Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Petra Hrnčířová. Období tvorby Únor 2013. Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník. Český jazyk -morfologie."

Transkript

1 Anotace Tematický celek zaměřený na tvaroslovné jevy je zpracován do textového souboru, který lze použít pro více vyučovacích hodin k procvičení dané problematiky. Cvičení mají za úkol upevnit znalosti daných morfologických jevů. Autor Mgr. Petra Hrnčířová Období tvorby Únor 2013 Obory Tematická oblast Klíčové pojmy Druh učebního materiálu Cílová skupina Věková skupina Střední vzdělání s MZ, čtyřletý maturitní obor 2. ročník Český jazyk -morfologie Souhrnné opakování slovních druhů Cvičení Žák let

2 1. Doplňte pravopis a určete u jednotlivých slov slovní druhy: Na chalupě top-me dřív-m, máme tam stará kachlová kamna. Můžeš m- prosím uvařit kávu? Nejdou m- otevřít dveře. Ještě měs-c po -ánocích jsem v-sávala z koberce jehl-čí. 2. Určete, která podstatná jména z předešlého cvičení jsou: a) hromadná, b) látková, c) pomnožná 3. U podtržených podstatných jmen určete mluvnické kategorie. 4. U sloves označených kurzívou určete mluvnické kategorie. 5. Slova v závorkách uveďte v náležitých tvarech množného čísla: Podívala se na mne (to její krásné zelené očičko), že jsem si ji vzal z útulku domů. Pískalo mi z té hlučné hudby v (ucho). K těmto (oko) pak přiháčkujeme ještě dva sloupky. Chci s tebou mluvit mezi (čtyři, oko). Podal bys mi ten hrnec s (velké ucho).

3 6. Slova v závorkách uveďte v náležitých tvarech množného čísla: Udělal jsem to (vlastní ruka). Budu tě celý život nosit na (ruka). Helenka radostně tleskala (baculatá ručička). Dítě plakalo a zlostně dupalo (malá nožička) 7. Utvořte požadované tvary přídavných jmen a podstatných jmen a užijte ve větách: Sladký dort 7.p. č. mn.; drahé auto 6.p. č.j.; Nerudovy povídky 6.p. č.m,n. 8. Přišl- k nám na návštěvu otcov- spolupracovníci. Držela se bratrov- ruky jako klíště. Určitě pozdravuj Pavlov- rodiče. 9. Rozhodněte, kdy použijete v 7. pádě tvar sebou a kdy s/se sebou Nemám peníze. Vezměte si deštníky. Musíš se vyrovnat sám. 10. Doplňte správné tvary zájmen: Umím psát na počítači (všechen) deseti prsty. Nekoulej (ten) očima. Včera jsem viděla (váš) paní učitelku. 11. Doplňte do vět základní číslovky ve správných tvarech: Spokojil bych se se (4) dny volna. Držela se mne jako klíště (obě) rukama. O nich (2) raději nic neříkej.

4 12. Utvořte ke slovesům ve větách vidové dvojice: Vezmi si ještě kousek dortu. Nedotýkej se vystavených exponátů. Dosáhl životního úspěchu. 13. U sloves určete rod: Čtenářské deníky se musí odevzdat do příštího pátku. Stavba nové nemocnice byla započata loni v květnu. Zapřel to. Byla jsem tím opravdu zaskočena. 14. Přepište slovesa do tvaru infinitivu, určete třídu a vzor. Bolely mne zuby. Trpěli všichni. Stravenky se vracely u pokladny. 15. Utvořte 2. stupeň příslovcí: Cítím se špatně. Venku má být ošklivo. Mohl bys reagovat mírně. Konečně to vypadá vesele.

5 Řešení 1. Doplňte pravopis a určete u jednotlivých slov slovní druhy: Na chalupě topíme dřívím, máme tam stará kachlová kamna. Můžeš mi, prosím, uvařit kávu? Nejdou mi otevřít dveře. Ještě měsíc po Vánocích jsem vysávala z koberce jehličí. 7, 1, 5, 1, 5, 6, 2, 2, 1, 5, 3, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 5, 5, 7, 1, 1 2. Určete, která podstatná jména z předešlého cvičení jsou: a) hromadná, b) látková, c) pomnožná a) dříví, jehličí b) káva c) kamna, dveře, Vánoce 3. U podtržených podstatných jmen určete mluvnické kategorie. Chalupě Měsíc Koberce p.6., č.j., r.ž., vz. žena p.1., č.j., r. m.n., vz. stroj p.2., č.j., r.m.n., vz. stroj 4. U sloves označených kurzívou určete mluvnické kategorie. Topíme Otevřít Vysávala os.1., č.mn., zp.ozn., čas přít., r.č., v.n., tř.4., vz.prosí r.t., v.d., tř.1., vz.tře os.1., č.j., zp.ozn., čas min., r.č., v.n., tř.3., kryje 5. Slova v závorkách uveďte v náležitých tvarech: Podívala se na mne těma svýma krásnýma zelenýma očičkama, že jsem si ji vzal z útulku domů. Pískalo mi z té hlučné hudby v uších. K těmto okům pak přiháčkujeme ještě dva sloupky. Chci s tebou mluvit mezi čtyřma očima. Podal bys mi ten hrnec s velkými uchy?

6 6. Slova v závorkách uveďte v náležitých tvarech množného čísla: Udělal jsem to vlastníma rukama. Budu tě celý život nosit na rukách/rukou. Helenka radostně tleskala baculatýma ručičkama. Dítě plakalo a zlostně dupalo malýma nožičkama. 7. Utvořte požadované tvary přídavných jmen a podstatných jmen a užijte ve větách: Sladký dort 7. p. č. mn.; drahé auto 6.p. č. j.; Nerudovy povídky 6. p. č.m,n. Sladkými dorty Drahém autu/autě Nerudových povídkách 8. Přišli k nám na návštěvu otcovi spolupracovníci. Držela se bratrovy ruky jako klíště. Určitě pozdravuj Pavlovi rodiče. 9. Rozhodněte, kdy použijete v 7. pádě tvar sebou a kdy s/se sebou Nemám s sebou peníze. Vezměte si s sebou deštníky. Musíš se vyrovnat sám se sebou. 10. Doplňte správné tvary zájmen: Umím psát na počítači všemi deseti prsty. Nekoulej těma očima. Včera jsem viděla vaši paní učitelku.

7 11. Doplňte do vět základní číslovky ve správných tvarech: Spokojil bych se se čtyřmi dny volna. Držela se mne jako klíště oběma rukama. O nich dvou raději nic neříkej. 12. Utvořte ke slovesům ve větách vidové dvojice: Vezmi si ještě kousek dortu. Nedotýkej se vystavených exponátů. Dosáhl životního úspěchu. ber Nedotkni se dosahoval 13. U sloves určete rod: Čtenářské deníky se musí odevzdat do příštího pátku. Stavba nové nemocnice byla započata loni v květnu. Zapřel to. Byla jsem tím opravdu zaskočena. T T Č T 14. Přepište slovesa do tvaru infinitivu, určete třídu a vzor. Bolely mne zuby. Bolet tř. 4., vz. sází Trpěli všichni. Trpět tř. 4., vz. trpí Stravenky se vracely u pokladny. Vracet tř. 4., vz. sází

8 15. Utvořte 2. stupeň příslovcí: Cítím se špatně. Venku má být ošklivo. Mohl bys reagovat mírně. Konečně to vypadá vesele. hůře ošklivěji mírněji veseleji Zdroj: BARONE, H., BUŠOVÁ, L: Cvičebnice českého jazyka aneb co byste měli znát ze základní školy. DIDAKTIS : Brno, ISBN SOCHROVÁ, M.: Cvičení z českého jazyka v kostce pro střední školy. Fragment : Havlíčkův Brod, ISBN