Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů."

Transkript

1 strana 1 NEWS LETTER 12 / 2008 Vážení čitatelé, v dnešním News Letteru Vám představujeme vybrané okruhy ojedinělé analýzy pražských 4* hotelů jež disponují minimálně 100 hotelovými pokoji a nacházejí se mimo historické centrum Prahy, tedy mimo Prahu 1. Analýzu prováděla naše společnost Labartt Investment a.s. divize Hospitality Services & Management ve spolupráci s Asociací hotelů a restaurací ČR zastoupenou panem Ing. Pavlem Hlinkou presidentem asociace a panem Václavem Stárkem generálním sekretářem asociace. Analýzou jsme chtěli zareagovat na vývoj na pražském hotelovém trhu, kdy dochází k obecnému poklesu v obsazenosti a v dosažené ceně, a to jak z důvodu otevření nových hotelů, menšího nárůstu počtu přijíždějících turistů, tak z důvodu významně posilující české měny. Jelikož jsme předpokládali, že se tato situace dotýká nejvíce hotelů situovaných mimo historické centrum, zaměřili jsme se nejdříve na ně. Analýza probíhala v období od 21. července do 24. srpna Celkem jsme oslovili 22 hotelů, jež odpovídaly zadaným kritériím. Přes počáteční velký zájem o analýzu svou účast nakonec potvrdilo 13 hotelů a dotazník vyplnilo 10 hotelů. Věříme, že získaná data budou pro Vás zajímavá. Všem účastníkům analýzy a rovněž zástupcům AHRČR bychom chtěli poděkovat za spolupráci a doufáme, že jim tato analýza bude nápomocna při řízení svěřených hotelových nemovitostí. Závěrem nám dovolte, abychom Vám popřáli do nového roku 2009 mnoho osobních i pracovních úspěchů. Ondřej Zajíc odpovědná osoba za projekt Tým zpracovatelů: Ing. Ondřej Zajíc Junior Manager & Partner HSM Labartt Investment a.s. Prague Office Bc. Jitka Hrbková Junior Assistant HSM Labartt Investment a.s. Prague Office Ing. Jan Ficek Executive Director HSM Labartt Investment a.s.

2 strana 2

3 strana 3 situovaných mimo centrum Prahy (mimo Prahu 1) (Labartt Investment a.s., divize HSM) Účastníci analýzy Andel's hotel Prague **** Corinthia Panorama Hotel **** skupina 1. Hotely provozovány v rámci mezinárodního řetězce skupiny, popř. pod mezinárodní franchisou 1. Andel's hotel Prague **** 2. Corinthia Panorama Hotel **** 3. Diplomat Hotel Prague **** 4. Holiday Inn Prague Congress Centre **** 5. Hotel Barceló **** 6. Hotel Crowne Plaza **** skupina 2. Hotely provozovány samostatně 7. Hotel Duo Praha **** 8. Hotel Expo **** 9. Olympik hotel **** 10. Parkhotel Praha **** Analýza probíhala formou osobních pohovorů s řediteli hotelů anebo pověřenými manažery. Některé hotely zvolily formu samostatného vyplnění dotazníku a jeho zaslání. Diplomat Hotel Prague **** Všem účastníkům analýzy bychom chtěli ještě jednou poděkovat za spolupráci při sběru informací a doufáme, že jim budou získaná data prospěšná. V případě jakéhokoliv dotazu kontaktujte prosím našeho pracovníka Ondřeje Zajíce, který průzkum vedl a podílel se na jeho zpracování. Uvítáme i návrhy v podobě zajímavých otázek, které by mohly být zahrnuty do dotazníku při dalším konání této analýzy. Ondřej Zajíc Junior Manager & Partner HSM Praha Tel.: Fax:

4 strana 4 1. Jak dlouho je v provozu Vaše ubytovací zařízení? Hotel Crowne Plaza **** V první otázce analýzy nás zajímalo jak dlouho je dané ubytovací zařízení v provozu. Tuto otázku jsme pokládali z toho důvodu, abychom zjistili, zda se analyzované hotely nacházejí již ve své stabilní fázi podnikání, tedy jsou na trhu již dostatečně dlouho a jejich provozní výsledky neovlivňuje typická 3-4 letá náběhová křivka hotelu. Průměrné stáří analyzovaných hotelů dosáhlo poměrně vysoké hodnoty 23 let. Tuto hodnotu ovšem značně ovlivňují 4 hotely, které zde existují již 25 a více let. Nejstarší hotelovou budovou je budova Hotelu Crowne Plaza. Hotel v této jedinečné architektonicky ceněné budově zařazené na seznam kulturních památek je provozován již 51 let, z čehož posledních 7 let právě pod značkou Crowne Plaza. Nejmladším hotelem v naší analýze je jeden z prvních designových hotelů v Praze, Andel s Hotel Prague, jež byl otevřen před 6 lety. Pro úplnost dodáváme, že z celkových deseti zúčastněných hotelů bylo 6 otevřeno po roce Jaký počet pokojů/lůžek má Vaše ubytovací zařízení k dispozici? Z provedené analýzy vyplývá, že 4* hotely situované mimo centrum Prahy v průměru disponují kapacitou 311 pokojů, přičemž při bližším zkoumání zjistíme, že kapacitou vyšší než je tento průměr disponují pouze 4 hotely. Průměrný počet lůžek v hodnocených objektech dosahuje počtu 618. Z ukazatele je tedy patrné, že v hodnocených hotelech převažují pokoje s kapacitou dvou lůžek. Největší hotelovou pokojovou a zároveň lůžkovou kapacitou z analyzovaných hotelů disponuje Hotel Duo Praha, který nabízí celkem 646 pokojů a lůžek. Kapacitní rozdíly mezi první a druhou hodnocenou skupinou hotelů nejsou výrazné, a proto je neuvádíme. 3. Kolik zaměstnanců má Vaše zařízení? (na plný úvazek, na částečný úvazek/brigáda, outsourcing) Holiday Inn Prague Congress Centre **** Hotelový business je velmi náročný na počet potřebného personálu, což bezezbytku potvrzuje i nákladová struktura hotelů. Personální náklady jasně vyčnívají nad ostatními náklady a obvykle tvoří 25 30% všech nákladů hotelu. Přičemž najít kvalitní a loajální zaměstnance při stávající rekordně nízké nezaměstnanosti je problém, se kterým se hotelový manažeři potýkají dnes a denně. A jsou to právě zaměstnanci, kteří činí hotel hotelem, a kteří svou kvalitní prací, ochotou a přívětivostí často určují, zda se stávající hotelový host do hotelu bude vracet i v budoucnu. Problém s kvalitními a poctivými zaměstnanci se nejvíce projevuje na nižších pozicích, kde jsou platy ve srovnání s ostatními hospodářskými odvětvími výrazně pod mzdovým průměrem ČR. Navíc práce v hotelu je na většině pozicích náročná, a to jak po stránce fyzické, tak po stránce psychické. V neposlední řadě je tato práce časově náročná, a proto se ani nemůžeme divit extrémně velké fluktuaci zaměstnanců. Hotel Barceló **** Studie amerických autorů Timothyho Hinkina a Tonyho Simonse z roku 2001 ukazuje, že střední hladina fluktuace zaměstnanců pro vzorek 98 hotelů (mající 72 až 652 pokojů) byla 47% v průběhu 6 měsíců. Tyto výsledky napovídají, že hladina fluktuace je v hotelovém průmyslu tak vysoká, že hotel musí neustále procházet procesem najímání zaměstnanců. Mezi náklady spojené s fluktuací zaměstnanců patří především náborové a motivační náklady, náklady na výběr a následný příjem pracovníků a v neposlední řadě náklady ztracené produktivity a náklady spojené s odchodem zaměstnanců. Podle autorů se pak tyto náklady přímo odrážejí v čistém provozním příjmu hotelu.

5 strana 5 Hotel Duo Praha **** Hotel Expo **** Analyzované hotely disponují průměrně 125 zaměstnanci pracujícími na plný úvazek, 13 zaměstnanců pracuje na částečný úvazek a průměrně 17 zaměstnanců je outsorcováno. Právě outsorcingem se některým hotelům daří řešit problémy s fluktuací zaměstnanců na nejnižších pozicích. Nejčastěji jsou v oslovených hotelech outsorcovány úklidové služby (u 70% hotelů), dále pak technická údržba budovy (u 30% hotelů), ostraha (u 20% hotelů) a pomocné síly v kuchyni a restauraci (rovněž u 20% hotelů). Jelikož jsou analyzované hotely rozdílné jak v počtu pokojů, tak v počtu středisek, více vypovídajícím ukazatelem o potřebném počtu zaměstnanců je přepočtený počet zaměstnanců na hotelový pokoj. Dle zjištěného průměru můžeme říci, že na jeden hotelový pokoj je zapotřebí 0,5 zaměstnance bez rozdílu zdali tento zaměstnanec pracuje na plný/částečný úvazek anebo je outsorcován. Nejmenší zaznamenaná přepočtená hodnota činila 0,37 na pokoj, přičemž největší činila 0,73. Abychom dospěli k ještě více vypovídajícím výsledkům, rozdělili jsme u této otázky hotely do dvou skupin. Do první skupiny jsme zařadili hotely, jež disponují pokoji a do druhé hotely s 300 a více pokoji. Zjistili jsme, že v hotelích s pokoji je průměrně zaměstnáno 130 zaměstnanců (vč. zaměstnanců na částečný úvazek a outsorcovaných zaměstnanců), přičemž přepočtený počet na pokoj dosahuje hodnoty 0,54. Analyzované hotely s 300 a více pokoji průměrně zaměstnávají 230 zaměstnanců (vč. zaměstnanců na částečný úvazek a outsorcovaných zaměstnanců), přičemž přepočtený počet na pokoj dosahuje hodnoty 0, Jaká je pultová cena za ubytování v EURO u jednolůžkového/dvoulůžkové pokoje a apartmánu? Cena včetně DPH a snídaně Olympik hotel **** Asi všechny účastníky analýzy bude zajímat srovnání pultových cen jednotlivých druhů pokojů, a to jak v hlavní sezóně, tak i v mimosezóně. Za hlavní sezónu většina hotelů považuje období měsíců duben až říjen, za mimo sezónu pak období listopad až březen. Výjimkou je jen období kolem konce roku, které je považováno rovněž za hlavní sezónu. Některé hotely naopak nepovažují za hlavní sezónu letní měsíce červenec a srpen, jelikož jsou zaměřeny převážně na business klientelu. Zaznamenané pultové ceny ubytování v tabulce níže jsou včetně DPH a snídaně. Tyto ceny jsou nejvyšší a v hotelu spíše slouží jako referenční ceny, od kterých se odvíjí konečná cena. Některé z hotelů mají pultovou cenu stejnou po celý rok, bez ohledu na sezónu. V rámci roku je pak skutečná cena ubytování nepatrně ale i 2,5 násobně nižší oproti uváděné pultové ceně. Jelikož se pultové ceny ubytování v rámci jednotlivých hotelů výrazně lišily, utvořili jsme dvě srovnatelnější skupiny hotelů viz. základní rozdělení do skupin, jež je uvedeno na druhé straně této analýzy. V tabulce uvedené níže je zaznamenán celkový průměr, průměr za první skupinu a průměr za druhou skupinu hotelů, včetně minimálních a maximální hodnot ve výběru. U této otázky jsme u první skupiny hotelů záměrně vynechali Corinthia Panorama Hotel, jelikož by uvedená pultová cena (podle nás spíše obvyklá skutečná cena ubytování) značně zkreslovala celý průměr směrem dolů. V první skupině jsme rovněž nerozlišovali sezonní a mimosezonní pultové ceny, jelikož je analyzované hotely většinou nerozlišují.

6 strana 6 tab. č. 1 Průměrná pultová cena ubytování včetně DPH a snídaně dle sezóny / Average rack rate incl. VAT and breakfast by season Průměrná pultová cena ubytování včetně DPH a snídaně dle sezóny / Average rack rate incl. VAT and breakfast by season průměr / average min max průměr / average min max průměr / average min max Hlavní sezóna / Main season celkem / total skupina 1. * / group 1. * skupina 2. / group 2. jednolůžkový pokoj / single room dvoulůžkový pokoj / double room apartmán / apartment Mimosezóna / Low season celkem / total skupina 1. * / group 1. * skupina 2. / group 2. jednolůžkový pokoj / single room pultová cena totožná / rack dvoulůžkový pokoj / double room rate is the same apartmán / apartment Zdroj: Labartt Investment a.s.,, * bez Corinthia Panorama Hotel / without Corinthia Panorama Hotel 5. Jaká je cena snídaně, která je zahrnuta v ceně ubytování? (vč. DPH) Parkhotel Praha **** Z výsledků hodnocené analýzy vyplývá, že průměrná cena snídaně zahrnuté v ceně pokoje v analyzovaných hotelech je 11, přičemž nejvyšší zaznamenaná cena snídaně dosáhla hodnoty 20 a nejnižší 3. Při vyhodnocování této otázky je pro dosažení větší vypověditelnosti výsledků opět nutné zohlednit i jednotlivé skupiny hodnocených 4* hotelů. V první skupině respondentů je průměrná cena připravované snídaně v rámci celkové ceny ubytování o poznání vyšší než celkový průměr a dosahuje hodnoty 14,4 na hosta, při nejnižší hodnotě 9 a nejvyšší 20. Ve druhé skupině hodnocených hotelů je průměrná cena snídaně zahrnuté v ceně ubytování výrazně nižší a dosahuje pouze hodnoty 4,3 na hosta, při nejnižší hodnotě 3 a nejvyšší 6,7. Poznámka: některé z hotelů uváděly cenu snídaně v Kč. Tato cena byla přepočtena kurzem 24 CZK = 1 Euro. graf č. 1 Cena snídaně zahrnutá v ceně ubytování / Price of breakfast incl. in accommodation 20,0 Cena snídaně zahrnutá v ceně ubytování / Price of breakfast incl. in accommodation 20,0 20,0 15,0 10,0 5,0 11,0 3,0 14,4 9,0 4,3 3,0 6,7 0,0 Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/2008

7 strana 7 6. Pociťujete v první polovině roku 2008 pokles obsazenosti? Co podle Vás tento všeobecný pokles obsazenosti způsobuje? zdroj:www.barcelo.cz Na otázku týkající se poklesu obsazenosti v prvním pololetí roku 2008 celkem 70% dotazovaných hotelů odpovědělo kladně a pouze 30% záporně. Tento fakt nicméně potvrzuje i šetření Českého Statistického úřadu, který vydal zprávu o hodnocení ekonomiky cestovního ruchu za první dvě čtvrtletí roku 2008, ve které se hovoří jak o poklesu počtu hostů, tak o poklesu počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Podle názorů dotazovaných, tato situace může být způsobena jak poklesem tempa růstu silných zahraničních ekonomik, tak faktem, že Praha přestává být pro turisty atraktivním místem a do popředí se dostávají destinace nové (například Pobaltí). Nicméně převažují názory, že díky posilující koruně je Praha čím dál více dražší destinací a městu také chybí dostatečná propagace v zahraničí. Dalším z důvodů poklesu obsazenosti jednotlivých hotelů je dle představitelů hotelů fakt, že v Praze se neustále zvyšuje nabídka hromadných ubytovacích zařízení, nicméně objem poptávky zůstává stejný anebo se snižuje. 7. Jaký je procentuální podíl domácí a zahraniční klientely? zdroj:www.corinthia.cz Z odpovědí respondentů můžeme vyvodit závěry, že převážnou většinu ubytovaných hostů tvoří zahraniční klientela. V průměru se ve 4* hotelích umístěných mimo centrum města ubytuje 93,1% zahraničních hostů. Jelikož byl zaznamenán rozdíl mezi 1. A 2. Skupinou hotelů, byly tyto skupiny vyhodnoceny zvlášť. Zatímco u 1. Skupiny hotelů zahraniční hostě tvoří 97,1% všech klientů, u 2. Skupiny hotelů to bylo méně, a to 92,1 %. Domácí klientela je v analyzovaných pražských hotelích zastoupena výrazně méně a v průměru tvoří pouze 6,9% ubytovaných hostů. Z hlediska segmentace pocházejí čeští hosté především z řad business klientely. Domácí turisté při návštěvě Prahy často využívají ubytování v holetech nižšího standardu, penzionech, popřípadě u příbuzných a známých. 8. Jaké národnosti jsou nejčastěji hosté Vašeho ubytovacího zařízení? zdroj:www.holidayinn.cz Praha i celá Česká republika jsou místem návštěvy milionů zahraničních turistů z celého světa. Národnosti, které byly ve vyhodnocení této analýzy respondenty nejčastěji uváděny jsou Španělé, Britové a Němci, přičemž Němci byli již tradičně nejčastěji zmiňováni (80% respondentů). Pro německé turisty a návštěvníky je Praha z dlouhodobého hlediska velice oblíbenou destinací. Na pomyslném druhém místě se umístili Britové, které Praha láká především na víkendové pobyty (70% respondentů) a na třetím místě Španělé (60% respondentů). Dalšími národnostmi, které byly uvedeny v odpovědích jsou například Italové, Japonci či Řekové. Z vypracovaného grafu je patrné, že nejméně zastoupenými hosty v námi analyzovaných hotelech jsou hosté z USA, Číny,Tchaj-wanu, Ruska a Rakouska.

8 strana 8 9. Jaká je struktura klientely, která se ubytovává ve Vašem hotelu? zdroj:www.olympik.cz zdroj:www.hotelexpo.cz Jedním z významných faktorů, který ovlivňuje výkonnost hotelu je jeho business mix. Různé segmenty hotelových hostů jsou ochotni platit za hotelové služby různé ceny. Cílem každého hotelového manažera je získat segmenty hostů, kteří jsou nejméně senzitivní na cenu, využívají širokou škálu hotelových služeb a jejich poptávka je pokud možno stabilní. Nejžádanějšími segmenty hostů jsou proto kongresový turisté a firemní zákazníci. Naopak nejméně oblíbenou klientelou jsou turisté, kteří v hotelu většinou bydlí za výrazně nižší ceny a v převážné většině nečerpají tolik hotelových služeb jako klientela kongresová. I přes některé negativní stránky je ovšem turistická klientela pro velké městské hotely důležitá a nepostradatelná. Především díky hromadnosti této klientely se daří hotelům si s poměrně velkým časovým předstihem zajistit alespoň částečnou vytíženost své kapacity. Turisté rovněž zajišťují obsazenost hotelů v letních měsících a o víkendech, kdy je podíl firemní a kongresové klientely minimální. Sestavit správný business mix hotelu patří zajisté mezi priority hotelových manažerů. V následujícím grafu lze vidět, že v průměru se v oslovených hotelech nejvíce ubytovávají klienti cestovních kanceláří (53,7%), tedy organizované zájezdy. Hned na druhém místě jsou individuální hosté, kteří si svůj pobyt zařizují sami, především prostřednictvím internetových rezervací. Individuální hosté tvoří v průměru 18,63% hotelové klientely. Třetí příčka mezi ubytovanými hosty ve vybraných hotelech patří účastníkům kongresů (14,12%). Další významný segment zastoupený v oslovených hotelech jsou firemní zákazníci (12,19%), tedy zaměstnanci firem či jiných organizací, kteří využívají ubytovacích zařízení především při pracovních cestách anebo při pořádání nejrůznějších školení, seminářů a teambuildingových akcí. Jako poslední segment jsou zastoupeni ostatní hosté, kteří ovšem představují nevýznamný podíl. V průměru tento segment hostů tvořil 2,76%. graf č. 2 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels 14,12% 2,76% 12,19% 18,63% 53,70% Travel agency Individuals Companies Congress Others Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/2008 Minimální a maximální hodnoty v rámci jednotlivých segmentů V následující tabulce jsou pak mimo celkových průměrných hodnot zaznamenány i hodnoty minimální a maximální. Nejvyšší zaznamenaný podíl klientů ubytovaných prostřednictvím cestovních kanceláří dosáhl v jednom z hotelů hodnoty 85% a nejmenší podíl pak hodnoty 25%.

9 strana 9 U dalších segmentů je patrné veliké rozpětí mezi nejnižšími a nejvyššími podíly jednotlivých skupin. Co se týče individuálních hostů, největší podíl byl zaznamenán na úrovni 37% a nejnižší na úrovni 0,5%. Tento nízký podíl může být způsoben nedostatečností či malou propagací daného hotelu v rámci internetových stránek a serverů, anebo velkou vytížeností prostřednictvím globálních distribučních systémů a tudíž nízkým počtem volných pokojů pro klientelu rezervující si hotel samostatně přes internet anebo klientelu přicházející z ulice. Nejvyšší podíl firemní klientely dosahuje hotel s hodnotou 25,9% a nejnižší pak s 2%. Nejvyšší zaznamenaný podíl účastníků kongresů byl 40% a nejnižší pak 1,4% a 2%. V obou případech nízkého podílu účastníků kongresů lze konstatovat, že nejnižší podíl tohoto segmentu může být způsoben nedostatečnou propagací daných hotelů v oblasti kongresové turistiky, ale i celkově špatnou politikou hotelu při plánování business mixu. Oba zmíněné hotely dosahují nejvyššího podílu turistické klientely 74% resp. 85%, v případě jednoho hotelu i poměrně slušnou celkovou obsazenost, ale oba hotely z důvodu nastavení svého business mixu dosahují jednu z nejnižších průměrných cen pokoje. Turistická klientela sice významně zaplňuje volné kapacity hotelu, je poměrně jistou klientelou, o které ví hotel s dostatečným předstihem, ale právě v tomto aspektu se skrývá její hlavní úskalí. Cestovní kanceláře si zamlouvají kapacitu hotelu s poměrně velkým časovým předstihem a rovněž s velkým časovým předstihem je uzavřena dohoda o ceně za ubytování i případné sankce za nedodržení počtu zamluvených hotelových pokojů. Díky těmto smlouvám mají hoteliéři vyšší jistotu, že jejich hotel bude v daném období dostatečně obsazen. Problém ovšem nastává, pokud do hotelu přijde poptávka na uskutečnění vícedenní kongresové akce, ale hotel je v daném termínu téměř plně obsazen nasmlouvanými turisty. Hotel tudíž musí lukrativnější kongresové hosty odmítnout, protože je nemá kde ubytovat. Nasmlouvané turisty nemůže z důvodů sankcí odmítnout a rovněž nechce riskovat, že daná cestovní kancelář již do hotelu nepošle, žádné turisty. Hotel se tedy dostává do bludného kruhu. V segmentu ostatních hostů je pak nejvyšší podíl roven 17% a nejnižší podíl roven nule. tab. č. 2 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels CK / Travel Individuální / Individuals Firmy / Companies Kongresy / Congress Ostatní / Others Celkový průměr / Total average agency 53,70% 18,63% 12,19% 14,12% 2,76% minimum 25,00% 0,50% 2,00% 1,40% 0,00% maximum 85,00% 37,00% 25,90% 40,00% 17,00% Zdroj/Source: Labartt Investment a.s.,, Třetí graf v rámci této otázky srovnává průměrné podíly jednotlivých segmentů hotelových hostů mezi dvěma stanovenými skupinami respondentů. Není překvapení, že celkově vyšší průměr v segmentu turistické klientely dosahuje 2. skupina hotelových provozovatelů, a to 63%. Víceméně je tento fakt způsoben tím, že tyto hotely poskytují levnější služby a navíc nabízejí širokou škálu množstevních a jiných slev. Naopak průměr za první skupinu oslovených hotelů (mezinárodní provozovatelé) činil pouhých 47,5%.

10 strana 10 Segment individuálních hotelových hostů výrazné rozdíly v průměrných podílech nezaznamenal. Celkový průměrný podíl byl 18,63%, průměrný podíl u 1. skupiny oslovených hotelů činil 17,37% a u 2. skupiny pak 20,53%. Co se týče firemních klientů a kongresových účastníků, lze jednoznačně říci, že hotely zastoupené v 1. skupině dosahují lepšího průměrného podílu v obou segmentech. To se následně odráží i v průměrné dosažené ceně, která je u 1. skupiny hotelů o 544 Kč vyšší. U firemní klientely dosahují hotely z 1. skupiny průměrného podílu 16,57%, přičemž celkový průměrný podíl je 12,19% a průměrný podíl u 2. skupiny jen 5,63%. V segmentu kongresových účastníků dosahují hotely 1. skupiny průměrného podílu 17,12%, přičemž celkový průměrný podíl je 14,12% a průměrný podíl u 2. skupiny činí 8,13%. Rozdíl v podílu kongresové klientely u jednotlivých skupin hotelů lze možná vysvětlit tím, že hotely 1. skupiny mají mnohem silnější rezervační systém, v některých případech disponují většími kongresovými prostory a kvalitnějším vybavením a v neposlední řadě provádějí aktivní marketing směrem k potenciálním klientům, což je pro kongresový cestovní ruch důležité. U skupiny ostatních hostů opět nebyly zaznamenány tak výrazné rozdíly mezi jednotlivými skupinami hotelů. Celkový průměrný podíl za obě skupiny dosahuje hodnoty 2,76%, za první skupinu hotelů dosahuje1,43% a za druhou skupinu hotelů dosahuje 4,75%. graf č. 3 Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels Segmenty hostů ve vybraných hotelech / Segments of guests in selected hotels 70,00% 60,00% total average 1. group average 50,00% 2. group average 40,00% 30,00% 53,70% 47,50% 63,00% 20,00% 10,00% 0,00% 18,63% 17,37% 20,53% 12,19% 16,57% 5,63% 14,12% 17,12% 8,13% 2,76% 1,43% Travel agency Individuals Companies Congress Others 4,75% Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ Jaké výhody pro Vás přineslo rozšíření internetu a možnost rezervace pokojů přes internet? Internet je v současné době jedním z nejzákladnějších prostředků v podnikání. Jeho využívání umožňuje komunikaci a téměř okamžitou dostupnost informací na čím dál více místech, a proto je i velkou samozřejmostí v hotelovém průmyslu. V České Republice není rozvoj služeb poskytovaných po internetu tak intenzivní jako v jiných zemích, ale počet uživatelů, které jej každodenně využívají jak pro svou osobní potřebu, tak pro potřeby podnikání neustále narůstá.

11 strana 11 Již delší dobu je uváděno, že díky rozvoji internetu a možnosti online rezervací stoupá podíl individuální turistiky. Při hodnocení výše zmíněné otázky jsme se setkali s velmi zajímavými závěry. Oslovené hotely spatřují výhodu nejen v dostupnosti pro klienty a flexibilní komunikaci s dodavateli a klienty, ale také například ve snížení nákladů na tištěnou reklamu. Jako jednu z největších výhod ovšem respondenti uvedli možnosti flexibilně operovat s obsazeností hotelu a tomu také přizpůsobovat cenovou politiku. Dalším ze zajímavých přínosů internetu byla možnost sledování konkurence. 11. Poskytujete slevy na ubytování z pultové ceny? Pokud ano, jaká je průměrná výše slev - neboli rozpětí? Všeobecně lze říci, že hodnocené hotely slevy na ubytování z uváděné pultové ceny poskytují, nicméně tyto slevy jsou různé pro jednotlivé skupiny odběratelů služeb. Většina slev je poskytována na základě uzavření kontraktu. Například cestovní kanceláře, které během turistické sezóny ubytují v oslovených hotelích nemalé počty hostů, dosahují v průměru 50% slevy z uváděné pultové ceny. Nejvyšší poskytnuté slevy pro cestovní kanceláře činí až 70% z uváděné pultové ceny, což rovněž znamená nejvyšší poskytovanou slevu v rámci jednotlivých segmentů hostů. U celkové výše poskytovaných slev záleží ovšem na tom, jakou politiku daný hotel vede zda politiku vysokých pultových cen a následné poskytovaní vysokých slev, anebo politiku nižších pultových cen a následné poskytování nízkých či žádných slev. Individuálním klientům oslovené hotely poskytují v průměru pouze 20% slevu, přičemž ta nejvyšší poskytnutá dosahuje hodnoty až 50% z ceny poskytovaných služeb. Co se týče firemních zákazníků, zde se průměrná poskytnutá sleva rovná 20-30% z původní ceny poskytovaných služeb. Maximální poskytnutá sleva činí 50%, je tedy stejná jako u individuálních klientů hotelu. Současná stagnace či mírný nárůst v segmentu kongresových účastníků, zvyšující se konkurence v oblasti poskytování kongresových služeb, nutí hotely reagovat na vzniklou situaci nejen rozšířením spektra poskytovaných služeb, ale i poskytováním nejrůznějších slev. Nejčastěji se sleva poskytovaná kongresovým účastníkům pohybuje okolo 20%, nicméně může dosahovat až 40%. Klientům rezervujícím si svůj pobyt prostřednictvím internetu poskytují oslovené hotely nejčastěji 30 až 40% slevu z uvedené pultové ceny ubytování, přičemž ta nejvyšší činí až 50%. 12. Disponuje Váš hotel kongresovou kapacitou? Jak velkou kongresovou kapacitou disponujete? zdroj: Jak již bylo řečeno, účastníci kongresů se stávají stále důležitějším segmentem každého hotelového provozovatele. Počet kongresů konaných na území hlavního města se v porovnání roku 2006 s rokem 2007 dle Českého statistického úřadu zvýšil. ČSU sleduje všechny akce kongresového typu, kterých se účastnilo minimálně 100 osob. Dle mezinárodní asociace ICCA došlo ovšem v Praze k poklesu velkých kongresových akcí mezinárodního charakteru s minimální účastí 300 osob. Všichni oslovení respondenti uvedli, že kongresovou kapacitou disponují. Parametry, které budeme v této otázce dále hodnotit, jsou následující: celková velikost kongresového zařízení v m 2, počet kongresových místností a maximální počet osob v největší kongresové místnosti při školním uspořádání.

12 strana 12 Průměrná celková velikost kongresového zázemí připadající na jeden hotel činí 909,56 m 2, nejmenší kongresové zázemí, jež bylo zahrnuto do průměru má 160 m 2 a naopak nejvyšší 2340 m 2. Při samostatném vyhodnocování výsledků 1. skupiny hotelů byla zaznamenána průměrná celková velikost kongresových kapacit ve výši 945,17 m 2, přičemž nejnižší zaznamenaná hodnota činila 430 m 2 a nejvyšší m 2. zdroj:www.holidayinn.cz 2. skupina hotelů průměrně disponuje 856,15 m 2 kongresových kapacit. Nejmenší zaznamenaná velikost kongresové kapacity je o poznání menší než u hotelů 1. skupiny, a to 160 m 2, nicméně nejvyšší zaznamenaná velikost je naopak překvapivě výrazně vyšší než u hotelů první skupiny. Činí m 2. Analýza 4* hotelů umístěných mimo centrum Prahy nehodnotí pouze prostorovou velikost kongresového zázemí jednotlivých hotelů, ale také jejich celkový počet, který je dalším významným ukazatelem. Na jeden hotel připadá průměrně 11 kongresových místností a salonků. Nejvyšší počet kongresových místností v hotelu dosahuje 22 místností a nejnižší dosahuje 3 místností. zdroj:www.crowneplaza.cz V 1. skupině hotelů bylo průměrně napočítáno téměř 13 místností při nejnižší hodnotě 5 a nejvyšší hodnotě 22 kongresových místností a salonků. Nejmenší zaznamenaná hodnota v počtu kongresových místností a salonků činila u 1. skupiny 5 kongresových místností a salonků a nejvíce pak 22. Druhá skupina oslovených hotelů disponuje výrazně nižším počtem kongresových místností. Průměr za tuto skupinu činil 7,25 místnosti na hotel, při minimální hodnotě 3 a maximální hodnotě 16 místností. graf č. 4 Maximální počet osob v kongresové místnosti při školním uspořádání / Maximal number of persons in the largest congress room classroom layout Maximální počet osob v kongresové místnosti při školním uspořádání / Maximal number of persons in the largest congress room - classroom layout Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ Jak často se u Vás konají akce typu? Jaký je nejobvyklejší počet osob na těchto akcích a jaká je průměrná útrata na hosta? Nejčastěji se v kongresových místnostech analyzovaných hotelů konají akce typu firemní seminář popřípadě školení. V průměru se tyto akce konají 73x do roka a účastní se jich 48 osob (min. 20, max. 100).

13 strana 13 Druhým nejčastějším typem akcí je oslava různých událostí (svatby, firemní večírky, oslava narozenin, plesy a společenské akce apod.), která se v průměru koná 42x do roka a účastní se jí 76 osob (min. 30, max. 300). (Průměr za akce typu oslava událostí byl dosti ovlivněn hodnotou, kterou udal jeden respondent. V případě vynechání této hodnoty činí průměr pouze 24 akcí ročně). zdroj:www.hotelexpo.cz Třetí nejčastěji pořádanou akcí v kongresových místnostech analyzovaných hotelů je firemní prezentace. Tento druh akcí se koná průměrně 36x do roka a účastní se ho v průměru 58 osob (min. 10, max. 100). Nejmenšího počtu roční četnosti dosáhly u analyzovaných hotelů akce typu kongres seminář, ale na druhou stranu tyto akce zaznamenávají nevyšší průměrný počet účastníků, a to 101 (min. 20. max. 200). graf č. 5 Roční četnost ve vybraných hotelech / The frequency of events per year in selected hotels Roční četnost akcí ve vybraných hotelech / The frequency of events per year in selected hotels congress/seminar company trainings company presentations average min. max Zdroj/ Source: Labartt Investment a.s.,, 08/ celebrations of various events