VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST"

Transkript

1 AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ. PRO SPECIALISTY, KTEŘÍ NEMAJÍ VÝKAZ VÝMĚR UVEDEN PLATÍ, ŽE TENTO VZNIKL DIGITÁLNÍM MĚŘENÍM A VÝPOČTEM V PROJEKTOVÉM SOFTWARU. ZPRACOVAL: PROPOS LIBEREC S.R.O. ŠLIKOVA 127, LIBEREC 6 BŘEZEN 2014

2 VÝKAZ VÝMĚR Stavba: Vestavba oddělení MŠ do objektu OÚ Rynoltice č.p. 199, Rynoltice Objekt: Vlastní objekt rekonstrukce - stavební část Místo: Objednavatel: Zhotovitel: Datum: Projektant: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Hloubení pro základové patky pasy - rýhy a šachty š. do 600 mm "pro základy schodiště m3 1,870 1,40*0,50*1,10 0,50*0,50*1,10*4 0,770 1,100 R60 Mezisoučet 1,870 1,870 2 K Hloubení rýhy podél objektu v šířce do 2 m v hornině tř. 3 m3 30,366 'Bod 6 - Odkrytí svislé konstrukce pod ÚT do hl. min 1,0 m pro úpravu soklu 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce (5,15+19,97)*(0,50+1,10)/2*1,00 1,00*1/3*(0,50*0,50+1,10*1,10+sqrt(0,50*0,50*1,10*1,10)) 20,096 0,670 R200 Mezisoučet "drenáž 20,766 12,00*(0,50+1,10)/2*1,00 9,600 R200a Mezisoučet 9,600 30,366 3 K Přemístění výkopku na deponii na pozemku investora a zpět pro zásyp m3 57,784 R200+R200a+R60+Z 57,784 57,784 4 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - pro zásypy m3 25,548 Z 25,548 5 K Terénní úpravy z přebytečného výkopku, dle požadavku investora m3 6,688 "dle hloubení a zásypu R60+R200+R200a-Z 6,688 Strana 2 z 26

3 6,688 6 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "dle hloubení m3 25,548 R60+R200+R200a "odpočet obsypu a podsypu drenáže 32,236 -(17,65+12,075)*0,15-2,229-4,459-2,229 Z Mezisoučet 25,548 25,548 7 K Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (17,65+12,075)*0,30*0,25 m3 2,229 2,229 2,229 8 M Dodávka - obsypový štěrkopísek 2,229*1,67 t 3,722 3,722 3, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních perforovaných průměru 150 mm, vč. 9 K m 29,725 zřízení štěrkopískového lože a vyústění v opěrné zídce 17,65+12,075 29, K Základové pásy z betonu prostého tř. C 16/20 - základ pro schodiště m3 0,797 1,40*0,50*1,10*1,035 0,797 0, K Základové patky z betonu prostého tř. C 16/20 - základ pro schodiště m3 1,139 0,50*0,50*1,10*4*1,035 1,139 1, Svislé a kompletní konstrukce 12 K Obvodové zdivo z keramických tvárnic tl. 300 mm na systémovou maltu, nebo lepidlo m2 63,586 "od +2,890 na +5,890 (4,85+11,55)*3,00-0,90*1,25*4-1,35*2,10 Mezisoučet "od +4,640 na +5,890 (4,85*2+2,65)*1,25 Mezisoučet "doplnění zdiva nad věncem 5,15*(0,92+0,30)/2*2 Mezisoučet 13 K Systémový keramický překlad dl mm - A.01 kus 2 5*4 14 K Systémový keramický překlad dl mm - A.02 kus 4,000 49,200-4,500-2,835 41,865 15,438 15,438 6,283 6,283 63,586 2 Strana 3 z 26

4 1*4 4, K Osazení podpůrných válcovaných nosníků nového schodiště, vč. zazdění zhlaví t 0,096 "HEA 120 1,20*19,90*0,001*4 0,096 0, M Dodávka - tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 120 1,20*19,90*0,001*1,08*4 t 0,103 0,103 0, K Osazení plotových sloupků, vč. zabetonovaní kus 5, Vodorovné konstrukce 18 K Zazdívka zhlaví stropních trámů a příložek kus 22, K Ztužující věnec z betonu železového C16/20 - ozn.v.01 (14,20+4,85*3)*0,30*0,25 m3 2,156 2,156 2, K Zřízení bednění ztužujících věnců (14,20+4,85*3)*2*0,25 m2 14,375 14,375 14, K Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14, K Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí t 0,431 "dle statika: 15 kg/bm (14,20+4,85*3)*15,00*0,001 0,431 0, K Schodišťová konstrukce jednoramenného schodiště z betonu železového C25/30 m3 1,197 "podstupňová deska 6,747*0,85*0,14 "stupně 0,85*0,1625*0,30/2*19 0,803 0,394 1, K Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí t 0,184 "dle statika: 32,0 kg/m2 "podstupňová deska 6,747*0,85*32,00*0,001 0,184 0, K Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 5,735 "podstupňová deska 6,747*0,85 5,735 5, K Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 5, K Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 0,85*(0,1625+0,30)*19 m2 7,469 7,469 7,469 Strana 4 z 26

5 28 K Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 7, Stavební práce při elektromontážích 29 K Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 3 cm - pro elektroinstalace m 146, K Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm kus 39, K Průraz (provrtání) stávající stavební konstrukce do tloušťky 400mm kus 6, K Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 3 cm pro přípomoce elektro m 146,000 "dle výkazu elektroinstalací 146,00 146, , Komunikace Doplnění dlažby z dlaždic betonových (stávajících), vč. doplnění lože a dopravy dlažby z 33 K m2 8,000 deponie 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 K Tenkovrstvá štuková omítka zděných povrchů "2.NP m2 45,964 "m.č. 211, 210 (3,45+2,05)*2*(2,75-2,20) (1,25+2,05)*2*(2,75-2,20) "m.č. 207, 206 (4,775+6,80)*2,75 (-0,90*1,25+(0,90+1,25*2)*0,23)*3-0,80*2,10+(1,35+2,10*2)*0,23 (4,85-0,25+4,20+1,90)*(2,75-2,20) 6,050 3,630 31,831-1,029-0,404 5,885 45, K Omítka vnitřních stěn podkladní hladká "2.NP "m.č. 211, 210 (3,45+2,05)*2*2,75 (1,25+2,05)*2*2,75-0,55*0,55+0,55*3*0,15-0,60*1,80-0,60*1,97*2 "m.č. 207, 206 (4,85*2-0,25+11,25-0,25+1,90)*2,75-0,80*1,97-0,90*1,25*4+(0,90+1,25*2)*0,23*4-1,35*2,10+(1,35+2,10*2)*0,23 m2 101,857 30,250 18,150-0,055-1,080-2,364 61,463-1,576-1,372-1,559 Om1 Mezisoučet 101, , K Sanační omítka vnitřích stěn "po vybouraných dřevěných obkladech m2 134,590 Strana 5 z 26

6 DS 134, , K Montáž kontaktního zateplení - systém ETICS - vč. lepicího tmelu a základní vrtvy s armovací tkaninou a podkladní vrstvou pod finální omítku "pohled jihovýchodní m2 129,087 5,29*(6,75+6,245)/2-1,35*1,65*2-0,90*1,25*2 "pohled severovýchodní 34,372-4,455-2,250 11,90*6,277 8,25*(6,277-0,445) -5,65*3,80-1,35*1,65*3-0,85*1,835-0,40*0,70*3-1,75*0,60-0,55*0,55-0,90*1,25*2-1,35*2,10 "pohled severozápadní 74,696 48,114-21,470-6,683-1,560-0,840-1,050-0,303-2,250-2,835 5,29*(3,146+2,956)/2-0,90*0,60 16,140-0,540 S01 Mezisoučet 129, , M Dodávka - tepelně izolační desky tl. 140 mm, tepelná vodivost 0,033 Wm/K S01*1,05 m2 135, , , K Vyrovnání podkladu vnějších stěn soklu stěrkou (vč. případného odstranění nesoudržných m2 částí) HS 32,258 32, K Tenkovrstvá silikonsilikátová omítka vnějších stěn a ostění m2 137,350 "dle zateplovacího systému S01 "ostění "pohled jihovýchodní (1,35+1,65*2)*0,14*2 (0,90+1,25*2)*0,14*2 "pohled severovýchodní (1,35+1,65*2)*0,14*3 (0,85+1,835*2)*0,14 (0,40+0,70*2)*0,14*3 (1,75+0,60*2)*0,14 0,55*3*0,14 (0,90+1,25*2)*0,14*2 (1,35+2,10*2)*0,14 "pohled severozápadní (0,90+0,60*2)*0,14 129,087 1,302 0,952 1,953 0,633 0,756 0,413 0,231 0,952 0,777 0,294 Strana 6 z 26

7 137, K Vyrovnávací bertonová mazanina tl. do 100 mm pod nové obvodové zdivo m3 0,863 "od +2,890 (4,85+11,55)*0,30*0,10 "od +4,640 (4,85*2+2,65)*0,30*0,10 0,492 0,371 0, Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 K Montáž fasádního lešení "jihovýchodní pohled m2 333,110 19,30*(7,45-1,80) "pohled severovýchodní 109,045 17,45*(7,50-1,80) "pohled jihozápadní 99,465 22,00*(7,40-1,80) "pohled severozápadní 123,200 6,60-(7,00-1,80) 1,400 F 333, K Příplatek za použití lešení (pronájem) F m2 333, , , K Demontáž fasádního lešení F m2 333, , , K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 - pro vnitřní podhledy m2 60, K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 23 "1. NP 1,25*10,15+4,85*3,3+5,00*6,35 "2. NP (19,90*12,00+5,15*14,25)/2 84, , , K Vybourání vnitřní příčky v m.č. 205, vč. dveří a případného podchycení stropu 5,40*2,65 m2 14,310 14,310 14, K Vybourání otvoru ve stropě na úrovni +3,250 m2 4,208 'Bod 1 - vytvoření otvoru pro schodiště ve stropní konstrukci 1.NP 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce 0,85*4,95 4,208 4, K Uvolnění zhlaví stávajících stropních trámů a zvětšení kapsy pro příložky kus 22,000 11*2 22, K Rozebrání plotových dílců, vč. umístění mezi sloupky nově usazené m 12,000 Strana 7 z 26

8 51 K Vybourání kovových dveřních zárubní, vč. vyvěšení křídel m2 1,576 'Bod 4 - Odstranění dveří, vč. zárubně 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce 0,80*1,97 1,576 1, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,567 'Bod 11 - Vytvoření novvého okenního otvoru, vč. prostoru pro nadokenní překlad 0,90*0,60*0,30 Mezisoučet 'Bod 7 - vybourání okna, vč. parapetu 0,90*0,90*0,25*2 Mezisoučet 0,162 0,162 0,405 0,405 0, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,477 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 2,65*(0,10+1,10)/2*0,30 0,477 0, K Vybourání otvorů ve stropech velikosti do 200x200 mm kus 7, ,000 7, K Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 3,000 'Bod 11 - Vytvoření nového okenního otvoru, vč. prostoru pro nadokenní překlad 1,50*2 3,000 3, K Otlučení vnitřích omítek stěn v rozsahu 100% DS m2 134, , K Rozebrání (demontáž) ploch z betonové dlažby vč. uložení na deponii a očištění m K Vybourání plotových sloupků, vč. očištění paty sloupku od betonu kus 5, K Demontáž tepelné izolace z konstrukcí střešního pláště m2 93,958 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví (15,60-0,15*13)*1,30 'Bod 9 - Odstranění stávající střešní konstrukce 11,65*5,45 17,745 63,493 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC Strana 8 z 26

9 1,20*2*5,30 12,720 93, K Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 23,208 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 1,934*2*6 23,208 23,208 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m - zkrácení 61 K m 12,025 krokví 150x180 mm 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví 0,925*13 12,025 12, K Demontáž (odřezání) příhradových vazníků dl. 5,45 m (v. 0,83 m) 5,45*12 m 65,400 65, K Demontáž bednění střech z prken 'Bod 9 - Odstranění stávající střešení konstrukce m2 140,636 11,65*(5,479+0,60+0,30) 74,315 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví 15,60*2,90 45,240 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 1,934*2*5,45 21, , K Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 z hrubých prken s omítkou 'Bod 9 - Odstranění stávající střešení konstrukce m2 63,493 11,65*5,45 63,493 63, K Demontáž stávajících podhledů m2 63,821 'Bod 2 - Odstranění stávajícího sníženého podhledu 1.NP 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce '"m.č ,15*2,10+1,80*0,30 Mezisoučet 'Bod 14 - Odstranění podhledu šikminy 13,92*3,92 Mezisoučet 9,255 9,255 54,566 54,566 63, K Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 30 m 15,200 Strana 9 z 26

10 67 K Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30 m 15, K Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 'Bod 5 - Odstranění stávajcího venkovního parapetu m 12,650 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce 1,80+0,45*3+1,40*5 10,150 0,60 'Bod 7 - vybourání okna, vč. parapetu 0,600 0,95*2 1,900 12, K Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 13, K Demontáž stávající krytiny z eternitových šablon m2 129,813 11,65*5,45 "nad WC 63,493 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 1,934*2*5,45 21,081 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví 15,60*2,90 45, , K Demontáž obložení stěn, vč. podkladního roštu 'Bod 3 - Demontáž stávajícího dřevěného obložení 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce '"m.č. 101 (10,15+1,55)*2*2,75-0,45*0,60+(0,70+0,85*2)*0,215-0,80*1,97*2-0,80*1,90-0,80*2,00*2-0,95*2,05+(0,95+2,05*2)*0,55 '"m.č. 106 (3,30+4,85)*2*1,50-1,35*0,65-0,80*1,50*2-0,80*1,50 '"m.č. 107 (3,95*2+1,80)*1,50-0,70*1,50+1,50*2*0,15 (4,30+1,80)*2*1,50-0,85*1,50-0,60*1,50 (0,30+2,35)*2,25-0,80*1,97 (2,10+5,00+2,40)*2,75 m2 134,590 64,350 0,246-3,152-1,520-3,200 0,830 24,450-0,878-2,400-1,200 14,550-0,600 18,300-1,275-0,900 5,963-1,576 26,125 Strana 10 z 26

11 -0,95*2,05-0,80*1,97 DS 134, K Demontáž rámu dvojitých oken včetně křídel do 1m2 m2 0,540 'Bod 8 - odstranění okna -1,948-1,576 0,90*0,60 0,540 0, K Demontáž rámu dvojitých oken včetně křídel do 2m2 m2 5,850 'Bod 7 - vybourání okna, vč. parapetu 0,90*1,30*2 'Bod 8 - odstranění okna 0,90*1,30*3 2,340 3,510 5, K Demontáž dveřních obložkových dřevěných, vč. vyvěšení křídel m2 4,334 'Bod 4 - Odstranění dveří, vč. zárubně 0,80*1,97*2 0,60*1,97 3,152 1,182 4, K Odstranění nášlapných vrstev podlah, vč. soklíků a očištění povrchu m2 104,605 'Bod 13 - Odstranění nášlapných vrstev stávajících podlah '"m.č" ,45*2,45 15,803 '"m.č" ,00*2,25 6,750 '"m.č" ,60*7,35-1,95*0,55 47,438 '"m.č" ,80*7,25-1,85*0,10 34, , K Ostatní drobné bourací a demontážní práce hod 25, K Zednické výpomoci specialistům PSV (mimo elektromontáží) hod 3 78 K Ochrana stávajících konstukcí před poškozením, dočasné dělicí zástěny apod. m2 4 "předpoklad 40, Strana 11 z 26

12 79 K Kompletace detailů, dokončující práce, změny, rozdíly dle požadavků investora hod K Příplatek za odvoz suti na skládku t 37, K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 37, K Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 37, K Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 74, Polplatky za skládku suti a vybouraných hmot 84 K Poplatek za skládku (recyklaci) - papírové a lepenkové obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku (recyklaci) - plastové obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku - dřevěné obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku (recyklaci) - textilní obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku - beton - kód ,8 t 4,800 4,800 4, K Poplatek za skládku - cihly - kód ,40 t 15,400 15,400 15, K Poplatek za skládku - dlaždice, obklady - kód ,50 t 1,500 1,500 1, K Poplatek za skládku - dřevo - kód ,10 t 7,100 7,100 7, K Poplatek za skládku - asfaltové směsi s dehtem - kód t 0,150 Strana 12 z 26

13 93 K Poplatek za skládku - zbytky z PE izolací - kód t 0, K Poplatek za skládku - plech pozinkovaný, TiZn - kód t 0, K Poplatek za skládku - ocel - železo, potrubí - kód t 0, K Poplatek za skládku - kabely - kód t 0, K Poplatek za skládku - zbytky tepelných izolací - kód t 0, K Poplatek za skládku - stavební materiál - sádra - kód t 0, K Poplatek za skládku - směsné stavební materiály - kód t 4,313 4,313 4,313 4, Přesun hmot 100 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 61,158 PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 101 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním HS*2 m2 64,516 64, M Dodávka - penetrační nátěr HS*35*2 t 0,023 0,023 0, K Izolace proti zemní vlhkosti nopovanou fólií, vč. systémových detailů m2 32,258 HS 32, K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP "sokl m2 32,258 25,40*1,27 32,258 HS Mezisoučet 32,258 32, M Dodávka - hydroizolační asfaltový modifikovaný SBS pás s PES rounem m2 46,452 HS*1,20 38, K Stěrková dvousloužková izolace na ploše vodorovné, vč. vybandážování rohů m2 18,460 P02 Stěrková dvousloužková izolace na ploše svislé - vytažení do 300 mm a ve sprchovém 107 K m2 9,585 koutu (2,20+2,30+4,85+4,20+1,20*2)*0,30-0,80*2 (1,20*2+0,80)*(2,30-0,30) 108 K Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,399 18,460 18,460 4,785-1,600 6,400 9,585 Strana 13 z 26

14 712 - Povlakové krytiny 109 K Montáž samolepicího asfaltového pásu P03*3 m2 290, , , M Dodávka - samolepicí pás z modifikovaného SBS asfaltu m2 111,330 P03*1,15 111, M Dodávka - samolepicí pás z modifikovaného SBS asfaltu - difúzně otevřená vrstva m2 111,330 P03*1,15 111, M Dodávka - samolepicí pás z modifikovaného SBS asfaltu s Al vložkou - parotěsná izolace m2 111,330 P03*1,15 111, , K Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 96,809 P03 96, M Dodávka - povlaková krytina s posypem tl. 5,2 mm m2 111,330 P03*1,15 111, K Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 1, Izolace tepelné 116 K Montáž tepelné izolace střešního pláště 6,12*(13,80-0,08*22) m2 73,685 73,685 73, M Dodávka - tepelná izolace tl. 160 mm s vodivostí = 0,022 Wm/k 73,685*1,02 m2 75,159 75,159 75, K Montáž kročejové izolace nových podlah P01+P02 m M Dodávka - pásy z pěnového polystyrenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 10 mm m2 153,000 (P01+P02)*1,02 153, , K Montáž tepelné izolace soklu lepením na maltové terče m2 32,258 HS 32, M Dodávka - desky z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 120 mm m2 33,561 HS*1,02 32, K Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0, Konstrukce tesařské 123 K Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením m3 14,257 H14x22*0,14*0,22 3,557 Strana 14 z 26

15 H14x14*0,14*0,14 H10x20*0,10*0,20 6,115*24*0,04*0,06 7,75*11*0,08*0,26*2*2 0,278 2,976 0,352 7,093 14, K Impregnační nátěr stávajícího řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám m2 118,661 "Impregnace stávajcích pásnic nátěrem proti dřevokazným houbám a škůdcům 5,05*(0,20+0,025)*2*2*12 (0,20*4+0,31+0,38+0,4443+0,05*7)*2*0,05*12 "stropní trámy 7,75*(0,14+0,22)*2*11 54,540 2,741 61, ,661 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 125 K čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného, průřezové plochy přes m 163, do 224 cm2 "Pozednice 140x140 mm dl. 14,20 m - Ts.02 14,20*1 14,200 H14x14 Mezisoučet "Krokev 100x200 mm dl. 6,2 m osazená na pozednici - Ts.03 14,200 6,20*24 148,800 H10x20 Mezisoučet 148, , K Bednění střech rovných z desek OSB III tl. 25 mm šroubovaných na krokve 6,55*14,78 m2 96,809 96,809 P03 Mezisoučet 96,809 96, K Montáž kontralaťování 6,115*24 m 146, , , M Dodávka - střešní latě 60x40 mm 6,115*24*0,04*0,06*1,10 m3 0,426 0, K Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 3,254 H14x14*0,14*0,14 H10x20*0,10*0,20 0,278 2,976 3, K Montáž a dodávka - kotvení pozednice závitovou tyčí průměru 16 mm `a 1,25 m kus 13, K Montáž a dodávka - kotvicí ocelové plechy pro krokve na stávající střeše kus 24, K Obložení stropu z desek OSB III tl. 25 mm šroubovaných 4,85*13,60 m2 65,960 65,960 P03a Mezisoučet 65,960 65,960 Strana 15 z 26

16 133 K Podkladní podlahová konstrukce - 2x OSB III tl. 12 mm P+D na vazbu, celoplošně prolepené a prošroubované P01 m2 131, , K Podkladní podlahová konstrukce - OSB III tl. 25 mm P+D kotvená do nosné konstrukce podlahy P01+P02 m K Podkladní podlahová konstrukce - 2x cementotřísková deska tl. 16 mm P+D na vazbu celoplošně prolepit a prošroubovat m2 18,460 P02 18,460 18, K Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 "dle výpisu tesařských prvků m 115,500 5,25*22 115,500 H14x22 Mezisoučet 115, , M Dodávka - hraněné řezivo tesařských konstrukcí; třída pevnosti C 22 m3 7,493 H14x22*0,14*0,22*1,10 H14x14*0,14*0,14*1,10 H10x20*0,10*0,20*1,10 3,913 0,306 3,274 7, K Zpevnění stropních trámů příložkami, vč. svorníků M14 po 40 cm (vč. dodávky materiálu) m 170,500 7,75*11*2 170, , K Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení H14x22*0,14*0,22 m3 3,557 3,557 3, K Montáž podbíjení ukončení střechy 14,68*0,56 m2 8,221 8, M Dodávka - obkladová prkna 140x24 mm, vč. povrchové úpravy m2 8,878 14,68*0,56*1,08 8, K Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 14, Konstrukce suché výstavby 143 K Sádrokartonová příčka tl. 100 mm dvojitě opláštěná impregnovanými deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 11,000 "2. NP (1,20+3,60-0,80)*2,75 11,000 11, K Sádrokartonová příčka tl. 150 mm dvojitě opláštěná deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 1,500 "m.č. 117 Strana 16 z 26

17 0,85*1,765 1,500 1,500 Sádrokartonová příčka tl. 100 mm dvojitě opláštěná protipožárími deskami tl. 12,5 mm 145 K m2 2,255 na systémové nosné konstrukci - zábradelní stěna (1,25+0,80)*1,10 2,255 2, K Sádrokartonová příčka tl. 150 mm dvojitě opláštěná protipožárními deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 17,752 "2. NP (6,45+0,65)*2,75-0,90*1,97 19,525-1,773 17, K Sádrokartonová instalační příčka tl. 250 mm dvojitě opláštěná impregnovanými deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 6,050 "2. NP 2,20*2,75 6,050 6,050 Sádrokartonová instalační příčka tl. 250 mm dvojitě opláštěná z jedné strany 148 K impregnovanými deskami tl. 12,5 mm a z druhé protipožárními deskami tl. 12,5 mm na m2 13,338 systémové nosné konstrukci "2. NP 4,85*2,75 13,338 13, K Opláštění konstrukcí kanalizace sádrokartonovými deskami, vč. nosné konstrukce m2 3,850 "1. nadzermní podlaží (4,65+3,05)*0,25*2 3,850 3, K Opláštění ostatních odhalených dřevěných stávajících konstrukcí protipožárními sádrokartonovými deskami 2x 12,5 mm m2 6 "dle požadavku PBŘ 60, K Sádrokartonová předstěna tl. 150 mm dvojitě opláštěná impregnovanými deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 6,050 "2. NP 2,20*2,75 6,050 6, K Obklad stávající stěny protipožární sádrokartonovou deskou pro zvýšení požární odolnosti m2 na EI30 35,692 "2. NP (6,875+7,25)*2,75-0,80*1,97*2 38,844-3,152 35,692 Strana 17 z 26

18 153 K Podhled zavěšený na krokvích - protipožární sádrokartonové desky - dvouúrovňový rošt vyplněný minerální vatou tl mm m2 60,560 'm.č WC + umývárna děti 18,46 'm.č předsíň 7,07 'm.č WC pro MÚ 2,56 'm.č herna 6,80*4,775 18,460 7,070 2,560 32,470 60, K Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 5, Konstrukce klempířské 155 K Oplechování parapetu dl. 900 mm, r.š. 220 mm - Pe1 kus 5, K Oplechování parapetu dl mm, r.š. 380 mm - Pe2 kus 5, K Oplechování parapetu dl. 400 mm, r.š. 380 mm - Pe3 kus 3, K Oplechování parapetu dl mm, r.š. 380 mm - Pe4 kus 1, K Oplechování parapetu dl. 550 mm, r.š. 380 mm - Pe5 kus 1, K Okapový žlab Dn 100 mm - K.01 m 15, K Okapový svod Dn 100 mm - K.02 6,60*2 m 13,200 13, K Oplechování okapu r.š. 330 mm - K.03 m 14, K Závětrná lišta - K.04 6,15*2 m 12,300 12, K Nástřešní žlab - K.05 m 16, K Nástřešní svod - K.06 1,80 m 1,800 1,800 1, K Oplechování přechodu původní střechy a nového zastřešení - K.07 m K Mřížka š. 40 mm pro odvětrání prostoru kontralatí - K.08 m 2,000 1,00*2 2, K Mřížka š. 40 mm pro odvětrání prostoru kontralatí - podél okapní hrany m 14,680 14,68 14,680 14, K Oplechování (lemování) prvků prostupujících střechou kus 2, ,000 2, K Oplechování soklu tvarovaným plechem r.š. 150 mm - K.08 m 25,400 Strana 18 z 26

19 171 K Oplechování soklu tvarovaným plechem r.š. 345 mm - K.09 m 25, K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0, Výplně otvorů - montáž a dodávka, vč. přesunu hmot a povrchové úpravy 173 K Okno jednokřídlové 900x1250 mm - O.01 kus 4, K Okno jednokřídlové 900x600 mm - O.02 kus 1, K Dveře dvoukřídlové 1350x2100 mm - 1 kus 1, K Dveře vnitřní 900x1970 mm jednokřídlové, EW30 DP3, vč. zárubně - 01 kus 1, K Dveře vnitřní 900x1970 mm jednokřídlové, EW30 DP3, vč. zárubně - 02 kus 1, K Dveře vnitřní 800x1970 mm jednokřídlové, EW30 DP3, vč. zárubně - 03 kus 1, K Dveře vnitřní 800x1970 mm jednokřídlové, vč. zárubně - 04 kus 2, K Dveře vnitřní 800x1970 mm jednokřídlové, vč. zárubně - 05 kus 1, K Polohovatelná předokenní žaluzie, vč. souvisejících doplňků m2 38,365 "pohled jihovýchodní "1.NP 0,90*1,30*5 1,35*1,65*2 "2.NP 0,90*1,30*7 "3.NP 0,70*1,00*2 "pohled jihozápadní "1. NP 0,80*1,30*4 0,90*1,30*3 "2. NP 0,90*1,30*8 "3. NP 0,60*0,80*3 5,850 4,455 8,190 1,400 4,160 3,510 9,360 1,440 38, Truhlářské výobky - montáž a ddodávka, vč. přesunu hmot 182 K Vestavěná skříň 2250x2650 mm - T.01 kus 1, K Dřevěné madlo schodiště - T.02 m 5, K Dřevěné madlo zábradelní stěny - T.03 m 2, K Dřevěný podkladek 80x100 mm pro ukotvení oplechování soklu m 25,400 25,40 25,400 25, Kompletační výrobky - montáž a dodávka, vč. přesunu hmot 186 K Sanitární příčky do mokrého prostředí, s dveřmi - 2 m2 2,652 Strana 19 z 26

20 1,297*2, K Sanitární příčky do mokrého prostředí - 2 kus 5, ,652 5, Konstrukce zámečnické - montáž a dodávka, vč. přesunu hmot 188 K Ocelové zábradlí venkovního schodiště - Z.01 m 14, Ocelová konstrukce schodiště - vč. svařování, úpravy prvků a běžných spojovacích součástí 189 K Montáž ocelové konstrukce schodiště "U 220 kg 1 275,182 (5,00*2+1,50+3,00*2)*25,30 "U ,750 1,40*4*16,00 "JC 40x40x4 89,600 1,40*2*4,079 "JC 60x60x4 11,421 0,50*2*6,514 "JC 100x100x5 6,514 (2,30*4+1,00*1)*13, ,484 "Plech P14 (0,20*0,20*2+0,14*0,80*2+0,14*1,00*2+0,20*0,14*4)*109,90 76,490 "Plech P12 0,30*0,25*2*94,20 "Plech P10 0,20*0,20*4*78,50 "L 35x35x4 9,00*2,09 14,130 12,560 18,810 "Stupně z pororoštů b=305 mm, l=1200 mm, DIN :91 13*16,90 219,700 "Podlahový pororošt provedení P h=40 mm, oka 33,3x33,3 mm; DIN :91 1,50*3,00*40,00 Mezisoučet ,459 "ostatní - svary, spojovací prvky, kotvy apod. - 5% 1214,459*0,05 Mezisoučet 60,723 60, , M Dodávka - válcovaný nosník U 220; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,478 (5,00*2+1,50+3,00*2)*25,30*0,001*1,08 0, M Dodávka - válcovaný nosník U 140; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,097 1,40*4*16,00*0,001*1,08 0, M Dodávka - uzavřený ocelový profil JC 40x40x4 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,012 1,40*2*4,079*0,001*1,08 0,012 0,012 Strana 20 z 26

21 193 M Dodávka - uzavřený ocelový profil JC 60x60x4 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,007 0,50*2*6,514*0,001*1,08 0,007 0, M Dodávka - uzavřený ocelový profil JC 100x100x5 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,154 (2,30*4+1,00*1)*13,969*0,001*1,08 0,154 0, M Dodávka - ocelový plech tl. 14 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,083 (0,20*0,20*2+0,14*0,80*2+0,14*1,00*2+0,20*0,14*4)*109,90*0,001*1,08 0,083 0, M Dodávka - ocelový plech tl. 12 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,015 0,30*0,25*2*94,20*0,001*1,08 0,015 0, M Dodávka - ocelový plech tl. 10 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,014 0,20*0,20*4*78,50*0,001*1,08 0,014 0, M Dodávka - tyč ocelová prúřezu L 35x35x4 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 9,00*2,09*0,001*1,08 t 0,020 0,020 0, M Dodávka - ocelová kotva M20, dl. 140 m kus 8, M Dodávka - kotva M16, dl. 140 mm kus 16, M Dodávka - svorníky M20, dl. 212 mm kus 8, M Dodávka - svorníky M14, dl. 212 mm kus 14, M Dodávka - stupně z pororoštů b=305 mm, l=1200 mm, DIN :91 kus 13, M Dodávka - podlahový pororošt provedení P h=40 mm, oka 33,3x33,3 mm; DIN :91 kus 4,500 1,50*3,00 4, Podlahy z dlaždic 205 K Montáž obkladů stupnic systémovým flexibilním lepidlem m 18,000 0,90*20 18,000 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 206 K m 18, mm 0,90*20 18, M Dodávka - keramická dlažba (dle výběru investora) m2 9,158 0,90*(0,1625+0,30)*20*1,10 9,158 9, K Montáž podlah keramických kladených do flexibilního lepidla, vč. spárování flexibilní spárovací hmotou - podlaha P.02 'm.č WC + umývárna děti m2 18,460 18,46 18,460 P02 Mezisoučet 18,460 Strana 21 z 26

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra SO_01: Stavební práce 001: Zemní práce 001.: Zemní práce 001-01 Vytyčovací práce - vytyčení BD a přípojek kpl 001-02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 001-03 Hloubení rýh š do 600 mm

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Technická zpráva. Všeobecně

Technická zpráva. Všeobecně Technická zpráva Všeobecně Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY PROVOZNÍ BUDOVY STŘÍLKY Místo stavby : Střílky, parc. č. 312/1, 383 Kraj : Zlínský Stavební úřad : Koryčany Investor : Správa a údržba silnic Kroměřížska,

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS

TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS TECHNICKÝ POPIS ROZSAHU DODÁVKY RHS RODINNÝCH DOMŮ KATALOG 2015 Rozsah dodávky rodinného domu RHS Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp.

Více

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st.

PROFESTA S.R.O. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Část D.1.1 a D.1.2. Rekonstrukce objektu č.p. 569, k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou; parc. č. st. PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice Část D.1.1 a D.1.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA Identifikační údaje zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU, Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou Název

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

T E CH N I C K Á Z P R Á V A

T E CH N I C K Á Z P R Á V A ENERGO-STEEL spol. s r.o. Sídlo: Vřesinská 66/54, 708 00 Ostrava-Poruba, Česká republika Tel./Fax: 599 527 327 Mobil: 777 723 344, 608 553 344 IČ: 15502546 Http://www.energo.cz E-mail: energo@energo.cz

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI

PROTOKOL O PROHLÍDCE NEMOVITOSTI Protokol č.02-2014/112 1 Jan Pavlát Projektová činnost ve výstavbě Sídlo firmy Severní 1953, Teplice 415 01 Tel.: 775 099 340 Kancelář Tyršova 1007, Teplice 415 01 Email : jan.pavlat@post.cz Web : projekcepavlat.cz

Více

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV

F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV F.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE FASÁDY MŠ ŽIŽKOVA 1032, 407 77 ŠLUKNOV DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ Investor : Město Šluknov náměstí Míru 1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com

Ceník. www.ovelos.com. www.ovelos.com Ceník www.ovelos.com www.ovelos.com 2 800 888 016 WWW.OVELOS.COM PROJEKT 101 58,6 m2 996 130 Kč 16 999 Kč PROJEKT 104 4+1 144,0 m2 2 066 766 Kč 14 353 Kč PROJEKT 107 4+1,garáž 163,5 m2 2 353 622 Kč 14

Více

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10

TECHNISERV spol. s r.o. Moskevská 86 101 00 Praha 10 Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. s r.o. HZS Středočeského kraje VYPRACOVAL Ing. J. Jaroš TECHNISERV

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 01 - Změna rodinného domu před dokončením 01 - Změna rodinného domu před dokončením. Místo: Velké Přílepy Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. 01 - Změna rodinného domu před dokončením 01 - Změna rodinného domu před dokončením. Místo: Velké Přílepy Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: 01 - Změna rodinného domu před dokončením 01 - Změna rodinného domu před dokončením Místo: Velké Přílepy Datum: 22.09.2013 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel:

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV

Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Provedení - difuzně otevřená konstrukce PASIV Stěny obvodové nosné dům s obytným podkrovím, skladba zevnitř ven Instalační předstěna dřevěný nosný rastr s vloženou skelnou izolací KNAUF 60 mm 15 mm konstrukční

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba :

Rekapitulace. Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6. Stavba : Strana: 1/18 Rekapitulace Stavba : Zateplení obvodového pláště a střechy ČZU - fakulta dřevařská a lesnická Kamýcká č.p. 1176, Praha 6 Poř. Název položky cena č.pol. 0 Všeobecné konstrukce a práce 71 500

Více

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0

Prechod pro chodce. 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 0,216 m3 9500 2052 18x0,2x0,06 0 Doasfaltování vozovky k obrubě chodníků 0 Prechod pro chodce ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT 113134 POJIVEM, ODVOZ DO 5KM 7,8 m3 225 1593 POUŽITÍ CENTRÁLY K PRACEM KPL 1 5 PROVEDENÍ PŘEJEZDU A CESTY OD GYMNÁZIA KPL 1 6 KÁCENÍ STROMU

Více

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000

dřevěný sloupek 100x100 kotvený k podlaze a stěně 1.06 kuchyně 11,47 m P06 + 0,150 1.09 koupelna + wc 5,86 m + 0,150 P04 1.05 chodba 3,75 m ± 0,000 A B C výška zídky 1270 mm od sousední terasy sousední dům hranice domů navrhované podkroví 29060 8 4480 3920 1790 P08 2795 1230 1440 1440 0 1660 1370 495 2550 3380 P08 606 1160 585 340 1.11 9,76 m 0,100

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R.

TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ REVIZE: R. PROJEKTOVÁ ČINNOST V INVESTIČNÍ VÝSTAVBĚ ING. MARTIN OUTLÝ O-PRO SERVIS IČO 11 422 131 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUPEŇ DOKUMENTACE: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ ČÁST DOKUMENTACE: D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina F.1.1.1 Technická zpráva Projektant: Jana Heidlerová, Atletická 1997,

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o.

Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Stavební prefabrikáty - panely RD Rýmařov s. r. o. Výroba a montáž Výroba jednotlivých částí domu probíhá ve výrobních halách v Rýmařově. Zde se za pomoci moderní automatické výrobní linky připravují obvodové

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE

standardy vybavení Hydroizolace - PVC FOLIE -STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE standardy vybavení Konstrukční systém - ZALOŽENÍ OBJEKTU DLE INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU DESKA+ PILOTY - PODZEMNÍ STAVBA ŽELEZOBETONOVÁ MONOLITICKÁ POVLAKOVÉ HYDROIZOLACE - NADZEMNÍ STAVBA CIHELNÝ

Více

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy

pozemek parc.č. 206 v k.ú. Donín u Hrádku nad Nisou (647373) Stavební úpravy za účelem snížení energetické náročnosti budovy Identifikační údaje stavby Název stavby: Stavební úpravy mateřské školy č.p. 36 ulice Rybářská v Hrádku nad Nisou Místo stavby: Stavebník: Charakter stavby: Účel stavby: Stupeň projektu: Hlavní projektant:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

Vodovod Vysoké Chvojno

Vodovod Vysoké Chvojno Stavba : Vodovod Vysoké Chvojno úpravna vody rekonstrukce Investor : Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. Projekt. stupeň : Dokumentace pro provedení stavby Zakázkové číslo: 652-13 Soubor : F.2.1.01.Technická

Více

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010

1/2010 2/2010 3/2010 4/2010 1/2010 05.01.2010 bylo odsouhlaseno vypuštění dveří mezi schodištěm a učebnou výtvarné výchovy a za ně bude provedena výměna dveří z 2. NP do 3. NP 05.01.2010 dohodnuty detaily zateplení obvodového střešního

Více

ᖇ勧 Ing. arch. Tomáš Kudělka uděᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧 ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧 Kunín 104 742 53 Kunín Tel.-fax 556 704 485 Mobil 731 450 100 www.kudelka.cz email: info@kudelka.cz IČO: 278 35 511, ČKA: 03 141 Akce: ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧ᖇ勧

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Informace o objektu: Název objektu:... Stavební úpravy Polikliniky Líšeň na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni Projektant:... DEA Energetická agentura, s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice Zakázka:... 11-1045

Více

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený

Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Standardní řešení rodinného přízemního domu - systém difuzněotevřený Obvodová stěna - s omítkou Obvodová stěna v přízemí i v patře tvořená následujícími materiály : silikonová zatíraná omítka Inthermo

Více

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků.

Součástí dodávky sendvičových panelů bude dílenská projektová dokumentace vč. upřesnění kotevních prvků. Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO DŮM KULTURY

Více

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek

Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP. Standardní vybavení bytových jednotek Polyfunkční dům Nároží 2.NP 9.NP Standardní vybavení bytových jednotek Konstrukce Základy vrtané piloty, železobetonové patky a pasy Svislé nosné konstrukce železobetonový nosný skelet, vyzdívky- cihelné

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3

RUMBURK A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA U NEMOCNICE - IV. ETAPA VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ NA ST.P.Č.K. 2903/2 A 2903/3 RUMBURK Investor : Základní škola U Nemocnice Rumburk U Nemocnice 1132/5 408 01 Rumburk

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE Rekonstrukce bytové jednotky č.49, ul.bělehradská č.p.513, Pardubice SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE V Pardubicích, duben 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek A.1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23)

PS4B PŮDNÍ VESTAVBY. Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) PŮDNÍ VESTAVBY Ing.Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) O B Y T N É P O D K R O V Í a ) rodinný domek nebo činžovní dům b ) nová bytová jednotka nebo jen rozšíření nových prostor pro obě varianty c

Více

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko

NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Fortino Property Advisory & Services NABÍDKOVÝ PROSPEKT VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladový areál v obci Blansko, k.ú. Blansko Strana 1 (celkem 15) 1) ÚVOD: Jako zajímavou investiční příležitost si Vám dovolujeme

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ

STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ STANDARD VYBAVENÍ A PROVEDENÍ BYTOVÝCH DOMŮ STAVBY 150 B.J. KARLOVY VARY - DRAHOVICE I. STANDARD VYBAVENÍ DŮM A A ) SPOLEČNÉ PROSTORY : SPOLEČNÉ GARÁŽE - 8 stání v 1.NP, nevytápěné s přirozeným větráním

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120

Tabulka 3 Nosníky R 80 R 80 10 1) R 120 220 70 1) 30 1) 55 1) 15 1) 40 1) R 120 260 65 1) 35 1) 20 1) 50 1) 410 60 1) 25 1) R 120 R 100 R 120 Tabulka 3 Nosníky Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 1 1 Nosníky železobetonové,,3) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Nosníky monoliticky spojené se stropní deskou,

Více

Standardní řešení rodinného podkrovního domu - systém nízkoenergetický

Standardní řešení rodinného podkrovního domu - systém nízkoenergetický Standardní řešení rodinného podkrovního domu - systém nízkoenergetický Obvodová stěna - s omítkou Obvodová stěna v přízemí i v patře tvořená následujícími materiály : akrylátová zušlechtěná zatíraná omítka

Více

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na zrušení 16 ks lodžií sušáren na bytovém domě OSBD Česká Lípa, Na Jílech 2637 2638, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek

Více

KVALITATIVNÍ STANDARD

KVALITATIVNÍ STANDARD Příloha č. 2 k SoSBK č.. KVALITATIVNÍ STANDARD RODINNÝCH DOMŮ PROJEKTŮ DOBŘEJOVICE, HOSTOUŇ, ŠKVOREC, VYSOKÝ ÚJEZD, HLUBOČINKA OBSAH A) Konstrukce a povrchové úpravy B) Stavební prvky C) Vybavení RD Položka

Více

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec.

Technický popis a standard bytů č. 1-6. Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha. Výplně otvorů. Podlahy a úpravy povrchů. www.byty-lulec. Technický popis a standard bytů č. 1-6 Základy, vodorovné a svislé konstrukce, střecha Zdivo nosné (obvodové) Zdivo nosné (vnitřní) Zdivo nenosné (vnitřní) Konstrukce stropní Schodiště (domovní) Konstrukce

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

Podlažní dům se sklonem střechy nad 25

Podlažní dům se sklonem střechy nad 25 INFORMAČNÍ POPIS TYPOVÝCH DOMŮ pro dodávky na území České republiky Podlažní dům se sklonem střechy nad 25 Cenou základního provedení se rozumí cena vrchní stavby domu včetně montáže Cena je uvedena bez

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA pro provedení stavby sanace střešního pláště, konstrukce krovu III. ETAPA jihozápadní křídlo (uliční) MINORITSKÉHO KLÁŠTERA, Přemyslovců č. 6, Znojmo. Vypracoval: Ing. Aleš

Více

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ RODINNÉ DOMY NA KLÍČ STAVEBNÍ A VÝKONOVÝ POPIS

NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ RODINNÉ DOMY NA KLÍČ STAVEBNÍ A VÝKONOVÝ POPIS NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ RODINNÉ DOMY NA KLÍČ STAVEBNÍ A VÝKONOVÝ POPIS 01. SVISLÉ KONSTRUKCE 1A. Svislé nosné konstrukce Vnější obvodová nosná konstrukce - obvodové stěny jsou tvořeny dřevěným rámem

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU

PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG. Č. CZ.1.07/3.2.05/01.0006 VÝSTUPY PROJEKTU kód SM1 SM2 SM3 OBOR STROJNÍ MECHANIK Název učebnice Technická dokumentace Technické normy a tabulky Technologická dokumentace PROJEKT PROFESNÍ KVALIFIKACE V SYSTÉMU MODULÁRNÍHO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ REG.

Více

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům

adresa Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt Rodinný dům akce: Výstavba podkroví, stavba na klíč adresa: Třebešovská 566/56, Praha 9, Horní Počernice objekt: Rodinný dům popis: Střecha, krovy, statika stropy, podlahy schodiště konstrukce ze sádrokartonů akce

Více

CENÍK 800-767 KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE

CENÍK 800-767 KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE CENOVÉ PODMÍNKY 2014/ I. CENÍK 800-767 KOVOVÉ STAVEBNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE I. OBECNÉ PODMÍNKY CENÍKU CENÍKU 11. Členění 111. Ceník obsahuje položky zámečnických prací na stavebních objektech nebo jejich

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí

Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí. Tento stavebnicový systém Modul-LEG byl vyroben přímo pro stavby domu svépomocí Obsah dodaného materiálu na stavbu domu svépomocí K výstavbě domu svépomocí je na stavbě ZDARMA přítomen koordinátor společnosti Modul-LEG s. r. o., který je k dispozici pro zajištění bezproblémové a plynulé

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411

Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň PAVILON 7 - VÝMĚNA OKEN A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA A 1411 OBJEDNATEL Střední odborné učiliště elektrotechnické Plzeň SPOL. S.R.O. nám. M. Horákové 2, 326 00 Plzeň, tel.: 377 244 451, e-mail:mvachuda@centrum.cz MÍSTO Areál SOU elektrotechnického, Vejprnická 56,

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU Č.P. 9 V DÍVČÍCH KOPECH - ETAPA PD dle rozsahu dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v 104 odst.1 písm.a až e, nebo pro vydání stavebního povolení sbírky zákonů č.62/2013, přílohy č.5 k vyhlášce č.499/2006 Sb. Ing. MARIE BUZKOVÁ projektování

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01

TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA: D.1.1.01 PROJEKT Vypracoval : Ing. Jaroslav Habán IČO : 18121578 Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, Tel: 566 651 191, Mobil: 603 546 997, e-mail: JaHaZr@centrum.cz INVESTOR: NEUMANN - NBC S.R.O, DĚLNICKÁ

Více

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov

STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ. Standard kvality. Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov STAVBA BYTOVÉHO DOMU 902 Pod Klaudiánkou, č.p. 4b, PRAHA 4-PODOLÍ Standard kvality Residences MIDA s.r.o. Pod Děvínem 48 150 00 Praha 5-Smíchov Úvod Všechny navržené materiály a konstrukce vyhovují právním

Více

D.1.1.a MK ENGINEERING. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Datum 10/2013 V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Stupeň DPS PŘÍRODOVĚDECKÁ A TECHNICKÁ UČEBNA TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.a MK ENGINEERING. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Datum 10/2013 V ČESKÉM TĚŠÍNĚ Stupeň DPS PŘÍRODOVĚDECKÁ A TECHNICKÁ UČEBNA TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a) Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje b) Architektonické,výtvarné,materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby c) Celkové provozní řešení, technologie výroby Technické

Více

Stavba : Objekt : Areál CSP a VTP SO 101 OBJ "G" (VTP), rev.04 REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 1 Zemní práce 29 805 0 0 0 0 2 Základy,zvláštní zakládání 4 209 418 0

Více