RESIDENCE, HRADEC KRÁLOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RESIDENCE, HRADEC KRÁLOVÉ"

Transkript

1 Soupis staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2012 Královéhradeckého kraje BOROMEUM RESIDENCE, HRADEC KRÁLOVÉ Špitálská s.r.o. ( a majitel nemovitosti) Ing. Arch. Vladimír Smilnický, ing. Klára Neumeisterová, Ing. Hynek Stiehl Ing. Arch. Robert Chládek, ing. Petr Michalík Špitálská s.r.o. Stavba byla projektově řízena investorem a pro jednotlivé projektové a stavební práce byly nasmlouvány samostatné realizační firmy. Špitálská s.r.o. Boromeum residence je významná nemovitost v historickém centru Hradce Králové zapsaná v seznamu kulturních památek. Původní Boromeum prošlo další stoletou historií, kdy původní využití bylo pro ubytování studentů církevního gymnázia, později ve svém vlastnictví působila především C.K. pošta. Dům, který byl v Hradci Králové znám jako Stará pošta, byl využíván v přízemí poštovním úřadem, nadzemní podlaží sloužila jako kanceláře různých podniků, ale též pro bytové účely. Dá se říci, že dům bez řádné údržby přežil jen díky své původní masivní konstrukci. V roce 2004 byl objekt zakoupen soukromou společností z majetku města Hradec Králové. Okamžitě po prodeji po nutné sanaci sklepů, půdních prostor a nevyužívaných ploch, bylo přistoupeno novým majitelem k rozsáhlé a nákladné opravě a rekonstrukci části objektu. Ve druhé polovině roku 2006 byla dokončena rekonstrukce a modernizace celé vnitřní severní části objektu se zachováním většiny původních dispozic. V letech 2010 až 2011 došlo k další rozsáhlé rekonstrukci zahrnující rozšíření bytové kapacity, nové střechy, vnější fasády, přístavbu výtahu a uměleckou obnovu sochařské výzdoby. Dokončením několik let trvající náročné rekonstrukce Boromea, dnes pod názvem Boromeum residence se objektu vrací nejen jeho staré jméno, ale i možnost využívat čtyřicítku moderně zařízených apartmánů. Hradci Králové se tak dostala do moderního užívání jedna z jeho historických dominant.

2 Studie HRADEC KRÁLOVÉ, HRADBY REKONSTRUKCE MEZI GOČÁROVÝM SCHODIŠTĚM A SCHODIŠTĚM BONO PUBLICO STAVREMO - PCE a.s. Ing. arch. J. Krejčík, ARN studio spol. s r.o. Ing. arch. T. Šantavý, TŠ projektový atelier spol. s r.o. STAVREMO - PCE a.s. Statutární město Hradec Králové Urbanistickým záměrem bylo revitalizovat území mezi Gočárovým schodištěm a schodištěm Bono Publico a zpřístupnit ho veřejnosti. Rekonstruovaná zahrada byla doplněna o drobnou architekturu, umělecké plastiky a fontány. V maximální míře byly při obnově použité hodnotné prvky, jedná se o kamenné nádrže (využily se pro nádrže fontán), zbytek původní pískovcové dlažby a při obnově opěrných zdí bylo použito maximální množství původního stavebního materiálu.

3 STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA KINA 70 V DOBRUŠCE KERSON spol. s r.o. Dobré Ing. arch. Oldřich Bittner a Ing. arch. Lukáš Svoboda KERSON spol. s r.o. Dobré Město Dobruška Přístavba malého sálu, přístavba chodby a nového schodiště, stavební úpravy pro šatny herců, úpravy v promítací kabině. Cílem stavebních úprav bylo rozšíření funkčnosti objektu ve vztahu k možnostem provozování kulturních akcí z různých žánrových oblastí. Výsledkem je možnost pořádání divadelních představení, koncertů populární i vážné hudby (včetně velkých symfonických těles), tanečních vystoupení. Realizací projektu došlo ke značnému vylepšení akustických vlastností hlavního sálu, takže by bylo možné i jeho využití k nahrávacím účelům. Vedle velkého sálu se značně rozšířily možnosti objektu dostavbou malého sálu a chodby, kde je možnost provozovat malou výstavní činnost

4 Spolupráce na projektu Architekt REKONSTRUKCE ZIMNÍHO STADIONU V JIČÍNĚ VCES a.s., Město Jičín B. B. D., s.r.o. Ing. Pavel Bejček Město Jičín Ing. arch. Radek Jiránek BFB studio s.r.o. Ing. arch. Miloš Mlejnek VCES a.s. Město Jičín Nadčasová hala podle tvůrců návrhu připomíná obrácenou loď a svými oblými tvary je přizpůsobená přírodnímu charakteru lokality. Stavba tak neohrožuje pohledově cenné panorama historického centra města, avšak plně zapadá do místní lokality s výrazným prvkem hráze rybníka Kníže. Stavba bude pronajata Sportovním zařízením města Jičína a bude sloužit jak hokejovému oddílu, tak také neregistrovaným hokejistům z Jičínska, školám a veřejnosti, pro tak oblíbené veřejné bruslení. Mimo hlavní sezónu bude možné areál využít také k dalším sportům například pro tenis, hokejbal a další letní sporty. Počítá se také s využitím stadionu pro celou řadu kulturně-společenských akcí. Původní nezastřešené sportoviště, jehož provoz byl výrazným způsobem ovlivňován počasím, nahradila moderní zastřešená ledová plocha. Samotné zastřešení je konstruováno zcela jedinečným způsobem z dřevěných lepených vazníků, které jsou opatřeny titanzinkovou střešní krytinou. Střecha je směrem k Cidlině stažena až k terénu, a to kvůli omezení hluku z provozu. Stará budova se šatnami, sociálním zařízením a restaurací byla kompletně zdemolována a nyní je postavena zcela nová, které lépe vyhovuje požadavkům pro zázemí hráčů i diváků. Současně je vybudována nová betonová tribuna s kapacitou 700 míst, z toho 500 k sezení. V hlavní budově a pod tribunou se nachází šatny hokejistů, v horní části nového objektu restaurace, která má otevřenou prosklenou terasu do stadionu a na opačnou stranu nabízí výhled na rybník Kníže. Tato horní terasa je propojena přímou lávkou s korunou hráze. Dále je zde podél hráze rybníka Kníže vybudována přístupová rampa, která bude zajišťovat bezbariérové napojení celého areálu. V bezprostřední blízkosti se pak nachází nové parkoviště s 53 parkovacími místy a je upraveno okolí celého stadionu včetně nové příjezdové cesty.

5 POŽÁRNÍ STANICE A SÍDLO ÚO RYCHNOV NAD KNĚŽNOU VCES a.s. CENTRUM Pardubice, projektový ateliér, s.r.o. VCES a.s Královéhradecký kraj Doposud profesionální hasiči využívali objekt v blízkosti rychnovského zámku, který však již stavebně ani technicky nevyhovoval současným požadavkům. Díky jeho poloze v historickém centru města nepřipadala v úvahu jeho rekonstrukce ani rozšíření. Nová požární stanice a sídlo územního odboru Rychnov nad Kněžnou byly vybudovány jako součást průmyslové zóny Solnice - Kvasiny. Tím, že se nová požární stanice nachází v blízkosti silnice číslo 14, dojde k výraznému zkrácení dojezdových časů hasičů. Výrazně se tak sníží náklady investorů na požární ochranu objektů. Nová požární stanice disponuje garážemi pro 14 hasičských vozidel a poskytuje kompletní zázemí pro hasiče v nepřetržité směně a prostory pro krizové řízení a speciální služby. Součástí požární stanice jsou také moderní učebny, tělocvična a venkovní sportoviště, která ale nebudou sloužit jen rychnovským hasičům. S těmi se již dohodla Policie ČR na využívání tělocvičny a venkovních sportovišť a dobrovolní hasiči pak budou prostor sportoviště s cvičnou věží využívat pro výcvik a soutěže v požárním sportu. Hasiči z požární stanice v Rychnově nad Kněžnou nezasahují pouze ve svém okrese. Podle aktuální potřeby vypomáhají svým kolegům nejen v rámci sousedních okresů Královéhradeckého kraje, ale i v Pardubickém kraji. Díky své poloze příhraničního okresu a mezinárodním dohodám zasahují v rámci přeshraniční spolupráce také na území Polska.

6 CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL A DOPRAVU V HRADCI KRÁLOVÉ Přihlašovatel Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. ATELIER 11 Hradec Králové s.r.o. Chládek a Tintěra Pardubice, a.s. Královéhradecký kraj Stavba Centrum odborného vzdělávání pro automobilový průmysl a dopravu se nachází v zastavěné části obce Hradce Králové - Slezské Předměstí ve skladištní oblasti v blízkosti ulice Vážní a je řešena jako rekonstrukce stávajícího objektu jednolodní haly se zděným přístavkem. Záměrem bylo vytvořit jednotný, architektonický a uzavřený celek s odbornými učebnami, dílnami a patřičným zázemím společně se sousední budovou čp. 1098, kde jsou umístěné opravárenské dílny a je ve vlastnictví Středního odborného učiliště a Střední odborné školy, Vocelova, Hradec Králové. Původní hala byla vystavěna v technologii železobetonového monolitického skeletu s cihelným výplňovým zdivem. Na konzolách skeletu byla jeřábová dráha pro mostový jeřáb. Přístavek byl přízemní objekt vystavěný zděnou technologií. Zastřešení bylo provedeno dřevěným sedlovým a pultovým vazníkem, okna i vrata byla ocelová. Hala byla využívána jako opravárenská dílna. Nové řešení objektu je dvoupodlažní. Do jednolodní haly je vložen nový ocelový strop, který rozděluje halu po výšce a stávající přístavek je nastaven o jedno podlaží. Celý objekt je zastřešen ocelovým, sedlovým a pultovým vazníkem. Střešní krytina je provedena z panelů Kingspan. Nová okna jsou plastová, vrata jsou zateplená, skládací s dveřními otvory. Z jihovýchodní strany přiléhá k fasádě objektu ocelové únikové schodiště. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Rekonstruovaná hala je svým vnějším pláštěm řešena ve stejném architektonickém stylu jako již zmiňovaná vedlejší budova SOŠ a SOU, jsou použity stejné barevné odstíny vnějších omítek a stejné členění i barevný odstín okenních otvorů. Projekt byl spolufinancován Evropskou unii z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

7 CENTRUM INTEGROVANÝCH SLUŽEB STĚŽERY Přihlašovatel ATELIER DELTA 90 Ing. arch. František Křelina, Ing. arch. Marcela Křelinová SOVIS + REGIO-STAV Obec Stěžery Objekt centra integrovaných služeb ve Stěžerách byl navrhován jako 1. etapa přestavby jádrového území obce. Zahrnuje čtyři ordinace lékařů, výdejnu léků a obecní knihovnu s multifunkční místností. Součástí navrhovaného veřejného prostranství je fontána s lavičkami a stromy a nové autobusové zastávky. Navržené byly současně i interiéry knihovny.

8 PŘÍSTAVBA UBYTOVACÍHO OBJEKTU DOMOVA DŮCHODCŮ ČERNOŽICE I. ETAPA Přihlašovatel Sdružení Černožice Ing. Petr Bajtalon, Pavel Mikuláš arch. Sdružení Černožice Královéhradecký kraj Objekt přístavby řeší úbytek lůžkové části v původním objektu DD. Realizací došlo ke zvýšení komfortu DD Černožice, kde došlo k vybudování nových společenských a zájmových prostor pro relaxaci uživatelů domova, a tím bylo dosaženo požadované úrovně standardů sociálních služeb. Objekt je přistavěn v jižní části k původnímu objektu DD s umístěním na jeho příčnou osu. Komunikačně je propojen v jednotlivých podlažích. Nová budova je čtyřpodlažní s celkovou kapacitou 28 dvoulůžkových pokojů, rozmístěných ve čtyřech nadzemních podlažích. Přízemí je tvořeno hlavním vstupem ze zahrady a propojovací částí ke stávající budově s umístěním evakuačního výtahu a dvouramenného schodiště. Dále se v přízemí nachází 4 dvoulůžkové pokoje a prostory pro zájmovou činnost a relaxaci klientů v zimní zahradě. Jednotlivá podlaží jsou koncipována jako ubytovací s modelovanými buňkami se samostatným sociálním a hygienickým zázemím. Z každého pokoje je umožněn vstup na terasu.

9 NOVOSTAVBA DOMOVA DŮCHODCŮ ALBRECHTICE NAD ORLICÍ INS spol. s r.o. projektový a inženýrský atelier INS spol. s r.o. projektový a inženýrský atelier KOBLA a.s. Královéhradecký kraj Novostavba tří samostatných dvoupodlažních objektů tvořících navýšení ubytovací kapacity stávajícího domova důchodců v Albrechticích nad Orlicí o celkem 24 lůžek. Jednotlivé objekty jsou vzájemně propojeny spojovacích koridorem tvořícím závětří a zimními zahradami. Celý areál je bezbariérový. Záměrem bylo vybudovat bydlení domácího typu pro klienty trpící alzheimerovou chorobou a vytvořit pro ně důstojné a bezpečné prostředí podporující udržení kvality jejich života, rozvíjející možnosti alternativní komunikace a udržující kontakt po co nejdelší dobu. Je zde poskytována zcela specifická, profesionální péče. Celá stavba navazuje na společný krytý prostor osmiúhelníkového tvaru, před tímto krytým prostorem je ze zpevněných ploch vytvořena náves respektující stávající vzrostlé lípy, plocha je vhodně doplněna lavičkami. Celý okolní prostor novostavby doplňují terénní a sadové úpravy.

10 PŘÍSTAVBA VÝVOJOVÉHO CENTRA HST TECHNOLOGIC s.r.o. VRCHLABÍ Přihlašovatel Stavební společnost s.r.o. Hostinné Ing. arch. Libor Toman Stavební společnost s.r.o. Hostinné HST Technologic s.r.o. Vrchlabí Přístavba vývojového centra HST Technologic, navazuje na stávající historický objekt konírny bývalého zámeckého areálu v samém centru města Vrchlabí. Nově vybudované administrativní prostory s moderním interiérem, společně s výrobní a vývojovou dílnou, citlivě korespondují z exteriéru jak tvarově, tak materiálově k přilehlým historickým objektům. Vstupem do objektu se dostáváte v celém pojetí do moderní a funkční dimenze 21. století.

11 HRADEC KRÁLOVÉ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ VOCELOVA č.p ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ, VÝMĚNA OKEN Přihlašovatel ARKO spol. s r.o., Jižní 870, Hradec Králové ARKO spol. s r.o., Jižní 870, Hradec Králové MATEX s.r.o., Kladská 181/55, Hradec Králové Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Vocelova Hradec Králové IČO : Dotčený stávající objekt se nachází v zastavěném území města Hradec Králové v lokalitě Pražské Předměstí. Jedná se o stavební úpravu stávajícího objektu školy. Stavba je a i nadále bude určena pouze pro vzdělávání. Jedná se o soubor objektů, řešeny jsou dva školní budova a tělocvična. Stávající objekt byl postaven v technologii kombinace boletických panelů a zděné konstrukce. Projekt řeší zateplení obvodového pláště kontaktní zateplovací systém zděných konstrukcí a výměna boletických panelů za panely Kingspan, zateplení střechy foukaná izolace, výměna výplní otvorů.

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL

NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL Soupis staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2013 Královéhradeckého kraje NÍZKOENERGETICKÝ BYTOVÝ DŮM KAMIL FATO a.s., člen holdingu FATO Ing. arch. Karel Schmied ml. FATO a.s., člen holdingu FATO

Více

Tradice s novou vizí

Tradice s novou vizí Tradice s novou vizí O nás Společnost Ridera Stavební a.s. má ve stavební činnosti více než šedesátiletou tradici. V roce 1992 došlo k transformaci společnosti ze státního podniku na akciovou společnost.

Více

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281

zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 Materiál k projednání Z-3281 zasedání Zastupitelstva hl. m. Prahy dne: 26.3.2015 MHMPXP0TTKL3 Materiál k projednání Z-3281 k návrhu na poskytnutí účelových dotací z rozpočtu hl. m. Prahy městským částem hl. m. Prahy Obsah materiálu:

Více

STAKO společnost s ručením omezeným, Hradec Králové, Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové

STAKO společnost s ručením omezeným, Hradec Králové, Bieblova 782, 500 03 Hradec Králové Soupis staveb přihlášených do soutěže STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje Divadlo DRAK v areálu TEREZIÁNSKÝ DVŮR Hradec Králové Přihlašovatel Projektant Hradecká projekční a developerská kancelář

Více

ČOV a Kanalizace Vojtanov

ČOV a Kanalizace Vojtanov 26836 ČOV a Kanalizace Vojtanov Jiný Nový charakter: Vodní stavby Podcharakter: ČOV a kanalizace Alokace: Vojtanov Okres: Cheb Hodnota: 38.0 mil. Kč * Od: 4.kvartál 2016 Do: 2.kvartál 2017 výstavba čistírny

Více

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy

2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh 2.1 - Vestavba knihovny 2.1.1

Více

MasterCard česká centra rozvoje 2010

MasterCard česká centra rozvoje 2010 MasterCard česká centra rozvoje 2010 Projekty, které města nominovala na cenu MasterCard Award of Excellence 1 1 DEJTE NÁM ŠANCI POZNAT SVĚT (ORLOVÁ)... 5 2 LETNÍ REKREAČNÍ VÝCHOVNÝ TÁBOR... 6 3 INTEGROVANÝ

Více

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11

stavby pro kulturu a osvětu časopis Stavba roku 2011 druhé kolo obnova Jurkovičovy vily osobnost stavitelství: František Klokner 08/11 2011 MK ČR E 17014 08/11 Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů Svaz podnikatelů stavebnictví v ČR časopis Časopis stavebních inženýrů, techniků

Více

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD

HEJ ROP. Výroční DOSTUPNOST CENTER INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD Výroční HEJ ROP INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU JIHOZÁPAD 2009 Vážení čtenáři, držíte v ruce výroční vydání bulletinu Regionálního operačního programu Jihozápad. ROP Jihozápad působí

Více

ROP SEVEROZÁPAD PROJEKTY MLUVÍ SAMY ZA SEBE II.

ROP SEVEROZÁPAD PROJEKTY MLUVÍ SAMY ZA SEBE II. ROP SEVEROZÁPAD PROJEKTY MLUVÍ SAMY ZA SEBE II. Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Vydal: Úřad Regionální

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009]

FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE. SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] FACTORYARD1842 CULTURE4LEISURE & LOFT4LEISURE SPA a víkendové lofty - projekt horského design resortu, který v Evropě nemá obdoby zdroj: KPMG, 2009] OBSAH IDEA 3 LOFT CHARAKTER 4 KOMFORT 4 DISPOZICE 4

Více

Bydlení pro seniory - Průhonice

Bydlení pro seniory - Průhonice Bydlení pro seniory - Průhonice Vypracoval: Bc. Pavel Borůvka Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc. Letní semestr 011/01, Ústav navrhování III, FA ČVUT, Diplomní projekt Obsah Zadání, cíle 3

Více

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Zpracováno v prosinci 2012 (vychází z verze z roku 2007) I. aktualizace schváleno ZM dne 13.2.2013 Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Vize: Letohrad jako perla turistiky a sportu Pardubického kraje. 1 OBSAH

Více

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková Známá neznámá Jihočeská architektura 20. století Architektura 2. poloviny 19. století, zejména v městském prostředí, je odrazem určité tvůrčí krize a neschopnosti překročit tradiční pojetí staveb jak v

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník.

DEK. znalecký ústav tel. 533 039 051. Objednatel : Účel posudku : 16.02.2015. majetku Sb. a. Ing. Václav Hanke, technický pracovník. ZNALCI A ODHADCI znalecký ústav, spol. s r.o. znalecký ústav Nám.28. října 3, 602 00 Brno www.znalciaodhadci.cz, IČ : 25 57 72 98 DIČ : CZ25577298 tel. 533 039 051 znalciaodhadci@gmail.com, ID schránky

Více

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference

SENIOR LIVING. ledax. 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové. III. ročníku konference ledax S B O R N Í K III. ročníku konference SENIOR LIVING 11. 12. 11. 2008, Hradec Králové Pod záštitou: RNDr. Petra Nečase, místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Pavla Bradíka, hejtmana

Více

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015

Program regenerace MPZ Český Brod KATALOG AKCÍ 27.2.2015 01 Městské opevnění (ulice Šafaříkova, Jungmannova, Havlíčkova, Želivského, Komenského a Kollárova, Jana Kouly) Městské opevnění v Českém Brodě je od 3. 5. 1958 nemovitou kulturní památkou zapsanou v Ústředním

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012

STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 STUDIE LOKALIT BROWNFIELDS PODPOŘENÝCH MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM V LETECH 2005-2012 Zpracovatel: Počet stran: 60 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. ŘÍJEN 2013 Studie lokalit brownfields podpořených Moravskoslezským

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 458/2015 č.j.: 458/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 421 ze dne 08.06.2015 Záměr zajištění kapacity pro děti do tří let věku v lokalitě Buková Rada městské části I. b e r e n a v ě

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Zastupitelstva městské části V Praze dne: 13.5.2015 Zajištění činnosti MŠ Buková ve školním roce 2015/2016 a aktualizace Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy

Více

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu

Zastřešení zimního stadionu probíhá dle harmonogramu ČÍSLO 2 DUBEN 2011 www.mujicin.cz Zápisy do mateřských škol a nabídka univerzitního studia Na začátku května proběhnou zápisy dětí do mateřských škol v Jičíně. Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze stále

Více

Revitalizace židovských památek v České republice

Revitalizace židovských památek v České republice Revitalizace židovských památek v České republice Metodika - kronika projektu Registrační číslo projektu: Příjemce: CZ.1.06/5.1.00/01.06096 Federace židovských obcí v České republice červenec 2014 Obsah

Více

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA

KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA KONVERZE BÝVALÉ TISKÁRNY GRAFOPRINT A REGENERACE JEJÍHO OKOLÍ, PRAHA-SMÍCHOV SVETLANA KOZHENOVA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: AR 2011/2012, ZS Bc. Svetlana

Více