Vznik Československa. Jakub Kozar (podle předlohy Václava Havla):

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vznik Československa. Jakub Kozar (podle předlohy Václava Havla):"

Transkript

1 Jakub Kozar (podle předlohy Václava Havla): Vznik Československa Vypravěčka: Je tomu již devadesát let, co se na konci První světové války kdesi v srdci Evropy probudil k životu nový samostatný stát stát československý. Předchozích 300 let český národ trpěl pod železnou rukou Rakouské později Rakousko-Uherské monarchie. Ta však v první světové válce směřovala k tak zdrcující porážce, že již nebylo v jejich silách udržet obrovský nadnárodní kolos pospolu. Zahraničnímu odboji včele s Masarykem, Štefánikem a Benešem se podařilo prosadit a legitimizovat vznik samostatného československého státu. Na domácích politických představitelích zůstalo, aby nový stát oficiálně vyhlásili. Přenesme se nyní do předvečera onoho památného dne, do bytu jednoho z budoucích mužů 28.října, dr. Aloise Rašína Rašín: Centrála? Tady Dr. Rašín. Slečno, spojte mě prosím ihned s Vídní, potřebuju mluvit s říšským poslancem Tusarem. Tusar: Hier Reichsrat, Tusar am Apparat. Rašín: Rašín, dobrý večer. Tusar: To je výborné, že voláte, příteli. Dějí se velké věci! Rašín: Povídejte! Tusar: Dnes odpoledne ke mně přišel plukovník generálního štábu Ronge. Požádal mě, prý s vědomím císařovým, aby čeští poslanci odjeli na frontu a působili na vojáky, aby ještě aspoň několik dní udrželi frontu. Jde o záchranu válečného materiálu v hodnotě několika miliard. Vojáci totiž houfně odcházejí z bojiště, protiví se rozkazům a jediní, kdo by jim prý mohli dát morální sílu, jsou čeští poslanci! Válka je prý prohraná, bude uzavřen mír, jde jen o několik dnů. Rašín: To je fantastické! To musí skutečně prasknout každou chvíli, když to tvrdí i Ronge. Klidně mi volejte v jakoukoli hodinu, stejně už dnes nebudu spát. Tusar: Nezapomeňte, že vás zítra čeká perný den. Rašín: Přesně tak, zítra to spustíme, jde moje manželka, musím končit. Rašínová: Lojzo, co konkrétně uděláte? Máš nějaký plán? Rašín: Karličko, zase jsi poslouchala cizí hovory. Já ten druhý telefon asi zruším. A jaký plán? Tohle je revoluce! Copak se dá revoluce nějak naplánovat? Rašínová: Já vím, ale přeci jen - Rašín: Především zavolám Scheinerovi, aby přes noc zmobilizoval Sokoly. Jakmile lidi uvidí na ulicích jejich hlídky po dlouhé době zase v krojích pochopí ihned, co se děje. A zároveň to bude jakási záruka veřejného pořádku. Nemělo by dojít ke zbytečným násilnostem. 1

2 Musíme hned první den celému světu ukázat, že si zasloužíme svobodu, kterou nám Masaryk s legiemi vybojoval. Rašínová: Přítomnost Sokolů na ulicích ovšem ještě stát nezaloží. Rašín: To jistě ne, mluvím jen o tom, co udělám nejdřív. Rašínová: A co se tedy bude dít potom? Rašín: Na osmou ráno svolám schůzku předsednictva ke Švehlovi. Tam řeknu, co vím od Tusara, a navrhnu, abychom začali přebírat státní správu. Rašínová: Nebude chtít Švehla počkat, až bude kapitulace vyhlášena? Víš přece, jak je opatrný... Rašín: Stříbrný a Soukup budou souhlasit hned, vždyť by se zesměšnili, kdyby teď byli pro vyčkávání, když už před čtrnácti dny to chtěli rozjet. Pokud jde o Švehlu, věřím na jeho nos. Určitě vycítí, že situace už dozrála. Rašínová: Jestli budou teda všichni pro, co konkrétně uděláte? Rašín: Švehla se Soukupem mají jít v devět převzít Válečný obilní ústav. Převezmou ho prostě jménem nového státu a nechají si na místě složit slib. Kdo má v ruce zásobování, ten už má po čertech důležitý kus moci! Vždyť ani vojáci proti nám nic nesvedou, nebudou-li mít co jíst! Rašínová: A co budeš dělat ty? Rašín: Neboj, tvůj muž nebude páté kolo u vozu. Půjdu do redakce Národních listů, kde budu čekat na zprávy z Vídně a samozřejmě dávat příslušné pokyny Sokolům. Představuji si, že někdy kolem půl jedenácté by se celé předsednictvo znovu sešlo v Obecním domě, odkud bychom jeli k pražskému místodržiteli a za Schönbornem. Oběma oznámíme, že odteďka je Národní výbor vedoucím orgánem samostatného československého státu a požádáme je, aby nám buď složili slib a plně se nám podřídili, anebo aby složili funkce. Rašínová: Ale Lojzo, ty nemáš co na sebe! Co kdyby sis vzal ten černý oblek po dědečkovi? Rašín: Ale Karličko, nejdu přece na pohřeb. Rašínová: Co není, může být! Není to Aloisi přece jen dost riskantní podnik? Pro tebe, pro vás, pro naše obyvatelstvo? Nezapomeň, že pořád ještě mají v Praze vojenskou posádku. Rašín: Nikdy jsem ti netajil, Karlo, že se vydávám v nebezpečí života. Ale když jde o národ, na jedinci nezáleží. Stojíme před historickým úkolem, kterého se musíme odvážit. Že se nám to podaří okamžitě a bez obětí, to zaručit bohužel nemůžeme. Pokud jde ale o armádu, spoléhám na Scheinerovy Sokoly. Vidíš, s tebou je to horší než u výslechu, málem bych zapomněl, že musím Scheinerovi zavolat. Scheiner: Tady Scheiner. 2

3 Rašín: Tady Rašín! Mluvil jsem s Tusarem, vypadá to, že během několika hodin bude Rakousko kapitulovat. Připravte si Sokolstvo, ráno ať vyjdou hlídky do ulic a vše ať se děje podle projednaného plánu. Scheiner: Rozumím, všechno hned zařídím. Rašín: Spoléhám na vás a o ulici se nebojím. Co ale uděláme, když se vláda nebo Němci postaví proti nám a dojde ke srážce? Máme dost arzenálu k odporu? Scheiner: Zbraní máme zatím poskrovnu, ale jsme připraveni okamžitě zabírat vojenské zásoby a munici. Rašín: Možná zajdeme zítra i za velitelem pražské posádky a nějak jim vysvětlíme, jak zbytečné by bylo v tomto okamžiku každé další prolévání krve. Kdyby něco, jsem celou noc vzhůru. Uvidíme se v devět v redakci. Už je tu zase manželka. Scheiner: Víte, co mě jen mrzí, že se toho všeho nedožil ten starej páprda Franz Josef! No nic, mějte se. Rašínová: Neměl by sis přece jen na chvilku zdřímnout? Telefon můžu hlídat já. Rašín: Jsi hodná, ale telefon v tvých rukou by mohl způsobit víc než jen národní revoluci. Navíc mám ještě práci. Musím dopsat ten zákon o zřízení státu. Rašínová: A jak ti to zatím jde? Rašín: Mám to v podstatě hotové, snažil jsem se být co nejstručnější, podívej. Rašínová: To je celé? Nikdy bych nevěřila, že se dá na polovině stránky založit stát! Rašín: V revoluční době jde leccos. Mám ti to přečíst? Rašínová: Samozřejmě! Rašín: Samostatný stát československý vstoupil v život. Aby byla zachována souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, nařizuje Národní výbor jménem československého národa jako vykonavatel státní svrchovanosti toto: Čl.1 Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s Československou Národní radou v Paříži. Orgánem jednomyslné vůle národa a také vykonavatelem státní svrchovanosti je Národní výbor. Čl.2 Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti. Čl.3 Všechny úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní a zejména i obecní jsou podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosavadních platných zákonů a nařízení. Čl.4 Zákon tento nabývá účinnosti dnešním dnem. Čl.5 Národnímu výboru se ukládá, aby tento zákon provedl. 3

4 Vypravěčka: Průběh samotného 28. října se od Rašínových plánů zpočátku příliš nelišil. Kolem 9. hodiny Antonín Švehla a František Soukup jménem Národního výboru převzali Obilní ústav v Praze, čímž chtěli dát obyvatelstvu signál k revoluci. Skutečný podnět k převratu ale dala jiná věc - zpráva o Andrássyho nótě. Těsně před půl jedenáctou dopoledne přišla z Vídně do redakce deníku Národní politika na Václavském náměstí zpráva o nótě rakousko-uherského ministra zahraničí Andrássyho americkému prezidentu Wilsonovi. V ní Rakousko-Uhersko oznámilo, že přijímá podmínky k uzavření míru a vyjádřilo ochotu ihned začít jednání o příměří, stejně tak jako jednání o autonomii národů Čechoslováků a Jihoslovanů. Před budovou redakce Národní politiky byla proto okamžitě vyvěšena ne zrovna přesná zpráva: Příměří! Podrobné zprávy vyvěsíme za chvíli. A tak se na Václavském náměstí začali tvořit hloučky vzrušených Pražanů. O něco později byl vyvěšen samotný obsah nóty. Přihlížející si ji ve vznikající euforii vyložili trochu jinak: Rakousko kapitulovalo, jsme svobodni! Davy rozjásaných Čechů pak po celý den proudily pražskými ulicemi a slavili domnělou rakouskou kapitulaci a samostatnost. Jeden oslavný projev střídal druhý, všude zněly národní písně, ze štítů domů - stejně jako z uniforem vojáků - se strhávaly symboly monarchie. Večer téhož dne v Obecním domě v Praze pětice představitelů Národního výboru Alois Rašín, Antonín Švehla, František Soukup, Jiří Stříbrný a Vavro Šrobár vydala zákon o zřízení samostatného československého státu a v manifestačním provolání oficiálně vyhlásila jeho vznik. Poznámka Mgr. Pavla Měrky Rozhlasový skeč, který zazněl ze školního rozhlasu, je adaptací nepříliš známé hry Václava Havla Zítra to spustíme. Hru napsal tehdejší disident pro brněnské divadlo Husa na provázku. To ji uvedlo v rámci scénického projektu Rozrazil, připraveného v roce 1988 k 70. výročí vzniku Československa. Jméno autora muselo být z politických důvodů utajeno. Václav Havel se ke hře vrátil před dvěma lety v rozhovoru pro časopis Rozrazil: Sehnal jsem si od historika Pichlíka různé speciální knížky, paměti Rašínovy, Soukupovy, Stříbrného a jiných politiků té doby a zaujalo mě v nich, jak každý to dění a tu situaci deset let poté líčí trochu jinak. Najdeme tam dohadování: bylo to tak, nebylo to tak? Noc před osmadvacátým říjnem to jsou fakta, to nejsou spekulace byl napsán Zákon o vzniku Československa, který začíná větou: Samostatný stát československý vstoupil v život. Je to zákon krátký, a je v něm všechno. Zákon byl opravdu druhý den přijat Národním výborem a tím vzniklo Československo. Docela mě to bavilo a nakonec jsem to napsal za pár dní. Nejvíce času mi ale zabrala četba těch knih. Odevzdal jsem to, divadlo Husa na provázku to zahrálo a nebylo poznáno, kdo je pravým autorem. 17. listopad 1989 katapultoval disidenta Václava Havla do role prezidenta, a tak zůstala hra Zítra to spustíme na dlouhou dobu posledním Havlovým divadelním textem. Teprve v roce 2007, čtyři roky poté, co opustil prezidentskou funkci, dopsal zatím poslední divadelní hru Odcházení. Není bez zajímavosti, že Odcházení uvedli v neoficiální světové premiéře žáci a kantoři Wichterlova gymnázia (28. února 2008). 4

5 Osoby a obsazení: Judr. Alois Rašín ( ) byl český politik a ekonom, v době 1. světové války člen tajného výboru Maffie. V roce 1915 byl zatčen, o rok později odsouzen k trestu smrti za vyzvědačství a velezradu, později amnestován. 28. října 1918 spolu s Antonínem Švehlou, Jiřím Stříbrným, Františkem Soukupem a Vavro Šrobárem vyhlašuje samostatný československý stát. Právě Rašín, jak je ze skeče patrné, je autorem textu prvního zákona. Obavy, které o svého manžela projevuje paní Rašínová, nebyly bezpředmětné. V lednu 1923 se stane (jako ministr financí) obětí atentátu, který na něj spáchá anarchista a člen Komunistické strany František Šoupal. Postavu Rašína ztvárnil Jakub Kozar. Judr. Josef Sheiner ( ) byl advokát a osobní přítel zakladatele Sokola Miroslava Tyrše. V době 1. světové války se zapojil do odbojové činnosti proti Rakousku-Uhersku, byl členem tajného výboru Maffie, v roce 1915 stejně jako Rašín uvězněn, pro nedostatek důkazů propuštěn. V říjnu 1918 byl jako člen předsednictva Národního výboru československého jedním z organizátorů vyhlášení samostatného Československa. Postavu Sheinera ztvárnil Michal Carbol. Vlastimil Tusar ( ) byl sociálně demokratický politik a novinář. Jako poslanec rakouské říšské rady byl proti rozbití habsburské monarchie, ale v roce 1918 se i on připojil k myšlence nezávislosti Československa. Byl to právě on, kdo v říjnu 1918 telefonicky z Vídně informoval Aloise Rašína o vhodném okamžiku k vyhlášení samostatného státu. Tusar se stane druhým ministerským předsedou československé vlády (tzv. rudozelené koalice), v září 1920 bude okolnostmi donucen podat demisi. Postavu Vlastimila Tusara ztvárnil Aleš Mučka. Paní Karla Rašínová byla manželkou Aloise Rašína. Se svým mužem stála pevně v dobách dobrých i zlých. Stala se matkou tří dětí. Šťastné manželství ukončila tragická smrt Aloise Rašína v roce Roli Karly Rašínové ztvárnila Andrea Špoková. Vypravěčka: Aneta Kaplanová

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost.

VZNIK ČSR. říjen 1915 Clevelandská dohoda v USA krajané v USA podporují společné soužití Čechů a Slovák v jednom státě a podporují samostatnost. Vznik ČSR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské

Více

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek

Frýdek-Místek. místo posledního vzdoru. Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek Frýdek-Místek místo posledního vzdoru Lenka Judičáková Gymnázium a SOŠ, Cihelní 410 Frýdek-Místek 1 Úvod Událost, která se významně zapsala do našich dějin, letos 14. března 1939 oslavila své sedmdesáté

Více

Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968

Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů. Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968 Pavel Žáček Ústav pro studium totalitních režimů Činnost Hlavní správy Státní bezpečnosti ve dnech 20. 26. 8. 1968 Hlavní správa Státní bezpečnosti a její nejdůležitější operativní součást 1 Správa kontrarozvědky

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her. Nadační fond proti korupci

Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her. Nadační fond proti korupci Miroslav Kalousek a 20 let jeho úřednických a politických her Nadační fond proti korupci Obsah Prolog 2 Předmluva 3 Úvod 4 1 Zlatá 90. léta 7 1.1 Jak to bylo s padáky?............................. 8 1.2

Více

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1

Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 Tiskový pořádek před 15. březnem 1939 Cenzurní opatření za zvýšeného ohrožení republiky 1 PAVEL ŽÁČEK Ústavní listina Československé republiky ze dne 29. února 1920 v 113 mj. upravovala svobodu tisku a

Více

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR

Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Bakalářská práce Vznik a postavení Senátu v politickém systému ČR Vypracovala: Zdenka Fialová Vedoucí práce: Mgr.

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Vznik Československa VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Vznik Československa Situace na počátku války žádné nadšení pro mobilizaci nechuť bojovat proti Slovanům průběhu války

Více

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text

1.SEMINÁŘ. Autorsky nekorigovaný text 1.SEMINÁŘ Autorsky nekorigovaný text Americká vojenská základna/stanice v ČR?! Důvod k radosti či k obavám? (Kolik vojáků tu bude? Proti komu to bude? Zvětší či zmenší to naši bezpečnost? Budou stát američtí

Více

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré.

Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. www.milujte.se 21/ 2012 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan 15,12 Být naštvaný? Stěžovat si? Když člověk zná Boží vůli, všechno je dobré. blahoslavený

Více

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM...

Nová redakční rada. Co přináší Odraz č. 5? ÚVODEM... ÚVODEM... Nová redakční rada Možná, že jste si v tiráži čísla všimli, že Odraz má po několika měsících zase svou redakční radu. Jména v ní nejsou žádným překvapením, všichni jsme se v minulosti kolem Odrazu

Více

Stát možná koupí Důl Frenštát

Stát možná koupí Důl Frenštát SOBOTA - NEDĚLE Vláda ani parlament nejsou firma Zdeněk Jičínský, právník a publicista 7.-8. BŘEZNA 2015 3 9 Strašidlo v prostěradle a zloděj koní TOULKY ROČNÍK 25 ČÍSLO 56 CENA 12 Kč Jiří Krytinář: Byl

Více

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla

Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla Lidové noviny jako kulturní fenomén 20. století Sborník textů z literárněvědné konference v Knihovně Václava Havla duben 2013 Příběh Lidových novin V letošním roce si připomeneme 120. výročí založení deníku,

Více

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry

Nemusí to být všude stejné. Romsko-České toulky historií. Láska jako z pohádky. Malý Romsko- Český slovníček. Tradice, mýty a pověry ! POZOR! Má negativní vliv na rasismus. Comix Nemusí to být všude stejné Tradice, mýty a pověry V co věřili naši dědečkové a babičky. Příběh ze života jedné rodinky... Romsko-České toulky historií Malá

Více

ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE

ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE ŽIVOT A ODBOJOVÁ ČINNOST ARNOŠTA KOŠŤÁLA, HOTELIÉRA NA VESELCE ( 26.6. 1904 2.7. 1942 ) Vítězslav PRCHAL -Slavomír HORÁK Východočeský sborník historický 8, Pardubice, 1999, s. 117-138. (Práce byla oceněna

Více

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE

Otvíráme. Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 EDICE Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2012 Reformní novela přijata. Nastává čas pravdy Obsah TENTO ČASOPIS JE TIŠTĚN NA EKOLOGICKÉM PAPÍŘE 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Poté,

Více

Palantír 5/94 strana 1

Palantír 5/94 strana 1 Možná vás číslo Palantíru, které se váni nyní dostává do rukou, překvapilo. Od skončení Draconu nás v redakci pronásledoval pocit, že mnohé z toho, co jsme vám chtěli na konci roku sdělit, zůstalo nevyřčeno

Více

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás

Budoucí Zlatý Ámos učí možná právě u vás TÝDENÍK 36 19. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Hradit, či nehradit poslední rok mateřské školy?... 3 Učitelé a domácí násilí v rodinách... 5 Od osmičky k osmičce projekt žáků z Košíř...

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít?

Skutečně současný platový systém nepřeje mladým, nebo ho jen neumíme využít? TÝDENÍK Odborový svaz zahájil k této velmi citlivé problematice diskuzi, i když ministerstvo školství zatím nevytvořilo žádnou podrobnější, ucelenou koncepci, která by obsahovala jak návrhy legislativních

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR

Zpravodaj č. 11, duben 2015. Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Zpravodaj č. 11, duben 2015 Sdružení rodinných příslušníků zaměstnanců MZV ČR Vážení čtenáři, ráda bych Vám představila další, jedenácté číslo Zpravodaje. Tentokrát jsme zvolili jako hlavní téma Co dal

Více

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků

d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků 1 Z d ě j i n Orla Zakládání tělocvičných spolků Vznik orelských odborů Orel v letech 1909-1917 První obnova Orla a vznik samostatného,, Čsl. Orla Rozvoj Orla v prvních letech ČSR Od roku 1862 se začaly

Více

dějiny vlastně neznáme

dějiny vlastně neznáme rozhovor s ludvíkem kavínem str. 8 koláž o chartě čili chartáž str. 10 alena fialová: komunismus jako omyl v samizdatové tvorbě autorů 70. let str. 12 vladislav reisinger: původní chaos str. 14 próza petra

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více