Výroční zpráva za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013. www.imperativ.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 213

2 Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/

3 Bc. David LEBEDA, Mgr. Petr KORÁL, Martin LEBEDA, Lucie KALINOVÁ, Bohumil NĚMEC, předseda Rady sdružení, (předseda sdružení) 1. místopředseda Rady sdružení, (1.místopředseda sdružení) 2. místopředseda Rady sdružení, (2.místopředseda sdružení) členka sdružení člen sdružení Nejvyšší orgán sdružení: Rada sdružení Závazný dokument: Stanovy sdružení Statutární zástupci: Bc. David Lebeda, Mgr. Petr Korál, Martin Lebeda Pracovní zařazení: Vedení sdružení, administrativa, lektor, publicista Pověřen vedením v zastoupení, lektor, hudební publicista Pověřen vedením v zastoupení, lektor, řidič, Grafička, webový správce, Správce stránek sociální sítě Facebook, hudební publicista Externí lektoři: a média Rasismus a antisemitismus Bc. David Lebeda Mgr. Petr Korál Martin Lebeda Lucie Kalinová Bohumil Němec Mgr. Peter Gabal (Asi-milovaní,o.s.) Bc. Pavel Reich (G4S Secure Solutions (CZ), a.s.) Ing. Mgr. Jan Dočkal

4 Oficiální název: IČO: DIČ: Sídlo: Registrace: Bankovní spojení: Tel.: web: IMPERATIV, o.s. (Občanské sdružení Imperativ) , CZ Kovařovicova 1141/3, Praha 4, 14 Č.j.: VS/1-1/79 72/1-R ze dne / 3, ČSOB a.s přidružené webové stránky: sociální síť: Facebook

5 1. PREV-CENTRUM, (, Bc. Pavel Reich) 2. PRAHA 14, Hloubětínská (, Bc. Pavel Reich) 3. PRAHA 14, Hloubětínská (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 4. PREV-CENTRUM, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 5. PRAHA 14, SŠ ARCUS, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 6. PRAHA 14, Bratří Venclíků, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 7. PRAHA 14, Bratří Venclíků, (, Bc. Pavel Reich) 8. PREV-CENTRUM, ( a média, Mgr. Peter Gabal) 9. KRALUPY NAD VLTAVOU, Generála Klapálka (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 1.FRÝDLANT, SŠ Hosp. a lesnická, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 11. KRALUPY NAD VLTAVOU, Generála Klapálka (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 12. KRALUPY NAD VLTAVOU, Generála Klapálka (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 13. PRAHA 9, SŠ Učňovská 1 (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 1 14.PRAHA 9, SŠ Učňovská 1 (, Bc. Pavel Reich) 15.PRAHA 9, SŠ Učňovská 1,( a média, Mgr. Peter Gabal) 16. SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ,o.s.,Mleznice, školení P ČR a MP ((Úvod do problematiky extremismu, Bc. Lebeda) 17.PRAHA 14, Chvaletická, (, Bc. Pavel Reich) 18.PRAHA 14, Bratří Venclíků, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) (financování: většinou 5,- Kč/1 hod, u větších organizací 1.,- Kč/1 hod) 1 Celkem bylo lektory Lebedou, Reichem a Gabalem odpřednášeno více jak 3 hodin. Vyškoleni byli studenti 1 ročníků (doba: týden)

6 PROGRAM Konference HATE CRIME (kriminalita z nenávisti) a další související rizikové chování. Dne od 8.45 hod do 17. hod na Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, 1 patro, Velká zasedací místnost (Nová Radnice) Pořádá: Imperativ,o.s. a MHMP hod hod hod hod hod prezence účastníků konference znělka, oficiální zahájení konference úvodní slovo moderátora (Mgr. Petr Korál) úvodní slovo zástupců pořádajících organizací (Mgr. M. Hánová, Bc. D. Lebeda) Mgr. et M.A. Jan CHARVÁT, Ph.D., Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova,Sou časné trendy a aktéři na krajní pravici 9.45 hod - plk. JUDr. Dušan FOUSEK, Policie ČR, ÚOOZ SKPV, z pohledu P ČR, vývoj a současné trendy 1.15 hod - Bc. Martin ŠIMÁČEK, Agentura pro sociální za čleňování.nenávistné projevy komplikující či znemožňující konstruktivní podporu sociálnímu začleňování, hlavní úkoly Agentury pro sociální začleňování 1.45 hod- Mgr. Peter GABAL, Asi-milovaní,o.s. /projekt do 21.st. nepat ří!, a média hod přestávka na kávu hod Mgr. Klára KALIBOVÁ, In Iustitia,o.s.,Specifika obětí trestné činnosti z nenávisti hod Ing. Zdeněk RYŠAVÝ, Romea, o.s.,mediální projekt Zlepšení informování o Romech v médiích

7 12.45 hod oběd, přestávka na kávu hod Bc. Pavel REICH, G4S / projekt do 21. st. nepat ří!, u nás a ve sv ět ě hod plk. Mgr. Tomáš KUBÍK, P ČR, NPC (Národní protidrogová centrála), SKPV,Tane ční drogová scéna a nové syntetické drogy hod Mgr. Pavlina HÁJKOVÁ, asistentka senátora, Transformace komunistických stran a hnutí ve střední a východní Evropě hod Mgr. Jaroslav PINKAS, ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režim ů),výchovné aspekty tématu soudobých dějin. Problém hodnotové výchovy ve výuce soudobých dějin hod Doc. ThDr. Ivan O. ŠTAMPACH, Společnost pro studium sekt a nových náb. Směrů, Náboženský extremismus hod Mgr. Jakub HOLAS, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Msp ČR, Informace z ukončeného výzkumu názorů českých středoškoláků na politický radikalismus hod Mgr. et Mgr. Vanda ČERNOHORSKÁ, Integrační centrum Praha Stánky pro prezentaci organizací: Imperativ,o.s. (Imperativ junior project) Asi-milovaní,o.s. Prospe,o.s. In Iustitia,o.s. Romea,o.s. Integrační centrum Praha Způsob financování konference (MHMP a MV ČR): 1. materiálové náklady /materiál pro účastníky konference 1 ks, plakáty 1 ks, letáky 2 ks / tzn ,9 Kč + 21%DPH = 31,- Kč (MHMP) 2. osobní náklady 6 hod á 5,- Kč a příprava 6 hod á 5,- Kč tzn ,7 Kč + 21%DPH = 6.,- Kč (MHMP) 3. služby spojené s organizačním zajištěním odborné konference, včetně služeb spojených s personálním a materiálovým zajištěním realizace konference 52.52,- Kč, tzn ,- + 21% DPH (MV ČR) Celkem: 89.52,- Kč

8

9 Finanční kalkulace: 1 ks letáku A5, 3 Kč, 4 ks 12.,- Kč. (Financováno OÚ pro Prahu 14) Grafika: Lucie Kalinová, námět: Bc. David Lebeda

10 Projekt občanského sdružení Imperativ,o.s. ve spolupráci s MHMP ( Krajský grant prevence kriminality). Hlavním cílem bylo formou lektorské a propagačně - informační činnosti předcházet veškerým možným projevům extremismu na území hl.m. Prahy (rasismus, divácké, násilí, náboženský extremismus, radikální projevy ekologů, antisemitismus, xenofobie a další). Dalším důležitým cílem bylo upozornit na některé negativní historické mezníky naší země ( a Československa), které ovlivnily životy mnoha lidí a jsou mnohdy vzorem či impulsem pro některá extremistická uskupení a hnutí v současnosti. Nezapomněli jsme ani na problematiku tzv. Diváckého násilí. Projekt byl také zaměřen na zvyšování právního vědomí cílové skupiny nejen ve vztahu k extremismu, ale také obecně. Naši a externí lektoři mohou díky svým zkušenostem předcházet trestné činnosti v souvislosti s extremismem a dalším souvisejícím rizikovým chováním. S touto problematikou souvisí i problematika národnostních a etnických menšin a lidských práv. Z tohoto důvodu, opět za využití lektorské a propagačně informační činnosti se projekt věnoval tzv. kriminalitě z nenávisti (Hate Crime). Vidíme zde široké využití a to nejen z důvodu že hl.m. Praha v minulosti podpořila akce typu: Prague Pride, ale také z důvodu, že problematika menšin je v negativní podobě hnacím motorem některých extremistických hnutí, sdružení a organizací.

11 Finanční kalkulace projektu: Závěrečný rozpočet projektu Č : DOT/4/5/361/213 Hrazeno Magistrátem hl. m. Prahy Vlastní zdroje Cizí zdroje 139,- 49.,- Ostatní služby Ostatní finanční náklady 139,- Kč Materiální náklady Kancelářské potřeby 5,- Odborná literatura 27.8,- Výroba propagačních materiálů Ostatní osobní náklady Lektoři 47.3,- Celkem 124.6,- Celkem náklady na projekt: ,- Vlastní náklady na projekt: 139,- Dotace od hl. m. Prahy 124.6,-

12 Lektorská činnost projekt: Finanční kalkulace: 25,- Kč/ 1 hod, 1x 3,- Kč/příprava lektora, většinou požadavek na 2 hodiny LEKTORNÉ David (čistá mzda + LEBEDA 15% daň) Úvod do problematiky 14.28,- Kč extremismu Pavel REICH Petr KORÁL Martin LEBEDA Jan DOČKAL Peter GABAL 15 % daň (odeslána na FÚ Praha 4) +2.52,-Kč 9.179,-Kč CELKEM 16.8, ,- Kč ,- Kč 3.8,- +645,- kč 4.3,- +345,- Kč 2.3,- 795,-Kč ,- Kč 9.3,- 795,- Kč +7.96,- Kč 47.3,- Kč Divácké násilí Alternativní scéna 3.23,-Kč Období vzdoru 3.655,-Kč Rasismus a judaismus 1.955,-Kč a média CELKEM 14.28,- Kč 9.179,- Kč 3.23,-Kč 3.655,-Kč 1.955,-Kč

13 Lektorská činnost byla v rámci projektu prováděna na těchto školách: Bc. David LEBEDA ŠKOLA TGM Praha 12 Balabenka Campus Campus Lupáčova Lupáčova Příprava prezentace G. Janouška Vratislavova G. Janouška Mikulova NZDM Beztíže Gymnázium Botičská Gymnázium Botičská U Obory Tyršova Hostivař VOŠ Jabok, ETF UK Stolíňská Hostivař Hostivař NZDM Džagoda Dubec Dubeč Květn. Vítězství SŠ Taneční škola SOU Učňovská 1 SOU Učňovská 1 CELKEM: 27 přednášek + 1x příprava Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina Květen 213 Květen 213 Květen 213 Květen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Období vzdoru Pravicový extremismus Pravicový extremismus Období vzdoru Alternativní rock, 9 tř., 9 tř., 9 tř., 8.tř., 8 tř., 9 tř let let č let č let, 9 tř., 8 tř let, 9 tř., 8 tř. SŠ SOU, Č.1 SOU, Č.2

14 Ing. Mgr. Jan DOČKAL Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina 1. Příprava prezentace 2. Stolíňská 3. Umělecká CELKEM: 2 přednášky + 1x příprava Říjen 213 Listopad 213 Levicový extremismus Levicový extremismus Levicový extremismus Martin LEBEDA2 Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina 1. Příprava prezentace 2. NZDM Rozhledna 3. NZDM Beztíže 4. Stolíňská 5. NZDMDžagoda 6. NZDM Vrtule CELKEM: 5x přednáška + 1x příprava Září 213 Říjen 213 Listopad 213 Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru let let let let Bc. Pavel REICH ŠKOLA Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina Stolíňská Květ. Vítězství Prof. Švejnara Lupáčova Lupáčova Stolíňská Příprava prezentace Květen 213 Květen 213 Květen 213, 9 třída, 9 třída, 9 třída, 8 třída, 8. třída ŠKOLA ŠKOLA přednášku doplňoval právními aspekty Bc. David Lebeda

15 Resslova Bratří Venclíků TGM Praha 12 Mikulova TGM Praha 12 U Obory K Dolům VOŠ Jabok ETF UK Květ. Vítězství SOU Učňovská Říjen 213 Říjen 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213, 9 třída,, 8 třída 2-3 let, 8 třída SOU ŠKOLA Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina 1. Příprava prezentace 2. Korunovační Korunovační Stolíňská Stolíňská Špitálská K Dolům Ortenovo náměstí Gymnázium Na Zatlance Gymnázium Na Zatlance SŠ Učňovská SŠ Učňovská SŠ Učňovská Září 213 Září 213 Říjen 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Některé historické mezníky Některé historické mezníky a média a média a média a média a média a média a média a média a média a média a média CELKEM: 16 přednášek + 1x příprava Mgr. Peter GABAL CELKEM: 12 přednášek + 1x příprava, 8 třída, 9 třída, 8 třída, 9 třída, č.1, č.2, č.1, č.2, č.3

16 Mgr. Petr KORÁL ŠKOLA Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina Příprava prezentace VOŠ Jabok NZDM Jahoda Trávníčkova Trávníčkova SŠ Taneční škola Květen 213 Květen 213 Listopad 213 Listopad 213 Prosinec 213 Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock 2-3 let let, 8 třída, 9 třída SŠ CELKEM: 5 přednášek a 1x příprava 3 přednášky doplňoval právními aspekty Bc. David Lebeda

17 Odborná literatura projekt Cestou t.č. krajské koordinátorky prevence kriminality Mgr. Michaly Hánové byla distribuována obvodním koordinátorům prevence kriminality Praha 1-22 příručka pod názvem: Úvod do problematiky extremismu, příručka pro pedagogy, David Lebeda, nakladatelství Wolters Kluwer, Praha 213. Jedná se o základní informace týkající se problematiky extremismu z bezpečnostního hlediska. Finanční kalkulace: 1ks /22,- Kč, 126 ks/ 27.8,- Kč

18 Výroba propagačních materiálů projekt Grafika: Náměty: Tisk: Výroba placek: Výroba triček: Lucie Kalinová David Lebeda Martin Lebeda (plakát zlo) fa. PRINCO International, spol.s.r.o., Panuškova 1299, Praha 4 Bohumil Němec T Production CZ, spol.s.r.o., Františka Diviše 1275/1a POTISK.COM, spol.s.r.o, Zelený Pruh 191/111, Praha 4 Celková částka za propagační předměty: 49.,- Kč

19

20 Od roku 213 máme nového člena Bohouše BoBo Němce (Bohumil Němec 44 let).rád bych o něm řekl mnoho informací, ale to bychom pro jeho aktivity, museli mít k dispozici více jak 1 stránek. Proto mu raději předám slovo: Hudba mi létá okolo hlavy od malička, neboť oba rodiče poslouchají country, otec je multiinstrumentalista. O rockovou hudbu se zajímám od roku 1979, kdy mě k ní přivedli starší kamarádi. Vyučil jsem se automechanikem, ovšem po revoluci jsem začal podnikat. Jenže hudební magnet byl stále silnější, a tak jsem se na firmu vykašlal a přispíval jsem do několika časopisů a rovněž jsem se začal podílet na vysílání relace HARD MUSIC v Radiu 1 (91,9 FM). Od té doby šla má stopa prakticky souběžně s Petrem Korálem. Občas spolu zasedáme v porotě na nejrůznějších soutěžích a přehlídkách. Kdysi jsem napsal nějaké texty, také jsem se neúspěšně pokoušel hrát v kapele, s Petrem. Společně občas uvádíme festivaly. Za sebou mám i epizodní role zpěváka ve studiu i na jevišti. Společně s Robertem Kaniou jsem spoluautorem knihy o legendě českého metalu, skupině Arakain - 2 let natvrdo. Prošel jsem spoustu rozličných vedlejších zaměstnání od klasického rockerského úklidového řemesla až po prodavače či pódiového technika a pyrotechnika apod. Založil jsem časopis Rockshock a v současné době píšu do několika časopisů, nejvíce do Rock a Popu. V Radiu 1 působím od jara roku Dále se již několik let podílím na pořadu Hard & Heavy (převzato:rádio 1) Jak jinak přilákat mladé lidi, aby se také věnovali dění kolem sebe a nejen seděli u PC? Dát jim vzory a ukázat, že i známým osobnostem z prostředí, které mají rádi (rocková scéna) není lhostejné jak v naší zemi žijeme. Bobo Němec je velmi pracovitý se smyslem pro povinnost a zejména humor. I přes vzhled tvrdého rockera je velmi citlivý a má vztah k práci s mladými lidmi. Tak jako ostatní členové našeho sdružení nechápe myšlení lidí ve vztahu k minulému režimu a vadí mu nárůst preferencí komunistů. V Imperativu má na starost komunikaci na sociální síti Facebook a výrobu některých propagačních materiálů. Publikuje společně s Petrem Korálem na našich stránkách v rubrice: KoNě. Bohouši držíme Ti palce a děkujeme.

21 Ministerstva: Magistrát hl.m. Prahy ( Mgr. M.Hánová, Mgr. J.Havlíková, Bc.O. Pracný, I.Fidlerová, Mgr. N. Janýšková), Ministerstvo vnitra ČR (Odbory prevence kriminality a bezpečnostní politiky), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Mgr. Martina Budínská), bezpečnostní složky a agentury: Krajské ředitelství Praha, Policie ČR (Pražské informační oddělení), G4S Secure Solutions (CZ),a.s., G4 Services spol.s.r.o. (p.bc. Pavel Reich), samospráva: Zastupitelstvo hl.m. Prahy, Městská část Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka MČ Praha 2 a poslankyně Parlamentu ČR), Městská část Praha 1 (Ing. Jaromír Štětina, poslanec Parlamentu EU, Mgr. Pavlina. Hájková), Městská část Praha 14 (Mgr. David Beňák, Bc. Jana Štosková) Městská část Praha 6 ( Ing. Alena Šindlerová, Mgr. Martina Ruthová,), Městská část Praha 7 (Laskovská Kateřina), Městská část Praha 8 (Mgr. Pavla Karmelitová),Městská část Praha 9 ( Mgr. Lukáš Horák), Městská část Praha 12 (Marie Vašáková), Koordinátoři prevence kriminality Praha 1-22, Agentura pro sociální začleňování a Bc.Marin Šimáček, NGO: Asi-milovaní,o.s., Společně k bezpečí,o.s., In Iustitia,o.s., Opona,o.s.Prev-centrum, Prospe,o.s., ProtiAlt, o.s., Poradna pro uprchlíky, Romea,o.s., Proxima Sociale,o.s. Prevalis,o.s. ICEJ, Život bez závislostí,o.s. projekty a komunity: Kdyby kameny mohly mluvit, Možnosti demokracie - hrozby extremismu, NZDM Džagoda (Jahoda), NPZDM Vrtule, Kolegové: Pavel Reich, Jan Dočkal, Peter Gabal, Marie Zahradníková, Danael Gabalová, Jana Skácelová, L.Mrázová, Mirek Hricz, Dušan Vaněk, Honza Valis, Kamil Miroslav Černý, Jana Vožetěchová, Klára Kalibová, Věra Nouzová s manželem, Kateřina Pospíšilová, školy: VOŠ JABOK, Evangelická teologická fakulta UK, Tyršova, SOŠ Učňovská 1 a Pospíšilová Daniela se Zdeňkem Kolínským, Květnového Vítězství, Campus, Gymnázium Omská, Špitálská, Stolíňská, Chvaletická a Jana Bartáková, SŠ Stochov, Šimanovská, Generála Klapálka a Jitka Hokešová, Hloubětínská, Bří. Venclíků, PPP P1-22, kamarádi: Jarmilka Javorová, Vendula Kazdová, Lenka Taky,Michaela Králová, Adolf Odillo, Tomáš Kubík, Šéva, Čáp, Radek Babůrek, Bady, Frigo, Pepa dveřník, Číča, Martina Zemaníková, Důša, Ufón, Rajda, Romana Lebedová Dušan Fousek, Ivoš Špičan, Jiří Schuster, Ria, Adéla Hrubešová, a rockeři: Miloš DoDo Doležal s juniorem, Štěpán Jandourek a Paulinyova Zuzana, Slávek Šámal, Jirka Hroch, Josef Novák, Dan Horyna, Carrcass, Beherit, Phillip Bass von Kryptor, Věra Němcová a Titanic, Luděk Necron Sztefek, David Strnad a sk. Booters s manažérem K.Vavřínkem, Jan Müller, Veronika Fialová, restaurace: Zabitej čas, Stodola, El Corazon, organizace: Princo,s.r.o, Potisk.com., T Production,s.r.o., Alliza,s.r.o, Ludmila Medunová účetnictví, Damborský, Lukáš Zhříval, Wolters Kluwer a pí. Eretová, ROBOZET, akademická obec: I.O. Štampach, Jan Charvát, Miroslav Mareš, Z. Vojtíšek, Vanda Černohorská, Václava Masáková, Jakub Holas, Jaroslav Pinkas, Imperativ Junior Project: Filip Lebeda, Filip Korál, Martin Lebeda a Lukáš Lebeda, rodiny: Petra Korála, Martina a Davida Lebedy, Bohouše Němce, Lucie Kalinové, bývalý člen Imperativ Jakub Budina, Zuzana Budinová, Petr Lebeda, časopisy: Prevence, Řízení školy, Rock a Pop, Spark, média: Rádio 1, Beat, ČT Art, Facebook. Děkujeme všem, kteří nákupem trička Miloše DoDo Doležala na e-shopu Victory podpořili náš chystaný projekt v souvislosti se zážitkovou pedagogikou.

Výroční zpráva za rok 2012. www.imperativ.cz

Výroční zpráva za rok 2012. www.imperativ.cz Výroční zpráva za rok 2012 www.imperativ.cz Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/ 2 www.imperativ.cz Vedení Imperativ, o.s.

Více

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU

Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Imperativ, o. s. INFORMACE K PROJEKTU Úvod Jedná se o projekt občanského sdružení Imperativ, o. s. ve spolupráci s MHMP (Krajský grant prevence kriminality) a MV ČR (Státní účelová dotace). Hlavním cílem

Více

Výroční zpráva za rok 2011. www.imperativ.cz

Výroční zpráva za rok 2011. www.imperativ.cz Výroční zpráva za rok 2011 Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/ 2 Orgány sdružení, funcionáři a členové sdružení Nejvyšší

Více

problematice extremismu věnovat. Bc. David Lebeda předseda Imperativ,o.s. www.imperativ.cz Bc. David Lebeda Tel.: 724 705 492 nebo 773 838 673,

problematice extremismu věnovat. Bc. David Lebeda předseda Imperativ,o.s. www.imperativ.cz Bc. David Lebeda Tel.: 724 705 492 nebo 773 838 673, Dobrý den, právě Vám byla elektronickou cestou doručena brožůra s nabídkou naší lektorské činnosti. V této elektronické písemnosti naleznete nabídku lektorů Imperativ,o.s. a externích lektorů s kterými

Více

PROJEKT Magistrátu hl.m. Prahy, Ministerstva vnitra ČR a Imperativ,z.s. HATE CRIME a co na to zákon?

PROJEKT Magistrátu hl.m. Prahy, Ministerstva vnitra ČR a Imperativ,z.s. HATE CRIME a co na to zákon? PROJEKT Magistrátu hl.m. Prahy, Ministerstva vnitra ČR a Imperativ,z.s. HATE CRIME a co na to zákon? Projekt Hate Crime a co na to zákon? Cílová skupina: policisté z oddělení prevence kriminality KŘ P

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č.

Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č. Zápis z jednání Komise Rady HMP pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy č. 2 / 2012 Datum konání: 19. 3. 2012 Přítomni: dle prezenční listiny

Více

Workshop pro bloggery

Workshop pro bloggery Workshop pro bloggeryje realizován za finanční podpory z Fondu pro NNO v rámci EHP fondů 2009-2014 Workshop pro bloggery Závěrečná zpráva Obecná informace Workshop pro bloggery byl připraven v rámci kampaně

Více

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2011. ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2011 ACCENDO Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Název: ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. Sídlo: Ostrava, Moravská Ostrava, Švabinského 1749/19, PSČ 702 00 Datum založení:

Více

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy

Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Zápis z 1. jednání komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl. m. Prahy Datum jednání: 26. dubna 2011 Přítomni : dle prezenční listiny K času zahájení jednání

Více

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě

Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Pozvánka na konferenci Personalistika a vzdělávání ve veřejné správě Stěžejní témata: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě Nový občanský zákoník jaké změny přinese nový občanský zákoník do veřejné správy

Více

Prevence rizikového chování

Prevence rizikového chování Prevence rizikového chování Aktuality z MŠMT a ZK Zlín, 22. října 2015 Šárka Kostková Obsah prezentace Novinky - národní úroveň organizace legislativa certifikace dotace Web Novinky - krajská úroveň dokumenty

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010

Přehled usnesení 4. RMČ ze dne 30.12.2010 Přehled usnesení 4. RMČ R-69 Programové prohlášení na volební období 2010-2014 R-70 Zřízení Bezpečnostní rady MČ Praha 15 R-71 Zřízení Krizového štábu MČ Praha 15 R-72 Zřízení Povodňové komise MČ Praha

Více

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění

Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění Seznam osob krizového managementu přednostně předurčených do Krizového štábu Olomouckého kraje, kontaktní spojení k zabezpečení vyrozumění štábu/vedoucí sekretariátu Ekonom krizového štábu štábu/zástupce

Více

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A

V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A Okresní kolo Prahy 9 Pythagoriáda pro 6. - 8. roč. 2014/2015 Den konání: 13. 5. 2015 Místo konání: ZŠ a MŠ Na Balabence, Praha 9 kategorie 6. ročník 1. - 3. Matouš Fiala

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality

Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Program prevence kriminality pro rok 2013 Příspěvek z rozpočtu Karlovarského kraje na aktivity v oblasti prevence kriminality Finanční prostředky ze státního rozpočtu, z kapitoly MV Příjemcem dotace je

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy ve školním roce 2013-2014 (zákon č.561/2004 Sb., 11, vyhláška č.15/2005 Sb., 7, V platném znění) Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod Wolkerova 2941 580 01 Havlíčkův

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ

ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY. KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ ČESKO ZPÍVÁ 2015 SLOŽENÍ POROTY VÝBĚROVÉ KOLO - 2. BŘEZNA 2015 KAMILA NÝVLTOVÁ zpěvačka a patronka soutěže ČESKO ZPÍVÁ TOMÁŠ SMIČKA profesionální tanečník legendární skupiny DANCE 2XS RADEK JANDA zástupce

Více

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s.

Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Název žadatele: Národní síť Místních akčních skupin České republiky, z.s. Termín realizace: 1. ledna 31. prosince 2016 Místo realizace: celá Česká republika Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 256 01 Benešov

Více

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2011/2012 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2012 Ve školním roce 2011/2012 studovalo obor Obchodní akademie 62 studentů ve čtvrtých ročnících. Přihlášku ke

Více

Cesty prevence od chaosu ke struktuře

Cesty prevence od chaosu ke struktuře Cesty prevence od chaosu ke struktuře PhDr. Masáková Václava ředitelka, psycholožka PaedDr.Marušková Lenka metodik prevence rizikového chování Pohled do historie 90tá léta 1994 převažovala sekundární a

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

ZHODNOCENÍ KONFERENCE

ZHODNOCENÍ KONFERENCE 40. Den malých obcí ZHODNOCENÍ KONFERENCE GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNEŘI ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: 40. Den malých obcí 31. října 2013, Společenský dům,

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 10. 6. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Nepřítomen: Bc. Tomáš Tvrdík (omluven) Mgr. Martin Drahovzal Zdeněk Hejduk Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Pavel Kárník

Více

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 2. 2015

Zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 2. 2015 Zápis z jednání kulturní komise ze dne 11. 2. 2015 Přítomni: Ing. Jan Roth, Ph.D. Za OŠKS: Mgr. Petr Kesner Mgr. Martin Drahovzal Ing. Veronika Jiráčková Zdeněk Hejduk Mgr. Pavel Kárník Za MÚ: Mgr. Michael

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ

VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ KONFERENCE VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ GOETHE INSTITUT / 10. PROSINCE 2015 KONCEPT Poskytnout prostor pro diskuzi o tématu aktivního zapojení mladých lidí do občanského a politického života v České republice.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov

Více

Výro č ní zpráva 2009

Výro č ní zpráva 2009 Výroční zpráva 2009 OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Lidé v občanském sdružení TIŠICKÉ KLUBko 3. Důležité události v historii 4. Akce v roce 2009 5. Finanční zpráva o hospodaření za rok 2009 6. Plány pro rok 2010

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.G - Grafický design Předseda: Ing. Filip Lacina Místopředseda: Mgr. Milouš Veit Třídní: MgA. Jana Horáčková Místnost: 2 - učebna Rozpis studentů u maturitní zkoušky Michael - Střední škola a Vyšší

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Česká společnost 25 let po listopadu 1989

Česká společnost 25 let po listopadu 1989 Česká společnost 25 let po listopadu 1989 23. a 24. 10. 2014 Místo konání konference: Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci tř. Svobody

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Městská část Praha 14 Rada městské části

Městská část Praha 14 Rada městské části č. 282/RMČ/2014 ke jmenování Mgr. Kláry Machové do funkce ředitelky Základní školy, Praha 9 - Černý Most, Bří Venclíků 1140 I. j m e n u j e Mgr. Kláru Machovou do funkce ředitelky Základní školy, Praha

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013

USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013 USNESENÍ č. RM 3/2013 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 4.2.2013 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci Výstavba bezbariérového přístupu v budově

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek

Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců ZSF JU řazeno dle organizačních jednotek Centrální spojovatelka recepce Vltava J. Boreckého 27 389 03 7511 recepce@zsf.jcu.cz Podatelna J. Boreckého 27 7512 Fax

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 898 ze dne 28. 4. 2015 Zdravé město Praha 2015 - zřizovatel HMP (Příjemci dotace jsou povinni nakládat s finančními prostředky v souladu s Metodikou pro předkladatele

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I. Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc. KONGRES ČAEK o. s. 2012 * Praha 25. dubna 2012 * Svět sítí a služeb elektronických komunikací a vysílání Pod záštitou: Rektora Českého vysokého učení technického v Praze prof. Ing. Václava Havlíčka, CSc.

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 4. 2014 Bod programu: 21 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 6. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 01.06.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda Ing. Jiřina

Více

1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky

1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky 1. Námořnický bál k pátému výročí založení Fakulty aplikované informatiky 5. března 2011 Námořnická Unie, o.s. Fakulta aplikované informatiky 1 Úloha Námořnické Unie o.s. Historie účasti skupiny nadšených

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 V Praze, dne 10.01. 2013 Jakub Stich ředitel Divadla AHA!, o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI DIVADLO AHA ZA ROK 2013 SÍDLO SPOLE ČNOSTI: DIVADLO AHA!, o. p. s. U Stadionu 1414/10 289

Více

Konference Bezpečnostní systémy, 16.9.2010 - Chvalská Tvrz, Praha-9

Konference Bezpečnostní systémy, 16.9.2010 - Chvalská Tvrz, Praha-9 Konference Bezpečnostní systémy, 16.9.2010 - Chvalská Tvrz, Praha-9 www.orsec.cz orsec@orsec.cz Bezpečnostní systémy: Pravidla a limity kamerových systémů, aneb příště již výhradně o IP Obsah Dopolední

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace telefon 378 028 731 Zpráva o použití prostředků na další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) ve vztahu k plánu personálního rozvoje

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. Datum konání: 25. 27. února 2011. Místo konání: 3. základní škola Velké Meziříčí, ulice Školní 2055

I. ZÁKLADNÍ ČÁST. Datum konání: 25. 27. února 2011. Místo konání: 3. základní škola Velké Meziříčí, ulice Školní 2055 TJ Dětské středisko Březejc, o.s ve spolupráci s Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Městem Velké Meziříčí a Nadací Charty 77 Výsledky OZP CUP I. liga, 1. kolo pro

Více

Městská část Praha 1

Městská část Praha 1 Městská část Praha 1 Rada městské části USNESENÍ 5. schůze číslo UR15_0160 ze dne 03.02.2015 Jmenování členů komisí Rady MČ Praha 1 a Správní rady Nemocnice Na Františku Rada městské části související

Více

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu

Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012. Vážený pan Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Rozdělovník k č.j. MV-105354-1/OAM-2012 Mgr. Lukáš Prokeš ředitel sekce Evropské unie Ministerstvo průmyslu a obchodu Ing. Bc. Petr Kameník ředitel odboru živností Ministerstvo průmyslu a obchodu Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 1. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 17. ledna 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

ve dnech 21. a 22. června 2007

ve dnech 21. a 22. června 2007 Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové www.uhk.cz a Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času http://www.avpvc.zde.cz si Vás dovolují pozvat na 3. mezinárodní konferenci

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko

Výroční zpráva. MAS Jablunkovsko Výroční zpráva MAS Jablunkovsko 2014 1 Obsah: 1. Základní údaje o sdružení str. 2 2. Základní údaje o území MAS Jablunkovsko. str. 3 3. Členové sdružení... str. 4 4. Orgány sdružení. str. 6 5. Aktivity

Více

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1

Akademické gymnázium, škola hl. města Prahy, Štěpánská 22, P1 Střední umělecká škola textilních řemesel, U Půjčovny 9, P1 Soutěž MŠMT - Prezenční listina účastníků krajské kolo II. kategorie 10. dubna 2015 DDM Praha 2, Slezská 21, Praha 2 Poř. č. Příjmení a jméno Škola (přesný název) narození Podpis 1 Turková Ivana Malostranské

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Jihlava 19. 20.9.2013 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů.

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Určení pedagogického kolektivu a pedagogických vedoucích pro akademický rok 2013/2014

Určení pedagogického kolektivu a pedagogických vedoucích pro akademický rok 2013/2014 UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Určení pedagogického kolektivu a pedagogických vedoucích pro akademický rok 2013/2014 V souladu se Studijním a zkušebním řádem Univerzity obrany (dále

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník

JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová Kateřina, Ing. SZIF Katerina.Adamcova@szif.cz náhradník Elektronická verze - Prezenční listina k 1. zasedání Monitorovacího výbor PRV, 23. 6. 2015 Místo konání: Hotel Floret, Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice JMÉNO INSTITUCE ELEKTRONICKÁ POŠTA POZN. Adamcová

Více

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk

Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Studijní program: Studijní or: Učitelství pro střední školy Učitelství všeecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ český jazyk Časový plán (kreditové hodnoc jednotlivých předmětů odpovídá standardům ECTS)

Více

Hodnocení systému péče o ohrožené děti a Systém včasné intervence

Hodnocení systému péče o ohrožené děti a Systém včasné intervence Závěrečná zpráva Odborný seminář Hodnocení systému péče o ohrožené děti a Systém včasné intervence Termín konání: 22. února 2008 Místo konání: Státní akta, Poslanecká sněmovna, Parlament České republiky

Více

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat.

Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. Díky kotlíkové dotaci můžu v naší obci i já lépe dýchat. KONTAKTNÍ ÚDAJE NA JEDNOTLIVÉ KRAJE Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOSKOVICE, OKRES BLANSKO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ SRPEN, ZÁŘÍ 2010 Letní škola projektu Metodologická podpora v oblasti práce se ţáky 16. 20. 8. Sloup Š. Šulcová S. Klimková Projekt ESF Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

Certifikace kvality programů PP UNL

Certifikace kvality programů PP UNL Certifikace kvality programů PP UNL PROČ a KČEMU! Bc. Alena Vrbová, DiS., Ledovec, o. s. Bc. Ing. Jiří Hort, Ph.D., KOTEC o. s. Cože? jak si dnes stojí programy specifické primární prevence, které prošly

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko správní. Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM. partneři Univerzita Fakulta ekonomicko správní Aktuální otázky sociální politiky teorie a praxe 2012 PROGRAM partneři Program konference 17. 5. 2012 09.30 10.00 PREZENCE ÚČASTNÍKŮ města 10.00 10.15 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. Vás srdečně zve na V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace PROGRAM 12. - 13. listopadu 2013 Ministerstvo zahraničních věcí Loretánské

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více