Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů."

Transkript

1 strana 1 NEWS LETTER 12 / 2008 Vážení čitatelé, v dnešním News Letteru Vám představujeme vybrané okruhy ojedinělé analýzy pražských 4* hotelů jež disponují minimálně 100 hotelovými pokoji a nacházejí se mimo historické centrum Prahy, tedy mimo Prahu 1. Analýzu prováděla naše společnost Labartt Investment a.s. divize Hospitality Services & Management ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR zastoupenou panem Ing. Pavlem Hlinkou presidentem asociace a panem Václavem Stárkem generálním sekretářem asociace. Analýzou jsme chtěli zareagovat na vývoj na pražském hotelovém trhu, kdy dochází k obecnému poklesu v obsazenosti a v dosažené ceně, a to jak z důvodu otevření nových hotelů, menšího nárůstu počtu přijíždějících turistů, tak z důvodu významně posilující české měny. Jelikož jsme předpokládali, že se tato situace dotýká nejvíce hotelů situovaných mimo historické centrum, zaměřili jsme se nejdříve na ně. Analýza probíhala v období od 21. července do 24. srpna Celkem jsme oslovili 22 hotelů, jež odpovídaly zadaným kritériím. Přes počáteční velký zájem o analýzu svou účast nakonec potvrdilo 13 hotelů a dotazník vyplnilo 10 hotelů. Věříme, že získaná data budou pro Vás zajímavá. Všem účastníkům analýzy a rovněž zástupcům AHRČR bychom chtěli poděkovat za spolupráci a doufáme, že jim tato analýza bude nápomocna při řízení svěřených hotelových nemovitostí. Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ondřej Zajíc odpovědná osoba za projekt Tým zpracovatelů: Ing. Ondřej Zajíc Junior Manager & Partner HSM Labartt Investment a.s. Prague Office Bc. Jitka Hrbková Junior Assistant HSM Labartt Investment a.s. Prague Office Ing. Jan Ficek Executive Director HSM Labartt Investment a.s.

2 strana 2

3 strana 3 situovaných mimo centrum Prahy (mimo Prahu 1) (Labartt Investment a.s., divize HSM) Účastníci analýzy Andel's hotel Prague **** Corinthia Panorama Hotel **** skupina 1. Hotely provozovány v rámci mezinárodního řetězce skupiny, popř. pod mezinárodní franchisou 1. Andel's hotel Prague **** 2. Corinthia Panorama Hotel **** 3. Diplomat Hotel Prague **** 4. Holiday Inn Prague Congress Centre **** 5. Hotel Barceló **** 6. Hotel Crowne Plaza **** skupina 2. Hotely provozovány samostatně 7. Hotel Duo Praha **** 8. Hotel Expo **** 9. Olympik hotel **** 10. Parkhotel Praha **** Analýza probíhala formou osobních pohovorů s řediteli hotelů anebo pověřenými manažery. Některé hotely zvolily formu samostatného vyplnění dotazníku a jeho zaslání. Diplomat Hotel Prague **** Všem účastníkům analýzy bychom chtěli ještě jednou poděkovat za spolupráci při sběru informací a doufáme, že jim budou získaná data prospěšná. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte prosím našeho pracovníka Ondřeje Zajíce, který průzkum vedl a podílel se na jeho zpracování. Uvítáme i návrhy v podobě zajímavých otázek, které by mohly být zahrnuty do dotazníku při dalším konání této analýzy. Ondřej Zajíc Junior Manager & Partner HSM Praha Tel.: Fax:

4 strana 4 1. Jak dlouho je v provozu Vaše ubytovací zařízení? Hotel Crowne Plaza **** V první otázce analýzy nás zajímalo jak dlouho je dané ubytovací zařízení v provozu. Tuto otázku jsme pokládali z toho důvodu, abychom zjistili, zda se analyzované hotely nacházejí již ve své stabilní fázi podnikání, tedy jsou na trhu již dostatečně dlouho a jejich provozní výsledky neovlivňuje typická 3-4 letá náběhová křivka hotelu. Průměrné stáří analyzovaných hotelů dosáhlo poměrně vysoké hodnoty 23 let. Tuto hodnotu ovšem značně ovlivňují 4 hotely, které zde existují již 25 a více let. Nejstarší hotelovou budovou je budova Hotelu Crowne Plaza. Hotel v této jedinečné architektonicky ceněné budově zařazené na seznam kulturních památek je provozován již 51 let, z čehož posledních 7 let právě pod značkou Crowne Plaza. Nejmladším hotelem v naší analýze je jeden z prvních designových hotelů v Praze, Andel s Hotel Prague, jež byl otevřen před 6 lety. Pro úplnost dodáváme, že z celkových deseti zúčastněných hotelů bylo 6 otevřeno po roce Jaký počet pokojů/lůžek má Vaše ubytovací zařízení k dispozici? Z provedené analýzy vyplývá, že 4* hotely situované mimo centrum Prahy v průměru disponují kapacitou 311 pokojů, přičemž při bližším zkoumání zjistíme, že kapacitou vyšší než je tento průměr disponují pouze 4 hotely. Průměrný počet lůžek v hodnocených objektech dosahuje počtu 618. Z ukazatele je tedy patrné, že v hodnocených hotelech převažují pokoje s kapacitou dvou lůžek. Největší hotelovou pokojovou a zároveň lůžkovou kapacitou z analyzovaných hotelů disponuje Hotel Duo Praha, který nabízí celkem 646 pokojů a lůžek. Kapacitní rozdíly mezi první a druhou hodnocenou skupinou hotelů nejsou výrazné, a proto je neuvádíme. 3. Kolik zaměstnanců má Vaše zařízení? (na plný úvazek, na částečný úvazek/brigáda, outsourcing) Holiday Inn Prague Congress Centre **** Hotelový business je velmi náročný na počet potřebného personálu, což bezezbytku potvrzuje i nákladová struktura hotelů. Personální náklady jasně vyčnívají nad ostatními náklady a obvykle tvoří 25 30% všech nákladů hotelu. Přičemž najít kvalitní a loajální zaměstnance při stávající rekordně nízké nezaměstnanosti je problém, se kterým se hotelový manažeři potýkají dnes a denně. A jsou to právě zaměstnanci, kteří činí hotel hotelem, a kteří svou kvalitní prací, ochotou a přívětivostí často určují, zda se stávající hotelový host do hotelu bude vracet i v budoucnu. Problém s kvalitními a poctivými zaměstnanci se nejvíce projevuje na nižších pozicích, kde jsou platy ve srovnání s ostatními hospodářskými odvětvími výrazně pod mzdovým průměrem ČR. Navíc práce v hotelu je na většině pozicích náročná, a to jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. V neposlední řadě je tato práce časově náročná, a proto se ani nemůžeme divit extrémně velké fluktuaci zaměstnanců. Hotel Barceló **** Studie amerických autorů Timothyho Hinkina a Tonyho Simonse z roku 2001 ukazuje, že střední hladina fluktuace zaměstnanců pro vzorek 98 hotelů (mající 72 až 652 pokojů) byla 47% v průběhu 6 měsíců. Tyto výsledky napovídají, že hladina fluktuace je v hotelovém průmyslu tak vysoká, že hotel musí neustále procházet procesem najímání zaměstnanců. Mezi náklady spojené s fluktuací zaměstnanců patří především náborové a motivační náklady, náklady na výběr a následný příjem pracovníků a v neposlední řadě náklady ztracené produktivity a náklady spojené s odchodem zaměstnanců. Podle autorů se pak tyto náklady přímo odrážejí v čistém provozním příjmu hotelu.

5 strana 5 Hotel Duo Praha **** Hotel Expo **** Analyzované hotely disponují průměrně 125 zaměstnanci pracujícími na plný úvazek, 13 zaměstnanců pracuje na částečný úvazek a průměrně 17 zaměstnanců je outsorcováno. Právě outsorcingem se některým hotelům daří řešit problémy s fluktuací zaměstnanců na nejnižších pozicích. Nejčastěji jsou v oslovených hotelech outsorcovány úklidové služby (u 70% hotelů), dále pak technická údržba budovy (u 30% hotelů), ostraha (u 20% hotelů) a pomocné síly v kuchyni a restauraci (rovněž u 20% hotelů). Jelikož jsou analyzované hotely rozdílné jak v počtu pokojů, tak v počtu středisek, více vypovídajícím ukazatelem o potřebném počtu zaměstnanců je přepočtený počet zaměstnanců na hotelový pokoj. Dle zjištěného průměru můžeme říci, že na jeden hotelový pokoj je zapotřebí 0,5 zaměstnance bez rozdílu zdali tento zaměstnanec pracuje na plný/částečný úvazek anebo je outsorcován. Nejmenší zaznamenaná přepočtená hodnota činila 0,37 na pokoj, přičemž největší činila 0,73. Abychom dospěli k ještě více vypovídajícím výsledkům, rozdělili jsme u této otázky hotely do dvou skupin. Do první skupiny jsme zařadili hotely, jež disponují pokoji a do druhé hotely s 300 a více pokoji. Zjistili jsme, že v hotelích s pokoji je průměrně zaměstnáno 130 zaměstnanců (vč. zaměstnanců na částečný úvazek a outsorcovaných zaměstnanců), přičemž přepočtený počet na pokoj dosahuje hodnoty 0,54. Analyzované hotely s 300 a více pokoji průměrně zaměstnávají 230 zaměstnanců (vč. zaměstnanců na částečný úvazek a outsorcovaných zaměstnanců), přičemž přepočtený počet na pokoj dosahuje hodnoty 0, Jaká je pultová cena za ubytování v EURO u jednolůžkového/dvoulůžkové pokoje a apartmánu? Cena včetně DPH a snídaně Olympik hotel **** Asi všechny účastníky analýzy bude zajímat srovnání pultových cen jednotlivých druhů pokojů, a to jak v hlavní sezóně, tak i v mimosezóně. Za hlavní sezónu většina hotelů považuje období měsíců duben až říjen, za mimo sezónu pak období listopad až březen. Výjimkou je jen období kolem konce roku, které je považováno rovněž za hlavní sezónu. Některé hotely naopak nepovažují za hlavní sezónu letní měsíce červenec a srpen, jelikož jsou zaměřeny převážně na business klientelu. Zaznamenané pultové ceny ubytování v tabulce níže jsou včetně DPH a snídaně. Tyto ceny jsou nejvyšší a v hotelu spíše slouží jako referenční ceny, od kterých se odvíjí konečná cena. Některé z hotelů mají pultovou cenu stejnou po celý rok, bez ohledu na sezónu. V rámci roku je pak skutečná cena ubytování nepatrně ale i 2,5 násobně nižší oproti uváděné pultové ceně. Jelikož se pultové ceny ubytování v rámci jednotlivých hotelů výrazně lišily, utvořili jsme dvě srovnatelnější skupiny hotelů viz. základní rozdělení do skupin, jež je uvedeno na druhé straně této analýzy. V tabulce uvedené níže je zaznamenán celkový průměr, průměr za první skupinu a průměr za druhou skupinu hotelů, včetně minimálních a maximální hodnot ve výběru. U této otázky jsme u první skupiny hotelů záměrně vynechali Corinthia Panorama Hotel, jelikož by uvedená pultová cena (podle nás spíše obvyklá skutečná cena ubytování) značně zkreslovala celý průměr směrem dolů. V první skupině jsme rovněž nerozlišovali sezonní a mimosezonní pultové ceny, jelikož je analyzované hotely většinou nerozlišují.

6 strana 6 tab. č. 1 Průměrná pultová cena ubytování včetně DPH a snídaně dle sezóny / Average rack rate incl. VAT and breakfast by season Průměrná pultová cena ubytování včetně DPH a snídaně dle sezóny / Average rack rate incl. VAT and breakfast by season průměr / average min max průměr / average min max průměr / average min max Hlavní sezóna / Main season celkem / total skupina 1. * / group 1. * skupina 2. / group 2. jednolůžkový pokoj / single room dvoulůžkový pokoj / double room apartmán / apartment Mimosezóna / Low season celkem / total skupina 1. * / group 1. * skupina 2. / group 2. jednolůžkový pokoj / single room pultová cena totožná / rack dvoulůžkový pokoj / double room rate is the same apartmán / apartment Zdroj: Labartt Investment a.s.,, * bez Corinthia Panorama Hotel / without Corinthia Panorama Hotel 5. Jaká je cena snídaně, která je zahrnuta v ceně ubytování? (vč. DPH) Parkhotel Praha **** Z výsledků hodnocené analýzy vyplývá, že průměrná cena snídaně zahrnuté v ceně pokoje v analyzovaných hotelech je 11, přičemž nejvyšší zaznamenaná cena snídaně dosáhla hodnoty 20 a nejnižší 3. Při vyhodnocování této otázky je pro dosažení větší vypověditelnosti výsledků opět nutné zohlednit i jednotlivé skupiny hodnocených 4* hotelů. V první skupině respondentů je průměrná cena připravované snídaně v rámci celkové ceny ubytování o poznání vyšší než celkový průměr a dosahuje hodnoty 14,4 na hosta, při nejnižší hodnotě 9 a nejvyšší 20. Ve druhé skupině hodnocených hotelů je průměrná cena snídaně zahrnuté v ceně ubytování výrazně nižší a dosahuje pouze hodnoty 4,3 na hosta, při nejnižší hodnotě 3 a nejvyšší 6,7. Poznámka: některé z hotelů uváděly cenu snídaně v Kč. Tato cena byla přepočtena kurzem 24 CZK = 1 Euro. graf č. 1 Cena snídaně zahrnutá v ceně ubytování / Price of breakfast incl. in accommodation 20,0 Cena snídaně zahrnutá v ceně ubytování / Price of breakfast incl. in accommodation 20,0 20,0 15,0 10,0 5,0 11,0 3,0 14,4 9,0 4,3 3,0 6,7 0,0 Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/2008

7 strana 7 6. Pociťujete v první polovině roku 2008 pokles obsazenosti? Co podle Vás tento všeobecný pokles obsazenosti způsobuje? zdroj:www.barcelo.cz Na otázku týkající se poklesu obsazenosti v prvním pololetí roku 2008 celkem 70% dotazovaných hotelů odpovědělo kladně a pouze 30% záporně. Tento fakt nicméně potvrzuje i šetření Českého Statistického úřadu, který vydal zprávu o hodnocení ekonomiky cestovního ruchu za první dvě čtvrtletí roku 2008, ve které se hovoří jak o poklesu počtu hostů, tak o poklesu počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Podle názorů dotazovaných, tato situace může být způsobena jak poklesem tempa růstu silných zahraničních ekonomik, tak faktem, že Praha přestává být pro turisty atraktivním místem a do popředí se dostávají destinace nové (například Pobaltí). Nicméně převažují názory, že díky posilující koruně je Praha čím dál více dražší destinací a městu také chybí dostatečná propagace v zahraničí. Dalším z důvodů poklesu obsazenosti jednotlivých hotelů je dle představitelů hotelů fakt, že v Praze se neustále zvyšuje nabídka hromadných ubytovacích zařízení, nicméně objem poptávky zůstává stejný anebo se snižuje. 7. Jaký je procentuální podíl domácí a zahraniční klientely? zdroj:www.corinthia.cz Z odpovědí respondentů můžeme vyvodit závěry, že převážnou většinu ubytovaných hostů tvoří zahraniční klientela. V průměru se ve 4* hotelích umístěných mimo centrum města ubytuje 93,1% zahraničních hostů. Jelikož byl zaznamenán rozdíl mezi 1. A 2. Skupinou hotelů, byly tyto skupiny vyhodnoceny zvlášť. Zatímco u 1. Skupiny hotelů zahraniční hostě tvoří 97,1% všech klientů, u 2. Skupiny hotelů to bylo méně, a to 92,1 %. Domácí klientela je v analyzovaných pražských hotelích zastoupena výrazně méně a v průměru tvoří pouze 6,9% ubytovaných hostů. Z hlediska segmentace pocházejí čeští hosté především z řad business klientely. Domácí turisté při návštěvě Prahy často využívají ubytování v holetech nižšího standardu, penzionech, popřípadě u příbuzných a známých. 8. Jaké národnosti jsou nejčastěji hosté Vašeho ubytovacího zařízení? zdroj:www.holidayinn.cz Praha i celá Česká republika jsou místem návštěvy milionů zahraničních turistů z celého světa. Národnosti, které byly ve vyhodnocení této analýzy respondenty nejčastěji uváděny jsou Španělé, Britové a Němci, přičemž Němci byli již tradičně nejčastěji zmiňováni (80% respondentů). Pro německé turisty a návštěvníky je Praha z dlouhodobého hlediska velice oblíbenou destinací. Na pomyslném druhém místě se umístili Britové, které Praha láká především na víkendové pobyty (70% respondentů) a na třetím místě Španělé (60% respondentů). Dalšími národnostmi, které byly uvedeny v odpovědích jsou například Italové, Japonci či Řekové. Z vypracovaného grafu je patrné, že nejméně zastoupenými hosty v námi analyzovaných hotelech jsou hosté z USA, Číny,Tchaj-wanu, Ruska a Rakouska.

8 strana 8 9. Jaká je struktura klientely, která se ubytovává ve Vašem hotelu? zdroj:www.olympik.cz zdroj:www.hotelexpo.cz Jedním z významných faktorů, který ovlivňuje výkonnost hotelu je jeho business mix. Různé segmenty hotelových hostů jsou ochotni platit za hotelové služby různé ceny. Cílem každého hotelového manažera je získat segmenty hostů, kteří jsou nejméně senzitivní na cenu, využívají širokou škálu hotelových služeb a jejich poptávka je pokud možno stabilní. Nejžádanějšími segmenty hostů jsou proto kongresový turisté a firemní zákazníci. Naopak nejméně oblíbenou klientelou jsou turisté, kteří v hotelu většinou bydlí za výrazně nižší ceny a v převážné většině nečerpají tolik hotelových služeb jako klientela kongresová. I přes některé negativní stránky je ovšem turistická klientela pro velké městské hotely důležitá a nepostradatelná. Především díky hromadnosti této klientely se daří hotelům si s poměrně velkým časovým předstihem zajistit alespoň částečnou vytíženost své kapacity. Turisté rovněž zajišťují obsazenost hotelů v letních měsících a o víkendech, kdy je podíl firemní a kongresové klientely minimální. Sestavit správný business mix hotelu patří zajisté mezi priority hotelových manažerů. V následujícím grafu lze vidět, že v průměru se v oslovených hotelech nejvíce ubytovávají klienti cestovních kanceláří (53,7%), tedy organizované zájezdy. Hned na druhém místě jsou individuální hosté, kteří si svůj pobyt zařizují sami, především prostřednictvím internetových rezervací. Individuální hosté tvoří v průměru 18,63% hotelové klientely. Třetí příčka mezi ubytovanými hosty ve vybraných hotelech patří účastníkům kongresů (14,12%). Další významný segment zastoupený v oslovených hotelech jsou firemní zákazníci (12,19%), tedy zaměstnanci firem či jiných organizací, kteří využívají ubytovacích zařízení především při pracovních cestách anebo při pořádání nejrůznějších školení, seminářů a teambuildingových akcí. Jako poslední segment jsou zastoupeni ostatní hosté, kteří ovšem představují nevýznamný podíl. V průměru tento segment hostů tvořil 2,76%. graf č. 2 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels 14,12% 2,76% 12,19% 18,63% 53,70% Travel agency Individuals Companies Congress Others Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/2008 Minimální a maximální hodnoty v rámci jednotlivých segmentů V následující tabulce jsou pak mimo celkových průměrných hodnot zaznamenány i hodnoty minimální a maximální. Nejvyšší zaznamenaný podíl klientů ubytovaných prostřednictvím cestovních kanceláří dosáhl v jednom z hotelů hodnoty 85% a nejmenší podíl pak hodnoty 25%.

9 strana 9 U dalších segmentů je patrné veliké rozpětí mezi nejnižšími a nejvyššími podíly jednotlivých skupin. Co se týče individuálních hostů, největší podíl byl zaznamenán na úrovni 37% a nejnižší na úrovni 0,5%. Tento nízký podíl může být způsoben nedostatečností či malou propagací daného hotelu v rámci internetových stránek a serverů, anebo velkou vytížeností prostřednictvím globálních distribučních systémů a tudíž nízkým počtem volných pokojů pro klientelu rezervující si hotel samostatně přes internet anebo klientelu přicházející z ulice. Nejvyšší podíl firemní klientely dosahuje hotel s hodnotou 25,9% a nejnižší pak s 2%. Nejvyšší zaznamenaný podíl účastníků kongresů byl 40% a nejnižší pak 1,4% a 2%. V obou případech nízkého podílu účastníků kongresů lze konstatovat, že nejnižší podíl tohoto segmentu může být způsoben nedostatečnou propagací daných hotelů v oblasti kongresové turistiky, ale i celkově špatnou politikou hotelu při plánování business mixu. Oba zmíněné hotely dosahují nejvyššího podílu turistické klientely 74% resp. 85%, v případě jednoho hotelu i poměrně slušnou celkovou obsazenost, ale oba hotely z důvodu nastavení svého business mixu dosahují jednu z nejnižších průměrných cen pokoje. Turistická klientela sice významně zaplňuje volné kapacity hotelu, je poměrně jistou klientelou, o které ví hotel s dostatečným předstihem, ale právě v tomto aspektu se skrývá její hlavní úskalí. Cestovní kanceláře si zamlouvají kapacitu hotelu s poměrně velkým časovým předstihem a rovněž s velkým časovým předstihem je uzavřena dohoda o ceně za ubytování i případné sankce za nedodržení počtu zamluvených hotelových pokojů. Díky těmto smlouvám mají hoteliéři vyšší jistotu, že jejich hotel bude v daném období dostatečně obsazen. Problém ovšem nastává, pokud do hotelu přijde poptávka na uskutečnění vícedenní kongresové akce, ale hotel je v daném termínu téměř plně obsazen nasmlouvanými turisty. Hotel tudíž musí lukrativnější kongresové hosty odmítnout, protože je nemá kde ubytovat. Nasmlouvané turisty nemůže z důvodů sankcí odmítnout a rovněž nechce riskovat, že daná cestovní kancelář již do hotelu nepošle, žádné turisty. Hotel se tedy dostává do bludného kruhu. V segmentu ostatních hostů je pak nejvyšší podíl roven 17% a nejnižší podíl roven nule. tab. č. 2 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels CK / Travel Individuální / Individuals Firmy / Companies Kongresy / Congress Ostatní / Others Celkový průměr / Total average agency 53,70% 18,63% 12,19% 14,12% 2,76% minimum 25,00% 0,50% 2,00% 1,40% 0,00% maximum 85,00% 37,00% 25,90% 40,00% 17,00% Zdroj/Source: Labartt Investment a.s.,, Třetí graf v rámci této otázky srovnává průměrné podíly jednotlivých segmentů hotelových hostů mezi dvěma stanovenými skupinami respondentů. Není překvapení, že celkově vyšší průměr v segmentu turistické klientely dosahuje 2. skupina hotelových provozovatelů, a to 63%. Víceméně je tento fakt způsoben tím, že tyto hotely poskytují levnější služby a navíc nabízejí širokou škálu množstevních a jiných slev. Naopak průměr za první skupinu oslovených hotelů (mezinárodní provozovatelé) činil pouhých 47,5%.

10 strana 10 Segment individuálních hotelových hostů výrazné rozdíly v průměrných podílech nezaznamenal. Celkový průměrný podíl byl 18,63%, průměrný podíl u 1. skupiny oslovených hotelů činil 17,37% a u 2. skupiny pak 20,53%. Co se týče firemních klientů a kongresových účastníků, lze jednoznačně říci, že hotely zastoupené v 1. skupině dosahují lepšího průměrného podílu v obou segmentech. To se následně odráží i v průměrné dosažené ceně, která je u 1. skupiny hotelů o 544 Kč vyšší. U firemní klientely dosahují hotely z 1. skupiny průměrného podílu 16,57%, přičemž celkový průměrný podíl je 12,19% a průměrný podíl u 2. skupiny jen 5,63%. V segmentu kongresových účastníků dosahují hotely 1. skupiny průměrného podílu 17,12%, přičemž celkový průměrný podíl je 14,12% a průměrný podíl u 2. skupiny činí 8,13%. Rozdíl v podílu kongresové klientely u jednotlivých skupin hotelů lze možná vysvětlit tím, že hotely 1. skupiny mají mnohem silnější rezervační systém, v některých případech disponují většími kongresovými prostory a kvalitnějším vybavením a v neposlední řadě provádějí aktivní marketing směrem k potenciálním klientům, což je pro kongresový cestovní ruch důležité. U skupiny ostatních hostů opět nebyly zaznamenány tak výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami hotelů. Celkový průměrný podíl za obě skupiny dosahuje hodnoty 2,76%, za první skupinu hotelů dosahuje1,43% a za druhou skupinu hotelů dosahuje 4,75%. graf č. 3 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels 70,00% 60,00% total average 1. group average 50,00% 2. group average 40,00% 30,00% 53,70% 47,50% 63,00% 20,00% 10,00% 0,00% 18,63% 17,37% 20,53% 12,19% 16,57% 5,63% 14,12% 17,12% 8,13% 2,76% 1,43% Travel agency Individuals Companies Congress Others 4,75% Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ Jaké výhody pro Vás přineslo rozšíření internetu a možnost rezervace pokojů přes internet? Internet je v současné době jedním z nejzákladnějších prostředků v podnikání. Jeho využívání umožňuje komunikaci a téměř okamžitou dostupnost informací na čím dál více místech, a proto je i velkou samozřejmostí v hotelovém průmyslu. V České Republice není rozvoj služeb poskytovaných po internetu tak intenzivní jako v jiných zemích, ale počet uživatelů, které jej každodenně využívají jak pro svou osobní potřebu, tak pro potřeby podnikání neustále narůstá.

11 strana 11 Již delší dobu je uváděno, že díky rozvoji internetu a možnosti online rezervací stoupá podíl individuální turistiky. Při hodnocení výše zmíněné otázky jsme se setkali s velmi zajímavými závěry. Oslovené hotely spatřují výhodu nejen v dostupnosti pro klienty a flexibilní komunikaci s dodavateli a klienty, ale také například ve snížení nákladů na tištěnou reklamu. Jako jednu z největších výhod ovšem respondenti uvedli možnosti flexibilně operovat s obsazeností hotelu a tomu také přizpůsobovat cenovou politiku. Dalším ze zajímavých přínosů internetu byla možnost sledování konkurence. 11. Poskytujete slevy na ubytování z pultové ceny? Pokud ano, jaká je průměrná výše slev - neboli rozpětí? Všeobecně lze říci, že hodnocené hotely slevy na ubytování z uváděné pultové ceny poskytují, nicméně tyto slevy jsou různé pro jednotlivé skupiny odběratelů služeb. Většina slev je poskytována na základě uzavření kontraktu. Například cestovní kanceláře, které během turistické sezóny ubytují v oslovených hotelích nemalé počty hostů, dosahují v průměru 50% slevy z uváděné pultové ceny. Nejvyšší poskytnuté slevy pro cestovní kanceláře činí až 70% z uváděné pultové ceny, což rovněž znamená nejvyšší poskytovanou slevu v rámci jednotlivých segmentů hostů. U celkové výše poskytovaných slev záleží ovšem na tom, jakou politiku daný hotel vede zda politiku vysokých pultových cen a následné poskytovaní vysokých slev, anebo politiku nižších pultových cen a následné poskytování nízkých či žádných slev. Individuálním klientům oslovené hotely poskytují v průměru pouze 20% slevu, přičemž ta nejvyšší poskytnutá dosahuje hodnoty až 50% z ceny poskytovaných služeb. Co se týče firemních zákazníků, zde se průměrná poskytnutá sleva rovná 20-30% z původní ceny poskytovaných služeb. Maximální poskytnutá sleva činí 50%, je tedy stejná jako u individuálních klientů hotelu. Současná stagnace či mírný nárůst v segmentu kongresových účastníků, zvyšující se konkurence v oblasti poskytování kongresových služeb, nutí hotely reagovat na vzniklou situaci nejen rozšířením spektra poskytovaných služeb, ale i poskytováním nejrůznějších slev. Nejčastěji se sleva poskytovaná kongresovým účastníkům pohybuje okolo 20%, nicméně může dosahovat až 40%. Klientům rezervujícím si svůj pobyt prostřednictvím internetu poskytují oslovené hotely nejčastěji 30 až 40% slevu z uvedené pultové ceny ubytování, přičemž ta nejvyšší činí až 50%. 12. Disponuje Váš hotel kongresovou kapacitou? Jak velkou kongresovou kapacitou disponujete? zdroj: Jak již bylo řečeno, účastníci kongresů se stávají stále důležitějším segmentem každého hotelového provozovatele. Počet kongresů konaných na území hlavního města se v porovnání roku 2006 s rokem 2007 dle Českého statistického úřadu zvýšil. ČSU sleduje všechny akce kongresového typu, kterých se účastnilo minimálně 100 osob. Dle mezinárodní asociace ICCA došlo ovšem v Praze k poklesu velkých kongresových akcí mezinárodního charakteru s minimální účastí 300 osob. Všichni oslovení respondenti uvedli, že kongresovou kapacitou disponují. Parametry, které budeme v této otázce dále hodnotit, jsou následující: celková velikost kongresového zařízení v m 2, počet kongresových místností a maximální počet osob v největší kongresové místnosti při školním uspořádání.

12 strana 12 Průměrná celková velikost kongresového zázemí připadající na jeden hotel činí 909,56 m 2, nejmenší kongresové zázemí, jež bylo zahrnuto do průměru má 160 m 2 a naopak nejvyšší 2340 m 2. Při samostatném vyhodnocování výsledků 1. skupiny hotelů byla zaznamenána průměrná celková velikost kongresových kapacit ve výši 945,17 m 2, přičemž nejnižší zaznamenaná hodnota činila 430 m 2 a nejvyšší m 2. zdroj:www.holidayinn.cz 2. skupina hotelů průměrně disponuje 856,15 m 2 kongresových kapacit. Nejmenší zaznamenaná velikost kongresové kapacity je o poznání menší než u hotelů 1. skupiny, a to 160 m 2, nicméně nejvyšší zaznamenaná velikost je naopak překvapivě výrazně vyšší než u hotelů první skupiny. Činí m 2. Analýza 4* hotelů umístěných mimo centrum Prahy nehodnotí pouze prostorovou velikost kongresového zázemí jednotlivých hotelů, ale také jejich celkový počet, který je dalším významným ukazatelem. Na jeden hotel připadá průměrně 11 kongresových místností a salonků. Nejvyšší počet kongresových místností v hotelu dosahuje 22 místností a nejnižší dosahuje 3 místností. zdroj:www.crowneplaza.cz V 1. skupině hotelů bylo průměrně napočítáno téměř 13 místností při nejnižší hodnotě 5 a nejvyšší hodnotě 22 kongresových místností a salonků. Nejmenší zaznamenaná hodnota v počtu kongresových místností a salonků činila u 1. skupiny 5 kongresových místností a salonků a nejvíce pak 22. Druhá skupina oslovených hotelů disponuje výrazně nižším počtem kongresových místností. Průměr za tuto skupinu činil 7,25 místnosti na hotel, při minimální hodnotě 3 a maximální hodnotě 16 místností. graf č. 4 Maximální počet osob v kongresové místnosti při školním uspořádání / Maximal number of persons in the largest congress room classroom layout Maximální počet osob v kongresové místnosti při školním uspořádání / Maximal number of persons in the largest congress room - classroom layout Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ Jak často se u Vás konají akce typu? Jaký je nejobvyklejší počet osob na těchto akcích a jaká je průměrná útrata na hosta? Nejčastěji se v kongresových místnostech analyzovaných hotelů konají akce typu firemní seminář popřípadě školení. V průměru se tyto akce konají 73x do roka a účastní se jich 48 osob (min. 20, max. 100).

13 strana 13 Druhým nejčastějším typem akcí je oslava různých událostí (svatby, firemní večírky, oslava narozenin, plesy a společenské akce apod.), která se v průměru koná 42x do roka a účastní se jí 76 osob (min. 30, max. 300). (Průměr za akce typu oslava událostí byl dosti ovlivněn hodnotou, kterou udal jeden respondent. V případě vynechání této hodnoty činí průměr pouze 24 akcí ročně). zdroj:www.hotelexpo.cz Třetí nejčastěji pořádanou akcí v kongresových místnostech analyzovaných hotelů je firemní prezentace. Tento druh akcí se koná průměrně 36x do roka a účastní se ho v průměru 58 osob (min. 10, max. 100). Nejmenšího počtu roční četnosti dosáhly u analyzovaných hotelů akce typu kongres seminář, ale na druhou stranu tyto akce zaznamenávají nevyšší průměrný počet účastníků, a to 101 (min. 20. max. 200). graf č. 5 Roční četnost ve vybraných hotelech / The frequency of events per year in selected hotels Roční četnost akcí ve vybraných hotelech / The frequency of events per year in selected hotels congress/seminar company trainings company presentations average min. max Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ celebrations of various events

14 strana Myslíte si, že v nadcházejících letech se bude zvyšovat zájem o pořádání těchto akcí? zdroj:www.holidayinn.cz zdroj:www.corinthia.cz Jak již bylo uvedeno v předchozích otázkách, počet pořádaných kongresových akcí v roce 2007 měl dle ČSU rostoucí tendenci (meziroční navýšení akcí čítajících více než 100 účastníků o 6,3%). Dle statistiky ICCA se počet mezinárodních kongresů konaných v Praze během roku 2007 o 10 snížil, a tím pádem se Praha propadla až na 12 příčku mezi světovými kongresovými destinacemi, kterým bezkonkurenčně vládne Vídeň následovaná Berlínem a Singapurem. Otázkou ovšem je, jak tomu bude v roce V první polovině roku zaznamenáváme signály, že kongresové akce ubývají, a to převážně akce většího mezinárodního charakteru. Současná situace téměř žádné propagace a podpory Prahy jako kongresové destinace je do budoucna neudržitelná. S narůstajícím počtem nových zajímavých destinací je stále větší potřeba o velké, ale i menší akce mezinárodního charakteru bojovat. Nejen provozovatelé hotelů, ale převážně představitelé města a kompetentních státních orgánů a institucí by se měli touto situací zabývat. V konečném důsledku je to i město a stát, kteří profitují z kongresové turistiky, a to prostřednictvím výběru daní nejen od subjektů hotelového charakteru, ale od širokého spektra poskytovatelů služeb. Polovina námi oslovených respondentů provozujících hotely mimo centrum Prahy je přesvědčena, že zájem o pořádání všech typů kongresových akcí bude narůstat i v následujících letech. Druhá polovina respondentů je naopak přesvědčena, že počty těchto konaných akcí budou spíše stagnovat. K poklesu těchto konaných akcí se nepřiklonil žádný z námi oslovených respondentů. 15. Myslíte si, že je Praha jako destinace cestovního ruchu dostatečně propagována? Celých 90% respondentů odpovědělo na tuto otázku záporně, tedy že si nemyslí, že by byla Praha jako destinace cestovního ruchu dostatečně propagována. Pouze jeden hotelový provozovatel se vyjádřil kladně, ovšem připustil, že propagace města by mohla být mnohem lepší a intenzivnější. Podle názorů ostatních oslovených hotelových provozovatelů je propagace Prahy jako destinace cestovního ruchu velmi nízká až nulová. Faktem ovšem zůstává, že větší propagace města jako destinace cestovního ruchu je nutná, neboť růst počtu návštěvníků začíná stagnovat až klesat, naopak nabídka nových hotelových pokojů se zvyšuje a dle našich informací se bude zvyšovat i nadále. 16. Co by podle Vás mohlo do Prahy přilákat více turistů/návštěvníků? zdroj: internet Každý z účastníků této analýzy uvedl více možností, které by mohly do Prahy přilákat více návštěvníků. Všechny lze shrnout do následujících pěti. Polovina dotázaných si myslí, že propagace Prahy jako turistické destinace je na národní i mezinárodní úrovni nedostatečná a její zintenzivnění by mělo pomoci přilákat více návštěvníků. Dalším významným přínosem by podle respondentů bylo zkvalitnění služeb cestovního ruchu, bezpečnost a čistota ve městě, což uvedlo 30% respondentů. Stejné procento respondentů je přesvědčeno, že návštěvníky do Prahy přiláká rozšířená nabídka služeb cestovního ruchu a konání různorodých kulturních i sportovních událostí s mezinárodní účastí (filmový festival, koncerty, sportovní utkání apod.). 10% dotázaných uvedlo jako další přínosy především zlepšení infrastruktury a změny kurzu české koruny vůči ostatním měnám.

15 strana Ovlivňuje Váš hotel výrazné posilování české měny vůči zahraničním měnám? zdroj: Na začátku letošních letních měsíců se česká ekonomika potýkala s historickým posilováním české koruny vůči Euru i americkému dolaru, což ovlivnilo nejen příjmy českých exportérů, ale i příjmy poskytovatelů služeb cestovního ruchu v České republice. Pro zahraniční návštěvníky se Česká republika náhle stala drahou destinací. Při vyhodnocení jsme zjistili, že hospodaření všech oslovených hotelových provozovatelů změna kurzu české koruny výrazně ovlivňuje. V této otázce byla také uvedena možnost, zda se hotely zajišťují proti ztrátě vzniklé působením kurzových rozdílů, formou uzavření futures obchodů na nákup/prodej měny. Žádný z námi oslovených hotelových operátorů nemá zkušenosti s touto variantou, ale někteří se již tuto možnost zaregistrovaly a zvažují její využívání. Díky těmto obchodům by se dalo více zajistit proti kurzovým výkyvům a zabránit tak výrazným, až 10% - 20 % * propadům v obratu, jež jsou způsobeny čistě kurzovými rozdíly * dle vyjádření některých respondentů 18. Myslíte si, že je v Praze dostatečný/nedostatečný/nadbyt ečný počet hotelů? Ze získaných odpovědí vyplývá, že drtivá většina hotelových provozovatelů (90%) je přesvědčena, že počet hotelů v Praze je nadbytečný, pouze 10% respondentů uvedlo, že počet provozovaných hotelů je dostatečný a žádný respondent neoznačil počet pražských hotelů za nedostatečný. 19. Myslíte si, že je dostatek kvalitních hotelů i mimo centrum Prahy (mimo Prahu 1)? V tomto bodě analýzy se 80% respondentů vyjádřilo o počtu kvalitních hotelů mimo centrum města, jako o dostatečném. 10 % hotelových provozovatelů připadá počet kvalitních hotelů mimo centrum Prahy jako nedostatečný a stejnému procentu naopak připadá nadbytečný. Variantu odpovědi Nevím nezvolil žádný dotazovaný. 20. Jaké služby (mimo ubytování a stravování) jsou nejvíce vyžadovány Vašimi hosty? Neustále se rozšiřující potřeby klientů motivují hotelové provozovatele ke zkvalitňování a rozšiřování spektra poskytovaných služeb. V následujícím grafu je uveden přehled poskytovaných služeb, které hosté jednotlivých hotelů nejvíce vyžadují. Drtivá většina respondentů (80%) uvedla, že hoteloví hosté nejvíce využívají služeb kongresového zázemí hotelu. Hosté z 50% oslovených hotelů rádi a často využívají služby typu wellness&fitness a stejný počet oslovených hotelových provozovatelů uvedl, že jejich hosté často využívají služby concierge, tedy zajišťování různých vstupenek, prohlídek města, lístků na MHD atd. Další zmiňovanou a hotelovými hosty využívanou službou byl hotelový transport (například na letiště, do místa konání akcí a do centra města), a to ve 30% případů. Dalšími službami, které hoteloví provozovatelé zmínili, jsou internet, hotelová prádelna a různé akce společenského charakteru.

16 strana 16 graf č. 6 Nejžádanější doplňkové služby hotelu / The most asked hotel complement services Nejžádanější doplňkové služby hotelu / The most asked hotel complement services loundry services 10% concierge services and sightseeing 50% transportation 30% social events 10% congress f acilities 80% wellness&f itness 50% internet 20% 0% 20% 40% 60% 80% Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ Ptají se Vaši hosté po nějaké službě, kterou Vaše zařízení neposkytuje? O jakou službu se jedná? Námi oslovené hotely samozřejmě nabízejí širokou škálu hotelových služeb, nicméně přesto je možné nalézt služby, které host poptává, ale oslovený hotel je nenabízí anebo není schopen v blízkém okolí hotelu zajistit. Některé z těchto služeb jsou uvedeny v následujícím grafu. Největší podíl respondentů (29%) uvedl, že jejich hosté často poptávají služby wellness&spa&fitness, ale z důvodu prostorových možností je hotel nedovede zajistit, anebo hotel nedisponuje tak kompletním wellness centrem jaký host vyžaduje. Na druhém místě oslovení respondenti uvádějí, že jejich hostům mnohdy v hotelu chybí bazén. Třetí místo na tomto pomyslném žebříčku shodně obsadila absence golfového hřiště či golfového trenažéru a možnosti erotických služeb (14% respondentů). Jako další dosud nenabízené služby, po kterých se hoteloví hosté ptají, respondenti uvedli venkovní sportovní aktivity (jízda na koni, jízda na in-line bruslích a půjčování jízdních kol), executive floor, možnost přípravy kávy a čaje přímo na hotelovém pokoji a žehlící pomůcky na hotelovém pokoji. Tyto dosud nenabízené služby shodně uvedlo 7% oslovených hotelů.

17 strana 17 graf č. 7 Služby, po kterých se hosté ptají, ale hotely je nenabízejí / Demanded services by guests but hotels do not offered them Služby, po kterých se hosté ptají, ale hotely je nenabízejí / Demanded services by guests but hotels do not offered them 14% 7% 7% 29% wellness & spa & fitness swimming pool golf horse riding, cycling, inline skating executive lounge 7% 7% 14% Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ % erotic services cofee&tea in room iron and ironing-board in room 22. Vidíte nějakou výhodu v tom, že Váš hotel je situován mimo centrum města (mimo Prahu 1)? O jakou výhodu se jedná? Všichni oslovení hotelový operátoři na tuto otázku odpověděli samozřejmě kladně. Jako největší výhody polohy svého hotelu spatřují především výbornou dostupnost k letišti či dálnici D1, což je podle jejich vyjádření značná výhoda především pro segment business klientely. Další výhodou polohy hotelu mimo centrum Prahy (mimo Prahu 1) je dostatek parkovacích míst ať už přímo na hotelovém parkovišti či v jeho okolí. Jako třetí nejčastější výhoda je uváděno klidné a zelené prostředí, dostatek parků a stromů. 23. Jaké jsou podle Vás nevýhody hotelů, jež se nacházejí mimo hlavní centrum Prahy? (mimo Prahu 1) Při zpracování této analýzy respondenti uvedli mnoho zajímavých poznatků o nevýhodách polohy hotelu mimo centrum, které se ovšem dají zařadit do obsáhlejších skupin. Především se jedná o nevýhodu dostupnosti do centra města. Klienti hotelu nemohou dojít do centra pěšky, a tím pádem jsou nuceni využít služeb MHD či taxislužeb, které ovšem mnohdy nedělají dobré jméno městu. Další nevýhodu spatřují hoteloví provozovatelé v absenci kulturních a zábavních programů či akcí, které se převážně konají právě v centru města či v jeho nejbližším okolí. My ovšem za nejvýznamnější uvedenou nevýhodu hotelů situovaných mimo centrum pokládáme tuto následující. Klienti participujících hotelů již dopředu očekávají, že cena za mnohdy i kvalitnější služby těchto hotelů je díky delší vzdálenosti od centra města automaticky nižší. Nicméně hoteloví operátoři podnikající mimo hlavní centrum města mají téměř identické náklady jako hotely umístěné přímo v centru. Díky této disproporci pak hotely mimo centrum mohou realizovat nižší zisky. 24. Jaký obrat očekáváte pro rok 2008? (výrazně nižší - 15% a více %, nižší, stejný, mírně vyšší, výrazně vyšší) Závěry analýzy dokládají, že polovina námi oslovených hotelových operátorů očekává pro rok 2008 obrat výrazně nižší. Výrazný podíl na těchto předpokladech má fakt, že česká koruna oproti ostatním měnám značně posílila. Vzhledem k tomu, že většina oslovených hotelových operátorů inkasuje své tržby v, měnící se kurz tedy jednoznačně ovlivňuje výši tržeb.

18 strana 18 Dle údajů ČNB činila průměrná hodnota kurzu za rok ,75 CZK/, přičemž v současnosti se pohybuje kolem 24,50 CZK/. Koruna ovšem v průběhu celého pololetí neustále posilovala, až v první polovině července byla prolomena historická hranice 23 CZK/. K úlevě všech exportérů a rovněž hoteliérů, po zásahu ČNB kurz koruny opět oslabil. V návaznosti na výše zmíněné a zaznamenaný pokles obsazenosti, 30% oslovených respondentů očekává za rok 2008 nižší tržby. 10% vybraných hotelů shodně uvádí předpoklad tržeb pro rok 2008 stejný nebo dokonce mírně vyšší. Výrazně vyšší tržby neočekává žádný z respondentů. graf. č. 8 Očekávaný obrat pro rok 2008 / Expected turnover for year 2008 Očekávaný obrat pro rok 2008 / Expected turnover for year 2008 výrazně vyšší / signif icantly higher 0,00% mírně vyšší / sightly higher stejný / same 10,00% 10,00% nižší / lower 30,00% výrazně nižší / signif icantly lower 50,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/2008 Použité zdroje: vlastní průzkum: Labartt Investment a.s., divize www stránky jednotlivých účastníků analýzy HINKIN, T. and SIMONS, T. The effect of employee turnover on hotel profits, Comell Hotel and Restaurant Quarterly 4/ Labartt Investment, a.s. Publikování nebo další šíření obsahu této analýzy, mezi nezúčastněné osoby, je bez písemného souhlasu zakázáno. Kontaktní

Průzkum vybraných parametrů kongresových hotelů Praha // Bratislava // Budepešť // Vídeň

Průzkum vybraných parametrů kongresových hotelů Praha // Bratislava // Budepešť // Vídeň Průzkum vybraných parametrů kongresových hotelů Praha // Bratislava // Budepešť // Vídeň (vybrané okruhy témat pro Hospitality & Tourism Summit, Brno 10/2007 ) Labartt Investment a.s. Hospitality Services

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna (vybrané okruhy témat pro konferenci VŠE 17/9/2009) Labartt Investment a.s. Hospitality Services & Management Vinohradská 93, 120 00 Praha 2 Tel. : +420 222 726 019, Fax. : +420 222 714 882 Na Vŕšku 6,

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice

Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Employee Benefits 2011 Zaměstnanecké výhody v mírně rostoucí ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 21.7.2011 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2013 Výsledky průzkumu za rok 2013 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY PRAHA SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY PRAHA Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY BRNO

MASARYKOVU UNIVERZITU SMLUVNÍ CENY PRO HOTELY BRNO SMLUVNÍ CENY PRO MASARYKOVU UNIVERZITU 2015 HOTELY BRNO Možnosti a podmínky ubytování ve vybraných brněnských hotelech pro hosty Masarykovy univerzity za smluvní ceny. Masarykova univerzita Odbor vnějších

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER

VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER TRENDY VYUŢÍVÁNÍ REKLAMNÍCH MÉDIÍ červenec 2007 STUDIE VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU, KTERÝ MEZI ŠÉFY MARKETINGU VÝZNAMNÝCH ČESKÝCH FIREM REALIZOVALA KOMUNIKAČNÍ SKUPINA MATHER Studie: Trendy využívání reklamních

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

PRŮZKUM TRHU S NEMOVITOSTMI - NÁJEM VSETÍNSKO

PRŮZKUM TRHU S NEMOVITOSTMI - NÁJEM VSETÍNSKO PRŮZKUM TRHU S NEMOVITOSTMI - NÁJEM VSETÍNSKO Ve Vsetíně dne 26.5.2006 OBSAH: Zpracovatel průzkumu... 2 I. Úvod... 3 Cíl průzkumu... 3 Realitní trh a jeho vývoj v oblasti Vsetínska... 3 Průzkum... 3 Metody

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení:

Hotelový program. Grafické štafle-základní a rozšířené rozlišení: Hotelový program Hotelový program řeší kompletně problematiku hotelové recepce ubytovacího zařízení. Vede agendu od rezervací ubytování, středisek i služeb, stravování, přes ubytování jednotlivých hostů

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby

BULLETIN. 180. Žofínské fórum. Turistická sezóna, cestovní ruch a služby BULLETIN 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. 6.2015 180. Žofínské fórum Turistická sezóna, cestovní ruch a služby 1. června 2015 od 13:00 hod. Obsah: - Přednášející v hlavní

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Sonda do života manažerů v ČR I.

Sonda do života manažerů v ČR I. Sonda do života manažerů v ČR I. Závěrečná zpráva Říjen 2011 Nobody s Unpredictable Pozadí projektu Česká manažerská asociace ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos a Svazem průmyslu a dopravy ČR realizovali

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste DTZ Research PROPERTY TIMES Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste Brno a Ostrava, Kanceláře, 2. pololetí 24. února 215 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 3 Ostrava 5 Jelikož v Ostravě nebyly již

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011

SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 SITUACE NA TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ V ČR V ROCE 2011 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2011 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná personálně poradenská

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY -

SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - SATELITNÍ ÚČET CESTOVNÍHO RUCHU - AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY - Zdeněk Lejsek Hotel Holiday Inn, 19. března 2013, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/13 SYSTÉM TSA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá!

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Fortuna West 3 *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám

Více

Svaz průmyslu a dopravy České republiky

Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy České republiky Svaz průmyslu a dopravy ČR jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi

Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Výsledky sledování indikátoru ECI: A.3 Mobilita a místní přeprava cestujících v Chrudimi Chrudim 2.1.2008 Statistická data zpracovala Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. ve spolupráci

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY Místo Shrewsbury, Shropshire úžasná atmosféra starobylého města s rozmanitou architekturou místo, kde nenajdete mnoho turistů, výhodou je možnost komunikovat s místními menší

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Analýza kongresového a incentivního (dále jen KIT ) segmentu cestovního ruchu

Analýza kongresového a incentivního (dále jen KIT ) segmentu cestovního ruchu Závěrečná zpráva Analýza kongresového a incentivního (dále jen KIT ) segmentu cestovního ruchu Smlouva o dílo ze dne 13.12.2010 Č.j: 15963/2010-61/407 Číslo V CES: 4760 objednatel Česká republika - Ministerstvo

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012

Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 Ing. Jitka Zikmundová, MBA Workshop Kašperské Hory, středa 20.6.2012 23.11.2011 prezentace záměru tvorby strategie cestovního ruchu pro město Kašperské Hory radě města 6.12.2011 rozhovor s paní starostkou

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

CONCIERGE Unique Concept

CONCIERGE Unique Concept CONCIERGE Unique Concept CONCIERGE UNIQUE CONCEPT Virtuální svět budoucnosti vypráví o životě bez starostí. CONCIERGE Unique Concept nabízí takový svět již nyní. Svět, ve kterém je na dosah vše, co si

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Orea Resort Devět Skal*** Vysočina Žďárské vrchy Lokalita Hotel byl postaven vedle původního turistického hotelu pana Chocholáče - dnes zrekonstruovaná Milovská restaurace.

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP

Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Příloha č. 1 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Vyhodnocení průzkumu v oblasti odpadového hospodářství mezi členy AMSP Informace o výzkumu: Termín výzkumu: srpen - září 2008 Způsob oslovení respondentů:

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů akcí KIT segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro akce KIT segmentu cestovního ruchu Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu 19. března 2013

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více