Semestrální projekt z předmětu X16EPD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Semestrální projekt z předmětu X16EPD"

Transkript

1 Semestrální projekt z předmětu X16EPD ázev práce: Plánování oslav Jméno cvičícího: Blanka Kučerková Den, čas cvičení: Čtvrtek, 16:15 Číslo paralelky: 14 Jména autorů projektu: Marek Handl Počet bodů:

2 Shrnutí projektu Název společnosti Plánování oslav Sektor podnikání Převážně zprostředkování služeb Forma společnosti Společnost s ručením omezeným Základní jmění Jednatel společnosti Kč Marek Handl Počet zaměstnanců 5 Cíl podnikání Cílem projektu je poskytování služeb v oblasti plánování, organizace a zajištění oslav. Hlavní důraz bude kladen na oslavy menšího až středního rozsahu. Příklady služeb: rodinné oslavy svátky, narozeniny svatby setkání přátel setkání absolventů škol apod. Načasování projektu Životní úroveň obyvatel České republiky roste, a tak jsou stále více ochotni investovat do zábavy. Na druhou stranu lidé také žijí ve stále větším stresu a mají méně volného času, a proto jsou ochotni zaplatit za plánování a pořádání oslav, místo toho, aby vše zařizovali sami. Ve Spojených státech amerických a v západní Evropě jsou oslavy na objednávku běžné, a proto lze očekávat, že i ČR se vydá touto cestou. Situace na trhu V současné době je tato část trhu z velké části nezaplněná, ale je pravděpodobné, že se to v blízkých letech začne měnit. Existuje několik firem, které se zabývají plánováním velkých akcí firemní večírky a prezentace. V oblasti malých akcí je nabídka na trhu nedostatečná. Poptávku po námi nabízených produktech je potřeba zanalyzovat pomocí průzkumu názorů obyvatelstva. Průzkum trhu K provedení průzkumu bude využito služeb jedné z profesionálních firem zabývajících se průzkumy trhu a veřejného mínění. Budeme vyžadovat výsledky od 500 až tisíce respondentů napříč věkovým spektrem. Optimalizace otázek bude přenechána na najaté firmě, ale základem budou tyto otázky: 1) Kolik oslav ročně organizujete? 2) Jaké druhy oslav organizujete? 3) Byli byste ochotni zaplatit za zorganizování oslavy? 4) Máte rádi tematické oslavy? - 2 -

3 Příkladem organizace, jejíchž služeb by bylo možno využít, je Opinion Window Research International. Nabízejí službu Omnibusové šetření, kdy se táží 1000 respondentů ve věku let. Pro naše potřeby by postačovala sada 6 uzavřených otázek s jednoduchou odpovědí a poté sada otázek s otevřenou odpovědí. Cena za tyto dva průzkumy je Euro, tedy přibližně 26'500 Kč, v závislosti na konkrétním měnovém kurzu v den objednávky. Popis nabízených služeb Zkontaktování osob Někdy zákazníci chtějí uspořádat setkání osob, které nebyly delší dobu v kontaktu, a tak je možné, že neznají svá telefonní čísla, adresy apod. Zaměstnanci našeho oddělení péče o zákazníky na základě poskytnutých částečných údajů, jako jsou jména, stará telefonní čísla, ové adresy a poštovní adresy naleznou a zkontaktují všechny požadované účastníky oslavy. Časové plánování Na základě údajů od objednávajícího zákazníka a zkontaktovaných účastníků provedeme výběr nejvhodnějších dní pro pořádání oslavy, tak aby účast byla co nejvyšší. Výběr a zajištění místa Podle druhu oslavy, bydliště účastníků a požadavků zákazníka vybereme optimální umístění oslavy. Budeme udržovat vlastní databázi restaurací, sálů a podobných prostor. Po schválení výběr zákazníkem provedeme i rezervaci. Samozřejmostí je možnost organizování oslavy na pozemku zákazníka. Výběr a tvorba dekorace Sami provedeme návrh grafické dekorace místa oslavy. Návrhy budou vytvářeny na počítači v profesionálním grafickém prostředí. Tisk materiálů bude přenechán na externích firmách. Zajištění stravování Všechno jídlo a pití od malého občerstvení až po velké hostiny budou zajišťovat externí firmy. Budeme udržovat vlastní databázi firem poskytujících catering spolu s naším interním hodnocením jejich služeb. Na základě těchto dat budeme vybírat vhodné firmy individuálně pro každou oslavu. Zajištění zábavy Obdobným způsobem jako u stravování, budeme nabízet zajištění hudby, klaunů a dalších způsobů zábavy pomocí využití služeb externích firem. Zajištění fotodokumentace Stejně jako u stravování a zábavy, umožníme a zajistíme profesionální fotografy a kameramany. Internetové prezentace V případech, kdy se jedná o výjimečné oslavy konané po několika letech či desetiletích, lze očekávat, že zákazníci uvítají i internetovou prezentaci, která usnadní komunikaci při organizování akce. Stejně tak bude možné uložit data jako jsou fotky a videa z oslavy a zachovat tak vzpomínku i do budoucna. Internetové prezentace bude vytvářet naše firma svými silami, za použití převážně open-source aplikací a technologií. Hosting webových prezentací bude zajišťován externí firmou

4 Lidské zdroje Společnost bude potřebovat pro začátek pět zaměstnanců. jednatel / projektový manager grafik / správce databáze programátor účetní / smlouvy s externími firmami prodejce / teleoperátor / propagace Výběr budoucích zaměstnanců proběhne na osobní bázi, tedy bez potřeby personální agentury. Právní forma Společnost s ručením omezeným. Zakládající člen vkládá Kč a stává se automaticky jednatelem společnosti. Podnikatelský záměr od konkurence nás bude odlišovat široká nabídka díky spolupráci s mnoha společnostmi kanceláře otevřeny v pracovní dny (průměrně 21 dní v měsíci) oslavy budou pořádány v kterýkoli den včetně víkendů a svátků kancelářské prostory budou pronajímány kanceláře budou umístěny v okrajové části Prahy (snadná dostupnost pro zákazníky a relativně výhodná výše nájmu) pole působnosti společnosti bude Praha a Střední Čechy první měsíc činnosti nebudou žádné příjmy (práce na interním systému, navazování spolupráce s externími společnostmi, propagace) během prvního měsíce bude vytvořena první verze počítačového plánovacího systému a šablona webové prezentace v prvních třech letech se počítá s měsíčním růstem poptávky (první rok 10%, druhý rok 3%, třetí rok 1%) budeme přijímat objednávky na oslavy s jednodenním až několikaměsíčním předstihem, průměrně bude předstih tvořit 14 dní oběžný majetek bude minimální, jelikož většina výroby bude přenechána externím firmám skladovací prostory nebudou potřeba společnost bude vlastnit dodávkový vůz, aby mohla zajistit dopravu potřebného materiálu a vybavení účtovat budeme poplatky za jednotlivé služby (plánování, zajištění místa, tvorba dekorace apod.) plus provize (5%) ze zajištěných služeb externích firem společnost bude existovat alespoň 5 let životnost potřebného vybavení elektronika, vozidla je alespoň 5 let hlavní důraz bude kladen na zákazníky od 15 do 50 let Poznámky k výpočtům sociální a zdravotní pojištění tvoří 21,5 + 1,2 + 3,3 + 9 = 35% výše mezd daň ze zisku činí 24% všechny cenové údaje jsou uváděny v českých korunách - 4 -

5 Předpoklad poptávky Očekává se, že poptávka bude postupně růst každý měsíc v prvních třech letech. A to z důvodu informovanosti potencionálních zákazníků budou si předávat zkušenosti, budou si zvykat na tento typ služeb. Dalším důvodem je také inspirace životem západních států. A i všeobecné bohatnutí a časové vytížení obyvatelstva bude hrát roli. Detailní rozpis předpokladu poptávky a tržeb viz. Příloha 1. Pro zjednodušení výpočtů budeme nadále předpokládat, že nabízíme dva produkty malá oslava a velká oslava. 1) Malá oslava popis: naplánování oslavy, zajištění místa a stravování výnosy na oslavu: Kč 2) Velká oslava popis: malá oslava plus kontaktování osob, zajištění dekorace, zábavy, fotodokumentace a internetové prezentace výnosy na oslavu: Kč Vstupní rozvaha Počáteční investice běžné PC 3x výkonné PC 2x další PC vybavení (síť, zálohy, tiskárny) software (OS, Office, grafika, development) telefony zařízení kanceláří firemní vozidlo (Ford Transit) firemní vozidlo (Ford Focus) CELKEM Je zřejmé, že už jen počáteční investice převyšují hodnotu vlastního kapitálu, a tak bude nutné využít i cizí kapitál. Musíme také vzít v úvahu, že první měsíc nebudou žádné příjmy

6 Financování 1 - pomocí úvěru Všechen majetek uvedený v počáteční rozvaze nakoupíme hned na začátku podnikání. Výpočet nákladů viz Příloha 2. vlastní kapitál investice náklady 1.měsíc úvěr Vezmeme si tedy bankovní úvěr ve výši Kč s konstantním úmorem, roční úrokovou sazbou 11% a dobou splatnosti 5 let. Rok Úmor Úrok Splátka Nyní již můžeme sestavit výsledovku. Odepisovat budeme pouze vozidla. Ta patří do odpisové skupiny 1, a proto budou odepisovány po dobu 3 let. Použijeme lineární odepisování. 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok standardní náklady odpisy úrok náklady celkem tržby celkem zisk daň ze zisku čistý zisk Z výsledovky je zřejmé, že první rok bude ztrátový, poté se situace zlepší. Nyní vypočítáme Cash-Flow, abychom zjistili skutečné přílivy a odlivy peněz. 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok zisk po zdanění odpisy úmor čistý výsledek podnikání

7 Finanční ukazatele Uvažujme, že investovaný kapitál bychom mohli jinak zhodnotit 10%. Vypočítáme indexy čisté současné hodnoty a vnitřního výnosového procenta, abychom zjistili výhodnost založení společnosti. diskontní sazba 10% NPV Kč IRR 56% Financování 2 - pomocí leasingu Jinou možností, jak financovat projekt, je nakoupit část majetku na leasing. Počáteční investice další PC vybavení (síť, zálohy, tiskárny) software (Office, grafika, development) telefony zařízení kanceláří CELKEM Vozidla a počítače s operačními systémy pořídíme pomocí finančního leasingu. Budeme platit konstantní splátky a pojištění majetku bude součástí leasingové smlouvy. Vozidla budou mít dobu leasingu 5 let, výpočetní technika 3 roky. Podrobnosti leasingových splátek viz Příloha 3. I přes využití leasingu nemáme dostatek kapitálu pro rozjetí společnosti, a tak si opět budeme muset vzít úvěr. vlastní kapitál investice náklady 1.měsíc úvěr Vezmeme si tedy úvěr ve výši Kč s konstantním úmorem, roční úrokovou sazbou 11% a dobou splatnosti 5 let. Rok Úmor Úrok Splátka Výsledovka na prvních pět let existence bude vypadat takto

8 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok běžné náklady pojištění majetku leasingové splátky vozidla leasingové splátky počítače úrok z úvěru náklady celkem tržby celkem zisk daň ze zisku čistý zisk Ze znalosti čistého zisku nyní vypočítáme nepřímou metodou hodnoty cash-flow. 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok zisk po zdanění úmor čistý výsledek podnikání Finanční ukazatele Opět uvažujme možnost zhodnocení investovaného kapitálu deseti procenty. diskontní sazba 10% NPV Kč IRR 61% Závěr Při použití jakéhokoli z obou způsobu financování bude projekt výhodný, za předpokladu pětileté existence. V prvním případě dosáhneme hodnoty, jako kdybychom svých počátečních Kč zhodnocovali ročně 56 procenty. V druhém případě dokonce 61%, proto je financování leasingem výhodnější. Na druhou stranu prognóza růstu poptávky je spíše optimistická a je nutno si uvědomit, že na konci pátého roku by společnost musela být schopna zajistit cirka 60 oslav měsíčně, což při tak nízkém počtu zaměstnanců už nemusí být proveditelné. Jako každý projekt i tento s sebou přináší rizika. Rizika projektu nedostatek poptávky lidé nebudou mít zájem o tuto službu (kritické riziko) ztráta zaměstnance (při tak nízkém počtu zaměstnanců vysoké riziko) nespolehlivost externích firem (minimální riziko) poškození, ukradení majetku, ztráta dat (malé až střední riziko) Největší nebezpečí je nedostatek poptávky. Problémem je zde téměř neexistence ekvivalentních služeb v naší republice v současné době. Proto je vhodně ještě před spuštěním projektu provést průzkum názorů obyvatelstva, tak jak byl nastíněn výše. Ostatní rizika jsou již standardní

9 Příloha 1 Výpočet tržeb Ceny služeb zkontaktování 1 osoby 100 plánování (za každých 10 osob) zajištění místa návrh dekorace (za hodinu práce) 500 zajištění stravování zajištění zábavy 500 zajištění fotodokumentace 500 internetová prezentace Výpočet průměrné ceny komplexu našich služeb: Malá oslava zajištění místa, stravování a plánování poplatky provize celkem Velká oslava malá oslava plus zkontaktování osob, tvorba dekorace a internetové prezentace, zajištění stravování, zábavy, fotodokumentace poplatky provize celkem Následuje tabulka obsahující detailní odhad poptávky a s tím souvisejících tržeb. V prvním roce se očekává měsíční nárůst poptávky 10%, v druhém roce 3%, ve třetím už jen 1% a ve čtvrtém a pátém roce se růst neočekává

10 malá oslava velká oslava TRŽBY TRŽBY měsíc počet tržby počet tržby MĚSÍČNĚ ROČNĚ

11 Příloha 2 výpočet nákladů Stálé náklady položka měsíčně ročně pojištění majetku povinné ručení vozidla (Česká Pojišťovna) havarijní pojištění vozidla (ČP) platy zaměstnanců zdravotní a sociální pojištění (35%) pronájem kanceláří, energie telefony (T-Mobile), internet (Novera) propagace společnosti CELKEM ) Financování úvěrem: 2) Financování leasingem: Náklady 1. měsíc mimořádné splátky vozidla mimořádné splátky PC pojištění majetku leasingová splátka vozidla leasingová splátka PC platy zaměstnanců zdravotní a sociální pojištění (35%) pronájem kanceláří, energie telefony (T-Mobile), internet (Novera) propagace společnosti CELKEM Běžné měsíční náklady platy zaměstnanců zdravotní a sociální pojištění (35%) pronájem kanceláří, energie telefony (T-Mobile), internet (Novera) propagace společnosti CELKEM

12 Příloha 3 leasing vozidlo Ford Transit Ford Focus cena vozu akontace 10% počet splátek výše splátky druh PC běžné PC (3x) výkonné PC (2x) cena akontace 10% počet splátek výše splátky

Semestrální projekt z předmětu X16EPD

Semestrální projekt z předmětu X16EPD Semestrální projekt z předmětu X16EPD Název práce: Jméno cvičícího: Ing. Adamec Den, čas cvičení: středa 18.00 Číslo paralelky: Jména autorů projektu: Počet bodů: Vladimír Blažek Ondřej Čermák Cíl projektu

Více

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman

Podnikatelský plán malého a středního podniku. Tomáš Toman Podnikatelský plán malého a středního podniku Tomáš Toman Bakalářská práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 2 UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení 3 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU. Lucie Měchurová PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU Lucie Měchurová Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Předmětem bakalářské práce Podnikatelský plán na založení nového podniku je zpracování podnikatelského plánu

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč.

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ. Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME. Kula Jan, 4. roč. MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Vypracovali: Podpis: Zdeňka Kinclová, 4. roč., ME Kula Jan, 4. roč., ME Veit Pavel, 4. roč., ME... Cvičení:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín

ZNALECKÝ POSUDEK VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3. SW HORRY, a.s. IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín VYHOTOVENÍ Č. 1 2 3 ZNALECKÝ POSUDEK č.328-11/2014 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E Č N O S T I S W H O R R Y, a. s. Objednatel : IČ: 255 13 621 Tyršovo nábřeží č.p. 5183 760 01 Zlín Účel

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Podnikatelský plán na založení malé firmy

Podnikatelský plán na založení malé firmy Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Podnikatelský plán na založení malé firmy Magisterská diplomová práce Studijní program: Odborná francouzština pro hospodářskou praxi Vedoucí práce: PhDr.

Více

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Formulace projektu ucházejícího se o podporu z fondů Evropské unie Plzeň, 2012 Martina MARŠÁLKOVÁ (VONDRÁKOVÁ) Prohlášení Prohlašuji, že

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU M O R A V S K Á V Y S O K Á Š K O L A O L O M O U C Ústav managementu a marketingu Ondřej Vodrážka PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR ZALOŽENÍ A PROVOZ KAVÁRNY A KOKTEJL BARU Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Ing.

Více

Příručka pro začínající podnikatele

Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Příručka pro začínající podnikatele Příručka pro začínající podnikatele Dominika Špačková (autorka

Více

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií

Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým leasing automobilů nákladních, a to jak a dále pak operativní a leasing technologií ČP Leasing, a.s. / Výroční zpráva 2000 1 Společnost ČP Leasing, a.s., poskytuje svým klientům finanční leasing automobilů osobních, užitkových, nákladních, a to jak nových, tak ojetých, a dále pak operativní

Více

Podnikatelské kompetence

Podnikatelské kompetence Podnikatelské kompetence Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2013 Toyota Financial Services Czech s.r.o. / Výroční zpráva / Hospodářský rok 2013 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 9

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA

ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA ZŘÍZENÍ MASÉRSKÉHO STUDIA Zřízení masérského studia Tyto studijní materiály byly vytvořeny v rámci projektu Podpora rozvoje podnikatelských znalostí a dovedností žáků (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/03.0001)

Více

Projekt Katalog restaurací

Projekt Katalog restaurací Projekt Katalog restaurací OBSAH: 1 ÚVOD... 4 1.1 KDO JSME... 4 1.2 VIZE... 4 1.3 POSLÁNÍ...4 1.4 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY...4 2 SITUAČNÍ ANALÝZA... 5 2.1 MIKROPROSTŘEDÍ... 5 2.1.1 ZÁKAZNÍCI... 5 2.1.2 KONKURENCE...

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o.

Výroční. zpráva. Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční 2004 zpráva Renault Leasing CZ s.r.o. Výroční zpráva 2004 RENAULT LEASING CZ s.r.o. Obsah Profil společnosti & statutární orgány společnosti................................... 6 Úvodní slovo jednatelů...............ˇ

Více

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah

AUDITOR 2/2008. @ e-příloha Auditor 2/2008. O světovém účetnictví, Americe, Evropě a budoucnosti. Obsah AUDITOR 2/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA LEASING Stručně o leasingu (Jaromír Dočkal)... 6 Význam leasingu na finančním trhu neklesá Rozhovor s Martinem Kofroněm, předsedou České leasingové a finanční

Více

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008.

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008. Vydání Leden 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Dopad zákona o stabilizaci veøejných rozpočtù na veøejnoprávní pojitění Právo aktuálně Konto pracovní doby - nový pojem v zákoníku práce Daně aktuálně Dùleité

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení vztahu se zákazníkem a jeho význam pro posílení konkurenceschopnosti podniku Customer Relationship Management and its Importance

Více