ČERNOKOSTELECKÝ P I V O VÁ R PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, Praha Kutná Hora. Kostelec nad Černými lesy RODINNÉ OSLAVY,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERNOKOSTELECKÝ P I V O VÁ R PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, Praha Kutná Hora. Kostelec nad Černými lesy RODINNÉ OSLAVY,"

Transkript

1 ČERNOKOSTELECKÝ ZÁJEZDNÍ P I V O VÁ R Praha Kutná Hora Kostelec nad Černými lesy ZÁJEZDNÍ HOSTINEC, PIVOVARSKÉ MUZEUM, PROHLÍDKY PIVOVÁRU, KONCERTY, DIVADLA, KONFERENCE, ŠKOLENÍ, DEGUSTACE, ZABÍJAČKY, SVATEBNÍ HOSTINY, FIREMNÍ VEČÍRKY, DĚTSKÉ ATRAKCE, RODINNÉ OSLAVY, RAUTY, TRHY

2 PLÁN ČERNOKOSTELECKÉHO ZÁJEZDNÍHO PIVOVÁRU dílny 2 - chladící štoky, spilky, ležácké sklepy, lednice 3 - varna a nadvarní 4 - sprchový aparát 5 - výtah 6 - strojovna 7 - kompresorovna komín 9 - zájezdní hostinec 10 - průjezd 11 - malé sladovnické humno 12 - sladovnický hvozd 13 - velké sladovnické humno 14 - pivovarský dvůr 15 - žentour (kulturní památka) HISTORIE Původní panský pivovar v Kostelci nad Černými lesy stával při zámku. Během rozvoje vrchnostenského velkostatku došlo k jeho přemístění dále od panského sídla do lokality současné Českobrodské ulice (č.p. 14). V době vrcholného baroka se jednalo o jeden z největších pivovarů na našem území vůbec. Roku 1836 pivovar vyhořel. Výstavba nového podniku začala téhož roku na zelené louce, kde stojí dodnes (č.p. 17). Velkorysé pojetí nového výrobního areálu pivovaru se sladovnou odpovídalo postoji a společenskému postavení tehdejších majitelů mocných Lichtenštejnů. Současný stav výrobních objektů pochází z konce 19. století, kdy byl pivovar přestavěn na parní pohon. Několik utilitárních objektů, jako například umývárny či bednárna, bylo dostavěno v meziválečném období. Roku 2001 se stala majitelem zchátralého areálu pivovaru společnost Dej Bůh štěstí spol. s r.o., která do něj vrací život. Výrobní areál náleží do nejzajímavější skupiny objektů pivovarského stavebního dědictví dokumentujících vývoj stavby a jednotlivých technologických prostor vzhledem k modernizaci technologie výroby od řemeslné výroby piva po průmyslovou. Významnou součástí jsou unikátně do-

3 chovaná technologická zařízení původního provozu, která společně s dalšími exponáty a dokumenty Černokosteleckého pivovarského muzea a archivu přibližují historii našeho nejvýznamnějšího výrobního odvětví návštěvníkům prohlídkové trasy. To vše rovněž slouží ke studijním účelům badatelů, historiků a architektů. Stále probíhající výzkum, mapování pivovarské historie a vlastní zkušenosti s obnovou pomáhají při projektování nového využití historických staveb a zpracování stavebně-historických průzkumů. V dalších původních prostorách obnovovaného areálu se dnes konají kulturní a společenské akce, svatby, konference, školení apod. Obnovovaná výroba piva tradičními postupy podtrhne jedinečnost a význam tohoto pracoviště zejména z hlediska přenosu informací dalším generacím.

4 Velké humno v době největší slávy SLADOVNA Technologický provoz zajišťující výrobu základní suroviny k výrobě piva sladu. A to od příjmu ječmene, jeho čištění, máčení, klíčení, sušení, odkličování až po skladování. V principu jde o aktivaci enzymů potřebných při samotném vaření piva. V Kostelci je sladovna od ukončení provozu v roce 1994 zakonzervována a doplněna o množství unikátních technologických celků z jiných bouraných sladoven. Můžete obdivovat kupříkladu žulový renesanční náduvník z Červeného Záhoří, obří vzduchový kompresor z Vratislavic, odkličovačky z Terešova či Chříče, čistící soustavu na ječmen z Volyně, hvozd typu Ječmen ze Zahrádky a mnoho dalších exponátů. Vymáčení Soutěž v pomalém kouření dýmky na velkém humnu

5 NADVARNÍ Varna v době, kdy údržba nebyla úkolem pětiletky Podstatou jest připravit sladový šrot ku samotnému vaření piva a to způsobem, aby došlo pouze k částečnému rozdrcení. Technologický komplex nadvarní sestává z přívodního potrubí tlačeného vývěvou, cyklonu, zásobníku na slad, kapsového elevátoru, váhy, šrotovníku a zásobníku na našrotovaný slad. Původní pohon parní nahrazen elektromotory s řemenicemi. Dále se v nadvarní nachází rekuperátor brýdových par, zásobník na studenou vodu a teplovodní bojler. Všechny technologie jsou původní z 30. let 20. století. Nová dvířka namísto odcizených Rekonstruovaný šrotovník od firmy Škoda

6 VARNA Scezovací káď Principem velmi složitého procesu varního jest mimo jiné štěpení škrobu na cukry. Působením enzymů vzniklých v průběhu sladování dochází k narušení molekul polysacharidů a bílkovin za vzniku jednoduchých látek. Původní jednoduchá měděná varní soustava o objemu vyrážené mladiny 160 hl pochází z 30. let 20. století a tvoří dominantu Černokosteleckého pivováru. Poslední várka proběhla roku 1987 a od té doby došlo k rozkradení všech menších technologických partií z barevných kovů. Proto muselo být instalováno nové scezovací korýtko z právě uzavíraného Vsetína, všechny dvířka či scezovací plechy. Černokostelecká varna je jediná v ČR na ohřev přímým ohněm palivo dřevo a uhlí a zároveň nám není známa větší varna na přímý ohřev na celém světě. Historická fotografie varny Varna v plném provozu Scezovací korýtko na varně a jeho precizní oprava

7 CHLADÍCÍ ŠTOKY Historická fotografie chladících štoků Č Mělké vany o velké ploše, kde přirozeně chladne horká mladina za současné sedimentace kalů, které na sebe vážou třísloviny. Velká náročnost na hygienu a čas, výhodou je přirozená sedimentace a ekonomičnost. V Česku jsou ve funkci chladící štoky pouze v Praze v pivovaru U Fleků. V Kostelci jsou dva železné chladící štoky á 80 hl od firmy Novák & Jahn. V dnešní době v ostatních pivovarech nahrazeno vířivými káděmi. Chladící štoky na počátku nového tisíciletí SPRCHOVÝ APARÁT Dobové chlazení Protiproudý trubkový chladič s dvěmi chladícími nezávislými systémy. V trubkách proudí chladící médium a na povrchu stéká chlazená mladina. Velmi účinné, přirozené a ekonomické chlazení je náročné na hygienické podmínky. V České republice je sprchový chladič v Černokosteleckém pivováru jediný funkční. Původem z pivovaru v Nové Pace, materiál měď v kombinaci s mosazí, délka 6 metrů, výška 2 metry. Sprchový aparát v době rekonstrukce

8 Hlavní kvašení - stádium vysokých bílých kroužků SPILKA Působením pivovarských kvasnic dochází na spilce čili kvasírně ku přeměně jednoduchých cukrů vzniklých na varně na alkohol, oxid uhličitý a teplo. Jedná se o velmi citlivý a složitý proces vyžadující neustálou kontrolu. Původní dubové či modřínové kádě kónického tvaru byly nahrazeny otevřenými betonovými či kovovými nádržemi s potravinářsky upraveným povrchem. Černokostelecký pivovár disponuje 12 ocelovými otevřenými spílečnými káděmi opatřenými tzv. úponovým nátěrem, dále dvěmi dubovými káděmi a čtyřmi malými pokusnými dubovými kádičkami. V muzeu jsou dále vystavena káď ocelová válcová se smaltovaným povrchem a káď aluminiová z pivovaru v Jincích. Dřevěné spilky Kontrola prokvášení LEŽÁCKÉ SKLEPY Rozlehlé chlazené prostory, kde dochází k dokvášení mladého piva a chuťovému zrání. Pivo se dokvášením nasycuje oxidem uhličitým a získává tak přirozený říz. Tento proces ležení je náročný na čas a nízkou teplotu. Černokostelecké ležácké sklepy ve svých pěti odděleních s pěti lednicemi disponují cca 40 velkými dubovými sudy s kapacitou 30 60hl umístěnými na žulových kantýřích, třemi ocelovými tanky o velikosti cca 130 hl s potravinářským úponovým nátěrem a čtyřiceti menšími tanky o velikosti 10 hl. Muzejní expozice je zastoupena především největším pivním dubovým sudem v ČR o objemu 121 hl. Dále je ve sklepích umístěn barokní haltýř z pivovaru v Lomnici nad Popelkou. V rámci muzejních aktivit připravujeme tradiční ledování. Ležácký sklep Jeden z pěti ležáckých sklepů

9 BEDNÁRNA Tradiční pivovarské řemeslo je víceméně zapomenuto, neboť není již třeba oprav dřevěných sudů. Ani ležáckých, ani transportních, ani spílečných kádí. V Černokosteleckém pivováru je dochována funkční bednárna, která je dvakrát do roka v plné funkci a to na tradiční akce Vykulení a Vysmolení. Všechny akce pod taktovkou Pana bednáře Ládi Bešťáka. Bednáři si právě odskočili na jedno Před bednárnou Vykulování sudů Bednáři v plném nasazení

10 Strojník při kontrole maznice KOMPRESOROVNA Náhradou tradičního ledování bylo chlazení systému Linde, využívané ve větších pivovarech od konce 19. století. Obří čpavkové kompresory s ještě většími setrvačníky, kouřící komíny... ano to byly symboly průmyslové revoluce. Kompresorovna Černokosteleckého pivováru je jednou z nejucelenějších expozic se všemi detaily a funkčním kompresorem firmy Kolben & Daněk, dále několik dalších menších čpavkových kompresorů rozmístěných po celém pivováru. Menší chladící kompresor v podvarní Vzduchový kompresor a renesanční kamenný náduvník jako součást svatební hostiny Kompresorovna jak má být včetně přeplněných popelníků, hambatých obrázků a bouchlých kamen

11 STROJOVNA Parní stroj - úžasné síly zdroj. Slova Viktora Sodomy z nesmrtelného songu můžeme jen kvitovat a až dojde ropa budeme připraveni. Funkční parní stroj značky Novák & Jahn z roku 1904 jest toho zárukou. Transmisní rozvody jsou rozmístěny po celém pivovaru. Průhled strojovnou Parní kotel Motiv strojovny Strojovna je využívaná jako samostatný prostor k rautům či svatbám a parní stroj je v sousedství

12 Pivovarský dvůr ŽENTOUR Památkově chráněná osmiboká budova žentourového mlýniště s naprosto unikátním systémem krovu je s největší pravděpodobností největší stavbou svého druhu v Evropě. Vnitřní průměr žentourového kola činil 17 metrů a původní pohon zajišťovali koně či voli. Po nákladné rekonstrukci slouží objekt kulturním potřebám. Unikátní samonosný krov v patře žentouru

13 Svatba v žentouru až pro 150 osob Svatba v žentouru Svatební výzdoba Historické plány žentouru z doby výstavby

14 Konference v industriálním prostředí pro 200 lidí není problém NABÍZÍME... Ryze český hostinec s poctivými českými produkty vlastní výroby, svatby, rauty, vlastní vaření piva, zážitková gastronomie, moderované degustace, skupinové akce, firemní večírky, zabíjačky, téměř míst k sezení pod střechou. Pivovarské muzeum (skupinové slevy, dětské prohlídky, noční prohlídky, prohlídky s degustacemi, cizojazyčné prohlídky), koncerty, konference (až pro 250 lidí), školení, přednášky, divadla, ubytovací kapacity v Kostelci a okolí (cca 150 míst). Studium pivovarnictví jest prezentováno po celém pivováru Historické technologické průzkumy starých pivovarů a sladoven, historicko-technologické rešerše, výzdoby restaurací, muzejní expozice, přednášky o historii. Tradice ctíme velice Svatba či oslava jedině ve stylovém prostředí Pohoda v pivováru Koncerty v pivováru

15 Co třeba do zlatova vypečený krocánek Historizující malby od potulného malíře JP Vykulení ležáckých sudů Když na komín, tak na komín... Před pivovárem v noci Pivovarské krkovice chutnají všem převelice A nebo svatební obřad přímo na pivovarské zahradě Pivovarská zákoutí skrývají netušená tajemství

16 ZÁJEZDNÍ HOSTINEC OTEVŘEN DENNĚ V DOBĚ nekuřácký lokál kapacita: 85 osob kuřácký výčep kapacita: 15 osob strojovna kapacita: 50 osob včelín kapacita: 30 osob dětský koutek venkovní zahrádky wifi připojení zdarma možnost ubytování zázemí pro cyklisty, parkoviště, tenisový kurt vstup psům povolen pivovarské speciality a pokrmy výhradně české kuchyně, gril, udírna domácí limonády, pivo výčepní, ležácké, speciélní i medicinální z malých českých pivovarů každý víkend tématické gastronomické hody domácí cukrářské a pekařské výrobky pohoštění možné i mimo pivovár rozvoz jídel a piva po - pá HOSTINEC, INFORMACE A REZERVACE: nebo tel.: , případně tel.: OBJEDNÁVKY A ROZVOZ JÍDEL na tel.: ČERNOKOSTELECKÝ ZÁJEZDNÍ PIVOVÁR Českobrodská 17, Kostelec nad Černými lesy, Praha - východ spojení: bus Praha Háje 381, 387; vlak Praha Masarykovo nádraží Český Brod a dále bus 409, 410

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán

VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán PIVOVAR V JINDŘICHOVĚ HRADCI DIPLOMNÍ PROJEKT 2012/2013 FA ČVUT ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE VEDOUCÍ ÚSTAVU: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. arch. Miroslav Cikán ASISTENT Mgr. art.

Více

PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma.

PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma. PIVOVARSTVÍ Úvod a historie pivovarství v ČR. Trendy vývoje, technologické schéma. Pivovarství patří v našem státě k významným oborům potravinářského průmyslu s mnohaletou úspěšnou tradicí. Pivovarský

Více

NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER. Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz

NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER. Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz NABÍDKOVÝ KATALOG ČESKÝCH MINIPIVOVARŮ BREWORX / MOBBEER Aktuální nabídka : www.ceskeminipivovary.cz 1 OBSAH: Představení společnosti Mobilní pivovary s.r.o....4 Obecný popis minipivovarů BREWORX a MOBBEER...5

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Radka ŠPAČKOVÁ TRADICE A ROZMÍSTĚNÍ MALÝCH PIVOVARŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. RNDr. Marián Halás, Ph.D

Více

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah

Úvod Kotevní bod trasy. Klíčové lokality a navazující území. Grafická příloha: mapa 1 kotevní bod a klíčové lokality. Obsah Část A PIVOVARNICTVÍ Obsah Úvod Kotevní bod trasy o PLZEŇ Klíčové lokality a navazující území Území Obec s významným pivovarem - klíčovou lokalitou 1 o Kostelec nad Černými Lesy o Kácov o o o o Humpolec

Více

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE

PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Regionální rozvoj a správa PIVOVARNICKÝ PRŮMYSL A PIVNÍ CESTOVNÍ RUCH V ČESKÉ REPUBLICE Brewing and Beer Tourism in the Czech Republic Diplomová

Více

Pivní průvodce Prahou. Přes 70 tipů na pivní zážitky v Praze a blízkém okolí

Pivní průvodce Prahou. Přes 70 tipů na pivní zážitky v Praze a blízkém okolí Pivní průvodce Prahou Přes 70 tipů na pivní zážitky v Praze a blízkém okolí 02 Doporučené pivovary / Praha 1 Praha pivně magická Poznámka vydavatele Tento Pivní průvodce Prahou si neklade za cíl vyčerpávajícím

Více

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU

PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU PRŮVODCE PODPOŘENÝMI PROJEKTY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU A VOLNÉHO ČASU Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Slovo na úvod Obsah Ústecký a Karlovarský kraj nabízejí návštěvníkům

Více

Poznejte krásy Benešova a okolí

Poznejte krásy Benešova a okolí Chcete-li prožít příjemné chvíle v blízkosti hlavního města Prahy, přírody a kulturních památek, navštivte náš hotel - Bellevue hotel Karlov, Member of Asten Hotels. Najdete nás v historickém jádru Benešova.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Daniel Línek Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce 2013 Historie a současnost technologie vaření piva Diplomová práce Bc. Daniel

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

případové studie regenerace brownfieldů

případové studie regenerace brownfieldů případové studie 2012 regenerace brownfieldů 2 3 Předmluva 5 8 vošárna raduň 9 13 Švýcárna slatiňany 14 18 Nálepkova kasárna ve Šternberku 19 24 Vaňkovka bývalá strojní továrna Friedricha Wanniecka 25

Více

Profil společnosti 2007. český národní symbol

Profil společnosti 2007. český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Profil společnosti 2007 český národní symbol Pivo je součástí české kultury. Inspirovalo mimo jiné i naše přední literáty, filmaře, hudebníky malíře i fotografy.

Více

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009]

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] OBSAH IDEA 3 LOFT CHARAKTER 4 KOMFORT 4 DISPOZICE 4

Více

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce

2. METODIKA PRÁCE. Metodika práce Úvod 1. ÚVOD Pro tuto bakalářskou práci bylo třeba si vybrat nějakou část oblasti Šumava. Já jsem si zvolila část, kterou mám nejraději. Je to oblast, kterou protéká řeka Vydra obec Modrava a oblast Povydří,

Více

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316

Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie CZ.1.07/2.2.00/15.0316 VÝROBA PIVA PIVO Pivo je slabě alkoholický nápoj vyráběný z ječného sladu, pitné vody a chmelových produktů

Více

Řemesla, služby, lidé. Na straně 8 a 9 přinášíme přehled všech certifi kovaných služeb a sedmi nově certifi kovaných výrobků.

Řemesla, služby, lidé. Na straně 8 a 9 přinášíme přehled všech certifi kovaných služeb a sedmi nově certifi kovaných výrobků. Zima 2010/2011 číslo 9 ZARMA Řemesla, služby, lidé Na straně 8 a 9 přinášíme přehled všech certifi kovaných služeb a sedmi nově certifi kovaných výrobků. Objevte Bavorský les Přijměte pozvání k bavorským

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

Kostelec nad Černými lesy Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny

Kostelec nad Černými lesy Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny Kostelec nad Černými lesy a Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny Znak Kostelce nad Černými lesy ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ Katedra mapování a kartografie Semestrální

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra antropologie a zdravovědy Diplomová práce Bc. Igor Šiška Přístupy ke konzumaci piva v České republice Olomouc 2013 Vedoucí práce: Mgr. Michaela

Více

PIVOVAR KOZÍ RESTAURACE S PIVOVAREM A UBYTOVÁNÍM VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. ALENA ŠRÁMKOVÁ OLDŘICH SLÁDEK

PIVOVAR KOZÍ RESTAURACE S PIVOVAREM A UBYTOVÁNÍM VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. ALENA ŠRÁMKOVÁ OLDŘICH SLÁDEK PIVOVAR KOZÍ RESTAURACE S PIVOVAREM A UBYTOVÁNÍM VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PROF. ING. ARCH. AKAD. ARCH. ALENA ŠRÁMKOVÁ OLDŘICH SLÁDEK OBSAH AUTORSKÁ ZPRÁVA 4 UMÍSTĚNÍ PROJEKTU 5 HISTORIE 6 HISTORIE VÝROBY

Více

Návrhy marketingových aktivit pro město Žatec v oblasti cestovního ruchu v letech 2012-2015

Návrhy marketingových aktivit pro město Žatec v oblasti cestovního ruchu v letech 2012-2015 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Návrhy marketingových aktivit pro město Žatec v oblasti cestovního ruchu v letech 2012-2015 Suggestions for tourism marketing activities

Více

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím

bude nesmírně důležitá pro určení finanční alokace a účast v programech napříč více sektory v následujícím číslo 2, ročník 2012 Zpravodaj MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY PODRALSKO slovo úvodem Přiblížil se poslední rok plánovacího období 2007 2013 a tím i naše poslední výzva. Nastal opět čas bilancovat uplynulé období

Více

1. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA

1. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA 1. VALAŠSKÁ PIVNÍ BESÍDKA (16.11.2012, Restaurace Dům kultury Vsetín) OSVĚTOVÝ BULLETIN aneb co dnes poteče z pípy MEDLEŠICKÝ LEŽÁK výrobce: Pivovar Medlešice Adolf Zeman, www.medlesice.cz Asi mezi námi

Více

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci

Turistický občasník Kraje blanických rytířů. Vostrovecké slavení připomene renesanci 5 rytířské n o v i n y Turistický občasník Kraje blanických rytířů Farni Muzeum v Kondraci rozjíždí už třetí sezonu strana 5 Vostrovecké slavení připomene renesanci strana 4 Zajímavosti Ratměřic přijíždí

Více

Obsah 4-5. Úvod. Pivovar Dalešice 6-7 8-9. Malostránský pivovar Velké Meziřičí 10-11. Pivovar Rebel Havlíčkův Brod. Pivovar Ježek Jihlava 12-13

Obsah 4-5. Úvod. Pivovar Dalešice 6-7 8-9. Malostránský pivovar Velké Meziřičí 10-11. Pivovar Rebel Havlíčkův Brod. Pivovar Ježek Jihlava 12-13 Cesta piva Obsah Úvod 4-5 Pivovar Dalešice 6-7 Malostránský pivovar Velké Meziřičí 8-9 Pivovar Rebel Havlíčkův Brod 10-11 Pivovar Ježek Jihlava 12-13 Pivovar Bernard Humpolec 14-15 Pivovar Želiv 16-17

Více

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012

Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 Turistické cíle České a Slovenské republiky 2012 infoglobe Informační cestovatelský portál Infoglobe vám opět přináší zajímavý katalog, tentokrát zaměřený na Turistické cíle České a Slovenské republiky

Více

firemní časopis září 2012 / číslo 60

firemní časopis září 2012 / číslo 60 firemní časopis září 2012 / číslo 60 Městské slavnosti v Polné 770 let Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna. Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se opravdu vyplatila. Měli jsme

Více

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury

Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Manuál nehmotného kulturního dědictví a lidové architektury Obsah Úvod 4 1. Zmapování mezoregionu Východ Čech 7 1.1 Zmapování SUBREGIONŮ Východních Čech 7 1.2 Zmapování REGIONU Východní Čechy 21 1.3 Marketing

Více

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020

Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Koncepce rozvoje Národního technického muzea 2013-2020 Zpracoval: Bc. Karel Ksandr generální ředitel NTM Praha, 29. listopadu 2012 Č.j.: NTM 2318/12-GŘ 1 OBSAH: OBSAH 2 MOTTO.. 4 I. Údaje o zpracovateli....

Více