Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů."

Transkript

1 strana 1 NEWS LETTER 12 / 2008 Vážení čitatelé, v dnešním News Letteru Vám představujeme vybrané okruhy ojedinělé analýzy pražských 4* hotelů jež disponují minimálně 100 hotelovými pokoji a nacházejí se mimo historické centrum Prahy, tedy mimo Prahu 1. Analýzu prováděla naše společnost Labartt Investment a.s. divize Hospitality Services & Management ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR zastoupenou panem Ing. Pavlem Hlinkou presidentem asociace a panem Václavem Stárkem generálním sekretářem asociace. Analýzou jsme chtěli zareagovat na vývoj na pražském hotelovém trhu, kdy dochází k obecnému poklesu v obsazenosti a v dosažené ceně, a to jak z důvodu otevření nových hotelů, menšího nárůstu počtu přijíždějících turistů, tak z důvodu významně posilující české měny. Jelikož jsme předpokládali, že se tato situace dotýká nejvíce hotelů situovaných mimo historické centrum, zaměřili jsme se nejdříve na ně. Analýza probíhala v období od 21. července do 24. srpna Celkem jsme oslovili 22 hotelů, jež odpovídaly zadaným kritériím. Přes počáteční velký zájem o analýzu svou účast nakonec potvrdilo 13 hotelů a dotazník vyplnilo 10 hotelů. Věříme, že získaná data budou pro Vás zajímavá. Všem účastníkům analýzy a rovněž zástupcům AHRČR bychom chtěli poděkovat za spolupráci a doufáme, že jim tato analýza bude nápomocna při řízení svěřených hotelových nemovitostí. Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ondřej Zajíc odpovědná osoba za projekt Tým zpracovatelů: Ing. Ondřej Zajíc Junior Manager & Partner HSM Labartt Investment a.s. Prague Office Bc. Jitka Hrbková Junior Assistant HSM Labartt Investment a.s. Prague Office Ing. Jan Ficek Executive Director HSM Labartt Investment a.s.

2 strana 2

3 strana 3 situovaných mimo centrum Prahy (mimo Prahu 1) (Labartt Investment a.s., divize HSM) Účastníci analýzy Andel's hotel Prague **** Corinthia Panorama Hotel **** skupina 1. Hotely provozovány v rámci mezinárodního řetězce skupiny, popř. pod mezinárodní franchisou 1. Andel's hotel Prague **** 2. Corinthia Panorama Hotel **** 3. Diplomat Hotel Prague **** 4. Holiday Inn Prague Congress Centre **** 5. Hotel Barceló **** 6. Hotel Crowne Plaza **** skupina 2. Hotely provozovány samostatně 7. Hotel Duo Praha **** 8. Hotel Expo **** 9. Olympik hotel **** 10. Parkhotel Praha **** Analýza probíhala formou osobních pohovorů s řediteli hotelů anebo pověřenými manažery. Některé hotely zvolily formu samostatného vyplnění dotazníku a jeho zaslání. Diplomat Hotel Prague **** Všem účastníkům analýzy bychom chtěli ještě jednou poděkovat za spolupráci při sběru informací a doufáme, že jim budou získaná data prospěšná. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte prosím našeho pracovníka Ondřeje Zajíce, který průzkum vedl a podílel se na jeho zpracování. Uvítáme i návrhy v podobě zajímavých otázek, které by mohly být zahrnuty do dotazníku při dalším konání této analýzy. Ondřej Zajíc Junior Manager & Partner HSM Praha Tel.: Fax:

4 strana 4 1. Jak dlouho je v provozu Vaše ubytovací zařízení? Hotel Crowne Plaza **** V první otázce analýzy nás zajímalo jak dlouho je dané ubytovací zařízení v provozu. Tuto otázku jsme pokládali z toho důvodu, abychom zjistili, zda se analyzované hotely nacházejí již ve své stabilní fázi podnikání, tedy jsou na trhu již dostatečně dlouho a jejich provozní výsledky neovlivňuje typická 3-4 letá náběhová křivka hotelu. Průměrné stáří analyzovaných hotelů dosáhlo poměrně vysoké hodnoty 23 let. Tuto hodnotu ovšem značně ovlivňují 4 hotely, které zde existují již 25 a více let. Nejstarší hotelovou budovou je budova Hotelu Crowne Plaza. Hotel v této jedinečné architektonicky ceněné budově zařazené na seznam kulturních památek je provozován již 51 let, z čehož posledních 7 let právě pod značkou Crowne Plaza. Nejmladším hotelem v naší analýze je jeden z prvních designových hotelů v Praze, Andel s Hotel Prague, jež byl otevřen před 6 lety. Pro úplnost dodáváme, že z celkových deseti zúčastněných hotelů bylo 6 otevřeno po roce Jaký počet pokojů/lůžek má Vaše ubytovací zařízení k dispozici? Z provedené analýzy vyplývá, že 4* hotely situované mimo centrum Prahy v průměru disponují kapacitou 311 pokojů, přičemž při bližším zkoumání zjistíme, že kapacitou vyšší než je tento průměr disponují pouze 4 hotely. Průměrný počet lůžek v hodnocených objektech dosahuje počtu 618. Z ukazatele je tedy patrné, že v hodnocených hotelech převažují pokoje s kapacitou dvou lůžek. Největší hotelovou pokojovou a zároveň lůžkovou kapacitou z analyzovaných hotelů disponuje Hotel Duo Praha, který nabízí celkem 646 pokojů a lůžek. Kapacitní rozdíly mezi první a druhou hodnocenou skupinou hotelů nejsou výrazné, a proto je neuvádíme. 3. Kolik zaměstnanců má Vaše zařízení? (na plný úvazek, na částečný úvazek/brigáda, outsourcing) Holiday Inn Prague Congress Centre **** Hotelový business je velmi náročný na počet potřebného personálu, což bezezbytku potvrzuje i nákladová struktura hotelů. Personální náklady jasně vyčnívají nad ostatními náklady a obvykle tvoří 25 30% všech nákladů hotelu. Přičemž najít kvalitní a loajální zaměstnance při stávající rekordně nízké nezaměstnanosti je problém, se kterým se hotelový manažeři potýkají dnes a denně. A jsou to právě zaměstnanci, kteří činí hotel hotelem, a kteří svou kvalitní prací, ochotou a přívětivostí často určují, zda se stávající hotelový host do hotelu bude vracet i v budoucnu. Problém s kvalitními a poctivými zaměstnanci se nejvíce projevuje na nižších pozicích, kde jsou platy ve srovnání s ostatními hospodářskými odvětvími výrazně pod mzdovým průměrem ČR. Navíc práce v hotelu je na většině pozicích náročná, a to jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. V neposlední řadě je tato práce časově náročná, a proto se ani nemůžeme divit extrémně velké fluktuaci zaměstnanců. Hotel Barceló **** Studie amerických autorů Timothyho Hinkina a Tonyho Simonse z roku 2001 ukazuje, že střední hladina fluktuace zaměstnanců pro vzorek 98 hotelů (mající 72 až 652 pokojů) byla 47% v průběhu 6 měsíců. Tyto výsledky napovídají, že hladina fluktuace je v hotelovém průmyslu tak vysoká, že hotel musí neustále procházet procesem najímání zaměstnanců. Mezi náklady spojené s fluktuací zaměstnanců patří především náborové a motivační náklady, náklady na výběr a následný příjem pracovníků a v neposlední řadě náklady ztracené produktivity a náklady spojené s odchodem zaměstnanců. Podle autorů se pak tyto náklady přímo odrážejí v čistém provozním příjmu hotelu.

5 strana 5 Hotel Duo Praha **** Hotel Expo **** Analyzované hotely disponují průměrně 125 zaměstnanci pracujícími na plný úvazek, 13 zaměstnanců pracuje na částečný úvazek a průměrně 17 zaměstnanců je outsorcováno. Právě outsorcingem se některým hotelům daří řešit problémy s fluktuací zaměstnanců na nejnižších pozicích. Nejčastěji jsou v oslovených hotelech outsorcovány úklidové služby (u 70% hotelů), dále pak technická údržba budovy (u 30% hotelů), ostraha (u 20% hotelů) a pomocné síly v kuchyni a restauraci (rovněž u 20% hotelů). Jelikož jsou analyzované hotely rozdílné jak v počtu pokojů, tak v počtu středisek, více vypovídajícím ukazatelem o potřebném počtu zaměstnanců je přepočtený počet zaměstnanců na hotelový pokoj. Dle zjištěného průměru můžeme říci, že na jeden hotelový pokoj je zapotřebí 0,5 zaměstnance bez rozdílu zdali tento zaměstnanec pracuje na plný/částečný úvazek anebo je outsorcován. Nejmenší zaznamenaná přepočtená hodnota činila 0,37 na pokoj, přičemž největší činila 0,73. Abychom dospěli k ještě více vypovídajícím výsledkům, rozdělili jsme u této otázky hotely do dvou skupin. Do první skupiny jsme zařadili hotely, jež disponují pokoji a do druhé hotely s 300 a více pokoji. Zjistili jsme, že v hotelích s pokoji je průměrně zaměstnáno 130 zaměstnanců (vč. zaměstnanců na částečný úvazek a outsorcovaných zaměstnanců), přičemž přepočtený počet na pokoj dosahuje hodnoty 0,54. Analyzované hotely s 300 a více pokoji průměrně zaměstnávají 230 zaměstnanců (vč. zaměstnanců na částečný úvazek a outsorcovaných zaměstnanců), přičemž přepočtený počet na pokoj dosahuje hodnoty 0, Jaká je pultová cena za ubytování v EURO u jednolůžkového/dvoulůžkové pokoje a apartmánu? Cena včetně DPH a snídaně Olympik hotel **** Asi všechny účastníky analýzy bude zajímat srovnání pultových cen jednotlivých druhů pokojů, a to jak v hlavní sezóně, tak i v mimosezóně. Za hlavní sezónu většina hotelů považuje období měsíců duben až říjen, za mimo sezónu pak období listopad až březen. Výjimkou je jen období kolem konce roku, které je považováno rovněž za hlavní sezónu. Některé hotely naopak nepovažují za hlavní sezónu letní měsíce červenec a srpen, jelikož jsou zaměřeny převážně na business klientelu. Zaznamenané pultové ceny ubytování v tabulce níže jsou včetně DPH a snídaně. Tyto ceny jsou nejvyšší a v hotelu spíše slouží jako referenční ceny, od kterých se odvíjí konečná cena. Některé z hotelů mají pultovou cenu stejnou po celý rok, bez ohledu na sezónu. V rámci roku je pak skutečná cena ubytování nepatrně ale i 2,5 násobně nižší oproti uváděné pultové ceně. Jelikož se pultové ceny ubytování v rámci jednotlivých hotelů výrazně lišily, utvořili jsme dvě srovnatelnější skupiny hotelů viz. základní rozdělení do skupin, jež je uvedeno na druhé straně této analýzy. V tabulce uvedené níže je zaznamenán celkový průměr, průměr za první skupinu a průměr za druhou skupinu hotelů, včetně minimálních a maximální hodnot ve výběru. U této otázky jsme u první skupiny hotelů záměrně vynechali Corinthia Panorama Hotel, jelikož by uvedená pultová cena (podle nás spíše obvyklá skutečná cena ubytování) značně zkreslovala celý průměr směrem dolů. V první skupině jsme rovněž nerozlišovali sezonní a mimosezonní pultové ceny, jelikož je analyzované hotely většinou nerozlišují.

6 strana 6 tab. č. 1 Průměrná pultová cena ubytování včetně DPH a snídaně dle sezóny / Average rack rate incl. VAT and breakfast by season Průměrná pultová cena ubytování včetně DPH a snídaně dle sezóny / Average rack rate incl. VAT and breakfast by season průměr / average min max průměr / average min max průměr / average min max Hlavní sezóna / Main season celkem / total skupina 1. * / group 1. * skupina 2. / group 2. jednolůžkový pokoj / single room dvoulůžkový pokoj / double room apartmán / apartment Mimosezóna / Low season celkem / total skupina 1. * / group 1. * skupina 2. / group 2. jednolůžkový pokoj / single room pultová cena totožná / rack dvoulůžkový pokoj / double room rate is the same apartmán / apartment Zdroj: Labartt Investment a.s.,, * bez Corinthia Panorama Hotel / without Corinthia Panorama Hotel 5. Jaká je cena snídaně, která je zahrnuta v ceně ubytování? (vč. DPH) Parkhotel Praha **** Z výsledků hodnocené analýzy vyplývá, že průměrná cena snídaně zahrnuté v ceně pokoje v analyzovaných hotelech je 11, přičemž nejvyšší zaznamenaná cena snídaně dosáhla hodnoty 20 a nejnižší 3. Při vyhodnocování této otázky je pro dosažení větší vypověditelnosti výsledků opět nutné zohlednit i jednotlivé skupiny hodnocených 4* hotelů. V první skupině respondentů je průměrná cena připravované snídaně v rámci celkové ceny ubytování o poznání vyšší než celkový průměr a dosahuje hodnoty 14,4 na hosta, při nejnižší hodnotě 9 a nejvyšší 20. Ve druhé skupině hodnocených hotelů je průměrná cena snídaně zahrnuté v ceně ubytování výrazně nižší a dosahuje pouze hodnoty 4,3 na hosta, při nejnižší hodnotě 3 a nejvyšší 6,7. Poznámka: některé z hotelů uváděly cenu snídaně v Kč. Tato cena byla přepočtena kurzem 24 CZK = 1 Euro. graf č. 1 Cena snídaně zahrnutá v ceně ubytování / Price of breakfast incl. in accommodation 20,0 Cena snídaně zahrnutá v ceně ubytování / Price of breakfast incl. in accommodation 20,0 20,0 15,0 10,0 5,0 11,0 3,0 14,4 9,0 4,3 3,0 6,7 0,0 Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/2008

7 strana 7 6. Pociťujete v první polovině roku 2008 pokles obsazenosti? Co podle Vás tento všeobecný pokles obsazenosti způsobuje? zdroj:www.barcelo.cz Na otázku týkající se poklesu obsazenosti v prvním pololetí roku 2008 celkem 70% dotazovaných hotelů odpovědělo kladně a pouze 30% záporně. Tento fakt nicméně potvrzuje i šetření Českého Statistického úřadu, který vydal zprávu o hodnocení ekonomiky cestovního ruchu za první dvě čtvrtletí roku 2008, ve které se hovoří jak o poklesu počtu hostů, tak o poklesu počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Podle názorů dotazovaných, tato situace může být způsobena jak poklesem tempa růstu silných zahraničních ekonomik, tak faktem, že Praha přestává být pro turisty atraktivním místem a do popředí se dostávají destinace nové (například Pobaltí). Nicméně převažují názory, že díky posilující koruně je Praha čím dál více dražší destinací a městu také chybí dostatečná propagace v zahraničí. Dalším z důvodů poklesu obsazenosti jednotlivých hotelů je dle představitelů hotelů fakt, že v Praze se neustále zvyšuje nabídka hromadných ubytovacích zařízení, nicméně objem poptávky zůstává stejný anebo se snižuje. 7. Jaký je procentuální podíl domácí a zahraniční klientely? zdroj:www.corinthia.cz Z odpovědí respondentů můžeme vyvodit závěry, že převážnou většinu ubytovaných hostů tvoří zahraniční klientela. V průměru se ve 4* hotelích umístěných mimo centrum města ubytuje 93,1% zahraničních hostů. Jelikož byl zaznamenán rozdíl mezi 1. A 2. Skupinou hotelů, byly tyto skupiny vyhodnoceny zvlášť. Zatímco u 1. Skupiny hotelů zahraniční hostě tvoří 97,1% všech klientů, u 2. Skupiny hotelů to bylo méně, a to 92,1 %. Domácí klientela je v analyzovaných pražských hotelích zastoupena výrazně méně a v průměru tvoří pouze 6,9% ubytovaných hostů. Z hlediska segmentace pocházejí čeští hosté především z řad business klientely. Domácí turisté při návštěvě Prahy často využívají ubytování v holetech nižšího standardu, penzionech, popřípadě u příbuzných a známých. 8. Jaké národnosti jsou nejčastěji hosté Vašeho ubytovacího zařízení? zdroj:www.holidayinn.cz Praha i celá Česká republika jsou místem návštěvy milionů zahraničních turistů z celého světa. Národnosti, které byly ve vyhodnocení této analýzy respondenty nejčastěji uváděny jsou Španělé, Britové a Němci, přičemž Němci byli již tradičně nejčastěji zmiňováni (80% respondentů). Pro německé turisty a návštěvníky je Praha z dlouhodobého hlediska velice oblíbenou destinací. Na pomyslném druhém místě se umístili Britové, které Praha láká především na víkendové pobyty (70% respondentů) a na třetím místě Španělé (60% respondentů). Dalšími národnostmi, které byly uvedeny v odpovědích jsou například Italové, Japonci či Řekové. Z vypracovaného grafu je patrné, že nejméně zastoupenými hosty v námi analyzovaných hotelech jsou hosté z USA, Číny,Tchaj-wanu, Ruska a Rakouska.

8 strana 8 9. Jaká je struktura klientely, která se ubytovává ve Vašem hotelu? zdroj:www.olympik.cz zdroj:www.hotelexpo.cz Jedním z významných faktorů, který ovlivňuje výkonnost hotelu je jeho business mix. Různé segmenty hotelových hostů jsou ochotni platit za hotelové služby různé ceny. Cílem každého hotelového manažera je získat segmenty hostů, kteří jsou nejméně senzitivní na cenu, využívají širokou škálu hotelových služeb a jejich poptávka je pokud možno stabilní. Nejžádanějšími segmenty hostů jsou proto kongresový turisté a firemní zákazníci. Naopak nejméně oblíbenou klientelou jsou turisté, kteří v hotelu většinou bydlí za výrazně nižší ceny a v převážné většině nečerpají tolik hotelových služeb jako klientela kongresová. I přes některé negativní stránky je ovšem turistická klientela pro velké městské hotely důležitá a nepostradatelná. Především díky hromadnosti této klientely se daří hotelům si s poměrně velkým časovým předstihem zajistit alespoň částečnou vytíženost své kapacity. Turisté rovněž zajišťují obsazenost hotelů v letních měsících a o víkendech, kdy je podíl firemní a kongresové klientely minimální. Sestavit správný business mix hotelu patří zajisté mezi priority hotelových manažerů. V následujícím grafu lze vidět, že v průměru se v oslovených hotelech nejvíce ubytovávají klienti cestovních kanceláří (53,7%), tedy organizované zájezdy. Hned na druhém místě jsou individuální hosté, kteří si svůj pobyt zařizují sami, především prostřednictvím internetových rezervací. Individuální hosté tvoří v průměru 18,63% hotelové klientely. Třetí příčka mezi ubytovanými hosty ve vybraných hotelech patří účastníkům kongresů (14,12%). Další významný segment zastoupený v oslovených hotelech jsou firemní zákazníci (12,19%), tedy zaměstnanci firem či jiných organizací, kteří využívají ubytovacích zařízení především při pracovních cestách anebo při pořádání nejrůznějších školení, seminářů a teambuildingových akcí. Jako poslední segment jsou zastoupeni ostatní hosté, kteří ovšem představují nevýznamný podíl. V průměru tento segment hostů tvořil 2,76%. graf č. 2 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels 14,12% 2,76% 12,19% 18,63% 53,70% Travel agency Individuals Companies Congress Others Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/2008 Minimální a maximální hodnoty v rámci jednotlivých segmentů V následující tabulce jsou pak mimo celkových průměrných hodnot zaznamenány i hodnoty minimální a maximální. Nejvyšší zaznamenaný podíl klientů ubytovaných prostřednictvím cestovních kanceláří dosáhl v jednom z hotelů hodnoty 85% a nejmenší podíl pak hodnoty 25%.

9 strana 9 U dalších segmentů je patrné veliké rozpětí mezi nejnižšími a nejvyššími podíly jednotlivých skupin. Co se týče individuálních hostů, největší podíl byl zaznamenán na úrovni 37% a nejnižší na úrovni 0,5%. Tento nízký podíl může být způsoben nedostatečností či malou propagací daného hotelu v rámci internetových stránek a serverů, anebo velkou vytížeností prostřednictvím globálních distribučních systémů a tudíž nízkým počtem volných pokojů pro klientelu rezervující si hotel samostatně přes internet anebo klientelu přicházející z ulice. Nejvyšší podíl firemní klientely dosahuje hotel s hodnotou 25,9% a nejnižší pak s 2%. Nejvyšší zaznamenaný podíl účastníků kongresů byl 40% a nejnižší pak 1,4% a 2%. V obou případech nízkého podílu účastníků kongresů lze konstatovat, že nejnižší podíl tohoto segmentu může být způsoben nedostatečnou propagací daných hotelů v oblasti kongresové turistiky, ale i celkově špatnou politikou hotelu při plánování business mixu. Oba zmíněné hotely dosahují nejvyššího podílu turistické klientely 74% resp. 85%, v případě jednoho hotelu i poměrně slušnou celkovou obsazenost, ale oba hotely z důvodu nastavení svého business mixu dosahují jednu z nejnižších průměrných cen pokoje. Turistická klientela sice významně zaplňuje volné kapacity hotelu, je poměrně jistou klientelou, o které ví hotel s dostatečným předstihem, ale právě v tomto aspektu se skrývá její hlavní úskalí. Cestovní kanceláře si zamlouvají kapacitu hotelu s poměrně velkým časovým předstihem a rovněž s velkým časovým předstihem je uzavřena dohoda o ceně za ubytování i případné sankce za nedodržení počtu zamluvených hotelových pokojů. Díky těmto smlouvám mají hoteliéři vyšší jistotu, že jejich hotel bude v daném období dostatečně obsazen. Problém ovšem nastává, pokud do hotelu přijde poptávka na uskutečnění vícedenní kongresové akce, ale hotel je v daném termínu téměř plně obsazen nasmlouvanými turisty. Hotel tudíž musí lukrativnější kongresové hosty odmítnout, protože je nemá kde ubytovat. Nasmlouvané turisty nemůže z důvodů sankcí odmítnout a rovněž nechce riskovat, že daná cestovní kancelář již do hotelu nepošle, žádné turisty. Hotel se tedy dostává do bludného kruhu. V segmentu ostatních hostů je pak nejvyšší podíl roven 17% a nejnižší podíl roven nule. tab. č. 2 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels CK / Travel Individuální / Individuals Firmy / Companies Kongresy / Congress Ostatní / Others Celkový průměr / Total average agency 53,70% 18,63% 12,19% 14,12% 2,76% minimum 25,00% 0,50% 2,00% 1,40% 0,00% maximum 85,00% 37,00% 25,90% 40,00% 17,00% Zdroj/Source: Labartt Investment a.s.,, Třetí graf v rámci této otázky srovnává průměrné podíly jednotlivých segmentů hotelových hostů mezi dvěma stanovenými skupinami respondentů. Není překvapení, že celkově vyšší průměr v segmentu turistické klientely dosahuje 2. skupina hotelových provozovatelů, a to 63%. Víceméně je tento fakt způsoben tím, že tyto hotely poskytují levnější služby a navíc nabízejí širokou škálu množstevních a jiných slev. Naopak průměr za první skupinu oslovených hotelů (mezinárodní provozovatelé) činil pouhých 47,5%.

10 strana 10 Segment individuálních hotelových hostů výrazné rozdíly v průměrných podílech nezaznamenal. Celkový průměrný podíl byl 18,63%, průměrný podíl u 1. skupiny oslovených hotelů činil 17,37% a u 2. skupiny pak 20,53%. Co se týče firemních klientů a kongresových účastníků, lze jednoznačně říci, že hotely zastoupené v 1. skupině dosahují lepšího průměrného podílu v obou segmentech. To se následně odráží i v průměrné dosažené ceně, která je u 1. skupiny hotelů o 544 Kč vyšší. U firemní klientely dosahují hotely z 1. skupiny průměrného podílu 16,57%, přičemž celkový průměrný podíl je 12,19% a průměrný podíl u 2. skupiny jen 5,63%. V segmentu kongresových účastníků dosahují hotely 1. skupiny průměrného podílu 17,12%, přičemž celkový průměrný podíl je 14,12% a průměrný podíl u 2. skupiny činí 8,13%. Rozdíl v podílu kongresové klientely u jednotlivých skupin hotelů lze možná vysvětlit tím, že hotely 1. skupiny mají mnohem silnější rezervační systém, v některých případech disponují většími kongresovými prostory a kvalitnějším vybavením a v neposlední řadě provádějí aktivní marketing směrem k potenciálním klientům, což je pro kongresový cestovní ruch důležité. U skupiny ostatních hostů opět nebyly zaznamenány tak výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami hotelů. Celkový průměrný podíl za obě skupiny dosahuje hodnoty 2,76%, za první skupinu hotelů dosahuje1,43% a za druhou skupinu hotelů dosahuje 4,75%. graf č. 3 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels 70,00% 60,00% total average 1. group average 50,00% 2. group average 40,00% 30,00% 53,70% 47,50% 63,00% 20,00% 10,00% 0,00% 18,63% 17,37% 20,53% 12,19% 16,57% 5,63% 14,12% 17,12% 8,13% 2,76% 1,43% Travel agency Individuals Companies Congress Others 4,75% Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ Jaké výhody pro Vás přineslo rozšíření internetu a možnost rezervace pokojů přes internet? Internet je v současné době jedním z nejzákladnějších prostředků v podnikání. Jeho využívání umožňuje komunikaci a téměř okamžitou dostupnost informací na čím dál více místech, a proto je i velkou samozřejmostí v hotelovém průmyslu. V České Republice není rozvoj služeb poskytovaných po internetu tak intenzivní jako v jiných zemích, ale počet uživatelů, které jej každodenně využívají jak pro svou osobní potřebu, tak pro potřeby podnikání neustále narůstá.

11 strana 11 Již delší dobu je uváděno, že díky rozvoji internetu a možnosti online rezervací stoupá podíl individuální turistiky. Při hodnocení výše zmíněné otázky jsme se setkali s velmi zajímavými závěry. Oslovené hotely spatřují výhodu nejen v dostupnosti pro klienty a flexibilní komunikaci s dodavateli a klienty, ale také například ve snížení nákladů na tištěnou reklamu. Jako jednu z největších výhod ovšem respondenti uvedli možnosti flexibilně operovat s obsazeností hotelu a tomu také přizpůsobovat cenovou politiku. Dalším ze zajímavých přínosů internetu byla možnost sledování konkurence. 11. Poskytujete slevy na ubytování z pultové ceny? Pokud ano, jaká je průměrná výše slev - neboli rozpětí? Všeobecně lze říci, že hodnocené hotely slevy na ubytování z uváděné pultové ceny poskytují, nicméně tyto slevy jsou různé pro jednotlivé skupiny odběratelů služeb. Většina slev je poskytována na základě uzavření kontraktu. Například cestovní kanceláře, které během turistické sezóny ubytují v oslovených hotelích nemalé počty hostů, dosahují v průměru 50% slevy z uváděné pultové ceny. Nejvyšší poskytnuté slevy pro cestovní kanceláře činí až 70% z uváděné pultové ceny, což rovněž znamená nejvyšší poskytovanou slevu v rámci jednotlivých segmentů hostů. U celkové výše poskytovaných slev záleží ovšem na tom, jakou politiku daný hotel vede zda politiku vysokých pultových cen a následné poskytovaní vysokých slev, anebo politiku nižších pultových cen a následné poskytování nízkých či žádných slev. Individuálním klientům oslovené hotely poskytují v průměru pouze 20% slevu, přičemž ta nejvyšší poskytnutá dosahuje hodnoty až 50% z ceny poskytovaných služeb. Co se týče firemních zákazníků, zde se průměrná poskytnutá sleva rovná 20-30% z původní ceny poskytovaných služeb. Maximální poskytnutá sleva činí 50%, je tedy stejná jako u individuálních klientů hotelu. Současná stagnace či mírný nárůst v segmentu kongresových účastníků, zvyšující se konkurence v oblasti poskytování kongresových služeb, nutí hotely reagovat na vzniklou situaci nejen rozšířením spektra poskytovaných služeb, ale i poskytováním nejrůznějších slev. Nejčastěji se sleva poskytovaná kongresovým účastníkům pohybuje okolo 20%, nicméně může dosahovat až 40%. Klientům rezervujícím si svůj pobyt prostřednictvím internetu poskytují oslovené hotely nejčastěji 30 až 40% slevu z uvedené pultové ceny ubytování, přičemž ta nejvyšší činí až 50%. 12. Disponuje Váš hotel kongresovou kapacitou? Jak velkou kongresovou kapacitou disponujete? zdroj: Jak již bylo řečeno, účastníci kongresů se stávají stále důležitějším segmentem každého hotelového provozovatele. Počet kongresů konaných na území hlavního města se v porovnání roku 2006 s rokem 2007 dle Českého statistického úřadu zvýšil. ČSU sleduje všechny akce kongresového typu, kterých se účastnilo minimálně 100 osob. Dle mezinárodní asociace ICCA došlo ovšem v Praze k poklesu velkých kongresových akcí mezinárodního charakteru s minimální účastí 300 osob. Všichni oslovení respondenti uvedli, že kongresovou kapacitou disponují. Parametry, které budeme v této otázce dále hodnotit, jsou následující: celková velikost kongresového zařízení v m 2, počet kongresových místností a maximální počet osob v největší kongresové místnosti při školním uspořádání.

12 strana 12 Průměrná celková velikost kongresového zázemí připadající na jeden hotel činí 909,56 m 2, nejmenší kongresové zázemí, jež bylo zahrnuto do průměru má 160 m 2 a naopak nejvyšší 2340 m 2. Při samostatném vyhodnocování výsledků 1. skupiny hotelů byla zaznamenána průměrná celková velikost kongresových kapacit ve výši 945,17 m 2, přičemž nejnižší zaznamenaná hodnota činila 430 m 2 a nejvyšší m 2. zdroj:www.holidayinn.cz 2. skupina hotelů průměrně disponuje 856,15 m 2 kongresových kapacit. Nejmenší zaznamenaná velikost kongresové kapacity je o poznání menší než u hotelů 1. skupiny, a to 160 m 2, nicméně nejvyšší zaznamenaná velikost je naopak překvapivě výrazně vyšší než u hotelů první skupiny. Činí m 2. Analýza 4* hotelů umístěných mimo centrum Prahy nehodnotí pouze prostorovou velikost kongresového zázemí jednotlivých hotelů, ale také jejich celkový počet, který je dalším významným ukazatelem. Na jeden hotel připadá průměrně 11 kongresových místností a salonků. Nejvyšší počet kongresových místností v hotelu dosahuje 22 místností a nejnižší dosahuje 3 místností. zdroj:www.crowneplaza.cz V 1. skupině hotelů bylo průměrně napočítáno téměř 13 místností při nejnižší hodnotě 5 a nejvyšší hodnotě 22 kongresových místností a salonků. Nejmenší zaznamenaná hodnota v počtu kongresových místností a salonků činila u 1. skupiny 5 kongresových místností a salonků a nejvíce pak 22. Druhá skupina oslovených hotelů disponuje výrazně nižším počtem kongresových místností. Průměr za tuto skupinu činil 7,25 místnosti na hotel, při minimální hodnotě 3 a maximální hodnotě 16 místností. graf č. 4 Maximální počet osob v kongresové místnosti při školním uspořádání / Maximal number of persons in the largest congress room classroom layout Maximální počet osob v kongresové místnosti při školním uspořádání / Maximal number of persons in the largest congress room - classroom layout Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ Jak často se u Vás konají akce typu? Jaký je nejobvyklejší počet osob na těchto akcích a jaká je průměrná útrata na hosta? Nejčastěji se v kongresových místnostech analyzovaných hotelů konají akce typu firemní seminář popřípadě školení. V průměru se tyto akce konají 73x do roka a účastní se jich 48 osob (min. 20, max. 100).

13 strana 13 Druhým nejčastějším typem akcí je oslava různých událostí (svatby, firemní večírky, oslava narozenin, plesy a společenské akce apod.), která se v průměru koná 42x do roka a účastní se jí 76 osob (min. 30, max. 300). (Průměr za akce typu oslava událostí byl dosti ovlivněn hodnotou, kterou udal jeden respondent. V případě vynechání této hodnoty činí průměr pouze 24 akcí ročně). zdroj:www.hotelexpo.cz Třetí nejčastěji pořádanou akcí v kongresových místnostech analyzovaných hotelů je firemní prezentace. Tento druh akcí se koná průměrně 36x do roka a účastní se ho v průměru 58 osob (min. 10, max. 100). Nejmenšího počtu roční četnosti dosáhly u analyzovaných hotelů akce typu kongres seminář, ale na druhou stranu tyto akce zaznamenávají nevyšší průměrný počet účastníků, a to 101 (min. 20. max. 200). graf č. 5 Roční četnost ve vybraných hotelech / The frequency of events per year in selected hotels Roční četnost akcí ve vybraných hotelech / The frequency of events per year in selected hotels congress/seminar company trainings company presentations average min. max Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ celebrations of various events

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Průzkum vybraných parametrů kongresových hotelů Praha // Bratislava // Budepešť // Vídeň

Průzkum vybraných parametrů kongresových hotelů Praha // Bratislava // Budepešť // Vídeň Průzkum vybraných parametrů kongresových hotelů Praha // Bratislava // Budepešť // Vídeň (vybrané okruhy témat pro Hospitality & Tourism Summit, Brno 10/2007 ) Labartt Investment a.s. Hospitality Services

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA 1/H1 5 7 9 1 11 1 13 Jan 1 Feb 1 March 1 April 1 May 1 June 1 5 7 9 1 11 1 13 1* 15* 1* Tato nová zpráva Vám poskytne aktuální informace

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Cestovní ruch v České republice

Cestovní ruch v České republice Cestovní ruch v České republice Aktuální situace a trendy v hotelnictví a kongresovém turismu 30. června 2011 Multiplikační model Souhrn přínosů a pozitivních vlivů cestovního ruchu v ČR 550 Tržby z cestovního

Více

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna

Investiční činnost v hotelnictví ČR vývoj v letech 2003-2008 a perspektivy do budoucna (vybrané okruhy témat pro konferenci VŠE 17/9/2009) Labartt Investment a.s. Hospitality Services & Management Vinohradská 93, 120 00 Praha 2 Tel. : +420 222 726 019, Fax. : +420 222 714 882 Na Vŕšku 6,

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Tisková zpráva Pravidelný průzkum HK ČR o stavu malého a středního podnikání v České republice Podle Komorového barometru malí a střední podnikatelé začínají věřit v lepší zítřky Praha, 24. září 2013 Rozhodování

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ

VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR WWW.SPCR.CZ VÝVOJ EKONOMIKY ČR: PŘEHLED A KOMENTÁŘE SP ČR ZPRACOVAL: BOHUSLAV ČÍŽEK (BCIZEK@SPCR.CZ) ZPRACOVÁNO K 30.10.2015 VÝZNAM PRŮMYSLU Průmysl (2014) 32,4% podíl na přidané hodnotě

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO

DOTAZNÍK ZKOUMAJÍCÍ KVALITU PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V ÚZEMÍ MAS HLINECKO Toto dotazníkové šetření bylo zaměřeno na podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost, které se nacházejí v regionu MAS Hlinecko. Anketa měla za úkol zjistit oblasti, ve kterých jsou podniky ochotny

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu. Autor: Ing. Jaromír Beránek Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Autor: Ing. Jaromír Beránek Cestovní ruch Cestovní ruch je jedna z nejsvobodnějších lidských činností, kde v demokratickém světě nikde nikdo nikomu nepřikazuje

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ

PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21. Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ PRŮZKUM NEZISKOVÉHO SEKTORU MČ Praha 21 Podklad pro Strategický plán rozvoje MČ V průběhu září října 2011 bylo osloveno 17 neziskových organizací působících v MČ Praha 21. Z toho 11 organizací svolilo

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM HOTELOVÝ TRH V RÁMCI VÝZNAMNÝCH LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK V ČR

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM HOTELOVÝ TRH V RÁMCI VÝZNAMNÝCH LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK V ČR LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM HOTELOVÝ TRH V RÁMCI VÝZNAMNÝCH LYŽAŘSKÝCH STŘEDISEK V ČR 05/2014 Vážení čitatelé, na následujících stranách Vám přinášíme výsledky krátkého průzkumu zaměřeného na zjišťování

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor HOTELNICTVÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace

Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Hudební festivaly přináší státu dvakrát více než činí státní dotace Díky deseti hudebním festivalům, členům Asociaci hudebních festivalů České republiky, utratili návštěvníci v městech konání festivalů

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

nabídka konferenčních a hotelových služeb

nabídka konferenčních a hotelových služeb nabídka konferenčních a hotelových služeb Vážení hosté, dovolte, abychom Vám představili naše konferenční a hotelové služby. Čtyřhvězdičkový Hotel Michael se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 4 Hodkovičky,uprostřed

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013)

Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben 2013) Ing. Jana Šubrtová 31.05.2013 Obsah Vyhodnocení dotazníků z průzkumu podnikatelského prostředí v Děčíně (únor duben

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM

Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Deutsche Telekom AG Světové akcie vstupují na RM-SYSTÉM Investice do zahraničních firem v českých korunách? Deutsche Telekom Deutsche Telekom patří mezi největší světové poskytovatele telekomunikačních

Více

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií!

Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Švýcarský frank za 35 let posílil o 63% oproti dolaru. Přesto se Švýcarům vyplatilo investovat do světových akcií! Autor: Ing. Tomáš Tyl 7.6. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner Výnosy akcií překonají

Více

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice?

ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? ANALÝZA Kukuřice - LONG Co vše se letos může změnit u kukuřice? Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30. 04. 2015 Shrnutí Kukuřice je nejvýznamnější součástí světového obchodu

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011

Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010. červen 2011 Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 červen 2011 Obsah 1. Cíl průzkumu... 3 2. Estetická plastická chirurgie v ČR v roce 2010 fast facts... 4 3. Struktura klientů estetické plastické chirurgie

Více

Olympik Garni, a. s.

Olympik Garni, a. s. Výroční zpráva společnosti Olympik Garni, a. s. za rok 2006 Obsah: Výsledky a vývoj společnosti Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha

Více

Controllingový panel 2013 Plánování

Controllingový panel 2013 Plánování Controllingový panel 2013 Plánování Controller Institut provádí od roku 2007 roční komplexní průzkum controllingových procesů, takzvaný Controlling-Panel. Stejně jako v letech 2011 a 2012 byla také v roce

Více

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště

Odhad ekonomického dopadu. 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Odhad ekonomického dopadu 38. Letní filmová škola Uherské Hradiště Economic impact v.o.s. 2012 Executive summary Na festival 38. Letní filmová škola bylo v roce 2012 prodáno celkem 3 627 akreditací. Nejvíce

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí

Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí Příloha B Průzkum podnikatelského prostředí připravila Berman Group ve spolupráci s Komisí pro strategický rozvoj města Děčína Průzkum podnikatelského prostředí II. ÚVOD V červenci a srpnu 000 byl mezi

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5

OBSAH: 1. Úvod 2. 2. Hlavní závěry výzkumu 3. 3. Detailní výsledky výzkumu 5 Strana 0/16 OBSAH: 1. Úvod 2 2. Hlavní závěry výzkumu 3 3. Detailní výsledky výzkumu 5 3.1 PREDIKCE VÝVOJE MAKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PRO OBDOBÍ 2015-17 5 3.2 PREDIKCE VÝVOJE MIKROEKONOMICKÝCH UKAZATELŮ

Více

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY

KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY KARLOVARSKÁ ASOCIACE KONGRESOVÉ TURISTIKY Andrea Pfeffer-Ferklová GM GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary,a.s. Předsedkyně správní rady karlovarské KAKT DŮVODY VZNIKU Karlovy Vary jako známá a v poslední době

Více

komunikuje s institucemi a organizacemi

komunikuje s institucemi a organizacemi Mgr. Jan Matouš, provozovatel sekretariátu Asociace turistických informačních center ČR Asociace turistických informačních center ČR (zal. v r. 1994) 1) Zastupuje informační centra sdružená v asociaci,

Více

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů

Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Pohled firem na přínosy členství EU a problematiku eurofondů Průzkum Francouzsko-české obchodní komory Constantin Kinský Jaroslav Hubata-Vacek 10. 10. 2013 Obsah Představení FČOK O průzkumu základní kritéria

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015

Městský úřad Tišnov. Vyhodnocení dotazníkového šetření Anketa spokojenosti zaměstnanců Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 Městský úřad Tišnov Vyhodnocení dotazníkového šetření Městského úřadu Tišnov Srovnání výsledků z roku 2012 a 2015 2 Městský úřad Tišnov V roce 2012 a 2015 proběhlo na Městském úřadě v Tišnově dotazníkové

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

Dobrodružství vápna a písku

Dobrodružství vápna a písku Speciální komentované technologické prohlídky Dobrodružství vápna a písku vyhodnocení dotazníkové ankety Zpracovala: Ing. Gabriela Setunská, listopad 2011 Úvod K zajištění zpětné vazby od návštěvníků,

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA

NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA NETMONITOR CONSUMER 8. VLNA Internetoví uživatelé v ČR a jejich zvyky Doplňkový marketingový výzkum k projektu NetMonitor Témata výzkumu: využívání jednotlivých druhů pojištění způsob platby při online

Více

CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI. Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos

CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI. Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos CK FISCHER ŘÍZENÍ ZÁKAZNICKÉ ZKUŠENOSTI Karel Střílka, Marke@ng & CRM CK FISCHER Michal Straka, Product & Business Development Director, Ipsos ZÁKLADNÍ POTŘEBY KLIENTA ŘÍDIT ZÁKAZNICKOU ZKUŠENOST MINIMALIZOVAT

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Názor na devizové intervence České národní banky

Názor na devizové intervence České národní banky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Názor na devizové intervence České národní

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice

Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Příloha tiskové zprávy Pravidelný komorový průzkum o situaci malého a středního podnikání v České republice Hodnocení stávající situace podnikatelů se nadále zlepšuje V aktuálním průzkumu uvedlo celkem

Více

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI

HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O 15,9 % PŘI STABILNÍ ZISKOVOSTI REGULATORNÍ OZNÁMENÍ 10. května 2012 Mezitímní zpráva statutárního orgánu Fortuna Entertainment Group N.V. za období od 1. ledna 2012 do 10. května 2012 HRUBÉ VÝHRY V 1. ČTVRTLETÍ MEZIROČNĚ VZROSTLY O

Více

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury

SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY. Severnvale Academy, Shrewsbury SEVERNVALE ACADEMY SHREWSBURY Místo Shrewsbury, Shropshire úžasná atmosféra starobylého města s rozmanitou architekturou místo, kde nenajdete mnoho turistů, výhodou je možnost komunikovat s místními menší

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více