Výroční zpráva za rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013. www.imperativ.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 213

2 Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/

3 Bc. David LEBEDA, Mgr. Petr KORÁL, Martin LEBEDA, Lucie KALINOVÁ, Bohumil NĚMEC, předseda Rady sdružení, (předseda sdružení) 1. místopředseda Rady sdružení, (1.místopředseda sdružení) 2. místopředseda Rady sdružení, (2.místopředseda sdružení) členka sdružení člen sdružení Nejvyšší orgán sdružení: Rada sdružení Závazný dokument: Stanovy sdružení Statutární zástupci: Bc. David Lebeda, Mgr. Petr Korál, Martin Lebeda Pracovní zařazení: Vedení sdružení, administrativa, lektor, publicista Pověřen vedením v zastoupení, lektor, hudební publicista Pověřen vedením v zastoupení, lektor, řidič, Grafička, webový správce, Správce stránek sociální sítě Facebook, hudební publicista Externí lektoři: a média Rasismus a antisemitismus Bc. David Lebeda Mgr. Petr Korál Martin Lebeda Lucie Kalinová Bohumil Němec Mgr. Peter Gabal (Asi-milovaní,o.s.) Bc. Pavel Reich (G4S Secure Solutions (CZ), a.s.) Ing. Mgr. Jan Dočkal

4 Oficiální název: IČO: DIČ: Sídlo: Registrace: Bankovní spojení: Tel.: web: IMPERATIV, o.s. (Občanské sdružení Imperativ) , CZ Kovařovicova 1141/3, Praha 4, 14 Č.j.: VS/1-1/79 72/1-R ze dne / 3, ČSOB a.s přidružené webové stránky: sociální síť: Facebook

5 1. PREV-CENTRUM, (, Bc. Pavel Reich) 2. PRAHA 14, Hloubětínská (, Bc. Pavel Reich) 3. PRAHA 14, Hloubětínská (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 4. PREV-CENTRUM, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 5. PRAHA 14, SŠ ARCUS, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 6. PRAHA 14, Bratří Venclíků, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 7. PRAHA 14, Bratří Venclíků, (, Bc. Pavel Reich) 8. PREV-CENTRUM, ( a média, Mgr. Peter Gabal) 9. KRALUPY NAD VLTAVOU, Generála Klapálka (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 1.FRÝDLANT, SŠ Hosp. a lesnická, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 11. KRALUPY NAD VLTAVOU, Generála Klapálka (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 12. KRALUPY NAD VLTAVOU, Generála Klapálka (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 13. PRAHA 9, SŠ Učňovská 1 (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 1 14.PRAHA 9, SŠ Učňovská 1 (, Bc. Pavel Reich) 15.PRAHA 9, SŠ Učňovská 1,( a média, Mgr. Peter Gabal) 16. SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ,o.s.,Mleznice, školení P ČR a MP ((Úvod do problematiky extremismu, Bc. Lebeda) 17.PRAHA 14, Chvaletická, (, Bc. Pavel Reich) 18.PRAHA 14, Bratří Venclíků, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) (financování: většinou 5,- Kč/1 hod, u větších organizací 1.,- Kč/1 hod) 1 Celkem bylo lektory Lebedou, Reichem a Gabalem odpřednášeno více jak 3 hodin. Vyškoleni byli studenti 1 ročníků (doba: týden)

6 PROGRAM Konference HATE CRIME (kriminalita z nenávisti) a další související rizikové chování. Dne od 8.45 hod do 17. hod na Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, 1 patro, Velká zasedací místnost (Nová Radnice) Pořádá: Imperativ,o.s. a MHMP hod hod hod hod hod prezence účastníků konference znělka, oficiální zahájení konference úvodní slovo moderátora (Mgr. Petr Korál) úvodní slovo zástupců pořádajících organizací (Mgr. M. Hánová, Bc. D. Lebeda) Mgr. et M.A. Jan CHARVÁT, Ph.D., Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova,Sou časné trendy a aktéři na krajní pravici 9.45 hod - plk. JUDr. Dušan FOUSEK, Policie ČR, ÚOOZ SKPV, z pohledu P ČR, vývoj a současné trendy 1.15 hod - Bc. Martin ŠIMÁČEK, Agentura pro sociální za čleňování.nenávistné projevy komplikující či znemožňující konstruktivní podporu sociálnímu začleňování, hlavní úkoly Agentury pro sociální začleňování 1.45 hod- Mgr. Peter GABAL, Asi-milovaní,o.s. /projekt do 21.st. nepat ří!, a média hod přestávka na kávu hod Mgr. Klára KALIBOVÁ, In Iustitia,o.s.,Specifika obětí trestné činnosti z nenávisti hod Ing. Zdeněk RYŠAVÝ, Romea, o.s.,mediální projekt Zlepšení informování o Romech v médiích

7 12.45 hod oběd, přestávka na kávu hod Bc. Pavel REICH, G4S / projekt do 21. st. nepat ří!, u nás a ve sv ět ě hod plk. Mgr. Tomáš KUBÍK, P ČR, NPC (Národní protidrogová centrála), SKPV,Tane ční drogová scéna a nové syntetické drogy hod Mgr. Pavlina HÁJKOVÁ, asistentka senátora, Transformace komunistických stran a hnutí ve střední a východní Evropě hod Mgr. Jaroslav PINKAS, ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režim ů),výchovné aspekty tématu soudobých dějin. Problém hodnotové výchovy ve výuce soudobých dějin hod Doc. ThDr. Ivan O. ŠTAMPACH, Společnost pro studium sekt a nových náb. Směrů, Náboženský extremismus hod Mgr. Jakub HOLAS, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Msp ČR, Informace z ukončeného výzkumu názorů českých středoškoláků na politický radikalismus hod Mgr. et Mgr. Vanda ČERNOHORSKÁ, Integrační centrum Praha Stánky pro prezentaci organizací: Imperativ,o.s. (Imperativ junior project) Asi-milovaní,o.s. Prospe,o.s. In Iustitia,o.s. Romea,o.s. Integrační centrum Praha Způsob financování konference (MHMP a MV ČR): 1. materiálové náklady /materiál pro účastníky konference 1 ks, plakáty 1 ks, letáky 2 ks / tzn ,9 Kč + 21%DPH = 31,- Kč (MHMP) 2. osobní náklady 6 hod á 5,- Kč a příprava 6 hod á 5,- Kč tzn ,7 Kč + 21%DPH = 6.,- Kč (MHMP) 3. služby spojené s organizačním zajištěním odborné konference, včetně služeb spojených s personálním a materiálovým zajištěním realizace konference 52.52,- Kč, tzn ,- + 21% DPH (MV ČR) Celkem: 89.52,- Kč

8

9 Finanční kalkulace: 1 ks letáku A5, 3 Kč, 4 ks 12.,- Kč. (Financováno OÚ pro Prahu 14) Grafika: Lucie Kalinová, námět: Bc. David Lebeda

10 Projekt občanského sdružení Imperativ,o.s. ve spolupráci s MHMP ( Krajský grant prevence kriminality). Hlavním cílem bylo formou lektorské a propagačně - informační činnosti předcházet veškerým možným projevům extremismu na území hl.m. Prahy (rasismus, divácké, násilí, náboženský extremismus, radikální projevy ekologů, antisemitismus, xenofobie a další). Dalším důležitým cílem bylo upozornit na některé negativní historické mezníky naší země ( a Československa), které ovlivnily životy mnoha lidí a jsou mnohdy vzorem či impulsem pro některá extremistická uskupení a hnutí v současnosti. Nezapomněli jsme ani na problematiku tzv. Diváckého násilí. Projekt byl také zaměřen na zvyšování právního vědomí cílové skupiny nejen ve vztahu k extremismu, ale také obecně. Naši a externí lektoři mohou díky svým zkušenostem předcházet trestné činnosti v souvislosti s extremismem a dalším souvisejícím rizikovým chováním. S touto problematikou souvisí i problematika národnostních a etnických menšin a lidských práv. Z tohoto důvodu, opět za využití lektorské a propagačně informační činnosti se projekt věnoval tzv. kriminalitě z nenávisti (Hate Crime). Vidíme zde široké využití a to nejen z důvodu že hl.m. Praha v minulosti podpořila akce typu: Prague Pride, ale také z důvodu, že problematika menšin je v negativní podobě hnacím motorem některých extremistických hnutí, sdružení a organizací.

11 Finanční kalkulace projektu: Závěrečný rozpočet projektu Č : DOT/4/5/361/213 Hrazeno Magistrátem hl. m. Prahy Vlastní zdroje Cizí zdroje 139,- 49.,- Ostatní služby Ostatní finanční náklady 139,- Kč Materiální náklady Kancelářské potřeby 5,- Odborná literatura 27.8,- Výroba propagačních materiálů Ostatní osobní náklady Lektoři 47.3,- Celkem 124.6,- Celkem náklady na projekt: ,- Vlastní náklady na projekt: 139,- Dotace od hl. m. Prahy 124.6,-

12 Lektorská činnost projekt: Finanční kalkulace: 25,- Kč/ 1 hod, 1x 3,- Kč/příprava lektora, většinou požadavek na 2 hodiny LEKTORNÉ David (čistá mzda + LEBEDA 15% daň) Úvod do problematiky 14.28,- Kč extremismu Pavel REICH Petr KORÁL Martin LEBEDA Jan DOČKAL Peter GABAL 15 % daň (odeslána na FÚ Praha 4) +2.52,-Kč 9.179,-Kč CELKEM 16.8, ,- Kč ,- Kč 3.8,- +645,- kč 4.3,- +345,- Kč 2.3,- 795,-Kč ,- Kč 9.3,- 795,- Kč +7.96,- Kč 47.3,- Kč Divácké násilí Alternativní scéna 3.23,-Kč Období vzdoru 3.655,-Kč Rasismus a judaismus 1.955,-Kč a média CELKEM 14.28,- Kč 9.179,- Kč 3.23,-Kč 3.655,-Kč 1.955,-Kč

13 Lektorská činnost byla v rámci projektu prováděna na těchto školách: Bc. David LEBEDA ŠKOLA TGM Praha 12 Balabenka Campus Campus Lupáčova Lupáčova Příprava prezentace G. Janouška Vratislavova G. Janouška Mikulova NZDM Beztíže Gymnázium Botičská Gymnázium Botičská U Obory Tyršova Hostivař VOŠ Jabok, ETF UK Stolíňská Hostivař Hostivař NZDM Džagoda Dubec Dubeč Květn. Vítězství SŠ Taneční škola SOU Učňovská 1 SOU Učňovská 1 CELKEM: 27 přednášek + 1x příprava Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina Květen 213 Květen 213 Květen 213 Květen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Období vzdoru Pravicový extremismus Pravicový extremismus Období vzdoru Alternativní rock, 9 tř., 9 tř., 9 tř., 8.tř., 8 tř., 9 tř let let č let č let, 9 tř., 8 tř let, 9 tř., 8 tř. SŠ SOU, Č.1 SOU, Č.2

14 Ing. Mgr. Jan DOČKAL Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina 1. Příprava prezentace 2. Stolíňská 3. Umělecká CELKEM: 2 přednášky + 1x příprava Říjen 213 Listopad 213 Levicový extremismus Levicový extremismus Levicový extremismus Martin LEBEDA2 Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina 1. Příprava prezentace 2. NZDM Rozhledna 3. NZDM Beztíže 4. Stolíňská 5. NZDMDžagoda 6. NZDM Vrtule CELKEM: 5x přednáška + 1x příprava Září 213 Říjen 213 Listopad 213 Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru let let let let Bc. Pavel REICH ŠKOLA Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina Stolíňská Květ. Vítězství Prof. Švejnara Lupáčova Lupáčova Stolíňská Příprava prezentace Květen 213 Květen 213 Květen 213, 9 třída, 9 třída, 9 třída, 8 třída, 8. třída ŠKOLA ŠKOLA přednášku doplňoval právními aspekty Bc. David Lebeda

15 Resslova Bratří Venclíků TGM Praha 12 Mikulova TGM Praha 12 U Obory K Dolům VOŠ Jabok ETF UK Květ. Vítězství SOU Učňovská Říjen 213 Říjen 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213, 9 třída,, 8 třída 2-3 let, 8 třída SOU ŠKOLA Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina 1. Příprava prezentace 2. Korunovační Korunovační Stolíňská Stolíňská Špitálská K Dolům Ortenovo náměstí Gymnázium Na Zatlance Gymnázium Na Zatlance SŠ Učňovská SŠ Učňovská SŠ Učňovská Září 213 Září 213 Říjen 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Některé historické mezníky Některé historické mezníky a média a média a média a média a média a média a média a média a média a média a média CELKEM: 16 přednášek + 1x příprava Mgr. Peter GABAL CELKEM: 12 přednášek + 1x příprava, 8 třída, 9 třída, 8 třída, 9 třída, č.1, č.2, č.1, č.2, č.3

16 Mgr. Petr KORÁL ŠKOLA Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina Příprava prezentace VOŠ Jabok NZDM Jahoda Trávníčkova Trávníčkova SŠ Taneční škola Květen 213 Květen 213 Listopad 213 Listopad 213 Prosinec 213 Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock 2-3 let let, 8 třída, 9 třída SŠ CELKEM: 5 přednášek a 1x příprava 3 přednášky doplňoval právními aspekty Bc. David Lebeda

17 Odborná literatura projekt Cestou t.č. krajské koordinátorky prevence kriminality Mgr. Michaly Hánové byla distribuována obvodním koordinátorům prevence kriminality Praha 1-22 příručka pod názvem: Úvod do problematiky extremismu, příručka pro pedagogy, David Lebeda, nakladatelství Wolters Kluwer, Praha 213. Jedná se o základní informace týkající se problematiky extremismu z bezpečnostního hlediska. Finanční kalkulace: 1ks /22,- Kč, 126 ks/ 27.8,- Kč

18 Výroba propagačních materiálů projekt Grafika: Náměty: Tisk: Výroba placek: Výroba triček: Lucie Kalinová David Lebeda Martin Lebeda (plakát zlo) fa. PRINCO International, spol.s.r.o., Panuškova 1299, Praha 4 Bohumil Němec T Production CZ, spol.s.r.o., Františka Diviše 1275/1a POTISK.COM, spol.s.r.o, Zelený Pruh 191/111, Praha 4 Celková částka za propagační předměty: 49.,- Kč

19

20 Od roku 213 máme nového člena Bohouše BoBo Němce (Bohumil Němec 44 let).rád bych o něm řekl mnoho informací, ale to bychom pro jeho aktivity, museli mít k dispozici více jak 1 stránek. Proto mu raději předám slovo: Hudba mi létá okolo hlavy od malička, neboť oba rodiče poslouchají country, otec je multiinstrumentalista. O rockovou hudbu se zajímám od roku 1979, kdy mě k ní přivedli starší kamarádi. Vyučil jsem se automechanikem, ovšem po revoluci jsem začal podnikat. Jenže hudební magnet byl stále silnější, a tak jsem se na firmu vykašlal a přispíval jsem do několika časopisů a rovněž jsem se začal podílet na vysílání relace HARD MUSIC v Radiu 1 (91,9 FM). Od té doby šla má stopa prakticky souběžně s Petrem Korálem. Občas spolu zasedáme v porotě na nejrůznějších soutěžích a přehlídkách. Kdysi jsem napsal nějaké texty, také jsem se neúspěšně pokoušel hrát v kapele, s Petrem. Společně občas uvádíme festivaly. Za sebou mám i epizodní role zpěváka ve studiu i na jevišti. Společně s Robertem Kaniou jsem spoluautorem knihy o legendě českého metalu, skupině Arakain - 2 let natvrdo. Prošel jsem spoustu rozličných vedlejších zaměstnání od klasického rockerského úklidového řemesla až po prodavače či pódiového technika a pyrotechnika apod. Založil jsem časopis Rockshock a v současné době píšu do několika časopisů, nejvíce do Rock a Popu. V Radiu 1 působím od jara roku Dále se již několik let podílím na pořadu Hard & Heavy (převzato:rádio 1) Jak jinak přilákat mladé lidi, aby se také věnovali dění kolem sebe a nejen seděli u PC? Dát jim vzory a ukázat, že i známým osobnostem z prostředí, které mají rádi (rocková scéna) není lhostejné jak v naší zemi žijeme. Bobo Němec je velmi pracovitý se smyslem pro povinnost a zejména humor. I přes vzhled tvrdého rockera je velmi citlivý a má vztah k práci s mladými lidmi. Tak jako ostatní členové našeho sdružení nechápe myšlení lidí ve vztahu k minulému režimu a vadí mu nárůst preferencí komunistů. V Imperativu má na starost komunikaci na sociální síti Facebook a výrobu některých propagačních materiálů. Publikuje společně s Petrem Korálem na našich stránkách v rubrice: KoNě. Bohouši držíme Ti palce a děkujeme.

21 Ministerstva: Magistrát hl.m. Prahy ( Mgr. M.Hánová, Mgr. J.Havlíková, Bc.O. Pracný, I.Fidlerová, Mgr. N. Janýšková), Ministerstvo vnitra ČR (Odbory prevence kriminality a bezpečnostní politiky), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Mgr. Martina Budínská), bezpečnostní složky a agentury: Krajské ředitelství Praha, Policie ČR (Pražské informační oddělení), G4S Secure Solutions (CZ),a.s., G4 Services spol.s.r.o. (p.bc. Pavel Reich), samospráva: Zastupitelstvo hl.m. Prahy, Městská část Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka MČ Praha 2 a poslankyně Parlamentu ČR), Městská část Praha 1 (Ing. Jaromír Štětina, poslanec Parlamentu EU, Mgr. Pavlina. Hájková), Městská část Praha 14 (Mgr. David Beňák, Bc. Jana Štosková) Městská část Praha 6 ( Ing. Alena Šindlerová, Mgr. Martina Ruthová,), Městská část Praha 7 (Laskovská Kateřina), Městská část Praha 8 (Mgr. Pavla Karmelitová),Městská část Praha 9 ( Mgr. Lukáš Horák), Městská část Praha 12 (Marie Vašáková), Koordinátoři prevence kriminality Praha 1-22, Agentura pro sociální začleňování a Bc.Marin Šimáček, NGO: Asi-milovaní,o.s., Společně k bezpečí,o.s., In Iustitia,o.s., Opona,o.s.Prev-centrum, Prospe,o.s., ProtiAlt, o.s., Poradna pro uprchlíky, Romea,o.s., Proxima Sociale,o.s. Prevalis,o.s. ICEJ, Život bez závislostí,o.s. projekty a komunity: Kdyby kameny mohly mluvit, Možnosti demokracie - hrozby extremismu, NZDM Džagoda (Jahoda), NPZDM Vrtule, Kolegové: Pavel Reich, Jan Dočkal, Peter Gabal, Marie Zahradníková, Danael Gabalová, Jana Skácelová, L.Mrázová, Mirek Hricz, Dušan Vaněk, Honza Valis, Kamil Miroslav Černý, Jana Vožetěchová, Klára Kalibová, Věra Nouzová s manželem, Kateřina Pospíšilová, školy: VOŠ JABOK, Evangelická teologická fakulta UK, Tyršova, SOŠ Učňovská 1 a Pospíšilová Daniela se Zdeňkem Kolínským, Květnového Vítězství, Campus, Gymnázium Omská, Špitálská, Stolíňská, Chvaletická a Jana Bartáková, SŠ Stochov, Šimanovská, Generála Klapálka a Jitka Hokešová, Hloubětínská, Bří. Venclíků, PPP P1-22, kamarádi: Jarmilka Javorová, Vendula Kazdová, Lenka Taky,Michaela Králová, Adolf Odillo, Tomáš Kubík, Šéva, Čáp, Radek Babůrek, Bady, Frigo, Pepa dveřník, Číča, Martina Zemaníková, Důša, Ufón, Rajda, Romana Lebedová Dušan Fousek, Ivoš Špičan, Jiří Schuster, Ria, Adéla Hrubešová, a rockeři: Miloš DoDo Doležal s juniorem, Štěpán Jandourek a Paulinyova Zuzana, Slávek Šámal, Jirka Hroch, Josef Novák, Dan Horyna, Carrcass, Beherit, Phillip Bass von Kryptor, Věra Němcová a Titanic, Luděk Necron Sztefek, David Strnad a sk. Booters s manažérem K.Vavřínkem, Jan Müller, Veronika Fialová, restaurace: Zabitej čas, Stodola, El Corazon, organizace: Princo,s.r.o, Potisk.com., T Production,s.r.o., Alliza,s.r.o, Ludmila Medunová účetnictví, Damborský, Lukáš Zhříval, Wolters Kluwer a pí. Eretová, ROBOZET, akademická obec: I.O. Štampach, Jan Charvát, Miroslav Mareš, Z. Vojtíšek, Vanda Černohorská, Václava Masáková, Jakub Holas, Jaroslav Pinkas, Imperativ Junior Project: Filip Lebeda, Filip Korál, Martin Lebeda a Lukáš Lebeda, rodiny: Petra Korála, Martina a Davida Lebedy, Bohouše Němce, Lucie Kalinové, bývalý člen Imperativ Jakub Budina, Zuzana Budinová, Petr Lebeda, časopisy: Prevence, Řízení školy, Rock a Pop, Spark, média: Rádio 1, Beat, ČT Art, Facebook. Děkujeme všem, kteří nákupem trička Miloše DoDo Doležala na e-shopu Victory podpořili náš chystaný projekt v souvislosti se zážitkovou pedagogikou.

Výroční zpráva za rok 2012. www.imperativ.cz

Výroční zpráva za rok 2012. www.imperativ.cz Výroční zpráva za rok 2012 www.imperativ.cz Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/ 2 www.imperativ.cz Vedení Imperativ, o.s.

Více

Výroční zpráva za rok 2011. www.imperativ.cz

Výroční zpráva za rok 2011. www.imperativ.cz Výroční zpráva za rok 2011 Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/ 2 Orgány sdružení, funcionáři a členové sdružení Nejvyšší

Více

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Datum jednání: 26. dubna 2011 Přítomni : dle prezenční listiny K času zahájení jednání

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Česká společnost 25 let po listopadu 1989

Česká společnost 25 let po listopadu 1989 Česká společnost 25 let po listopadu 1989 23. a 24. 10. 2014 Místo konání konference: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tř. Svobody

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části č. 282/RMČ/2014 ke jmenování Mgr. Kláry Machové do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 I. j m e n u j e Mgr. Kláru Machovou do funkce ředitelky Základní školy, Praha

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Centrum sociálních služeb Praha, středisko Pražské centrum primární prevence (PCPP)

Centrum sociálních služeb Praha, středisko Pražské centrum primární prevence (PCPP) Centrum sociálních služeb Praha, středisko Pražské centrum primární prevence (PCPP) Pražské centrum primární prevence (PCPP) Vzniklo v roce 2008 jako odborné metodické a koordinační pracoviště zaměřené

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Aktivní občanství a radikalizace společnosti, projevy ve školním prostředí

Aktivní občanství a radikalizace společnosti, projevy ve školním prostředí Vzdělávací program Pořadové číslo : 4 1. Název vzdělávacího programu : Aktivní občanství a radikalizace společnosti, projevy ve školním prostředí Od roku 2008 významně narostly aktivity radikálních organizací,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1 Soutěž MŠMT - Prezenční listina účastníků krajské kolo II. kategorie 10. dubna 2015 DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2 Poř. č. Příjmení a jméno Škola (přesný název) narození Podpis 1 Turková Ivana Malostranské

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY VÝBĚROVÉ KOLO - 2. BŘEZNA 2015 KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ TOMÁŠ SMIČKA profesionální tanečník legendární skupiny DANCE 2XS RADEK JANDA zástupce

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 slovo úvodem Vážené příznivkyně a vážení příznivci Tradičního loutkového divadla Zvoneček, rok 2007 byl druhým rokem působení Zvonečku jako občanského sdružení a je možné konstatovat,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2014 / 2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Gymnázium,

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0065/PP/2013 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2013 Realizace projektu (počet let): Název projektu: Působnost projektu:

Více

Představení 1. výzvy FNNO

Představení 1. výzvy FNNO Představení 1. výzvy FNNO Alexandra McGehee, NROS ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Alokace pro celé období implementace FNNO (v prioritních oblastech podpory) 205,060,852 Kč Počet výzev

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU. 1. Základní informace PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 1 FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ GRANTU 1. Základní informace 1.1. Název projektu: 1.2. Název projektu v anglickém jazyce:

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Extremismus a škola Úvod do tématu

Extremismus a škola Úvod do tématu Vzdělávací program Pořadové číslo :. Název vzdělávacího programu : Extremismus a škola úvod do tématu Od roku 2008 významně narostly aktivity extremistických organizací a jejich aktivisté se stále více

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Žádost o státní dotaci

Žádost o státní dotaci Žádost o státní dotaci Název poskytovatele dotace: MŠMT Evidenční číslo: 0153/PP/2013/2014/2015 Dotační oblast: Oblast protidrogové politiky 2015 Realizace projektu (počet let): 1.1.2013-31.12.2018 (6

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011

Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Zápis a usnesení z Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP, ze dne 21.2. 2011 Jednání výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) dne 21. února 2011 se konalo v Zasedací síni Nové rady budovy Magistrátu

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁPIS ZE II. ZASEDÁNÍ KRAJSKÉHO PARLAMENTU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZLÍNSKÉHO KRAJE Termín konání: 05.12.2006 budova Krajského úřadu ve Zlíně (21.budova; zasedací místnost Místo jednání: Zastupitelstva Zlínského

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015 Zdravé město Praha 2015 - zřizovatel HMP (Příjemci dotace jsou povinni nakládat s finančními prostředky v souladu s Metodikou pro předkladatele

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

MĚSÍČNÍ VÝPIS ZA ČERVEN 2012

MĚSÍČNÍ VÝPIS ZA ČERVEN 2012 MĚSÍČNÍ VÝPIS ZA ČERVEN 212 JOSEF DOLEŽAL 12299419/231 CZK CZ423112299419 ZUNOCZPP ÚČET Celkový přehled Přijaté transakce: Odeslané transakce: 31..212 28 2 3.6.212 49 992,2 CZK 2, CZK -4 68, CZK 1 476,2

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ online. Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací

PRAHA 14 BEZPEČNĚ online. Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací PRAHA 14 BEZPEČNĚ online Komunitní prevence kybernetické kriminality a rizikových jevů spojených s online komunikací PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE ŠKOLNÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE Semináře pro žáky všech základních

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Kontakt výroční zpráva 2014

Kontakt výroční zpráva 2014 výroční zpráva 2014 Etická výchova, o.p.s. výroční zpráva 2014 Obsah 1. Identifikační údaje o.p.s. 2. Vize a poslání a důvod vzniku o.p.s. 3. Personální složení a. Správní rada b. Ředitel c. Dozorčí rada

Více

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení

Úterý 25.11. 12:30 13:30 Prezence účastníků odborné konference, občerstvení Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 25.11.2014, středa 26.11.2014 - Clarion Congress Hotel, Praha-Vysočany p. Daniel Takáč moderátor Úterý 25.11.

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY

CORNY. středoškolský pohár v atletice VÝSLEDKY CORNY středoškolský pohár v atletice 26. ročník VÝSLEDKY okresního kola Stadion 5. ZŠ Pasířská 72 Jablonec nad Nisou 25. září 2007 100m chlapci 1. Hadač Lukáš SŠGS Poštovní 11,7 663 2. Kovařík Radim SPŠT

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2015 Ve dnech 15. a 16. září 2015 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 7. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč

PŘEVOD Z VLASTNÍCH FONDŮ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI v tis. Kč Text DAŇOVÉ PŘÍJMY Příloha č. 1 rozpočet na rozpočet na Správní poplatky 3 620,00 3 980,00 Místní poplatky 5 220,00 5 620,00 Daň z nemovitých věcí 22 500,00 23 000,00 Daňové příjmy celkem 31 340,00 32

Více

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše Dětský úsvit Třináctá komnata dětské duše Dítě se nerodí s negativními pocity vůči sobě. Všechny děti si myslí, že jsou úžasné. Jak se však po čase začnou skutečně cítit, je do značné míry ovlivněním,

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projekt CZ.1.07/1.1.7/03.0127 Tvorba elektronických učebnic Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Z obsahu vystoupení stručné představení projektu

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. V12_Zpracování žádosti o dotace Evropská unie a svět, P3 ANOTACE Jedná

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/22 ze dne 27. 3. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/22 ze dne 27. 3. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 37/22 ze dne 27. 3. 2014 S/099/2014 Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky Uhelný trh 425/4 110 00 Praha 1 IČO: 60436123 S/100/2014 Základní

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Ing. Jiřina

Více

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013

Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013 Výbor pro výchovu a vzdělávání ZHMP zápis z jednání ze dne 15. 4. 2013 Jednání Výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP (dále jen výbor ) se uskutečnilo dne 15. 4. 2013 v zasedací síni Nová Rada, budovy Magistrátu

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o.

Michael - Střední škola a Vyšší odborná škola reklamní a umělecké tvorby, s. r. o. Termín: pondělí 14. 9. 2015 dopoledne Denní vyhlášení výsledků: 13:50 sp. - Český jazyk a literatura 10:00 10:20 {6} Mgr. Pavel Marks / Mgr. Taťána Vycpálková / sp. - Český jazyk a literatura 10:20 10:40

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 SES SEBE - SPOLU www.sebespolu.net Praha 6, Na Kuthence 11/826 IČO: 26629691 číslo účtu: KB: 51-2310030247/0100 tel.739 073 178 ses@sebespolu.net VÝROČNÍ ZPRÁVA SES-SEBE-SPOLU ROK 2013 KONTAKTY: Ondřej

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz

Zdravotnictví 2015. 27. 11. 2014 Diplomat Hotel Prague. www.uzs konference.cz Zdravotnictví 2015 Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví

Více

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem

Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem Organizace HealthCare Institute si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci s názvem úterý 24.11.2015, středa 25.11.2015 - Clarion Congress Hotel Prague-Vysočany Hlavní téma konference: 1. diskusní blok

Více

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 Program zasedání: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ AS FA VUT ze dne 10. 1. 2012 Místo zasedání: místnost 117A - FA Poříčí 5 začátek jednání: 15:00, konec jednání: 16:30 1. Zahájení zasedání a schválení programu 2. zasedání

Více

Příjemce dotace Název projektu/služby Typ služby Cílová skupina Kraj. Primární prevence. Primární prevence. Primární prevence.

Příjemce dotace Název projektu/služby Typ služby Cílová skupina Kraj. Primární prevence. Primární prevence. Primární prevence. Radek Maca Život bez závislostí Prevence-info Časopis Prevence Sdružení SCAN Časopis Adiktologie: ročník 2014 Specializační kurz prevence rizikového chování Specializační studium pro školní metodiky Univerzita

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013

Preventivní skupina Sociálně patologické jevy. Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Preventivní skupina Sociálně patologické jevy Nabídka preventivně vzdělávacích programů pro SŠ a SOU na školní rok 2012 / 2013 Základní programová nabídka 1. ročník Listina základních práv a svobod /Práva

Více