Výroční zpráva za rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva za rok 2013. www.imperativ.cz"

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 213

2 Jednej tak, aby maxima tvé vůle kdykoli zároveň mohla platit jako princip všeobecného zákonodárství. /Immanuel Kant/

3 Bc. David LEBEDA, Mgr. Petr KORÁL, Martin LEBEDA, Lucie KALINOVÁ, Bohumil NĚMEC, předseda Rady sdružení, (předseda sdružení) 1. místopředseda Rady sdružení, (1.místopředseda sdružení) 2. místopředseda Rady sdružení, (2.místopředseda sdružení) členka sdružení člen sdružení Nejvyšší orgán sdružení: Rada sdružení Závazný dokument: Stanovy sdružení Statutární zástupci: Bc. David Lebeda, Mgr. Petr Korál, Martin Lebeda Pracovní zařazení: Vedení sdružení, administrativa, lektor, publicista Pověřen vedením v zastoupení, lektor, hudební publicista Pověřen vedením v zastoupení, lektor, řidič, Grafička, webový správce, Správce stránek sociální sítě Facebook, hudební publicista Externí lektoři: a média Rasismus a antisemitismus Bc. David Lebeda Mgr. Petr Korál Martin Lebeda Lucie Kalinová Bohumil Němec Mgr. Peter Gabal (Asi-milovaní,o.s.) Bc. Pavel Reich (G4S Secure Solutions (CZ), a.s.) Ing. Mgr. Jan Dočkal

4 Oficiální název: IČO: DIČ: Sídlo: Registrace: Bankovní spojení: Tel.: web: IMPERATIV, o.s. (Občanské sdružení Imperativ) , CZ Kovařovicova 1141/3, Praha 4, 14 Č.j.: VS/1-1/79 72/1-R ze dne / 3, ČSOB a.s přidružené webové stránky: sociální síť: Facebook

5 1. PREV-CENTRUM, (, Bc. Pavel Reich) 2. PRAHA 14, Hloubětínská (, Bc. Pavel Reich) 3. PRAHA 14, Hloubětínská (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 4. PREV-CENTRUM, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 5. PRAHA 14, SŠ ARCUS, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 6. PRAHA 14, Bratří Venclíků, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 7. PRAHA 14, Bratří Venclíků, (, Bc. Pavel Reich) 8. PREV-CENTRUM, ( a média, Mgr. Peter Gabal) 9. KRALUPY NAD VLTAVOU, Generála Klapálka (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 1.FRÝDLANT, SŠ Hosp. a lesnická, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 11. KRALUPY NAD VLTAVOU, Generála Klapálka (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 12. KRALUPY NAD VLTAVOU, Generála Klapálka (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 13. PRAHA 9, SŠ Učňovská 1 (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) 1 14.PRAHA 9, SŠ Učňovská 1 (, Bc. Pavel Reich) 15.PRAHA 9, SŠ Učňovská 1,( a média, Mgr. Peter Gabal) 16. SPOLEČNĚ K BEZPEČÍ,o.s.,Mleznice, školení P ČR a MP ((Úvod do problematiky extremismu, Bc. Lebeda) 17.PRAHA 14, Chvaletická, (, Bc. Pavel Reich) 18.PRAHA 14, Bratří Venclíků, (Úvod do problematiky extremismu, Bc. David Lebeda) (financování: většinou 5,- Kč/1 hod, u větších organizací 1.,- Kč/1 hod) 1 Celkem bylo lektory Lebedou, Reichem a Gabalem odpřednášeno více jak 3 hodin. Vyškoleni byli studenti 1 ročníků (doba: týden)

6 PROGRAM Konference HATE CRIME (kriminalita z nenávisti) a další související rizikové chování. Dne od 8.45 hod do 17. hod na Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, 1 patro, Velká zasedací místnost (Nová Radnice) Pořádá: Imperativ,o.s. a MHMP hod hod hod hod hod prezence účastníků konference znělka, oficiální zahájení konference úvodní slovo moderátora (Mgr. Petr Korál) úvodní slovo zástupců pořádajících organizací (Mgr. M. Hánová, Bc. D. Lebeda) Mgr. et M.A. Jan CHARVÁT, Ph.D., Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova,Sou časné trendy a aktéři na krajní pravici 9.45 hod - plk. JUDr. Dušan FOUSEK, Policie ČR, ÚOOZ SKPV, z pohledu P ČR, vývoj a současné trendy 1.15 hod - Bc. Martin ŠIMÁČEK, Agentura pro sociální za čleňování.nenávistné projevy komplikující či znemožňující konstruktivní podporu sociálnímu začleňování, hlavní úkoly Agentury pro sociální začleňování 1.45 hod- Mgr. Peter GABAL, Asi-milovaní,o.s. /projekt do 21.st. nepat ří!, a média hod přestávka na kávu hod Mgr. Klára KALIBOVÁ, In Iustitia,o.s.,Specifika obětí trestné činnosti z nenávisti hod Ing. Zdeněk RYŠAVÝ, Romea, o.s.,mediální projekt Zlepšení informování o Romech v médiích

7 12.45 hod oběd, přestávka na kávu hod Bc. Pavel REICH, G4S / projekt do 21. st. nepat ří!, u nás a ve sv ět ě hod plk. Mgr. Tomáš KUBÍK, P ČR, NPC (Národní protidrogová centrála), SKPV,Tane ční drogová scéna a nové syntetické drogy hod Mgr. Pavlina HÁJKOVÁ, asistentka senátora, Transformace komunistických stran a hnutí ve střední a východní Evropě hod Mgr. Jaroslav PINKAS, ÚSTR (Ústav pro studium totalitních režim ů),výchovné aspekty tématu soudobých dějin. Problém hodnotové výchovy ve výuce soudobých dějin hod Doc. ThDr. Ivan O. ŠTAMPACH, Společnost pro studium sekt a nových náb. Směrů, Náboženský extremismus hod Mgr. Jakub HOLAS, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Msp ČR, Informace z ukončeného výzkumu názorů českých středoškoláků na politický radikalismus hod Mgr. et Mgr. Vanda ČERNOHORSKÁ, Integrační centrum Praha Stánky pro prezentaci organizací: Imperativ,o.s. (Imperativ junior project) Asi-milovaní,o.s. Prospe,o.s. In Iustitia,o.s. Romea,o.s. Integrační centrum Praha Způsob financování konference (MHMP a MV ČR): 1. materiálové náklady /materiál pro účastníky konference 1 ks, plakáty 1 ks, letáky 2 ks / tzn ,9 Kč + 21%DPH = 31,- Kč (MHMP) 2. osobní náklady 6 hod á 5,- Kč a příprava 6 hod á 5,- Kč tzn ,7 Kč + 21%DPH = 6.,- Kč (MHMP) 3. služby spojené s organizačním zajištěním odborné konference, včetně služeb spojených s personálním a materiálovým zajištěním realizace konference 52.52,- Kč, tzn ,- + 21% DPH (MV ČR) Celkem: 89.52,- Kč

8

9 Finanční kalkulace: 1 ks letáku A5, 3 Kč, 4 ks 12.,- Kč. (Financováno OÚ pro Prahu 14) Grafika: Lucie Kalinová, námět: Bc. David Lebeda

10 Projekt občanského sdružení Imperativ,o.s. ve spolupráci s MHMP ( Krajský grant prevence kriminality). Hlavním cílem bylo formou lektorské a propagačně - informační činnosti předcházet veškerým možným projevům extremismu na území hl.m. Prahy (rasismus, divácké, násilí, náboženský extremismus, radikální projevy ekologů, antisemitismus, xenofobie a další). Dalším důležitým cílem bylo upozornit na některé negativní historické mezníky naší země ( a Československa), které ovlivnily životy mnoha lidí a jsou mnohdy vzorem či impulsem pro některá extremistická uskupení a hnutí v současnosti. Nezapomněli jsme ani na problematiku tzv. Diváckého násilí. Projekt byl také zaměřen na zvyšování právního vědomí cílové skupiny nejen ve vztahu k extremismu, ale také obecně. Naši a externí lektoři mohou díky svým zkušenostem předcházet trestné činnosti v souvislosti s extremismem a dalším souvisejícím rizikovým chováním. S touto problematikou souvisí i problematika národnostních a etnických menšin a lidských práv. Z tohoto důvodu, opět za využití lektorské a propagačně informační činnosti se projekt věnoval tzv. kriminalitě z nenávisti (Hate Crime). Vidíme zde široké využití a to nejen z důvodu že hl.m. Praha v minulosti podpořila akce typu: Prague Pride, ale také z důvodu, že problematika menšin je v negativní podobě hnacím motorem některých extremistických hnutí, sdružení a organizací.

11 Finanční kalkulace projektu: Závěrečný rozpočet projektu Č : DOT/4/5/361/213 Hrazeno Magistrátem hl. m. Prahy Vlastní zdroje Cizí zdroje 139,- 49.,- Ostatní služby Ostatní finanční náklady 139,- Kč Materiální náklady Kancelářské potřeby 5,- Odborná literatura 27.8,- Výroba propagačních materiálů Ostatní osobní náklady Lektoři 47.3,- Celkem 124.6,- Celkem náklady na projekt: ,- Vlastní náklady na projekt: 139,- Dotace od hl. m. Prahy 124.6,-

12 Lektorská činnost projekt: Finanční kalkulace: 25,- Kč/ 1 hod, 1x 3,- Kč/příprava lektora, většinou požadavek na 2 hodiny LEKTORNÉ David (čistá mzda + LEBEDA 15% daň) Úvod do problematiky 14.28,- Kč extremismu Pavel REICH Petr KORÁL Martin LEBEDA Jan DOČKAL Peter GABAL 15 % daň (odeslána na FÚ Praha 4) +2.52,-Kč 9.179,-Kč CELKEM 16.8, ,- Kč ,- Kč 3.8,- +645,- kč 4.3,- +345,- Kč 2.3,- 795,-Kč ,- Kč 9.3,- 795,- Kč +7.96,- Kč 47.3,- Kč Divácké násilí Alternativní scéna 3.23,-Kč Období vzdoru 3.655,-Kč Rasismus a judaismus 1.955,-Kč a média CELKEM 14.28,- Kč 9.179,- Kč 3.23,-Kč 3.655,-Kč 1.955,-Kč

13 Lektorská činnost byla v rámci projektu prováděna na těchto školách: Bc. David LEBEDA ŠKOLA TGM Praha 12 Balabenka Campus Campus Lupáčova Lupáčova Příprava prezentace G. Janouška Vratislavova G. Janouška Mikulova NZDM Beztíže Gymnázium Botičská Gymnázium Botičská U Obory Tyršova Hostivař VOŠ Jabok, ETF UK Stolíňská Hostivař Hostivař NZDM Džagoda Dubec Dubeč Květn. Vítězství SŠ Taneční škola SOU Učňovská 1 SOU Učňovská 1 CELKEM: 27 přednášek + 1x příprava Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina Květen 213 Květen 213 Květen 213 Květen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Říjen 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Období vzdoru Pravicový extremismus Pravicový extremismus Období vzdoru Alternativní rock, 9 tř., 9 tř., 9 tř., 8.tř., 8 tř., 9 tř let let č let č let, 9 tř., 8 tř let, 9 tř., 8 tř. SŠ SOU, Č.1 SOU, Č.2

14 Ing. Mgr. Jan DOČKAL Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina 1. Příprava prezentace 2. Stolíňská 3. Umělecká CELKEM: 2 přednášky + 1x příprava Říjen 213 Listopad 213 Levicový extremismus Levicový extremismus Levicový extremismus Martin LEBEDA2 Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina 1. Příprava prezentace 2. NZDM Rozhledna 3. NZDM Beztíže 4. Stolíňská 5. NZDMDžagoda 6. NZDM Vrtule CELKEM: 5x přednáška + 1x příprava Září 213 Říjen 213 Listopad 213 Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru Období vzdoru let let let let Bc. Pavel REICH ŠKOLA Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina Stolíňská Květ. Vítězství Prof. Švejnara Lupáčova Lupáčova Stolíňská Příprava prezentace Květen 213 Květen 213 Květen 213, 9 třída, 9 třída, 9 třída, 8 třída, 8. třída ŠKOLA ŠKOLA přednášku doplňoval právními aspekty Bc. David Lebeda

15 Resslova Bratří Venclíků TGM Praha 12 Mikulova TGM Praha 12 U Obory K Dolům VOŠ Jabok ETF UK Květ. Vítězství SOU Učňovská Říjen 213 Říjen 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213 Prosinec 213, 9 třída,, 8 třída 2-3 let, 8 třída SOU ŠKOLA Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina 1. Příprava prezentace 2. Korunovační Korunovační Stolíňská Stolíňská Špitálská K Dolům Ortenovo náměstí Gymnázium Na Zatlance Gymnázium Na Zatlance SŠ Učňovská SŠ Učňovská SŠ Učňovská Září 213 Září 213 Říjen 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Listopad 213 Některé historické mezníky Některé historické mezníky a média a média a média a média a média a média a média a média a média a média a média CELKEM: 16 přednášek + 1x příprava Mgr. Peter GABAL CELKEM: 12 přednášek + 1x příprava, 8 třída, 9 třída, 8 třída, 9 třída, č.1, č.2, č.1, č.2, č.3

16 Mgr. Petr KORÁL ŠKOLA Datum a doba trvání Téma přednášky Cílová skupina Příprava prezentace VOŠ Jabok NZDM Jahoda Trávníčkova Trávníčkova SŠ Taneční škola Květen 213 Květen 213 Listopad 213 Listopad 213 Prosinec 213 Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock Alternativní rock 2-3 let let, 8 třída, 9 třída SŠ CELKEM: 5 přednášek a 1x příprava 3 přednášky doplňoval právními aspekty Bc. David Lebeda

17 Odborná literatura projekt Cestou t.č. krajské koordinátorky prevence kriminality Mgr. Michaly Hánové byla distribuována obvodním koordinátorům prevence kriminality Praha 1-22 příručka pod názvem: Úvod do problematiky extremismu, příručka pro pedagogy, David Lebeda, nakladatelství Wolters Kluwer, Praha 213. Jedná se o základní informace týkající se problematiky extremismu z bezpečnostního hlediska. Finanční kalkulace: 1ks /22,- Kč, 126 ks/ 27.8,- Kč

18 Výroba propagačních materiálů projekt Grafika: Náměty: Tisk: Výroba placek: Výroba triček: Lucie Kalinová David Lebeda Martin Lebeda (plakát zlo) fa. PRINCO International, spol.s.r.o., Panuškova 1299, Praha 4 Bohumil Němec T Production CZ, spol.s.r.o., Františka Diviše 1275/1a POTISK.COM, spol.s.r.o, Zelený Pruh 191/111, Praha 4 Celková částka za propagační předměty: 49.,- Kč

19

20 Od roku 213 máme nového člena Bohouše BoBo Němce (Bohumil Němec 44 let).rád bych o něm řekl mnoho informací, ale to bychom pro jeho aktivity, museli mít k dispozici více jak 1 stránek. Proto mu raději předám slovo: Hudba mi létá okolo hlavy od malička, neboť oba rodiče poslouchají country, otec je multiinstrumentalista. O rockovou hudbu se zajímám od roku 1979, kdy mě k ní přivedli starší kamarádi. Vyučil jsem se automechanikem, ovšem po revoluci jsem začal podnikat. Jenže hudební magnet byl stále silnější, a tak jsem se na firmu vykašlal a přispíval jsem do několika časopisů a rovněž jsem se začal podílet na vysílání relace HARD MUSIC v Radiu 1 (91,9 FM). Od té doby šla má stopa prakticky souběžně s Petrem Korálem. Občas spolu zasedáme v porotě na nejrůznějších soutěžích a přehlídkách. Kdysi jsem napsal nějaké texty, také jsem se neúspěšně pokoušel hrát v kapele, s Petrem. Společně občas uvádíme festivaly. Za sebou mám i epizodní role zpěváka ve studiu i na jevišti. Společně s Robertem Kaniou jsem spoluautorem knihy o legendě českého metalu, skupině Arakain - 2 let natvrdo. Prošel jsem spoustu rozličných vedlejších zaměstnání od klasického rockerského úklidového řemesla až po prodavače či pódiového technika a pyrotechnika apod. Založil jsem časopis Rockshock a v současné době píšu do několika časopisů, nejvíce do Rock a Popu. V Radiu 1 působím od jara roku Dále se již několik let podílím na pořadu Hard & Heavy (převzato:rádio 1) Jak jinak přilákat mladé lidi, aby se také věnovali dění kolem sebe a nejen seděli u PC? Dát jim vzory a ukázat, že i známým osobnostem z prostředí, které mají rádi (rocková scéna) není lhostejné jak v naší zemi žijeme. Bobo Němec je velmi pracovitý se smyslem pro povinnost a zejména humor. I přes vzhled tvrdého rockera je velmi citlivý a má vztah k práci s mladými lidmi. Tak jako ostatní členové našeho sdružení nechápe myšlení lidí ve vztahu k minulému režimu a vadí mu nárůst preferencí komunistů. V Imperativu má na starost komunikaci na sociální síti Facebook a výrobu některých propagačních materiálů. Publikuje společně s Petrem Korálem na našich stránkách v rubrice: KoNě. Bohouši držíme Ti palce a děkujeme.

21 Ministerstva: Magistrát hl.m. Prahy ( Mgr. M.Hánová, Mgr. J.Havlíková, Bc.O. Pracný, I.Fidlerová, Mgr. N. Janýšková), Ministerstvo vnitra ČR (Odbory prevence kriminality a bezpečnostní politiky), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Mgr. Martina Budínská), bezpečnostní složky a agentury: Krajské ředitelství Praha, Policie ČR (Pražské informační oddělení), G4S Secure Solutions (CZ),a.s., G4 Services spol.s.r.o. (p.bc. Pavel Reich), samospráva: Zastupitelstvo hl.m. Prahy, Městská část Praha 2 (Mgr. Jana Černochová, starostka MČ Praha 2 a poslankyně Parlamentu ČR), Městská část Praha 1 (Ing. Jaromír Štětina, poslanec Parlamentu EU, Mgr. Pavlina. Hájková), Městská část Praha 14 (Mgr. David Beňák, Bc. Jana Štosková) Městská část Praha 6 ( Ing. Alena Šindlerová, Mgr. Martina Ruthová,), Městská část Praha 7 (Laskovská Kateřina), Městská část Praha 8 (Mgr. Pavla Karmelitová),Městská část Praha 9 ( Mgr. Lukáš Horák), Městská část Praha 12 (Marie Vašáková), Koordinátoři prevence kriminality Praha 1-22, Agentura pro sociální začleňování a Bc.Marin Šimáček, NGO: Asi-milovaní,o.s., Společně k bezpečí,o.s., In Iustitia,o.s., Opona,o.s.Prev-centrum, Prospe,o.s., ProtiAlt, o.s., Poradna pro uprchlíky, Romea,o.s., Proxima Sociale,o.s. Prevalis,o.s. ICEJ, Život bez závislostí,o.s. projekty a komunity: Kdyby kameny mohly mluvit, Možnosti demokracie - hrozby extremismu, NZDM Džagoda (Jahoda), NPZDM Vrtule, Kolegové: Pavel Reich, Jan Dočkal, Peter Gabal, Marie Zahradníková, Danael Gabalová, Jana Skácelová, L.Mrázová, Mirek Hricz, Dušan Vaněk, Honza Valis, Kamil Miroslav Černý, Jana Vožetěchová, Klára Kalibová, Věra Nouzová s manželem, Kateřina Pospíšilová, školy: VOŠ JABOK, Evangelická teologická fakulta UK, Tyršova, SOŠ Učňovská 1 a Pospíšilová Daniela se Zdeňkem Kolínským, Květnového Vítězství, Campus, Gymnázium Omská, Špitálská, Stolíňská, Chvaletická a Jana Bartáková, SŠ Stochov, Šimanovská, Generála Klapálka a Jitka Hokešová, Hloubětínská, Bří. Venclíků, PPP P1-22, kamarádi: Jarmilka Javorová, Vendula Kazdová, Lenka Taky,Michaela Králová, Adolf Odillo, Tomáš Kubík, Šéva, Čáp, Radek Babůrek, Bady, Frigo, Pepa dveřník, Číča, Martina Zemaníková, Důša, Ufón, Rajda, Romana Lebedová Dušan Fousek, Ivoš Špičan, Jiří Schuster, Ria, Adéla Hrubešová, a rockeři: Miloš DoDo Doležal s juniorem, Štěpán Jandourek a Paulinyova Zuzana, Slávek Šámal, Jirka Hroch, Josef Novák, Dan Horyna, Carrcass, Beherit, Phillip Bass von Kryptor, Věra Němcová a Titanic, Luděk Necron Sztefek, David Strnad a sk. Booters s manažérem K.Vavřínkem, Jan Müller, Veronika Fialová, restaurace: Zabitej čas, Stodola, El Corazon, organizace: Princo,s.r.o, Potisk.com., T Production,s.r.o., Alliza,s.r.o, Ludmila Medunová účetnictví, Damborský, Lukáš Zhříval, Wolters Kluwer a pí. Eretová, ROBOZET, akademická obec: I.O. Štampach, Jan Charvát, Miroslav Mareš, Z. Vojtíšek, Vanda Černohorská, Václava Masáková, Jakub Holas, Jaroslav Pinkas, Imperativ Junior Project: Filip Lebeda, Filip Korál, Martin Lebeda a Lukáš Lebeda, rodiny: Petra Korála, Martina a Davida Lebedy, Bohouše Němce, Lucie Kalinové, bývalý člen Imperativ Jakub Budina, Zuzana Budinová, Petr Lebeda, časopisy: Prevence, Řízení školy, Rock a Pop, Spark, média: Rádio 1, Beat, ČT Art, Facebook. Děkujeme všem, kteří nákupem trička Miloše DoDo Doležala na e-shopu Victory podpořili náš chystaný projekt v souvislosti se zážitkovou pedagogikou.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2013 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2013 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Kancelář ACSA... 7 Provozní doba... 7 Kontakt... 7 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2010

Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2010 Výroční zpráva Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny za rok 2010 Vznik Rady: 17. září 1997 způsob: usnesením vlády ze dne 17. září 1997 č 581 poslední aktualizace Statutu: 29. března 2010 usnesení

Více

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva

OBSAH 2000 Záměry organizace pro příští rok Finanční zpráva OBSAH 2000 Obsah. Úvodní slovo..... Poslání, cíle a cílové skupiny sdružení...... Historie sdružení..... Orgány sdružení Přehled projektů realizovaných sdružením.... Zaměstnanci... Popis činnosti jednotlivých

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2011 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2011 Obsah Úvod... 5 Organizace a personální zajištění... 7 Odborné semináře realizované v roce 2011... 12 Vysokoškolská legislativa... 13 Akademické

Více

Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Metodická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN. k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011

ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN. k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011 ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY AKČNÍ PLÁN k plnění Strategie pro práci Policie České republiky ve vztahu k menšinám pro období let 2010-2011 PRAHA 2010 OBSAH ÚVOD... 3 I. PŘEHLED AKTIVIT REALIZOVANÝCH V ROCE

Více

Pražské drogové fórum primární prevence 2014

Pražské drogové fórum primární prevence 2014 Pražské drogové fórum primární prevence 2014 Termín konání: Místo konání: Pořadatel: 21. května 2014 od 9:00 hodin Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 Magistrát hl. m. Prahy, odbor zdravotnictví,

Více

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012

Akademické centrum studentských aktivit. Výroční zpráva 2012 Akademické centrum studentských aktivit Výroční zpráva 2012 Obsah Úvod... 6 Organizace a personální zajištění... 8 Kancelář ACSA... 8 Provozní doba... 8 Kontakt... 8 Odborné semináře... 12 Semináře realizované

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1

Výroční zpráva za rok 2013. Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Institut Terezínské iniciativy obecně prospěšná společnost Jáchymova 63/3 110 00 Praha 1 Výroční zpráva za rok 2013 20 let od založení Nadace Terezínská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Zpracoval: Výborný ředitel školy ve spolupráci s RNDr. Otto Horákem /ředitelem školy do 31.7. 2012/ Obsah Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013.

Velké Meziříčí dne 8. 10. 2013 Mgr. Marie Paľovová, ředitelka. Školská rada schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2013. V Ý R OČNÍ Z P R Á V A Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 HOTELOVÁ ŠKOLA SVĚTLÁ A OBCHODNÍ AKADEMIE U Světlé 36, 594 23 Velké Meziříčí, tel.: 566 522 837 Zřizovatel: Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě

Více

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450

Brněnský institut rozvoje občanské společnosti. Orlí 20, 602 00 Brno IČ 605 75 450 DIČ 288-60575450 TRIALOG (Brněnský institut rozvoje občanské společnosti) Orlí 20, Brno, 602 00, www.trialog-brno.cz, info@trialog-brno.cz, tel.: 542 221 501, fax: 542 221 502 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 0 0 3 Představení organizace...4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012 2013 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 11 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 14 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1064 ze dne 12.5.2015 k návrhu na udělení grantů v oblasti prevence kriminality v roce 2015 Rada hlavního města Prahy

Více

Priority strategie integrace cizinců pro Praha 12 a Praha-Libuš

Priority strategie integrace cizinců pro Praha 12 a Praha-Libuš M U L T I K U L T U R N Í C E N T R U M P R A H A, o. s. Multikulturní centrum Praha, Náplavní 1, 120 00 Praha 2 Telefon.: 296 325 345, Fax: 296 325 348 e-mail: infocentrum@mkc.cz, www.mkc.cz Priority

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10. Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1. http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ROMEA, o. s. Nad Primaskou 38 118 00 Praha 10 Kancelář Žitná 49 110 00 Praha 1 http://www.sdruzeniromea.cz romea@romea.cz [1] Zpracovali zaměstnanci ROMEA, o. s. Text Kolektiv ROMEA,

Více

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé,

Lidé. Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, výroční zpráva Ratolest brno 211 Poslání RATOLEST BRNO, o. s., je brněnská nestátní nezisková organizace založená v roce 1995. Naším posláním je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje a charakteristika školy 2. Školská rada 3. Přehled oborů vzdělávání, počty tříd a žáků 4. Učební plány 5. Pracovníci školy

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření školy. ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2013/2014 Autor: Ing. Radmila Sosnová ředitelka Projednáno s jednatelem společnosti JUDr. Josefem Holíkem dne 22. září 2014 1 Výroční zpráva

Více

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu. Výroční zpráva za rok 2011 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Obsah...................................... 3 Seznam zkratek................................ 4 Úvodní slovo..................................

Více

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D.

2. V Č. Budějovicích přivítal zájemce o studium na VŠERS ing. L. Skořepa, Ph.D. Den otevřených dveří 2 1 3 1. Významné bylo setkání rektora VŠERS prof. J. Dolisty s JUDr. Cízlovou, předsedkyní Okresního soudu Příbram, která bude s detašovaným pracovištěm VŠERS spolupracovat při výuce.

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA. POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KOLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 1 Předkládá: Doc. PhDr. Ján LIĎÁK, CSc. rektor ARC VŠPSV Schváleno:

Více

Výroční zpráva 2013 Otevřené společnosti, o. p. s.

Výroční zpráva 2013 Otevřené společnosti, o. p. s. Výroční zpráva 2013 Otevřené společnosti, o. p. s. Výroční zpráva 2013 Obsah Kdo jsme.................................................................................... 4 Naše mise...................................................................................

Více