KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU"

Transkript

1 KATALOG POSKYTOVATELŮ SLUŽEB V OBLASTI SOCIÁLNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ A VOLNÉHO ČASU NA UNIČOVSKU 2013 Obsah: Str. 1 Co je sociální služba? Str. 4 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace Str. 6 - Pečovatelská služba Str. 8 - Azylový dům pro muže a ženy Str Noclehárna Str Domov pro matky s dětmi v tísni Str. 14 Charita Šternberk středisko Uničov Str Charitní ošetřovatelská služba, domácí hospicová péče Str Charitní pečovatelská služba Str Půjčovna kompenzačních pomůcek Str Nízkoprahové denní centrum SCHOD Str Klub POHODA Str Charitní šatník Str Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk, občanské sdružení Str. 23 Domov pro seniory Uničov s.r.o. Str. 25 1

2 Občanské sdružení Jasněnka Str. 27 Základní škola speciální Jasněnka o.p.s. Str. 29 Klokánek Dlouhá Loučka Str. 31 Dům dětí a mládeže Vila Tereza Str. 33 Občanské sdružení Mateřské centrum Ježeček Str. 35 Občanské sdružení Gaudolino Str. 37 Nadační fond Větrník Str. 39 Pedagogicko psychologická poradna Olomouc Str. 40 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - ZO Uničov Str. 41 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Uničov Str. 43 Úřad práce Olomouc kontaktní pracoviště Uničov Str. 50 Okresní správa sociálního zabezpečení Olomouc Str. 52 Odborný léčebný ústav Paseka Str. 53 Domov důchodců Červenka Str. 54 Mikroregion Uničovsko Str. 55 2

3 Vážení spoluobčané, Do rukou se Vám dostává třetí vydání katalogu poskytovatelů služeb v oblasti sociální, vzdělávání a volného času na Uničovsku. Publikace vznikla v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v Uničově. Přináší přehled poskytovatelů v oblasti sociálních služeb, vzdělání a volného času, potřebné kontakty a další informace, které Vám mohou být užitečné. Doufáme, že Vám tato publikace pomůže v orientaci a při řešení životních situací. Řídicí skupina Komunitního plánování sociálních služeb Uničov červenec

4 Co je sociální služba? Sociální službou se podle zákona č. 108/2006 Sb., rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situaci představuje oslabení nebo ztráta schopnosti zabezpečit si vlastními silami základní podmínky pro důstojný život tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením. Tato situace může být způsobena věkem, nepříznivým zdravotním stavem, krizovou sociální situací, životními návyky a způsobem života vedoucím ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícím prostředím, ohrožením práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo jinými závažnými příčinami. Cílem sociálních služeb je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozeného sociálního prostředí zejména rodiny, žít přitom běžným způsobem a zůstat součástí místního společenství. Sociální služby pomáhají lidem zachovat a rozvíjet jejich soběstačnost v péči o vlastní osobu, omezovat a odstraňovat problémy, které lze měnit či řešit a vyrovnávat se s nezměnitelnými situacemi. 4

5 Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociální poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, telefonická krizová pomoc, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností. 5

6 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB UNIČOV příspěvková organizace Bratří Čapků 662, UNIČOV WWW: Posláním Centra sociálních služeb Uničov je poskytnout pomoc občanům při zvládání jejich obtížných životních situací na nezbytně nutnou dobu a to nabídkou sociálních služeb v rámci těchto zařízení: Pečovatelská služba, Bratří Čapků 662, Uničov Domov pro matky s dětmi v tísni, Pionýrů 673, Uničov Azylový dům pro muže a ženy, Malé Novosady 406, Uničov Noclehárna, Malé Novosady 406, Uničov Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace rovněž zajišťuje: - příjem žádostí na bydlení v domech zvláštního určení s pečovatelskou službou, - vedení žádostí pro bydlení v domech zvláštního určení s pečovatelskou službou, vedení nájemních smluv nájemníků, kteří bydlí v domech zvláštního určení s pečovatelskou službou, - výkon funkce opatrovníka osobám na základě pověření statutárního zástupce města. 6

7 Kontaktní osoby: Bc. Jaroslava Kocurková pověřená řízením organizace tel.: mobil: Miroslava Slavíčková vedoucí pracovník, sociální pracovník pečovatelské služby tel.: , Bc. Lenka Jořenková vedoucí pracovník, sociální pracovník azylového domu pro muže a ženy, noclehárny a domova pro matky s dětmi v tísni mobil:

8 Pečovatelská služba Bratří Čapků 662, Uničov Kontaktní osoba: Miroslava Slavíčková vedoucí, sociální pracovník tel.: , WWW: Provozní doba: pondělí pátek 7:00 15:30, dále dle potřeby víkendy a svátky 7:00 12:00 V domech s pečovatelskou službou je zajištěna pohotovostní služba 24 hodin denně včetně víkendů a svátků, tel Pečovatelská služba je terénní a ambulantní služba, která je poskytována v domech s pečovatelskou službou na ulicích Bratří Čapků 661, 662, 663, Gymnazijní 237, ve městě Uničově, v místních částech Uničova: Benkov, Dolní a Horní Sukolom, Brníčko, Nová Dědina, Střelice, Renoty, Dětřichov a v obci Dlouhá Loučka. Posláním pečovatelské služby je umožnit seniorům a dospělým občanům se sníženou soběstačností co nejdelší pobyt v domácím prostředí. Individuálním přístupem je podporována soběstačnost, zvyklosti klienta a usnadnění života v nepříznivé sociální situaci vzniklé v důsledku stáří nebo nemoci. Poskytovat pomoc a podporu rodinám, v nichž se narodily současně tři nebo více dětí. 8

9 Cílové skupiny: - senioři, - osoby s jiným zdravotním postižením, - rodiny, v nichž se narodily současně tři, nebo více dětí, - osoby, které se ocitly v obtížné situaci: např. dlouhodobá pracovní neschopnost, ale věkem nesplňují cílovou skupinu. Poskytované základní činnosti: - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. pomoc při oblékání), - pomoc při osobní hygieně (např. koupel v domácnosti nebo v organizaci s možností dovozu i odvozu), - poskytnutí stravy nebo zajištění stravy, - příprava a podání jídla, stravování v jídelně, dovoz a donáška oběda, - nákupy, pochůzky, zajištění léků, - pomoc při zajištění chodu domácnosti (např. běžný úklid, praní a žehlení prádla), - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (např. doprovod k lékaři, na veřejné instituce). Poskytované fakultativní činnosti: - základní ošetření nohou (pedikúra), - dohled nad dospělým občanem, nad požitím léků, - dovozy a odvozy autem na území Uničova, - zapůjčení kompenzačních pomůcek, - tísňová péče, - Klub sluníčko aktivizační služba. 9

10 Pečovatelská služba je poskytována za úhradu na základě ceníku pečovatelských úkonů, které jsou součástí smlouvy o poskytované sociální službě. Služby lze upravovat dle individuálních potřeb klienta. Kompenzační pomůcky Kompenzační pomůcky se vydávají na základě zápůjčního listu, jedná se např. o mechanická lůžka (polohovací), elektrická lůžka (polohovací), toaletní židle, chodítka, WC nástavec, jídelní stolek, francouzské a vycházkové hole, sedačku do vany apod. Provozní doba půjčovny: pondělí čtvrtek 13:00 15:00 Klub sluníčko Klub sluníčko je aktivizační služba pro klienty pečovatelské služby, nabízí aktivní využití volného času, pomáhá s navazováním vztahů a se zařazením do společnosti. Nabídkou jsou např. ruční práce, trénink paměti, čtení tisku, časopisů, stolní hry, sledování TV, DVD, filmů, besedy a přednášky na zajímavá témata a pohybová činnost. Provozní doba: pondělí a středa 13:30 15:30 Služba je poskytována na Gymnazijní ul. 237 v Uničově. 10

11 Azylový dům pro muže a ženy Malé Novosady 406, Uničov Kontaktní osoba: Bc. Lenka Jořenková vedoucí, sociální pracovník tel.: Azylový dům pro muže a ženy: Provozní doba: nepřetržitá možnost ubytování: v pracovní dny 8:00 15:00 Posláním azylového domu pro muže a ženy je poskytnout podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, na dobu nezbytně nutnou. Individuálním přístupem jsou klienti podporováni tak, aby vlastními silami dokázali řešit svou sociální situaci a byli schopni začlenit se do společnosti. Cílová skupina: osoby bez přístřeší, starší 18 let s trvalým pobytem v Uničově a mikroregionu Uničovska, v případě volné kapacity je možné poskytnout sociální službu na nezbytně nutnou dobu i osobám, které nemají trvalý pobyt v Uničově a mikroregionu Uničovska. Poskytované služby: - poskytnutí sociální služby na nezbytně nutnou dobu, - pomoc při řešení krizových situací, - pomoc při uspokojování základních životních potřeb, - poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí podmínek pro přípravu stravy, 11

12 - možnost praní, - sociální poradenství. Počet lůžek: 12 mužů, 12 žen Ubytování je poskytováno za úhradu. Byt samostatného bydlení pro méně přizpůsobivé osoby ohrožené sociálním vyloučením Provozní doba: nepřetržitá Ubytování pro méně přizpůsobivé osoby je určeno občanům starším 18 let s trvalým pobytem v Uničově nebo jeho místních částech. Počet lůžek: 2 muži nebo 2 ženy. Ubytování je poskytováno za úhradu. Noclehárna Malé Novosady 406, Uničov Kontaktní osoba: Bc. Lenka Jořenková vedoucí, sociální pracovník tel.: možnost ubytování: listopad - březen 18:00 20:00 duben - říjen 18:00 21:30 Posláním noclehárny je poskytnout pomoc mužům i ženám bez přístřeší, kteří se z různých příčin ocitli v nepříznivé sociální situaci, a to poskytnutím noclehu, podmínek pro osobní hygienu a poskytnutím sociálního poradenství vedoucího k sociálnímu začlenění. 12

13 Cílová skupina: osoby bez přístřeší, starší 18 let s trvalým pobytem v Uničově a mikroregionu Uničovska, v případě volné kapacity je možné poskytnout sociální službu na nezbytně nutnou dobu i osobám, které nemají trvalý pobyt v Uničově a mikroregionu Uničovska. Poskytované služby: - poskytnutí přenocování na nezbytně nutnou dobu, - poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - možnost praní, - sociální poradenství. Počet lůžek: 6 mužů, 4 ženy Nocleh je poskytován za úhradu. Osobní hygiena: Pro osoby, které se ocitly v mimořádné tíživé situaci a nejsou klienty azylového domu pro muže a ženy ani noclehárny, mají možnost využít podmínek pro osobní hygienu. Provozní doba: pracovní dny 8:00 17:00 víkendy 9:00 11:00 Služba je poskytovaná zdarma. Možnost vyprání osobního prádla je zpoplatněna. 13

14 Domov pro matky s dětmi v tísni Pionýrů 673, Uničov Kontaktní osoba: Bc. Lenka Jořenková vedoucí, sociální pracovník tel.: mobil dostupný 24 hodin denně Provozní doba: nepřetržitá možnost ubytování: v pracovní dny 8:00 15:00 Posláním domova pro matky s dětmi v tísni v Uničově je poskytnout ubytování, podporu a pomoc matkám (otcům) s dětmi a těhotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení na dobu nezbytně nutnou. Individuálním přístupem jsou klienti podporováni tak, aby vlastními silami dokázali řešit svou sociální situaci a byli schopni začlenit se do společnosti. Cílová skupina: matky (otcové) s maximálně třemi dětmi nebo těhotné ženy (od 8 měsíce těhotenství) starší 18 let. Poskytované služby: - poskytnutí ubytování, - poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí podmínek pro přípravu stravy, - základní sociální poradenství. Počet lůžek: 7 Ubytování je poskytováno za úhradu. 14

15 CHARITA ŠTERNBERK STŘEDISKO UNIČOV Šternberská 497, Uničov tel.: WWW: Kontaktní osoby Charity Šternberk: Bc. Pavlína Vyvozilová statutární zástupce organizace, sídlo ve Šternberku tel.: Ing. Ludmila Zavadilová zástupkyně ředitele, sídlo v Litovli tel.: Kontaktní osoby Charity Šternberk - středisko Uničov: Bc. Alena Charouzová vedoucí střediska Uničov tel.: , Dana Vyhlídalová vrchní sestra CHOS tel.: , Petra Kejvalová, DiS. vedoucí CHPS tel.: , Bc. Dana Axmannová vedoucí NDC SCHOD tel.: ,

16 Ing. Soňa Šlosarová pastorační asistent vedoucí Klubu POHODA tel.: Bc. Kamil Jaroš půjčovna kompenzačních pomůcek tel.: , Provozujeme tyto zdravotní a sociální služby a projekty: CHOS - Charitní ošetřovatelská služba CHPS - Charitní pečovatelská služba NDC Nízkoprahové denní centrum SCHOD Klub POHODA, charitní šatník Půjčovna kompenzačních pomůcek CHOS - Charitní ošetřovatelská služba, domácí hospicová péče Kontaktní osoba: Dana Vyhlídalová vrchní sestra stanice Uničov tel.: , Provozní doba: dostupnost 7 dní v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků 16

17 Poslání služby: Posláním Charitní ošetřovatelské služby je poskytovat odborné terénní zdravotní služby lidem v jejich přirozeném domácím prostředí v Uničově a okolí. Služby jsou indikovány ošetřujícím lékařem a hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Domácí hospicová péče nemocným nabízí zajištění paliativní, symptomatické léčby. Tato léčba je zaměřena na zvýšení kvality života těžce nemocného člověka, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém či terminálním stadiu a není nutná nemocniční léčba. Jejím cílem je zmírnit nežádoucí příznaky onemocnění. Nabízí umírajícímu a rodině účinnou pomoc v oblasti ošetřovatelské, duchovní a sociální. Cíl služby: Cílem služby je umožnit uživatelům žít ve vlastním přirozeném prostředí, zajistit komplexní zdravotní péči, péči o nevyléčitelně nemocné a umírající, poskytnout všestrannou podporu rodinám nemocných. Zdravotní sestry jsou registrované pod ministerstvem zdravotnictví, podle zákona 96/2004Sb. Kontinuálně se vzdělávají a doplňují si kvalifikaci v oboru Zdravotní sestra, aby mohly našim klientům ulehčovat a dle našich možností zlepšovat kvalitu života ve stáří a nemoci. Zdravotní a ošetřovatelské úkony: - ošetřovatelská rehabilitace, - komplexní ošetřovatelská péče o nemocné, - odběry krve a biologického materiálu, - aplikace injekcí, klyzmatu, opiátů, - nácvik a zaučení samostatné aplikace inzulinu, - sledování fyziologických funkcí, 17

18 - péče o stomie všeho druhu, cévkování žen a péče o močové katetry, - prevence a léčba dekubitů, převazy kožních defektů a pooperačních ran, - nácvik soběstačnosti k sebeobsluze, - ošetřování těžce nemocných v terminálním stádiu života. CHPS - Charitní pečovatelská služba Kontaktní osoba: Petra Kejvalová, DiS. vedoucí stanice CHPS Uničov tel.: , Provozní doba: pondělí pátek 7:00 15:30 V případě požadavku uživatele a možnosti personální kapacity zařízení lze čas poskytování služby po domluvě rozšířit. Poslání služby: Posláním Charitní pečovatelské služby je pomoc a podpora uživatelů z Uničova a okolí (tj. v obcích a místních částech města: Benkov, Brníčko, Břevenec, Dlouhá Loučka, Sukolom, Dědinka, Dětřichov, Hlivice, Karlov, Králová, Křivá, Lipinka, Medlov, Nová Hradečná, Paseka, Plinkout, Renoty, Rybníček, Sovinec, Střelice, Šumvald, Troubelice, Újezd, Zadní Újezd, Želechovice), kteří mají dočasně nebo trvale sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu a potřebují dopomoc v péči o svou osobu nebo domácnost. Jedná se o pomoc nejen samotnému uživateli služby, ale také rodinným příslušníkům, kteří se o své příbuzné 18

19 nemohou v dostatečné míře postarat. Služba je zajišťována v domácnostech uživatelů. Služba je určena pro: - seniory - osoby se zdravotním postižením Poskytované služby: - pomoc při osobní hygieně, - dovážka obědů a pomoc při přípravě stravy, - pomoc při prostorové orientaci, - běžný úklid v domácnosti, - zajištění velkého úklidu (mytí oken, čištění koberců atd.), - velký nákup (týdenní, nákup ošacení), - doprovod k lékaři, na úřady, vycházky, - sociální poradenství, - další fakultativní služby dle nabídky, jako například dohled nad dospělým občanem, přeprava uživatele autem pečovatelské služby. Tyto služby jsou hrazeny uživateli na základě sazebníku pečovatelských úkonů, který je součástí dohody o poskytovaných službách. Půjčovna kompenzačních pomůcek Kontaktní osoba: Bc. Kamil Jaroš tel.: , Provozní doba: pondělí pátek 7:00 15:30 19

20 Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit přímo na středisku Charity v Uničově. Doporučuje se předchozí telefonická informace o možnostech nabídky a o dostupnosti kompenzačních pomůcek. Ceny výpůjčky jsou stanoveny dle aktuálního ceníku. Nabízíme k zapůjčení: invalidní vozíky, toaletní WC židle, sedačky do vany, francouzské hole, elektrická polohovací lůžka, chodítka, antidekubitní podložky s kompresorem a další. Nízkoprahové denní centrum SCHOD Kontaktní osoba: Bc. Dana Axmannová, DiS. tel.: , WWW: Provozní doba: pondělí - pátek 8:00 16:00 pondělí - pátek 12:00 16:00 hodin - dluhové poradenství Poslání: Posláním sociální služby NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM SCHOD je kontaktovat a navázat spolupráci s lidmi v mikroregionu Uničovska, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a jsou bez přístřeší nebo jsou ohroženi ztrátou přístřeší. Činnosti vedou k uspokojení základních životních potřeb. Centrum dále nabízí pomoc při obstarávání osobních záležitostí a speciálně také činnost dluhového poradenství. Cílem je stabilizovat situaci jedince a jeho návrat do běžného života. 20

21 Poskytované činnosti: A. Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: Hygienický servis - (WC, sprcha, poskytnutí hygienických prostředků), praní a sušení prádla, zajištění šatstva, zprostředkování zdravotního ošetření. B. Poskytnutí stravy: Potravinový servis - (káva, čaj, polévka, pečivo), vitamínový program. C. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: Individuální konzultace a krizové intervence, pobyt v denní místnosti, poradenství pro klienty (osoby blízké), Informační servis, odkazy a zprostředkování, doprovod, volný internet. Poradenství (právní, rodinné, dluhové apod.). PROJEKT DLUHY NEJSOU SAMOZŘEJMOST Projekt je podpořený Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost. Popis činnosti: Dluhové poradenství a zvyšování finanční gramotnosti. Dluhové poradenství: analýza situace jedince či rodiny, orientace v dokumentaci, splátkové kalendáře, komunikace s institucemi a věřiteli, pomoc při insolvenci atd. Zvyšování finanční gramotnosti: orientace v příjmech a výdajích, sestavování rozpočtu, doprovod na nákupy, zacházení s kartami, orientace ve finančních službách, manipulace s příjmem atd. 21

22 Klub POHODA Olomoucká 226, Uničov Kontaktní osoba: Ing. Soňa Šlosarová tel.: Provozní doba: úterý 8:00 10:00 hodin Klub POHODA je založen na charitním dobrovolnictví. Každé úterý se na Olomoucké ulici setkávají senioři spolu s dobrovolníky Charity. Společně prožitý čas tráví nejen vzájemným sdílením, ale také rukodělnými aktivitami. Zpracováním již nepotřebných materiálů v charitním šatníku vznikají pod jejich rukama výrobky, které nacházejí užití na různých prodejních akcích, jejichž výtěžek jde na podporu charitních projektů. Klub se neomezuje pouze na tato setkávání, ale kontakty mezi klienty navzájem, stejně jako jejich kontakty s dobrovolníky, probíhají i mimo úterní schůzky při různých příležitostech. V klubu POHODA je vítán každý, kdo si chce v kolektivu posedět, popovídat a cítit se v pohodě. Charitní šatník Olomoucká 226, Uničov Kontaktní osoba: Ing. Soňa Šlosarová tel.: Provozní doba: pondělí, středa 9:00 12:00 hodin a 13:00-16:00 22

23 Charitní šatník v Uničově je provozován díky obětavosti uničovských farních dobrovolníků. Charitní šatník přijímá nejen oděvy, textil, obuv, ale také ložní prádlo, nádobí, hračky, drobné vybavení domácnosti atd. Provoz šatníku je hrazen z dobrovolných příspěvků dárců a uživatelů této služby. Jednou ročně dochází k hromadnému odvozu oděvů do Diakonie Broumov, kde se textilní zboží dále zpracovává nebo míří do zahraničí ve formě humanitární pomoci. Centrum pro rodinu děkanátu Šternberk občanské sdružení Sídlo a působnost sdružení: Kostelní nám. 153, Uničov, mikroregion Litovelsko, Šternbersko, Uničovsko. Kontaktní osoba: Ing. Soňa Šlosarová tel.: Hlavním cílem činnosti Centra pro rodinu děkanátu Šternberk je vnášet do společnosti morální, duchovní a kulturní hodnoty k upevnění a prohloubení manželství a rodiny jako základu zdravé společnosti. Posláním Centra je připravovat plnohodnotné aktivity k prožívání volného času pro všechny věkové kategorie předškolní děti, školní děti, mládež, rodiče, seniory, osoby s handicapem, pomáhat manželům a rodičům vč. osamělých v prevenci i zvládání možných krizových stavů v rodině, zajišťovat či zprostředkovávat poradenské služby zaměřené na pomoc při řešení již vzniklých problémů v životě rodin i jednotlivců, vyhledávat vhodné dobrovolné spolupracovníky, usilovat o vytváření vhodných podmínek pro rozvoj podobných aktivit a život rodin v okolních obcích. Centrum pro 23

24 rodinu pořádá letní tábory, programová odpoledne pro děti v době letních prázdnin, organizuje rukodělné kroužky pro děti i dospělé, pořádá rodinné výlety, pro zpevnění vztahů v manželství jsou určeny manželské večery. Nabízí také zajímavé výchovně vzdělávací programy pro děti a mládež všech věkových skupin. Centrum v neposlední řadě organizuje různorodé přednášky a přednáškové cykly. 24

25 DOMOV PRO SENIORY UNIČOV s. r. o. Dolní Sukolom 1106, Uničov WWW: Kontaktní osoby: Kateřina Bruštíková statutární zástupce organizace tel.: mobil: Monika Glatterová ředitelka tel.: mobil: Provozní doba: nepřetržitá Kancelář pondělí až pátek 8:00-16:00 Posláním Domova pro seniory Uničov s. r. o. je celoroční nepřetržitá péče a poskytování důstojného zázemí seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří se z důvodu svého věku či nemoci nemohou o sebe postarat sami. Služby jsou poskytovány s ohledem na individuální potřeby každého uživatele. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách poskytujeme pobytovou službu - Domov pro seniory 25

26 Poskytované služby: - ubytování, stravování, úklid a praní prádla, - pomoc při osobní hygieně a péči o vlastní osobu, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, - nepřetržitá ošetřovatelská péče včetně rehabilitace, - podmínky pro zájmovou činnost, kulturní vyžití a uspokojování duchovních potřeb, - zprostředkování lékařské péče. Kapacita zařízení: 40 lůžek v průběhu roku 2013 je plánováno navýšení kapacity o 23 lůžek Cílová skupina - Osoby se zdravotním postižením - Senioři Věková struktura cílové skupiny: Dospělí (40 64 let) Senioři nad 65 let 26

27 Občanské Sdružení Jasněnka Zařízení: Stacionář Jasněnka Jiráskova 772, Uničov Kontaktní osoba: Mgr. Josef Červinka, ředitel stacionáře tel.: WWW: Provozní doba: pracovní dny 6:30 16:30 hodin Poslání Stacionáře Jasněnka: Posláním Stacionáře Jasněnka je poskytování ambulantní sociální služby osobám s mentálním a kombinovaným postižením. Poskytování sociální služby směřuje k rozšíření osobních možností uživatelů služby, k podpoře jejich sociálního začleňování, k využívání jejich přirozených vztahových vazeb a k zapojení uživatelů do místního společenství a společenského života. Činnost stacionáře vychází z individuálních potřeb každého uživatele a klademe důraz na dodržování lidských práv a svobod. Cíle poskytované služby: Cílem sociální služby je pomáhat uživatelům služby vést plnohodnotný život srovnatelný se životem jejich vrstevníků. 27

28 Dílčí cíle: - pokrýt kapacitou i nabídkou služby poptávku v daném regionu, - vytvořit a trvale udržet kvalitní a profesionální prostředí s angažovaným týmem pracovníků, - podílet se na procesu seznamování odborné i široké veřejnosti o možnostech i potřebách osob s mentálním a kombinovaným postižením. Cílová skupina: Cílovou skupinu tvoří osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 3 45 let. Charakteristickými znaky této skupiny je ohrožení sociálním vyloučením ze společnosti, dále snížení soběstačnosti v základních životních dovednostech. Klienti jsou vedeni k zajištění péče o svou osobu, používání veřejných míst a služeb, zajištění vzdělávání a práci vlastními silami a zvýšení schopnosti a dovednosti uplatňovat vlastní práva. Poskytované služby: Služba obsahuje tyto základní činnosti: - základní sociální poradenství, - pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, - pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, - poskytnutí stravy, - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, - sociálně terapeutické činnosti, - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 28

29 Služba obsahuje tyto fakultativní činnosti: - doprava uživatelů, - fyzioterapeutická péče. Zařízení: Základní škola speciální Jasněnka, o.p.s. Jiráskova 772, Uničov Kontaktní osoba: Mgr. Miloslava Bártová, ředitelka školy tel.: WWW: www: jasnenka/skola.htm Provozní doba: pracovní dny 7:00 15:30 hodin Poslání Základní školy speciální Jasněnka: Posláním ZŠ speciální Jasněnka je poskytování vzdělávání dětem s mentálním a kombinovaným postižením a dětí s diagnózou autismus. Během vzdělávání každého žáka se zohledňuje jeho osobnost a vzdělávání probíhá dle individuálních vzdělávacích programů. Cíle vzdělávání: Cílem vzdělávání ve speciální škole je, aby zdravotně postiženým žákům byly předány takové vědomosti, dovednosti a návyky, které by jim v rámci jejich schopností pomohly zařadit se do společenského života. Cílová skupina: Cílovou skupinu speciální školy tvoří žáci s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 let. Charakteristickým znakem této skupiny je, že se jedná o žáky, kteří by vzhledem ke svému zdravotnímu postižení nemohli být zařazeni do škol, které poskytují běžné 29

30 základní vzdělání, tedy do škol, které nejsou vybaveny tak, aby tito žáci mohli bez problémů vzhledem ke svému handicapu plnit základní vzdělání. Vzdělávání ve speciální škole: Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro speciální školy. Vzdělávací program je přizpůsoben každému žákovi podle jeho schopností a možností. Kromě základního vzdělání škola zajišťuje: - péči klinického logopeda, - fyzioterapeutickou péči, - dotykovou terapii, - cvičení v Snozelen, - sportovní aktivity, - kulturní akce, - rekondiční pobyty v přírodě. 30

31 Klokánek Dlouhá Loučka Švehlova Dlouhá Loučka Kontaktní osoby: Mgr. Šárka Kupčáková vedoucí Klokánku tel.: Lenka Dittrichová, DiS. zástupce vedoucí a sociální pracovnice tel.: Bc. Hana Fuglíková sociální pracovnice tel.: Tel.: Krizový mobil: WWW: Pracoviště Klokánek v Dlouhé Loučce je projektem Fondu ohrožených dětí, jehož posláním je nabídnout týraným, opuštěným a zanedbávaným dětem místo ústavní výchovy přechodnou rodinnou péči na dobu, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo dokud pro ně není nalezena trvalá náhradní rodinná péče (osvojení, pěstounská péče, svěření do výchovy třetí osoby). Do Klokánku jsou přijímány děti dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí na základě: - soudního rozhodnutí (předběžné opatření, rozsudek), - žádosti rodičů, 31

32 - žádosti orgánu sociálně právní ochrany dětí, - žádosti samotného dítěte. Cílová skupina: - děti od 0 do 18 let věku - děti a mládež do 26 let věku (v případě soustavné přípravy na budoucí povolání) ohrožené společensky nežádoucími jevy Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách má Klokánek udělenu registraci sociální služby SOCIÁLNÍ REHABILITACE. Služba je pobytová, poskytována je celoročně a nepřetržitě. Děti po přechodnou dobu bydlí v bytech, kde se o ně v týdenních intervalech starají tety. V každém bytě jsou zpravidla 4 děti. Služba je poskytována zdarma a v rozsahu těchto činností: a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování, b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, e) poskytování ubytování, f) poskytnutí stravy, g) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, h) sociální poradenství, i) sociálně terapeutická činnost. 32

33 Dům dětí a mládeže Vila Tereza Sídlo: Nádražní 530, Uničov Zřizovatel: Olomoucký kraj Kontakt: WWW: Kontaktní osoba: Mgr. Jana Veselá ředitelka DDM tel.: , tel.: , fax: Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov je školské zařízení pro zájmové vzdělávání v oblasti volného času. Své služby poskytuje širokému okruhu zájemců, a to především dětem a mládeži, popř. dospělým. Vila Tereza je příspěvkovou organizací zřizovanou Olomouckým krajem. Zájmové vzdělávací aktivity jsou uskutečňovány především v prostorách a areálu DDM Vila Tereza v Uničově, část aktivit je soustředěna do škol a na sportoviště ve městě Uničově, některé zájmové činnosti se uskutečňují i v obcích Mikroregionu Uničovsko. Od roku 2005 poskytuje DDM zájmové vzdělávání v oblasti dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v městském parku. Pro spontánní aktivity je zpřístupněno hřiště v prostorách DDM Vila Tereza, Uničov a areál BMX na Šibeníku. Provozní doba: Po Pá hod. So Ne dle plánovaných aktivit 33

34 Poskytované služby: - výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, - zprostředkování kontaktů se společenským prostředím, - poradenské a informační služby v oblasti volného času dětí, mládeže a dospělých, - zajištění pobytových akcí pro účastníky ze sociálně slabého prostředí, - zajištění vzdělávacích kurzů pro seniory. 34

35 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MATEŘSKÉ CENTRUM JEŽEČEK Olomoucká 225, Uničov (budova ZŠ Haškova, vstup hlavním vchodem) Kontaktní osoba: Ing. Lucie Šebestíková předseda sdružení tel.: Mgr. Andrea Panáčková tel.: provozní doba: Po Pá 9:00 11:30 Hlavním cílem sdružení bylo vybudování a zprovoznění mateřského centra v Uničově, jehož součástí je herna pro setkávání maminek (popř. jiných rodinných příslušníků) na rodičovské dovolené a jejich dětí. Mateřské centrum napomáhá matkám i dalším osobám v překonávání sociální izolace, navazování nových kontaktů a přátelství, předávání zkušeností a zajišťuje další aktivity vedoucí k odstranění sociální exkluze. Mateřské centrum svojí činností napomáhá dětem v rozvoji osobnosti, sociálních vztahů a základů klíčových kompetencí potřebných pro další životní období formou přijatelnou jejich věku. Co je to mateřské centrum? - místo pro setkávání osob, které celodenně pečují o nejmenší děti, - místo pro první kontakty nejmenších dětí (převážně od 1 do 4 let), - centrum nenahrazuje mateřskou školu, rodič je v centru vždy společně s dítětem, 35

36 - v centru si rodiče s dětmi nejen hrají, ale malují, zpívají, cvičí atd., což vede k všestrannému rozvoji dítěte. Rodiče mají možnost využít přístup na internetové stránky a naučit se, obnovit či připomenout si práci s počítačem. Do mateřského centra je možné přijít kdykoliv, když je otevřeno a zapojit se do dění v centru. 36

37 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ GAUDOLINO Masarykovo nám. 29, Uničov 1 Bc. Jiří Urbášek, DiS. předseda sdružení tel.: WWW: Gaudolino nabízí aktivní využití volného času, a to nejen v průběhu všech školních prázdnin, ale i při školách v přírodě či víkendových pobytech. Programy jsou koncipovány tak, aby děti nejen zabavily, ale zároveň podporovaly rozvoj jejich osobnosti a umožnily jim seberealizaci. Aktivity jsou zaměřeny na turistiku ve všech podobách, osvojování tábornických dovedností, provozování nejrůznějších řemeslných a výtvarných dílen, ale i na širokou škálu her, tradičních i netradičních sportovních aktivit a dalších specializovaných aktivit. Doménou jsou pak tzv. netradiční sporty a deskové, karetní a stolní hry. Vyvrcholením celoroční činnosti sdružení jsou letní dětské tábory. Jejich programy jsou založeny na prolínání oddílových her a soutěží v menších či větších skupinách a celotáborové hry, jejich téma je voleno tak, aby kromě zábavy poskytlo dětem i možnost setkat se s určitou historickou epochou, událostí nebo kulturně-společenským fenoménem. Vše, co se na našich akcích děje a v budoucnu bude dít, je podřízeno našemu hlavnímu mottu: Chceš se bavit? Chceš se smát? S Gaudolinem pojď si hrát. Od tohoto hesla se odvíjí i náš přístup k práci s mladými lidmi. Naším cílem není pracovat S dětmi a mládeží, ale PRO děti a mládež. 37

38 OS Gaudolino je řádným členem České rady dětí a mládeže a Unie neziskových organizací Olomouckého kraje. 38

39 NADAČNÍ FOND VĚTRNÍK Nešverova 683/2, Olomouc Kontaktní osoba: PhDr. Jana Kolomazníková tel.: WWW: Účelem nadačního fondu je podpora a zajištění vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně slabých rodin nebo ze sociálně znevýhodněného prostředí a podpora projektů, programů a aktivit právnických a fyzických osob zaměřených na oblasti sociální, humanitární a zdravotní. 39

40 PEDADOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA OLOMOUC U sportovní haly 1a, Olomouc Kontakt: tel.: , WWW: www. ppp-olomouc.cz provozní doba: po 7:30 16:00 út čt 7:30 13:30 Detašované pracoviště Uničov, ZŠ Haškova 211 tel.: provozní doba: dle dohody Pedagogicko psychologická poradna poskytuje odbornou diagnostickou, intervenční a metodickou pomoc při řešení vývojových a vzdělávacích potíží dětí, též rodinám (ev. jiným výchovným institucím) a školám. 40

41 SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR ZO UNIČOV Kontaktní osoby: Jaroslav Kolomazník Uničov, Nová 813 tel.: Jarmila Šilhavá Uničov, Balcárkova 732 tel.: Svaz postižených civilizačními chorobami je občanské sdružení, které je nezávislé, otevřené a nepolitické. Sdružuje občany postižené civilizačními chorobami a další postižené osoby i ostatní příznivce sdružení. Členům nabízíme zajištění: - pomoci v oblasti sociální a zdravotní, - rekondičních pobytů kardiaků, astmatiků a postižených vertebrogenním syndromem, - vzdělávacích přednášek se zdravotní tématikou, - finanční podpory zdravotních masáží a plavání, - účasti na pravidelných turistických vycházkách, které pořádá turistický oddíl Uničov, - jednodenních zájezdů za účelem poznání významných míst ČR, - měsíčních pravidelných neformálních setkání při hudbě a tanci, - zájezdů do zahraničí pro zlepšení tělesné kondice (Polsko, Rakousko plavání), - zájezdů do divadla v Olomouci apod. Rekondiční pobyty zajišťujeme ve spolupráci s nadřízenými orgány SPCCH pro kardiaky, astmatiky a nemoci vertebrogenního syndromu. V rámci pobytů probíhá nácvik životního stylu a získání praktických dovedností k zvládnutí zdravotních potíží. Vše probíhá 41

42 za odborného vedení cvičitelky, zdravotní sestry a za přítomnosti lékaře. Ve skupině je účastníků rekondičního pobytu, který je zajišťován ve zdravém prostředí Jeseníků a Beskyd. Délka pobytů je až 11 dní se zajištěnou dopravou. - Výborová schůze probíhá každé první pondělí v měsíci. - Aktuální informace je možné získat ve vývěsní skříňce ZO na Dukelské ulici. 42

43 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU UNIČOV Masarykovo nám. 1, Uničov Kontakty Mgr. Ivo Olbert, vedoucí odboru, tel.: , e- mail: Bc. Antonín Mikšík, zástupce vedoucího odboru, sociální práce, tel.: Jitka Pánková, sociální práce, tel.: , Mgr. Veronika Wiedermannová, sociálně právní ochrana dětí, tel.: Mgr. Kateřina Pisková, sociálně právní ochrana dětí, tel.: Bc. Anna Lasovská, sociálně právní ochrana dětí, tel.: Monika Hamplová, DiS., sociálně právní ochrana dětí, tel.: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví V rámci sociálních služeb je poskytována pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální situaci ve formě, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, 43

44 ctí individuální lidské potřeby a současně posiluje schopnost sociálního začleňování každého jednotlivce do společnosti v jeho přirozeném sociálním prostředí. Zákon o sociálních službách nabízí zásadní nástroje, kterými lze řešit nepříznivou sociální situaci každého jedince. Garantuje např. bezplatné sociální poradenství, nabízí pestrou škálu sociálních služeb, které si může člověk sám svobodně vybrat a zároveň poskytuje záruku, že vybrané služby budou pro uživatele bezpečné, profesionální a přizpůsobené jeho potřebám. Odbor sociálních věcí od 1. ledna 2012 (změny v rámci sociální reformy I.) vykonává tyto činnosti: Úsek sociální práce mimo jiné: - poskytuje odbornou pomoc a poradenství v sociální oblasti, spolupracuje s jinými subjekty činnými v oblasti sociálních služeb (dalšími obcemi, krajem a poskytovateli sociálních služeb OLÚ Paseka, Dům pro seniory Dolní Sukolom), - zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území správního obvodu města Uničova jako obce s rozšířenou působností, - sleduje výkonnost, kvalitu a dostupnost lokálních sociálních služeb, - koordinuje poskytování sociálních služeb, - zajišťuje pomoc marginálním skupinám obyvatel a občanům, kteří potřebují zvláštní - pomoc (např. umístěným ve zdravotnickém zařízení), - provádí terénní sociální šetření, zejména ve vztahu k osobám nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci, 44

45 - posuzuje životní situace klienta formou zpracování standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, - spolupracuje s Centrem sociálních služeb (Azylový dům, pečovatelská služba), Charitou, Nízkoprahovým denním centrem Schod atd., - metodicky řídí Centrum sociálních služeb, - vydává rozhodnutí o zvláštním příjemci důchodu, - stanovuje úhradu za stravu a péči rodičům dítěte umístěného v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření, - vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, které byly přiznány mimořádné výhody druhého nebo třetího stupně, - vydává Euroklíče držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům a onkologickým pacientům, - vykonává sociální práci a poradenství na základě zákona č. 108/2006 Sb. a zákona č. 111/2006 Sb. v platném znění (poradenství v oblasti výplaty dávek, důchodů, ubytování), - spolupracuje se správními úřady a jinými subjekty (s Úřadem práce, Okresní správou sociálního zabezpečení, Policií ČR, Městskou policií a dalšími státními i nestátními subjekty), - provádí šetření u osob zbavených způsobilosti k právním úkonům a vypracovává zprávy pro okresní soud v Olomouci, 45

46 - zajišťuje vypracování statistik pro potřeby KÚ a MPSV, - spolupracuje při identifikaci potřeb sociálních služeb při vytváření sítí služeb a ošetření všech sociálních situací v rámci komunitního plánování a při realizaci preventivních aktivit, - řídí a organizuje veřejně prospěšné práce (příp. veřejnou službu), - plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti, - plní další úkoly z oblasti prorodinné a protidrogové politiky města, problematiky rizikového chování a trestné činnosti, - národnostních menšin, etnik a multikulturalismu, - vede agendu evidence a vydávání tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem dle zákona č. 167/1998 Sb., zákon o návykových látkách. Úsek sociálně-právní ochrany dětí - vyhledává ohrožené děti a mládež a vede evidenci ohrožené mládeže, pomocnou evidenci v agendě péče o rodinu a děti, provádí vyřazování zletilých dětí z evidence, - podává zprávy soudu, státnímu zastupitelství a policii, - poskytuje sociálně-právní poradenství rodičům, dětem a těhotným ženám při řešení rodinných, osobních a sociálních problémů v aktuálních a krizových situacích, - zprostředkovává odborné poradenství, - sleduje vývoj dětí, které byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů, dětí, u kterých byla nařízena ústavní nebo ochranná 46

47 výchova, vede rodiče k nápravě a působí na ně tak, aby byl možný návrat dětí zpět do rodinného prostředí, dle zákona o sociálněprávní ochraně dětí, - vykonává návštěvu dětí v ústavní výchově, - podává návrhy či podněty na zahájení soudního řízení ve věci zbavení, popřípadě omezení či pozastavení rodičovské odpovědnosti, ve věcech ústavní výchovy a úpravy poměrů nezletilých dětí, - podává návrh na předběžné opatření, ocitneli se nezletilé dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, zajišťuje kompletní dokumentaci, místo a přijetí do příslušného zařízení, účastní se výkonu rozhodnutí, - podává žalobu na zahájení soudního jednání ve věcech určení otcovství k nezletilému dítěti, - pomáhá nezletilým a mladistvým propuštěným z ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a mladistvým z výkonu trestu odnětí svobody, aby se co nejrychleji začlenili do společnosti, - zajišťuje výkon kolizního opatrovnictví v řízení a účastní se trestního řízení proti mladistvým, podává za něj opravné prostředky, spolupracuje s ústavy pro výkon vazby, pro výkon odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy a navštěvuje děti tam umístěné; dále spolupracuje s orgány obcí, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi, 47

48 - jedná se žadateli o osvojení a pěstounskou péči, provádí šetření v rodinách žadatelů o osvojení a pěstounskou péči, provádí šetření v místě bydliště žadatelů, zajišťuje posudky ze zaměstnání a vyšetření zdravotního stavu žadatelů, - vede rejstřík vhodných žadatelů o osvojení a pěstounskou péči, - zajišťuje podklady pro důkaz nezájmu rodičů o dítě a podává návrhy na zahájení řízení o nezájmu rodičů, - sepisuje se žadateli návrh na svěření dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů a zpracovává rozhodnutí o svěření dítěte do péče budoucích pěstounů a osvojitelů, - provádí šetření v rodinách, kterým bylo svěřeno dítě do předadopční a předpěstounské péče a sleduje jeho vývoj a úroveň péče o něj, sleduje vývoj dětí v pěstounských rodinách pravidelnými návštěvami v rodinách, školách, učilištích, - sepisuje návrhy na svěření dítěte do pěstounské péče, - zastupuje děti jako kolizní opatrovník v řízení o osvojení, předadopční péči, pěstounské péči a účastní se dalších jednání dle potřeby, - spolupracuje s krajským úřadem při zprostředkování náhradní rodinné péče, - účastní se přestupkového řízení proti mladistvým, podává za ně opravné prostředky, - plní úkoly v oblasti primárních, sekundárních a terciálních sociálně patologických jevů, - spolupracuje s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí, 48

49 - zajišťuje návrat dětí nacházejících se v cizině bez doprovodu zpět na území ČR, - zabezpečuje pohotovostní služby na úseku sociálně-právní ochrany dětí, - vykonává činnosti sociálního kurátora dospělých. 49

50 ÚŘAD PRÁCE OLOMOUC KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ UNIČOV ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ Kontaktní údaje: Bezručovo nám. 480, Uničov tel.: WWW: www: Úřední hodiny: Pondělí 8:00 12:00 13:00 17:00 Úterý 8:00 11:00 Středa 8:00 12:00 13:00 17:00 Čtvrtek 8:00 11:00 Pátek 8:00 11:00 (jen pro příjem žádostí a pozvaní) Úřad práce poskytuje informace z oblasti pracovního trhu, eviduje uchazeče o zaměstnání, informuje o volných pracovních místech, zjišťuje rekvalifikaci apod. 50

51 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA HMOTNÁ NOUZE SOCIÁLNÍ SLUŽBY, PŘÍSPĚVEK NA PÉČI DÁVKY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kontaktní údaje: Šternberská 499, Uničov tel.: Úřední hodiny: Pondělí 8:00 12:00 13:00 17:00 Úterý 8:00 11:00 Středa 8:00 12:00 13:00 17:00 Čtvrtek 8:00 11:00 Pátek 8:00 11:00 (jen pro příjem žádostí a pozvaní) Úřad práce kontaktní pracoviště zajišťuje vyřízení dávek státní sociální podpory, dávky v hmotné nouzi, sociální služby, příspěvky na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením. Úřad práce kontaktní pracoviště ul. Šternberská má bezbariérový přístup. 51

52 OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OLOMOUC (OSSZ) OSSZ Olomouc Kosmonautů 1151/6c Olomouc tel.: fax: Úřední hodiny pro veřejnost: Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 16:00 Středa 8:00 17:00 Čtvrtek 8:00 16:00 Pátek 8:00 14:00 Úřední hodiny podatelny: Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 16:00 Středa 8:00 17:00 Čtvrtek 8:00 16:00 Pátek 8:00 14:00 Úřední hodiny pokladny: Pondělí 9:00 12:00, 13:00 15:00 Středa 9:00 12:00, 13:00 15:00 Česká správa sociálního zabezpečení jako orgán státní správy vykonává působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodové pojištění a nemocenské pojištění) a lékařské posudkové služby. 52

53 ODBORNÝ LÉČEBNÝ ÚSTAV PASEKA Kontaktní údaje: Paseka 145, tel.: fax: WWW: prim. MUDr. Zdenka Polzerová, MBA - ředitelka tel.: Odborný léčebný ústav v Pasece poskytuje lůžkovou zdravotní péči na odděleních TRN, LDN, rehabilitace a sociální hospitalizace. Dále poskytuje ambulantní zdravotní péči (plicní, chirurgická, rehabilitační, neurologická a praktického lékaře). Komplementární služby zajišťuje laboratoř v OLÚ Paseka a na poliklinice Uničov. Jedná se o laboratoř biochemickou a hematologickou. Další z poskytovaných služeb je RTG zařízení. Dle 52 zákona č. 108/2006 Sb. poskytuje OLÚ pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče. Sociální služby se poskytují jen stávajícím pacientům OLÚ. Kapacita lůžek: 13 pro ženy, 3 pro muže. 53

54 DOMOV DŮCHODCŮ ČERVENKA Kontaktní údaje: Nádražní 105, Červenka tel Mgr. Piska Josef - ředitel tel.: WWW: Domov důchodců Červenka poskytuje pobytovou sociální, zdravotní a rehabilitační péči seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci a vyžadují celodenní péči, kterou jim není schopna zajistit rodina, pečovatelská služba ani jiná terénní služba. Péče v domově stojí na konci uzavřeného záchytného kruhu sociální péče o seniory a touto péčí se domov snaží zajistit důstojným způsobem náhradu za domácí prostředí. Poskytuje svým uživatelům takovou podporu a pomoc, aby mohli nadále vést v rámci svých možností a schopností plnohodnotný a kvalitní život. 54

55 MIKROREGION UNIČOVSKO Mikroregion Uničovsko se rozprostírá severozápadně od města Olomouce na 315 km². V mikroregionu žije bezmála obyvatel. K neformálnímu ustanovení mikroregionu došlo v roce 1998 dohodou starostů 12 obcí. V roce 2001 se k tomuto sdružení připojily obce Lipinka a Oskava. Svazek obcí mikroregionu Uničovsko byl založen na základě smlouvy o vytvoření svazku obcí dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a vznikl dnem 3. ledna 2005 zápisem do registru vedeného u Krajského úřadu v Olomouci. K dnešnímu dni má Mikroregion Uničovsko 14 členských obcí. Obce mikroregionu spolupracují při prosazování a uskutečňování projektů, které svým významem přesahují hranice jednotlivých obcí. Členské obce tak spojuje nejen společný zájem o prosperitu mikroregionu, ale také o přírodní prostředí, turistickou atraktivitu regionu či kulturní dědictví. Služby poskytované v obcích mikroregionu Uničovska: - domy pro seniory provozují obce Medlov, Paseka, Troubelice, - pečovatelská služba Centra sociálních služeb Uničov působí na území města Uničova a jeho místních částí a v obci Dlouhá Loučka, - pečovatelská služba a ošetřovatelská služba Charity Šternberk středisko Uničov působí na území města Uničova a v okolních obcích. Kontakty: Městský úřad Uničov, Masarykovo nám. 1, WWW: tel.:

56 Obecní úřad Dlouhá Loučka, 1: Máje 116, WWW: loucka.cz tel.: , Obecní úřad Lipinka, čp. 82, , pošta Troubelice WWW: tel.: Obecní úřad Medlov, čp. 300, , pošta Uničov 1 WWW: tel.: , Obecní úřad Nová Hradečná, čp. 193, WWW: tel.: Obecní úřad Oskava, čp. 122, WWW: tel.: Obecní úřad Paseka, čp. 17, WWW: tel.: , Obecní úřad Pňovice, čp. 187, WWW: tel.: Obecní úřad Strukov, čp. 33, WWW: tel.: Obecní úřad Šumvald, čp. 17, WWW: 56

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Přerově Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, www.kr-olomoucky.cz Tisk: STUDIO TRINITY, s. r. o.,

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí

Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí . Průvodce sociálními službami v Uherském Brodě a okolí Průvodce je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Společného regionálního operačního programu a státním rozpočtem ČR. Průvodce sociálních

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení

Sanus Brno občanské sdružení Kotlářská 51, Brno 602 00. Základní ustanovení VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Sanus Brno Základní ustanovení Právní postavení sdružení 1. Sdružení je nezávislá, nepolitická a nezisková organizace. Členové se v něm sdružují dobrovolně na základě společného

Více

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví

MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví MĚSTO JIČÍN MĚSTSKÝ ÚŘAD JIČÍN odbor sociálních věcí a zdravotnictví POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM ÚZEMÍ PO3 JIČÍN BŘEZEN 2014 POPIS A ANALÝZA POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s.

Výroční zpráva za rok 2014. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Výroční zpráva za rok 2014 Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje, o. p. s. Obsah Úvodní slovo ředitele společnosti Základní informace o organizaci Lidé a pobočky Poslání a cíle společnosti

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň

Mgr. Lucie Bicková, ředitelka OCH Třeboň Slovo ředitelky Tak jako každý rok si vám dovoluji předložit tuto výroční zprávu, která stručně popisuje činnosti a aktivity Oblastní charity Třeboň. Mé poděkování patří všem pracovníkům, kteří svou práci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY MĚSTA PEČKY ZA ROK 2011 Výroční zpráva za rok 2011 1. Kontakty Název: Adresa: Právní forma: Pečovatelská služba města Pečky Chvalovická 1042, 289 11 Pečky příspěvková

Více

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Směrnice č. 2/2015. Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb. Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 2/2015 Veřejný závazek Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Komunitní centrum ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ Vydává: Mgr. Jaromír Novák,

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2013 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, p. o. str. 2-19 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice, p. o. str. 20-21 OSTATNÍ

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou

Výroční zpráva 2014. Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Výroční zpráva 2014 Nemocnice následné péče v Lomnici nad Popelkou s poliklinikou Obsah 1. Základní údaje organizace 2. Úvodní slovo 3. Údaje o činnosti 3.1 Předmět činnosti organizace 3.2 Cíle organizace

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střediska výchovné péče v Jihlavě Platnost dokumentu: od 1. 4. 2016 Mgr. Radek Vovsík ředitel razítko 1 OBSAH 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školského zařízení 4

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace

Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník. I. Poslání organizace Domov pro seniory Javorník, p. o., Školní 104, 79070 Javorník Cíle a způsob poskytování sociálních služeb I. Poslání organizace Posláním Domova pro seniory Javorník, p. o., je poskytovat uživatelům podle

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SAZEBNÍK ÚHRAD PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. Nitranská ul. 4091-2 767 01 Kroměříž IČO: 26940931 tel: 573 341 700 e-mail : prochazkova@pecovat.cz ředitelka : Ing. Michaela Procházková

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉHO STŘEDISKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OÁZA ZA ROK 2013 V Novém Městě nad Metují 1/2014 Městské středisko sociálních služeb Oáza Nové Město nad Metují Zřizovatel: město Nové Město nad Metují,

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO SOCIÁLNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ V MIKROREGIONU OTROKOVICKO Domov SENIOR Otrokovice Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Telefon: 577 924 126 E-mail: pavel.malik@muotrokovice.cz Zřizovatelem je město Otrokovice.

Více

Denní stacionář - Veřejný závazek

Denní stacionář - Veřejný závazek Denní stacionář - Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. ČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Přehled poskytovatelů města Aš

Přehled poskytovatelů města Aš Přehled poskytovatelů města Aš Nestátní neziskové organizace: 1. Centrum pro zdravotně postižené Karlovarského kraje 2. Farní charita Aš - Domov sv. Zdislavy pro matky dětmi v tísni 3. FOKUS-Mladá Boleslav,

Více

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21,

ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Domov pro seniory Foltýnova. Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Nevyplňovat, vyplní domov: Domov pro seniory Foltýnova 1008/21, Domov se zvláštním režimem 635 00 Brno Bystrc Číslo žádosti (vyplní domov): ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Foltýnova

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Berouna Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb - Beroun Registrační číslo projektu: CZ.04.1.05/3.2.04.3/4240 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Přehled poskytovatelů sociálních služeb

Více

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC

Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC Výroční zpráva 2 0 1 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, SROP a STATUTÁRNÍM MĚSTEM OLOMOUC 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014

KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 KATALOG SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB MĚSTO NYMBURK Prosinec 2014 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, do rukou se Vám dostává Katalog sociálních a návazných služeb města Nymburk. Od jeho prvního vydání

Více

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva

Charita Kopřivnice. Výroční zpráva Charita Kopřivnice Výroční zpráva r. 2012 Obsah: Úvodní slovo.. 2 Organizační schéma Charity Kopřivnice... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Historické mezníky... 3 Veřejný závazek. 4 Charitní ošetřovatelská

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269, 417 22

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY. Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres, stát Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Žadatel.. Jméno, příjmení (popř. rodné jméno) Narozen/a/*... Den, měsíc, rok, místo, okres,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené

4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené výroční zpráva 21 TyfloCentrum Brno, o.p.s. 4. Sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené www.centrumpronevidome.cz/aktivizace Přínosem této služby je především podpora aktivního přístupu k životu,

Více

Výrazným klamáním bylo nepřidělení grantu od města Příbram. Do tohoto roku CZP dostávalo grant od města pravidelně.

Výrazným klamáním bylo nepřidělení grantu od města Příbram. Do tohoto roku CZP dostávalo grant od města pravidelně. Úvodní slovo V roce 2012 Centrum pro zdravotně postižené v Příbrami (dále jen CZP) pokračovalo v poskytování služeb odborné sociální poradenství a služby osobní asistence. Přestože dotace MPSV byla zcela

Více

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007,

Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, Statutární město Brno Obecně závazná v y h l á š k a č. 1/2007, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších

Více

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace - Centrum sociálních služeb Naděje Broumov(CSSNB) Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov Centrum sociálních služeb

Více

Obecné informace pro pacienty

Obecné informace pro pacienty U Vojenské nemocnice 1200 169 02 Praha 6 e-mail: info@uvn.cz internet: www.uvn.cz Obecné informace pro pacienty Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha Kdo Vám bude v ÚVN poskytovat

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více