem na telefonním čísle Pracovník sebou přinese formulář F0312 Posudek závodního lékaře. Vedoucí pracovník předem vyplní 1. část Žádost o provedení pracovně lékařské prohlídky. 3. Pracovník sebou musí mít zdravotní dokumentaci od svého praktického lékaře (výpis ze zdravotní karty nebo katru zapůjčenou). 4. Pracovník sebou přinese ranní moč. 5. Pracovníci zařazení na pracovištích se zvýšenou zrakovou zátěží, sebou musí mít brýle či kontaktní čočky, pokud mají horší zrak. 6. Pracovníci, vykonávající rizikovou práci, musí přijít ráno na lačno (7:00 9:00), absolvují odběry krve, plicní vyšetření, RTG (individuálně). Také sebou musí mít zdravotní dokumentaci. 7. Končí-li jednomu pracovníkovi platnosti více lékařských prohlídek v blízké časové posloupnosti (např. během 90 dnů končí práce v noci + psychická zátěž), je vhodné ho k lékaři vyslat jen jednou a nechat provést vyšetření současně. V břeclavském areálu společnosti jsme se zapojili do Sbírky víček pro Kamilku. Na lázně v Klimkovicích je jich potřeba odevzdat 7 tun. Údajně je díky všem sbírkám pohromadě již polovina. Strýci Kamilky, Romanu Bartošovi, předal v rámci firemního večírku finanční dar člen představenstva Vladislav Veselý.

11 Společenská kronika Jak mohou škodit staré baterie a kam s nimi? O tom, že použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem vážně ohrožují životní prostředí, snad slyšel už každý. Jak konkrétně mohou škodit? Z vyhozených baterií se po čase uvolňují škodlivé látky, zejména těžké kovy, které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv i na lidské zdraví. Z jedné tuny baterií lze znovu získat 167 kg oceli, 210 kg zinku, 205 kg manganu a přibližně 15 kg niklu a mědi. Nebezpečné materiály, které mnohé baterie obsahují, se prostřednictvím recyklace podaří zachytit. Čím více vybitých baterií se do recyklačního procesu dostane, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Kolik baterií je mezi lidmi? Podle průzkumu neziskové společnosti ECOBAT, zajišťující zpětný odběr baterií, lidé odhadují, že mají doma v průměru 13 baterií. Průzkumy v západní Evropě však ukazují, že ve skutečnosti se v domácnosti nachází přes 100 kusů baterií a akumulátorů. Vysloužilý monitor či rtuťový teploměr bychom do směsného odpadu nikdy nevyhodili. Jedna či dvě malé baterie se však v koši snadno ztratí. Sběrná místa v Gumotexu Také v naší firmě přispíváme k ochraně životního prostředí a tím k ochraně zdraví nás všech. Využili jsme bezplatné nabídky společnosti ECOBAT a umístili sběrné bateriové boxy ve vstupních prostorách u závodní jídelny a u hlavní brány v břeclavském areálu společnosti. Světlana Palková Vybité baterie ve firmě odkládáme do speciálních sběrných boxů, jejichž podobu na snímku ukazuje kolegyně Palková. Odbory organizovaly akce Na jaké kulturní a sportovní akce využila v loňském roce odborová organizace finanční prostředky poskytnuté společností GUMOTEX? Co se týče sportu, velký zájem byl o již tradiční bowlingový turnaj v Hodoníně uspořádaný v březnu a listopadu. Tenisové kurty společnosti BORS využívali zaměstnanci formou karty a byly uspořádány tenisové turnaje. Ve Valticích a v Prušánkách odehráli dlouhodobé soutěže kuželkáři, kteří se také zúčastnili turnajů v chemických podnicích. Fotbalisté využili v zimních měsících pronájmu haly, kde uspořádali vánoční fotbalový turnaj. Mimo to mohli zaměstnanci společnosti a skupiny využívat pronájmů drah na bowling, kuželky, zájem byl o plavání a badminton. Během letních měsíců zaměstnanci ve velkém počtu využívali půjčování člunů. Z kulturních akcí byl opět největší zájem o termální bazény, do kterých bylo během roku vypraveno pět autobusů. Dále byl uspořádán zájezd na muzikál do Bratislavy, do Kroměříže na květinovou výstavu Floria, velmi oblíbený čtyřdenní poznávací zájezd v rámci rekreace se uskutečnil do Českého ráje a Hruboskalska, proběhl zájezd do ZOO Lešná a dvoudenní zájezd do Žďárských vrchů. Vedení akciové společnosti GUMOTEX bych chtěla poděkovat za dosavadní dobrou spolupráci a hlavně za finanční podporu na akce pro zaměstnance. Společenská kronika říjen, listopad, prosinec let oslavili: Alena Podlesáková, Ján Straka, Věra Školníková, Naděžda Bovkunová, Alois Lískovec, Renata Kramolišová, Ing. Marek Kukliš. 60 let oslavili: Miroslav Rožňák, Miloslava Raková, Jiří Tuček, Miroslav Šiřina, Miroslav Hrnčíř, Jaromír Hrubý, Anna Trensingerová. Za dlouholetou práci ve firmě děkujeme: 25 let ve firmě: Dagmar Tučková, Renata Heváková, Dana Janulíková, Andrea Bystřická, Anna Konečná, Soňa Ivičičová, Silvie Nečasová, Lenka Nováková. 30 let ve firmě: Jana Křikavová, Jiří Šálek, František Pafkovič, Michal Tuček. 40 let ve firmě: Helena Michálková. Nastoupili: Josef Snovák, Blanka Drábková, Jana Dudová, Miloslava Konečková, Ludmila Paníková, Jitka Rozsypalová, Monika Zapletalová, Ing. Radoslava Novotná, Michal Váňa, Ing. Iva Netopilíková, Simona Frolichová, Patrik Kotvan, Lucia Bukovská, Michal Danihel, Ivana Drechslerová, Milena Hnátková, Roman Hrbáček, Eva Hrbáčková, Patricie Kubíková, Ludmila Langová, Marcela Mazalová, Jindřiška Sedláčková, Tomáš Brychta, Ivana Hojačová, Stanislav Jakubáč, Renata Pěnčíková, Ing. Martin Řehoř, Ing. Jaroslav Šaly, Ing. Veronika Víttková, Radek Henčl, Richard Zeman, Radomíra Čechová, Ing. Jitka Křapová, Ing. David Varga, Tomáš Kratochvíl, Radek Mikulič, Stanislav Havlík, Alexandr Benzar, Nikola Gáborová, Marie Koubová, Dana Palasmanová, Pavlína Stehlíková, Tereza Swětíková. Pracovní poměr ukončili: Drahomír Michlovský, Ing. Milan Uher, Jana Bočková, Miroslav Holánek, Kamil Tesařík, Radka Krabcová, Blanka Šenkýřová, Ing. Petr Hovězák, Martin Pelikán, Jitka Tučková, Dagmar Hažvová, Lucie Kopalová. Do důchodu odešli: Jaromír Pučan, Vladimír Čapek, Marie Blažková. Jana Černotová personální úsek Máte podnět ke stravování? Nově byla zřízena ová adresa: na kterou můžete posílat své připomínky k podnikovému stravování. Vaše podněty a konstruktivní návrhy budou projednány na pravidelném zasedání stravovací komise, které se svolává minimálně 1 x za 2 měsíce. Komise se v součinnosti s dodavatelem stravování snaží na podněty reagovat a zavádět taková opatření, která povedou ke spokojenosti zaměstnanců s poskytovanými službami. I nadále samozřejmě můžete využívat připomínkové lístky v jídelně nebo se obrátit na členy stravovací komise osobně. Stravovací komise Libuše Štěpánková předsedkyně výboru ZO 11

12 Připravujeme akce pro zaměstnance Věříme, že mimopracovní aktivity tvoří velmi důležitý prvek při upevňování vztahů v pracovním kolektivu a současně posilují dobrý vztah zaměstnanců k firmě. Proto vyčlenilo vedení firmy v rozpočtech vybraných oddělení poměrně vysoké finanční zdroje pro rok Peníze půjdou na zajištění různých akcí pro zaměstnance. Zopakujeme Den otevřených dveří V následujícím období hodláme pokračovat v úspěšných akcích organizovaných v předchozích letech. Pro zaměstnance a rodinné příslušníky je to Den otevřených dveří v areálu naší firmy, který letos plánujeme uspořádat v květnu nebo červnu. Pro řadu našich zaměstnanců je to jedinečná příležitost ukázat rodinným příslušníkům Gumotex zevnitř a společně s nimi navštívit vybraná pracoviště. Nezapomeneme samozřejmě na oblíbené atrakce pro děti a také osvědčený a bohatý raut. Večírky trochu jinak U firemních večírků v závěru roku, které byly vždy příležitostí k setkání se spolupracovníky mimo pracoviště, připravujeme trochu pozměněný koncept. Z pohledu pořadatelů ztratila oficiální část (i když byla zkrácena na minimální čas) u zaměstnanců na atraktivitě. Proto řešíme, jak firemní večírky oživit a hlavně jak dosáhnout toho, aby většina účastníků stihla zahájení akce. Ušetřené peníze za ples na jinou akci pro zaměstnance Zřejmě zklameme některé plesové nadšence, protože ani v roce 2015 neplánujeme firemní ples. Je to hlavně z toho důvodu, že v posledních letech se ho naši zaměstnanci účastnili v čím dál menším počtu, což nesplňovalo hlavní účel, tzn. zábavu pro Gumotexáky. Ušetřené prostředky z plesu však plánujeme využít na jiný typ zaměstnaneckých akcí, například se sportovním a turistickým zaměřením. Koncepce zatím není zcela jasná. Musíme zvážit různé varianty, přihlédnout k věkové struktuře zaměstnanců, vybrat co nejvhodnější termín a navrhnout zajímavý program, který by přilákal co nejvíce účastníků. V každém případě věříme, že všechny mimopracovní akce splní hlavní cíl, a sice posílí sounáležitost zaměstnanců s firmou i mezi sebou navzájem. Ing. Vladimír Chmela Stolní tenistky úspěšné v extraligové soutěži Stolní tenistky MSK Gumotex Břeclav měly skvělý závěr roku V průběhu prosince dvakrát porazily svého největšího rivala SKST Hodonín, dostaly se s tříbodovým náskokem do čela nejvyšší domácí soutěže - extraligy, a pošesté získaly Český pohár. O výsledek se zasloužila trojice hráček Vivien Ellö, Aneta Kučerová a Andreia Dodean. Zejména výkony hráčky Ellö byly excelentní. V extralize vyhrála všech 24 odehraných dvouher a bezchybná byla i ve finálovém turnaji Českého poháru s bilancí 6:0. Soudržnost hráčského kolektivu a bodové příspěvky Kučerové a Dedean dokreslují velmi pozitivní obraz celku, který reprezentuje i Gumotex a.s. (JH) YAMMER už oslovil přes 20 lidí Spolu s příchodem ředitele odštěpného závodu Pryže a plasty Vojtěcha Hrubého se v naší firmě začalo skloňovat slůvko Yammer. Jde o firemní sociální síť, do které se již zaregistrovalo přes dvacet zaměstnanců naší firmy. Co to je Yammer? Yammer (česky jemr) je populární obdoba sociálních sítí určená pro firmy. Konkrétně do skupiny Gumotex se lze přihlásit pouze s platnou ovou adresou s koncovkou gumotex.cz. To znamená, že se jedná o uzavřenou skupinu pouze pro zaměstnance naší společnosti. K čemu nám je dobrý? Podobně jako veřejné sociální sítě je i Yammer určen ke sdílení myšlenek, informací, statusů a diskuzí. Tato síť je ovšem určena výhradně pro pracovní témata související s životem Gumotexu. Máme přece y? Zjednodušeně řečeno, je určen k adresnému předání speci- Vítězný tým hráček MSK Gumotex Břeclav s trenérem Petrem Nedomou a vítěznou trofejí Českým pohárem. fické informace, kdy ve valné většině případů čekáme reakci. U informací sdílených na Yammeru naopak reakci nevyžadujeme, oslovujeme širší skupinu a necháváme na ní, zda si informaci přečte. K čemu ho využíváte Vy? K občasnému blogování s cílem sdílet nové informace, podpořit konstruktivní debatu a týmovou spolupráci. Rád bych ostatní povzbudil k tomu samému. Yammer není můj blog a rád bych v něm nacházel zajímavé odkazy, informace a komentáře i z jiných zdrojů. Jak se lze přihlásit? Registrovat se je možné jednoduchým způsobem na adrese: https://www.yammer.com/gumotex.cz/?show_signup=true Stačí vyplnit ovou adresu a stisknout tlačítko Registrovat se. Děkujeme za vysvětlení! (pk) Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav. IČ Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300 ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a, Břeclav. Uzávěrka čísla do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK ČR E

Firemní časopis společnosti. Náš kolega Jiří Malacka - rozhovor Jiří Kalužík: Příležitost dostávají vlastní lidé

Firemní časopis společnosti. Náš kolega Jiří Malacka - rozhovor Jiří Kalužík: Příležitost dostávají vlastní lidé červen 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Představujeme společnost Ronson Plastics Výroba matrací pod novým vlastníkem Týmové práce výstupy za 10 milionů Den otevřených dveří - fotoreportáž

Více

jasný cíl Nový projekt pro Volkswagen je cestou k dalším zakázkám Firemní časopis společnosti Z otevření nánosovací linky

jasný cíl Nový projekt pro Volkswagen je cestou k dalším zakázkám Firemní časopis společnosti Z otevření nánosovací linky č e r v e n e c 2 0 1 5 jasný cíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Z otevření nánosovací linky Čárové kódy zefektivní procesy V Jaroměři zahájili výstavbu haly Akademie otevře další ročník Jak

Více

jasnýcíl K CÍLI S AMBICEMI A NOVOU STRATEGIÍ Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu

jasnýcíl K CÍLI S AMBICEMI A NOVOU STRATEGIÍ Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu listopad 2014 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě Nový vypěňovací stroj v Tanexu Akademie řešené úkoly, nové nápady. Kolik z nich

Více

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací

jasnýcíl nový SEAWAVE Na trh míří Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací červenec 2013 jasnýcíl Firemní časopis společnosti Gumotex a.s. Nová firemní strategie má vysoké ambice Gumotex prochází změnou identity Novinky zvýší kvalitu našich matrací Co ukázal průzkum firemního

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13

Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4. Veletrhy mají zelenou. Rok 2014 z pohledu našich počítačových specialistů 13 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 2014 Budujeme základní pilíře pro úspěšný rozvoj naší firmy 4 Veletrhy mají zelenou 9 Rok 2014 z pohledu našich počítačových

Více

Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve

Vítáme další přírůstek do rodiny. Naši zaměstnanci darovali během října téměř 200 litrů krve 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Listopad 2012, ročník III., číslo 10 05 Steckel boduje s trafo ocelí. Na kontě má první tisícovku! V polovině listopadu byla na Steckelově

Více

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers

25 let vyrábíme odstředivě lité válce dle licence Gontermann-Peipers Zpravodaj 3 Zpravodaj č. 3/214, časopis zaměstnanců společnosti Vítkovické slévárny, spol. s r.o. 25 let výroby odstředivě litých válců Str. 2 Zasaď si svůj strom Pokračujeme v konceptu Zelené slévárny,

Více

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO III / BŘEZEN 2009 LOVOCHEMIK VZPOMÍNAT BUDU RÁD. Pestrá nabídka procedur v úseku specialit.

NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO III / BŘEZEN 2009 LOVOCHEMIK VZPOMÍNAT BUDU RÁD. Pestrá nabídka procedur v úseku specialit. NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI, ČLENA SKUPINY ČÍSLO III / BŘEZEN 2009 JAKÉ NOVINKY PLÁNUJE ÚSEK SPECIALIT? VZPOMÍNAT BUDU RÁD VYZKOUŠEJTE NOVÉ PROCEDURY Zhodnocení loňského Rozhovor s Ing. Musiolem, a

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %.

dluhů a základního kapitálu Unipetrolu meziročně klesl na 4 %. ú uni plně n ové i nformace 5 číslo ročník 5 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol k v ě t e n 2 0 1 1 Začala cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti str. 2 3 Z marketingové kuchyně pardubické rafinerie str.

Více

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček

Ohlédnutí. ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009. Úspěch přijde se spokojeným zákazníkem, říká ředitel České pošty Petr Sedláček 3-4 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 12 Kč 16. 6. 2009 Ohlédnutí V minulém úvodníku jsem psal o dvou akcích, při kterých svojí účastí

Více

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2

DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 ČÍSLO 6 // 2015 ROČNÍK 2 2 DO DO VŠECH DOMÁCNOSTÍ ZDARMA DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY DEN ŽDÁRU ŽDÁRÁCI PRO ŽDÁRÁKY Po svých za starými příběhy... str. 9 Přeložka Jamská - Novoměstská... str. 4 Park U

Více

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita.

Poděkování nejlepším za zarážku. Většinový akcionář diskutoval v rafineriích. naše. plně n ové i nformace. Napříč skupinou. » Aktualita. ú uni plně n ové i nformace naše Spustili jsme zábavné vzdělávací stránky www.zazijchemii.cz 3 číslo ročník 6 Noviny zaměstnanců skupiny Unipetrol březen 2012 Nová struktura vodního hospodářství str. 2

Více

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric

Alternátory a startéry pro Mitsubishi Electric Jak je neznáme Plnicí stanice CNG 2 Jan Janoušek i v Českém Krumlově 4 6 Generální ředitel mezi bývalými zaměstnanci Profesní kariéru zahájil v MOTOR JIKOV před 35 lety Další stanici stavíme ve městě na

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun. Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou ročník 7 číslo 2 DUBEN 2013 Vítkovická nemocnice modernizovala Iktové centrum a JIP Celá přestavba si vyžádala investici ve výši 37 miliónů korun STRANA 38 Lékárny skupiny AGEL fungují pod novou značkou

Více

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA

MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÝ ÚSTAV SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA PLZNĚ 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Cílem poskytované péče je zabránit sociálnímu vyloučení skupiny seniorů a umožnit jim začlenění do společnosti. Poskytujeme zprostředkování

Více

Radvanice získaly minibus Bude sloužit při přepravě osob v rámci veřejně prospěšných prací ale také hasičům, školákům a seniorům.

Radvanice získaly minibus Bude sloužit při přepravě osob v rámci veřejně prospěšných prací ale také hasičům, školákům a seniorům. 1 společnost 1 celosvětové společenství 1 časopis/arcelormittal Ostrava/Září 2011, ročník I I., číslo 8 07 100 minut pro život již potřetí Dárcovství krve má v ArcelorMittal Ostrava dlouholetou tradici.

Více

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009

Internetová adresa našeho svazu: http://oszptns.cmkos.cz. ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 5 ČASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMĚSTNANCŮ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAČNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROČNÍK 16 CENA 6 Kč 7. 10. 2009 PŘEČTĚTE SI: 17. listopad a odbory str. 1 Do konce roku zbývají už jen.. (Česká

Více

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ

únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ únor 2008 časopis zaměstnanců Skupiny ČEZ Měníme naše ICT Jsme levnější než konkurence Zaměstnanecké výhody ve Skupině ČEZ 31 4 8 14 20 38 Obsah 4 Skupina ČEZ ŠKODA PRAHA Invest / ŠKODA PRAHA 6 O čem se

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO

AKTUALITY STŘÍPKY Z PROVOZU VÝZKUM A VÝVOJ PERSONÁLNÍ OKÉNKO EDITORIAL OBSAH Vážené kolegyně, vážení kolegové, blíží se konec roku 2013, tak co o něm říci? Nejdůležitějším úkolem tohoto roku bylo přestavit laborační linku a přitom neohrozit dodávky našim zákazníkům.

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

Benefity zvyšují atraktivnost zaměstnání. str. 4 str. 5 str. 7

Benefity zvyšují atraktivnost zaměstnání. str. 4 str. 5 str. 7 Č Í S L O 5 / K V Ě T E N 2 0 1 0 / R O Č N Í K 4 úplně nové informace NOVINY ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY UNIPETROL ÚVODNÍK KUTILSKÁ Nepůjde o nápady, ale o bezpečnost práce. I doma! Dávno jsme odzimovali chaty

Více

Splnila jsem si sen TV PROGRAM

Splnila jsem si sen TV PROGRAM Nejmodernější novinový projekt v ČR tištěný náklad 160 114 výtisků v severočeském regionu Konečně noviny, na které jste čekali bezplatná distribuce do domácností a firem v celém Ústeckém kraji plnobarevné

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4

Česká info. Samuraj mezi námi. Japonské alter ego Václava Mádla. Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer poradí s telefonním sluchátkem 4 Česká info 2/ 2012 Magazín pro zaměstnance a obchodní službu ČP Česká pojišťovna a.s. březen / duben 2012 Samuraj mezi námi Japonské alter ego Václava Mádla Na zkušené v první linii Aneb jak si manažer

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více