Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů."

Transkript

1 strana 1 NEWS LETTER 12 / 2008 Vážení čitatelé, v dnešním News Letteru Vám představujeme vybrané okruhy ojedinělé analýzy pražských 4* hotelů jež disponují minimálně 100 hotelovými pokoji a nacházejí se mimo historické centrum Prahy, tedy mimo Prahu 1. Analýzu prováděla naše společnost Labartt Investment a.s. divize Hospitality Services & Management ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR zastoupenou panem Ing. Pavlem Hlinkou presidentem asociace a panem Václavem Stárkem generálním sekretářem asociace. Analýzou jsme chtěli zareagovat na vývoj na pražském hotelovém trhu, kdy dochází k obecnému poklesu v obsazenosti a v dosažené ceně, a to jak z důvodu otevření nových hotelů, menšího nárůstu počtu přijíždějících turistů, tak z důvodu významně posilující české měny. Jelikož jsme předpokládali, že se tato situace dotýká nejvíce hotelů situovaných mimo historické centrum, zaměřili jsme se nejdříve na ně. Analýza probíhala v období od 21. července do 24. srpna Celkem jsme oslovili 22 hotelů, jež odpovídaly zadaným kritériím. Přes počáteční velký zájem o analýzu svou účast nakonec potvrdilo 13 hotelů a dotazník vyplnilo 10 hotelů. Věříme, že získaná data budou pro Vás zajímavá. Všem účastníkům analýzy a rovněž zástupcům AHRČR bychom chtěli poděkovat za spolupráci a doufáme, že jim tato analýza bude nápomocna při řízení svěřených hotelových nemovitostí. Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ondřej Zajíc odpovědná osoba za projekt Tým zpracovatelů: Ing. Ondřej Zajíc Junior Manager & Partner HSM Labartt Investment a.s. Prague Office Bc. Jitka Hrbková Junior Assistant HSM Labartt Investment a.s. Prague Office Ing. Jan Ficek Executive Director HSM Labartt Investment a.s.

2 strana 2

3 strana 3 situovaných mimo centrum Prahy (mimo Prahu 1) (Labartt Investment a.s., divize HSM) Účastníci analýzy Andel's hotel Prague **** Corinthia Panorama Hotel **** skupina 1. Hotely provozovány v rámci mezinárodního řetězce skupiny, popř. pod mezinárodní franchisou 1. Andel's hotel Prague **** 2. Corinthia Panorama Hotel **** 3. Diplomat Hotel Prague **** 4. Holiday Inn Prague Congress Centre **** 5. Hotel Barceló **** 6. Hotel Crowne Plaza **** skupina 2. Hotely provozovány samostatně 7. Hotel Duo Praha **** 8. Hotel Expo **** 9. Olympik hotel **** 10. Parkhotel Praha **** Analýza probíhala formou osobních pohovorů s řediteli hotelů anebo pověřenými manažery. Některé hotely zvolily formu samostatného vyplnění dotazníku a jeho zaslání. Diplomat Hotel Prague **** Všem účastníkům analýzy bychom chtěli ještě jednou poděkovat za spolupráci při sběru informací a doufáme, že jim budou získaná data prospěšná. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte prosím našeho pracovníka Ondřeje Zajíce, který průzkum vedl a podílel se na jeho zpracování. Uvítáme i návrhy v podobě zajímavých otázek, které by mohly být zahrnuty do dotazníku při dalším konání této analýzy. Ondřej Zajíc Junior Manager & Partner HSM Praha Tel.: Fax:

4 strana 4 1. Jak dlouho je v provozu Vaše ubytovací zařízení? Hotel Crowne Plaza **** V první otázce analýzy nás zajímalo jak dlouho je dané ubytovací zařízení v provozu. Tuto otázku jsme pokládali z toho důvodu, abychom zjistili, zda se analyzované hotely nacházejí již ve své stabilní fázi podnikání, tedy jsou na trhu již dostatečně dlouho a jejich provozní výsledky neovlivňuje typická 3-4 letá náběhová křivka hotelu. Průměrné stáří analyzovaných hotelů dosáhlo poměrně vysoké hodnoty 23 let. Tuto hodnotu ovšem značně ovlivňují 4 hotely, které zde existují již 25 a více let. Nejstarší hotelovou budovou je budova Hotelu Crowne Plaza. Hotel v této jedinečné architektonicky ceněné budově zařazené na seznam kulturních památek je provozován již 51 let, z čehož posledních 7 let právě pod značkou Crowne Plaza. Nejmladším hotelem v naší analýze je jeden z prvních designových hotelů v Praze, Andel s Hotel Prague, jež byl otevřen před 6 lety. Pro úplnost dodáváme, že z celkových deseti zúčastněných hotelů bylo 6 otevřeno po roce Jaký počet pokojů/lůžek má Vaše ubytovací zařízení k dispozici? Z provedené analýzy vyplývá, že 4* hotely situované mimo centrum Prahy v průměru disponují kapacitou 311 pokojů, přičemž při bližším zkoumání zjistíme, že kapacitou vyšší než je tento průměr disponují pouze 4 hotely. Průměrný počet lůžek v hodnocených objektech dosahuje počtu 618. Z ukazatele je tedy patrné, že v hodnocených hotelech převažují pokoje s kapacitou dvou lůžek. Největší hotelovou pokojovou a zároveň lůžkovou kapacitou z analyzovaných hotelů disponuje Hotel Duo Praha, který nabízí celkem 646 pokojů a lůžek. Kapacitní rozdíly mezi první a druhou hodnocenou skupinou hotelů nejsou výrazné, a proto je neuvádíme. 3. Kolik zaměstnanců má Vaše zařízení? (na plný úvazek, na částečný úvazek/brigáda, outsourcing) Holiday Inn Prague Congress Centre **** Hotelový business je velmi náročný na počet potřebného personálu, což bezezbytku potvrzuje i nákladová struktura hotelů. Personální náklady jasně vyčnívají nad ostatními náklady a obvykle tvoří 25 30% všech nákladů hotelu. Přičemž najít kvalitní a loajální zaměstnance při stávající rekordně nízké nezaměstnanosti je problém, se kterým se hotelový manažeři potýkají dnes a denně. A jsou to právě zaměstnanci, kteří činí hotel hotelem, a kteří svou kvalitní prací, ochotou a přívětivostí často určují, zda se stávající hotelový host do hotelu bude vracet i v budoucnu. Problém s kvalitními a poctivými zaměstnanci se nejvíce projevuje na nižších pozicích, kde jsou platy ve srovnání s ostatními hospodářskými odvětvími výrazně pod mzdovým průměrem ČR. Navíc práce v hotelu je na většině pozicích náročná, a to jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. V neposlední řadě je tato práce časově náročná, a proto se ani nemůžeme divit extrémně velké fluktuaci zaměstnanců. Hotel Barceló **** Studie amerických autorů Timothyho Hinkina a Tonyho Simonse z roku 2001 ukazuje, že střední hladina fluktuace zaměstnanců pro vzorek 98 hotelů (mající 72 až 652 pokojů) byla 47% v průběhu 6 měsíců. Tyto výsledky napovídají, že hladina fluktuace je v hotelovém průmyslu tak vysoká, že hotel musí neustále procházet procesem najímání zaměstnanců. Mezi náklady spojené s fluktuací zaměstnanců patří především náborové a motivační náklady, náklady na výběr a následný příjem pracovníků a v neposlední řadě náklady ztracené produktivity a náklady spojené s odchodem zaměstnanců. Podle autorů se pak tyto náklady přímo odrážejí v čistém provozním příjmu hotelu.

5 strana 5 Hotel Duo Praha **** Hotel Expo **** Analyzované hotely disponují průměrně 125 zaměstnanci pracujícími na plný úvazek, 13 zaměstnanců pracuje na částečný úvazek a průměrně 17 zaměstnanců je outsorcováno. Právě outsorcingem se některým hotelům daří řešit problémy s fluktuací zaměstnanců na nejnižších pozicích. Nejčastěji jsou v oslovených hotelech outsorcovány úklidové služby (u 70% hotelů), dále pak technická údržba budovy (u 30% hotelů), ostraha (u 20% hotelů) a pomocné síly v kuchyni a restauraci (rovněž u 20% hotelů). Jelikož jsou analyzované hotely rozdílné jak v počtu pokojů, tak v počtu středisek, více vypovídajícím ukazatelem o potřebném počtu zaměstnanců je přepočtený počet zaměstnanců na hotelový pokoj. Dle zjištěného průměru můžeme říci, že na jeden hotelový pokoj je zapotřebí 0,5 zaměstnance bez rozdílu zdali tento zaměstnanec pracuje na plný/částečný úvazek anebo je outsorcován. Nejmenší zaznamenaná přepočtená hodnota činila 0,37 na pokoj, přičemž největší činila 0,73. Abychom dospěli k ještě více vypovídajícím výsledkům, rozdělili jsme u této otázky hotely do dvou skupin. Do první skupiny jsme zařadili hotely, jež disponují pokoji a do druhé hotely s 300 a více pokoji. Zjistili jsme, že v hotelích s pokoji je průměrně zaměstnáno 130 zaměstnanců (vč. zaměstnanců na částečný úvazek a outsorcovaných zaměstnanců), přičemž přepočtený počet na pokoj dosahuje hodnoty 0,54. Analyzované hotely s 300 a více pokoji průměrně zaměstnávají 230 zaměstnanců (vč. zaměstnanců na částečný úvazek a outsorcovaných zaměstnanců), přičemž přepočtený počet na pokoj dosahuje hodnoty 0, Jaká je pultová cena za ubytování v EURO u jednolůžkového/dvoulůžkové pokoje a apartmánu? Cena včetně DPH a snídaně Olympik hotel **** Asi všechny účastníky analýzy bude zajímat srovnání pultových cen jednotlivých druhů pokojů, a to jak v hlavní sezóně, tak i v mimosezóně. Za hlavní sezónu většina hotelů považuje období měsíců duben až říjen, za mimo sezónu pak období listopad až březen. Výjimkou je jen období kolem konce roku, které je považováno rovněž za hlavní sezónu. Některé hotely naopak nepovažují za hlavní sezónu letní měsíce červenec a srpen, jelikož jsou zaměřeny převážně na business klientelu. Zaznamenané pultové ceny ubytování v tabulce níže jsou včetně DPH a snídaně. Tyto ceny jsou nejvyšší a v hotelu spíše slouží jako referenční ceny, od kterých se odvíjí konečná cena. Některé z hotelů mají pultovou cenu stejnou po celý rok, bez ohledu na sezónu. V rámci roku je pak skutečná cena ubytování nepatrně ale i 2,5 násobně nižší oproti uváděné pultové ceně. Jelikož se pultové ceny ubytování v rámci jednotlivých hotelů výrazně lišily, utvořili jsme dvě srovnatelnější skupiny hotelů viz. základní rozdělení do skupin, jež je uvedeno na druhé straně této analýzy. V tabulce uvedené níže je zaznamenán celkový průměr, průměr za první skupinu a průměr za druhou skupinu hotelů, včetně minimálních a maximální hodnot ve výběru. U této otázky jsme u první skupiny hotelů záměrně vynechali Corinthia Panorama Hotel, jelikož by uvedená pultová cena (podle nás spíše obvyklá skutečná cena ubytování) značně zkreslovala celý průměr směrem dolů. V první skupině jsme rovněž nerozlišovali sezonní a mimosezonní pultové ceny, jelikož je analyzované hotely většinou nerozlišují.

6 strana 6 tab. č. 1 Průměrná pultová cena ubytování včetně DPH a snídaně dle sezóny / Average rack rate incl. VAT and breakfast by season Průměrná pultová cena ubytování včetně DPH a snídaně dle sezóny / Average rack rate incl. VAT and breakfast by season průměr / average min max průměr / average min max průměr / average min max Hlavní sezóna / Main season celkem / total skupina 1. * / group 1. * skupina 2. / group 2. jednolůžkový pokoj / single room dvoulůžkový pokoj / double room apartmán / apartment Mimosezóna / Low season celkem / total skupina 1. * / group 1. * skupina 2. / group 2. jednolůžkový pokoj / single room pultová cena totožná / rack dvoulůžkový pokoj / double room rate is the same apartmán / apartment Zdroj: Labartt Investment a.s.,, * bez Corinthia Panorama Hotel / without Corinthia Panorama Hotel 5. Jaká je cena snídaně, která je zahrnuta v ceně ubytování? (vč. DPH) Parkhotel Praha **** Z výsledků hodnocené analýzy vyplývá, že průměrná cena snídaně zahrnuté v ceně pokoje v analyzovaných hotelech je 11, přičemž nejvyšší zaznamenaná cena snídaně dosáhla hodnoty 20 a nejnižší 3. Při vyhodnocování této otázky je pro dosažení větší vypověditelnosti výsledků opět nutné zohlednit i jednotlivé skupiny hodnocených 4* hotelů. V první skupině respondentů je průměrná cena připravované snídaně v rámci celkové ceny ubytování o poznání vyšší než celkový průměr a dosahuje hodnoty 14,4 na hosta, při nejnižší hodnotě 9 a nejvyšší 20. Ve druhé skupině hodnocených hotelů je průměrná cena snídaně zahrnuté v ceně ubytování výrazně nižší a dosahuje pouze hodnoty 4,3 na hosta, při nejnižší hodnotě 3 a nejvyšší 6,7. Poznámka: některé z hotelů uváděly cenu snídaně v Kč. Tato cena byla přepočtena kurzem 24 CZK = 1 Euro. graf č. 1 Cena snídaně zahrnutá v ceně ubytování / Price of breakfast incl. in accommodation 20,0 Cena snídaně zahrnutá v ceně ubytování / Price of breakfast incl. in accommodation 20,0 20,0 15,0 10,0 5,0 11,0 3,0 14,4 9,0 4,3 3,0 6,7 0,0 Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/2008

7 strana 7 6. Pociťujete v první polovině roku 2008 pokles obsazenosti? Co podle Vás tento všeobecný pokles obsazenosti způsobuje? zdroj:www.barcelo.cz Na otázku týkající se poklesu obsazenosti v prvním pololetí roku 2008 celkem 70% dotazovaných hotelů odpovědělo kladně a pouze 30% záporně. Tento fakt nicméně potvrzuje i šetření Českého Statistického úřadu, který vydal zprávu o hodnocení ekonomiky cestovního ruchu za první dvě čtvrtletí roku 2008, ve které se hovoří jak o poklesu počtu hostů, tak o poklesu počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Podle názorů dotazovaných, tato situace může být způsobena jak poklesem tempa růstu silných zahraničních ekonomik, tak faktem, že Praha přestává být pro turisty atraktivním místem a do popředí se dostávají destinace nové (například Pobaltí). Nicméně převažují názory, že díky posilující koruně je Praha čím dál více dražší destinací a městu také chybí dostatečná propagace v zahraničí. Dalším z důvodů poklesu obsazenosti jednotlivých hotelů je dle představitelů hotelů fakt, že v Praze se neustále zvyšuje nabídka hromadných ubytovacích zařízení, nicméně objem poptávky zůstává stejný anebo se snižuje. 7. Jaký je procentuální podíl domácí a zahraniční klientely? zdroj:www.corinthia.cz Z odpovědí respondentů můžeme vyvodit závěry, že převážnou většinu ubytovaných hostů tvoří zahraniční klientela. V průměru se ve 4* hotelích umístěných mimo centrum města ubytuje 93,1% zahraničních hostů. Jelikož byl zaznamenán rozdíl mezi 1. A 2. Skupinou hotelů, byly tyto skupiny vyhodnoceny zvlášť. Zatímco u 1. Skupiny hotelů zahraniční hostě tvoří 97,1% všech klientů, u 2. Skupiny hotelů to bylo méně, a to 92,1 %. Domácí klientela je v analyzovaných pražských hotelích zastoupena výrazně méně a v průměru tvoří pouze 6,9% ubytovaných hostů. Z hlediska segmentace pocházejí čeští hosté především z řad business klientely. Domácí turisté při návštěvě Prahy často využívají ubytování v holetech nižšího standardu, penzionech, popřípadě u příbuzných a známých. 8. Jaké národnosti jsou nejčastěji hosté Vašeho ubytovacího zařízení? zdroj:www.holidayinn.cz Praha i celá Česká republika jsou místem návštěvy milionů zahraničních turistů z celého světa. Národnosti, které byly ve vyhodnocení této analýzy respondenty nejčastěji uváděny jsou Španělé, Britové a Němci, přičemž Němci byli již tradičně nejčastěji zmiňováni (80% respondentů). Pro německé turisty a návštěvníky je Praha z dlouhodobého hlediska velice oblíbenou destinací. Na pomyslném druhém místě se umístili Britové, které Praha láká především na víkendové pobyty (70% respondentů) a na třetím místě Španělé (60% respondentů). Dalšími národnostmi, které byly uvedeny v odpovědích jsou například Italové, Japonci či Řekové. Z vypracovaného grafu je patrné, že nejméně zastoupenými hosty v námi analyzovaných hotelech jsou hosté z USA, Číny,Tchaj-wanu, Ruska a Rakouska.

8 strana 8 9. Jaká je struktura klientely, která se ubytovává ve Vašem hotelu? zdroj:www.olympik.cz zdroj:www.hotelexpo.cz Jedním z významných faktorů, který ovlivňuje výkonnost hotelu je jeho business mix. Různé segmenty hotelových hostů jsou ochotni platit za hotelové služby různé ceny. Cílem každého hotelového manažera je získat segmenty hostů, kteří jsou nejméně senzitivní na cenu, využívají širokou škálu hotelových služeb a jejich poptávka je pokud možno stabilní. Nejžádanějšími segmenty hostů jsou proto kongresový turisté a firemní zákazníci. Naopak nejméně oblíbenou klientelou jsou turisté, kteří v hotelu většinou bydlí za výrazně nižší ceny a v převážné většině nečerpají tolik hotelových služeb jako klientela kongresová. I přes některé negativní stránky je ovšem turistická klientela pro velké městské hotely důležitá a nepostradatelná. Především díky hromadnosti této klientely se daří hotelům si s poměrně velkým časovým předstihem zajistit alespoň částečnou vytíženost své kapacity. Turisté rovněž zajišťují obsazenost hotelů v letních měsících a o víkendech, kdy je podíl firemní a kongresové klientely minimální. Sestavit správný business mix hotelu patří zajisté mezi priority hotelových manažerů. V následujícím grafu lze vidět, že v průměru se v oslovených hotelech nejvíce ubytovávají klienti cestovních kanceláří (53,7%), tedy organizované zájezdy. Hned na druhém místě jsou individuální hosté, kteří si svůj pobyt zařizují sami, především prostřednictvím internetových rezervací. Individuální hosté tvoří v průměru 18,63% hotelové klientely. Třetí příčka mezi ubytovanými hosty ve vybraných hotelech patří účastníkům kongresů (14,12%). Další významný segment zastoupený v oslovených hotelech jsou firemní zákazníci (12,19%), tedy zaměstnanci firem či jiných organizací, kteří využívají ubytovacích zařízení především při pracovních cestách anebo při pořádání nejrůznějších školení, seminářů a teambuildingových akcí. Jako poslední segment jsou zastoupeni ostatní hosté, kteří ovšem představují nevýznamný podíl. V průměru tento segment hostů tvořil 2,76%. graf č. 2 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels 14,12% 2,76% 12,19% 18,63% 53,70% Travel agency Individuals Companies Congress Others Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/2008 Minimální a maximální hodnoty v rámci jednotlivých segmentů V následující tabulce jsou pak mimo celkových průměrných hodnot zaznamenány i hodnoty minimální a maximální. Nejvyšší zaznamenaný podíl klientů ubytovaných prostřednictvím cestovních kanceláří dosáhl v jednom z hotelů hodnoty 85% a nejmenší podíl pak hodnoty 25%.

9 strana 9 U dalších segmentů je patrné veliké rozpětí mezi nejnižšími a nejvyššími podíly jednotlivých skupin. Co se týče individuálních hostů, největší podíl byl zaznamenán na úrovni 37% a nejnižší na úrovni 0,5%. Tento nízký podíl může být způsoben nedostatečností či malou propagací daného hotelu v rámci internetových stránek a serverů, anebo velkou vytížeností prostřednictvím globálních distribučních systémů a tudíž nízkým počtem volných pokojů pro klientelu rezervující si hotel samostatně přes internet anebo klientelu přicházející z ulice. Nejvyšší podíl firemní klientely dosahuje hotel s hodnotou 25,9% a nejnižší pak s 2%. Nejvyšší zaznamenaný podíl účastníků kongresů byl 40% a nejnižší pak 1,4% a 2%. V obou případech nízkého podílu účastníků kongresů lze konstatovat, že nejnižší podíl tohoto segmentu může být způsoben nedostatečnou propagací daných hotelů v oblasti kongresové turistiky, ale i celkově špatnou politikou hotelu při plánování business mixu. Oba zmíněné hotely dosahují nejvyššího podílu turistické klientely 74% resp. 85%, v případě jednoho hotelu i poměrně slušnou celkovou obsazenost, ale oba hotely z důvodu nastavení svého business mixu dosahují jednu z nejnižších průměrných cen pokoje. Turistická klientela sice významně zaplňuje volné kapacity hotelu, je poměrně jistou klientelou, o které ví hotel s dostatečným předstihem, ale právě v tomto aspektu se skrývá její hlavní úskalí. Cestovní kanceláře si zamlouvají kapacitu hotelu s poměrně velkým časovým předstihem a rovněž s velkým časovým předstihem je uzavřena dohoda o ceně za ubytování i případné sankce za nedodržení počtu zamluvených hotelových pokojů. Díky těmto smlouvám mají hoteliéři vyšší jistotu, že jejich hotel bude v daném období dostatečně obsazen. Problém ovšem nastává, pokud do hotelu přijde poptávka na uskutečnění vícedenní kongresové akce, ale hotel je v daném termínu téměř plně obsazen nasmlouvanými turisty. Hotel tudíž musí lukrativnější kongresové hosty odmítnout, protože je nemá kde ubytovat. Nasmlouvané turisty nemůže z důvodů sankcí odmítnout a rovněž nechce riskovat, že daná cestovní kancelář již do hotelu nepošle, žádné turisty. Hotel se tedy dostává do bludného kruhu. V segmentu ostatních hostů je pak nejvyšší podíl roven 17% a nejnižší podíl roven nule. tab. č. 2 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels CK / Travel Individuální / Individuals Firmy / Companies Kongresy / Congress Ostatní / Others Celkový průměr / Total average agency 53,70% 18,63% 12,19% 14,12% 2,76% minimum 25,00% 0,50% 2,00% 1,40% 0,00% maximum 85,00% 37,00% 25,90% 40,00% 17,00% Zdroj/Source: Labartt Investment a.s.,, Třetí graf v rámci této otázky srovnává průměrné podíly jednotlivých segmentů hotelových hostů mezi dvěma stanovenými skupinami respondentů. Není překvapení, že celkově vyšší průměr v segmentu turistické klientely dosahuje 2. skupina hotelových provozovatelů, a to 63%. Víceméně je tento fakt způsoben tím, že tyto hotely poskytují levnější služby a navíc nabízejí širokou škálu množstevních a jiných slev. Naopak průměr za první skupinu oslovených hotelů (mezinárodní provozovatelé) činil pouhých 47,5%.

10 strana 10 Segment individuálních hotelových hostů výrazné rozdíly v průměrných podílech nezaznamenal. Celkový průměrný podíl byl 18,63%, průměrný podíl u 1. skupiny oslovených hotelů činil 17,37% a u 2. skupiny pak 20,53%. Co se týče firemních klientů a kongresových účastníků, lze jednoznačně říci, že hotely zastoupené v 1. skupině dosahují lepšího průměrného podílu v obou segmentech. To se následně odráží i v průměrné dosažené ceně, která je u 1. skupiny hotelů o 544 Kč vyšší. U firemní klientely dosahují hotely z 1. skupiny průměrného podílu 16,57%, přičemž celkový průměrný podíl je 12,19% a průměrný podíl u 2. skupiny jen 5,63%. V segmentu kongresových účastníků dosahují hotely 1. skupiny průměrného podílu 17,12%, přičemž celkový průměrný podíl je 14,12% a průměrný podíl u 2. skupiny činí 8,13%. Rozdíl v podílu kongresové klientely u jednotlivých skupin hotelů lze možná vysvětlit tím, že hotely 1. skupiny mají mnohem silnější rezervační systém, v některých případech disponují většími kongresovými prostory a kvalitnějším vybavením a v neposlední řadě provádějí aktivní marketing směrem k potenciálním klientům, což je pro kongresový cestovní ruch důležité. U skupiny ostatních hostů opět nebyly zaznamenány tak výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami hotelů. Celkový průměrný podíl za obě skupiny dosahuje hodnoty 2,76%, za první skupinu hotelů dosahuje1,43% a za druhou skupinu hotelů dosahuje 4,75%. graf č. 3 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels 70,00% 60,00% total average 1. group average 50,00% 2. group average 40,00% 30,00% 53,70% 47,50% 63,00% 20,00% 10,00% 0,00% 18,63% 17,37% 20,53% 12,19% 16,57% 5,63% 14,12% 17,12% 8,13% 2,76% 1,43% Travel agency Individuals Companies Congress Others 4,75% Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ Jaké výhody pro Vás přineslo rozšíření internetu a možnost rezervace pokojů přes internet? Internet je v současné době jedním z nejzákladnějších prostředků v podnikání. Jeho využívání umožňuje komunikaci a téměř okamžitou dostupnost informací na čím dál více místech, a proto je i velkou samozřejmostí v hotelovém průmyslu. V České Republice není rozvoj služeb poskytovaných po internetu tak intenzivní jako v jiných zemích, ale počet uživatelů, které jej každodenně využívají jak pro svou osobní potřebu, tak pro potřeby podnikání neustále narůstá.

11 strana 11 Již delší dobu je uváděno, že díky rozvoji internetu a možnosti online rezervací stoupá podíl individuální turistiky. Při hodnocení výše zmíněné otázky jsme se setkali s velmi zajímavými závěry. Oslovené hotely spatřují výhodu nejen v dostupnosti pro klienty a flexibilní komunikaci s dodavateli a klienty, ale také například ve snížení nákladů na tištěnou reklamu. Jako jednu z největších výhod ovšem respondenti uvedli možnosti flexibilně operovat s obsazeností hotelu a tomu také přizpůsobovat cenovou politiku. Dalším ze zajímavých přínosů internetu byla možnost sledování konkurence. 11. Poskytujete slevy na ubytování z pultové ceny? Pokud ano, jaká je průměrná výše slev - neboli rozpětí? Všeobecně lze říci, že hodnocené hotely slevy na ubytování z uváděné pultové ceny poskytují, nicméně tyto slevy jsou různé pro jednotlivé skupiny odběratelů služeb. Většina slev je poskytována na základě uzavření kontraktu. Například cestovní kanceláře, které během turistické sezóny ubytují v oslovených hotelích nemalé počty hostů, dosahují v průměru 50% slevy z uváděné pultové ceny. Nejvyšší poskytnuté slevy pro cestovní kanceláře činí až 70% z uváděné pultové ceny, což rovněž znamená nejvyšší poskytovanou slevu v rámci jednotlivých segmentů hostů. U celkové výše poskytovaných slev záleží ovšem na tom, jakou politiku daný hotel vede zda politiku vysokých pultových cen a následné poskytovaní vysokých slev, anebo politiku nižších pultových cen a následné poskytování nízkých či žádných slev. Individuálním klientům oslovené hotely poskytují v průměru pouze 20% slevu, přičemž ta nejvyšší poskytnutá dosahuje hodnoty až 50% z ceny poskytovaných služeb. Co se týče firemních zákazníků, zde se průměrná poskytnutá sleva rovná 20-30% z původní ceny poskytovaných služeb. Maximální poskytnutá sleva činí 50%, je tedy stejná jako u individuálních klientů hotelu. Současná stagnace či mírný nárůst v segmentu kongresových účastníků, zvyšující se konkurence v oblasti poskytování kongresových služeb, nutí hotely reagovat na vzniklou situaci nejen rozšířením spektra poskytovaných služeb, ale i poskytováním nejrůznějších slev. Nejčastěji se sleva poskytovaná kongresovým účastníkům pohybuje okolo 20%, nicméně může dosahovat až 40%. Klientům rezervujícím si svůj pobyt prostřednictvím internetu poskytují oslovené hotely nejčastěji 30 až 40% slevu z uvedené pultové ceny ubytování, přičemž ta nejvyšší činí až 50%. 12. Disponuje Váš hotel kongresovou kapacitou? Jak velkou kongresovou kapacitou disponujete? zdroj: Jak již bylo řečeno, účastníci kongresů se stávají stále důležitějším segmentem každého hotelového provozovatele. Počet kongresů konaných na území hlavního města se v porovnání roku 2006 s rokem 2007 dle Českého statistického úřadu zvýšil. ČSU sleduje všechny akce kongresového typu, kterých se účastnilo minimálně 100 osob. Dle mezinárodní asociace ICCA došlo ovšem v Praze k poklesu velkých kongresových akcí mezinárodního charakteru s minimální účastí 300 osob. Všichni oslovení respondenti uvedli, že kongresovou kapacitou disponují. Parametry, které budeme v této otázce dále hodnotit, jsou následující: celková velikost kongresového zařízení v m 2, počet kongresových místností a maximální počet osob v největší kongresové místnosti při školním uspořádání.

12 strana 12 Průměrná celková velikost kongresového zázemí připadající na jeden hotel činí 909,56 m 2, nejmenší kongresové zázemí, jež bylo zahrnuto do průměru má 160 m 2 a naopak nejvyšší 2340 m 2. Při samostatném vyhodnocování výsledků 1. skupiny hotelů byla zaznamenána průměrná celková velikost kongresových kapacit ve výši 945,17 m 2, přičemž nejnižší zaznamenaná hodnota činila 430 m 2 a nejvyšší m 2. zdroj:www.holidayinn.cz 2. skupina hotelů průměrně disponuje 856,15 m 2 kongresových kapacit. Nejmenší zaznamenaná velikost kongresové kapacity je o poznání menší než u hotelů 1. skupiny, a to 160 m 2, nicméně nejvyšší zaznamenaná velikost je naopak překvapivě výrazně vyšší než u hotelů první skupiny. Činí m 2. Analýza 4* hotelů umístěných mimo centrum Prahy nehodnotí pouze prostorovou velikost kongresového zázemí jednotlivých hotelů, ale také jejich celkový počet, který je dalším významným ukazatelem. Na jeden hotel připadá průměrně 11 kongresových místností a salonků. Nejvyšší počet kongresových místností v hotelu dosahuje 22 místností a nejnižší dosahuje 3 místností. zdroj:www.crowneplaza.cz V 1. skupině hotelů bylo průměrně napočítáno téměř 13 místností při nejnižší hodnotě 5 a nejvyšší hodnotě 22 kongresových místností a salonků. Nejmenší zaznamenaná hodnota v počtu kongresových místností a salonků činila u 1. skupiny 5 kongresových místností a salonků a nejvíce pak 22. Druhá skupina oslovených hotelů disponuje výrazně nižším počtem kongresových místností. Průměr za tuto skupinu činil 7,25 místnosti na hotel, při minimální hodnotě 3 a maximální hodnotě 16 místností. graf č. 4 Maximální počet osob v kongresové místnosti při školním uspořádání / Maximal number of persons in the largest congress room classroom layout Maximální počet osob v kongresové místnosti při školním uspořádání / Maximal number of persons in the largest congress room - classroom layout Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ Jak často se u Vás konají akce typu? Jaký je nejobvyklejší počet osob na těchto akcích a jaká je průměrná útrata na hosta? Nejčastěji se v kongresových místnostech analyzovaných hotelů konají akce typu firemní seminář popřípadě školení. V průměru se tyto akce konají 73x do roka a účastní se jich 48 osob (min. 20, max. 100).

13 strana 13 Druhým nejčastějším typem akcí je oslava různých událostí (svatby, firemní večírky, oslava narozenin, plesy a společenské akce apod.), která se v průměru koná 42x do roka a účastní se jí 76 osob (min. 30, max. 300). (Průměr za akce typu oslava událostí byl dosti ovlivněn hodnotou, kterou udal jeden respondent. V případě vynechání této hodnoty činí průměr pouze 24 akcí ročně). zdroj:www.hotelexpo.cz Třetí nejčastěji pořádanou akcí v kongresových místnostech analyzovaných hotelů je firemní prezentace. Tento druh akcí se koná průměrně 36x do roka a účastní se ho v průměru 58 osob (min. 10, max. 100). Nejmenšího počtu roční četnosti dosáhly u analyzovaných hotelů akce typu kongres seminář, ale na druhou stranu tyto akce zaznamenávají nevyšší průměrný počet účastníků, a to 101 (min. 20. max. 200). graf č. 5 Roční četnost ve vybraných hotelech / The frequency of events per year in selected hotels Roční četnost akcí ve vybraných hotelech / The frequency of events per year in selected hotels congress/seminar company trainings company presentations average min. max Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ celebrations of various events

14 strana Myslíte si, že v nadcházejících letech se bude zvyšovat zájem o pořádání těchto akcí? zdroj:www.holidayinn.cz zdroj:www.corinthia.cz Jak již bylo uvedeno v předchozích otázkách, počet pořádaných kongresových akcí v roce 2007 měl dle ČSU rostoucí tendenci (meziroční navýšení akcí čítajících více než 100 účastníků o 6,3%). Dle statistiky ICCA se počet mezinárodních kongresů konaných v Praze během roku 2007 o 10 snížil, a tím pádem se Praha propadla až na 12 příčku mezi světovými kongresovými destinacemi, kterým bezkonkurenčně vládne Vídeň následovaná Berlínem a Singapurem. Otázkou ovšem je, jak tomu bude v roce V první polovině roku zaznamenáváme signály, že kongresové akce ubývají, a to převážně akce většího mezinárodního charakteru. Současná situace téměř žádné propagace a podpory Prahy jako kongresové destinace je do budoucna neudržitelná. S narůstajícím počtem nových zajímavých destinací je stále větší potřeba o velké, ale i menší akce mezinárodního charakteru bojovat. Nejen provozovatelé hotelů, ale převážně představitelé města a kompetentních státních orgánů a institucí by se měli touto situací zabývat. V konečném důsledku je to i město a stát, kteří profitují z kongresové turistiky, a to prostřednictvím výběru daní nejen od subjektů hotelového charakteru, ale od širokého spektra poskytovatelů služeb. Polovina námi oslovených respondentů provozujících hotely mimo centrum Prahy je přesvědčena, že zájem o pořádání všech typů kongresových akcí bude narůstat i v následujících letech. Druhá polovina respondentů je naopak přesvědčena, že počty těchto konaných akcí budou spíše stagnovat. K poklesu těchto konaných akcí se nepřiklonil žádný z námi oslovených respondentů. 15. Myslíte si, že je Praha jako destinace cestovního ruchu dostatečně propagována? Celých 90% respondentů odpovědělo na tuto otázku záporně, tedy že si nemyslí, že by byla Praha jako destinace cestovního ruchu dostatečně propagována. Pouze jeden hotelový provozovatel se vyjádřil kladně, ovšem připustil, že propagace města by mohla být mnohem lepší a intenzivnější. Podle názorů ostatních oslovených hotelových provozovatelů je propagace Prahy jako destinace cestovního ruchu velmi nízká až nulová. Faktem ovšem zůstává, že větší propagace města jako destinace cestovního ruchu je nutná, neboť růst počtu návštěvníků začíná stagnovat až klesat, naopak nabídka nových hotelových pokojů se zvyšuje a dle našich informací se bude zvyšovat i nadále. 16. Co by podle Vás mohlo do Prahy přilákat více turistů/návštěvníků? zdroj: internet Každý z účastníků této analýzy uvedl více možností, které by mohly do Prahy přilákat více návštěvníků. Všechny lze shrnout do následujících pěti. Polovina dotázaných si myslí, že propagace Prahy jako turistické destinace je na národní i mezinárodní úrovni nedostatečná a její zintenzivnění by mělo pomoci přilákat více návštěvníků. Dalším významným přínosem by podle respondentů bylo zkvalitnění služeb cestovního ruchu, bezpečnost a čistota ve městě, což uvedlo 30% respondentů. Stejné procento respondentů je přesvědčeno, že návštěvníky do Prahy přiláká rozšířená nabídka služeb cestovního ruchu a konání různorodých kulturních i sportovních událostí s mezinárodní účastí (filmový festival, koncerty, sportovní utkání apod.). 10% dotázaných uvedlo jako další přínosy především zlepšení infrastruktury a změny kurzu české koruny vůči ostatním měnám.

15 strana Ovlivňuje Váš hotel výrazné posilování české měny vůči zahraničním měnám? zdroj: Na začátku letošních letních měsíců se česká ekonomika potýkala s historickým posilováním české koruny vůči Euru i americkému dolaru, což ovlivnilo nejen příjmy českých exportérů, ale i příjmy poskytovatelů služeb cestovního ruchu v České republice. Pro zahraniční návštěvníky se Česká republika náhle stala drahou destinací. Při vyhodnocení jsme zjistili, že hospodaření všech oslovených hotelových provozovatelů změna kurzu české koruny výrazně ovlivňuje. V této otázce byla také uvedena možnost, zda se hotely zajišťují proti ztrátě vzniklé působením kurzových rozdílů, formou uzavření futures obchodů na nákup/prodej měny. Žádný z námi oslovených hotelových operátorů nemá zkušenosti s touto variantou, ale někteří se již tuto možnost zaregistrovaly a zvažují její využívání. Díky těmto obchodům by se dalo více zajistit proti kurzovým výkyvům a zabránit tak výrazným, až 10% - 20 % * propadům v obratu, jež jsou způsobeny čistě kurzovými rozdíly * dle vyjádření některých respondentů 18. Myslíte si, že je v Praze dostatečný/nedostatečný/nadbyt ečný počet hotelů? Ze získaných odpovědí vyplývá, že drtivá většina hotelových provozovatelů (90%) je přesvědčena, že počet hotelů v Praze je nadbytečný, pouze 10% respondentů uvedlo, že počet provozovaných hotelů je dostatečný a žádný respondent neoznačil počet pražských hotelů za nedostatečný. 19. Myslíte si, že je dostatek kvalitních hotelů i mimo centrum Prahy (mimo Prahu 1)? V tomto bodě analýzy se 80% respondentů vyjádřilo o počtu kvalitních hotelů mimo centrum města, jako o dostatečném. 10 % hotelových provozovatelů připadá počet kvalitních hotelů mimo centrum Prahy jako nedostatečný a stejnému procentu naopak připadá nadbytečný. Variantu odpovědi Nevím nezvolil žádný dotazovaný. 20. Jaké služby (mimo ubytování a stravování) jsou nejvíce vyžadovány Vašimi hosty? Neustále se rozšiřující potřeby klientů motivují hotelové provozovatele ke zkvalitňování a rozšiřování spektra poskytovaných služeb. V následujícím grafu je uveden přehled poskytovaných služeb, které hosté jednotlivých hotelů nejvíce vyžadují. Drtivá většina respondentů (80%) uvedla, že hoteloví hosté nejvíce využívají služeb kongresového zázemí hotelu. Hosté z 50% oslovených hotelů rádi a často využívají služby typu wellness&fitness a stejný počet oslovených hotelových provozovatelů uvedl, že jejich hosté často využívají služby concierge, tedy zajišťování různých vstupenek, prohlídek města, lístků na MHD atd. Další zmiňovanou a hotelovými hosty využívanou službou byl hotelový transport (například na letiště, do místa konání akcí a do centra města), a to ve 30% případů. Dalšími službami, které hoteloví provozovatelé zmínili, jsou internet, hotelová prádelna a různé akce společenského charakteru.

16 strana 16 graf č. 6 Nejžádanější doplňkové služby hotelu / The most asked hotel complement services Nejžádanější doplňkové služby hotelu / The most asked hotel complement services loundry services 10% concierge services and sightseeing 50% transportation 30% social events 10% congress f acilities 80% wellness&f itness 50% internet 20% 0% 20% 40% 60% 80% Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ Ptají se Vaši hosté po nějaké službě, kterou Vaše zařízení neposkytuje? O jakou službu se jedná? Námi oslovené hotely samozřejmě nabízejí širokou škálu hotelových služeb, nicméně přesto je možné nalézt služby, které host poptává, ale oslovený hotel je nenabízí anebo není schopen v blízkém okolí hotelu zajistit. Některé z těchto služeb jsou uvedeny v následujícím grafu. Největší podíl respondentů (29%) uvedl, že jejich hosté často poptávají služby wellness&spa&fitness, ale z důvodu prostorových možností je hotel nedovede zajistit, anebo hotel nedisponuje tak kompletním wellness centrem jaký host vyžaduje. Na druhém místě oslovení respondenti uvádějí, že jejich hostům mnohdy v hotelu chybí bazén. Třetí místo na tomto pomyslném žebříčku shodně obsadila absence golfového hřiště či golfového trenažéru a možnosti erotických služeb (14% respondentů). Jako další dosud nenabízené služby, po kterých se hoteloví hosté ptají, respondenti uvedli venkovní sportovní aktivity (jízda na koni, jízda na in-line bruslích a půjčování jízdních kol), executive floor, možnost přípravy kávy a čaje přímo na hotelovém pokoji a žehlící pomůcky na hotelovém pokoji. Tyto dosud nenabízené služby shodně uvedlo 7% oslovených hotelů.

17 strana 17 graf č. 7 Služby, po kterých se hosté ptají, ale hotely je nenabízejí / Demanded services by guests but hotels do not offered them Služby, po kterých se hosté ptají, ale hotely je nenabízejí / Demanded services by guests but hotels do not offered them 14% 7% 7% 29% wellness & spa & fitness swimming pool golf horse riding, cycling, inline skating executive lounge 7% 7% 14% Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ % erotic services cofee&tea in room iron and ironing-board in room 22. Vidíte nějakou výhodu v tom, že Váš hotel je situován mimo centrum města (mimo Prahu 1)? O jakou výhodu se jedná? Všichni oslovení hotelový operátoři na tuto otázku odpověděli samozřejmě kladně. Jako největší výhody polohy svého hotelu spatřují především výbornou dostupnost k letišti či dálnici D1, což je podle jejich vyjádření značná výhoda především pro segment business klientely. Další výhodou polohy hotelu mimo centrum Prahy (mimo Prahu 1) je dostatek parkovacích míst ať už přímo na hotelovém parkovišti či v jeho okolí. Jako třetí nejčastější výhoda je uváděno klidné a zelené prostředí, dostatek parků a stromů. 23. Jaké jsou podle Vás nevýhody hotelů, jež se nacházejí mimo hlavní centrum Prahy? (mimo Prahu 1) Při zpracování této analýzy respondenti uvedli mnoho zajímavých poznatků o nevýhodách polohy hotelu mimo centrum, které se ovšem dají zařadit do obsáhlejších skupin. Především se jedná o nevýhodu dostupnosti do centra města. Klienti hotelu nemohou dojít do centra pěšky, a tím pádem jsou nuceni využít služeb MHD či taxislužeb, které ovšem mnohdy nedělají dobré jméno městu. Další nevýhodu spatřují hoteloví provozovatelé v absenci kulturních a zábavních programů či akcí, které se převážně konají právě v centru města či v jeho nejbližším okolí. My ovšem za nejvýznamnější uvedenou nevýhodu hotelů situovaných mimo centrum pokládáme tuto následující. Klienti participujících hotelů již dopředu očekávají, že cena za mnohdy i kvalitnější služby těchto hotelů je díky delší vzdálenosti od centra města automaticky nižší. Nicméně hoteloví operátoři podnikající mimo hlavní centrum města mají téměř identické náklady jako hotely umístěné přímo v centru. Díky této disproporci pak hotely mimo centrum mohou realizovat nižší zisky. 24. Jaký obrat očekáváte pro rok 2008? (výrazně nižší - 15% a více %, nižší, stejný, mírně vyšší, výrazně vyšší) Závěry analýzy dokládají, že polovina námi oslovených hotelových operátorů očekává pro rok 2008 obrat výrazně nižší. Výrazný podíl na těchto předpokladech má fakt, že česká koruna oproti ostatním měnám značně posílila. Vzhledem k tomu, že většina oslovených hotelových operátorů inkasuje své tržby v, měnící se kurz tedy jednoznačně ovlivňuje výši tržeb.

18 strana 18 Dle údajů ČNB činila průměrná hodnota kurzu za rok ,75 CZK/, přičemž v současnosti se pohybuje kolem 24,50 CZK/. Koruna ovšem v průběhu celého pololetí neustále posilovala, až v první polovině července byla prolomena historická hranice 23 CZK/. K úlevě všech exportérů a rovněž hoteliérů, po zásahu ČNB kurz koruny opět oslabil. V návaznosti na výše zmíněné a zaznamenaný pokles obsazenosti, 30% oslovených respondentů očekává za rok 2008 nižší tržby. 10% vybraných hotelů shodně uvádí předpoklad tržeb pro rok 2008 stejný nebo dokonce mírně vyšší. Výrazně vyšší tržby neočekává žádný z respondentů. graf. č. 8 Očekávaný obrat pro rok 2008 / Expected turnover for year 2008 Očekávaný obrat pro rok 2008 / Expected turnover for year 2008 výrazně vyšší / signif icantly higher 0,00% mírně vyšší / sightly higher stejný / same 10,00% 10,00% nižší / lower 30,00% výrazně nižší / signif icantly lower 50,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/2008 Použité zdroje: vlastní průzkum: Labartt Investment a.s., divize www stránky jednotlivých účastníků analýzy HINKIN, T. and SIMONS, T. The effect of employee turnover on hotel profits, Comell Hotel and Restaurant Quarterly 4/ Labartt Investment, a.s. Publikování nebo další šíření obsahu této analýzy, mezi nezúčastněné osoby, je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontaktní

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za kvartál 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za 1. - 3. kvartál 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2013 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za 1. pololetí 2013 Typ návštěvníka 1. pololetí 2013 1. pololetí 2012 A. Zahraniční turista 39,0 % 39,5 % B.

Více

Průzkum vybraných parametrů kongresových hotelů Praha // Bratislava // Budepešť // Vídeň

Průzkum vybraných parametrů kongresových hotelů Praha // Bratislava // Budepešť // Vídeň Průzkum vybraných parametrů kongresových hotelů Praha // Bratislava // Budepešť // Vídeň (vybrané okruhy témat pro Hospitality & Tourism Summit, Brno 10/2007 ) Labartt Investment a.s. Hospitality Services

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY

RESPONDENTI DLE EKONOMICKÉ AKTIVITY Vyhodnocení dotazníkového šetření Dotazníkové šetření proběhlo v roce 2014. Respondenti měli možnost vyplnit buď tištěnou, nebo elektronickou verzi dotazníku. Tištěná verze dotazníku byla distribuována

Více

Aktuální data statistiky cestovního ruchu

Aktuální data statistiky cestovního ruchu Aktuální data statistiky cestovního ruchu MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Ing. Margit Beníčková, Ing. Pavel Vančura Hlavní body prezentace: projekty na zkvalitnění statistických

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ

ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ ANALÝZA REALITNÍHO TRHU V OSTRAVĚ 24. 2. 2017 Zpracováno pro Bankovní institut Vysoká Škola (Praha) VÝVOJ TRHU V REGIONU ZA POSLEDNÍ 2 ROKY Za poslední dva roky je vývoj téměř u všech segmentů nemovitostí

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. čtvrtletí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 1,375.825 ze zahraničí: 1,134.667 (82,5 %) z tuzemska: 241.158 (17,5 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 82.791 osob (6,4 %)

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.

Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s. Hospitality & Tourism Summit 2007 Současnost a budoucnost českého hotelnictví a gastronomie Bc. Václav Stárek Současnost Relativně poklidná atmosféra Nekalá

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna (vybrané okruhy témat pro konferenci VŠE 17/9/2009) Labartt Investment a.s. Hospitality Services & Management Vinohradská 93, 120 00 Praha 2 Tel. : +420 222 726 019, Fax. : +420 222 714 882 Na Vŕšku 6,

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora CE, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost se současným

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017

Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Vývoj cestovního ruchu v Praze v 1. pololetí 2017 Ve zkratce: Hostů celkem: 3,451.526 ze zahraničí: 2,931.298 (84,9 %) z tuzemska: 520.228 (15,1 %) Celkový přírůstek hostů: 290.766 osob (9,2 %) ze zahraničí

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Příjezdový cestovní ruch

Příjezdový cestovní ruch Příjezdový cestovní ruch Historie projektu Příjezdový cestovní ruch Od-do Měsíců Zadavatel Vzorek Kde / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT / / MMR / / CzT Hlavní silniční přechody,železniční

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

MICE Statistiky Srovnání roků 2014 a 2015

MICE Statistiky Srovnání roků 2014 a 2015 Počet akcí Při meziročním srovnání údajů poskytnutých členy PCB a vyhledaných na webu za rok 2014 a 2015 došlo k nárůstu počtu akcí konaných v Praze. Zatímco v roce 2015 se podle údajů členů PCB a údajů

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Venkovská turistika v České republice

Venkovská turistika v České republice Venkovská turistika v České republice Rudolf Zeipelt, Ludmila Dömeová, Andrea Jindrová Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Bořetice 2011 1 Venkovská turistika v České republice

Více

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM HOTELOVÝ TRH V RÁMCI VÝZNAMNÝCH LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK V ČR

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM HOTELOVÝ TRH V RÁMCI VÝZNAMNÝCH LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK V ČR LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM HOTELOVÝ TRH V RÁMCI VÝZNAMNÝCH LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK V ČR 05/2014 Vážení čitatelé, na následujících stranách Vám přinášíme výsledky krátkého průzkumu zaměřeného na zjišťování

Více

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web:

Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, Praha 4 Tel.: (+420) web: Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Obsah: 1. Charakteristika respondentů zapojených do ankety 2. Charakteristika a spokojenost

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA

MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA MONITORING NÁVŠTĚVNÍKŮ TURISTICKÉHO REGIONU SEVERNÍ MORAVA A SLEZSKO TABULKOVÁ PŘÍLOHA Vyhodnocovací tabulky za celý soubor od r. 2001 výběrový soubor 3 598 respondentů: Kontingenční tabulky podle třídících

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

5. Cestovní ruch. Kartogram 1

5. Cestovní ruch. Kartogram 1 5. Cestovní ruch Ekonomický vývoj v posledních třech letech (2008 až 2010) měl zajímavý průběh, který se promítl do řady lidských činností. Jednou z prvních oblastí lidského života, která velmi citlivě

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření

Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Výsledky hodnocení ZŠ Vyskytná nad Jihlavou rodiči pomocí dotazníkového šetření Na počátku jsme si stanovili několik okruhů otázek, na které jsme pomocí dotazníkového šetření chtěli získat odpověď: 1.

Více

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/Q1

RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 2013/Q1 RESEARCH ČESKÝ TRH REALITNÍCH INVESTIC 13/Q1 5 7 8 9 1 11 1 13* 1* V návaznosti na zprávu týkající se českého trhu realitních investic v roce 1 Vám nyní předkládáme informace týkající se prvního čtvrtletí

Více

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016

Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Praha - Příjezdový cestovní ruch v roce 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 7,127.558 ze zahraničí: 6,110.762 (85,7 %) z tuzemska: 1,016.796 (14,3 %) Celkový přírůstek hostů: 521.782 osob (7,9 %) ze zahraničí

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Databáze MMR ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR. Prezentace

Databáze MMR ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR. Prezentace ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Tab Vývoj základních ukazatelů dojížďky za prací v letech 1991 a v tom. v tom celkem. denně celkem muži ženy muži ženy

Tab Vývoj základních ukazatelů dojížďky za prací v letech 1991 a v tom. v tom celkem. denně celkem muži ženy muži ženy 2. Vyjížďka za prací 2.1 Vývoj vyjížďky za prací a její intenzity K datu sčítání žilo v Jihomoravském kraji 1 127 718 obyvatel (546 818 mužů a 580 900 žen). Z tohoto počtu obyvatel bylo 568 315 osob ekonomicky

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Index nabídkových cen převýšil v roce 2015 vysokou úroveň z roku 2008.

Index nabídkových cen převýšil v roce 2015 vysokou úroveň z roku 2008. Index nabídkových cen převýšil v roce 1 vysokou úroveň z roku 8. 7 8 9 1 11 1 13 1 1 7 8 9 1 11 1 13 1 1 1* 17* TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ 1 H1 % Graf 1: Přírůstek HDP Dle odhadu ČSÚ činila meziroční

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Příbrami Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky Informace o nezaměstnanosti ve Středočeském

Více

Výzkum znalosti ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina

Výzkum znalosti ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina Výzkum znalosti v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina pro duben 2012 Realizovala agentura výzkumu trhu a strategického marketingu Ptašínského 8, 602 00 Brno, Tel.: 541 261 433, Fax: 541 261 435 Email:

Více

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje

Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Tisková zpráva Průzkum HK ČR: Malí a střední podnikatelé zhoršují prognózu svého budoucího vývoje Praha, 8. dubna 2013 Aktuální průzkum Hospodářské komory České republiky (HK ČR) zaměřený na podnikatelskou

Více

Olympik Garni, a. s.

Olympik Garni, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Garni, a. s. za rok 2006 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60

3. Ekonomický vývoj. Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb. Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií % 60 3. Ekonomický vývoj Silná ekonomika s rostoucím sektorem služeb Nadprůměrné využívání informačních a komunikačních technologií 9 Hlavní město Praha má výrazně odlišnou strukturu v zaměstnanosti i ekonomické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra statistiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Demografický vývoj v České republice v návaznosti na evropské a celosvětové trendy Jméno autora:

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA BENEFITY Výsledky průzkumu - dotazníkové šetření Praha, říjen 2016 Tato zpráva byla vytvořena pro potřebu jednání sociálních partnerů s vazbou na koncepční novelu zákoníku práce v souladu

Více

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5 Strana 0/16 OBSAH: 1. Úvod 2 2. Hlavní závěry výzkumu 3 3. Detailní výsledky výzkumu 5 3.1 PREDIKCE VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PRO OBDOBÍ 2015-17 5 3.2 PREDIKCE VÝVOJE MIKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Odhad ekonomického dopadu 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Economic impact v.o.s. 2012 Executive summary Na festival 38. Letní filmová škola bylo v roce 2012 prodáno celkem 3 627 akreditací. Nejvíce

Více