OBSAH. 1. Základní údaje Základní údaje společnosti LCSG Základní údaje a struktura konsolidačního celku...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1. Základní údaje... 3-9 1.1. Základní údaje společnosti LCSG... 3-5 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku..."

Transkript

1 LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

2 OBSAH Oddíl I. - TEXTOVÁ ČÁST VÝROČNÍ ZPRÁVY Základní údaje Základní údaje společnosti LCSG Základní údaje a struktura konsolidačního celku Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření spol.lcsg Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření kons.společností Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření konsol. celku Stav majetku společnosti Údaje o stavu majetku spol. LCSG Údaje o stavu majetku konsolidovaných společností Zdroje a struktura kapitálu Přehled o zdrojích kapitálu a jeho struktuře spol. LCSG Přehled o zdrojích kapitálu a jeho struktuře konsol.spol Údaje o investicích Údaje o investicích spol. LCSG Údaje o investicích v konsol.společnostech Aktivity v oblasti životního prostředí a pracovněpráv. vztazích Ostatní skutečnosti Významné skutečnosti, které nastaly po Údaje o očekávané hospodářské a finanční situaci Údaje o osobách odpovědných za Konsolidovanou VZ. 25 Oddíl II. - PŘÍLOHY : Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku Zpráva nezávislého auditora o ověření ÚZ a zprávy o propojených osobách Účetní závěrka v nezkrácené formě včetně přílohy k účetní závěrce Zpráva nezávislého auditora o ověření KÚZ a konsolidované VZ Konsolidovaná ÚZ včetně přílohy ke konsolidované ÚZ Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami podle 66a ObchZ 2

3 ODDÍL I. Textová část výroční zprávy 1. Základní údaje 1.1. Základní údaje společnosti Obchodní firma: LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Sídlo: Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: Právní forma: akciová společnost Rozhodující předměty podnikání: pronájem nebytových prostor s poskytováním i jiných než základních služeb, správa bytového fondu, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Datum vzniku: IČ: Základní kapitál: Akcie: 1. ledna 1995 na dobu neurčitou Kč ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za 1 akcii Zápis v obchodního rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2889 Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost LCS) byla založena dne 13. listopadu 1994 na dobu neurčitou a vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. ledna 1995 pod obchodním jménem Le cygne sportif, a.s. v souladu s ustanovením 162 a následujících z.č. 513/1991 Sb. Společnost byla založena jako právní nástupce společnosti s ručením omezeným Le cygne sportif, s.r.o., která vznikla zápisem do podnikového rejstříku Obchodního soudu pro Prahu 1, oddíl C, vložka 39 ze dne Ke změně právní formy společnosti s ručeným omezeným na akciovou společnost došlo ve smyslu ustanovení 69, odst. 1 a 2 z.č. 513/1991 Sb. Dne došlo ke změně obchodního jména společnosti na Le cygne sportif group, a.s. a dne došlo ke změně obchodního jména společnosti na LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., které má dodnes. Údaje o cenných papírech emitovaných společností LCSG k Druh: kmenová akcie Forma: CP na jméno Podoba: listinná akcie Počet kusů: ks Jmenovitá hodnota 1 akcie: 1 000,- Kč Celková hodnota emise: Kč Datum emise listinných akcií: Podíl na základním kapitálu společnosti: 100,00% 3

4 Akcie byly od veřejně obchodovatelné v RM-systému. Na základě rozhodnutí RM- SYSTÉMU č.j.2/1/2009 ke dni došlo k vyloučení akcií společnosti z obchodování na oficiálním (regulovaném) trhu s cennými papíry a s platností od byly tyto akcie převedeny na mnohostranný obchodní systém, který RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s. rovněž organizuje. Z toho důvodu již společnost postupuje při sestavování a zveřejňování svých výročních zpráv dle zákona o účetnictví a obchodního zákoníku v platném znění. Valná hromada společnosti v červnu 2010 rozhodla o přeměně kmenových akcií z podoby zaknihované na majitele na podobu listinnou na jméno. Uvedená změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne Dne byly předmětné akcie vyloučeny z evidence Centrálního depozitáře cenných papírů. Emise listinných akcií na jméno proběhla k datu V roce 2011 pokračoval proces přeměny akcií, v červenci 2011 se uskutečnila veřejná nedobrovolná dražba nevyzvednutých listinných akcií na jméno společnosti LCS a.s., přičemž nebylo učiněno ani nejnižší podání, takže předmět dražby nebyl vydražen. Opakovaná dražba se uskutečnila dne 26. dubna 2012, kdy bylo draženo kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii, jejíž cena dle znaleckého posudku byla ve výši 717,- Kč za jednu akcii. Uvedený počet dražených cenných papírů byl vydražen za 13 mil. Kč. Hlavní akcionáři společnosti Společnost byla k v držení těchto hlavních akcionářů podílejících se více jak 5% na základním kapitálu a hlasovacích právech spojených s akciemi společnosti: Osoba (fyzická, právnická) Dipl. Kfm. Alexandr Seidl U.R.E.F. United Real Estate Finance Establishment Jarmila Seidlová Daniel Seidl Alexander Seidl Bydliště, sídlo Jihozápadní V. 998/28, Praha 4 Auelestrasse 5, Vaduz, Liechtenstein Nordenstrasse 65, Frankfurt am Mein, SRN Jihozápadní V. 998/28, Praha 4 Jihozápadní V. 998/28, Praha Podíl v Kč % Podíl v Kč % , , , , , , , , , ,10 Základní kapitál společnosti ve výši tis. Kč je plně splacen a je roven nominální hodnotě výše uvedených převoditelných cenných papírů. Členové statutárních a dozorčích orgánů společnosti LCSG: Funkce: Příjmení: Jméno: Předseda představenstva Ing. Eliáš Ondřej Místopředseda představenstva Ing. Vojáčková Libuše Místopředseda představenstva Ing. Cejnar Zbyněk Člen představenstva JUDr. Vojtěch Miroslav 4

5 Člen představenstva Ing. Špačková Irena Předseda dozorčí rady Dipl. Kfm. Seidl Alexandr Místopředseda dozorčí rady JUDr. Bartoň Miroslav Člen dozorčí rady Seidl Daniel Jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně. Žádný člen představenstva či dozorčí rady společnosti nebyl za předešlých pět let odsouzen za podvodné trestné činy, nebyl rovněž v předešlých pěti letech spojen se žádným konkursním řízením, správě či likvidaci společnosti a nebyl úředně veřejně obviněn nebo sankcionován ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů. V majetku členů představenstva, dozorčí rady a členů vedení společnosti byly k tyto počty akcií společnosti: Představenstvo ks po Kč nominální hodnoty Dozorčí rada ks po Kč nominální hodnoty U členů vedení nebyly v držení žádné jiné akcie než ty, které jsou uvedeny u členů představenstva či dozorčí rady. Ostatní osoby těmto osobám blízké měly v držení ks akcií po Kč nominální hodnoty. Vedení společnosti LCSG: Generální ředitel Výkonný ředitel Finanční ředitelka Ředitel úseku investic Ředitel úseku správy nemovitostí Dipl. Kfm. Alexandr Seidl Ing. Ondřej Eliáš Ing. Libuše Vojáčková Ing. Zbyněk Cejnar Ing. Jan Hamáček 1.2. Základní údaje a struktura konsolidačního celku Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. (dále jen společnost nebo LCSG ) má povinnost zpracovat konsolidovanou účetní závěrku a konsolidovanou výroční zprávu za rok 2011 ve smyslu ustanovení 22 a 23 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a 62 až 67 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví. Konsolidace byla provedena podle Českého účetního standardu, závazné postupy a metody pro provádění konsolidace pak byly stanoveny v konsolidačních pravidlech konsolidující účetní jednotky. V průběhu roku 2011 došlo v konsolidačním celku k zahrnutí nové konsolidované účetní jednotky, a to společnosti ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. Dále došlo k přikoupení 58,3% akcií společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s., čímž došlo k přesunu této společnosti do účetních jednotek konsolidovaných plnou metodou konsolidace. K žádným jiným změnám oproti minulému období nedošlo. Konsolidovaná účetní závěrka vychází z individuálních účetních závěrek účetních jednotek zahrnutých do konsolidačního celku. Tyto účetní závěrky byly u účetních jednotek se sídlem 5

6 v České republice. Jedná se o pátý rok konsolidace, přičemž první dva roky byly zpracovány v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (dále jen IFRS). Účetní závěrky konsolidující účetní jednotky (společnost LCSG) a konsolidovaných účetních jednotek ovládaných a řízených (viz tabulka A níže) se konsolidují metodou plné konsolidace. Pomocí této metody je účetní závěrka sestavována, jako by šlo o jedinou účetní jednotku, pouze jsou vyloučeny nebo upraveny vzájemné vztahy mezi jednotkami konsolidovaného celku. Účetní závěrky konsolidující účetní jednotky a konsolidovaných účetních jednotek pod podstatným vlivem se konsolidují ekvivalenční metodou (viz tabulka B), která je založena na vlastnické koncepci, kdy se ocení účast ovládající osoby na osobě pod podstatným vlivem ve výši jejího podílu na vlastním kapitálu. Mateřská společnost (konsolidující) LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. tak k vytvářela konsolidační celek s těmito dceřinými společnostmi: A) Konsolidované účetní jednotky ovládané a řízené Obchodní firma (převažující obchodní činnost) PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. České Budějovice, Lannova 22, PSČ: IČ: (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména maloobchod ve specializovaných a nespecializovaných prodejnách) Le Cygne financier s.r.o. Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: IČ: (zprostředkování obchodu a služeb) ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: (realitní činnost) EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ: IČ: (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Lázně Libverda 82, PSČ , IČ: (poskytování komplexní, příspěvkové a ambulantní lázeňské péče, poskytování odborných ambulant. zdravotnických služeb) Evropská správa nemovitostí s.r.o. Praha 4, Závišova 66/13, PSČ: IČ: (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) Severosklo Kamenický Šenov s.r.o.* Kamenický Šenov, Stará Huť 129, PSČ: IČ: (výroba skel, jejich tvarování a opracování v rozsahu živností volných) Podíl Základní LCSG kapitál v % Základní kapitál *) majitelem podílu je společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Podíl LCSG v % , , , , , , , , , , , , ,90*) ,90*) 6

7 B) Konsolidované účetní jednotky pod podstatným vlivem: Obchodní firma (převažující obchodní činnost) Podíl Základní LCSG kapitál v % Základní kapitál Podíl LCSG v % Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. Praha 4, Závišova 2518/20, PSČ IČ: , ,00 (poskytování zdravotní péče, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona) Z uvedených společností má většina podobu společnosti s ručením omezeným, mimo společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. Údaje o cenných papírech emitovaných společností Lázně Libverda a.s.: Druh: Podoba: Jmenovitá hodnota 1 akcie: Forma: Počet kusů: Celková hodnota emise: Způsob převodu CP není omezen. kmenová akcie listinná akcie 1 000,- Kč na majitele ks Kč Druh: Podoba: Jmenovitá hodnota 1 akcie: Forma: Počet kusů: Celková hodnota emise: Způsob převodu CP není omezen. kmenová akcie listinná akcie 1 000,- Kč na jméno ks Kč Ve společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. došlo k zapsání sníženého základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Základní kapitál se snížil o ,- Kč na novou výši ,-Kč, a to snížením jmenovité hodnoty všech ks kmenových listinných akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč na novou jmenovitou hodnotu 100,- Kč každé z nich. Současně proběhla i změna formy akcií, kdy dosavadních ks kmenových akcií na majitele byly převedeny na akcie na jméno. Uvedené změny byly uvedeny i ve schváleném znění stanov na základě rozhodnutí valné hromady dne a zapsány v obchodním rejstříku. Hlavní akcionáři společnosti Lázně Libverda a.s.: Společnost byla k v držení těchto hlavních akcionářů podílejících se více jak 5% na základním kapitálu a hlasovacích právech spojených s akciemi společnosti: Osoba (fyzická, Bydliště, sídlo právnická) LE CYGNE SPORTIF Praha 4, Závišova GROUPE a.s. 13, PSČ: Jihozápadní V. Dipl. Kfm. Alexandr Seidl 998/28, Praha 4 U.R.E.F. United Real Auelestrasse 5, Estate Finance Vaduz, Liechtenstein Establishment Podíl v Kč % Podíl v Kč % , , , ,35 7

8 Společnost LCSG přikoupila v tomto roce kusů akcií, (tj. 58,3% podíl) společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 2.400,- Kč za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Společnosti LCSG ani Lázně Libverda neměly žádné cenné papíry přijaté k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie. Složení správních, řídících a dozorčích orgánů konsolidovaných společností: PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. - jednatel Ing. Ondřej Eliáš - jednatel Ing. Irena Špačková - jednatel Ing. Eva Králová Le Cygne financier s.r.o. - jednatel Dipl. Kfm. Alexandr Seidl - jednatel Ing. Libuše Vojáčková ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. - jednatel Dipl. Kfm. Alexandr Seidl EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. - jednatel Dipl. Kfm. Alexandr Seidl Evropská správa nemovitostí s.r.o. - jednatel Ing. Tomáš Lahovský Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. - jednatel Jiří Štíbr Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. - jednatel Ing. Jaroslav Fiala LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. - předseda představenstva JUDR. Miroslav Vojtěch - místopředseda představenstva Ing. Ondřej Eliáš - místopředseda představenstva Světlana Kulbáblová - předseda DR Dipl. Kfm. Alexandr Seidl - místopředseda DR MUDr. Vladimír Dryml (od ) - člen DR Eva Krausová Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. je také součástí koncernu společností (holdingu), které tvoří propojené osoby ovládané jednou ovládající osobou ve smyslu příslušných ustanovení Obchodního zákoníku ( 66a, odst. 2 a 3): Obchodní firma sídlo IČ LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. Závišova 66/13, Praha PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. Lannova 22,Č.Budějovice Lázně Libverda, a.s. Lázně Libverda Nemocnice Vrchlabí, spol. s r.o. Závišova 2518/20, Praha Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. Huťská 129, Kamenický Šenov Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. Závišova 66/13, Praha UREF Praha, spol. s r.o. Závišova 66/13, Praha HAWK REAL, s.r.o. Závišova 66/13, Praha

9 Obchodní firma sídlo IČ EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. Závišova 2518/20, Praha Le Cygne financier s.r.o. Závišova 66/13, Praha Deutsche Handels s.r.o. Lannova 22, České Budějovice Le Cygne electronic service, spol. s r.o. Závišova 66/13, Praha SPEDQUICK spol. s r.o. Závišova 2518/20, Praha ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. Závišova 66/13, Praha NEMI, spol. s r.o. Závišova 2518/20, Praha Evropská správa nemovitostí s.r.o. Závišova 66/13, Praha Malá vodní elektrárna Františkov, s.r.o. Závišova 2518/20, Praha CYGNET s.r.o. Závišova 66/13, Praha Podrobněji viz přiložená Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou. 2. Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření 2.1. Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření společnosti LCSG Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. se věnuje především činnostem spojeným s pronájmem nebytových prostor, jejich opravám a rekonstrukcím, poskytování souvisejících služeb, činnostem realitním a dále správou bytového fondu. Ostatní předměty podnikání dle živnostenských oprávnění: činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zasilatelství, přeprava osob a zboží hostinská činnost pronájem odstavných ploch pro motorová vozidla vnitrozemská vodní doprava výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kw Společnost k vlastní majetek (resp. aktiva) o hodnotě cca 2 mld. Kč. Jedná se především o nemovitosti a pozemky (1,5 mld) členěné na: obchodní domy, lázeňské domy, obchodní jednotky, bytové domy, ubytovací objekty, sklady, administrativní budovy, provozně technické objekty, pozemky a ostatní. Rozhodující činností je pro společnost z hlediska výnosů a tvorby zisku pronájem vlastněných nemovitostí. 9

10 Hospodaření společnosti v posledních třech účetních obdobích (bez DPH): Položka (nákladová / výnosová) v tis. Kč rok 2009 rok 2010 rok 2011 Náklady vynaložené na prodané zboží Spotřeba materiálu energie Služby Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Změna stavu rezerv a opr.pol a komplex.nákl.příštích období Ostatní provozní náklady Nákladové úroky Ostatní finanční náklady Náklady celkem Tržby za prodej zboží Tržby za nájmy a služby Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Ostatní provozní výnosy Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Výnosové úroky Ostatní finanční výnosy Výnosy celkem Hospodářský výsledek před zdaněním Daň z příjmů za běžnou činnost splatná odložená Hospodářský výsledek za účetní období Společnost vytvořila za rok 2011 zisk před zdaněním ve výši tis.kč a po zdanění pak zisk ve výši tis. Kč. Výsledek roku 2011 byl především ovlivněn zrušením nerealizovaných zákonných rezerv na opravy a udržování ve výši 148 mil.kč a následná tvorba nových rezerv ve výši 100 mil.kč na plánované opravy, především nově nabytého areálu Lázně Libverda a obchodního domu v Mostě, Jihlavě atd. Dále hospodářský výsledek roku 2011 ovlivnil prodej nemovitostí s účetním ziskem 30 mil. Kč (zejm. prodej obchodních domů Perla Pelhřimov a Nisa Praha Bohnice) a v neposlední řadě příjem dividend ve výši 38,9 mil. Kč od dceřiné společnosti Lázně Libverda a.s. Naprosto převažující část všech tržeb byla dosažena z nájmů a služeb ve výši 217 mil.kč, z toho většina, tj. 142,7 mil. Kč, činily tržby za nájem a služby od obchodních domů. 10

11 Z hlediska regionálního rozmístění byly největší tržby realizovány v regionu Jih (53,7 mil.kč) a nejnižší v regionu Střed (3 mil.kč) - viz graf na str. 11. Největším nájemcem byla nadále společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., která byla v pronájmu celkem v 18 objektech (obchodních domech) a zaplatila na nájmu a službách celkem 54,5 mil. Kč bez DPH. Mezi další největší nájemce dle výnosů z nájmů patří společnosti BILLA, spol. s r.o. (15,3 mil. Kč), Lázně Libverda, a.s. (6,3 mil. Kč), Wieland electric s.r.o. (5,5 mil.kč), Českoněmecká horská nemocnice Krkonoše s.r.o. (5,3 mil.kč), SCHLECKER a.s. (5,2 mil.kč), MC Donalds ČR (3,9 mil.kč) a AHOLD Czech Republic, a.s. (3,4 mil.kč). Tržby za nájem a ostatní služby v roce 2011 dle typu středisek (v tis. Kč) ostatní; pozemky; 398 prov.-tech. budovy; západ; sever; adm. budovy; sklady; ubytovací objekty; bytové domy; obchodní jednotky; Obchodní domy; východ; jih; střed; Údaje o průměrném počtu přepočtených zaměstnanců společnosti: Druh činnosti r r r THP pracovníci - centrála Správa a údržba nemovitostí celkem K bylo ve společnosti zaměstnáno 66 fyzických zaměstnanců, 58 v průměrném přepočteném stavu. Počet zaměstnanců se nejprve v r snížil proti předcházejícím rokům (o 14), a to především z důvodu zefektivnění personálních nákladů a především zrušením ekonomického úseku a zajištěním zpracováním kompletní ekonomické agendy dle smlouvy o dílo společností PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. V r naopak proti r stoupl o 16 zaměstnanců, a to následkem reorganizace v rámci holdingu, kdy techničtí pracovníci (technici, údržbáři, vrátní, atd.) zaměstnaní doposud v dceřiných společnostech přešli do pracovního poměru k majiteli nemovitostí. V roce 2011 zůstává stav zaměstnanců beze změn. 11

12 2.2. Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření konsolidovaných společností Výsledky hospodaření společností v posledních třech účetních obdobích: (v tis. Kč) PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vl.výrobků a služeb Společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. se zabývá především maloobchodním a velkoobchodním prodejem v obchodních domech pronajatých společností LCSG. V posledních letech snižuje objemy prodávaného zboží, což odpovídá nejen sníženému počtu provozovaných obchodních domů - v r. 2008: 21, nyní 18, ale především zaměřuje svoji činnost na zmenšování objemu (sortimentu) prodávaného zboží a naopak získávání co nejvyšší čisté marže z prodeje zboží. Další tržby získává z podnájmu prostor v jednotlivých OD, přičemž od r na základě reorganizace v rámci holdingu PRIOR postupně vracel pronajaté plochy mateřské společnosti spolu s jejími náklady (energie ), ale i výnosy od podnájemců. Výsledky hospodaření odpovídají této organizační změně mezi matkou a dcerou (nižší výnosy z nájmů a služeb, ale také nižší náklady viz níže). Le Cygne financier s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby z prodeje cenných papírů PC prodaných cenných papírů Výnosy - náklady z přecenění Společnost Le Cygne financier s.r.o. se zabývá nákupem a prodejem cenných papírů. Výsledky hospodaření jsou obrazem ekonomické krize, kdy především v r.2008 přepočtem na reálnou tržní cenu akcií došlo k hluboké ztrátě společnosti (-14,5 mil.kč). Výsledky hospodaření následujících roků naznačují pomalý návrat k původním hodnotám, v roce 2011 došlo opět k mírnému poklesu tržních hodnot akcií. ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Výkony Rozhodující předmět činnosti: realitní činnost, velkoobchod, správa a údržba nemovitostí EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Hlavní činností společnosti v r byly opravy a prodej silničních vozidel a ostatních dopravních prostředků. 12

13 Evropská správa nemovitostí s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Výkony Hlavní činností společnosti je správa a údržba nemovitostí, resp. správa společenství vlastníků jednotek. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vl.výrobků a služeb Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Hlavním předmětem podnikání je poskytování lázeňské péče. Hlavní vliv na výsledek hospodaření společnosti měl výnos z prodeje lázeňského areálu mateřské společnosti LCSG celkem ve výši cca 46 mil. Kč. Meziroční pokles tržeb za prodej vlastních služeb je způsoben úbytkem klientů nejen od zdravotních pojišťoven, ale i komerční klientely z tuzemska i zahraničí. Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej zboží Tržby za prodej vl.výrobků a služeb Společnost Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. se zabývá výrobou a prodejem technického skla. Společnosti se povedlo v roce 2011 zvýšit odbyt vlastních hotových výrobků, a to o 4,5 mil.kč. V roce 2012 ji čeká generální oprava tavícího vanového agregátu, na kterou má vytvořenou zákonnou rezervu. Česko-německá horská nemocnice Krkonoše,s.r.o. r r r HV za účetní období po zdanění Tržby za prodej vl.výrobků a služeb Tržby společnosti Česko-německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o. se skládají především z tržeb za zdravotní péči, a to ve výši 106 mil. Kč, zbytek, tj. 5 mil.kč tvořilí nezdravotnické tržby, kam patří např. příjmy za nadstandardní ubytovací služby spojené s hospitalizací a tržby za nájem a služby v nebytových prostorách, bytech a ubytovnách. Průměrné počty přepočtených zaměstnanců v konsolidovaných společnostech: Průměrný počet přepočtených zaměstnanců r r PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o Le Cygne financier s.r.o. 0 0 ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. 0 0 EUROPEAN CARDEALERS s.r.o

14 Evropská správa nemovitostí s.r.o. 0 2 Severosklo Kamenický Šenov s.r.o Česko-německá horská nemocnice Krkonoše,s.r.o LÁZNĚ LIBVERDA, a.s Celkem Údaje o činnosti a výsledcích hospodaření konsolidačního celku (v tis. Kč) k k Tržba za prodej zboží Obchodní marže Výkony Výrobní spotřeba Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Konsolidovaný provozní HV Konsolidovaný finanční HV Kons. HV po zdanění (bez podílů v ekvivalenci) Konsolidovaný HV za úč. období Konsolidační celek vytvořil za účetní období roku 2011 zisk ve výši tis. Kč, tj. o 73mil. Kč více, než v r Rozhodující část zisku byla vytvořena z provozní činnosti, a to zejména pronájmem nemovitostí a dále obchodní činností a poskytováním lázeňských služeb. Rozhodujícími činiteli při tvorbě hospodářského výsledku konsolidačního celku vzhledem k rozsahu svých činností byly společnosti LCSG, PRIOR a Lázně Libverda. 3. Stav majetku 3.1. Údaje o stavu majetku společnosti LCSG (v účetní hodnotě, v tis. Kč) k k A) Dlouhodobý hm. a nehm. majetek z toho: stavby (nemovitosti) pozemky V roce 2011 společnost odkoupila od dceřiné společnosti Lázně Libverda, a.s. její nemovitosti, pozemky a věci movité za celkem 148 mil. Kč. Naopak prodala nemovitosti a pozemky celkem za 73 mil. Kč v zůstatkové hodnotě cca 43 mil. Kč, jednalo se především o prodej obchodních domů Perla Pelhřimov a Nisa Praha Bohnice. Na některých nemovitostech jsou omezena vlastnická práva, jedná se zejm. o zástavy bankám, věcná břemena apod. (viz příloha k ÚZ). LCSG tak zvýšila stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku o 60 mil. Kč proti roku

15 k k B) Dlouhodobý finanční majetek z toho: - podíly v ovládaných osobách podíly v úč. jedn. pod podst. vlivem Stav cenných papírů a podílů společnosti je k propočítán metodou ekvivalence k hodnotě vlastního kapitálu k jednotlivých společností. Společnost ve sledovaném účetním období koupila 100 %-ní obchodní podíl ve společnosti ČESKO- SLOVENSKÁ realitní s.r.o. Dále LCSG nakoupila ve sledovaném účetním období akcie společnosti LÁZNĚ LIBVERDA a.s. v celkovém počtu ks akcií o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. přikoupila 58% podíl společnosti Lázně Libverda a.s. a zvýšila tak vlastnický podíl v této společnosti na 96,54%, čímž se zvýšil podíl LCSG v ovládaných osobách a snížil podíl v společnostech pod podstatným vlivem (zůstala jen ČNHN Krkonoše, s.r.o.).. - Ostatní dlouhodobé CP a podíly (tržní hodnota akcií TATRA Kopřivnice, pořiz.cena byla tis.kč) k k C) Oběžná aktiva Z toho: - zásoby (zboží, matriálu, reklamační sklad) dlouhodobé pohledávky (Dlouhodobé půjčky propoj.osobám: NEMI spol. s r.o. 46 mil.kč, Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. 4 mil.kč) - krátkodobé pohledávky (Krátkodobá půjčka Českosl.-realitní s.r.o. 2,5 mil.kč, pohledávka z titulu snížení základního kapitálu Lázní Libverda ve výši 55,5 mil. Kč) - finanční majetek Ostatní skutečnosti : Společnost LCSG má uzavřenou licenční smlouvu na ochrannou značku le cygne electronics, která byla používána pro prodávání elektrospotřebičů. Společnost má dále uzavřenou licenční smlouvu na ochranou značku le cygne sportif, která byla používána zejména pro prodávání textilního a sportovního zboží. Obě tyto licenční smlouvy jsou uzavřeny se společností U.R.E.F. Vaduz Údaje o stavu majetku konsolidovaných společností (v účetní hodnotě, v tis. Kč) PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. k k A) Dlouhodobý majetek z toho: stavby (technická zhodnocení) samost. movité věci a jejich soubory (Nemovitosti a pozemky ve vlastnictví LCSG.) 15

16 k k B) Dlouhodobý finanční majetek z toho: podíly v ovládaných a říz.osobách (Podíl v dceřiné společnosti Severosklo K.Š. s.r.o.) k k C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby zboží dlouhodobé pohledávky (za ovládanou osobou Severosklo KŠ s.r.o. smlouva o uznání dluhu, splátkový kalendář) krátkodobé pohledávky finanční majetek Společnost PRIOR ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. má registrované 4 ochranné zámky u Úřadu průmyslového vlastnictví. Jedná se o grafické zpodobení slova PRIOR ve čtyřech variantách. LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. k k A) Dlouhodobý majetek z toho: samost.movité věci a jejich soubory stavby (nemovitosti) pozemky (Nemovitosti a pozemky - mimo byty v Hejnicích - prodány na základě znaleckého posudku společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s.) B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby materiálu a zboží dlouhodobé pohledávky (prodej vodovodní odpadní stoky Obci Lázně Libverda dne , první splátka , poslední ) krátkodobé pohledávky (půjčka ve výši 92 mil.kč spol. LCSG) finanční majetek Severosklo Kamenický Šenov s.r.o. k k A) Dlouhodobý majetek z toho: stavby (nemovitosti) (6 budov v sídle společnosti - charakter výrobní hala, sklad, administrativa. Na majetku vázne zástavní právo ve prospěch mateřské společnosti LCSG ve výši 5 mil.kč smlouva o úvěru.) pozemky B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. 16

17 k k C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby krátkodobé pohledávky finanční majetek Česko-německá horská nemocnice Krkonoše,s.r.o. k k A) Dlouhodobý majetek z toho: stavby (nemovitosti) samost. movité věci a jejich soubory (nemovitosti a pozemky v majetku LCSG) B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: zásoby materiálu krátkodobé pohledávky finanční majetek Le Cygne financier s.r.o. A) Dlouhodobý majetek společnost nemá. B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: krátkodobý finanční majetek (Nakoupené akcie za PC tis.kč obchodovatelné akcie jsou přepočteny na reálnou tržní hodnotu) ČESKO-SLOVENSKÁ realitní s.r.o. k k A) Dlouhodobý majetek B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek

18 EUROPEAN CARDEALERS s.r.o. k k A) Dlouhodobý majetek B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek Evropská správa nemovitostí s.r.o. A) Dlouhodobý majetek společnost nemá. B) Dlouhodobý finanční majetek společnost nemá. k k C) Oběžná aktiva Z toho: krátkodobé pohledávky krátkodobý finanční majetek Ostatní údaje Společnost LCSG prohlašuje, že v roce 2011 nebylo vedeno žádné soudní, správní nebo rozhodčí řízení takového charakteru, které by mělo významný vliv na její finanční situaci či výši zisku nebo na finanční situaci či výši zisku ve společnostech v konsolidaci. Společnost a ani ostatní společnosti v konsolidaci v uplynulém roce neměly žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 4. Zdroje a struktura kapitálu 4.1. Přehled o zdrojích kapitálu a jeho struktuře společnosti LCSG: v tis.kč r r r Pasiva celkem A. Vlastní kapitál z toho : základní kapitál kapitálové fondy rezervní fondy a ostatní výsledek hospodaření minulých let výsledek hospodaření běžného úč.období

19 B. Cizí zdroje z toho: rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení Zdroje a struktura kapitálu v mil. Kč pasiva celkem; mil.kč VK ZK VK ZK VK ZK CZ 580 CZ 534 CZ období Vlastní kapitál společnosti LCSG vzrostl proti r o 115 mil. Kč, a to zejm. vlivem vysokého hospodářského výsledku roku V tomto roce došlo k nárůstu cizích zdrojů, a to o 133 mil. Kč proti roku 2010 především zvýšením krátkodobých závazků z 93 mil. Kč na 214 mil. Kč vlivem čerpání půjčky od společností Lázně Libverda a.s. ve výši 92 mil. Kč a Spedquick s.r.o. ve výši 3 mil. Kč. Na růst cizích zdrojů přispělo čerpání nového střednědobého investičního úvěru na nákup areálu Lázní Libverda ve výši 100 mil. Kč od UniCredit Bank CR a.s. Naopak LCSG splatila dalších 13 mil. Kč z čerpaných dlouhodobých úvěrů (viz tabulka úvěry, str.20). Společnost LCSG eviduje zákonné rezervy na opravy a udržování majetku ve výši 224 mil. Kč, přičemž v roce 2011 rozpustila rezervy za celkem 148 mil.kč. a naopak vytvořila nové rezervy ve výši 100 mil. Kč, z minulých let zůstává rezerva ve výši 124 mil.kč. Dlouhodobé závazky poklesly z důvodu splacení půjčky od ovládající osoby ve výši 20 mil. Kč. Co se týká bankovních úvěrů, čerpání bylo popsáno výše. Společnost v r zrušila kontokorentní úvěr ve výši 30 mil.kč u České spořitelny a má dále otevřený pouze jeden kontokorentní úvěr ve výši 10 mil.kč u UniCredit Bank, jehož čerpání je velmi omezené. Společnost LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. tak po celé období roku 2011 financovala svůj majetek z 67% vlastním kapitálem a pouze z 27% ze zdrojů cizích. 19

20 Přijaté úvěry od bank Společnost v uplynulém roce čerpala tyto úvěry: Banka Druh úvěru (poskytnutá částka) Stav čerpání k v tis. Kč dlouhodobý úvěr 100 mil.kč UniCredit Bank Czech Republic, a.s. střednědobý úvěr 15 mil.kč kontokorentní úvěr 10 mil.kč 0 ČSOB, a.s. dlouhodobý úvěr 100 mil. Kč Přehled o zdrojích kapitálu a jeho struktuře v konsolidovaných společnostech v tis.kč PRIOR ČR s.r.o. Lázně Libverda a.s. ČNHN Krkonoše s.r.o. Severosklo KŠ s.r.o. Le Cygne Financier s.r.o. Č-S realitní s.r.o. European Cardealers s.r.o. Evr. spr. nem. s.r.o. Pasiva celkem A. Vlastní kapitál (VK) z toho : zákl. kapitál (ZK) změny ZK kapitálové fondy rezervní fondy a ost. fondy výsledek hosp. minulých let výsledek hosp. běž. úč. obd B. Cizí zdroje (CZ) z toho: rezervy dlouhodobé záv krátkodobé záv bankovní úvěry a výpomoci C. Časové rozlišení Konsolidační celek v tis. Kč: k k Pasiva Vlastní kapitál Cizí zdroje

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 k 31.12. 2014 Příloha k závěrce za rok 2014 Sestavené podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví Obecné údaje Popis jednotky Obchodní

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2006

Příloha k účetní závěrce roku 2006 Příloha k účetní závěrce roku 2006 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2012 až 30.9.2012 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.7.2013 až 14.11.2013 1 Tato zpráva obsahuje komentovaný výsledek hospodaření, stav majetku a účetní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2013 až 18.5.2013 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti WB MILLS A.S. k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Příloha k účetní závěrce roku 2009

Příloha k účetní závěrce roku 2009 Příloha k účetní závěrce roku 2009 Obecné informace Popis účetní jednotky Název a sídlo společnosti : Vodohospodářská společnost Olomouc,a.s. Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc - Hodolany IČ: 47675772 Společnost

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny

Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003. Jihočeských papíren. skupiny Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2003 skupiny Jihočeských papíren 1 Obsah 1. Vymezení konsolidačního celku... 2 1.1. i zahrnuté do konsolidačního celku... 2 1.2. Datum účetních závěrek společností

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13

se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 se sídlem v Brně, Heršpická 758/13 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA EMITENTA KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU (NEAUDITOVANÁ) 1.1.2010 až 31.3.2010 ÚDAJE O EMITENTOVI Obchodní firma: KAROSERIA a. s. Sídlo společnosti: Heršpická

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002 skupiny Jihočeských papíren. Obsah:

Jihočeské papírny, a.s. Větřní. Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002 skupiny Jihočeských papíren. Obsah: Jihočeské papírny, a.s. Větřní Příloha ke konsolidované účetní závěrce za rok 2002 skupiny Jihočeských papíren Obsah: I. Vymezení konsolidačního celku 1. společnosti zahrnuté do konsolidačního celku 2.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

V ý r o č n í zpráva. JP, akciová společnost, Šumperk

V ý r o č n í zpráva. JP, akciová společnost, Šumperk V ý r o č n í zpráva JP, akciová společnost, Šumperk 213 O B S A H - Úvodní slovo - Výsledovka - zveřejňované údaje r. 211 213 - Rozvaha - zveřejňované údaje r. 211 213 - Příloha k roční závěrce r. 213

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2013 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2013 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více