report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "report Slovo úvodem Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice,"

Transkript

1 informační občasník číslo 9 / leden 2015 report Jan Blanik absolvoval Fakultu strojního inženýrství VUT v Brně, obor Parní turbíny. První pracovní zkušenosti získal v OKE (Ostravsko-karvinské elektrárny, dnes Teplárna Karviná), kde se přes pozici dělníka vypracoval na vedoucího přípravy údržby. Od roku 1992 působil v nově vzniklé firmě Liberecké kotlárny Holter jako vedoucí divize Morava. Zde jako první v České republice realizovali výměnu spodních ohříváků vzduchu luvo na kotlích K3 a K6 v Elektrárně Počerady. S ohledem na pokles zakázek v energetice byla převedena část pracovníků montážní divize do nově vytvořené dceřiné společnosti LKH-servis, v níž působil Jan Blanik od roku 2000 do 2006 jako jednatel. Poté nastoupil jako technický ředitel do společnosti Envirmine, s.r.o., která se společností TENZA, a.s., založila v roce 2007 firmu ET mont group, s.r.o. Zde byl jednatelem až do února 2013, kdy došlo ke sloučení pracovníků ET mont group, s.r.o., s částí oddělení realizace II do společného útvaru a TENZA, a.s., se rozrostla o novou pobočku, tentokrát v Ostravě, v čele s Janem Blanikem. Věk: 53 Stav: ženatý Znamení: Rak Záliby: sport, hudební festivaly Motto: Nejde jedině mrtvý kůň. Vytvořili jsme dílo v hodnotě 350 mil. Kč, které v ostravském regionu výrazně sníží hodnotu emisí síry, říká Jan Blanik, ředitel pobočky Ostrava Nově vzniklou pobočku Tenzy v severomoravské metropoli jsme ve vydání firemního reportu již představovali. Od té doby uběhl rok a půl, a tak je čas na otázku, co se vám za tu dobu podařilo a jakými problémy jste se museli zabývat? Zrovna v tomto období úspěšně proběhly komplexní zkoušky na projektu Odsíření kotlů K2 K4 v TEK pro investora společnost Dalkia Česká republika, a.s. Povedlo se nám společně s realizačním týmem vytvořit dílo v hodnotě zhruba 350 mil. Kč, které v regionu silně zatíženém průmyslem výrazně sníží hodnotu emisí síry. Nikdy předtím jsem neměl možnost podílet se na realizaci tak rozsáhlého díla a hlavně po stránce obchodní a smluvní jsem nabyl dost nových zkušeností. Potvrdilo se mi, že když lidé z týmu vědí, co mají dělat a jsou technicky zdatní, jako v tomto případě, při nastavení jasných pravidel komunikace a odpovědnosti a při řešení problémů v jejich zárodku je radost s takovým týmem spolupracovat. Navíc jsme omladili tým dvěma úplně novými spolupracovníky, jedním čerstvým absolventem a druhým ještě studujícím Vysokou školu báňskou. Spolupráce s těmito mladými kluky a jejich některé, pro nás nové pohledy na věc nám starým vlkům ukázaly nové obzory, což posunulo řešení k rychlejšímu závěru. Tato zkušenost nám možná trochu otevřela oči, které už jsou někdy zatížené provozní slepotou. Právě zde, na teplárně v Karviné, jsem téměř před třiceti lety začínal a i dnes jsem se zde potkával s některými lidmi, kteří byli před tolika lety mými kolegy. Stejnou zkušenost měl i ředitel výstavby Ing. Tomáš Ryba, který zde také profesně začínal. pokračování str. 3 Slovo úvodem Vážení přátelé, opět se k Vám dostává další číslo firemního zpravodaje společnosti TENZA. Tradiční předvánoční číslo jsme se rozhodli zaměnit za novoroční vydání a uniknout tak nepřebernému množství vánoční pošty. Vstupujeme do roku 2015 s očekáváním, bohatší o nové zkušenosti. Uplynulý rok byl pro nás výzvou, zejména v oblasti získávání a realizace zakázek směřujících ke zlepšování kvality ovzduší. V závěru roku jsme úspěšně dokončili a předali investorovi Dalkia ČR projekt odsíření kotlů K2, K3 a K4 v Teplárně Karviná. Na dalších projektech čištění spalin intenzívně pracujeme. K výstavbě dvou nových odsiřovacích linek v Elektrárně Opatovice a odsíření kotlů K11 a K12 v Teplárně České Budějovice přibyl projekt odprášení ocelárny Vítkovice Heavy Machinery. Současně ve Třineckých železárnách dokončujeme odprášení vykládací jámy uhlí a výklopníků 3 a 4. Máme před sebou zajímavé projekty a náročné úkoly, jejichž realizace se neobejde bez Vaší podpory a důvěry. Za tu dosavadní Vám z celého srdce děkuji. Nezbývá mi než Vám symbolicky popřát hodně energie do dalšího období a splnění všech Vašich přání. Možná nám k tomu napomůže i náš firemní slogan: REALIZUJEME VAŠE PŘEDSTAVY Michal Hrubý Předseda představenstva a generální ředitel Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice Betonáž schodišťové věže linky odsíření č.3 Nová evropská legislativa, upravující emisní limity pro průmyslové zdroje od roku 2016, stojí v pozadí ekologizace provozu společnosti Elektrárny Opatovice, a.s. Ta vypsala výběrové řízení na zhotovitele akce Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice, jehož cílem je zajistit budoucí provoz elektrárny s ohledem na zpřísněné emisní limity na vypouštění oxidu siřičitého (SO 2 ) a tuhých znečišťujících látek (TZL). Za generálního dodavatele byla vybrána společnost TENZA, a.s., s koncepcí výstavby dvou nových odsiřovacích linek (linky č. 3 a 4) pracujících na bázi mokré vápencové vypírky (WLST FGD) s účinností odsíření až 98,5 % a navýšením kapacity stávajícího vápencového hospodářství a míchacího centra. Základní informace o projektu Smlouva o dílo na tento projekt v celkové hodnotě cca 1,065 mld. Kč byla podepsána v září roku 2013 s konečným termínem realizace pro jednu linku odsíření v listopadu roku 2015 a v květnu roku 2016 pro linku druhou. Rozsahem a komplexností patří k nejvýznamnějším a největším zakázkám společnosti TENZA, a.s. Součástí projektu je zejména: výstavba dvou nových absorbérů č. 3 a 4 včetně navazující technologie, navýšení kapacity (retrofit) vápencového hospodářství, tj. přípravy vápencové suspenze nutné pro zajištění odsiřovacího procesu, navýšení kapacity (retrofit) míchacího centra pro zajištění odvodnění sádrovcové suspenze, výstavba nových kouřovodů souvisejících s novými linkami odsíření a výměna stávajících kouřovodů nevyčištěných spalin od jednotlivých kotlů, kompletní dodávka nového řídicího systému, a to i v současných provozech vápencového hospodářství a míchacího centra, zajištění souběžného provozu stávajícího odsíření během celé doby výstavby odsíření nového. pokračování str. 2 1

2 Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice Základní technologické parametry díla Celkový počet kotlů 6 (K1 až K6) Druh spalovaného paliva Počet nových odsiřovacích linek hnědé uhlí pokračování ze str.1 2 (každá linka pro 3 kotle) Maximální množství spalin na jednu linku odsíření (max. výkon 3 kotlů) Nm 3 /h Minimální množství spalin na jednu linku odsíření (min. výkon 1 kotle) Nm 3 /h Teplota spalin na vstupu do odsíření 155 až 200 C Koncentrace SO 2 v neodsířených spalinách až mg/nm 3 Koncentrace SO 2 v odsířených spalinách < 180 mg/nm 3 Koncentrace TZL v odsířených spalinách < 18 mg/nm 3 Spotřeba vápence (CaCO 3 ) na jednu linku odsíření až 12,027 t/h Spotřeba elektrické energie na jednu linku odsíření až kwh/h Spotřeba procesní vody max. 260 m 3 /h Popis procesu mokrého odsíření spalin Mokré odsíření spalin je založeno na principu vypírání plynného oxidu siřičitého (SO 2 ) obsaženého ve spalinách vodní vápencovou suspenzí (CaCO 3 + H 2 O) za vzniku dihydrátu síranu vápenatého (CaSO 4. 2H 2 O, energosádrovec). Tento proces probíhá v absorbérech, kde jej zajišťují sprchovací úrovně, do nichž je čerpána suspenze z jímací části absorbéru pomocí několika recirkulačních čerpadel. Návrh konstrukce, počet sprchovacích úrovní a volba trysek většinou vychází z CFD (Computational Fluid Dynamics) simulací tak, aby se při provozu dosáhlo co největší mezifázové plochy mezi absorpční kapalinou (suspenze) a plynem (vstupní nevyčištěné spaliny). K samotné krystalizaci na energosádrovec pak dochází v jímací části absorbéru za kontinuálního dávkování oxidačního vzduchu. Dále bývají nezbytnou součástí absorbérů více- stupňové odlučovače kapek, které zajišťují redukci úletu kapiček z procesu vypírání spalin. V rámci projektu Retrofit stávajícího odsíření v Elektrárně Opatovice je garantována účinnost odsíření až 98,5 % s výstupní koncentrací SO 2 < 180 mg/nm 3 a TZL <18 mg/nm 3. Odstraňovány budou také kyselé složky HCl a HF ze spalin, a to až na výstupní koncentrace HCl < 50 mg/nm 3 a HF < 10 mg/nm 3. Výstupní teplota spalin z absorbérů se bude pohybovat okolo 60 C. Pro přípravu vápencové suspenze je používán jako sorbent mletý vápenec CaCO 3, který je míchán s procesní vodou, popř. s přepadovým filtrátem z procesu odvodnění energosádrovce. Voda či filtrát se dávkují v takovém poměru, aby bylo dosaženo hustoty vápencové suspenze přibližně 1200 kg/m 3. Dávkování vápencové suspenze má pak za následek zvyšování ph v absorbéru, a tím zlepšení jeho odsiřovací schopnosti. Obvyklá hodnota ph vhodná pro správnou funkci odsiřovacího procesu se pohybuje v rozmezí 5,0 až 5,5. Z absorbéru je pak odčerpávána sádrovcová suspenze, která je odváděna do míchacího centra za účelem odvodnění. Tento proces probíhá většinou ve dvou stupních. V prvním stupni dochází k částečnému odvodnění (na obsah vody přibližně 50 hm. %) ve stanicích hydrocyklonů. Ve stupni druhém je zahuštěná sádrovcová suspenze dále přiváděna do vakuových filtrů, ve kterých je dosaženo odvodnění až na max. obsah vody 15 hm. %. Takto odvodněná sádrovcová suspenze je odváděna jako suchý produkt procesu odsíření, popř. je ještě míchána s popílkem. Vratný přepadový filtrát se poté dostává zpátky do procesu odsíření a nahrazuje případné použití procesní vody. Jako alternativu lze použít rovněž tzv. zahušťovače, které dokáží odvodnit sádrovcovou suspenzi až na 30 hm. % vody. kotel mletý vápenec zásobník mletého vápence doprava vápence ///////// nádrž popř. jímka vápencové suspenze Schéma mokrého odsíření mokrý komín procesní voda pogumovaný absorbér ////////////////////////////////// ////////////////////////////////// YYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYY YYYYYYYYYYYYYY jímka absorbéru Nelehkou zkouškou schopností realizačního týmu se stala jedna z prvních prací loňského roku, a to výměna stávajících spalinovodů za kotli K4, K5 a K6. Výměny jejich klíčových částí bylo nutné realizovat jen ve 43denní odstávce kotlů, což na koordinaci prací kladlo náročné požadavky. Vše se podařilo zrealizovat dokonce v krátkém předstihu a kotle bylo možné znovu spustit v plánovaných termínech. Na hlavních staveništích, kde budou stát nové odsiřovací linky, byly přeloženy inženýrské sítě, tj. kanalizace, voda, elektrická kabeláž nízkého napětí a datové kabely. Některé přeložky bylo nutné načasovat ještě před vlastní demolicí původních objektů, které investor v rámci stavební připravenosti pro naše další práce prováděl. Po uvolnění staveniště bylo možné přistoupit k budování objektů pro jednotlivé odsiřovací linky. I když budou uváděny do provozu s půlročním odstupem, stanice hydrocyklonů dmychadla oxidačního vzduchu nádrž sádrovcové suspenze vakuový bubnový filtr nádrž přepadu hydrocyklonů nádrž zahuštěné sádrovcové suspenze pásový dopravník expedice produktu odsiření 3D model nové technologie odsíření Postup realizace S ohledem na termíny realizace a zajištění uvedení odsiřovacích linek do provozu dle uzavřené smlouvy o dílo byl sestaven podrobný harmonogram realizace zakázky. Ten stanovuje kromě termínů projektové přípravy a zajišťování technologických zařízení i postupy při vlastní realizaci prací na staveništi. Sestavení harmonogramu bylo velice náročné, avšak důsledná příprava se vyplatila. Podle pravidelně aktualizovaného harmonogramu se realizace zakázky nejen připravuje, ale je možné kontrolovat i plnění jednotlivých dílčích činností. Práce byly zahájeny letos v květnu přípravou ploch pro zařízení staveniště a vybudováním zázemí pro subdodavatele a jejich pracovníky včetně zajištění přívodů elektrické energie. práce byly zahájeny současně, protože některé objekty jsou společné. Koncem roku 2014 byly dokončeny základy pro stěžejní technologii, a to absorbéry, havarijní nádrž, rozvodnu a čerpací stanici recirkulačních a procesních čerpadel. Současně s touto výstavbou objektů jsou realizovány pilotovací práce pro zakládání nosných konstrukcí potrubního mostu i nosných konstrukcí nových spalinovodů odsíření tak, aby byly dílčí smluvní termíny nutné pro zahájení montáží technologií splněny. Tým společnosti TENZA, a.s., pověřený realizací tohoto důležitého technického díla vynakládá veškeré úsilí pro dokončení stavby v požadovaném termínu i přes poměrně krátké termíny prací v realizačním harmonogramu. Rozsáhlá oprava brněnské ulice Milady Horákové Vbřeznu tohoto roku byla zahájena jedna z nejsledovanějších brněnských staveb rekonstrukce ulice Milady Horákové v úseku od křižovatky s ulicí Koliště až po Dětskou nemocnici. V rámci celého projektu dochází k rekonstrukci veškerých inženýrských sítí a tramvajové tratě včetně trolejového vedení a napájecích kabelů, vozovky, chodníků a veřejného osvětlení. Komplexní opravu ulice doplnily i související akce rekonstrukce parovodu a plynovodu i nové kabelové trasy. Ulice Milady Horákové je důležitou dopravní tepnou v centru Brna, a tak její uzavření významně ovlivnilo život celého města a dotklo se téměř každého Brňana. Společnost TENZA, a.s. realizovala pro zadavatele Teplárny Brno, a.s. výměnu parovodního potrubí na horkovodní v celém úseku v objemu dodávek a prací téměř za 44 milionů Kč. V období od května do října loňského roku bylo nutné provést veškeré práce spojené s rekonstrukcí vedení dálkového vytápění a současně zabezpečit nepřetržité dodávky do některých objektů, např. do areálu Dětské nemocnice. Velmi náročná a současně zásadní pro celý průběh stavby byla koordinace všech prací a opakované hledání dohod s dodavateli dalších technologií. Kromě rekonstrukce parovodu současně probíhala výměna vodovodních a kanalizačních přípojek, rekonstrukce plynovodu, pokládaly se nové kabelové trasy a současně se rekonstruovala tramvajová trať včetně trolejového vedení a napájecích kabelů, vozovky, chodníků a veřejného osvětlení. Jak se s pracemi vypořádala společnost TENZA, a.s., a jaké problémy musela řešit, jsme se zeptali realizačního manažera Ing. Petra Sedláka: Nalézt vhodné uspořádání a koordinaci byl často úkol hodný Davida Copperfielda. Navíc jsme pracovali za neustálého přísného dohledu médií a zájmu obyvatel Brna. Práce a harmonogram nenarušila ani bouřka a přívalové deště, kdy se poslední červencový den dle měření meteorologů Brnem prohnala více než stoletá voda a během zhruba dvou hodin spadlo tolik vody, co jindy za více než měsíc. Napříč ulicí Milady Horákové vede podzemní koryto řeky Ponávka, kterým se velká voda také prohnala naštěstí se podařilo škody minimalizovat a zdržení bylo zanedbatelné, řádově jen v hodinách, vysvětluje. Přes všechny zmíněné překážky ale TENZA, a.s., dokončila práce v plánovaném termínu a dne mohla Teplárnám Brno předat kvalitně a řádně provedené dílo. V průběhu měsíce listopadu probíhaly ještě Detail svařování medionosného potrubí kluzného systému PI povrchové dokončovací práce opět v koordinaci s dalšími technologiemi. Termín dokončení celé rekonstrukce ulice Milady Horákové už bez přímé účasti Tenzy je plánován na červenec tohoto roku. 2

3 Vytvořili jsme dílo v hodnotě 350 mil. Kč, které v ostravském regionu výrazně sníží hodnotu emisí síry, říká Jan Blanik, ředitel pobočky Ostrava pokračování ze str.1 Mimo odsíření v Karviné, což je pro nás jako pobočku stěžejní akce, jsme začali pracovat na odprášení spalin elektrické obloukové pece pro ocelářskou společnost Vítkovice-Heavy machinery. Je to projekt opět zaměřený na ekologizaci provozu snížení tuhých emisí. Je zajímavý tím, že jej můžeme provádět pouze částečně v dohodnutých odstávkách vysoké pece a jeho finální fázi, což je výměna cca 200 tun železa, musíme uskutečnit v měsíční odstávce v srpnu příštího roku. Více než polovinu zaměstnanců ostravské pobočky tvoří dělníci, významnou část z nich pak svářeči. Jaké činnosti v rámci společnosti TENZA jste schopni zajišťovat? Zajišťujeme činosti dané platnými kvalifikacemi postupů svařování (WPQR), které jsou vystavené pro různé metody svařování s ohledem na jakosti materiálu a technologie svařování. Například pro zmiňované odsíření kotlů v Karviné jsme vyráběli v našich dílenských prostorách část ocelových konstrukcí pro spalinovody, kdy se vše svařovalo metodou 135 (pozn.: obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu). Veškeré svary byly vizuálně kontrolovány naším svařovacím technologem, po přejímkách na stavbě investorem nebyly konstatovány žádné nepřípustné vady. V předloňském roce jsme pro našeho partnera ČEZ Energetické služby, s.r.o., měnili části vysokotlakých parovodů v jakosti materiálu V tomto případě se svařování provádělo kombinací metod 141/111, navíc za předehřevu, a posléze se na svarech provádělo tepelné zpracování žíhání na odstranění pnutí. Zakázka byla včas a v potřebné kvalitě předána zákazníkovi, se kterým máme celoroční servisní smlouvu na případné opravy tlakových celků parních kotlů. Pro stejného zákazníka jsme loni také provedli výměnu části membránové stěny na kotli K 10 o výkonu 125 tp/hod. Zde byla opět použita metoda svařování 141 s prováděním rentgenové kontroly svarů a stoprocentní vizuální kontrolou. Začátkem loňského roku rozšířila ostravská pobočka činnost o opravy předizolovaných rozvodů. Nově vytvořená pracovní skupina Servis nabízí pomoc při montáži, provozování, údržbě i opravách předizolovaného potrubí nejen značky Logstor, ale i dalších výrobců. Jaké jsou dosavadní zkušenosti? Jak funguje servisní skupina v praxi? Skupina začala fungovat od dubna loňského roku, kdy došlo k převodu pracovníků montážního střediska pod pobočku Ostrava. Pracovníci byli vybaveni novým, plně automatizovaným svařovacím strojem na provádění EW spojek Logster WeldmasterTM, který jsme zabudovali do nového vozidla určeného právě pro montáž těchto spojek. Rozšířili jsme vozový park, aby skupina Servis pokryla větší objem zakázek. Od samotného počátku je skupina maximálně vytížena. Začala montážemi elektrosvařitelných spojek v Karlových Varech, kde za asistence specialisty-technologa z výrobního závodu Logstor vyzkoušela novou elektrosvářečku v praxi. Následně byla skupina využita na montáži přeizolovaného potrubí PEX v Lípě u Havlíčkova Brodu, kde bylo dílo předáno bez vad v daném termínu. Toto byly objemnější akce, které byly prokládány opravami na odvodnění pro Teplárnu Kyjov, opravami předizolovaného potrubí pro Teplo Kyjov, realizací odboček pomocí navrtávacích armatur v Bohumíně a Karlových Varech, pěněním spojek v Plané nad Lužnicí, montáží potrubí v Bohumíně atd. Dle mého názoru je jen dobře, že taková skupina vznikla a že tak můžeme zúročit bohaté zkušenosti s technologií předizolovaného potrubí ve prospěch zákazníků, provozovatelů i koncových uživatelů. Ostravský region má svá určitá specifika, kterými se odlišuje od ostatních částí České republiky. Nejvyšší hustota zalidnění, koncentrace těžkého průmyslu, polycentričnost města. Ovlivňují tyto faktory nějakým způsobem podnikání právě v sektoru energetického strojírenství? V oblasti Ostravska a Karvinska je značná koncentrace velkých energetických zdrojů: Elektrárna Dětmarovice, Elektrárna Vítkovice, ostatní teplárny ze skupiny Dalkia ČR apod. Na druhou stranu je zde ale i značná koncentrace firem, které mají dlouhou historii i bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou energetických zařízení včetně výroby dílů pro jaderné elektrárny. Pro nás jako pro společnost s nepoměrně kratší tradicí je určitě dobrým výsledkem, že se můžeme s firmami takovéhoto typu a tradicí měřit při realizaci zakázek na ekologizaci energetických zdrojů. Na závěr si dovoluji vždy položit trochu osobní otázku. O Vás kolegové říkají, že jste vášnivý sportovec. V zimě běháte na lyžích, jezdíte na sjezdovkách, v létě urazíte stovky kilometrů na kole, hrajete tenis Jaké jsou Vaše ambice? Máte před sebou nějaký osobní cíl, metu, které chcete dosáhnout? Jak říkají sportovci v rozhovorech: tak určitě. První metu jsem si už splnil, když jsem z hecu společně se starším synem absolvoval olympijský triatlon, a to mi na delší dobu zůstalo. Další dvě mety jsou také jasné: rád bych s mladším synem absolvoval během dvou let závod na 30 km v rámci Jizerské 50, což se mi snad splní. Ale druhý cíl Vasův běh jsem už dvakrát ze strachu odložil, takže to je zatím moje velká nesplněná meta a dávám si ji do roku (Pozn. redakce: Vasův běh je závod v běhu na lyžích na památku útěku švédského šlechtice, budoucího krále Gustava Vasy před dánským králem Kristiánem II. Dánským v roce Běh se koná každou první neděli v březnu ve Švédsku, jeho délka činí 90 kilometrů a účastní se ho téměř lyžařů.) Odprášení v Třineckých železárnách Projekty Odprášení vykládací jámy uhlí a Odprášení výklopníků 3 a 4 pro investora Třinecké železárny, a.s., jsou významné zakázky, které se vedle dalších ekologických staveb realizovaných v této oblasti budou významně podílet na pokračujícím trendu zlepšování ovzduší a modernizaci prostředí, v němž dochází k průmyslové činnosti. Za generálního dodavatele obou projektů v celkové hodnotě téměř 100 mil. Kč bylo na základě výběrového řízení vybráno sdružení TENZA CIPRES. Jedná se o projekty ekologické, jejichž hlavním cílem je zlepšit hygienické podmínky práce obsluhy a výrazně omezit emise tuhých znečišťujících látek z technologických provozů do ovzduší. Řešením jsou dostatečně účinná filtrační zařízení, instalovaná při minimálních odstávkách provozu při splnění všech ostatních hygienických a bezpečnostních předpisů a provozních technických podmínek. 90 % uznatelných nákladů obou projektů pokryje dotace z Operačního fondu Životního prostředí, zbývající náklady hradí provozovatel ze svých prostředků. Dokončení obou stavebních děl je podle harmonogramu plánováno na únor Předmětem zakázky Odprášení výklopníků 3 a 4 je realizace filtrační technologie v podobě nových samostatných filtračních jednotek pro jednotlivá pracoviště výklopníků a pracoviště dopravy a nakládky ocelárenské vsázky. V případě pracoviště výklopníků je filtrační jednotka situována na nové ocelové plošině vedle haly výklopníků. Doprava a nakládka ocelárenské vsázky řeší její nakládání ze skládky rudiště do železničních vagónů. Odprášení tohoto provozu zajistí Kompletace filtračních jednotek před umístěním na plošinu nová filtrační jednotka umístěná na nové ocelové plošině nad kolejemi. Předmětem zakázky Odprášení vykládací jámy uhlí je výstavba odprašovacího zařízení ve vykládacím prostoru nad roštem a pod stropem objektu vykládací jámy, dále vybudování odsávání násypky šesti bubnových podavačů zásobníků na sběrné pásy a výstavba odsávání výsypek sběrného pásu. Odprášení musí být provedeno zakrytováním zdrojů prašnosti, popřípadě vhodným situováním sacích nástavců u zdrojů prašnosti a odsáváním zaprášené vzdušiny. Odlučování prachu zajistí v obou případech tkaninové filtry, které vyčistí odsávanou vzdušinu tak, aby byly dodrženy veškeré legislativní požadavky na emise tuhých znečišťujících látek. Emisní limity Provozovatel se zavázal, že výstavbou nového odprášení dojde ke snížení emisního limitu tuhých znečišťujících látek na následující hodnoty: Emisní limity pro odprášení vykládací jámy uhlí na výstupu za filtrem max. 10 mg/m 3 při odsávaném množství vzdušiny min. 22,2 m 3 ef /s ( m3 ef /hod). Emisní limity pro odprášení výklopníků na výstupu za filtrem každého odprašovacího zařízení maximálně 20 mg/m 3, v celoročním průměru maximálně 10 mg/m 3, při odsávaném množství vzdušiny odprašovacího zařízení výklopníků 3 a 4 minimálně 30,6 m 3 ef /s ( m3 ef /hod), respektive 3,3 m3 ef /s ( m 3 ef /hod) u odprašovacího zařízení dopravy a nakládky ocelárenské vsázky. Celkový pohled na technologii odprášení výklopníků a dopravy a nakládky ocelárenské vsázky Celkový pohled na technologii odprášení vykládací jámy Rozsah výstavby Celá výstavba investičního celku odprášení výklopníků v hodnotě 47,5 miliónů korun nesestává jen ze samotné technologie odprášení, ale také z kompletní stavební části tvořené mikropiloty, ocelovými konstrukcemi nad stávajícími kolejemi, rekonstrukcí pokračování str. 4 3

4 Odprášení v Třineckých železárnách pokračování ze str. 3 obvodového pláště budovy výklopníků, instalací rychloběžných automatických vrat pro zamezení vzniku průvanového efektu a řešením dopravy a nakládky ocelárenské vsázky včetně systému dalšího samostatného odprášení, zahrnujícího také dodávku zařízení pro automatický posun vagónů. Snížení emisí v Ostrově etapa 3.2 Projekt odprášení vykládací jámy má hodnotu 51,3 miliónů korun a jedná se o stavbu filtrační technologie s obdobnou kapacitou jako u projektu odprášení výklopníků. Obtížnější je však správné zvládnutí návrhu technologie, neboť odsávaný prach je explozní a vnitřní prostory odsávacího potrubí a tkaninového filtru jsou stanoveny jako BE3N1 prostory s vysokým nebezpečím výbuchu hořlavých prachů. Klasifikace nebezpečných prostorů je podle ČSN EN zóna 20. Pohled na filtrační technologii odprášení výklopníků 3 a 4 Obě zakázky se realizačně překrývají, neboť se musí předat objednateli do zkušebního provozu v únoru Jejich souběh má za následek vedle zvýšeného tlaku na manažery stavby i dopad na výrobní kapacity dodavatele technologie, který musí obě filtrační technologie expedovat na stavbu s minimálním odstupem. Den otevřených dveří v Teplárně České Budějovice Poslední zářijovou sobotu se v areálu Teplárny České Budějovice, a.s., uskutečnil den otevřených dveří, který se tradičně koná souběžně s obdobnou akcí v depu kolejových vozidel v Českých Budějovicích. Ohlasy návštěvníků svědčí o tom, že ze strany pořadatelů byl připraven lákavý a pestrý program a že se pro zúčastněné jednalo o příjemně strávený podzimní den. Díky příznivému počasí zavítaly na tuto akci rekordní čtyři tisícovky návštěvníků, nejčastěji rodin s dětmi. Letošní zajímavostí připraveného programu bylo představení největší ekologické investice teplárny, jakou je výstavba nového mokrého odsíření a denitrifikace uhelných kotlů. Společnost TENZA, a.s., jako generální dodavatel stavby se v rámci dne otevřených dveří prezentovala vlastním stánkem, kde bylo možno zhlédnout 3D vizualizaci realizovaného projektu. Připravené propagační materiály seznamovaly návštěvníky i s dalšími aktivitami společnosti. Zájemcům o informace k projektu odsíření a denitrifikace byli k dispozici nejen představitelé TENZA, a.s., pobočka Praha, ale i zástupci generálního projektanta EGP Invest, spol. s r.o., Uherský Brod. Kromě hlavního programu mohli účastníci akce vidět i probíhající rekonstrukci stávajícího 120 m vysokého komínu, na kterou byl nasazen jeřáb s ramenem délky 140 m. U příležitosti konání příštího ročníku v roce 2015 budou mít návštěvníci možnost seznámit se s již funkčním zařízením, které tou dobou bude pracovat ve zkušebním provozu. Dodavatelé dálkového tepla nahrazují dožívající parovody hospodárnějšími horkovodními či teplovodními rozvody. Podle statistik Teplárenského sdružení České republiky jen teplárny v něm sdružené letos vymění v deseti městech téměř 18,5 km tras parních rozvodů. Tento trend by se měl s podporou z evropských i domácích fondů v dalších letech ještě urychlit. Důvody jsou zřejmé: výrazné snížení tepelných ztrát, snížení emisí znečišťujících látek, zvýšení spolehlivosti provozu, snazší regulovatelnost. K náhradě dožitých rozvodů tepla přistoupila i společnost Ostrovská teplárenská, a.s., která vyrábí a dodává teplo pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody pro více než 6000 bytů v Ostrově i pro řadu komerčních a státních subjektů. První etapu přechodu na horkovodní systém převážně v centru města a vybudování centrální výměníkové stanice realizovala teplárna již v letech O deset let později následovaly v těsném sledu další etapy stavby. Druhá zahrnovala výstavbu další centrální výměníkové stanice, nové větve horkovodních rozvodů a rekonstrukce navazujících výměníkových stanic. Pokračování koncepční změny přechodu stávajícího parního systému na horkovodní řeší i třetí etapa, která byla rozčleněna na několik menších částí. Jedna z nich pod názvem Snížení emisí v Ostrově Teplofikace 3.2 etapa a rekonstrukce pěti VS zajistila přechod SCZT na horkovodní systém v severovýchodní části města. Generálním dodavatelem díla realizovaného od března do října loňského roku byla společnost TENZA, a.s. V rámci rekonstrukce výměníkových stanic provedla náhradu stávajícího technologického vybavení systému pára-voda novou technologií pracující na topném médiu horká voda-voda při zachování stávajících sekundárních rozvodů. Pro zkrácení provádění montážních prací v průběhu přestavby systému byla jako základ nové technologie navržena instalace kompaktní předávací stanice s bloky pro ÚT o jmenovitých výkonech až 1600 kw a bloky pro přípravu teplé vody o jm. výkonech až 600 kw společně se zásobními nádržemi o objemu až 1000 litrů. Vybudování nového horkovodu z předizolovaného potrubí v délce 1250 metrů a dimenzi DN 50 DN 200 včetně jeho přípojek pro výměníkové stanice bylo provedeno kromě povolených odstávek bez přerušení dodávek tepelné energie, topné a teplé vody. Proto bylo podél trasy stávajících topných kanálů instalováno provizorní parní potrubí, které zajišťovalo provozuschopnost parního systému až do doby přepojení sekundárních výměníkových stanic na horkovodní systém. Nedílnou součástí horkovodu byla instalace metalických a optických kabelů z připojených výměníkových stanic do určených uzlových bodů komunikační a informační sítě pro zajištění přenosů informací z připojených výměníkových stanic na dispečink teplárny. 4

5 Dceřiná společnost na Slovensku Tenza Slovakia Zhistorického hlediska patří i Slovensko mezi země Evropy s rozsáhlými a početnými centrálními systémy zásobování teplem, které dnes pokrývají více než 58 % z celkové spotřeby tepla. Významný rozvoj dálkového vytápění zde nastal v období padesátých až devadesátých let minulého století, kdy došlo k výraznému růstu v oblasti průmyslové výroby i bytové výstavby. V posledních letech by se dala současná situace na Slovensku podobně jako v České republice charakterizovat jako období ekologizace teplárenských zdrojů a racionalizace stávajících systémů dálkového vytápění. V reakci na tento stav založila společnost TENZA, a.s., s dalšími společníky na Slovensku v roce 2000 dceřinou společnost TENZA Slovakia, spol. s r.o., se sídlem v Nitře, která je výhradním zástupcem pro Slovensko. Společnost se od začátku svojí činnosti zaměřovala na poskytování zboží, práce a služeb slovenským odběratelům v oblasti CZT a tepelného hospodářství. Zároveň se firma stala výhradním zástupcem dánského výrobce předizolovaných potrubních systémů Logstor, výměníkových stanic TENZA a výměníků tepla LPM Finsko. Zpočátku se jednalo primárně o dodávky předizolovaného potrubí a předávacích stanic. Postupně se ale nabídka společnosti rozšiřovala a dnes již zahrnuje realizaci komplexních děl v oblasti centrálního zásobování teplem a vytápění od projektů, dodávek, stavebních prací až po montáže technologií. V roce 2011 odkoupil většinový vlastník TENZA, a.s., podíly od slovenských společníků a TENZA Slovakia, spol. s r.o., se stala stoprocentní dceřinou společností. Přípravu nabídek, získávání a řízení zakázek v současné době zajišťuje pět pracovníků a v roce 2015 je plánováno rozšíření slovenského týmu o další dva obchodní manažery. V posledních letech se Tenza Slovakia podílela na projektech modernizací tepelných rozvodů v různých městech Slovenska. Mezi nejvýznamnější určitě patří rekonstrukce parního vytápění na horkovodní Nejen turistická destinace Srbsko Společnost TENZA, a. s., se za dobu své více než dvacetileté existence vypracovala mezi největší dodavatele investičních celků v tuzemské energetice. Rozvoj každé firmy otevírá širší obzory, které s sebou přináší nové požadavky a s nimi i související výzvy. Pokud bychom je nebrali v potaz a zůstali vůči nim slepí, mohl by se příznivý vývoj rázem změnit ve stagnaci či ještě horší scénář. Jedním z hlavních předpokladů pro další růst je i nezbytnost hledat další obchodní příležitosti v zahraničí. Srbský parlament Rekonstrukce parního vytápění na horkovodní v Ružomberku TENZA, a.s., dlouhodobě působí kromě České republiky i na území Slovenska, kde se jí daří úspěšně realizovat projekty v oblasti CZT a vytápění. V minulosti proběhly jen sporadické snahy o proniknutí na další východní trhy. Až teprve nedávno, v roce 2013, rozhodlo vedení společnosti TENZA, a. s., o strategickém vstupu na balkánský trh, konkrétně do Srbska. Jaké důvody vedly k tomuto rozhodnutí, jsme se zeptali Ing. Tomáše Krále, obchodního manažera společnosti: Srbsko vede předvstupní jednání o začlenění do Evropské unie. Může tak díky statusu kandidáta na členství v EU čerpat prostředky z náležitých evropských fondů na opravy svojí infrastruktury, energetiku nevyjímaje. Teplárny a elektrárny využívají více či méně dožívající zařízení instalovaná za dob bývalé Jugoslávie. Na venkově i ve městech chybí kanalizace, plynofikováno je málo míst. Zdroje nejsou odsířeny ani odprášeny, chybí opatření na sní- v Ružomberku, které zahrnovalo dodávku a montáž předizolovaného potrubí v délce cca 1900 metrů trasy, dodávku a napojení 24 objektových předávacích stanic, dodávku a montáž dispečerských rozvodů a vybudování nového dispečerského stanoviště v centrální výměníkové stanici. Od roku 2013 se Tenza Slovakia snaží proniknout i do segmentu vodohospodářských staveb, a uplatnit tak zkušenosti s rekonstrukcemi kanalizací a ČOV přenesené z mateřské firmy. žení oxidů dusíku a je nutné zvýšení velmi nízké účinnosti výroby tepla a elektřiny. Po rozpadu Jugoslávie, těžkém válečném období, odtržení Kosova a bombardování Bělehradu americkým letectvem začala v minulé dekádě pomalá konjunktura. Potenciál je tedy obrovský a stejně tak vůle k obnově země a navrácení ztraceného lesku. Dovolil bych si přirovnat současné Srbsko k České republice začátku 90. let. Důležitou akcí byla již účast společnosti TENZA, a.s., na bělehradském veletrhu TECHNIKA, který se koná každoročně na jaře v centru srbské metropole. Zásadním krokem však bylo založení firmy s místními partnery v Bělehradě pod názvem Green Bio Organic Energy, jejímž hlavním cílem je vyhledávání a získávání zakázek v oblasti energetiky. Aktuálně naše společné aktivity vyústily v užší jednání s několika městy v Bosně a Hercegovině a v Srbsku, která plánují rekonstrukce stávajícího centrálního zásobování teplem, doplňuje Tomáš Král. V severní části Srbska, autonomní republice Vojvodina, má velký potenciál také využití technologií oddělení výzkumu a vývoje, například kotle na slámu. Slámy je na převážně zemědělském severu velké množství a trh vykazuje silnou poptávku po jejím využití pro výrobu tepla. Vedeme jednání se zemědělskými firmami, které pro svou výrobu využívají větší objekty. Při vytápění plynem jsou jejich náklady na teplo dost vysoké a uplatnění technologie spalování slámy by pro ně znamenalo značnou úsporu, říká Tomáš Král. V současnosti má TENZA, a.s., již detailně zpracováno několik obchodních plánů, byly navázány perspektivní kontakty v rámci České exportní banky a jednání se zmiňovanými zákazníky slibně pokračují. Nezbývá tedy než si přát, aby v roce 2015 Srbsko a další balkánské země rozšířily seznam destinací, kde společnost TENZA, a. s., úspěšně realizovala svoje projekty. Aktuality: Kanalizace a ČOV Bílá Lhota Společnost TMAJ - Bílá Lhota zastoupená správcem společnosti TENZA, a.s., uzavřela smlouvu o dílo s obcí Bílá Lhota na odkanalizování obce a odvedení odpadních vod do nádrže ČOV v hodnotě 125 mil. korun. Ukončení výstavby kanalizace v délce metrů a čistírny odpadních vod o kapacitě EO je naplánováno na konec září Rekonstrukce dálkového vytápění na Lidické v Brně Společnost TENZA, a.s., podepsala v prosinci smlouvu o dílo s investorem Teplárny Brno, a.s., na realizaci stavby Rekonstrukce SCZT pára HV oblast ulice Lidická. Předmětem stavby v hodnotě 38,5 mil. Kč je výměna stávajícího parního potrubí za nové horkovodní potrubí z předizolovaného potrubí LOGSTOR v dimenzi od DN 80 až DN 150 v délce 540 metrů včetně tří protlaků pod kolejemi a hlavní komunikací na ulici Lidické. Práce budou probíhat od července do října Kogenerační jednotka v ZŠ Oslavany V polovině června 2014 podepsala společnost E.ON Trend, s.r.o., smlouvu o dílo se společností TENZA, a.s., na zhotovení stavby kogeneračního výrobního zařízení v Oslavanech v celkové hodnotě 19,2 mil. Kč. Předmětem díla je zhotovení zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie založeného na kogenerační jednotce na zemní plyn o výkonu 600 kwe, včetně dodání veškeré potřebné dokumentace a vyřízení potřebných povolení. Stavba je specifická vysokými nároky na utlumení akustického tlaku spojeného s provozem kogeneračního zařízení z důvodu umístění v areálu základní školy. Odsíření v Teplárně Karviná dokončeno Společnost TENZA, a.s. úspěšně dokončila a dne předala zákazníkovi DALKIA Česká republika, a.s. dílo Odsíření kotlů K2 - K4 na Teplárně Karviná ve smlouvou požadovaném termínu. Realizace projektu zahrnovala výstavbu technologie odsíření s cirkulující fluidní vrstvou s absorbentem CaO, vyvložkování stávajícího komína výšky 120 m, rekonstrukci kompresorové stanice, výměnu původního průmyslového vysavače a rozšíření systému průmyslového vysávání. 5

6 Odprášení ocelárny ve Vítkovice Heavy Machinery, a.s. Pohled na elektrickou obloukovou pec č.5 chu ve filtrech, čímž dojde ke snížení množství TZL unikajících do ovzduší. Výběrové řízení V rámci přípravy kvalifikace hledala TENZA, a.s., partnera pro realizaci části odprášení a zajištění technické pomoci při vyhodnocení realizačního projektu, který byl součástí zadávací dokumentace. Volba padla na společnost CIPRES FILTR BRNO, s.r.o., se kterou TENZA, a.s., spolupracuje i na jiných ekologických projektech. Ve sdružení s názvem TENZA-CIPRES došlo v červnu 2014 k podpisu smlouvy o dílo na realizaci zakázky Odprášení ocelárny ve Vítkovice Heavy Machinery, a.s. v hodnotě 109 mil. Kč. Kdalším ekologickým projektům, přispívajícím ke zlepšení stavu ovzduší v ostravském regionu, patří odprášení ocelárny společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s. Účelem stavby je modernizace a intenzifikace stávajícího systému odprášení ocelárny s cílem snížení množství emisí tuhých znečišťujících látek (TZL) vypouštěných do ovzduší o přibližně 12,4 tun ročně. To znamená pokles o 29,4 % při splnění limitu pro koncentraci emisí TZL vypouštěných do komína za filtrační jednotkou ve výši 1,3 mg/m 3. Hlavní technologické zařízení, pro které je modernizace odprášení realizována, slouží výrobě oceli v elektrické obloukové peci a jejímu odlévání do kokil. Plánovaná roční výroba pece ocelárny zůstává na úrovni tun tekuté oceli. Hlavním cílem projektu je zvýšení účinku odprášení z odsávaného pecního prostoru (primární odsávání), haly ocelárny (sekundární odsávání) a zachycení prazeným potrubím přes navazující usazovací komoru směrem ke štítové stěně, kde se nachází potrubní úsek s napojeným dochlazovacím ventilátorem. Za štítovou stěnou je primární odsávání v chlazeném úseku rozdělené do dvou větví. První větev pokračuje podél štítové stěny, kde pak přechází primární odtah z chlazeného do nechlazeného potrubí, které je zaústěno do směšovací komory. Druhá větev slouží pro spalinový kotel s využitím odpadního tepla spalin pece. Potrubí z kotle se zapojuje zpět do první větve primárního odsávání za chlazenou sekci a pokračuje společně ke směšovací komoře. Do směšovací komory jsou dále zaústěna dvě potrubí sekundárního úseku odprášení haly pece. Tato potrubí jsou vedena ze střechy pecní haly, na níž jsou umístěny dva dymníky. Pecní hala byla v polovině devadesátých let dovybavena vysokou kapotáží pece, která snižuje hluk unikající do okolí a zvyšuje účinky odsávání prachu z jejího prostoru. Ze směšovací komory vystupuje první společné potrubí, které vede vzdušinu (po smísení obou větví a ochlazení na teplotu pro vstup do filtru) k filtračním jednotkám. Filtračními jednotkami jsou rukávové filtry, v nichž dochází k zachycení prachu, který je cyklicky sklepáván stlačeným vzduchem do spodní části filtru. Odtud je prach sveden do kontejnerů pro jeho odvoz. Za jednotlivými filtry jsou umístěny ventilátory, na které navazují komíny. Celkové udávané množství ( štítkové hodnoty) dopravované stávajícími ventilátory je m 3 /s. Ventilátory jsou však, s ohledem na jejich stáří, značně opotřebené a zdaleka nedosahují předepsaných výkonů. Současně dopravované množství je v úrovni maximálně 60 % a z haly je celkem odsáváno maximálně 150 m 3 /s (max m 3 /hod). Navržené řešení Koncepce technického řešení odprášení ocelárny navazuje na výrobní agregát EOP5, který je hlavním zdrojem vývinu prachu do ovzduší. Nejpodstatnějším zásahem do vnějšího provedení bude instalace nového třetího dymníku na střeše haly s odtahovým Původní technologie Elektrická oblouková pec č. 5 (dále EOP5) je vybavena primárním odsáváním (z víka pece) a sekundárním odsáváním (z pecní haly). Odsávaná vzdušina z pecního prostoru (primární odtah) je vedena vodou chlapotrubím sekundárního odsávání, jeho propojení se stávajícími dvěma dymníky (s novými potrubními trasami) do nového společného odtahového potrubí a následným zaústěním do stávajících filtrů. Ve filtrech budou provedeny repase vnitřních vestaveb (filtrační hadice, koše a regulace čistění). Za filtry budou vyměněny tři ventilátory za nové, které budou ukotveny do upravených základů. Další změny jsou v primárním úseku odtahu spalin z pece. V rámci tohoto úseku bude provedena výměna vodou chlazené části potrubí navazující na přírubu kolena ve víku pece na jedné straně a končící napojením na usazovací komoru na straně druhé. Do potrubí bude připojen ventilátor, kterým bude zajišťováno dospálení CO v potrubí. Nově instalované ventilátory s motory o výkonech 1800 kw a 2 x 900 kw budou v souběhu dosahovat odsávacího výkonu 220 m 3 /s (téměř m 3 /hod). Realizace Dle schváleného harmonogramu bude dílo předáno objednateli v říjnu Realizace zakázky musí probíhat za plného provozu ocelárny, což má velký vliv na pečlivé plánování dodávek a prací. Ihned po podpisu smlouvy o dílo začátkem června 2014 byly zahájeny přípravné práce na blížící se první odstávku pece v srpnu Během ní byly nainstalovány některé podpůrné technologie, realizována první část elektra a MaR. Pro instalaci třetího dýmníku bylo také nutné zesílit střechu ocelárny. V období od ledna do července 2015 budou postupně vyměněny všechny tři ventilátory za nové (vždy za provozu zbývajících dvou) a instalovány nové vzduchovody. Postupně za provozu dojde k výměně filtračních hadic ve filtrační stanici. V druhé realizační odstávce pece opět v srpnu budou vyměněny a posíleny hlavní potrubní trasy sekundárního odsávání na střeše ocelárny a v úseku mezi směšovací a filtrační stanicí. Vzhledem k velmi krátké době se bude pracovat třísměnným provozem za umělého osvětlení. Stavíme druhý fluidní kotel ve Strakonicích Společnost TENZA, a.s., realizuje v Teplárně Strakonice zakázku Rekonstrukce kotlů K1 a K2 s využitím prvků fluidní techniky, spolufinancovanou ze zdrojů Fondu soudržnosti EU prostřednictvím Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o významnou akci, která provozovateli umožní spalovat při vysoké účinnosti hnědé uhlí, případně směs hnědého uhlí s biomasou v poměru 60/40 tepelného výkonu kotle a přitom významně snížit emise škodlivých látek do ovzduší. Dva kotle o jednotkovém jmenovitém výkonu 36 t/h (maximálním výkonu 40 t/h) a o jmenovitých parametrech páry 6,1 MPa a 465 C jsou navrženy s ohledem na omezené prostorové možnosti stávající kotelny Teplárny Strakonice jako třítahové, s přirozenou cirkulací a chlazeným fluidním topeništěm, které kombinuje výhody stacionární a cirkulační fluidní vrstvy. Realizace celého projektu začínala výstavbou kotle K2, který je obdobný jako kotel K1, jen v zrcadlovém provedení. V současné době je již kotel K2 včetně příslušenství v běžném provozu a probíhají intenzivní práce na výstavbě druhé části díla. Tomu ale od listopadu 2013 do konce května 2014 předcházel zkušební provoz, v rámci něhož byly optimalizovány veškeré procesy. V květnu 2014 provedla nezávislá organizace ORGREZ, a.s., garanční měření při provozech bez dávkování vápence, a tudíž bez odsíření spalin kotle. To nemohlo být do té doby zprovozněno z důvodu časového posunutí odstavení stávajícího kotle K1, postupu demontáže tohoto kotle a časové vazby na instalaci nového sila vápence, společného pro oba rekonstruované kotle K2 a K1. Po prokázání většiny garantovaných parametrů, s výjimkou těch, které budou ověřeny až při závěrečném měření po dokončení celého díla, byl kotel K2 včetně souvisejícího příslušenství uveden do trvalého provozu. V rámci druhé části díla proběhla v rekordním čase demontáž druhého kotle K1 a na jeho místě vyrostl během tří měsíců nový tlakový celek, který byl v polovině loňského října úspěšně odtlakován. Nyní následují práce mnoha profesí, které budou završeny vyvářkou kotle a profuky na počátku roku Při uvádění kotle K1 do provozu budou zúročeny všechny zkušenosti ze zkoušek z předchozí části díla a při nastavení regulací bude možno vycházet z již ověřených algoritmů řízení prvního z kotlů. Například zkušenosti s dodatečnou úpravou vyzdívek fluidního lože a úpravou horizontálních částí recirkulačních potrubí fluidního materiálu, které bylo nutné zrealizovat pro optimalizaci provozu kotle K2, budou bezezbytku aplikovány při výstavbě druhé části díla. Věříme, že se realizačnímu týmu TENZA, a.s., podaří letos dokončit celé dílo v plánovaném termínu a technologie splní při závěrečném garančním měření všechny parametry. V případě úspěšného dokončení díla se bude jednat o významnou referenci, kterou bude možné využít při získávání dalších obdobných zakázek. 6

7 report ZE ŽIVOTA SPOLEČNOSTI Teambuilding ekonomicko-správního úseku Sportovní odpoledne Sportovní odpoledne Sportovní odpoledne Sportovní odpoledne Teambuilding oddělení realizace projektů I Vánoční večírek Teambuilding oddělení realizace projektů III Vánoční večírek 7

8 POMÁHÁME Česká federace Spastic Handicap, o.s. Česká federace Spastic Handicap, o. s., je členem mezinárodní organizace CP-ISRA (Mezinárodní asociace pro sport a rekreaci osob s dětskou mozkovou obrnou). Federace se snaží seznamovat především mládež s různými sporty, které jsou pro ně vhodné z hlediska jejich postižení, organizuje řadu akcí, kde si mohou tyto sportovní aktivity vyzkoušet. Boccia je v této federaci sportem s největší náročností na realizační tým a zároveň je jedním z prioritních. Všichni hráči jsou nejvíce postižení vozíčkáři, kteří potřebují asistenci a celodenní servis. Federace pořádá v průběhu roku několik víkendových turnajů rozdělených na I., II. a III. ligu. Vrcholem boccistické sezóny bylo září 2014 Mistrovství světa v Pekingu. Za Českou republiku se ho zúčastnilo celkem osm závodníků. Pozn.: Boccia (boča) je sport podobný francouzskému pétanque určený lidem s těžkým tělesným postižením, kteří jsou odkázáni na invalidní vozík. Jedná se o modifikaci klasických her (bocce, boules, pétanque, lawn bowling). Původně byla zamýšlena jako hra pro postižené dětskou obrnou, v dnešní době ji však provozují i sportovci s jinými vážnými poruchami hybnosti. BLAHOPŘEJEME V tomto období slaví jubilea tito naši kolegové - všem jim srdečně blahopřejeme. PRACOVNÍ JUBILEA Ing. Lukáš Hradil 5 ŽIVOTNÍ JUBILEA Ing. Radek Belžík 40 Ing. Marek Hrůza 5 Filip Chaloupka 40 Karel Růžička 5 Ing. Petr Julínek 40 Ing. Zdeněk Frömel 10 Ing. Martin Švehlík 40 Ing. Arch. Jaroslav Kaplan 10 Ing. René Crha 50 Ing. Jan Mucha 10 Ing. Jiří Hudec 50 Ing. Ladislav Pivečka 10 Soňa Jalová 50 Eva Pokorná 10 Ing. Pavel Kotulek 50 Jana Rausová 10 Libor Pospíšil 50 Ing. Martin Švehlík 10 Ing. Stanislav Kraml 15 Ing. Stanislav Macháček 15 Jana Rausová 50 Stanislav Rokos 50 Svatopluk Florian 60 Pavel Vilman 15 Ilona Jochová 20 VÍTÁME Řady zaměstnanců společnosti TENZA, a.s., rozšířili tito kolegové: PODPORUJEME Pells MTB kritérium Letošní šestý ročník divácky atraktivního závodu horských kol pod názvem Pell s MTB kritérium se odehrál v neděli 21. září 2014 opět v centru města Brna za účasti nejlepších českých bikerů. Závodní trať vedla nejzajímavějšími částmi centra se startem z Dominikánského náměstí. Lákavá skladba trasy se spoustou krkolomných sjezdů a množstvím schodů společně se slunečným počasím přilákala řadu diváků. Na své si přišli i nejmenší cyklisté, pro něž byl v dopoledních hodinách připraven dětský závod. Ing. František Bednář projektant Daniel Douda stavbyvedoucí Ing. Jaroslav Dudr obchodní manažer David Homola svářeč Ing. Vilém Chalupski manažer projektu Ing. Pavel Jeremias technik Bc. Václav Kraus stavbyvedoucí Sandra Lastomirská asistentka Ing. Andrej Majchrák projektant Ing. Tomáš Mazák projektant Ing. Martin Moch technik Ing. Soňa Moravová asistentka Ing. Lubomír Nečas manažer projektu Bc. Michal Pavlíček projektant Lukáš Petrík svářeč Lubor Pipa manažer projektu Věra Skalická manažer dodávek Ing. Pavel Smísitel manažer projektu - elektro Josef Švarc technik Ing. Pavel Tvarůžek obchodní manažer Ing. Jakub Vašíček asistent hlavního inženýra Libor Vozár technolog Tenza Report firemní periodikum, vydává: TENZA, a.s. Brno Svatopetrská 7, PSČ Redakční rada: Ing. Michal Hrubý Ing. František Paulík Ing. Martin Švehlík Ing. Igor Dvořák Ing. Boris Hemzal Ing. Barbora Vraná telefon: Výtisk zdarma Design, layout a tisk: JEREWAN s.r.o. telefon: