Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Děkuji Miloslavu Doubravovi z firmy Hewlett-Packard za zapůjčení výkonných pracovních stanic COMPAQ EVO a další počítačové techniky.

7 Obsah Úvod Windows Server Komu je tato kniha určena především? Související publikace Instalace Hardwarové požadavky Instalace na nový systém Spuštění instalace z CD-ROM Vytvoření oddílu pro instalaci operačního systému Odstranění oddílu Naformátování vytvořeného oddílu Po ukončení kopírování instalační program nejprve načte konfiguraci uloženou v souboru HIVESYS.INF Inicializace zařízení...44 Místní nastavení Jméno a organizace Způsoby licencování Název počítače a heslo správce Datum a čas Konfigurace síťových parametrů Zařazení do pracovní skupiny nebo domény Kopírování souborů a instalace systémových komponent Konec instalace První spuštění serveru po instalaci Místo zabrané instalací operačního systému Aktivace Windows Serveru Aktivace přes Internet Aktivace po telefonu... 69

8 1.4 Shutdown Event Tracker Plánovaný restart serveru Neplánovaný restart serveru Vyvolaný neplánovaný restart nebo vypnutí serveru Nevyvolaný neplánovaný restart nebo vypnutí serveru Vazba Shutdown Event Tracker na protokol událostí Inovace Windows Oprava poškozené instalace pomocí Recovery Console Automatická instalace Windows Serveru Parametry automatické instalace [Data] [Unattended] [GUIUnattended] [UserData] [Display] [LicenseFilePrintData] [RegionalSettings] [Identification] [Networking] [NetAdapters] [parametry.netcard1] [NetClients] [NetServices] [parametry.ms_server] [NetProtocols] [parametry.tcpip] [parametry.tcpip.netcard1] [NetOptionalComponents] [InternetServer] [SNMP] [Components] [GuiRunOnce] Použití parametrů pro automatickou instalaci Příklad souboru WINNT.SIF pro konkrétní instalaci serveru Průvodce konfigurací serveru

9 2. Control Panel Okno Control Panel Add Hardware (Přidat hardware) Průvodce přidáním hardware Zařízení s nedostupným ovladačem Vyhledání odpovídajícího ovladače Ruční volba vhodného ovladače Nové zařízení nebylo nalezeno Řešení potíží s hardware a ruční instalace zařízení nepodporujících Plug and Play Řešení problémů s hardware Instalace ovladačů zařízení nepodporujících Plug and Play Add or Remove Programs (Přidat nebo odebrat programy) Change or Remove Programs Add New Programs Add/Remove Windows Components Display (Zobrazení) Themes (Motivy) Desktop (Plocha) Screen Saver Appearance (Vzhled) Settings (Nastavení) Advanced General Advanced Adapter Advanced Monitor Advanced Troubleshooting Advanced Color Management Folder Options (Možnosti složky) General (Obecné) Click items as follows (Klepnutí a poklepání) View (Zobrazení)

10 2.5 Fonts (Písma) Instalace nového písma Ukázka písma Typy písma Keyboard (Klávesnice) Speed Hardware Mouse (Myš) Buttons (Tlačítka) Pointers (Ukazatele) Pointer Options (Možnosti ukazatele) Hardware Network Connections (Síťová připojení) Advanced (Upřesnit) Network Identification... (Identifikace v síti...) Změna názvu počítače Změna členství v doméně Vyjmutí serveru z domény a zařazení do pracovní skupiny Bridge Connections (Přemostit připojení) Odstranění přemostění Advanced Settings... (Upřesnit nastavení...) Optional Networking Components... (Volitelné síťové součásti...) Local Area Connection (Připojení k místní síti) Stav připojení k místní síti Záložka Support (Podpora) Obnovení připojení k místní síti Vlastnosti připojení k místní síti Instalace síťových komponent Přidání klienta sítě Přidání síťové služby Přidání síťového protokolu Odebrání komponenty

11 Vlastnosti komponent Vlastnosti služby File and Printer Sharing for Microsoft Networks Vlastnosti protokolu Internet Protocol (TCP/IP) Alternativní konfigurace protokolu IP IP Settings (Nastavení protokolu IP) DNS WINS Options (Možnosti) Tiles (Vedle sebe) Icons (Ikony) List (Seznam) Details (Podrobnosti) Power Options (Možnosti napájení) Konfigurace UPS Regional and Language Options (Místní a jazykové nastavení) Languages (Jazyky) Advanced (Upřesnit) Scheduled Tasks (Naplánované úlohy) Advanced (Upřesnit) Vytvoření plánovaného úkolu pomocí průvodce Vytvoření plánovaného úkolu z nabídky System (Systém) General (Obecné) Computer Name (Název počítače) Hardware Add Hardware Wizard (Průvodce přidáním hardwaru) Device Manager Advanced (Upřesnit) Performance (Výkon) User Profiles (Profily uživatelů) Change Type (Změnit typ) Delete (Odstranit)

12 Copy To (Kopírovat) Cestovní profil v doméně Startup and Recovery (Spuštění a zotavení systému) Podmínky pro správnou funkci parametrů zotavení Environment Variables (Proměnné prostředí) Vytvoření nové proměnné Úprava existující proměnné Odstranění proměnné Error Reporting (Zasílání zpráv o chybách) Automatic Updates (Automatické aktualizace) Remote (Vzdálený přístup) Vzdálená pomoc v praxi Vzdálená plocha v praxi Printers Popisované způsoby konfigurace tiskáren Instalace místní tiskárny připojené na port LPT1 serveru Detekce a instalace tiskárny s podporou Plug and Play Tisk zkušební stránky Dokončení automatické instalace tiskárny Sdílení tiskárny, publikování tiskárny v Active Directory Ruční konfigurace tiskárny nepodporující Plug and Play nebo instalace offline Výběr portu Výběr ovladače Název tiskárny Sdílení tiskárny Umístění a komentář Tisk zkušební stránky Dokončení instalace Tiskárna v Active Directory Parametry tiskárny Příkazy nabídky pro konfiguraci tiskárny Open (Otevřít) Document (Dokument)

13 Set as Default Printer (Nastavit jako výchozí tiskárnu) Printing Preferences... (Předvolby tisku...) Pause Printing (Pozastavit tisk) Cancel All Documents (Zrušit tisk všech dokumentů) Sharing... (Sdílení...) Use Printer Offline (Používat tiskárnu offline) Create Shortcut (Vytvořit zástupce) Delete (Odstranit) Rename (Přejmenovat) Properties (Vlastnosti) General (Obecné) Sharing (Sdílení) Ports (Porty) Advanced (Upřesnit) Security (Zabezpečení) Device Settings (Nastavení zařízení) Parametry tiskového serveru Drivers (Ovladače) Přidání ovladače Tiskárny v registru Windows a v systémové složce Zablokování možnosti připojení sdílené tiskárny běžným uživatelem Odebrání ovladače tiskárny Reinstalace (aktualizace) ovladače Advanced (Upřesnit) Instalace tiskárny připojené k počítačové síti Konfigurace vzdáleného portu pomocí protokolu TCP/IP Instalace tiskárny sdílené jiným síťovým serverem Vyhledání tiskárny v Active Directory Vyhledání tiskárny podle názvu, umístění nebo modelu Vyhledání tiskárny podle funkcí Přímé připojení ke sdílené tiskárně Dokončení připojení ke sdílené tiskárně

14 4. Task Manager Spuštění aplikace Task Manager Okno aplikace Task Manager Ikonka na hlavním panelu Applications (Aplikace) Status (Stav) End Program (Ukončit úlohu) Switch To (Přepnout) New Task... (Nová úloha...) Windows (Okna) Processes (Procesy) End Process (Ukončit proces) a End Process Tree (Ukončit strom procesu) Nastavit prioritu a afinitu Option (Možnosti) Show 16-bit tasks (Zobrazit 16bitové úlohy) Performance (Výkon) Totals (Celkem) Physical Memory (Fyzická paměť) Commit Charge (Využití paměti) Kernel Memory (Paměť jádra) View (Zobrazit) CPU History (Historie využití CPU) View (Zobrazit) Show Kernel Times (Zobrazit časy jádra) Networking (Sítě) Users (Uživatelé) Command Prompt Okno Command Prompt (Příkazový řádek) Spuštění příkazového řádku Základní vzhled okna

15 Options (Možnosti) Font (Písmo) Layout (Rozvržení) Colors (Barvy) Příkazy Windows Server Spouštění 16bitových aplikací Nastavení systémového prostředí pro 16bitové aplikace MS-DOS AUTOEXEC.NT CONFIG.NT Upravené soubory AUTOEXEC a CONFIG Přímý přístup aplikace MS-DOS k hardwaru Shrnutí základních operací v okně Command Prompt Okno, celá obrazovka Myš Uzavření okna Vlastnosti okna Kopírování a vkládání textu Historie Označení obsahu okna Změna aktuální složky Vyhledání řetězce v rámci okna Command Prompt Microsoft Management Console Vytvoření vlastní konzoly správy Otevření prázdné konzoly Přidání modulu Snap-in Výběr počítače Struktura konzoly Přejmenování složek Nastavení možností konzoly

16 Uložení nastavení konzoly Možnosti uživatelské konzoly Zobrazení více oken Různá zobrazení položek konzoly Extensions Services Snap-in Services Funkce vybraných služeb operačního systému Alerter (Výstrahy) Automatic Updates (Automatické aktualizace) Computer Browser (Prohledávání počítačů) DHCP Client (Klient DHCP) DNS Client (Klient DNS) Event Log (Protokol událostí) Logical Disk Manager (Správce logických disků) Logical Disk Manager Administrative Service (Služba správy pro správce logických disků) Messenger (Kurýrní služba) Net Logon (Přihlašování k síti) Network Connections (Síťová připojení) Plug and Play (Plug and Play) Print Spooler (Zařazování tisku) Remote Procedure Call (RPC) (Vzdálené volání procedur (RPC)) Remote Registry Service (Vzdálený registr) Secondary Logon (Sekundární přihlašování) Security Accounts Manager (Správce zabezpečení účtů) Server (Server) System Event Notification (Oznamování systémových událostí) Task Scheduler (Plánovač úloh) Terminal Services (Terminálová služba) Uninterruptible Power Supply (Nepřerušitelný zdroj napájení (UPS)) Windows Time (Systémový čas) Workstation (Pracovní stanice)

17 7.2 Příkazy pro ovládání služeb Start (Spustit) Stop (Zastavit) Pause (Pozastavit) Resume (Pokračovat) Restart (Restartovat) Properties (Vlastnosti) Nastavení parametrů služby General (Obecné) Log On (Přihlášení) Recovery (Zotavení) Dependencies (Závislosti) Event Viewer Obsah okna aplikace Event Viewer Zobrazované údaje v okně Event Viewer Type (Typ) Date (Datum) Time (Čas) Source (Zdroj) Category (Kategorie) Event (Událost) User (Uživatel) Computer (Počítač) Význam jednotlivých typů zaznamenávaných událostí Action (Akce) Open Log File (Otevřít soubor protokolu) Delete (Odstranit) Save Log File As... (Uložit soubor protokolu jako...) New Log View (Nové zobrazení protokolu)

18 Clear All Events (Smazat všechny události) Rename (Přejmenovat) Refresh (Obnovit) Export List... (Exportovat seznam...) Properties (Vlastnosti) View (Zobrazit) Add/Remove Columns... (Přidat či odebrat sloupce...) All Records (Všechny záznamy) Filter... (Filtr...) Newest First (Nejdříve nejnovější) Oldest First (Nejdříve nejstarší) Find... (Najít...) Customize... (Vlastní nastavení...) Event Properties (Událost vlastnosti) Uzavření aplikace Event Viewer Device Manager, System Information Device Manager Vlastnosti zařízení General (Obecné) Driver (Ovladač) Resources (Prostředky) Zařízení s problémy Devices by connection (Zařízení podle připojení) Resources by type (Prostředky podle typu) Resources by connection (Prostředky podle připojení) Show hidden devices (Zobrazit skrytá zařízení) System Information (Systémové informace) Zobrazení informace z konkrétní oblasti Vyhledávání informací Historie systému

19 Připojení ke vzdálenému počítači Diagnostické nástroje Net Diagnostics (Diagnostika sítě) File Signature Verification Utility (Nástroj pro ověření podpisu souboru) Registry Editor Struktura registru Předdefinované klíče registru (hives úly) Práce s registrem Spuštění Registry Editoru Ruční přidání klíče a hodnoty registru Přidání a změna hodnoty Přidání a modifikace hodnot pomocí registračního souboru (REG) Načtení a uvolnění registru Otevření registru jiného počítače Odstranění klíče nebo hodnoty Nastavení přístupových oprávnění ke klíči registru Další užitečné operace s registrem Správa objektů v Active Directory Konzola Active Directory Instalace modulů správy Snap-in na member servery a pracovní stanice Organizační útvar (Organizational Unit) Vytvoření organizační jednotky Vlastnosti organizační jednotky (kontejneru) General (Obecné) Managed by (Spravováno) Změna ve výběru objektů pomocí okna Select User or Contact Vyhledání objektu v Active Directory Group Policy (Zásady skupiny) Delegace oprávnění pro správu organizačního útvaru

20 11.3 Uživatel (User) Vytvoření uživatele Vlastnosti uživatele Důležité parametry objektu User General (Obecné) Address (Adresa) Account (Účet) Profile (Profil) Telephones (Telefony) Organization (Organizace) Member Of (Je členem) Dial-in (Telefonické připojení) Environment (Prostředí) Session (Relace) Remote Control (Vzdálené řízení) Terminal Services Profile (Profil terminálových služeb) Současné nastavení parametrů většímu počtu objektů Místní nabídka User (Uživatel) Copy... (Kopírovat...) Add members to a group... (Přidat člena do skupiny...) Disable Account, Enable Account (Zakázat účet, Povolit účet) Reset Password... (Obnovit heslo) Move... (Přesunout...) Send mail (Odeslat poštu) Delete (Odstranit) Rename (Přejmenovat) Skupina (Group) Skupiny Windows 2000/2003 z pohledu rozsahu Domain Local Global Universal

21 Skupiny Windows 2000/2003 z pohledu typu Security Distribution Vytvoření uživatelské skupiny Vlastnosti skupiny Rejstřík

22

23 Úvod Windows Server 2003 Od posledního uvedení serverového operačního systému firmy Microsoft uplynuly více než tři roky. Nyní jsme se dočkali a na trhu je pokračovatel velmi úspěšného operačního systému Windows 2000 Server Windows Server Vývoj tohoto produktu sice zaznamenal značné zpoždění a trojí změnu názvu (měl se jmenovat nejdříve Windows XP Server a později Windows.NET Server, resp. Windows.NET Server 2003), k tomuto zpoždění však měla firma Microsoft vážný důvod. Bill Gates, hlavní softwarový architekt firmy Microsoft, vyhlásil strategii Trustworthy Computing, která by se dala přiblížit jako iniciativa pro vytváření počítačových produktů, které by staly stejně důvěryhodnými a spolehlivými jako zařízení běžně používaná v každodenním životě. V době, kdy již byla k dispozici třetí betaverze produktu Windows XP Server se jeho vývoj z tohoto důvodu pozastavil a veškerý zdrojový kód prošel velmi důkladnou revizí, kdy z něj byly přepracovány nebo odstraněny všechny části, které by mohly snižovat úroveň bezpečnosti a spolehlivosti serveru. Reálné výstupy těchto aktivit jsou patrné i navenek. Výchozí instalace operačního systému již nezahrnuje instalaci některých komponent zejména webové služby reprezentované Internet Information Serverem 6.0. Systém dokonce ani v průběhu standardní instalace tyto komponenty neumožňuje zvolit. Musí být doinstalovány až po dokončení instalace serveru. Řadu změn zaznamenáte také ve vztahu k ochraně doménových serverů, kdy je již ve výchozím nastavení vyžadování elektronické podepisování paketů protokolu SMB, či jsou zcela vyloučeny neautorizované přístupy do Active Directory. Produkt však disponuje i celou řadu nových vlastností a nástrojů. Nevyjmenuji všechny, ale mohu jmenovat například významná vylepšení Active Directory, novou konzolu pro správu zásad skupiny (Group Policy), možnost obnovy starších verzí souborů pomocí funkce Volume Shadow Copy, rozšíření možností správy z příkazového řádku, 64bitová verze operačního systému, podpora osmi uzlů v clusteru již v edici Enterprise, vylepšené terminálové služby s možností využití dosud nepodporovaných zařízení, Software Restriction Policies pro řízení povolených aplikací spouštěných uživateli, přepracovaná architektura IIS 6.0, funkce Automatic System Recovery pro rychlou obnovu serveru ze zálohy, konfigurační diskety a instalačního média apod. Na některé z těchto vlastností se dostane i v této příručce. Komu je tato kniha určena především? No přece mým čtenářům. Vzhledem k tomu, že zanedlouho oslavím desáté výročí od vydání své první příručky a od té doby jsem jich napsal celkem sedmnáct, si dovolím neskromně předpokládat, že jsem si získal jistý okruh věrných čtenářů. Zejména v posledních letech se pak orientuji výhradně na publikace edice Profesionál, v nichž

24 mohu uplatnit své teoretické znalosti i praktické zkušenosti. Kniha tak najde uplatnění zejména u zkušenějších správců firemních sítí, kteří provozují (anebo se chystají provozovat) Windows Server 2003, či pracovníků rozvoje informačních systémů, kteří zde získají přehled o základních možnostech nového operačního systému. Samozřejmě přivítám, pokud si publikaci přečte i zkušený uživatel. Věřím, že i on v ní najde informace, které může využít nejen při práci se serverem, ale například i při práci s Windows XP. V některých detailech totiž mají oba operační systémy mnoho společného. V první kapitole publikace je podrobně popsána instalace operačního systému, přičemž důraz je kladen nejen na ruční instalaci operačního systému a jeho aktivaci, ale i na instalaci bezobslužnou, upgrade předchozí verze Windows 2000, či na opravdu poškozené instalace pomocí konzoly obnovy. Podrobně je popsána nová utilita Shutdown Event Tracker (Sledování událostí vypnutí). Nesmím zapomenout na pomůcku méně zkušeným správcům, kterou je možnost konfigurace základních služeb sítě pomocí průvodce Manage Your Server (Správa serveru), která mne samotného příjemně překvapila snadností s jakou lze nakonfigurovat služby DNS a DHCP, nainstalovat doménu Active Directory a nakonfigurovat souborové a tiskové služby. Druhá kapitola je v mých příručkách tradičně věnována ovládacím panelům. Protože velká část konfigurace operačního systému se odehrává právě v ovládacích panelech, odpovídá tomu svým rozsahem i tato kapitola. Snažil jsem se soustředit zejména na panely využitelné při práci na serveru. Pokud jsem někdy zabrousil i do nastavení vhodnějších spíše pro desktop, měl jsem na paměti to, že někteří počítačoví experti používají server i jako svou pracovní stanici. Třetí kapitola je celá věnována problematice konfigurace a správy tiskáren. Popsány jsou snad všechny možné varianty konfigurace tiskáren, přičemž jsem nezapomněl ani možnosti publikování a vyhledávání tiskáren v Active Directory. V dalších již podstatně kratších kapitolách jsem se postupně zaměřil na popis nástrojů a činností, které považuji za nejdůležitější pro správu systému. Mohu jmenovat Správce úkolů, příkazový řádek, novou verzi Microsoft Management Console, ovládání služeb operačního systému, práci s prohlížečem událostí, správcem zařízení a editorem registru Windows. V poslední, jedenácté kapitole jsem se soustředil na popis základních operací s objekty Active Directory, což je v případě správců spolehlivě jedna z nejčastějších činností. Na řadu funkcí a nástrojů se sice nedostalo, ale věřím, že nebudete ochuzeni. Jak se totiž zmíním za chvíli, s malou časovou prodlevou vychází i navazující publikace, kde se soustředím na to, na co nebyl prostor v této knize. Jak je v mých příručkách zvykem, najdete ve všech kapitolách řadu poznámek, upozornění a varování, jejichž cílem je upnout vaši pozornost k důležitému sdělení, které vám někdy může třeba jen zpříjemnit život, jindy vás však může zachránit od katastrofy. Těm z vás, kteří budou poté, co bude uvedena na trh, provozovat lokalizovanou verzi produktu, jsem se snažil vyjít vstříc důsledným uváděním českých ekvivalentů názvů oken, popisků, příkazů nabídek apod. Díky tomu dostáváte v podstatě jedinou publikaci pro dvě verze Windows.

25 Používané konvence Jak již jste jistě z publikací nakladatelství Grada zvyklí, orientaci v textu vám budou usnadňovat různé typografické prvky: Pozor! Název Soubor Storno Vložit Rám KLÁVESA Program Důležité pojmy a pasáže textu, které je třeba zvýraznit, jsou vysazeny tučně. Názvy firem, softwarových produktů, aplikací a jednotlivých objektů programu označujeme kurzivou. Názvy souborů a složek a internetové adresy jsou vysazeny bezpatkovým písmem. Texty, které se objevují v uživatelském prostředí aplikací Windows, jsou vysazeny tučným bezpatkovým písmem. Takto jsou odlišeny příkazy nabídek, popisky ovládacích tlačítek, názvy dialogových oken a další citace z obrazovky. Jednotlivé příkazy v posloupnosti příkazů zadávané v nabídkách, podnabídkách a následně otevíraných dialogových oknech oddělujeme šipkami napřílkad Nástroje Možnosti Zobrazení zalomit do okna. Názvy kláves označujeme KAPITÁLKAMI např. ENTER nebo ALT+S. Pro výpis zdrojového kódu v příkladech a pro odlišení jednotlivých prvků programu v běžném textu je použito bezpatkové neproporcionální písmo. V textu se budete často setkávat s podšeděnými odstavci označenými ikonou, která bude charakterizovat druh informace v daném odstavci: Píšící ruka označuje poznámku, která není nezbytná k pochopení dané problematiky, ale týká se tématu a prozrazuje další souvislosti. Usměváček vás upozorní na různé tipy a triky, kterými si můžete usnadnit některé činnosti nebo které vám umožní dosáhnout efektních výsledků. Mračoun označuje text, v němž vás upozorňujeme na něco, co nefunguje tak, jak byste očekávali nebo jak popisuje dokumentace. Varovně vztyčený prst označuje text, který vás upozorňuje na něco, na co byste si měli dát pozor, co vás může nepříjemně překvapit nebo co by vám mohlo způsobit problémy. Bomba je předzvěstí katastrofy nebo alespoň velkých nepříjemností. Tato ikona totiž označuje text upozorňující na skutečnosti, vedoucí ke ztrátě dat, zhroucení systémů a podobným havarijním stavům.

26 Související publikace Tato kniha je jednou z mých dvou publikací popisujících operační systém Windows Server Pro zkušenější z vás je určena publikace Windows Server 2003 poradce experta, která dále rozšiřuje informace uvedené v této knize. Najdete v ní popis nových nebo zdokonalených technologií Automated Deployment Services, plná obnova serveru ze zálohy Automated System Recovery, Group Policy, publikování aplikací, instalace pracovních stanic pomocí technologie Remote Installation Services a serverů pomocí technologie stínových kopií dat, ukládaných na serverech Volume Shadow-Copy Service a řady dalších oblastí. Mým cílem je poskytnout vám ve dvou na sebe navazujících publikacích všechny důležité informace pro zvládnutí problematiky serverů Windows Server Informace v obou publikacích se doplňují. Cílem je, aby obě publikace společně pokryly celou problematiku na úrovni, kterou očekává správce systému. Doufám, že se tato kniha stane vaším nepostradatelným pomocníkem při práci s operačními systémy rodiny Windows Server 2003 a pomůže vám při zvládnutí všech tajů těchto relativně složitých operačních systémů. Díky dlouholetým zkušenostem, které s operačními systémy Windows NT a Windows 2000 mám, vám mohu předložit publikaci, jejímž hlavním cílem je pomoci vám i ve chvílích, kdy již ani poněkud odtažitý text originální příručky nebo elektronické nápovědy k vyřešení konkrétních problémů, s jakými se v praxi takřka denně setkáváte, nestačí.

27 1. Instalace V úvodu jsem se stručně věnoval obecnému popisu nových rysů rodiny operačních systémů Windows Server Nyní se již dostáváme ke kapitole popisující hardwarové požadavky jednotlivých edicí operačních systémů Windows Server 2003 a různé typy jejich instalace. 1.1 Hardwarové požadavky Každá nová verze operačního systému má vyšší nároky na hardware, než měla verze předchozí. Tyto zvýšené požadavky na hardware jsou však vyvolány novými funkcemi a vlastnostmi, které samozřejmě nutně potřebují vyšší výkonnost hardware. Budu ale konkrétní. Operační systémy Windows Server 2003, Standard Edition a Enterprise Edition mají následující hardwarové požadavky (zbývajícími edicemi Web a Datacenter se zde zabývat nebudeme): Komponenta Standard Edition Enterprise Edition Minimální rychlost procesoru (počítače s procesorem x86) 133 MHz 133 MHz (počítače s procesorem Itanium) 733 MHz 733 MHz Doporučená rychlost procesoru 550 MHz 733 MHz Minimum RAM 128 MB 128 MB Doporučené minimum RAM 256 MB 256 MB Nejvyšší velikost RAM (počítače s procesorem x86) 4 GB 32 GB (počítače s procesorem Itanium) 64 GB 64 GB Podpora více procesorů Nejvýše 4 Nejvýše 8 Diskový prostor pro instalaci (počítače s procesorem x86) 1.5 GB 1.5 GB (počítače s procesorem Itanium) 2.0 GB 2.0 GB V tabulce jsou zmíněny požadavky pro serverový hardware vybavený 64bitovým procesorem Intel Itanium, na nichž je samozřejmě nutné provozovat 64bitovou verzi Windows Server 2003, Enterprise Edition. Takový server ovšem nemám, a musím se spokojit s podstatně slabším hardware. Pro mé potřeby však dvouprocesorový server, byť jen s procesory Intel Pentium II, 400 MHz a 384 MB RAM, bohatě postačuje. Kromě něj mám totiž ještě od firmy Hewlett-Packard zapůjčeny výkonné pracovní stanice COMPAQ Evo s procesory Intel Pentium 4, 1,8 GHz a 256 MB RAM, které budu využívat zejména pro demonstraci spolupráce většího počtu serverů Windows Server 2003.

28 1.2 Instalace na nový systém Z hardwarových požadavků vyplývá, že pro Windows Server 2003 s vysokou pravděpodobností zakoupíte nový server. Vyjdu tedy z tohoto předpokladu a nejprve popíši nejjednodušší metodu instalace, čili instalaci operačního systému na prázdný server. Pouze pro pořádek uvedu, že na serveru není instalován žádný jiný operační systém, pevné disky jsou prázdné a dosud bez jakýchkoli oddílů (partition). Tento typ instalace vřele doporučuji použít ve většině případů, pokud je to jen trochu možné. Upgrade předchozích verzí Windows (Windows NT 4.0 nebo Windows 2000) sice podporován je (pro Windows 2000 si to také později zcela jistě ukážeme), avšak nová instalace operačního systému Windows Server 2003 zcela jistě nebude negativně ovlivněna předchozí konfigurací serveru. Příprava na instalaci proto bude poměrně snadná: stačí zapnout server a do mechaniky vložit CD-ROM s instalací Windows Server 2003, Enterprise Edition. Při praktických ukázkách budu vždy pracovat s edicí serveru Enterprise, byť v této publikaci nechci popisovat ani využívat žádné rysy dostupné pouze ve verzi Windows Server 2003, Enterprise Edition. Pokud bych však výjimečně popisoval nějakou vlastnost, která není dostupná v edici Standard, zcela jistě vás na to upozorním. Uvedené informace můžete tedy bez jakýchkoli obav využít i v případě, že instalujete a využíváte verzi Windows Server 2003, Standard Edition. Spuštění instalace z CD-ROM Při náběhu serveru je ve fázi detekce mechaniky CD-ROM zjištěna přítomnost instalačního CD-ROM, podporujícího spuštění operačního systému z média v mechanice. Všechny legálně zakoupené CD-ROM s instalací Windows Server 2003 spuštění přímo z média podporují. Pokud však instalujete operační systém například z CD-ROM dodávaného v rámci programu MSDN, která spuštění přímo z média zpravidla nepodporují, či DVD-ROM téhož programu, musíte použít jiný způsob instalace. Server na nalezení CD-ROM s podporou spuštění přímo z média zareaguje zobrazením informace:

29 Teď je spuštění systému z CD-ROM předřazeno dokonce i načtení systému z disketové mechaniky. Jelikož jsou v našem případě disky zcela prázdné (bez oddílů partitions), spustí se vzápětí i instalace Windows Server Pokud by na disku byl nějaký jiný systém již nainstalován, zobrazila by se zpráva Press any key to boot from CD... (Pro spuštění z CD stiskni libovolnou klávesu). Pokud byste klávesu nestiskli, naběhl by původní operační systém. Tato vlastnost byla implementována již ve Windows Díky tomu tedy již tedy nehrozí situace, kdy vám ve Windows NT 4.0 po restartu počítače při zapomenutém CD v mechanice naběhl místo operačního systému instalační program. Instalační program se spustil. Než se však dočkáme uvítací obrazovky, ještě chvíli to potrvá. Již nyní lze do instalace aktivně vstoupit, v některých případech je to dokonce zcela nezbytné. Pokud totiž máte v serveru instalován řadič SCSI nebo řadič diskového pole, který není k dispozici na standardním CD-ROM s instalací Windows Server 2003, či i přesto, že ovladač podporován je, chcete použít ovladač výrobce hardware, stiskněte klávesu F6. Musíte si však pospíšit, možnost instalace ovladače třetí strany je dostupná pouze několik vteřin po náběhu modré obrazovky instalačního programu.

30 Pokud ovladač řadiče na CD-ROM s instalací operačního systému není a vy nabízenou možnost jeho ruční doinstalace nevyužijete, instalace operačního systému se nezdaří, protože ve chvíli, kdy bude spuštěna omezená verze Windows, systém neuvidí žádné disky, na něž by mohl být instalován. Jestliže potřebu vybrat ovladač třetí strany nemáte (ostatně ihned po uvedení Windows Server 2003 na trh je pravděpodobnost existence nepodporovaného ovladače prakticky nulová), instalační program vám nabídne možnost stisku další funkční klávesy F2. Po jejím stisku lze spustit proces Automated System Recovery (automatizované obnovy systému). V tuto chvíli ještě není co obnovovat. Jestliže nevyužijete ani druhou možnost ovlivnění běhu instalačního programu, bude instalace po několika vteřinách prodlevy pokračovat načítáním souborů nutných pro spuštění instalátoru. Nejvíce času zabere načtení jednotlivých ovladačů (disketové mechaniky, SCSI řadiče, řadiče diskového pole, souborového systému atd.).

31 Po natažení všech nezbytných součástí se v dolní části obrazovky objeví text Setup is starting Windows (Instalační program spouští Windows). Ne, nebojte se, až tak rychlá a snadná instalace opravdu není. Zatím se spouští pouze minimální verze Windows Server 2003 ve znakovém režimu, aby mohla být zahájena instalace verze plné. Jakmile bude spouštění dokončeno, objeví se obrazovka s uvítáním a třemi možnostmi dalšího postupu.

32 Pro zahájení instalace stiskněte klávesu ENTER. Kdybyste se rozhodli instalaci přerušit, stiskněte klávesu F3. Stiskem klávesy R můžete zahájit proces opravy instalace Windows Server Podobně jako u procesu automatizované obnovy i v tomto případě prozatím není co opravovat, takže tuto volbu v tuto chvíli nezkoušejte. Postup opravy narušené instalace si ukážeme v závěru kapitoly věnované instalaci Windows Server Stiskněte tedy klávesu ENTER. Následuje obrazovka požadující malé strpení (Please Wait (Čekejte, prosím)). Vzápětí se již zobrazí první strana licenčního ujednání. Licenční ujednání má několik stran, projdete jím pomocí klávesy PAGE DOWN. Pokud s ujednáním souhlasíte, stiskněte klávesu F8. Jestliže s ním nesouhlasíte, stiskněte klávesu ESC a instalace bude ukončena.

33 Předpokládám, že jste souhlasili, takže můžeme společně pokračovat dále. Další obrazovka vyžaduje volbu oddílu (podobně jako v předchozích publikacích budu i nyní používat oficiální český překlad anglického partitions) na nějž bude operační systém instalován. Pokud tento oddíl neexistuje (můj případ), je možné jej vytvořit. Vytvoření oddílu pro instalaci operačního systému Vytvoření oddílu je velmi snadné. Nejprve si vyberte pevný disk, na němž má být oddíl vytvořen (pro pohyb po obrazovce používejte kurzorové klávesy NAHORU a DOLŮ). Zpravidla to bude první zobrazený disk označený jako Disk 0 Id 0. Pokud nevytvoříte oddíl pro instalaci operačního systému na tomto disku, nebude možné jeho instalaci úspěšně dokončit. Po nakopírování souborů v rámci právě popisované části instalace, probíhající ve znakovém režimu, server ohlásí chybějící operační systém. Jako téměř u všeho, i zde z tohoto pravidla existuje výjimka. Tou výjimkou je případ použití dvou a více SCSI řadičů, kdy záleží na jejich hardwarovém nastavení. Toto nastavení určuje, zda první zobrazený disk je opravdu na řadiči, z nějž bude systém spouštěn. Na tuto anomálii však snadno přijdete a objevuje se většinou pouze u doma skládaných systémů. U značkových serverů by se to stát nemělo. Na mém počítači je v tuto chvíli k dispozici pouze jediný disk, takže žádnou volbu nemám.

34 Máte-li vybrán disk, na nějž chcete instalovat, stiskněte klávesu C (Create Partition Vytvořit oddíl). Objeví se obrazovka očekávající zadání velikosti vytvářeného oddílu. Do pole Create partition of size (in MB) (Vytvořit oddíl o velikosti (v MB)) zadejte vámi požadovanou velikost. Nabízena je maximální možná velikost, vy však tuto hodnotu můžete upravit v rozmezí intervalu minimální a maximální velikosti. Chcete-li do pole velikosti oddílu zadat jinou hodnotu, nejprve pomocí klávesy BACKSPACE odstraňte původní hodnotu a teprve pak zadejte hodnotu novou. Potvrzení velikosti oddílu proběhne po stisku klávesy ENTER. Pokud byste si operaci v tuto chvíli rozmysleli, můžete stisknout klávesu ESC, a vrátíte se tak do předchozí obrazovky. Já požaduji vytvoření oddílu o maximální velikosti.

35 Instalujete-li operační systém na server s velmi velkou pamětí RAM (více než 512 MB), je nutné do úvah o velikosti systémového oddílu zahrnout i prostor pro potenciální vytvoření výpisu paměti v případě selhání serveru. Tento výpis (dump) se ukládá výhradně na systémový disk a nelze jej přesměrovat jinam. Jestliže o tuto možnost přijít nechcete a nechcete využít možnost vytvoření tzv. minidumpu, je nutné systémový oddíl způsobem zvětšit. Po potvrzení velikosti oddílu se v případě vytváření oddílu na zcela nový, anebo low level formátem naformátovaný disk může objevit obrazovka, která na tuto skutečnost celkem obšírně upozorňuje. Pro pokračování stiskněte klávesu C (Continue Pokračovat). Po vytvoření oddílu na prázdném disku se v seznamu objeví položka C: Partition1 [New (Raw)] (C: Oddíl1 [Nový (Neformátovaný)]). Na tento oddíl se po stisku klávesy ENTER mohou instalovat Windows. Vzhledem k tomu, že operační systém pracuje s bloky o určité velikosti, nemusí být v některých případech zvolený disk nutně využit bezezbytku. Záleží na typu a geometrii disku. Prostor nezahrnutý do vytvářeného oddílu je označen jako Unpartitioned space (Bez oddílů). Nejedná se však o žádnou tragédii, protože zbytkový prostor nikdy nepřesahuje 8 MB.

36 Odstranění oddílu Disky ve Vašem počítači však mohou vypadat i jinak. Může jich být více, a co je důležitější, mohou obsahovat již nějaké oddíly. Po stisku klávesy ENTER byste sice mohli operační systém nainstalovat na vybraný oddíl (v mém případě je to oddíl C:), ale vůbec netuším, co je na tomto oddílu uloženo a navíc je na něm málo místa. Proto bude lepší oddíl smazat. Na tento oddíl tedy najedete kurzorem (velká šedá vodorovná plocha) a stisknete klávesu D (Delete). Objeví se obrazovka shrnující údaje o odstraňovaném oddílu a vyžadující potvrzení odstranění stiskem klávesy L (Delete).

37 Po stisku klávesy L mohou nastat dvě situace. V prvním případě bude oddíl odstraněn a vy se vrátíte zpět do seznamu oddílů, kde již bude odstraněný oddíl chybět a zvětší se tak prostor bez oddílů (Unpartitioned space). Tato situace nastane v případě, že odstraňovaný oddíl nebyl systémový a byl vytvořen jako oddíl základní. Je-li odstraňovaný oddíl systémový (a to ten můj je), zobrazí se obrazovka, která na tuto skutečnost upozorňuje. Na systémovém oddílu může být instalován jiný operační systém, mohou na něm být uloženy spouštěcí soubory jiného operačního systému, či systémové utility. Pokud chcete oddíl opravdu odstranit, stiskněte klávesu ENTER. V opačném případě byste se po stisku klávesy ESC vrátili zpět do obrazovky seznamu oddílů. V tuto chvíli je oddíl odstraněn. Anebo také ne. Pokud je oddíl uložen na dynamickém disku, zobrazí se další upozornění. Pokud oddíl odstraníte, ostatní oddíly na dynamickém disku se stanou nepřístupnými. Chcete-li oddíl i přesto odstranit, stiskněte klávesu ENTER. V opačném případě stiskněte klávesu ESC a vrátíte se tak zpět do obrazovky seznamu oddílů.

38 V mém případě jsem systémový a dynamický oddíl odstranil, proto mám na druhém disku počítače již pouze volný prostor pro vytvoření nového oddílu. Na tomto disku již mohu vytvořit nový oddíl pro instalaci operačního systému dle postupu, který jsme si již ukázali.

39 Při vytváření nového oddílu poté, co jste odstranili oddíl C:, doporučuji s ohledem na písmenné pojmenování (označení) oddílů postupovat velmi obezřetně. Kdybych totiž nyní vytvořil nový oddíl, systém by jej označil jako G: (další volné písmeno po již použitém označení F:). Označení C: v tuto chvíli instalační program bere jako obsazené. Řeknete si, že to teď přece nevadí. Nyní ne, ale později... Po instalaci operačního systému byste totiž zjistili, že systém nepoužil pro označení systémového oddílu písmeno C:, ale právě G: (či jakékoli jiné). A s tím se prakticky nedá nic dělat. Ne, že by taková instalace nebyla funkční, ale rozhodně byste sami před sebou nevysvětlili, proč je systémový oddíl v podstatě bezdůvodně pojmenován G:. Doporučuji vám tedy, abyste odstranili všechny oddíly, které chcete, a instalaci v tuto chvíli přerušili stiskem klávesy F3. Vzápětí ji spusťte znovu a jakmile se dostanete do místa umožňujícího vytvoření oddílu na prázdném disku, vytvořte jej. Systém nyní pro jeho označení použije písmeno C: a všechno bude v pořádku. Naformátování vytvořeného oddílu Nově vytvořený oddíl je nutné naformátovat. Instalační program vám nabízí výběr z formátů dvou souborových systémů NTFS a FAT, oproti Windows 2000 však nabízí nejen standardní formátování oddílu, ale i možnost rychlého formátování, které jistě znáte jako volbu pro formátování z běžícího operačního systému. Pro systémový oddíl doporučuji samozřejmě vybrat souborový systém NTFS (je ostatně předvolen) a stisknout klávesu ENTER. Zda zvolíte rychlou nebo klasickou metodu formátování je na vás. Pokud jste před instalací disk formátovali low level formátem, lze bez obav zvolit i rychlou metodu formátování bez rizika, že oddíl bude obsahovat i vadné sektory.

40 Pokud byste operační systém chtěli instalovat na již existující oddíl a chtěli byste data na disku ponechat, vybrali byste zde chybějící možnost Leave the current file system intact (no changes) (Ponechat stávající operační systém nedotčený (beze změny)). Po volbě typu formátu a stisku klávesy ENTER je zahájeno formátování vybraného oddílu. Průběh formátování je znázorněn žlutým pruhem v dolní části obrazovky. Kromě tohoto grafického znázornění je k dispozici i číselný údaj o procentech naformátovaného prostoru. Po ukončení formátování proběhne kontrola disků (pokud jsou oddíly prázdné, proběhne během několika vteřin), připraví se seznam souborů, jež mají být nakopírovány na pevný disk.

41 Vzápětí se a zahájí i vlastní kopírování souborů nutných pro pokračování instalace v grafickém režimu do nově vytvořeného a zformátovaného oddílu. Podobně jako u formátování je postup operace znázorněn jak graficky, tak číselně. V pravé dolní části okna jsou navíc zobrazovány právě kopírované soubory. Doba kopírování je různá. Závisí na rychlosti řadiče a mechaniky CD-ROM. Počítejte však přibližně s třemi až pěti minutami. Rychlost kopírování velmi závisí na kvalitě hardwarového vybavení, zejména na mechanice CD-ROM. Dnešní až 40rychlostní mechaniky vás rozhodně příliš nezdrží.

42 Po ukončení kopírování instalační program nejprve načte konfiguraci uloženou v souboru HIVESYS.INF. Poté uloží konfiguraci, aby se po restartu mohla druhá část instalace operačního systému Windows Server 2003 spouštět již z pevného disku. Následně se objeví okno oznamující očekávaný restart serveru. Server nerestartuje ihned, ale po časové prodlevě 15 vteřin. Chcete-li restart urychlit, stiskněte klávesu ENTER.

43 Ať tak, či tak, zobrazí se poslední obrazovka oznamující probíhající restart systému. Ještě si však ověřte, zda jste v disketové mechanice nezapomněli disketu, kterou jste možná použili pro instalaci vlastního řadiče diskového pole. CD-ROM Windows Server 2003 v mechanice bez obav ponechejte. Vzpomeňte si, co jsem vám o možnosti spuštění systému z CD-ROM pověděl v úvodu kapitoly. Nyní tedy skončila první část instalace operačního systému, probíhající výhradně v textovém režimu. Všimli jste si, jak málo toho po vás systém chtěl? Vy, kteří znáte instalaci předchozích verzí Windows NT, si jistě vzpomenete minimálně na nastavení systému a rozložení klávesnice. Nyní se konfigurace v rámci první části instalace omezila pouze na nastavení systémového oddílu.

44 Vzhled instalačního programu vám jistě připomene instalační program Windows 9x, či nejnovější verze klientského operačního systému Windows XP. Rozhodně zde například chybí uvítací obrazovka průvodce grafickou částí instalace, která byla součástí instalace Windows Naopak zde najdete údaj o předpokládané době instalace. Pokud však systém instalujete na pomalejší server, poběží hodiny pomaleji a raději se na odhad doby instalace nespoléhejte. Inicializace zařízení Jako první se zahájí proces detekce instalovaných zařízení. Tato část instalace zabere relativně nejdelší časový úsek, protože v rámci ní instalační program vyhledá všechna instalovaná hardwarová zařízení, jako jsou grafický adaptér, sběrnice, ukazovací zařízení, monitor, síťový adaptér apod. Při vyhledávání zařízení se uplatňuje jak technologie Plug and Play, tak aktivní vyhledávání zařízení prostřednictví dostupných ovladačů. Jak jsem již naznačil, detekce může trvat relativně dlouho (dle výkonnosti serveru řádově minuty), proto buďte trpěliví a důvěřujte instalačnímu programu i ve chvílích, kdy se na první pohled nic neděje (indikátor se nepohybuje a disk nevykazuje žádnou aktivitu). V této době instalaci není možné přerušit (pokud samozřejmě vyloučím možnost použití vypínače serveru). Může se také stát, že obrazovka bude v některých chvílích blikat.

45 Místní nastavení Poté, co grafická část instalace serveru probíhala až do této chvíle bez nutnosti vaší asistence, budete nyní několikrát požádáni o zadání požadovaných parametrů. Nejprve systém nabídne možnost změny výchozích parametrů místních nastavení (jazyka, klávesnice, měny apod.). Instaluji anglickou verzi produktu, takže výchozí jazyk, formáty a klávesnice jsou nastaveny pro angličtinu, Spojené státy a americkou klávesnici.

46 Chcete-li místní nastavení změnit, nejprve stiskněte horní tlačítko Customize... (Vlastní...), které umožňuje zvolit místní nastavení pro přihlášeného uživatele i výchozí nastavení pro celý systém. Zobrazí se okno Regional and Language Options (Místní a jazyková nastavení) obsahující výchozí nastavení. V sekci Standards and formats (Standardy a formáty) v horní části okna vyberte v rozbalovací nabídce položku Czech (Česky), v sekci Location (Umístění) v dolní části okna zvolte v rozbalovací nabídce položku Czech Republic (Česká republika). Poté tiskněte tlačítko Apply (Použít), nikoliv OK.

47 Kliknutím zvolte záložku Advanced (Upřesnění), kde v sekci Default user account settings (Výchozí nastavení uživatelského účtu) zaškrtněte políčko Apply all settings to the current user account and to the default user profile (Aplikovat všechna nastavení na aktuální uživatelský účet a na výchozí uživatelský profil). Díky tomu bude nastaven výchozí jazyk pro všechny uživatele (i aplikace) na češtinu.

48 Nyní stiskněte tlačítko OK čímž se dostanete zpět do okna instalačního programu Regional and Language Options (Místní a jazyková nastavení). Všimněte si, že v horní části jsou již standardy a formáty nastaveny na češtinu a umístění na Českou republiku. Klávesnice je však prozatím americká (US), proto stiskněte pro změnu dolní tlačítko Details... (Podrobnosti...). Objeví se okno Text Services and Input Languages (Textové služby a vstupní jazyky) s jedinou záložkou Settings (Nastavení).

49 V rozbalovací nabídce v sekci Default input language (Výchozí vstupní jazyk) zvolte Czech (Čeština). Od tohoto okamžiku bude mít každý nový uživatel přihlašující se k serveru nastavenu jako primární českou klávesnici. Všimněte si, že tučně je nyní již zvýrazněna čeština a česká klávesnice. Pokud patříte k těm, kteří chtějí na serveru používat pouze anglickou klávesnici, pak posledně jmenovanou operaci neprovádějte. Rozhodně však nedoporučuji za každou cenu lpět výhradně na anglickém nastavení prostředí. Ve chvíli, kdy na server nainstalujete například SQL Server, nebude schopen třídit data podle českých pravidel. Tato (a nejen tato) serverová aplikace totiž pro mnohá nastavení využívá výchozí hodnoty systému. Po uzavření okna Text Services and Input Languages (Textové služby a vstupní jazyky) se stiskem tlačítka OK vrátíte zpět do výchozího okna Regional and Language Options (Místní a jazyková nastavení). Všimněte si, že popis aktuálního nastavení se změnil i u klávesnice. Více si o jazykových nastaveních řekneme při popisu příslušného panelu v Ovládacích panelech. Pro pokračování instalace stiskněte tlačítko Next.

50 Jméno a organizace Svoje jméno a příjmení zadejte do pole Name: (Jméno:), do pole Organization: (Organizace:) zadejte jméno firmy, jež je vlastníkem licence. Pokud si kupujete systém pro domácí použití, ponechte pole Organization: samozřejmě prázdné. Jméno a příjmení jste povinni uvést, bez vyplnění pole Name: vás instalační program nenechá pokračovat v instalaci. Po vyplnění prvního, popřípadě i druhého pole, stiskněte tlačítko Next.

51 V následujícím okně průvodce vás čeká zadání 25znakového kódu produktu. Kód naleznete na zadní straně obalu CD-ROM s instalací Windows Server Pohyb mezi jednotlivými políčky je automatický, na vás je pouze postupné vložení kódu. Velká písmena v kódu můžete zadávat i bez aktivní klávesy CAPS LOCK, protože to nemá na správnost kódu nemá žádný vliv. Po vložení všech znaků stiskněte tlačítko Next. Při zadávání kódu se soustřeďte, abyste v 25 znacích neudělali chybu. Pokud ji uděláte, zobrazí se chybové hlášení. Zadání kódu poté zopakujte.

52 Způsoby licencování Od verze Windows NT 3.51 je nutné pro přístup k serveru disponovat licencí CAL (Client Access Licence). Tato licence opravňuje využití prostředků serveru na straně klienta, pro legální přístup k serveru nestačí mít pouze instalaci operačního systému pracovní stanice. Windows Server 2003 nabízejí stejně jako předchozí systémy dva typy licencování Per server (licence vázaná na server) a Per Device or Per User (licence vázaná na zařízení (počítač, PDA, MDA apod. nebo na uživatele)). Rozdílem mezi oběma typy licencování je to, že v případě licence vázané na server je zapotřebí zakoupit tolik licencí pro klienty, kolik je maximální počet současně k serveru přihlášených uživatelů. U licence vázané na pracovní stanici je nositelem licence tato stanice. První typ licencování je výhodný tehdy, jestliže uživatelé přistupují na jediný server, druhý typ licencování je naopak výhodný v případech, kdy uživatelé z pracovních stanic přistupují současně k několika serverům. Pokud v okně Licensing Modes (Způsoby licencování) vyberete typ licence pro server (Per server), můžete v poli Number of concurrent connections: (Počet souběžných připojení:) určit počet zakoupených licencí. Předvoleno je pět licencí. U typu licence Per Device or Per User se počet licencí nezadává. Po volbě způsobu licencování a případného zadání počtu licencí u způsobu pro server stiskněte tlačítko Next. Název počítače a heslo správce Na následujícím obrázku je v poli Computer Name: (Název počítače:) zobrazen poněkud zvláštní název počítače GRADA-DE6NUMS3R. Jak vznikl? Byl vygenerován s využitím části údajů zadaných v poli Organization: (Organizace:) z okna Personalize Your Software (do tohoto pole jsem zadal text Grada Publishing, a. s.). Navržený název samozřejmě nemusíte použít a můžete zvolit název odpovídající vašim jmenným konvencím.

53 Automatické vytvoření názvu počítače je třeba chápat jako pomůcku pro méně zkušené uživatele, kteří s konfigurací síťových služeb mají pouze minimální, či dokonce žádné zkušenosti. Automatické vytvoření názvu počítače a později i využití možnosti automatického adresování protokolu IP totiž i těmto méně zkušeným uživatelům umožňuje spojit dva a více počítačů v síti bez nutnosti znát detaily této problematiky. A to i proto, že mechanismus vytvoření názvu počítače a volby adresy IP je shodný jak pro servery, tak pracovní stanice. Díky tomu lze tedy velmi snadno nakonfigurovat i malou firemní síť. Chcete-li tedy název počítače změnit, přepište (nebo upravte) návrh uvedený v poli Computer Name: (Název počítače:). V mém případě dostane server název GRADASRV010 (doufám jen, že jsem shodně nepojmenoval některý ze svých serverů s Windows 2000). V polích Administrator password: (Heslo správce:) a Confirm password: (Potvrzení hesla:) je očekáváno zadání hesla, kterým bude kryt přístup k účtu uživatele Administrator. Toto heslo je velmi důležité, protože jeho znalost umožňuje držiteli provádět na serveru jakékoli operace. Heslo zadejte dostatečně kvalitní (délka, použití číslic a speciálních znaků) a dobře je uschovejte. Pro běžnou činnost vytvoříte po dokončení instalace serveru další uživatelské účty s různou úrovní oprávnění.

Název podkapitoly 5 Děkuji Miloslavu Doubravovi z firmy Hewlett-Packard za zapůjčení výkonných pracovních stanic COMPAQ EVO a další počítačové techniky. Obsah 7 Obsah Úvod... 23 Windows Server 2003...

Více

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko "Start".

Online návod. Start Klikněte na toto tlačítko Start. Online návod Start Klikněte na toto tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje tiskové funkce multifunkčních digitálních systémů e-studio161. Informace o následujících tématech vyhledejte v návodu k obsluze

Více

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o.

SPARKLAN WX-7615A - návod k obsluze. Verze 1.2. 1 i4 Portfolio s.r.o. Bezdrátový 11ag AP router Příručka k rychlé instalaci (návod k obsluze) Verze 1.2 1 i4 Portfolio s.r.o. Obsah 1. Před instalací... 3 2. Instalace hardware... 4 3. Konfigurace nastavení TCP/IP vašeho počítače...

Více

Zvýšení zabezpečení počítače

Zvýšení zabezpečení počítače KAPITOLA 5 Zvýšení zabezpečení počítače V této kapitole: Použití šablon zabezpečení................................................ 223 Použití Průvodce konfigurací zabezpečení................................

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Technologie počítačových sítí 1. cvičení

Technologie počítačových sítí 1. cvičení Technologie počítačových sítí 1. cvičení Obsah prvního cvičení Microsoft Windows 2003 server Operační systém Windows 2003 server - Vytvoření nového virtuálního stroje pro instalaci Windows 98 - Příprava

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Wireless / Fast Ethernet Print Server Series Quick Installation Guide Version 2.1 Multi-Languages Content Table English......02 Nederlands...16 Deutsch.... 30 Français... 44 Polski... 59 Italiano...73

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač)

Česká verze. Úvod. Pohled zepředu. RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) RO003/RO003UK Sweex širokopásmový router (směrovač) Důležité! Průvodce nastavením spustíte z přiloženého disku CD-ROM Sweex. Tento průvodce instalací vám krok za krokem ukáže, jak router nastavit. Nepodaří-li

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13

Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 Obsah 1 2 Úvod...12 Součásti aplikace... 12 Použité konvence... 13 1. Instalace a nastavení...15 1.1 Než začnete instalovat... 16 1.2 Instalace... 16 Průběh... 17 1.3 Oprava instalace... 18 1.4 Odinstalování

Více

INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS

INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS INSTALACE DATABÁZE ORACLE A SYSTÉMU ABRA NA OS WINDOWS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Instalace Oracle verze 11.02. 64 bit... 2 Instalace Listeneru... 8 Vytvoření instance databáze... 10 Úprava konfigurace

Více

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)

TRUST USB2 EASY FILE TRANSFER CABLE. Instrukce při prvním použití 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3) Instrukce při prvním použití Kapitola 1. Instalace ovladače (4.2) 2. Připojení kabelu (4.3)! 3. Přenos údajů mezi dvěma počítači (6.1) 1 Úvod Toto je uživatelská příručka pro uživatele TRUST USB2 EASY

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.2 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...6 Provedení

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 3 5 U k á z k a k n i h

Více

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili.

LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Pokud jakákoliv z výše uvedených položek chybí, obraťte se na prodejnu, ve které jste zařízení zakoupili. LW051 Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN PC Card 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé připojení k bezdrátové

Více

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání)

Programovací software Oblast režimů Oblast nástrojů Složka aplikací pro různé funkce: Oblast tlačítek Tlačítko Loading (Načítání) Programovací software 1. Struktura funkcí myši ErgoMedia 500 Hlavní obrazovka struktury funkcí Zobrazuje programované klávesy. Hlavní obrazovka myši ErgoMedia 500: Oblast režimů K dispozici jsou čtyři

Více

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot uživatelský manuál verze 1.6.12. Uživatelský manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Uživatelský manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat data z IP kamer a video serverů

Více

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3

Obsah. Úvod... 2. Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Obsah Úvod... 2 Co je KORG KONTROL Editor?... 2 Požadavky na systém... 2 Instalace... 3 Instalace pro uživatele Windows... 3 Instalace pro uživatele Mac OS X... 3 Quick start... 4 Spuštění KORG KONTROL

Více

Web n walk Manager. Návod pro uživatele

Web n walk Manager. Návod pro uživatele Web n walk Manager Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Požadavky na HW a SW 4 3. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím služby Internet 4G 5 4. Instalace SW a nastavení přístupu prostřednictvím

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Desktop 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise Desktop 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument

Více

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g

Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g KAPITOLA 2 Instalujeme a zakládáme databázi Oracle Database 11g Protože se instalace systému Oracle s každou novou verzí zjednodušuje, stojí uživatel před pokušením otevřít krabici s médii a ihned začít

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0. Uživatelská příručka

Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0. Uživatelská příručka Bezdrátový adaptér tiskárny HP bt500 Bluetooth USB 2.0 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace obsažené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

BankKlient. FAQs. verze 9.50

BankKlient. FAQs. verze 9.50 BankKlient FAQs verze 9.50 2 BankKlient Obsah: Úvod... 3 Instalace BankKlient možné problémy... 3 1. Nejsou instalovány požadované aktualizace systému Windows... 3 2. Instalační program hlásí, že nemáte

Více

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17

Úvod...15. Používané konvence... 16. 1. Seznámení s Outlookem...17 Obsah Úvod...15 Používané konvence... 16 1. Seznámení s Outlookem...17 1.1 Novinky verze 2003... 17 1.1.1 Navigační podokno...17 1.1.2 Nabídka Přejít...17 1.1.3 Podokno pro čtení...18 1.1.4 Rozložení seznamu

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša Verze dokumentu: 1/2013 Poslední aktualizace: 2. Ledna 2013

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša Verze dokumentu: 1/2013 Poslední aktualizace: 2. Ledna 2013 Autor: Marek Klimša Verze dokumentu: 1/2013 Poslední aktualizace: 2. Ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových součástí při

Více

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe

QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe OBSAH Obsah QuarkXPress 9.5 - soubor ReadMe...4 Požadavky na systém...5 Požadavky na systém: Mac OS...5 Požadavky na systém: Windows...5 Instalování: Mac OS...7 Provedení

Více

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista

Česky. Pen Tablet. Uživatelská příručka. Windows 2000 / XP / Vista Pen Tablet Uživatelská příručka Windows 2000 / XP / Vista 1 I. Obecné informace 1. Přehled Vítejte ve světě počítačových per! Zjistíte, jak snadné je ovládat váš počítač nikoli myší, ale bezdrátovým perem.

Více

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky

DWL-2000AP+ Než začnete. Kontrola obsahu dodávky Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2000AP+ D-Link AirPlus G+ Bezdrátový přístupový bod Než začnete

Více

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI

Manuál. i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Manuál i-tec Display over Ethernet Adapter (DoIP) LAN2DVI Úvod: Jedná se o převodník (adapter) Ethernet na grafický výstup DVI s jednoduchým designem pro připojení monitoru nebo projektoru. Funkčně se

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

ESET Mobile Antivirus

ESET Mobile Antivirus ESET Mobile Antivirus Uživatelská příručka chráníme vaše digitální světy ESET Mobile Antivirus Copyright ESET, spol. s r. o. ESET software spol. s r. o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/94 180

Více

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Hardware Aktivace funkce RAID PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU103 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka

Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Implementovaný webový server HP LaserJet M9040/M9050 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a záruka 2007 Copyright Hewlett-Packard

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE

MODEL MX-NB11 SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE MODEL MX-NB SÍŤOVÝ MODUL NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM Volitelný sít ový modul (MX-NB) umožňuje používat stroj jako sít ovou tiskárnu a jako sít ový skener. Tento návod používá pro digitální multifunkční systém

Více

Operační systémy (OS)

Operační systémy (OS) Operační systémy (OS) Operační systém Základní softwarové vybavení Ovládá technické vybavení počítače Tvoří rozhraní mezi aplikačními (uživatelskými) programy a hardwarem organizace přístupu k datům spouštění

Více

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internetové služby

Verze 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internetové služby Verze 1.0 09/10 Xerox ColorQube 9301/9302/9303 2010 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva vyhrazena podle zákonů Spojených států na ochranu autorských práv. Obsah této publikace

Více

Uživatelská příručka pro program

Uživatelská příručka pro program NEWARE Uživatelský manuál Uživatelská příručka pro program ve spojení se zabezpečovacím systémem strana 1 Uživatelský manuál NEWARE strana 2 NEWARE Uživatelský manuál Vaše zabezpečovací ústředna DIGIPLEX

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219

Vaše uživatelský manuál HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER http://cs.yourpdfguides.com/dref/888219 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP COMPAQ EVO W4000 CONVERTIBLE MINITOWER. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se

Více

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC.

REVEXplus USB. Instalace USB ovladačů. Nastavení a používání programu Hyperterminál. Instalace a spuštění programu REVEXplusPC. REVEXplus USB Instalace USB ovladačů Nastavení a používání programu Hyperterminál Instalace a spuštění programu REVEXplusPC Řešení problémů Způsob komunikace s PC, příkazy pro ovládání přístroje z PC OBSAH

Více

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk

Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Řešení pro správu klientů a mobilní tisk Uživatelská příručka (c) Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Acronis True Image 9.0

Acronis True Image 9.0 Acronis True Image 9.0 Uživatelská příručka www.acronis.com Copyright Acronis, Inc., 2000 2005. Veškerá práva vyhrazena. Linux je zapsaná ochranná známka Linuse Torvaldse. OS/2 je zapsaná ochranná známka

Více

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny

Printer/Scanner Unit Type 1350. Referenèní pøíruèka pro tisk. Provozní pokyny Printer/Scanner Unit Type 1350 Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro tisk 1 2 3 4 5 6 Pøíprava zaøízení Nastavení ovladaèe tiskárny Jiné tiskové úlohy Ukládání a tisk pomocí dokumentového serveru Funkce

Více

ADR View. Software pro třífázové analyzátory sítí. Software Systems MKT - AC 1

ADR View. Software pro třífázové analyzátory sítí. Software Systems MKT - AC 1 ADR View Software pro třífázové analyzátory sítí Software Systems MKT - AC 1 ADR-VIEW PŘEDSTAVENÍ ADR-View je software pro analyzátory sítí VEMER řady ADR. Tyto přístroje jsou připojeny ke sledujícímu

Více

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900

WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 WinTV-HVR-930C-HD WinTV-HVR-930C WinTV-HVR-900-HD WinTV-HVR-900 Stručný průvodce instalací Hauppauge Computer Works, Ltd Bank Chambers 6-10 Borough High Street London SE1 9QQ tel: (+44) 0207 378 1997 fax:

Více

Uživatelský manuál. Kerio Technologies

Uživatelský manuál. Kerio Technologies Uživatelský manuál Kerio Technologies C 1997-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 24. listopadu 2003 Aktuální verze produktu: Kerio Personal Firewall 4.0.8. Změny vyhrazeny.

Více

Enterprise Network Center

Enterprise Network Center Centralizovaný systém pro správu síťových zařízení Výchozí nastavení: Uživatelské jméno: root Heslo: root Příručka k rychlé instalaci Verze 1.2 Vydání 1, 03/2011 Copyright 2011. Všechna práva vyhrazena.

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB

českém Úvod Obsah balení Technické údaje pro BT100 Doplňkové technické údaje pro BT100 S W E E X. C O M BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB BT100 Sweex Bluetooth Class II Adapter USB BT110 Sweex Bluetooth Class I Adapter USB Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Bluetooth Adapter. Pomocí tohoto adaptéru můžete

Více

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card

českém Úvod Obsah balení Technické údaje PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card PU101 Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 2 Port Serial ATA RAID PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat k vašemu počítači

Více

Téma 1: Bitová kopie systému. Téma 1: Bitová kopie systému

Téma 1: Bitová kopie systému. Téma 1: Bitová kopie systému Téma 1: Bitová kopie systému 1 Zadání cvičení 1. Bitová kopie Windows a Sysprep 1.1. Bitová kopie - Spusťte vytváření bitové kopie disku (Zálohování, nečekejte na dokončení a zastavte ji). 1.2. Sysprep

Více

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka Data Safe II USB2.0 externí pevný disk Uživatelská příručka Verze 2.0 Obsah 1 Začínáme 1.1 Zásady bezpečnosti 1.2 Systémové požadavky 1.3 Obsah balení 1.4 Pohledy na výrobek 1.5 Přehled prvků výrobku 2

Více

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014

ALVA - řada BC6. Stručný průvodce Verze 4. UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 ALVA - řada BC6 Stručný průvodce Verze 4 UDC-02026A 2014 Optelec, Nizozemsko. Všechna práva vyhrazena (T) Spektra vdn, 2014 Optelec 2993 LT Barendrecht Nizozemsko Telefon: +31 (0)88 6783 444. Fax +31 (0)88

Více

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP.

2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. 2N Helios IP Manager Software pro konfiguraci a správu dveřních komunikátorů 2N Helios IP. Uživatelský manuál Verze 1.0.0 Software 1.0.x www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a

Více

Mid Android M001, M002, M003

Mid Android M001, M002, M003 Mid Android M001, M002, M003 Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka...1 1. Obrázek zařízení...4 2. Základní informace...5 2.1 Nabíjení baterie...5 2.2 Použití SD karty...5 2.3 Vypnutí a zapnutí...5

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Příručka pro rychlou instalaci

Příručka pro rychlou instalaci Kerio Control VMware Virtual Appliance Příručka pro rychlou instalaci 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento dokument popisuje instalaci a základní nastavení produktu Kerio Control

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone

českém Úvod Obsah balení IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Wireless Internet Phone. S tímto internetovým telefonem si můžete rychle a snadno začít povídat

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.08.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 24.3.2009, verze 1.00 Konfigurace

Více

LTC 8059/00 Allegiant Hlavní øídicí software pro Windows Pøíruèka uživatele Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Soubor LTC 8059 README... 3 1.3 Zaèínáme... 3 1.3.1 Minimální požadavky na systém... 3 1.3.2

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad

Téma 2: Konfigurace zásad. Téma 2: Konfigurace zásad Téma 2: Konfigurace zásad 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to jsou zásady skupiny a jak se k nim dostat. Vyzkoušíte si konfiguraci diskových kvót, zásad obnovení systému a souborů

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002

Rychlý průvodce konfigurací LAN SUITE 2002 LAN SUITE 2002 Obsah OBSAH... 1 NASTAVENÍ PROTOKOLU TCP/IP... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA SERVERU... 2 NASTAVENÍ TCP/IP NA STANICÍCH V SÍTI... 3 INSTALACE LAN SUITE... 3 KONFIGURACE LAN SUITE... 4 PRŮVODCE KONFIGURACÍ...

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení ZAŘÍZENÍ PRO ČTENÍ KARET TRUST 630 USB 2.0 Kapitola 1. Úvod (1) 2. Instalace a aktivace (3) Odebrání starých ovladačů (3.1) Instalace v systémech Windows 98 SE / Windows

Více

ReatogoXPE, stručný průvodce

ReatogoXPE, stručný průvodce ReatogoXPE, stručný průvodce Autori : Pavel / Craft www.craftcom.net (11.7.2005) Tento návod vás provede vytvořením ReatogoXPE krok za krokem. Nezabývá se žádným nastavováním, jedná se pouze o základní

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

ADMINISTRAČNÍ PŘIRUČKA verze 1.1.19. Strana 2 (celkem 20) Strana 3 (celkem 20) 1. Obsah 1. Obsah...3 2. Úvod...5 2.1. Požadavky na hardware...5 2.2. Požadavky na software...5 2.3. Instalace...5 2.4. Výchozí

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44)

ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) - ADDAT HEAT Control - Návod k použití - verze 2.07 (firmware 1.44) ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah: 1.

Více

DLNA- Průvodce instalací

DLNA- Průvodce instalací ČESKY DLNA- Průvodce instalací pro LAN přípojky Zažijte realitu AQUOS LCD-TV Jaro/Léto 2011 Strana - 1 - LE820 - LE822 - LE814 - LE824 - LE914 - LE925 Obsah: 1. Příprava PC (povolení multimediální složky)

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod

Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Mobilní aplikace Novell Filr Stručný úvod Únor 2016 Podporovaná mobilní zařízení Aplikace Novell Filr je podporována v následujících mobilních zařízeních: Telefony a tablety se systémem ios 8 novějším

Více

Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik

Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik Síťové propojení, konfigurace počítačů a programu Praktik Propojení počítačů 2 počítače bez internetu Pokud potřebujeme propojit 2 počítače mezi sebou a vytvořit síť (lékař + sestra), lze je propojit kabelem

Více

Jak nasadit Windows 10 ve škole

Jak nasadit Windows 10 ve škole Jak nasadit ve škole Karel Klatovský PUBLIKOVÁNO: ÚNOR 2016 PRO AKTUÁLNÍ INFORMACE NAVŠTIVTE WEBOVÉ STRÁNKY WWW.MICROSOFT.CZ/SKOLSTVI Obsah Obsah...2 1. Úvod...3 2. Systémové požadavky... 4 3. Příprava

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 7 7 U k á z k a k n i h

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele

Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele Dell SupportAssist pro PC a tablety Příručka uživatele Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které umožňují lepší využití počítače. VÝSTRAHA: UPOZORNĚNÍ poukazuje

Více

Č á s t 1 Příprava instalace

Č á s t 1 Příprava instalace Obsah Úvod 31 Seznámení se s rodinou produktů 31 Co je nového v systému Windows Server 2003 32 Práce s touto příručkou 32 Obsah této příručky 33 Obsah disku CD-ROM 34 Komunikujte s námi 35 Část 1 Příprava

Více

DP-DS620 DP-DS620 (A)

DP-DS620 DP-DS620 (A) DNP DIGITÁLNÍ FOTOTISKÁRNA DP-DS620 DP-DS620 (A) Uživatelská příručka pro ovladač tiskárny Pro Windows XP Dai Nippon Printing Co., Ltd 27. února 2015 Ver. 1.0.1.0 Bezpečnostní opatření Před použitím tiskárny

Více

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru

Instalační manuál. 1. Instalace hardwaru Instalační manuál Tipy: Pokud je to nezbytné, resetujte kameru. Najděte na spodní nebo zadní straně tlačítko "RESET" a přidržte jej na 10 sekund, zatímco je zapnuté napájení. 1. Instalace hardwaru 1.1

Více