VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST"

Transkript

1 AKCE: VESTAVBA ODDĚLENÍ MŠ DO OBJEKTU OÚ RYNOLTICE VZNIK VÝKAZU VÝMĚR DLE DPS - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST - VÝKAZY VÝMĚR SPECIALISTŮ PSV JSOU UVEDENY PŘÍMO V PŘÍSLUŠNÝCH POLOŽKOVÝCH SOUPISECH PRACÍ. PRO SPECIALISTY, KTEŘÍ NEMAJÍ VÝKAZ VÝMĚR UVEDEN PLATÍ, ŽE TENTO VZNIKL DIGITÁLNÍM MĚŘENÍM A VÝPOČTEM V PROJEKTOVÉM SOFTWARU. ZPRACOVAL: PROPOS LIBEREC S.R.O. ŠLIKOVA 127, LIBEREC 6 BŘEZEN 2014

2 VÝKAZ VÝMĚR Stavba: Vestavba oddělení MŠ do objektu OÚ Rynoltice č.p. 199, Rynoltice Objekt: Vlastní objekt rekonstrukce - stavební část Místo: Objednavatel: Zhotovitel: Datum: Projektant: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis Náklady z rozpočtu HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní práce 1 K Hloubení pro základové patky pasy - rýhy a šachty š. do 600 mm "pro základy schodiště m3 1,870 1,40*0,50*1,10 0,50*0,50*1,10*4 0,770 1,100 R60 Mezisoučet 1,870 1,870 2 K Hloubení rýhy podél objektu v šířce do 2 m v hornině tř. 3 m3 30,366 'Bod 6 - Odkrytí svislé konstrukce pod ÚT do hl. min 1,0 m pro úpravu soklu 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce (5,15+19,97)*(0,50+1,10)/2*1,00 1,00*1/3*(0,50*0,50+1,10*1,10+sqrt(0,50*0,50*1,10*1,10)) 20,096 0,670 R200 Mezisoučet "drenáž 20,766 12,00*(0,50+1,10)/2*1,00 9,600 R200a Mezisoučet 9,600 30,366 3 K Přemístění výkopku na deponii na pozemku investora a zpět pro zásyp m3 57,784 R200+R200a+R60+Z 57,784 57,784 4 K Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - pro zásypy m3 25,548 Z 25,548 5 K Terénní úpravy z přebytečného výkopku, dle požadavku investora m3 6,688 "dle hloubení a zásypu R60+R200+R200a-Z 6,688 Strana 2 z 26

3 6,688 6 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním "dle hloubení m3 25,548 R60+R200+R200a "odpočet obsypu a podsypu drenáže 32,236 -(17,65+12,075)*0,15-2,229-4,459-2,229 Z Mezisoučet 25,548 25,548 7 K Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu (17,65+12,075)*0,30*0,25 m3 2,229 2,229 2,229 8 M Dodávka - obsypový štěrkopísek 2,229*1,67 t 3,722 3,722 3, Zakládání Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních perforovaných průměru 150 mm, vč. 9 K m 29,725 zřízení štěrkopískového lože a vyústění v opěrné zídce 17,65+12,075 29, K Základové pásy z betonu prostého tř. C 16/20 - základ pro schodiště m3 0,797 1,40*0,50*1,10*1,035 0,797 0, K Základové patky z betonu prostého tř. C 16/20 - základ pro schodiště m3 1,139 0,50*0,50*1,10*4*1,035 1,139 1, Svislé a kompletní konstrukce 12 K Obvodové zdivo z keramických tvárnic tl. 300 mm na systémovou maltu, nebo lepidlo m2 63,586 "od +2,890 na +5,890 (4,85+11,55)*3,00-0,90*1,25*4-1,35*2,10 Mezisoučet "od +4,640 na +5,890 (4,85*2+2,65)*1,25 Mezisoučet "doplnění zdiva nad věncem 5,15*(0,92+0,30)/2*2 Mezisoučet 13 K Systémový keramický překlad dl mm - A.01 kus 2 5*4 14 K Systémový keramický překlad dl mm - A.02 kus 4,000 49,200-4,500-2,835 41,865 15,438 15,438 6,283 6,283 63,586 2 Strana 3 z 26

4 1*4 4, K Osazení podpůrných válcovaných nosníků nového schodiště, vč. zazdění zhlaví t 0,096 "HEA 120 1,20*19,90*0,001*4 0,096 0, M Dodávka - tyč ocelová HEA, značka oceli S 235 JR označení průřezu 120 1,20*19,90*0,001*1,08*4 t 0,103 0,103 0, K Osazení plotových sloupků, vč. zabetonovaní kus 5, Vodorovné konstrukce 18 K Zazdívka zhlaví stropních trámů a příložek kus 22, K Ztužující věnec z betonu železového C16/20 - ozn.v.01 (14,20+4,85*3)*0,30*0,25 m3 2,156 2,156 2, K Zřízení bednění ztužujících věnců (14,20+4,85*3)*2*0,25 m2 14,375 14,375 14, K Odstranění bednění ztužujících věnců m2 14, K Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí t 0,431 "dle statika: 15 kg/bm (14,20+4,85*3)*15,00*0,001 0,431 0, K Schodišťová konstrukce jednoramenného schodiště z betonu železového C25/30 m3 1,197 "podstupňová deska 6,747*0,85*0,14 "stupně 0,85*0,1625*0,30/2*19 0,803 0,394 1, K Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí t 0,184 "dle statika: 32,0 kg/m2 "podstupňová deska 6,747*0,85*32,00*0,001 0,184 0, K Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 5,735 "podstupňová deska 6,747*0,85 5,735 5, K Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 5, K Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť 0,85*(0,1625+0,30)*19 m2 7,469 7,469 7,469 Strana 4 z 26

5 28 K Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť m2 7, Stavební práce při elektromontážích 29 K Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm šířky do 3 cm - pro elektroinstalace m 146, K Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabici pr.68mm kus 39, K Průraz (provrtání) stávající stavební konstrukce do tloušťky 400mm kus 6, K Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šířka do 3 cm pro přípomoce elektro m 146,000 "dle výkazu elektroinstalací 146,00 146, , Komunikace Doplnění dlažby z dlaždic betonových (stávajících), vč. doplnění lože a dopravy dlažby z 33 K m2 8,000 deponie 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 34 K Tenkovrstvá štuková omítka zděných povrchů "2.NP m2 45,964 "m.č. 211, 210 (3,45+2,05)*2*(2,75-2,20) (1,25+2,05)*2*(2,75-2,20) "m.č. 207, 206 (4,775+6,80)*2,75 (-0,90*1,25+(0,90+1,25*2)*0,23)*3-0,80*2,10+(1,35+2,10*2)*0,23 (4,85-0,25+4,20+1,90)*(2,75-2,20) 6,050 3,630 31,831-1,029-0,404 5,885 45, K Omítka vnitřních stěn podkladní hladká "2.NP "m.č. 211, 210 (3,45+2,05)*2*2,75 (1,25+2,05)*2*2,75-0,55*0,55+0,55*3*0,15-0,60*1,80-0,60*1,97*2 "m.č. 207, 206 (4,85*2-0,25+11,25-0,25+1,90)*2,75-0,80*1,97-0,90*1,25*4+(0,90+1,25*2)*0,23*4-1,35*2,10+(1,35+2,10*2)*0,23 m2 101,857 30,250 18,150-0,055-1,080-2,364 61,463-1,576-1,372-1,559 Om1 Mezisoučet 101, , K Sanační omítka vnitřích stěn "po vybouraných dřevěných obkladech m2 134,590 Strana 5 z 26

6 DS 134, , K Montáž kontaktního zateplení - systém ETICS - vč. lepicího tmelu a základní vrtvy s armovací tkaninou a podkladní vrstvou pod finální omítku "pohled jihovýchodní m2 129,087 5,29*(6,75+6,245)/2-1,35*1,65*2-0,90*1,25*2 "pohled severovýchodní 34,372-4,455-2,250 11,90*6,277 8,25*(6,277-0,445) -5,65*3,80-1,35*1,65*3-0,85*1,835-0,40*0,70*3-1,75*0,60-0,55*0,55-0,90*1,25*2-1,35*2,10 "pohled severozápadní 74,696 48,114-21,470-6,683-1,560-0,840-1,050-0,303-2,250-2,835 5,29*(3,146+2,956)/2-0,90*0,60 16,140-0,540 S01 Mezisoučet 129, , M Dodávka - tepelně izolační desky tl. 140 mm, tepelná vodivost 0,033 Wm/K S01*1,05 m2 135, , , K Vyrovnání podkladu vnějších stěn soklu stěrkou (vč. případného odstranění nesoudržných m2 částí) HS 32,258 32, K Tenkovrstvá silikonsilikátová omítka vnějších stěn a ostění m2 137,350 "dle zateplovacího systému S01 "ostění "pohled jihovýchodní (1,35+1,65*2)*0,14*2 (0,90+1,25*2)*0,14*2 "pohled severovýchodní (1,35+1,65*2)*0,14*3 (0,85+1,835*2)*0,14 (0,40+0,70*2)*0,14*3 (1,75+0,60*2)*0,14 0,55*3*0,14 (0,90+1,25*2)*0,14*2 (1,35+2,10*2)*0,14 "pohled severozápadní (0,90+0,60*2)*0,14 129,087 1,302 0,952 1,953 0,633 0,756 0,413 0,231 0,952 0,777 0,294 Strana 6 z 26

7 137, K Vyrovnávací bertonová mazanina tl. do 100 mm pod nové obvodové zdivo m3 0,863 "od +2,890 (4,85+11,55)*0,30*0,10 "od +4,640 (4,85*2+2,65)*0,30*0,10 0,492 0,371 0, Ostatní konstrukce a práce-bourání 42 K Montáž fasádního lešení "jihovýchodní pohled m2 333,110 19,30*(7,45-1,80) "pohled severovýchodní 109,045 17,45*(7,50-1,80) "pohled jihozápadní 99,465 22,00*(7,40-1,80) "pohled severozápadní 123,200 6,60-(7,00-1,80) 1,400 F 333, K Příplatek za použití lešení (pronájem) F m2 333, , , K Demontáž fasádního lešení F m2 333, , , K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 - pro vnitřní podhledy m2 60, K Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 23 "1. NP 1,25*10,15+4,85*3,3+5,00*6,35 "2. NP (19,90*12,00+5,15*14,25)/2 84, , , K Vybourání vnitřní příčky v m.č. 205, vč. dveří a případného podchycení stropu 5,40*2,65 m2 14,310 14,310 14, K Vybourání otvoru ve stropě na úrovni +3,250 m2 4,208 'Bod 1 - vytvoření otvoru pro schodiště ve stropní konstrukci 1.NP 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce 0,85*4,95 4,208 4, K Uvolnění zhlaví stávajících stropních trámů a zvětšení kapsy pro příložky kus 22,000 11*2 22, K Rozebrání plotových dílců, vč. umístění mezi sloupky nově usazené m 12,000 Strana 7 z 26

8 51 K Vybourání kovových dveřních zárubní, vč. vyvěšení křídel m2 1,576 'Bod 4 - Odstranění dveří, vč. zárubně 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce 0,80*1,97 1,576 1, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,567 'Bod 11 - Vytvoření novvého okenního otvoru, vč. prostoru pro nadokenní překlad 0,90*0,60*0,30 Mezisoučet 'Bod 7 - vybourání okna, vč. parapetu 0,90*0,90*0,25*2 Mezisoučet 0,162 0,162 0,405 0,405 0, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm m3 0,477 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 2,65*(0,10+1,10)/2*0,30 0,477 0, K Vybourání otvorů ve stropech velikosti do 200x200 mm kus 7, ,000 7, K Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 3,000 'Bod 11 - Vytvoření nového okenního otvoru, vč. prostoru pro nadokenní překlad 1,50*2 3,000 3, K Otlučení vnitřích omítek stěn v rozsahu 100% DS m2 134, , K Rozebrání (demontáž) ploch z betonové dlažby vč. uložení na deponii a očištění m K Vybourání plotových sloupků, vč. očištění paty sloupku od betonu kus 5, K Demontáž tepelné izolace z konstrukcí střešního pláště m2 93,958 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví (15,60-0,15*13)*1,30 'Bod 9 - Odstranění stávající střešní konstrukce 11,65*5,45 17,745 63,493 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC Strana 8 z 26

9 1,20*2*5,30 12,720 93, K Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 m 23,208 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 1,934*2*6 23,208 23,208 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m - zkrácení 61 K m 12,025 krokví 150x180 mm 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví 0,925*13 12,025 12, K Demontáž (odřezání) příhradových vazníků dl. 5,45 m (v. 0,83 m) 5,45*12 m 65,400 65, K Demontáž bednění střech z prken 'Bod 9 - Odstranění stávající střešení konstrukce m2 140,636 11,65*(5,479+0,60+0,30) 74,315 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví 15,60*2,90 45,240 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 1,934*2*5,45 21, , K Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60 z hrubých prken s omítkou 'Bod 9 - Odstranění stávající střešení konstrukce m2 63,493 11,65*5,45 63,493 63, K Demontáž stávajících podhledů m2 63,821 'Bod 2 - Odstranění stávajícího sníženého podhledu 1.NP 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce '"m.č ,15*2,10+1,80*0,30 Mezisoučet 'Bod 14 - Odstranění podhledu šikminy 13,92*3,92 Mezisoučet 9,255 9,255 54,566 54,566 63, K Demontáž oplechování okapů tvrdá krytina rš 400 mm do 30 m 15,200 Strana 9 z 26

10 67 K Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30 m 15, K Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm 'Bod 5 - Odstranění stávajcího venkovního parapetu m 12,650 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce 1,80+0,45*3+1,40*5 10,150 0,60 'Bod 7 - vybourání okna, vč. parapetu 0,600 0,95*2 1,900 12, K Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 13, K Demontáž stávající krytiny z eternitových šablon m2 129,813 11,65*5,45 "nad WC 63,493 'Bod 10 - Odstranění stávající střešní konstrukce nad WC 1,934*2*5,45 21,081 'Bod 12 - Rozebrání části střešního pláště, tepelné izolace, podhledu, zkrácení krokví 15,60*2,90 45, , K Demontáž obložení stěn, vč. podkladního roštu 'Bod 3 - Demontáž stávajícího dřevěného obložení 'Výkres C01-1.NP - Bourací práce '"m.č. 101 (10,15+1,55)*2*2,75-0,45*0,60+(0,70+0,85*2)*0,215-0,80*1,97*2-0,80*1,90-0,80*2,00*2-0,95*2,05+(0,95+2,05*2)*0,55 '"m.č. 106 (3,30+4,85)*2*1,50-1,35*0,65-0,80*1,50*2-0,80*1,50 '"m.č. 107 (3,95*2+1,80)*1,50-0,70*1,50+1,50*2*0,15 (4,30+1,80)*2*1,50-0,85*1,50-0,60*1,50 (0,30+2,35)*2,25-0,80*1,97 (2,10+5,00+2,40)*2,75 m2 134,590 64,350 0,246-3,152-1,520-3,200 0,830 24,450-0,878-2,400-1,200 14,550-0,600 18,300-1,275-0,900 5,963-1,576 26,125 Strana 10 z 26

11 -0,95*2,05-0,80*1,97 DS 134, K Demontáž rámu dvojitých oken včetně křídel do 1m2 m2 0,540 'Bod 8 - odstranění okna -1,948-1,576 0,90*0,60 0,540 0, K Demontáž rámu dvojitých oken včetně křídel do 2m2 m2 5,850 'Bod 7 - vybourání okna, vč. parapetu 0,90*1,30*2 'Bod 8 - odstranění okna 0,90*1,30*3 2,340 3,510 5, K Demontáž dveřních obložkových dřevěných, vč. vyvěšení křídel m2 4,334 'Bod 4 - Odstranění dveří, vč. zárubně 0,80*1,97*2 0,60*1,97 3,152 1,182 4, K Odstranění nášlapných vrstev podlah, vč. soklíků a očištění povrchu m2 104,605 'Bod 13 - Odstranění nášlapných vrstev stávajících podlah '"m.č" ,45*2,45 15,803 '"m.č" ,00*2,25 6,750 '"m.č" ,60*7,35-1,95*0,55 47,438 '"m.č" ,80*7,25-1,85*0,10 34, , K Ostatní drobné bourací a demontážní práce hod 25, K Zednické výpomoci specialistům PSV (mimo elektromontáží) hod 3 78 K Ochrana stávajících konstukcí před poškozením, dočasné dělicí zástěny apod. m2 4 "předpoklad 40, Strana 11 z 26

12 79 K Kompletace detailů, dokončující práce, změny, rozdíly dle požadavků investora hod K Příplatek za odvoz suti na skládku t 37, K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 37, K Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 37, K Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m t 74, Polplatky za skládku suti a vybouraných hmot 84 K Poplatek za skládku (recyklaci) - papírové a lepenkové obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku (recyklaci) - plastové obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku - dřevěné obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku (recyklaci) - textilní obaly - kód t 0, K Poplatek za skládku - beton - kód ,8 t 4,800 4,800 4, K Poplatek za skládku - cihly - kód ,40 t 15,400 15,400 15, K Poplatek za skládku - dlaždice, obklady - kód ,50 t 1,500 1,500 1, K Poplatek za skládku - dřevo - kód ,10 t 7,100 7,100 7, K Poplatek za skládku - asfaltové směsi s dehtem - kód t 0,150 Strana 12 z 26

13 93 K Poplatek za skládku - zbytky z PE izolací - kód t 0, K Poplatek za skládku - plech pozinkovaný, TiZn - kód t 0, K Poplatek za skládku - ocel - železo, potrubí - kód t 0, K Poplatek za skládku - kabely - kód t 0, K Poplatek za skládku - zbytky tepelných izolací - kód t 0, K Poplatek za skládku - stavební materiál - sádra - kód t 0, K Poplatek za skládku - směsné stavební materiály - kód t 4,313 4,313 4,313 4, Přesun hmot 100 K Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 61,158 PSV - Práce a dodávky PSV Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 101 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním HS*2 m2 64,516 64, M Dodávka - penetrační nátěr HS*35*2 t 0,023 0,023 0, K Izolace proti zemní vlhkosti nopovanou fólií, vč. systémových detailů m2 32,258 HS 32, K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP "sokl m2 32,258 25,40*1,27 32,258 HS Mezisoučet 32,258 32, M Dodávka - hydroizolační asfaltový modifikovaný SBS pás s PES rounem m2 46,452 HS*1,20 38, K Stěrková dvousloužková izolace na ploše vodorovné, vč. vybandážování rohů m2 18,460 P02 Stěrková dvousloužková izolace na ploše svislé - vytažení do 300 mm a ve sprchovém 107 K m2 9,585 koutu (2,20+2,30+4,85+4,20+1,20*2)*0,30-0,80*2 (1,20*2+0,80)*(2,30-0,30) 108 K Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,399 18,460 18,460 4,785-1,600 6,400 9,585 Strana 13 z 26

14 712 - Povlakové krytiny 109 K Montáž samolepicího asfaltového pásu P03*3 m2 290, , , M Dodávka - samolepicí pás z modifikovaného SBS asfaltu m2 111,330 P03*1,15 111, M Dodávka - samolepicí pás z modifikovaného SBS asfaltu - difúzně otevřená vrstva m2 111,330 P03*1,15 111, M Dodávka - samolepicí pás z modifikovaného SBS asfaltu s Al vložkou - parotěsná izolace m2 111,330 P03*1,15 111, , K Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy NAIP přitavením v plné ploše m2 96,809 P03 96, M Dodávka - povlaková krytina s posypem tl. 5,2 mm m2 111,330 P03*1,15 111, K Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m t 1, Izolace tepelné 116 K Montáž tepelné izolace střešního pláště 6,12*(13,80-0,08*22) m2 73,685 73,685 73, M Dodávka - tepelná izolace tl. 160 mm s vodivostí = 0,022 Wm/k 73,685*1,02 m2 75,159 75,159 75, K Montáž kročejové izolace nových podlah P01+P02 m M Dodávka - pásy z pěnového polystyrenu s uzavřenou buněčnou strukturou tl. 10 mm m2 153,000 (P01+P02)*1,02 153, , K Montáž tepelné izolace soklu lepením na maltové terče m2 32,258 HS 32, M Dodávka - desky z extrudovaného polystyrenu XPS tl. 120 mm m2 33,561 HS*1,02 32, K Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 0, Konstrukce tesařské 123 K Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením m3 14,257 H14x22*0,14*0,22 3,557 Strana 14 z 26

15 H14x14*0,14*0,14 H10x20*0,10*0,20 6,115*24*0,04*0,06 7,75*11*0,08*0,26*2*2 0,278 2,976 0,352 7,093 14, K Impregnační nátěr stávajícího řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám m2 118,661 "Impregnace stávajcích pásnic nátěrem proti dřevokazným houbám a škůdcům 5,05*(0,20+0,025)*2*2*12 (0,20*4+0,31+0,38+0,4443+0,05*7)*2*0,05*12 "stropní trámy 7,75*(0,14+0,22)*2*11 54,540 2,741 61, ,661 Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových 125 K čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného, průřezové plochy přes m 163, do 224 cm2 "Pozednice 140x140 mm dl. 14,20 m - Ts.02 14,20*1 14,200 H14x14 Mezisoučet "Krokev 100x200 mm dl. 6,2 m osazená na pozednici - Ts.03 14,200 6,20*24 148,800 H10x20 Mezisoučet 148, , K Bednění střech rovných z desek OSB III tl. 25 mm šroubovaných na krokve 6,55*14,78 m2 96,809 96,809 P03 Mezisoučet 96,809 96, K Montáž kontralaťování 6,115*24 m 146, , , M Dodávka - střešní latě 60x40 mm 6,115*24*0,04*0,06*1,10 m3 0,426 0, K Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 3,254 H14x14*0,14*0,14 H10x20*0,10*0,20 0,278 2,976 3, K Montáž a dodávka - kotvení pozednice závitovou tyčí průměru 16 mm `a 1,25 m kus 13, K Montáž a dodávka - kotvicí ocelové plechy pro krokve na stávající střeše kus 24, K Obložení stropu z desek OSB III tl. 25 mm šroubovaných 4,85*13,60 m2 65,960 65,960 P03a Mezisoučet 65,960 65,960 Strana 15 z 26

16 133 K Podkladní podlahová konstrukce - 2x OSB III tl. 12 mm P+D na vazbu, celoplošně prolepené a prošroubované P01 m2 131, , K Podkladní podlahová konstrukce - OSB III tl. 25 mm P+D kotvená do nosné konstrukce podlahy P01+P02 m K Podkladní podlahová konstrukce - 2x cementotřísková deska tl. 16 mm P+D na vazbu celoplošně prolepit a prošroubovat m2 18,460 P02 18,460 18, K Montáž stropních trámů z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2 "dle výpisu tesařských prvků m 115,500 5,25*22 115,500 H14x22 Mezisoučet 115, , M Dodávka - hraněné řezivo tesařských konstrukcí; třída pevnosti C 22 m3 7,493 H14x22*0,14*0,22*1,10 H14x14*0,14*0,14*1,10 H10x20*0,10*0,20*1,10 3,913 0,306 3,274 7, K Zpevnění stropních trámů příložkami, vč. svorníků M14 po 40 cm (vč. dodávky materiálu) m 170,500 7,75*11*2 170, , K Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení H14x22*0,14*0,22 m3 3,557 3,557 3, K Montáž podbíjení ukončení střechy 14,68*0,56 m2 8,221 8, M Dodávka - obkladová prkna 140x24 mm, vč. povrchové úpravy m2 8,878 14,68*0,56*1,08 8, K Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 14, Konstrukce suché výstavby 143 K Sádrokartonová příčka tl. 100 mm dvojitě opláštěná impregnovanými deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 11,000 "2. NP (1,20+3,60-0,80)*2,75 11,000 11, K Sádrokartonová příčka tl. 150 mm dvojitě opláštěná deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 1,500 "m.č. 117 Strana 16 z 26

17 0,85*1,765 1,500 1,500 Sádrokartonová příčka tl. 100 mm dvojitě opláštěná protipožárími deskami tl. 12,5 mm 145 K m2 2,255 na systémové nosné konstrukci - zábradelní stěna (1,25+0,80)*1,10 2,255 2, K Sádrokartonová příčka tl. 150 mm dvojitě opláštěná protipožárními deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 17,752 "2. NP (6,45+0,65)*2,75-0,90*1,97 19,525-1,773 17, K Sádrokartonová instalační příčka tl. 250 mm dvojitě opláštěná impregnovanými deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 6,050 "2. NP 2,20*2,75 6,050 6,050 Sádrokartonová instalační příčka tl. 250 mm dvojitě opláštěná z jedné strany 148 K impregnovanými deskami tl. 12,5 mm a z druhé protipožárními deskami tl. 12,5 mm na m2 13,338 systémové nosné konstrukci "2. NP 4,85*2,75 13,338 13, K Opláštění konstrukcí kanalizace sádrokartonovými deskami, vč. nosné konstrukce m2 3,850 "1. nadzermní podlaží (4,65+3,05)*0,25*2 3,850 3, K Opláštění ostatních odhalených dřevěných stávajících konstrukcí protipožárními sádrokartonovými deskami 2x 12,5 mm m2 6 "dle požadavku PBŘ 60, K Sádrokartonová předstěna tl. 150 mm dvojitě opláštěná impregnovanými deskami tl. 12,5 mm na systémové nosné konstrukci m2 6,050 "2. NP 2,20*2,75 6,050 6, K Obklad stávající stěny protipožární sádrokartonovou deskou pro zvýšení požární odolnosti m2 na EI30 35,692 "2. NP (6,875+7,25)*2,75-0,80*1,97*2 38,844-3,152 35,692 Strana 17 z 26

18 153 K Podhled zavěšený na krokvích - protipožární sádrokartonové desky - dvouúrovňový rošt vyplněný minerální vatou tl mm m2 60,560 'm.č WC + umývárna děti 18,46 'm.č předsíň 7,07 'm.č WC pro MÚ 2,56 'm.č herna 6,80*4,775 18,460 7,070 2,560 32,470 60, K Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 5, Konstrukce klempířské 155 K Oplechování parapetu dl. 900 mm, r.š. 220 mm - Pe1 kus 5, K Oplechování parapetu dl mm, r.š. 380 mm - Pe2 kus 5, K Oplechování parapetu dl. 400 mm, r.š. 380 mm - Pe3 kus 3, K Oplechování parapetu dl mm, r.š. 380 mm - Pe4 kus 1, K Oplechování parapetu dl. 550 mm, r.š. 380 mm - Pe5 kus 1, K Okapový žlab Dn 100 mm - K.01 m 15, K Okapový svod Dn 100 mm - K.02 6,60*2 m 13,200 13, K Oplechování okapu r.š. 330 mm - K.03 m 14, K Závětrná lišta - K.04 6,15*2 m 12,300 12, K Nástřešní žlab - K.05 m 16, K Nástřešní svod - K.06 1,80 m 1,800 1,800 1, K Oplechování přechodu původní střechy a nového zastřešení - K.07 m K Mřížka š. 40 mm pro odvětrání prostoru kontralatí - K.08 m 2,000 1,00*2 2, K Mřížka š. 40 mm pro odvětrání prostoru kontralatí - podél okapní hrany m 14,680 14,68 14,680 14, K Oplechování (lemování) prvků prostupujících střechou kus 2, ,000 2, K Oplechování soklu tvarovaným plechem r.š. 150 mm - K.08 m 25,400 Strana 18 z 26

19 171 K Oplechování soklu tvarovaným plechem r.š. 345 mm - K.09 m 25, K Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0, Výplně otvorů - montáž a dodávka, vč. přesunu hmot a povrchové úpravy 173 K Okno jednokřídlové 900x1250 mm - O.01 kus 4, K Okno jednokřídlové 900x600 mm - O.02 kus 1, K Dveře dvoukřídlové 1350x2100 mm - 1 kus 1, K Dveře vnitřní 900x1970 mm jednokřídlové, EW30 DP3, vč. zárubně - 01 kus 1, K Dveře vnitřní 900x1970 mm jednokřídlové, EW30 DP3, vč. zárubně - 02 kus 1, K Dveře vnitřní 800x1970 mm jednokřídlové, EW30 DP3, vč. zárubně - 03 kus 1, K Dveře vnitřní 800x1970 mm jednokřídlové, vč. zárubně - 04 kus 2, K Dveře vnitřní 800x1970 mm jednokřídlové, vč. zárubně - 05 kus 1, K Polohovatelná předokenní žaluzie, vč. souvisejících doplňků m2 38,365 "pohled jihovýchodní "1.NP 0,90*1,30*5 1,35*1,65*2 "2.NP 0,90*1,30*7 "3.NP 0,70*1,00*2 "pohled jihozápadní "1. NP 0,80*1,30*4 0,90*1,30*3 "2. NP 0,90*1,30*8 "3. NP 0,60*0,80*3 5,850 4,455 8,190 1,400 4,160 3,510 9,360 1,440 38, Truhlářské výobky - montáž a ddodávka, vč. přesunu hmot 182 K Vestavěná skříň 2250x2650 mm - T.01 kus 1, K Dřevěné madlo schodiště - T.02 m 5, K Dřevěné madlo zábradelní stěny - T.03 m 2, K Dřevěný podkladek 80x100 mm pro ukotvení oplechování soklu m 25,400 25,40 25,400 25, Kompletační výrobky - montáž a dodávka, vč. přesunu hmot 186 K Sanitární příčky do mokrého prostředí, s dveřmi - 2 m2 2,652 Strana 19 z 26

20 1,297*2, K Sanitární příčky do mokrého prostředí - 2 kus 5, ,652 5, Konstrukce zámečnické - montáž a dodávka, vč. přesunu hmot 188 K Ocelové zábradlí venkovního schodiště - Z.01 m 14, Ocelová konstrukce schodiště - vč. svařování, úpravy prvků a běžných spojovacích součástí 189 K Montáž ocelové konstrukce schodiště "U 220 kg 1 275,182 (5,00*2+1,50+3,00*2)*25,30 "U ,750 1,40*4*16,00 "JC 40x40x4 89,600 1,40*2*4,079 "JC 60x60x4 11,421 0,50*2*6,514 "JC 100x100x5 6,514 (2,30*4+1,00*1)*13, ,484 "Plech P14 (0,20*0,20*2+0,14*0,80*2+0,14*1,00*2+0,20*0,14*4)*109,90 76,490 "Plech P12 0,30*0,25*2*94,20 "Plech P10 0,20*0,20*4*78,50 "L 35x35x4 9,00*2,09 14,130 12,560 18,810 "Stupně z pororoštů b=305 mm, l=1200 mm, DIN :91 13*16,90 219,700 "Podlahový pororošt provedení P h=40 mm, oka 33,3x33,3 mm; DIN :91 1,50*3,00*40,00 Mezisoučet ,459 "ostatní - svary, spojovací prvky, kotvy apod. - 5% 1214,459*0,05 Mezisoučet 60,723 60, , M Dodávka - válcovaný nosník U 220; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,478 (5,00*2+1,50+3,00*2)*25,30*0,001*1,08 0, M Dodávka - válcovaný nosník U 140; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,097 1,40*4*16,00*0,001*1,08 0, M Dodávka - uzavřený ocelový profil JC 40x40x4 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,012 1,40*2*4,079*0,001*1,08 0,012 0,012 Strana 20 z 26

21 193 M Dodávka - uzavřený ocelový profil JC 60x60x4 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,007 0,50*2*6,514*0,001*1,08 0,007 0, M Dodávka - uzavřený ocelový profil JC 100x100x5 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,154 (2,30*4+1,00*1)*13,969*0,001*1,08 0,154 0, M Dodávka - ocelový plech tl. 14 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,083 (0,20*0,20*2+0,14*0,80*2+0,14*1,00*2+0,20*0,14*4)*109,90*0,001*1,08 0,083 0, M Dodávka - ocelový plech tl. 12 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,015 0,30*0,25*2*94,20*0,001*1,08 0,015 0, M Dodávka - ocelový plech tl. 10 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 t 0,014 0,20*0,20*4*78,50*0,001*1,08 0,014 0, M Dodávka - tyč ocelová prúřezu L 35x35x4 mm; konstrukční ocel S235 JGR2 9,00*2,09*0,001*1,08 t 0,020 0,020 0, M Dodávka - ocelová kotva M20, dl. 140 m kus 8, M Dodávka - kotva M16, dl. 140 mm kus 16, M Dodávka - svorníky M20, dl. 212 mm kus 8, M Dodávka - svorníky M14, dl. 212 mm kus 14, M Dodávka - stupně z pororoštů b=305 mm, l=1200 mm, DIN :91 kus 13, M Dodávka - podlahový pororošt provedení P h=40 mm, oka 33,3x33,3 mm; DIN :91 kus 4,500 1,50*3,00 4, Podlahy z dlaždic 205 K Montáž obkladů stupnic systémovým flexibilním lepidlem m 18,000 0,90*20 18,000 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 206 K m 18, mm 0,90*20 18, M Dodávka - keramická dlažba (dle výběru investora) m2 9,158 0,90*(0,1625+0,30)*20*1,10 9,158 9, K Montáž podlah keramických kladených do flexibilního lepidla, vč. spárování flexibilní spárovací hmotou - podlaha P.02 'm.č WC + umývárna děti m2 18,460 18,46 18,460 P02 Mezisoučet 18,460 Strana 21 z 26

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56

, , , , , ,00. m3 1, ,00 910, , , , , , ,56 3436 4 3436 7 7679955 7 obezdění klinkrem v m původní komín nový komín v 4,5 m -8,6 Zdivo komínů a ventilací z cihel plných Klinker dl 9 mm pevnosti P 6 na MVC včetně spárování m3,675,45*,75*,675 Prefabrikovaná

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion s.r.o.

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště

Krycí list rozpočtu. Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 66. Rozpočtové náklady v Kč B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu I. etapa Projektant: IČ/DIČ: IČ/DIČ:

Více

RD ARNO 14 - předběžná cena (bez DPH)

RD ARNO 14 - předběžná cena (bez DPH) RD ARNO 14 - předběžná cena (bez DPH) 2 498 873 001: Zemní práce pro dům ( bez odvozu a uložení na skládku) 25 120 1. 121101101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 50 m m3 150,000

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady

Položkový rozpočet. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Stavba: Číslo: 20120101 Název: Rozpočet: 20120109.1 Výběrové řízení - část stavby Projektant Objednatel: Zhotovitel: Projektant - Architekt Novák Franta Dle výběrovího řízení Projektová

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1281 Varianta č.1 - jednoduchá JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Varianta č.1 - jednoduchá Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra

Slepý výkaz výměr - VZOR Poř. Popis MJ Výměra SO_01: Stavební práce 001: Zemní práce 001.: Zemní práce 001-01 Vytyčovací práce - vytyčení BD a přípojek kpl 001-02 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 001-03 Hloubení rýh š do 600 mm

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Stavba: N170501 Objednatel: Státní pozemkový úřad IČO: 01312774 Husinecká 1024/11a 13000 Praha-Žižkov DIČ: Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval: U Zbrojnice

Více

Poř. Alter. kód Popis MJ Výměra J. cena Cena

Poř. Alter. kód Popis MJ Výměra J. cena Cena Poř. Alter. kód Popis MJ Výměra J. cena Cena ARNO 12 - bez DPH 723 694 1: Zemní práce ( jen pro sloupky balkónu) 8 4 1. 1211111 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 5 m m3 15, 2,

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Objekt: SO 01 -Dokončení zateplení budovy JKSO: Datum: 7. 5. 2014 Celková cena HSV Práce a dodávky HSV 1 231 181101131 2 231 181111111 3 231 181114711 4 001 181301101 18 Zemní práce - povrchové úpravy

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Zakázka číslo: 2010-10888-ZU Výkaz výměr PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: srpen 2011 Zpracoval: Pavel Soukup ATELIER DEK TISKAŘSKÁ

Více

ARNO 08 - bez DPH 1 737 061

ARNO 08 - bez DPH 1 737 061 ARNO 8 - bez DPH 1 737 61 1: Zemní práce 1. 1211111 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 5 m 2, 2. 1312122 Hloubení zapažených jam a zářezů - hornina 3, množství přes 1 do 1 286,

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis --.-~ REKAPITULACE Stavba: Objekt: Část: JKSO: ROZPOČTU Objednatel: Zhotovitel: Datum: Kód Popis Cena celkem 2 3 HSV 2 3 4 6 9 99 PSV 711 713 741 766 771 781 784 Práce a dodávky HSV Zakládání Svislé a

Více

poz. popis prací mj množství cena/mj celkem

poz. popis prací mj množství cena/mj celkem poz. popis prací mj množství cena/mj celkem SSPŠ, Preslova 25/72, Praha 5-Smíchov Zřízení studijní knihovny Rekapitulace stavebních nákladů : HSV 0-Bourací práce 6-Podlahy 9-Dokončující práce Součet HSV

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00

Slepý rozpočet. prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 310237251R00 Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 tl. zdi do 45 cm kus 3,00 0,00 0,00 2 317121033RT2 3 317121033RT5 prostupy kanalizace:3 3,00 9+4 13,00 kus 13,00 0,00 0,00

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky

stěny z dřevěného nosného systému + sádrokartonové opláštění / sádrokartonové příčky DOMY S GARANTOVANOU CENOU Dodávka domu na klíč Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení objektu na pozemek projekt napojení objektu na inženýrské sítě

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

Standard - dodávka k dokončení

Standard - dodávka k dokončení Standard - dodávka k dokončení Přehled obsadu standardu stavby k dokončení pro dřevostavby s garantovanou cenou. Co je započítáno v ceně domu Projektové práce typový projekt rodinného domu projekt osazení

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

ARNO 3 - bez DPH 4 315 587

ARNO 3 - bez DPH 4 315 587 ARNO 3 - bez DPH 4 315 587 1: Zemní práce 22 83 1. 1211111 Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním - do 5 m m3 36, 2, 72 2. 1312122 Hloubení zapažených jam a zářezů - hornina 3, množství

Více

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce 12 999,00 K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost m3 2,400 50,00 120,00 do 250 m K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině

Více

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,400 K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 9999999999 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Petr Sojka Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 Snížená DPH 15 % 0,00 Základ pro základní DPH: 21

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 30062015 Objednavatel: MČ Praha 7 Zhotovitel: 48026921 VLTAVÍN HOLDING stavební podnik sro CZ48026921 Projektant: atelier AXON, Ing Marek Richtera

Více

Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní

Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/16/23896 na zhotovení díla Domov pod hradem Žampach, rekonstrukce a půdní vestavba objektu Na Výsluní Smluvní strany Objednatel:

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

SO 01.1: Výměna výplní - Kč

SO 01.1: Výměna výplní - Kč SO 01.1: Výměna výplní - Kč 003: Svislé konstrukce - Kč 003.: Svislé konstrukce - Kč 106. SP 311272123 Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 m3 73,44 - Kč 107.

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1282 Varianta č.2 - rozšířená JKSO Objekt Název objektu SKP 2 Varianta č.2 - rozšířená Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 128 Rekonstrukce sborového domu Náklady

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Dřevěné domy a chaty - Standard

Dřevěné domy a chaty - Standard Stavebnice Stavebnice Stavebnice Dřevěné domy a chaty - Standard Dřevěné domy a chaty - Lux Roubenky Základový rám základový rám z tlakově impregnovaných KVH hranolů (smrk) Oplechování základového rámu

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA

- 2 - 1. ÚVOD 3. STAVEBNÍ FYZIKA - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Cenová nabídka. Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších Cenová nabídka Objednatel: SVJ Fantova 9,9,9 Zhotovitel: Jan Šugár WISNIOWSKI ČECHY,Útulná 0/,Praha 0 Akce: BD ul. Fantova 9 9, Praha Stodůlky Název položky M.j. Cena za m.j. Celkem Úpravy povrchů vnějších

Více

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 2 Analytická metoda výpočtu opotřebení 12. 8. 2008 Pol. č. Konstrukce a vybavení Výpočet stupně dokončení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

SO 202 Východní lávka

SO 202 Východní lávka Soupis prací - pomocné výpočty SO 1 - Zemní práce 1 Čerpání vody na povrchu čerpání vody ve výkopu hod odhad 240,000 zaokrouhlení 0,000 celkem 240,000 2 Hloubení jam zapaž. i nezapaž. tř.i s odvozem do

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav

Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav Rozpočet stavebních prací - DD CHM Zbraslav 2014 Srpen 2014 ._-------------_.._-----_.- - složení rozpočtu - krycí list rozpočtu I objekt základní objekt základn{ rozpočtové náklady s speciňkace stroje

Více

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11

Knihovna standardů Zak. č.: U-120613 DOMIA ART s.r.o. Barvičova 4, Brno e-mail: info@domiaart.cz tel.: 543 23 66 11 STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.1 KNIHOVNA STANDARDŮ PRVKŮ STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBA: Rekonstrukce bytového domu Klíčova7, Tržní 10, Brno List č.2 Obsah 1. Svislé konstrukce...

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Stavba: N170501 Objednatel: ČR Státní pozemkový úřad, KPÚ pro JMK IČ312774 Hroznová 227/17 DIČ: 603 00 Brno Zhotovitel: Hrušecká stavební spol. s r.o. IČO: 25585142 69156 Vypracoval:

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22

Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a školní družiny - Městská část Praha 22 A B C D OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C.4 KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES M 0 DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ. 1 PŮDORYS 1NP M 2 PŮDORYS 1NP

Více

Standard energetickyúsporné domy

Standard energetickyúsporné domy 1) PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Vlastní projektovou dokumentaci pro stavební povolení včetně umístění domu na pozemku a inženýrské sítě řeší za příplatek externí projekční kanceláře spolupracující s firmou Flexibuild,

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ve věci zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona o veřejných zakázkách čj.: sekr/614/2011 č.ev. 1827/2011 I.

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7

Stavební rozpočet. Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Stavební rozpočet Název stavby: Výměna oken objektu stomatologie - uliční část Doba výstavby: Objednatel: MČ Praha 7 Druh stavby: oprava Začátek výstavby: Projektant: PA Půbal a Rosenberg Lokalita: Praha

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu

REKAPITULACE. Rekapitulace Strana: 1. Rekapitulace cen stavebních objektů. List v tomto sešitě. celkem. P.č. Typ Kód objektu Název objektu Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Rekapitulace cen stavebních objektů P.č. Typ Kód objektu Název objektu 1. S 323 Praha Zateplení objektu Bochovská 560-564 List v tomto sešitě celkem 2. Č 1.3 1.3 - Zateplení

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Holohravy Datum: Obec Holohlavy. Stavební společnost s.r.o. Hostinné. Atelier ZALUBEM

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Holohravy Datum: Obec Holohlavy. Stavební společnost s.r.o. Hostinné. Atelier ZALUBEM KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Modernizace obecního úřadu Holohlavy SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Holohravy Datum: 25.04.2014 Objednavatel: Obec Holohlavy Zhotovitel: Stavební společnost

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014041 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: 00063754 Městská část Praha 7 CZ00063754 Zhotovitel: 26186896 GLOBSTAV s.r.o. CZ26186896 Projektant: Zpracovatel: Fulín, Ra Náklady z rozpočtů

Více

Slepý rozpočet. Stavba : Objekt : 01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov Rozpočet: 01 Gynekologický a dětský pavilon

Slepý rozpočet. Stavba : Objekt : 01 Zateplení a výměna oken, Nemocnice Kyjov Rozpočet: 01 Gynekologický a dětský pavilon Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1 112100011RA0 Kácení stromů 30-40 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 6,00 2 112100013RA0 Kácení stromů 50-60 cm, naložení a odvoz do 1 km kus 4,00 Celkem za 11 Přípravné

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Datum: Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 10 % DPH 10 % Základ pro DPH 20 % DPH 20 % Cena celkem za stavbu Rozpočtové

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK. Snížená DPH 15 % 0,00 CZK. Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Výměna oken - MŠ Krnov, Maxima Gorkého 842/22 Objednatel: Město Krnov IČ: 00296139 79401 Krnov Hlavní náměstí 1 DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní

Více

Stavební rozpočet. Objednatel: Název stavby:minimlékárna Býšť. Doba výstavby: Projektant: Druh stavby: Rekonstrukce. Začátek výstavby: 20.4.

Stavební rozpočet. Objednatel: Název stavby:minimlékárna Býšť. Doba výstavby: Projektant: Druh stavby: Rekonstrukce. Začátek výstavby: 20.4. Stavební rozpočet Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce Doba výstavby: Začátek výstavby: 20.4.2016 Objednatel: Projektant: Lokalita: p.č. 52/1 k.ú. Bělečko Konec výstavby: Zhotovitel: JKSO: Datum zpracování:20.4.2016

Více